Naslovna » Konkursi, oglasi, tenderi

Konkursi, oglasi, tenderi

PRETHODNO OBAVEŠTENјE

 

NABAVKA LICENCI

 Preuzmite dokument Preuzmite dokument

 

NABAVKA ELEKTRIČNE ENERGIJE

 Preuzmite dokument Preuzmite dokument

 

NABAVKA USLUGE ČIŠĆENјA OBJEKATA REPULIČKIH ORGANA

 Preuzmite dokument Preuzmite dokument

 

 

PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2017. GODINU

 Preuzmite dokument Plan javnih nabavki
 Preuzmite dokument Izmena plana javnih nabavki za 2017 godinu
 Preuzmite dokument Izmena i dopuna plana javnih nabavki na koje se zakon ne primenjuje za 2017 godinu

 

 

OGLASI 2017 GODINA

 

TRENUTNO NEMA OGLASA ZA OBJAVLJIVANJE

 

 

PREGOVARAČKI POSTUPAK 2017 GODINA

 

TRENUTNO NEMA PREGOVARAČKIH POSTUPAKA ZA OBJAVLJIVANJE

 

 

OTVORENI POSTUPAK 2017 GODINA

 

NABAVKA SVETILjKI, SIJALICA I PRATEĆEG ELEKTROMATERIJALA
(BROJ 188/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude -17.10.2017.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija -17.10.2017.

 

NABAVKA KOMUNIKACIONE OPREME
(BROJ 180/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude -13.10.2017.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija -13.10.2017.

 

NABAVKA USLUGE ALTERNATIVNOG INTERNET LINKA SA ODGOVARAJUĆOM ZAŠTITOM OD DOS NAPADA
(BROJ 176/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude -10.10.2017.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija -10.10.2017.

 

NABAVKA PRIRODNIH SOKOVA
(BROJ 170/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude -04.10.2017.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija -04.10.2017.

 

IZVOĐENјE RADOVA NA KOMPLETNOJ REKONSTRUKCIJI VILE U ULICI KNEZA ALEKSANDRA KARAĐORĐEVIĆA BROJ 75 (I FAZA)
(BROJ 169/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude -28.09.2017.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija -28.09.2017.

 

NABAVKA RADNE I ZAŠTITNE ODEĆE I OBUĆE ZA POTREBE ZAPOSLENIH U UPRAVI ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE REPUBLIČKIH ORGANA
(BROJ 155/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 08.09.2017.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 08.09.2017.
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1- 15.09.2017.
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2- 22.09.2017.
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 3- 22.09.2017.
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 4- 26.09.2017.
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 5- 28.09.2017.
 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije- 28.09.2017.
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 6- 06.10.2017.

 

NABAVKA RENDGEN UREĐAJA ZA KONTROLU ULAZA ZA OBJEKTE U ULICI KNEZA MILOŠA 20 I NEMANјINA 22-26
(BROJ 53/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 20.07.2017.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 20.07.2017.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora- 24.08.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru -26.09.2017.

 

NABAVKA USLUGA SERVISIRANјA, ODRŽAVANјA I POPRAVKI UGOSTITELjSKE OPREME
(BROJ 135/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 04.07.2017.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 04.07.2017.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora- 16.08.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru -21.09.2017.

 

NABAVKA SVEŽEG JUNEĆEG MESA
(BROJ 120/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 28.06.2017.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 28.06.2017.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora- 14.08.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru -12.09.2017.

 

NABAVKA USLUGA SERVISIRANјA I ODRŽAVANјA MOTORNIH VOZILA
(BROJ 102/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 22.05.2017.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 22.05.2017.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora- 28.06.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru P 3- 07.07.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru P 9- 14.07.2017

 

 

JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI 2017 GODINA

 

IZVOĐENјE RADOVA NA SANACIJI TERASE NA VILI „MIR“ I TERASE U „LOVAČKOJ KUĆI“
(BROJ 172/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude -18.10.2017.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija -18.10.2017.

 

NABAVKA OPREME I AUTOKOZMETIKE ZA VOZILA
(BROJ 184/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude -13.10.2017.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija -13.10.2017.

 

IZVOĐENјE RADOVA NA KLIMATIZACIJI KUHINјSKOG BLOKA U OBJEKTU U ULICI TOLSTOJEVA BROJ 2 U BEOGRADU
(BROJ 185/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude -11.10.2017.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija -11.10.2017.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o produženju roka -18.10.2017.
 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije -18.10.2017.

 

IZVOĐENјE RADOVA NA SANACIJI I REVITALIZACIJI FONTANE U VILI ZLATNI BREG U SMEDEREVU
(BROJ 168/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude -05.10.2017.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija -05.10.2017.

 

NABAVKA SPLIT JEDINICA
(BROJ 181/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude -05.10.2017.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija -05.10.2017.

 

IZRADE PROJEKTA MODERNIZACIJE LIFTOVSKOG POSTROJENјA U OBJEKTU SIV 3 I U OBJEKTU DEČANSKA BROJ 8.
(BROJ 179/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude -04.10.2017.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija -04.10.2017.

 

IZVOĐENјE RADOVA NA SANACIJI RAVNIH KROVOVA I NADSTREŠNICA OBJEKTA SIV 3
(BROJ 166/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude -04.10.2017.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija -04.10.2017.

 

IZVOĐENјE GRAĐEVINSKO ZANATSKIH RADOVA NA OBJEKTU U ULICI VASE ČARAPIĆA
(BROJ 171/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude -27.09.2017.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija -27.09.2017.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora -10.10.2017.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru - 19.10.2017

 

IZVOĐENјE RADOVA NA SANACIJI DRVENE LOVAČKE KUĆE U KOMPLEKSU VILE MIR
(BROJ 165/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude -25.09.2017.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija -25.09.2017.
 Preuzmite dokument Pojašnjenje 1 -27.09.2017.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora -13.10.2017.

 

IZVOĐENјE RADOVA NA SANACIJI KROVNOG POKRIVAČA, PODKONSTRUKCIJE I UNUTRAŠNјOSTI POMOĆNOG OBJEKTA- VILE U ULICI UŽIČKA BROJ 23 U BEOGRADU
(BROJ 167/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude -22.09.2017.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija -22.09.2017.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora -13.10.2017.

 

NABAVKA STAKLOREZAČKIH USLUGA
(BROJ 164/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude -21.09.2017.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija -21.09.2017.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora -06.10.2017.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru P 1 - 19.10.2017

 

IZVOĐENјE RADOVA NA SANACIJI VODOVODNE INSTALACIJE U OBJEKTIMA ANDRIĆEV VENAC 1 I NEMANјINA 22-26
(BROJ 158/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude -14.09.2017.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija -14.09.2017.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora -06.10.2017.

 

IZVOĐENјE RADOVA NA SANACIJI INSTALACIJE VODOVODA I KONDENZA U OBJEKTU U ULICI NEMANјINA 11
(BROJ 163/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude -13.09.2017.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija -13.09.2017.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora -03.10.2017.

 

JE IZVOĐENјE RADOVA NA UGRADNјI SEPARATORA MASTI U OBJEKTU U ULICI TOLSTOJEVA BROJ 2 I RADOVI NA UKLANјANјU NEPRIJATNIH MIRISA KOJI POTIČU IZ MASNE JAME U OBJEKTU U ULICI NEMANјINA BROJ 11
(BROJ 148/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude -07.09.2017.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija -07.09.2017.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora -22.09.2017.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru- 03.10.2017

 

NABAVKA USLUGE SERVISIRANјA IZDUVNIH SISTEMA ZA SVE VRSTE VOZILA SA UGRADNјOM REZERVNIH DELOVA
(BROJ 162/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude -06.09.2017.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija -06.09.2017.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora -20.09.2017.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru- 18.10.2017

 

IZVOĐENјE RADOVA NA SANACIJI SPOLjNE HIDRANTSKE MREŽE OBJEKTA PALATA SRBIJA
(BROJ 157/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude -01.09.2017.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija -01.09.2017.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora -22.09.2017.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru- 03.10.2017

 

IZVOĐENјE RADOVA NA SANACIJI DELA GRAĐEVINSKE BRAVARIJE NA ZGRADI U ULICI NEMANјINA BROJ 22-26 U BEOGRADU
(BROJ 145/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude -01.09.2017.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija -01.09.2017.
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1- 06.09.2017.
 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije 1- 06.09.2017.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora -20.09.2017.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru- 05.10.2017

 

IZVOĐENјE RADOVA NA ADAPTACIJI SANITARNIH ČVOROVA U NEMANјINOJ BR. 22-26.
(BROJ 156/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude -01.09.2017.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija -01.09.2017.
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1- 07.09.2017.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora -21.09.2017.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru- 03.10.2017

 

NABAVKA USLUGE ISPITIVANјA VODE U BAZENIMA U REZIDENCIJALNIM I REPREZENTATIVNIM OBJEKTIMA.
(BROJ 154/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude -31.08.2017.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija -31.08.2017.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora -20.09.2017.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru- 06.10.2017

 

NABAVKA I MONTAŽA AGREGATA ZA REZERVNO NAPAJANјE OBJEKTA VILE „BOKELjKA“
(BROJ 159/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude -30.08.2017.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija -30.08.2017.
 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije 1- 22.06.2017.
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1- 06.09.2017.
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2- 06.09.2017.
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 3- 07.09.2017.
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 4 i 5 - 08.09.2017.
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 6 - 08.09.2017.
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 4 i 5 - dopuna - 08.09.2017.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora -26.09.2017.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava - 03.10.2017.

 

NABAVKA USLUGE ČIŠĆENјA KANALA ZA VENTILACIJU I KLIMATIZACIJU U PALATI SRBIJA.
(BROJ 149/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude -30.08.2017.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija -30.08.2017.
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1- 22.06.2017.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora -15.09.2017.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru- 26.09.2017

 

NABAVKA USLUGE SERVISIRANјA I OTKLANјANјA KVAROVA TRAFO STANICA
(BROJ 144/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude -28.08.2017.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija -28.08.2017.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora -15.09.2017.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru- 04.10.2017

 

IZVOĐENјE RADOVA NA REKONSTRUKCIJI OGRADE I KAPIJE OBJEKTA VILA MIR U ULICI UŽIČKA BROJ 11-15 U BEOGRADU
(BROJ 143/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude -21.08.2017.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija -21.08.2017.
 Preuzmite dokument Odluka o obustavi postupka- 08.09.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o obustavi postupka- 08.09.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru- 19.09.2017

 

IZVOĐENјE RADOVA NA REKONSTRUKCIJI LIFTA U MAKEDONSKOJ 4
(BROJ 142/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude -25.07.2017.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija -25.07.2017.
 Preuzmite dokument Prilog uz konkursnu dokumentaciju -26.07.2017.
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1 - 31.07.2017.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora- 11.08.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru -13.09.2017.

 

IZVOĐENјE RADOVA NA SANACIJI PLATOA IZNAD GARAŽE U DVORIŠTU OBJEKTA U NEMANјINOJ BROJ 22-26
(BROJ 112/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 04.07.2017.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 04.07.2017.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora- 20.07.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru- 03.10.2017

 

NABAVKA KANCELARIJSKOG NAMEŠTAJA - PO OVLAŠĆENјU MINISTARSTVA FINANSIJA
(BROJ 2/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 27.06.2017.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 27.06.2017.
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1 - 03.07.2017.
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2- 03.07.2017.
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 3 - 03.07.2017.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora- 12.07.2017

 

NABAVKA USLUGE HIGIJENSKO-SANITARNOG ODRŽAVANјA POSLOVNOG PROSTORA U OBJEKTU U ULICI BIRČANINOVA 19A U BEOGRADU
(BROJ 1/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 10.05.2017.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 10.05.2017.
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1- 16.05.2017.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 26.05.2017.

 

 

OTVORENI POSTUPAK

 

 

NABAVKA USLUGE ODRŽAVANјA HIGIJENE U OBJEKTIMA REPUBLIČKIH ORGANA
(BROJ 107/2015)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
 Preuzmite dokument Invitation To Tender
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Prеuzmitе dоkumеnt Pојаšnjеnjе kоnkursnе dоkumеntаciје 1
 Prеuzmitе dоkumеnt Obaveštenje o produženju roka
 Prеuzmitе dоkumеnt Izmеnа kоnkursnе dоkumеntаciје
 Prеuzmitе dоkumеnt Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava 1
 Prеuzmitе dоkumеnt Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava 2
 Prеuzmitе dоkumеnt Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava 3

 

 

JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI

 

IZVOĐENјE RADOVA NA SANACIJI KROVNOG POKRIVAČA, PODKONSTRUKCIJE I UNUTRAŠNјOSTI POMOĆNOG OBJEKTA- VILE U ULICI UŽIČKA BROJ 23 U BEOGRADU
(BROJ 167/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude -22.09.2017.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija -22.09.2017.

 

NABAVKA OPREME ZA VOZILA I AUTOKOZMETIKE
(BROJ 155/2016)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 26.10.2016
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 26.10.2016
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora -14.11.2016.

 

 

NАBАVKЕ PО ČLАNU 39. SТАV 2. ZАKОNА О ЈАVNIМ NАBАVKАМА

 

NABAVKA DRŽAVNIH OBELEŽJA I NATPISA
(BROJ 74/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 20.04.2017
 Preuzmite dokument Оbrazac ponude - 20.04.2016

 

POGLEDAJTE ARHIVU

 

 Konkursi, oglasi, tenderi

 

Kontakt: Mila Sašić
Telefon: +381 11 265 88 75
e-mail: mila.sasic@uzzpro.gov.rs
 Vrh strane
Centralizovane javne nabavkeVestiInformatorInformacije od javnog značajaKonkursi, oglasi, tenderiBaza pravnih propisaBibliotekaDomenieUprava