Naslovna » Konkursi, oglasi, tenderi

Konkursi, oglasi, tenderi


 

PRETHODNO OBAVEŠTENјE

 

NABAVKA LICENCI

 Preuzmite dokument Preuzmite dokument

 

NABAVKA ELEKTRIČNE ENERGIJE

 Preuzmite dokument Preuzmite dokument

 

NABAVKA USLUGE ČIŠĆENјA OBJEKATA REPULIČKIH ORGANA

 Preuzmite dokument Preuzmite dokument

 

 

PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2018. GODINU

 Preuzmite dokument Plan javnih nabavki
 Preuzmite dokument Izmena Plana javnih nabavki
 Preuzmite dokument Plan javnih nabavki na koje se zakon ne primenjuje za 2018 godinu

 

 

* * *

 

 

OGLASI 2018 GODINA

 

OTUĐENјE VINA I RAKIJE
(BROJ 7/2018)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 04.12.2018.

 

 

PREGOVARAČKI POSTUPAK 2018 GODINA

 

NABAVKA KANCELARIJSKOG MATERIJALA
(BROJ 179/2018)

 Preuzmite dokument Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka - 23.11.2018.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 23.11.2018.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 29.11.2018.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru P 1 - 05.12.2018.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru P 2 - 10.12.2018.

 

NABAVKA USLUGE ODRŽAVANjA I USLUGE UNAPREĐENjA I IZRADE NOVIH FUNKCIONALNOSTI BAZE PRAVNIH PROPISA
(BROJ 174/2018)

 Preuzmite dokument Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka - 15.11.2018.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 15.11.2018.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 27.11.2018.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 12.12.2018.

 

 

OTVORENI POSTUPAK 2018 GODINA

 

NABAVKA USLUGE SERVISIRANjA I OTKLANjANjE KVAROVA SISTEMA KLIMATIZACIJE I VENTILACIJE
(BROJ 187/2018)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 11.01.2019.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 11.01.2019.

 

NABAVKA USLUGE SERVISIRANjA I OTKLANjANjE KVAROVA SPLIT JEDINICA
(BROJ 178/2018)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 14.12.2018.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 14.12.2018.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1 - 10.01.2019.

 

NABAVKA KAFE I OSTALIH NAPITAKA
(BROJ 186/2018)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 14.12.2018.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 14.12.2018.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1 - 10.01.2019.

 

RADOVI NA ADAPTACIJI POSLOVNOG PROSTORA NA XVIII SPRATU OBJEKTA „BEOGRAĐANKA“ U BEOGRADU, ULICA MASARIKOVA BROJ 5 ZA POTREBE SEKRETARIJATA TRANSPORTNE ZAJEDNICE
(BROJ 11/2018)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 07.12.2018.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 07.12.2018.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1 - 14.12.2018.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 2 - 21.12.2018.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 3 - 21.12.2018.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 4 - 27.12.2018.
 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije - 31.12.2018.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 5 - 04.01.2019.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 15.01.2019.

 

NABAVKA USLUGA ODRŽAVANjA I OTKLANjANjE KVAROVA LIFTOVSKIH POSTROJENjA
(BROJ 173/2018)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 04.12.2018.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 04.12.2018.
 Preuzmite dokument Izmena i dopuna konkursne dokumentacije - 07.12.2018.
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1 - 07.12.2018.

 

NABAVKA DRŽAVNIH ZASTAVA
(BROJ 180/2018)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 03.12.2018.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 03.12.2018.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 09.01.2019.

 

NABAVKA VINA
(BROJ 181/2018)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 28.11.2018.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 28.11.2018.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 08.01.2019.

 

NABAVKA GAZIRANE I NEGAZIRANE VODE
(BROJ 177/2018)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 21.11.2018.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 21.11.2018.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1 - 14.12.2018.
 Преузмите документ Измена конкурсне документације 1 - 14.12.2018.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 31.12.2018.

 

NABAVKA SERVERA ZA KOMUNIKACIONE SERVISE
(BROJ 171/2018)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 14.11.2018.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 14.11.2018.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 18.12.2018.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 25.12.2018.

 

NABAVKA USLUGE SERVISIRANjA POSTOJEĆE I ZAKUP I SERVISIRANjE NOVE OPREME PROIZVOĐAČA KONICA MINOLTA
(BROJ 169/2018)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 30.10.2018.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 30.10.2018.
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1 - 19.11.2018.
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2 - 26.11.2018.
 Preuzmite dokument Obavestnje o podnetom zahtevu za zastitu prava - 04.12.2018.

 

NABAVKA COCA-COLE I SCHWEPPES-A
(BROJ 166/2018)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 30.10.2018.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 30.10.2018.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 03.12.2018.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 24.12.2018.

 

NABAVKA DOMAĆIH I STRANIH ŽESTOKIH PIĆA
(BROJ 160/2018)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 24.10.2018.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 24.10.2018.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 03.12.2018.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 28.12.2018.

 

NABAVKA SVEŽEG PILEĆEG I ĆUREĆEG MESA
(BROJ 141/2018)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 08.10.2018.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 08.10.2018.
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1 - 15.10.2018.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 20.11.2018.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 25.12.2018.

 

NABAVKA PRIRODNIH SOKOVA
(BROJ 148/2018)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 05.10.2018.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 05.10.2018.
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1 - 12.10.2018.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 15.11.2018.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 13.12.2018.

 

 

JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI 2018 GODINA

 

NABAVKA USLUGE ODRŽAVANjA SISTEMA ZA NAVODNjAVANjE U OBJEKTIMA REPUBLIČKIH ORGANA U BEOGRADU I SMEDEREVU
(BROJ 188/2018)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 24.12.2018.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 24.12.2018.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 14.01.2019.

 

NABAVKA USLUGE REDOVNIH ZDRAVSTVENIH PREGLEDA ZA ZAPOSLENE U SEKTORU ZA UGOSTITELjSKE USLUGE
(BROJ 185/2018)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 07.12.2018.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 07.12.2018.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 20.12.2018.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 31.12.2018.

 

NABAVKA USLUGE SERVISIRANjA I OTKLANjANjA KVAROVA SISTEMA ZA DOJAVU POŽARA TIPA ,,LABOR STRAUSS”
(BROJ 184/2018)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 30.11.2018.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 30.11.2018.
 Preuzmite dokument Izmena i dopuna konkursne dokumentacije - 07.12.2018.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o produženju roka - 07.12.2018.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 21.12.2018.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 31.12.2018.

 

NABAVKA USLUGE TEHNIČKOG PREGLEDA VOZILA
(BROJ 182/2018)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 29.11.2018.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 29.11.2018.
 Preuzmite dokument Izmena i dopuna konkursne dokumentacije - 07.12.2018.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o produženju roka - 07.12.2018.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 18.12.2018.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 27.12.2018.

 

USLUGA ODRŽAVANјA RAČUNARSKE OPREME-STORAGE
(BROJ 162/2018)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 22.11.2018.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 22.11.2018.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 05.12.2018.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 10.12.2018.

 

NABAVKA USLUGE ČIŠĆENjA SNEGA U SEZONI 2018/2019
(BROJ 175/2018)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 14.11.2018.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 14.11.2018.
 Preuzmite dokument Izmena i dopuna konkursne dokumentacije - 16.11.2018.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 28.11.2018.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 17.12.2018.

 

NABAVKA INDUSTRIJSKE SOLI I UREE
(BROJ 158/2018)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 24.10.2018.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 24.10.2018.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 09.11.2018.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru P 1 - 10.12.2018.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru P 2 - 10.12.2018.

 

 

POGLEDAJTE ARHIVU

 

 Konkursi, oglasi, tenderi

 

Kontakt: Mila Sašić
Telefon: +381 11 265 88 75
e-mail: mila.sasic@uzzpro.gov.rs
 Vrh strane
Centralizovane javne nabavkeVestiInformatorInformacije od javnog značajaKonkursi, oglasi, tenderiBaza pravnih propisaBibliotekaDomenieUprava