Naslovna » Struktura » Prava

Сектор за правне и административне послове

Сектором руководи помоћник директора Александар Ребић, дипломирани правник.

У Сектору за правне и административне послове образују се уже унутрашње јединице и то:

1. Одељење за правне и опште послове

- Одсек за правне послове; 
- Група за опште послове.

2. Oдељење за људске ресурсе

3. Одељење за јавне набавке

- Одсек за јавне набавке добара 
- Одсек за јавне набавке услуга;
- Одсек за јавне набавке радова.

4. Одељење за информационо-документационе и библиотечке послове

5. Одељење за административне послове

- Писарница Владе;
- Писарница републичких органа управе
- Одсек за припрему и отпремање поште;
- Одсек за архивске послове.

Delokrug rada

U Sektoru za pravne i administrativne poslove obavlјaju se poslovi:

 • praćenja i primena zakona i drugih propisa;
 • pripremanje predloga opštih akata;
 • praćenje i obezbeđivanje usaglašenosti primene zakona i drugih propisa u oblasti upravlјanja i razvoja lјudskih resursa; pripremanje i kontrola ugovora i sporazuma koje zaklјučuje Uprava;
 • poslovi osiguranja imovine i lica;
 • učestvovanje u postupku pred sudovima i drugim organima;
 • sprovođenje postupaka javnih nabavki, centralizovanih javnih nabavki i licitacije;
 • pripremanje predloga odluka i rešenja; pripremanje programa rada i izveštaja o radu Uprave;
 • izrada statističkih i drugih izveštaja;
 • informatičko-dokumentacioni poslovi koji obuhvataju prikuplјanje, obradu, čuvanje i davanje na korišćenje dokumentacionog i bibliotečkog materijala od značaja za informisanje, stručno usavršavanje u republičkim organima;
 • formiranje i ažurno održavanje dokumentacionih baza podataka, poslovi na dostupnosti javnih informacija;
 • poslovi prijema, evidentiranja, združivanja, razvođenja, arhiviranja predmeta;
 • frankiranja i otpremanja pošte preko poštanske službe i internom dostavom putem kurira;
 • prijemne kancelarije, čuvanja registraturskog materijala i arhivske građe i izlučivanja i uništavanja bezvrednog registraturskog materijala i drugi poslovi iz delokruga Sektora.

 Prava

Telefon: +381 11 3611 298
Faks: +381 11 2656 336
e-mail: aleksandar.rebic@uzzpro.gov.rs
Centralizovane javne nabavkeVestiInformatorInformacije od javnog značajaKonkursi, oglasi, tenderiBaza pravnih propisaBibliotekaDomenieUprava