Naslovna » Konkursi, oglasi, tenderi

Konkursi, oglasi, tenderi


 

JAVNI KONKURS

 

 

JAVNI KONKURS ZA POPUNjAVANjE IZVRŠILAČKIH RADNIH MESTA U UPRAVI ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE REPUBLIČKIH ORGANA

 Preuzmite dokument Izmena teksta oglasa

 Preuzmite dokument Tekst oglasa

 Preuzmite dokument Prijava na konkurs - Radno mesto 1

 Preuzmite dokument Prijava na konkurs - Radno mesto 2

 Preuzmite dokument Prijava na konkurs - Radno mesto 3

 Preuzmite dokument Prijava na konkurs - Radno mesto 4

 Preuzmite dokument Prijava na konkurs - Radno mesto 5

 Preuzmite dokument Prijava na konkurs - Radno mesto 6

 

* * *

 

PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2020. GODINU

 Preuzmite dokument Plan javnih nabavki
 Preuzmite dokument Izmena Plana javnih nabavki
 Preuzmite dokument Plan javnih nabavki na koje se zakon ne primenjuje za 2020 godinu

 

NOVI ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA

 Preuzmite dokument Odluka o Planu javnih nabavki na koji se Zjn ne primenjuje za 2020 godinu
 Preuzmite dokument Plan javnih nabavki na koji se Zjn ne primenjuje za 2020 godinu
 Preuzmite dokument 1. Odluka o izmeni plana javnih nabavki na koji se Zjn ne primenjuje za 2020 godinu
 Preuzmite dokument 1. Izmena plana javnih nabavki na koji se Zjn ne primenjuje za 2020 godinu

 

* * *

 

 Preuzmite dokument Odluka o usklađenom Planu javnih nabavki na koji se Zjn ne primenjuje za 2020 godinu
 Preuzmite dokument Uskladjeni plan javnih nabavki za 2020 godinu
 Preuzmite dokument 1. Odluka o izmeni plana javnih nabavki za 2020 godinu
 Preuzmite dokument 1. Izmena plana javnih nabavki za 2020 godinu
 Preuzmite dokument 2. Odluka o izmeni plana javnih nabavki za 2020 godinu
 Preuzmite dokument 2. Izmena plana javnih nabavki za 2020 godinu

 

 

* * *

 

JAVNE NABAVKE PO OVLAŠĆENjU

 

NABAVKA USLUGA IZRADE INTEGRISANOG INFORMACIONOG SISTEMA UPRAVE ZA DUVAN
(BROJ 1/2020)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 27.05.2020
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 27.05.2020
 Preuzmite dokument Dopuna konkursne dokumentacije - 28.05.2020
 Preuzmite dokument Prilog konkursnoj dokumentaciji - 28.05.2020
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1 - 22.06.2020
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2 - 25.06.2020
 Preuzmite dokument Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava - 26.06.2020
 Preuzmite dokument Obaveštenje o produženju roka - 17.07.2020
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 28.07.2020.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 14.09.2020.

 

 

 

* * *

 

OGLASI

 

OTUĐENjE VINA I RAKIJE
(BROJ 4/2020)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 20.08.2020.
 Preuzmite dokument Obrazac ponude - 20.08.2020.
 Preuzmite dokument Zapisnik o otvaranju ponuda - 16.09.2020.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o učesnicima u postupku licitacije - 16.09.2020.

 

OTUĐENjE VINA I RAKIJE
(BROJ 3/2020)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 28.05.2020.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o učesnicima u postupku licitacije - 22.06.2020.
 Preuzmite dokument Zapisnik o otvaranju ponuda - 22.06.2020.
 Preuzmite dokument Izmena obaveštenja o učesnicima u postupku licitacije - 02.07.2020.

 

 

* * *

 

 

PREGOVARAČKI POSTUPAK 2020 GODINA

 

NABAVKA USLUGA SERVISIRANjA I ODRŽAVANjA VOZILA MARKE LEXUS
(BROJ 51/2020)

 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 11.05.2020
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 26.05.2020.
 Preuzmite dokument Obavestenje o zaključenom ugovoru P 5 - 17.08.2020.

 

 

* * *

 

 

OTVORENI POSTUPAK 2020 GODINA

 

NABAVKA USLUGA ODRŽAVANjA KOTLOVSKIH POSTROJENjA I INSTALACIJA CENTRALNOG GREJANjA
(BROJ 146/2020)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 24.09.2020
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 24.09.2020

 

NABAVKA KAFE I OSTALIH NAPITAKA
(BROJ 107/2020)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 22.09.2020
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 22.09.2020

 

NABAVKA GAZIRANE I NEGAZIRANE VODE
(BROJ 109/2020)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 21.09.2020
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 21.09.2020

 

NABAVKA GORIVA
(BROJ 94/2020)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 17.09.2020
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 17.09.2020

 

NABAVKA PRIRODNIH SOKOVA
(BROJ 110/2020)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 10.09.2020
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 10.09.2020

 

NABAVKA SPLIT JEDINICA
(BROJ 118/2020)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 08.09.2020
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 08.09.2020

 

NABAVKA SVEŽEG MESA SPECIJALNE OBRADE
(BROJ 104/2020)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 08.09.2020
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 08.09.2020

 

NABAVKA TRAJNIH SUVOMESNATIH PROIZVODA
(BROJ 116/2020)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 08.09.2020
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 08.09.2020

 

NABAVKA REPROMATERIJALA ZA ODRŽAVANjE ELEKTROENERGETSKIH SISTEMA I INSTALACIJA
(BROJ 126/2020)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 04.09.2020
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 04.09.2020

 

NABAVKA USLUGE SERVISIRANjA SPLIT JEDINICA
(BROJ 145/2020)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 31.08.2020
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 31.08.2020

 

NABAVKA TRAKTORA I PRIPADAJUĆE OPREME ZA HORTIKULTURU I EKONOMIJU SMEDEREVO
(BROJ 101/2020)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 25.08.2020
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 25.08.2020
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 30.09.2020.

 

NABAVKA MLEKA I MLEČNIH PROIZVODA
(BROJ 108/2020)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 25.08.2020
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 25.08.2020
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1 - 11.09.2020.
 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije 1 - 11.09.2020.
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2 - 16.09.2020.
 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije 2 - 16.09.2020.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 30.09.2020.

 

NABAVKA NABAVKA REPROMATERIJALA ZA ODRŽAVANjE GRAĐEVINSKE BRAVARIJE I STOLARIJE
(BROJ 123/2020)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 04.08.2020
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 04.08.2020
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 08.09.2020.
 Preuzmite dokument Obavestenje o zakljucenom ugovoru - 18.09.2020.

 

NABAVKA I ZAMENA ITISONA U PALATI SRBIJA – SVEČANI DEO
(BROJ 88/2020)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 03.08.2020
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 03.08.2020
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 09.09.2020.
 Preuzmite dokument Obavestenje o zakljucenom ugovoru - 29.09.2020.

 

NABAVKA REPROMATERIJALA ZA ODRŽAVANjE ELEKTRONSKIH SISTEMA I INSTALACIJA
(BROJ 128/2020)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 31.07.2020
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 31.07.2020
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 09.09.2020.
 Preuzmite dokument Obavestenje o zakljucenom ugovoru - 28.09.2020.

 

NABAVKA SVEŽEG JUNEĆEG MESA
(BROJ 105/2020)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 30.07.2020
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 30.07.2020
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 08.09.2020.
 Preuzmite dokument Obavestenje o zakljucenom ugovoru - 18.09.2020.

NABAVKA SVEŽEG PILEĆEG, ĆUREĆEG I MESA DRUGE ŽIVINE
(BROJ 111/2020)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 30.07.2020
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 30.07.2020
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 08.09.2020.
 Preuzmite dokument Obavestenje o zakljucenom ugovoru - 18.09.2020.

 

IZVOĐENjE RADOVA U DELU OBJEKTA U KNEZA MILOŠA 20
(BROJ 96/2020)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 29.07.2020
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 29.07.2020
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 04.09.2020.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 08.09.2020.

 

NABAVKA OPREME ZA ŠTAMPARIJE-GRAFIČKI NOŽ
(BROJ 142/2020)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 23.07.2020
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 23.07.2020
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 27.08.2020.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 21.09.2020.

 

NABAVKA SLUŽBENE, ZAŠTITNE I RADNE ODEĆE I OBUĆE ZA POTREBE ZAPOSLENIH U UPRAVI ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE REPUBLIČKIH ORGANA
(BROJ 103/2020)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 16.07.2020
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 16.07.2020
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1 i 2 - 20.07.2020.
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 3 i 4 - 22.07.2020.
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 5 - 23.07.2020.
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 6 - 23.07.2020.
 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije - 24.07.2020.
 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije 7 - 30.07.2020.
 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije 8 - 10.08.2020.
 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije 2 - 10.08.2020.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 08.09.2020.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru P 1 - 22.09.2020.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru P 2 - 22.09.2020.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru P 5 - 22.09.2020.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru P 3 - 22.09.2020.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru P 4 - 22.09.2020.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru P 6 - 22.09.2020.

 

НАБАВКА ПРИРОДНОГ ГАСА
(БРОЈ 82/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 03.07.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 03.07.2020
 Preuzmite dokument Obaveštenje o produženju roka - 30.07.2020
 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije - 30.07.2020
 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije 2 - 03.08.2020
 Preuzmite dokument Izmenjena konkursna dokumentacija - 03.08.2020
 Preuzmite dokument Obaveštenje o produženju roka - 03.08.2020
 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije 3 - 07.08.2020
 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije 4 - 12.08.2020
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 19.08.2020.

 

NABAVKA OPREME ZA ŠTAMPARIJE
(BROJ 44/2020)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 06.05.2020
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 06.05.2020
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1 - 29.05.2020.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 12.06.2020.
 Преузмите документ Obavestenje o zaključenom ugovoru П 1 - 26.06.2020.

 

 

* * *

 

 

JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI 2020 GODINA

 

IZVOĐENjE RADOVA NA ZAMENI DOTRAJALIH CEVI ZA SAKUPLjANjE KONDEZA U NEMANjINOJ 22-26
(BROJ 134/2020)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 24.09.2020
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 24.09.2020

 

NABAVKA USLUGE IZRADE PROJEKTA LIFTOVSKOG POSTROJENjA U NEMANjINOJ 11
(BROJ 129/2020)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 16.09.2020
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 16.09.2020

 

NABAVKA AUTOKOZMETIKE
(BROJ 100/2020)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 28.08.2020
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 28.08.2020
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 10.09.2020.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 22.09.2020.

 

NABAVKA VEŠTAČKOG ĐUBRIVA I HEMIJSKIH SREDSTAVA
(BROJ 115/2020)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 18.08.2020
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 18.08.2020
 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije - 25.08.2020
 Preuzmite dokument Obavestenje o produzenju roka - 25.08.2020
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 11.09.2020.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru P 1 - 30.09.2020.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru P 2 - 30.09.2020.

 

NABAVKA USLUGE ODRŽAVANjA DIMNjAKA I KOTLOVA SA PLAMENO DIMNE STRANE
(BROJ 130/2020)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 05.08.2020
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 05.08.2020
 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije - 07.08.2020
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1 - 07.08.2020.
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2 - 10.08.2020
 Preuzmite dokument Obaveštenje o produženju roka - 10.08.2020
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 3 - 17.08.2020
 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije 2- 18.08.2020
 Preuzmite dokument Obaveštenje o produženju roka 2 - 18.08.2020
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 4 - 19.08.2020
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 01.09.2020.

 

NABAVKA PROTIVKLIZNIH, OBELEŽAVAJUĆIH TRAKA ZA STEPENIŠTA, ULAZE I OTIRAČE
(BROJ 131/2020)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 31.07.2020
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 31.07.2020
 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije - 03.08.2020
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1 - 06.08.2020.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 21.08.2020.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava - 27.08.2020.

 

 

* * *

 

 

NABAVKE PO ČLANU 27. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA

 

NABAVKA RADOVA NA RESTAURACIJI PARKETA U SALONIMA SVEČANOG DELA U PALATI SRBIJA
(BROJ 5/2020)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 21.09.2020
 Preuzmite dokument Obrazac ponude - 21.09.2020

 

NABAVKA DELOVA ZA FAN COIL UREĐAJE
(BROJ 4/2020)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 21.08.2020
 Preuzmite dokument Obrazac ponude - 21.08.2020

 

NABAVKA OGREVNOG DRVETA I CEPANICA ZA KAMINE
(BROJ 2/2020)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 18.08.2020
 Preuzmite dokument Obrazac ponude - 18.08.2020

 

NABAVKA USLUGE KONZERVACIJE I RESTAURACIJE UMETNIČKIH DELA
(BROJ 1/2020)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 10.08.2020
 Preuzmite dokument Obrazac ponude - 10.08.2020

 

 

* * *

 

 

NABAVKE PO ČLANU 39. STAV 2. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA

 

NABAVKA UGLjA
(BROJ 119/2020)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 25.08.2020
 Preuzmite dokument Obrazac ponude - 25.08.2020

 

 

NARUDžBENICA

 

NABAVKA GELA ZA SUVO PRANjE RUKU (ANTISEPTIK) SA PUMPICOM
(BROJ 1/2020)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 16.03.2020
 Preuzmite dokument Obrazac ponude - 16.03.2020

 

 

 

POGLEDAJTE ARHIVU

 

 Konkursi, oglasi, tenderi

 

Kontakt: Mila Sašić
Telefon: +381 11 265 88 75
e-mail: mila.sasic@uzzpro.gov.rs
 Vrh strane
Centralizovane javne nabavkeVestiInformatorInformacije od javnog značajaKonkursi, oglasi, tenderiBaza pravnih propisaBibliotekaDomenieUprava