Насловна » Структура » Угоститељство

Сектор за угоститељске услуге

Сектором руководи помоћник директора др Милко Палибрк.

У Сектору за угоститељске услуге образоване су уже унутрашње јединице, и то:

1. Одељење за угоститељско-протоколарне услуге, Немањина 11, Бул. Михајла Пупина 2, Кнеза Милоша 24, Омладинских бригада 1 и Бирчанинова 6.

- Одсек за угоститељско-протоколарне услуге, Немањина 11
   - Група за услуживање
   - Група за послове кулинарства
- Одсек за угоститељско-протоколарне услуге, Бул. Михајла Пупина 2 и Омладинских бригада број 1
   - Група за услуживање
   - Група за послове кулинарства
- Одсек за угоститељско-протоколарне услуге, Кнеза Милоша 24 и Бирчанинова 6
   - Група за услуживање
   - Група за послове кулинарства

2. Одељење за угоститељско-протоколарне услуге, Трг Николе Пашића 13, Краља Милана 14 и Толстојева 2

- Одсек за угоститељско-протоколарне услуге, Трг Николе Пашића 13
   - Група за услуживање
   - Група за послове кулинарства
- Одсек за угоститељско-протоколарне услуге, Краља Милана 14
   - Група за услуживање
   - Група за послове кулинарства
- Одсек за угоститељско-протоколарне услуге, Толстојева 2
   - Група за послове кулинарства
   - Група за послове посластичарства

3. Одељење за угоститељско-ресторанске услуге, Немањина 22-26 и Кнеза Милоша 20

- Одсек за угоститељско-ресторанске услуге, Немањина 22-26
   - Група за услуживање
   - Група за послове кулинарства
- Одсек за угоститељско-ресторанске услуге, Кнеза Милоша 20
   - Група за услуживање
   - Група за послове кулинарства    

4. Одељење за угоститељско-ресторанске услуге, Бул. Краља Александра 15, Влајковићева 3, Краља Милана 36, Влајковићева 10 и Устаничка 29

- Одсек за угоститељско-ресторанске услуге, Бул. Краља Александра 15
   - Група за услуживање
   - Група за послове кулинарства
- Одсек за угоститељско-ресторанске услуге, Устаничка 29
   - Група за услуживање
   - Група за послове кулинарства

5. Одсек за набавку, контролу исправности, ускладиштење и дистрибуцију робе

Делокруг рада

У Сектору за угоститељске услуге обављају се следећи послови:

  • пружање угоститељских услуга корисницима у објектима републичких органа,
  • набавка животних намирница и пића,
  • припрема готових јела, посластица и напитака,
  • точење пића, допремање, складиштење и разношење робе по објектима,
  • контрола исправности намирница уз примену стандарда НАССР,
  • одржавање чистоће угоститељских просторија и инвентара,
  • вршење месечних и периодичних пописа,
  • израда норматива и ценовника оброка и пића,
  • припрема извештаја и информација,
  • послови чувања, одржавања и коришћења објеката, као и низ других послова.

 Угоститељство

Телeфон: +381 11 3614 860
Факс: +381 11 3612 502
e-mail: milko.palibrk@uzzpro.gov.rs
Централизоване јавне набавкеВестиИнформаторИнформације од јавног значајаКонкурси, огласи, тендериБаза правних прописаБиблиотекаДомениeУправа