Page 6 - Bilten broj 6 za 2021
P. 6

Одлука о образовању Радне групе за припрему Предлога стратегије заштите података о
        личности са Акционим планом, Службени гласник Републике Србије бр. 59/2021

        Одлука о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне
        скупштине Републике Србије, Службени гласник Републике Србије бр. 62/2021

        Одлука о оснивању центара за азил, Службени гласник Републике Србије бр. 62/2021

        Одлука Уставног суда Републике Србије којом се утврђује да одредбе члана 363. тачка
        5) и члана 366. Законика о кривичном поступку (Службени гласник РС, број 72/2011),
        нису у сагласности са Уставом, Службени гласник Републике Србије бр. 62/2021

        Одлука о прихватању Извештаја о раду Канцеларије за Косово и Метохију (у периоду
        од маја 2019. године до јуна 2021. године), Службени гласник Републике Србије бр.
        63/2021

        Одлука о прихватању Извештаја о преговарачком процесу са Привременим
        институцијама самоуправе у Приштини од маја 2019. до 15. јуна 2021. године,
        Службени гласник Републике Србије бр. 63/2021

        Одлука о отварању Конзулата Републике Србије у Ломеу, Република Того, Службени
        гласник Републике Србије бр. 64/2021

        Решење о разрешењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за заједничке
        послове, Милана Крстића, Службени гласник Републике Србије бр. 59/2021

        Решење о постављењу на положај помоћника директора Управе за заједничке послове
        републичких органа, Милана Крстића, Службени гласник Републике Србије бр. 59/2021

        Решење о разрешењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за заједничке
        послове републичких органа, Ане Пантелић, Службени гласник Републике Србије бр.
        59/2021

        Решење о постављењу на положај помоћника директора Управе за заједничке послове
        републичких органа, Ане Пантелић, Службени гласник Републике Србије бр. 59/2021

        Закључак Народне скупштине Републике Србије поводом разматрања Извештаја о раду
        Комисије за контролу државне помоћи за 2020. годину, Службени гласник Републике
        Србије бр. 59/2021


        Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори

        Меморандум о разумевању о политичким консултацијама између Министарства
        спољних послова Републике Србије и Министарства спољних послова, афричке сарадње
        и дијаспоре Краљевине Марока, Службени гласник Републике Србије – Међународни
        уговори бр. 11/2021

        Обавештење о престанку важења Споразума између Савета министара Србије и Црне
        Горе и Владе Републике Чешке коју заступа Министарство одбране Чешке Републике о
        сарадњи у области одбране, Службени гласник Републике Србије – Међународни
        уговори бр. 11/2021
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11