Naslovna » O nama » Rukovodstvo

Rukovodstvo


Rukovođenje Upravom i organizacionim jedinicama Uprave
 • Direktor
 • Zamenik direktora
 • Pomoćnik direktora - rukovodilac Sektora za informaciono-komunikacione tehnologije
 • Pomoćnik direktora - rukovodilac Sektora za finansijsko-materijalne poslove
 • Pomoćnik direktora - rukovodilac Sektora za pravne i informaciono-dokumentacione i administrativne poslove
 • Pomoćnik direktora - rukovodilac Sektora za investicije, investiciono i tekuće održavanje
 • Pomoćnik direktora - rukovodilac Sektora za poslove saobraćaja
 • Pomoćnik direktora - rukovodilac Sektora za ugostiteljske usluge
 • Pomoćnik direktora - rukovodilac Sektora za reprezentativne objekte i birotehničke poslove
 • Rukovodilac Grupe za poslove interne revizije

 

 


Dejan Jonić, diplomirani politikolog - direktor

Rođen 1954. godine u Svilajncu.

Završio Fakultet političkih nauka.

Radno iskustvo:

 • Pomoćnik direktora Kliničkog centra u Tuzli,
 • Viši savetnik u Ministarstvu prosvete Republike Srbije,
 • Načelnik Resora za učenički i studentski standard Republike Srbije,
 • Zamenik direktora Doma učenika u Beogradu,
 • Pomoćnik direktora Sektora za investicije i investiciono i tekuće održavanje u Upravi za zajedničke poslove republičkih organa.

 

Milica Lukešević - v.d. zamenik direktora

Rođena 14. jula 1972. godine, u Užicu.

Radno iskustvo:

 • od 1999. do oktobra 2000. godine Ministarstvo industrije, kabinet ministra, na poslovima od posebnog značaja za razvoj indsutrije, podsticanja razvoja i strukturno prilagođavanje industrijske proizvodnje, poslovi po nalogu ministra industrije;
 • od oktobra 2000. godine u Sektoru za ekonomske odnose i privredni razvoj, Ministarstvo industrije, na analitičkim poslovima unapređenja ekonomskih odnosa između privredne strukture i privrednih subjekata, stvaranje uslova i ambijenta za unapređenje rada i poslovanja u privredi;
 • od 2001. godine, Ministarstvo za privredu i privatizaciju, kabinet zamenika ministra, na studijsko-analitičkim poslovima vezanim za poslovanje privrednih subjekata, poslovi po nalogu zamenika ministra;
 • od 2002. do 2007. godine, Ministarstvo privrede, Sektor za privatno preduzetništvo, poslovi vezani za mere i politiku preduzetništva, poslovi podsticanja
 • od 2008. godine, Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja, na poslovima privlačenja koncesija, Odsek za politiku i podsticanje koncesija, kooperaciju i druge oblike poslovne saradnje industrijskih subjekata, Sektor za upravlјanje industrijskim razvojem
 • od 2010. godine, Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja, Odsek za industijsku politiku i analizu po sektorima industrije, Odelјenje za industrijsku politiku i programske mere, Sektor za upravlјanje industrijskim razvojem
 • od 27. jula 2012. godine, Ministarstvo finansija i privrede, Odsek za industijsku politiku i analizu po sektorima industrije, Odelјenje za industrijsku politiku i programske mere, Sektor za upravlјanje industrijskim razvojem,
 • od 2013. godine, Ministarstvo privrede, Odsek za industijsku politiku i analizu po sektorima industrije, Odelјenje za industrijsku politiku i programske mere, Sektor za upravlјanje industrijskim razvojem, na poslovima za pripremu, koordinaciju i izvršavanje aktivnosti u vezi sa implementacijom Strategije i politike razvoja industrije Republike Srbije od 2011. do 2020. godine; pružanje podrške programima i projektima uvođenja čistije proizvodnje u industriji; davanje mišlјenja, predloga i objašnjenja u pogledu primene zakona i drugih propisa iz oblasti industrije; podsticanje kooperacije i drugih oblika poslovne saradnje industrijskih subjekata; učešće u pripremi mišlјenja na nacrte zakona i predloge drugih propisa čiji su predlagači drugi organi državne uprave, a koji se odnose na oblast industrije.
 • 29. januara 2014. godine Ministarstvo privrede, Odsek za industijsku politiku i analizu po sektorima industrije, Odelјenje za industrijsku politiku i programske mere, Sektor za privredu i privatizaciju, na poslovima prikuplјanja podataka i informacija za analizu strukture privrede i strukturnih promena u privredi; predlaganje mera i instrumenata za podsticanje strukturnih promena privrede; prikuplјanje podataka i informacija za analizu uticaja mera ekonomske politike na kretanje proizvodnje, i po pojedinim granama; saradnja sa državnim organima i organizacijama, udruženjima i privrednim subjektima po pitanjima iz delokruga rada Odseka.
 • od aprila meseca 2014. godine u kabinetu ministra privrede-savetnik ministra za poslove privrede i privlačenja stranih investitora; Učestvovala u pripremi Zakona o izmeni i dopuni zakona o stečaju-potpredsednik Radne grupe za pripremu Nacrta zakona o izmenama i dopunama zakona o stečaju. Sa ministrom privrede učestvovala na Javnim raspravama na temu Zakon o stečaju i Zakona o privatizaciji, učestvovala u kreiranju novog Zakona o posticajima za ulaganja.
 • 18. jula 2014. godine, Vlada Republike Srbije je imenuje na mesto vd direktora Akreditacionog tela Srbije.
 • 06. februara 2016. godine, Vlada Republike Srbije je imenuje na mesto zamenika direktora Uprave za zajedničke poslove republičkih organa.

Obrazovanje:
Master ekonomista;
Diplomirani ekonomista;
Položen državni ispit za rad u državnim organima;
Viša ekonomska škola, Valјevo;
Gimnazija “Josip Pančić”, prirodno matematički smer u Bajinoj Bašti;

Stručne obuke:

 • Privredna komora Srbije, sertifikat za poslovnu edukaciju,
 • Microsoft office,
 • Workshop on EU Emisisioon Trading Sceme, monitoring reporting and verifying reguirements
 • Privredna komora Srbije- Grupacije proizvođača i remontera železničkih (šinskih) vozila, njihovih delova i uređaja.
 • Sistem trgovine emisijama Evropske unije – obaveze monitoringa, izveštavanja i verifikacije (MRV) koju organizuje Ministarstvo životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja u okviru TAIEX instrumenta za pružanje tehničke pomoći zemlјama kandidatima EU.
 • “Strateški/programski budžet” u organizaciji Službe za upravlјanje kadrovima i USAID projekta za bolјe uslove poslovanja;
 • Workshop on State Aid - Service of General Economic Interest-Directive on state aid rules for Services of General Economic Interest (SGEI)
 • korišćenje softvera za statističku obradu podataka SPSS.
 • Predstavlјanje nacionalne strategije za borbu protiv korupcije za period 2013-2018 u organizaciji Privredne komore Beograda.
 • Obuka ISO SRP 9001; Obuka ISO SRP 17011;

Udata, majka jednog deteta.

 Vrh strane
Centralizovane javne nabavkeVestiInformatorInformacije od javnog značajaKonkursi, oglasi, tenderiBaza pravnih propisaBibliotekaDomenieUprava