Naslovna » Arhiva » Centralizovane javne nabavke 2016.

Centralizovane javne nabavke 2016.


PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2016. GODINU


 Preuzmite dokument Godišnji plan centralizovanih javnih nabavki

 

* * *

 

PRETHODNO OBAVEŠTENјE

 

NABAVKA ELEKTRIČNE ENERGIJE
(BROJ 1/2016)

 Preuzmite dokument Prethodno obaveštenje

 

NABAVKA RAČUNARSKE OPREME - HARDVER
(BROJ 2/2016)

 Preuzmite dokument Prethodno obaveštenje

 

NABAVKA KANCELARIJSKOG NAMEŠTAJA
(BROJ 3/2016)

 Preuzmite dokument Prethodno obaveštenje

 

NABAVKA PREVOZNIH SREDSTAVA
(BROJ 4/2016)

 Preuzmite dokument Prethodno obaveštenje

 

NABAVKA ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE USLUGE – MOBILNA TELEFONIJA
(BROJ 5/2016)

 Preuzmite dokument Prethodno obaveštenje

 

NABAVKA ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE USLUGE - INTERNET
(BROJ 6/2016)

 Preuzmite dokument Prethodno obaveštenje

 

NABAVKA ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE USLUGE – USLUGE PRENOSA PUTEM OPTIČKIH VLAKANA
(BROJ 7/2016)

 Preuzmite dokument Prethodno obaveštenje

 

NABAVKA USLUGA ODRŽAVANјA I POPRAVKE RAČUNARSKE OPREME – RAČUNARA, ŠTAMPAČA I KOMUNIKACIONE OPREME
(BROJ 8/2016)

 Preuzmite dokument Prethodno obaveštenje

 

NABAVKA USLUGA ČIŠĆENјA ZGRADA
(BROJ 9/2016)

 Preuzmite dokument Prethodno obaveštenje

 

NABAVKA USLUGA OSIGURANјA IMOVINE
(BROJ 10/2016)

 Preuzmite dokument Prethodno obaveštenje

 

NABAVKA USLUGA OSIGURANјA ZAPOSLENIH
(BROJ 11/2016)

 Preuzmite dokument Prethodno obaveštenje

 

NABAVKA USLUGE OSIGURANјA VOZILA
(BROJ 12/2016)

 Preuzmite dokument Prethodno obaveštenje

 

* * *

PREGOVARAČKI POSTUPAK

 

NABAVKA RAČUNARSKOG MATERIJALA - TONERA
(BROJ 14/2016)

 Preuzmite dokument Pregovarački postupak sa objavljivanjem poziva - 12.10.2016
 Preuzmite dokument Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma - 27.10.2016
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu P1 - 15.11.2016
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu P2 - 16.11.2016

 

* * *

OTVORENI POSTUPAK

 

NABAVKA RAČUNARSKE OPREME I ŠTAMPAČA
(BROJ 15/2016)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 27.10.2016
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 27.10.2016
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1 - 10.11.2016
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2 - 21.11.2016
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 3 - 10.11.2016
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 4 - 21.11.2016
 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije - 24.11.2016
 Preuzmite dokument Obaveštenje o produženju roka - 24.11.2016
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 5 - 25.11.2016
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 6 - 25.11.2016
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 7 - 25.11.2016
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 8 - 25.11.2016
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 9 - 28.11.2016
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 10 - 29.11.2016
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 11 - 29.11.2016
 Preuzmite dokument Odluka o zaklјučenju okvirnog sporazuma - 23.12.2016.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava 1- 29.12.2016.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava 2- 30.12.2016.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu P 3- 16.01.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu P 4- 16.01.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu P 6- 16.01.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu P 23- 16.01.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu P 24- 16.01.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu P 25- 16.01.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu P 26- 16.01.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu P 27- 16.01.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu P 28- 16.01.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu P 29- 16.01.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu P 30-16.01.20176
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu P 31-16.01.20176
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu P 16-16.01.20176
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 3- 16.01.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 4- 16.01.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 6- 16.01.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 23- 16.01.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 24- 16.01.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 25- 16.01.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 26- 16.01.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 27- 16.01.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 28- 16.01.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 29- 16.01.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 30-16.01.20176
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 31-16.01.20176
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 16-16.01.20176
 Преузмите документ Измена оквирног споразума П 16-15.03.20176
 Preuzmite dokument Propratna dokumentacija-16.01.20176
 Preuzmite dokument Izjava -16.01.20176
 Preuzmite dokument Prvi deo ponuda Grupa Informatika, Maleh,Tehnikom i Direkt Link 16-16.01.20176
 Preuzmite dokument Drugi deo ponuda Grupa Informatika, Maleh,Tehnikom i Direkt Link-16.01.20176
 Preuzmite dokument Ponuda Komtrade-16.01.20176
 Preuzmite dokument Ponuda grupa Prointer, Alti i Pin Soft-16.01.20176
 Preuzmite dokument Ponuda Aigo-16.01.20176
 Preuzmite dokument Ponuda grupa Pin Soft,Prointer i Alti -16.01.20176
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu P 1-17.01.20176
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu P 5-17.01.20176
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 1-17.01.20176
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 5-17.01.20176
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu P 12-17.01.20176
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 12-17.01.20176
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu P 2- 01.02.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu P 18- 01.02.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu P 19- 01.02.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu P 20- 01.02.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu P 21- 01.02.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu P 22- 01.02.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 2- 01.02.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 18- 01.02.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 19- 01.02.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 20- 01.02.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 21- 01.02.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 22- 01.02.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu P 9- 10.02.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu P 13- 10.02.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu P 17- 10.02.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 9- 10.02.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 13- 10.02.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 17- 10.02.2017
 Preuzmite dokument Odluka o zaklјučenom okvirnom sporazumu za P 7, P8, P10, P11, P14 i P15- 10.02.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu P 7- 28.02.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu P 8- 28.02.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 7- 28.02.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 8- 28.02.2017
 Preuzmite dokument Ponuda P 7- 28.02.2017
 Preuzmite dokument Ponuda P 8- 28.02.2017
 Preuzmite dokument Ostala dokumentacija za zaklјučene okvirne sporazume za P 7,8,10,11,14,15- 28.02.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu P 14- 01.03.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu P 15- 01.03.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 14- 01.03.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 15- 01.03.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu P 10- 10.03.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu P 11- 10.03.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 10- 10.03.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 11- 10.03.2017
 Preuzmite dokument Ponuda -PROINTER, ALTI i PIN SOFT- 10.03.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru P 8- 27.03.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru P 3- 27.03.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru P 9- 27.03.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru P 30- 27.03.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru P 2- 05.04.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru P 19- 05.04.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru P 20- 05.04.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru P 10- 06.04.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru P 12- 06.04.2017

 

NABAVKA ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE USLUGE - USLUGA PRENOSA PUTEM OPTIČKIH VLAKANA
(BROJ 13/2016)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 23.09.2016
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 23.09.2016
 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije - 21.10.2016
 Preuzmite dokument Obaveštenje o produženju roka - 21.10.2016
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1 - 24.10.2016
 Preuzmite dokument Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma - 04.11.2016
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu - 07.12.2016
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum - 08.12.2016
 Preuzmite dokument Ponuda-PTT- 08.12.2016
 Preuzmite dokument Dokumenta- 08.12.2016
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru - 31.03.2017

 

NABAVKA ELEKTRIČNE ENERGIJE
(BROJ 11/2016)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 25.08.2016
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 25.08.2016
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1 - 19.09.2016
 Preuzmite dokument Obaveštenje o produženju roka - 20.09.2016
 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije - 20.09.2016
 Preuzmite dokument Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma - 07.10.2016
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu - 23.11.2016
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum- 23.11.2016
 Preuzmite dokument Ponuda menica- 23.11.2016
 Preuzmite dokument Ponuda konkursna dokumentacija- 23.11.2016
 Preuzmite dokument Ponuda 1 - 23.11.2016
 Preuzmite dokument Ponuda 2- 23.11.2016
 Preuzmite dokument Ponuda menično ovlašćenje- 23.11.2016
 Preuzmite dokument Odluka o pokretanju postupka- 23.11.2016
 Preuzmite dokument Rešenje komisija- 23.11.2016
 Preuzmite dokument Izjava -sukob interesa- 23.11.2016
 Preuzmite dokument Zapisnik sa otvaranja ponuda- 23.11.2016
 Preuzmite dokument Izveštaj o stručnoj oceni- 23.11.2016

 

NABAVKA USLUGE ODRŽAVANјA I POPRAVKE RAČUNARSKE OPREME – RAČUNARA, ŠTAMPAČA I KOMUNIKACIONE OPREME
(BROJ 12/2016)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 24.08.2016
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 24.08.2016
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1 - 12.09.2016
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2 - 15.09.2016
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 3 - 15.09.2016
 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije - 15.09.2016
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 4 - 16.09.2016
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 5 - 20.09.2016
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 6 - 21.09.2016
 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije 2- 21.09.2016
 Preuzmite dokument Obaveštenje o produženju roka - 21.09.2016
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 7 - 23.09.2016
 Preuzmite dokument Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma - 19.10.2016
 Preuzmite dokument Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava - 31.10.2016
 Preuzmite dokument Obaveštenje o obustavi postupka za P1, P2 i P3 - 04.11.2016
 Preuzmite dokument Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma 2- 14.11.2016
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu P4 - 24.11.2016
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P4 - 25.11.2016
 Preuzmite dokument Ponuda-Informatika- 25.11.2016
 Preuzmite dokument Dokumenta- 25.11.2016
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu P6 - 25.11.2016
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P6 - 25.11.2016
 Preuzmite dokument Ponuda-IBM- 25.11.2016
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu P5 - 06.12.2016
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P5 - 06.12.2016
 Preuzmite dokument Ponuda-MALEX City Copy Service- 06.12.2016

 

NABAVKA RAČUNARSKOG MATERIJALA - TONERA
(BROJ 10/2016)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 19.08.2016
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 19.08.2016
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1 - 09.09.2016
 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije - 12.09.2016
 Preuzmite dokument Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma - 23.09.2016
 Preuzmite dokument Obaveštenje o obustavi postupka za P1 i P3 - 04.10.2016
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu P2 - 14.10.2016
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P2 - 29.05.2019

 

NABAVKA PREVOZNIH SREDSTAVA
(BROJ 9/2016)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 16.08.2016
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 16.08.2016
 Preuzmite dokument Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma - 21.09.2016
 Preuzmite dokument Odluka o pokretanju postupka - 11.10.2016
 Preuzmite dokument Rešenje o obrazovanju komisije - 11.10.2016
 Preuzmite dokument Izjava o odsustvu sukoba - 11.10.2016
 Preuzmite dokument Zapisnik - 11.10.2016
 Preuzmite dokument Izveštaj o stručnoj oceni komisije- 11.10.2016
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P1 - 11.10.2016
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P4 - 11.10.2016
 Preuzmite dokument Ponuda-KOMPRESOR- 11.10.2016
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P2 - 27.10.2016
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P3 - 27.10.2016
 Preuzmite dokument Ponuda-AUTO ČAČAK - 27.10.2016
 Preuzmite dokument Оbaveštenje o zaključenom ugovoru P2- 25.11.2016

 

NABAVKA ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIONIH USLUGA – INTERNET
(BROJ 8/2016)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 07.07.2016
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 07.07.2016
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1 - 20.07.2016
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2 - 20.07.2016
 Preuzmite dokument Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava - 22.07.2016
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 3 i 4 - 15.08.2016
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 5 - 15.08.2016
 Preuzmite dokument Obaveštenje o produženju roka 1 - 15.08.2016
 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije - 15.08.2016
 Preuzmite dokument Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava - 25.08.2016
 Preuzmite dokument Obaveštenje o produženju roka 2 - 01.09.2016
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 6 - 02.09.2016
 Preuzmite dokument Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma - 09.09.2016
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu P3 - 28.09.2016
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P3- 28.09.2016
 Preuzmite dokument Odluka o pokretanju postupka P3- 28.09.2016
 Preuzmite dokument Rešenje komisije P3- 28.09.2016
 Preuzmite dokument Zapisnik o otvaranju ponuda P3- 28.09.2016
 Preuzmite dokument Izveštaj o stručnoj oceni ponuda P3- 28.09.2016
 Preuzmite dokument Izjava - 28.09.2016
 Preuzmite dokument Ponuda ORION za P3- 28.09.2016
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P1- 06.10.2016
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P2- 06.10.2016
 Preuzmite dokument Ponuda TELEKOM- 06.10.2016
 Preuzmite dokument Оbaveštenje o zaključenom ugovoru P1- 10.11.2016

 

NABAVKA USLUGE MOBILNE TELEFONIJE
(BROJ 3/2016)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1 - 23.05.2016.
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2 - 23.05.2016.
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 3- 27.05.2016.
 Preuzmite dokument Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma - 10.06.2016
 Preuzmite dokument Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava - 21.06.2016
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu - 01.08.2016
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum - 01.08.2016
 Preuzmite dokument Ponuda - Telekom - 01.08.2016
 Preuzmite dokument Izjava - 01.08.2016
 Preuzmite dokument Odluka o pokretanju postupka- 01.08.2016
 Preuzmite dokument Odluka o izmeni odluke o pokretanju postupka - 01.08.2016
 Preuzmite dokument Rešenje o obrazovanju komisije - 01.08.2016
 Preuzmite dokument Rešenje o izmeni rešenja - 01.08.2016
 Preuzmite dokument Zapisnik o otvaranju ponude - 01.08.2016
 Preuzmite dokument Izveštaj o stručnoj oceni ponude- 01.08.2016
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 14.09.2016
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 26.09.2016

 

NABAVKA USLUGE ODRŽAVANјA I POPRAVKE RAČUNARSKE OPREME – RAČUNARA, ŠTAMPAČA I KOMUNIKACIONE OPREME
(BROJ 7/2016)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2
 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije 1
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 3
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 4
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 5
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 6
 Preuzmite dokument Obaveštenje o produženju roka
 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije 2
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - NOVA
 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije 3
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 7
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 8
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 9
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 10
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 11
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 12 - 19.05.2016.
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 13 - 19.05.2016.
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 14 - 19.05.2016.
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 15 - 20.05.2016.
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 16 - 20.05.2016.
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 17 - 23.05.2016.
 Preuzmite dokument Odluka o zaklјučenju okvirnog sporazuma - 17.06.2016
 Preuzmite dokument Odluka o izmeni odluke o zaklјučenju okvirnog sporazuma - 23.06.2016
 Preuzmite dokument Obaveštenje o obustavi postupka za P4; P10; P12; P14; P16 i P18 - 01.07.2016
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu P28 - 12.07.2016
 Preuzmite dokument Okvirnom sporazum P28 - 13.07.2016
 Preuzmite dokument Ponuda P28 - 13.07.2016
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu P21 - 13.07.2016
 Preuzmite dokument Okvirnom sporazum P21 - 13.07.2016
 Preuzmite dokument Ponuda P21 - 13.07.2016
 Preuzmite dokument Dokumentacija za ugovor - 14.07.2016
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu P8 - 13.07.2016
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P8 - 14.07.2016
 Preuzmite dokument Ponuda P8 - 14.07.2016
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu P22 - 14.07.2016
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P22 - 14.07.2016
 Preuzmite dokument Ponuda P22 - 14.07.2016
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu P25 - 14.07.2016
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P25 - 14.07.2016
 Preuzmite dokument Ponuda P25 - 14.07.2016
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu P2 - 15.07.2016
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu P3 - 15.07.2016
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu P6 - 15.07.2016
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P2 - 18.07.2016
 Preuzmite dokument Ponuda P2 - 18.07.2016
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P3 - 18.07.2016
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P6 - 18.07.2016
 Preuzmite dokument Ponuda P3 i P6 - 18.07.2016
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu P5 - 18.07.2016
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu P19 - 18.07.2016
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu P29 - 18.07.2016
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu P1 - 19.07.2016
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P1 - 19.07.2016
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P1 -dopuna str.15 - 26.07.2016
 Preuzmite dokument Ponuda P1 i P15- 19.07.2016
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu P7 - 19.07.2016
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P7 - 19.07.2016
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu P9 - 19.07.2016
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P9 - 19.07.2016
 Preuzmite dokument PonudaP7 iP9 - 19.07.2016
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu P15 - 19.07.2016
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P15 - 19.07.2016
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P5 - 19.07.2016
 Preuzmite dokument Ponuda P5 - 19.07.2016
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P19 - 19.07.2016
 Preuzmite dokument Ponuda P19 - 19.07.2016
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P29 - 19.07.2016
 Preuzmite dokument Ponuda P29 - 19.07.2016
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu P11 - 20.07.2016
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu P20 - 20.07.2016
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu P24 - 20.07.2016
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu P26- 20.07.2016
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P11 - 21.07.2016
 Preuzmite dokument Ponuda P11 - 21.07.2016
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P20 - 21.07.2016
 Preuzmite dokument Ponuda P20 - 21.07.2016
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P24 - 21.07.2016
 Preuzmite dokument Ponuda P24 - 21.07.2016
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P26 - 21.07.2016
 Preuzmite dokument Ponuda P26 - 21.07.2016
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu P13 - 22.07.2016
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu P17 - 22.07.2016
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu P23 - 22.07.2016
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu P27 - 22.07.2016
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P13 - 25.07.2016
 Preuzmite dokument Ponuda P13 - 25.07.2016
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P17 - 25.07.2016
 Preuzmite dokument Ponuda P17 - 25.07.2016
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P23 - 25.07.2016
 Preuzmite dokument Ponuda P23 - 25.07.2016
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P27 - 25.07.2016
 Preuzmite dokument Ponuda P27 - 25.07.2016
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru P11 - 19.08.2016

 

NABAVKA USLUGE OSIGURANјA VOZILA
(BRОЈ 4/2016)

 Prеuzmitе dоkumеnt Pоziv zа pоdnоšеnjе pоnudе
 Prеuzmitе dоkumеnt Kоnkursnа dоkumеntаciја
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 3
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 4
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 5
 Preuzmite dokument Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma - 20.05.2016
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu P1 - 22.06.2016
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P1 - 22.06.2016
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu P2 - 22.06.2016
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P2 - 22.06.2016
 Preuzmite dokument Propratna dokumentacija - 22.06.2016
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru P1- 23.03.2018
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru P2- 23.03.2018

 

NABAVKA USLUGE OSIGURANјA ZAPOSLENIH I DRUGIH LICA
(BRОЈ 6/2016)

 Prеuzmitе dоkumеnt Pоziv zа pоdnоšеnjе pоnudе
 Prеuzmitе dоkumеnt Kоnkursnа dоkumеntаciја
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2
 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 3
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 4
 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije 2
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 5
 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije 3
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 6
 Preuzmite dokument Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma - 19.05.2016
 Preuzmite dokument Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava- 31.05.2016
 Preuzmite dokument Propratna dokumentacija -16.06.2016
 Preuzmite dokument Obaveštenja o zaklјučenom okvirnom sporazumu P3 -16.06.2016
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P3 -16.06.2016
 Preuzmite dokument Obaveštenja o zaklјučenom okvirnom sporazumu P5 -16.06.2016
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P5 -16.06.2016
 Preuzmite dokument Obaveštenja o zaklјučenom okvirnom sporazumu P6 -16.06.2016
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P6 -16.06.2016
 Preuzmite dokument Odluka o zaklјučenju okvirnog sporazuma -22.07.2016
 Preuzmite dokument Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava 2- 01.08.2016
 Preuzmite dokument Odluka o zaklјučenju okvirnog sporazuma 2-14.10.2016
 Preuzmite dokument Obaveštenja o zaključenom okvirnom sporazumu P1 -02.11.2016
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P1 -02.11.2016
 Preuzmite dokument Izmena okvirnog sporazuma P1 -15.11.2016
 Preuzmite dokument Obaveštenja o zaključenom okvirnom sporazumu P2 -02.11.2016
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P2 -02.11.2016
 Preuzmite dokument Izmena okvirnog sporazuma P2 -15.11.2016
 Preuzmite dokument Obaveštenja o zaključenom okvirnom sporazumu P4 -02.11.2016
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P4 -02.11.2016
 Preuzmite dokument Izmena okvirnog sporazuma P4 -15.11.2016
 Preuzmite dokument Saglasnost za ispravku racunske greske -15.11.2016
 Preuzmite dokument Ponuda-02.11.2016
 Preuzmite dokument Izjava-02.11.2016
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 1- 26.12.2016
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 2- 26.12.2016
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru 2 P1- 22.12.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru 2 P2- 22.12.2017

 

NABAVKA USLUGE OSIGURANјA IMOVINE
(BRОЈ 5/2016)

 Prеuzmitе dоkumеnt Pоziv zа pоdnоšеnjе pоnudе
 Prеuzmitе dоkumеnt Kоnkursnа dоkumеntаciја
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 3
 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije
 Preuzmite dokument Dodatno pojašnjenje konkursne dokumentacije 2
 Preuzmite dokument Dodatno pojašnjenje konkursne dokumentacije 3
 Preuzmite dokument Obaveštenje o produženju roka
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 4
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 5
 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije 2
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 6
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 7
 Preuzmite dokument Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda 2
 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije 3
 Preuzmite dokument Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma - 19.05.2016
 Preuzmite dokument Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava- 31.05.2016
 Preuzmite dokument Obaveštenja o zaklјučenom okvirnom sporazumu P15 -10.06.2016
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P15 -10.06.2016
 Preuzmite dokument Ponuda Wiener-13.06.2016
 Preuzmite dokument Ponuda Dunav -14.06.2016
 Preuzmite dokument Ponuda Uniqa -14.06.2016
 Preuzmite dokument Ponuda Uniqa P 16-30.06.2016
 Preuzmite dokument Propratna dokumentacija -14.06.2016
 Preuzmite dokument Izjava 1 -14.06.2016
 Preuzmite dokument Izjava 2 -14.06.2016
 Preuzmite dokument Obaveštenja o zaklјučenom okvirnom sporazumu P17 -14.06.2016
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P17 -14.06.2016
 Preuzmite dokument Ponuda DDOR Novi Sad -16.06.2016
 Preuzmite dokument Obaveštenja o zaklјučenom okvirnom sporazumu P1 -16.06.2016
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P1 -16.06.2016
 Preuzmite dokument Obaveštenja o zaklјučenom okvirnom sporazumu P2 -16.06.2016
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P2 -16.06.2016
 Preuzmite dokument Obaveštenja o zaklјučenom okvirnom sporazumu P3 -16.06.2016
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P3 -16.06.2016
 Preuzmite dokument Obaveštenja o zaklјučenom okvirnom sporazumu P8 -16.06.2016
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P8 -16.06.2016
 Preuzmite dokument Obaveštenja o zaklјučenom okvirnom sporazumu P9 -16.06.2016
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P9 -16.06.2016
 Preuzmite dokument Obaveštenja o zaklјučenom okvirnom sporazumu P10 -16.06.2016
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P10 -16.06.2016
 Preuzmite dokument Obaveštenja o zaklјučenom okvirnom sporazumu P11 -16.06.2016
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P11 -16.06.2016
 Preuzmite dokument Obaveštenja o zaklјučenom okvirnom sporazumu P13 -16.06.2016
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P13 -16.06.2016
 Preuzmite dokument Obaveštenja o zaklјučenom okvirnom sporazumu P14 -16.06.2016
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P14 -16.06.2016
 Preuzmite dokument Obaveštenja o zaklјučenom okvirnom sporazumu P16 -16.06.2016
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P16 -16.06.2016
 Preuzmite dokument Obaveštenja o zaklјučenom okvirnom sporazumu P18 -16.06.2016
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P18 -16.06.2016
 Preuzmite dokument Obaveštenja o zaklјučenom okvirnom sporazumu P19 -16.06.2016
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P19 -16.06.2016
 Preuzmite dokument Obaveštenja o zaklјučenom okvirnom sporazumu P20 -16.06.2016
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P20 -16.06.2016
 Preuzmite dokument Obaveštenja o zaklјučenom okvirnom sporazumu P21 -16.06.2016
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P21 -16.06.2016
 Preuzmite dokument Obaveštenje o obustavi postupka za P7 -19.07.2016
 Preuzmite dokument Odluka o zaklјučenju okvirnog sporazuma -22.07.2016
 Preuzmite dokument Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava 2- 01.08.2016
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru P2- 18.10.2016
 Preuzmite dokument III Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma- 18.10.2016
 Preuzmite dokument Obaveštenja o zaključenom okvirnom sporazumu P5 -07.11.2016
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P5 -07.11.2016
 Preuzmite dokument Obaveštenja o zaključenom okvirnom sporazumu P6 -07.11.2016
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P6 -07.11.2016
 Preuzmite dokument Obaveštenja o zaključenom okvirnom sporazumu P12 -07.11.2016
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P12 -07.11.2016
 Preuzmite dokument Dokumenta za zaključenje ugovora posle rešenja republičke komisije - Izveštaj -07.11.2016
 Preuzmite dokument Dokumenta za zaključenje ugovora posle rešenja republičke komisije - Izjava -07.11.2016
 Preuzmite dokument Ponuda - Osiguranje GENERALI -07.11.2016
 Preuzmite dokument Obaveštenja o zaključenom okvirnom sporazumu P4 -08.11.2016
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P4 -08.11.2016
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju ugovoru P 2 - 15.09.2017

 

NABAVKA USLUGE ČIŠĆENјA ZGRADA
(BRОЈ 2/2016)

 Prеuzmitе dоkumеnt Pоziv zа pоdnоšеnjе pоnudе
 Prеuzmitе dоkumеnt Invitation To Tender
 Prеuzmitе dоkumеnt Kоnkursnа dоkumеntаciја
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 3
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 4
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 5
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 6
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 7
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 8
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 9
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 10
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 11
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 12
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 13
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 12-dopuna
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 14
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 15
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 16
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 17
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 18
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 19
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 20
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 21
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 22
 Preuzmite dokument Odluka o zaklјučenјu okvirnog sporazuma - 09.06.2016
 Preuzmite dokument Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava 1- 20.06.2016
 Preuzmite dokument Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava 2- 20.06.2016
 Preuzmite dokument Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava 3- 21.06.2016
 Preuzmite dokument Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava 4- 21.06.2016
 Preuzmite dokument Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava 5- 21.06.2016
 Preuzmite dokument Obaveštenja o zaklјučenom okvirnom sporazumu P6 -06.07.2016
 Preuzmite dokument Dokumentacija P6 -06.07.2016
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P6 -06.07.2016
 Preuzmite dokument Obaveštenja o zaklјučenom okvirnom sporazumu P7 -06.07.2016
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P7 -06.07.2016
 Preuzmite dokument Obaveštenja o zaklјučenom okvirnom sporazumu P15 -06.07.2016
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P15 -06.07.2016
 Preuzmite dokument Obaveštenja o zaklјučenom okvirnom sporazumu P17 -06.07.2016
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P17 -06.07.2016
 Preuzmite dokument Obaveštenja o zaklјučenom okvirnom sporazumu P20 -06.07.2016
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P20 -06.07.2016
 Preuzmite dokument Obaveštenja o zaklјučenom okvirnom sporazumu P21 -06.07.2016
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P21 -06.07.2016
 Preuzmite dokument Obaveštenja o zaklјučenom okvirnom sporazumu P22 -06.07.2016
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P22 -06.07.2016
 Preuzmite dokument Propratna dokumentacija MOPEH i PEPELJUGA- 06.07.2016
 Preuzmite dokument Propratna dokumentacija LAVANI i ESON- 06.07.2016
 Preuzmite dokument Izjava- 06.07.2016
 Preuzmite dokument Obaveštenja o zaklјučenom okvirnom sporazumu P18 -07.07.2016
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P18 -07.07.2016
 Preuzmite dokument Obaveštenja o zaklјučenom okvirnom sporazumu P19 -07.07.2016
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P19 -07.07.2016
 Preuzmite dokument Obaveštenja o zaklјučenom okvirnom sporazumu P23 -07.07.2016
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P23 -07.07.2016
 Preuzmite dokument Obaveštenja o zaklјučenom okvirnom sporazumu P24 -07.07.2016
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P24 -07.07.2016
 Preuzmite dokument Obaveštenja o zaklјučenom okvirnom sporazumu P27 -07.07.2016
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P27 -07.07.2016
 Preuzmite dokument Propratna dokumentacija COPSERVIS BMK- 07.07.2016
 Preuzmite dokument Obaveštenja o zaklјučenom okvirnom sporazumu P14 -08.07.2016
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P14 -08.07.2016
 Preuzmite dokument Propratna dokumentacija DJERDAP DIZ I ALP- 08.07.2016
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 6- 01.08.2016
 Preuzmite dokument Obaveštenja o zaklјučenom okvirnom sporazumu P3 -08.08.2016
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P3 -08.08.2016
 Preuzmite dokument Obaveštenja o zaklјučenom okvirnom sporazumu P1 -08.08.2016
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P1-08.08.2016
 Preuzmite dokument Obaveštenja o zaklјučenom okvirnom sporazumu P2 -08.08.2016
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P2 -08.08.2016
 Preuzmite dokument Obaveštenja o zaklјučenom okvirnom sporazumu P4 -08.08.2016
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P4 -08.08.2016
 Preuzmite dokument Obaveštenja o zaklјučenom okvirnom sporazumu P5 -08.08.2016
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P5 -08.08.2016
 Preuzmite dokument Izjava- P1 i P2 08.08.2016
 Preuzmite dokument Izjava- P4 i P5 08.08.2016
 Preuzmite dokument Propratna dokumentacija COOPSERVICE I TIME PARTNER 08.08.2016
 Preuzmite dokument Propratna dokumentacija-LAVANI I ESON - 08.08.2016
 Preuzmite dokument Obaveštenja o zaklјučenom okvirnom sporazumu P16 -11.08.2016
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P16 -11.08.2016
 Preuzmite dokument Dokumentacija MOPEX I PEPELJUGA- 11.08.2016
 Preuzmite dokument Izveštaj o stručnoj oceni ponude- 17.08.2016
 Preuzmite dokument Odluka o zaklјučenju okvirnog sporazuma za P8,9,10,11,12,13,25 i 26- 19.08.2016
 Preuzmite dokument Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava 6- 31.08.2016
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 1- 31.08.2016
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 2- 31.08.2016
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 4- 31.08.2016
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 5- 31.08.2016
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 3- 01.09.2016
 Preuzmite dokument Obaveštenja o zaklјučenom okvirnom sporazumu P8 -12.09.2016
 Preuzmite dokument Obaveštenja o zaklјučenom okvirnom sporazumu P9 -12.09.2016
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P8 - 12.09.2016
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P9 - 12.09.2016
 Preuzmite dokument Dokumentacija -ugovor - 13.09.2016
 Preuzmite dokument Dokumentacija - Polisa osiguranja od odgovornosti - 13.09.2016
 Preuzmite dokument Dokumentacija - Polisa osiguranja imovine- 13.09.2016
 Preuzmite dokument Dokumentacija - Izjava- 13.09.2016
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu partija 10- 22.09.2016
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu partija 11- 22.09.2016
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu partija 12- 22.09.2016
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu partija 25- 22.09.2016
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P10 - 22.09.2016
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P11 - 22.09.2016
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P12 - 22.09.2016
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P25 - 22.09.2016
 Preuzmite dokument Dokumentacija - NewYork Trade 22.09.2016
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu P13- 26.09.2016
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 13 - 26.09.2016
 Preuzmite dokument Dokumentacija - P 13- 26.09.2016
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu P 26- 12.12.2016
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 26 - 12.12.2016
 Preuzmite dokument Ponuda Revnost P 26 - 13.12.2016
 Preuzmite dokument Izmena ugovora za P1 - 14.02.2017
 Preuzmite dokument Izmena ugovora za P2 - 14.02.2017
 Preuzmite dokument Izmena ugovora za P3 - 14.02.2017
 Preuzmite dokument Izmena ugovora za P4 - 14.02.2017
 Preuzmite dokument Izmena ugovora za P5 - 14.02.2017
 Preuzmite dokument Izmena ugovora za P6 - 14.02.2017
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору за П6 - 06.09.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru za P1 - 13.09.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru za P2 - 13.09.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru za P4 - 13.09.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru za P5 - 13.09.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru za P3 - 05.10.2017
 Preuzmite dokument Odluka o izmeni ugovora za P1 - 31.01.2018
 Preuzmite dokument Odluka o izmeni ugovora za P2 - 31.01.2018
 Preuzmite dokument Odluka o izmeni ugovora za P4 - 31.01.2018
 Preuzmite dokument Odluka o izmeni ugovora za P5 - 31.01.2018
 Preuzmite dokument Odluka o izmeni ugovora za P6 - 02.02.2018
 Preuzmite dokument Odluka o izmeni ugovora za P3 - 02.02.2018
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru za P27 - 23.02.2018

 

NABAVKA KANCELARIJSKOG NAMEŠTAJA
(BRОЈ 1/2016)

 Prеuzmitе dоkumеnt Pоziv zа pоdnоšеnjе pоnudе
 Prеuzmitе dоkumеnt Kоnkursnа dоkumеntаciја
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursna dokumentacije 1
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 3
 Preuzmite dokument Izmena konkursna dokumentacije 1
 Preuzmite dokument Оbаvеštеnjе o prоdužеnju rоkа zа pоdnоšеnjе pоnudа
 Preuzmite dokument Izmena konkursna dokumentacije 2
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 4
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 5
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 6
 Preuzmite dokument Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma
 Preuzmite dokument Obaveštenja o zaklјučenom okvirnom sporazumu P1
 Preuzmite dokument Obaveštenja o zaklјučenom okvirnom sporazumu P2
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P1 - 19.05.2016
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P2 - 19.05.2016
 Preuzmite dokument Odluka o pokretanju postupka - 19.05.2016
 Preuzmite dokument Rešenje o obrazovanju komisije - 19.05.2016
 Preuzmite dokument Izjava 1 - 19.05.2016
 Preuzmite dokument Izjava 2 - 19.05.2016
 Preuzmite dokument Izjava 3 - 19.05.2016
 Preuzmite dokument Zapisnik o otvaranju ponuda - 19.05.2016
 Preuzmite dokument Izveštaj o stručnoj oceni ponuda - 19.05.2016
 Preuzmite dokument Ponuda 1 - 19.05.2016
 Preuzmite dokument Ponuda 2 - 19.05.2016
 Preuzmite dokument Obaveštenja o zaklјučenom okvirnom sporazumu P3 - 20.05.2016.
 Preuzmite dokument Obaveštenja o zaklјučenom okvirnom sporazumu P4- 20.05.2016.
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P3 - 20.05.2016.
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P4 - 20.05.2016.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru P3- 18.08.2016.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 1- 24.11.2016
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 3- 02.12.2016
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 3/2- 21.02.2017

 

 

 

 Centralizovane javne nabavke

 

Kontakt: Mila Sašić
Telefon: +381 11 265 88 75
e-mail: mila.sasic@uzzpro.gov.rs
Centralizovane javne nabavkeVestiInformatorInformacije od javnog značajaKonkursi, oglasi, tenderiBaza pravnih propisaBibliotekaDomenieUprava