Насловна » Архива » Централизоване јавне набавке 2016.

Централизоване јавне набавке 2016.


 

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2016. ГОДИНУ


 Преузмите документ Годишњи план централизованих јавних набавки

 

* * *

 

ПРЕТХОДНО ОБАВЕШТЕЊЕ

 

НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ
(БРОЈ 1/2016)

 Преузмите документ Претходно обавештење

 

НАБАВКА РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ - ХАРДВЕР
(БРОЈ 2/2016)

 Преузмите документ Претходно обавештење

 

НАБАВКА КАНЦЕЛАРИЈСКОГ НАМЕШТАЈА
(БРОЈ 3/2016)

 Преузмите документ Претходно обавештење

 

НАБАВКА ПРЕВОЗНИХ СРЕДСТАВА
(БРОЈ 4/2016)

 Преузмите документ Претходно обавештење

 

НАБАВКА ЕЛЕКТРОНСКЕ КОМУНИКАЦИОНЕ УСЛУГЕ – МОБИЛНА ТЕЛЕФОНИЈА
(БРОЈ 5/2016)

 Преузмите документ Претходно обавештење

 

НАБАВКА ЕЛЕКТРОНСКЕ КОМУНИКАЦИОНЕ УСЛУГЕ - ИНТЕРНЕТ
(БРОЈ 6/2016)

 Преузмите документ Претходно обавештење

 

НАБАВКА ЕЛЕКТРОНСКЕ КОМУНИКАЦИОНЕ УСЛУГЕ – УСЛУГЕ ПРЕНОСА ПУТЕМ ОПТИЧКИХ ВЛАКАНА
(БРОЈ 7/2016)

 Преузмите документ Претходно обавештење

 

НАБАВКА УСЛУГА ОДРЖАВАЊА И ПОПРАВКЕ РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ – РАЧУНАРА, ШТАМПАЧА И КОМУНИКАЦИОНЕ ОПРЕМЕ
(БРОЈ 8/2016)

 Преузмите документ Претходно обавештење

 

НАБАВКА УСЛУГА ЧИШЋЕЊА ЗГРАДА
(БРОЈ 9/2016)

 Преузмите документ Претходно обавештење

 

НАБАВКА УСЛУГА ОСИГУРАЊА ИМОВИНЕ
(БРОЈ 10/2016)

 Преузмите документ Претходно обавештење

 

НАБАВКА УСЛУГА ОСИГУРАЊА ЗАПОСЛЕНИХ
(БРОЈ 11/2016)

 Преузмите документ Претходно обавештење

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА ВОЗИЛА
(БРОЈ 12/2016)

 Преузмите документ Претходно обавештење

 

ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК

 

НАБАВКА РАЧУНАРСКОГ МАТЕРИЈАЛА - ТОНЕРА
(БРОЈ 14/2016)

 Преузмите документ Преговарачки поступак са објављивањем позива- 12.10.2016
 Преузмите документ Одлука о закључењу оквирног споразума - 27.10.2016
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм oквирнoм спoрaзуму П1- 15.11.2016
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм oквирнoм спoрaзуму П2- 16.11.2016

 

* * *

 

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

 

НАБАВКА РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ И ШТАМПАЧА
(БРОЈ 15/2016)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 27.10.2016
 Преузмите документ Конкурсна документација -27.10.2016
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1 - 10.11.2016.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 2 - 21.11.2016.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 3 - 24.11.2016.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 4 - 24.11.2016.
 Преузмите документ Измена конкурсне документације - 24.11.2016.
 Преузмите документ Обавештење о продужењу рока - 24.11.2016.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 5 - 25.11.2016.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 6 - 25.11.2016.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 7 - 25.11.2016.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 8 - 25.11.2016.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 9 - 28.11.2016.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 10 - 29.11.2016.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 11- 29.11.2016.
 Преузмите документ Одлука о закључењу оквирног споразума - 23.12.2016.
 Преузмите документ Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права 1- 29.12.2016.
 Преузмите документ Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права 2- 30.12.2016.
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм oквирнoм спoрaзуму П 3- 16.01.2017
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм oквирнoм спoрaзуму П 4- 16.01.2017
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм oквирнoм спoрaзуму П 6- 16.01.2017
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм oквирнoм спoрaзуму П 23- 16.01.2017
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм oквирнoм спoрaзуму П 24- 16.01.2017
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм oквирнoм спoрaзуму П 25- 16.01.2017
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм oквирнoм спoрaзуму П 26- 16.01.2017
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм oквирнoм спoрaзуму П 27- 16.01.2017
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм oквирнoм спoрaзуму П 28- 16.01.2017
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм oквирнoм спoрaзуму П 29- 16.01.2017
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм oквирнoм спoрaзуму П 30-16.01.20176
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм oквирнoм спoрaзуму П 31-16.01.20176
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм oквирнoм спoрaзуму П 16-16.01.20176
 Преузмите документ Oквирни спoрaзум П 3- 16.01.2017
 Преузмите документ Oквирни спoрaзум П 4- 16.01.2017
 Преузмите документ Oквирни спoрaзум П 6- 16.01.2017
 Преузмите документ Oквирни спoрaзум П 23- 16.01.2017
 Преузмите документ Oквирни спoрaзум П 24- 16.01.2017
 Преузмите документ Oквирни спoрaзум П 25- 16.01.2017
 Преузмите документ Oквирни спoрaзум П 26- 16.01.2017
 Преузмите документ Oквирни спoрaзум П 27- 16.01.2017
 Преузмите документ Oквирни спoрaзум П 28- 16.01.2017
 Преузмите документ Oквирни спoрaзум П 29- 16.01.2017
 Преузмите документ Oквирни спoрaзум П 30-16.01.20176
 Преузмите документ Oквирни спoрaзум П 31-16.01.20176
 Преузмите документ Oквирни спoрaзум П 16-16.01.20176
 Преузмите документ Измена оквирног споразума П 16-15.03.20176
 Преузмите документ Пропратна документација-16.01.20176
 Преузмите документ Изјава -16.01.20176
 Преузмите документ Први део понуда Група Информатика, Малех,Техником и Директ Линк 16-16.01.20176
 Преузмите документ Други део понуда Група Информатика, Малех,Техником и Директ Линк-16.01.20176
 Преузмите документ Понуда Комтраде-16.01.20176
 Преузмите документ Понуда група Проинтер, Алти и Пин Софт-16.01.20176
 Преузмите документ Понуда Аиго-16.01.20176
 Преузмите документ Понуда група Пин Софт,Проинтер и Алти -16.01.20176
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм oквирнoм спoрaзуму П 1- 17.01.2017
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм oквирнoм спoрaзуму П 5- 17.01.2017
 Преузмите документ Oквирни спoрaзум П 1- 17.01.2017
 Преузмите документ Oквирни спoрaзум П 5- 17.01.2017
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм oквирнoм спoрaзуму П 12- 17.01.2017
 Преузмите документ Oквирни спoрaзум П 12- 17.01.2017
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм oквирнoм спoрaзуму П 2- 01.02.2017
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм oквирнoм спoрaзуму П 18- 01.02.2017
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм oквирнoм спoрaзуму П 19- 01.02.2017
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм oквирнoм спoрaзуму П 20- 01.02.2017
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм oквирнoм спoрaзуму П 21- 01.02.2017
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм oквирнoм спoрaзуму П 22- 01.02.2017
 Преузмите документ Oквирни спoрaзум П 2- 01.02.2017
 Преузмите документ Oквирни спoрaзум П 18- 01.02.2017
 Преузмите документ Oквирни спoрaзум П 19- 01.02.2017
 Преузмите документ Oквирни спoрaзум П 20- 01.02.2017
 Преузмите документ Oквирни спoрaзум П 21- 01.02.2017
 Преузмите документ Oквирни спoрaзум П 22- 01.02.2017
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм oквирнoм спoрaзуму П 9- 10.02.2017
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм oквирнoм спoрaзуму П 13- 10.02.2017
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм oквирнoм спoрaзуму П 17- 10.02.2017
 Преузмите документ Oквирни спoрaзум П 9- 10.02.2017
 Преузмите документ Oквирни спoрaзум П 13- 10.02.2017
 Преузмите документ Oквирни спoрaзум П 17- 10.02.2017
 Преузмите документ Одлука о закљученом оквирном споразуму за П 7, П8, П10, П11, П14 и П15- 10.02.2017
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм oквирнoм спoрaзуму П 7- 28.02.2017
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм oквирнoм спoрaзуму П 8- 28.02.2017
 Преузмите документ Oквирни спoрaзум П 7- 28.02.2017
 Преузмите документ Oквирни спoрaзум П 8- 28.02.2017
 Преузмите документ Понуда П 7- 28.02.2017
 Преузмите документ Понуда П 8- 28.02.2017
 Преузмите документ Остала документација за закључене оквирне споразуме за П 7,8,10,11,14,15- 28.02.2017
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм oквирнoм спoрaзуму П 14- 01.03.2017
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм oквирнoм спoрaзуму П 15- 01.03.2017
 Преузмите документ Oквирни спoрaзум П 14- 01.03.2017
 Преузмите документ Oквирни спoрaзум П 15- 01.03.2017
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм oквирнoм спoрaзуму П 10- 10.03.2017
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм oквирнoм спoрaзуму П 11- 10.03.2017
 Преузмите документ Oквирни спoрaзум П 10- 10.03.2017
 Преузмите документ Oквирни спoрaзум П 11- 10.03.2017
 Преузмите документ Понуда -ПРОИНТЕР, АЛТИ и ПИН СОФТ- 10.03.2017
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм уговору П 8- 27.03.2017
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм уговору П 3- 27.03.2017
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм уговору П 9- 27.03.2017
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм уговору П 30- 27.03.2017
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм уговору П 2- 05.04.2017
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм уговору П 19- 05.04.2017
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм уговору П 20- 05.04.2017
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм уговору П 10- 06.04.2017
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм уговору П 12- 06.04.2017

 

НАБАВКА ЕЛЕКТРОНСКЕ КОМУНИКАЦИОНЕ УСЛУГЕ - УСЛУГА ПРЕНОСА ПУТЕМ ОПТИЧКИХ ВЛАКАНА
(БРОЈ 13/2016)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 23.09.2016
 Преузмите документ Конкурсна документација -23.09.2016
 Преузмите документ Измена конкурсне документације - 21.10.2016.
 Преузмите документ Обавештење о продужењу рока - 21.10.2016.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1 - 24.10.2016.
 Преузмите документ Одлука о закључењу оквирног споразума - 04.11.2016
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм oквирнoм спoрaзуму - 07.12.2016
 Преузмите документ Оквирни споразум - 08.12.2016
 Преузмите документ Понуда-ПТТ- 08.12.2016
 Преузмите документ Документа- 08.12.2016
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм уговору - 31.03.2017

 

НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ
(БРОЈ 11/2016)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 25.08.2016
 Преузмите документ Конкурсна документација -25.08.2016
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1 - 19.09.2016.
 Преузмите документ Обавештење о продужењу рока - 20.09.2016.
 Преузмите документ Измена конкурсне документације - 20.09.2016.
 Преузмите документ Одлука о закључењу оквирног споразума - 07.10.2016
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм oквирнoм спoрaзуму - 23.11.2016
 Преузмите документ Оквирни споразум- 23.11.2016
 Преузмите документ Понуда меница- 23.11.2016
 Преузмите документ Понуда конкурсна документација- 23.11.2016
 Преузмите документ Понуда 1 - 23.11.2016
 Преузмите документ Понуда 2- 23.11.2016
 Преузмите документ Понуда менично овлашћење- 23.11.2016
 Преузмите документ Одлука о покретању поступка- 23.11.2016
 Преузмите документ Решење комисија- 23.11.2016
 Преузмите документ Изјава -сукоб интереса- 23.11.2016
 Преузмите документ Записник са отварања понуда- 23.11.2016
 Преузмите документ Извештај о стручној оцени- 23.11.2016

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА И ПОПРАВКЕ РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ – РАЧУНАРА, ШТАМПАЧА И КОМУНИКАЦИОНЕ ОПРЕМЕ
(БРОЈ 12/2016)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 24.08.2016
 Преузмите документ Конкурсна документација -24.08.2016
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1 - 12.09.2016.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 2 - 15.09.2016.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 3 - 15.09.2016.
 Преузмите документ Измена конкурсне документације - 15.09.2016.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 4 - 16.09.2016.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 5 - 20.09.2016.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 6 - 21.09.2016.
 Преузмите документ Измена конкурсне документације 2- 21.09.2016.
 Преузмите документ Обавештење о продужењу рока - 21.09.2016.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 7 - 23.09.2016.
 Преузмите документ Одлука о закључењу оквирног споразума - 19.10.2016
 Преузмите документ Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права - 31.10.2016
 Преузмите документ Обавештење о обустави поступка за П1, П2, П3 - 04.11.2016
 Преузмите документ Одлука о закључењу оквирног споразума 2- 14.11.2016
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм oквирнoм спoрaзуму П4- 24.11.2016
 Преузмите документ Оквирни споразум П4 - 25.11.2016
 Преузмите документ Понуда-Информатика- 25.11.2016
 Преузмите документ Документа- 25.11.2016
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм oквирнoм спoрaзуму П6- 25.11.2016
 Преузмите документ Оквирни споразум П6 - 25.11.2016
 Преузмите документ Понуда-ИБМ- 25.11.2016
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм oквирнoм спoрaзуму П5- 06.12.2016
 Преузмите документ Оквирни споразум П5 - 06.12.2016
 Преузмите документ Понуда-MALEX City Copy Service- 06.12.2016

 

НАБАВКА РАЧУНАРСКОГ МАТЕРИЈАЛА - ТОНЕРА
(БРОЈ 10/2016)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 19.08.2016
 Преузмите документ Конкурсна документација -19.08.2016
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1 - 09.09.2016.
 Преузмите документ Измена конкурсне документације - 12.09.2016.
 Преузмите документ Одлука о закључењу оквирног споразума - 23.09.2016
 Преузмите документ Обавештење о обустави поступка за П1 и П3 - 04.10.2016
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм oквирнoм спoрaзуму П2- 14.10.2016
 Преузмите документ Оквирни споразум П2 - 29.05.2019

 

НАБАВКА ПРЕВОЗНИХ СРЕДСТАВА
(БРОЈ 9/2016)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 16.08.2016
 Преузмите документ Конкурсна документација -16.08.2016
 Преузмите документ Одлука о закључењу оквирног споразума - 21.09.2016
 Преузмите документ Одлука о покретању поступка - 11.10.2016
 Преузмите документ Решење о образовању комисије - 11.10.2016
 Преузмите документ Изјава о одсуству сукоба - 11.10.2016
 Преузмите документ Записник - 11.10.2016
 Преузмите документ Извештај о стручној оцени комисије- 11.10.2016
 Преузмите документ Оквирни споразум П1 - 11.10.2016
 Преузмите документ Оквирни споразум П4 - 11.10.2016
 Преузмите документ Понуда-КОМПРЕСОР- 11.10.2016
 Преузмите документ Оквирни споразум П2 - 27.10.2016
 Преузмите документ Оквирни споразум П3 - 27.10.2016
 Преузмите документ Понуда-АУТО ЧАЧАК- 27.10.2016
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П2- 25.11.2016

 

НАБАВКА ЕЛЕКТРОНСКИХ КОМУНИКАЦИОНИХ УСЛУГА – ИНТЕРНЕТ
(БРОЈ 8/2016)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 07.07.2016
 Преузмите документ Конкурсна документација - 07.07.2016
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1 - 20.07.2016.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 2 - 20.07.2016.
 Преузмите документ Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права - 22.07.2016
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 3 и 4 - 15.08.2016.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 5 - 15.08.2016.
 Преузмите документ Обавештење о продужењу рока 1 - 15.08.2016.
 Преузмите документ Измена конкурсне документације - 15.08.2016.
 Преузмите документ Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права - 25.08.2016
 Преузмите документ Обавештење о продужењу рока 2 - 01.09.2016.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 6 - 02.09.2016.
 Преузмите документ Одлука о закључењу оквирног споразума - 09.09.2016
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм oквирнoм спoрaзуму П3- 28.09.2016
 Преузмите документ Оквирни споразум П3- 28.09.2016
 Преузмите документ Одлука о покретању поступка П3- 28.09.2016
 Преузмите документ Решење комисије П3- 28.09.2016
 Преузмите документ Записник о отварању понуда П3- 28.09.2016
 Преузмите документ Извештај о стручној оцени понуда П3- 28.09.2016
 Преузмите документ Изјава - 28.09.2016
 Преузмите документ Понуда ОРИОН за П3- 28.09.2016
 Преузмите документ Оквирни споразум П1- 06.10.2016
 Преузмите документ Оквирни споразум П2- 28.10.2016
 Преузмите документ Понуда TEЛЕКОМ - 06.10.2016
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П1- 10.11.2016

 

НАБАВКА УСЛУГЕ МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ
(БРОЈ 3/2016)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1 - 23.05.2016.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 2 - 23.05.2016.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 3 - 27.05.2016.
 Преузмите документ Одлука о закључењу оквирног споразума - 10.06.2016
 Преузмите документ Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права - 21.06.2016
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм oквирнoм спoрaзуму - 01.08.2016
 Преузмите документ Оквирни споразум - 01.08.2016
 Преузмите документ Понуда - Телеком - 01.08.2016
 Преузмите документ Изјава - 01.08.2016
 Преузмите документ Одлука о покретању поступка- 01.08.2016
 Преузмите документ Одлука о измени одлуке о покретању поступка - 01.08.2016
 Преузмите документ Решење о образовању комисије - 01.08.2016
 Преузмите документ Решење о измени решења - 01.08.2016
 Преузмите документ Записник о отварању понуде - 01.08.2016
 Преузмите документ Извештај о стручној оцени понуде- 01.08.2016
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 14.09.2016
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 26.09.2016

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА И ПОПРАВКЕ РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ – РАЧУНАРА, ШТАМПАЧА И КОМУНИКАЦИОНЕ ОПРЕМЕ
(БРОЈ 7/2016)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 2
 Преузмите документ Измена конкурсне документације 1
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 3
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 4
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 5
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 6
 Преузмите документ Обавештење о продужењу рока
 Преузмите документ Измена конкурсне документације 2
 Преузмите документ Конкурсна документација - НОВА
 Преузмите документ Измена конкурсне документације 3
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 7
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 8
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 9
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 10
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 11
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 12 - 19.05.2016.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 13 - 19.05.2016.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 14 - 19.05.2016.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 15 - 20.05.2016.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 16 - 20.05.2016.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 17 - 23.05.2016.
 Преузмите документ Одлука о закључењу оквирног споразума - 17.06.2016
 Преузмите документ Одлука о измени одлуке о закључењу оквирног споразума - 23.06.2016
 Преузмите документ Обавештење о обустави поступка за П4; П10; П12; П14; П16 и П18 - 01.07.2016
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм oквирнoм спoрaзуму П28 - 12.07.2016
 Преузмите документ Оквирнoм спoрaзум П28 - 13.07.2016
 Преузмите документ Понуда П28 - 13.07.2016
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм oквирнoм спoрaзуму П21 - 13.07.2016
 Преузмите документ Оквирнoм спoрaзум П21 - 13.07.2016
 Преузмите документ Понуда П21 - 13.07.2016
 Преузмите документ Документација за уговор - 14.07.2016
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм oквирнoм спoрaзуму П8 - 13.07.2016
 Преузмите документ Оквирни спoрaзум П8 - 14.07.2016
 Преузмите документ Понуда П8 - 14.07.2016
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм oквирнoм спoрaзуму П22 - 14.07.2016
 Преузмите документ Оквирни спoрaзум П22 - 14.07.2016
 Преузмите документ Понуда П22 - 14.07.2016
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм oквирнoм спoрaзуму П25 - 14.07.2016
 Преузмите документ Оквирни спoрaзум П25 - 14.07.2016
 Преузмите документ Понуда П25 - 14.07.2016
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм oквирнoм спoрaзуму П2 - 15.07.2016
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм oквирнoм спoрaзуму П3 - 15.07.2016
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм oквирнoм спoрaзуму П6 - 15.07.2016
 Преузмите документ Оквирни спoрaзум П2 - 18.07.2016
 Преузмите документ Понуда П2 - 18.07.2016
 Преузмите документ Оквирни спoрaзум П3 - 18.07.2016
 Преузмите документ Оквирни спoрaзум П6 - 18.07.2016
 Преузмите документ Понуда П3 и П6 - 18.07.2016
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм oквирнoм спoрaзуму П5 - 18.07.2016
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм oквирнoм спoрaзуму П19 - 18.07.2016
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм oквирнoм спoрaзуму П29 - 18.07.2016
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П1 - 19.07.2016
 Преузмите документ Оквирни споразум П1 - 19.07.2016
 Преузмите документ Оквирни споразум П1 - допуна стр. 15 - 26.07.2016
 Преузмите документ Понуда П1 и П15- 19.07.2016
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П7 - 19.07.2016
 Преузмите документ Оквирни споразум П7 - 19.07.2016
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П9 - 19.07.2016
 Преузмите документ Оквирни споразум П9 - 19.07.2016
 Преузмите документ ПонудаП7 и П9 - 19.07.2016
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П15 - 19.07.2016
 Преузмите документ Оквирни споразум П15 - 19.07.2016
 Преузмите документ Оквирни споразум П5 - 19.07.2016
 Преузмите документ Понуда П5 - 19.07.2016
 Преузмите документ Оквирни споразум П19 - 19.07.2016
 Преузмите документ Понуда П19 - 19.07.2016
 Преузмите документ Оквирни споразум П29 - 19.07.2016
 Преузмите документ Понуда П29 - 19.07.2016
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П11 - 20.07.2016
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П20 - 20.07.2016
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П24 - 20.07.2016
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П26 - 20.07.2016
 Преузмите документ Оквирни споразум П11 - 21.07.2016
 Преузмите документ Понуда П11 - 21.07.2016
 Преузмите документ Оквирни споразум П20 - 21.07.2016
 Преузмите документ Понуда П20 - 21.07.2016
 Преузмите документ Оквирни споразум П24 - 21.07.2016
 Преузмите документ Понуда П24 - 21.07.2016
 Преузмите документ Оквирни споразум П26 - 21.07.2016
 Преузмите документ Понуда П26 - 21.07.2016
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П13 - 22.07.2016
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П17 - 22.07.2016
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П23 - 22.07.2016
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П27 - 22.07.2016
 Преузмите документ Оквирни споразум П13 - 25.07.2016
 Преузмите документ Понуда П13 - 25.07.2016
 Преузмите документ Оквирни споразум П17 - 25.07.2016
 Преузмите документ Понуда П17 - 25.07.2016
 Преузмите документ Оквирни споразум П23 - 25.07.2016
 Преузмите документ Понуда П23 - 25.07.2016
 Преузмите документ Оквирни споразум П27 - 25.07.2016
 Преузмите документ Понуда П27 - 25.07.2016
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П 11 - 19.08.2016

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА ВОЗИЛА
(БРОЈ 4/2016)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 2
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 3
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 4
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 5
 Преузмите документ Одлука о закључењу оквирног споразума - 20.05.2016
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм oквирнoм спoрaзуму П1 - 22.06.2016
 Преузмите документ Oквирни спoрaзум П1 - 22.06.2016
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм oквирнoм спoрaзуму П2 - 22.06.2016
 Преузмите документ Oквирни спoрaзум П2 - 22.06.2016
 Преузмите документ Пpoпратна документација - 22.06.2016
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П1- 23.03.2018
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П2- 23.03.2018

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА ЗАПОСЛЕНИХ И ДРУГИХ ЛИЦА
(БРОЈ 6/2016)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 2
 Преузмите документ Измена конкурсне документације 1
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 3
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 4
 Преузмите документ Измена конкурсне документације 2
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 5
 Преузмите документ Измена конкурсне документације 3
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 6
 Преузмите документ Одлука о закључењу оквирног споразума - 19.05.2016
 Преузмите документ Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права - 31.05.2016
 Преузмите документ Пpoпратна документација -16.06.2016
 Преузмите документ Oбaвeштeњa o зaкључeнoм oквирнoм спoрaзуму П3 -16.06.2016
 Преузмите документ Oквирни спoрaзум П3 -16.06.2016
 Преузмите документ Oбaвeштeњa o зaкључeнoм oквирнoм спoрaзуму П5 -16.06.2016
 Преузмите документ Oквирни спoрaзум П5 -16.06.2016
 Преузмите документ Oбaвeштeњa o зaкључeнoм oквирнoм спoрaзуму П6 -16.06.2016
 Преузмите документ Oквирни спoрaзум П6 -16.06.2016
 Преузмите документ Одлука о закљученом оквирном споразуму -22.07.2016
 Преузмите документ Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права 2- 01.08.2016
 Преузмите документ Одлука о закљученом оквирном споразуму 2-14.10.2016
 Преузмите документ Oбaвeштeњa o зaкључeнoм oквирнoм спoрaзуму П1 -02.11.2016
 Преузмите документ Oквирни спoрaзум П1 -02.11.2016
 Преузмите документ Измена оквирног спoрaзума П1 -15.11.2016
 Преузмите документ Oбaвeштeњa o зaкључeнoм oквирнoм спoрaзуму П2 -02.11.2016
 Преузмите документ Oквирни спoрaзум П2 -02.11.2016
 Преузмите документ Измена оквирног спoрaзума П2 -15.11.2016
 Преузмите документ Oбaвeштeњa o зaкључeнoм oквирнoм спoрaзуму П4 -02.11.2016
 Преузмите документ Oквирни спoрaзум П4 -02.11.2016
 Преузмите документ Измена оквирног спoрaзума П4 -15.11.2016
 Преузмите документ Сагласност за исправку рачунске грешке -15.11.2016
 Преузмите документ Понуда-02.11.2016
 Преузмите документ Изјава-02.11.2016
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П1- 26.12.2016
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П2- 26.12.2016
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору 2 П1- 22.12.2017
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору 2 П2- 22.12.2017

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА ИМОВИНЕ
(БРОЈ 5/2016)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 2
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 3
 Преузмите документ Измена конкурсне документације
 Преузмите документ Додатно појашњење конкурсне документације 2
 Преузмите документ Додатно појашњење конкурсне документације 3
 Преузмите документ Обавештење о продужењу рока
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 4
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 5
 Преузмите документ Измена конкурсне документације 2
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 6
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 7
 Преузмите документ Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 2
 Преузмите документ Измена конкурсне документације 3
 Преузмите документ Одлука о закључењу оквирног споразума - 19.05.2016
 Преузмите документ Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права - 31.05.2016
 Преузмите документ Oбaвeштeњa o зaкључeнoм oквирнoм спoрaзуму П15 -10.06.2016
 Преузмите документ Oквирни спoрaзум П15 -10.06.2016
 Преузмите документ Понуда Wiener -13.06.2016
 Преузмите документ Понуда Dunav -14.06.2016
 Преузмите документ Понуда Uniqa -14.06.2016
 Преузмите документ Понуда Uniqa П 16-30.06.2016
 Преузмите документ Пpoпратна документација -14.06.2016
 Преузмите документ Изјава 1 -14.06.2016
 Преузмите документ Изјава 2 -14.06.2016
 Преузмите документ Oбaвeштeњa o зaкључeнoм oквирнoм спoрaзуму П17 -14.06.2016
 Преузмите документ Oквирни спoрaзум П17 -14.06.2016
 Преузмите документ Понуда ДДОР Нови Сад -16.06.2016
 Преузмите документ Oбaвeштeњa o зaкључeнoм oквирнoм спoрaзуму П1 -16.06.2016
 Преузмите документ Oквирни спoрaзум П1 -16.06.2016
 Преузмите документ Oбaвeштeњa o зaкључeнoм oквирнoм спoрaзуму П2 -16.06.2016
 Преузмите документ Oквирни спoрaзум П2 -16.06.2016
 Преузмите документ Oбaвeштeњa o зaкључeнoм oквирнoм спoрaзуму П3 -16.06.2016
 Преузмите документ Oквирни спoрaзум П3 -16.06.2016
 Преузмите документ Oбaвeштeњa o зaкључeнoм oквирнoм спoрaзуму П8 -16.06.2016
 Преузмите документ Oквирни спoрaзум П8 -16.06.2016
 Преузмите документ Oбaвeштeњa o зaкључeнoм oквирнoм спoрaзуму П9 -16.06.2016
 Преузмите документ Oквирни спoрaзум П9 -16.06.2016
 Преузмите документ Oбaвeштeњa o зaкључeнoм oквирнoм спoрaзуму П10 -16.06.2016
 Преузмите документ Oквирни спoрaзум П10 -16.06.2016
 Преузмите документ Oбaвeштeњa o зaкључeнoм oквирнoм спoрaзуму П11 -16.06.2016
 Преузмите документ Oквирни спoрaзум П11 -16.06.2016
 Преузмите документ Oбaвeштeњa o зaкључeнoм oквирнoм спoрaзуму П13 -16.06.2016
 Преузмите документ Oквирни спoрaзум П13 -16.06.2016
 Преузмите документ Oбaвeштeњa o зaкључeнoм oквирнoм спoрaзуму П14 -16.06.2016
 Преузмите документ Oквирни спoрaзум П14 -16.06.2016
 Преузмите документ Oбaвeштeњa o зaкључeнoм oквирнoм спoрaзуму П16 -16.06.2016
 Преузмите документ Oквирни спoрaзум П16 -16.06.2016
 Преузмите документ Oбaвeштeњa o зaкључeнoм oквирнoм спoрaзуму П18 -16.06.2016
 Преузмите документ Oквирни спoрaзум П18 -16.06.2016
 Преузмите документ Oбaвeштeњa o зaкључeнoм oквирнoм спoрaзуму П19 -16.06.2016
 Преузмите документ Oквирни спoрaзум П19 -16.06.2016
 Преузмите документ Oбaвeштeњa o зaкључeнoм oквирнoм спoрaзуму П20 -16.06.2016
 Преузмите документ Oквирни спoрaзум П20 -16.06.2016
 Преузмите документ Oбaвeштeњa o зaкључeнoм oквирнoм спoрaзуму П21 -16.06.2016
 Преузмите документ Oквирни спoрaзум П21 -16.06.2016
 Преузмите документ Обавештење о обустави поступка за П7 -19.07.2016
 Преузмите документ Одлука о закљученом оквирном споразуму -22.07.2016
 Преузмите документ Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права 2- 01.08.2016
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П2- 18.10.2016
 Преузмите документ III Одлука о закључењу оквирног споразума- 18.10.2016
 Преузмите документ Oбaвeштeњa o зaкључeнoм oквирнoм спoрaзуму П5 -07.11.2016
 Преузмите документ Oквирни спoрaзум П5 -07.11.2016
 Преузмите документ Oбaвeштeњa o зaкључeнoм oквирнoм спoрaзуму П6 -07.11.2016
 Преузмите документ Oквирни спoрaзум П6 -07.11.2016
 Преузмите документ Oбaвeштeњa o зaкључeнoм oквирнoм спoрaзуму П12 -07.11.2016
 Преузмите документ Oквирни спoрaзум П12 -07.11.2016
 Преузмите документ Документа за закључење уговора после решења републичке комисије - Извештај -07.11.2016
 Преузмите документ Документа за закључење уговора после решења републичке комисије - Изјава -07.11.2016
 Преузмите документ Понуда - Осигурање GENERALI -07.11.2016
 Преузмите документ Oбaвeштeњa o зaкључeнoм oквирнoм спoрaзуму П4 -08.11.2016
 Преузмите документ Oквирни спoрaзум П4 -08.11.2016
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговору П 2 - 15.09.2017

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ЧИШЋЕЊА ЗГРАДА
(БРОЈ 2/2016)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Invitation To Tender
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 2
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 3
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 4
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 5
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 6
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 7
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 8
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 9
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 10
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 11
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 12
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 13
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 12-допуна
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 14
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 15
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 16
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 17
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 18
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 19
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 20
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 21
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 22
 Преузмите документ Одлука о закључењу оквирног споразума - 09.06.2016
 Преузмите документ Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права 1- 20.06.2016
 Преузмите документ Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права 2- 20.06.2016
 Преузмите документ Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права 3- 21.06.2016
 Преузмите документ Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права 4- 21.06.2016
 Преузмите документ Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права 5- 21.06.2016
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм oквирнoм спoрaзуму П6 - 06.07.2016
 Преузмите документ Документације - 06.07.2016
 Преузмите документ Oквирни спoрaзум П6 - 06.07.2016
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм oквирнoм спoрaзуму П7 - 06.07.2016
 Преузмите документ Oквирни спoрaзум П7 - 06.07.2016
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм oквирнoм спoрaзуму П15 - 06.07.2016
 Преузмите документ Oквирни спoрaзум П15 - 06.07.2016
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм oквирнoм спoрaзуму П17 - 06.07.2016
 Преузмите документ Oквирни спoрaзум П17 - 06.07.2016
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм oквирнoм спoрaзуму П20 - 06.07.2016
 Преузмите документ Oквирни спoрaзум П20 - 06.07.2016
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм oквирнoм спoрaзуму П21 - 06.07.2016
 Преузмите документ Oквирни спoрaзум П21 - 06.07.2016
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм oквирнoм спoрaзуму П22 - 06.07.2016
 Преузмите документ Oквирни спoрaзум П22 - 06.07.2016
 Преузмите документ Пpoпратна документација MOPEH i PEPEQUGA- 06.07.2016
 Преузмите документ Пpoпратна документација LAVANI i ESON- 06.07.2016
 Преузмите документ Изјава- 06.07.2016
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм oквирнoм спoрaзуму П18 - 07.07.2016
 Преузмите документ Oквирни спoрaзум П18 - 07.07.2016
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм oквирнoм спoрaзуму П19 - 07.07.2016
 Преузмите документ Oквирни спoрaзум П19 - 07.07.2016
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм oквирнoм спoрaзуму П23 - 07.07.2016
 Преузмите документ Oквирни спoрaзум П23 - 07.07.2016
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм oквирнoм спoрaзуму П24 - 07.07.2016
 Преузмите документ Oквирни спoрaзум П24- 07.07.2016
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм oквирнoм спoрaзуму П27 - 07.07.2016
 Преузмите документ Oквирни спoрaзум П27 - 07.07.2016
 Преузмите документ Пpoпратна документација COPSERVIS BMK- 07.07.2016
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм oквирнoм спoрaзуму П14 - 08.07.2016
 Преузмите документ Oквирни спoрaзум П14 - 08.07.2016
 Преузмите документ Пpoпратна документација DJERDAP DIZ I ALP - 08.07.2016
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору партија 6 - 01.08.2016
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм oквирнoм спoрaзуму П3 - 08.08.2016
 Преузмите документ Oквирни спoрaзум П3 - 08.08.2016
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм oквирнoм спoрaзуму П1 - 08.08.2016
 Преузмите документ Oквирни спoрaзум П1 - 08.08.2016
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм oквирнoм спoрaзуму П2 - 08.08.2016
 Преузмите документ Oквирни спoрaзум П2 - 08.08.2016
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм oквирнoм спoрaзуму П4 - 08.08.2016
 Преузмите документ Oквирни спoрaзум П4 - 08.08.2016
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм oквирнoм спoрaзуму П5 - 08.08.2016
 Преузмите документ Oквирни спoрaзум П5 - 08.08.2016
 Преузмите документ Изјава- П1 и П2 - 08.08.2016
 Преузмите документ Изјава- П4 и П5 - 08.08.2016
 Преузмите документ Пpoпратна документација COOPSERVICE I TIME PARTNER - 08.08.2016
 Преузмите документ Пpoпратна документација- LAVANI I ESON - 08.08.2016
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм oквирнoм спoрaзуму П16 - 11.08.2016
 Преузмите документ Oквирни спoрaзум П16 - 11.08.2016
 Преузмите документ Документација MOPEX I PEPELJUGA- 11.08.2016
 Преузмите документ Извештај о стручној оцени понуда- 17.08.2016
 Преузмите документ Oдлука о закључењу оквирног споразума за П8,9,10,11,12,13,25 и 26- 19.08.2016
 Преузмите документ Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права 6- 31.08.2016
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору партија 1 - 31.08.2016
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору партија 2 - 31.08.2016
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору партија 4 - 31.08.2016
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору партија 5 - 31.08.2016
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору партија 3 - 01.09.2016
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм oквирнoм спoрaзуму П8 - 12.09.2016
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм oквирнoм спoрaзуму П9 - 12.09.2016
 Преузмите документ Oквирни спoрaзум П8 - 12.09.2016
 Преузмите документ Oквирни спoрaзум П9 - 12.09.2016
 Преузмите документ Документација -уговор - 13.09.2016
 Преузмите документ Документација - Полиса осигурања од одговорности - 13.09.2016
 Преузмите документ Документација - Полиса осигурања имовине- 13.09.2016
 Преузмите документ Документација - Изјава- 13.09.2016
 Преузмите документ Обавештење о закљученом oквирнoм спoрaзуму партија 10 - 22.09.2016
 Преузмите документ Обавештење о закљученом oквирнoм спoрaзуму партија 11 - 22.09.2016
 Преузмите документ Обавештење о закљученом oквирнoм спoрaзуму партија 12 - 22.09.2016
 Преузмите документ Обавештење о закљученом oквирнoм спoрaзуму партија 25 - 22.09.2016
 Преузмите документ Oквирни спoрaзум П10 - 22.09.2016
 Преузмите документ Oквирни спoрaзум П11 - 22.09.2016
 Преузмите документ Oквирни спoрaзум П12 - 22.09.2016
 Преузмите документ Oквирни спoрaзум П25 - 22.09.2016
 Преузмите документ Документација -New York Trade - 22.09.2016
 Преузмите документ Обавештење о закљученом oквирнoм спoрaзуму партија П13- 26.09.2016
 Преузмите документ Oквирни спoрaзум П13- 26.09.2016
 Преузмите документ Документација -П13 26.09.2016
 Преузмите документ Обавештење о закљученом oквирнoм спoрaзуму партија П 26- 12.12.2016
 Преузмите документ Oквирни спoрaзум П 26- 12.12.2016
 Преузмите документ Понуда Ревност П 26- 13.12.2016
 Преузмите документ Измена уговора за П1 - 14.02.2017
 Преузмите документ Измена уговора за П2 - 14.02.2017
 Преузмите документ Измена уговора за П3 - 14.02.2017
 Преузмите документ Измена уговора за П4 - 14.02.2017
 Преузмите документ Измена уговора за П5 - 14.02.2017
 Преузмите документ Измена уговора за П6 - 14.02.2017
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору за П6 - 06.09.2017
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору за П1 - 13.09.2017
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору за П2 - 13.09.2017
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору за П4 - 13.09.2017
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору за П5 - 13.09.2017
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору за П3 - 05.10.2017
 Преузмите документ Одлука о измени уговора за П1 - 31.01.2018
 Преузмите документ Одлука о измени уговора за П2 - 31.01.2018
 Преузмите документ Одлука о измени уговора за П4 - 31.01.2018
 Преузмите документ Одлука о измени уговора за П5 - 31.01.2018
 Преузмите документ Одлука о измени уговора за П6 - 02.02.2018
 Преузмите документ Одлука о измени уговора за П3 - 02.02.2018
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору за П27 - 23.02.2018

 

НАБАВКА КАНЦЕЛАРИЈСКОГ НАМЕШТАЈА
(БРОЈ 1/2016)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 2
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 3
 Преузмите документ Измена конкурсне документације 1
 Преузмите документ Обавештење o продужењу рока за подношење понуда
 Преузмите документ Измена конкурсне документације 2
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 4
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 5
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 6
 Преузмите документ Одлука о закључењу оквирног споразума
 Преузмите документ Oбaвeштeњa o зaкључeнoм oквирнoм спoрaзуму П1
 Преузмите документ Oбaвeштeњa o зaкључeнoм oквирнoм спoрaзуму П2
 Преузмите документ Oквирни спoрaзум П1 - 19.05.2016
 Преузмите документ Oквирни спoрaзум П2 - 19.05.2016
 Преузмите документ Одлука о покретању поступка - 19.05.2016
 Преузмите документ Решење о образовању комисије - 19.05.2016
 Преузмите документ Изјава 1 - 19.05.2016
 Преузмите документ Изјава 2 - 19.05.2016
 Преузмите документ Изјава 3 - 19.05.2016
 Преузмите документ Записник о отварању понуда - 19.05.2016
 Преузмите документ Извештај о стручној оцени понуда - 19.05.2016
 Преузмите документ Понуда 1 - 19.05.2016
 Преузмите документ Понуда 2 - 19.05.2016
 Преузмите документ Oбaвeштeњa o зaкључeнoм oквирнoм спoрaзуму П3 - 20.05.2016.
 Преузмите документ Oбaвeштeњa o зaкључeнoм oквирнoм спoрaзуму П4 - 20.05.2016.
 Преузмите документ Oквирни спoрaзум П3 - 20.05.2016.
 Преузмите документ Oквирни спoрaзум П4 - 20.05.2016.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П3 - 18.08.2016.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П1 - 24.11.2016.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П3 - 02.12.2016.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П3/2 - 21.02.2017.

 

 

 

 Централизоване јавне набавке

 

Контакт: Мила Сашић
Телефон: +381 11 265 88 75
e-mail: mila.sasic@uzzpro.gov.rs
Централизоване јавне набавкеВестиИнформаторИнформације од јавног значајаКонкурси, огласи, тендериБаза правних прописаБиблиотекаДомениeУправа