Насловна » Документа » Правилник о систематизацији радних места

Правилник о систематизацији радних места

  • Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Управи за заједничке послове републичких органа
    (број 110-00-1/2019-04 од 20.02.2019. године )
    Влада Републике Србије дала је сагласност на Правилник на седници одржаној 06. марта 2019. године,
    Закључком 05 Број: 110-223/2019
Централизоване јавне набавкеВестиИнформаторИнформације од јавног значајаКонкурси, огласи, тендериБаза правних прописаБиблиотекаДомениeУправа