Насловна » Архива » Централизоване јавне набавке 2014.

Централизоване јавне набавке 2014.


ОБАВЕШТЕЊА


 Преузмите документ Обавештење наручиоцима
 Преузмите документ Извод из Плана централизованих јавних набавки за 2014. годину
 Преузмите документ Извод из плана о измени плана централизованих јавних набавки за 2014. годину
 Преузмите документ Обавештење наручиоцима – примена члана 12. Оквирног споразума
 Преузмите документ Обавештење наручиоцима о достављању уговора закључених на основу оквирних споразума
 Преузмите документ Обавештење о закљученим оквирним споразумима
 Преузмите документ Oбавештење наручиоцима и добављачима
 Преузмите документ Обавештење наручиоцима 16.01.2015.

 

* * *

 

ПРЕТХОДНО ОБАВЕШТЕЊЕ

 

НАБАВКА РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ

 Преузмите документ Преузмите документ

 

НАБАВКА ТОНЕРА

 Преузмите документ Преузмите документ

 

НАБАВКА КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА

 Преузмите документ Преузмите документ

 

НАБАВКА РАЧУНАРА И РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ

 Преузмите документ Преузмите документ

 

НАБАВКА ГОРИВА И МАЗИВА

 Преузмите документ Преузмите документ

 

НАБАВКА ФИКСНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ

 Преузмите документ Преузмите документ

 

НАБАВКА МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ

 Преузмите документ Преузмите документ

 

НАБАВКА УСЛУГА ИНТЕРНЕТА

 Преузмите документ Преузмите документ

 

 

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

 

НАБАВКА МАТЕРИЈАЛА ЗА ШТАМПАРИЈУ И КЊИГОВЕЗНИЦУ
(БРОЈ 9/2014)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 2
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом оквирном споразуму
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору

 

НАБАВКА ЕЛЕКТРОНСКИХ КОМУНИКАЦИОНИХ УСЛУГА – ИНТЕРНЕТ
(БРОЈ 4/2014)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 2
 Преузмите документ Обавештење о поднетом Захтеву за заштиту права
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом оквирном споразуму П1
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом оквирном споразуму П2
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом оквирном споразуму П3
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом оквирном споразуму П4
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору П1

 

НАБАВКА ЕЛЕКТРОНСКЕ КОМУНИКАЦИОНЕ УСЛУГЕ ФИКСНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ
(БРОЈ 8/2014)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1
 Преузмите документ Обавештење о поднетом Захтеву за заштиту права

 

НАБАВКА КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА
(БРОЈ 3/2014)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 2
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 3
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 4
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 5
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 6
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 7
 Преузмите документ Oбавештење о обустави поступка
 Преузмите документ Oбавештење наручиоцима и добављачима
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом оквирном споразуму П1
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом оквирном споразуму П2
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом оквирном споразуму П3
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом оквирном споразуму П4
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом оквирном споразуму П5
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом оквирном споразуму П6
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом оквирном споразуму П7
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом оквирном споразуму П9
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору П1 - Deus
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору П1-2 - Deus
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору П1 -Stylos
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору П1-2-Stylos
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору П1 - Ivađo
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору П3 - Novo Beogradsko knjižarsko
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору П3 - BIGZ
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору П3 - MODUL
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору П3 - Stylos
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору П4 - Novo Beogradsko knjižarsko
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору П4 - Ivađo
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору П5 - Novo Beogradsko knjižarsko
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору П5 - Ivađo
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору П5 - Novo Beogradsko knjižarsko
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору П5 - Stylos
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору П6 - Poli biro
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору П6 - Novo Beogradsko knjižarsko
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору П6 - Ivađo
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору П6 - Stylos
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору П7 - Poli biro
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору П7 - Novo Beogradsko knjižarsko
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору П7 - Stylos
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору П9 - Poli biro
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору П9 -Stylos
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору П9 - Novo Beogradsko knjižarsko
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору П9-2 - Poli biro

 

НАБАВКА ГОРИВА И МАЗИВА
(БРОЈ 5/2014)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Invitation to tender
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 2
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 3
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом оквирном споразуму П1
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом оквирном споразуму П2
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом оквирном споразуму П3
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору П3
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом оквирном споразуму П4
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом оквирном споразуму П5
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом оквирном споразуму П6

 

НАБАВКА РАЧУНАРСКОГ МАТЕРИЈАЛА - ТОНЕРА
(БРОЈ 2/2014)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Invitation to tender
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 2 и 3
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 4
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 5
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 6
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 7
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 8
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 9
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 10
 Преузмите документ Обавештење о обустави поступка за поједине партије
 Преузмите документ Обавештење о поднетом Захтеву за заштиту права
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом оквирном споразуму П4
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом оквирном споразуму П5
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом оквирном споразуму П9
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом оквирном споразуму П14
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом оквирном споразуму П13
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору П4 - Информ. АД
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору П4 - Malex
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору П5
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору П5 - GOLUM
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору П5 - Alti
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору П5 - Stylos
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору П9
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору П9 – Aigo Business s.

 

НАБАВКА УСЛУГА МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ
(БРОЈ 1/2014)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 2
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 3
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 4
 Преузмите документ Обавештење о поднетом Захтеву за заштиту права
 Преузмите документ Обавештење о поднетом Захтеву за заштиту права 2
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

 

* * *

 

Обавештавају се сви субјекти са Списка наручилаца да Управи за заједничке послове републичких органа доставе своје планове набавки за 2014. годину најкасније до понедељка 10.2.2014. године у 13ч.

Дужни сте да поштујете овај рок с обзиром да је Управа у обавези да обједини све планове, припреми План централизованих јавних набавки за 2014. годину и достави Влади на сагласност најкасније до 15.2.2014. године.

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

Дана 6.2.2014. године ступила је на снагу Одлука о утврђивању Списка наручилаца за чије потребе Управа за заједничке послове републичких органа спроводи централизоване јавне набавке, као и Уредба о допунама Уредбе о условима и начину спровођења поступка јавне набавке од стране Управе за заједничке послове републичких органа и утрвђивању Списка предмета јавне набавке.

Оба акта објављена су у „Службеном гласнику РС“ број 13/2014 од 5. фебруара 2014. године.

 

 • Уредба - незванично пречишћен текст

 

Регистрован је нови емаил за пријем планова за централизоване јавне набавке: cjn@uzzpro.gov.rs

 

С П И С А К
НАРУЧИЛАЦА ЗА ЧИЈЕ ПОТРЕБЕ УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА СПРОВОДИ ЦЕНТРАЛИЗОВАНЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ


Управа за заједничке послове републичких органa спроводи централизоване јавне набавке за следеће државне органе и организације и правосудне органе, и то за:

 1. Народну скупштину;
 2. Председника Републике;
 3. Владу Републике Србије, кабинете и службе Владе;
 4. Министарства и посебне организације, у складу са законом којим се образују министарства, осим министарства надлежног за одбрану, министарства надлежног за унутрашње и министарства надлежног за спољне послове;
 5. Посебне организације образоване у складу са посебним законом, осим Безбедносно информативне агенције;
 6. Правосудне органе и то:
  1. Судство:
   1. Уставни суд,
   2. Високи савет судства,
   3. Врховни касациони суд,
   4. Управни суд,
   5. Привредни апелациони суд и
   6. Прекршајни апелациони суд.
  2. Тужилаштва:
   1. Државно веће тужилаца,
   2. Републичко јавно тужилаштво,
   3. Тужилаштво за ратне злочине и
   4. Тужилаштво за организовани криминал.
  3. Републичко јавно правобранилаштво;

 7. Самосталне и независне органе, односно организације:
  1. Заштитник грађана Републике Србије,
  2. Државна ревизорска институција,
  3. Агенција за борбу против корупције,
  4. Фискални савет,
  5. Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности,
  6. Повереник за заштиту равноправности,
  7. Републичка комисија за заштиту права у поступцима јавних набавки,
  8. Комисија за заштиту конкуренције,
  9. Комисија за хартије од вредности.

 

 Vrh strane
Централизоване јавне набавкеВестиИнформаторИнформације од јавног значајаКонкурси, огласи, тендериБаза правних прописаБиблиотекаДомениeУправа