Насловна » Документа » Правилник о систематизацији радних места

Правилник о систематизацији радних места

  • Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Управи за заједничке послове републичких органа
    (бр. 110-00-3/2011-04 од 7.02.2011.)
  • Правилник о изменама и допунама Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Управи за заједничке послове републичких органа
    (бр. 110-00-5/2012-04 од 1.03.2012.)
  • Правилник о изменама и допунама Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Управи за заједничке послове републичких органа
    (број 110-00-8/2015-04 од 2.07.2015.)
Централизоване јавне набавкеВестиИнформаторИнформације од јавног значајаКонкурси, огласи, тендериБаза правних прописаБиблиотекаДомениeУправа