Насловна » Архива » Конкурси, огласи, тендери 2017.

Конкурси, огласи, тендери 2017.


ЈАВНИ КОНКУРС

 

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ДВА ПОЛОЖАЈА У УПРАВИ ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА

 Преузмите документ Преузмите документ

 

 

ЗАЈЕДНИЧКА ЈАВНА НАБАВКА

 

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА АДАПТАЦИЈИ ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА У ОБЈЕКТУ У БЕОГРАДУ У УЛИЦИ БИРЧАНИНОВА 19А
(БРОЈ 1/2017)

 Преузмите документ Обавештење о покретању преговарачког поступка - 20.01.2017
 Преузмите документ Конкурсна документација - 20.01.2017
 Преузмите документ Одлука о додели уговора -26.01.2017.
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору -31.01.2017.

 

 

ОГЛАСИ 2017 ГОДИНА

 

ОТУЂЕЊЕ ВИНА И РАКИЈЕ
(БРОЈ 2/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 14.03.2016.

 

ПРОДАЈА ЕЛЕКТРОНСКОГ ОТПАДА
(БРОЈ 1/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 01.03.2017.

 

 

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

 

НАБАВКА COCA-COLE I SCHWEPPES-A
(БРОЈ 29/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 01.03.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 01.03.2017.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора- 10.04.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора - 09.05.2017

 

НАБАВКА ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА ПОТРЕБЕ СЕКТОРА ЗА УГОСТИТЕЉСКЕ УСЛУГЕ
(БРОЈ 24/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 24.02.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 24.02.2017.
 Преузмите документ Измена конкурсне документације - 06.03.2017.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1 - 22.03.2017.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора- 07.04.2017
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 11.05.2017

 

НАБАВКА ЈАЈА
(БРОЈ 10/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 14.02.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 14.02.2017.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1- 06.03.2017.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 2- 09.03.2017.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора- 03.04.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора-25.04.2017

 

НАБАВКА ВИНА
(БРОЈ 12/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 10.02.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 10.02.2017.
 Преузмите документ Измена конкурсне документације - 14.02.2017.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1- 17.02.2017.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 2- 21.02.2017.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 3- 08.03.2017.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора- 22.03.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора- 28.04.2017

 

НАБАВКА КОЛОНИЈАЛНЕ РОБЕ И КОНДИТОРСКИХ ПРОИЗВОДА
(БРОЈ 20/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 14.02.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 14.02.2017.
 Преузмите документ Измена конкурсне документације - 01.03.2017.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора- 24.03.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора-12.04.2017

 

НАБАВКА ДОМАЋИХ И СТРАНИХ ЖЕСТОКИХ ПИЋА
(БРОЈ 11/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 10.02.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 10.02.2017.
 Преузмите документ Измена конкурсне документације - 21.02.2017.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора- 16.03.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора-30.03.2017

 

НАБАВКА ПИЛЕЋЕГ И ЋУРЕЋЕГ МЕСА
(БРОЈ 15/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 30.01.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 30.01.2017.
 Преузмите документ Измена конкурсне документације - 09.02.2017.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1- 17.02.2017.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 2- 20.02.2017.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 3- 21.02.2017.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора- 08.03.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора-30.03.2017

 

НАБАВКА СВЕЖЕГ МЛАДОГ МЕСА
(БРОЈ 7/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 30.01.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 30.01.2017.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора- 06.03.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора-23.03.2017

 

НАБАВКА КОВЕРАТА
(БРОЈ 5/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 26.01.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 26.01.2017.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора- 08.03.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора-23.03.2017

 

НАБАВКА СВЕЖЕГ СВИЊСКОГ МЕСА
(БРОЈ 4/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 25.01.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 25.01.2017.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације - 17.02.2017.
 Преузмите документ Измена конкурсне документације - 17.02.2017.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора- 03.03.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора-17.03.2017

 

НАБАВКА СВЕЖЕГ МЕСА СПЕЦИЈАЛНЕ ОБРАДЕ
(БРОЈ 1/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 19.01.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 19.01.2017.
 Преузмите документ Измена конкурсне документације - 23.01.2017.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1- 17.02.2017.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1- допуњено- 17.02.2017.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора- 27.02.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора-17.03.2017

 

 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

 

НАБАВКА СИТНОГ ИНВЕНТАРА ЗА ПОТРЕБЕ РЕЗИДЕНЦИЈАЛНИХ ОБЈЕКАТА
(БРОЈ 56/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -04.04.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација -04.04.2017.
 Преузмите документ Измена конкурсне документације 1- 07.04.2017.
 Преузмите документ Обавештење о продужењу рока- 07.04.2017.
 Преузмите документ Измена конкурсне документације 2- 18.04.2017.
 Преузмите документ Обавештење о продужењу рока 2- 18.04.2017.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора- 28.04.2017
 Преузмите документ Обавештење о обустави поступка за партију 3 - 04.05.2017
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору за партију 1 - 08.05.2017
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору за партију 2 - 09.05.2017

 

ИЗВОЂЕЊЕ СТОЛАРСКИХ РАДОВА У ОБЈЕКТИМА РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА
(БРОЈ 60/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -31.03.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација -31.03.2017.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1- 06.04.2017.
 Преузмите документ Одлука о обустави поступка - 13.04.2017.
 Преузмите документ Обавештење о обустави поступка - 13.04.2017.

 

НАБАВКА УСЛУГА СЕРВИСИРАЊА И ОТКЛАЊАЊА КВАРОВА СИСТЕМА ЗА ВИДЕО НАДЗОР ТИПА “SIMENS”, ТИПА “PANASONIC” И ОСТАЛИ СИСТЕМИ
(БРОЈ 49/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -30.03.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација -30.03.2017.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора-20.04.2017
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору за партију 1 - 11.05.2017
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору за партију 2 - 11.05.2017
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору за партију 3 - 11.05.2017

 

НАБАВКА РЕПРОМАТЕРИЈАЛА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ СИСТЕМА И ИНСТАЛАЦИЈА
(БРОЈ 42/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -27.03.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација -27.03.2017.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора- 19.04.2017
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 09.05.2017.

 

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА РЕМОНТУ ЛИФТА У ОБЈЕКТУ СИВ 3
(БРОЈ 43/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -24.03.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација -24.03.2017.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1- 30.03.2017.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора- 13.04.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора-28.04.2017

 

УГРАДЊА УРЕЂАЈА ЗА ПОВЕЋАЊЕ ПРИТИСКА НА ХИДРАНТСКОЈ МРЕЖИ У НЕМАЊИНОЈ 22-26
(БРОЈ 41/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -22.03.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација -22.03.2017.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора- 11.04.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора-24.04.2017

 

НАБАВКА КУТИЈА ЗА ПРЕСЕЉЕЊЕ
(БРОЈ 51/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -21.03.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација -21.03.2017.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора- 05.04.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора-20.04.2017

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА И ПРАЖЊЕЊА СЕПАРАТОРА, МАСНИХ ЈАМА И ОДВОДА
(БРОЈ 34/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -10.03.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација -10.03.2017.
 Преузмите документ Појашњење 1 - 16.03.2017.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора- 31.03.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора-13.04.2017

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ПЕРИОДИЧНОГ МЕХАНИЧКОГ И ХЕМИЈСКОГ ЧИШЋЕЊА ВЕНТИЛАЦИОНИХ СИСТЕМА ЗА ОДСИС МАСНИХ ИСПАРЕЊА
(БРОЈ 25/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -07.03.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација -07.03.2017.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора- 12.04.2017
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 4.05.2017.

 

НАБАВКА УСЛУГЕ СЕРВИСИРАЊА И ОДРЖАВАЊА ШТАМПАРСКИХ МАШИНА „RISO“ ФОРМАТА А3 И А4
(БРОЈ 16/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -10.02.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација -10.02.2017.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора- 28.02.2017
 Преузмите документ Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права- 06.03.2017
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 5.05.2017.

 

НАБАВКА УСЛУГЕ РЕПАРАЦИЈЕ СТИЛСКОГ НАМЕШТАЈА
(БРОЈ 54/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -28.03.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација -28.03.2017.
 Преузмите документ Одлука о обустави поступка - 07.04.2017.
 Преузмите документ Обавештење о обустави поступка - 10.04.2017.

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ПРАЊА УНУТРАШЊОСТИ ВОЗИЛА ЗА СВА ВОЗИЛА
(БРОЈ 40/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -17.03.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација -17.03.2017.
 Преузмите документ Измена конкурсне документације 1 -23.03.2017.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1 - 24.03.2017.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора- 29.03.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора-10.04.2017

 

НАБАВКА УСЛУГА СЕРВИСИРАЊА И ОТКЛАЊАЊА КВАРОВА ЕЛЕКТРОМОТОРНОГ ПОГОНА ПУМПИ СА АУТОМАТИКОМ СИСТЕМА
(БРОЈ 37/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -10.03.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација -10.03.2017.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора- 28.03.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора-12.04.2017

 

НАБАВКА БОЈА И МАТРИЦА ЗА МАШИНЕ РИСО И ДУПЛО
(БРОЈ 23/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -09.03.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација -09.03.2017.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора- 24.03.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора-06.04.2017

 

НАБАКА УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА КАНАЛИЗАЦИОНИХ ИНСТАЛАЦИЈА
(БРОЈ 35/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -07.03.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација -07.03.2017.
 Преузмите документ Појашњење 1 - 13.03.2017.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора- 27.03.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора-12.04.2017

 

НАБАВКА РЕПРОМАТЕРИЈАЛА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЕЛЕКТРОНСКИХ СИСТЕМА И ИНСТАЛАЦИЈА
(БРОЈ 31/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -06.03.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација -06.03.2017.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора- 22.03.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора-11.04.2017

 

НАБАВКА СПЛИТ ЈЕДИНИЦА ЗА ПОТРЕБЕ СЕКТОРА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ ИНВЕСТИЦИОНО И ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ И ПАРАПЕТНИХ КЛИМА ЗА ПОТРЕБЕ СЕКТОРА ЗА РЕПРЕЗЕНТАТИВНЕ ОБЈЕКТЕ И БИРОТЕХНИЧКЕ ПОСЛОВЕ
(БРОЈ 28/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -02.03.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација -02.03.2017.
 Преузмите документ Појашњење 1 - 03.03.2017.
 Преузмите документ Појашњење 2 - 10.03.2017.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора- 27.03.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора-10.04.2017

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ТЕНИСКИХ ТЕРЕНА
(БРОЈ 32/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -02.03.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација -02.03.2017.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора- 16.03.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора-29.03.2017

 

НАБАВКА ЗАВЕСА И ДРАПЕРИЈА ЗА ОБЈЕКТЕ РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА И ПРЕДСЕДНИЧКИ КАБИНЕТ ПАЛАТЕ СРБИЈА
(БРОЈ 21/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -22.02.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација -22.02.2017.
 Преузмите документ Појашњење 1 - 28.02.2017.
 Преузмите документ Обавештење о продужењу рока за подношење пријава - 28.02.2017.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора- 16.03.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора-28.03.2017

 

НАБАВКА ДОМАЋИХ И СТРАНИХ ПИВА
(БРОЈ 17/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -20.02.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација -20.02.2017.
 Преузмите документ Обавештење о продужењу рока за подношење пријава - 23.02.2017.
 Преузмите документ Измена конкурсне документације 1 -23.02.2017.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора- 09.03.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора-20.03.2017

 

НАБАВКА ВЕНЕЦИЈАНЕРА И ТРАКАСТИХ ЗАВЕСА
(БРОЈ 18/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -10.02.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација -10.02.2017.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1- 17.02.2017.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора- 03.03.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора-20.03.2017

 

НАБАВКА АРХИВСКИХ ПОЛИЦА
(БРОЈ 19/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 07.02.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 07.02.2017.
 Преузмите документ Појашњење 1 - 14.02.2017.
 Преузмите документ Обавештење о продужењу рока за подношење пријава - 14.02.2017.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора- 27.02.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора-13.03.2017

 

НАБАВКА АПЕТИСАНА
(БРОЈ 14/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -13.02.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација -13.02.2017.
 Преузмите документ Измена конкурсне документације 1 -13.02.2017.
 Преузмите документ Измена конкурсне документације 2 -13.02.2017.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора- 01.03.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора-17.03.2017

 

НАБАВКА УСЛУГА ОДРЖАВАЊА И СЕРВИСИРАЊА БАЗЕНА, БАЗЕНСКЕ ОПРЕМЕ, ФОНТАНА И ЈЕЗЕРА У РЕЗИДЕНЦИЈАЛНИМ И РЕПРЕЗЕНТАТИВНИМ ОБЈЕКТИМА
(БРОЈ 13/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -10.02.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација -10.02.2017.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора- 28.02.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора-13.03.2017

 

НАБАВКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ ОПРЕМЕ
(БРОЈ 3/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 01.02.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 01.02.2017.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора- 24.02.2017
a>Одлука о додели уговора- 28.02.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора-13.03.2017

 

НАБАВКА БРАШНА И ПРОИЗВОДА ОД БРАШНА
(БРОЈ 8/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 30.01.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 30.01.2017.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора- 14.02.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора- 09.03.2017

 

НАБАВКА ПЕЧАТА И ШТАМБИЉА
(БРОЈ 6/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 26.01.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 26.01.2017.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора- 14.02.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора- 03.03.2017

 

НАБАВКА ДРЖАВНИХ ЗАСТАВА
(БРОЈ 2/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 19.01.2017
 Преузмите документ Конкурсна документација - 19.01.2017
 Преузмите документ Одлука о додели уговора- 06.02.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора- 22.02.2017

 

 

 Конкурси, огласи, тендери

 

Контакт: Мила Сашић
Телефон: +381 11 265 88 75
e-mail: mila.sasic@uzzpro.gov.rs
Централизоване јавне набавкеВестиИнформаторИнформације од јавног значајаКонкурси, огласи, тендериБаза правних прописаБиблиотекаДомениeУправа