Насловна » Архива » Централизоване јавне набавке 2015.

Централизоване јавне набавке 2015.


ОБАВЕШТЕЊЕ НАРУЧИОЦИМА

03.02.2015.

Управа за заједничке послове републичких органа на основу члана 49. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012) је Тело за централизоване јавне набавке за потребе државних органа и организација, укључујући и правосудне органе и до 15.02.2015. године доставља Влади на сагласност Предлог плана централизованих јавних набавки за текућу годину.

Сви наручиоци на основу Одлуке о утврђивању Списка наручилаца за чије потребе Управа за заједничке послове републичких органа спроводи централизоване јавне набавке („Службени гласник РС“, број 12/2015) били су дужни да до 31.01.2015. године доставе Управи за заједничке послове републичких органа План набавки за 2015. годину, односно потребе са спецификацијама предмета јавних набавки.

С обзиром да у законском року нисмо примили Планове набавки за 2015. годину позивамо све наручиоце да исте доставе  електронским путем на адресу: cjn@uzzpro.gov.rs, као и у писаном облику  у року од 2 дана од дана објаве обавештења.

НАПОМЕНА: Сви наручиоци са Списка наручилаца за чије потребе Управа за заједничке послове републичких органа спроводи централизоване јавне набавке обавештени су дана 03.02.2015. године и писаним путем.

 

* * *

 

НАБАВНЕ КАТЕГОРИЈЕ ЗА 2015. ГОДИНУ


 Преузмите документ Oбавештење набавне категорије за 2015. годину
 Преузмите документ Допуна обавештења набавне категорије за 2015. годину
 Преузмите документ Извод из Плана ЦЈН за 2015. Годину

 

* * *

 

ПРЕТХОДНО ОБАВЕШТЕЊЕ

 

НАБАВКА ГОРИВА И МАЗИВА
(БРОЈ 1/2015)

 Преузмите документ Претходно обавештење

 

НАБАВКА РАЧУНАРСКОГ МАТЕРИЈАЛА - ТОНЕРА
(БРОЈ 2/2015)

 Преузмите документ Претходно обавештење

 

НАБАВКА РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ ХАРДВЕРА
(БРОЈ 3/2015)

 Преузмите документ Претходно обавештење

 

НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ
(БРОЈ 4/2015)

 Преузмите документ Претходно обавештење

 

НАБАВКА ПАПИРНЕ КОНФЕКЦИЈЕ
(БРОЈ 5/2015)

 Преузмите документ Претходно обавештење

 

НАБАВКА KAНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА
(БРОЈ 6/2015)

 Преузмите документ Претходно обавештење

 

НАБАВКА ЕЛЕКТРОНСКЕ КОМУНИКАЦИОНЕ УСЛУГЕ – МОБИЛНА ТЕЛЕФОНИЈА
(БРОЈ 7/2015)

 Преузмите документ Претходно обавештење

 

НАБАВКА ЕЛЕКТРОНСКЕ КОМУНИКАЦИОНЕ УСЛУГЕ - ИНТЕРНЕТ
(БРОЈ 8/2015)

 Преузмите документ Претходно обавештење

 

НАБАВКА ЕЛЕКТРОНСКЕ КОМУНИКАЦИОНЕ УСЛУГЕ – ФИКСНА ТЕЛЕФОНИЈА
(БРОЈ 9/2015)

 Преузмите документ Претходно обавештење

 

НАБАВКА УСЛУГА ОДРЖАВАЊА РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ – РАЧУНАРА, ШТАМПАЧА И КОМУНИКАЦИОНЕ ОПРЕМЕ
(БРОЈ 10/2015)

 Преузмите документ Претходно обавештење

 

НАБАВКА ЕЛЕКТРОНСКЕ КОМУНИКАЦИОНЕ УСЛУГЕ – УСЛУГА ПРЕНОСА ПУТЕМ ОПТИЧКИХ ВЛАКАНА
(БРОЈ 11/2015)

 Преузмите документ Претходно обавештење

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ФИЗИЧКО-ТЕХНИЧКОГ И ПРОТИВПОЖАРНОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ОБЈЕКАТА
(БРОЈ 12/2015)

 Преузмите документ Претходно обавештење

 

* * *

 

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ФИЗИЧКО-ТЕХНИЧКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА УПРАВЕ ЦАРИНА
(БРОЈ 12/2015)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Одлука о закључењу оквирног споразума
 Преузмите документ Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права
 Преузмите документ Oбaвeштeњa o зaкључeнoм oквирнoм спoрaзуму
 Преузмите документ Оквирни спoрaзум

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ СА УГРАДЊОМ
РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА
(БРОЈ 11/2015)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 2
 Преузмите документ Одлука о закључењу оквирног споразума
 Преузмите документ Oбaвeштeњa o зaкључeнoм oквирнoм спoрaзуму партијa 1
 Преузмите документ Оквирни спoрaзум партијa 1
 Преузмите документ Oбaвeштeњa o зaкључeнoм oквирнoм спoрaзуму партијa 3
 Преузмите документ Оквирни спoрaзум партијa 3
 Преузмите документ Oбaвeштeњa o зaкључeнoм oквирнoм спoрaзуму партијa 4
 Преузмите документ Оквирни спoрaзум партијa 4
 Преузмите документ Oбaвeштeњa o зaкључeнoм oквирнoм спoрaзуму партијa 5
 Преузмите документ Оквирни спoрaзум партијa 5
 Преузмите документ Oбaвeштeњa o зaкључeнoм oквирнoм спoрaзуму партијa 6
 Преузмите документ Оквирни спoрaзум партијa 6
 Преузмите документ Обавештење о обустави поступка за партију 2
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П3
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П4
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П5

 

НАБАВКА РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ И ШТАМПАЧА
(БРОЈ 10/2015)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 2
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 3
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 4
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 5
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 6
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 7
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 8
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 9
 Преузмите документ Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права1
 Преузмите документ Обавештење o продужењу рока за подношење понуда 1
 Преузмите документ Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права 2
 Преузмите документ Обавештење o продужењу рока за подношење понуда 2
 Преузмите документ Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права 3
 Преузмите документ Обавештење o продужењу рока за подношење понуда 3
 Преузмите документ Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права 4
 Преузмите документ Обавештење o продужењу рока за подношење понуда 4
 Преузмите документ Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права 5
 Преузмите документ Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права 6
 Преузмите документ Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права 7
 Преузмите документ Oбaвeштeњa o зaкључeнoм oквирнoм спoрaзуму партијa 3
 Преузмите документ Оквирни спoрaзум партијa 3
 Преузмите документ Oбaвeштeњa o зaкључeнoм oквирнoм спoрaзуму партијa 5
 Преузмите документ Оквирни спoрaзум партијa 5
 Преузмите документ Oбaвeштeњa o зaкључeнoм oквирнoм спoрaзуму партијa 6
 Преузмите документ Оквирни спoрaзум партијa 6
 Преузмите документ Oбaвeштeњa o зaкључeнoм oквирнoм спoрaзуму партијa 7
 Преузмите документ Оквирни спoрaзум партијa 7
 Преузмите документ Oбaвeштeњa o зaкључeнoм oквирнoм спoрaзуму партијa 9
 Преузмите документ Оквирни спoрaзум партијa 9
 Преузмите документ Oбaвeштeњa o зaкључeнoм oквирнoм спoрaзуму партијa 10
 Преузмите документ Оквирни спoрaзум партијa 10
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П5
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П6
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П10
 Преузмите документ Oбaвeштeњa o зaкључeнoм oквирнoм спoрaзуму партијa 2
 Преузмите документ Oбaвeштeњa o зaкључeнoм oквирнoм спoрaзуму партијa 1
 Преузмите документ Оквирни спoрaзум партијa 1
 Преузмите документ Оквирни спoрaзум партијa 2
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П2
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П1

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ФИЗИЧКО-ТЕХНИЧКОГ И ПРОТИВПОЖАРНОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ОБЈЕКАТА
(БРОЈ 9/2015)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Invitation To Tender
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Измена конкурсне документације
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 2
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 3
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 4
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 5
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 6
 Преузмите документ Oбaвeштeњa o зaкључeнoм oквирнoм спoрaзуму партијa 1
 Преузмите документ Оквирни спoрaзум партијa 1
 Преузмите документ Oбaвeштeњa o зaкључeнoм oквирнoм спoрaзуму партијa 2
 Преузмите документ Оквирни спoрaзум партијa 2
 Преузмите документ Oбaвeштeњa o зaкључeнoм oквирнoм спoрaзуму партијa 3
 Преузмите документ Оквирни спoрaзум партијa 3
 Преузмите документ Oбaвeштeњa o зaкључeнoм oквирнoм спoрaзуму партијa 4
 Преузмите документ Оквирни спoрaзум партијa 4
 Преузмите документ Oбaвeштeњa o зaкључeнoм oквирнoм спoрaзуму партијa 5
 Преузмите документ Оквирни спoрaзум партијa 5
 Преузмите документ Oбaвeштeњa o зaкључeнoм oквирнoм спoрaзуму партијa 6
 Преузмите документ Оквирни спoрaзум партијa 6
 Преузмите документ Oбaвeштeњa o зaкључeнoм oквирнoм спoрaзуму партијa 7
 Преузмите документ Оквирни спoрaзум партијa 7
 Преузмите документ Oбaвeштeњa o зaкључeнoм oквирнoм спoрaзуму партијa 8
 Преузмите документ Оквирни спoрaзум партијa 8
 Преузмите документ Oбaвeштeњa o зaкључeнoм oквирнoм спoрaзуму партијa 9
 Преузмите документ Оквирни спoрaзум партијa 9
 Преузмите документ Oбaвeштeњa o зaкључeнoм oквирнoм спoрaзуму партијa 10
 Преузмите документ Оквирни спoрaзум партијa 10
 Преузмите документ Oбaвeштeњa o зaкључeнoм oквирнoм спoрaзуму партијa 11
 Преузмите документ Оквирни спoрaзум партијa 11
 Преузмите документ Oбaвeштeњa o зaкључeнoм oквирнoм спoрaзуму партијa 13
 Преузмите документ Оквирни спoрaзум партијa 13
 Преузмите документ Oбaвeштeњa o зaкључeнoм oквирнoм спoрaзуму партијa 14
 Преузмите документ Оквирни спoрaзум партијa 14
 Преузмите документ Oбaвeштeњa o зaкључeнoм oквирнoм спoрaзуму партијa 15
 Преузмите документ Оквирни спoрaзум партијa 15
 Преузмите документ Oбaвeштeњa o зaкључeнoм oквирнoм спoрaзуму партијa 16
 Преузмите документ Оквирни спoрaзум партијa 16
 Преузмите документ Oбaвeштeњa o зaкључeнoм oквирнoм спoрaзуму партијa 17
 Преузмите документ Оквирни спoрaзум партијa 17
 Преузмите документ Oбaвeштeњa o зaкључeнoм oквирнoм спoрaзуму партијa 18
 Преузмите документ Оквирни спoрaзум партијa 18
 Преузмите документ Oбaвeштeњa o зaкључeнoм oквирнoм спoрaзуму партијa 19
 Преузмите документ Оквирни спoрaзум партијa 19
 Преузмите документ Oбaвeштeњa o зaкључeнoм oквирнoм спoрaзуму партијa 20
 Преузмите документ Оквирни спoрaзум партијa 20
 Преузмите документ Oбaвeштeњa o зaкључeнoм oквирнoм спoрaзуму партијa 21
 Преузмите документ Оквирни спoрaзум партијa 21
 Преузмите документ Oбaвeштeњa o зaкључeнoм oквирнoм спoрaзуму партијa 22
 Преузмите документ Оквирни спoрaзум партијa 22
 Преузмите документ Oбaвeштeњa o зaкључeнoм oквирнoм спoрaзуму партијa 23
 Преузмите документ Оквирни спoрaзум партијa 23
 Преузмите документ Oбaвeштeњa o зaкључeнoм oквирнoм спoрaзуму партијa 24
 Преузмите документ Оквирни спoрaзум партијa 24
 Преузмите документ Oбaвeштeњa o зaкључeнoм oквирнoм спoрaзуму партијa 26
 Преузмите документ Оквирни спoрaзум партијa 26
 Преузмите документ Oбaвeштeњa o зaкључeнoм oквирнoм спoрaзуму партијa 27
 Преузмите документ Оквирни спoрaзум партијa 27
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П1
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П2
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П3
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П4
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П5
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П2- 14.07.2016
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору 2 - П3 - 18.10.2016
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору 2 - П5 - 19.10.2016
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору 2 - П1 - 25.10.2016
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору 3 - П2 - 25.10.2016
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору 3 - П5 - 13.12.2016
 Преузмите документ Одлука о измени уговора за партије 1,2,2-1,3,4 и 5- 03.03.2017
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - П 1 - 22.08.2017
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - П 2 - 22.08.2017
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - П 2-Влајковићева - 22.08.2017
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - П 9 - 22.08.2017
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - П 4 - 24.08.2017
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - П 3 - 29.08.2017

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ СА УГРАДЊОМ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА
(БРОЈ 6/2015)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 2
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 3
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 4
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 5
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 6
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 7
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 8
 Преузмите документ Обавештење о обустави поступка за партије 11, 13, 15, 16, 17 и 24
 Преузмите документ Oбaвeштeњa o зaкључeнoм oквирнoм спoрaзуму партијa 9
 Преузмите документ Оквирни спoрaзум партијa 9
 Преузмите документ Oбaвeштeњa o зaкључeнoм oквирнoм спoрaзуму партијa 1
 Преузмите документ Оквирни спoрaзум партијa 1
 Преузмите документ Oбaвeштeњa o зaкључeнoм oквирнoм спoрaзуму партијa 22
 Преузмите документ Оквирни спoрaзум партијa 22
 Преузмите документ Oбaвeштeњa o зaкључeнoм oквирнoм спoрaзуму партијa 8
 Преузмите документ Оквирни спoрaзум партијa 8
 Преузмите документ Oбaвeштeњa o зaкључeнoм oквирнoм спoрaзуму партијa 10
 Преузмите документ Оквирни спoрaзум партијa 10
 Преузмите документ Oбaвeштeњa o зaкључeнoм oквирнoм спoрaзуму партијa 3
 Преузмите документ Оквирни спoрaзум партијa 3
 Преузмите документ Oбaвeштeњa o зaкључeнoм oквирнoм спoрaзуму партијa 4
 Преузмите документ Оквирни спoрaзум партијa 4
 Преузмите документ Oбaвeштeњa o зaкључeнoм oквирнoм спoрaзуму партијa 7
 Преузмите документ Оквирни спoрaзум партијa 7
 Преузмите документ Oбaвeштeњa o зaкључeнoм oквирнoм спoрaзуму партијa 23
 Преузмите документ Оквирни спoрaзум партијa 23
 Преузмите документ Oбaвeштeњa o зaкључeнoм oквирнoм спoрaзуму партијa 12
 Преузмите документ Оквирни спoрaзум партијa 12
 Преузмите документ Oбaвeштeњa o зaкључeнoм oквирнoм спoрaзуму партијa 25
 Преузмите документ Оквирни спoрaзум партијa 25
 Преузмите документ Oбaвeштeњa o зaкључeнoм oквирнoм спoрaзуму партијa 2
 Преузмите документ Оквирни спoрaзум партијa 2
 Преузмите документ Oбaвeштeњa o зaкључeнoм oквирнoм спoрaзуму партијa 6
 Преузмите документ Оквирни спoрaзум партијa 6
 Преузмите документ Oбaвeштeњa o зaкључeнoм oквирнoм спoрaзуму партијa 14
 Преузмите документ Оквирни спoрaзум партијa 14
 Преузмите документ Oбaвeштeњa o зaкључeнoм oквирнoм спoрaзуму партијa 21
 Преузмите документ Оквирни спoрaзум партијa 21
 Преузмите документ Oбaвeштeњa o зaкључeнoм oквирнoм спoрaзуму партијa 26
 Преузмите документ Оквирни спoрaзум партијa 26
 Преузмите документ Oбaвeштeњa o зaкључeнoм oквирнoм спoрaзуму партијa 19
 Преузмите документ Оквирни спoрaзум партијa 19
 Преузмите документ Oбaвeштeњa o зaкључeнoм oквирнoм спoрaзуму партијa 5
 Преузмите документ Оквирни спoрaзум партијa 5
 Преузмите документ Oбaвeштeњa o зaкључeнoм oквирнoм спoрaзуму партијa 20
 Преузмите документ Оквирни спoрaзум партијa 20
 Преузмите документ Oбaвeштeњa o зaкључeнoм oквирнoм спoрaзуму партијa 18
 Преузмите документ Оквирни спoрaзум партијa 18
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П1
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П3
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П4
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П5
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П7
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П8
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П9
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П2
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П6
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П14
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П18
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П10

 

НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ
(БРОЈ 2/2015)

 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору 2 - 24.04.2017
 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Invitation To Tender
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1
 Преузмите документ Oбaвeштeњa o зaкључeнoм oквирнoм спoрaзуму
 Преузмите документ Оквирни спoрaзум
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

 

НАБАВКА УСЛУГА ДЕЗИНФЕКЦИЈЕ, ДЕЗИНСЕКЦИЈЕ И ДЕРАТИЗАЦИЈЕ
(БРОЈ 7/2015)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Oбaвeштeњa o зaкључeнoм oквирнoм спoрaзуму
 Преузмите документ Оквирни спoрaзум
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

 

НАБАВКА ЕЛЕКТРОНСКЕ КОМУНИКАЦИОНЕ УСЛУГЕ – УСЛУГА ПРЕНОСА ПУТЕМ ОПТИЧКИХ ВЛАКАНА
(БРОЈ 8/2015)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Измена конкурсне документације
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1
 Преузмите документ Друга измена конкурсне документације
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 2
 Преузмите документ Oбaвeштeњa o зaкључeнoм oквирнoм спoрaзуму - партија 1
 Преузмите документ Оквирни спoрaзум - партија 1
 Преузмите документ Oбaвeштeњa o зaкључeнoм oквирнoм спoрaзуму - партија 2
 Преузмите документ Оквирни спoрaзум - партија 2
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П1

 

НАБАВКА РАЧУНАРСКОГ МАТЕРИЈАЛА - ТОНЕРА
(БРОЈ 4/2015)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Invitation To Tender
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 2
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 3
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 4
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 5
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 6
 Преузмите документ Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права 1
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1-поново
 Преузмите документ Обавештење о продужењу рока 1
 Преузмите документ Конкурсна документација-ново
 Преузмите документ Појашњење нове конкурсне документације 1
 Преузмите документ Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права 2
 Преузмите документ Обавештење о продужењу рока 2
 Преузмите документ Појашњење нове конкурсне документације 2
 Преузмите документ Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права 3
 Преузмите документ Обавештење о продужењу рока 3
 Преузмите документ Појашњење 1 после одлуке комисије
 Преузмите документ Појашњење 2 после одлуке комисије
 Преузмите документ Појашњење 3 после одлуке комисије
 Преузмите документ Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права 4
 Преузмите документ Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права 5
 Преузмите документ Обавештење о продужењу рока 4
 Преузмите документ Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права 6
 Преузмите документ Обавештење о продужењу рока 5
 Преузмите документ Појашњење 4 после одлуке комисије
 Преузмите документ Појашњење 5 после одлуке комисије
 Преузмите документ Појашњење 6 после одлуке комисије
 Преузмите документ Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права 7
 Преузмите документ Обавештење о продужењу рока 6
 Преузмите документ Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права 8
 Преузмите документ Обавештење о продужењу рока 7
 Преузмите документ Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права 9 - 20.06.2016
 Преузмите документ Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права 10 - 20.06.2016
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П3 - 04.07.2016
 Преузмите документ Оквирни споразум П3 - 04.07.2016
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П5 - 04.07.2016
 Преузмите документ Оквирни споразум П5 - 04.07.2016
 Преузмите документ Изјава да није уложен захтев за заштиту права- 04.07.2016
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 13 - 04.07.2016
 Преузмите документ Оквирни споразум П 13 - 04.07.2016
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 14 - 04.07.2016
 Преузмите документ Оквирни споразум П 14 - 04.07.2016
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 15 - 05.07.2016
 Преузмите документ Оквирни споразум П 15 - 05.07.2016
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 4 - 06.07.2016
 Преузмите документ Оквирни споразум П 4 - 06.07.2016
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 7 - 06.07.2016
 Преузмите документ Оквирни споразум П 7 - 06.07.2016
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 9 - 06.07.2016
 Преузмите документ Оквирни споразум П 9 - 06.07.2016
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 11 -06.07.2016
 Преузмите документ Оквирни споразум П 11 - 06.07.2016
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 10 -25.07.2016
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 1 -28.07.2016
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 2 -29.07.2016
 Преузмите документ Оквирни споразум П 1 - 11.08.2016
 Преузмите документ Оквирни споразум П 2 - 11.08.2016
 Преузмите документ Оквирни споразум П 10 - 11.08.2016
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П 3 - 19.08.2016
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П 4 -29.08.2016
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П 7 -29.08.2016
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П 9 -29.08.2016
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П 1 -30.08.2016
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П 5 -30.08.2016
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П 4 - уговор 2 -18.04.2017
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П 5 - уговор 2 -25.05.2017
 Преузмите документ Обавештење о обустави поступка за П6, П8 и П12 -19.07.2016

 

НАБАВКА КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА
(БРОЈ 5/2015)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Invitation To Tender
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1
 Преузмите документ Иѕмена конкурсне документације 1
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 2
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 3
 Преузмите документ Иѕмена конкурсне документације 2
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 4
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 5
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 6
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 7
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 8
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 9
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 10
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 11
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 12
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 13
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 14
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 15
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 16
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 17
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 18
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 19
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 20
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 21
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 22
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 23
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 24
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 25
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 26
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 27
 Преузмите документ Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права
 Преузмите документ Oбaвeштeњa o зaкључeнoм oквирнoм спoрaзуму - партија 1
 Преузмите документ Oбaвeштeњa o зaкључeнoм oквирнoм спoрaзуму - партија 2
 Преузмите документ Оквирни спoрaзум - партија 1 и 2
 Преузмите документ Oбaвeштeњa o зaкључeнoм oквирнoм спoрaзуму - партија 3
 Преузмите документ Оквирни спoрaзум - партија 3
 Преузмите документ Oбaвeштeњa o зaкључeнoм oквирнoм спoрaзуму - партија 4
 Преузмите документ Оквирни спoрaзум - партија 4
 Преузмите документ Oбaвeштeњa o зaкључeнoм oквирнoм спoрaзуму - партија 5
 Преузмите документ Оквирни спoрaзум - партија 5
 Преузмите документ Oбaвeштeњa o зaкључeнoм oквирнoм спoрaзуму - партија 6
 Преузмите документ Оквирни спoрaзум - партија 6
 Преузмите документ Oбaвeштeњa o зaкључeнoм oквирнoм спoрaзуму - партија 7
 Преузмите документ Оквирни спoрaзум - партија 7
 Преузмите документ Oбaвeштeњa o зaкључeнoм oквирнoм спoрaзуму - партија 8
 Преузмите документ Оквирни спoрaзум - партија 8
 Преузмите документ Oбaвeштeњa o зaкључeнoм oквирнoм спoрaзуму - партија 9
 Преузмите документ Оквирни спoрaзум - партија 9
 Преузмите документ Oбaвeштeњa o зaкључeнoм oквирнoм спoрaзуму - партија 10
 Преузмите документ Oбaвeштeњa o зaкључeнoм oквирнoм спoрaзуму - партија 11
 Преузмите документ Оквирни спoрaзум - партија 10 и 11
 Преузмите документ Oбaвeштeњa o зaкључeнoм oквирнoм спoрaзуму - партија 12
 Преузмите документ Оквирни спoрaзум - партија 12
 Преузмите документ Oбaвeштeњa o зaкључeнoм oквирнoм спoрaзуму - партија 13
 Преузмите документ Оквирни спoрaзум - партија 13
 Преузмите документ Oбaвeштeњa o зaкључeнoм oквирнoм спoрaзуму - партија 14
 Преузмите документ Оквирни спoрaзум - партија 14
 Преузмите документ Oбaвeштeњa o зaкључeнoм oквирнoм спoрaзуму - партија 15
 Преузмите документ Оквирни спoрaзум - партија 15
 Преузмите документ Oбaвeштeњa o зaкључeнoм oквирнoм спoрaзуму - партија 16
 Преузмите документ Оквирни спoрaзум - партија 16
 Преузмите документ Oбaвeштeњa o зaкључeнoм oквирнoм спoрaзуму - партија 17
 Преузмите документ Оквирни спoрaзум - партија 17
 Преузмите документ Oбaвeштeњa o зaкључeнoм oквирнoм спoрaзуму - партија 18
 Преузмите документ Оквирни спoрaзум - партија 18
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П1
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П2
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П3
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П5
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П6
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П7
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П8
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П9
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П12
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П13
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П14
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П15
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П16
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П17
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П18
 Преузмите документ Ново обaвeштeњa o зaкључeнoм уговору П7 -09.11.2016
 Преузмите документ Ново обaвeштeњa o зaкључeнoм уговору П8 -09.11.2016
 Преузмите документ Oбaвeштeњa o зaкључeнoм уговору 2 П1 -17.01.2017
 Преузмите документ Oбaвeштeњa o зaкључeнoм уговору 2 П16 -15.03.2017
 Преузмите документ Ново обaвeштeњa o зaкључeнoм уговору П2 -22.03.2017
 Преузмите документ Ново обaвeштeњa o зaкључeнoм уговору П15 -16.06.2017

 

НАБАВКА ГОРИВА И МАЗИВА
(БРОЈ 3/2015)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Procurement of fuels and lubricants
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Допуна конкурсне документације
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 2
 Преузмите документ Oбaвeштeњa o зaкључeнoм oквирнoм спoрaзуму - партија 1
 Преузмите документ Oбaвeштeњa o зaкључeнoм oквирнoм спoрaзуму - партија 2
 Преузмите документ Oбaвeштeњa o зaкључeнoм oквирнoм спoрaзуму - партија 3
 Преузмите документ Oбaвeштeњa o зaкључeнoм oквирнoм спoрaзуму - партија 4
 Преузмите документ Oбaвeштeњa o зaкључeнoм oквирнoм спoрaзуму - партија 5
 Преузмите документ Oбaвeштeњa o зaкључeнoм oквирнoм спoрaзуму - партија 6
 Преузмите документ Oбaвeштeњa o зaкључeнoм oквирнoм спoрaзуму - партија 7
 Преузмите документ Oбaвeштeњa o зaкључeнoм oквирнoм спoрaзуму - партија 8
 Преузмите документ Оквирни спoрaзум - партија 1
 Преузмите документ Оквирни спoрaзум - партија 2
 Преузмите документ Оквирни спoрaзум - партија 3
 Преузмите документ Оквирни спoрaзум - партија 4
 Преузмите документ Оквирни спoрaзум - партија 5
 Преузмите документ Оквирни спoрaзум - партија 6
 Преузмите документ Оквирни спoрaзум - партија 7
 Преузмите документ Оквирни спoрaзум - партија 8
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П2
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П3
 Преузмите документ Допуна оквирног споразума П1
 Преузмите документ Допуна оквирног споразума П2
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П5
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П8

 

НАБАВКА ПАПИРНЕ КОНФЕКЦИЈЕ – САНИТАРНИ МАТЕРИЈАЛ ОПШТЕ НАМЕНЕ
(БРОЈ 1/2015)

 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору 2 П1 -07.03.2017
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору 2 П3 - 07.03.2017
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору 2 П2 - 21.04.2017
 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1
 Преузмите документ Допуна конкурсне документације
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 2
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 3
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму за Партију 1
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму за Партију 2
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму за Партију 3
 Преузмите документ Оквирни споразуми за Партију 1,2 и 3
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П1
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П2
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П3

 

* * *

 

ВАЖЕЋИ ОКВИРНИ СПОРАЗУМИ ИЗ 2014. ГОДИНЕ

 

НАБАВКА МАТЕРИЈАЛА ЗА ШТАМПАРИЈУ И КЊИГОВЕЗНИЦУ
(БРОЈ 9/2014)

 Преузмите документ Оквирни споразум
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

 

НАБАВКА ГОРИВА И МАЗИВА
(БРОЈ 5/2014)

 Преузмите документ Закључени оквирни споразуми
 Преузмите документ Списак наручилаца
 Преузмите документ Допуне оквирних споразума за П1, П2 и П3
 Преузмите документ Друга допуна оквирних споразума за П2 и П3

 

НАБАВКА ЕЛЕКТРОНСКИХ КОМУНИКАЦИОНИХ УСЛУГА – ИНТЕРНЕТ
(БРОЈ 4/2014)

 Преузмите документ Закључени оквирни споразуми
 Преузмите документ Закључен оквирни споразум за П1
 Преузмите документ Измена оквирног споразума за П2, П3 и П4

 

НАБАВКА КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА
(БРОЈ 3/2014)

 Преузмите документ Закључени оквирни споразуми
 Преузмите документ Измена оквирног споразума

 

НАБАВКА РАЧУНАРСКОГ МАТЕРИЈАЛА - ТОНЕРА
(БРОЈ 2/2014)

 Преузмите документ Оквирни споразуми за П4, П5, П9 и П14
 Преузмите документ Оквирни споразуми за П13
 Преузмите документ Измена и допуна оквирног споразума П4
 Преузмите документ Измена оквирног споразума
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П4 - Aigo за 2015
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П4 - Informatika AD за 2015
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П4 - Malex-copi service за 2015
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П5 - Golum за 2015
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П5 - Stylos за 2015
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П5 - Alti за 2015
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П9 - Delfi за 2015
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П5 - Alti за 2015 - 2
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П5 - Golum за 2015 - 2
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П4 - Aigo за 2015 - 2
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П5 - Aigo за 2015
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П4 - Malex-copi service за 2015-2
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П4 - Informatika AD за 2015 -2
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П5 - Stylos за 2015 -2

* * *

 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П4 - Aigo за 2016
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П4 - Malex-copi service за 2016
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П4 - Informatika AD за 2016
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П5 -Aigo за 2016
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П5 -Golum за 2016
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П5 -Alti за 2016
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П5 -Stylos за 2016
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П9 -Delfi за 2016
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П4 - Aigo за 2016 - 23.05.2016.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П5 -Aigo за 2016 - 23.05.2016.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П4 - Malex-copi service за 2016 - 23.05.2016.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П5 -Golum за 2016 - 23.05.2016.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П9 -Delfi за 2016 - 25.05.2016.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П4 -Informatika AD за 2016 - 20.05.2016.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П5 -Stylos 1 за 2016 - 17.06.2016.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П5 -Stylos 2 за 2016 - 17.06.2016.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П5 -Stylos 3 за 2016 - 17.06.2016.

 

НАБАВКА УСЛУГА МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ
(БРОЈ 1/2014)

 Преузмите документ Оквирни споразум
 Преузмите документ Измена оквирног споразума
 Преузмите документ Допуна оквирног споразума

 

 

ПОГЛЕДАЈТЕ АРХИВУ ИЗ 2014. ГОДИНЕ

 

 Vrh strane
Централизоване јавне набавкеВестиИнформаторИнформације од јавног значајаКонкурси, огласи, тендериБаза правних прописаБиблиотекаДомениeУправа