Naslovna » Centralizovane javne nabavke

Centralizovane javne nabavke

Pristup informacionom sistemu za centralizovane javne nabavke:


 Pristup informacionom sistemu za centralizovane javne nabavke

 

* * *

 

OBAVEŠTENjE NARUČIOCIMA SA SPISKA NARUČILACA ZA ČIJE POTREBE UPRAVA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE REPUBLIČKIH ORGANA SPROVODI CENTRALIZOVANE JAVNE NABAVKE („Službeni glasnik RS“ broj 12/2015)

UNOS PODATAKA U INFORMACIONI SISTEM CENTRALIZOVANIH JAVNIH NABAVKI ZA IZRADU GODIŠNjEG PLANA CENTRALIZOVANIH JAVNIH NABAVKI ZA 2020. GODINU PRODUŽAVA SE DO 10.09.2019. GODINE DO 15,30 ČASOVA.

 

* * *

 

OBAVEŠTENjE NARUČIOCIMA SA SPISKA NARUČILACA ZA ČIJE POTREBE UPRAVA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE REPUBLIČKIH ORGANA SPROVODI CENTRALIZOVANE JAVNE NABAVKE („Službeni glasnik RS“ broj 12/2015)

OBAVEŠTAVAMO SVE NARUČIOCE SA SPISKA NARUČILACA DA ĆE INFORMACIONI SISTEM CENTRALIZOVANIH JAVNIH NABAVKI ZA IZRADU GODIŠNjEG PLANA CENTRALIZOVANIH JAVNIH NABAVKI ZA 2020. GODINU BITI DOSTUPAN NARUČIOCIMA OD 02.08.2019. GODINE DO 01.09.2019. GODINE.

UNOS PODATAKA VRŠIĆE SE U SKLADU SA ODLUKOM O ODREĐIVANjU CENTRALIZOVANIH JAVNIH NABAVKI DOBARA I USLUGA KOJE ĆE SPROVODITI UPRAVA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE REPUBLIČKIH ORGANA U 2020. GODINI, 05 BROJ: 404-5150/2019 OD 30.50.2019. GODINE, KOJA JE OBJAVLjENA U „SLUŽBENOM GLASNIKU REPUBLIKE SRBIJE“ BROJ 38 OD 31.05.2019. GODINE I DOSTUPNA JE NA INTERNET PREZENTACIJI UPRAVE ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE REPUBLIČKIH ORGANA.

 

* * *

 

DOPUNA ISCJN I INSTRUKCIJA ZA KORIŠĆENjE

 Preuzmite dokument Obaveštenje svim naručiocima - 22.01.2019.

 

* * *

 

OBAVEŠTENјE SVIM NARUČIOCIMA O REALIZACIJI CENTRALIZOVANE JAVNE NABAVKE BROJ 9/2018

 Preuzmite dokument Obaveštenje svim naručiocima - 11.12.2018.

 

 

* * *

OBAVEŠTENјE NIS-a KORISNICIMA OKVIRNIH SPORAZUMA ZA NABAVKU DERIVATA BMB 95 i EURODIZEL

 Preuzmite dokument Obaveštenje NIS-a svim nkorisnicima - 24.05.2018.

 

* * *

 

OBAVEŠTENјE

Uprava za zajedničke poslove republičkih organa kao telo za centralizovane javne nabavke uspostavila je Informacioni sistem centralizovanih javnih nabavki sa odgovarajućom instrukcijom za korišćenje.

Informacioni sistem centralizovanih javnih nabavki je dostupan naručiocima na internet prezentaciji Uprave za zajedničke poslove republičkih organa.

U Informacioni sistem centralizovanih javnih nabavki, naručioci će unositi podatke o javnim nabavkama iz člana 11. Uredbe o predmetu, uslovima, načinu planiranja centralizovanih javnih nabavki i sprovođenju postupka javne nabavke od strane Uprave za zajedničke poslove republičkih organa kao tela za centralizovane javne nabavke („Sl. gl. RS“ br. 93/2015) najkasnije do 15.01.2016. godine.

Dodatna pojašnjenja možete dobiti na telefone:

011 363 1556

011 363 1398

011 363 1333 i

011 363 1480

S poštovanjem,

Mila Sašić, načelnik Odelјenja za javne nabavke UZZPRO

Tel: 2658-875

 

* * *

 

IZVOD IZ GODIŠNjEG PLANA CENTRALIZOVANIH JAVNIH NABAVKI ZA 2020. GODINU

 Preuzmite dokument Izvod iz godišnjeg plana centralizovanih javnih nabavki za 2020. godinu - 23.10.2019.

 

REŠENjE VLADE O DAVANjU SAGLASNOSTI NA PLAN CENTRALIZOVANIH JAVNIH NABAVKI ZA 2020. GODINU

 Preuzmite dokument Rešenje Vlade o davanju saglasnosti na Plan centralizovanih javnih nabavki za 2020. godinu - 23.10.2019.
 Preuzmite dokument Rešenje Vlade o davanju saglasnosti na Plan centralizovanih javnih nabavki za 2020. godinu - 05.12.2019.

 

ODLUKA O NABAVNIM KATEGORIJAMA ZA 2020 GODINU

 Preuzmite dokument Odluka o nabavnim kategorijama ѕa 2020 godinu - 26.06.2019.

 

 

* * *

 

PRETHODNO OBAVEŠTENjE ZA 2020. GODINU

 

PREDMET JAVNE NABAVKE JE NABAVKA RAČUNARSKOG MATERIJALA – TONERI (osim za tonere nabavljene na osnovu cjn koja je pokrenuta u 2019. godini)
(BROJ 1/2020)

 Preuzmite dokument Prethodno obaveštenje

 

PREDMET JAVNE NABAVKE JE NABAVKA RAČUNARSKE OPREME - HARDVER (čija pojedinačna vrednost ne prelazi iznos od 500.000,00 dinara)
(BROJ 2/2020)

 Preuzmite dokument Prethodno obaveštenje

 

PREDMET JAVNE NABAVKE JE NABAVKA KANCELARIJSKOG NAMEŠTAJA
(BROJ 3/2020)

 Preuzmite dokument Prethodno obaveštenje

 

PREDMET JAVNE NABAVKE JE NABAVKA PREVOZNIH SREDSTAVA (ukoliko naručioci pribave saglasnost u skladu sa važećim propisima
(BROJ 4/2020)

 Preuzmite dokument Prethodno obaveštenje

 

PREDMET JAVNE NABAVKE JE NABAVKA ELEKTRONSKE KOMUKACIONE USLUGE-MOBILNA TELEFONIJA
(BROJ 5/2020)

 Preuzmite dokument Prethodno obaveštenje

 

PREDMET JAVNE NABAVKE JE NABAVKA USLUGA OSIGURANjA ZAPOSLENIH
(BROJ 6/2020)

 Preuzmite dokument Prethodno obaveštenje

 

PREDMET JAVNE NABAVKE JE NABAVKA USLUGA OSIGURANjA IMOVINE
(BROJ 7/2020)

 Preuzmite dokument Prethodno obaveštenje

 

PREDMET JAVNE NABAVKE JE NABAVKA USLUGE ČIŠĆENjA ZGRADA
(BROJ 8/2020)

 Preuzmite dokument Prethodno obaveštenje

 

PREDMET JAVNE NABAVKE JE NABAVKA ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE USLUGE – USLUGA PRENOSA PUTEM OPTIČKIH VLAKANA
(BROJ 9/2020)

 Preuzmite dokument Prethodno obaveštenje

 

PREDMET JAVNE NABAVKE JE NABAVKA USLUGA ODRŽAVANjA I POPRAVKE (održavanje računarske opreme – računara, štampača i komunikacione opreme) – samo za opremu koja nije bila predmet cjn u 2019. godini ili je nabavljena u 2019. godini
(BROJ 10/2020)

 Preuzmite dokument Prethodno obaveštenje

 

PREDMET JAVNE NABAVKE JE NABAVKA ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE USLUGE - INTERNET
(BROJ 11/2020)

 Preuzmite dokument Prethodno obaveštenje

 

PREDMET JAVNE NABAVKE JE NABAVKA USLUGE OSIGURANjA VOZILA
(BROJ 12/2020)

 Preuzmite dokument Prethodno obaveštenje

 

* * *

 

OTVORENI POSTUPAK ZA 2020. GODINU

 

NABAVKA USLUGE OSIGURANjA ZAPOSLENIH I DRUGIH LICA
(BROJ 11/2020)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 19.02.2020
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 19.02.2020

 

NABAVKA USLUGE OSIGURANjA VOZILA
(BROJ 6/2020)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 19.02.2020
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 19.02.2020

 

NABAVKA ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIONIH USLUGA - USLUGE PRENOSA PUTEM OPTIČKIH VLAKANA
(BROJ 8/2020)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 18.02.2020
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 18.02.2020

 

NABAVKA ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIONIH USLUGA - INTERNET
(BROJ 3/2020)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 18.02.2020
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 18.02.2020

 

NABAVKA USLUGE OSIGURANjA IMOVINE
(BROJ 9/2020)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 13.02.2020
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 13.02.2020
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1 - 21.02.2020
 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije 1 - 21.02.2020

 

NABAVKA USLUGA MOBILNE TELEFONIJE
(BROJ 4/2020)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 10.02.2020
 Preuzmite dokument INVITATION TO BID - 10.02.2020
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 10.02.2020

 

NABAVKA RAČUNARSKE OPREME - HARDVER (ČIJA POJEDINAČNA VREDNOST NE PRELAZI IZNOS OD 500.000,00 DINARA)
(BROJ 2/2020)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 05.02.2020
 Preuzmite dokument INVITATION TO BID - 05.02.2020
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 05.02.2020
 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije 1 - 20.02.2020
 Preuzmite dokument Obaveštenje o produženju roka - 20.02.2020

 

NABAVKA RAČUNARSKOG MATERIJALA – TONERA, OSIM ZA TONERE NABAVLjENE NA OSNOVU CJN KOJA JE POKRENUTA U 2019. GODINI
(BROJ 1/2020)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 03.02.2020
 Preuzmite dokument INVITATION TO BID - 03.02.2020
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 03.02.2020
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1 - 07.02.2020
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2 - 18.02.2020
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 3 - 19.02.2020
 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije 1 - 19.02.2020
 Preuzmite dokument Obaveštenje o produženju roka - 19.02.2020

 

 

* * *

 

IZVOD IZ PLANA CENTRALIZOVANIH JAVNIH NABAVKI ZA 2018 GODINU

 Preuzmite dokument Izvod iz Godišnjeg plana centralizovanih javnih nabavki za 2018. godinu - 17.11.2017.
 Preuzmite dokument Rešenje Vlade o davanju saglasnosti na plan. - 17.11.2017.

 

IZVOD IZ PLANA CENTRALIZOVANIH JAVNIH NABAVKI ZA 2019 GODINU

 Preuzmite dokument Izvod iz Godišnjeg plana centralizovanih javnih nabavki za 2019. godinu - 31.10.2018.
 Preuzmite dokument Rešenje Vlade o davanju saglasnosti na plan. - 31.10.2018.

 

 

* * *

 

PRETHODNO OBAVEŠTENjE ZA 2019. GODINU

 

NABAVKA KANCELARIJSKOG MATERIJALA
(BROJ 1/2019)

 Preuzmite dokument Prethodno obaveštenje

 

NABAVKA RAČUNARSKOG MATERIJALA – TONERA (OSIM ZA TONERE NABAVLjENE NA OSNOVU CENTRALIZOVANE JAVNE NABAVKE KOJA JE POKRENUTA U 2018. GODINI)
(BROJ 2/2019)

 Preuzmite dokument Prethodno obaveštenje

 

NABAVKA GORIVA I MAZIVA
(BROJ 3/2019)

 Preuzmite dokument Prethodno obaveštenje

 

NABAVKE JE NABAVKA PREVOZNIH SREDSTAVA (UKOLIKO NARUČIOCI PRIBAVE SAGLASNOST U SKLADU SA VAŽEĆIM PROPISIMA)
(BROJ 4/2019)

 Preuzmite dokument Prethodno obaveštenje

 

NABAVKA RAČUNARSKE OPREME - HARDVER ČIJA POJEDINAČNA VREDNOST NE PRELAZI IZNOS OD 500.000,00 DINARA
(BROJ 5/2019)

 Preuzmite dokument Prethodno obaveštenje

 

NABAVKA RAČUNARSKE OPREME – HARDVER ČIJA POJEDINAČNA VREDNOST PRELAZI IZNOS OD 500.000,00 DINARA
(BROJ 6/2019)

 Preuzmite dokument Prethodno obaveštenje

 

NABAVKA ELEKTRIČNE ENERGIJE
(BROJ 7/2019 )

 Preuzmite dokument Prethodno obaveštenje

 

NABAVKA PAPIRNE KONFEKCIJE
(BROJ 8/2019)

 Preuzmite dokument Prethodno obaveštenje

 

NABAVKA KANCELARIJSKOG NAMEŠTAJA
(BROJ 9/2019)

 Preuzmite dokument Prethodno obaveštenje

 

NABAVKA SANITARNIH USLUGA I DRUGE SRODNE USLUGE (DEZINFEKCIJA, DEZINSEKCIJA I DERATIZACIJA)
(BROJ 10/2019)

 Preuzmite dokument Prethodno obaveštenje

 

NABAVKA USLUGE ODRŽAVANjA I POPRAVKE (ODRŽAVANjE RAČUNARSKE OPREME – RAČUNARA, ŠTAMPAČA I KOMUNIKACIONE OPREME), SAMO ZA OPREMU KOJA NIJE BILA PREDMET CENTRALIZOVANE JAVNE NABAVKE U 2018. GODINI ILI JE NABAVLjENA U 2018. GODINI
(BROJ 11/2019)

 Preuzmite dokument Prethodno obaveštenje

 

NABAVKA ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE USLUGE - USLUGA PRENOSA PUTEM OPTIČKIH VLAKANA
(BROJ 12/2019)

 Preuzmite dokument Prethodno obaveštenje

 

NABAVKA USLUGE OBEZBEĐENjA (FIZIČKO-TEHNIČKO I PROTIVPOŽARNO OBEZBEĐENjE OBJEKATA)
(BROJ 13/2019)

 Preuzmite dokument Prethodno obaveštenje

 

 

* * *

 

OTVORENI POSTUPAK ZA 2019. GODINU

 

NABAVKA RAČUNARSKE OPREME - HARDVER (ČIJA POJEDINAČNA VREDNOST PRELAZI IZNOS OD 500.000,00 DINARA).
(BROJ 21/2019)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 21.11.2019
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 21.11.2019
 Preuzmite dokument Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma -16.12.2019
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu P 1 - 08.01.2020
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 1 - 08.01.2020
 Preuzmite dokument Obaveštenje P 1 - 09.01.2020
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu P 2 - 08.01.2020
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 2 - 08.01.2020
 Preuzmite dokument Obaveštenje P 2 - 09.01.2020
 Preuzmite dokument Ponuda AIGO BUSINESS SYSTEM - 08.01.2020
 Preuzmite dokument Dokumentacija - 08.01.2020

 

NABAVKA PREVOZNIH SREDSTAVA
(BROJ 20/2019)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 26.08.2019
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 26.08.2019
 Preuzmite dokument Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma -19.09.2019
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu - 30.09.2019
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum - 30.09.2019
 Preuzmite dokument Ponuda AUTOČAČAK - 30.09.2019
 Preuzmite dokument Dokumentacija - 30.09.2019

 

NABAVKA PREVOZNIH SREDSTAVA
(BROJ 19/2019)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 02.08.2019
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 02.08.2019
 Преузмите документ Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1 - 19.08.2019
 Преузмите документ Obaveštenje u produženju roka - 19.08.2019
 Preuzmite dokument Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma -05.09.2019
 Preuzmite dokument Dokumentacija za zaključenje ugovora - 24.09.2019
 Preuzmite dokument Ponude ponuđača AUTO ČAČAK i AUTO KUĆA KOMPRESOR - 24.09.2019
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu P 4 - 24.09.2019
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 4 - 24.09.2019
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu P 1 - 30.09.2019
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 1 - 30.09.2019
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu P 2 - 30.09.2019
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 2 - 30.09.2019
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu P 3 - 30.09.2019
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 3 - 30.09.2019

 

NABAVKA PREVOZNIH SREDSTAVA- PARTIJA 5- PUTNIČKO VOZILO RADNE ZAPREMINE DO-2000 CM³, SNAGE MIN. 150KW
(BROJ 18/2019)

 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 29.07.2019
 Preuzmite dokument Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma -08.08.2019
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu - 13.08.2019
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 3 - 13.08.2019
 Preuzmite dokument Ponuda AUTOKOMERC - 13.08.2019
 Preuzmite dokument Dokumentacija - 13.08.2019
 Preuzmite dokument Izjava - 13.08.2019
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru- 22.08.2019

 

NABAVKA USLUGE ODRŽAVANjA – RAČUNARA, ŠTAMPAČA I KOMUNIKACIONE OPREME (SAMO ZA OPREMU KOJA NIJE BILA PREDMET CJN U 2018. GODINI ILI JE NABAVLjENA U 2018. GODINI)
(BROJ 17/2019)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 18.07.2019
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 18.07.2019
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1 - 24.07.2019
 Preuzmite dokument Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma - 16.08.2019
 Preuzmite dokument Obaveštenje o obustavi postupka za P 4 - 27.08.2019
 Preuzmite dokument Obaveštenje o obustavi postupka za P 4.1 - 27.08.2019
 Preuzmite dokument Obaveštenje o obustavi postupka za P 11 - 27.08.2019
 Preuzmite dokument Obaveštenje o obustavi postupka za P 14 - 27.08.2019
 Preuzmite dokument Obaveštenje o obustavi postupka za P 26 - 27.08.2019
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu P 15 - 12.09.2019
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 15 - 12.09.2019
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu P 23 - 12.09.2019
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 23 - 12.09.2019
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu P 28 - 12.09.2019
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 28 - 12.09.2019
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu P 29 - 12.09.2019
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 29 - 12.09.2019
 Preuzmite dokument Dokumentacija - 12.09.2019
 Preuzmite dokument Ponuda Enel PS - 12.09.2019

 

NABAVKA RAČUNARSKOG MATERIJALA – TONERA (OSIM ZA TONERE NABAVLjENE NA OSNOVU CJN KOJA JE POKRENUTA U 2018. GODINI)
(BROJ 16/2019)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 05.07.2019
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 05.07.2019
 Preuzmite dokument Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma -05.08.2019
 Preuzmite dokument Obaveštenje o obustavi postupka za P 7 - 16.08.2019
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu P 9 - 29.08.2019
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 9 - 29.08.2019
 Preuzmite dokument Dokumentacija - 29.08.2019
 Preuzmite dokument Ponuda DELFI commerce - 29.08.2019

 

NABAVKA RAČUNARSKE OPREME - HARDVER (ČIJA POJEDINAČNA VREDNOST NE PRELAZI IZNOS OD 500.000,00 DINARA)
(BROJ 15/2019)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 04.07.2019
 Preuzmite dokument INVITATION TO BID - 04.07.2019
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 04.07.2019
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1 - 15.07.2019
 Preuzmite dokument Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma -05.08.2019
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu P 2 - 26.08.2019
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 2 - 26.08.2019
 Preuzmite dokument Dokumentaija - 26.08.2019
 Preuzmite dokument Ponuda SAGA - 26.08.2019
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu P 3 - 28.08.2019
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 3 - 28.08.2019
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu P 4 - 28.08.2019
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 4 - 28.08.2019
 Preuzmite dokument Ponuda AIGO BS - 28.08.2019
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu P 1 - 02.09.2019
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 1 - 02.09.2019
 Preuzmite dokument Ponuda COMTRAD - 02.09.2019

 

NABAVKA PREVOZNIH SREDSTAVA
(BROJ 14/2019)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 07.06.2019
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 07.06.2019
 Preuzmite dokument Obaveštenje o produženju roka za dostavljanje ponuda- 21.06.2019
 Preuzmite dokument Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma - 11.07.2019
 Preuzmite dokument Dokumentacija za zaključenje ugovora - 17.07.2019
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu P 2 - 17.07.2019
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 2 - 17.07.2019
 Preuzmite dokument Ponuda AUTO KUCA KOMPRESOR - 17.07.2019
 Preuzmite dokument Odluka o izmeni Odluke o zaključenju okvirnog sporazuma - 18.07.2019
 Preuzmite dokument Obaveštenje o obustavi postupka P 5 - 22.07.2019
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu P 3 - 22.07.2019
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 3 - 22.07.2019
 Preuzmite dokument Ponuda prvi deo PORSCHE SCG - 22.07.2019
 Preuzmite dokument Ponuda drugi deo PORSCHE SCG - 22.07.2019
 Preuzmite dokument Katalog PORSCHE SCG - 22.07.2019
 Preuzmite dokument Ponuda AUTO CACAK - 22.07.2019
 Preuzmite dokument Katalog 1 AUTO CACAK - 22.07.2019
 Preuzmite dokument Katalog 2 AUTO CACAK - 22.07.2019
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu P 1 - 31.07.2019
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 1 - 31.07.2019
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu P 4 - 31.07.2019
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 4 - 31.07.2019

 

NABAVKA KANCELARIJSKOG MATERIJALA
(BROJ 13/2019)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 29.05.2019
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 29.05.2019
 Preuzmite dokument Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma - 20.06.2019
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu P 3 - 28.06.2019
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 3 - 28.06.2019
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu P 16 - 28.06.2019
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 16 - 28.06.2019
 Preuzmite dokument Ponuda POLI BIRO - 28.06.2019
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru P 3 - 21.08.2019
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru P 16 - 18.02.2020

 

ODRŽAVANјA RAČUNARSKE I KOMUNIKACIONE OPREME I ŠTAMPAČA
(BROJ 8/2019)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 25.04.2019
 Preuzmite dokument INVITATION TO BID - 25.04.2019
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija 1 - 25.04.2019
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija 2 - 25.04.2019
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1 - 08.05.2019
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2 - 10.05.2019
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 3 - 13.05.2019
 Preuzmite dokument Obaveštenje zainteresovanim licima - 13.05.2019
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 4 - 14.05.2019
 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije 1- 14.05.2019
 Preuzmite dokument Obaveštenje o produženju roka za dostavljanje ponuda- 14.05.2019
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 5 - 14.05.2019
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 6 - 14.05.2019
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 7 - 16.05.2019
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 8 - 20.05.2019
 Preuzmite dokument Odluka o zaklјučenom okvirnom sporazumu - 11.06.2019
 Preuzmite dokument Obaveštenje o obustavi postupka za P 4 - 24.06.2019
 Preuzmite dokument Obaveštenje o obustavi postupka za P 11 - 24.06.2019
 Preuzmite dokument Obaveštenje o obustavi postupka za P 14 - 24.06.2019
 Preuzmite dokument Obaveštenje o obustavi postupka za P 15 - 24.06.2019
 Preuzmite dokument Obaveštenje o obustavi postupka za P 23 - 24.06.2019
 Preuzmite dokument Obaveštenje o obustavi postupka za P 26 - 24.06.2019
 Preuzmite dokument Obaveštenje o obustavi postupka za P 28 - 24.06.2019
 Preuzmite dokument Obaveštenje o obustavi postupka za P 29 - 24.06.2019
 Preuzmite dokument Ispravka - 02.07.2019
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu P 9 - 05.07.2019
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 9 - 05.07.2019
 Preuzmite dokument Dokumentacija - 05.07.2019
 Preuzmite dokument Izjava - 05.07.2019
 Preuzmite dokument Ponuda BIRO PRINT SISTEMI i ORIGINAL - 05.07.2019
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu P 17 - 08.07.2019
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 17 - 08.07.2019
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu P 21 - 08.07.2019
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 21 - 08.07.2019
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu P 27 - 08.07.2019
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 27 - 08.07.2019
 Preuzmite dokument Ponuda SAGA - 08.07.2019
 Preuzmite dokument Ponuda SAGA (PARTIJE 17 i 21) - 08.07.2019
 Preuzmite dokument Ponuda MALEX-CITY COPY SERVICE i AIGO BS - 08.07.2019
 Preuzmite dokument Ponuda NEPO SYSTEM i EWE COMP - 08.07.2019
 Preuzmite dokument Ponuda COMTRADE SYSTEM INTEGRATION i INFORMATIKA - 08.07.2019
 Preuzmite dokument Ponuda AIGO BS i TEHNIKOM INFORMATIKA - 08.07.2019
 Preuzmite dokument Ponuda ASSECO SEE - 08.07.2019
 Preuzmite dokument Ponuda AIGO BS i SAGA - 08.07.2019
 Preuzmite dokument Ponuda AIGO BS (PARTIJA 19) - 08.07.2019
 Preuzmite dokument Ponuda ITS NETWORK - 08.07.2019
 Preuzmite dokument Ponuda COMTRADE SYSTEM INTEGRATION - 08.07.2019
 Preuzmite dokument Ponuda OBLAK TEHNOLOGIJE - 08.07.2019
 Preuzmite dokument Ponuda MALEX-CITY COPY SERVICE - 08.07.2019
 Preuzmite dokument Ponuda INFORMATIKA (PARTIJE 1,6,30) - 08.07.2019
 Preuzmite dokument Ponuda INFORMATIKA (PARTIJA 8) - 08.07.2019
 Preuzmite dokument Ponuda INFORMATIKA I DIGITRON IST - 08.07.2019
 Preuzmite dokument Ponuda I & D COM - 08.07.2019
 Preuzmite dokument Ponuda AIGO BS, KOMPJUTER TEHNIKA I SAGA - 08.07.2019
 Preuzmite dokument Ponuda AIGO BS I MALEX CITY COPY SERVICE - 08.07.2019
 Preuzmite dokument Ponuda AIGO BS I INTEC - 08.07.2019
 Preuzmite dokument Ponuda DIKTI LINE - 08.07.2019
 Preuzmite dokument Ponuda DELFI COMMERCE - 08.07.2019
 Preuzmite dokument Ponuda DIGITRON IST - 08.07.2019
 Preuzmite dokument Ponuda ALGOTECH - 08.07.2019
 Preuzmite dokument Ponuda AIGO BS (PARTIJE 1, 2, 3, 5, 10 i 12) - 08.07.2019
 Preuzmite dokument Ponuda INFORMATIKA i SAGA - 08.07.2019
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu P 8 - 09.07.2019
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 8 - 09.07.2019
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu P 12 - 11.07.2019
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 12 - 11.07.2019
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu P 1 - 11.07.2019
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 1 - 11.07.2019
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu P 6 - 11.07.2019
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 6 - 11.07.2019
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu P 13 - 11.07.2019
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 13 - 11.07.2019
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu P 25 - 11.07.2019
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 25 - 11.07.2019
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu P 30 - 11.07.2019
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 30 - 11.07.2019
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu P 2 - 12.07.2019
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 2 - 12.07.2019
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu P 3 - 12.07.2019
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 3 - 12.07.2019
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu P 5 - 12.07.2019
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 5 - 12.07.2019
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu P 7 - 12.07.2019
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 7 - 12.07.2019
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu P 10 - 12.07.2019
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 10 - 12.07.2019
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu P 19 - 12.07.2019
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 19 - 12.07.2019
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu P 24 - 15.07.2019
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 24 - 15.07.2019
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu P 16 - 17.07.2019
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 16 - 17.07.2019
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu P 18 - 17.07.2019
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 18 - 17.07.2019
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu P 22 - 17.07.2019
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 22 - 17.07.2019
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu P 20 - 17.07.2019
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 20 - 17.07.2019

 

NABAVKA PREVOZNIH SREDSTAVA
(BROJ 12/2019)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 19.04.2019
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 19.04.2019
 Preuzmite dokument Odluka o zaklјučenom okvirnom sporazumu - 15.05.2019
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu P 1 - 13.06.2019
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 1 - 13.06.2019
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu P 2 - 13.06.2019
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 2 - 13.06.2019
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu P 3 - 13.06.2019
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 3 - 13.06.2019
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu P 4 - 13.06.2019
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 4 - 13.06.2019
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu P 5 - 13.06.2019
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 5 - 13.06.2019
 Preuzmite dokument Dokumentacija za zaključenje ugovora - 13.06.2019
 Preuzmite dokument Ponuda AUTO ČAČAK - 13.06.2019

 

NABAVKA ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIONIH USLUGA - USLUGE PRENOSA PUTEM OPTIČKIH VLAKANA– DARK FIBER
(BROJ 4/2019)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 18.04.2019
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 18.04.2019
 Preuzmite dokument Odluka o zaklјučenom okvirnom sporazumu - 13.05.2019
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu P 1 - 31.05.2019
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 1 - 31.05.2019
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu P 2 - 31.05.2019
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 2 - 31.05.2019
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu P 3 - 31.05.2019
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 3 - 31.05.2019
 Preuzmite dokument Ponuda Telekom - 31.05.2019
 Preuzmite dokument Dokumentacija - 31.05.2019

 

NABAVKA RAČUNARSKOG MATERIJALA – TONERA (OSIM ZA TONERE NABAVLjENE NA OSNOVU CJN KOJA JE POKRENUTA U 2018. GODINI).
(BROJ 10/2019)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 29.03.2019
 Preuzmite dokument INVITATION TO BID - 29.03.2019
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 29.03.2019
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1 - 03.04.2019
 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije 1 - 03.04.2019
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2 - 04.04.2019
 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije 2 - 05.04.2019
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 3 - 05.04.2019
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 4 - 10.04.2019
 Preuzmite dokument Odluka o zaklјučenom okvirnom sporazumu - 10.05.2019
 Preuzmite dokument Obaveštenje o obustavi postupka za P 7 - 22.05.2019
 Preuzmite dokument Obaveštenje o obustavi postupka za P 9 - 22.05.2019
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu P 8 - 30.05.2019
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 8 - 30.05.2019
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu P 11 - 30.05.2019
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 11 - 30.05.2019
 Preuzmite dokument Ponuda Informatika - 30.05.2019
 Preuzmite dokument Ponuda Digitron ist - 30.05.2019
 Preuzmite dokument Dokumentacija - 30.05.2019
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu P 12 - 31.05.2019
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 12 - 31.05.2019
 Preuzmite dokument Obaveštenje P 12 - 05.08.2019
 Preuzmite dokument Ponuda I&D COM - 31.05.2019
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu P 5 - 31.05.2019
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 5 - 31.05.2019
 Preuzmite dokument Ponuda ITS NETWORK - 31.05.2019
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu P 4 - 31.05.2019
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 4 - 31.05.2019
 Preuzmite dokument Ponuda OBLAK TEHNOLOGIJE - 31.05.2019
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu P 2 - 31.05.2019
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 2 - 31.05.2019
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu P 3 - 31.05.2019
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 3 - 31.05.2019
 Preuzmite dokument Ponuda Aigo - 31.05.2019
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu P 10 - 31.05.2019
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 10 - 31.05.2019
 Preuzmite dokument Ponuda Delfi - 31.05.2019
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu P 6 - 03.06.2019
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 6 - 03.06.2019
 Preuzmite dokument Ponuda Delfi - 03.06.2019
 Preuzmite dokument Obaveštenje o promeni zakonskog zastupnika za P 4 - 07.06.2019
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu P 1 - 10.06.2019
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 1 - 10.06.2019
 Preuzmite dokument Ponuda Malex - 25.06.2019
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru P 3 - 28.01.2020
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru P 8 - 07.02.2020

 

NABAVKA USLUGE OBEZBEĐENjA (FIZIČKO-TEHNIČKO I PROTIVPOŽARNO OBEZBEĐENjE OBJEKATA)
(BROJ 11/2019)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 29.03.2019
 Preuzmite dokument INVITATION TO BID - 29.03.2019
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 29.03.2019
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1 - 03.04.2019
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2 - 03.04.2019
 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije 1 - 03.04.2019
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 3 - 05.04.2019
 Preuzmite dokument Odluka o zaklјučenom okvirnom sporazumu - 13.05.2019
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu P 16 - 30.05.2019
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 16 - 30.05.2019
 Preuzmite dokument Ponuda INTER SAFE, PROTEKTA GROUP I ZASTITA - 30.05.2019
 Preuzmite dokument Ponuda AKTIVA I PROTEKTA - 30.05.2019
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu P 15 - 30.05.2019
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 15 - 30.05.2019
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu P 32 - 30.05.2019
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 32 - 30.05.2019
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu P 6 - 31.05.2019
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 6 - 31.05.2019
 Preuzmite dokument Obaveštenje - 05.11.2019
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu P 27 - 31.05.2019
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 27 - 31.05.2019
 Preuzmite dokument Obaveštenje - 05.11.2019
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu P 28 - 31.05.2019
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 28 - 31.05.2019
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu P 31 - 31.05.2019
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 31 - 31.05.2019
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu P 11 - 31.05.2019
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 11 - 31.05.2019
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu P 14 - 31.05.2019
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 14 - 31.05.2019
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu P 24 - 31.05.2019
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 24 - 31.05.2019
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu P 26 - 31.05.2019
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 26 - 31.05.2019
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu P 29 - 31.05.2019
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 29 - 31.05.2019
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu P 20 - 31.05.2019
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 20 - 31.05.2019
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu P 12 - 31.05.2019
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 12 - 31.05.2019
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu P 13 - 31.05.2019
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 13 - 31.05.2019
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu P 19 - 31.05.2019
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 19 - 31.05.2019
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu P 18 - 31.05.2019
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 18 - 31.05.2019
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu P 17 - 31.05.2019
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 17 - 31.05.2019
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu P 23 - 31.05.2019
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 23 - 31.05.2019
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu P 22 - 31.05.2019
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 22 - 31.05.2019
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu P 21 - 31.05.2019
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 21 - 31.05.2019
 Preuzmite dokument Ponuda ZASTITA SIGURNOST - 31.05.2019
 Preuzmite dokument Ponuda JAKUZA PARTIJA 6 - 31.05.2019
 Preuzmite dokument Ponuda JAKUZA PARTIJA 27 - 31.05.2019
 Preuzmite dokument Ponuda VIP, G4S, SECURITAS, DOBERGARD, DOBERGARD PLUS I INTER SAFE (5) - 31.05.2019
 Preuzmite dokument Ponuda VIP, G4S, SECURITAS, DOBERGARD, DOBERGARD PLUS I INTER SAFE (9) - 31.05.2019
 Preuzmite dokument Ponuda VIP, G4S, SECURITAS, DOBERGARD, DOBERGARD PLUS I INTER SAFE (8) - 31.05.2019
 Preuzmite dokument Ponuda VIP, G4S, SECURITAS, DOBERGARD, DOBERGARD PLUS I INTER SAFE (7) - 31.05.2019
 Preuzmite dokument Ponuda VIP, G4S, SECURITAS, DOBERGARD, DOBERGARD PLUS I INTER SAFE (6) - 31.05.2019
 Preuzmite dokument Ponuda VIP, G4S, SECURITAS, DOBERGARD, DOBERGARD PLUS I INTER SAFE (4) - 31.05.2019
 Preuzmite dokument Ponuda VIP, G4S, SECURITAS, DOBERGARD, DOBERGARD PLUS I INTER SAFE - 31.05.2019
 Preuzmite dokument Ponuda TISTEN, SION, BPS SECURITY, DVD VRACAR I PROFI TEAM 1. DEO - 31.05.2019
 Preuzmite dokument Ponuda TISTEN, SION, BPS SECURITY, DVD VRACAR I PROFI TEAM (2) - 31.05.2019
 Preuzmite dokument Ponuda TISTEN, SION, BPS SECURITY, DVD VRACAR I PROFI TEAM - 31.05.2019
 Preuzmite dokument Ponuda BZR I BEOZASTITA - 31.05.2019
 Preuzmite dokument Ponuda INTERSAFE, PROTECTA I ZASTITA SIGURNOST - 31.05.2019
 Preuzmite dokument Ponuda VIP, G4S, SECURITAS, DOBERGARD, DOBERGARD PLUS I INTER SAFE (3) - 31.05.2019
 Preuzmite dokument Ponuda VIP, G4S, SECURITAS, DOBERGARD, DOBERGARD PLUS I INTER SAFE (2) - 31.05.2019
 Preuzmite dokument Ponuda VIP P 30 - 31.05.2019
 Preuzmite dokument Ponuda DOBERGARD I DOBERGARD PLUS (2) - 31.05.2019
 Preuzmite dokument Ponuda DOBERGARD I DOBERGARD PLUS (3) - 31.05.2019
 Preuzmite dokument Ponuda DOBERGARD I DOBERGARD PLUS (4) - 31.05.2019
 Preuzmite dokument Ponuda DOBERGARD I DOBERGARD PLUS (5) - 31.05.2019
 Preuzmite dokument Ponuda DOBERGARD I DOBERGARD PLUS - 31.05.2019
 Preuzmite dokument Ponuda AKTIVA FITEP I PROTEKTA- 31.05.2019
 Preuzmite dokument Ponuda AKTIVA FITEP I PROTEKTA- 31.05.2019
 Preuzmite dokument Ponuda G4S- 31.05.2019
 Preuzmite dokument Ponuda SION P24 - 31.05.2019
 Preuzmite dokument Ponuda SION P14 - 31.05.2019
 Preuzmite dokument Ponuda SION P29 - 31.05.2019
 Preuzmite dokument Ponuda SION I VIP - 31.05.2019
 Preuzmite dokument Ponuda ZASTITA I DOBERGARD PLUS - 31.05.2019
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu P 7 - 03.06.2019
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 7 - 03.06.2019
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu P 8 - 03.06.2019
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 8 - 03.06.2019
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu P 9 - 03.06.2019
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 9 - 03.06.2019
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu P 10 - 03.06.2019
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 10 - 03.06.2019
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu P 1 - 03.06.2019
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 1 - 03.06.2019
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu P 2 - 03.06.2019
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 2 - 03.06.2019
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu P 3 - 03.06.2019
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 3 - 03.06.2019
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu P 4 - 03.06.2019
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 4 - 03.06.2019
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu P 5 - 03.06.2019
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 5 - 03.06.2019
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu P 30 - 03.06.2019
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 30 - 03.06.2019
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu P 25 - 04.06.2019
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 25 - 04.06.2019
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu P 33 - 07.06.2019
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 33 - 07.06.2019
 Preuzmite dokument Izmena okvirnog sporazuma P 16 - 12.09.2019
 Preuzmite dokument Izmena okvirnog sporazuma P 32 - 12.09.2019
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru P 1 - 27.09.2019
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru P 2 - 27.09.2019
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru P 3 - 27.09.2019
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru P 4 - 27.09.2019
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru P 5 - 27.09.2019

 

NABAVKA ELEKTRIČNE ENERGIJE
(BROJ 5/2019)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 18.03.2019
 Preuzmite dokument INVITATION TO BID - 18.03.2019
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 18.03.2019
 Preuzmite dokument Obaveštenje o pojašnjenjenju konkursne dokumentacije 1 - 01.04.2019
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1 - 02.04.2019
 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije 1 - 02.04.2019
 Preuzmite dokument Obaveštenje o produženju roka za dostavljanje ponuda - 02.04.2019
 Preuzmite dokument Izmena poziva na srpskom jeziku - 02.04.2019
 Preuzmite dokument Izmena poziva na engleskom jeziku - 02.04.2019
 Preuzmite dokument Odluka o zaklјučenom okvirnom sporazumu - 07.05.2019
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu - 03.06.2019
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum deo 1 - 03.06.2019
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum deo 2 - 03.06.2019
 Preuzmite dokument Dokumentaija - 03.06.2019
 Preuzmite dokument Ponuda JP EPS BEOGRAD - 04.05.2019
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 18.07.2019

 

NABAVKA KANCELARIJSKOG NAMEŠTAJA
(BROJ 9/2019)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 15.03.2019
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 15.03.2019
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1 - 28.03.2019
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2 - 01.04.2019
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 3 - 01.04.2019
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 4 - 01.04.2019
 Preuzmite dokument Obaveštenje o podnetom zahtevu ѕa zaštitu prava - 04.04.2019
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu - 19.04.2019
 Preuzmite dokument Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava - 25.04.2019
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu P 1 - 23.05.2019
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 1 - 23.05.2019
 Preuzmite dokument Izmena okvirnog sporazuma za P 1 - 08.07.2019
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu P 2 - 23.05.2019
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 2 - 23.05.2019
 Preuzmite dokument Izmena okvirnog sporazuma za P 2 - 08.07.2019
 Preuzmite dokument Ponuda Grupe GAJ INZENJERING i MATIS 1.deo - 23.05.2019
 Preuzmite dokument Ponuda Grupe GAJ INZENJERING i MATIS 2.deo - 23.05.2019
 Preuzmite dokument Obavestenje o zakljucenom ugovoru P1 - 25.12.2019

 

NABAVKA RAČUNARSKE OPREME - HARDVER (ČIJA POJEDINAČNA VREDNOST NE PRELAZI IZNOS OD 500.000,00 DINARA)
(BROJ 2/2019)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 12.03.2019
 Preuzmite dokument INVITATION TO BID - 12.03.2019
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 12.03.2019
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1 - 20.03.2019
 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije 1- 25.03.2019
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2 - 27.03.2019
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 3 - 27.03.2019
 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije 2- 27.03.2019
 Preuzmite dokument Obaveštenje o produženju roka - 27.03.2019
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 4 - 01.04.2019
 Preuzmite dokument Odluka o zaklјučenom okvirnom sporazumu - 25.04.2019
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu P 21 - 16.05.2019
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 21 - 16.05.2019
 Preuzmite dokument Ponuda DIGITRON ICT - 16.05.2019
 Preuzmite dokument Dokumentacija za zaklјučenje ugovora - 16.05.2019
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu P 28 - 16.05.2019
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 28 - 16.05.2019
 Preuzmite dokument Ponuda DIGITRON ICT - 16.05.2019
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 15 - 17.05.2019
 Преузмите документ Оквирни споразум П 15 - 17.05.2019
 Preuzmite dokument Obaveštenje P 15 - 09.01.2020
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu P 17 - 17.05.2019
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 17 - 17.05.2019
 Preuzmite dokument Obaveštenje P 17 - 09.01.2020
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu P 19 - 17.05.2019
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 19 - 17.05.2019
 Preuzmite dokument Obaveštenje P 19 - 09.01.2020
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu P 24 - 17.05.2019
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 24 - 17.05.2019
 Preuzmite dokument Obaveštenje P 24 - 09.01.2020
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu P 25 - 17.05.2019
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 25 - 17.05.2019
 Preuzmite dokument Obaveštenje P 25 - 09.01.2020
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu P 27 - 17.05.2019
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 27 - 17.05.2019
 Preuzmite dokument Obaveštenje P 27 - 09.01.2020
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu P 30 - 17.05.2019
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 30 - 17.05.2019
 Preuzmite dokument Obaveštenje P 30 - 09.01.2020
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 31 - 17.05.2019
 Преузмите документ Оквирни споразум П 31 - 17.05.2019
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu P 32 - 17.05.2019
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 32 - 17.05.2019
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu P 33 - 17.05.2019
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 33 - 17.05.2019
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu P 34 - 17.05.2019
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 34 - 17.05.2019
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu P 35 - 17.05.2019
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 35 - 17.05.2019
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu P 36 - 17.05.2019
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 36 - 17.05.2019
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu P 37 - 17.05.2019
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 37 - 17.05.2019
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu P 2 - 17.05.2019
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 2 - 17.05.2019
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu P 3 - 17.05.2019
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 3 - 17.05.2019
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu P 4 - 17.05.2019
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 4 - 17.05.2019
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu P 7 - 17.05.2019
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 7 - 17.05.2019
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu P 8 - 17.05.2019
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 8 - 17.05.2019
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu P 9 - 17.05.2019
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 9 - 17.05.2019
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu P 10 - 17.05.2019
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 10 - 17.05.2019
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu P 11 - 17.05.2019
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 11 - 17.05.2019
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu P 18 - 17.05.2019
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 18 - 17.05.2019
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu P 23 - 17.05.2019
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 23 - 17.05.2019
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu P 26 - 17.05.2019
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 26 - 17.05.2019
 Preuzmite dokument Ponuda SAGA doo - 17.05.2019
 Preuzmite dokument Ponuda COMTRADE- 17.05.2019
 Preuzmite dokument Ponuda Malex City Copy Service doo - 17.05.2019
 Preuzmite dokument Ponuda AIGO BUSINESS SYSTEM 1. deo - 17.05.2019
 Preuzmite dokument Ponuda ITS NETWORK, KOMPJUTER TEHNIKA - 17.05.2019
 Preuzmite dokument Ponuda INFORMATIKA AD i SYSTEM ONE doo - 17.05.2019
 Preuzmite dokument Ponuda AIGO BUSINESS SYSTEM 2. deo - 17.05.2019
 Preuzmite dokument Ponuda AIGO BUSINESS SYSTEM i KONVEREKS - 17.05.2019
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu P 6 - 20.05.2019
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 6 - 20.05.2019
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu P 14 - 21.05.2019
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 14 - 21.05.2019
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu P 16 - 21.05.2019
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 16 - 21.05.2019
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu P 20 - 21.05.2019
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 20 - 21.05.2019
 Preuzmite dokument Ponuda ITS NETWORK, KOMPJUTER TEHNIKA - 21.05.2019
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu P 22 - 22.05.2019
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 22 - 22.05.2019
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu P 29 - 22.05.2019
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 29 - 22.05.2019
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu P 1 - 24.05.2019
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 1 - 24.05.2019
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu P 5 - 24.05.2019
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 5 - 24.05.2019
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu P 12 - 24.05.2019
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 12 - 24.05.2019
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu P 13 - 24.05.2019
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 13 - 24.05.2019
 Preuzmite dokument Ponuda COMTRADE - 24.05.2019
 Preuzmite dokument Izmena 1 okvirnog sporazuma za partiju 23 - 07.06.2019
 Preuzmite dokument Izmena 1 okvirnog sporazuma za partiju 15 - 10.10.2019

 

NABAVKA KANCELARIJSKOG MATERIJALA
(BROJ 7/2019)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 01.03.2019
 Preuzmite dokument INVITATION TO BID - 01.03.2019
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 01.03.2019
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1 - 08.03.2019
 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije 1- 08.03.2019
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2 - 12.03.2019
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 3 - 15.03.2019
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 4 - 18.03.2019
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 5 - 18.03.2019
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 6 - 18.03.2019
 Preuzmite dokument Odluka o zaklјučenom okvirnom sporazumu - 11.04.2019
 Preuzmite dokument Obaveštenje o obustavi postupka P 3 - 03.05.2019
 Preuzmite dokument Obaveštenje o obustavi postupka P 16 - 03.05.2019
 Preuzmite dokument Dokumentacija za zaklјučenje ugovora - 13.05.2019
 Preuzmite dokument Izjava – 13.05.2019
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu P 18 - 13.05.2019
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 18 - 13.05.2019
 Preuzmite dokument Ponuda POLIBIRO - 13.05.2019
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu P 6 - 13.05.2019
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 6 - 13.05.2019
 Preuzmite dokument Ponuda WINNING - 13.05.2019
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu P 13 - 13.05.2019
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 13 - 13.05.2019
 Preuzmite dokument Obavestenje P 13 - 25.12.2019
 Preuzmite dokument Ponuda GRUPA MEGA SERVIS I N-COPY - 13.05.2019
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu P 11 - 14.05.2019
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 11 - 14.05.2019
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu P 15 - 14.05.2019
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 15 - 14.05.2019
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu P 17 - 14.05.2019
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 17 - 14.05.2019
 Preuzmite dokument Ponuda NOVO BEOGRADSKO KNJIZARSKO - 14.05.2019
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu P 19 - 15.05.2019
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 19 - 15.05.2019
 Preuzmite dokument Ponuda DIVISION VISUAL SOLUTIONS - 15.05.2019
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu P 8 - 15.05.2019
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 8 - 15.05.2019
 Preuzmite dokument Ponuda IVADJO - 15.05.2019
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu P 1 - 16.05.2019
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 1 - 16.05.2019
 Preuzmite dokument Obaveštenje P 1 - 09.01.2020
 Preuzmite dokument Ponuda AIGO - 16.05.2019
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu P 2 - 16.05.2019
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 2 - 16.05.2019
 Preuzmite dokument Obaveštenje P 2 - 09.01.2020
 Preuzmite dokument Izmena okvirnog sporazuma P 2 - 05.06.2019
 Preuzmite dokument Ponuda AIGO - 16.05.2019
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu P 10 - 20.05.2019
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 10 - 20.05.2019
 Preuzmite dokument Ponuda MEHANOPRINT - 20.05.2019
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu P 5 - 20.05.2019
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 5 - 20.05.2019
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu P 7 - 20.05.2019
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 7 - 20.05.2019
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu P 9 - 20.05.2019
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 9 - 20.05.2019
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu P 14 - 20.05.2019
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 14 - 20.05.2019
 Preuzmite dokument Ponuda BIGZ OFFICE GROUP - 20.05.2019
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu P 4 - 21.05.2019
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 4 - 21.05.2019
 Preuzmite dokument Ponuda SAGITTARIUS - 21.05.2019
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu P 12 - 23.05.2019
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 12 - 23.05.2019
 Preuzmite dokument Ponuda KNECOM KNEZ COMERC - 23.05.2019
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru P 13- 06.06.2019
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru P 19- 06.06.2019
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru P 8- 13.06.2019
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru P 2- 11.07.2019
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru P 14- 23.07.2019
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru P 11- 22.08.2019
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru P 10- 26.08.2019
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru P 6- 26.08.2019
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru P 1- 10.09.2019
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru P 18- 01.10.2019
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru P 12- 09.10.2019
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru P 5- 25.10.2019
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru P 9- 25.10.2019
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru P 15- 15.11.2019
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru P 7 - 22.11.2019
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru P 13 - 31.01.2020

 

NABAVKA PAPIRNE KONFEKCIJE
(BROJ 6/2019)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 25.02.2019
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 25.02.2019
 Preuzmite dokument Odluka o zaklјučenom okvirnom sporazumu - 02.04.2019
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu P 1 - 22.04.2019
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 1 - 22.04.2019
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu P 2 - 22.04.2019
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 2 - 22.04.2019
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu P 3 - 22.04.2019
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 3 - 22.04.2019
 Preuzmite dokument Dokumentacija za zaklјučenje ugovora - 22.04.2019
 Preuzmite dokument Izjava – 22.04.2019
 Preuzmite dokument Ponuda POLI BIRO - 22.04.2019
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru P3- 19.07.2019
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru P1- 02.07.2019
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru P2- 16.01.2020

 

NABAVKA USLUGE DEZINFEKCIJE, DEZINSEKCIJE I DERATIZACIJE
(BROJ 3/2019)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 12.02.2019
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 12.02.2019
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1 - 25.02.2019
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2 - 25.02.2019
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 3 - 27.02.2019
 Preuzmite dokument Odluka o zaklјučenom okvirnom sporazumu - 27.03.2019
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu - 18.04.2019
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum - 18.04.2019
 Preuzmite dokument Izmena okvirnog sporazuma - 07.08.2019
 Preuzmite dokument Dokumentacija za zaklјučenje ugovora - 18.04.2019
 Preuzmite dokument Ponuda grupe ponuđača - 18.04.2019
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru - 19.06.2019

 

NABAVKA GORIVA I MAZIVA
(BROJ 1/2019)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 24.01.2019
 Preuzmite dokument INVITATION TO BID - 24.01.2019
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 24.01.2019
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1 - 31.01.2019
 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije 1 - 31.01.2019
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2 - 11.02.2019
 Preuzmite dokument Odluka o zaklјučenom okvirnom sporazumu - 20.02.2019
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu P 1 - 19.04.2019
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 1 - 19.04.2019
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu P 2 - 19.04.2019
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 2 - 19.04.2019
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu P 3 - 19.04.2019
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 3 - 19.04.2019
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu P 4 - 19.04.2019
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 4 - 19.04.2019
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu P 5 - 19.04.2019
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 5 - 19.04.2019
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu P 6 - 19.04.2019
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 6 - 19.04.2019
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu P 7 - 19.04.2019
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 7 - 19.04.2019
 Preuzmite dokument Dokumentacija za zaklјučenje ugovora 1 - 19.04.2019
 Preuzmite dokument Dokumentacija za zaklјučenje ugovora 2 - 19.04.2019
 Preuzmite dokument Izjava – 19.04.2019
 Preuzmite dokument Ponuda NIS 1. deo - 19.04.2019
 Preuzmite dokument Ponuda NIS 2. deo - 19.04.2019
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenju ugovora za P 2 - 10.06.2019
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenju ugovora za P 3 - 10.06.2019
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenju ugovora za P 5 - 27.12.2019

 

* * *

 

PRETHODNO OBAVEŠTENјE ZA 2018. GODINU

 

NABAVKA RAČUNARSKOG MATERIJALA – TONERI
(BROJ 1/2018)

 Preuzmite dokument Prethodno obaveštenje

 

NABAVKA RAČUNARSKE OPREME - HARDVER (ČIJA POJEDINAČNA VREDNOST NE PRELAZI IZNOS OD 500.000,00 DINARA)
(BROJ 2/2018)

 Preuzmite dokument Prethodno obaveštenje

 

NABAVKA RAČUNARSKE OPREME - HARDVER (ČIJA POJEDINAČNA VREDNOST PRELAZI IZNOS OD 500.000,00 DINARA)
(BROJ 3/2018)

 Preuzmite dokument Prethodno obaveštenje

 

NABAVKA KANCELARIJSKOG NAMEŠTAJA
(BROJ 4/2018)

 Preuzmite dokument Prethodno obaveštenje

 

NABAVKA PREVOZNIH SREDSTAVA
(BROJ 5/2018)

 Preuzmite dokument Prethodno obaveštenje

 

NABAVKA ELEKTRONSKE KOMUKACIONE USLUGE-MOBILNA TELEFONIJA
(BROJ 6/2018)

 Preuzmite dokument Prethodno obaveštenje

 

NABAVKA ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE USLUGE - INTERNET
(BROJ 7/2018 )

 Preuzmite dokument Prethodno obaveštenje

 

NABAVKA ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE USLUGE – USLUGA PRENOSA PUTEM OPTIČKIH VLAKANA
(BROJ 8/2018)

 Preuzmite dokument Prethodno obaveštenje

 

NABAVKA USLUGA ODRŽAVANјA I POPRAVKE RAČUNARSKE OPREME – RAČUNARA, ŠTAMPAČA I KOMUNIKACIONE OPREME
(BROJ 9/2018)

 Preuzmite dokument Prethodno obaveštenje

 

NABAVKA USLUGA ČIŠĆENјA ZGRADA
(BROJ 10/2018)

 Preuzmite dokument Prethodno obaveštenje

 

NABAVKA USLUGA OSIGURANјA IMOVINE
(BROJ 11/2018)

 Preuzmite dokument Prethodno obaveštenje

 

NABAVKA USLUGA OSIGURANјA ZAPOSLENIH
(BROJ 12/2018)

 Preuzmite dokument Prethodno obaveštenje

 

NABAVKA USLUGE OSIGURANјA VOZILA
(BROJ 13/2018)

 Preuzmite dokument Prethodno obaveštenje

 

* * *

 

ODLUKA O NABAVNIM KATEGORIJAMA ZA 2019 GODINU

 Preuzmite dokument Odluka o nabavnim kategorijama ѕa 2019 godinu - 09.08.2018.

 

 

* * *

 

OTVORENI POSTUPAK ZA 2018. GODINU

 

NABAVKA PREVOZNIH SREDSTAVA
(BROJ 18/2018)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 05.11.2018
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 05.11.2018
 Preuzmite dokument Odluka o zaklјučenom okvirnom sporazumu - 23.11.2018
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenju okvirnog sporazuma P 1- 10.12.2018
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 1- 10.12.2018
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenju okvirnog sporazuma P 1- 10.12.2018
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 1- 10.12.2018
 Preuzmite dokument Dokumentacija za zaključenje ugovora- 10.12.2018
 Preuzmite dokument Ponuda AUTOCACAK - 10.12.2018

 

NABAVKA PREVOZNIH SREDSTAVA
(BROJ 16/2018)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 08.10.2018
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 08.10.2018
 Preuzmite dokument Odluka o zaklјučenom okvirnom sporazumu - 30.10.2018
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju okvirnog sporazuma - 08.11.2018
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum - 08.11.2018
 Preuzmite dokument Dokumentacija za zaklјučenje ugovora- 08.11.2018
 Preuzmite dokument Ponuda NIKOM Auto D.O.O. - 08.11.2018

 

NABAVKA RAČUNARSKE OPREME - HARDVER (ČIJA POJEDINAČNA VREDNOST PRELAZI IZNOS OD 500.000,00 DINARA), PARTIJA 7 - SERVERI TIP 6
(BROJ 17/2018)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 08.10.2018
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 08.10.2018
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1 - 17.10.2018
 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije - 17.10.2018
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 01.11.2018
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju okvirnog sporazuma - 08.11.2018
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum - 08.11.2018
 Preuzmite dokument Dokumentacija za zaklјučenje ugovora- 08.11.2018
 Preuzmite dokument Ponuda Grupe ponudjaca ITS NETWORK i TEHNICOM INFORMATIKA - 08.11.2018

 

NABAVKA USLUGE ODRŽAVANјA – RAČUNARA, ŠTAMPAČA I KOMUNIKACIONE OPREME (SAMO ZA OPREMU KOJA NIJE BILA PREDMET CJN U 2017. GODINI ILI JE NABAVLjENA U 2017. GODINI)
(BROJ 15/2018)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 17.08.2018
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 17.08.2018
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1 - 21.08.2018
 Preuzmite dokument Odluka o zaklјučenom okvirnom sporazumu - 12.09.2018
 Preuzmite dokument Obaveštenje o obustavi postupka za partije 4,5,12,13,14 i 15 - 24.09.2018
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju okvirnog sporazuma P 2 - 01.10.2018
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 2 - 01.10.2018
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju okvirnog sporazuma P 11 - 01.10.2018
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 11 - 01.10.2018
 Preuzmite dokument Dokumentacija za zaklјučenje ugovora- 01.10.2018
 Preuzmite dokument Ponuda DOGIT - 01.10.2018
 Preuzmite dokument Ponuda MALEX COPY SERVICE d.o.o - 01.10.2018

 

NABAVKA PREVOZNIH SREDSTAVA
(BROJ 12/2018)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 07.08.2018
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 07.08.2018
 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije - 17.08.2018
 Preuzmite dokument Odluka o zaklјučenom okvirnom sporazumu - 17.09.2018
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju okvirnog sporazuma P 6 - 03.10.2018
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 6 - 03.10.2018
 Preuzmite dokument Dokumentacija za zaklјučenje ugovora- 03.10.2018
 Preuzmite dokument Ponuda AK KOMPRESOR - 03.10.2018
 Preuzmite dokument Ponuda AUTOČAČAK DOO - 03.10.2018
 Preuzmite dokument Ponuda INTERAUTO DOO - 03.10.2018
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju okvirnog sporazuma P 2 - 04.10.2018
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 2 - 04.10.2018
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju okvirnog sporazuma P 1 - 05.10.2018
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 1 - 05.10.2018
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju okvirnog sporazuma P 3 - 05.10.2018
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 3 - 05.10.2018
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju okvirnog sporazuma P 4 - 05.10.2018
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 4 - 05.10.2018
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju okvirnog sporazuma P 5 - 05.10.2018
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 5 - 05.10.2018

 

 

OBAVEŠTENjE NARUČIOCIMA

 Preuzmite dokument Obaveštenje svim naručiocima - 31.01.2019.

 

 

NABAVKA RAČUNARSKE OPREME - HARDVER (ČIJA POJEDINAČNA VREDNOST PRELAZI IZNOS OD 500.000,00 DINARA)
(BROJ 14/2018)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 23.07.2018
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 23.07.2018
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1 - 26.07.2018
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2 - 10.08.2018
 Preuzmite dokument Odluka o zaklјučenom okvirnom sporazumu - 17.08.2018
 Preuzmite dokument Obaveštenje o obustavi postupka za p 7 - 28.08.2018
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju okvirnog sporazuma P 4 - 05.09.2018
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 4 - 05.09.2018
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju okvirnog sporazuma P 5 - 05.09.2018
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 5 - 05.09.2018
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju okvirnog sporazuma P 6 - 05.09.2018
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 6 - 05.09.2018
 Preuzmite dokument Dokumentacija za zaklјučenje ugovora- 05.09.2018
 Preuzmite dokument Ponuda Aigo business system - 05.09.2018
 Preuzmite dokument Ponuda grupa Aigo BS i Kompjuter tehnika - 05.09.2018
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenju okvirnog sporazuma P 1 - 07.09.2018
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 1 - 07.09.2018
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenju okvirnog sporazuma P 2 - 07.09.2018
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 2 - 07.09.2018
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenju okvirnog sporazuma P 3 - 07.09.2018
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 3 - 07.09.2018
 Preuzmite dokument Ponuda grupa Oblak tehnologije i Nepo system - 07.09.2018

 

NABAVKA USLUGE ČIŠĆENјA ZGRADA
(BROJ 13/2018)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 19.07.2018
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 19.07.2018
 Preuzmite dokument Odluka o obustavi postupka - 10.08.2018
 Preuzmite dokument Obaveštenje o obustavi postupka - 21.08.2018

 

ODRŽAVANјЕ – RAČUNARA, ŠTAMPAČA I KOMUNIKACIONE OPREME (SAMO ZA OPREMU KOJA NIJE BILA PREDMET CJN U 2017. GODINI ILI JE NABAVLjENA U 2017. GODINI)
(BROJ 11/2018)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 21.06.2018
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija I deo- 21.06.2018
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija II deo- 21.06.2018
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1 - 02.07.2018
 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije 1- 02.07.2018
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2 - 09.07.2018
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 3 - 09.07.2018
 Preuzmite dokument Obaveštenje o produženju roka za dostavlјanje ponuda - 09.07.2018
 Preuzmite dokument Odluka o zaklјučenom okvirnom sporazumu - 26.07.2018
 Preuzmite dokument Obaveštenje o obustavi postupka za partije 2, 4, 5, 11, 12, 13, 14 i 15 - 06.08.2018
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju okvirnog sporazuma P 7 - 15.08.2018
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 7- 15.08.2018
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju okvirnog sporazuma P 9 - 15.08.2018
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 9 - 15.08.2018
 Preuzmite dokument Dokumentacija za zaklјučenje ugovora- 15.08.2018
 Preuzmite dokument Ponuda BIRO PRINT SISTEMI - 16.08.2018
 Preuzmite dokument Ponuda ENEL PS - 16.08.2018
 Preuzmite dokument Ponuda GOLUM - 16.08.2018
 Preuzmite dokument Ponuda AIGO BS, TEHNICOM INFORMATIKA i KOMPJUTER TEHNIKA- 16.08.2018
 Preuzmite dokument Ponuda BIT PROJEKT i MDS - 16.08.2018
 Preuzmite dokument Ponuda AIGO BS i PAN COMPUTERS- 16.08.2018
 Preuzmite dokument Ponuda INFORMATIKA AD- 16.08.2018
 Preuzmite dokument Ponuda MALEX CITZ COPY SERVICE- 16.08.2018
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju okvirnog sporazuma P 8 - 17.08.2018
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 8 - 17.08.2018
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju okvirnog sporazuma P 10 - 17.08.2018
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 10 - 17.08.2018
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju okvirnog sporazuma P 19 - 17.08.2018
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 19 - 17.08.2018
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju okvirnog sporazuma P 18 - 20.08.2018
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 18 - 20.08.2018
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju okvirnog sporazuma P 17 - 20.08.2018
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 17 - 20.08.2018
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju okvirnog sporazuma P 16 - 23.08.2018
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 16 - 23.08.2018
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju okvirnog sporazuma P 1 - 27.08.2018
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 1 - 27.08.2018
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju okvirnog sporazuma P 3 - 27.08.2018
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 3 - 27.08.2018
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju okvirnog sporazuma P 6 - 27.08.2018
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 6 - 27.08.2018

 

NABAVKA KANCELARIJSKOG NAMEŠTAJA
(BROJ 4/2018)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 26.04.2018
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 26.04.2018
 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije - 27.04.2018
 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije - 04.05.2018
 Preuzmite dokument Odluka o zaklјučenju okvirnog sporazuma- 23.05.2018
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju okvirnog sporazuma P 1- 04.06.2018
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 1- 04.06.2018
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju okvirnog sporazuma P 2- 04.06.2018
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 2- 04.06.2018
 Preuzmite dokument Izmena okvirnog sporazuma P 2- 14.06.2018
 Preuzmite dokument Dokumentacija za zaklјučenje ugovora- 04.06.2018
 Preuzmite dokument Ponuda - 05.06.2018
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju ugovora P 1- 31.01.2019

 

NABAVKA USLUGE OSIGURANјA VOZILA
(BROJ 5/2018)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 20.04.2018
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 20.04.2018
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1 - 04.05.2018
 Preuzmite dokument Izmena i dopuna konkursne dokumentacije - 07.05.2018
 Preuzmite dokument Obaveštenje o produženju roka - 07.05.2018
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2 - 07.05.2018
 Preuzmite dokument Odluka o zaklјučenju okvirnog sporazuma- 23.05.2018
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju okvirnog sporazuma P 1- 14.06.2018
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 1- 14.06.2018
 Preuzmite dokument Izmena okvirnog sporazuma P 1- 06.11.2018
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju okvirnog sporazuma P 2- 14.06.2018
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 2- 14.06.2018
 Preuzmite dokument Izmena okvirnog sporazuma P 2 - 06.11.2018
 Preuzmite dokument Dokumentacija- 14.06.2018
 Preuzmite dokument Ponuda Dunav osiguranje - 14.06.2018
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju ugovora P 1- 24.12.2018
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju ugovora P 2- 24.12.2018
 Preuzmite dokument Odluka o izmeni ugovora P 1- 14.03.2019
 Preuzmite dokument Odluka o izmeni ugovora P 2- 14.03.2019
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju ugovora P 1- 18.12.2019
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju ugovora P 2- 18.12.2019
 Preuzmite dokument Odluka o izmeni ugovora P 1- 15.01.2020
 Preuzmite dokument Odluka o izmeni ugovora P 2- 15.01.2020

 

NABAVKA ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIONIH USLUGA – INTERNET
(BROJ 2/2018)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 20.04.2018
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 20.04.2018
 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije - 30.04.2018
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1 - 07.05.2018
 Preuzmite dokument Odluka o zaklјučenju okvirnog sporazuma- 23.05.2018
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju okvirnog sporazuma- 29.06.2018
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum - 29.06.2018
 Preuzmite dokument Dokumentacija- 29.06.2018
 Preuzmite dokument Ponuda Telekom Srbija- 29.06.2018
 Preuzmite dokument Ponuda Telekom Srbija - tehnička specifikacija - 29.06.2018

 

NABAVKA USLUGE ČIŠĆENјA ZGRADA
(BROJ 10/2018)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 19.04.2018
 Preuzmite dokument INVITATION TO BID - 19.04.2018
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 19.04.2018
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1 - 26.04.2018
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2 - 27.04.2018
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 3 - 27.04.2018
 Preuzmite dokument Dopuna pojašnjenja konkursne dokumentacije 3 - 30.04.2018
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 4 - 27.04.2018
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 5 - 27.04.2018
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 6 - 30.04.2018
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 7 - 30.04.2018
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 8 - 03.05.2018
 Preuzmite dokument Obaveštenje o podnetom zahtevu ѕa zaštitu prava - 04.05.2018
 Preuzmite dokument Obaveštenje o produženju roka - 18.05.2018
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 9 -23.05.2018
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 10 -23.05.2018
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 11 -23.05.2018
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 12 -23.05.2018
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 13 -24.05.2018
 Preuzmite dokument Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava - 28.05.2018
 Preuzmite dokument Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma- 18.06.2018
 Preuzmite dokument Obaveštenje o obustavi postupka P 10- 02.07.2018
 Preuzmite dokument Obaveštenje o obustavi postupka P 18- 02.07.2018
 Preuzmite dokument Obaveštenje o obustavi postupka P 21- 02.07.2018
 Preuzmite dokument Obaveštenje o obustavi postupka P 22- 02.07.2018
 Preuzmite dokument Dokumentacija za zaklјučenje ugovora- 12.07.2018
 Preuzmite dokument Ponuda COOPSERVICE BMK, TIME PARTNER, B.M.K. - 12.07.2018
 Preuzmite dokument Ponuda COOPSERVICE BMK - 12.07.2018
 Preuzmite dokument Ponuda BUILDING MAINTENANCE, OYB SKADARLIJA, TIME PARTNER - 12.07.2018
 Preuzmite dokument Ponuda BUILDING MAINTENANCE, OZB SKADARLIJA, TIME PARTNER - 12.07.2018
 Preuzmite dokument Ponuda GOODHAUSE, KROL HOUSEKEEPING i TELUS 1. deo - 12.07.2018
 Preuzmite dokument Ponuda GOODHAUSE, KROL HOUSEKEEPING i TELUS 2. deo - 12.07.2018
 Preuzmite dokument Ponuda DEDINJE - 12.07.2018
 Preuzmite dokument Ponuda TIME PARTNER P 2- 12.07.2018
 Preuzmite dokument Ponuda TIME PARTNER, TELUS i DIZ HIGIJENA P 8 - 12.07.2018
 Preuzmite dokument Ponuda EMPORIO TEAM, DIZ HIGIJENA, SPARTA PRAGMA P 9 - 12.07.2018
 Преузмите документ Ponuda TIME PARTNER i DIPOS П 20 - 12.07.2018
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju okvirnog sporazuma P 2- 12.07.2018
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 2- 12.07.2018
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju okvirnog sporazuma P 8- 12.07.2018
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 8- 12.07.2018
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju okvirnog sporazuma P 9- 12.07.2018
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 9- 12.07.2018
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju okvirnog sporazuma P 20- 12.07.2018
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 20- 12.07.2018
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju okvirnog sporazuma P 3- 13.07.2018
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 3- 13.07.2018
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju okvirnog sporazuma P 4- 13.07.2018
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 4- 13.07.2018
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju okvirnog sporazuma P 13- 13.07.2018
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 13- 13.07.2018
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju okvirnog sporazuma P 14- 13.07.2018
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 14- 13.07.2018
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju okvirnog sporazuma P 17- 13.07.2018
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 17- 13.07.2018
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju okvirnog sporazuma P 19- 13.07.2018
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 19- 13.07.2018
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju okvirnog sporazuma P 12- 16.07.2018
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 12- 16.07.2018
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju okvirnog sporazuma P 1- 17.07.2018
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 1- 17.07.2018
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju okvirnog sporazuma P 11- 17.07.2018
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 11- 17.07.2018
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju okvirnog sporazuma P 15- 17.07.2018
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 15- 17.07.2018
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju okvirnog sporazuma P 16- 17.07.2018
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 16- 17.07.2018
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju okvirnog sporazuma P 23- 17.07.2018
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 23- 17.07.2018
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju okvirnog sporazuma P 5- 23.07.2018
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 5- 23.07.2018
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju okvirnog sporazuma P 6- 23.07.2018
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 6- 23.07.2018
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju okvirnog sporazuma P 7- 23.07.2018
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 7- 23.07.2018
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju ugovora P 1- 09.08.2018
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju ugovora P 23- 19.03.2019
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju ugovora 2 P 1- 08.08.2019

 

NABAVKA USLUGA MOBILNE TELEFONIJE
(BROJ 7/2018)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 30.03.2018
 Preuzmite dokument INVITATION TO BID - 30.03.2018
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 30.03.2018
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1 - 10.04.2018
 Preuzmite dokument Obaveštenje o podnetom zahtevu ѕa zaštitu prava - 13.04.2018
 Preuzmite dokument Obaveštenje o produženju roka - 22.06.2018
 Preuzmite dokument Odluka o zaklјučenju okvirnog sporazuma- 11.07.2018
 Preuzmite dokument Obaveštenje o podnetom zahtevu ѕa zaštitu prava - 19.07.2018
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju okvirnog sporazuma - 04.09.2018
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum - 04.09.2018
 Preuzmite dokument Dokumenta za zaklјučenje ugovora - 04.09.2018
 Preuzmite dokument Ponuda -Telekom Srbija - 04.09.2018
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju ugovora - 25.09.2018
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju ugovora 2- 04.04.2019

 

 

OBAVEŠTENjE NARUČIOCIMA

 Preuzmite dokument Obaveštenje svim naručiocima - 31.01.2019.

 

 

NABAVKA RAČUNARSKE OPREME - HARDVER (ČIJA POJEDINAČNA VREDNOST NE PRELAZI IZNOS OD 500.000,00 DINARA)
(BROJ 9/2018)

 

OBAVEŠTENјE SVIM NARUČIOCIMA O REALIZACIJI CENTRALIZOVANE JAVNE NABAVKE BROJ 9/2018

 Preuzmite dokument Obaveštenje svim naručiocima - 11.12.2018.

 

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 29.03.2018
 Preuzmite dokument INVITATION TO BID - 29.03.2018
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 29.03.2018
 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije - 05.04.2018
 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije 2- 17.04.2018
 Preuzmite dokument Obaveštenje o produženju roka - 17.04.2018
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1 - 20.04.2018
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2 - 20.04.2018
 Preuzmite dokument Odluka o zaklјučenju okvirnog sporazuma- 11.05.2018
 Preuzmite dokument Dokumentacija za zaklјučenje ugovora - 28.05.2018
 Preuzmite dokument Ponuda AIGO BS - 28.05.2018
 Preuzmite dokument Ponuda grupe OBLAK TEHNOLOGIJE, EWE COMP i NEPO SYSTEM - 28.05.2018
 Preuzmite dokument Ponuda grupe COMTRADE SYSTEM, TEHNICOM INFORMATIKA - 28.05.2018
 Preuzmite dokument Ponuda grupe KING ICT i AIGO BS - 28.05.2018
 Preuzmite dokument Ponuda MALEX CITY COPY SERVICE - 28.05.2018
 Preuzmite dokument Ponuda DIGITRON IST - 28.05.2018
 Preuzmite dokument Ponuda grupe KING ICT i SYSTEM ONE - 28.05.2018
 Preuzmite dokument Ponuda grupe INFORMATIKA i TS NETWORK - 28.05.2018
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju okvirnog sporazuma P 9- 28.05.2018
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 9- 28.05.2018
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju okvirnog sporazuma P 10- 28.05.2018
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 10- 28.05.2018
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju okvirnog sporazuma P 2- 30.05.2018
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 2- 30.05.2018
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju okvirnog sporazuma P 7- 30.05.2018
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 7- 30.05.2018
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju okvirnog sporazuma P 12- 30.05.2018
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 12- 30.05.2018
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju okvirnog sporazuma P 13- 30.05.2018
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 13- 30.05.2018
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju okvirnog sporazuma P 15- 30.05.2018
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 15- 30.05.2018
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju okvirnog sporazuma P 16- 30.05.2018
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 16- 30.05.2018
 Preuzmite dokument Izmena okvirnog sporazuma P 16- 07.06.2018
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju okvirnog sporazuma P 19- 30.05.2018
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 19- 30.05.2018
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju okvirnog sporazuma P 20- 30.05.2018
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 20- 30.05.2018
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju okvirnog sporazuma P 21- 30.05.2018
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 21- 30.05.2018
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju okvirnog sporazuma P 17- 31.05.2018
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 17- 31.05.2018
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju okvirnog sporazuma P 18- 31.05.2018
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 18- 31.05.2018
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju okvirnog sporazuma P 22- 31.05.2018
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 22- 31.05.2018
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju okvirnog sporazuma P 11- 01.06.2018
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 11- 01.06.2018
 Preuzmite dokument Izmena okvirnog sporazuma P 11- 02.08.2018
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju okvirnog sporazuma P 14- 01.06.2018
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 14- 01.06.2018
 Preuzmite dokument Izmena okvirnog sporazuma P 14- 02.08.2018
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju okvirnog sporazuma P 24- 01.06.2018
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 24- 01.06.2018
 Preuzmite dokument Izmena okvirnog sporazuma P 24- 02.08.2018
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju okvirnog sporazuma P 29- 01.06.2018
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 29- 01.06.2018
 Preuzmite dokument Izmena okvirnog sporazuma P 29- 02.08.2018
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju okvirnog sporazuma P 31- 01.06.2018
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 31- 01.06.2018
 Preuzmite dokument Izmena okvirnog sporazuma 1 P 31- 28.06.2018
 Preuzmite dokument Izmena okvirnog sporazuma 2 P 31- 02.08.2018
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju okvirnog sporazuma P 4- 04.06.2018
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 4- 04.06.2018
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju okvirnog sporazuma P 5- 04.06.2018
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 5- 04.06.2018
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju okvirnog sporazuma P 6- 04.06.2018
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 6- 04.06.2018
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju okvirnog sporazuma P 3- 05.06.2018
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 3- 05.06.2018
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju okvirnog sporazuma P 25- 05.06.2018
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 25- 05.06.2018
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju okvirnog sporazuma P 27- 05.06.2018
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 27- 05.06.2018
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju okvirnog sporazuma P 28- 05.06.2018
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 28- 05.06.2018
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju okvirnog sporazuma P 32- 05.06.2018
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 32- 05.06.2018
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju okvirnog sporazuma P 33- 05.06.2018
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 33- 05.06.2018
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju okvirnog sporazuma P 34- 05.06.2018
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 34- 05.06.2018
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju okvirnog sporazuma P 35- 05.06.2018
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 35- 05.06.2018
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju okvirnog sporazuma P 36- 05.06.2018
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 36- 05.06.2018
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju okvirnog sporazuma P 1- 08.06.2018
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 1- 08.06.2018
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju okvirnog sporazuma P 23- 08.06.2018
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 23- 08.06.2018
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju okvirnog sporazuma P 8- 08.06.2018
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 8- 08.06.2018
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju okvirnog sporazuma P 26- 08.06.2018
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 26- 08.06.2018
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju okvirnog sporazuma P 30- 08.06.2018
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 30- 08.06.2018
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju ugovora P 3 - 20.07.2018
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju ugovora P 2 - 12.12.2018
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenju ugovora P 10 - 05.04.2019
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenju ugovora P 11 - 09.04.2019
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenju ugovora P 14 - 09.04.2019
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenju ugovora P 2 - 09.04.2019
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenju ugovora P 12 - 09.04.2019
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenju ugovora P 25 - 11.04.2019
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju ugovora P 24 - 19.04.2019

 

NABAVKA ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIONIH USLUGA - USLUGE PRENOSA PUTEM OPTIČKIH VLAKANA
(BROJ 8/2018)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 21.03.2018
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 21.03.2018
 Preuzmite dokument Odluka o zaklјučenju okvirnog sporazuma- 20.04.2018
 Preuzmite dokument Dokumentacija za zaklјučenje ugovora - 07.06.2018
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju okvirnog sporazuma P 1- 07.06.2018
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 1- 07.06.2018
 Preuzmite dokument Ponuda JP POSTA SEBIJE za P 1 - 08.06.2018
 Preuzmite dokument Ponuda TELEKOM SRBIJA za P 2 - 08.06.2018
 Preuzmite dokument Ponuda TELEKOM SRBIJA za P 3 - 08.06.2018
 Преузмите документ Obaveštenje o zaklјučenju okvirnog sporazuma П 2- 27.06.2018
 Преузмите документ Okvirni sporazum П 2- 27.06.2018
 Преузмите документ Obaveštenje o zaklјučenju okvirnog sporazuma П 3- 27.06.2018
 Преузмите документ Okvirni sporazum П 3- 27.06.2018
 Преузмите документ Obaveštenje o zaklјučenju ugovora П 3- 06.11.2018
 Преузмите документ Obaveštenje o zaklјučenju ugovora П 5- 11.12.2018

 

NABAVKA USLUGE OSIGURANјA ZAPOSLENIH I DRUGIH LICA
(BROJ 6/2018)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 22.02.2018
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 22.02.2018
 Preuzmite dokument Izmena dokumentacije 1- 28.02.2018
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1 - 07.03.2018
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2 - 12.03.2018
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 3 - 12.03.2018
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 4 - 12.03.2018
 Preuzmite dokument Odluka o zaklјučenju okvirnog sporazuma- 21.03.2018
 Preuzmite dokument Dokumentacija - 19.04.2018
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju okvirnog sporazuma P 1- 19.04.2018
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 1- 19.04.2018
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju okvirnog sporazuma P 2- 19.04.2018
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 2- 19.04.2018
 Preuzmite dokument Ponuda DDOR NOVI SAD- 20.04.2018
 Preuzmite dokument Ponuda GENERALI OSIGURANJE- 20.04.2018
 Preuzmite dokument Ponuda WIENER STADTISCHE- 20.04.2018
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenju okvirnog sporazuma P 3- 20.04.2018
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 3- 20.04.2018
 Preuzmite dokument Obaveštenje o obustavi postupka P 5 i P 6- 23.04.2018
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju okvirnog sporazuma P 4- 27.04.2018
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 4- 27.04.2018
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju okvirnog sporazuma P 7- 27.04.2018
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 7- 27.04.2018
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju okvirnog sporazuma P 8- 27.04.2018
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 8- 27.04.2018
 Preuzmite dokument Izmena 1 okvirnog sporazuma za partiju 1 - 24.09.2018
 Preuzmite dokument Izmena 1 okvirnog sporazuma za partiju 2 - 02.10.2018
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju ugovora P 1- 24.12.2018
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju ugovora P 2- 24.12.2018
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju ugovora P 1- 27.12.2019
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju ugovora P 2- 27.12.2019

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА ИМОВИНЕ
(БРОЈ 3/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 20.02.2018
 Преузмите документ Конкурсна документација - 20.02.2018
 Preuzmite dokument Izmena dokumentacije 1- 22.02.2018
 Preuzmite dokument Izmena dokumentacije 2- 28.02.2018
 Preuzmite dokument Izmena dokumentacije 3- 05.03.2018
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1 i 2 - 05.03.2018
 Preuzmite dokument Obaveštenje o produženju roka - 05.03.2018
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 3 - 05.03.2018
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 4 - 05.03.2018
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 5 - 07.03.2018
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 6 - 09.03.2018
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 7 - 12.03.2018
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 8 - 12.03.2018
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 9 - 12.03.2018
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 10 - 12.03.2018
 Preuzmite dokument Odluka o zaklјučenju okvirnog sporazuma- 02.04.2018
 Preuzmite dokument Odluka o zaklјučenju okvirnog sporazuma- 02.10.2018
 Preuzmite dokument Obaveštenje o obustavi postupka P 12 - 23.04.2018
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju okvirnog sporazuma P 6 - 27.04.2018
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 6 - 27.04.2018
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju okvirnog sporazuma P 9 - 27.04.2018
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 9 - 27.04.2018
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju okvirnog sporazuma P 10 - 27.04.2018
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 10 - 27.04.2018
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju okvirnog sporazuma P 14 - 27.04.2018
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 14 - 27.04.2018
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju okvirnog sporazuma P 17 - 27.04.2018
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 17 - 27.04.2018
 Preuzmite dokument Ponuda DDOR NOVI SAD- 27.04.2018
 Preuzmite dokument Ponuda GENERALI OSIGURANJE- 27.04.2018
 Preuzmite dokument Ponuda WIENER STADTISCHE- 27.04.2018
 Preuzmite dokument Ponuda DUNAV OSIGURANJE- 27.04.2018
 Preuzmite dokument Ponuda UNIQA NEŽIVOTNO OSIGURANJE- 27.04.2018
 Preuzmite dokument Ponuda AMS OSIGURANJE- 27.04.2018
 Preuzmite dokument Dokumenta za zaklјučenje ugovora - 30.04.2018
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju okvirnog sporazuma P 1 - 30.04.2018
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 1 - 30.04.2018
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju okvirnog sporazuma P 5 - 30.04.2018
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 5 - 30.04.2018
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju okvirnog sporazuma P 8 - 30.04.2018
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 8 - 30.04.2018
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju okvirnog sporazuma P 11 - 30.04.2018
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 11 - 30.04.2018
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju okvirnog sporazuma P 13 - 30.04.2018
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 13 - 30.04.2018
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju okvirnog sporazuma P 4 - 03.05.2018
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 4 - 03.05.2018
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju okvirnog sporazuma P 2 - 07.05.2018
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 2 - 07.05.2018
 Preuzmite dokument Korigovano menično ovlašćenje P 2 - 16.05.2018
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju okvirnog sporazuma P 3- 14.05.2018
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 3- 14.05.2018
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju okvirnog sporazuma P 7- 14.05.2018
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 7- 14.05.2018
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju okvirnog sporazuma P 15- 14.05.2018
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 15- 14.05.2018
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju okvirnog sporazuma P 16- 14.05.2018
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 16- 14.05.2018
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju ugovora P 4- 06.09.2018
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju ugovora P 1- 14.09.2018
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju ugovora P 5- 14.09.2018
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju ugovora P 10- 18.09.2018
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju ugovora P 3- 20.09.2018
 Preuzmite dokument Izmena 1 okvirnog sporazuma za partiju 2 - 24.09.2018
 Preuzmite dokument Odluka o izmeni ugovora P 5- 19.12.2018
 Preuzmite dokument Izmena okvirnog sporazuma za P 2- 21.12.2018
 Preuzmite dokument Ispravka izmene okvirnog sporazuma za P 2- 24.12.2018
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju ugovora P 4- 02.09.2019
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju ugovora P 1- 19.09.2019
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju ugovora P 5- 19.09.2019
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju ugovora P 3- 27.09.2019
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju ugovora P 10- 27.09.2019
 Preuzmite dokument Obaveštenje - 14.01.2020

 

NABAVKA RAČUNARSKOG MATERIJALA – TONERA (OSIM ZA TONERE NABAVLjENE NA OSNOVU CJN KOJA JE POKRENUTA U 2017. GODINI).
(BROJ 1/2018)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 30.01.2018
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 30.01.2018
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1,2 i 3 - 02.02.2018
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 4- 02.02.2018
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 5- 05.02.2018
 Preuzmite dokument Izmena i dopuna konkursne dokumentacije 1- 05.02.2018
 Preuzmite dokument Izmena i dopuna konkursne dokumentacije 2- 05.02.2018
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 6- 08.02.2018
 Preuzmite dokument Izmena i dopuna konkursne dokumentacije 3- 05.02.2018
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 7- 08.02.2018
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 8- 23.02.2018
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 9- 27.02.2018
 Preuzmite dokument Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma- 12.03.2018
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju okvirnog sporazuma P 12- 29.03.2018
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 12- 29.03.2018
 Preuzmite dokument Dokumentacija - 29.03.2018
 Preuzmite dokument Ponuda MALEX CITY COPY SERVICE - 29.03.2018
 Preuzmite dokument Ponuda AIGO- 29.03.2018
 Preuzmite dokument Ponuda ANTIKA- 29.03.2018
 Preuzmite dokument Ponuda DIGITRON- 29.03.2018
 Preuzmite dokument Ponuda DIKTI LINE- 29.03.2018
 Preuzmite dokument Ponuda I&D COM - 29.03.2018
 Preuzmite dokument Ponuda INFORMATIKA AD- 29.03.2018
 Preuzmite dokument Ponuda INFORMATIKA AD P 5- 29.03.2018
 Preuzmite dokument Ponuda INFORMATIKA AD P 8- 29.03.2018
 Preuzmite dokument Ponuda MS COPY- 29.03.2018
 Preuzmite dokument Ponuda OBLAK TEHNOLOGIJE i EWE COMP- 29.03.2018
 Preuzmite dokument Ponuda RCC ELECTRONICS- 29.03.2018
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju okvirnog sporazuma P 7- 29.03.2018
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 7- 29.03.2018
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju okvirnog sporazuma P 2- 30.03.2018
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 2- 30.03.2018
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju okvirnog sporazuma P 3- 30.03.2018
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 3- 30.03.2018
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju okvirnog sporazuma P 11- 30.03.2018
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 11- 30.03.2018
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju okvirnog sporazuma P 6- 02.04.2018
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 6- 02.04.2018
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju okvirnog sporazuma P 10- 02.04.2018
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 10- 02.04.2018
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju okvirnog sporazuma P 5- 02.04.2018
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 5- 02.04.2018
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju okvirnog sporazuma P 8- 02.04.2018
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 8- 02.04.2018
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju okvirnog sporazuma P 4- 02.04.2018
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 4- 02.04.2018
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju okvirnog sporazuma P 1- 03.04.2018
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 1- 03.04.2018
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju okvirnog sporazuma P 9- 05.04.2018
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 9- 05.04.2018

 

 

* * *

 

 

ODLUKA

 Preuzmite dokument Odluka o određivanju centralizovanih javnih nabavki dobara i usluga koje će sprovoditi
Uprava za zajedničke poslove u 2017. godini - 16.08.2016.
 Preuzmite dokument Obaveštavamo vas da će Uprava za zajedničke poslove republičkih organa dana 22.08.2016. godine staviti u funkciju ISCJN - 19.08.2016
 Preuzmite dokument Obaveštenje ISCJN o produženju roka 1- 26.08.2016
 Preuzmite dokument Obaveštenje ISCJN o produženju roka 2- 08.09.2016

 

 

* * *

 

IZVOD IZ PLANA I SAGLASNOST ZA 2017. GODINU

 Preuzmite dokument Izvod iz plana centralizovanih javnih nabavki za 2017. godinu
 Preuzmite dokument Saglasnost na predlog plana CJN za 2017. godinu

 

 

* * *

 

PRETHODNO OBAVEŠTENјE ZA 2017. GODINU

 

NABAVKA KANCELARIJSKOG MATERIJALA
(BROJ 1/2017)

 Preuzmite dokument Prethodno obaveštenje

 

NABAVKA RAČUNARSKOG MATERIJALA - TONERA
(BROJ 2/2017)

 Preuzmite dokument Prethodno obaveštenje

 

NABAVKA GORIVA I MAZIVA
(BROJ 3/2017)

 Preuzmite dokument Prethodno obaveštenje

 

NABAVKA PREVOZNIH SREDSTAVA
(BROJ 4/2017)

 Preuzmite dokument Prethodno obaveštenje

 

NABAVKA RAČUNARSKE OPREME HARDVERA
(BROJ 5/2017)

 Preuzmite dokument Prethodno obaveštenje

 

NABAVKA ELEKTRIČNE ENERGIJE
(BROJ 6/2017)

 Preuzmite dokument Prethodno obaveštenje

 

NABAVKA PAPIRNE KONFEKCIJE
(BROJ 7/2017 )

 Preuzmite dokument Prethodno obaveštenje

 

NABAVKA KANCELARIJSKOG NAMEŠTAJA
(BROJ 8/2017)

 Preuzmite dokument Prethodno obaveštenje

 

NABAVKA SANITARNIH ULSUGA I DRUGIH SRODNIH USLUGA (DEZINFEKCIJA, DEZINSEKCIJA I DERATIZACIJA)
(BROJ 9/2017)

 Preuzmite dokument Prethodno obaveštenje

 

NABAVKA USLUGA ODRŽAVANјA I POPRAVKE RAČUNARSKE OPREME – RAČUNARA, ŠTAMPAČA I KOMUNIKACIONE OPREME
(BROJ 10/2017)

 Preuzmite dokument Prethodno obaveštenje

 

NABAVKA ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE USLUGE – USLUGA PRENOSA PUTEM OPTIČKIH VLAKANA
(BROJ 11/2017)

 Preuzmite dokument Prethodno obaveštenje

 

NABAVKA USLUGE OBEZBEĐENјA (FIZIČKO-TEHNIČKO I PROTIVPOŽARNO OBEZBEĐENјE OBJEKATA)
(BROJ 12/2017)

 Preuzmite dokument Prethodno obaveštenje

 

 

* * *

 

PREGOVARAČKI POSTUPAK

 

NABAVKA USLUGE ODRŽAVANјA RAČUNARSKE I KOMUNIKACIONE OPREME I ŠTAMPAČA – PARTIJA 22 ODRŽAVANјE IP TELEFONIJE KONTAKT CENTRA PORESKE UPRAVE
(BROJ 15/2017)

 Preuzmite dokument Pregovarački postupak sa objavlјivanjem poziva- 29.09.2017
 Preuzmite dokument Odluka o zaklјučenju okvirnog sporazuma - 10.10.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju okvirnog sporazuma P 22 - 17.10.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 22 - 17.10.2017
 Preuzmite dokument Ponuda ALGOTECH P 22 - 17.10.2017
 Preuzmite dokument Документација P 22 - 17.10.2017

 

* * *

 

OTVORENI POSTUPAK ZA 2017. GODINU

 

NABAVKA PREVOZNIH SREDSTAVA
(BROJ 17/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 29.11.2017
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 29.11.2017
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1 - 12.12.2017
 Preuzmite dokument Odluka o zaklјučenju okvirnog sporazuma - 29.12.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju okvirnog sporazuma - 10.01.2018
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum - 10.01.2018
 Preuzmite dokument Ponuda kompresor - 10.01.2018
 Preuzmite dokument Dokumentacija - 10.01.2018

 

NABAVKA USLUGE ODRŽAVANјA RAČUNARSKE I KOMUNIKACIONE OPREME I ŠTAMPAČA
(BROJ 16/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 22.11.2017
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 22.11.2017
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1 - 27.11.2017
 Preuzmite dokument Odluka o zaklјučenju okvirnog sporazuma - 19.12.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju okvirnog sporazuma P 4.1 - 28.12.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 4.1 - 28.12.2017
 Preuzmite dokument Izjava - 28.12.2017
 Preuzmite dokument Dokumentacija - 28.12.2017
 Preuzmite dokument Ponuda COMTRADE za P 4.1 - 28.12.2017
 Преузмите документ Obaveštenje o zaklјučenju okvirnog sporazuma P 23.1 - 29.12.2017
 Преузмите документ Okvirni sporazum P 23.1 - 29.12.2017
 Preuzmite dokument Ponuda MDS za P 23.1 - 29.12.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju okvirnog sporazuma P 10 - 29.12.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 10 - 29.12.2017
 Preuzmite dokument Ponuda MALEX za P 10 - 29.12.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju ugovora P 23.1 - 11.01.2018
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju ugovora P 4.1 - 17.01.2018
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju ugovora 2 P 4.1 - 13.02.2019

 

NABAVKE JE NABAVKA RAČUNARSKE OPREME I ŠTAMPAČA
(BROJ 13/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 09.10.2017
 Preuzmite dokument INVITATION TO BID - 09.10.2017
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 09.10.2017
 Preuzmite dokument Izmena i dopuna konkursne dokumentacije 1- 11.10.2017
 Preuzmite dokument Izmena i dopuna konkursne dokumentacije 2- 17.10.2017
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1 - 19.10.2017
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2 - 19.10.2017
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 3 - 19.10.2017
 Preuzmite dokument Izmena i dopuna konkursne dokumentacije 3 - 20.10.2017
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 4 - 20.10.2017
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 5 - 20.10.2017
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 6 - 23.10.2017
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 7 - 23.10.2017
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 8 - 23.10.2017
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 9 - 23.10.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava- 25.10.2017
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 10 - 26.10.2017
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 11 - 27.10.2017
 Preuzmite dokument Odluka o zaklјučenju okvirnog sporazuma - 06.11.2017
 Preuzmite dokument Ispravka konkursne dokumentacije - 21.11.2017
 Preuzmite dokument Dokumentacija - 21.11.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju okvirnog sporazuma P 5 - 20.11.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 5 - 20.11.2017
 Преузмите документ Понуда за П 5 - 21.11.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju okvirnog sporazuma P 9 - 21.11.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 9 - 21.11.2017
 Preuzmite dokument Ponuda za P 9 - 21.11.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju okvirnog sporazuma P 3 - 21.11.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 3 - 21.11.2017
 Preuzmite dokument Ponuda za P 3 - 21.11.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju okvirnog sporazuma P 6 - 21.11.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 6 - 21.11.2017
 Preuzmite dokument Ponuda za P 6 - 21.11.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju okvirnog sporazuma P 11 - 21.11.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 11 - 21.11.2017
 Preuzmite dokument Ponuda za P 11 - 21.11.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju okvirnog sporazuma P 14 - 21.11.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 14 - 21.11.2017
 Preuzmite dokument Ponuda za P 14 - 21.11.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju okvirnog sporazuma P 1 - 21.11.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 1 - 21.11.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju okvirnog sporazuma P 4 - 21.11.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 4 - 21.11.2017
 Preuzmite dokument Ponuda za P 1 i P 4- 21.11.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju okvirnog sporazuma P 10 - 22.11.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 10 - 22.11.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju okvirnog sporazuma P 12 - 22.11.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 12 - 22.11.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju okvirnog sporazuma P 13 - 22.11.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 13 - 22.11.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju okvirnog sporazuma P 15 - 22.11.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 15 - 22.11.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju okvirnog sporazuma P 16 - 22.11.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 16 - 22.11.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju okvirnog sporazuma P 17 - 22.11.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 17 - 22.11.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju okvirnog sporazuma P 18 - 22.11.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 18 - 22.11.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju okvirnog sporazuma P 19 - 22.11.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 19 - 22.11.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju okvirnog sporazuma P 20 - 22.11.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 20 - 22.11.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju okvirnog sporazuma P 23 - 22.11.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 23 - 22.11.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju okvirnog sporazuma P 2 - 22.11.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 2 - 22.11.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju okvirnog sporazuma P 7 - 22.11.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 7 - 22.11.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju okvirnog sporazuma P 8 - 22.11.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 8 - 22.11.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju okvirnog sporazuma P 22 - 22.11.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 22 - 22.11.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju okvirnog sporazuma P 27 - 22.11.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 27 - 22.11.2017
 Preuzmite dokument Ponuda COMTRADE i SYSTEM ONE za P 2 i P 22 - 22.11.2017
 Preuzmite dokument Ponuda COMTRADE i TEHNICOM INFORMATIKA za P 7, P 8 i P 27 - 22.11.2017
 Preuzmite dokument Ponuda AIGO BUSINESS SYSTEM I BTR za P 10, P 12, P 13, P 15, P 16, P 17, P 18 i P 19 - 22.11.2017
 Preuzmite dokument Ponuda AIGO BUSINESS SYSTEM i SISTEM ONE za P 20 i P 23 - 22.11.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju okvirnog sporazuma P 21 - 23.11.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 21 - 23.11.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju okvirnog sporazuma P 24 - 23.11.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 24 - 23.11.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju okvirnog sporazuma P 25 - 23.11.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 25 - 23.11.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju okvirnog sporazuma P 26 - 23.11.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 26 - 23.11.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju okvirnog sporazuma P 28 - 23.11.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 28 - 23.11.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju okvirnog sporazuma P 29 - 23.11.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 29 - 23.11.2017
 Preuzmite dokument Ponuda TELEGROUP i SAGA za P 21, P 24, P 25, P 26, P 28 i P 29 - 22.11.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju ugovora P 10 - 05.12.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju ugovora P 12 - 05.12.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju ugovora P 3 - 07.12.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju ugovora P 11 - 07.12.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju ugovora P 14 - 07.12.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju ugovora P 2 - 08.12.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju ugovora P 22 - 08.12.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju ugovora P 21 - 08.12.2017

 

NABAVKA USLUGE FIZIČKO-TEHNIČKOG I PROTIVPOŽARNOG OBEZBEĐENјA OBJEKATA
(BROJ 14/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 18.09.2017
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 18.09.2017
 Преузмите документ Одлука о закључењу оквирног споразума - 13.10.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju okvirnog sporazuma P 1 - 31.10.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 1 - 31.10.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju okvirnog sporazuma P 2 - 31.10.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 2 - 31.10.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju okvirnog sporazuma P 3 - 31.10.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 3 - 31.10.2017
 Preuzmite dokument Ponuda 1 - 31.10.2017
 Preuzmite dokument Ponuda 2 - 31.10.2017
 Preuzmite dokument Ponuda 3 - 31.10.2017
 Preuzmite dokument Ponuda 4 - 31.10.2017
 Preuzmite dokument Dokumentacija - 31.10.2017

 

NABAVKA USLUGE FIZIČKO-TEHNIČKOG I PROTIVPOŽARNOG OBEZBEĐENјA OBJEKATA
(BROJ 12/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 28.07.2017
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1 - 01.08.2017
 Preuzmite dokument Odluka o zaklјučenju okvirnog sporazuma - 24.08.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o obustavi postupka za P 7 -05.09.2017.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju okvirnog sporazuma P 18 - 13.09.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 18 - 13.09.2017
 Preuzmite dokument Ponuda Dobergard -P 18 - 13.09.2017

 

NABAVKA USLUGE ODRŽAVANјA RAČUNARSKE I KOMUNIKACIONE OPREME I ŠTAMPAČA
(BROJ 10/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 13.07.2017
 Preuzmite dokument INVITATION TO BID - 13.07.2017
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija 1 deo-13.07.2017
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija 2 deo-13.07.2017
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1-19.07.2017
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2-21.07.2017
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 3-21.07.2017
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 4-25.07.2017
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 5 - 28.07.2017
 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije 1- 28.07.2017
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 6 - 01.08.2017
 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije 2- 01.08.2017
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 7 - 02.08.2017
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 8 - 04.08.2017
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 9 - 07.08.2017
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 10 - 07.08.2017
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 11 - 09.08.2017
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 12 - 09.08.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje naručiocima- 09.08.2017
 Preuzmite dokument Ispravka obaveštenja naručiocima - 11.08.2017
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 13 - 11.08.2017
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 14 - 11.08.2017
 Preuzmite dokument Dopuna pojašnjenja konkursne dokumentacije - 14.08.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o produženju roka - 14.08.2017
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 15 - 15.08.2017
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 16 - 16.08.2017
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 17 - 16.08.2017
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 18 - 21.08.2017
 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije 3- 23.08.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o produženju roka 2- 23.08.2017
 Preuzmite dokument Одлука o zaklјučenju okvirnog sporazuma - 13.09.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenja o obustavi postupka P4 - 26.09.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenja o obustavi postupka P10 - 26.09.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenja o obustavi postupka P12 - 26.09.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenja o obustavi postupka P22 - 26.09.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenja o obustavi postupka P23 - 26.09.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju okvirnog sporazuma P 14 - 02.10.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 14 - 02.10.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju okvirnog sporazuma P 20 - 02.10.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 20 - 02.10.2017
 Preuzmite dokument Dokumenta za zaklјučenje ugovora-03.10.2017
 Preuzmite dokument Ponuda COMTRADE - 03.10.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju okvirnog sporazuma P 15 - 04.10.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 15 - 04.10.2017
 Preuzmite dokument Ponuda DIGIT - 04.10.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju okvirnog sporazuma P 18 - 04.10.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 18 - 04.10.2017
 Preuzmite dokument Ponuda ASSECO SEE - 04.10.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju okvirnog sporazuma P 2 - 05.10.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 2 - 05.10.2017
 Preuzmite dokument Ponuda AIGO I SAGA - 05.10.2017
 Preuzmite dokument Izmena okvirnog sporazuma P 2 - 16.10.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju okvirnog sporazuma P 6 - 05.10.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 6 - 05.10.2017
 Preuzmite dokument Ponuda AIGO, SAGA I INTEC - 05.10.2017
 Preuzmite dokument Izmena okvirnog sporazuma P 6 - 16.10.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju okvirnog sporazuma P 7 - 05.10.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 7 - 05.10.2017
 Preuzmite dokument Ponuda MALEX - 05.10.2017
 Preuzmite dokument Izmena okvirnog sporazuma P 7 - 16.10.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju okvirnog sporazuma P 9 - 05.10.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 9 - 05.10.2017
 Preuzmite dokument Ponuda MALEX - 05.10.2017
 Preuzmite dokument Izmena okvirnog sporazuma P 9 - 16.10.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju okvirnog sporazuma P 17 - 05.10.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 17 - 05.10.2017
 Preuzmite dokument Ponuda AIGO - 05.10.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju okvirnog sporazuma P 1 - 06.10.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 1 - 06.10.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju okvirnog sporazuma P 3 - 06.10.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 3 - 06.10.2017
 Preuzmite dokument Izmena okvirnog sporazuma P 3 - 16.10.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju okvirnog sporazuma P 5 - 06.10.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 5 - 06.10.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju okvirnog sporazuma P 16 - 06.10.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 16 - 06.10.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju okvirnog sporazuma P 27 - 06.10.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 27 - 06.10.2017
 Preuzmite dokument Ponuda INFORMATIKA - 10.10.2017
 Preuzmite dokument Ponuda INFORMATIKA + SAGA - 10.10.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju okvirnog sporazuma P 19 - 06.10.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 19 - 06.10.2017
 Preuzmite dokument Ponuda SAGA - 10.10.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju okvirnog sporazuma P 24 - 06.10.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 24 - 06.10.2017
 Preuzmite dokument Ponuda SAGA - 10.10.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju okvirnog sporazuma P 28 - 06.10.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 28 - 06.10.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju okvirnog sporazuma P 11 - 11.10.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 11 - 11.10.2017
 Preuzmite dokument Ponuda NEPO I EWE - 12.10.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju okvirnog sporazuma P 8 - 12.10.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 8 - 12.10.2017
 Preuzmite dokument Ponuda BIROTEHNIKA - 12.10.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju okvirnog sporazuma P 13 - 12.10.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 13 - 12.10.2017
 Preuzmite dokument Ponuda ENEL P 13 - 12.10.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju okvirnog sporazuma P 21 - 12.10.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 21 - 12.10.2017
 Preuzmite dokument Ponuda ENEL P 21 - 12.10.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju okvirnog sporazuma P 25 - 12.10.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 25 - 12.10.2017
 Preuzmite dokument Ponuda ENEL P 25 - 12.10.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju okvirnog sporazuma P 26 - 12.10.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 26 - 12.10.2017
 Preuzmite dokument Ponuda ENEL P 26 - 12.10.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju ugovora P 7 - 24.10.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju ugovora P 2 - 12.01.2018
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju ugovora P 6 - 12.01.2018
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju ugovora P 11 - 17.01.2018
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju ugovora P 8 - 17.01.2018
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju ugovora P 7 - 18.01.2018
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju ugovora P 13 - 23.01.2018
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju ugovora P 25 - 23.01.2018
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju ugovora P 26 - 23.01.2018
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju ugovora P 1 - 26.01.2018
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju ugovora P 3 - 26.01.2018
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju ugovora P 5 - 26.01.2018
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju ugovora P 27 - 26.01.2018
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju ugovora P 1 - 30.01.2019
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju ugovora P 3 - 30.01.2019
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju ugovora P 5 - 30.01.2019
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju ugovora P 27 - 30.01.2019
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju ugovora P 7 - 31.01.2019
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju ugovora P 2 - 01.02.2019
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju ugovora P 6 - 01.02.2019
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju ugovora P 25 - 05.02.2019
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju ugovora P 26 - 05.02.2019

 

ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE USLUGE - USLUGA PRENOSA PUTEM OPTIČKIH VLAKANA – DARK FIBER
(BROJ 11/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 26.06.2017
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija -26.06.2017
 Преузмите документ Одлука о закључењу оквирног споразума-08.08.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o obustavi postupka za P 5 -21.08.2017.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju okvirnog sporazuma P 3 - 14.09.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 3 - 14.09.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju okvirnog sporazuma P 4 - 14.09.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 4 - 14.09.2017
 Preuzmite dokument Dokumrntacija - 14.09.2017
 Preuzmite dokument Ponuda Telekom - 14.09.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju okvirnog sporazuma P 1 - 18.09.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 1 - 18.09.2017
 Preuzmite dokument Ponuda Pošta - 19.09.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju okvirnog sporazuma P 2 - 27.09.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 2 - 27.09.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju okvirnog sporazuma P 6 - 27.09.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 6 - 27.09.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju ugovora P 1 - 19.10.2017

 

NABAVKA USLUGE FIZIČKO-TEHNIČKOG I PROTIVPOŽARNOG OBEZBEĐENјA OBJEKATA
(BROJ 9/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 19.05.2017
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija -19.05.2017
 Preuzmite dokument Odluka o obustavi postupka - 14.06.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava - 27.06.2017.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o obustavi postupka za P 7 i 18 -24.07.2017.

 

 

OBAVEŠTENjE NARUČIOCIMA

 Preuzmite dokument Obaveštenje svim naručiocima - 31.01.2019.

 

 

NABAVKA RAČUNARSKOG MATERIJALA - TONERA
(BROJ 8/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 04.05.2017
 Preuzmite dokument Invitation To Bid - 04.05.2017
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija -04.05.2017
 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije 1- 12.05.2017
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1- 12.05.2017
 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije 2- 15.05.2017
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2- 16.05.2017
 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije 3- 16.05.2017
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 3- 18.05.2017
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 4- 19.05.2017
 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije 4-19.05.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o produženju roka -19.05.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o produženju roka - ispravka -22.05.2017
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 5-22.05.2017
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 6-22.05.2017
 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije 5-22.05.2017
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 7-24.05.2017
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 8-24.05.2017
 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije 6-24.05.2017
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 9-25.05.2017
 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije 7-25.05.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o produženju roka 2 -25.05.2017
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 10-29.05.2017
 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije 8-29.05.2017
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 11-02.06.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava-02.06.2017
 Preuzmite dokument Odluka da se ne zadržavaju aktivnosti-02.06.2017
 Preuzmite dokument Odluka o zaklјučenju okvirnog sporazuma- 16.06.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju okvirnog sporazuma P 10 - 06.07.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 10 - 06.07.2017
 Preuzmite dokument Dokumenta - 06.07.2017
 Preuzmite dokument Ponuda GRUPA I&D COM I TEHNOLOGY- 06.07.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju okvirnog sporazuma P 5 - 07.07.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 5 - 07.07.2017
 Preuzmite dokument Ponuda GRUPA SBS- 07.07.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju okvirnog sporazuma P 6 - 07.07.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 6 - 07.07.2017
 Preuzmite dokument Ponuda DIKTI LINE- 07.07.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju okvirnog sporazuma P 2 - 10.07.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 2 - 10.07.2017
 Preuzmite dokument Ponuda IVADJO- 11.07.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju okvirnog sporazuma P 3 - 11.07.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 3- 11.07.2017
 Preuzmite dokument Ponuda AIGO- 11.07.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju okvirnog sporazuma P 7 - 11.07.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 7- 11.07.2017
 Preuzmite dokument Ponuda AIGO- 11.07.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju okvirnog sporazuma P 8 - 11.07.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 8- 11.07.2017
 Preuzmite dokument Ponuda INFORMATIKA- 11.07.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju okvirnog sporazuma P 12 - 12.07.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 12- 11.07.2017
 Preuzmite dokument Ponuda AIGO- 11.07.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju okvirnog sporazuma P 1 - 12.07.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 1- 12.07.2017
 Preuzmite dokument Ponuda MALEX- 12.07.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju okvirnog sporazuma P 4 - 12.07.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 4- 12.07.2017
 Preuzmite dokument Ponuda MALEX- 12.07.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju okvirnog sporazuma P 11 - 12.07.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 11- 12.07.2017
 Preuzmite dokument Ponuda DIGITRON IST- 12.07.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju okvirnog sporazuma P 9 - 01.08.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 9- 01.08.2017
 Preuzmite dokument Ponuda BIROEKSIM- 01.08.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju ugovora P 5 - 29.01.2018
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju ugovora P 8 - 20.02.2018
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju ugovora P 3 - 21.02.2018
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju ugovora 2 P 8 - 13.03.2019
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju ugovora P 3 - 22.05.2019
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju ugovora P 5 - 04.06.2019

 

NABAVKA KANCELARIJSKOG NAMEŠTAJA
(BROJ 2/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 21.03.2017
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija -21.03.2017
 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije 1- 24.03.2017
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1- 29.03.2017
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2- 29.03.2017
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 3- 03.04.2017
 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije - 03.04.2017
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 4- 07.04.2017
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 5- 12.04.2017
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 6- 12.04.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o produženju roka-13.04.2017
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 7- 13.04.2017
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 8- 18.04.2017
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 9-21.04.2017
 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije 3-21.04.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o produženju roka 2 -21.04.2017
 Preuzmite dokument Dokumenta za zaključenje okvirnih sporazuma-03.05.2017
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 10-28.04.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o produženju roka 3 -28.04.2017
 Preuzmite dokument Odluka o zaklјučenju okvirnog sporazuma-25.05.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju okvirnog sporazuma P 1-13.06.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju okvirnog sporazuma P 2-13.06.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 1-13.06.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 2-13.06.2017
 Preuzmite dokument Dokumenta za zaklјučenje ugovora-13.06.2017
 Preuzmite dokument Ponuda -13.06.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju ugovora P 1 - 26.01.2018

 

NABAVKA USLUGE FIZIČKO-TEHNIČKOG I PROTIVPOŽARNOG OBEZBEĐENјA OBJEKATA
(BROJ 5/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 13.02.2017
 Preuzmite dokument INVITATION TO BID - 13.02.2017
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija -13.02.2017
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1- 17.02.2017
 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije 1- 17.02.2017
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2- 22.02.2017
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 3- 24.02.2017
 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije 2-28.02.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o produženju roka -28.02.2017
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 4- 01.03.2017
 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije 3-01.03.2017
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 3 dopuna - 01.03.2017
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 5 - 06.03.2017
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 6 - 07.03.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije-09.03.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o produženju roka 2-13.03.2017
 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije 4-13.03.2017
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - nova-13.03.2017
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 7 - 16.03.2017
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 8 - 17.03.2017
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 9 - 17.03.2017
 Preuzmite dokument Odluka o zaključenju okvinog sporazuma - 13.04.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o obustavi postupka P7-25.04.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o obustavi postupka P18 -25.04.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju okvirnog sporazuma P13-28.04.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P13-28.04.2017
 Preuzmite dokument Ponuda - Protecta group - 03.05.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenju okvirnog sporazuma P6 - 04.05.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P6 - 04.05.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenju okvirnog sporazuma P9 - 04.05.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P9 - 04.05.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenju okvirnog sporazuma P10 - 04.05.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P10 - 04.05.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenju okvirnog sporazuma P14 - 04.05.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P14 - 04.05.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenju okvirnog sporazuma P15 - 04.05.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P15 - 04.05.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenju okvirnog sporazuma P16 - 04.05.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P16 - 04.05.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenju okvirnog sporazuma P17 - 04.05.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P17 - 04.05.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenju okvirnog sporazuma P19 - 04.05.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P19 - 04.05.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenju okvirnog sporazuma P20 - 04.05.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P20 - 04.05.2017
 Preuzmite dokument Ponuda - Dobergard i Dobergard plus - 1 - 04.05.2017
 Preuzmite dokument Ponuda - Dobergard i Dobergard plus - 2 - 04.05.2017
 Preuzmite dokument Ponuda - Dobergard i Dobergard plus - 3 - 04.05.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenju okvirnog sporazuma P11 - 04.05.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P11 - 04.05.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenju okvirnog sporazuma P21 - 04.05.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P21 - 04.05.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenju okvirnog sporazuma P23 - 04.05.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P23 - 04.05.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenju okvirnog sporazuma P24 - 04.05.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P24 - 04.05.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenju okvirnog sporazuma P26 - 04.05.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P26 - 04.05.2017
 Preuzmite dokument Ponuda - Sion gard i Tas security - 04.05.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju okvirnog sporazuma P8 - 08.05.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P8 - 08.05.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju okvirnog sporazuma P25 - 08.05.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P25 - 08.05.2017
 Preuzmite dokument Ponuda - Zastita sigurnost- 09.05.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju okvirnog sporazuma P12 - 08.05.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P12 - 08.05.2017
 Preuzmite dokument Ponuda - Grupa Inter Safe Business, Protecta Group, Z- 09.05.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju okvirnog sporazuma P22 - 08.05.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P22 - 08.05.2017
 Preuzmite dokument Ponuda - G4S Secure Solutions- 09.05.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju okvirnog sporazuma P 1 - 12.05.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 1 - 12.05.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju okvirnog sporazuma P 2 - 12.05.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 2 - 12.05.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju okvirnog sporazuma P 3 - 12.05.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 3 - 12.05.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju okvirnog sporazuma P 4 - 12.05.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 4 - 12.05.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju okvirnog sporazuma P 5 - 12.05.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 5 - 12.05.2017
 Preuzmite dokument Ponuda 1- Grupa VIP - 12.05.2017
 Preuzmite dokument Ponuda 2- Grupa VIP - 12.05.2017
 Preuzmite dokument Ponuda 3- Grupa VIP - 12.05.2017
 Preuzmite dokument Ponuda 4- Grupa VIP - 12.05.2017
 Preuzmite dokument Ponuda 5- Grupa VIP - 12.05.2017
 Preuzmite dokument Ponuda 6- Grupa VIP - 12.05.2017
 Preuzmite dokument Ponuda 7- Grupa VIP - 12.05.2017
 Preuzmite dokument Ponuda 8- Grupa VIP - 12.05.2017
 Preuzmite dokument Ponuda 9- Grupa VIP - 12.05.2017
 Preuzmite dokument Ponuda 10- Grupa VIP - 12.05.2017
 Preuzmite dokument Izmena okvirnog sporazuma P 6 - 06.06.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru P 1-06.11.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru P 2-06.11.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru P 3-06.11.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru P 4-06.11.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru P 5-06.11.2017
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм уговору 2 П 1- 25.10.2018
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм уговору 2 П 2- 25.10.2018
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм уговору 2 П 3- 25.10.2018
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм уговору 2 П 4- 25.10.2018
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм уговору 2 П 5- 25.10.2018
 Preuzmite dokument Odluka o izmeni ugovora P 1- 11.09.2018
 Preuzmite dokument Odluka o izmeni ugovora P 2- 11.09.2018
 Preuzmite dokument Odluka o izmeni ugovora P 3- 11.09.2018
 Preuzmite dokument Odluka o izmeni ugovora P 4- 11.09.2018
 Preuzmite dokument Odluka o izmeni ugovora P 5- 11.09.2018

 

NABAVKA USLUGE DEZINFEKCIJE, DEZINSEKCIJE I DERATIZACIJE
(BROJ 7/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 07.02.2017
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 07.02.2017
 Preuzmite dokument Odluka o zaklјučenju okvirnog sporazuma -24.03.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju okvirnog sporazuma -11.04.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum -11.04.2017
 Preuzmite dokument Ponuda -11.04.2017
 Preuzmite dokument Dokumenta za zaklјučenje ugovora -11.04.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru -16.03.2018
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru -27.03.2019

 

NABAVKA ELEKTRIČNE ENERGIJE
(BROJ 6/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 01.02.2017
 Preuzmite dokument INVITATION TO BID - 01.02.2017
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 01.02.2017
 Preuzmite dokument Odluka o zaklјučenju okvirnog sporazuma -16.03.2017
 Preuzmite dokument Izjava -17.05.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum -17.05.2017
 Preuzmite dokument Ponuda -17.05.2017
 Preuzmite dokument Dokumentacija -18.05.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru - 07.07.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru 2 -01.06.2018
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru 3 -19.06.2019

 

NABAVKA KANCELARIJSKOG MATERIJALA
(BROJ 4/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 19.01.2017
 Preuzmite dokument INVITATION TO BID - 19.01.2017
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 19.01.2017
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1- 25.01.2017
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2- 25.01.2017
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 3- 30.01.2017
 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije 1- 30.01.2017
 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije 2- 31.01.2017
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 4- 31.01.2017
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 5- 31.01.2017
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 6- 02.02.2017
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 7- 03.02.2017
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 8- 03.02.2017
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 9- 03.02.2017
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 10- 03.02.2017
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 11- 03.02.2017
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 12- 03.02.2017
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 13- 06.02.2017
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 14- 07.02.2017
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 15- 07.02.2017
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 16- 07.02.2017
 Preuzmite dokument Odluka o zaključenom okvirnom sporazumu- 24.02.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu P2-14.03.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P2-14.03.2017
 Preuzmite dokument Ponuda SOG LINE-14.03.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu P1-14.03.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P1-14.03.2017
 Preuzmite dokument Ponuda AIGO-14.03.2017
 Preuzmite dokument Dokumentacija -14.03.2017
 Preuzmite dokument Izjava-14.03.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu P5-15.03.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P5-15.03.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu P9-15.03.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P9-15.03.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu P15-15.03.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P15-15.03.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu P17-15.03.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P17-15.03.2017
 Preuzmite dokument Ponuda NBK-15.03.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu P13-15.03.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P13-15.03.2017
 Preuzmite dokument Ponuda MEGA SERVIS-15.03.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu P7-17.03.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P7-17.03.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu P8-17.03.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P8-17.03.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu P12-17.03.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P12-17.03.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu P18-17.03.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P18-17.03.2017
 Preuzmite dokument Ponuda IVAĐO-17.03.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu P6-17.03.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P6-17.03.2017
 Preuzmite dokument Ponuda WINNINGA-17.03.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu P 16-20.03.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 16-20.03.2017
 Preuzmite dokument Ponuda POLIBIRO-20.03.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu P 3-20.03.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P3-20.03.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu P 11-20.03.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 11-20.03.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu P 10-20.03.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 10-20.03.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu P 14-20.03.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 14-20.03.2017
 Preuzmite dokument Ponuda ODRI PRINT-21.03.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu P 4-22.03.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 4-22.03.2017
 Preuzmite dokument Ponuda SAGITARIJUS-23.03.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru - 03.04.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru P 8 - 06.06.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru P 17 - 16.06.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru P 1 - 29.06.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru P 2 - 14.07.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru P 14 - 21.07.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru P 6 - 18.08.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru P 3- 18.08.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru P 10- 18.08.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru P 11- 18.08.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru P 12- 04.09.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru P 18- 04.09.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru P 5- 23.10.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru P 9- 23.10.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru P 7- 10.11.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru P 1- 18.12.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru P 2- 18.12.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru P 13- 23.02.2018
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru 2 za P 8- 05.03.2018
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru P 17- 14.03.2018
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru P 16 -16.03.2018
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru 2 za P 1- 30.04.2018
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru za P 15- 29.06.2018
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru 2 za P 14- 24.07.2018
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru 2 za P 2- 07.08.2018
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru 2 za P 6- 17.08.2018
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru 2 za P 3- 24.08.2018
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru 2 za P 10- 24.08.2018
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru 2 za P 11- 24.08.2018
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru 2 za P 12- 26.09.2018
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru 2 za P 18- 26.09.2018
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru 2 za P 5- 25.10.2018
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru 2 za P 9- 26.10.2018
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru 2 za P 7- 16.11.2018
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru 3 za P 1- 17.12.2018
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru 3 za P 2- 10.01.2019
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru 3 za P 17- 22.03.2019
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru 2 za P 16- 28.03.2019
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru 4 za P 2- 12.06.2019
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru 2 za P 15- 08.07.2019

 

NABAVKA GORIVA I MAZIVA
(BROJ 3/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 27.10.2016
 Preuzmite dokument INVITATION TO BID - 27.10.2016
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 27.10.2016
 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije - 29.10.2016
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1- 13.01.2017
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2- 13.01.2017
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 3- 17.01.2017
 Preuzmite dokument Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma - 10.02.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu P 5-20.03.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 5-20.03.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu P 6-20.03.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 6-20.03.2017
 Preuzmite dokument Dokumentacija -20.03.2017
 Preuzmite dokument Izjava 1 -20.03.2017
 Preuzmite dokument Ponuda NIS 1 -20.03.2017
 Preuzmite dokument Ponuda NIS 2 -20.03.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu P 1-24.03.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 1-24.03.2017
 Preuzmite dokument Izmena okvirnog sporazuma P 1-18.12.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu P 2-24.03.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 2-24.03.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu P 3-24.03.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 3-24.03.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu P 4-24.03.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 4-24.03.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu P 7-24.03.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 7-24.03.2017
 Preuzmite dokument Izveštaj Državnoj revizorskoj instituciji - 16.05.2017
 Preuzmite dokument Izveštaj Upravi za javne nabavke - 16.05.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru P 2 - 13.07.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru P 3 - 13.07.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru P 5 - 27.12.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru 2 P 2 - 03.08.2018
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru 2 P 3 - 03.08.2018
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru 2 P 5 - 09.01.2019
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru 3 P3-29.03.2019

 

NABAVKA PAPIRNE KONFEKCIJE - SANITARNI MATERIJAL OPŠTE NAMENE
(BROJ 1/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 26.10.2016
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 26.10.2016
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1- 11.01.2017
 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije - 11.01.2017
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2- 16.01.2017
 Preuzmite dokument Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma - 06.02.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu P1-07.03.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu P2-07.03.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu P3-07.03.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P1-07.03.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P2-07.03.2017
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P3-07.03.2017
 Preuzmite dokument Dokumentacija-07.03.2017
 Preuzmite dokument Ponuda-07.03.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru P1-30.03.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru P3-30.11.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru P1-11.04.2018
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru P2-07.05.2018
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom drugom ugovoru P3-11.10.2018
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom drugom ugovoru P1-04.03.2019
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom drugom ugovoru P2-29.03.2019

 

* * *

 

 

 

POGLEDAJTE ARHIVU IZ 2016. GODINE

 

 Vrh strane
Centralizovane javne nabavkeVestiInformatorInformacije od javnog značajaKonkursi, oglasi, tenderiBaza pravnih propisaBibliotekaDomenieUprava