Naslovna » Konkursi, oglasi, tenderi

Konkursi, oglasi, tenderi


JAVNI KONKURS

 

JAVNI KONKURS ZA POPUNjAVANjE IZVRŠILAČKIH RADNIH MESTA U UPRAVI ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE REPUBLIČKIH ORGANA

 Preuzmite dokument Izmena teksta oglasa

 Preuzmite dokument Tekst oglasa

 Preuzmite dokument Prijava na konkurs - Radno mesto 1

 Preuzmite dokument Prijava na konkurs - Radno mesto 2

 Preuzmite dokument Prijava na konkurs - Radno mesto 3

 Preuzmite dokument Prijava na konkurs - Radno mesto 4

 Preuzmite dokument Prijava na konkurs - Radno mesto 5

 Preuzmite dokument Prijava na konkurs - Radno mesto 6

 

 

* * *

 

PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2020. GODINU

 

 

* * *

 

 

JAVNE NABAVKE PO OVLAŠĆENJU

 

NABAVKA USLUGA IZRADE INTEGRISANOG INFORMACIONOG SISTEMA UPRAVE ZA DUVAN
(BROJ 1/2020)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 27.05.2020
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 27.05.2020
 Preuzmite dokument Dopuna konkursne dokumentacije - 28.05.2020
 Preuzmite dokument Prilog konkursnoj dokumentaciji - 28.05.2020
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1 - 22.06.2020
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2 - 25.06.2020
 Preuzmite dokument Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava - 26.06.2020
 Preuzmite dokument Obaveštenje o produženju roka - 17.07.2020
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 28.07.2020.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 14.09.2020.

 

NABAVKA USLUGA-IZRADA INTERNET PREZENTACIJE UPRAVE ZA DUVAN
(BROJ 3/2020)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 13.05.2020
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 13.05.2020
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1 - 19.05.2020
 Preuzmite dokument Obaveštenje o produženju roka - 19.05.2020
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2 - 19.05.2020
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 28.05.2020
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 25.06.2020.

 

NABAVKA DOBARA-SERVERA I STORIDžA
(BROJ 2/2020)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 13.05.2020
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 13.05.2020
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1 - 18.05.2020
 Preuzmite dokument Obaveštenje o produženju roka - 19.05.2020
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2 - 18.05.2020
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 25.05.2020.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 22.06.2020.

 

 

* * *

 

OGLASI

 

OTUĐENjE VINA I RAKIJE
(BROJ 4/2020)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 20.08.2020.
 Preuzmite dokument Obrazac ponude - 20.08.2020.
 Preuzmite dokument Zapisnik o otvaranju ponuda - 16.09.2020.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o učesnicima u postupku licitacije - 16.09.2020.

 

OTUĐENjE VINA I RAKIJE
(BROJ 3/2020)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 28.05.2020.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o učesnicima u postupku licitacije - 22.06.2020.
 Preuzmite dokument Zapisnik o otvaranju ponuda - 22.06.2020.
 Preuzmite dokument Izmena obaveštenja o učesnicima u postupku licitacije - 02.07.2020.

 

OTUĐENjE VINA I RAKIJE
(BROJ 2/2020)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 24.02.2020.

 

OTUĐENjE MOTORNIH VOZILA IZ JAVNE SVOJINE REPUBLIKE SRBIJE
(BROJ 1/2020)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 04.02.2020.
 Preuzmite dokument Spisak vozila za licitaciju - 04.02.2020.

 

 

* * *

 

 

PREGOVARAČKI POSTUPAK ZA 2020 GODINU

 

NABAVKA USLUGE SERVISIRANjA I OTKLANjANjE KVAROVA SISTEMA KLIMATIZACIJE I VENTILACIJE - KLIMA KOMORE
(BROJ 24/2020)

 Preuzmite dokument Obaveštenje o pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva - 03.03.2020
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 03.03.2020
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 27.03.2020.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenju ugovora - 24.04.2020.

 

 

* * *

 

 

OTVORENI POSTUPAK 2020 GODINA

 

NABAVKA REPROMATERIJALA ZA ODRŽAVANjE ELEKTROENERGETSKIH SISTEMA I INSTALACIJA
(BROJ 126/2020)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 04.09.2020
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 04.09.2020
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 19.10.2020.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 23.10.2020.

 

NABAVKA USLUGE SERVISIRANjA SPLIT JEDINICA
(BROJ 145/2020)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 31.08.2020
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 31.08.2020
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 09.10.2020.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 28.10.2020.

 

NABAVKA TRAKTORA I PRIPADAJUĆE OPREME ZA HORTIKULTURU I EKONOMIJU SMEDEREVO
(BROJ 101/2020)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 25.08.2020
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 25.08.2020
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 30.09.2020.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 07.10.2020.

 

NABAVKA MLEKA I MLEČNIH PROIZVODA
(BROJ 108/2020)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 25.08.2020
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 25.08.2020
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1 - 11.09.2020.
 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije 1 - 11.09.2020.
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2 - 16.09.2020.
 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije 2 - 16.09.2020.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 30.09.2020.
 Preuzmite dokument Obavestenje o zakljucenom ugovoru - 16.10.2020.

 

NABAVKA NABAVKA REPROMATERIJALA ZA ODRŽAVANjE GRAĐEVINSKE BRAVARIJE I STOLARIJE
(BROJ 123/2020)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 04.08.2020
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 04.08.2020
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 08.09.2020.
 Preuzmite dokument Obavestenje o zakljucenom ugovoru - 18.09.2020.

 

NABAVKA I ZAMENA ITISONA U PALATI SRBIJA – SVEČANI DEO
(BROJ 88/2020)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 03.08.2020
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 03.08.2020
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 09.09.2020.
 Preuzmite dokument Obavestenje o zakljucenom ugovoru - 29.09.2020.

 

NABAVKA REPROMATERIJALA ZA ODRŽAVANjE ELEKTRONSKIH SISTEMA I INSTALACIJA
(BROJ 128/2020)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 31.07.2020
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 31.07.2020
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 09.09.2020.
 Preuzmite dokument Obavestenje o zakljucenom ugovoru - 28.09.2020.

 

NABAVKA SVEŽEG JUNEĆEG MESA
(BROJ 105/2020)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 30.07.2020
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 30.07.2020
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 08.09.2020.
 Preuzmite dokument Obavestenje o zakljucenom ugovoru - 18.09.2020.

NABAVKA SVEŽEG PILEĆEG, ĆUREĆEG I MESA DRUGE ŽIVINE
(BROJ 111/2020)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 30.07.2020
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 30.07.2020
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 08.09.2020.
 Preuzmite dokument Obavestenje o zakljucenom ugovoru - 18.09.2020.

 

IZVOĐENjE RADOVA U DELU OBJEKTA U KNEZA MILOŠA 20
(BROJ 96/2020)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 29.07.2020
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 29.07.2020
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 04.09.2020.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 08.09.2020.

 

NABAVKA OPREME ZA ŠTAMPARIJE-GRAFIČKI NOŽ
(BROJ 142/2020)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 23.07.2020
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 23.07.2020
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 27.08.2020.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 21.09.2020.

 

NABAVKA SLUŽBENE, ZAŠTITNE I RADNE ODEĆE I OBUĆE ZA POTREBE ZAPOSLENIH U UPRAVI ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE REPUBLIČKIH ORGANA
(BROJ 103/2020)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 16.07.2020
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 16.07.2020
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1 i 2 - 20.07.2020.
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 3 i 4 - 22.07.2020.
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 5 - 23.07.2020.
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 6 - 23.07.2020.
 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije - 24.07.2020.
 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije 7 - 30.07.2020.
 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije 8 - 10.08.2020.
 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije 2 - 10.08.2020.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 08.09.2020.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru P 1 - 22.09.2020.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru P 2 - 22.09.2020.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru P 5 - 22.09.2020.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru P 3 - 22.09.2020.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru P 4 - 22.09.2020.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru P 6 - 22.09.2020.

 

НАБАВКА ПРИРОДНОГ ГАСА
(БРОЈ 82/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 03.07.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 03.07.2020
 Preuzmite dokument Obaveštenje o produženju roka - 30.07.2020
 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije - 30.07.2020
 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije 2 - 03.08.2020
 Preuzmite dokument Izmenjena konkursna dokumentacija - 03.08.2020
 Preuzmite dokument Obaveštenje o produženju roka - 03.08.2020
 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije 3 - 07.08.2020
 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije 4 - 12.08.2020
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 19.08.2020.
 Преузмите документ Obavestenje o zaključenom ugovoru - 05.11.2020.

 

NABAVKA VINA
(BROJ 90/2020)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 16.07.2020
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 16.07.2020
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 19.08.2020.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 08.09.2020.

 

IZVOĐENjE RADOVA NA ADAPTACIJI SANITARNIH ČVOROVA U OBJEKTU U ULICI NEMANjINA BR. 22-26 I OSTALIM OBJEKTIMA
(BROJ 93/2020)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 09.07.2020
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 09.07.2020
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 12.08.2020.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 21.08.2020.

 

IZVOĐENjE RADOVA NA ADAPTACIJI SANITARNIH ČVOROVA NA CENTRALNOM DELU OBJEKTA PALATA SRBIJA
(BROJ 97/2020)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 07.07.2020
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 07.07.2020
 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije - 21.07.2020
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 12.08.2020.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 14.08.2020.

 

NABAVKA ALKOHOLNIH PIĆA
(BROJ 87/2020)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 24.06.2020
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 24.06.2020
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 29.07.2020.
 Preuzmite dokument Obavestenje o zaključenom ugovoru - 20.08.2020.

 

NABAVKA PVC I PAPIRNE GALANTERIJE
(BROJ 79/2020)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 22.06.2020
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 22.06.2020
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1 - 03.07.2020.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 28.07.2020.
 Preuzmite dokument Obavestenje o zaključenom ugovoru - 03.09.2020.

 

NABAVKA SIJALICA, SVETILjKI I PRATEĆEG MATERIJALA
(BROJ 75/2020)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 22.06.2020
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 22.06.2020
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 05.08.2020.
 Preuzmite dokument Obavestenje o zaključenom ugovoru - 21.08.2020.

 

NABAVKA REPROMATERIJALA ZA ODRŽAVANJE HIDROTEHNIČKIH SISTEMA
(BROJ 50/2020)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 16.06.2020
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 16.06.2020
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 27.07.2020
 Preuzmite dokument Obavestenje o zaključenom ugovoru - 17.08.2020.

 

NABAVKA TEPIHA I ITISONA
(BROJ 65/2020)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 01.06.2020
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 01.06.2020
 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije - 04.06.2020
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 10.07.2020.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru P 1 - 13.08.2020.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru P 2 - 13.08.2020.

 

NABAVKA SVEŽE I SMRZNUTE REČNE I MORSKE RIBE
(BROJ 60/2020)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 27.05.2020
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 27.05.2020
 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije - 03.06.2020
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1 - 03.06.2020.
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2 - 23.06.2020.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 09.07.2020.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru P 1 - 10.08.2020.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru P 2 - 10.08.2020.

 

NABAVKA USLUGA SERVISIRANJA, ODRŽAVANJA I POPRAVKE UGOSTITELJSKE OPREME
(BROJ 81/2020)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 17.06.2020
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 17.06.2020
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 24.07.2020.
 Preuzmite dokument Obavestenje o zaključenom ugovoru - 30.07.2020.

 

NABAVKA SITNOG INVENTARA
(BROJ 77/2020)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 16.06.2020
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 16.06.2020
 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije - 23.06.2020
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 24.07.2020.
 Preuzmite dokument Obavestenje o zaključenom ugovoru P 1 - 30.07.2020.
 Preuzmite dokument Obavestenje o zaključenom ugovoru P 2 - 30.07.2020.

 

NABAVKA OSNOVNIH SREDSTAVA
(BROJ 71/2020)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 03.06.2020
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 03.06.2020
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 08.07.2020.
 Preuzmite dokument Obavestenje o zaključenom ugovoru - 16.07.2020.

 

USLUGA ODRŽAVANjA FONTANE „PALATA SRBIJA“
(BROJ 47/2020)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 01.06.2020
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 01.06.2020
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 10.07.2020.
 Preuzmite dokument Obavestenje o zaključenom ugovoru - 27.07.2020.

 

NABAVKA USLUGE ODRŽAVANjA I SERVISIRANjA BIROTEHNIČKE OPREME
(BROJ 58/2020)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 29.05.2020
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 29.05.2020
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 08.07.2020.
 Преузмите документ Obavestenje o zaključenom ugovoru - 31.07.2020.

 

NABAVKA COCA-COLE, SCHWEPPES-A I DRUGIH GAZIRANIH SOKOVA
(BROJ 59/2020)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 21.05.2020
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 21.05.2020
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 26.06.2020
 Преузмите документ Obavestenje o zaključenom ugovoru - 17.07.2020.

 

NABAVKA USLUGE PRANjA I PEGLANjA RADNE ODEĆE, STOLNjAKA I TEKSTILNE GALANTERIJE
(BROJ 53/2020)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 13.05.2020
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 13.05.2020
 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije - 27.05.2020
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 24.06.2020.
 Преузмите документ Obavestenje o zaključenom ugovoru - 21.07.2020.

 

NABAVKA VULKANIZERSKIH USLUGA I CENTRIRANjE VOZILA
(BROJ 64/2020)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 27.05.2020
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 27.05.2020
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 10.06.2020.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 17.06.2020.

 

NABAVKA KOVERTI, FASCIKLI, REGISTRATORA I KUTIJA ZA PRESELENjE
(BROJ 56/2020)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 19.05.2020
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 19.05.2020
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 22.06.2020.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru P1 - 03.07.2020.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru P2 - 03.07.2020.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru P3 - 03.07.2020.

 

NABAVKA SVEŽEG SVINjSKOG MESA
(BROJ 54/2020)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 13.05.2020
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 13.05.2020
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 19.06.2020.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 29.06.2020.

 

NABAVKA HLEBA I PECIVA
(BROJ 55/2020)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 13.05.2020
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 13.05.2020
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 19.06.2020.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 02.07.2020.

 

NABAVKA KOBASICA I POLUTRAJNIH PROIZVODA
(BROJ 38/2020)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 06.05.2020
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 06.05.2020
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 17.06.2020.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 07.07.2020.

 

IZVOĐENjE GRAĐEVINSKO ZANATSKIH RADOVA NA TEKUĆEM ODRŽAVANjU
(BROJ 42/2020)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 20.03.2020
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 20.03.2020
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 28.04.2020.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 03.06.2020.

 

NABAVKA USLUGA SERVISIRANjA I ODRŽAVANjA VOZILA
(BROJ 14/2020)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 26.02.2020
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 26.02.2020
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1 - 18.03.2020.
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2 - 25.03.2020.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 14.04.2020.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava - 27.04.2020.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o obustavi postupka za P 3 - 27.04.2020.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru P1 - 28.05.2020.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru P6 - 29.05.2020.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru P7 - 29.05.2020.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru P2 - 03.06.2020.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru P4 - 04.06.2020.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru P5 - 10.06.2020.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru P8 - 25.06.2020.

 

IZVOĐENjE RADOVA NA NASTAVKU REKONSTRUKCIJE STAZA U KOMPLEKSU VILE ZLATNI BREG U SMEDEREVU
(BROJ 29/2020)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 12.03.2020
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 12.03.2020
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 21.04.2020.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenju ugovora - 18.05.2020.

 

NABAVKA PNEUMATIKA
(BROJ 33/2020)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 11.03.2020
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 11.03.2020
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1 - 30.03.2020.
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2 - 30.03.2020.
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 3 - 02.04.2020.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 14.04.2020.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenju ugovora P 2 - 22.05.2020.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenju ugovora P 1 - 26.05.2020.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenju ugovora P 3 - 26.05.2020.

 

NABAVKA SADNOG I UKRASNOG BILjA ZA EKSTERIJER I ENTERIJER, REZANOG CVEĆA I POZAMANTERIJE
(BROJ 26/2020)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 04.03.2020
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 04.03.2020
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 04.05.2020.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 14.04.2020.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenju ugovora P 1 - 25.05.2020.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenju ugovora P 2 - 25.05.2020.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenju ugovora P 3 - 25.05.2020.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenju ugovora P 4 - 25.05.2020.

 

NABAVKA POTROŠNOG MATERIJALA ZA POTREBE SEKTORA ZA UGOSTITELjSKE USLUGE
(BROJ 12/2020)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 03.03.2020
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 03.03.2020
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 14.04.2020.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenju ugovora - 11.05.2020.

 

NABAVKA SMRZNUTOG I KONZERVISANOG VOĆA I POVRĆA
(BROJ 25/2020)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 27.02.2020
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 27.02.2020
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1 - 18.03.2020.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 09.04.2020.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o obustavi postupka za P 2 - 29.04.2020.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru P 1 - 08.05.2020.

 

NABAVKA JAJA
(BROJ 21/2020)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 26.02.2020
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 26.02.2020
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 14.04.2020.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 12.05.2020.

 

NABAVKA PIVA
(BROJ 20/2020)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 25.02.2020
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 25.02.2020
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1 - 13.03.2020.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 24.04.2020.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenju ugovora - 13.05.2020.

 

NABAVKA SVEŽEG VOĆA I POVRĆA
(BROJ 13/2020)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 18.02.2020
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 18.02.2020
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 27.03.2020.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 11.05.2020.

 

NABAVKA ZRELOG MESA
(BROJ 6/2020)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 14.02.2020
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 14.02.2020
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 27.03.2020.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 14.04.2020.

 

NABAVKA KOLONIJALNE ROBE I KONDITORSKIH PROIZVODA
(BROJ 2/2020)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 03.02.2020
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 03.02.2020
 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije 1 - 24.02.2020
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 09.03.2020.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 07.04.2020.

 

NABAVKA SVEŽEG MLADOG MESA
(BROJ 5/2020)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 31.01.2020
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 31.01.2020
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 12.03.2020.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 31.03.2020.

 

NABAVKA BRAŠNA I PROIZVODA OD BRAŠNA
(BROJ 4/2020)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 31.01.2020
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 31.01.2020
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 05.03.2020.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 19.03.2020.

 

NABAVKA APETISANA
(BROJ 3/2020)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 31.01.2020
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 31.01.2020
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 05.03.2020.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 11.03.2020.

 

 

* * *

 

 

JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI 2020 GODINA

 

IZVOĐENjE RADOVA NA ZAMENI DOTRAJALIH CEVI ZA SAKUPLjANjE KONDEZA U NEMANjINOJ 22-26
(BROJ 134/2020)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 24.09.2020
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 24.09.2020
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 13.10.2020.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 06.11.2020.

 

NABAVKA USLUGE IZRADE PROJEKTA LIFTOVSKOG POSTROJENjA U NEMANjINOJ 11
(BROJ 129/2020)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 16.09.2020
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 16.09.2020
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 01.10.2020.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 13.10.2020.

 

NABAVKA AUTOKOZMETIKE
(BROJ 100/2020)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 28.08.2020
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 28.08.2020
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 10.09.2020.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 22.09.2020.

 

NABAVKA VEŠTAČKOG ĐUBRIVA I HEMIJSKIH SREDSTAVA
(BROJ 115/2020)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 18.08.2020
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 18.08.2020
 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije - 25.08.2020
 Preuzmite dokument Obavestenje o produzenju roka - 25.08.2020
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 11.09.2020.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru P 1 - 30.09.2020.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru P 2 - 30.09.2020.

 

NABAVKA USLUGE ODRŽAVANjA DIMNjAKA I KOTLOVA SA PLAMENO DIMNE STRANE
(BROJ 130/2020)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 05.08.2020
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 05.08.2020
 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije - 07.08.2020
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1 - 07.08.2020.
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2 - 10.08.2020
 Preuzmite dokument Obaveštenje o produženju roka - 10.08.2020
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 3 - 17.08.2020
 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije 2- 18.08.2020
 Preuzmite dokument Obaveštenje o produženju roka 2 - 18.08.2020
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 4 - 19.08.2020
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 01.09.2020.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 08.10.2020.

 

NABAVKA KOMUNIKACIONE OPREME
(BROJ 102/2020)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 20.08.2020
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 20.08.2020
 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije - 20.08.2020
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 01.09.2020.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 10.09.2020.

 

NABAVKA RAZNOG POKUĆSTVA
(BROJ 121/2020)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 06.08.2020
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 06.08.2020
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 20.08.2020.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru P 1 - 24.08.2020.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru P 2 - 24.08.2020.

 

NABAVKA USLUGE ODRŽAVANjA KLIZNIH VRATA, RAMPI I KAPIJA
(BROJ 132/2020)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 06.08.2020
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 06.08.2020
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 21.08.2020.
 Preuzmite dokument Obavestenje o zaključenom ugovoru - 28.08.2020.

 

NABAVKA USLUGE HEMIJSKOG ČIŠĆENjA ZAVESA, PODNIH PROSTIRKI, TAPACIRANOG NAMEŠTAJA, ODRŽAVANjA MERMERNIH POVRŠINA I ČIŠĆENjA FASADA
(BROJ 144/2020)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 05.08.2020
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 05.08.2020
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 19.08.2020.
 Preuzmite dokument Obavestenje o zaključenom ugovoru - 27.08.2020.

 

NABAVKA OPREME ZA EKOLOŠKO ODRŽAVANjE POPLOČANIH POVRŠINA U REPREZENTATIVNIM I REZIDENCIJALNIM OBJEKTIMA
(BROJ 114/2020)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 05.08.2020
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 05.08.2020
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 19.08.2020.
 Preuzmite dokument Obavestenje o zaključenom ugovoru - 03.09.2020.

 

NABAVKA DELOVA AUTOMATIKE TIPA SAUTER ZA OBJEKAT U ULICI NEMANjINA BROJ 11
(BROJ 125/2020)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 31.07.2020
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 31.07.2020
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 17.08.20
 Preuzmite dokument Obavestenje o zaključenom ugovoru - 03.09.2020.

 

NABAVKA USLUGE IZRADE PLANA ZAŠTITE OD POŽARA ZA OBJEKAT U BULEVARU KRALjA ALEKSANDRA BR. 15
(BROJ 136/2020)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 24.07.2020
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 24.07.2020
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1 - 31.07.2020.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 12.08.2020.
 Preuzmite dokument Odluka o izmeni odluke o dodeli ugovora - 12.08.2020.
 Preuzmite dokument Obavestenje o zaključenom ugovoru - 28.08.2020.
 Preuzmite dokument Obavestenje o zaključenom ugovoru - 03.09.2020.

 

NABAVKA USLUGE SERVISA KONFERENCIJSKOG SISTEMA
(BROJ 133/2020)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 23.07.2020
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 23.07.2020
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 12.08.2020.
 Preuzmite dokument Obavestenje o zaključenom ugovoru - 21.08.2020.

 

IZVOĐENjE RADOVA NA SANACIJI HIDROIZOLACIJE RAVNIH KROVOVA
(BROJ 95/2020)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 23.07.2020
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 23.07.2020
 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije - 27.07.2020
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 05.08.2020
 Preuzmite dokument Obavestenje o zaključenom ugovoru - 11.08.2020.

 

SERVISIRANjA FISKALNIH KASA
(BROJ 98/2020)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 21.07.2020
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 21.07.2020
 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije - 23.07.2020
 Preuzmite dokument Obavestenje o produzenju roka - 23.07.2020
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 06.08.2020
 Preuzmite dokument Obavestenje o zaključenom ugovoru P 1 - 17.08.2020.
 Preuzmite dokument Obavestenje o zaključenom ugovoru P 2 - 18.08.2020.

 

NABAVKA SREDSTVA ZA HIGIJENU SPECIJALNE NAMENE ( ZA REZIDENCIJE I REPREZENTATIVNE OBJEKTE)
(BROJ 112/2020)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 16.07.2020
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 16.07.2020
 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije - 17.07.2020
 Preuzmite dokument Pojašnjenje 1 - 17.07.2020
 Preuzmite dokument Pojašnjenje 2 - 22.07.2020
 Preuzmite dokument Pojašnjenje 3 - 23.07.2020
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 31.07.2020
 Preuzmite dokument Obavestenje o zaključenom ugovoru - 26.08.2020.

 

NABAVKA USLUGE REDOVNOG ISPITIVANjA HRANE
(BROJ 91/2020)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 10.07.2020
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 10.07.2020
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 27.07.2020
 Preuzmite dokument Obavestenje o zaključenom ugovoru - 03.08.2020.

 

NABAVKA MOTORNOG ULjA ZA DOLIVANjE
(BROJ 92/2020)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 09.07.2020
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 09.07.2020
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 27.07.2020
 Preuzmite dokument Obavestenje o zaključenom ugovoru - 11.08.2020.

 

ZAKUP OPREME ZA SIMULTANO PREVOĐENjE
(BROJ 124/2020)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 08.07.2020
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 08.07.2020
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 27.07.2020
 Preuzmite dokument Obavestenje o zaključenom ugovoru - 11.08.2020.

 

NABAVKA USLUGE SERVISIRANjA I ODRŽAVANjA TELEKOMUNIKACIONE OPREME U OBJEKTU NEMANjINA 22-26 I NEMANjINA 11
(BROJ 76/2020)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 07.07.2020
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 07.07.2020
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 20.07.2020
 Preuzmite dokument Obavestenje o zaključenom ugovoru za P 1 - 27.07.2020.
 Preuzmite dokument Obavestenje o zaključenom ugovoru za P 2 - 27.07.2020.

 

NABAVKA USLUGA SERVISIRANjA IZDUVNIH SISTEMA NA VOZILIMA
(BROJ 99/2020)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 03.07.2020
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 03.07.2020
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 22.07.2020
 Preuzmite dokument Obavestenje o zaključenom ugovoru - 27.07.2020.

 

NABAVKA IZVOĐENjA STOLARSKIH RADOVA U OBJEKTIMA REPUBLIČKIH ORGANA
(BROJ 86/2020)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 29.06.2020
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 29.06.2020
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 16.07.2020
 Preuzmite dokument Obavestenje o zaključenom ugovoru - 29.07.2020.

 

NABAVKA RAČUNARSKE OPREME: SKENERI, VIDEO BIMOVI, KVM SVIČEVI
(BROJ 80/2020)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 22.06.2020
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 22.06.2020
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1 - 26.06.2020.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 02.07.2020
 Preuzmite dokument Obavestenje o zaključenom ugovoru - 13.07.2020.

 

NABAVKA USLUGA ODRŽAVANjA SISTEMA VIDEO NADZORA I KONTROLA ULAZA U SISTEM SALU UZZPRO
(BROJ 85/2020)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 22.06.2020
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 22.06.2020
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 07.07.2020
 Preuzmite dokument Obavestenje o zaključenom ugovoru - 20.07.2020.

 

NABAVKA TV I DRUGIH MEDIJSKIH UREDJAJA
(BROJ 83/2020)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 19.06.2020
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 19.06.2020
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 03.07.2020
 Preuzmite dokument Obavestenje o zaključenom ugovoru - 16.07.2020.

 

NABAVKA TELEKOMUNIKACIONE OPREME - TELEFONA I FAKS APARATA
(BROJ 84/2020)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 17.06.2020
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 17.06.2020
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 03.07.2020
 Preuzmite dokument Obavestenje o zaključenom ugovoru za P 1 - 17.07.2020.
 Preuzmite dokument Obavestenje o zaključenom ugovoru za P 2 - 22.07.2020.

 

NABAVKA USLUGE SERVISIRANJA POLJOPRIVREDNIH MAŠINA
(BROJ 78/2020)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 11.06.2020
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 11.06.2020
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 26.06.2020
 Preuzmite dokument Obavestenje o zaključenom ugovoru - 06.07.2020.

 

NABAVKA USLUGE HEMIJSKOG ČIŠĆENJA TEKSTILA - UNIFORMI, BROKATNE I VUNENE GALANTERIJE
(BROJ 69/2020)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 08.06.2020
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 08.06.2020
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 22.06.2020.
 Preuzmite dokument Obavestenje o zaključenom ugovoru - 14.07.2020.

 

NABAVKA MOBILNIH TELEFONA
(BROJ 74/2020)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 05.06.2020
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 05.06.2020
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 19.06.2020
 Preuzmite dokument Obavestenje o zaključenom ugovoru - 29.06.2020.
 Preuzmite dokument Odluka o izmeni ugovora - 01.07.2020

 

NABAVKA USLUGE PERIODIČNOG SERVISIRANjA VATROGASNE OPREME I SREDSTAVA
(BROJ 70/2020)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 04.06.2020
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 04.06.2020
 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije - 08.06.2020
 Preuzmite dokument Dopuna izmene konkursne dokumentacije - 10.06.2020
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 22.06.2020
 Preuzmite dokument Obavestenje o zaključenom ugovoru - 06.07.2020.

 

NABAVKA USLUGE SERVISIRANjA SISTEMA ZA DOJAVU POŽARA - TIPA ,,LABOR STRAUSS”
(BROJ 68/2020)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 03.06.2020
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 03.06.2020
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1 - 05.06.2020.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 16.06.2020
 Preuzmite dokument Obavestenje o zaključenom ugovoru - 25.06.2020.

 

NABAVKA PRODUŽENjA LICENCI ZA UPDATE-UPGRADE MILESTONE XPROTECT SOFTVERA ZA VIDEO NADZOR I PRIMION WEB SOFTVERA ZA KONTROLU PRISTUPA DATA CENTRA
(BROJ 62/2020)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 01.06.2020
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 01.06.2020
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 11.06.2020
 Preuzmite dokument Obavestenje o zaključenom ugovoru - 23.06.2020.

 

NABAVKA USLUGE DUBINSKOG PRANJA UNUTRAŠNJOSTI VOZILA
(BROJ 63/2020)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 29.05.2020
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 29.05.2020
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 11.06.2020
 Preuzmite dokument Obavestenje o zaključenom ugovoru - 23.06.2020.

 

NABAVKA USLUGE SERTIFIKACIJE HALAL KVALITETA
(BROJ 72/2020)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 29.05.2020
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 29.05.2020
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 15.06.2020
 Preuzmite dokument Obavestenje o zaključenom ugovoru - 25.06.2020.

 

NABAVKA USLUGA TAPACIRANjA NAMEŠTAJA
(BROJ 61/2020)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 26.05.2020
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 26.05.2020
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 09.06.2020
 Preuzmite dokument Obavestenje o zaključenom ugovoru - 22.06.2020.

 

NABAVKA KD VRATA ZA OBJEKTE U ULICI NEMANjINA BROJ 11 I NEMANjINA BROJ 22-26
(BROJ 57/2020)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 25.05.2020
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 25.05.2020
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 05.06.2020
 Preuzmite dokument Obavestenje o zaključenom ugovoru - 12.06.2020.

 

NABAVKA USLUGE REPARACIJE NAMEŠTAJA
(BROJ 48/2020)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 22.05.2020
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 22.05.2020
 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije - 29.05.2020
 Preuzmite dokument Obaveštenje o produženju roka - 29.05.2020
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 05.06.2020
 Preuzmite dokument Obavestenje o zaključenom ugovoru - 19.06.2020.

 

NABAVKA USLUGA SERVISIRANjA KVAROVA ELEKTROMOTORNOG POGONA PUMPI SA AUTOMATIKOM SISTEMA
(BROJ 49/2020)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 14.05.2020
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 14.05.2020
 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije - 15.05.2020
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 28.05.2020
 Preuzmite dokument Obavestenje o zaključenom ugovoru - 03.06.2020.

 

USLUGA PRAŽNjENjA SEPARATORA I ODRŽAVANjE MASNIH JAMA I ODVODA
(BROJ 45/2020)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 14.05.2020
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 14.05.2020
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 01.06.2020.
 Preuzmite dokument Obavestenje o zaključenom ugovoru - 15.06.2020.

 

NABAVKA USLUGE SERVISIRANjA KLIMA UREĐAJA NA VOZILIMA
(BROJ 40/2020)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 14.05.2020
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 14.05.2020
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 03.06.2020.
 Preuzmite dokument Obavestenje o zaključenom ugovoru - 17.06.2020.

 

NABAVKA USLUGE ODRŽAVANjA KANALIZACIONIH INSTALACIJA
(BROJ 46/2020)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 13.05.2020
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 13.05.2020
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 27.05.2020.
 Preuzmite dokument Obavestenje o zaključenom ugovoru - 09.06.2020.

 

NABAVKA SERVERSKE RAČUNARSKE OPREME ZA POTREBE UZZPRO
(BROJ 37/2020)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 08.05.2020
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 08.05.2020
 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije - 11.05.2020
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 21.05.2020.
 Preuzmite dokument Obavestenje o zaključenom ugovoru - 28.05.2020.

 

NABAVKA USLUGE SERVISIRANjA I OTKLANjANjA KVAROVA SISTEMA ZA DOJAVU POŽARA TIPA ,,SECURITION”
(BROJ 34/2020)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 07.05.2020
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 07.05.2020
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 25.05.2020.
 Preuzmite dokument Obavestenje o zaključenom ugovoru - 02.06.2020.

 

NABAVKA LIMARSKO FARBARSKIH USLUGA I ZAMENA VETROBRANSKIH STAKALA NA VOZILIMA
(BROJ 32/2020)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 27.03.2020
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 27.03.2020
 Preuzmite dokument Izmena poziva za podnošenje ponude - 30.03.2020
 Preuzmite dokument Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda - 10.04.2020.
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1 - 15.04.2020.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 29.04.2020.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 22.05.2020.

 

JE NABAVKA VENECIJANERA I TRAKASTIH ZAVESA
(BROJ 30/2020)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 06.03.2020
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 06.03.2020
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 20.03.2020.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenju ugovora - 05.05.2020.

 

NABAVKA ARHIVSKIH POLICA
(BROJ 36/2020)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 16.03.2020
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 16.03.2020
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 27.03.2020.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenju ugovora - 10.04.2020.

 

SANACIJA KORITA FONTANE – PALATA SRBIJA
(BROJ 31/2020)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 10.03.2020
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 10.03.2020
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 20.03.2020.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenju ugovora - 27.03.2020.

 

NABAVKA POTROŠNOG REPROMATERIJALA ZA POTREBE HORTIKULTURE I EKONOMIJE SMEDEREVO
(BROJ 28/2020)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 09.03.2020
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 09.03.2020
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 23.03.2020.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenju ugovora - 21.04.2020.

 

NABAVKA USLUGA PRUŽANjA OBEZBEĐENjA TRANSPORTA NOVCA I VREDNOSTI
(BROJ 27/2020)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 03.03.2020
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 03.03.2020
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 19.03.2020.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenju ugovora - 01.04.2020.

 

NABAVKA USLUGE PERIODIČNOG MEHANIČKOG I HEMIJSKOG ČIŠĆENjA VENTILACIONIH SISTEMA ZA ODSIS MASNIH ISPARENjA
(BROJ 22/2020)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 02.03.2020
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 02.03.2020
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1 - 06.03.2020.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 19.03.2020.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenju ugovora - 03.04.2020.

 

NABAVKA USLUGE ODRŽAVANjA TENISKIH TERENA
(BROJ 23/2020)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 26.02.2020
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 26.02.2020
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 10.03.2020.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenju ugovora - 27.03.2020.

 

NABAVKA ZAVESA I DRAPERIJA
(BROJ 17/2020)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 25.02.2020
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 25.02.2020
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 10.03.2020.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenju ugovora - 20.03.2020.

 

NABAVKA BOJA I MATRICA
(BROJ 19/2020)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 25.02.2020
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 25.02.2020
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 09.03.2020.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenju ugovora - 20.03.2020.

 

NABAVKA DRŽAVNIH OBELEŽJA I NATPISA
(BROJ 15/2020)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 20.02.2020
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 20.02.2020
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 13.03.2020.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenju ugovora - 06.04.2020.

 

NABAVKA USLUGA ODRŽAVANjA I SERVISIRANjA BAZENA, BAZENSKE OPREME, FONTANA I JEZERA
(BROJ 11/2020)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 11.02.2020
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 11.02.2020
 Preuzmite dokument Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponude - 19.02.2020
 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije - 19.02.2020
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 27.02.2020.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenju ugovora - 04.03.2020.

 

NABAVKA USLUGE LEKARSKOG PREGLEDA VOZAČA
(BROJ 9/2020)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 07.02.2020
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 07.02.2020
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 20.02.2020
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenju ugovora - 04.03.2020.

 

 

NABAVKE PO ČLANU 39. STAV 2. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA

 

NABAVKA DELOVA ZA FAN COIL UREĐAJE
(BROJ 135/2020)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 31.07.2020
 Preuzmite dokument Obrazac ponude - 31.07.2020

 

NABAVKA OGREVNOG DRVETA I CEPANICA ZA KAMINE
(BROJ 117/2020)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 28.07.2020
 Preuzmite dokument Obrazac ponude - 28.07.2020

 

IZVOĐENjE RADOVA NA POPRAVCI BUNARA PALATA SRBIJA
(BROJ 113/2020)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 20.07.2020
 Preuzmite dokument Obrazac ponude - 20.07.2020

 

NABAVKA DEKORATIVNIH PREDMETA
(BROJ 106/2020)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 20.07.2020
 Preuzmite dokument Obrazac ponude - 20.07.2020

 

NABAVKA ENOLOŠKIH SREDSTAVA
(BROJ 122/2020)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 14.07.2020
 Preuzmite dokument Obrazac ponude - 14.07.2020
 Preuzmite dokument Izmena obrazaca ponude - 17.07.2020

 

NABAVKA ĆUMURA ZA ROŠTILj
(BROJ 89/2020)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 29.06.2020
 Preuzmite dokument Obrazac ponude - 29.06.2020

 

NABAVKA USLUGE SERVISIRANjA AUTONOMNIH KLAPNI SA JONIZACIONIM DETEKTORIMA DIMA
(BROJ 66/2020)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 29.05.2020
 Preuzmite dokument Obrazac ponude - 29.05.2020

 

 

NABAVKA DRVENIH BURADI ZA EKONOMIJU SMEDEREVO
(BROJ 67/2020)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 27.05.2020
 Preuzmite dokument Obrazac ponude - 27.05.2020

 

NABAVKA USLUGA REDOVNOG ODRŽAVANjA U GARANTNOM ROKU NOVIH LIFTOVA PROIZVODNjE KLEEMAN U OBJEKTU KOSOVSKA 31
(BROJ 73/2020)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 26.05.2020
 Preuzmite dokument Obrazac ponude - 26.05.2020

 

NABAVKA DRVENIH BURADI ZA EKONOMIJU SMEDEREVO
(BROJ 52/2020)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 13.05.2020
 Preuzmite dokument Obrazac ponude - 13.05.2020

 

NABAVKA OPREME ZA REZIDENCIJALNE I REPREZENTATIVNE OBJEKTE
(BROJ 41/2020)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 13.05.2020
 Preuzmite dokument Obrazac ponude - 13.05.2020

 

NABAVKA GRBOVA
(BROJ 39/2020)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 07.05.2020
 Preuzmite dokument Obrazac ponude - 07.05.2020

 

NABAVKA USLUGE TRANSPORTA POŠILjAKA KURIRSKOM SLUŽBOM OD VRATA DO VRATA
(BROJ 43/2020)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 15.04.2020
 Preuzmite dokument Obrazac ponude - 15.04.2020

 

NABAVKA USLUGE GODIŠNjEG PREGLEDA LIFTOVSKIH POSTROJENjA
(BROJ 35/2020)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 17.03.2020
 Preuzmite dokument Obrazac ponude - 17.03.2020
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1 - 23.03.2020.

 

NABAVKA USLUGE POPRAVKE AUDIO I VIDEO UREĐAJA
(BROJ 18/2020)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 18.02.2020
 Preuzmite dokument Obrazac ponude - 18.02.2020

 

NABAVKA SECKALICA ZA PAPIR
(BROJ 16/2020)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 10.02.2020
 Preuzmite dokument Obrazac ponude - 10.02.2020

 

NABAVKA USLUGE PERIODIČNE KONTROLE I SERVIS SISTEMA ZA KONTROLU PRISTUPA I INTERFONSKOG SISTEMA
(BROJ 10/2020)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 05.02.2020
 Preuzmite dokument Obrazac ponude - 05.02.2020

 

NABAVKA USLUGE POPRAVKE AUDIO I VIDEO UREĐAJA
(BROJ 8/2020)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 05.02.2020
 Preuzmite dokument Obrazac ponude - 05.02.2020

 

NABAVKA SECKALICA ZA PAPIR
(BROJ 7/2020)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 31.01.2020
 Preuzmite dokument Obrazac ponude - 31.01.2020

 

NABAVKA PEČATA I ŠTAMBILjA
(BROJ 1/2020)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 31.01.2020
 Preuzmite dokument Obrazac ponude - 31.01.2020

 

 

POGLEDAJTE ARHIVU

 

 Konkursi, oglasi, tenderi

 

Kontakt: Mila Sašić
Telefon: +381 11 265 88 75
e-mail: mila.sasic@uzzpro.gov.rs
 Vrh strane
Centralizovane javne nabavkeVestiInformatorInformacije od javnog značajaKonkursi, oglasi, tenderiBaza pravnih propisaBibliotekaDomenieUprava