Насловна » Централизоване јавне набавке

Централизоване јавне набавке

Приступ информационом систему за централизоване јавне набавке:


 Приступ информационом систему за централизоване јавне набавке

 

* * *

 

ОБАВЕШТЕЊЕ НАРУЧИОЦИМА СА СПИСКА
НАРУЧИЛАЦА ЗА ЧИЈЕ ПОТРЕБЕ УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ
РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА СПРОВОДИ ЦЕНТРАЛИЗОВАНЕ
ЈАВНЕ НАБАВКЕ
(„Службени гласник РС“ број 12/2015)

 

УНОС ПОДАТАКА У ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМ ЦЕНТРАЛИЗОВАНИХ ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА ИЗРАДУ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА ЦЕНТРАЛИЗОВАНИХ ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2018. ГОДИНУ ПРОДУЖАВА СЕ ДО 08.09.2017. ГОДИНЕ ДО 15,30 ЧАСОВА.

 

УНОС ПОДАТАКА У ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМ ЦЕНТРАЛИЗОВАНИХ ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА ИЗРАДУ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА ЦЕНТРАЛИЗОВАНИХ ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2018. ГОДИНУ ПРОДУЖАВА СЕ ДО 13.09.2017. ГОДИНЕ ДО 15,30 ЧАСОВА.

 

 Преузмите документ Обавештење наручиоцима - 08.09.2017.

УНОС ПОДАТАКА У ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМ ЦЕНТРАЛИЗОВАНИХ ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА ИЗРАДУ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА ЦЕНТРАЛИЗОВАНИХ ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2018. ГОДИНУ ПРОДУЖАВА СЕ ДО 15.09.2017. ГОДИНЕ ДО 15,30 ЧАСОВА.

 

 Преузмите документ Обавештење наручиоцима - 12.09.2017.

 

* * *

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

Управа за заједничке послове републичких органа као тело за централизоване јавне набавке успоставила је Информациони систем централизованих јавних набавки са одговарајућом инструкцијом за коришћење.

Информациони систем централизованих јавних набавки је доступан наручиоцима на интернет презентацији Управе за заједничке послове републичких органа.

У Информациони систем централизованих јавних набавки, наручиоци ће уносити податке о јавним набавкама из члана 11. Уредбе о предмету, условима, начину планирања централизованих јавних набавки и спровођењу поступка јавне набавке од стране Управе за заједничке послове републичких органа као тела за централизоване јавне набавке („Сл. гл. РС“ бр. 93/2015) најкасније до 15.01.2016. године.

Додатна појашњења можете добити на телефоне:

011 363 1829

011 363 1304

011 363 1612 и

064/8167 162.

С поштовањем,

Мила Сашић, начелник Одељења за јавне набавке УЗЗПРО

Teл: 2658-875

 

* * *

 

ИЗВОД ИЗ ПЛАНА ЦЕНТРАЛИЗОВАНИХ ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2018 ГОДИНУ

 Преузмите документ Извод из Годишњег плана централизованих јавних набавки за 2018. годину - 17.11.2017.
 Преузмите документ Решење Владе о давању сагласности на план. - 17.11.2017.

 

 

* * *

 

ПРЕТХОДНО ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА 2018. ГОДИНУ

 

НАБАВКА РАЧУНАРСКОГ МАТЕРИЈАЛА – ТОНЕРИ
(БРОЈ 1/2017)

 Преузмите документ Претходно обавештење

 

НАБАВКА РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ - ХАРДВЕР (ЧИЈА ПОЈЕДИНАЧНА ВРЕДНОСТ НЕ ПРЕЛАЗИ ИЗНОС ОД 500.000,00 ДИНАРА)
(БРОЈ 2/2017)

 Преузмите документ Претходно обавештење

 

НАБАВКА РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ - ХАРДВЕР (ЧИЈА ПОЈЕДИНАЧНА ВРЕДНОСТ ПРЕЛАЗИ ИЗНОС ОД 500.000,00 ДИНАРА)
(БРОЈ 3/2017)

 Преузмите документ Претходно обавештење

 

НАБАВКА КАНЦЕЛАРИЈСКОГ НАМЕШТАЈА
(БРОЈ 4/2017)

 Преузмите документ Претходно обавештење

 

НАБАВКА ПРЕВОЗНИХ СРЕДСТАВА
(БРОЈ 5/2017)

 Преузмите документ Претходно обавештење

 

НАБАВКА ЕЛЕКТРОНСКЕ КОМУКАЦИОНЕ УСЛУГЕ-МОБИЛНА ТЕЛЕФОНИЈА
(БРОЈ 6/2017)

 Преузмите документ Претходно обавештење

 

НАБАВКА ЕЛЕКТРОНСКЕ КОМУНИКАЦИОНЕ УСЛУГЕ - ИНТЕРНЕТ
(БРОЈ 7/2017 )

 Преузмите документ Претходно обавештење

 

НАБАВКА ЕЛЕКТРОНСКЕ КОМУНИКАЦИОНЕ УСЛУГЕ – УСЛУГА ПРЕНОСА ПУТЕМ ОПТИЧКИХ ВЛАКАНА
(БРОЈ 8/2017)

 Преузмите документ Претходно обавештење

 

НАБАВКА УСЛУГА ОДРЖАВАЊА И ПОПРАВКЕ РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ – РАЧУНАРА, ШТАМПАЧА И КОМУНИКАЦИОНЕ ОПРЕМЕ
(БРОЈ 9/2017)

 Преузмите документ Претходно обавештење

 

НАБАВКА УСЛУГА ЧИШЋЕЊА ЗГРАДА
(БРОЈ 10/2017)

 Преузмите документ Претходно обавештење

 

НАБАВКА УСЛУГА ОСИГУРАЊА ИМОВИНЕ
(БРОЈ 11/2017)

 Преузмите документ Претходно обавештење

 

НАБАВКА УСЛУГА ОСИГУРАЊА ЗАПОСЛЕНИХ
(БРОЈ 12/2017)

 Преузмите документ Претходно обавештење

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА ВОЗИЛА
(БРОЈ 13/2017)

 Преузмите документ Претходно обавештење

 

* * *

 

ОДЛУКА О НАБАВНИМ КАТЕГОРИЈАМА ЗА 2018 ГОДИНУ

 Преузмите документ Одлука о набавним категоријама ѕа 2018 годину - 16.06.2017.

 

 

* * *

 

ОБАВЕШТЕЊЕ НАРУЧИОЦИМА И ДОБАВЉАЧИМА НА КОЈЕ СЕ ОДНОСИ ЗАКОН О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О МИНИСТАРСТВИМА („Сл.гл.РС“ број 62/2017).

 Преузмите документ Обавештење наручиоцима - 25.07.2017.

 

 

* * *

 

OБАВЕШТЕЊЕ СВИМ НАРУЧИОЦИМА

 Преузмите документ Обавештење наручиоцима - 21.07.2017.

 

 

* * *

 

OБАВЕШТЕЊЕ НАРУЧИОЦИМА - ТОНЕРИ

 Преузмите документ Обавештење наручиоцима - 10.03.2017.
 Преузмите документ Прилог обавештењу - 10.03.2017.

 

* * *

 

OБАВЕШТЕЊЕ НАРУЧИОЦИМА


 Преузмите документ Обавештење наручиоцима о коришћењу интернет презентације - 20.05.2016.

 

* * *

 

ОДЛУКА

 Преузмите документ Одлука о одређивању централизованих јавних набавки добара и услуга које ће спроводити
Управа за заједничке послове у 2017. години - 16.08.2016.
 Преузмите документ Обавештавамо вас да ће Управа за заједничке послове републичких органа дана 22.08.2016. године ставити у функцију ИСЦЈН - 19.08.2016.
 Преузмите документ Обавештeњe ИСЦЈН oпродужењу рока 1 - 26.08.2016.
 Преузмите документ Обавештeњe ИСЦЈН oпродужењу рока 2- 08.09.2016.

 

 

* * *

 

ИЗВОД ИЗ ПЛАНА И САГЛАСНОСТ ЗА 2017. ГОДИНУ

 Преузмите документ Извод из плана централизованих јавних набавки за 2017. годину
 Преузмите документ Сагласност на предлог плана ЦЈН за 2017. годину

 

 

* * *

 

ПРЕТХОДНО ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА 2017. ГОДИНУ

 

НАБАВКА KAНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА
(БРОЈ 1/2017)

 Преузмите документ Претходно обавештење

 

НАБАВКА РАЧУНАРСКОГ МАТЕРИЈАЛА - ТОНЕРА
(БРОЈ 2/2017)

 Преузмите документ Претходно обавештење

 

НАБАВКА ГОРИВА И МАЗИВА
(БРОЈ 3/2017)

 Преузмите документ Претходно обавештење

 

НАБАВКА ПРЕВОЗНИХ СРЕДСТАВА
(БРОЈ 4/2017)

 Преузмите документ Претходно обавештење

 

НАБАВКА РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ ХАРДВЕРА
(БРОЈ 5/2017)

 Преузмите документ Претходно обавештење

 

НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ
(БРОЈ 6/2017)

 Преузмите документ Претходно обавештење

 

НАБАВКА ПАПИРНЕ КОНФЕКЦИЈЕ
(БРОЈ 7/2017 )

 Преузмите документ Претходно обавештење

 

НАБАВКА КАНЦЕЛАРИЈСКОГ НАМЕШТАЈА
(БРОЈ 8/2017)

 Преузмите документ Претходно обавештење

 

НАБАВКА САНИТАРНИХ УЛСУГА И ДРУГИХ СРОДНИХ УСЛУГА (ДЕЗИНФЕКЦИЈА, ДЕЗИНСЕКЦИЈА И ДЕРАТИЗАЦИЈА)
(БРОЈ 9/2017)

 Преузмите документ Претходно обавештење

 

НАБАВКА УСЛУГА ОДРЖАВАЊА И ПОПРАВКЕ РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ – РАЧУНАРА, ШТАМПАЧА И КОМУНИКАЦИОНЕ ОПРЕМЕ
(БРОЈ 10/2017)

 Преузмите документ Претходно обавештење

 

НАБАВКА ЕЛЕКТРОНСКЕ КОМУНИКАЦИОНЕ УСЛУГЕ – УСЛУГА ПРЕНОСА ПУТЕМ ОПТИЧКИХ ВЛАКАНА
(БРОЈ 11/2017)

 Преузмите документ Претходно обавештење

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ОБЕЗБЕЂЕЊА (ФИЗИЧКО-ТЕХНИЧКО И ПРОТИВПОЖАРНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ОБЈЕКАТА)
(БРОЈ 12/2017)

 Преузмите документ Претходно обавештење

 

 

* * *

 

ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА РАЧУНАРСКЕ И КОМУНИКАЦИОНЕ ОПРЕМЕ И ШТАМПАЧА – ПАРТИЈА 22 ОДРЖАВАЊЕ ИП ТЕЛЕФОНИЈЕ КОНТАКТ ЦЕНТРА ПОРЕСКЕ УПРАВЕ
(БРОЈ 15/2017)

 Преузмите документ Преговарачки поступак са објављивањем позива- 29.09.2017
 Преузмите документ Одлука о закључењу оквирног споразума - 10.10.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 22 - 17.10.2017
 Преузмите документ Оквирни споразум П 22 - 17.10.2017
 Преузмите документ Понуда ALGOTECH П 22 - 17.10.2017
 Преузмите документ Dokumentacija П 22 - 17.10.2017

 

* * *

 

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЗА 2017. ГОДИНУ

 

НАБАВКА ПРЕВОЗНИХ СРЕДСТАВА
(БРОЈ 17/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 29.11.2017
 Преузмите документ Конкурсна документација - 29.11.2017
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1 - 12.12.2017

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА РАЧУНАРСКЕ И КОМУНИКАЦИОНЕ ОПРЕМЕ И ШТАМПАЧА
(БРОЈ 16/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 22.11.2017
 Преузмите документ Конкурсна документација - 22.11.2017
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1 - 27.11.2017

 

НАБАВКЕ ЈЕ НАБАВКА РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ И ШТАМПАЧА
(БРОЈ 13/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 09.10.2017
 Преузмите документ INVITATION TO BID - 09.10.2017
 Преузмите документ Конкурсна документација - 09.10.2017
 Преузмите документ Измена и допуна конкурсне документације 1 - 11.10.2017
 Преузмите документ Измена и допуна конкурсне документације 2 - 17.10.2017
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1 - 19.10.2017
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 2 - 19.10.2017
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 3 - 19.10.2017
 Преузмите документ Измена и допуна конкурсне документације 3 - 20.10.2017
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 4 - 20.10.2017
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 5 - 20.10.2017
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 6 - 23.10.2017
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 7 - 23.10.2017
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 8 - 23.10.2017
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 9 - 23.10.2017
 Преузмите документ Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права- 25.10.2017
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 10 - 26.10.2017
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 11 - 27.10.2017
 Преузмите документ Одлука о закључењу оквирног споразума - 06.11.2017
 Преузмите документ Исправка конкурсне документације - 21.11.2017
 Преузмите документ Документација - 21.11.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 5 - 20.11.2017
 Преузмите документ Оквирни споразум П 5 - 20.11.2017
 Преузмите документ Понуда за П 5 - 21.11.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 9 - 21.11.2017
 Преузмите документ Оквирни споразум П 9 - 21.11.2017
 Преузмите документ Понуда за П 9 - 21.11.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 3 - 21.11.2017
 Преузмите документ Оквирни споразум П 3 - 21.11.2017
 Преузмите документ Понуда за П 3 - 21.11.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 6 - 21.11.2017
 Преузмите документ Оквирни споразум П 6 - 21.11.2017
 Преузмите документ Понуда за П 6 - 21.11.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 11 - 21.11.2017
 Преузмите документ Оквирни споразум П 11 - 21.11.2017
 Преузмите документ Понуда за П 11 - 21.11.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 14 - 21.11.2017
 Преузмите документ Оквирни споразум П 14 - 21.11.2017
 Преузмите документ Понуда за П 14 - 21.11.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 1 - 21.11.2017
 Преузмите документ Оквирни споразум П 1 - 21.11.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 4 - 21.11.2017
 Преузмите документ Оквирни споразум П 4 - 21.11.2017
 Преузмите документ Понуда за П 1 i П 4 - 21.11.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 10 - 22.11.2017
 Преузмите документ Оквирни споразум П 10 - 22.11.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 12 - 22.11.2017
 Преузмите документ Оквирни споразум П 12 - 22.11.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 13 - 22.11.2017
 Преузмите документ Оквирни споразум П 13 - 22.11.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 15 - 22.11.2017
 Преузмите документ Оквирни споразум П 15 - 22.11.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 16 - 22.11.2017
 Преузмите документ Оквирни споразум П 16 - 22.11.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 17 - 22.11.2017
 Преузмите документ Оквирни споразум П 17 - 22.11.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 18 - 22.11.2017
 Преузмите документ Оквирни споразум П 18 - 22.11.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 19 - 22.11.2017
 Преузмите документ Оквирни споразум П 19 - 22.11.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 20 - 22.11.2017
 Преузмите документ Оквирни споразум П 20 - 22.11.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 23 - 22.11.2017
 Преузмите документ Оквирни споразум П 23 - 22.11.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 2 - 22.11.2017
 Преузмите документ Оквирни споразум П 2 - 22.11.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 7 - 22.11.2017
 Преузмите документ Оквирни споразум П 7 - 22.11.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 8 - 22.11.2017
 Преузмите документ Оквирни споразум П 8 - 22.11.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 22 - 22.11.2017
 Преузмите документ Оквирни споразум П 22 - 22.11.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 27 - 22.11.2017
 Преузмите документ Оквирни споразум П 27 - 22.11.2017
 Преузмите документ Понуда COMTRADE i SYSTEM ONE за П 2 и П 22 - 22.11.2017
 Преузмите документ Понуда COMTRADE i TEHNICOM INFORMATIKA за П 7, П 8 и П 27 - 22.11.2017
 Преузмите документ Понуда AIGO BUSINESS SYSTEM I BTR за П 10, П 12, П 13, П 15, П 16, П 17, П 18 и П 19 - 22.11.2017
 Преузмите документ Понуда AIGO BUSINESS SYSTEM i SISTEM ONE за П 20 и П 23 - 22.11.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 21 - 23.11.2017
 Преузмите документ Оквирни споразум П 21 - 23.11.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 24 - 23.11.2017
 Преузмите документ Оквирни споразум П 24 - 23.11.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 25 - 23.11.2017
 Преузмите документ Оквирни споразум П 25 - 23.11.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 26 - 23.11.2017
 Преузмите документ Оквирни споразум П 26 - 23.11.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 28 - 23.11.2017
 Преузмите документ Оквирни споразум П 28 - 23.11.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 29 - 23.11.2017
 Преузмите документ Оквирни споразум П 29 - 23.11.2017
 Преузмите документ Понуда TELEGROUP i SAGA за П 21, П 24, П 25, П 26, П 28 и П 29 - 22.11.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора П 10 - 05.12.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора П 12 - 05.12.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора П 3 - 07.12.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора П 11 - 07.12.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора П 14 - 07.12.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора П 2 - 08.12.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора П 22 - 08.12.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора П 21 - 14.12.2017

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ФИЗИЧКО-ТЕХНИЧКОГ И ПРОТИВПОЖАРНОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ОБЈЕКАТА
(БРОЈ 14/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 18.09.2017
 Преузмите документ Kонкурснa документацијa - 18.09.2017
 Преузмите документ Одлука о закључењу оквирног споразума - 13.10.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 1 - 31.10.2017
 Преузмите документ Оквирни споразум П 1 - 31.10.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 2 - 31.10.2017
 Преузмите документ Оквирни споразум П 2 - 31.10.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 3 - 31.10.2017
 Преузмите документ Оквирни споразум П 3 - 31.10.2017
 Преузмите документ Понуда 1 - 31.10.2017
 Преузмите документ Понуда 2 - 31.10.2017
 Преузмите документ Понуда 3 - 31.10.2017
 Преузмите документ Понуда 4 - 31.10.2017
 Преузмите документ Документација - 31.10.2017

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ФИЗИЧКО-ТЕХНИЧКОГ И ПРОТИВПОЖАРНОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ОБЈЕКАТА
(БРОЈ 12/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 28.07.2017
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1 - 01.08.2017
 Преузмите документ Одлука о закључењу оквирног споразума - 24.08.2017
 Преузмите документ Обавештење о обустави поступка за П 7 -05.09.2017.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 18 - 13.09.2017
 Преузмите документ Оквирни споразум П 18 - 13.09.2017
 Преузмите документ Понуда Добергард - П 18 - 13.09.2017

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА РАЧУНАРСКЕ И КОМУНИКАЦИОНЕ ОПРЕМЕ И ШТАМПАЧА
(БРОЈ 10/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 13.07.2017
 Преузмите документ INVITATION TO BID - 13.07.2017
 Преузмите документ Конкурсна документација 1 део-13.07.2017
 Преузмите документ Конкурсна документација 2 део-13.07.2017
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1 -19.07.2017
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 2 - 21.07.2017
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 3 - 21.07.2017
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 4 - 25.07.2017
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 5 - 28.07.2017
 Преузмите документ Измена конкурсне документације 1- 28.07.2017
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 6 - 01.08.2017
 Преузмите документ Измена конкурсне документације 2- 01.08.2017
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 7 - 02.08.2017
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 8 - 04.08.2017
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 9 - 07.08.2017
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 10 - 07.08.2017
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 11 - 09.08.2017
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 12 - 09.08.2017
 Преузмите документ Обавештење наручиоцима - 09.08.2017
 Преузмите документ Исправка обавештења наручиоцима - 11.08.2017
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 13 - 11.08.2017
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 14 - 11.08.2017
 Преузмите документ Допуна појашњења конкурсне документације - 14.08.2017
 Преузмите документ Обавештење о продужењу рока - 14.08.2017
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 15 - 15.08.2017
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 16 - 16.08.2017
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 17 - 16.08.2017
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 18 - 21.08.2017
 Преузмите документ Измена конкурсне документације 3- 23.08.2017
 Преузмите документ Обавештење о продужењу рока 2- 23.08.2017
 Преузмите документ Одлука о закључењу оквирног споразума - 13.09.2017
 Преузмите документ Обавештења о обустави поступка П4 - 26.09.2017
 Преузмите документ Обавештења о обустави поступка П10 - 26.09.2017
 Преузмите документ Обавештења о обустави поступка П12 - 26.09.2017
 Преузмите документ Обавештења о обустави поступка П22 - 26.09.2017
 Преузмите документ Обавештења о обустави поступка П23 - 26.09.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 14 - 02.10.2017
 Преузмите документ Оквирни споразум П 14 - 02.10.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 20 - 02.10.2017
 Преузмите документ Оквирни споразум П 20 - 02.10.2017
 Преузмите документ Документа за закључење уговора-03.10.2017
 Преузмите документ Понуда COMTRADE - 03.10.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 15 - 04.10.2017
 Преузмите документ Оквирни споразум П 15 - 04.10.2017
 Преузмите документ Понуда DIGIT - 04.10.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 18 - 04.10.2017
 Преузмите документ Оквирни споразум П 18 - 04.10.2017
 Преузмите документ Понуда ASSECO SEE - 04.10.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 2 - 05.10.2017
 Преузмите документ Оквирни споразум П 2 - 05.10.2017
 Преузмите документ Понуда AIGO I SAGA - 05.10.2017
 Преузмите документ Измена оквирног споразума П 2 - 16.10.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 6 - 05.10.2017
 Преузмите документ Оквирни споразум П 6 - 05.10.2017
 Преузмите документ Понуда AIGO, SAGA I INTEC - 05.10.2017
 Преузмите документ Измена оквирног споразума П 6 - 16.10.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 7 - 05.10.2017
 Преузмите документ Оквирни споразум П 7 - 05.10.2017
 Преузмите документ Понуда MALEX - 05.10.2017
 Преузмите документ Измена оквирног споразума П 7 - 16.10.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 9 - 05.10.2017
 Преузмите документ Оквирни споразум П 9 - 05.10.2017
 Преузмите документ Понуда MALEX - 05.10.2017
 Преузмите документ Измена оквирног споразума П 9 - 16.10.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 17 - 05.10.2017
 Преузмите документ Оквирни споразум П 17 - 05.10.2017
 Преузмите документ Понуда AIGO - 05.10.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 1 - 06.10.2017
 Преузмите документ Оквирни споразум П 1 - 06.10.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 3 - 06.10.2017
 Преузмите документ Оквирни споразум П 3 - 06.10.2017
 Преузмите документ Измена оквирног споразума П 3 - 16.10.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 5 - 06.10.2017
 Преузмите документ Оквирни споразум П 5 - 06.10.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 16 - 06.10.2017
 Преузмите документ Оквирни споразум П 16 - 06.10.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 27 - 06.10.2017
 Преузмите документ Оквирни споразум П 27 - 06.10.2017
 Преузмите документ Понуда ИНФОРМАТИКА - 10.10.2017
 Преузмите документ Понуда ИНФОРМАТИКА + САГА - 10.10.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 19 - 06.10.2017
 Преузмите документ Оквирни споразум П 19 - 06.10.2017
 Преузмите документ Понуда SAGA - 10.10.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 24 - 06.10.2017
 Преузмите документ Оквирни споразум П 24 - 06.10.2017
 Преузмите документ Понуда SAGA - 10.10.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 28 - 06.10.2017
 Преузмите документ Оквирни споразум П 28 - 06.10.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 11 - 11.10.2017
 Преузмите документ Оквирни споразум П 11 - 11.10.2017
 Преузмите документ Понуда NEPO I EWE - 10.10.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 8 - 12.10.2017
 Преузмите документ Оквирни споразум П 8 - 12.10.2017
 Преузмите документ Понуда BIROTEHNIKA - 12.10.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 13 - 12.10.2017
 Преузмите документ Оквирни споразум П 13 - 12.10.2017
 Преузмите документ Понуда ENEL П 13 - 12.10.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 21 - 12.10.2017
 Преузмите документ Оквирни споразум П 21 - 12.10.2017
 Преузмите документ Понуда ENEL П 21 - 12.10.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 25 - 12.10.2017
 Преузмите документ Оквирни споразум П 25 - 12.10.2017
 Преузмите документ Понуда ENEL П 25 - 12.10.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 26 - 12.10.2017
 Преузмите документ Оквирни споразум П 26 - 12.10.2017
 Преузмите документ Понуда ENEL П 26 - 12.10.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора П 7 - 24.10.2017

 

ЕЛЕКТРОНСКЕ КОМУНИКАЦИОНЕ УСЛУГЕ - УСЛУГА ПРЕНОСА ПУТЕМ ОПТИЧКИХ ВЛАКАНА – DARK FIBER
(БРОЈ 11/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 26.06.2017
 Преузмите документ Конкурсна документација -26.06.2017
 Преузмите документ Одлука о закључењу оквирног споразума-08.08.2017
 Преузмите документ Обавештење о обустави поступка за П 5 -21.08.2017.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 3 - 14.09.2017
 Преузмите документ Оквирни споразум П 3 - 14.09.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 4 - 14.09.2017
 Преузмите документ Оквирни споразум П 4 - 14.09.2017
 Преузмите документ Докумрнтација - 14.09.2017
 Преузмите документ Понуда Телеком - 14.09.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 1 - 18.09.2017
 Преузмите документ Оквирни споразум П 1 - 18.09.2017
 Преузмите документ Понуда Пошта - 19.09.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 2 - 27.09.2017
 Преузмите документ Оквирни споразум П 2 - 27.09.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 6 - 27.09.2017
 Преузмите документ Оквирни споразум П 6 - 27.09.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора П 1 - 19.10.2017

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ФИЗИЧКО-ТЕХНИЧКОГ И ПРОТИВПОЖАРНОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ОБЈЕКАТА
(БРОЈ 9/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 19.05.2017
 Преузмите документ Конкурсна документација -19.05.2017
 Преузмите документ Одлука о обустави поступка -14.06.2017.
 Преузмите документ Oбавештење o поднетом захтеву за заштиту права - 27.06.2017.
 Преузмите документ Обавештење о обустави поступка за П 7 и 18 -24.07.2017.

 

НАБАВКА РАЧУНАРСКОГ МАТЕРИЈАЛА - ТОНЕРА
(БРОЈ 8/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 04.05.2017
 Преузмите документ Invitation To Bid - 04.05.2017
 Преузмите документ Конкурсна документација -04.05.2017
 Преузмите документ Измена конкурсне документације 1-12.05.2017
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1-12.05.2017
 Преузмите документ Измена конкурсне документације 2-15.05.2017
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 2-16.05.2017
 Преузмите документ Измена конкурсне документације 3-16.05.2017
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 3-18.05.2017
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 4-19.05.2017
 Преузмите документ Измена конкурсне документације 4-19.05.2017
 Преузмите документ Oбавештење о продужењу рока -19.05.2017
 Преузмите документ Oбавештење о продужењу рока - исправка -22.05.2017
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 5-22.05.2017
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 6-22.05.2017
 Преузмите документ Измена конкурсне документације 5-22.05.2017
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 7-24.05.2017
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 8-24.05.2017
 Преузмите документ Измена конкурсне документације 6-24.05.2017
 Preuzmite dokument Појашњење конкурсне документације 9-25.05.2017
 Preuzmite dokument Измена конкурсне документације 7-25.05.2017
 Preuzmite dokument Oбавештење о продужењу рока 2 -25.05.2017
 Preuzmite dokument Појашњење конкурсне документације 10-29.05.2017
 Preuzmite dokument Измена конкурсне документације 8-29.05.2017
 Preuzmite dokument Појашњење конкурсне документације 11 - 02.06.2017
 Preuzmite dokument Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права - 02.06.2017
 Preuzmite dokument Одлука да се не задржавају активности - 02.06.2017
 Preuzmite dokument Одлука о закључењу оквирног споразума- 16.06.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 10 - 06.07.2017
 Преузмите документ Оквирни споразум П 10 - 06.07.2017
 Преузмите документ Документа - 06.07.2017
 Преузмите документ Понуда GRUPA I&D COM I TEHNOLOGY- 06.07.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 5 - 07.07.2017
 Преузмите документ Оквирни споразум П 5 - 07.07.2017
 Преузмите документ Понуда GRUPA SBS- 07.07.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 6 - 07.07.2017
 Преузмите документ Оквирни споразум П 6 - 07.07.2017
 Преузмите документ Понуда DIKTI LINE- 07.07.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 2 - 10.07.2017
 Преузмите документ Оквирни споразум П 2 - 10.07.2017
 Преузмите документ Понуда IVADJO- 11.07.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 3 - 11.07.2017
 Преузмите документ Оквирни споразум П 3- 11.07.2017
 Преузмите документ Понуда AIGO- 11.07.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 7 - 11.07.2017
 Преузмите документ Оквирни споразум П 7- 11.07.2017
 Преузмите документ Понуда AIGO- 11.07.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 8 - 11.07.2017
 Преузмите документ Оквирни споразум П 8- 11.07.2017
 Преузмите документ Понуда INFORMATIKA- 11.07.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 12 - 11.07.2017
 Преузмите документ Оквирни споразум П 12- 11.07.2017
 Преузмите документ Понуда AIGO- 11.07.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 1 - 12.07.2017
 Преузмите документ Оквирни споразум П 1- 12.07.2017
 Преузмите документ Понуда MALEX- 12.07.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 4 - 12.07.2017
 Преузмите документ Оквирни споразум П 4- 12.07.2017
 Преузмите документ Понуда MALEX- 12.07.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 11 - 12.07.2017
 Преузмите документ Оквирни споразум П 11- 12.07.2017
 Преузмите документ Понуда DIGITRON IST- 12.07.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 9 - 01.08.2017
 Преузмите документ Оквирни споразум П 9- 01.08.2017
 Преузмите документ Понуда BIROEKSIM- 01.08.2017

 

НАБАВКА КАНЦЕЛАРИЈСКОГ НАМЕШТАЈА
(БРОЈ 2/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 21.03.2017
 Преузмите документ Конкурсна документација -21.03.2017
 Преузмите документ Измена конкурсне документације 1-24.03.2017
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1-29.03.2017
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 2-29.03.2017
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 3-03.04.2017
 Преузмите документ Измена конкурсне документације -03.04.2017
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 4-07.04.2017
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 5-12.04.2017
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 6-12.04.2017
 Преузмите документ Oбавештење о продужењу рока-13.04.2017
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 7-13.04.2017
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 8-18.04.2017
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 9-21.04.2017
 Преузмите документ Измена конкурсне документације 3-21.04.2017
 Преузмите документ Oбавештење о продужењу рока 2 -21.04.2017
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 10-28.04.2017
 Преузмите документ Oбавештење о продужењу рока 3-28.04.2017
 Преузмите документ Одлука о закључењу оквирног споразума-25.05.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 1-13.06.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 2-13.06.2017
 Преузмите документ Оквирни споразум П 1-13.06.2017
 Преузмите документ Оквирни споразум П 2-13.06.2017
 Преузмите документ Документа за закључење уговора-13.06.2017
 Преузмите документ Понуда -13.06.2017

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ФИЗИЧКО-ТЕХНИЧКОГ И ПРОТИВПОЖАРНОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ОБЈЕКАТА
(БРОЈ 5/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 13.02.2017
 Преузмите документ INVITATION TO BID - 13.02.2017
 Преузмите документ Конкурсна документација -13.02.2017
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1-17.02.2017
 Преузмите документ Измена конкурсне документације 1-17.02.2017
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 2-22.02.2017
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 3-24.02.2017
 Преузмите документ Измена конкурсне документације 2-28.02.2017
 Преузмите документ Обавештење о продужењу рока 1-28.02.2017
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 4-01.03.2017
 Преузмите документ Измена конкурсне документације 3-01.03.2017
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 3 -допуна -01.03.2017
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 5-06.03.2017
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 6-07.03.2017
 Преузмите документ Обавештење о измени конкурсне документације-09.03.2017
 Преузмите документ Обавештење о продужењу рока 2-13.03.2017
 Преузмите документ Измена конкурсне документације 4-13.03.2017
 Преузмите документ Конкурсна документација - нова-13.03.2017
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 7-16.03.2017
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 8-17.03.2017
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 9-17.03.2017
 Преузмите документ Одлука о закључењу оквирног споразума-13.04.2017
 Преузмите документ Обавештење о обустави поступка П7-25.04.2017
 Преузмите документ Обавештење о обустави поступка П18 -25.04.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П13-28.04.2017
 Преузмите документ Документа за закључење оквирних споразума-03.05.2017
 Преузмите документ Оквирни споразум П13-28.04.2017
 Преузмите документ Понуда - Protecta group - 03.05.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П6 - 04.05.2017
 Преузмите документ Оквирни споразум П6 - 04.05.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П9 - 04.05.2017
 Преузмите документ Оквирни споразум П9 - 04.05.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П10 - 04.05.2017
 Преузмите документ Оквирни споразум П10 - 04.05.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П14 - 04.05.2017
 Преузмите документ Оквирни споразум П14 - 04.05.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П15 - 04.05.2017
 Преузмите документ Оквирни споразум П15 - 04.05.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П16 - 04.05.2017
 Преузмите документ Оквирни споразум П16 - 04.05.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П17 - 04.05.2017
 Преузмите документ Оквирни споразум П17 - 04.05.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П19 - 04.05.2017
 Преузмите документ Оквирни споразум П19 - 04.05.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П20 - 04.05.2017
 Преузмите документ Оквирни споразум П20 - 04.05.2017
 Преузмите документ Понуда - Добергард и Добергард плус - 1 - 04.05.2017
 Преузмите документ Понуда - Добергард и Добергард плус - 2 - 04.05.2017
 Преузмите документ Понуда - Добергард и Добергард плус - 3 - 04.05.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П11 - 04.05.2017
 Преузмите документ Оквирни споразум П11 - 04.05.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П21 - 04.05.2017
 Преузмите документ Оквирни споразум П21 - 04.05.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П23 - 04.05.2017
 Преузмите документ Оквирни споразум П23 - 04.05.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П24 - 04.05.2017
 Преузмите документ Оквирни споразум П24 - 04.05.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П26 - 04.05.2017
 Преузмите документ Оквирни споразум П26 - 04.05.2017
 Преузмите документ Понуда - Sion gard i Tas security - 04.05.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П8 - 08.05.2017
 Преузмите документ Оквирни споразум П8 - 08.05.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П25 - 08.05.2017
 Преузмите документ Оквирни споразум П25 - 08.05.2017
 Преузмите документ Понуда - Заштита сигурност - 09.05.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П12 - 08.05.2017
 Преузмите документ Оквирни споразум П12 - 08.05.2017
 Преузмите документ Понуда - Grupa Inter Safe Business, Protecta Group, Z - 09.05.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П22 - 08.05.2017
 Преузмите документ Оквирни споразум П22 - 08.05.2017
 Преузмите документ Понуда - G4S Secure Solutions - 09.05.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 1 - 12.05.2017
 Преузмите документ Оквирни споразум П 1 - 12.05.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 2 - 12.05.2017
 Преузмите документ Оквирни споразум П 2 - 12.05.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 3 - 12.05.2017
 Преузмите документ Оквирни споразум П 3 - 12.05.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 4 - 12.05.2017
 Преузмите документ Оквирни споразум П 4 - 12.05.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 5 - 12.05.2017
 Преузмите документ Оквирни споразум П 5 - 12.05.2017
 Преузмите документ Понуда 1- Група ВИП - 12.05.2017
 Преузмите документ Понуда 2- Група ВИП - 12.05.2017
 Преузмите документ Понуда 3- Група ВИП - 12.05.2017
 Преузмите документ Понуда 4- Група ВИП - 12.05.2017
 Преузмите документ Понуда 5- Група ВИП - 12.05.2017
 Преузмите документ Понуда 6- Група ВИП - 12.05.2017
 Преузмите документ Понуда 7- Група ВИП - 12.05.2017
 Преузмите документ Понуда 8- Група ВИП - 12.05.2017
 Преузмите документ Понуда 9- Група ВИП - 12.05.2017
 Преузмите документ Понуда 10- Група ВИП - 12.05.2017
 Преузмите документ Измена оквирног споразума П 6 - 06.06.2017
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм уговору П 1-06.11.2017
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм уговору П 2-06.11.2017
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм уговору П 3-06.11.2017
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм уговору П 4-06.11.2017
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм уговору П 5-06.11.2017

 

НАБАВКA УСЛУГE ДЕЗИНФЕКЦИЈЕ, ДЕЗИНСЕКЦИЈЕ И ДЕРАТИЗАЦИЈЕ
(БРОЈ 7/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 07.02.2017
 Преузмите документ Конкурсна документација -07.02.2017
 Преузмите документ Одлука о закључењу оквирног споразума -24.03.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума -11.04.2017
 Преузмите документ Oквирни споразум -11.04.2017
 Преузмите документ Понуда -11.04.2017
 Преузмите документ Документа за закључење уговора -11.04.2017

 

НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ
(БРОЈ 6/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 01.02.2017
 Преузмите документ INVITATION TO BID - 01.02.2017
 Преузмите документ Конкурсна документација -01.02.2017
 Преузмите документ Oдлука о закључењу оквирног споразума -16.03.2017
 Преузмите документ Изјава -17.05.2017
 Преузмите документ Oквирни споразум -17.05.2017
 Преузмите документ Понуда -17.05.2017
 Преузмите документ Документација -18.05.2017
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм уговору -07.07.2017

 

НАБАВКА КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА
(БРОЈ 4/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 19.01.2017
 Преузмите документ INVITATION TO BID - 19.01.2017
 Преузмите документ Конкурсна документација -19.01.2017
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1-25.01.2017
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 2-25.01.2017
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 3-30.01.2017
 Преузмите документ Измена конкурсне документације 1-30.01.2017
 Преузмите документ Измена конкурсне документације 2-31.01.2017
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 4-31.01.2017
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 5-31.01.2017
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 6-02.02.2017
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 7-03.02.2017
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 8-03.02.2017
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 9-03.02.2017
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 10-03.02.2017
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 11-03.02.2017
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 12-03.02.2017
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 13-06.02.2017
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 14-07.02.2017
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 15-07.02.2017
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 16-07.02.2017
 Преузмите документ Одлука о закљученом оквирном споразуму -24.02.2017
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм oквирнoм спoрaзуму П2-14.03.2017
 Преузмите документ Оквирни споразум П2-14.03.2017
 Преузмите документ Понуда SOG LINE-14.03.2017
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм oквирнoм спoрaзуму П1-14.03.2017
 Преузмите документ Оквирни споразум П1-14.03.2017
 Преузмите документ Понуда AIGO-14.03.2017
 Преузмите документ Документација -14.03.2017
 Преузмите документ Изјава-14.03.2017
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм oквирнoм спoрaзуму П5-15.03.2017
 Преузмите документ Оквирни споразум П5-15.03.2017
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм oквирнoм спoрaзуму П9-15.03.2017
 Преузмите документ Оквирни споразум П9-15.03.2017
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм oквирнoм спoрaзуму П15-15.03.2017
 Преузмите документ Оквирни споразум П15-15.03.2017
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм oквирнoм спoрaзуму П17-15.03.2017
 Преузмите документ Оквирни споразум П17-15.03.2017
 Преузмите документ Понуда НБК-15.03.2017
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм oквирнoм спoрaзуму П13-15.03.2017
 Преузмите документ Оквирни споразум П13-15.03.2017
 Преузмите документ Понуда МЕГА СЕРВИС-15.03.2017
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм oквирнoм спoрaзуму П7-17.03.2017
 Преузмите документ Оквирни споразум П7-17.03.2017
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм oквирнoм спoрaзуму П8-17.03.2017
 Преузмите документ Оквирни споразум П8-17.03.2017
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм oквирнoм спoрaзуму П12-17.03.2017
 Преузмите документ Оквирни споразум П12-17.03.2017
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм oквирнoм спoрaзуму П18-17.03.2017
 Преузмите документ Оквирни споразум П18-17.03.2017
 Преузмите документ Понуда IVAĐO-17.03.2017
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм oквирнoм спoрaзуму П6-17.03.2017
 Преузмите документ Оквирни споразум П6-17.03.2017
 Преузмите документ Понуда WINNINGA-17.03.2017
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм oквирнoм спoрaзуму П 16-20.03.2017
 Преузмите документ Оквирни споразум П16-20.03.2017
 Преузмите документ Понуда POLIBIRO-20.03.2017
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм oквирнoм спoрaзуму П 3-20.03.2017
 Преузмите документ Оквирни споразум П3-20.03.2017
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм oквирнoм спoрaзуму П 11-20.03.2017
 Преузмите документ Оквирни споразум П 11-20.03.2017
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм oквирнoм спoрaзуму П 10-20.03.2017
 Преузмите документ Оквирни споразум П 10-20.03.2017
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм oквирнoм спoрaзуму П 14-20.03.2017
 Преузмите документ Оквирни споразум П 14-20.03.2017
 Преузмите документ Понуда ODRI PRINT-21.03.2017
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм oквирнoм спoрaзуму П 4-22.03.2017
 Преузмите документ Оквирни споразум П 4-22.03.2017
 Преузмите документ Понуда PSAGITARIJUS-23.03.2017
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм уговору- 03.04.2017
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм уговору П 8- 06.06.2017
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм уговору П 17- 16.06.2017
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм уговору П 1- 29.06.2017
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм уговору П 2- 14.07.2017
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм уговору П 14- 21.07.2017
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм уговору П 6- 18.08.2017
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм уговору П 3- 18.08.2017
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм уговору П 10- 18.08.2017
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм уговору П 11- 18.08.2017
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм уговору П 12- 04.09.2017
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм уговору П 18- 04.09.2017
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм уговору П 5- 23.10.2017
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм уговору П 9- 23.10.2017
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм уговору П 7- 10.11.2017

 

НАБАВКА ГОРИВА И МАЗИВА
(БРОЈ 3/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 27.10.2016
 Преузмите документ INVITATION TO BID - 27.10.2016
 Преузмите документ Конкурсна документација -27.10.2016
 Преузмите документ Измена конкурсне документације -29.12.2016
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1-13.01.2017
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 2-13.01.2017
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 3-17.01.2017
 Преузмите документ Одлука о закључењу оквирног споразума -10.02.2017
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм oквирнoм спoрaзуму П 5-20.03.2017
 Преузмите документ Оквирни споразум П 5-20.03.2017
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм oквирнoм спoрaзуму П 6-20.03.2017
 Преузмите документ Оквирни споразум П 6-20.03.2017
 Преузмите документ Документација -20.03.2017
 Преузмите документ Изјава 1 -20.03.2017
 Преузмите документ Понуда НИС 1 -20.03.2017
 Преузмите документ Понуда НИС 2 -20.03.2017
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм oквирнoм спoрaзуму П 1-24.03.2017
 Преузмите документ Оквирни споразум П 1-24.03.2017
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм oквирнoм спoрaзуму П 2-24.03.2017
 Преузмите документ Оквирни споразум П 2-24.03.2017
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм oквирнoм спoрaзуму П 3-24.03.2017
 Преузмите документ Оквирни споразум П 3-24.03.2017
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм oквирнoм спoрaзуму П 4-24.03.2017
 Преузмите документ Оквирни споразум П 4-24.03.2017
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм oквирнoм спoрaзуму П 7-24.03.2017
 Преузмите документ Оквирни споразум П 7-24.03.2017
 Преузмите документ Извештај Државној ревизорској институцији - 16.05.2017
 Преузмите документ Извештај Управи за јавне набавке - 16.05.2017
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм уговору П 2-13.07.2017
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм уговору П 3-13.07.2017
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм уговору П 3-26.07.2017

 

НАБАВКА ПАПИРНЕ КОНФЕКЦИЈЕ - САНИТАРНИ МАТЕРИЈАЛ ОПШТЕ НАМЕНЕ
(БРОЈ 1/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 26.10.2016
 Преузмите документ Конкурсна документација -26.10.2016
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1-11.01.2017
 Преузмите документ Измена конкурсне документације -11.01.2017
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 2-16.01.2017
 Преузмите документ Одлука о закључењу оквирног споразума -06.02.2017
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм oквирнoм спoрaзуму П1-07.03.2017
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм oквирнoм спoрaзуму П2-07.03.2017
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм oквирнoм спoрaзуму П3-07.03.2017
 Преузмите документ Оквирни споразум П1-07.03.2017
 Преузмите документ Оквирни споразум П2-07.03.2017
 Преузмите документ Оквирни споразум П3-07.03.2017
 Преузмите документ Документација -07.03.2017
 Преузмите документ Понуда -07.03.2017
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм уговору П1-30.03.2017
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм уговору П3-30.11.2017

 

* * *

 

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2016. ГОДИНУ


 Преузмите документ Годишњи план централизованих јавних набавки

 

* * *

 

ПРЕТХОДНО ОБАВЕШТЕЊЕ

 

НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ
(БРОЈ 1/2016)

 Преузмите документ Претходно обавештење

 

НАБАВКА РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ - ХАРДВЕР
(БРОЈ 2/2016)

 Преузмите документ Претходно обавештење

 

НАБАВКА КАНЦЕЛАРИЈСКОГ НАМЕШТАЈА
(БРОЈ 3/2016)

 Преузмите документ Претходно обавештење

 

НАБАВКА ПРЕВОЗНИХ СРЕДСТАВА
(БРОЈ 4/2016)

 Преузмите документ Претходно обавештење

 

НАБАВКА ЕЛЕКТРОНСКЕ КОМУНИКАЦИОНЕ УСЛУГЕ – МОБИЛНА ТЕЛЕФОНИЈА
(БРОЈ 5/2016)

 Преузмите документ Претходно обавештење

 

НАБАВКА ЕЛЕКТРОНСКЕ КОМУНИКАЦИОНЕ УСЛУГЕ - ИНТЕРНЕТ
(БРОЈ 6/2016)

 Преузмите документ Претходно обавештење

 

НАБАВКА ЕЛЕКТРОНСКЕ КОМУНИКАЦИОНЕ УСЛУГЕ – УСЛУГЕ ПРЕНОСА ПУТЕМ ОПТИЧКИХ ВЛАКАНА
(БРОЈ 7/2016)

 Преузмите документ Претходно обавештење

 

НАБАВКА УСЛУГА ОДРЖАВАЊА И ПОПРАВКЕ РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ – РАЧУНАРА, ШТАМПАЧА И КОМУНИКАЦИОНЕ ОПРЕМЕ
(БРОЈ 8/2016)

 Преузмите документ Претходно обавештење

 

НАБАВКА УСЛУГА ЧИШЋЕЊА ЗГРАДА
(БРОЈ 9/2016)

 Преузмите документ Претходно обавештење

 

НАБАВКА УСЛУГА ОСИГУРАЊА ИМОВИНЕ
(БРОЈ 10/2016)

 Преузмите документ Претходно обавештење

 

НАБАВКА УСЛУГА ОСИГУРАЊА ЗАПОСЛЕНИХ
(БРОЈ 11/2016)

 Преузмите документ Претходно обавештење

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА ВОЗИЛА
(БРОЈ 12/2016)

 Преузмите документ Претходно обавештење

 

ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК

 

НАБАВКА РАЧУНАРСКОГ МАТЕРИЈАЛА - ТОНЕРА
(БРОЈ 14/2016)

 Преузмите документ Преговарачки поступак са објављивањем позива- 12.10.2016
 Преузмите документ Одлука о закључењу оквирног споразума - 27.10.2016
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм oквирнoм спoрaзуму П1- 15.11.2016
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм oквирнoм спoрaзуму П2- 16.11.2016

 

* * *

 

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

 

НАБАВКА РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ И ШТАМПАЧА
(БРОЈ 15/2016)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 27.10.2016
 Преузмите документ Конкурсна документација -27.10.2016
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1 - 10.11.2016.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 2 - 21.11.2016.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 3 - 24.11.2016.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 4 - 24.11.2016.
 Преузмите документ Измена конкурсне документације - 24.11.2016.
 Преузмите документ Обавештење о продужењу рока - 24.11.2016.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 5 - 25.11.2016.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 6 - 25.11.2016.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 7 - 25.11.2016.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 8 - 25.11.2016.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 9 - 28.11.2016.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 10 - 29.11.2016.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 11- 29.11.2016.
 Преузмите документ Одлука о закључењу оквирног споразума - 23.12.2016.
 Преузмите документ Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права 1- 29.12.2016.
 Преузмите документ Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права 2- 30.12.2016.
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм oквирнoм спoрaзуму П 3- 16.01.2017
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм oквирнoм спoрaзуму П 4- 16.01.2017
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм oквирнoм спoрaзуму П 6- 16.01.2017
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм oквирнoм спoрaзуму П 23- 16.01.2017
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм oквирнoм спoрaзуму П 24- 16.01.2017
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм oквирнoм спoрaзуму П 25- 16.01.2017
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм oквирнoм спoрaзуму П 26- 16.01.2017
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм oквирнoм спoрaзуму П 27- 16.01.2017
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм oквирнoм спoрaзуму П 28- 16.01.2017
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм oквирнoм спoрaзуму П 29- 16.01.2017
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм oквирнoм спoрaзуму П 30-16.01.20176
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм oквирнoм спoрaзуму П 31-16.01.20176
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм oквирнoм спoрaзуму П 16-16.01.20176
 Преузмите документ Oквирни спoрaзум П 3- 16.01.2017
 Преузмите документ Oквирни спoрaзум П 4- 16.01.2017
 Преузмите документ Oквирни спoрaзум П 6- 16.01.2017
 Преузмите документ Oквирни спoрaзум П 23- 16.01.2017
 Преузмите документ Oквирни спoрaзум П 24- 16.01.2017
 Преузмите документ Oквирни спoрaзум П 25- 16.01.2017
 Преузмите документ Oквирни спoрaзум П 26- 16.01.2017
 Преузмите документ Oквирни спoрaзум П 27- 16.01.2017
 Преузмите документ Oквирни спoрaзум П 28- 16.01.2017
 Преузмите документ Oквирни спoрaзум П 29- 16.01.2017
 Преузмите документ Oквирни спoрaзум П 30-16.01.20176
 Преузмите документ Oквирни спoрaзум П 31-16.01.20176
 Преузмите документ Oквирни спoрaзум П 16-16.01.20176
 Преузмите документ Измена оквирног споразума П 16-15.03.20176
 Преузмите документ Пропратна документација-16.01.20176
 Преузмите документ Изјава -16.01.20176
 Преузмите документ Први део понуда Група Информатика, Малех,Техником и Директ Линк 16-16.01.20176
 Преузмите документ Други део понуда Група Информатика, Малех,Техником и Директ Линк-16.01.20176
 Преузмите документ Понуда Комтраде-16.01.20176
 Преузмите документ Понуда група Проинтер, Алти и Пин Софт-16.01.20176
 Преузмите документ Понуда Аиго-16.01.20176
 Преузмите документ Понуда група Пин Софт,Проинтер и Алти -16.01.20176
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм oквирнoм спoрaзуму П 1- 17.01.2017
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм oквирнoм спoрaзуму П 5- 17.01.2017
 Преузмите документ Oквирни спoрaзум П 1- 17.01.2017
 Преузмите документ Oквирни спoрaзум П 5- 17.01.2017
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм oквирнoм спoрaзуму П 12- 17.01.2017
 Преузмите документ Oквирни спoрaзум П 12- 17.01.2017
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм oквирнoм спoрaзуму П 2- 01.02.2017
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм oквирнoм спoрaзуму П 18- 01.02.2017
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм oквирнoм спoрaзуму П 19- 01.02.2017
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм oквирнoм спoрaзуму П 20- 01.02.2017
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм oквирнoм спoрaзуму П 21- 01.02.2017
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм oквирнoм спoрaзуму П 22- 01.02.2017
 Преузмите документ Oквирни спoрaзум П 2- 01.02.2017
 Преузмите документ Oквирни спoрaзум П 18- 01.02.2017
 Преузмите документ Oквирни спoрaзум П 19- 01.02.2017
 Преузмите документ Oквирни спoрaзум П 20- 01.02.2017
 Преузмите документ Oквирни спoрaзум П 21- 01.02.2017
 Преузмите документ Oквирни спoрaзум П 22- 01.02.2017
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм oквирнoм спoрaзуму П 9- 10.02.2017
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм oквирнoм спoрaзуму П 13- 10.02.2017
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм oквирнoм спoрaзуму П 17- 10.02.2017
 Преузмите документ Oквирни спoрaзум П 9- 10.02.2017
 Преузмите документ Oквирни спoрaзум П 13- 10.02.2017
 Преузмите документ Oквирни спoрaзум П 17- 10.02.2017
 Преузмите документ Одлука о закљученом оквирном споразуму за П 7, П8, П10, П11, П14 и П15- 10.02.2017
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм oквирнoм спoрaзуму П 7- 28.02.2017
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм oквирнoм спoрaзуму П 8- 28.02.2017
 Преузмите документ Oквирни спoрaзум П 7- 28.02.2017
 Преузмите документ Oквирни спoрaзум П 8- 28.02.2017
 Преузмите документ Понуда П 7- 28.02.2017
 Преузмите документ Понуда П 8- 28.02.2017
 Преузмите документ Остала документација за закључене оквирне споразуме за П 7,8,10,11,14,15- 28.02.2017
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм oквирнoм спoрaзуму П 14- 01.03.2017
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм oквирнoм спoрaзуму П 15- 01.03.2017
 Преузмите документ Oквирни спoрaзум П 14- 01.03.2017
 Преузмите документ Oквирни спoрaзум П 15- 01.03.2017
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм oквирнoм спoрaзуму П 10- 10.03.2017
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм oквирнoм спoрaзуму П 11- 10.03.2017
 Преузмите документ Oквирни спoрaзум П 10- 10.03.2017
 Преузмите документ Oквирни спoрaзум П 11- 10.03.2017
 Преузмите документ Понуда -ПРОИНТЕР, АЛТИ и ПИН СОФТ- 10.03.2017
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм уговору П 8- 27.03.2017
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм уговору П 3- 27.03.2017
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм уговору П 9- 27.03.2017
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм уговору П 30- 27.03.2017
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм уговору П 2- 05.04.2017
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм уговору П 19- 05.04.2017
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм уговору П 20- 05.04.2017
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм уговору П 10- 06.04.2017
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм уговору П 12- 06.04.2017

 

НАБАВКА ЕЛЕКТРОНСКЕ КОМУНИКАЦИОНЕ УСЛУГЕ - УСЛУГА ПРЕНОСА ПУТЕМ ОПТИЧКИХ ВЛАКАНА
(БРОЈ 13/2016)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 23.09.2016
 Преузмите документ Конкурсна документација -23.09.2016
 Преузмите документ Измена конкурсне документације - 21.10.2016.
 Преузмите документ Обавештење о продужењу рока - 21.10.2016.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1 - 24.10.2016.
 Преузмите документ Одлука о закључењу оквирног споразума - 04.11.2016
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм oквирнoм спoрaзуму - 07.12.2016
 Преузмите документ Оквирни споразум - 08.12.2016
 Преузмите документ Понуда-ПТТ- 08.12.2016
 Преузмите документ Документа- 08.12.2016
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм уговору - 31.03.2017

 

НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ
(БРОЈ 11/2016)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 25.08.2016
 Преузмите документ Конкурсна документација -25.08.2016
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1 - 19.09.2016.
 Преузмите документ Обавештење о продужењу рока - 20.09.2016.
 Преузмите документ Измена конкурсне документације - 20.09.2016.
 Преузмите документ Одлука о закључењу оквирног споразума - 07.10.2016
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм oквирнoм спoрaзуму - 23.11.2016
 Преузмите документ Оквирни споразум- 23.11.2016
 Преузмите документ Понуда меница- 23.11.2016
 Преузмите документ Понуда конкурсна документација- 23.11.2016
 Преузмите документ Понуда 1 - 23.11.2016
 Преузмите документ Понуда 2- 23.11.2016
 Преузмите документ Понуда менично овлашћење- 23.11.2016
 Преузмите документ Одлука о покретању поступка- 23.11.2016
 Преузмите документ Решење комисија- 23.11.2016
 Преузмите документ Изјава -сукоб интереса- 23.11.2016
 Преузмите документ Записник са отварања понуда- 23.11.2016
 Преузмите документ Извештај о стручној оцени- 23.11.2016

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА И ПОПРАВКЕ РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ – РАЧУНАРА, ШТАМПАЧА И КОМУНИКАЦИОНЕ ОПРЕМЕ
(БРОЈ 12/2016)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 24.08.2016
 Преузмите документ Конкурсна документација -24.08.2016
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1 - 12.09.2016.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 2 - 15.09.2016.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 3 - 15.09.2016.
 Преузмите документ Измена конкурсне документације - 15.09.2016.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 4 - 16.09.2016.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 5 - 20.09.2016.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 6 - 21.09.2016.
 Преузмите документ Измена конкурсне документације 2- 21.09.2016.
 Преузмите документ Обавештење о продужењу рока - 21.09.2016.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 7 - 23.09.2016.
 Преузмите документ Одлука о закључењу оквирног споразума - 19.10.2016
 Преузмите документ Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права - 31.10.2016
 Преузмите документ Обавештење о обустави поступка за П1, П2, П3 - 04.11.2016
 Преузмите документ Одлука о закључењу оквирног споразума 2- 14.11.2016
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм oквирнoм спoрaзуму П4- 24.11.2016
 Преузмите документ Оквирни споразум П4 - 25.11.2016
 Преузмите документ Понуда-Информатика- 25.11.2016
 Преузмите документ Документа- 25.11.2016
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм oквирнoм спoрaзуму П6- 25.11.2016
 Преузмите документ Оквирни споразум П6 - 25.11.2016
 Преузмите документ Понуда-ИБМ- 25.11.2016
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм oквирнoм спoрaзуму П5- 06.12.2016
 Преузмите документ Оквирни споразум П5 - 06.12.2016
 Преузмите документ Понуда-MALEX City Copy Service- 06.12.2016

 

НАБАВКА РАЧУНАРСКОГ МАТЕРИЈАЛА - ТОНЕРА
(БРОЈ 10/2016)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 19.08.2016
 Преузмите документ Конкурсна документација -19.08.2016
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1 - 09.09.2016.
 Преузмите документ Измена конкурсне документације - 12.09.2016.
 Преузмите документ Одлука о закључењу оквирног споразума - 23.09.2016
 Преузмите документ Обавештење о обустави поступка за П1 и П3 - 04.10.2016
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм oквирнoм спoрaзуму П2- 14.10.2016

 

НАБАВКА ПРЕВОЗНИХ СРЕДСТАВА
(БРОЈ 9/2016)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 16.08.2016
 Преузмите документ Конкурсна документација -16.08.2016
 Преузмите документ Одлука о закључењу оквирног споразума - 21.09.2016
 Преузмите документ Одлука о покретању поступка - 11.10.2016
 Преузмите документ Решење о образовању комисије - 11.10.2016
 Преузмите документ Изјава о одсуству сукоба - 11.10.2016
 Преузмите документ Записник - 11.10.2016
 Преузмите документ Извештај о стручној оцени комисије- 11.10.2016
 Преузмите документ Оквирни споразум П1 - 11.10.2016
 Преузмите документ Оквирни споразум П4 - 11.10.2016
 Преузмите документ Понуда-КОМПРЕСОР- 11.10.2016
 Преузмите документ Оквирни споразум П2 - 27.10.2016
 Преузмите документ Оквирни споразум П3 - 27.10.2016
 Преузмите документ Понуда-АУТО ЧАЧАК- 27.10.2016
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П2- 25.11.2016

 

НАБАВКА ЕЛЕКТРОНСКИХ КОМУНИКАЦИОНИХ УСЛУГА – ИНТЕРНЕТ
(БРОЈ 8/2016)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 07.07.2016
 Преузмите документ Конкурсна документација - 07.07.2016
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1 - 20.07.2016.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 2 - 20.07.2016.
 Преузмите документ Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права - 22.07.2016
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 3 и 4 - 15.08.2016.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 5 - 15.08.2016.
 Преузмите документ Обавештење о продужењу рока 1 - 15.08.2016.
 Преузмите документ Измена конкурсне документације - 15.08.2016.
 Преузмите документ Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права - 25.08.2016
 Преузмите документ Обавештење о продужењу рока 2 - 01.09.2016.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 6 - 02.09.2016.
 Преузмите документ Одлука о закључењу оквирног споразума - 09.09.2016
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм oквирнoм спoрaзуму П3- 28.09.2016
 Преузмите документ Оквирни споразум П3- 28.09.2016
 Преузмите документ Одлука о покретању поступка П3- 28.09.2016
 Преузмите документ Решење комисије П3- 28.09.2016
 Преузмите документ Записник о отварању понуда П3- 28.09.2016
 Преузмите документ Извештај о стручној оцени понуда П3- 28.09.2016
 Преузмите документ Изјава - 28.09.2016
 Преузмите документ Понуда ОРИОН за П3- 28.09.2016
 Преузмите документ Оквирни споразум П1- 06.10.2016
 Преузмите документ Оквирни споразум П2- 28.10.2016
 Преузмите документ Понуда TEЛЕКОМ - 06.10.2016
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П1- 10.11.2016

 

НАБАВКА УСЛУГЕ МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ
(БРОЈ 3/2016)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1 - 23.05.2016.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 2 - 23.05.2016.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 3 - 27.05.2016.
 Преузмите документ Одлука о закључењу оквирног споразума - 10.06.2016
 Преузмите документ Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права - 21.06.2016
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм oквирнoм спoрaзуму - 01.08.2016
 Преузмите документ Оквирни споразум - 01.08.2016
 Преузмите документ Понуда - Телеком - 01.08.2016
 Преузмите документ Изјава - 01.08.2016
 Преузмите документ Одлука о покретању поступка- 01.08.2016
 Преузмите документ Одлука о измени одлуке о покретању поступка - 01.08.2016
 Преузмите документ Решење о образовању комисије - 01.08.2016
 Преузмите документ Решење о измени решења - 01.08.2016
 Преузмите документ Записник о отварању понуде - 01.08.2016
 Преузмите документ Извештај о стручној оцени понуде- 01.08.2016
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 14.09.2016
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 26.09.2016

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА И ПОПРАВКЕ РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ – РАЧУНАРА, ШТАМПАЧА И КОМУНИКАЦИОНЕ ОПРЕМЕ
(БРОЈ 7/2016)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 2
 Преузмите документ Измена конкурсне документације 1
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 3
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 4
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 5
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 6
 Преузмите документ Обавештење о продужењу рока
 Преузмите документ Измена конкурсне документације 2
 Преузмите документ Конкурсна документација - НОВА
 Преузмите документ Измена конкурсне документације 3
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 7
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 8
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 9
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 10
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 11
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 12 - 19.05.2016.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 13 - 19.05.2016.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 14 - 19.05.2016.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 15 - 20.05.2016.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 16 - 20.05.2016.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 17 - 23.05.2016.
 Преузмите документ Одлука о закључењу оквирног споразума - 17.06.2016
 Преузмите документ Одлука о измени одлуке о закључењу оквирног споразума - 23.06.2016
 Преузмите документ Обавештење о обустави поступка за П4; П10; П12; П14; П16 и П18 - 01.07.2016
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм oквирнoм спoрaзуму П28 - 12.07.2016
 Преузмите документ Оквирнoм спoрaзум П28 - 13.07.2016
 Преузмите документ Понуда П28 - 13.07.2016
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм oквирнoм спoрaзуму П21 - 13.07.2016
 Преузмите документ Оквирнoм спoрaзум П21 - 13.07.2016
 Преузмите документ Понуда П21 - 13.07.2016
 Преузмите документ Документација за уговор - 14.07.2016
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм oквирнoм спoрaзуму П8 - 13.07.2016
 Преузмите документ Оквирни спoрaзум П8 - 14.07.2016
 Преузмите документ Понуда П8 - 14.07.2016
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм oквирнoм спoрaзуму П22 - 14.07.2016
 Преузмите документ Оквирни спoрaзум П22 - 14.07.2016
 Преузмите документ Понуда П22 - 14.07.2016
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм oквирнoм спoрaзуму П25 - 14.07.2016
 Преузмите документ Оквирни спoрaзум П25 - 14.07.2016
 Преузмите документ Понуда П25 - 14.07.2016
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм oквирнoм спoрaзуму П2 - 15.07.2016
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм oквирнoм спoрaзуму П3 - 15.07.2016
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм oквирнoм спoрaзуму П6 - 15.07.2016
 Преузмите документ Оквирни спoрaзум П2 - 18.07.2016
 Преузмите документ Понуда П2 - 18.07.2016
 Преузмите документ Оквирни спoрaзум П3 - 18.07.2016
 Преузмите документ Оквирни спoрaзум П6 - 18.07.2016
 Преузмите документ Понуда П3 и П6 - 18.07.2016
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм oквирнoм спoрaзуму П5 - 18.07.2016
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм oквирнoм спoрaзуму П19 - 18.07.2016
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм oквирнoм спoрaзуму П29 - 18.07.2016
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П1 - 19.07.2016
 Преузмите документ Оквирни споразум П1 - 19.07.2016
 Преузмите документ Оквирни споразум П1 - допуна стр. 15 - 26.07.2016
 Преузмите документ Понуда П1 и П15- 19.07.2016
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П7 - 19.07.2016
 Преузмите документ Оквирни споразум П7 - 19.07.2016
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П9 - 19.07.2016
 Преузмите документ Оквирни споразум П9 - 19.07.2016
 Преузмите документ ПонудаП7 и П9 - 19.07.2016
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П15 - 19.07.2016
 Преузмите документ Оквирни споразум П15 - 19.07.2016
 Преузмите документ Оквирни споразум П5 - 19.07.2016
 Преузмите документ Понуда П5 - 19.07.2016
 Преузмите документ Оквирни споразум П19 - 19.07.2016
 Преузмите документ Понуда П19 - 19.07.2016
 Преузмите документ Оквирни споразум П29 - 19.07.2016
 Преузмите документ Понуда П29 - 19.07.2016
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П11 - 20.07.2016
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П20 - 20.07.2016
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П24 - 20.07.2016
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П26 - 20.07.2016
 Преузмите документ Оквирни споразум П11 - 21.07.2016
 Преузмите документ Понуда П11 - 21.07.2016
 Преузмите документ Оквирни споразум П20 - 21.07.2016
 Преузмите документ Понуда П20 - 21.07.2016
 Преузмите документ Оквирни споразум П24 - 21.07.2016
 Преузмите документ Понуда П24 - 21.07.2016
 Преузмите документ Оквирни споразум П26 - 21.07.2016
 Преузмите документ Понуда П26 - 21.07.2016
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П13 - 22.07.2016
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П17 - 22.07.2016
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П23 - 22.07.2016
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П27 - 22.07.2016
 Преузмите документ Оквирни споразум П13 - 25.07.2016
 Преузмите документ Понуда П13 - 25.07.2016
 Преузмите документ Оквирни споразум П17 - 25.07.2016
 Преузмите документ Понуда П17 - 25.07.2016
 Преузмите документ Оквирни споразум П23 - 25.07.2016
 Преузмите документ Понуда П23 - 25.07.2016
 Преузмите документ Оквирни споразум П27 - 25.07.2016
 Преузмите документ Понуда П27 - 25.07.2016
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П 11 - 19.08.2016

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА ВОЗИЛА
(БРОЈ 4/2016)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 2
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 3
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 4
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 5
 Преузмите документ Одлука о закључењу оквирног споразума - 20.05.2016
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм oквирнoм спoрaзуму П1 - 22.06.2016
 Преузмите документ Oквирни спoрaзум П1 - 22.06.2016
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм oквирнoм спoрaзуму П2 - 22.06.2016
 Преузмите документ Oквирни спoрaзум П2 - 22.06.2016
 Преузмите документ Пpoпратна документација - 22.06.2016
 Преузмите документ Обавештење о обустави поступка за П6, П8 и П12 -19.07.2016

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА ЗАПОСЛЕНИХ И ДРУГИХ ЛИЦА
(БРОЈ 6/2016)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 2
 Преузмите документ Измена конкурсне документације 1
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 3
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 4
 Преузмите документ Измена конкурсне документације 2
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 5
 Преузмите документ Измена конкурсне документације 3
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 6
 Преузмите документ Одлука о закључењу оквирног споразума - 19.05.2016
 Преузмите документ Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права - 31.05.2016
 Преузмите документ Пpoпратна документација -16.06.2016
 Преузмите документ Oбaвeштeњa o зaкључeнoм oквирнoм спoрaзуму П3 -16.06.2016
 Преузмите документ Oквирни спoрaзум П3 -16.06.2016
 Преузмите документ Oбaвeштeњa o зaкључeнoм oквирнoм спoрaзуму П5 -16.06.2016
 Преузмите документ Oквирни спoрaзум П5 -16.06.2016
 Преузмите документ Oбaвeштeњa o зaкључeнoм oквирнoм спoрaзуму П6 -16.06.2016
 Преузмите документ Oквирни спoрaзум П6 -16.06.2016
 Преузмите документ Одлука о закљученом оквирном споразуму -22.07.2016
 Преузмите документ Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права 2- 01.08.2016
 Преузмите документ Одлука о закљученом оквирном споразуму 2-14.10.2016
 Преузмите документ Oбaвeштeњa o зaкључeнoм oквирнoм спoрaзуму П1 -02.11.2016
 Преузмите документ Oквирни спoрaзум П1 -02.11.2016
 Преузмите документ Измена оквирног спoрaзума П1 -15.11.2016
 Преузмите документ Oбaвeштeњa o зaкључeнoм oквирнoм спoрaзуму П2 -02.11.2016
 Преузмите документ Oквирни спoрaзум П2 -02.11.2016
 Преузмите документ Измена оквирног спoрaзума П2 -15.11.2016
 Преузмите документ Oбaвeштeњa o зaкључeнoм oквирнoм спoрaзуму П4 -02.11.2016
 Преузмите документ Oквирни спoрaзум П4 -02.11.2016
 Преузмите документ Измена оквирног спoрaзума П4 -15.11.2016
 Преузмите документ Сагласност за исправку рачунске грешке -15.11.2016
 Преузмите документ Понуда-02.11.2016
 Преузмите документ Изјава-02.11.2016
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П1- 26.12.2016
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П2- 26.12.2016

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА ИМОВИНЕ
(БРОЈ 5/2016)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 2
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 3
 Преузмите документ Измена конкурсне документације
 Преузмите документ Додатно појашњење конкурсне документације 2
 Преузмите документ Додатно појашњење конкурсне документације 3
 Преузмите документ Обавештење о продужењу рока
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 4
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 5
 Преузмите документ Измена конкурсне документације 2
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 6
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 7
 Преузмите документ Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 2
 Преузмите документ Измена конкурсне документације 3
 Преузмите документ Одлука о закључењу оквирног споразума - 19.05.2016
 Преузмите документ Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права - 31.05.2016
 Преузмите документ Oбaвeштeњa o зaкључeнoм oквирнoм спoрaзуму П15 -10.06.2016
 Преузмите документ Oквирни спoрaзум П15 -10.06.2016
 Преузмите документ Понуда Wiener -13.06.2016
 Преузмите документ Понуда Dunav -14.06.2016
 Преузмите документ Понуда Uniqa -14.06.2016
 Преузмите документ Понуда Uniqa П 16-30.06.2016
 Преузмите документ Пpoпратна документација -14.06.2016
 Преузмите документ Изјава 1 -14.06.2016
 Преузмите документ Изјава 2 -14.06.2016
 Преузмите документ Oбaвeштeњa o зaкључeнoм oквирнoм спoрaзуму П17 -14.06.2016
 Преузмите документ Oквирни спoрaзум П17 -14.06.2016
 Преузмите документ Понуда ДДОР Нови Сад -16.06.2016
 Преузмите документ Oбaвeштeњa o зaкључeнoм oквирнoм спoрaзуму П1 -16.06.2016
 Преузмите документ Oквирни спoрaзум П1 -16.06.2016
 Преузмите документ Oбaвeштeњa o зaкључeнoм oквирнoм спoрaзуму П2 -16.06.2016
 Преузмите документ Oквирни спoрaзум П2 -16.06.2016
 Преузмите документ Oбaвeштeњa o зaкључeнoм oквирнoм спoрaзуму П3 -16.06.2016
 Преузмите документ Oквирни спoрaзум П3 -16.06.2016
 Преузмите документ Oбaвeштeњa o зaкључeнoм oквирнoм спoрaзуму П8 -16.06.2016
 Преузмите документ Oквирни спoрaзум П8 -16.06.2016
 Преузмите документ Oбaвeштeњa o зaкључeнoм oквирнoм спoрaзуму П9 -16.06.2016
 Преузмите документ Oквирни спoрaзум П9 -16.06.2016
 Преузмите документ Oбaвeштeњa o зaкључeнoм oквирнoм спoрaзуму П10 -16.06.2016
 Преузмите документ Oквирни спoрaзум П10 -16.06.2016
 Преузмите документ Oбaвeштeњa o зaкључeнoм oквирнoм спoрaзуму П11 -16.06.2016
 Преузмите документ Oквирни спoрaзум П11 -16.06.2016
 Преузмите документ Oбaвeштeњa o зaкључeнoм oквирнoм спoрaзуму П13 -16.06.2016
 Преузмите документ Oквирни спoрaзум П13 -16.06.2016
 Преузмите документ Oбaвeштeњa o зaкључeнoм oквирнoм спoрaзуму П14 -16.06.2016
 Преузмите документ Oквирни спoрaзум П14 -16.06.2016
 Преузмите документ Oбaвeштeњa o зaкључeнoм oквирнoм спoрaзуму П16 -16.06.2016
 Преузмите документ Oквирни спoрaзум П16 -16.06.2016
 Преузмите документ Oбaвeштeњa o зaкључeнoм oквирнoм спoрaзуму П18 -16.06.2016
 Преузмите документ Oквирни спoрaзум П18 -16.06.2016
 Преузмите документ Oбaвeштeњa o зaкључeнoм oквирнoм спoрaзуму П19 -16.06.2016
 Преузмите документ Oквирни спoрaзум П19 -16.06.2016
 Преузмите документ Oбaвeштeњa o зaкључeнoм oквирнoм спoрaзуму П20 -16.06.2016
 Преузмите документ Oквирни спoрaзум П20 -16.06.2016
 Преузмите документ Oбaвeштeњa o зaкључeнoм oквирнoм спoрaзуму П21 -16.06.2016
 Преузмите документ Oквирни спoрaзум П21 -16.06.2016
 Преузмите документ Обавештење о обустави поступка за П7 -19.07.2016
 Преузмите документ Одлука о закљученом оквирном споразуму -22.07.2016
 Преузмите документ Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права 2- 01.08.2016
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П2- 18.10.2016
 Преузмите документ III Одлука о закључењу оквирног споразума- 18.10.2016
 Преузмите документ Oбaвeштeњa o зaкључeнoм oквирнoм спoрaзуму П5 -07.11.2016
 Преузмите документ Oквирни спoрaзум П5 -07.11.2016
 Преузмите документ Oбaвeштeњa o зaкључeнoм oквирнoм спoрaзуму П6 -07.11.2016
 Преузмите документ Oквирни спoрaзум П6 -07.11.2016
 Преузмите документ Oбaвeштeњa o зaкључeнoм oквирнoм спoрaзуму П12 -07.11.2016
 Преузмите документ Oквирни спoрaзум П12 -07.11.2016
 Преузмите документ Документа за закључење уговора после решења републичке комисије - Извештај -07.11.2016
 Преузмите документ Документа за закључење уговора после решења републичке комисије - Изјава -07.11.2016
 Преузмите документ Понуда - Осигурање GENERALI -07.11.2016
 Преузмите документ Oбaвeштeњa o зaкључeнoм oквирнoм спoрaзуму П4 -08.11.2016
 Преузмите документ Oквирни спoрaзум П4 -08.11.2016
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговору П 2 - 15.09.2017

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ЧИШЋЕЊА ЗГРАДА
(БРОЈ 2/2016)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Invitation To Tender
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 2
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 3
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 4
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 5
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 6
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 7
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 8
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 9
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 10
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 11
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 12
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 13
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 12-допуна
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 14
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 15
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 16
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 17
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 18
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 19
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 20
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 21
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 22
 Преузмите документ Одлука о закључењу оквирног споразума - 09.06.2016
 Преузмите документ Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права 1- 20.06.2016
 Преузмите документ Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права 2- 20.06.2016
 Преузмите документ Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права 3- 21.06.2016
 Преузмите документ Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права 4- 21.06.2016
 Преузмите документ Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права 5- 21.06.2016
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм oквирнoм спoрaзуму П6 - 06.07.2016
 Преузмите документ Документације - 06.07.2016
 Преузмите документ Oквирни спoрaзум П6 - 06.07.2016
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм oквирнoм спoрaзуму П7 - 06.07.2016
 Преузмите документ Oквирни спoрaзум П7 - 06.07.2016
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм oквирнoм спoрaзуму П15 - 06.07.2016
 Преузмите документ Oквирни спoрaзум П15 - 06.07.2016
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм oквирнoм спoрaзуму П17 - 06.07.2016
 Преузмите документ Oквирни спoрaзум П17 - 06.07.2016
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм oквирнoм спoрaзуму П20 - 06.07.2016
 Преузмите документ Oквирни спoрaзум П20 - 06.07.2016
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм oквирнoм спoрaзуму П21 - 06.07.2016
 Преузмите документ Oквирни спoрaзум П21 - 06.07.2016
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм oквирнoм спoрaзуму П22 - 06.07.2016
 Преузмите документ Oквирни спoрaзум П22 - 06.07.2016
 Преузмите документ Пpoпратна документација MOPEH i PEPEQUGA- 06.07.2016
 Преузмите документ Пpoпратна документација LAVANI i ESON- 06.07.2016
 Преузмите документ Изјава- 06.07.2016
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм oквирнoм спoрaзуму П18 - 07.07.2016
 Преузмите документ Oквирни спoрaзум П18 - 07.07.2016
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм oквирнoм спoрaзуму П19 - 07.07.2016
 Преузмите документ Oквирни спoрaзум П19 - 07.07.2016
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм oквирнoм спoрaзуму П23 - 07.07.2016
 Преузмите документ Oквирни спoрaзум П23 - 07.07.2016
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм oквирнoм спoрaзуму П24 - 07.07.2016
 Преузмите документ Oквирни спoрaзум П24- 07.07.2016
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм oквирнoм спoрaзуму П27 - 07.07.2016
 Преузмите документ Oквирни спoрaзум П27 - 07.07.2016
 Преузмите документ Пpoпратна документација COPSERVIS BMK- 07.07.2016
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм oквирнoм спoрaзуму П14 - 08.07.2016
 Преузмите документ Oквирни спoрaзум П14 - 08.07.2016
 Преузмите документ Пpoпратна документација DJERDAP DIZ I ALP - 08.07.2016
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору партија 6 - 01.08.2016
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм oквирнoм спoрaзуму П3 - 08.08.2016
 Преузмите документ Oквирни спoрaзум П3 - 08.08.2016
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм oквирнoм спoрaзуму П1 - 08.08.2016
 Преузмите документ Oквирни спoрaзум П1 - 08.08.2016
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм oквирнoм спoрaзуму П2 - 08.08.2016
 Преузмите документ Oквирни спoрaзум П2 - 08.08.2016
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм oквирнoм спoрaзуму П4 - 08.08.2016
 Преузмите документ Oквирни спoрaзум П4 - 08.08.2016
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм oквирнoм спoрaзуму П5 - 08.08.2016
 Преузмите документ Oквирни спoрaзум П5 - 08.08.2016
 Преузмите документ Изјава- П1 и П2 - 08.08.2016
 Преузмите документ Изјава- П4 и П5 - 08.08.2016
 Преузмите документ Пpoпратна документација COOPSERVICE I TIME PARTNER - 08.08.2016
 Преузмите документ Пpoпратна документација- LAVANI I ESON - 08.08.2016
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм oквирнoм спoрaзуму П16 - 11.08.2016
 Преузмите документ Oквирни спoрaзум П16 - 11.08.2016
 Преузмите документ Документација MOPEX I PEPELJUGA- 11.08.2016
 Преузмите документ Извештај о стручној оцени понуда- 17.08.2016
 Преузмите документ Oдлука о закључењу оквирног споразума за П8,9,10,11,12,13,25 и 26- 19.08.2016
 Преузмите документ Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права 6- 31.08.2016
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору партија 1 - 31.08.2016
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору партија 2 - 31.08.2016
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору партија 4 - 31.08.2016
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору партија 5 - 31.08.2016
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору партија 3 - 01.09.2016
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм oквирнoм спoрaзуму П8 - 12.09.2016
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм oквирнoм спoрaзуму П9 - 12.09.2016
 Преузмите документ Oквирни спoрaзум П8 - 12.09.2016
 Преузмите документ Oквирни спoрaзум П9 - 12.09.2016
 Преузмите документ Документација -уговор - 13.09.2016
 Преузмите документ Документација - Полиса осигурања од одговорности - 13.09.2016
 Преузмите документ Документација - Полиса осигурања имовине- 13.09.2016
 Преузмите документ Документација - Изјава- 13.09.2016
 Преузмите документ Обавештење о закљученом oквирнoм спoрaзуму партија 10 - 22.09.2016
 Преузмите документ Обавештење о закљученом oквирнoм спoрaзуму партија 11 - 22.09.2016
 Преузмите документ Обавештење о закљученом oквирнoм спoрaзуму партија 12 - 22.09.2016
 Преузмите документ Обавештење о закљученом oквирнoм спoрaзуму партија 25 - 22.09.2016
 Преузмите документ Oквирни спoрaзум П10 - 22.09.2016
 Преузмите документ Oквирни спoрaзум П11 - 22.09.2016
 Преузмите документ Oквирни спoрaзум П12 - 22.09.2016
 Преузмите документ Oквирни спoрaзум П25 - 22.09.2016
 Преузмите документ Документација -New York Trade - 22.09.2016
 Преузмите документ Обавештење о закљученом oквирнoм спoрaзуму партија П13- 26.09.2016
 Преузмите документ Oквирни спoрaзум П13- 26.09.2016
 Преузмите документ Документација -П13 26.09.2016
 Преузмите документ Обавештење о закљученом oквирнoм спoрaзуму партија П 26- 12.12.2016
 Преузмите документ Oквирни спoрaзум П 26- 12.12.2016
 Преузмите документ Понуда Ревност П 26- 13.12.2016
 Преузмите документ Измена уговора за П1 - 14.02.2017
 Преузмите документ Измена уговора за П2 - 14.02.2017
 Преузмите документ Измена уговора за П3 - 14.02.2017
 Преузмите документ Измена уговора за П4 - 14.02.2017
 Преузмите документ Измена уговора за П5 - 14.02.2017
 Преузмите документ Измена уговора за П6 - 14.02.2017
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору за П6 - 06.09.2017
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору за П1 - 13.09.2017
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору за П2 - 13.09.2017
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору за П4 - 13.09.2017
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору за П5 - 13.09.2017
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору за П3 - 05.10.2017

 

НАБАВКА КАНЦЕЛАРИЈСКОГ НАМЕШТАЈА
(БРОЈ 1/2016)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 2
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 3
 Преузмите документ Измена конкурсне документације 1
 Преузмите документ Обавештење o продужењу рока за подношење понуда
 Преузмите документ Измена конкурсне документације 2
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 4
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 5
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 6
 Преузмите документ Одлука о закључењу оквирног споразума
 Преузмите документ Oбaвeштeњa o зaкључeнoм oквирнoм спoрaзуму П1
 Преузмите документ Oбaвeштeњa o зaкључeнoм oквирнoм спoрaзуму П2
 Преузмите документ Oквирни спoрaзум П1 - 19.05.2016
 Преузмите документ Oквирни спoрaзум П2 - 19.05.2016
 Преузмите документ Одлука о покретању поступка - 19.05.2016
 Преузмите документ Решење о образовању комисије - 19.05.2016
 Преузмите документ Изјава 1 - 19.05.2016
 Преузмите документ Изјава 2 - 19.05.2016
 Преузмите документ Изјава 3 - 19.05.2016
 Преузмите документ Записник о отварању понуда - 19.05.2016
 Преузмите документ Извештај о стручној оцени понуда - 19.05.2016
 Преузмите документ Понуда 1 - 19.05.2016
 Преузмите документ Понуда 2 - 19.05.2016
 Преузмите документ Oбaвeштeњa o зaкључeнoм oквирнoм спoрaзуму П3 - 20.05.2016.
 Преузмите документ Oбaвeштeњa o зaкључeнoм oквирнoм спoрaзуму П4 - 20.05.2016.
 Преузмите документ Oквирни спoрaзум П3 - 20.05.2016.
 Преузмите документ Oквирни спoрaзум П4 - 20.05.2016.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П3 - 18.08.2016.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П1 - 24.11.2016.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П3 - 02.12.2016.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П3/2 - 21.02.2017.

 

 

ПОГЛЕДАЈТЕ АРХИВУ ИЗ 2015. ГОДИНЕ

 

 Врх стране
Централизоване јавне набавкеВестиИнформаторИнформације од јавног значајаКонкурси, огласи, тендериБаза правних прописаБиблиотекаДомениeУправа