Naslovna » Konkursi, oglasi, tenderi

Konkursi, oglasi, tenderi


JAVNI KONKURS

 

JAVNI KONKURS ZA POPUNjAVANjE IZVRŠILAČKIH RADNIH MESTA U UPRAVI ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE REPUBLIČKIH ORGANA

 Preuzmite dokument Tekst oglasa

 Preuzmite dokument Prijava na konkurs - Radno mesto 1

 Preuzmite dokument Prijava na konkurs - Radno mesto 2

 Preuzmite dokument Prijava na konkurs - Radno mesto 3

 Preuzmite dokument Prijava na konkurs - Radno mesto 4

 Preuzmite dokument Prijava na konkurs - Radno mesto 5

 Preuzmite dokument Prijava na konkurs - Radno mesto 6

 Preuzmite dokument Prijava na konkurs - Radno mesto 7

 Preuzmite dokument Prijava na konkurs - Radno mesto 8

 

JAVNI KONKURS ZA POPUNjAVANjE POLOŽAJA U UPRAVI ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE REPUBLIČKIH ORGANA

 Preuzmite dokument Preuzmite dokument

 

 

* * *

 

PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2019. GODINU

 

 

* * *

 

 

ZAJEDNIČKA JAVNA NABAVKA

 

NABAVKA USLUGA FIZIČKO-TEHNIČKOG I PROTIVPOŽARNOG OBEZBEĐENjA OBJEKTA U ULICI CARICE MILICE BROJ 1 U BEOGRADU
(BROJ 1/2019)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 11.02.2019
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 11.02.2019
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 25.02.2019.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenju ugovora - 06.03.2019.

 

 

JAVNE NABAVKE PO OVLAŠĆENJU

 

 

 

* * *

 

OGLASI

 

PRODAJA ELEKTRONSKOG OTPADA
(BROJ 2/2019)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 28.03.2019.

 

OTUĐENjE VINA I RAKIJE
(BROJ 1/2019)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 25.03.2019

 

 

PREGOVARAČKI POSTUPAK ZA 2019 GODINU

 

 

 

OTVORENI POSTUPAK 2019 GODINA

 

NABAVKA IZVOĐENјA RADOVA-NASTAVAK REKONSTRUKCIJE PLATOA I STAZA U KOMPLEKSU VILE ZLATNI BREG U SMEDEREVU
(BROJ 63/2019)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 25.04.2019
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 25.04.2019
 Преузмите документ Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1 - 22.05.2019.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 06.06.2019.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenju ugovora - 19.06.2019.

 

NABAVKA SVEŽE I SMRZNUTE REČNE I MORSKE RIBE
(BROJ 58/2019)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 19.04.2019
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 19.04.2019
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 21.05.2019.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenju ugovora za P 1 - 25.06.2019.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenju ugovora za P 2 - 25.06.2019.

 

NABAVKA SVEŽEG SVINjSKOG MESA
(BROJ 56/2019)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 17.04.2019
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 17.04.2019
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 29.05.2019.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenju ugovora - 26.06.2019.

 

IZVOĐENjE RADOVA NA SANACIJI SPOLjNE HIDRANTSKE MREŽE OBJEKTA PALATA SRBIJA
(BROJ 45/2019)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 12.04.2019
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 12.04.2019
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1 - 19.04.2019.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 31.05.2019.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenju ugovora - 20.06.2019.

 

NABAVKA USLUGE PRANjA I PEGLANjA RADNE ODEĆE, STOLNjAKA I TEKSTILNE GALANTERIJE
(BROJ 39/2019)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 09.04.2019
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 09.04.2019
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 14.05.2019.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenju ugovora - 24.06.2019.

 

NABAVKA USLUGE ODRŽAVANjA I SERVISIRANjA BIROTEHNIČKE OPREME
(BROJ 38/2019)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 05.04.2019
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 05.04.2019
 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije - 24.04.2019.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 20.05.2019.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava- 23.05.2019.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o obustavi postupka za P2 - 31.05.2019
 Preuzmite dokument Obaveštenje o obustavi postupka za P5 - 31.05.2019
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenju ugovora P 1 - 11.06.2019.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenju ugovora P 4 - 11.06.2019.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenju ugovora P 3 - 02.07.2019.

 

NABAVKA HLEBA I PECIVA
(BROJ 41/2019)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 04.04.2019
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 04.04.2019
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 15.05.2019.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenju ugovora- 21.06.2019.

 

NABAVKA POTROŠNOG MATERIJALA ZA POTREBE SEKTORA ZA UGOSTITELjSKE USLUGE
(BROJ 37/2019)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 01.04.2019
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 01.04.2019
 Преузмите документ Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1 - 05.04.2019.
 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije 1- 08.04.2019.
 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije 2- 11.04.2019.
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2 - 19.04.2019.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 14.05.2019.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenju ugovora - 13.06.2019.

 

NABAVKA REPROMATERIJALA ZA ODRŽAVANjE HIDROTEHNIČKIH SISTEMA
(BROJ 32/2019)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 15.03.2019
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 15.03.2019
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1 - 27.03.2018.
 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije 1 - 27.03.2018.
 Preuzmite dokument Odluka o obustavi postupka - 19.04.2019
 Preuzmite dokument Obaveštenje o obustavi postupka - 30.04.2019

 

NABAVKA SVEŽEG VOĆA I POVRĆA
(BROJ 25/2019)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 15.03.2019
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 15.03.2019
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 19.04.2019.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenju ugovora - 16.05.2019.

 

NABAVKA SMRZNUTOG I KONZERVISANOG VOĆA I POVRĆA
(BROJ 28/2019)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 14.03.2019
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 14.03.2019
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 30.04.2019.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju ugovora P 2 - 23.05.2019.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju ugovora P 1 - 27.05.2019.

 

IZVOĐENjE GRAĐEVINSKO ZANATSKIH RADOVA NA TEKUĆEM ODRŽAVANjU
(BROJ 26/2019)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 13.03.2019
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 13.03.2019
 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije 1- 01.04.2019.
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1 - 01.04.2018.
 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije 2 - 04.04.2019.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 08.05.2019.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju ugovora - 27.05.2019.

 

NABAVKA PNEUMATIKA
(BROJ 20/2019)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 05.03.2019
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 05.03.2019
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 12.04.2019.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju ugovora P 1 - 14.05.2019.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju ugovora P 2 - 14.05.2019.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju ugovora P 3 - 14.05.2019.

 

NABAVKA USLUGE SERVISIRANjA OPREME PROIZVOĐAČA KONICA MINOLTA
(BROJ 23/2019)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 01.03.2019
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 01.03.2019
 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije - 01.03.2019.
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1 - 11.03.2018.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 12.04.2019.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava - 24.04.2019.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju ugovora - 23.05.2019.

 

NABAVKA SADNOG I UKRASNOG BILjA ZA EKSTERIJER I ENTERIJER, REZANOG CVEĆA I POZAMANTERIJE
(BROJ 7/2019)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 27.02.2019.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 27.02.2019.
 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije - 12.03.2019.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 17.04.2019.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o obustavi postupka za P2 i P3 - 30.04.2019
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju ugovora P 1 - 20.05.2019.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju ugovora P 4 - 20.05.2019.

 

NABAVKA JAJA
(BROJ 22/2019)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 27.02.2019.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 27.02.2019.
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1 - 13.03.2018.
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2 - 26.03.2018.
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 3 - 26.03.2018.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 05.04.2019.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju ugovora - 25.04.2019.

 

NABAVKA KOBASICA I POLUTRAJNIH PROIZVODA
(BROJ 14/2019)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 25.02.2019.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 25.02.2019.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 09.04.2019.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenju ugovora - 06.05.2019.

 

NABAVKA TRAJNIH SUVOMESNATIH PROIZVODA
(BROJ 16/2019)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 25.02.2019.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 25.02.2019.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 01.04.2019.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenju ugovora - 16.04.2019.

 

НАБАВКА КОВЕРТИ
(BROJ 8/2019)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 22.02.2019.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 22.02.2019.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 05.04.2019.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava - 15.04.2019.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenju ugovora - 10.05.2019.

 

NABAVKA SVEŽEG MLADOG MESA
(BROJ 5/2019)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 05.02.2019.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 05.02.2019.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 19.03.2019.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenju ugovora - 10.04.2019.

 

NABAVKA APETISANA
(BROJ 3/2019)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 01.02.2019.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 01.02.2019.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 12.03.2019.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenju ugovora - 28.03.2019.

 

NABAVKA BRAŠNA I PROIZVODA OD BRAŠNA
(BROJ 1/2019)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 31.01.2019.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 31.01.2019.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 07.03.2019.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju ugovora - 19.03.2019.

 

NABAVKA KOLONIJALNE ROBE I KONDITORSKIH PROIZVODA
(BROJ 2/2019)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 31.01.2019.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 31.01.2019.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 07.03.2019.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenju ugovora - 21.03.2019.

 

 

* * *

 

 

JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI 2019 GODINA

 

NABAVKA ČILERA ZA OBJEKAT U ULICI ANDRIĆEV VENAC 1
(BROJ 92/2019)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 12.06.2019
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 12.06.2019
 Преузмите документ Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1 - 20.06.2019.
 Preuzmite dokument Odluka o obustavi postupka - 26.06.2019.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o obustavi postupka - 26.06.2019.

 

NASTAVAK IZVOĐENjA RADOVA NA ZAMENI DOTRAJALIH CEVI ZA SAKUPLjANjE KONDENZA U OBJEKTU U ULICI NEMANjINA 22-26
(BROJ 95/2019)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 10.06.2019
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 10.06.2019
 Preuzmite dokument Odluka o obustavi postupka - 20.06.2019.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o obustavi postupka - 25.06.2019.

 

NABAVKE USLUGE DUBINSKOG PRANjA UNUTRAŠNjOSTI VOZILA
(BROJ 93/2019)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 07.06.2019
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 07.06.2019
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 19.06.2019.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenju ugovora - 28.06.2019.

 

NABAVKA USLUGE SERVISIRANjA POLjOPRIVREDNIH MAŠINA
(BROJ 84/2019)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 06.06.2019
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 06.06.2019
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 20.06.2019.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenju ugovora - 02.07.2019.

 

SERVISIRANjA KLIMA UREĐAJA NA VOZILIMA
(BROJ 76/2019)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 03.06.2019
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 03.06.2019
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 18.06.2019.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenju ugovora - 26.06.2019.

 

NABAVKA USLUGE HEMIJSKOG ČIŠĆENjA RADNE UNIFORME I TEKSTILNE GALANTERIJE
(BROJ 87/2019)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 31.05.2019
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 31.05.2019
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 13.06.2019.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenju ugovora - 24.06.2019.

 

NABAVKA TV I DRUGIH MEDIJSKIH UREĐAJA
(BROJ 81/2019)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 27.05.2019
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 27.05.2019
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 07.06.2019.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenju ugovora - 27.06.2019.

 

NABAVKA VULKANIZERSKIH USLUGA I CENTRIRANjA VOZILA
(BROJ 77/2019)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 22.05.2019
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 22.05.2019
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 05.06.2019.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 25.06.2019.

 

NABAVKA IZVOĐENjA STOLARSKIH RADOVA U OBJEKTIMA REPUBLIČKIH ORGANA
(BROJ 72/2019)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 20.05.2019
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 20.05.2019
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 03.06.2019.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 25.06.2019.

 

NABAVKA USLUGE PERIODIČNOG SERVISIRANjA VATROGASNE OPREME I SREDSTAVA
(BROJ 33/2019)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 26.03.2019
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 26.03.2019
 Преузмите документ Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1 - 29.03.2019.
 Преузмите документ Izmena konkursne dokumentacije 1 - 29.03.2019.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda - 29.03.2019
 Преузмите документ Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2 - 04.04.2019.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 16.04.2019.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava - 18.04.2019.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora 2 - 12.06.2019.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 27.06.2019.

 

NABAVKA USLUGA ODRŽAVANjA SISTEMA VIDEO NADZORA I KONTROLA ULAZA U SISTEM SALU UZZPRO
(BROJ 86/2019)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 31.05.2019
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 31.05.2019
 Preuzmite dokument Odluka o obustavi postupaka - 12.06.2019
 Preuzmite dokument Obaveštenje o obustavi postupaka - 18.06.2019

 

NABAVKA PROTIVKLIZNIH, OBELEŽAVAJUĆIH TRAKA I OTIRAČA ZA STEPENIŠTA I ULAZE U OBJEKTU NEMANjINA 22-26
(BROJ 67/2019)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 20.05.2019
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 20.05.2019
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 31.05.2019.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju ugovora - 12.06.2019.

 

NABAVKA KUTIJA ZA PRESELjENjE
(BROJ 75/2019)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 17.05.2019
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 17.05.2019
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 05.06.2019.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju ugovora - 14.06.2019.

 

USLUGA SERVISIRANjA I POPRAVKA TELEKOMUNIKACIONE OPREME U OBJEKTIMA REPUBLIČKIH ORGANA
(BROJ 59/2019)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 13.05.2019
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 13.05.2019
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 28.05.2019.
 Preuzmite dokument Odluka o obustavi postupka P 2 - 28.05.2019.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju ugovora - 04.06.2019.

 

NABAVKA USLUGE IZRADE PROJEKTA MODERNIZACIJE LIFTOVSKIH POSTROJENjA U OBJEKTU BULEVAR KRALjA ALEKSANDRA BROJ 15 I OBJEKTU KNEZA MILOŠA BROJ 20
(BROJ 57/2019)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 10.05.2019
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 10.05.2019
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 28.05.2019.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenju ugovora P 1 - 11.06.2019.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenju ugovora P 2 - 11.06.2019.

 

NABAVKA USLUGE SERVISA KONFERENCIJSKOG SISTEMA
(BROJ 62/2019)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 30.04.2019
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 30.04.2019
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 16.05.2019.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju ugovora - 28.05.2019.

 

NABAVKA KUTIJA ZA PRESELjENјE
(BROJ 61/2019)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 25.04.2019
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 25.04.2019
 Preuzmite dokument Odluka o obustavi postupka - 08.05.2019
 Preuzmite dokument Obaveštenje o obustavi postupka - 14.05.2019

 

IZVOĐENјE RADOVA NA SANACIJI DELA GRAĐEVINSKE BRAVARIJE
(BROJ 48/2019)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 19.04.2019
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 19.04.2019
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 13.05.2019.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju ugovora - 22.05.2019.

 

NABAVKA USLUGE UVOĐENјA I SERTIFIKACIJE HALAL KVALITETA
(BROJ 60/2019)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 18.04.2019
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 18.04.2019
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 10.05.2019.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju ugovora - 10.05.2019.

 

NABAVKA SPLIT JEDINICA
(BROJ 52/2019)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 17.04.2019
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 17.04.2019
 Preuzmite dokument Pojasnjenje konkursne dokumentacije 1 - 24.04.2019
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 10.05.2019.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju ugovora - 28.05.2019.

 

NABAVKA USLUGA PRUŽANjA OBEZBEĐENjA TRANSPORTA NOVCA I VREDNOSTI
(BROJ 53/2019)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 16.04.2019
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 16.04.2019
 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije - 17.04.2019
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 13.05.2019.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju ugovora - 24.05.2019.

 

NABAVKA USLUGE ODRŽAVANjA KANALIZACIONIH INSTALACIJA U OBJEKTIMA REPUBLIČKIH ORGANA
(BROJ 40/2019)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 11.04.2019
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 11.04.2019
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 08.05.2019.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju ugovora - 22.05.2019.

 

NABAVKA USLUGE TAPACIRANjA NAMEŠTAJA
(BROJ 44/2019)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 10.04.2019
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 10.04.2019
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 30.04.2019.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju ugovora - 20.05.2019.

 

NABAVKA USLUGE ODRŽAVANjA TENISKIH TERENA
(BROJ 43/2019)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 03.04.2019
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 03.04.2019
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 17.04.2019.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju ugovora - 06.05.2019.

 

PRAŽNjENjA SEPARATORA I ODRŽAVANjA MASNIH JAMA I ODVODA
(BROJ 36/2019)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 29.03.2019
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 29.03.2019
 Преузмите документ Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1 - 05.04.2019.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 19.04.2019.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju ugovora - 07.05.2019.

 

NABAVKA MOTORNOG ULjA ZA DOLIVANjE
(BROJ 34/2019)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 29.03.2019
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 29.03.2019
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 12.04.2019.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju ugovora - 23.04.2019.

 

NABAVKA USLUGE REPARACIJE NAMEŠTAJA
(BROJ 42/2019)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 28.03.2019
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 28.03.2019
 Преузмите документ Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1 - 01.04.2019.
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2 - 04.04.2019.
 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije 1- 04.04.2019.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda - 04.04.2019
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 12.04.2019.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju ugovora - 13.05.2019.

 

NABAVKA USLUGE UVOĐENjA I SERTIFIKACIJE HALAL KVALITETA
(BROJ 35/2019)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 27.03.2019
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 27.03.2019
 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije - 28.03.2019.
 Преузмите документ Odluka o obustavi postupka - 11.04.2019
 Преузмите документ Obaveštenje o obustavi postupka - 17.04.2019

 

LIMARSKO FARBARSKE USLUGE I ZAMENA VETROBRANSKIH STAKALA NA VOZILIMA
(BROJ 31/2019)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 25.03.2019
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 25.03.2019
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 05.04.2019.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju ugovora - 10.04.2019.

 

NABAVKA BOJA I MATRICA
(BROJ 30/2019)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 14.03.2019
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 14.03.2019
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 28.03.2019.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju ugovora - 08.04.2019.

 

NABAVKA PIVA
(BROJ 27/2019)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 07.03.2019
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 07.03.2019
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 20.03.2019.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju ugovora - 01.04.2019.

 

NABAVKA USLUGA SERVISIRANjA I OTKLANjANjA KVAROVA ELEKTROMOTORNOG POGONA PUMPI SA AUTOMATIKOM SISTEMA
(BROJ 15/2019)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 05.03.2019
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 05.03.2019
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 28.03.2019.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju ugovora - 08.04.2019.

 

NABAVKA POTROŠNOG REPROMATERIJALA ZA POTREBE HORTIKULTURE I EKONOMIJE SMEDEREVO
(BROJ 13/2019)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 01.03.2019
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 01.03.2019
 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije - 08.03.2019.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda - 08.03.2019
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 26.03.2019.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju ugovora - 08.04.2019.

 

NABAVKA USLUGE PERIODIČNOG MEHANIČKOG I HEMIJSKOG ČIŠĆENjA VENTILACIONIH SISTEMA ZA ODSIS MASNIH ISPARENjA
(BROJ 21/2019)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 01.03.2019
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 01.03.2019
 Preuzmite dokument Izmena poziva za podnošenje ponude - 05.03.2019
 Preuzmite dokument Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda - 05.03.2019
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 22.03.2019.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenju ugovora - 02.04.2019.

 

NABAVKA USLUGE DUBINSKOG PRANjA UNUTRAŠNjOSTI VOZILA
(BROJ 19/2019)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 01.03.2019
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 01.03.2019
 Преузмите документ Odluka o obustavi postupka - 13.03.2019
 Преузмите документ Obaveštene o obustavi postupka - 13.03.2019

 

NABAVKA VENECIJANERA I TRAKASTIH ZAVESA
(BROJ 9/2019)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 20.02.2019
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 20.02.2019
 Преузмите документ Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1 - 25.02.2019.
 Преузмите документ Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2 - 25.02.2019.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 11.03.2019.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju ugovora - 01.04.2019.

 

NABAVKA MOTORNOG ULjA ZA DOLIVANjE
(BROJ 6/2019)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 19.02.2019
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 19.02.2019
 Преузмите документ Odluka o obustavi postupka - 05.03.2019
 Преузмите документ Obaveštene o obustavi postupka - 12.03.2019

 

NABAVKA USLUGA ODRŽAVANjA I SERVISIRANjA BAZENA, BAZENSKE OPREME, FONTANA I JEZERA U OKVIRU REZIDENCIJALNIH I REPREZENTATIVNIH OBJEKATA
(BROJ 10/2019)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 14.02.2019
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 14.02.2019
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 01.03.2019.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju ugovora - 08.03.2019.

 

 

POGLEDAJTE ARHIVU

 

 Konkursi, oglasi, tenderi

 

Kontakt: Mila Sašić
Telefon: +381 11 265 88 75
e-mail: mila.sasic@uzzpro.gov.rs
 Vrh strane
Centralizovane javne nabavkeVestiInformatorInformacije od javnog značajaKonkursi, oglasi, tenderiBaza pravnih propisaBibliotekaDomenieUprava