Naslovna » Konkursi, oglasi, tenderi

Konkursi, oglasi, tenderi

PRETHODNO OBAVEŠTENјE

 

NABAVKA LICENCI

 Preuzmite dokument Preuzmite dokument

 

NABAVKA ELEKTRIČNE ENERGIJE

 Preuzmite dokument Preuzmite dokument

 

NABAVKA USLUGE ČIŠĆENјA OBJEKATA REPULIČKIH ORGANA

 Preuzmite dokument Preuzmite dokument

 

 

PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2017. GODINU

 Preuzmite dokument Plan javnih nabavki
 Preuzmite dokument Izmena plana javnih nabavki za 2017 godinu
 Preuzmite dokument Izmena i dopuna plana javnih nabavki na koje se zakon ne primenjuje za 2017 godinu

 

 

ZAJEDNIČKA JAVNA NABAVKA

 

NABAVKA RAČUNARSKE OPREME SA PRATEĆIM INFORMACIONIM SISTEMOM I USLUGA IZRADE SOFTVERSKOG REŠENјA ZA UPRAVLjANјE DOKUMENTACIJOM
(BROJ 1/2015)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Preuzmite dokument Dopuna konkursne dokumentacije
 Prеuzmitе dоkumеnt Pојаšnjеnjе kоnkursnе dоkumеntаciје 1
 Prеuzmitе dоkumеnt Pојаšnjеnjе kоnkursnе dоkumеntаciје 2 i 3
 Prеuzmitе dоkumеnt Pојаšnjеnjе kоnkursnе dоkumеntаciје 4
 Prеuzmitе dоkumеnt Pојаšnjеnjе kоnkursnе dоkumеntаciје 5
 Prеuzmitе dоkumеnt Pојаšnjеnjе kоnkursnе dоkumеntаciје 6
 Prеuzmitе dоkumеnt Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava
 Prеuzmitе dоkumеnt Izmena poziva za podnošenje ponude
 Prеuzmitе dоkumеnt Obaveštenje o produženju roka 1
 Prеuzmitе dоkumеnt Izmena konkursne dokumentacije 2
 Prеuzmitе dоkumеnt Pојаšnjеnjе kоnkursnе dоkumеntаciје 7
 Prеuzmitе dоkumеnt Pојаšnjеnjе kоnkursnе dоkumеntаciје 8
 Prеuzmitе dоkumеnt Pојаšnjеnjе kоnkursnе dоkumеntаciје 9
 Prеuzmitе dоkumеnt Pојаšnjеnjе kоnkursnе dоkumеntаciје 10
 Prеuzmitе dоkumеnt Pојаšnjеnjе kоnkursnе dоkumеntаciје 11
 Prеuzmitе dоkumеnt Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava 2
 Prеuzmitе dоkumеnt Pојаšnjеnjе kоnkursnе dоkumеntаciје 12
 Prеuzmitе dоkumеnt Obaveštenje o produženju roka 2
 Prеuzmitе dоkumеnt Izmena konkursne dokumentacije 3
 Prеuzmitе dоkumеnt Pојаšnjеnjе kоnkursnе dоkumеntаciје 13
 Prеuzmitе dоkumеnt Pојаšnjеnjе kоnkursnе dоkumеntаciје 14
 Prеuzmitе dоkumеnt Pојаšnjеnjе kоnkursnе dоkumеntаciје 15
 Prеuzmitе dоkumеnt Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava 3
 Prеuzmitе dоkumеnt Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava 4
 Prеuzmitе dоkumеnt Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava 5
 Prеuzmitе dоkumеnt Obaveštenje o obustavi postupka za P1 - 08.08.2016
 Prеuzmitе dоkumеnt Obaveštenje o obustavi postupka za P2 - 29.08.2016

 

 

OGLASI 2017 GODINA

 

OTUĐENјE VINA I RAKIJE
(BROJ 6/2017)

 Preuzmite dokument Poziv - 26.05.2017.

 

OTUĐENјE MOTORNIH VOZILA U JAVNOJ SVOJINI REPUBLIKE SRBIJE
(BROJ 5/2017)

 Preuzmite dokument Poziv - 24.05.2017.
 Preuzmite dokument Tabela preostalih vozila - 24.05.2017.
 Preuzmite dokument Izmena i dopuna oglasa - 31.05.2017.

 

 

PREGOVARAČKI POSTUPAK 2017 GODINA

 

ZAMENA POGONSKOG AGREGATA MOTORA SA PRIPADAJUĆIM REZERVNIM DELOVIMA NA VOZILU LEXUS GS 300H
(BROJ 100/2017)

 Preuzmite dokument Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka -19.05.2017.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija -19.05.2017.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora- 30.05.2017

 

 

OTVORENI POSTUPAK 2017 GODINA

 

IZVOĐENјE RADOVA NA REVITALIZACIJI FASADE NA OBJEKTU VILA „ZLATNI BREG“
(BROJ 117/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 16.06.2017.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 16.06.2017.
 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije - 23.06.2017.
 Preuzmite dokument Nova konkursna dokumentacija - 23.06.2017.

 

NABAVKA FASCIKLI I REGISTRATORA
(BROJ 114/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 08.06.2017.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 08.06.2017.
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1- 22.06.2017.

 

NABAVKA TRAJNIH SUVOMESNATIH PROIZVODA
(BROJ 110/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 08.06.2017.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 08.06.2017.

 

NABAVKA PVC I PAPIRNE GALANTERIJE
(BROJ 93/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 06.06.2017.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 06.06.2017.

 

IZVOĐENјE RADOVA U DELU OBJEKTA (MEĐUSPRAT) U KNEZA MILOŠA 20
(BROJ 104/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 30.05.2017.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 30.05.2017.
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1- 16.06.2017.

 

IZVOĐENјE RADOVA NA FORMIRANјU ARHIVSKOG PROSTORA SA MODERNIZACIJOM INSTALACIJE DALjINSKOG GREJANјA U KNEZA MILOŠA 20
(BROJ 103/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 30.05.2017.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 30.05.2017.
 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije - 16.06.2017.

 

PRUŽANјE USLUGE IZRADE PLANOVA ZAŠTITE OD POŽARA ZA KATEGORIZOVANE OBJEKTE
(BROJ 94/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 24.05.2017.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 24.05.2017.

 

NABAVKA USLUGA SERVISIRANјA I ODRŽAVANјA MOTORNIH VOZILA
(BROJ 102/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 22.05.2017.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 22.05.2017.

 

NABAVKA SOFTVERSKIH LICENCI
(BROJ 55/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 19.05.2017.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 19.05.2017.
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 25.05.2017.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora- 22.06.2017

 

IZVOĐENјE RADOVA NA PRILAGOĐAVANјU TERMOTEHNIČKIH INSTALACIJA U PALATI SRBIJA U CILjU PRELASKA SA MAZUTA NA LOŽ ULjE
(BROJ 87/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 18.05.2017.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 18.05.2017.
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1 - 29.05.2017.
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2 - 09.06.2017.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava - 12.06.2017.
 Preuzmite dokument Odluka da se ne zadržavaju aktivnosti - 12.06.2017.
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 3 - 12.06.2017.
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 4 - 12.06.2017.

 

NABAVKA SITNOG INVENTARA
(BROJ 82/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 08.05.2017.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 08.05.2017.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora- 09.06.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru za P 2 -23.06.2017.

 

NABAVKA SVEŽE, SMRZNUTE, REČNE I MORSKE RIBE
(BROJ 69/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude -28.04.2017.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija -28.04.2017.
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1 - 08.05.2017.
 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije - 08.05.2017.
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2 - 18.05.2017.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora- 02.06.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru za P 1 -22.06.2017.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru za P 2 -22.06.2017.

 

NABAVKA OSNOVNIH SREDSTAVA ZA POTREBE SEKTORA ZA UGOSTITELjSKE USLUGE I OPREME ZA POTREBE SEKTORA ZA REPREZENTATIVNE I REZIDENCIJALNE OBJEKTE
(BROJ 70/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude -28.04.2017.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija -28.04.2017.
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 25.05.2017.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora- 02.06.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru - 19.06.2017

 

NABAVKA USLUGA PRANјA I PEGLANјA RADNE ODEĆE, STOLNјAKA I TEKSTILNE GALANTERIJE
(BROJ 78/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude -25.04.2017.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija -25.04.2017.
 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije -25.05.2017.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o produženju roka- 25.05.2017
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora- 14.06.2017

 

NABAVKA HLEBA I PECIVA
(BROJ 68/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude -25.04.2017.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija -25.04.2017.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora- 09.06.2017

 

NABAVKA PNEUMATIKA SA UGRADNјOM ZA SVA VOZILA
(BROJ 52/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude -05.04.2017.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija -05.04.2017.
 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije - 18.04.2017.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora- 24.05.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o obustavi postupka P 2 -05.06.2017.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o obustavi postupka P 5 -05.06.2017.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru P 1 -26.06.2017.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru P 4 -26.06.2017.

 

NABAVKA KAFE I OSTALIH NAPITAKA
(BROJ 48/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude -04.04.2017.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija -04.04.2017.
 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije 1- 10.04.2017.
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1 - 12.04.2017.
 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije 2- 13.04.2017.
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2 - 28.04.2017.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora- 31.05.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava - 09.06.2017.

 

NABAVKA SVEŽEG VOĆA I POVRĆA
(BROJ 50/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude -22.03.2017.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija -22.03.2017.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora- 28.04.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru - 07.06.2017

 

NABAVKA USLUGA SERVISIRANјA I ODRŽAVANјA MOTORNIH VOZILA
(BROJ 33/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude -10.03.2017.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija -10.03.2017.
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1 - 24.03.2017.
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2 - 29.03.2017.
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 3 - 30.03.2017.
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 4 - 30.03.2017.
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 5- 31.03.2017.
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 6- 03.04.2017.
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 7- 04.04.2017.
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 8- 04.04.2017.
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 9 -06.04.2017.
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 10 -06.04.2017.
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 10 - ispravka -07.04.2017.
 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije - 10.04.2017.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora- 28.04.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o obustavi postupka za P 3 - 09.05.2017.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o obustavi postupka za P 9 - 09.05.2017.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru za P 6 -25.05.2017.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru za P 1 -25.05.2017.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru za P 7 -26.05.2017.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru za P 8 -26.05.2017.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru za P 5- 29.05.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru za P 6- 05.06.2017

 

IZVOĐENјE RADOVA NA TEKUĆEM ODRŽAVANјU ELEKTROENERGETSKIH, TERMOTEHNIČKIH I ELEKTRONSKIH SISTEMA I INSTALACIJA U OBJEKTIMA REPUBLIČKIH ORGANA
(BROJ 27/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 27.02.2017.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 27.02.2017.
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1 - 24.03.2017.
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2 - 24.03.2017.
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 3 - 24.03.2017.
 Preuzmite dokument Odluka o obustavi postupka - 07.04.2017.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava - 18.04.2017.
 Preuzmite dokument Odluka o obustavi postupka 2- 14.06.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o obustavi postupka 26.06.2017

 

 

JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI 2017 GODINA

 

NABAVKA REDOVNOG GODIŠNјEG HIGIJENSKOG KREČENјA UGOSTITELjSKIH PROSTORIJA
(BROJ 111/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 20.06.2017.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 20.06.2017.

 

KOPIR I MULTIFUNKCIONALNIH MAŠINA ZA POTREBE ŠTAMPARIJE
(BROJ 115/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 15.06.2017.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 15.06.2017.

 

NABAVKA USLUGA IZNAJMLjIVANјA OPREME ZA SIMULTANO PREVOĐENјE
(BROJ 109/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 08.06.2017.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 08.06.2017.
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1 - 15.06.2017.

 

IZVOĐENјE RADOVA NA NASTAVKU IZRADE OSVETLjENјA U KOMPLEKSU VILE „MIR“
(BROJ 116/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 07.06.2017.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 07.06.2017.

 

NABAVKA USLUGE REDOVNOG ISPITIVANјA HRANE
(BROJ 105/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 06.06.2017.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 06.06.2017.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora- 26.06.2017

 

NABAVKA TEPIHA I ITISONA
(BROJ 106/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 05.06.2017.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 05.06.2017.

 

NABAVKA BAŠTENSKOG NAMEŠTAJA ZA POTREBE REZIDENCIJALNIH OBJEKATA
(BROJ 108/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 02.06.2017.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 02.06.2017.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora- 20.06.2017

 

NABAVKA SITNOG INVENTARA ZA POTREBE REZIDENCIJALNIH OBJEKATA
(BROJ 107/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 02.06.2017.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 02.06.2017.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora- 14.06.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava - 20.06.2017.

 

NABAVKA USLUGA ODRŽAVANјA I SERVISIRANјA KLIMA UREĐAJA NA VOZILIMA SA UGRADNјOM ORIGINALNIH REZERVNIH DELOVA
(BROJ 97/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 31.05.2017.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 31.05.2017.
 Preuzmite dokument Odluka o obustavi postupka - 20.06.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o obustavi postupka 26.06.2017

 

IZVOĐENјE RADOVA NA SANACIJI KORITA FONTANE OBJEKTA PALATA „SRBIJA“.
(BROJ 99/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 29.05.2017.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 29.05.2017.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora- 14.06.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru - 19.06.2017

 

IZVOĐENјE RADOVA NA REKONSTRUKCIJI LIFTA U MAKEDONSKOJ 4
(BROJ 88/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 25.05.2017.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 25.05.2017.
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1 - 29.05.2017.
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2 - 29.05.2017.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o produženju roka - 29.05.2017.
 Preuzmite dokument Dopuna konkursne dokumentacije - 29.05.2017.
 Preuzmite dokument Prilog dopune konkursne dokumentacije - 29.05.2017.
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 3 - 02.06.2017
 Preuzmite dokument Odluka o obustavi postupka- 22.06.2017

 

IZRADE PROJEKTA ZA OBJEKAT U UL.KNEZA ALEKSANDRA KARAĐORĐEVIĆA 75
(BROJ 101/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 22.05.2017.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 22.05.2017.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 05.06.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru - 13.06.2017

 

IZVOĐENјE RADOVA NA ZAMENI SEPARATORA MASTI U KRALjA MILANA 14
(BROJ 77/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 19.05.2017.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 19.05.2017.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora- 31.05.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru - 09.06.2017

 

NABAVKA VEŠTAČKOG ĐUBRIVA I HEMIJSKIH SREDSTAVA ZA ZAŠTITU VOĆNјAKA I VINOGRADA
(BROJ 89/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 17.05.2017.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 17.05.2017.
 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije 1-19.05.2017.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o produženju roka -19.05.2017.
 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije 2-19.05.2017.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o produženju roka 2 -26.05.2017.
 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije 3 -26.05.2017.
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 26.05.2017.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora- 19.06.2017

 

NABAVKA KOBASICA I POLUTRAJNIH PROIZVODA
(BROJ 81/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 12.05.2017.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 12.05.2017.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 26.05.2017.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru - 05.06.2017

 

NABAVKA USLUGE HIGIJENSKO-SANITARNOG ODRŽAVANјA POSLOVNOG PROSTORA U OBJEKTU U ULICI BIRČANINOVA 19A U BEOGRADU
(BROJ 1/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 10.05.2017.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 10.05.2017.
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1- 16.05.2017.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 26.05.2017.

 

NABAVKA USLUGE SERVISIRANјA POLjOPRIVREDNIH MAŠINA
(BROJ 90/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 08.05.2017.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 08.05.2017.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 29.05.2017.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru - 13.06.2017

 

NABAVKA ČETINARA, LIŠĆARA, UKRASNOG ŽBUNјA I JEDNOGODIŠNјEG SADNOG MATERIJALA ZA EKSTERIJER
(BROJ 73/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude -13.04.2017.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija -13.04.2017.
 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije -24.04.2017.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o produženju roka -24.04.2017.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 12.05.2017.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru za P 1- 29.05.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru - 05.06.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru P 2- 13.06.2017

 

NABAVKA USLUGE ODRŽAVANјA I OTKLANјANјA KVAROVA KLIZNIH VRATA, KAPIJA I RAMPI
(BROJ 63/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude -10.04.2017.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija -10.04.2017.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora -03.05.2017.

 

NABAVKA TAPETARSKIH USLUGA
(BROJ 58/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude -31.03.2017.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija -31.03.2017.
 Preuzmite dokument Pojašnjenje 1 -06.04.2017.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora- 13.04.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru - 08.06.2017

 

NABAVKA USLUGE ODRŽAVANјA DIMNјAKA I KOTLOVA SA PLAMENO DIMNE STRANE
(BROJ 44/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude -24.03.2017.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija -24.03.2017.
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1- 30.03.2017.
 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije 1- 30.03.2017.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o produženju roka- 30.03.2017.
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2- 03.04.2017.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava- 10.04.2017.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o produženju roka -20.06.2017.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija -nova -20.06.2017.

 

 

OTVORENI POSTUPAK

 

 

NABAVKA USLUGE ODRŽAVANјA HIGIJENE U OBJEKTIMA REPUBLIČKIH ORGANA
(BROJ 107/2015)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
 Preuzmite dokument Invitation To Tender
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Prеuzmitе dоkumеnt Pојаšnjеnjе kоnkursnе dоkumеntаciје 1
 Prеuzmitе dоkumеnt Obaveštenje o produženju roka
 Prеuzmitе dоkumеnt Izmеnа kоnkursnе dоkumеntаciје
 Prеuzmitе dоkumеnt Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava 1
 Prеuzmitе dоkumеnt Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava 2
 Prеuzmitе dоkumеnt Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava 3

 

 

JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI

 

NABAVKA OPREME ZA VOZILA I AUTOKOZMETIKE
(BROJ 155/2016)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 26.10.2016
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 26.10.2016
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora -14.11.2016.

 

 

NАBАVKЕ PО ČLАNU 39. SТАV 2. ZАKОNА О ЈАVNIМ NАBАVKАМА

 

NABAVKA DRŽAVNIH OBELEŽJA I NATPISA
(BROJ 74/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 20.04.2017
 Preuzmite dokument Оbrazac ponude - 20.04.2016

 

POGLEDAJTE ARHIVU

 

 Konkursi, oglasi, tenderi

 

Kontakt: Mila Sašić
Telefon: +381 11 265 88 75
e-mail: mila.sasic@uzzpro.gov.rs
 Vrh strane
Centralizovane javne nabavkeVestiInformatorInformacije od javnog značajaKonkursi, oglasi, tenderiBaza pravnih propisaBibliotekaDomenieUprava