Page 5 - Bilten broj 6 za 2021
P. 5

УСТАВНОПРАВНИ И ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ


        Службени гласник Републике Србије

        Указ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике
        Србије у Републици Колумбији, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у
        Вашингтону, Марка Ђурића, Службени гласник Републике Србије бр. 59/2021

        Указ о додели одликовања, Ордена српске заставе другог степена, за нарочите заслуге у
        развијању и учвршћивању мирољубиве сарадње и пријатељских односа између
        Републике Србије и Сједињених Америчких Држава, Стивену Е. Стајверсу, Службени
        гласник Републике Србије бр. 60/2021

        Указ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике
        Србије у Сент Винсенту и Гренадинима, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у
        Вашингтону, Марка Ђурића, Службени гласник Републике Србије бр. 60/2021

        Указ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије
        у Републици Колумбији, са седиштем у Вашингтону, Ђерђа Матковића, Службени
        гласник Републике Србије бр. 62/2021

        Указ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике
        Србије у Барбадосу, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Вашингтону, Марка
        Ђурића, Службени гласник Републике Србије бр. 64/2021

        Укази о додели одликовања, Службени гласник Републике Србије бр. 66/2021

        Закон о националној бази података за спречавање и борбу против тероризма, Службени
        гласник Републике Србије бр. 59/2021

        Уредба о условима за формирање, просторни размештај, коришћење и обнављање
        ратних материјалних резерви за производњу наоружања и војне опреме, Службени
        гласник Републике Србије бр. 56/2021

        Уредба о изменама и допуни Уредбе о специјалној и посебним јединицама полиције,
        Службени гласник Републике Србије бр. 60/2021

        Уредба о измени и допуни Уредбе о начину обучавања и категоријама грађана које за
        потребе одбране земље обучава Министарство одбране, Службени гласник Републике
        Србије бр. 62/2021

        Одлука о поновном отварању Амбасаде Републике Србије у Републици Чиле, Службени
        гласник Републике Србије бр. 56/2021

        Одлука о отварању Канцеларије у Валети Амбасаде Републике Србије у Риму,
        Службени гласник Републике Србије бр. 56/2021

        Одлука о образовању Савета за реформу јавне управе, Службени гласник Републике
        Србије бр. 56/2021

        Одлука о прихватању Предлога за промену Устава Републике Србије, Службени
        гласник Републике Србије бр. 58/2021
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10