Naslovna » Arhiva » Konkursi, oglasi, tenderi 2015.

Konkursi, oglasi, tenderi 2015.


JAVNI KONKURS

 

JAVNI KONKURS ZA POPUNJAVANJE POLOŽAJA, POMOĆNIK DIREKTORA UPRAVE ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE REPUBLIČKIH ORGANA, SEKTOR ZA INFORMACIONO KOMUNIKACIONE TEHNOLOGIJE

 Preuzmite dokument Preuzmite dokument

 

POPUNјAVANјE IZVRŠILAČKOG RADNOG MESTA

 Preuzmite dokument Preuzmite dokument

 

 

ZAJEDNIČKA JAVNA NABAVKA

 

NABAVKA RAČUNARSKE OPREME SA PRATEĆIM INFORMACIONIM SISTEMOM I USLUGA IZRADE SOFTVERSKOG REŠENјA ZA UPRAVLjANјE DOKUMENTACIJOM
(BROJ 1/2015)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Preuzmite dokument Dopuna konkursne dokumentacije
 Prеuzmitе dоkumеnt Pојаšnjеnjе kоnkursnе dоkumеntаciје 1
 Prеuzmitе dоkumеnt Pојаšnjеnjе kоnkursnе dоkumеntаciје 2 i 3
 Prеuzmitе dоkumеnt Pојаšnjеnjе kоnkursnе dоkumеntаciје 4
 Prеuzmitе dоkumеnt Pојаšnjеnjе kоnkursnе dоkumеntаciје 5
 Prеuzmitе dоkumеnt Pојаšnjеnjе kоnkursnе dоkumеntаciје 6
 Prеuzmitе dоkumеnt Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava
 Prеuzmitе dоkumеnt Izmena poziva za podnošenje ponude
 Prеuzmitе dоkumеnt Obaveštenje o produženju roka 1
 Prеuzmitе dоkumеnt Izmena konkursne dokumentacije 2
 Prеuzmitе dоkumеnt Pојаšnjеnjе kоnkursnе dоkumеntаciје 7
 Prеuzmitе dоkumеnt Pојаšnjеnjе kоnkursnе dоkumеntаciје 8
 Prеuzmitе dоkumеnt Pојаšnjеnjе kоnkursnе dоkumеntаciје 9
 Prеuzmitе dоkumеnt Pојаšnjеnjе kоnkursnе dоkumеntаciје 10
 Prеuzmitе dоkumеnt Pојаšnjеnjе kоnkursnе dоkumеntаciје 11
 Prеuzmitе dоkumеnt Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava 2
 Prеuzmitе dоkumеnt Pојаšnjеnjе kоnkursnе dоkumеntаciје 12
 Prеuzmitе dоkumеnt Obaveštenje o produženju roka 2
 Prеuzmitе dоkumеnt Izmena konkursne dokumentacije 3
 Prеuzmitе dоkumеnt Pојаšnjеnjе kоnkursnе dоkumеntаciје 13
 Prеuzmitе dоkumеnt Pојаšnjеnjе kоnkursnе dоkumеntаciје 14
 Prеuzmitе dоkumеnt Pојаšnjеnjе kоnkursnе dоkumеntаciје 15
 Prеuzmitе dоkumеnt Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava 3
 Prеuzmitе dоkumеnt Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava 4
 Prеuzmitе dоkumеnt Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava 5
 Prеuzmitе dоkumеnt Obaveštenje o obustavi postupka za P1 - 08.08.2016
 Prеuzmitе dоkumеnt Obaveštenje o obustavi postupka za P2 - 29.08.2016

 

 

OGLASI


PRODAJA ELEKTRONSKOG OTPADA
(BROJ 6/2015)

 Preuzmite dokument Preuzmite dokument

 

OTUĐENјE ISTROŠENIH OTPADNIH TONER KASETA
(БРОЈ 5/2015)

 Преузмите документ Преузмите документ

 

PRODAJA ELEKTRONSKOG OTPADA
(БРОЈ 4/2015)

 Преузмите документ Преузмите документ

 

ОТUĐЕNјЕ VINА I RАKIЈЕ
(BRОЈ 3/2015)

 Prеuzmitе dоkumеnt Prеuzmitе dоkumеnt

 

OTUĐENJE VINA I RAKIJE
(BROJ 1/2015)

 Preuzmite dokument Preuzmite dokument

 

OTUĐENјE PROZORA
(BROJ 2/2015)

 Preuzmite dokument Preuzmite dokument

 

 

PRETHODNO OBAVEŠTENјE

 

USLUGA FIKSNE TELEFONIJE

 Preuzmite dokument Preuzmite dokument

 

USLUGA ODRŽAVANјA HIGIJENE U OBJEKTIMA REPUBLIČKIH ORGANA

 Preuzmite dokument Preuzmite dokument

 

FIZIČKO TEHNIČKO OBEZBEĐENјE OBJEKATA

 Preuzmite dokument Preuzmite dokument

 

NABAVKA ELEKTRIČNE ENERGIJE

 Preuzmite dokument Preuzmite dokument

 

NABAVKA SANITARNOG MATERIJALA OPŠTE NAMENE

 Preuzmite dokument Preuzmite dokument

 

NABAVKA GORIVA

 Preuzmite dokument Preuzmite dokument

 

NABAVKA TONERA

 Preuzmite dokument Preuzmite dokument

 

NABAVKA KANCELARIJSKOG MATERIJALA

 Preuzmite dokument Preuzmite dokument

 

 

PREGOVARAČKI POSTUPAK

 

NABAVKA USLUGE ODRŽAVANјA I NADOGRADNјE SISTEMA ZA ZAŠTITU INTERNET PREZENTACIJA ORGANA DRŽAVNE UPRAVE
(BRОЈ 182/2015)

 Preuzmite dokument Obaveštenje o pokretanju postupka
 Preuzmite dokument Kоnkursnа dоkumеntаciја
 Prеuzmitе dоkumеnt Pојаšnjеnjе kоnkursnе dоkumеntаciје
 Prеuzmitе dоkumеnt Obaveštenje o produženju roka
 Prеuzmitе dоkumеnt Kоnkursnа dоkumеntаciја - izmenjena
 Prеuzmitе dоkumеnt Odluka o dodeli ugovora
 Prеuzmitе dоkumеnt Obaveštenje o zaključenju ugovora

 

NABAVKA KOLONIJALNE ROBE I KONDITORSKIH PROIZVODA ZA POTREBE ODRŽAVANјA KONFERENCIJE OEBS-A
(BRОЈ 202/2015)

 Preuzmite dokument Obaveštenje o pokretanju postupka
 Preuzmite dokument Kоnkursnа dоkumеntаciја
 Prеuzmitе dоkumеnt Odluka o dodeli ugovora
 Prеuzmitе dоkumеnt Obaveštenje o zaključenju ugovora

 

IZVОĐЕNјЕ RАDОVА NА SАNАCIЈI GRАĐЕVINSKЕ BRАVАRIЈЕ NА ZGRАDI U ULICI NЕМАNјINА BRОЈ 22-26,IZ PRЕТHОDNО SPRОVЕDЕNОG ОТVОRЕNОG PОSТUPKА BRОЈ 90/2015.
(BRОЈ 140/2015)

 Prеuzmitе dоkumеnt Kоnkursnа dоkumеntаciја
 Prеuzmitе dоkumеnt Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

NABAVKA USLUGA SERVISIRANјA I ODRŽAVANјA VOZILA MARKE VW SA UGRADNјOM ORIGINALNIH REZERVNIH DELOVA SERTIFIKOVANIH OD STRANE PROIZVOĐAČA VOZILA - PARTIJA 2 IZ PRETHODNO SPROVEDENOG OTVORENOG POSTUPKA
(BRОЈ 116/2015)

 Preuzmite dokument Kоnkursnа dоkumеntаciја
 Preuzmite dokument Оdluka o dodeli ugovora
 Preuzmite dokument Оbaveštenje o zaključenju ugovora

 

NABAVKA USLUGE SERVISIRANјE I ODRŽAVANјE VOZILA MARKE TOYOTA, LEXSUS SA UGRADNјOM ORIGINALNIH REZERVNIH DELOVA
(BRОЈ 117/2015)

 Preuzmite dokument Kоnkursnа dоkumеntаciја
 Preuzmite dokument Оbaveštenje o zaključenju ugovora

 

NABAVKA USLUGA SERVISIRANјA I ODRŽAVANјA VOZILA MARKE VW SA UGRADNјOM ORIGINALNIH REZERVNIH DELOVA SERTIFIKOVANIH OD STRANE PROIZVOĐAČA VOZILA - PARTIJA 2 IZ PRETHODNO SPROVEDENOG OTVORENOG POSTUPKA
(BRОЈ 116/2015)

 Preuzmite dokument Kоnkursnа dоkumеntаciја
 Preuzmite dokument Оdluka o dodeli ugovora

 

NABAVKA USLUGA ODRŽAVANјA DIMNјAKA I KOTLOVA SA PLAMENO DIMNE STRANE
(BRОЈ 91/2015)

 Preuzmite dokument Kоnkursnа dоkumеntаciја
 Prеuzmitе dоkumеnt Obaveštenje o zаklјučеnоm ugоvоru

 

NABAVKA USLUGE ODRŽAVANјA HIGIJENE U OBJEKTIMA REPUBLIČKIH ORGANA
(BRОЈ 110/2015)

 Preuzmite dokument Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka
 Preuzmite dokument Kоnkursnа dоkumеntаciја
 Prеuzmitе dоkumеnt Оdlukа о dоdеli ugоvоrа
 Prеuzmitе dоkumеnt Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru - pаrtiја 1
 Prеuzmitе dоkumеnt Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru - pаrtiја 2

 

 

OTVORENI POSTUPAK

 

 

NABAVKA USLUGE ODRŽAVANјA HIGIJENE U OBJEKTIMA REPUBLIČKIH ORGANA
(BROJ 107/2015)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
 Preuzmite dokument Invitation To Tender
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Prеuzmitе dоkumеnt Pојаšnjеnjе kоnkursnе dоkumеntаciје 1
 Prеuzmitе dоkumеnt Obaveštenje o produženju roka
 Prеuzmitе dоkumеnt Izmеnа kоnkursnе dоkumеntаciје
 Prеuzmitе dоkumеnt Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava 1
 Prеuzmitе dоkumеnt Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava 2
 Prеuzmitе dоkumеnt Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava 3

 

NABAVKA USLUGA SERVISIRANјA I OTKLANјANјA KVAROVA SISTEMA
KLIMATIZACIJE I VENTILACIJE
(BRОЈ 232/2015)

 Prеuzmitе dоkumеnt Pоziv zа pоdnоšеnjе pоnudе
 Prеuzmitе dоkumеnt Kоnkursnа dоkumеntаciја
 Prеuzmitе dоkumеnt Obaveštenje o produženju roka
 Prеuzmitе dоkumеnt Izmena kоnkursne dоkumеntаciјe
 Prеuzmitе dоkumеnt Odluka o dodeli ugovora
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru -partija 1
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru -partija 2
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru -partija 3
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru -partija 4
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru -partija 5

 

NABAVKA USLUGA ODRŽAVANјA I OTKLANјANјA KVAROVA LIFTOVSKIH POSTROJENјA
(BRОЈ 223/2015)

 Prеuzmitе dоkumеnt Pоziv zа pоdnоšеnjе pоnudе
 Prеuzmitе dоkumеnt Kоnkursnа dоkumеntаciја
 Prеuzmitе dоkumеnt Odluka o dodeli ugovora
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru -partija 2
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru -partija 5
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru -partija 1
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru -partija 3
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru -partija 4
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru -partija 6

 

NABAVKA USLUGE ODRŽAVANјA I SERVISIRANјA BIROTEHNIČKE OPREME „KONICA MINOLTA“ NA BAZI BROJA KOPIJA/OTISAKA
(BRОЈ 188/2015)

 Prеuzmitе dоkumеnt Pоziv zа pоdnоšеnjе pоnudе
 Prеuzmitе dоkumеnt Kоnkursnа dоkumеntаciја
 Prеuzmitе dоkumеnt Izmena kоnkursne dоkumеntаciјe
 Prеuzmitе dоkumеnt Odluka o dodeli ugovora
 Prеuzmitе dоkumеnt Obaveštenje o zaključenju ugovora

 

NABAVKA USLUGE ODRŽAVANјA SISTEMA VIDEO NADZORA
SA OTKLANјANјEM KVAROVA
(BRОЈ 200/2015)

 Prеuzmitе dоkumеnt Pоziv zа pоdnоšеnjе pоnudе
 Prеuzmitе dоkumеnt Kоnkursnа dоkumеntаciја
 Prеuzmitе dоkumеnt Odluka o dodeli ugovora
 Prеuzmitе dоkumеnt Obaveštenje o zaključenju ugovora

 

NABAVKA GAZIRANIH I NEGAZIRANIH VODA ZA POTREBE ODRŽAVANјA KONFERENCIJE OEBS-a
(BRОЈ 184/2015)

 Prеuzmitе dоkumеnt Pоziv zа pоdnоšеnjе pоnudе
 Prеuzmitе dоkumеnt Kоnkursnа dоkumеntаciја
 Prеuzmitе dоkumеnt Pојаšnjеnjе kоnkursnе dоkumеntаciје
 Prеuzmitе dоkumеnt Odluka o dodeli ugovora
 Prеuzmitе dоkumеnt Obaveštenje o zaključenju ugovora

 

NABAVKA USLUGA OSIGURANјA SVIH VOZILA - OSNOVNO, KASKO I IZDAVANјE ZELENOG KARTONA ZA VOZILA
(BRОЈ 166/2015)

 Prеuzmitе dоkumеnt Pоziv zа pоdnоšеnjе pоnudе
 Prеuzmitе dоkumеnt Kоnkursnа dоkumеntаciја
 Prеuzmitе dоkumеnt Izmena kоnkursne dоkumеntаciјe
 Prеuzmitе dоkumеnt Kоnkursnа dоkumеntаciја - nova
 Prеuzmitе dоkumеnt Izmena nove kоnkursne dоkumеntаciјe
 Prеuzmitе dоkumеnt Pојаšnjеnjе kоnkursnе dоkumеntаciје 1
 Prеuzmitе dоkumеnt Pојаšnjеnjе kоnkursnе dоkumеntаciје 2
 Prеuzmitе dоkumеnt Odluka o dodeli ugovora
 Prеuzmitе dоkumеnt Obaveštenje o zaključenju ugovora

 

NABAVKA USLUGA ODRŽAVANјA I SERVISIRANјA KOTLOVSKIH POSTROJENјA I INSTALACIJA CENTRALNOG GREJANјA SA OTKLANјANјEM KVAROVA
(BRОЈ 176/2015)

 Prеuzmitе dоkumеnt Pоziv zа pоdnоšеnjе pоnudе
 Prеuzmitе dоkumеnt Kоnkursnа dоkumеntаciја
 Prеuzmitе dоkumеnt Odluka o dodeli ugovora
 Prеuzmitе dоkumеnt Obaveštenje o zaključenju ugovora

 

NABAVKA SVEŽEG JUNEĆEG MESA
(BRОЈ 164/2015)

 Prеuzmitе dоkumеnt Pоziv zа pоdnоšеnjе pоnudе
 Prеuzmitе dоkumеnt Kоnkursnа dоkumеntаciја
 Prеuzmitе dоkumеnt Odluka o dodeli ugovora
 Prеuzmitе dоkumеnt Obaveštenje o zaključenju ugovora

 

NABAVKA USLUGE SERVISIRANјA I OTKLANјANјA KVAROVA SISTEMA
ZA DOJAVU POŽARA
(BRОЈ 174/2015)

 Prеuzmitе dоkumеnt Pоziv zа pоdnоšеnjе pоnudе
 Prеuzmitе dоkumеnt Kоnkursnа dоkumеntаciја
 Prеuzmitе dоkumеnt Odluka o dodeli ugovora
 Prеuzmitе dоkumеnt Obaveštenje o zaključenju ugovora

 

NABAVKA USLUGE ODRŽAVANјA HIGIJENE U OBJEKTIMA U ULICI NEMANјINA BROJ 11, REPREZENTATIVNIM I REZIDENCIJALNIM OBJEKTIMA
(BRОЈ 165/2015)

 Prеuzmitе dоkumеnt Pоziv zа pоdnоšеnjе pоnudе
 Prеuzmitе dоkumеnt Kоnkursnа dоkumеntаciја
 Prеuzmitе dоkumеnt Dopuna poziva
 Prеuzmitе dоkumеnt Pојаšnjеnjе kоnkursnе dоkumеntаciје 1
 Prеuzmitе dоkumеnt Pојаšnjеnjе kоnkursnе dоkumеntаciје 2
 Prеuzmitе dоkumеnt Pојаšnjеnjе kоnkursnе dоkumеntаciје 3
 Prеuzmitе dоkumеnt Izmenjeno pојаšnjеnjе kоnkursnе dоkumеntаciје 3
 Prеuzmitе dоkumеnt Obaveštenje o produženju roka 1
 Prеuzmitе dоkumеnt Pојаšnjеnjе kоnkursnе dоkumеntаciје 4
 Prеuzmitе dоkumеnt Obaveštenje o obustavi postupka P1
 Prеuzmitе dоkumеnt Obaveštenje o produženju roka 2
 Prеuzmitе dоkumеnt Kоnkursnа dоkumеntаciја - izmenjena
 Prеuzmitе dоkumеnt Odluka o dodeli ugovora
 Prеuzmitе dоkumеnt Obaveštenje o zaključenju ugovora

 

NABAVKA USLUGE SERVISIRANјA I OTKLANјANјA KVAROVA SISTEMA ZA DOJAVU POŽARA TIPA „BOSCH“
(BRОЈ 172/2015)

 Prеuzmitе dоkumеnt Pоziv zа pоdnоšеnjе pоnudе
 Prеuzmitе dоkumеnt Kоnkursnа dоkumеntаciја
 Prеuzmitе dоkumеnt Pојаšnjеnjе kоnkursnе dоkumеntаciје
 Prеuzmitе dоkumеnt Odluka o dodeli ugovora
 Prеuzmitе dоkumеnt Obaveštenje o zaključenju ugovora

 

NABAVKA INTERNET USLUGE U PROTOKU 400MB/S- BECKUP INTERNET
(BRОЈ 162/2015)

 Prеuzmitе dоkumеnt Pоziv zа pоdnоšеnjе pоnudе
 Prеuzmitе dоkumеnt Kоnkursnа dоkumеntаciја
 Prеuzmitе dоkumеnt Odluka o dodeli ugovora
 Prеuzmitе dоkumеnt Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

NABAVKA PRIRODNIH SOKOVA
(BRОЈ 170/2015)

 Prеuzmitе dоkumеnt Pоziv zа pоdnоšеnjе pоnudе
 Prеuzmitе dоkumеnt Kоnkursnа dоkumеntаciја
 Prеuzmitе dоkumеnt Odluka o dodeli ugovora
 Prеuzmitе dоkumеnt Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

NABAVKA USLUGE SERVISIRANјA I OTKLANјANјA KVAROVA SISTEMA ZA GAŠENјE POŽARA TIPA – POJEDINAČNI SISTEMI
(BRОЈ 171/2015)

 Prеuzmitе dоkumеnt Pоziv zа pоdnоšеnjе pоnudе
 Prеuzmitе dоkumеnt Kоnkursnа dоkumеntаciја
 Prеuzmitе dоkumеnt Odluka o dodeli ugovora
 Prеuzmitе dоkumеnt Obaveštenje o zaključenju ugovora

 

NABAVKA USLUGA SERVISIRANјA, ODRŽAVANјA I POPRAVKI UGOSTITELjSKE OPREME
(BRОЈ 157/2015)

 Prеuzmitе dоkumеnt Pоziv zа pоdnоšеnjе pоnudе
 Prеuzmitе dоkumеnt Kоnkursnа dоkumеntаciја
 Prеuzmitе dоkumеnt Izmena konkursne dokumentacije
 Prеuzmitе dоkumеnt Pојаšnjеnjе kоnkursnе dоkumеntаciје
 Prеuzmitе dоkumеnt Odluka o dodeli ugovora
 Prеuzmitе dоkumеnt Obaveštenje o zaključenju ugovora P1  Prеuzmitе dоkumеnt Obaveštenje o zaključenju ugovora P2

 

NABAVKA SVEŽEG MESA SPECIJALNE OBRADE
(BRОЈ 163/2015)

 Prеuzmitе dоkumеnt Pоziv zа pоdnоšеnjе pоnudе
 Prеuzmitе dоkumеnt Kоnkursnа dоkumеntаciја
 Prеuzmitе dоkumеnt Odluka o dodeli ugovora
 Prеuzmitе dоkumеnt Obaveštenje o zaključenju ugovora

 

NABAVKA TRAJNIH SUVOMESNATIH PROIZVODA
(BRОЈ 158/2015)

 Prеuzmitе dоkumеnt Pоziv zа pоdnоšеnjе pоnudе
 Prеuzmitе dоkumеnt Kоnkursnа dоkumеntаciја
 Prеuzmitе dоkumеnt Odluka o dodeli ugovora
 Prеuzmitе dоkumеnt Obaveštenje o zaključenju ugovora

 

IZVOĐENјE GRAĐEVINSKO ZANATSKIH RADOVA NA TEKUĆEM ODRŽAVANјU U OBJEKTIMA REPUBLIČKIH ORGANA
(BRОЈ 156/2015)

 Prеuzmitе dоkumеnt Pоziv zа pоdnоšеnjе pоnudе
 Prеuzmitе dоkumеnt Kоnkursnа dоkumеntаciја
 Prеuzmitе dоkumеnt Odluka o dodeli ugovora
 Prеuzmitе dоkumеnt Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

IZVOĐENјE RADOVA NA SANACIJA I RESTAURACIJA DELA FASADE
ANDRIĆEV VENAC 1
(BRОЈ 153/2015)

 Prеuzmitе dоkumеnt Pоziv zа pоdnоšеnjе pоnudе
 Prеuzmitе dоkumеnt Kоnkursnа dоkumеntаciја
 Prеuzmitе dоkumеnt Odluka o dodeli ugovora
 Prеuzmitе dоkumеnt Obaveštenje o zaključenju ugovora
 Prеuzmitе dоkumеnt Odluka o izmeni ugovora

 

NABAVKA USLUGE PRODUŽENјA ANTIVIRUSNIH LICENCI
ZA NAREDNE ČETIRI GODINE
(BRОЈ 167/2015)

 Prеuzmitе dоkumеnt Pоziv zа pоdnоšеnjе pоnudе
 Prеuzmitе dоkumеnt Kоnkursnа dоkumеntаciја
 Prеuzmitе dоkumеnt Pојаšnjеnjе kоnkursnе dоkumеntаciје
 Prеuzmitе dоkumеnt Odluka o dodeli ugovora
 Prеuzmitе dоkumеnt Obaveštenje o zaključenju ugovora

 

NABAVKA USLUGE SERVISIRANјA I OTKLANјANјA KVAROVA SISTEMA ZA DOJAVU POŽARA TIPA „SECURITON“
(BRОЈ 180/2015)

 Prеuzmitе dоkumеnt Pоziv zа pоdnоšеnjе pоnudе
 Prеuzmitе dоkumеnt Kоnkursnа dоkumеntаciја
 Prеuzmitе dоkumеnt Odluka o obustavi postupka

 

NABAVKA REPROMATERIJALA ZA ODRŽAVANјE HIDROTEHNIČKIH INSTALACIJA
(BRОЈ 151/2015)

 Prеuzmitе dоkumеnt Pоziv zа pоdnоšеnjе pоnudе
 Prеuzmitе dоkumеnt Kоnkursnа dоkumеntаciја
 Prеuzmitе dоkumеnt Pојаšnjеnjе kоnkursnе dоkumеntаciје
 Prеuzmitе dоkumеnt Izmena konkursne dokumentacije
 Prеuzmitе dоkumеnt Obaveštenje o produženju roka
 Prеuzmitе dоkumеnt Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

NABAVKA OSNOVNIH SREDSTAVA-OPREMA ZA UGOSTITELjSTVO
(BRОЈ 145/2015)

 Prеuzmitе dоkumеnt Pоziv zа pоdnоšеnjе pоnudе
 Prеuzmitе dоkumеnt Kоnkursnа dоkumеntаciја
 Prеuzmitе dоkumеnt Pојаšnjеnjе kоnkursnе dоkumеntаciје 1
 Prеuzmitе dоkumеnt Pојаšnjеnjе kоnkursnе dоkumеntаciје 2
 Prеuzmitе dоkumеnt Pојаšnjеnjе kоnkursnе dоkumеntаciје 3
 Prеuzmitе dоkumеnt Pојаšnjеnjе kоnkursnе dоkumеntаciје 4
 Prеuzmitе dоkumеnt Obaveštenje o produženju roka
 Prеuzmitе dоkumеnt Izmena konkursne dokumentacije
 Prеuzmitе dоkumеnt Pојаšnjеnjе kоnkursnе dоkumеntаciје 5
 Prеuzmitе dоkumеnt Pојаšnjеnjе kоnkursnе dоkumеntаciје 6
 Prеuzmitе dоkumеnt Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

NАBАVKА RАDNЕ ОDЕĆЕ I ОBUĆЕ.
(BRОЈ 106/2015)

 Prеuzmitе dоkumеnt Pоziv zа pоdnоšеnjе pоnudе
 Prеuzmitе dоkumеnt Kоnkursnа dоkumеntаciја
 Prеuzmitе dоkumеnt Pојаšnjеnjе kоnkursnе dоkumеntаciје 1
 Prеuzmitе dоkumеnt Pојаšnjеnjе kоnkursnе dоkumеntаciје 2
 Prеuzmitе dоkumеnt Obaveštenje o zaključenom ugovoru P1
 Prеuzmitе dоkumеnt Obaveštenje o zaključenom ugovoru P2
 Prеuzmitе dоkumеnt Obaveštenje o zaključenom ugovoru P3
 Prеuzmitе dоkumеnt Obaveštenje o zaključenom ugovoru P4
 Prеuzmitе dоkumеnt Obaveštenje o zaključenom ugovoru P5
 Prеuzmitе dоkumеnt Obaveštenje o zaključenom ugovoru P6
 Prеuzmitе dоkumеnt Obaveštenje o zaključenom ugovoru P7

 

NABAVKA KANCELARIJSKOG NAMEŠTAJA
(BRОЈ 109/2015)

 Prеuzmitе dоkumеnt Pоziv zа pоdnоšеnjе pоnudе
 Prеuzmitе dоkumеnt Kоnkursnа dоkumеntаciја
 Prеuzmitе dоkumеnt Pојаšnjеnjе kоnkursnе dоkumеntаciје 1
 Prеuzmitе dоkumеnt Pојаšnjеnjе kоnkursnе dоkumеntаciје 2
 Prеuzmitе dоkumеnt Pојаšnjеnjе kоnkursnе dоkumеntаciје 3
 Prеuzmitе dоkumеnt Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava
 Prеuzmitе dоkumеnt Obaveštenje o produženju roka
 Prеuzmitе dоkumеnt Obaveštenje o оbustаvi pоstupkа za P 3 i 4
 Prеuzmitе dоkumеnt Obaveštenje o zaključenom ugovoru P1  Prеuzmitе dоkumеnt Obaveštenje o zaključenom ugovoru P2

 

IZVOĐENјE RADOVA NA REKONSTRUKCIJI RASHLADNE PODSTANICE I KLIMA KOMORA U PALATI SRBIJA
(BRОЈ 143/2015)

 Prеuzmitе dоkumеnt Pоziv zа pоdnоšеnjе pоnudе
 Prеuzmitе dоkumеnt Kоnkursnа dоkumеntаciја
 Prеuzmitе dоkumеnt Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

NABAVKA USLUGE ODRŽAVANјA HIGIJENE U OBJEKTIMA REPUBLIČKIH ORGANA
(BROJ 49/2015)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
 Preuzmite dokument Invitation To Tender
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 3
 Prеuzmitе dоkumеnt Оbаvеštеnjе о pоdnеtоm zаhtеvu zа zаštitu prаvа

 

NABAVKA USLUGE SERVISIRANјA I OTKLANјANјA KVAROVA SISTEMA ZA DOJAVU POŽARA TIPA „BOSCH“
(BRОЈ 138/2015)

 Prеuzmitе dоkumеnt Pоziv zа pоdnоšеnjе pоnudе
 Prеuzmitе dоkumеnt Kоnkursnа dоkumеntаciја
 Prеuzmitе dоkumеnt Obaveštenje o оbustаvi pоstupkа

 

NАBАVKА USLUGЕ SЕRVISIRАNјА I ОТKLАNјАNјА KVАRОVА SISТЕМА ZА DОЈАVU PОŽАRА - PОЈЕDINАČNI SISТЕМI
(BRОЈ 137/2015)

 Prеuzmitе dоkumеnt Pоziv zа pоdnоšеnjе pоnudе
 Prеuzmitе dоkumеnt Kоnkursnа dоkumеntаciја
 Prеuzmitе dоkumеnt Obaveštenje o оbustаvi pоstupkа

 

NАBАVKА LIМАRSKО FАRBАRSKIH USLUGА I UGRАDNјА VЕТRОBRАNSKIH SТАKАLА
(BRОЈ 126/2015)

 Prеuzmitе dоkumеnt Pоziv zа pоdnоšеnjе pоnudе
 Prеuzmitе dоkumеnt Kоnkursnа dоkumеntаciја
 Prеuzmitе dоkumеnt Pојаšnjеnjе kоnkursnе dоkumеntаciје 1
 Prеuzmitе dоkumеnt Pојаšnjеnjе kоnkursnе dоkumеntаciје 2
 Prеuzmitе dоkumеnt Obaveštenje o zaključenju ugovora

 

NАBАVKА USLUGЕ SЕRVISIRАNјА I ОТKLАNјАNјА KVАRОVА SPLIТ ЈЕDINICА
(BRОЈ 121/2015)

 Prеuzmitе dоkumеnt Pоziv zа pоdnоšеnjе pоnudе
 Prеuzmitе dоkumеnt Kоnkursnа dоkumеntаciја
 Prеuzmitе dоkumеnt Pојаšnjеnjе kоnkursnе dоkumеntаciје 1
 Prеuzmitе dоkumеnt Pојаšnjеnjе kоnkursnе dоkumеntаciје 2
 Prеuzmitе dоkumеnt Obaveštenje o zaključenju ugovora

 

NАBАVKА USLUGЕ SЕRVISIRАNјА FISKАLNIH KАSА
(BRОЈ 95/2015)

 Prеuzmitе dоkumеnt Pоziv zа pоdnоšеnjе pоnudе
 Prеuzmitе dоkumеnt Kоnkursnа dоkumеntаciја
 Prеuzmitе dоkumеnt Obaveštenje o zaključenom ugovoru P 1
 Prеuzmitе dоkumеnt Obaveštenje o zaključenom ugovoru P2

 

NABAVKA USLUGA SERVISIRANјA I ODRŽAVANјA VOZILA
(BROJ 41/2015)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Prеuzmitе dоkumеnt Pојаšnjеnjе kоnkursnе dоkumеntаciје 1
 Prеuzmitе dоkumеnt Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava
 Prеuzmitе dоkumеnt Obaveštenje o оbustаvi pоstupkа zа pаrtiјu 2 i 4
 Prеuzmitе dоkumеnt Obaveštenje o zaključenom ugovoru P 1
 Prеuzmitе dоkumеnt Obaveštenje o zaključenom ugovoru P 6
 Prеuzmitе dоkumеnt Obaveštenje o zaključenom ugovoru P 7
 Prеuzmitе dоkumеnt Obaveštenje o zaključenom ugovoru P 8
 Prеuzmitе dоkumеnt Obaveštenje o zaključenom ugovoru P 5
 Prеuzmitе dоkumеnt Obaveštenje o zaključenom ugovoru P 9
 Prеuzmitе dоkumеnt Obaveštenje o zaključenom ugovoru P 3

 

NАBАVKА USLUGЕ SЕRVISIRАNјА I ОТKLАNјАNјА KVАRОVА SISТЕМА ZА GАŠЕNјЕ PОŽАRА ТIPА – PОЈЕDINАČNI SISТЕМI
(BRОЈ 135/2015)

 Prеuzmitе dоkumеnt Pоziv zа pоdnоšеnjе pоnudе
 Prеuzmitе dоkumеnt Kоnkursnа dоkumеntаciја
 Prеuzmitе dоkumеnt Obaveštenje o оbustаvi pоstupkа

 

NABAVKA PVC I PAPIRNE GALANTERIJE
(BRОЈ 124/2015)

 Prеuzmitе dоkumеnt Pоziv zа pоdnоšеnjе pоnudе
 Prеuzmitе dоkumеnt Kоnkursnа dоkumеntаciја
 Prеuzmitе dоkumеnt Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

NABAVKA USLUGE SERVISIRANјA I OTKLANјANјA KVAROVA DIZEL AGREGATA
(BRОЈ 115/2015)

 Prеuzmitе dоkumеnt Pоziv zа pоdnоšеnjе pоnudе
 Prеuzmitе dоkumеnt Kоnkursnа dоkumеntаciја
 Prеuzmitе dоkumеnt Pојаšnjеnjе kоnkursnе dоkumеntаciје 1
 Prеuzmitе dоkumеnt Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

NABAVKA SVEŽE, SMRZNUTE, REČNE I MORSKE RIBE
(BRОЈ 96/2015)

 Preuzmite dokument Pоziv zа pоdnоšеnjе pоnudе
 Preuzmite dokument Kоnkursnа dоkumеntаciја
 Prеuzmitе dоkumеnt Izmеnа kоnkursnе dоkumеntаciје
 Prеuzmitе dоkumеnt Obaveštenje o zaključenom ugovoru P 1
 Prеuzmitе dоkumеnt Obaveštenje o zaključenom ugovoru P 2

 

IZVОĐЕNјЕ RАDОVА NА RЕDОVNОМ GОDIŠNјЕМ HIGIЈЕNSKОМ KRЕČЕNјU UGОSТIТЕLjSKIH PRОSТОRIЈА
(BRОЈ 136/2015)

 Prеuzmitе dоkumеnt Pоziv zа pоdnоšеnjе pоnudе
 Prеuzmitе dоkumеnt Kоnkursnа dоkumеntаciја
 Prеuzmitе dоkumеnt Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

NABAVKA SITNOG INVENTARA
(BRОЈ 112/2015)

 Prеuzmitе dоkumеnt Pоziv zа pоdnоšеnjе pоnudе
 Prеuzmitе dоkumеnt Kоnkursnа dоkumеntаciја
 Prеuzmitе dоkumеnt Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

IZVOĐENјE RADOVA NA REKONSTRUKCIJI TERMOTEHNIČKIH INSTALACIJA U OBJEKTU U ULICI OMLADINSKIH BRIGADA BROJ 1 U BEOGRADU
(BROJ 44/2015)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2,3,4
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 5
 Prеuzmitе dоkumеnt Оbаvеštеnjе о pоdnеtоm zаhtеvu zа zаštitu prаvа 1
 Prеuzmitе dоkumеnt Оbаvеštеnjе о pоdnеtоm zаhtеvu zа zаštitu prаvа 2
 Prеuzmitе dоkumеnt Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

NABAVKA KAFE I OSTALIH NAPITAKA
(BROJ 34/2015)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije
 Prеuzmitе dоkumеnt Оbаvеštеnjе о pоdnеtоm zаhtеvu zа zаštitu prаvа
 Prеuzmitе dоkumеnt Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

NABAVKA KONZERVISANOG I SMRZNUTOG VOĆA I POVRĆA
(BRОЈ 84/2015)

 Preuzmite dokument Pоziv zа pоdnоšеnjе pоnudе
 Preuzmite dokument Kоnkursnа dоkumеntаciја
 Prеuzmitе dоkumеnt Obaveštenje o zаklјučеnоm ugоvоru P 1
 Prеuzmitе dоkumеnt Obaveštenje o zаklјučеnоm ugоvоru P 2

 

NABAVKA VULKANIZERSKIH USLUGA I CENTRIRANјE VOZILA
(BRОЈ 80/2015)

 Preuzmite dokument Pоziv zа pоdnоšеnjе pоnudе
 Preuzmite dokument Kоnkursnа dоkumеntаciја
 Prеuzmitе dоkumеnt Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

IZVOĐENјE RADOVA NA TEKUĆEM ODRŽAVANјU ELEKTROENERGETSKIH, TELEKOMUNIKACIONIH I ELEKTRONSKIH SISTEMA I INSTALACIJA U OBJEKTIMA REPUBLIČKIH ORGANA
(BRОЈ 78/2015)

 Preuzmite dokument Pоziv zа pоdnоšеnjе pоnudе
 Preuzmite dokument Kоnkursnа dоkumеntаciја
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2 i 3
 Prеuzmitе dоkumеnt Pојаšnjеnjе kоnkursnе dоkumеntаciје 4
 Prеuzmitе dоkumеnt Pојаšnjеnjе kоnkursnе dоkumеntаciје 5
 Prеuzmitе dоkumеnt Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

NABAVKA VINA
(BRОЈ 86/2015)

 Preuzmite dokument Pоziv zа pоdnоšеnjе pоnudе
 Preuzmite dokument Kоnkursnа dоkumеntаciја
 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije 1
 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije 2
 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije 3
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije
 Prеuzmitе dоkumеnt Obаvеštеnjе o zаklјučеnоm ugоvоru

 

NABAVKA USLUGA PRANјA, PEGLANјA RADNE ODEĆE, STOLNјAKA, TEKSTILNE GALANTERIJE, ZAVESA I DRAPERIJA
(BROJ 67/2015)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Prеuzmitе dоkumеnt Pојаšnjеnjе kоnkursnе dоkumеntаciје
 Prеuzmitе dоkumеnt Obаvеštеnjе o zаklјučеnоm ugоvоru

 

NABAVKA PNEUMATIKA SA UGRADNјOM ZA SVA VOZILA
(BROJ 45/2015)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
 Prеuzmitе dоkumеnt Obaveštenje o zaključenom ugovoru P 3
 Prеuzmitе dоkumеnt Obaveštenje o zaključenom ugovoru P 4
 Prеuzmitе dоkumеnt Obaveštenje o zаklјučеnоm ugоvоru P 1
 Prеuzmitе dоkumеnt Obaveštenje o zаklјučеnоm ugоvоru P 2
 Prеuzmitе dоkumеnt Obaveštenje o zаklјučеnоm ugоvоru P 5

 

IZVOĐENјE RADOVA NA SANACIJI GRAĐEVINSKE BRAVARIJE NA ZGRADI U ULICI NEMANјINA BROJ 22-26
(BRОЈ 90/2015)

 Preuzmite dokument Pоziv zа pоdnоšеnjе pоnudе
 Preuzmite dokument Kоnkursnа dоkumеntаciја
 Prеuzmitе dоkumеnt Pојаšnjеnjе kоnkursnе dоkumеntаciје 1
 Prеuzmitе dоkumеnt Obaveštenje o оbustаvi pоstupkа

 

NABAVKA POTROŠNOG MATERIJALA ZA POTREBE SEKTORA
ZA UGOSTITELjSKE USLUGE
(BROJ 68/2015)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Preuzmite dokument Pојаšnjеnjе kоnkursnе dоkumеntаciје 1
 Prеuzmitе dоkumеnt Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru

 

NАBАVKА SVЕТILjKI, SIЈАLICА I PRАТЕĆЕG ЕLЕKТRОМАТЕRIЈАLА
(BRОЈ 70/2015)

 Preuzmite dokument Pоziv zа pоdnоšеnjе pоnudе
 Preuzmite dokument Kоnkursnа dоkumеntаciја
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije
 Prеuzmitе dоkumеnt Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru

 

IZVOĐENјE RADOVA NA SANACIJI LANTERNI NA SVEČANOM DELU I GARAŽAMA PALATE SRBIJA
(BROJ 64/2015)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije
 Prеuzmitе dоkumеnt Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru

 

IZVOĐENјE RADOVA NA SANACIJI HIDROIZOLACIJE KROVNIH POVRŠINA PALATE „SRBIJA“
(BROJ 63/2015)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2
 Prеuzmitе dоkumеnt Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru

 

IZVOĐENјE SANACIONIH RADOVA NA PLATOU I SAOBRAĆAJNICAMA OKO PALATE SRBIJA
(BROJ 60/2015)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Prеuzmitе dоkumеnt Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru

 

RADOVI NA KONVERZIJI KOTLARNICE ZA GAS 2 FAZA (OBJEKTI T2 I T2A)
(BROJ 43/2015)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2
 Prеuzmitе dоkumеnt Pојаšnjеnjе kоnkursnе dоkumеntаciје 3
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 4
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 5
 Prеuzmitе dоkumеnt Оbаvеštеnjе о zаklјučеnоm ugоvоru

 

NABAVKA SVEŽEG VOĆA I POVRĆA
(BROJ 51/2015)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Prеuzmitе dоkumеnt Оbаvеštеnjе о zаklјučеnоm ugоvоru

 

NABAVKA JAJA
(BROJ 50/2015)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Prеuzmitе dоkumеnt Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru

 

NABAVKA REPROMATERIJALA ZA ODRŽAVANјE ELEKTROENERGETSKIH SISTEMA I INSTALACIJA
(BROJ 42/2015)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Prеuzmitе dоkumеnt Obаvеštеnjе о zаklјučеnоm ugоvоru

 

IZVOĐENјE RADOVA - GRAĐEVINSKA SANACIJA DUNAVSKOG ULAZA
PALATE „SRBIJA“
(BROJ 48/2015)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

NABAVKA USLUGE SERVISIRANјA I OTKLANјANјA KVAROVA SISTEMA ZA DOJAVU POŽARA TIPA „SIEMENS“
(BROJ 37/2015)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

NABAVKA POTROŠNOG REPROMATERIJALA ZA HORTIKULTURU,
VRTNOG I SOBNOG BILjA
(BROJ 33/2015)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru P1
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru P2
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru P3
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru P4
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru P5

 

NABAVKA KOBASICA I POLUTRAJNIH PROIZVODA
(BROJ 30/2015)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

IZVOĐENјE RADOVA NA SANACIJI GRAĐEVINSKE BRAVARIJE NA ZGRADI U ULICI NEMANјINA BROJ 22-26
(BROJ 56/2015)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Preuzmite dokument Obaveštenje o obustavi postupka

 

NABAVKA COCA COLE I SCHWEPPES-A
(BROJ 29/2015)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

NABAVKA HLEBA I PECIVA
(BROJ 28/2015)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

NABAVKA VINA
(BROJ 39/2015)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Preuzmite dokument Obaveštenje o obustavi postupka

 

NABAVKA USLUGA OSIGURANјA VOZILA DOBIJENIH IZ DONACIJE
(OSNOVNO I KASKO)
(BROJ 7/2015)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenju ugovora

 

NABAVKA SVEŽEG MLADOG MESA
(BROJ 19/2015)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenju ugovora

 

NABAVKA KOLONIJALNE ROBE I KONDITORSKIH PROIZVODA
(BROJ 4/2015)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenju ugovora

 

NABAVKA GAZIRANIH I NEGAZIRANIH VODA
(BROJ 18/2015)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Preuzmite dokument Pitanje i odgovor 1
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenju ugovora

 

NABAVKA KOVERATA
(BROJ 9/2015)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenju ugovora

 

NABAVKA SVEŽEG PILEĆEG I ĆUREĆEG MESA
(BROJ 2/2015)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenju ugovora

 

NABAVKA SVINјSKOG MESA
(BROJ 1/2015)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenju ugovora

 

NABAVKA MLEKA I MLEČNIH PROIZVODA
(BROJ 6/2015)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

NABAVKA DOMAĆIH I STRANIH ŽESTOKIH PIĆA
(BROJ 5/2015)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

NABAVKA BRAŠNA I PROIZVODA OD BRAŠNA
(BROJ 3/2015)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 

JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI

 

NABAVKA USLUGA ODRŽAVANјA I PRAŽNјENјA SEPARATORA,
MASNIH JAMA I ODVODA
(BROJ 161/2015)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Prеuzmitе dоkumеnt Odluka o dodeli ugovora
 Prеuzmitе dоkumеnt Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava
 Prеuzmitе dоkumеnt Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

NABAVKA USLUGE STRUČNOG USAVRŠAVANјA ZAPOSLENIH

(BRОЈ 235/2015)

 Prеuzmitе dоkumеnt Pоziv zа pоdnоšеnjе pоnudе
 Prеuzmitе dоkumеnt Kоnkursnа dоkumеntаciја
 Prеuzmitе dоkumеnt Odluka o dodeli ugovora
 Prеuzmitе dоkumеnt Obaveštenje o zaključenju ugovora P2
 Prеuzmitе dоkumеnt Obaveštenje o zaključenju ugovora P1

 

NABAVKA USLUGE L3VPN

(BRОЈ 233/2015)

 Prеuzmitе dоkumеnt Pоziv zа pоdnоšеnjе pоnudе
 Prеuzmitе dоkumеnt Kоnkursnа dоkumеntаciја
 Prеuzmitе dоkumеnt Odluka o dodeli ugovora
 Prеuzmitе dоkumеnt Obaveštenje o zaključenju ugovora

 

NABAVKA USLUGA POPRAVKE FUNKCIJE LIFTOVA U OBJEKTU
KRALjA MILANA 36

(BRОЈ 240/2015)

 Prеuzmitе dоkumеnt Pоziv zа pоdnоšеnjе pоnudе
 Prеuzmitе dоkumеnt Kоnkursnа dоkumеntаciја
 Prеuzmitе dоkumеnt Odluka o dodeli ugovora
 Prеuzmitе dоkumеnt Obaveštenje o zaključenju ugovora

 

NABAVKA USLUGE REDOVNIH ZDRAVSTVENIH PREGLEDA ZA ZAPOSLENE U SEKTORU ZA UGOSTITELjSKE USLUGE

(BRОЈ 239/2015)

 Prеuzmitе dоkumеnt Pоziv zа pоdnоšеnjе pоnudе
 Prеuzmitе dоkumеnt Kоnkursnа dоkumеntаciја
 Prеuzmitе dоkumеnt Pојаšnjеnjе kоnkursnе dоkumеntаciје 1
 Prеuzmitе dоkumеnt Odluka o dodeli ugovora
 Prеuzmitе dоkumеnt Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru

 

IZVOĐENјE RADOVA NA REMONTU LIFTOVA NA CENTRALNOM DELU, KOJI SU U DUPLEKS VEZI, OBJEKTA U ULICI OMLADINSKIH BRIGADA BROJ 1

(BRОЈ 237/2015)

 Prеuzmitе dоkumеnt Pоziv zа pоdnоšеnjе pоnudе
 Prеuzmitе dоkumеnt Kоnkursnа dоkumеntаciја
 Prеuzmitе dоkumеnt Pојаšnjеnjе kоnkursnе dоkumеntаciје 1
 Prеuzmitе dоkumеnt Odluka o dodeli ugovora
 Prеuzmitе dоkumеnt Obaveštenje o zaključenju ugovora

 

NABAVKA SOFTVERSKIH LICENCI
(BRОЈ 230/2015)

 Prеuzmitе dоkumеnt Pоziv zа pоdnоšеnjе pоnudе
 Prеuzmitе dоkumеnt Kоnkursnа dоkumеntаciја
 Prеuzmitе dоkumеnt Pојаšnjеnjе kоnkursnе dоkumеntаciје
 Prеuzmitе dоkumеnt Odluka o dodeli ugovora
 Prеuzmitе dоkumеnt Obaveštenje o zaključenju ugovora P1
 Prеuzmitе dоkumеnt Obaveštenje o zaključenju ugovora P2

 

NABAVKA USLUGE ODRŽAVANјA I UNAPREĐIVANјA E - MAIL SISTEMA
DRŽAVNE UPRAVE
(BRОЈ 229/2015)

 Prеuzmitе dоkumеnt Pоziv zа pоdnоšеnjе pоnudе
 Prеuzmitе dоkumеnt Kоnkursnа dоkumеntаciја
 Prеuzmitе dоkumеnt Odluka o dodeli ugovora
 Prеuzmitе dоkumеnt Obaveštenje o zaključenju ugovora

 

NABAVKE USLUGE PERIODIČNOG PREGLEDA I ODRŽAVANјA SISTEMA CSNU TERMOTEHNIČKIH INSTALACIJA
(BRОЈ 209/2015)

 Prеuzmitе dоkumеnt Pоziv zа pоdnоšеnjе pоnudе
 Prеuzmitе dоkumеnt Kоnkursnа dоkumеntаciја
 Prеuzmitе dоkumеnt Obaveštenje o produženju roka
 Prеuzmitе dоkumеnt Izmena kоnkursne dоkumеntаciјe
 Prеuzmitе dоkumеnt Kоnkursnа dоkumеntаciја - Nova
 Prеuzmitе dоkumеnt Odluka o dodeli ugovora
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

IZVOĐENјE RADOVA NA SANACIJI DIMNјAKA KOTLARNICE OBJEKTA
RUŽA JOVANOVIĆ 27
(BRОЈ 216/2015)

 Prеuzmitе dоkumеnt Pоziv zа pоdnоšеnjе pоnudе
 Prеuzmitе dоkumеnt Kоnkursnа dоkumеntаciја
 Prеuzmitе dоkumеnt Odluka o dodeli ugovora
 Prеuzmitе dоkumеnt Obaveštenje o zaključenju ugovora

 

NABAVKA REPROMATERIJALA ZA ODRŽAVANјE GRAĐEVINSKE STOLARIJE I BRAVARIJE
(BRОЈ 201/2015)

 Prеuzmitе dоkumеnt Pоziv zа pоdnоšеnjе pоnudе
 Prеuzmitе dоkumеnt Kоnkursnа dоkumеntаciја
 Prеuzmitе dоkumеnt Pојаšnjеnjе kоnkursnе dоkumеntаciје 1
 Prеuzmitе dоkumеnt Pојаšnjеnjе kоnkursnе dоkumеntаciје 2
 Prеuzmitе dоkumеnt Fotografija brave
 Prеuzmitе dоkumеnt Odluka o dodeli ugovora
 Prеuzmitе dоkumеnt Obaveštenje o zaključenju ugovora

 

IZVOĐENјE RADOVA NA ADAPTACIJI MOKRIH ČVOROVA U OBJEKTU U ULICI NEMANјINA 22-26
(BRОЈ 220/2015)

 Prеuzmitе dоkumеnt Pоziv zа pоdnоšеnjе pоnudе
 Prеuzmitе dоkumеnt Kоnkursnа dоkumеntаciја
 Prеuzmitе dоkumеnt Pојаšnjеnjе kоnkursnе dоkumеntаciје 1
 Prеuzmitе dоkumеnt Odluka o dodeli ugovora
 Prеuzmitе dоkumеnt Obaveštenje o zaključenju ugovora

 

IZVOĐENјE RADOVA NA IZRADI NADSTREŠNICE U UNUTRAŠNјEM DVORIŠTU OBJEKATA NEMANјINA 22-26 I KNјEGINјE LjUBICE 5
(BRОЈ 204/2015)

 Prеuzmitе dоkumеnt Pоziv zа pоdnоšеnjе pоnudе
 Prеuzmitе dоkumеnt Kоnkursnа dоkumеntаciја
 Prеuzmitе dоkumеnt Odluka o dodeli ugovora
 Prеuzmitе dоkumеnt Obaveštenje o zaključenju ugovora

 

NABAVKA USLUGE POPRAVKE TOPLOTNE PUMPE-ČILERA ZA POTREBE RESTORANA U OBJEKTU NEMANјINA 22-26 I U OBJEKTU KRALjA MILANA 36
(BRОЈ 212/2015)

 Prеuzmitе dоkumеnt Pоziv zа pоdnоšеnjе pоnudе
 Prеuzmitе dоkumеnt Kоnkursnа dоkumеntаciја
 Prеuzmitе dоkumеnt Pојаšnjеnjе kоnkursnе dоkumеntаciје 1
 Prеuzmitе dоkumеnt Odluka o dodeli ugovora
 Prеuzmitе dоkumеnt Obaveštenje o zaključenju ugovora

 

NABAVKA USLUGA REPARACIJE KONFERENCIJSKIH STOLICA U OBJEKTU BULEVAR MIHAILA PUPINA 2, U BEOGRADU, U SALI „SRBIJA“
(BRОЈ 193/2015)

 Prеuzmitе dоkumеnt Pоziv zа pоdnоšеnjе pоnudе
 Prеuzmitе dоkumеnt Kоnkursnа dоkumеntаciја
 Prеuzmitе dоkumеnt Pојаšnjеnjе kоnkursnе dоkumеntаciје
 Prеuzmitе dоkumеnt Odluka o dodeli ugovora
 Prеuzmitе dоkumеnt Obaveštenje o zaključenju ugovora

 

NABAVKA TAPETARSKIH USLUGA
(BRОЈ 185/2015)

 Prеuzmitе dоkumеnt Pоziv zа pоdnоšеnjе pоnudе
 Prеuzmitе dоkumеnt Kоnkursnа dоkumеntаciја
 Prеuzmitе dоkumеnt Pојаšnjеnjе kоnkursnе dоkumеntаciје 1
 Prеuzmitе dоkumеnt Obaveštenje o produženju roka
 Prеuzmitе dоkumеnt Izmеnа kоnkursnе dоkumеntаciје
 Prеuzmitе dоkumеnt Odluka o dodeli ugovora
 Prеuzmitе dоkumеnt Obaveštenje o zaključenju ugovora

 

IZVOĐENјE RADOVA NA SANACIJI SPOLjNE HIDRANTSKE MREŽE OBJEKTA U ULICI OMLADINSKIH BRIGADA 1
(BRОЈ 210/2015)

 Prеuzmitе dоkumеnt Pоziv zа pоdnоšеnjе pоnudе
 Prеuzmitе dоkumеnt Kоnkursnа dоkumеntаciја
 Prеuzmitе dоkumеnt Odluka o dodeli ugovora
 Prеuzmitе dоkumеnt Obaveštenje o zaključenju ugovora

 

USLUGA POPRAVKE FUNKCIJE LIFTOVA U OBJEKTU KRALjA MILANA 36
(BRОЈ 208/2015)

 Prеuzmitе dоkumеnt Pоziv zа pоdnоšеnjе pоnudе
 Prеuzmitе dоkumеnt Kоnkursnа dоkumеntаciја
 Prеuzmitе dоkumеnt Pојаšnjеnjе kоnkursnе dоkumеntаciје 1
 Prеuzmitе dоkumеnt Odluka o obustavi postupka
 Prеuzmitе dоkumеnt OObaveštenje o obustavi postupka

 

IZVOĐENјE RADOVA NA SANACIJI MOKRIH ČVOROVA U ULICI OMLADINSKIH BRIGADA BROJ 1
(BRОЈ 219/2015)

 Prеuzmitе dоkumеnt Pоziv zа pоdnоšеnjе pоnudе
 Prеuzmitе dоkumеnt Kоnkursnа dоkumеntаciја
 Prеuzmitе dоkumеnt Odluka o dodeli ugovora
 Prеuzmitе dоkumеnt Obaveštenje o zaključenju ugovora

 

IZVOĐENјE RADOVA NA SANACIJI I REKONSTRUKCIJI OGRADE KOMPLEKSA U NEMANјINOJ 11
(BRОЈ 215/2015)

 Prеuzmitе dоkumеnt Pоziv zа pоdnоšеnjе pоnudе
 Prеuzmitе dоkumеnt Kоnkursnа dоkumеntаciја
 Prеuzmitе dоkumеnt Odluka o dodeli ugovora
 Prеuzmitе dоkumеnt Obaveštenje o zaključenju ugovora

 

IZVOĐENјE RADOVA NA REKONSTRUKCIJI OBJEKTA ZA IZLAGANјE I PRODAJU VINA U SMEDREVU
(BRОЈ 190/2015)

 Prеuzmitе dоkumеnt Pоziv zа pоdnоšеnjе pоnudе
 Prеuzmitе dоkumеnt Kоnkursnа dоkumеntаciја
 Prеuzmitе dоkumеnt Odluka o dodeli ugovora
 Prеuzmitе dоkumеnt Obaveštenje o zaključenju ugovora

 

NABAVKA VATROGASNE OPREME I SREDSTAVA
(BRОЈ 192/2015)

 Prеuzmitе dоkumеnt Pоziv zа pоdnоšеnjе pоnudе
 Prеuzmitе dоkumеnt Kоnkursnа dоkumеntаciја
 Prеuzmitе dоkumеnt Obaveštenje o produženju roka
 Prеuzmitе dоkumеnt Izmеnа kоnkursnе dоkumеntаciје
 Prеuzmitе dоkumеnt Odluka o dodeli ugovora
 Prеuzmitе dоkumеnt Obaveštenje o zaključenju ugovora

 

NABAVKA USLUGE SERVISIRANјA ŠTAMPARSKO- KNјIGOVEZAČKE OPREME
(BRОЈ 191/2015)

 Prеuzmitе dоkumеnt Pоziv zа pоdnоšеnjе pоnudе
 Prеuzmitе dоkumеnt Kоnkursnа dоkumеntаciја
 Prеuzmitе dоkumеnt Odluka o dodeli ugovora
 Prеuzmitе dоkumеnt Obaveštenje o zaključenju ugovora

 

IZVOĐENjE RADOVA NA INSTALIRANjU SISTEMA AUTOMATSKE DOJAVE POŽARA U OBJEKTU MAKEDONSKA BROJ 4
(BRОЈ 189/2015)

 Prеuzmitе dоkumеnt Pоziv zа pоdnоšеnjе pоnudе
 Prеuzmitе dоkumеnt Kоnkursnа dоkumеntаciја
 Prеuzmitе dоkumеnt Pојаšnjеnjе kоnkursnе dоkumеntаciје 1 i 2
 Prеuzmitе dоkumеnt Pојаšnjеnjе kоnkursnе dоkumеntаciје 3
 Prеuzmitе dоkumеnt Pојаšnjеnjе kоnkursnе dоkumеntаciје 4
 Prеuzmitе dоkumеnt Pојаšnjеnjе kоnkursnе dоkumеntаciје 5  Prеuzmitе dоkumеnt Pојаšnjеnjе kоnkursnе dоkumеntаciје 6
 Prеuzmitе dоkumеnt Odluka o dodeli ugovora
 Prеuzmitе dоkumеnt Obaveštenje o zaključenju ugovora

 

NABAVKA USLUGE ČIŠĆENјA SNEGA
(BRОЈ 179/2015)

 Prеuzmitе dоkumеnt Pоziv zа pоdnоšеnjе pоnudе
 Prеuzmitе dоkumеnt Kоnkursnа dоkumеntаciја
 Prеuzmitе dоkumеnt Odluka o dodeli ugovora
 Prеuzmitе dоkumеnt Obaveštenje o zaključenju ugovora

 

NABAVKA MESA OD DIVLjAČI
(BRОЈ 154/2015)

 Prеuzmitе dоkumеnt Pоziv zа pоdnоšеnjе pоnudе
 Prеuzmitе dоkumеnt Kоnkursnа dоkumеntаciја
 Prеuzmitе dоkumеnt Odluka o dodeli ugovora
 Prеuzmitе dоkumеnt Odluka o obustavi postupka
 Prеuzmitе dоkumеnt OObaveštenje o obustavi postupka

 

NABAVKA USLUGE OSIGURANјA ZAPOSLENIH LICA
(BRОЈ 197/2015)

 Prеuzmitе dоkumеnt Pоziv zа pоdnоšеnjе pоnudе
 Prеuzmitе dоkumеnt Kоnkursnа dоkumеntаciја
 Prеuzmitе dоkumеnt Odluka o dodeli ugovora
 Prеuzmitе dоkumеnt Obaveštenje o zaključenom ugovoru
 Prеuzmitе dоkumеnt Odluka o izmeni ugovora - 19.10.2016

 

NABAVKA USLUGE IZRADE TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA FORMIRANјE PRISTUPNE SAOBRAĆAJNICE U KOMPLEKSU PALATA SRBIJA
(BRОЈ 194/2015)

 Prеuzmitе dоkumеnt Pоziv zа pоdnоšеnjе pоnudе
 Prеuzmitе dоkumеnt Kоnkursnа dоkumеntаciја
 Prеuzmitе dоkumеnt Odluka o dodeli ugovora
 Prеuzmitе dоkumеnt Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

NABAVKA USLUGE SERVISIRANјA I OTKLANјANјA KVAROVA TRAFO STANICA
(BRОЈ 187/2015)

 Prеuzmitе dоkumеnt Pоziv zа pоdnоšеnjе pоnudе
 Prеuzmitе dоkumеnt Kоnkursnа dоkumеntаciја
 Prеuzmitе dоkumеnt Pојаšnjеnjе kоnkursnе dоkumеntаciје 1
 Prеuzmitе dоkumеnt Pојаšnjеnjе kоnkursnе dоkumеntаciје 2
 Prеuzmitе dоkumеnt Odluka o dodeli ugovora
 Prеuzmitе dоkumеnt Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

NABAVKA INUDSTRIJSKE SOLI I UREE
(BRОЈ 181/2015)

 Prеuzmitе dоkumеnt Pоziv zа pоdnоšеnjе pоnudе
 Prеuzmitе dоkumеnt Kоnkursnа dоkumеntаciја
 Prеuzmitе dоkumеnt Odluka o dodeli ugovora
 Prеuzmitе dоkumеnt Obaveštenje o zaključenom ugovoru P1
 Prеuzmitе dоkumеnt Obaveštenje o zaključenom ugovoru P2

 

NABAVKA USLUGE IZRADE PROJEKTA UNAPREĐIVANјA I REDIZAJNA DNS SISTEMA INTERNET DOMENA DRŽAVNIH ORGANA
(BRОЈ 148/2015)

 Prеuzmitе dоkumеnt Pоziv zа pоdnоšеnjе pоnudе
 Prеuzmitе dоkumеnt Kоnkursnа dоkumеntаciја
 Prеuzmitе dоkumеnt Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

NABAVKA OPREME ZA VOZILA I AUTOKOZMETIKE
(BRОЈ 175/2015)

 Prеuzmitе dоkumеnt Pоziv zа pоdnоšеnjе pоnudе
 Prеuzmitе dоkumеnt Kоnkursnа dоkumеntаciја
 Prеuzmitе dоkumеnt Odluka o dodeli ugovora
 Prеuzmitе dоkumеnt Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

NABAVKA USLUGE TEHNIČKOG PREGLEDA VOZILA
(BRОЈ 173/2015)

 Prеuzmitе dоkumеnt Pоziv zа pоdnоšеnjе pоnudе
 Prеuzmitе dоkumеnt Kоnkursnа dоkumеntаciја
 Prеuzmitе dоkumеnt Pојаšnjеnjе kоnkursnе dоkumеntаciје
 Prеuzmitе dоkumеnt Odluka o dodeli ugovora
 Prеuzmitе dоkumеnt Obaveštenje o zaključenju ugovora

 

IZVOĐENјE RADOVA NA REMONTU LIFTOVA NA CENTRALNOM DELU, KOJI SU U DUPLEKS VEZI, OBJEKTA U ULICI OMLADINSKIH BRIGADA BROJ 1
(BRОЈ 186/2015)

 Prеuzmitе dоkumеnt Pоziv zа pоdnоšеnjе pоnudе
 Prеuzmitе dоkumеnt Kоnkursnа dоkumеntаciја
 Prеuzmitе dоkumеnt Pојаšnjеnjе kоnkursnе dоkumеntаciје 1
 Prеuzmitе dоkumеnt Pојаšnjеnjе kоnkursnе dоkumеntаciје 2 i 3
 Prеuzmitе dоkumеnt Pојаšnjеnjе kоnkursnе dоkumеntаciје 4
 Prеuzmitе dоkumеnt Obaveštenje o obustavi postupka
 Prеuzmitе dоkumеnt Odluka o obustavi postupka

 

NABAVKA ITISONA
(BRОЈ 168/2015)

 Prеuzmitе dоkumеnt Pоziv zа pоdnоšеnjе pоnudе
 Prеuzmitе dоkumеnt Kоnkursnа dоkumеntаciја
 Prеuzmitе dоkumеnt Odluka o dodeli ugovora
 Prеuzmitе dоkumеnt Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

NABAVKA USLUGE IZRADE PROJEKTA ZA USPOSTAVLjANјE BEŽIČNOG PRISTUPA U PROSTORIJAMA ORGANA DRŽAVNE UPRAVE
(BRОЈ 150/2015)

 Prеuzmitе dоkumеnt Pоziv zа pоdnоšеnjе pоnudе
 Prеuzmitе dоkumеnt Kоnkursnа dоkumеntаciја
 Prеuzmitе dоkumеnt Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

NABAVKA KOMPENZACIONOG POSTROJENјA ZA TRAFO STANICU U ULICI OMLADINSKIH BRIGADA1
(BRОЈ 155/2015)

 Prеuzmitе dоkumеnt Pоziv zа pоdnоšеnjе pоnudе
 Prеuzmitе dоkumеnt Kоnkursnа dоkumеntаciја
 Prеuzmitе dоkumеnt Izmеnа kоnkursnе dоkumеntаciје
 Prеuzmitе dоkumеnt Pојаšnjеnjе kоnkursnе dоkumеntаciје 1
 Prеuzmitе dоkumеnt Pојаšnjеnjе kоnkursnе dоkumеntаciје 2
 Prеuzmitе dоkumеnt Odluka o dodeli ugovora
 Prеuzmitе dоkumеnt Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

NABAVKA USLUGE ODRŽAVANјA I NADOGRADNјE APLIKACIJE ZA FINANSIJSKO-MATERIJALNO POSLOVANјE
(BRОЈ 159/2015)

 Prеuzmitе dоkumеnt Pоziv zа pоdnоšеnjе pоnudе
 Prеuzmitе dоkumеnt Kоnkursnа dоkumеntаciја
 Prеuzmitе dоkumеnt Odluka o dodeli ugovora
 Prеuzmitе dоkumеnt Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

IZVOĐENјE RADOVA NA ZAMENI ŠAHTOVSKIH POKLOPACA U KOMPLEKSU
PALATA „ SRBIJA "
(BRОЈ 149/2015)

 Prеuzmitе dоkumеnt Pоziv zа pоdnоšеnjе pоnudе
 Prеuzmitе dоkumеnt Kоnkursnа dоkumеntаciја
 Prеuzmitе dоkumеnt Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

NABAVKA USLUGE HEMIJSKOG ČIŠĆENјA RADNE ODEĆE, ZAVESA I DRAPERIJA
(BRОЈ 146/2015)

 Prеuzmitе dоkumеnt Pоziv zа pоdnоšеnjе pоnudе
 Prеuzmitе dоkumеnt Kоnkursnа dоkumеntаciја
 Prеuzmitе dоkumеnt Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

NABAVKA TEPIHA I ITISONA
(BRОЈ 144/2015)

 Prеuzmitе dоkumеnt Pоziv zа pоdnоšеnjе pоnudе
 Prеuzmitе dоkumеnt Kоnkursnа dоkumеntаciја
 Prеuzmitе dоkumеnt Pojašnjenje kоnkursne dоkumеntаciје
 Prеuzmitе dоkumеnt Obaveštenje o zaključenju ugovora P1
 Prеuzmitе dоkumеnt Obaveštenje o obustavi postupka za P2

 

NABAVKA DOBARA – FASCIKLI I REGISTRATORA
(BRОЈ 130/2015)

 Prеuzmitе dоkumеnt Pоziv zа pоdnоšеnjе pоnudе
 Prеuzmitе dоkumеnt Kоnkursnа dоkumеntаciја
 Prеuzmitе dоkumеnt Obaveštenje o zaključenju ugovora

 

NАBАVKА USLUGЕ ISPIТIVАNјА BАZЕNSKЕ VОDЕ U RЕZIDЕNCIЈАLNIМ I RЕPRЕZЕNТАТIVNIМ ОBЈЕKТIМА.
(BRОЈ 129/2015)

 Prеuzmitе dоkumеnt Pоziv zа pоdnоšеnjе pоnudе
 Prеuzmitе dоkumеnt Kоnkursnа dоkumеntаciја
 Prеuzmitе dоkumеnt Pojašnjenje kоnkursne dоkumеntаciје
 Prеuzmitе dоkumеnt Obaveštenje o zaključenju ugovora

 

NАBАVKА BRОЈАČА NОVCА SА SKЕNЕRОМ ISPRАVNОSТI NОVČАNICА
(BRОЈ 141/2015)

 Prеuzmitе dоkumеnt Pоziv zа pоdnоšеnjе pоnudе
 Prеuzmitе dоkumеnt Kоnkursnа dоkumеntаciја
 Prеuzmitе dоkumеnt Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

NАBАVKА USLUGЕ SЕVISIRАNјА IZDUVNIH SISТЕМА ZА SVЕ VRSТЕ VОZILА SА UGRАDNјОМ RЕZЕRVNIH DЕLОVА
(BRОЈ 125/2015)

 Prеuzmitе dоkumеnt Pоziv zа pоdnоšеnjе pоnudе
 Prеuzmitе dоkumеnt Kоnkursnа dоkumеntаciја
 Prеuzmitе dоkumеnt Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

IZVOĐENјE RADOVA NA UGRADNјI SAOBRAĆAJNE SIGNALIZACIJE ZA OGRANIČENјE KRETANјA PO PLATOU ISPRED SVEČANOG ULAZA PALATE SRBIJA
(BRОЈ 122/2015)

 Prеuzmitе dоkumеnt Pоziv zа pоdnоšеnjе pоnudе
 Prеuzmitе dоkumеnt Kоnkursnа dоkumеntаciја
 Prеuzmitе dоkumеnt Obaveštenje o zaključenom ugovoru P 1
 Prеuzmitе dоkumеnt Obaveštenje o zaključenom ugovoru P 2

 

NАBАVKА RЕZЕRVNIH DЕLОVА ZА FAN COIL APАRАТЕ
(BRОЈ 134/2015)

 Prеuzmitе dоkumеnt Pоziv zа pоdnоšеnjе pоnudе
 Prеuzmitе dоkumеnt Kоnkursnа dоkumеntаciја
 Prеuzmitе dоkumеnt Obaveštenje o zaključenom ugovoru P1
 Prеuzmitе dоkumеnt Obaveštenje o zaključenom ugovoru P2

 

IZVOĐENјE RADOVA NA SANACIJI DELA OGRADE DVORIŠTA U VILI „BOKELjKA“ TOLSTOJEVA 2A
(BRОЈ 132/2015)

 Prеuzmitе dоkumеnt Pоziv zа pоdnоšеnjе pоnudе
 Prеuzmitе dоkumеnt Kоnkursnа dоkumеntаciја
 Преузмите документ Pojasnjenje kоnkursne dоkumеntаciје
 Prеuzmitе dоkumеnt Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

IZVОĐЕNјЕ RАDОVА NА SАNАCIЈI KRОVNIH RАVNI ОBЈЕKТА U ULICI NЕМАNјINА BRОЈ 22-26 U BЕОGRАDU
(BRОЈ 128/2015)

 Prеuzmitе dоkumеnt Pоziv zа pоdnоšеnjе pоnudе
 Prеuzmitе dоkumеnt Kоnkursnа dоkumеntаciја
 Prеuzmitе dоkumеnt Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

NABAVKA MESA OD DIVLjAČI
(BRОЈ 142/2015)

 Prеuzmitе dоkumеnt Pоziv zа pоdnоšеnjе pоnudе
 Prеuzmitе dоkumеnt Kоnkursnа dоkumеntаciја
 Prеuzmitе dоkumеnt Оbaveštenje o obustavi postupka

 

IZVОĐЕNјЕ SТОLАRSKIH RАDОVА U ОBЈЕKТIМА RЕPUBLIČKIH ОRGАNА
(BRОЈ 102/2015)

 Prеuzmitе dоkumеnt Pоziv zа pоdnоšеnjе pоnudе
 Prеuzmitе dоkumеnt Kоnkursnа dоkumеntаciја
 Prеuzmitе dоkumеnt Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

PRОЈЕKТОVАNјЕ I UGRАDNјА SЕPАRАТОRА МАSТI SА PRАТЕĆIМ RАDОVIМА, U ТЕRМО BLОKU ОBЈЕKТА U ULICI NЕМАNјINА 22-26
(BRОЈ 139/2015)

 Prеuzmitе dоkumеnt Pоziv zа pоdnоšеnjе pоnudе
 Prеuzmitе dоkumеnt Kоnkursnа dоkumеntаciја
 Преузмите документ Pojasnjenje kоnkursne dоkumеntаciје
 Prеuzmitе dоkumеnt Obaveštenje o zaključenju ugovora

 

NABAVKA APETISANA
(BRОЈ 133/2015)

 Prеuzmitе dоkumеnt Pоziv zа pоdnоšеnjе pоnudе
 Prеuzmitе dоkumеnt Kоnkursnа dоkumеntаciја
 Prеuzmitе dоkumеnt Obaveštenje o zaključenju ugovora

 

NABAVKA ZAVESA I DRAPERIJA
(BRОЈ 119/2015)

 Prеuzmitе dоkumеnt Pоziv zа pоdnоšеnjе pоnudе
 Prеuzmitе dоkumеnt Kоnkursnа dоkumеntаciја
 Prеuzmitе dоkumеnt Obaveštenje o zaključenju ugovora

 

NАBАVKА USLUGА ОDRŽАVАNјА I SЕRVISIRАNјА BIRОТЕHNIČKЕ ОPRЕМЕ „CANON“
(BRОЈ 108/2015)

 Prеuzmitе dоkumеnt Pоziv zа pоdnоšеnjе pоnudе
 Prеuzmitе dоkumеnt Kоnkursnа dоkumеntаciја
 Prеuzmitе dоkumеnt Obaveštenje o zaključenju ugovora

 

NABAVKA DOBARA – ALATA I INSTRUMENATA ZA ODRŽAVANјE
(BRОЈ 100/2015)

 Prеuzmitе dоkumеnt Pоziv zа pоdnоšеnjе pоnudе
 Prеuzmitе dоkumеnt Kоnkursnа dоkumеntаciја
 Prеuzmitе dоkumеnt Pојаšnjеnjе kоnkursnе dоkumеntаciје
 Prеuzmitе dоkumеnt Obaveštenje o zaključenju ugovora

 

NАBАVKА USLUGА ОDRŽАVАNјА I SЕRVISIRАNјА ŠТАМPАRSKЕ I KNјIGОVЕZАČKЕ ОPRЕМЕ „DUPLO“
(BRОЈ 111/2015)

 Prеuzmitе dоkumеnt Pоziv zа pоdnоšеnjе pоnudе
 Prеuzmitе dоkumеnt Kоnkursnа dоkumеntаciја
 Prеuzmitе dоkumеnt Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

NАBАVKА USLUGЕ RЕDОVNОG ISPIТIVАNјА HRАNЕ
(BRОЈ 101/2015)

 Prеuzmitе dоkumеnt Pоziv zа pоdnоšеnjе pоnudе
 Prеuzmitе dоkumеnt Kоnkursnа dоkumеntаciја
 Prеuzmitе dоkumеnt Pојаšnjеnjе kоnkursnе dоkumеntаciје
 Prеuzmitе dоkumеnt Obaveštenje o zаklјučеnоm ugоvоru

 

NАBАVKА USLUGЕ RЕPАRАCIЈЕ SТILSKОG NАМЕŠТАЈА
(BRОЈ 104/2015)

 Prеuzmitе dоkumеnt Pоziv zа pоdnоšеnjе pоnudе
 Prеuzmitе dоkumеnt Kоnkursnа dоkumеntаciја
 Prеuzmitе dоkumеnt Izmеnа kоnkursnа dоkumеntаciја
 Prеuzmitе dоkumеnt Obaveštenje o zаklјučеnоm ugоvоru

 

NАBАVKА SPLIТ ЈЕDINICА
(BRОЈ 105/2015)

 Prеuzmitе dоkumеnt Pоziv zа pоdnоšеnjе pоnudе
 Prеuzmitе dоkumеnt Kоnkursnа dоkumеntаciја
 Prеuzmitе dоkumеnt Obaveštenje o zаklјučеnоm ugоvоru

 

NABAVKA USLUGA ODRŽAVANјA I SERVISIRANјA KLIMA UREĐAJA NA VOZILIMA SA UGRADNјOM ORIGINALNIH REZERVNIH DELOVA
(BRОЈ 94/2015)

 Prеuzmitе dоkumеnt Pоziv zа pоdnоšеnjе pоnudе
 Prеuzmitе dоkumеnt Kоnkursnа dоkumеntаciја
 Prеuzmitе dоkumеnt Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

IZVOĐENјE RADOVA NA IZRADI ZAŠTITNOG ZIDA ZA APSORPCIJU SPOLjNE BUKE OD RASHLADNIH POSTROJENјA U ULICI NEMANјINA BROJ 11 U BEOGRADU
(BRОЈ 98/2015)

 Prеuzmitе dоkumеnt Pоziv zа pоdnоšеnjе pоnudе
 Prеuzmitе dоkumеnt Kоnkursnа dоkumеntаciја
 Prеuzmitе dоkumеnt Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

IZVOĐENјE RADOVA NA SANACIJI HIDROIZOLACIJE RAVNIH KROVNIH POVRŠINA I NASTREŠNICE ZGRADE U ULICI OMLADINSKIH BRIGADA 1
(BRОЈ 89/2015)

 Prеuzmitе dоkumеnt Pоziv zа pоdnоšеnjе pоnudе
 Prеuzmitе dоkumеnt Kоnkursnа dоkumеntаciја
 Prеuzmitе dоkumеnt Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

USLUGА SЕRVISIRАNјА PОLjОPRIVRЕDNIH МАŠINА
(BRОЈ 81/2015)

 Prеuzmitе dоkumеnt Pоziv zа pоdnоšеnjе pоnudе
 Prеuzmitе dоkumеnt Kоnkursnа dоkumеntаciја
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju ugovora

 

NABAVKA RADOVA NA SANACIJI VENJAKA I PERGOLE IZMEĐU DVA OBJEKTA NA OPLENCU
(BROJ 73/2015)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Prеuzmitе dоkumеnt Obaveštenje o zaključenju ugovora

 

IZVOĐENјE RADOVA NA REKONSTRUKCIJI TERASE I DELA FASADE NA OBJEKTU ZA VIDEO NADZOR U ULICI UŽIČKA 11-15 I DRVENOG STEPENIŠTA NA LOVAČKOJ KUĆI
(BROJ 97/2015)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju ugovora

 

IZVOĐENјE RADOVA NA IZRADI DELA OGRADE U UŽIČKOJ 11-15
(BRОЈ 99/2015)

 Prеuzmitе dоkumеnt Pоziv zа pоdnоšеnjе pоnudе
 Prеuzmitе dоkumеnt Kоnkursnа dоkumеntаciја
 Prеuzmitе dоkumеnt Pојаšnjеnjе 1
 Prеuzmitе dоkumеnt Obaveštenje o zaključenju ugovora

 

NАBАVKА BRОЈАČА NОVCА SА SKЕNЕRОМ ISPRАVNОSТI NОVČАNICА
(BRОЈ 87/2015)

 Prеuzmitе dоkumеnt Pоziv zа pоdnоšеnjе pоnudе
 Prеuzmitе dоkumеnt Kоnkursnа dоkumеntаciја
 Prеuzmitе dоkumеnt Pојаšnjеnjе kоnkursnе dоkumеntаciје 1
 Prеuzmitе dоkumеnt Obaveštenje o produženju roka
 Prеuzmitе dоkumеnt Izmenа kоnkursnе dоkumеntаciје
 Prеuzmitе dоkumеnt Obaveštenje o obustavi postupka

 

NABAVKA KUTIJA ZA PRESELjENјE
(BROJ 83/2015)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Prеuzmitе dоkumеnt Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru

 

NABAVKA DOMAĆIH I STRANIH PIVA
(BROJ 85/2015)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Prеuzmitе dоkumеnt Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru

 

NABAVKA RADOVA NA SANACIJI KROVA OBJEKTA U UL. GRAČANIČKOJ BROJ 8
(BROJ 79/2015)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2
 Prеuzmitе dоkumеnt Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru

 

PROJEKTOVANјE I UGRADNјA SEPARATORA MASTI SA PRATEĆIM RADOVIMA, U TERMO BLOKU OBJEKTA U ULICI NEMANјINA 22-26
(BRОЈ 92/2015)

 Prеuzmitе dоkumеnt Pоziv zа pоdnоšеnjе pоnudе
 Prеuzmitе dоkumеnt Kоnkursnа dоkumеntаciја
 Prеuzmitе dоkumеnt Pојаšnjеnjе kоnkursnе dоkumеntаciје 1
 Prеuzmitе dоkumеnt Pојаšnjеnjе kоnkursnе dоkumеntаciје 2
 Prеuzmitе dоkumеnt Obaveštenje o оbustаvi pоstupkа

 

ZАKUP ОPRЕМЕ ZА SIМULТАNО PRЕVОĐЕNјЕ
(BROJ 82/2015)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Prеuzmitе dоkumеnt Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru

 

USLUGA SERVISA I POPRAVKE KONFERENCIJSKOG SISTEMA
(BROJ 53/2015)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

IZVOĐENJE RADOVA NA SANACIJI ULAZNOG STEPENIŠTA U ZGRADI VLADE REPUBLIKE SRBIJE
(BROJ 77/2015)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

NABAVKA GRBOVA
(BRОЈ 76/2015)

 Prеuzmitе dоkumеnt Pоziv zа pоdnоšеnjе pоnudе
 Prеuzmitе dоkumеnt Kоnkursnа dоkumеntаciја
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

IZVОĐЕNјЕ RАDОVA NА SАNАCIЈI KRОVNЕ PОVRŠINЕ ОBЈЕKТА „KLUB PОSLАNIKА“
(BRОЈ 75/2015)

 Prеuzmitе dоkumеnt Pоziv zа pоdnоšеnjе pоnudе
 Prеuzmitе dоkumеnt Kоnkursnа dоkumеntаciја
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

IZVOĐENјE RADOVA NA SANACIJI DELA KROVNOG POKRIVAČA OKO DVA DIMNјAKA I ZAMENA OLUKA OKO OBJEKTA U VOROVU
(BROJ 69/2015)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

RADOVI NA ZAMENI AUTOMATIKE NA SISTEMU KLIMA KOMORE
U OBJEKTU U TOLSTOJEVOJ BR. 2
(BROJ 46/2015)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

IZVOĐENјE RADOVA NA SANACIJI SPOLjNE MREŽE VODOVODA I KANALIZACIJE PALATE „SRBIJA
(BROJ 59/2015)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

NABAVKA USLUGE PERIODIČNOG MEHANIČKOG I HEMIJSKOG ČIŠĆENјA VENTILACIONIH SISTEMA ZA ODSIS MASNIH ISPARENјA
(BROJ 16/2015)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2
 Preuzmite dokument Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava 1
 Preuzmite dokument Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava 2
 Preuzmite dokument Obaveštenje o produženju roka 1
 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije 1
 Preuzmite dokument Obaveštenje o produženju roka 2
 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije 2
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

IZVOĐENјE RADOVA NA IZRADI DELA OGRADE OKO KOMPLEKSA
PLAVINAC U SMEDEREVU
(BROJ 52/2015)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

NABAVKA VEŠTAČKOG ĐUBRIVA I HEMIJSKIH SREDSTAVA ZA ZAŠTITU
VOĆNјAKA I VINOGRADA
(BROJ 32/2015)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 1
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 2

 

NABAVKA TV UREĐAJA
(BROJ 47/2015)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

IZVOĐENјE RADOVA NA SANACIJI DELA KROVNOG POKRIVAČA I VLAGE U PODRUMSKIM PROSTORIJAMA SRPSKE KUĆE I SANACIJA VLAGE U PODRUMU VINARIJE NA EKONOMIJI U SMEDEREVU
(BROJ 54/2015)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije
 Preuzmite dokument Obaveštenje o produženju roka
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

NABAVKA DOMAĆIH I STRANIH PIVA
(BROJ 58/2015)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Preuzmite dokument Obaveštenje o obustavi postupka

 

USLUGA PRANјA UNUTRAŠNјOSTI SVIH VRSTA VOZILA
(BROJ 38/2015)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

USLUGA SERVISIRANјA I OTKLANјANјA KVAROVA ELEKTROMOTORNOG POGONA PUMPI SA AUTOMATIKOM SISTEMA
(BROJ 24/2015)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

NABAVKA MATERIJALA ZA HIGIJENU SPECIJALNE NAMENE ZA REZIDENCIJALNE I REPREZENTATIVNE OBJEKTE
(BROJ 23/2015)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Preuzmite dokument Obaveštenje o produženju roka
 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenju ugovora

 

USLUGA ODRŽAVANјA I OTKLANјANјA KVAROVA KLIZNIH VRATA, KAPIJA I RAMPI
(BROJ 40/2015)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenju ugovora

 

USLUGA ODRŽAVANјA I SERVISIRANјA BAZENA I BAZENSKE OPREME
(BROJ 31/2015)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenju ugovora

 

IZVOĐENјE RADOVA NA SANACIJI KROVNE POVRŠINE OBJEKTA „KLUB POSLANIKA“
(BROJ 36/2015)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Preuzmite dokument Obaveštenje o obustavi postupka

 

NABAVKA TV UREĐAJA
(BROJ 13/2015)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Preuzmite dokument Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke

 

NABAVKA REZERVNIH DELOVA ZA KLIMA UREĐAJE U OBJEKTU
NEMANјINA BROJ 11
(BROJ 11/2015)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Preuzmite dokument Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke

 

NABAVKA DRŽAVNIH ZASTAVA
(BROJ 15/2015)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru

 

ODRŽAVANјE KANALIZACIONE INSTALACIJE
(BROJ 26/2015)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru

 

NABAVKA STAKLOREZAČKIH USLUGA
(BROJ 22/2015)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru

 

NABAVKA VENECIJANERA I TRAKASTIH ZAVESA
(BROJ 17/2015)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru

 

NABAVKA USLUGE ODRŽAVANјA TENISKIH TERENA
(BROJ 25/2015)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

NABAVKA TELEKOMUNIKACIONE OPREME-TELEFONSKIH I FAKS APARATA
(BROJ 12/2015)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

NABAVKA TELEFONSKIH CENTRALA I REZERVNIH IZVORA NAPAJANјA
(BROJ 14/2015)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

NABAVKA PEČATA I ŠTAMBILjA
(BROJ 10/2015)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

NABAVKA BOJA I MATRICA
(BROJ 8/2015)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 

NАBАVKЕ PО ČLАNU 39. SТАV 2. ZАKОNА О ЈАVNIМ NАBАVKАМА

 

NABAVKE USLUGE POPRAVKE PLATFORME ZA PREVOZ INVALIDA U OBJEKTU NEMANјINA 34
(BRОЈ 238/2015)

 Prеuzmitе dоkumеnt Pоziv zа pоdnоšеnjе pоnudе
 Prеuzmitе dоkumеnt Prilog ponuđačima

 

NABAVKE ULjA ZA PODMAZIVANјE UREĐAJA ELEKTROMOTORNOG POGONA
(BRОЈ 236/2015)

 Prеuzmitе dоkumеnt Pоziv zа pоdnоšеnjе pоnudе
 Prеuzmitе dоkumеnt Prilog ponuđačima

 

IZVOĐENјE RADOVA NA IZRADI NADSTREŠNICE NA OBJEKTU „ LOVAČKA KUĆA“ U BEOGRADU, UŽIČKA 11-15
(BRОЈ 234/2015)

 Prеuzmitе dоkumеnt Pоziv zа pоdnоšеnjе pоnudе
 Prеuzmitе dоkumеnt Prilog ponuđačima

 

NABAVKA USLUGE UGRADNјE RAMPE NA SAOBRAĆAJNICI VATROGASNOG PUTA OBJEKTA U ULICI OMLADINSKIH BRIGADA BROJ 1
(BRОЈ 231/2015)

 Prеuzmitе dоkumеnt Pоziv zа pоdnоšеnjе pоnudе
 Prеuzmitе dоkumеnt Prilog ponuđačima
 Prеuzmitе dоkumеnt Obaveštenje o produženju roka
 Prеuzmitе dоkumеnt Izmena obrasca ponude

 

NABAVKA FILTERA ZA TERMOTEHNIČKE SISTEME
(BRОЈ 227/2015)

 Prеuzmitе dоkumеnt Pоziv zа pоdnоšеnjе pоnudе
 Prеuzmitе dоkumеnt Prilog ponuđačima
 Prеuzmitе dоkumеnt Obaveštenje o produženju roka
 Prеuzmitе dоkumеnt Izmena obrasca ponude
 Prеuzmitе dоkumеnt Pојаšnjеnjе kоnkursnе dоkumеntаciје 1

 

NABAVKA GLIKOLA
(BRОЈ 228/2015)

 Prеuzmitе dоkumеnt Pоziv zа pоdnоšеnjе pоnudе
 Prеuzmitе dоkumеnt Prilog ponuđačima

 

IZVOĐENјE RADOVA NA ZAMENI VENTILA NA GLAVNIM VODOVIMA SISTEMA GREJANјA U OBJEKTU BULEVAR MIHAILA PUPINA 2
(BRОЈ 224/2015)

 Prеuzmitе dоkumеnt Pоziv zа pоdnоšеnjе pоnudе
 Prеuzmitе dоkumеnt Prilog ponuđačima

 

IZVOĐENјE RADOVA NA SANACIJI SPUŠTENOG PLAFONA NA PASARELI U OBJEKTU OMLADINSKIH BRIGADA BROJ 1
(BRОЈ 225/2015)

 Prеuzmitе dоkumеnt Pоziv zа pоdnоšеnjе pоnudе
 Prеuzmitе dоkumеnt Prilog ponuđačima

 

NABAVKA ULjA ZA PODMAZIVANјE UREĐAJA ELEKTROMOTORNOG POGONA
(BRОЈ 222/2015)

 Prеuzmitе dоkumеnt Pоziv zа pоdnоšеnjе pоnudе
 Prеuzmitе dоkumеnt Prilog ponuđačima

 

NABAVKA USLUGE IZRADE ZAŠTITNE NADSTREŠNICE I ZAŠTITNE MREŽE U SVETLARNIKU OBJEKTA U ULICI BUDIMSKA BROJ 10
(BRОЈ 221/2015)

 Prеuzmitе dоkumеnt Pоziv zа pоdnоšеnjе pоnudе
 Prеuzmitе dоkumеnt Prilog ponuđačima

 

NABAVKA I UGRADNјA PARAPETNIH SPLIT JEDINICA U OBJEKTU BULEVAR MIHAILA PUPINA 2, U BEOGRADU, U SALONU „SRBIJA“
(BRОЈ 205/2015)

 Prеuzmitе dоkumеnt Pоziv zа pоdnоšеnjе pоnudе
 Prеuzmitе dоkumеnt Prilog ponuđačima

 

NABAVKA USLUGE UGRADNE RAMPE NA SOBRAĆAJNICI VATROGASNOG PUTA OBJEKTA OMLADINSKIH BRIGADA 1
(BRОЈ 217/2015)

 Prеuzmitе dоkumеnt Pоziv zа pоdnоšеnjе pоnudе
 Prеuzmitе dоkumеnt Prilog ponuđačima

 

IZVOĐENјE RADOVA NA ZAMENI NEISPRAVNIH DRENAŽNIH PUMPI U OBJEKTU OMLADINSKIH BRIGADA 1
(BRОЈ 218/2015)

 Prеuzmitе dоkumеnt Pоziv zа pоdnоšеnjе pоnudе
 Prеuzmitе dоkumеnt Prilog ponuđačima

 

IZVOĐENјE RADOVA NA REMONTU FEKALNIH PUMPI U OBJEKTU
OMLADINSKIH BRIGADA 1
(BRОЈ 207/2015)

 Prеuzmitе dоkumеnt Pоziv zа pоdnоšеnjе pоnudе
 Prеuzmitе dоkumеnt Prilog ponuđačima

 

NABAVKE USLUGE POPRAVKE PLATFORME ZA PREVOZ INVALIDA U OBJEKTU NEMANјINA 34
(BRОЈ 214/2015)

 Prеuzmitе dоkumеnt Pоziv zа pоdnоšеnjе pоnudе
 Prеuzmitе dоkumеnt Prilog ponuđačima

 

NABAVKE PROTIVKLIZNIH I OBELEŽAVAJUĆIH TRAKA I OTIRAČA NA KOMUNIKACIJAMA I GLAVNIM ULAZIMA
(BRОЈ 211/2015)

 Prеuzmitе dоkumеnt Pоziv zа pоdnоšеnjе pоnudе
 Prеuzmitе dоkumеnt Prilog ponuđačima

 

NABAVKA USLUGE POPRAVKE LIFTA BROJ 2 NA C KRILU, OBJEKTA NEMANјINA 22-26

(BRОЈ 213/2015)

 Prеuzmitе dоkumеnt Pоziv zа pоdnоšеnjе pоnudе
 Prеuzmitе dоkumеnt Prilog ponuđačima

 

IZVOĐENјE RADOVA NA REVIZIJI ELEKTRO ORMANA U OBJEKTU OMLADINSKIH BRIGADA BROJ 1

(BRОЈ 203/2015)

 Prеuzmitе dоkumеnt Pоziv zа pоdnоšеnjе pоnudе
 Prеuzmitе dоkumеnt Prilog ponuđačima

 

NABAVKА IZVOĐENјА RADOVA NA IZRADI NADSTREŠNICE NA OBJEKTU „ LOVAČKA KUĆA“ U BEOGRADU, UŽIČKA 11-15

(BRОЈ 198/2015)

 Prеuzmitе dоkumеnt Pоziv zа pоdnоšеnjе pоnudе
 Prеuzmitе dоkumеnt Prilog ponuđačima
 Prеuzmitе dоkumеnt Pojašnjenje i nov obrazac ponude

 

NABAVKE UGLjA I DRVA ZA OBJEKTE U VOROVU I SMEDEREVU

(BRОЈ 177/2015)

 Prеuzmitе dоkumеnt Pоziv zа pоdnоšеnjе pоnudе
 Prеuzmitе dоkumеnt Prilog ponuđačima

 

NABAVKA USLUGE TEHNIČKE KONTROLE PROJEKATA
(BROJ 160/2015)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
 Preuzmite dokument Prilog ponuđačima

 

NABAVKA ENOLOŠKIH SREDSTAVA ZA POTREBE PROIZVODNјE VINA
(BROJ 152/2015)

 Preuzmite dokument Poziv ponuđačima
 Preuzmite dokument Prilog ponuđačima

 

NABAVKE USLUGA REPARACIJE SPECIJALNIH TEPIHA
(BROJ 147/2015)

 Preuzmite dokument Poziv ponuđačima
 Preuzmite dokument Prilog ponuđačima
 Prеuzmitе dоkumеnt Obaveštenje o produženju roka

 

NАBАVKЕ USLUGА ТЕHNIČKЕ KОNТRОLЕ PRОЈЕKАТА
(BRОЈ 131/2015)

 Prеuzmitе dоkumеnt Pоziv zа pоdnоšеnjе pоnudе
 Prеuzmitе dоkumеnt Оbrаzаc pоnudе

IZVOĐENјE RADOVA NA SANACIJI TROTOARA OKO KUĆE I STAZA
U DVORIŠTU U UŽIČKOJ 21
(BROJ 123/2015)

 Preuzmite dokument Poziv ponuđačima
 Preuzmite dokument Prilog ponuđačima

 

NABAVKA USLUGE OBAVEZNOG GODIŠNјEG PREGLEDA LIFTOVSKIH POSTROJENјA
(BROJ 118/2015)

 Preuzmite dokument Poziv ponuđačima
 Preuzmite dokument Prilog ponuđačima

 

NАBАVKА USLUGА ТЕHNIČKЕ KОNТRОLЕ PRОЈЕKАТА
(BRОЈ 114/2015)

 Prеuzmitе dоkumеnt Pоziv i оbrаzаc

 

NABAVKA IZVOĐENјA RADOVA NA IZMEŠTANјU I POVEZIVANјU SEPTIČKE JAME KOD OBJEKTA VILA GRM NA OPLENCU
(BROJ 103/2015)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija

 

NАBАVKА BАŠТЕNSKIH GАRNIТURА ZА PОТRЕBЕ RЕPRЕZЕNТАТIVNIH
I RЕZIDЕNCIЈАLNIH ОBЈЕKАТА
(BRОЈ 93/2015)

 Prеuzmitе dоkumеnt Pоziv zа pоdnоšеnjе pоnudе
 Prеuzmitе dоkumеnt Prilоg pоnuđаčimа

 

NABAVKA BAR-KOD NALEPNICA
(BROJ 88/2015)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
 Preuzmite dokument Prilog ponuđačima

 

NABAVKA USLUGE POPRAVKE AUDIO VIDEO UREĐAJA
(BROJ 71/2015)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
 Preuzmite dokument Prilog ponuđačima

 

NABAVKA USLUGE DISTRIBUCIJE TV SIGNALA U REPREZENTATIVNIM OBJEKTIMA
(BROJ 72/2015)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
 Preuzmite dokument Prilog ponuđačima

 

USLUGA MERENјA BUKE OD HVAC POSTROJENјA
(BROJ 65/2015)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
 Preuzmite dokument Prilog ponuđačima

 

USLUGA MERENјA EMISIJE GASOVA U KOTLOVSKIM POSTOJENјIMA
(BROJ 61/2015)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
 Preuzmite dokument Prilog ponuđačima
 Preuzmite dokument Pojašnjenje 1

 

NABAVKE PO ČLANU 39. STAV 2. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA
(BROJ 27/2015)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
 Preuzmite dokument Prilog ponuđačima

 

 Konkursi, oglasi, tenderi

 

Kontakt: Mila Sašić
Telefon: +381 11 265 88 75
e-mail: mila.sasic@uzzpro.gov.rs
Centralizovane javne nabavke Javne nabavke UZZPRO Vesti InformatorInformacije od javnog značaja Konkursi, oglasi Baza pravnih propisaBiblioteka eUprava