Насловна » Структура » Саобраћај

Сектор за послове саобраћаја

Сектором руководи в.д. помоћник директора Симуновић Мирослав, дипломирани економиста.

У Сектору за послове саобраћаја образоване су две уже унутрашње јединице и то:

1. Одељење саобраћаја

- Одсек послова саобраћаја – Немањина 22-26  
- Одсек послова саобраћаја – Палата Србија

2. Одељење одржавања

Делокруг рада

У Сектору за послове саобраћаја обављају се послови:

  • превоза службеним возилима за потребе републичких органа у складу са прописом којим су уређени услови и начин коришћења службених возила,
  • редовно сервисирање, одржавање, гаражирање и паркирање возила,
  • праћење и унапређење безбедности у складу са Законом којим се уређује безбедност саобраћаја на путевима,
  • послови пружања услуга превоза,
  • анализа стања и експлоатација возила,
  • израда месечних и годишњих извештаја, и други послови из делокруга рада Сектора.

 Саобраћај

Телeфон: +381 11 3612 502
Факс: +381 11 3617 637
e-mail: miroslav.simumovic@uzzpro.gov.rs
Централизоване јавне набавкеВестиИнформаторИнформације од јавног значајаКонкурси, огласи, тендериБаза правних прописаБиблиотекаДомениeУправа