Naslovna » Konkursi, oglasi, tenderi

Konkursi, oglasi, tenderi


 

JAVNI KONKURS

 

SPISAK KANDIDATA SA ŠIFRAMA MEĐU KOJIMA SE SPROVODI IZBORNI POSTUPAK

 Преузмите документ Spisak kandidata sa šiframa među kojima se sprovodi izborni postupak

 

 

 

* * *

 

PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2019. GODINU

 Preuzmite dokument Plan javnih nabavki
 Preuzmite dokument Izmena plana javnih nabavki

 

 

* * *

 

 

JAVNE NABAVKE PO OVLAŠĆENJU

 

NABAVKA - IZRADA KANCELARIJSKOG I KUHINjSKOG NAMEŠTAJA I KUHINjSKE OPREME ZA POSLOVNI PROSTOR NA XVIII SPRATU OBJEKTA „BEOGRAĐANKA“ U BEOGRADU, ULICA MASARIKOVA BROJ 5
(BROJ 5/2019)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 10.07.2019
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 10.07.2019
 Preuzmite dokument Prilog konkursnoj dokumentaciji - 10.07.2019.
 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije - 12.07.2019
 Preuzmite dokument Obaveštenje o produženju roka - 12.07.2019
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1 - 12.07.2019.

 

IZVOĐENjE RADOVA NA DELU OBJEKTA U ULICI KNEZA MILOŠA BROJ 20
(BROJ 6/2019)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 11.06.2019
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 11.06.2019
 Преузмите документ Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1 - 18.06.2019.
 Преузмите документ Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2 - 25.06.2019.
 Преузмите документ Pojašnjenje konkursne dokumentacije 3 - 27.06.2019.
 Преузмите документ Pojašnjenje konkursne dokumentacije 4 - 10.07.2019.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o produženju roka - 10.07.2019

 

NABAVKA DOBARA-RAČUNARSKA OPREMA (RADNE STANICE, ŠTAMPAČI, MREŽE, PROJEKTOR SA PLATNOM I PREZENTEROM)
(BROJ 2/2019)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 21.02.2019
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 21.02.2019
 Преузмите документ Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1 - 28.02.2019.
 Преузмите документ Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2 - 28.02.2018.
 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije - 28.02.2018.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 07.03.2019.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava - 15.03.2019.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 11.03.2019.

 

NABAVKA GORIVA
(BROJ 3/2019)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 20.02.2019
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 20.02.2019
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 01.03.2019.

 

NABAVKA USLUGE ORGANIZACIJE SLUŽBENOG PUTOVANjA U ZEMLjI I INOSTRANSTVU
(BROJ 4/2019)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 16.04.2019
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 16.04.2019
 Preuzmite dokument Odluka o zaklјučenju okvirnog sporazuma - 25.04.2019.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenju okvirnog sporazuma - 14.05.2019.
 Preuzmite dokument Odluka o izdavanju narudžbenice - 20.05.2019.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o izdatoj narudzbenici - 22.05.2019.
 Preuzmite dokument Odluka o izdavanju narudžbenice 2 - 17.06.2019.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o izdatoj narudzbenici - 18.06.2019.

 

 

* * *

 

OGLASI

 

OTUĐENjE VINA I RAKIJE
(BROJ 3/2019)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 14.06.2019

 

 

PREGOVARAČKI POSTUPAK ZA 2019 GODINU

 

NABAVKA USLUGE SERVISIRANjA I ODRŽAVANjA VOZILA MARKE LEXUS SA UGRADNjOM ORIGINALNIH REZERVNIH DELOVA SERTIFIKOVANIH OD STRANE PROIZVOĐAČA VOZILA
(БРОЈ 102/2019)

 Преузмите документ Konkursna dokumentacija - 25.06.2019
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 17.07.2019.

 

NABAVKA REPROMATERIJALA ZA ODRŽAVANjE HIDROTEHNIČKIH SISTEMA
(BROJ 70/2019)

 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 22.05.2019
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju ugovora - 05.05.2019.

 

NABAVKA JEDNOGODIŠNjEG SADNOG MATERIJALA ZA EKSTERIJER I DEKORATIVNOG SADNOG MATERIJALA ZA ENTERIJER
(BROJ 71/2019)

 Preuzmite dokument Obaveštenje o pokretanju pegovaračkog postupka - 10.05.2019
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 10.05.2019
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 05.06.2019.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenju ugovora P 2 - 25.03.2019.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenju ugovora P 3 - 25.03.2019.

 

NABAVKA USLUGA ODRŽAVANjA I OTKLANjANjE KVAROVA LIFTOVSKIH POSTROJENjA
(BROJ 18/2019)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 01.03.2019.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 12.03.2019.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenju ugovora P 1 - 21.03.2019.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenju ugovora P 4 - 21.03.2019.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenju ugovora P 7 - 21.03.2019.

 

OTVORENI POSTUPAK 2019 GODINA

 

NABAVKA SITNOG INVENTARA ZA POTREBE SEKTORA ZA UGOSTITELjSKE USLUGE I SEKTORA ZA REPREZENTATIVNE OBJEKTE I BIROTEHNIČKE POSLOVE (PARTIJA 3 – SITAN INVENTAR)
(BROJ 112/2019)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 18.07.2019
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 18.07.2019

 

NABAVKA USLUGE ODRŽAVANjA I SERVISIRANjA BIROTEHNIČKE OPREME
(BROJ 116/2019)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 18.07.2019
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 18.07.2019

 

NABAVKA REPROMATERIJALA ZA ODRŽAVANjE GRAĐEVINSKE BRAVARIJE I STOLARIJE
(BROJ 106/2019)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 11.07.2019
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 11.07.2019
 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije - 12.07.2019

 

 

IZVOĐENjE RADOVA NA MODERNIZACIJI LIFTOVSKOG POSTROJENjA U OBJEKTU BULEVAR KRALjA ALEKSANDRA BROJ 84 - DUPLEKS
(BROJ 105/2019)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 05.07.2019
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 05.07.2019

 

NABAVKA COCA-COLE I SCHWEPPES-A I DRUGIH GAZIRANIH SOKOVA
(BROJ 104/2019)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 02.07.2019
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 02.07.2019

 

NABAVKA OPREME ZA POTREBE SEKTORA ZA UGOSTITELjSKE USLUGE.
(BROJ 55/2019)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 14.06.2019
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 14.06.2019
 Preuzmite dokument Izmena i dopuna konkursne dokumentacije - 24.06.2019
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 19.07.2019.

 

NABAVKA BIROTEHNIČKE OPREME ZA ŠTAMPARIJE
(BROJ 24/2019)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 07.06.2019
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 07.06.2019
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1 - 01.07.2019
 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije - 01.07.2019
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2 - 04.07.2019

 

NABAVKA PVC I PAPIRNE GALANTERIJE
(BROJ 78/2019)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 30.05.2019
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 30.05.2019
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1 - 05.06.2019
 Preuzmite dokument Nova konkursna dokumentacija - 12.06.2019
 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije - 12.06.2019
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 03.07.2019.

 

NABAVKA SIJALICA, SVETILjKI I PRATEĆEG MATERIJALA
(BROJ 69/2019)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 16.05.2019
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 16.05.2019
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 01.07.2019.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenju ugovora - 15.07.2019.

 

NABAVKA SITNOG INVENTARA ZA POTREBE SEKTORA ZA UGOSTITELjSKE USLUGE I SEKTORA ZA REPREZENTATIVNE OBJEKTE I BIROTEHNIČKE POSLOVE
(BROJ 74/2019)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 16.05.2019
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 16.05.2019
 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije 1 - 05.06.2019
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1 - 07.06.2019.
 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije 2 - 11.06.2019
 Preuzmite dokument Obaveštenje o produženju roka - 11.06.2019
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 26.06.2019.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o obustavi postupka za P 3 - 09.07.2019

 

NABAVKA USLUGE ODRŽAVANjA I SERVISIRANjA KOTLOVSKIH POSTROJENjA I INSTALACIJA CENTRALNOG GREJANjA SA OTKLANjANjEM KVAROVA
(BROJ 51/2019)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 14.05.2019
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 14.05.2019
 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije - 04.06.2019
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 27.06.2019.
 Preuzmite dokument Obavestenje o zaključenom ugovoru - 03.07.2019.

 

NABAVKA USLUGA SERVISIRANjA, ODRŽAVANjA I POPRAVKE UGOSTITELjSKE OPREME
(BROJ 68/2019)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 13.05.2019
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 13.05.2019
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 25.06.2019.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenju ugovora P 2- 01.07.2019.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenju ugovora P 1- 01.07.2019.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenju ugovora P 4- 01.07.2019.

 

NABAVKA USLUGA SERVISIRANјA I ODRŽAVANјA VOZILA
(BROJ 47/2019)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 19.04.2019
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 19.04.2019
 Преузмите документ Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1 - 10.05.2019.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 31.05.2019.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o obustavi postupka za P 3 - 13.06.2019
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenju ugovora za P 1- 21.06.2019.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenju ugovora za P 4- 21.06.2019.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenju ugovora za P 6- 21.06.2019.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenju ugovora za P 2 - 25.06.2019.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenju ugovora za P 8 - 26.06.2019.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenju ugovora za P 7 - 28.06.2019.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenju ugovora za P 5 - 11.07.2019.

 

NABAVKA SLUŽBENE, ZAŠTITNE I RADNE ODEĆE I OBUĆE ZA POTREBE ZAPOSLENIH U UPRAVI ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE REPUBLIČKIH ORGANA
(BROJ 54/2019)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 12.04.2019
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 12.04.2019
 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije - 23.04.2019.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 28.05.2019.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava - 11.06.2019.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenju ugovora P 3 - 28.06.2019.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenju ugovora P 4 - 28.06.2019.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenju ugovora P 5 - 28.06.2019.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenju ugovora P 6 - 28.06.2019.
 Preuzmite dokument Odluka o obustavi postupka za P 1 - 10.07.2019

 

 

 

* * *

 

 

JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI 2019 GODINA

 

NABAVKA USLUGE ODRŽAVANjA I OTKLANjANjA KVAROVA KLIZNIH VRATA, KAPIJA I RAMPI
(BROJ 110/2019)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 19.07.2019
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 19.07.2019

 

NABAVKA USLUGE REDOVNOG ISPITIVANjA HRANE
(BROJ 108/2019)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 16.07.2019
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 16.07.2019

 

NABAVKA USLUGE SERVISIRANЈA SISTEMA ZA DOJAVU POŽARA „SIEMENS“
(BROJ 101/2019)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 16.07.2019
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 16.07.2019

 

NABAVKA USLUGE SERVISIRANjA IZDUVNIH SISTEMA NA VOZILIMA
(BROJ 109/2019)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 11.07.2019
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 11.07.2019

 

NABAVKA ČILERA ZA OBJEKAT U ULICI ANDRIĆEV VENAC 1
(BROJ 107/2019)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 08.07.2019
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 08.07.2019
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1 - 12.07.2019.

 

NABAVKA USLUGE ODRŽAVANjA DIMNjAKA I KOTLOVA SA PLAMENO DIMNE STRANE
(BROJ 91/2019)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 02.07.2019
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 02.07.2019
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 19.07.2019.

 

USLUGA SERVISIRANjA I POPRAVKA TELEKOMUNIKACIONE OPREME U OBJEKTIMA REPUBLIČKIH ORGANA
(BROJ 100/2019)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 25.06.2019
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 25.06.2019
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 12.07.2019.

 

NABAVKA TEPIHA I ITISONA
(BROJ 88/2019)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 21.06.2019
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 21.06.2019
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 04.07.2019.

 

NABAVKA USLUGA ODRŽAVANjA SISTEMA VIDEO NADZORA I KONTROLA ULAZA U SISTEM SALU UZZPRO
(BROJ 103/2019)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 20.06.2019
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 20.06.2019
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 04.07.2019.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenju ugovora - 12.07.2019.

 

NABAVKA KONTEJNERSKOG BLOKA
(BROJ 96/2019)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 19.06.2019
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 19.06.2019
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 03.07.2019.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenju ugovora - 12.07.2019.

 

NABAVKA MOBILNIH TELEFONA
(BROJ 99/2019)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 18.06.2019
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 18.06.2019
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 28.06.2019.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenju ugovora - 08.07.2019.

 

NABAVKA TELEKOMUNIKACIONE OPREME-TELEFONA I FAKS APARATA
(BROJ 97/2019)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 18.06.2019
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 18.06.2019
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 05.07.2019.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenju ugovora P 1 - 17.07.2019.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenju ugovora P 2 - 17.07.2019.

 

SERVISIRANjA FISKALNIH KASA
(BROJ 98/2019)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 14.06.2019
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 14.06.2019
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 27.06.2019.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenju ugovora P 2 - 08.07.2019.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenju ugovora P 1 - 10.07.2019.

 

NABAVKA FASCIKLI I REGISTRATORA
(BROJ 90/2019)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 11.06.2019
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 11.06.2019
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 21.06.2019.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenju ugovora - 04.07.2019.

 

IZVOĐENjE RADOVA NA SANACIJI HIDROIZOLACIJE RAVNIH KROVOVA
(BROJ 73/2019)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 05.06.2019
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 05.06.2019
 Преузмите документ Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1 - 10.06.2019.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 26.06.2019.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenju ugovora - 11.07.2019.

 

ZAKUP OPREME ZA SIMULTANO PREVOĐENjE
(BROJ 79/2019)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 05.06.2019
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 05.06.2019
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 19.06.2019.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenju ugovora - 19.07.2019.

 

NABAVKA RENDGEN UREĐAJA ZA KONTROLU ULAZA ZA OBJEKAT U ULICI NEMANjINA 22-26
(BROJ 85/2019)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 03.06.2019
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 03.06.2019
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 14.06.2019.
 Preuzmite dokument Obavestenje o zaključenom ugovoru - 03.07.2019.

 

NABAVKA USLUGE ODRŽAVANjA VIDEO NADZORA
(BROJ 80/2019)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 22.05.2019
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 22.05.2019
 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije - 24.05.2019
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 10.06.2019.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o podneom zahtevu za zaštitu prava - 18.06.2019.

 

NABAVKA ZAVESA I DRAPERIJA
(BROJ 12/2019)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 19.02.2019
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 19.02.2019
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1 - 22.02.2019.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 07.03.2019.

 

 

POGLEDAJTE ARHIVU

 

 Konkursi, oglasi, tenderi

 

Kontakt: Mila Sašić
Telefon: +381 11 265 88 75
e-mail: mila.sasic@uzzpro.gov.rs
 Vrh strane
Centralizovane javne nabavkeVestiInformatorInformacije od javnog značajaKonkursi, oglasi, tenderiBaza pravnih propisaBibliotekaDomenieUprava