Насловна » О нама » О Управи

О Управи

 Управа за заједничке послове републичких органа, Немањина 22-26

Управа за заједничке послове републичких органа, Немањина 22-26

Управу за заједничке послове републичких органа (даље: Управа) основала је Влада Одлуком о управи за заједничке службе републичких органа ("Службени гласник СРС", бр. 24/83 и 28/84) и до 1991. године радила је под називом Управа за заједничке службе републичких органа.

Одлуком о Управи за заједничке послове републичких органа, ("Службени гласник РС", бр. 67/91, 79/02, 13/04) наставља да ради под називом Управа за заједничке послове републичких органа.

 

 Влада Републике Србије, Немањина 11

Влада Републике Србије, Немањина 11

Уредбом о положају појединих институција бивше Србије и Црне Горе и Служби Савета министара ("Службени гласник РС", број 49/06) Управа за заједничке послове републичких органа преузима одређене предмете, архивску грађу, права, обавезе, опрему и средства за рад институција бивше Србије и Црне Горе и служби Савета министара које престају да раде.

Ступањем на снагу Уредбе о Управи за заједничке послове републичких органа ("Службени гласник РС", бр. 63/13) 27. јула 2013. године престаје да важи Одлука о Управи за заједничке послове републичких органа ("Службени гласник РС", бр. 67/91, 79/02 и 13/04), а Управа наставља да ради под називом Управа за заједничке послове републичких органа.

 

Надлежност Управе

Управа обавља стручне, техничке и друге заједничке послове за потребе Владе, министарстава, посебних организација и других државних органа у скаду са законом (даље: републички органи).

Централизоване јавне набавкеВестиИнформаторИнформације од јавног значајаКонкурси, огласи, тендериБаза правних прописаБиблиотекаДомениeУправа