Насловна » Централизоване јавне набавке

Централизоване јавне набавке

Приступ информационом систему за централизоване јавне набавке:


 Приступ информационом систему за централизоване јавне набавке

 

 

* * *

 

ПРЕПОРУКА УПРАВЕ ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА

 Преузмите документ Препорука - 27.03.2020.

 

* * *

 

ДОПУНА ИСЦЈН И ИНСТРУКЦИЈА ЗА КОРИШЋЕЊЕ

 Преузмите документ Обавештење свим наручиоцима - 22.01.2019.

 

* * *

 

ОБАВЕШТЕЊЕ СВИМ НАРУЧИОЦИМА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ЦЕНТРАЛИЗОВАНЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БРОЈ 9/2018

 Преузмите документ Обавештење свим наручиоцима - 11.12.2018.

 

 

* * *

ОБАВЕШТЕЊЕ НИС-а КОРИСНИЦИМА ОКВИРНИХ СПОРАЗУМА ЗА НАБАВКУ ДЕРИВАТА БМБ 95 и ЕУРОДИЗЕЛ

 Преузмите документ Обавештење НИС-а свим korisnicima - 24.05.2018.

 

* * *

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

Управа за заједничке послове републичких органа као тело за централизоване јавне набавке успоставила је Информациони систем централизованих јавних набавки са одговарајућом инструкцијом за коришћење.

Информациони систем централизованих јавних набавки је доступан наручиоцима на интернет презентацији Управе за заједничке послове републичких органа.

У Информациони систем централизованих јавних набавки, наручиоци ће уносити податке о јавним набавкама из члана 11. Уредбе о предмету, условима, начину планирања централизованих јавних набавки и спровођењу поступка јавне набавке од стране Управе за заједничке послове републичких органа као тела за централизоване јавне набавке („Сл. гл. РС“ бр. 93/2015) најкасније до 15.01.2016. године.

Додатна појашњења можете добити на телефоне:

011 363 1556

011 363 1398

011 363 1333 и

011 363 1480

С поштовањем,

Мила Сашић, начелник Одељења за јавне набавке УЗЗПРО

Teл: 2658-875

 

* * *

 

ИЗВОД ИЗ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА ЦЕНТРАЛИЗОВАНИХ ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2020. ГОДИНУ

 Преузмите документ Извод из годишњег плана централизованих јавних набавки за 2020. годину - 23.10.2019.

 

РЕШЕЊЕ ВЛАДЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН ЦЕНТРАЛИЗОВАНИХ ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2020. ГОДИНУ

 Преузмите документ Решење Владе о давању сагласности на План централизованих јавних набавки за 2020. годину - 23.10.2019.
 Преузмите документ Решење Владе о давању сагласности на План централизованих јавних набавки за 2020. годину - 05.12.2019.

 

ОДЛУКА О НАБАВНИМ КАТЕГОРИЈАМА ЗА 2020 ГОДИНУ

 Преузмите документ Одлука о набавним категоријама ѕа 2020 годину - 26.06.2019.

 

 

* * *

 

ПРЕТХОДНО ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА 2020. ГОДИНУ

 

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЈЕ НАБАВКА РАЧУНАРСКОГ МАТЕРИЈАЛА – ТОНЕРИ (осим за тонере набављене на основу цјн која је покренута у 2019. години)
(БРОЈ 1/2020)

 Преузмите документ Претходно обавештење

 

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЈЕ НАБАВКА РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ - ХАРДВЕР (чија појединачна вредност не прелази износ од 500.000,00 динара)
(БРОЈ 2/2020)

 Преузмите документ Претходно обавештење

 

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЈЕ НАБАВКА КАНЦЕЛАРИЈСКОГ НАМЕШТАЈА
(БРОЈ 3/2020)

 Преузмите документ Претходно обавештење

 

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЈЕ НАБАВКА ПРЕВОЗНИХ СРЕДСТАВА (уколико наручиоци прибаве сагласност у складу са важећим прописима
(БРОЈ 4/2020)

 Преузмите документ Претходно обавештење

 

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЈЕ НАБАВКА ЕЛЕКТРОНСКЕ КОМУКАЦИОНЕ УСЛУГЕ-МОБИЛНА ТЕЛЕФОНИЈА
(БРОЈ 5/2020)

 Преузмите документ Претходно обавештење

 

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЈЕ НАБАВКА УСЛУГА ОСИГУРАЊА ЗАПОСЛЕНИХ
(БРОЈ 6/2020)

 Преузмите документ Претходно обавештење

 

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЈЕ НАБАВКА УСЛУГА ОСИГУРАЊА ИМОВИНЕ
(БРОЈ 7/2020)

 Преузмите документ Претходно обавештење

 

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЈЕ НАБАВКА УСЛУГЕ ЧИШЋЕЊА ЗГРАДА
(БРОЈ 8/2020)

 Преузмите документ Претходно обавештење

 

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЈЕ НАБАВКА ЕЛЕКТРОНСКЕ КОМУНИКАЦИОНЕ УСЛУГЕ – УСЛУГА ПРЕНОСА ПУТЕМ ОПТИЧКИХ ВЛАКАНА
(БРОЈ 9/2020)

 Преузмите документ Претходно обавештење

 

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЈЕ НАБАВКА УСЛУГА ОДРЖАВАЊА И ПОПРАВКЕ (одржавање рачунарске опреме – рачунара, штампача и комуникационе опреме) – само за oпрему која није била предмет цјн у 2019. години или је набављена у 2019. години
(БРОЈ 10/2020)

 Преузмите документ Претходно обавештење

 

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЈЕ НАБАВКА ЕЛЕКТРОНСКЕ КОМУНИКАЦИОНЕ УСЛУГЕ - ИНТЕРНЕТ
(БРОЈ 11/2020)

 Преузмите документ Претходно обавештење

 

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЈЕ НАБАВКА УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА ВОЗИЛА
(БРОЈ 12/2020)

 Преузмите документ Претходно обавештење

 

* * *

 

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЗА 2020. ГОДИНУ

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА – РАЧУНАРА, ШТАМПАЧА И КОМУНИКАЦИОНЕ ОПРЕМЕ (САМО ЗА ОПРЕМУ КОЈА НИЈЕ БИЛА ПРЕДМЕТ ЦЈН У 2019. ГОДИНИ ИЛИ ЈЕ НАБАВЉЕНА У 2019. ГОДИНИ).
(БРОЈ 7/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 26.02.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација I део - 10.03.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација II део - 10.03.2020
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1 - 20.03.2020
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 2 - 25.03.2020

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ЧИШЋЕЊА ЗГРАДА
(БРОЈ 5/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 26.02.2020
 Преузмите документ INVITATION TO BID - 26.02.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 26.02.2020
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1 - 28.02.2020
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 2 - 02.03.2020
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 3 - 09.03.2020
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 4 - 11.03.2020
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 5 - 12.03.2020
 Преузмите документ Одлука о закључењу оквирног споразума - 26.03.2020
 Преузмите документ Oбавештење о поднетом захтеву за заштиту права 1 - 03.04.2020
 Преузмите документ Oбавештење о поднетом захтеву за заштиту права 2 - 03.04.2020

 

НАБАВКА КАНЦЕЛАРИЈСКОГ НАМЕШТАЈА
(БРОЈ 10/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 26.02.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 26.02.2020
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1 - 12.03.2020
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 2 - 16.03.2020
 Преузмите документ Одлука о закључењу оквирног споразума - 20.03.2020
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 1 - 06.04.2020
 Преузмите документ Оквирни споразум П 1 - 06.04.2020
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 2 - 06.04.2020
 Преузмите документ Оквирни споразум П 2 - 06.04.2020
 Преузмите документ Документација - 06.04.2020

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА ЗАПОСЛЕНИХ И ДРУГИХ ЛИЦА
(БРОЈ 11/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 19.02.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 19.02.2020
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1 - 27.02.2020
 Преузмите документ Одлука о закључењу оквирног споразума - 17.03.2020

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА ВОЗИЛА
(БРОЈ 6/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 19.02.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 19.02.2020
 Преузмите документ Одлука о закључењу оквирног споразума - 16.03.2020
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 1 - 01.04.2020
 Преузмите документ Оквирни споразум први део П 1 - 01.04.2020
 Преузмите документ Оквирни споразум други део П 1 - 01.04.2020
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 2 - 01.04.2020
 Преузмите документ Оквирни споразум први П 2 - 01.04.2020
 Преузмите документ Документација - 01.04.2020

 

НАБАВКА ЕЛЕКТРОНСКИХ КОМУНИКАЦИОНИХ УСЛУГА - УСЛУГЕ ПРЕНОСА ПУТЕМ ОПТИЧКИХ ВЛАКАНА
(БРОЈ 8/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 18.02.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 18.02.2020
 Преузмите документ Одлука о закључењу оквирног споразума - 01.04.2020

 

НАБАВКА ЕЛЕКТРОНСКИХ КОМУНИКАЦИОНИХ УСЛУГА - ИНТЕРНЕТ
(БРОЈ 3/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 18.02.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 18.02.2020
 Преузмите документ Измена конкурсне документације 1 - 27.02.2020
 Преузмите документ Измена конкурсне документације 2 - 04.03.2020
 Преузмите документ Одлука о закључењу оквирног споразума - 26.03.2020

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА ИМОВИНЕ
(БРОЈ 9/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 13.02.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 13.02.2020
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1 - 21.02.2020
 Преузмите документ Измена конкурсне документације 1 - 21.02.2020
 Преузмите документ Измена конкурсне документације 2 - 25.02.2020
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 2 - 26.02.2020
 Преузмите документ Измена конкурсне документације 3 - 27.02.2020
 Преузмите документ Обавештење о продужењу рока - 27.02.2020
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 3 - 27.02.2020
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 4 - 02.03.2020
 Преузмите документ Измена конкурсне документације 4 - 02.03.2020
 Преузмите документ Обавештење о продужењу рока 2 - 02.03.2020
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 5 - 09.03.2020
 Преузмите документ Измена конкурсне документације 5 - 09.03.2020
 Преузмите документ Одлука о закључењу оквирног споразума - 02.04.2020

 

НАБАВКА УСЛУГА МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ
(БРОЈ 4/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 10.02.2020
 Преузмите документ INVITATION TO BID - 10.02.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 10.02.2020
 Преузмите документ Одлука о закључењу оквирног споразума - 09.03.2020

 

НАБАВКА РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ - ХАРДВЕР (ЧИЈА ПОЈЕДИНАЧНА ВРЕДНОСТ НЕ ПРЕЛАЗИ ИЗНОС ОД 500.000,00 ДИНАРА)
(БРОЈ 2/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 05.02.2020
 Преузмите документ INVITATION TO BID - 05.02.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 05.02.2020
 Преузмите документ Измена конкурсне документације 1 - 20.02.2020
 Преузмите документ Обавештење о продужењу рока 1 - 20.02.2020
 Преузмите документ Измена конкурсне документације 2 - 27.02.2020
 Преузмите документ Обавештење о продужењу рока 2 - 27.02.2020
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1 - 27.02.2020
 Преузмите документ Обавештење о продужењу рока 3 - 05.03.2020
 Преузмите документ Позив за подношење понуде - измена - 06.02.2020
 Преузмите документ INVITATION TO BID - измена - 06.02.2020
 Преузмите документ Измена конкурсне документације 3 - 06.06.2020
 Преузмите документ Одлука о закључењу оквирног споразума - 23.03.2020

 

НАБАВКА РАЧУНАРСКОГ МАТЕРИЈАЛА – ТОНЕРА, ОСИМ ЗА ТОНЕРЕ НАБАВЉЕНЕ НА ОСНОВУ ЦЈН КОЈА ЈЕ ПОКРЕНУТА У 2019. ГОДИНИ
(БРОЈ 1/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 03.02.2020
 Преузмите документ INVITATION TO BID - 03.02.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 03.02.2020
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1 - 07.02.2020
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 2 - 18.02.2020
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 3 - 19.02.2020
 Преузмите документ Измена конкурсне документације 1 - 19.02.2020
 Преузмите документ Обавештење о продужењу рока - 19.02.2020
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 4 - 24.02.2020
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 5 - 24.02.2020
 Преузмите документ Одлука о закључењу оквирног споразума - 10.03.2020
 Преузмите документ Oбавештење о поднетом захтеву за заштиту права - 19.03.2020
 Преузмите документ Допуна обавештења о поднетом захтеву за заштиту права - 19.03.2020
 Преузмите документ Одлука о обустави поступка за Партију 7 - 23.03.2020
 Преузмите документ Одлука о обустави поступка за Партију 9 - 23.03.2020
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 11 - 02.04.2020
 Преузмите документ Оквирни споразум први П 11 - 02.04.2020
 Преузмите документ Документација - 02.04.2020

 

 

* * *

 

 

ИЗВОД ИЗ ПЛАНА ЦЕНТРАЛИЗОВАНИХ ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2018 ГОДИНУ

 Преузмите документ Извод из Годишњег плана централизованих јавних набавки за 2018. годину - 17.11.2017.
 Преузмите документ Решење Владе о давању сагласности на план. - 17.11.2017.

 

ИЗВОД ИЗ ПЛАНА ЦЕНТРАЛИЗОВАНИХ ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2019 ГОДИНУ

 Преузмите документ Извод из Годишњег плана централизованих јавних набавки за 2019. годину - 31.10.2018.
 Преузмите документ Решење Владе о давању сагласности на план. - 31.10.2018.

 

 

* * *

 

ПРЕТХОДНО ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА 2019. ГОДИНУ

 

НАБАВКА КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА
(БРОЈ 1/2019)

 Преузмите документ Претходно обавештење

 

НАБАВКА РАЧУНАРСКОГ МАТЕРИЈАЛА – ТОНЕРА (ОСИМ ЗА ТОНЕРЕ НАБАВЉЕНЕ НА ОСНОВУ ЦЕНТРАЛИЗОВАНЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ КОЈА ЈЕ ПОКРЕНУТА У 2018. ГОДИНИ)
(БРОЈ 2/2019)

 Преузмите документ Претходно обавештење

 

НАБАВКА ГОРИВА И МАЗИВА
(БРОЈ 3/2019)

 Преузмите документ Претходно обавештење

 

НАБАВКЕ ЈЕ НАБАВКА ПРЕВОЗНИХ СРЕДСТАВА (УКОЛИКО НАРУЧИОЦИ ПРИБАВЕ САГЛАСНОСТ У СКЛАДУ СА ВАЖЕЋИМ ПРОПИСИМА)
(БРОЈ 4/2019)

 Преузмите документ Претходно обавештење

 

НАБАВКА РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ - ХАРДВЕР ЧИЈА ПОЈЕДИНАЧНА ВРЕДНОСТ НЕ ПРЕЛАЗИ ИЗНОС ОД 500.000,00 ДИНАРА
(БРОЈ 5/2019)

 Преузмите документ Претходно обавештење

 

НАБАВКА РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ – ХАРДВЕР ЧИЈА ПОЈЕДИНАЧНА ВРЕДНОСТ ПРЕЛАЗИ ИЗНОС ОД 500.000,00 ДИНАРА
(БРОЈ 6/2019)

 Преузмите документ Претходно обавештење

 

НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ
(БРОЈ 7/2019 )

 Преузмите документ Претходно обавештење

 

НАБАВКА ПАПИРНЕ КОНФЕКЦИЈЕ
(БРОЈ 8/2019)

 Преузмите документ Претходно обавештење

 

НАБАВКА КАНЦЕЛАРИЈСКОГ НАМЕШТАЈА
(БРОЈ 9/2019)

 Преузмите документ Претходно обавештење

 

НАБАВКА САНИТАРНИХ УСЛУГА И ДРУГЕ СРОДНЕ УСЛУГЕ (ДЕЗИНФЕКЦИЈА, ДЕЗИНСЕКЦИЈА И ДЕРАТИЗАЦИЈА)
(БРОЈ 10/2019)

 Преузмите документ Претходно обавештење

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА И ПОПРАВКЕ (ОДРЖАВАЊЕ РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ – РАЧУНАРА, ШТАМПАЧА И КОМУНИКАЦИОНЕ ОПРЕМЕ), САМО ЗА ОПРЕМУ КОЈА НИЈЕ БИЛА ПРЕДМЕТ ЦЕНТРАЛИЗОВАНЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ У 2018. ГОДИНИ ИЛИ ЈЕ НАБАВЉЕНА У 2018. ГОДИНИ
(БРОЈ 11/2019)

 Преузмите документ Претходно обавештење

 

НАБАВКА ЕЛЕКТРОНСКЕ КОМУНИКАЦИОНЕ УСЛУГЕ - УСЛУГА ПРЕНОСА ПУТЕМ ОПТИЧКИХ ВЛАКАНА
(БРОЈ 12/2019)

 Преузмите документ Претходно обавештење

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ОБЕЗБЕЂЕЊА (ФИЗИЧКО-ТЕХНИЧКО И ПРОТИВПОЖАРНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ОБЈЕКАТА)
(БРОЈ 13/2019)

 Преузмите документ Претходно обавештење

 

* * *

 

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЗА 2019. ГОДИНУ

 

НАБАВКА РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ - ХАРДВЕР (ЧИЈА ПОЈЕДИНАЧНА ВРЕДНОСТ ПРЕЛАЗИ ИЗНОС ОД 500.000,00 ДИНАРА).
(БРОЈ 21/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 21.11.2019
 Преузмите документ Конкурсна документација - 21.11.2019
 Преузмите документ Одлука о закљученом оквирном споразуму - 16.12.2019
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 1 - 08.01.2020
 Преузмите документ Оквирни споразум П 1 - 08.01.2020
 Преузмите документ Обавештење П 1 - 09.01.2020
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 2 - 08.01.2020
 Преузмите документ Оквирни споразум П 2 - 08.01.2020
 Преузмите документ Обавештење П 2 - 09.01.2020
 Преузмите документ Понуда AIGO BUSINESS SYSTEM - 08.01.2020
 Преузмите документ Документација - 08.01.2020

 

НАБАВКА ПРЕВОЗНИХ СРЕДСТАВА
(БРОЈ 20/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 26.08.2019
 Преузмите документ Конкурсна документација - 26.08.2019
 Преузмите документ Одлука о закљученом оквирном споразуму - 19.09.2019
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму - 30.09.2019
 Преузмите документ Оквирни споразум - 30.09.2019
 Преузмите документ Понуда AUTOČAČAK - 30.09.2019
 Преузмите документ Документација - 30.09.2019

 

НАБАВКА ПРЕВОЗНИХ СРЕДСТАВА
(БРОЈ 19/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 02.08.2019
 Преузмите документ Конкурсна документација - 02.08.2019
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1 - 19.08.2019
 Преузмите документ Обавештење о продужењу рока - 19.08.2019
 Преузмите документ Одлука о закљученом оквирном споразуму - 05.09.2019
 Преузмите документ Документација за закључење уговора - 24.09.2019
 Преузмите документ Понуде понуђача AUTO ČAČAK и AUTO KUĆA KOMPRESOR - 24.09.2019
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 4 - 24.09.2019
 Преузмите документ Оквирни споразум П 4 - 24.09.2019
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 1 - 30.09.2019
 Преузмите документ Оквирни споразум П 1 - 30.09.2019
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 2 - 30.09.2019
 Преузмите документ Оквирни споразум П 2 - 30.09.2019
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 3 - 30.09.2019
 Преузмите документ Оквирни споразум П 3 - 30.09.2019

 

НАБАВКА ПРЕВОЗНИХ СРЕДСТАВА- ПАРТИЈА 5- ПУТНИЧКО ВОЗИЛО РАДНЕ ЗАПРЕМИНЕ ДО-2000 CM³, СНАГЕ МИН. 150KW
(БРОЈ 18/2019)

 Преузмите документ Конкурсна документација - 29.07.2019
 Преузмите документ Одлука о закљученом оквирном споразуму - 08.08.2019
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму - 13.08.2019
 Преузмите документ Оквирни споразум П 3 - 13.08.2019
 Преузмите документ Понуда AUTOKOMERC - 13.08.2019
 Преузмите документ Документација - 13.08.2019
 Преузмите документ Изјава - 13.08.2019
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм уговору - 22.08.2019

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА – РАЧУНАРА, ШТАМПАЧА И КОМУНИКАЦИОНЕ ОПРЕМЕ (САМО ЗА ОПРЕМУ КОЈА НИЈЕ БИЛА ПРЕДМЕТ ЦЈН У 2018. ГОДИНИ ИЛИ ЈЕ НАБАВЉЕНА У 2018. ГОДИНИ)
(БРОЈ 17/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 18.07.2019
 Преузмите документ Конкурсна документација - 18.07.2019
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1 - 24.07.2019
 Преузмите документ Одлука о закљученом оквирном споразуму - 16.08.2019
 Преузмите документ Обавештење о обустави поступка за П 4 - 27.08.2019
 Преузмите документ Обавештење о обустави поступка за П 4.1 - 27.08.2019
 Преузмите документ Обавештење о обустави поступка за П 11 - 27.08.2019
 Преузмите документ Обавештење о обустави поступка за П 14 - 27.08.2019
 Преузмите документ Обавештење о обустави поступка за П 26 - 27.08.2019
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 15 - 12.09.2019
 Преузмите документ Оквирни споразум П 15 - 12.09.2019
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 23 - 12.09.2019
 Преузмите документ Оквирни споразум П 23 - 12.09.2019
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 28 - 12.09.2019
 Преузмите документ Оквирни споразум П 28 - 12.09.2019
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 29 - 12.09.2019
 Преузмите документ Оквирни споразум П 29 - 12.09.2019
 Преузмите документ Документација - 12.09.2019
 Преузмите документ Понуда Enel PS - 12.09.2019
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П 28 - 02.03.2020
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П 29 - 02.03.2020
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П 15 - 02.03.2020

 

НАБАВКА РАЧУНАРСКОГ МАТЕРИЈАЛА – ТОНЕРА (ОСИМ ЗА ТОНЕРЕ НАБАВЉЕНЕ НА ОСНОВУ ЦЈН КОЈА ЈЕ ПОКРЕНУТА У 2018. ГОДИНИ)
(БРОЈ 16/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 05.07.2019
 Преузмите документ Конкурсна документација - 05.07.2019
 Преузмите документ Одлука о закљученом оквирном споразуму - 05.08.2019
 Преузмите документ Обавештење о обустави поступка за П 7 - 16.08.2019
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 9 - 29.08.2019
 Преузмите документ Оквирни споразум П 9 - 29.08.2019
 Преузмите документ Документација - 29.08.2019
 Преузмите документ Понуда DELFI commerce - 29.08.2019

 

НАБАВКА РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ - ХАРДВЕР (ЧИЈА ПОЈЕДИНАЧНА ВРЕДНОСТ НЕ ПРЕЛАЗИ ИЗНОС ОД 500.000,00 ДИНАРА)
(БРОЈ 15/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 04.07.2019
 Преузмите документ INVITATION TO BID - 04.07.2019
 Преузмите документ Конкурсна документација - 04.07.2019
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1 - 15.07.2019
 Преузмите документ Одлука о закљученом оквирном споразуму - 05.08.2019
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 2 - 26.08.2019
 Преузмите документ Оквирни споразум П 2 - 26.08.2019
 Преузмите документ Документаија - 26.08.2019
 Преузмите документ Понуда SAGA - 26.08.2019
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 3 - 28.08.2019
 Преузмите документ Оквирни споразум П 3 - 28.08.2019
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 4 - 28.08.2019
 Преузмите документ Оквирни споразум П 4 - 28.08.2019
 Преузмите документ Понуда AIGO BS - 28.08.2019
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 1 - 02.09.2019
 Преузмите документ Оквирни споразум П 1 - 02.09.2019
 Преузмите документ Понуда COMTRADE - 02.09.2019

 

НАБАВКА ПРЕВОЗНИХ СРЕДСТАВА
(БРОЈ 14/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 07.06.2019
 Преузмите документ Конкурсна документација - 07.06.2019
 Преузмите документ Обавештење о продужењу рока за достављање понуда- 21.06.2019
 Преузмите документ Одлука о закљученом оквирном споразуму - 11.07.2019
 Преузмите документ Документација за закључење уговора - 17.07.2019
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 2 - 17.07.2019
 Преузмите документ Оквирни споразум П 2 - 17.07.2019
 Преузмите документ Понуда AUTO KUCA KOMPRESOR - 17.07.2019
 Преузмите документ Одлука о измени Oдлуке о закључењу оквирног споразума - 18.07.2019
 Преузмите документ Обавештење о обустави поступка П 5 - 22.07.2019
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 3 - 22.07.2019
 Преузмите документ Оквирни споразум П 3 - 22.07.2019
 Преузмите документ Понуда први део PORSCHE SCG - 22.07.2019
 Преузмите документ Понуда други део PORSCHE SCG - 22.07.2019
 Преузмите документ Каталог PORSCHE SCG - 22.07.2019
 Преузмите документ Понуда AUTO CACAK - 22.07.2019
 Преузмите документ Каталог 1 AUTO CACAK - 22.07.2019
 Преузмите документ Каталог 2 AUTO CACAK - 22.07.2019
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 1 - 31.07.2019
 Преузмите документ Оквирни споразум П 1 - 31.07.2019
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 4 - 31.07.2019
 Преузмите документ Оквирни споразум П 4 - 31.07.2019

 

НАБАВКА КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА
(БРОЈ 13/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 29.05.2019
 Преузмите документ Конкурсна документација - 29.05.2019
 Преузмите документ Одлука о закљученом оквирном споразуму - 20.06.2019
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 3 - 28.06.2019
 Преузмите документ Оквирни споразум П 3 - 28.06.2019
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 16 - 28.06.2019
 Преузмите документ Оквирни споразум П 16 - 28.06.2019
 Preuzmite dokument Понуда POLI BIRO - 28.06.2019
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П 3 - 21.08.2019
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П 16 - 18.02.2020

 

ОДРЖАВАЊА РАЧУНАРСКЕ И КОМУНИКАЦИОНЕ ОПРЕМЕ И ШТАМПАЧА
(БРОЈ 8/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 25.04.2019
 Преузмите документ INVITATION TO BID - 25.04.2019
 Преузмите документ Конкурсна документација 1 - 25.04.2019
 Преузмите документ Конкурсна документација 2 - 25.04.2019
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1 - 08.05.2019
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 2 - 10.05.2019
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 3 - 13.05.2019
 Преузмите документ Обавештење заинтересованим лицима - 13.05.2019
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 4 - 14.05.2019
 Преузмите документ Измена конкурсне документације 1- 14.05.2019
 Преузмите документ Обавештење о продужењу рока за достављање понуда- 14.05.2019
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 5 - 14.05.2019
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 6 - 14.05.2019
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 7 - 16.05.2019
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 8 - 20.05.2019
 Преузмите документ Одлука о закљученом оквирном споразуму - 11.06.2019
 Преузмите документ Обавештење о обустави поступка за П 4 - 24.06.2019
 Преузмите документ Обавештење о обустави поступка за П 11 - 24.06.2019
 Преузмите документ Обавештење о обустави поступка за П 14 - 24.06.2019
 Преузмите документ Обавештење о обустави поступка за П 15 - 24.06.2019
 Преузмите документ Обавештење о обустави поступка за П 23 - 24.06.2019
 Преузмите документ Обавештење о обустави поступка за П 26 - 24.06.2019
 Преузмите документ Обавештење о обустави поступка за П 28 - 24.06.2019
 Преузмите документ Обавештење о обустави поступка за П 29 - 24.06.2019
 Преузмите документ Исправка - 02.07.2019
 Preuzmite dokument Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 9 - 05.07.2019
 Preuzmite dokument Оквирни споразум П 9 - 05.07.2019
 Preuzmite dokument Документација - 05.07.2019
 Preuzmite dokument Изјава - 05.07.2019
 Preuzmite dokument Понуда BIRO PRINT SISTEMI i ORIGINAL - 05.07.2019
 Preuzmite dokument Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 17 - 08.07.2019
 Preuzmite dokument Оквирни споразум П 17 - 08.07.2019
 Preuzmite dokument Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 21 - 08.07.2019
 Preuzmite dokument Оквирни споразум П 21 - 08.07.2019
 Preuzmite dokument Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 27 - 08.07.2019
 Preuzmite dokument Оквирни споразум П 27 - 08.07.2019
 Preuzmite dokument Понуда SAGA - 08.07.2019
 Preuzmite dokument Понуда SAGA (PARTIJE 17 i 21) - 08.07.2019
 Preuzmite dokument Понуда MALEX-CITY COPY SERVICE i AIGO BS - 08.07.2019
 Preuzmite dokument Понуда NEPO SYSTEM i EWE COMP - 08.07.2019
 Preuzmite dokument Понуда COMTRADE SYSTEM INTEGRATION i INFORMATIKA - 08.07.2019
 Preuzmite dokument Понуда AIGO BS i TEHNIKOM INFORMATIKA - 08.07.2019
 Preuzmite dokument Понуда ASSECO SEE - 08.07.2019
 Preuzmite dokument Понуда AIGO BS i SAGA - 08.07.2019
 Preuzmite dokument Понуда AIGO BS (PARTIJA 19) - 08.07.2019
 Preuzmite dokument Понуда ITS NETWORK - 08.07.2019
 Preuzmite dokument Понуда COMTRADE SYSTEM INTEGRATION - 08.07.2019
 Preuzmite dokument Понуда OBLAK TEHNOLOGIJE - 08.07.2019
 Preuzmite dokument Понуда MALEX-CITY COPY SERVICE - 08.07.2019
 Preuzmite dokument Понуда INFORMATIKA (PARTIJE 1,6,30) - 08.07.2019
 Preuzmite dokument Понуда INFORMATIKA (PARTIJA 8) - 08.07.2019
 Preuzmite dokument Понуда INFORMATIKA I DIGITRON IST - 08.07.2019
 Preuzmite dokument Понуда I & D COM - 08.07.2019
 Preuzmite dokument Понуда AIGO BS, KOMPJUTER TEHNIKA I SAGA - 08.07.2019
 Preuzmite dokument Понуда AIGO BS I MALEX CITY COPY SERVICE - 08.07.2019
 Preuzmite dokument Понуда AIGO BS I INTEC - 08.07.2019
 Preuzmite dokument Понуда DIKTI LINE - 08.07.2019
 Preuzmite dokument Понуда DELFI COMMERCE - 08.07.2019
 Preuzmite dokument Понуда DIGITRON IST - 08.07.2019
 Preuzmite dokument Понуда ALGOTECH - 08.07.2019
 Preuzmite dokument Понуда AIGO BS (PARTIJE 1, 2, 3, 5, 10 i 12) - 08.07.2019
 Preuzmite dokument Понуда INFORMATIKA i SAGA - 08.07.2019
 Preuzmite dokument Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 8 - 09.07.2019
 Preuzmite dokument Оквирни споразум П 8 - 09.07.2019
 Preuzmite dokument Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 12 - 11.07.2019
 Preuzmite dokument Оквирни споразум П 12 - 11.07.2019
 Preuzmite dokument Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 1 - 11.07.2019
 Preuzmite dokument Оквирни споразум П 1 - 11.07.2019
 Preuzmite dokument Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 6 - 11.07.2019
 Preuzmite dokument Оквирни споразум П 6 - 11.07.2019
 Preuzmite dokument Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 13 - 11.07.2019
 Preuzmite dokument Оквирни споразум П 13 - 11.07.2019
 Preuzmite dokument Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 25 - 11.07.2019
 Preuzmite dokument Оквирни споразум П 25 - 11.07.2019
 Preuzmite dokument Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 30 - 11.07.2019
 Preuzmite dokument Оквирни споразум П 30 - 11.07.2019
 Preuzmite dokument Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 2 - 12.07.2019
 Preuzmite dokument Оквирни споразум П 2 - 12.07.2019
 Preuzmite dokument Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 3 - 12.07.2019
 Preuzmite dokument Оквирни споразум П 3 - 12.07.2019
 Preuzmite dokument Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 5 - 12.07.2019
 Preuzmite dokument Оквирни споразум П 5 - 12.07.2019
 Preuzmite dokument Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 7 - 12.07.2019
 Preuzmite dokument Оквирни споразум П 7 - 12.07.2019
 Preuzmite dokument Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 10 - 12.07.2019
 Preuzmite dokument Оквирни споразум П 10 - 12.07.2019
 Preuzmite dokument Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 19 - 12.07.2019
 Preuzmite dokument Оквирни споразум П 19 - 12.07.2019
 Preuzmite dokument Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 24 - 15.07.2019
 Preuzmite dokument Оквирни споразум П 24 - 15.07.2019
 Preuzmite dokument Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 16 - 17.07.2019
 Preuzmite dokument Оквирни споразум П 16 - 17.07.2019
 Preuzmite dokument Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 18 - 17.07.2019
 Preuzmite dokument Оквирни споразум П 18 - 17.07.2019
 Preuzmite dokument Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 22 - 17.07.2019
 Preuzmite dokument Оквирни споразум П 22 - 17.07.2019
 Preuzmite dokument Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 20 - 17.07.2019
 Preuzmite dokument Оквирни споразум П 20 - 17.07.2019
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П 8 - 27.02.2020
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П 7 - 28.02.2020
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П 2 - 28.02.2020
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П 3 - 28.02.2020
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П 5 - 28.02.2020
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П 30 - 02.03.2020
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П 13 - 02.03.2020
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П 6 - 02.03.2020
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П 1 - 02.03.2020

 

НАБАВКА ПРЕВОЗНИХ СРЕДСТАВА
(БРОЈ 12/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 19.04.2019
 Преузмите документ Конкурсна документација - 19.04.2019
 Преузмите документ Одлука о закљученом оквирном споразуму - 15.05.2019
 Preuzmite dokument Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 1 - 13.06.2019
 Preuzmite dokument Оквирни споразум П 1 - 13.06.2019
 Preuzmite dokument Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 2 - 13.06.2019
 Preuzmite dokument Оквирни споразум П 2 - 13.06.2019
 Preuzmite dokument Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 3 - 13.06.2019
 Preuzmite dokument Оквирни споразум П 3 - 13.06.2019
 Preuzmite dokument Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 4 - 13.06.2019
 Preuzmite dokument Оквирни споразум П 4 - 13.06.2019
 Preuzmite dokument Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 5 - 13.06.2019
 Preuzmite dokument Оквирни споразум П 5 - 13.06.2019
 Preuzmite dokument Документација за закључење уговора - 13.06.2019
 Preuzmite dokument Понуда AUTO ČAČAK - 13.06.2019

 

НАБАВКА ЕЛЕКТРОНСКИХ КОМУНИКАЦИОНИХ УСЛУГА - УСЛУГЕ ПРЕНОСА ПУТЕМ ОПТИЧКИХ ВЛАКАНА– DARK FIBER
(БРОЈ 4/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 18.04.2019
 Преузмите документ Конкурсна документација - 18.04.2019
 Преузмите документ Одлука о закљученом оквирном споразуму - 13.05.2019
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 1 - 31.05.2019
 Преузмите документ Оквирни споразум П 1 - 31.05.2019
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 2 - 31.05.2019
 Преузмите документ Оквирни споразум П 2 - 31.05.2019
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 3 - 31.05.2019
 Преузмите документ Оквирни споразум П 3 - 31.05.2019
 Преузмите документ Понуда Telekom - 31.05.2019
 Преузмите документ Документација - 31.05.2019

 

НАБАВКА РАЧУНАРСКОГ МАТЕРИЈАЛА – ТОНЕРА (ОСИМ ЗА ТОНЕРЕ НАБАВЉЕНЕ НА ОСНОВУ ЦЈН КОЈА ЈЕ ПОКРЕНУТА У 2018. ГОДИНИ)
(БРОЈ 10/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 29.03.2019
 Преузмите документ INVITATION TO BID - 29.03.2019
 Преузмите документ Конкурсна документација - 29.03.2019
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1 - 03.04.2019
 Преузмите документ Измена конкурсне документације 1 - 03.04.2019
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 2 - 04.04.2019
 Преузмите документ Измена конкурсне документације 2 - 05.04.2019
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 3 - 05.04.2019
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 4 - 10.04.2019
 Преузмите документ Одлука о закљученом оквирном споразуму - 10.05.2019
 Преузмите документ Обавештење о обустави поступка за П 7 - 22.05.2019
 Преузмите документ Обавештење о обустави поступка за П 9 - 22.05.2019
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 8 - 30.05.2019
 Преузмите документ Оквирни споразум П 8 - 30.05.2019
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 11 - 30.05.2019
 Преузмите документ Оквирни споразум П 11 - 30.05.2019
 Преузмите документ Понуда Informatika - 30.05.2019
 Преузмите документ Понуда Digitron ist - 30.05.2019
 Преузмите документ Документација - 30.05.2019
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 12 - 31.05.2019
 Преузмите документ Оквирни споразум П 12 - 31.05.2019
 Преузмите документ Обавештење П 12 - 05.08.2019
 Преузмите документ Понуда I&D COM - 31.05.2019
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 5 - 31.05.2019
 Преузмите документ Оквирни споразум П 5 - 31.05.2019
 Преузмите документ Понуда ITS NETWORK - 31.05.2019
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 4 - 31.05.2019
 Преузмите документ Оквирни споразум П 4 - 31.05.2019
 Преузмите документ Понуда OBLAK TEHNOLOGIJE - 31.05.2019
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 2 - 31.05.2019
 Преузмите документ Оквирни споразум П 2 - 31.05.2019
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 3 - 31.05.2019
 Преузмите документ Оквирни споразум П 3 - 31.05.2019
 Преузмите документ Понуда Aigo - 31.05.2019
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 10 - 31.05.2019
 Преузмите документ Оквирни споразум П 10 - 31.05.2019
 Преузмите документ Понуда Delfi - 31.05.2019
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 6 - 03.06.2019
 Преузмите документ Оквирни споразум П 6 - 03.06.2019
 Преузмите документ Понуда Delfi - 03.06.2019
 Преузмите документ Обавештење о промени законског заступника за П 4 - 07.06.2019
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 1 - 10.06.2019
 Преузмите документ Оквирни споразум П 1 - 10.06.2019
 Преузмите документ Понуда Malex - 25.06.2019
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П 3 - 28.01.2020
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П 8 - 07.02.2020
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П 10 - 05.03.2020

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ОБЕЗБЕЂЕЊА (ФИЗИЧКО-ТЕХНИЧКО И ПРОТИВПОЖАРНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ОБЈЕКАТА)
(БРОЈ 11/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 29.03.2019
 Преузмите документ INVITATION TO BID - 29.03.2019
 Преузмите документ Конкурсна документација - 29.03.2019
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1 - 03.04.2019
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 2 - 03.04.2019
 Преузмите документ Измена конкурсне документације 1 - 03.04.2019
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 3 - 05.04.2019
 Преузмите документ Одлука о закљученом оквирном споразуму - 13.05.2019
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 16 - 30.05.2019
 Преузмите документ Оквирни споразум П 16 - 30.05.2019
 Преузмите документ Понуда INTER SAFE, PROTEKTA GROUP I ZASTITA - 30.05.2019
 Преузмите документ Понуда AKTIVA I PROTEKTA - 30.05.2019
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 15 - 30.05.2019
 Преузмите документ Оквирни споразум П 15 - 30.05.2019
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 32 - 30.05.2019
 Преузмите документ Оквирни споразум П 32 - 30.05.2019
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 6 - 31.05.2019
 Преузмите документ Оквирни споразум П 6 - 31.05.2019
 Преузмите документ Обавештење - 05.11.2019
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 27 - 31.05.2019
 Преузмите документ Оквирни споразум П 27 - 31.05.2019
 Преузмите документ Обавештење - 05.11.2019
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 28 - 31.05.2019
 Преузмите документ Оквирни споразум П 28 - 31.05.2019
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 31 - 31.05.2019
 Преузмите документ Оквирни споразум П 31 - 31.05.2019
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 11 - 31.05.2019
 Преузмите документ Оквирни споразум П 11 - 31.05.2019
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 14 - 31.05.2019
 Преузмите документ Оквирни споразум П 14 - 31.05.2019
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 24 - 31.05.2019
 Преузмите документ Оквирни споразум П 24 - 31.05.2019
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 26 - 31.05.2019
 Преузмите документ Оквирни споразум П 26 - 31.05.2019
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 29 - 31.05.2019
 Преузмите документ Оквирни споразум П 29 - 31.05.2019
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 20 - 31.05.2019
 Преузмите документ Оквирни споразум П 20 - 31.05.2019
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 12 - 31.05.2019
 Преузмите документ Оквирни споразум П 12 - 31.05.2019
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 13 - 31.05.2019
 Преузмите документ Оквирни споразум П 13 - 31.05.2019
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 19 - 31.05.2019
 Преузмите документ Оквирни споразум П 19 - 31.05.2019
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 18 - 31.05.2019
 Преузмите документ Оквирни споразум П 18 - 31.05.2019
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 17 - 31.05.2019
 Преузмите документ Оквирни споразум П 17 - 31.05.2019
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 23 - 31.05.2019
 Преузмите документ Оквирни споразум П 23 - 31.05.2019
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 22 - 31.05.2019
 Преузмите документ Оквирни споразум П 22 - 31.05.2019
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 21 - 31.05.2019
 Преузмите документ Оквирни споразум П 21 - 31.05.2019
 Преузмите документ Понуда ZASTITA SIGURNOST - 31.05.2019
 Преузмите документ Понуда JAKUZA PARTIJA 6 - 31.05.2019
 Преузмите документ Понуда JAKUZA PARTIJA 27 - 31.05.2019
 Преузмите документ Понуда VIP, G4S, SECURITAS, DOBERGARD, DOBERGARD PLUS I INTER SAFE (5) - 31.05.2019
 Преузмите документ Понуда VIP, G4S, SECURITAS, DOBERGARD, DOBERGARD PLUS I INTER SAFE (9) - 31.05.2019
 Преузмите документ Понуда VIP, G4S, SECURITAS, DOBERGARD, DOBERGARD PLUS I INTER SAFE (8) - 31.05.2019
 Преузмите документ Понуда VIP, G4S, SECURITAS, DOBERGARD, DOBERGARD PLUS I INTER SAFE (7) - 31.05.2019
 Преузмите документ Понуда VIP, G4S, SECURITAS, DOBERGARD, DOBERGARD PLUS I INTER SAFE (6) - 31.05.2019
 Преузмите документ Понуда VIP, G4S, SECURITAS, DOBERGARD, DOBERGARD PLUS I INTER SAFE (4) - 31.05.2019
 Преузмите документ Понуда VIP, G4S, SECURITAS, DOBERGARD, DOBERGARD PLUS I INTER SAFE - 31.05.2019
 Преузмите документ Понуда TISTEN, SION, BPS SECURITY, DVD VRACAR I PROFI TEAM 1. DEO - 31.05.2019
 Преузмите документ Понуда TISTEN, SION, BPS SECURITY, DVD VRACAR I PROFI TEAM (2) - 31.05.2019
 Преузмите документ Понуда TISTEN, SION, BPS SECURITY, DVD VRACAR I PROFI TEAM - 31.05.2019
 Преузмите документ Понуда BZR I BEOZASTITA - 31.05.2019
 Преузмите документ Понуда INTERSAFE, PROTECTA I ZASTITA SIGURNOST - 31.05.2019
 Преузмите документ Понуда VIP, G4S, SECURITAS, DOBERGARD, DOBERGARD PLUS I INTER SAFE (3) - 31.05.2019
 Преузмите документ Понуда VIP, G4S, SECURITAS, DOBERGARD, DOBERGARD PLUS I INTER SAFE (2) - 31.05.2019
 Преузмите документ Понуда VIP P 30 - 31.05.2019
 Преузмите документ Понуда DOBERGARD I DOBERGARD PLUS (2) - 31.05.2019
 Преузмите документ Понуда DOBERGARD I DOBERGARD PLUS (3) - 31.05.2019
 Преузмите документ Понуда DOBERGARD I DOBERGARD PLUS (4) - 31.05.2019
 Преузмите документ Понуда DOBERGARD I DOBERGARD PLUS (5) - 31.05.2019
 Преузмите документ Понуда DOBERGARD I DOBERGARD PLUS - 31.05.2019
 Преузмите документ Понуда AKTIVA FITEP I PROTEKTA- 31.05.2019
 Преузмите документ Понуда AKTIVA FITEP I PROTEKTA- 31.05.2019
 Преузмите документ Понуда G4S- 31.05.2019
 Преузмите документ Понуда SION P24 - 31.05.2019
 Преузмите документ Понуда SION P14 - 31.05.2019
 Преузмите документ Понуда SION P29 - 31.05.2019
 Преузмите документ Понуда SION I VIP - 31.05.2019
 Преузмите документ Понуда ZASTITA I DOBERGARD PLUS - 31.05.2019
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 7 - 03.06.2019
 Преузмите документ Оквирни споразум П 7 - 03.06.2019
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 8 - 03.06.2019
 Преузмите документ Оквирни споразум П 8 - 03.06.2019
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 9 - 03.06.2019
 Преузмите документ Оквирни споразум П 9 - 03.06.2019
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 10 - 03.06.2019
 Преузмите документ Оквирни споразум П 10 - 03.06.2019
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 1 - 03.06.2019
 Преузмите документ Оквирни споразум П 1 - 03.06.2019
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 2 - 03.06.2019
 Преузмите документ Оквирни споразум П 2 - 03.06.2019
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 3 - 03.06.2019
 Преузмите документ Оквирни споразум П 3 - 03.06.2019
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 4 - 03.06.2019
 Преузмите документ Оквирни споразум П 4 - 03.06.2019
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 5 - 03.06.2019
 Преузмите документ Оквирни споразум П 5 - 03.06.2019
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 30 - 03.06.2019
 Преузмите документ Оквирни споразум П 30 - 03.06.2019
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 25 - 04.06.2019
 Преузмите документ Оквирни споразум П 25 - 04.06.2019
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 33 - 07.06.2019
 Преузмите документ Оквирни споразум П 33 - 07.06.2019
 Преузмите документ Измена оквирног споразума П 16 - 12.09.2019
 Преузмите документ Измена оквирног споразума П 32 - 12.09.2019
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П 1 - 27.09.2019
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П 2 - 27.09.2019
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П 3 - 27.09.2019
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П 4 - 27.09.2019
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П 5 - 27.09.2019

 

НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ
(БРОЈ 5/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 18.03.2019
 Преузмите документ INVITATION TO BID - 18.03.2019
 Преузмите документ Конкурсна документација - 18.03.2019
 Преузмите документ Обавештење о појашњењењу конкурсне документације 1 - 01.04.2019
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1 - 02.04.2019
 Преузмите документ Измена конкурсне документације 1 - 02.04.2019
 Преузмите документ Обавештење о продужењу рока за достављање понуда - 02.04.2019
 Преузмите документ Измена позива на српском језику - 02.04.2019
 Преузмите документ Измена позива на енглеском језику - 02.04.2019
 Преузмите документ Одлука о закљученом оквирном споразуму - 07.05.2019
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму - 03.06.2019
 Преузмите документ Оквирни споразум део 1 - 03.06.2019
 Преузмите документ Оквирни споразум део 2 - 03.06.2019
 Преузмите документ Документаија - 03.06.2019
 Преузмите документ Понуда JP EPS BEOGRAD - 04.05.2019
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 18.07.2019

 

НАБАВКА КАНЦЕЛАРИЈСКОГ НАМЕШТАЈА
(БРОЈ 9/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 15.03.2019
 Преузмите документ Конкурсна документација - 15.03.2019
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1 - 28.03.2019
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 2 - 01.04.2019
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 3 - 01.04.2019
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 4 - 01.04.2019
 Преузмите документ Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права - 04.04.2019
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму - 19.04.2019
 Преузмите документ Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права - 25.04.2019
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 1 - 23.05.2019
 Преузмите документ Оквирни споразум П 1 - 23.05.2019
 Преузмите документ Измена оквирног споразума за П 1 - 08.07.2019
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 2 - 23.05.2019
 Преузмите документ Оквирни споразум П 2 - 23.05.2019
 Преузмите документ Измена оквирног споразума за П 2 - 08.07.2019
 Преузмите документ Понуда Grupe GAJ INZENJERING i MATIS 1.deo - 23.05.2019
 Преузмите документ Понуда Grupe GAJ INZENJERING i MATIS 2.deo - 23.05.2019
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору за Партију 1 - 25.12.2019

 

НАБАВКА РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ - ХАРДВЕР (ЧИЈА ПОЈЕДИНАЧНА ВРЕДНОСТ НЕ ПРЕЛАЗИ ИЗНОС ОД 500.000,00 ДИНАРА)
(БРОЈ 2/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 12.03.2019
 Преузмите документ INVITATION TO BID - 12.03.2019
 Преузмите документ Конкурсна документација - 12.03.2019
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1 - 20.03.2019
 Преузмите документ Измена конкурсне документације 1- 25.03.2019
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 2 - 27.03.2019
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 3 - 27.03.2019
 Преузмите документ Измена конкурсне документације 2- 27.03.2019
 Преузмите документ Обавештење о продужењу рока - 27.03.2019
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 4 - 01.04.2019
 Преузмите документ Одлука о закљученом оквирном споразуму - 25.04.2019
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 21 - 16.05.2019
 Преузмите документ Оквирни споразум П 21 - 16.05.2019
 Преузмите документ Понуда DIGITRON ICT - 16.05.2019
 Преузмите документ Документација за закључење уговора - 16.05.2019
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 28 - 16.05.2019
 Преузмите документ Оквирни споразум П 28 - 16.05.2019
 Преузмите документ Понуда DIGITRON ICT - 16.05.2019
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 15 - 17.05.2019
 Преузмите документ Оквирни споразум П 15 - 17.05.2019
 Преузмите документ Обавештење П 15 - 09.01.2020
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 17 - 17.05.2019
 Преузмите документ Оквирни споразум П 17 - 17.05.2019
 Преузмите документ Обавештење П 17 - 09.01.2020
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 19 - 17.05.2019
 Преузмите документ Оквирни споразум П 19 - 17.05.2019
 Преузмите документ Обавештење П 19 - 09.01.2020
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 24 - 17.05.2019
 Преузмите документ Оквирни споразум П 24 - 17.05.2019
 Преузмите документ Обавештење П 24 - 09.01.2020
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 25 - 17.05.2019
 Преузмите документ Оквирни споразум П 25 - 17.05.2019
 Преузмите документ Обавештење П 25 - 09.01.2020
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 27 - 17.05.2019
 Преузмите документ Оквирни споразум П 27 - 17.05.2019
 Преузмите документ Обавештење П 27 - 09.01.2020
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 30 - 17.05.2019
 Преузмите документ Оквирни споразум П 30 - 17.05.2019
 Преузмите документ Обавештење П 30 - 09.01.2020
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 31 - 17.05.2019
 Преузмите документ Оквирни споразум П 31 - 17.05.2019
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 32 - 17.05.2019
 Преузмите документ Оквирни споразум П 32 - 17.05.2019
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 33 - 17.05.2019
 Преузмите документ Оквирни споразум П 33 - 17.05.2019
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 34 - 17.05.2019
 Преузмите документ Оквирни споразум П 34 - 17.05.2019
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 35 - 17.05.2019
 Преузмите документ Оквирни споразум П 35 - 17.05.2019
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 36 - 17.05.2019
 Преузмите документ Оквирни споразум П 36 - 17.05.2019
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 37 - 17.05.2019
 Преузмите документ Оквирни споразум П 37 - 17.05.2019
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 2 - 17.05.2019
 Преузмите документ Оквирни споразум П 2 - 17.05.2019
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 3 - 17.05.2019
 Преузмите документ Оквирни споразум П 3 - 17.05.2019
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 4 - 17.05.2019
 Преузмите документ Оквирни споразум П 4 - 17.05.2019
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 7 - 17.05.2019
 Преузмите документ Оквирни споразум П 7 - 17.05.2019
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 8 - 17.05.2019
 Преузмите документ Оквирни споразум П 8 - 17.05.2019
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 9 - 17.05.2019
 Преузмите документ Оквирни споразум П 9 - 17.05.2019
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 10 - 17.05.2019
 Преузмите документ Оквирни споразум П 10 - 17.05.2019
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 11 - 17.05.2019
 Преузмите документ Оквирни споразум П 11 - 17.05.2019
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 18 - 17.05.2019
 Преузмите документ Оквирни споразум П 18 - 17.05.2019
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 23 - 17.05.2019
 Преузмите документ Оквирни споразум П 23 - 17.05.2019
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 26 - 17.05.2019
 Преузмите документ Оквирни споразум П 26 - 17.05.2019
 Преузмите документ Понуда SAGA doo - 17.05.2019
 Преузмите документ Понуда COMTRADE- 17.05.2019
 Преузмите документ Понуда Malex City Copy Service doo - 17.05.2019
 Преузмите документ Понуда AIGO BUSINESS SYSTEM 1. deo - 17.05.2019
 Преузмите документ Понуда ITS NETWORK, KOMPJUTER TEHNIKA - 17.05.2019
 Преузмите документ Понуда INFORMATIKA AD i SYSTEM ONE doo - 17.05.2019
 Преузмите документ Понуда AIGO BUSINESS SYSTEM 2. deo - 17.05.2019
 Преузмите документ Понуда AIGO BUSINESS SYSTEM i KONVEREKS - 17.05.2019
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 6- 20.05.2019
 Преузмите документ Оквирни споразум П 6 - 20.05.2019
 Преузмите документ Обавештење П 6 - 19.03.2019
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 14 - 21.05.2019
 Преузмите документ Оквирни споразум П 14 - 21.05.2019
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 16 - 21.05.2019
 Преузмите документ Оквирни споразум П 16 - 21.05.2019
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 21 - 20.05.2019
 Преузмите документ Оквирни споразум П 20 - 21.05.2019
 Преузмите документ Понуда ITS NETWORK, KOMPJUTER TEHNIKA - 21.05.2019
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 22 - 22.05.2019
 Преузмите документ Оквирни споразум П 22 - 22.05.2019
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 29 - 22.05.2019
 Преузмите документ Оквирни споразум П 29 - 22.05.2019
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 1 - 24.05.2019
 Преузмите документ Оквирни споразум П 1 - 24.05.2019
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 5 - 24.05.2019
 Преузмите документ Оквирни споразум П 5 - 24.05.2019
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 12 - 24.05.2019
 Преузмите документ Оквирни споразум П 12 - 24.05.2019
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 13 - 24.05.2019
 Преузмите документ Оквирни споразум П 13 - 24.05.2019
 Преузмите документ Понуда COMTRADE - 24.05.2019
 Преузмите документ Измена 1 оквирног споразума за партију 23 - 07.06.2019
 Преузмите документ Измена 1 оквирног споразума за партију 15 - 10.10.2019

 

НАБАВКА КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА
(БРОЈ 7/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 01.03.2019
 Преузмите документ INVITATION TO BID - 01.03.2019
 Преузмите документ Конкурсна документација - 01.03.2019
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1 - 08.03.2019
 Преузмите документ Измена конкурсне документације 1- 08.03.2019
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 2 - 12.03.2019
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 3 - 15.03.2019
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 4 - 18.03.2019
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 5 - 18.03.2019
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 6 - 18.03.2019
 Преузмите документ Одлука о закљученом оквирном споразуму - 11.04.2019
 Преузмите документ Обавештење о обустави поступка П 3 - 03.05.2019
 Преузмите документ Обавештење о обустави поступка П 16 - 03.05.2019
 Преузмите документ Документација за закључење уговора - 13.05.2019
 Преузмите документ Изјава – 13.05.2019
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 18 - 13.05.2019
 Преузмите документ Оквирни споразум П 18 - 13.05.2019
 Преузмите документ Понуда POLIBIRO - 13.05.2019
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 6 - 13.05.2019
 Преузмите документ Оквирни споразум П 6 - 13.05.2019
 Преузмите документ Понуда WINNING - 13.05.2019
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 13 - 13.05.2019
 Преузмите документ Оквирни споразум П 13 - 13.05.2019
 Преузмите документ Обавештење П 13 - 25.12.2019
 Преузмите документ Понуда GRUPA MEGA SERVIS I N-COPY - 13.05.2019
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 11 - 14.05.2019
 Преузмите документ Оквирни споразум П 11 - 14.05.2019
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 15 - 14.05.2019
 Преузмите документ Оквирни споразум П 15 - 14.05.2019
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 17 - 14.05.2019
 Преузмите документ Оквирни споразум П 17 - 14.05.2019
 Преузмите документ Понуда NOVO BEOGRADSKO KNJIZARSKO - 14.05.2019
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 19 - 15.05.2019
 Преузмите документ Оквирни споразум П 19 - 15.05.2019
 Преузмите документ Понуда DIVISION VISUAL SOLUTIONS - 15.05.2019
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 8 - 15.05.2019
 Преузмите документ Оквирни споразум П 8 - 15.05.2019
 Преузмите документ Понуда IVADJO - 15.05.2019
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 1 - 16.05.2019
 Преузмите документ Оквирни споразум П 1 - 16.05.2019
 Преузмите документ Обавештење П 1 - 09.01.2020
 Преузмите документ Понуда AIGO - 16.05.2019
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 2 - 16.05.2019
 Преузмите документ Оквирни споразум П 2 - 16.05.2019
 Преузмите документ Обавештење П 2 - 09.01.2020
 Преузмите документ Измена оквирног споразума П 2 - 05.06.2019
 Преузмите документ Понуда AIGO - 16.05.2019
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 10 - 20.05.2019
 Преузмите документ Оквирни споразум П 10 - 20.05.2019
 Преузмите документ Понуда MEHANOPRINT - 20.05.2019
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 5 - 20.05.2019
 Преузмите документ Оквирни споразум П 5 - 20.05.2019
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 7 - 20.05.2019
 Преузмите документ Оквирни споразум П 7 - 20.05.2019
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 9 - 20.05.2019
 Преузмите документ Оквирни споразум П 9 - 20.05.2019
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 14 - 20.05.2019
 Преузмите документ Оквирни споразум П 14 - 20.05.2019
 Преузмите документ Понуда BIGZ OFFICE GROUP - 21.05.2019
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 4 - 21.05.2019
 Преузмите документ Оквирни споразум П 4 - 21.05.2019
 Преузмите документ Понуда SAGITTARIUS - 21.05.2019
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 12 - 23.05.2019
 Преузмите документ Оквирни споразум П 12 - 23.05.2019
 Преузмите документ Oбaвeштeњe П 12 - 27.02.2020
 Преузмите документ Понуда KNECOM KNEZ COMERC - 23.05.2019
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм уговору П 13- 06.06.2019
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм уговору П 19- 06.06.2019
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм уговору П 8- 13.06.2019
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм уговору П 2- 11.07.2019
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм уговору П 14- 23.07.2019
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм уговору П 11- 22.08.2019
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм уговору П 10- 26.08.2019
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм уговору П 6- 26.08.2019
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм уговору П 1- 10.09.2019
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм уговору П 18 - 01.10.2019
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм уговору П 12 - 09.10.2019
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм уговору П 5 - 25.10.2019
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм уговору П 9 - 25.10.2019
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм уговору П 15 - 15.11.2019
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм уговору П 7 - 22.11.2019
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм уговору П 13 - 31.01.2020

 

НАБАВКА ПАПИРНЕ КОНФЕКЦИЈЕ
(БРОЈ 6/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 25.02.2019
 Преузмите документ Конкурсна документација - 25.02.2019
 Преузмите документ Одлука о закљученом оквирном споразуму - 02.04.2019
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 1 - 22.04.2019
 Преузмите документ Оквирни споразум П 1 - 22.04.2019
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 2 - 22.04.2019
 Преузмите документ Оквирни споразум П 2 - 22.04.2019
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 3 - 22.04.2019
 Преузмите документ Оквирни споразум П 3 - 22.04.2019
 Преузмите документ Документација за закључење уговора - 22.04.2019
 Преузмите документ Изјава – 22.04.2019
 Преузмите документ Понуда POLI BIRO - 22.04.2019
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П3- 19.07.2019
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П1- 02.08.2019
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П2- 16.01.2020

 

НАБАВКA УСЛУГE ДЕЗИНФЕКЦИЈЕ, ДЕЗИНСЕКЦИЈЕ И ДЕРАТИЗАЦИЈЕ
(БРОЈ 3/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 12.02.2019
 Преузмите документ Конкурсна документација - 12.02.2019
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1 - 25.02.2019
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 2 - 25.02.2019
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 3 - 27.02.2019
 Преузмите документ Одлука о закљученом оквирном споразуму - 27.03.2019
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму - 18.04.2019
 Преузмите документ Оквирни споразум - 18.04.2019
 Преузмите документ Измена оквирног споразума - 07.08.2019
 Преузмите документ Документација за закључење уговора - 18.04.2019
 Преузмите документ Понуда групе понуђача - 18.04.2019
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 19.06.2019

 

НАБАВКА ГОРИВА И МАЗИВА
(БРОЈ 1/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 24.01.2019
 Преузмите документ INVITATION TO BID - 24.01.2019
 Преузмите документ Конкурсна документација - 24.01.2019
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1 - 31.01.2019
 Преузмите документ Измена конкурсне документације 1- 31.01.2019
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 2 - 11.02.2019
 Преузмите документ Одлука о закљученом оквирном споразуму - 20.02.2019
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 1 - 19.04.2019
 Преузмите документ Оквирни споразум П 1 - 19.04.2019
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 2 - 19.04.2019
 Преузмите документ Оквирни споразум П 2 - 19.04.2019
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 3 - 19.04.2019
 Преузмите документ Оквирни споразум П 3 - 19.04.2019
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 4 - 19.04.2019
 Преузмите документ Оквирни споразум П 4 - 19.04.2019
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 5 - 19.04.2019
 Преузмите документ Оквирни споразум П 5 - 19.04.2019
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 6 - 19.04.2019
 Преузмите документ Оквирни споразум П 6 - 19.04.2019
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 7 - 19.04.2019
 Преузмите документ Оквирни споразум П 7 - 19.04.2019
 Преузмите документ Документација за закључење уговора 1 - 19.04.2019
 Преузмите документ Документација за закључење уговора 2 - 19.04.2019
 Преузмите документ Изјава – 19.04.2019
 Преузмите документ Понуда НИС 1. део - 19.04.2019
 Преузмите документ Понуда НИС 2. део - 19.04.2019
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора за П 2 – 10.06.2019
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора за П 3 – 10.06.2019
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора за П 5 – 27.12.2019

 

 

* * *

 

ПРЕТХОДНО ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА 2018. ГОДИНУ

 

НАБАВКА РАЧУНАРСКОГ МАТЕРИЈАЛА – ТОНЕРИ
(БРОЈ 1/2018)

 Преузмите документ Претходно обавештење

 

НАБАВКА РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ - ХАРДВЕР (ЧИЈА ПОЈЕДИНАЧНА ВРЕДНОСТ НЕ ПРЕЛАЗИ ИЗНОС ОД 500.000,00 ДИНАРА)
(БРОЈ 2/2018)

 Преузмите документ Претходно обавештење

 

НАБАВКА РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ - ХАРДВЕР (ЧИЈА ПОЈЕДИНАЧНА ВРЕДНОСТ ПРЕЛАЗИ ИЗНОС ОД 500.000,00 ДИНАРА)
(БРОЈ 3/2018)

 Преузмите документ Претходно обавештење

 

НАБАВКА КАНЦЕЛАРИЈСКОГ НАМЕШТАЈА
(БРОЈ 4/2018)

 Преузмите документ Претходно обавештење

 

НАБАВКА ПРЕВОЗНИХ СРЕДСТАВА
(БРОЈ 5/2018)

 Преузмите документ Претходно обавештење

 

НАБАВКА ЕЛЕКТРОНСКЕ КОМУКАЦИОНЕ УСЛУГЕ-МОБИЛНА ТЕЛЕФОНИЈА
(БРОЈ 6/2018)

 Преузмите документ Претходно обавештење

 

НАБАВКА ЕЛЕКТРОНСКЕ КОМУНИКАЦИОНЕ УСЛУГЕ - ИНТЕРНЕТ
(БРОЈ 7/2018 )

 Преузмите документ Претходно обавештење

 

НАБАВКА ЕЛЕКТРОНСКЕ КОМУНИКАЦИОНЕ УСЛУГЕ – УСЛУГА ПРЕНОСА ПУТЕМ ОПТИЧКИХ ВЛАКАНА
(БРОЈ 8/2018)

 Преузмите документ Претходно обавештење

 

НАБАВКА УСЛУГА ОДРЖАВАЊА И ПОПРАВКЕ РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ – РАЧУНАРА, ШТАМПАЧА И КОМУНИКАЦИОНЕ ОПРЕМЕ
(БРОЈ 9/2018)

 Преузмите документ Претходно обавештење

 

НАБАВКА УСЛУГА ЧИШЋЕЊА ЗГРАДА
(БРОЈ 10/2018)

 Преузмите документ Претходно обавештење

 

НАБАВКА УСЛУГА ОСИГУРАЊА ИМОВИНЕ
(БРОЈ 11/2018)

 Преузмите документ Претходно обавештење

 

НАБАВКА УСЛУГА ОСИГУРАЊА ЗАПОСЛЕНИХ
(БРОЈ 12/2018)

 Преузмите документ Претходно обавештење

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА ВОЗИЛА
(БРОЈ 13/2018)

 Преузмите документ Претходно обавештење

 

* * *

 

ОДЛУКА О НАБАВНИМ КАТЕГОРИЈАМА ЗА 2019 ГОДИНУ

 Преузмите документ Одлука о набавним категоријама ѕа 2019 годину - 09.08.2018.

 

 

* * *

 

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЗА 2018. ГОДИНУ

 

НАБАВКА ПРЕВОЗНИХ СРЕДСТАВА
(БРОЈ 18/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 05.11.2018
 Преузмите документ Конкурсна документација - 05.11.2018
 Преузмите документ Одлука о закљученом оквирном споразуму - 23.11.2018
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 1- 10.12.2018
 Преузмите документ Оквирни споразум П 1- 10.12.2018
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 1- 10.12.2018
 Преузмите документ Оквирни споразум П 1- 10.12.2018
 Преузмите документ Документација за закључење уговора- 10.12.2018
 Преузмите документ Понуда AUTOCACAK - 10.12.2018

 

НАБАВКА ПРЕВОЗНИХ СРЕДСТАВА
(БРОЈ 16/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 08.10.2018
 Преузмите документ Конкурсна документација - 08.10.2018
 Преузмите документ Одлука о закљученом оквирном споразуму - 30.10.2018
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума - 08.11.2018
 Преузмите документ Оквирни споразум - 08.11.2018
 Преузмите документ Документација за закључење уговора- 08.11.2018
 Преузмите документ Понуда NIKOM Auto D.O.O. - 08.11.2018

 

НАБАВКА РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ - ХАРДВЕР (ЧИЈА ПОЈЕДИНАЧНА ВРЕДНОСТ ПРЕЛАЗИ ИЗНОС ОД 500.000,00 ДИНАРА), ПАРТИЈА 7 - СЕРВЕРИ ТИП 6
(БРОЈ 17/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 08.10.2018
 Преузмите документ Конкурсна документација - 08.10.2018
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1 - 17.10.2018
 Преузмите документ Измена конкурсне документације - 17.10.2018
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 01.11.2018
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума - 08.11.2018
 Преузмите документ Оквирни споразум - 08.11.2018
 Преузмите документ Документација за закључење уговора- 08.11.2018
 Преузмите документ Понуда Grupe ponudjaca ITS NETWORK i TEHNICOM INFORMATIKA - 08.11.2018

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА – РАЧУНАРА, ШТАМПАЧА И КОМУНИКАЦИОНЕ ОПРЕМЕ (САМО ЗА ОПРЕМУ КОЈА НИЈЕ БИЛА ПРЕДМЕТ ЦЈН У 2017. ГОДИНИ ИЛИ ЈЕ НАБАВЉЕНА У 2017. ГОДИНИ)
(БРОЈ 15/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 17.08.2018
 Преузмите документ Конкурсна документација - 17.08.2018
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1 - 21.08.2018
 Преузмите документ Одлука о закљученом оквирном споразуму - 12.09.2018
 Преузмите документ Обавештење о обустави поступка за партије 4,5,12,13,14 и 15 - 24.09.2018
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 2 - 01.10.2018
 Преузмите документ Оквирни споразум П 2 - 01.10.2018
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 11 - 01.10.2018
 Преузмите документ Оквирни споразум П 11 - 01.10.2018
 Преузмите документ Документација за закључење уговора- 01.10.2018
 Преузмите документ Понуда DOGIT - 01.10.2018
 Преузмите документ Понуда MALEX COPY SERVICE d.o.o - 01.10.2018

 

НАБАВКА ПРЕВОЗНИХ СРЕДСТАВА
(БРОЈ 12/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 07.08.2018
 Преузмите документ Конкурсна документација - 07.08.2018
 Преузмите документ Измена конкурсне документације - 17.08.2018
 Преузмите документ Одлука о закљученом оквирном споразуму - 17.09.2018
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 6 - 03.10.2018
 Преузмите документ Оквирни споразум П 6 - 03.10.2018
 Преузмите документ Документација за закључење уговора- 03.10.2018
 Преузмите документ Понуда AK KOMPRESOR - 03.10.2018
 Преузмите документ Понуда AUTOČAČAK DOO - 03.10.2018
 Преузмите документ Понуда INTERAUTO DOO - 03.10.2018
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 2 - 04.10.2018
 Преузмите документ Оквирни споразум П 2 - 04.10.2018
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 1 - 05.10.2018
 Преузмите документ Оквирни споразум П 1 - 05.10.2018
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 3 - 05.10.2018
 Преузмите документ Оквирни споразум П 3 - 05.10.2018
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 4 - 05.10.2018
 Преузмите документ Оквирни споразум П 4 - 05.10.2018
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 5 - 05.10.2018
 Преузмите документ Оквирни споразум П 5 - 05.10.2018

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ НАРУЧИОЦИМА

 Преузмите документ Обавештење свим наручиоцима - 31.01.2019.

 

 

НАБАВКА РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ - ХАРДВЕР (ЧИЈА ПОЈЕДИНАЧНА ВРЕДНОСТ ПРЕЛАЗИ ИЗНОС ОД 500.000,00 ДИНАРА)
(БРОЈ 14/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 23.07.2018
 Преузмите документ Конкурсна документација - 23.07.2018
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1 - 26.07.2018
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 2 - 10.08.2018
 Преузмите документ Одлука о закљученом оквирном споразуму - 17.08.2018
 Преузмите документ Обавештење о обустави поступка за п 7 - 28.08.2018
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 4 - 05.09.2018
 Преузмите документ Оквирни споразум П 4 - 05.09.2018
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 5 - 05.09.2018
 Преузмите документ Оквирни споразум П 5 - 05.09.2018
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 6 - 05.09.2018
 Преузмите документ Оквирни споразум П 6 - 05.09.2018
 Преузмите документ Документација за закључење уговора- 05.09.2018
 Преузмите документ Понуда Aigo business system - 05.09.2018
 Преузмите документ Понуда grupa Aigo BS i Kompjuter tehnika - 05.09.2018
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 1 - 07.09.2018
 Преузмите документ Оквирни споразум П 1 - 07.09.2018
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 2 - 07.09.2018
 Преузмите документ Оквирни споразум П 2 - 07.09.2018
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 3 - 07.09.2018
 Преузмите документ Оквирни споразум П 3 - 07.09.2018
 Преузмите документ Понуда grupa Oblak tehnologije i Nepo system - 07.09.2018

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ЧИШЋЕЊА ЗГРАДА
(БРОЈ 13/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 19.07.2018
 Преузмите документ Конкурсна документација - 19.07.2018
 Преузмите документ Одлука о обустави поступка - 10.08.2018
 Преузмите документ Обавештење о обустави поступка - 21.08.2018

 

ОДРЖАВАЊЕ – РАЧУНАРА, ШТАМПАЧА И КОМУНИКАЦИОНЕ ОПРЕМЕ (САМО ЗА ОПРЕМУ КОЈА НИЈЕ БИЛА ПРЕДМЕТ ЦЈН У 2017. ГОДИНИ ИЛИ ЈЕ НАБАВЉЕНА У 2017. ГОДИНИ)
(БРОЈ 11/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 21.06.2018
 Преузмите документ Конкурсна документација I део- 21.06.2018
 Преузмите документ Конкурсна документација II део- 21.06.2018
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1 - 02.07.2018
 Преузмите документ Измена конкурсне документације 1- 02.07.2018
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 2 - 09.07.2018
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 3 - 09.07.2018
 Преузмите документ Обавештење о продужењу рока за достављање понуда - 09.07.2018
 Преузмите документ Одлука о закљученом оквирном споразуму - 26.07.2018
 Преузмите документ Обавештење о обустави поступка за партије 2, 4, 5, 11, 12, 13, 14 и 15 - 06.08.2018
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 7 - 15.08.2018
 Преузмите документ Оквирни споразум П 7- 15.08.2018
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 9 - 15.08.2018
 Преузмите документ Оквирни споразум П 9 - 15.08.2018
 Преузмите документ Документација за закључење уговора- 15.08.2018
 Преузмите документ Понуда BIRO PRINT SISTEMI - 16.08.2018
 Преузмите документ Понуда ENEL PS - 16.08.2018
 Преузмите документ Понуда GOLUM - 16.08.2018
 Преузмите документ Понуда AIGO BS, TEHNICOM INFORMATIKA i KOMPJUTER TEHNIKA- 16.08.2018
 Преузмите документ Понуда BIT PROJEKT i MDS - 16.08.2018
 Преузмите документ Понуда AIGO BS i PAN COMPUTERS- 16.08.2018
 Преузмите документ Понуда INFORMATIKA AD- 16.08.2018
 Преузмите документ Понуда MALEX CITZ COPY SERVICE- 16.08.2018
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 8 - 17.08.2018
 Преузмите документ Оквирни споразум П 8 - 17.08.2018
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 10 - 17.08.2018
 Преузмите документ Оквирни споразум П 10 - 17.08.2018
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 19 - 17.08.2018
 Преузмите документ Оквирни споразум П 19 - 17.08.2018
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 18 - 20.08.2018
 Преузмите документ Оквирни споразум П 18 - 20.08.2018
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 17 - 20.08.2018
 Преузмите документ Оквирни споразум П 17 - 20.08.2018
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 16 - 23.08.2018
 Преузмите документ Оквирни споразум П 16 - 23.08.2018
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 1 - 27.08.2018
 Преузмите документ Оквирни споразум П 1 - 27.08.2018
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 3 - 27.08.2018
 Преузмите документ Оквирни споразум П 3 - 27.08.2018
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 6 - 27.08.2018
 Преузмите документ Оквирни споразум П 6 - 27.08.2018

 

НАБАВКА КАНЦЕЛАРИЈСКОГ НАМЕШТАЈА
(БРОЈ 4/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 26.04.2018
 Преузмите документ Конкурсна документација - 26.04.2018
 Преузмите документ Измена конкурсне документације - 27.04.2018
 Преузмите документ Измена конкурсне документације - 04.05.2018
 Преузмите документ Одлука о закључењу оквирног споразума- 23.05.2018
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 1- 04.06.2018
 Преузмите документ Оквирни споразум П 1- 04.06.2018
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 2- 04.06.2018
 Преузмите документ Оквирни споразум П 2- 04.06.2018
 Преузмите документ Измена оквирног споразума П 2- 14.06.2018
 Преузмите документ Документација за закључење уговора- 04.06.2018
 Преузмите документ Понуда - 05.06.2018
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора П 1- 31.01.2019

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА ВОЗИЛА
(БРОЈ 5/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 20.04.2018
 Преузмите документ Конкурсна документација - 20.04.2018
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1 - 04.05.2018
 Преузмите документ Измена и допуна конкурсне документације - 07.05.2018
 Преузмите документ Обавештење о продужењу рока - 07.05.2018
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 2 - 07.05.2018
 Преузмите документ Одлука о закључењу оквирног споразума- 23.05.2018
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 1- 14.06.2018
 Преузмите документ Оквирни споразум П 1- 14.06.2018
 Преузмите документ Измена оквирног споразума П 1- 06.11.2018
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 2- 14.06.2018
 Преузмите документ Оквирни споразум П 2- 14.06.2018
 Преузмите документ Измена оквирног споразума П 2 - 06.11.2018
 Преузмите документ Документација- 14.06.2018
 Преузмите документ Понуда Дунав осигурање - 14.06.2018
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора П 1- 24.12.2018
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора П 2- 24.12.2018
 Преузмите документ Одлука о измени уговора П 1- 14.03.2019
 Преузмите документ Одлука о измени уговора П 2- 14.03.2019
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора П 1- 18.12.2019
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора П 2- 18.12.2019
 Преузмите документ Одлука о измени уговора П 1- 15.01.2020
 Преузмите документ Одлука о измени уговора П 2- 15.01.2020

 

НАБАВКА ЕЛЕКТРОНСКИХ КОМУНИКАЦИОНИХ УСЛУГА – ИНТЕРНЕТ
(БРОЈ 2/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 20.04.2018
 Преузмите документ Конкурсна документација - 20.04.2018
 Преузмите документ Измена конкурсне документације - 30.04.2018
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1 - 07.05.2018
 Преузмите документ Одлука о закључењу оквирног споразума- 23.05.2018
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума- 29.06.2018
 Преузмите документ Оквирни споразум - 29.06.2018
 Преузмите документ Документација- 29.06.2018
 Преузмите документ Понуда Телеком Србија- 29.06.2018
 Преузмите документ Понуда Телеком Србија - техничка спецификација - 29.06.2018

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ЧИШЋЕЊА ЗГРАДА
(БРОЈ 10/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 19.04.2018
 Преузмите документ INVITATION TO BID - 19.04.2018
 Преузмите документ Конкурсна документација - 19.04.2018
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1 - 26.04.2018
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 2 - 27.04.2018
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 3 - 27.04.2018
 Преузмите документ Допуна појашњења конкурсне документације 3 - 30.04.2018
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 4 - 27.04.2018
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 5 - 27.04.2018
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 6 - 30.04.2018
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 7 - 30.04.2018
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 8 - 03.05.2018
 Преузмите документ Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права - 04.05.2018
 Преузмите документ Обавештење о продужењу рока - 18.05.2018
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 9 -23.05.2018
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 10 -23.05.2018
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 11 -23.05.2018
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 12 -23.05.2018
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 13 -24.05.2018
 Преузмите документ Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права - 28.05.2018
 Преузмите документ Одлука о закључењу оквирног споразума- 18.06.2018
 Преузмите документ Обавештење о обустави поступка П 10- 02.07.2018
 Преузмите документ Обавештење о обустави поступка П 18- 02.07.2018
 Преузмите документ Обавештење о обустави поступка П 21- 02.07.2018
 Преузмите документ Обавештење о обустави поступка П 22- 02.07.2018
 Преузмите документ Документацијa за закључење уговора- 12.07.2018
 Преузмите документ Понуда COOPSERVICE BMK, TIME PARTNER, B.M.K. - 12.07.2018
 Преузмите документ Понуда COOPSERVICE BMK - 12.07.2018
 Преузмите документ Понуда BUILDING MAINTENANCE, OYB SKADARLIJA, TIME PARTNER - 12.07.2018
 Преузмите документ Понуда BUILDING MAINTENANCE, OZB SKADARLIJA, TIME PARTNER - 12.07.2018
 Преузмите документ Понуда GOODHAUSE, KROL HOUSEKEEPING i TELUS 1. део - 12.07.2018
 Преузмите документ Понуда GOODHAUSE, KROL HOUSEKEEPING i TELUS 2. део - 12.07.2018
 Преузмите документ Понуда DEDINJE - 12.07.2018
 Преузмите документ Понуда TIME PARTNER П 2- 12.07.2018
 Преузмите документ Понуда TIME PARTNER, TELUS i DIZ HIGIJENA П 8 - 12.07.2018
 Преузмите документ Понуда EMPORIO TEAM, DIZ HIGIJENA, SPARTA PRAGMA П 9 - 12.07.2018
 Преузмите документ Понуда TIME PARTNER i DIPOS П 20 - 12.07.2018
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 2- 12.07.2018
 Преузмите документ Оквирни споразум П 2- 12.07.2018
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 8- 12.07.2018
 Преузмите документ Оквирни споразум П 8- 12.07.2018
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 9- 12.07.2018
 Преузмите документ Оквирни споразум П 9- 12.07.2018
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 20- 12.07.2018
 Преузмите документ Оквирни споразум П 20- 12.07.2018
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 3- 13.07.2018
 Преузмите документ Оквирни споразум П 3- 13.07.2018
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 4- 13.07.2018
 Преузмите документ Оквирни споразум П 4- 13.07.2018
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 13- 13.07.2018
 Преузмите документ Оквирни споразум П 13- 13.07.2018
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 14- 13.07.2018
 Преузмите документ Оквирни споразум П 14- 13.07.2018
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 17- 13.07.2018
 Преузмите документ Оквирни споразум П 17- 13.07.2018
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 19- 13.07.2018
 Преузмите документ Оквирни споразум П 19- 13.07.2018
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 12- 16.07.2018
 Преузмите документ Оквирни споразум П 12- 16.07.2018
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 1- 17.07.2018
 Преузмите документ Оквирни споразум П 1- 17.07.2018
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 11- 17.07.2018
 Преузмите документ Оквирни споразум П 11- 17.07.2018
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 15- 17.07.2018
 Преузмите документ Оквирни споразум П 15- 17.07.2018
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 16- 17.07.2018
 Преузмите документ Оквирни споразум П 16- 17.07.2018
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 23- 17.07.2018
 Преузмите документ Оквирни споразум П 23- 17.07.2018
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 5- 23.07.2018
 Преузмите документ Оквирни споразум П 5- 23.07.2018
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 6- 23.07.2018
 Преузмите документ Оквирни споразум П 6- 23.07.2018
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 7- 23.07.2018
 Преузмите документ Оквирни споразум П 7- 23.07.2018
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора П 1- 09.08.2018
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора П 23- 19.03.2019
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора 2 П 1- 08.08.2019
 Преузмите документ Одлука о измени уговора 2 П 1- 12.03.2020
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора 2 П 23 - 26.03.2020

 

НАБАВКА УСЛУГА МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ
(БРОЈ 7/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 30.03.2018
 Преузмите документ INVITATION TO BID - 30.03.2018
 Преузмите документ Конкурсна документација - 30.03.2018
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1 - 10.04.2018
 Преузмите документ Обавештење о поднетом захтеву ѕа заштиту права - 13.04.2018
 Преузмите документ Обавештење о продужењу рока - 22.06.2018
 Преузмите документ Одлука о закључењу оквирног споразума- 11.07.2018
 Преузмите документ Обавештење о поднетом захтеву ѕа заштиту права - 19.07.2018
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума - 04.09.2018
 Преузмите документ Оквирни споразум - 04.09.2018
 Преузмите документ Документа за закључење уговора - 04.09.2018
 Преузмите документ Понуда -Телеком Србија - 04.09.2018
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора - 25.09.2018
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора 2- 04.04.2019

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ НАРУЧИОЦИМА

 Преузмите документ Обавештење свим наручиоцима - 31.01.2019.

 

 

НАБАВКА РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ - ХАРДВЕР (ЧИЈА ПОЈЕДИНАЧНА ВРЕДНОСТ НЕ ПРЕЛАЗИ ИЗНОС ОД 500.000,00 ДИНАРА)
(БРОЈ 9/2018)

 

ОБАВЕШТЕЊЕ СВИМ НАРУЧИОЦИМА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ЦЕНТРАЛИЗОВАНЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БРОЈ 9/2018

 Преузмите документ Обавештење свим наручиоцима - 11.12.2018.

 

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 29.03.2018
 Преузмите документ INVITATION TO BID - 29.03.2018
 Преузмите документ Конкурсна документација - 29.03.2018
 Преузмите документ Измена конкурсне документације - 05.04.2018
 Преузмите документ Измена конкурсне документације 2- 17.04.2018
 Преузмите документ Обавештење о продужењу рока - 17.04.2018
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1 - 20.04.2018
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 2 - 20.04.2018
 Преузмите документ Одлука о закључењу оквирног споразума- 11.05.2018
 Преузмите документ Документација за закључење уговора - 28.05.2018
 Преузмите документ Понуда AIGO BS - 28.05.2018
 Преузмите документ Понуда групе OBLAK TEHNOLOGIJE, EWE COMP i NEPO SYSTEM - 28.05.2018
 Преузмите документ Понуда групе COMTRADE SYSTEM, TEHNICOM INFORMATIKA - 28.05.2018
 Преузмите документ Понуда групе KING ICT i AIGO BS - 28.05.2018
 Преузмите документ Понуда MALEX CITY COPY SERVICE - 28.05.2018
 Преузмите документ Понуда DIGITRON IST - 28.05.2018
 Преузмите документ Понуда групе KING ICT i SYSTEM ONE - 28.05.2018
 Преузмите документ Понуда групе INFORMATIKA i TS NETWORK - 28.05.2018
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 9- 28.05.2018
 Преузмите документ Оквирни споразум П 9- 28.05.2018
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 10- 28.05.2018
 Преузмите документ Оквирни споразум П 10- 28.05.2018
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 2- 30.05.2018
 Преузмите документ Оквирни споразум П 2- 30.05.2018
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 7- 30.05.2018
 Преузмите документ Оквирни споразум П 7- 30.05.2018
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 12- 30.05.2018
 Преузмите документ Оквирни споразум П 12- 30.05.2018
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 13- 30.05.2018
 Преузмите документ Оквирни споразум П 13- 30.05.2018
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 15- 30.05.2018
 Преузмите документ Оквирни споразум П 15- 30.05.2018
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 16- 30.05.2018
 Преузмите документ Оквирни споразум П 16- 30.05.2018
 Преузмите документ Измена оквирног споразума П 16- 07.06.2018
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 19- 30.05.2018
 Преузмите документ Оквирни споразум П 19- 30.05.2018
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 20- 30.05.2018
 Преузмите документ Оквирни споразум П 20- 30.05.2018
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 21- 30.05.2018
 Преузмите документ Оквирни споразум П 21- 30.05.2018
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 17- 31.05.2018
 Преузмите документ Оквирни споразум П 17- 31.05.2018
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 18- 31.05.2018
 Преузмите документ Оквирни споразум П 18- 31.05.2018
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 22- 31.05.2018
 Преузмите документ Оквирни споразум П 22- 31.05.2018
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 11- 01.06.2018
 Преузмите документ Оквирни споразум П 11- 01.06.2018
 Преузмите документ Измена оквирног споразума П 11- 02.08.2018
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 14- 01.06.2018
 Преузмите документ Оквирни споразум П 14- 01.06.2018
 Преузмите документ Измена оквирног споразума П 14- 02.08.2018
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 24- 01.06.2018
 Преузмите документ Оквирни споразум П 24- 01.06.2018
 Преузмите документ Измена оквирног споразума П 24- 02.08.2018
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 29- 01.06.2018
 Преузмите документ Оквирни споразум П 29- 01.06.2018
 Преузмите документ Измена оквирног споразума П 29- 02.08.2018
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 31- 01.06.2018
 Преузмите документ Оквирни споразум П 31- 01.06.2018
 Преузмите документ Измена oквирног споразума 1 П 31- 28.06.2018
 Преузмите документ Измена оквирног споразума 2 П 31- 02.08.2018
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 4- 04.06.2018
 Преузмите документ Оквирни споразум П 4- 04.06.2018
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 5- 04.06.2018
 Преузмите документ Оквирни споразум П 5- 04.06.2018
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 6- 04.06.2018
 Преузмите документ Оквирни споразум П 6- 04.06.2018
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 3- 05.06.2018
 Преузмите документ Оквирни споразум П 3- 05.06.2018
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 25- 05.06.2018
 Преузмите документ Оквирни споразум П 25- 05.06.2018
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 27- 05.06.2018
 Преузмите документ Оквирни споразум П 27- 05.06.2018
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 28- 05.06.2018
 Преузмите документ Оквирни споразум П 28- 05.06.2018
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 32- 05.06.2018
 Преузмите документ Оквирни споразум П 32- 05.06.2018
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 33- 05.06.2018
 Преузмите документ Оквирни споразум П 33- 05.06.2018
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 34- 05.06.2018
 Преузмите документ Оквирни споразум П 34- 05.06.2018
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 35- 05.06.2018
 Преузмите документ Оквирни споразум П 35- 05.06.2018
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 36- 05.06.2018
 Преузмите документ Оквирни споразум П 36- 05.06.2018
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 1- 08.06.2018
 Преузмите документ Оквирни споразум П 1- 08.06.2018
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 23- 08.06.2018
 Преузмите документ Оквирни споразум П 23- 08.06.2018
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 8- 08.06.2018
 Преузмите документ Оквирни споразум П 8- 08.06.2018
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 26- 08.06.2018
 Преузмите документ Оквирни споразум П 26- 08.06.2018
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 30- 08.06.2018
 Преузмите документ Оквирни споразум П 30- 08.06.2018
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора П 3 - 20.07.2018
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора П 2 - 12.12.2018
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора П 10 - 05.04.2019
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора П 11 - 09.04.2019
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора П 14 - 09.04.2019
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора П 2 - 09.04.2019
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора П 12 - 09.04.2019
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора П 25 - 11.04.2019
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора П 24 - 19.04.2019

 

НАБАВКА ЕЛЕКТРОНСКИХ КОМУНИКАЦИОНИХ УСЛУГА - УСЛУГЕ ПРЕНОСА ПУТЕМ ОПТИЧКИХ ВЛАКАНА
(БРОЈ 8/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 21.03.2018
 Преузмите документ Конкурсна документација - 21.03.2018
 Преузмите документ Одлука о закључењу оквирног споразума- 20.04.2018
 Преузмите документ Документација за закључење уговора - 07.06.2018
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 1- 07.06.2018
 Преузмите документ Оквирни споразум П 1- 07.06.2018
 Преузмите документ Понуда JP POSTA SEBIJE за П 1 - 08.06.2018
 Преузмите документ Понуда TELEKOM SRBIJA за П 2 - 08.06.2018
 Преузмите документ Понуда TELEKOM SRBIJA за П 3 - 08.06.2018
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 2- 27.06.2018
 Преузмите документ Оквирни споразум П 2- 27.06.2018
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 3- 27.06.2018
 Преузмите документ Оквирни споразум П 3- 27.06.2018
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору за П 3- 06.11.2018
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору за П 5- 11.12.2018

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА ЗАПОСЛЕНИХ И ДРУГИХ ЛИЦА
(БРОЈ 6/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 22.02.2018
 Преузмите документ Конкурсна документација - 22.02.2018
 Преузмите документ Измена документације 1- 28.02.2018
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1 - 07.03.2018
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 2 - 12.03.2018
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 3 - 12.03.2018
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 4 - 12.03.2018
 Преузмите документ Одлука о закључењу оквирног споразума- 21.03.2018
 Преузмите документ Документација - 19.04.2018
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 1- 19.04.2018
 Преузмите документ Оквирни споразум П 1- 19.04.2018
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 2- 19.04.2018
 Преузмите документ Оквирни споразум П 2- 19.04.2018
 Преузмите документ Понуда DDOR NOVI SAD- 20.04.2018
 Преузмите документ Понуда GENERALI OSIGURANJE- 20.04.2018
 Преузмите документ Понуда WIENER STADTISCHE- 20.04.2018
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 3- 20.04.2018
 Преузмите документ Оквирни споразум П 3- 20.04.2018
 Преузмите документ Обавештење о обустави поступка П 5 и П 6- 23.04.2018
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 4- 27.04.2018
 Преузмите документ Оквирни споразум П 4- 27.04.2018
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 7- 27.04.2018
 Преузмите документ Оквирни споразум П 7- 27.04.2018
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 8- 27.04.2018
 Преузмите документ Оквирни споразум П 8- 27.04.2018
 Преузмите документ Измена 1 оквирног споразума за партију 1 - 24.09.2018
 Преузмите документ Измена 1 оквирног споразума за партију 2 - 02.10.2018
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора П 1- 24.12.2018
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора П 2- 24.12.2018
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора П 1- 27.12.2019
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора П 2- 27.12.2019

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА ИМОВИНЕ
(БРОЈ 3/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 20.02.2018
 Преузмите документ Конкурсна документација - 20.02.2018
 Преузмите документ Измена документације 1- 22.02.2018
 Преузмите документ Измена документације 2- 28.02.2018
 Преузмите документ Измена документације 3- 05.03.2018
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1 и 2 - 05.03.2018
 Преузмите документ Обавештење о продужењу рока - 05.03.2018
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 3 - 05.03.2018
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 4 - 05.03.2018
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 5 - 07.03.2018
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 6 - 09.03.2018
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 7 - 12.03.2018
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 8 - 12.03.2018
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 9 - 12.03.2018
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 10 - 12.03.2018
 Преузмите документ Одлука о закључењу оквирног споразума- 02.04.2018
 Преузмите документ Одлука о закључењу оквирног споразума- 02.10.2018
 Преузмите документ Обавештење о обустави поступка П 12 - 23.04.2018
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 6 - 27.04.2018
 Преузмите документ Оквирни споразум П 6 - 27.04.2018
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 9 - 27.04.2018
 Преузмите документ Оквирни споразум П 9 - 27.04.2018
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 10 - 27.04.2018
 Преузмите документ Оквирни споразум П 10 - 27.04.2018
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 14 - 27.04.2018
 Преузмите документ Оквирни споразум П 14 - 27.04.2018
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 17 - 27.04.2018
 Преузмите документ Оквирни споразум П 17 - 27.04.2018
 Преузмите документ Понуда DDOR NOVI SAD- 27.04.2018
 Преузмите документ Понуда GENERALI OSIGURANJE- 27.04.2018
 Преузмите документ Понуда WIENER STADTISCHE- 27.04.2018
 Преузмите документ Понуда DUNAV OSIGURANJE- 27.04.2018
 Преузмите документ Понуда UNIQA NEŽIVOTNO OSIGURANJE- 27.04.2018
 Преузмите документ Понуда AMS OSIGURANJE- 27.04.2018
 Преузмите документ Документа за закључење уговора - 30.04.2018
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 1 - 30.04.2018
 Преузмите документ Оквирни споразум П 1 - 30.04.2018
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 5 - 30.04.2018
 Преузмите документ Оквирни споразум П 5 - 30.04.2018
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 8 - 30.04.2018
 Преузмите документ Оквирни споразум П 8 - 30.04.2018
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 11 - 30.04.2018
 Преузмите документ Оквирни споразум П 11 - 30.04.2018
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 13 - 30.04.2018
 Преузмите документ Оквирни споразум П 13 - 30.04.2018
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 4 - 03.05.2018
 Преузмите документ Оквирни споразум П 4 - 03.05.2018
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 2 - 07.05.2018
 Преузмите документ Оквирни споразум П 2 - 07.05.2018
 Преузмите документ Кориговано менично овлашћење П 2 - 16.05.2018
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 3- 14.05.2018
 Преузмите документ Оквирни споразум П 3- 14.05.2018
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 7- 14.05.2018
 Преузмите документ Оквирни споразум П 7- 14.05.2018
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 15- 14.05.2018
 Преузмите документ Оквирни споразум П 15- 14.05.2018
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 16- 14.05.2018
 Преузмите документ Оквирни споразум П 16- 14.05.2018
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора П 4- 06.09.2018
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора П 1- 14.09.2018
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора П 5- 14.09.2018
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора П 10- 18.09.2018
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора П 3 - 20.09.2018
 Преузмите документ Измена 1 оквирног споразума за партију 2 - 24.09.2018
 Преузмите документ Одлука о измени уговора П 5- 19.12.2018
 Преузмите документ Измена оквирног споразума П 2- 21.12.2018
 Преузмите документ Исправка измене оквирног споразума П 2- 24.12.2018
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора П 4 - 02.09.2019
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора П 1- 19.09.2018
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора П 5 - 19.09.2019
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора П 3 - 27.09.2019
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора П 10 - 27.09.2019
 Преузмите документ Обавештење - 14.01.2020

 

НАБАВКА РАЧУНАРСКОГ МАТЕРИЈАЛА – ТОНЕРА (ОСИМ ЗА ТОНЕРЕ НАБАВЉЕНЕ НА ОСНОВУ ЦЈН КОЈА ЈЕ ПОКРЕНУТА У 2017. ГОДИНИ).
(БРОЈ 1/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 30.01.2018
 Преузмите документ Конкурсна документација - 30.01.2018
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1,2 i 3 - 02.02.2018
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 4- 02.02.2018
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 5- 05.02.2018
 Преузмите документ Измена и допуна конкурсне документације 1- 05.02.2018
 Преузмите документ Измена и допуна конкурсне документације 2- 05.02.2018
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 6- 08.02.2018
 Преузмите документ Измена и допуна конкурсне документације 3- 05.02.2018
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 7- 08.02.2018
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 8- 23.02.2018
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 9- 27.02.2018
 Преузмите документ Одлука о закључењу оквирног споразума- 12.03.2018
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 12- 29.03.2018
 Преузмите документ Оквирни споразум П 12- 29.03.2018
 Преузмите документ Документација - 29.03.2018
 Преузмите документ Понуда MALEX CITY COPY SERVICE - 29.03.2018
 Преузмите документ Понуда AIGO- 29.03.2018
 Преузмите документ Понуда ANTIKA- 29.03.2018
 Преузмите документ Понуда DIGITRON- 29.03.2018
 Преузмите документ Понуда DIKTI LINE- 29.03.2018
 Преузмите документ Понуда I&D COM - 29.03.2018
 Преузмите документ Понуда INFORMATIKA AD- 29.03.2018
 Преузмите документ Понуда INFORMATIKA AD П 5- 29.03.2018
 Преузмите документ Понуда INFORMATIKA AD П 8- 29.03.2018
 Преузмите документ Понуда MS COPY- 29.03.2018
 Преузмите документ Понуда OBLAK TEHNOLOGIJE i EWE COMP- 29.03.2018
 Преузмите документ Понуда RCC ELECTRONICS- 29.03.2018
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 7- 29.03.2018
 Преузмите документ Оквирни споразум П 7- 29.03.2018
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 2- 30.03.2018
 Преузмите документ Оквирни споразум П 2- 30.03.2018
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 3- 30.03.2018
 Преузмите документ Оквирни споразум П 3- 30.03.2018
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 11- 30.03.2018
 Преузмите документ Оквирни споразум П 11- 30.03.2018
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 6- 02.04.2018
 Преузмите документ Оквирни споразум П 6- 02.04.2018
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 10- 02.04.2018
 Преузмите документ Оквирни споразум П 10- 02.04.2018
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 5- 02.04.2018
 Преузмите документ Оквирни споразум П 5- 02.04.2018
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 8- 02.04.2018
 Преузмите документ Оквирни споразум П 8- 02.04.2018
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 4- 02.04.2018
 Преузмите документ Оквирни споразум П 4- 02.04.2018
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 1- 03.04.2018
 Преузмите документ Оквирни споразум П 1- 03.04.2018
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 9- 05.04.2018
 Преузмите документ Оквирни споразум П 9- 05.04.2018

 

 

* * *

 

ОДЛУКА

 Преузмите документ Одлука о одређивању централизованих јавних набавки добара и услуга које ће спроводити
Управа за заједничке послове у 2017. години - 16.08.2016.
 Преузмите документ Обавештавамо вас да ће Управа за заједничке послове републичких органа дана 22.08.2016. године ставити у функцију ИСЦЈН - 19.08.2016.
 Преузмите документ Обавештeњe ИСЦЈН oпродужењу рока 1 - 26.08.2016.
 Преузмите документ Обавештeњe ИСЦЈН oпродужењу рока 2- 08.09.2016.

 

 

* * *

 

ИЗВОД ИЗ ПЛАНА И САГЛАСНОСТ ЗА 2017. ГОДИНУ

 Преузмите документ Извод из плана централизованих јавних набавки за 2017. годину
 Преузмите документ Сагласност на предлог плана ЦЈН за 2017. годину

 

 

* * *

 

ПРЕТХОДНО ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА 2017. ГОДИНУ

 

НАБАВКА KAНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА
(БРОЈ 1/2017)

 Преузмите документ Претходно обавештење

 

НАБАВКА РАЧУНАРСКОГ МАТЕРИЈАЛА - ТОНЕРА
(БРОЈ 2/2017)

 Преузмите документ Претходно обавештење

 

НАБАВКА ГОРИВА И МАЗИВА
(БРОЈ 3/2017)

 Преузмите документ Претходно обавештење

 

НАБАВКА ПРЕВОЗНИХ СРЕДСТАВА
(БРОЈ 4/2017)

 Преузмите документ Претходно обавештење

 

НАБАВКА РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ ХАРДВЕРА
(БРОЈ 5/2017)

 Преузмите документ Претходно обавештење

 

НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ
(БРОЈ 6/2017)

 Преузмите документ Претходно обавештење

 

НАБАВКА ПАПИРНЕ КОНФЕКЦИЈЕ
(БРОЈ 7/2017 )

 Преузмите документ Претходно обавештење

 

НАБАВКА КАНЦЕЛАРИЈСКОГ НАМЕШТАЈА
(БРОЈ 8/2017)

 Преузмите документ Претходно обавештење

 

НАБАВКА САНИТАРНИХ УЛСУГА И ДРУГИХ СРОДНИХ УСЛУГА (ДЕЗИНФЕКЦИЈА, ДЕЗИНСЕКЦИЈА И ДЕРАТИЗАЦИЈА)
(БРОЈ 9/2017)

 Преузмите документ Претходно обавештење

 

НАБАВКА УСЛУГА ОДРЖАВАЊА И ПОПРАВКЕ РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ – РАЧУНАРА, ШТАМПАЧА И КОМУНИКАЦИОНЕ ОПРЕМЕ
(БРОЈ 10/2017)

 Преузмите документ Претходно обавештење

 

НАБАВКА ЕЛЕКТРОНСКЕ КОМУНИКАЦИОНЕ УСЛУГЕ – УСЛУГА ПРЕНОСА ПУТЕМ ОПТИЧКИХ ВЛАКАНА
(БРОЈ 11/2017)

 Преузмите документ Претходно обавештење

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ОБЕЗБЕЂЕЊА (ФИЗИЧКО-ТЕХНИЧКО И ПРОТИВПОЖАРНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ОБЈЕКАТА)
(БРОЈ 12/2017)

 Преузмите документ Претходно обавештење

 

 

* * *

 

ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА РАЧУНАРСКЕ И КОМУНИКАЦИОНЕ ОПРЕМЕ И ШТАМПАЧА – ПАРТИЈА 22 ОДРЖАВАЊЕ ИП ТЕЛЕФОНИЈЕ КОНТАКТ ЦЕНТРА ПОРЕСКЕ УПРАВЕ
(БРОЈ 15/2017)

 Преузмите документ Преговарачки поступак са објављивањем позива- 29.09.2017
 Преузмите документ Одлука о закључењу оквирног споразума - 10.10.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 22 - 17.10.2017
 Преузмите документ Оквирни споразум П 22 - 17.10.2017
 Преузмите документ Понуда ALGOTECH П 22 - 17.10.2017
 Преузмите документ Dokumentacija П 22 - 17.10.2017

 

* * *

 

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЗА 2017. ГОДИНУ

 

НАБАВКА ПРЕВОЗНИХ СРЕДСТАВА
(БРОЈ 17/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 29.11.2017
 Преузмите документ Конкурсна документација - 29.11.2017
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1 - 12.12.2017
 Преузмите документ Одлука о закључењу оквирног споразума - 29.12.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума - 10.01.2018
 Преузмите документ Оквирни споразум - 10.01.2018
 Преузмите документ Понуда компресор - 10.01.2018
 Преузмите документ Документација - 10.01.2018

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА РАЧУНАРСКЕ И КОМУНИКАЦИОНЕ ОПРЕМЕ И ШТАМПАЧА
(БРОЈ 16/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 22.11.2017
 Преузмите документ Конкурсна документација - 22.11.2017
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1 - 27.11.2017
 Преузмите документ Одлука о закључењу оквирног споразума - 19.12.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 4.1 - 28.12.2017
 Преузмите документ Оквирни споразум П 4.1 - 28.12.2017
 Преузмите документ Изјава - 28.12.2017
 Преузмите документ Документација - 28.12.2017
 Преузмите документ Понуда COMTRADE за П 4.1 - 28.12.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 23.1 - 29.12.2017
 Преузмите документ Оквирни споразум П 23.1 - 29.12.2017
 Преузмите документ Понуда MDS за П 23.1 - 29.12.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 10 - 29.12.2017
 Преузмите документ Оквирни споразум П 10 - 29.12.2017
 Преузмите документ Понуда MALEX за П 10 - 29.12.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора П 23.1 - 11.01.2018
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора П 4.1 - 17.01.2018
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора 2 П 4.1 - 13.02.2019

 

НАБАВКЕ ЈЕ НАБАВКА РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ И ШТАМПАЧА
(БРОЈ 13/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 09.10.2017
 Преузмите документ INVITATION TO BID - 09.10.2017
 Преузмите документ Конкурсна документација - 09.10.2017
 Преузмите документ Измена и допуна конкурсне документације 1 - 11.10.2017
 Преузмите документ Измена и допуна конкурсне документације 2 - 17.10.2017
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1 - 19.10.2017
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 2 - 19.10.2017
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 3 - 19.10.2017
 Преузмите документ Измена и допуна конкурсне документације 3 - 20.10.2017
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 4 - 20.10.2017
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 5 - 20.10.2017
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 6 - 23.10.2017
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 7 - 23.10.2017
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 8 - 23.10.2017
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 9 - 23.10.2017
 Преузмите документ Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права- 25.10.2017
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 10 - 26.10.2017
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 11 - 27.10.2017
 Преузмите документ Одлука о закључењу оквирног споразума - 06.11.2017
 Преузмите документ Исправка конкурсне документације - 21.11.2017
 Преузмите документ Документација - 21.11.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 5 - 20.11.2017
 Преузмите документ Оквирни споразум П 5 - 20.11.2017
 Преузмите документ Понуда за П 5 - 21.11.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 9 - 21.11.2017
 Преузмите документ Оквирни споразум П 9 - 21.11.2017
 Преузмите документ Понуда за П 9 - 21.11.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 3 - 21.11.2017
 Преузмите документ Оквирни споразум П 3 - 21.11.2017
 Преузмите документ Понуда за П 3 - 21.11.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 6 - 21.11.2017
 Преузмите документ Оквирни споразум П 6 - 21.11.2017
 Преузмите документ Понуда за П 6 - 21.11.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 11 - 21.11.2017
 Преузмите документ Оквирни споразум П 11 - 21.11.2017
 Преузмите документ Понуда за П 11 - 21.11.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 14 - 21.11.2017
 Преузмите документ Оквирни споразум П 14 - 21.11.2017
 Преузмите документ Понуда за П 14 - 21.11.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 1 - 21.11.2017
 Преузмите документ Оквирни споразум П 1 - 21.11.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 4 - 21.11.2017
 Преузмите документ Оквирни споразум П 4 - 21.11.2017
 Преузмите документ Понуда за П 1 i П 4 - 21.11.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 10 - 22.11.2017
 Преузмите документ Оквирни споразум П 10 - 22.11.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 12 - 22.11.2017
 Преузмите документ Оквирни споразум П 12 - 22.11.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 13 - 22.11.2017
 Преузмите документ Оквирни споразум П 13 - 22.11.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 15 - 22.11.2017
 Преузмите документ Оквирни споразум П 15 - 22.11.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 16 - 22.11.2017
 Преузмите документ Оквирни споразум П 16 - 22.11.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 17 - 22.11.2017
 Преузмите документ Оквирни споразум П 17 - 22.11.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 18 - 22.11.2017
 Преузмите документ Оквирни споразум П 18 - 22.11.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 19 - 22.11.2017
 Преузмите документ Оквирни споразум П 19 - 22.11.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 20 - 22.11.2017
 Преузмите документ Оквирни споразум П 20 - 22.11.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 23 - 22.11.2017
 Преузмите документ Оквирни споразум П 23 - 22.11.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 2 - 22.11.2017
 Преузмите документ Оквирни споразум П 2 - 22.11.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 7 - 22.11.2017
 Преузмите документ Оквирни споразум П 7 - 22.11.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 8 - 22.11.2017
 Преузмите документ Оквирни споразум П 8 - 22.11.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 22 - 22.11.2017
 Преузмите документ Оквирни споразум П 22 - 22.11.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 27 - 22.11.2017
 Преузмите документ Оквирни споразум П 27 - 22.11.2017
 Преузмите документ Понуда COMTRADE i SYSTEM ONE за П 2 и П 22 - 22.11.2017
 Преузмите документ Понуда COMTRADE i TEHNICOM INFORMATIKA за П 7, П 8 и П 27 - 22.11.2017
 Преузмите документ Понуда AIGO BUSINESS SYSTEM I BTR за П 10, П 12, П 13, П 15, П 16, П 17, П 18 и П 19 - 22.11.2017
 Преузмите документ Понуда AIGO BUSINESS SYSTEM i SISTEM ONE за П 20 и П 23 - 22.11.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 21 - 23.11.2017
 Преузмите документ Оквирни споразум П 21 - 23.11.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 24 - 23.11.2017
 Преузмите документ Оквирни споразум П 24 - 23.11.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 25 - 23.11.2017
 Преузмите документ Оквирни споразум П 25 - 23.11.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 26 - 23.11.2017
 Преузмите документ Оквирни споразум П 26 - 23.11.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 28 - 23.11.2017
 Преузмите документ Оквирни споразум П 28 - 23.11.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 29 - 23.11.2017
 Преузмите документ Оквирни споразум П 29 - 23.11.2017
 Преузмите документ Понуда TELEGROUP i SAGA за П 21, П 24, П 25, П 26, П 28 и П 29 - 22.11.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора П 10 - 05.12.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора П 12 - 05.12.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора П 3 - 07.12.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора П 11 - 07.12.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора П 14 - 07.12.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора П 2 - 08.12.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора П 22 - 08.12.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора П 21 - 14.12.2017

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ФИЗИЧКО-ТЕХНИЧКОГ И ПРОТИВПОЖАРНОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ОБЈЕКАТА
(БРОЈ 14/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 18.09.2017
 Преузмите документ Kонкурснa документацијa - 18.09.2017
 Преузмите документ Одлука о закључењу оквирног споразума - 13.10.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 1 - 31.10.2017
 Преузмите документ Оквирни споразум П 1 - 31.10.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 2 - 31.10.2017
 Преузмите документ Оквирни споразум П 2 - 31.10.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 3 - 31.10.2017
 Преузмите документ Оквирни споразум П 3 - 31.10.2017
 Преузмите документ Понуда 1 - 31.10.2017
 Преузмите документ Понуда 2 - 31.10.2017
 Преузмите документ Понуда 3 - 31.10.2017
 Преузмите документ Понуда 4 - 31.10.2017
 Преузмите документ Документација - 31.10.2017

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ФИЗИЧКО-ТЕХНИЧКОГ И ПРОТИВПОЖАРНОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ОБЈЕКАТА
(БРОЈ 12/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 28.07.2017
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1 - 01.08.2017
 Преузмите документ Одлука о закључењу оквирног споразума - 24.08.2017
 Преузмите документ Обавештење о обустави поступка за П 7 -05.09.2017.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 18 - 13.09.2017
 Преузмите документ Оквирни споразум П 18 - 13.09.2017
 Преузмите документ Понуда Добергард - П 18 - 13.09.2017

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА РАЧУНАРСКЕ И КОМУНИКАЦИОНЕ ОПРЕМЕ И ШТАМПАЧА
(БРОЈ 10/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 13.07.2017
 Преузмите документ INVITATION TO BID - 13.07.2017
 Преузмите документ Конкурсна документација 1 део-13.07.2017
 Преузмите документ Конкурсна документација 2 део-13.07.2017
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1 -19.07.2017
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 2 - 21.07.2017
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 3 - 21.07.2017
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 4 - 25.07.2017
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 5 - 28.07.2017
 Преузмите документ Измена конкурсне документације 1- 28.07.2017
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 6 - 01.08.2017
 Преузмите документ Измена конкурсне документације 2- 01.08.2017
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 7 - 02.08.2017
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 8 - 04.08.2017
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 9 - 07.08.2017
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 10 - 07.08.2017
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 11 - 09.08.2017
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 12 - 09.08.2017
 Преузмите документ Обавештење наручиоцима - 09.08.2017
 Преузмите документ Исправка обавештења наручиоцима - 11.08.2017
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 13 - 11.08.2017
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 14 - 11.08.2017
 Преузмите документ Допуна појашњења конкурсне документације - 14.08.2017
 Преузмите документ Обавештење о продужењу рока - 14.08.2017
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 15 - 15.08.2017
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 16 - 16.08.2017
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 17 - 16.08.2017
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 18 - 21.08.2017
 Преузмите документ Измена конкурсне документације 3- 23.08.2017
 Преузмите документ Обавештење о продужењу рока 2- 23.08.2017
 Преузмите документ Одлука о закључењу оквирног споразума - 13.09.2017
 Преузмите документ Обавештења о обустави поступка П4 - 26.09.2017
 Преузмите документ Обавештења о обустави поступка П10 - 26.09.2017
 Преузмите документ Обавештења о обустави поступка П12 - 26.09.2017
 Преузмите документ Обавештења о обустави поступка П22 - 26.09.2017
 Преузмите документ Обавештења о обустави поступка П23 - 26.09.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 14 - 02.10.2017
 Преузмите документ Оквирни споразум П 14 - 02.10.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 20 - 02.10.2017
 Преузмите документ Оквирни споразум П 20 - 02.10.2017
 Преузмите документ Документа за закључење уговора-03.10.2017
 Преузмите документ Понуда COMTRADE - 03.10.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 15 - 04.10.2017
 Преузмите документ Оквирни споразум П 15 - 04.10.2017
 Преузмите документ Понуда DIGIT - 04.10.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 18 - 04.10.2017
 Преузмите документ Оквирни споразум П 18 - 04.10.2017
 Преузмите документ Понуда ASSECO SEE - 04.10.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 2 - 05.10.2017
 Преузмите документ Оквирни споразум П 2 - 05.10.2017
 Преузмите документ Понуда AIGO I SAGA - 05.10.2017
 Преузмите документ Измена оквирног споразума П 2 - 16.10.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 6 - 05.10.2017
 Преузмите документ Оквирни споразум П 6 - 05.10.2017
 Преузмите документ Понуда AIGO, SAGA I INTEC - 05.10.2017
 Преузмите документ Измена оквирног споразума П 6 - 16.10.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 7 - 05.10.2017
 Преузмите документ Оквирни споразум П 7 - 05.10.2017
 Преузмите документ Понуда MALEX - 05.10.2017
 Преузмите документ Измена оквирног споразума П 7 - 16.10.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 9 - 05.10.2017
 Преузмите документ Оквирни споразум П 9 - 05.10.2017
 Преузмите документ Понуда MALEX - 05.10.2017
 Преузмите документ Измена оквирног споразума П 9 - 16.10.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 17 - 05.10.2017
 Преузмите документ Оквирни споразум П 17 - 05.10.2017
 Преузмите документ Понуда AIGO - 05.10.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 1 - 06.10.2017
 Преузмите документ Оквирни споразум П 1 - 06.10.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 3 - 06.10.2017
 Преузмите документ Оквирни споразум П 3 - 06.10.2017
 Преузмите документ Измена оквирног споразума П 3 - 16.10.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 5 - 06.10.2017
 Преузмите документ Оквирни споразум П 5 - 06.10.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 16 - 06.10.2017
 Преузмите документ Оквирни споразум П 16 - 06.10.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 27 - 06.10.2017
 Преузмите документ Оквирни споразум П 27 - 06.10.2017
 Преузмите документ Понуда ИНФОРМАТИКА - 10.10.2017
 Преузмите документ Понуда ИНФОРМАТИКА + САГА - 10.10.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 19 - 06.10.2017
 Преузмите документ Оквирни споразум П 19 - 06.10.2017
 Преузмите документ Понуда SAGA - 10.10.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 24 - 06.10.2017
 Преузмите документ Оквирни споразум П 24 - 06.10.2017
 Преузмите документ Понуда SAGA - 10.10.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 28 - 06.10.2017
 Преузмите документ Оквирни споразум П 28 - 06.10.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 11 - 11.10.2017
 Преузмите документ Оквирни споразум П 11 - 11.10.2017
 Преузмите документ Понуда NEPO I EWE - 10.10.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 8 - 12.10.2017
 Преузмите документ Оквирни споразум П 8 - 12.10.2017
 Преузмите документ Понуда BIROTEHNIKA - 12.10.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 13 - 12.10.2017
 Преузмите документ Оквирни споразум П 13 - 12.10.2017
 Преузмите документ Понуда ENEL П 13 - 12.10.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 21 - 12.10.2017
 Преузмите документ Оквирни споразум П 21 - 12.10.2017
 Преузмите документ Понуда ENEL П 21 - 12.10.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 25 - 12.10.2017
 Преузмите документ Оквирни споразум П 25 - 12.10.2017
 Преузмите документ Понуда ENEL П 25 - 12.10.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 26 - 12.10.2017
 Преузмите документ Оквирни споразум П 26 - 12.10.2017
 Преузмите документ Понуда ENEL П 26 - 12.10.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора П 7 - 24.10.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора П 2 - 12.01.2018
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора П 6 - 12.01.2018
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора П 11 - 17.01.2018
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора П 8 - 17.01.2018
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора П 7 - 18.01.2018
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора П 13 - 23.01.2018
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора П 25 - 23.01.2018
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора П 26 - 23.01.2018
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора П 1 - 26.01.2018
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора П 3 - 26.01.2018
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора П 5 - 26.01.2018
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора П 27 - 26.01.2018
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора П 1 - 30.01.2019
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора П 3 - 30.01.2019
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора П 5 - 30.01.2019
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора П 27 - 30.01.2019
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора П 7 - 31.01.2019
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора П 2 - 01.02.2019
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора П 6 - 01.02.2019
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора П 25 - 05.02.2019
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора П 26 - 05.02.2019

 

ЕЛЕКТРОНСКЕ КОМУНИКАЦИОНЕ УСЛУГЕ - УСЛУГА ПРЕНОСА ПУТЕМ ОПТИЧКИХ ВЛАКАНА – DARK FIBER
(БРОЈ 11/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 26.06.2017
 Преузмите документ Конкурсна документација -26.06.2017
 Преузмите документ Одлука о закључењу оквирног споразума-08.08.2017
 Преузмите документ Обавештење о обустави поступка за П 5 -21.08.2017.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 3 - 14.09.2017
 Преузмите документ Оквирни споразум П 3 - 14.09.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 4 - 14.09.2017
 Преузмите документ Оквирни споразум П 4 - 14.09.2017
 Преузмите документ Докумрнтација - 14.09.2017
 Преузмите документ Понуда Телеком - 14.09.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 1 - 18.09.2017
 Преузмите документ Оквирни споразум П 1 - 18.09.2017
 Преузмите документ Понуда Пошта - 19.09.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 2 - 27.09.2017
 Преузмите документ Оквирни споразум П 2 - 27.09.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 6 - 27.09.2017
 Преузмите документ Оквирни споразум П 6 - 27.09.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора П 1 - 19.10.2017

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ФИЗИЧКО-ТЕХНИЧКОГ И ПРОТИВПОЖАРНОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ОБЈЕКАТА
(БРОЈ 9/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 19.05.2017
 Преузмите документ Конкурсна документација -19.05.2017
 Преузмите документ Одлука о обустави поступка -14.06.2017.
 Преузмите документ Oбавештење o поднетом захтеву за заштиту права - 27.06.2017.
 Преузмите документ Обавештење о обустави поступка за П 7 и 18 -24.07.2017.

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ НАРУЧИОЦИМА

 Преузмите документ Обавештење свим наручиоцима - 31.01.2019.

 

 

НАБАВКА РАЧУНАРСКОГ МАТЕРИЈАЛА - ТОНЕРА
(БРОЈ 8/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 04.05.2017
 Преузмите документ Invitation To Bid - 04.05.2017
 Преузмите документ Конкурсна документација -04.05.2017
 Преузмите документ Измена конкурсне документације 1-12.05.2017
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1-12.05.2017
 Преузмите документ Измена конкурсне документације 2-15.05.2017
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 2-16.05.2017
 Преузмите документ Измена конкурсне документације 3-16.05.2017
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 3-18.05.2017
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 4-19.05.2017
 Преузмите документ Измена конкурсне документације 4-19.05.2017
 Преузмите документ Oбавештење о продужењу рока -19.05.2017
 Преузмите документ Oбавештење о продужењу рока - исправка -22.05.2017
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 5-22.05.2017
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 6-22.05.2017
 Преузмите документ Измена конкурсне документације 5-22.05.2017
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 7-24.05.2017
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 8-24.05.2017
 Преузмите документ Измена конкурсне документације 6-24.05.2017
 Preuzmite dokument Појашњење конкурсне документације 9-25.05.2017
 Preuzmite dokument Измена конкурсне документације 7-25.05.2017
 Preuzmite dokument Oбавештење о продужењу рока 2 -25.05.2017
 Preuzmite dokument Појашњење конкурсне документације 10-29.05.2017
 Preuzmite dokument Измена конкурсне документације 8-29.05.2017
 Preuzmite dokument Појашњење конкурсне документације 11 - 02.06.2017
 Preuzmite dokument Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права - 02.06.2017
 Preuzmite dokument Одлука да се не задржавају активности - 02.06.2017
 Preuzmite dokument Одлука о закључењу оквирног споразума- 16.06.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 10 - 06.07.2017
 Преузмите документ Оквирни споразум П 10 - 06.07.2017
 Преузмите документ Документа - 06.07.2017
 Преузмите документ Понуда GRUPA I&D COM I TEHNOLOGY- 06.07.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 5 - 07.07.2017
 Преузмите документ Оквирни споразум П 5 - 07.07.2017
 Преузмите документ Понуда GRUPA SBS- 07.07.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 6 - 07.07.2017
 Преузмите документ Оквирни споразум П 6 - 07.07.2017
 Преузмите документ Понуда DIKTI LINE- 07.07.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 2 - 10.07.2017
 Преузмите документ Оквирни споразум П 2 - 10.07.2017
 Преузмите документ Понуда IVADJO- 11.07.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 3 - 11.07.2017
 Преузмите документ Оквирни споразум П 3- 11.07.2017
 Преузмите документ Понуда AIGO- 11.07.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 7 - 11.07.2017
 Преузмите документ Оквирни споразум П 7- 11.07.2017
 Преузмите документ Понуда AIGO- 11.07.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 8 - 11.07.2017
 Преузмите документ Оквирни споразум П 8- 11.07.2017
 Преузмите документ Понуда INFORMATIKA- 11.07.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 12 - 11.07.2017
 Преузмите документ Оквирни споразум П 12- 11.07.2017
 Преузмите документ Понуда AIGO- 11.07.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 1 - 12.07.2017
 Преузмите документ Оквирни споразум П 1- 12.07.2017
 Преузмите документ Понуда MALEX- 12.07.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 4 - 12.07.2017
 Преузмите документ Оквирни споразум П 4- 12.07.2017
 Преузмите документ Понуда MALEX- 12.07.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 11 - 12.07.2017
 Преузмите документ Оквирни споразум П 11- 12.07.2017
 Преузмите документ Понуда DIGITRON IST- 12.07.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 9 - 01.08.2017
 Преузмите документ Оквирни споразум П 9- 01.08.2017
 Преузмите документ Понуда BIROEKSIM- 01.08.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора П 5 - 29.01.2018
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора П 8 - 20.02.2018
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора П 3 - 21.02.2018
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора 2 П 8 - 13.03.2019
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора П 3 - 22.05.2019
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора П 5 - 04.06.2019

 

НАБАВКА КАНЦЕЛАРИЈСКОГ НАМЕШТАЈА
(БРОЈ 2/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 21.03.2017
 Преузмите документ Конкурсна документација -21.03.2017
 Преузмите документ Измена конкурсне документације 1-24.03.2017
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1-29.03.2017
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 2-29.03.2017
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 3-03.04.2017
 Преузмите документ Измена конкурсне документације -03.04.2017
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 4-07.04.2017
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 5-12.04.2017
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 6-12.04.2017
 Преузмите документ Oбавештење о продужењу рока-13.04.2017
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 7-13.04.2017
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 8-18.04.2017
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 9-21.04.2017
 Преузмите документ Измена конкурсне документације 3-21.04.2017
 Преузмите документ Oбавештење о продужењу рока 2 -21.04.2017
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 10-28.04.2017
 Преузмите документ Oбавештење о продужењу рока 3-28.04.2017
 Преузмите документ Одлука о закључењу оквирног споразума-25.05.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 1-13.06.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 2-13.06.2017
 Преузмите документ Оквирни споразум П 1-13.06.2017
 Преузмите документ Оквирни споразум П 2-13.06.2017
 Преузмите документ Документа за закључење уговора-13.06.2017
 Преузмите документ Понуда -13.06.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора П 1 - 26.01.2018

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ФИЗИЧКО-ТЕХНИЧКОГ И ПРОТИВПОЖАРНОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ОБЈЕКАТА
(БРОЈ 5/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 13.02.2017
 Преузмите документ INVITATION TO BID - 13.02.2017
 Преузмите документ Конкурсна документација -13.02.2017
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1-17.02.2017
 Преузмите документ Измена конкурсне документације 1-17.02.2017
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 2-22.02.2017
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 3-24.02.2017
 Преузмите документ Измена конкурсне документације 2-28.02.2017
 Преузмите документ Обавештење о продужењу рока 1-28.02.2017
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 4-01.03.2017
 Преузмите документ Измена конкурсне документације 3-01.03.2017
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 3 -допуна -01.03.2017
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 5-06.03.2017
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 6-07.03.2017
 Преузмите документ Обавештење о измени конкурсне документације-09.03.2017
 Преузмите документ Обавештење о продужењу рока 2-13.03.2017
 Преузмите документ Измена конкурсне документације 4-13.03.2017
 Преузмите документ Конкурсна документација - нова-13.03.2017
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 7-16.03.2017
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 8-17.03.2017
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 9-17.03.2017
 Преузмите документ Одлука о закључењу оквирног споразума-13.04.2017
 Преузмите документ Обавештење о обустави поступка П7-25.04.2017
 Преузмите документ Обавештење о обустави поступка П18 -25.04.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П13-28.04.2017
 Преузмите документ Документа за закључење оквирних споразума-03.05.2017
 Преузмите документ Оквирни споразум П13-28.04.2017
 Преузмите документ Понуда - Protecta group - 03.05.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П6 - 04.05.2017
 Преузмите документ Оквирни споразум П6 - 04.05.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П9 - 04.05.2017
 Преузмите документ Оквирни споразум П9 - 04.05.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П10 - 04.05.2017
 Преузмите документ Оквирни споразум П10 - 04.05.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П14 - 04.05.2017
 Преузмите документ Оквирни споразум П14 - 04.05.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П15 - 04.05.2017
 Преузмите документ Оквирни споразум П15 - 04.05.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П16 - 04.05.2017
 Преузмите документ Оквирни споразум П16 - 04.05.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П17 - 04.05.2017
 Преузмите документ Оквирни споразум П17 - 04.05.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П19 - 04.05.2017
 Преузмите документ Оквирни споразум П19 - 04.05.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П20 - 04.05.2017
 Преузмите документ Оквирни споразум П20 - 04.05.2017
 Преузмите документ Понуда - Добергард и Добергард плус - 1 - 04.05.2017
 Преузмите документ Понуда - Добергард и Добергард плус - 2 - 04.05.2017
 Преузмите документ Понуда - Добергард и Добергард плус - 3 - 04.05.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П11 - 04.05.2017
 Преузмите документ Оквирни споразум П11 - 04.05.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П21 - 04.05.2017
 Преузмите документ Оквирни споразум П21 - 04.05.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П23 - 04.05.2017
 Преузмите документ Оквирни споразум П23 - 04.05.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П24 - 04.05.2017
 Преузмите документ Оквирни споразум П24 - 04.05.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П26 - 04.05.2017
 Преузмите документ Оквирни споразум П26 - 04.05.2017
 Преузмите документ Понуда - Sion gard i Tas security - 04.05.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П8 - 08.05.2017
 Преузмите документ Оквирни споразум П8 - 08.05.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П25 - 08.05.2017
 Преузмите документ Оквирни споразум П25 - 08.05.2017
 Преузмите документ Понуда - Заштита сигурност - 09.05.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П12 - 08.05.2017
 Преузмите документ Оквирни споразум П12 - 08.05.2017
 Преузмите документ Понуда - Grupa Inter Safe Business, Protecta Group, Z - 09.05.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П22 - 08.05.2017
 Преузмите документ Оквирни споразум П22 - 08.05.2017
 Преузмите документ Понуда - G4S Secure Solutions - 09.05.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 1 - 12.05.2017
 Преузмите документ Оквирни споразум П 1 - 12.05.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 2 - 12.05.2017
 Преузмите документ Оквирни споразум П 2 - 12.05.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 3 - 12.05.2017
 Преузмите документ Оквирни споразум П 3 - 12.05.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 4 - 12.05.2017
 Преузмите документ Оквирни споразум П 4 - 12.05.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 5 - 12.05.2017
 Преузмите документ Оквирни споразум П 5 - 12.05.2017
 Преузмите документ Понуда 1- Група ВИП - 12.05.2017
 Преузмите документ Понуда 2- Група ВИП - 12.05.2017
 Преузмите документ Понуда 3- Група ВИП - 12.05.2017
 Преузмите документ Понуда 4- Група ВИП - 12.05.2017
 Преузмите документ Понуда 5- Група ВИП - 12.05.2017
 Преузмите документ Понуда 6- Група ВИП - 12.05.2017
 Преузмите документ Понуда 7- Група ВИП - 12.05.2017
 Преузмите документ Понуда 8- Група ВИП - 12.05.2017
 Преузмите документ Понуда 9- Група ВИП - 12.05.2017
 Преузмите документ Понуда 10- Група ВИП - 12.05.2017
 Преузмите документ Измена оквирног споразума П 6 - 06.06.2017
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм уговору П 1-06.11.2017
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм уговору П 2-06.11.2017
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм уговору П 3-06.11.2017
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм уговору П 4-06.11.2017
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм уговору П 5-06.11.2017
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм уговору 2 П 1- 25.10.2018
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм уговору 2 П 2- 25.10.2018
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм уговору 2 П 3- 25.10.2018
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм уговору 2 П 4- 25.10.2018
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм уговору 2 П 5- 25.10.2018
 Преузмите документ Одлука о измени уговора П 1- 11.09.2018
 Преузмите документ Одлука о измени уговора П 2- 11.09.2018
 Преузмите документ Одлука о измени уговора П 3- 11.09.2018
 Преузмите документ Одлука о измени уговора П 4- 11.09.2018
 Преузмите документ Одлука о измени уговора П 5- 11.09.2018

 

НАБАВКA УСЛУГE ДЕЗИНФЕКЦИЈЕ, ДЕЗИНСЕКЦИЈЕ И ДЕРАТИЗАЦИЈЕ
(БРОЈ 7/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 07.02.2017
 Преузмите документ Конкурсна документација -07.02.2017
 Преузмите документ Одлука о закључењу оквирног споразума -24.03.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума -11.04.2017
 Преузмите документ Oквирни споразум -11.04.2017
 Преузмите документ Понуда -11.04.2017
 Преузмите документ Документа за закључење уговора -11.04.2017
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм уговору -16.03.2018
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм уговору -27.03.2019

 

НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ
(БРОЈ 6/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 01.02.2017
 Преузмите документ INVITATION TO BID - 01.02.2017
 Преузмите документ Конкурсна документација -01.02.2017
 Преузмите документ Oдлука о закључењу оквирног споразума -16.03.2017
 Преузмите документ Изјава -17.05.2017
 Преузмите документ Oквирни споразум -17.05.2017
 Преузмите документ Понуда -17.05.2017
 Преузмите документ Документација -18.05.2017
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм уговору -07.07.2017
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм уговору 2 -01.06.2018
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм уговору 3 -19.06.2019

 

НАБАВКА КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА
(БРОЈ 4/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 19.01.2017
 Преузмите документ INVITATION TO BID - 19.01.2017
 Преузмите документ Конкурсна документација -19.01.2017
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1-25.01.2017
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 2-25.01.2017
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 3-30.01.2017
 Преузмите документ Измена конкурсне документације 1-30.01.2017
 Преузмите документ Измена конкурсне документације 2-31.01.2017
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 4-31.01.2017
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 5-31.01.2017
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 6-02.02.2017
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 7-03.02.2017
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 8-03.02.2017
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 9-03.02.2017
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 10-03.02.2017
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 11-03.02.2017
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 12-03.02.2017
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 13-06.02.2017
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 14-07.02.2017
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 15-07.02.2017
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 16-07.02.2017
 Преузмите документ Одлука о закљученом оквирном споразуму -24.02.2017
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм oквирнoм спoрaзуму П2-14.03.2017
 Преузмите документ Оквирни споразум П2-14.03.2017
 Преузмите документ Понуда SOG LINE-14.03.2017
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм oквирнoм спoрaзуму П1-14.03.2017
 Преузмите документ Оквирни споразум П1-14.03.2017
 Преузмите документ Понуда AIGO-14.03.2017
 Преузмите документ Документација -14.03.2017
 Преузмите документ Изјава-14.03.2017
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм oквирнoм спoрaзуму П5-15.03.2017
 Преузмите документ Оквирни споразум П5-15.03.2017
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм oквирнoм спoрaзуму П9-15.03.2017
 Преузмите документ Оквирни споразум П9-15.03.2017
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм oквирнoм спoрaзуму П15-15.03.2017
 Преузмите документ Оквирни споразум П15-15.03.2017
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм oквирнoм спoрaзуму П17-15.03.2017
 Преузмите документ Оквирни споразум П17-15.03.2017
 Преузмите документ Понуда НБК-15.03.2017
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм oквирнoм спoрaзуму П13-15.03.2017
 Преузмите документ Оквирни споразум П13-15.03.2017
 Преузмите документ Понуда МЕГА СЕРВИС-15.03.2017
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм oквирнoм спoрaзуму П7-17.03.2017
 Преузмите документ Оквирни споразум П7-17.03.2017
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм oквирнoм спoрaзуму П8-17.03.2017
 Преузмите документ Оквирни споразум П8-17.03.2017
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм oквирнoм спoрaзуму П12-17.03.2017
 Преузмите документ Оквирни споразум П12-17.03.2017
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм oквирнoм спoрaзуму П18-17.03.2017
 Преузмите документ Оквирни споразум П18-17.03.2017
 Преузмите документ Понуда IVAĐO-17.03.2017
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм oквирнoм спoрaзуму П6-17.03.2017
 Преузмите документ Оквирни споразум П6-17.03.2017
 Преузмите документ Понуда WINNINGA-17.03.2017
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм oквирнoм спoрaзуму П 16-20.03.2017
 Преузмите документ Оквирни споразум П16-20.03.2017
 Преузмите документ Понуда POLIBIRO-20.03.2017
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм oквирнoм спoрaзуму П 3-20.03.2017
 Преузмите документ Оквирни споразум П3-20.03.2017
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм oквирнoм спoрaзуму П 11-20.03.2017
 Преузмите документ Оквирни споразум П 11-20.03.2017
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм oквирнoм спoрaзуму П 10-20.03.2017
 Преузмите документ Оквирни споразум П 10-20.03.2017
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм oквирнoм спoрaзуму П 14-20.03.2017
 Преузмите документ Оквирни споразум П 14-20.03.2017
 Преузмите документ Понуда ODRI PRINT-21.03.2017
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм oквирнoм спoрaзуму П 4-22.03.2017
 Преузмите документ Оквирни споразум П 4-22.03.2017
 Преузмите документ Понуда PSAGITARIJUS-23.03.2017
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм уговору- 03.04.2017
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм уговору П 8- 06.06.2017
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм уговору П 17- 16.06.2017
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм уговору П 1- 29.06.2017
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм уговору П 2- 14.07.2017
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм уговору П 14- 21.07.2017
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм уговору П 6- 18.08.2017
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм уговору П 3- 18.08.2017
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм уговору П 10- 18.08.2017
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм уговору П 11- 18.08.2017
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм уговору П 12- 04.09.2017
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм уговору П 18- 04.09.2017
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм уговору П 5- 23.10.2017
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм уговору П 9- 23.10.2017
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм уговору П 7- 10.11.2017
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм уговору П 1- 18.12.2017
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм уговору П 2- 18.12.2017
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм уговору П 13- 23.02.2018
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм уговору 2 за П 8- 05.03.2018
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм уговору П 17- 14.03.2018
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм уговору П 16 -16.03.2018
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм уговору 2 за П 1- 30.04.2018
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм уговору за П 15- 29.06.2018
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм уговору 2 за П 14- 24.07.2018
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм уговору 2 за П 2- 07.08.2018
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм уговору 2 за П 6- 17.08.2018
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм уговору 2 за П 3- 24.08.2018
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм уговору 2 за П 10- 24.08.2018
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм уговору 2 за П 11- 24.08.2018
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм уговору 2 за П 12- 26.09.2018
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм уговору 2 за П 18- 26.09.2018
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм уговору 2 за П 5- 25.10.2018
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм уговору 2 за П 9- 26.10.2018
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм уговору 2 за П 7- 16.11.2018
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм уговору 3 за П 1- 17.12.2018
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм уговору 3 за П 2- 10.01.2019
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм уговору 3 за П 17- 22.03.2019
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм уговору 2 за П 16- 28.03.2019
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм уговору 4 за П 2- 12.06.2019
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм уговору 2 за П 15- 08.07.2019

 

НАБАВКА ГОРИВА И МАЗИВА
(БРОЈ 3/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 27.10.2016
 Преузмите документ INVITATION TO BID - 27.10.2016
 Преузмите документ Конкурсна документација -27.10.2016
 Преузмите документ Измена конкурсне документације -29.12.2016
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1-13.01.2017
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 2-13.01.2017
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 3-17.01.2017
 Преузмите документ Одлука о закључењу оквирног споразума -10.02.2017
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм oквирнoм спoрaзуму П 5-20.03.2017
 Преузмите документ Оквирни споразум П 5-20.03.2017
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм oквирнoм спoрaзуму П 6-20.03.2017
 Преузмите документ Оквирни споразум П 6-20.03.2017
 Преузмите документ Документација -20.03.2017
 Преузмите документ Изјава 1 -20.03.2017
 Преузмите документ Понуда НИС 1 -20.03.2017
 Преузмите документ Понуда НИС 2 -20.03.2017
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм oквирнoм спoрaзуму П 1-24.03.2017
 Преузмите документ Оквирни споразум П 1-24.03.2017
 Преузмите документ Измена оквирног споразума П 1-18.12.2017
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм oквирнoм спoрaзуму П 2-24.03.2017
 Преузмите документ Оквирни споразум П 2-24.03.2017
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм oквирнoм спoрaзуму П 3-24.03.2017
 Преузмите документ Оквирни споразум П 3-24.03.2017
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм oквирнoм спoрaзуму П 4-24.03.2017
 Преузмите документ Оквирни споразум П 4-24.03.2017
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм oквирнoм спoрaзуму П 7-24.03.2017
 Преузмите документ Оквирни споразум П 7-24.03.2017
 Преузмите документ Извештај Државној ревизорској институцији - 16.05.2017
 Преузмите документ Извештај Управи за јавне набавке - 16.05.2017
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм уговору П 2-13.07.2017
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм уговору П 3-13.07.2017
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм уговору П 5-27.12.2017
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм уговору 2 П 2 - 03.08.2017
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм уговору 2 П 3 - 03.08.2017
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм уговору 2 П 5-09.01.2019
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм уговору 3 П3-29.03.2019

 

НАБАВКА ПАПИРНЕ КОНФЕКЦИЈЕ - САНИТАРНИ МАТЕРИЈАЛ ОПШТЕ НАМЕНЕ
(БРОЈ 1/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 26.10.2016
 Преузмите документ Конкурсна документација -26.10.2016
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1-11.01.2017
 Преузмите документ Измена конкурсне документације -11.01.2017
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 2-16.01.2017
 Преузмите документ Одлука о закључењу оквирног споразума -06.02.2017
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм oквирнoм спoрaзуму П1-07.03.2017
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм oквирнoм спoрaзуму П2-07.03.2017
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм oквирнoм спoрaзуму П3-07.03.2017
 Преузмите документ Оквирни споразум П1-07.03.2017
 Преузмите документ Оквирни споразум П2-07.03.2017
 Преузмите документ Оквирни споразум П3-07.03.2017
 Преузмите документ Документација -07.03.2017
 Преузмите документ Понуда -07.03.2017
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм уговору П1-30.03.2017
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм уговору П3-30.11.2017
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм уговору П1-11.04.2018
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм уговору П2-07.05.2018
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм другом уговору П3-11.10.2018
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм другом уговору П1-04.03.2019
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм другом уговору П2-29.03.2019

 

* * *

 

ПОГЛЕДАЈТЕ АРХИВУ ИЗ 2016. ГОДИНЕ

 

 Врх стране
Централизоване јавне набавкеВестиИнформаторИнформације од јавног значајаКонкурси, огласи, тендериБаза правних прописаБиблиотекаДомениeУправа