Page 2 - Bilten broj 6 za 2021
P. 2

Одељење за информационо-документационе и библиотечке послове Управе за заједничке
    послове републичких органа већ више од тридесет година једном месечно објављује
    Информативни билтен, којим обавештава кориснике о обновљеном информационо-
    документационом и библиотечком фонду.

    Обавештавамо кориснике да БАЗИ ПРАВНИХ ПРОПИСА Oдељења за информационо-
    документационе и библиотечке послове Управе, која је дневно ажурна и притом бесплатна,
    могу приступити путем следеће интернет адресе:
    http://bpp.uzzpro.gov.rs

    Из наше базе која садржи преко 130.000 прописа и преко пола милиона скенираних страна
    службених гласила, за свега неколико минута може се добити како важећи тако и неважећи
    пропис, у штампаној верзији или електронском поштом, као што се може добити и
    телефонским путем свака информација о статусу траженог прописа.

    БИЛТЕНИ у електронском облику могу се преузети на адреси:
    http:// www.uzzpro.gov.rs/biblioteka-bilteni.html

    Целокупан библиотечки фонд може се погледати на адреси:
    http://www.uzzpro.gov.rs/biblioteka-knjige.html

    Дигитална библиотека налази се на адреси:
    http://www.uzzpro.gov.rs/biblioteka-digit.html

    За коришћење целокупног фонда, као и за информације о правним прописима објављеним
    у службеним гласилима, корисници се могу обратити Одељењу:

           1. Немањина бр. 22-26,
                телефон: 3616-296, 363-1620, 363-1104, 3613-734/лок. 1620 и 1104

            или електронски: biblioteka@uzzpro.gov.rs

    Главни и одговорни уредник:  Смиља Богдановић, начелник Одељења
                                   (smilja.bogdanovic@uzzpro.gov.rs)

    Технички уредник: Јелена Васиљевић, орг.пријема и евиденције захтева корисника

    Сарадници:      Гордана Јуришић, документалиста
                   Смиљана Павков, документалиста
                   Гордан Горуновић, оператер за системе базе података
                   Лепосава Милановић, оператер припреме података
                     Радмила Тубин-Михајловић, орг.пријема и евиденције захтева корисника
                     Дејан Станојловић, оператер за системе базе података

    Лектор:         Смиља Богдановић
    Коректор:       Јелена Васиљевић

    Компјутерска обрада: Радинка Мићовић, програмер софтверских решења и
    Одељење за информационо-документационе и библиотечке послове

    ШТАМПА: УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА
    Бeоград, Немањина 22-26
   1   2   3   4   5   6   7