Naslovna » Konkursi, oglasi, tenderi

Konkursi, oglasi, tenderi

PRETHODNO OBAVEŠTENјE

 

NABAVKA LICENCI

 Preuzmite dokument Preuzmite dokument

 

NABAVKA ELEKTRIČNE ENERGIJE

 Preuzmite dokument Preuzmite dokument

 

NABAVKA USLUGE ČIŠĆENјA OBJEKATA REPULIČKIH ORGANA

 Preuzmite dokument Preuzmite dokument

 

 

PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2017. GODINU

 Preuzmite dokument Plan javnih nabavki
 Preuzmite dokument Izmena plana javnih nabavki za 2017 godinu
 Preuzmite dokument Izmena i dopuna plana javnih nabavki na koje se zakon ne primenjuje za 2017 godinu

 

 

ZAJEDNIČKA JAVNA NABAVKA

 

IZVOĐENјE RADOVA NA ADAPTACIJI POSLOVNOG PROSTORA U OBJEKTU U BEOGRADU U ULICI BIRČANINOVA 19A
(BROJ 1/2017)

 Preuzmite dokument Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka - 20.01.2017
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 20.01.2017
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora -26.01.2017.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru -31.01.2017.

 

NABAVKA RAČUNARSKE OPREME SA PRATEĆIM INFORMACIONIM SISTEMOM I USLUGA IZRADE SOFTVERSKOG REŠENјA ZA UPRAVLjANјE DOKUMENTACIJOM
(BROJ 1/2015)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Preuzmite dokument Dopuna konkursne dokumentacije
 Prеuzmitе dоkumеnt Pојаšnjеnjе kоnkursnе dоkumеntаciје 1
 Prеuzmitе dоkumеnt Pојаšnjеnjе kоnkursnе dоkumеntаciје 2 i 3
 Prеuzmitе dоkumеnt Pојаšnjеnjе kоnkursnе dоkumеntаciје 4
 Prеuzmitе dоkumеnt Pојаšnjеnjе kоnkursnе dоkumеntаciје 5
 Prеuzmitе dоkumеnt Pојаšnjеnjе kоnkursnе dоkumеntаciје 6
 Prеuzmitе dоkumеnt Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava
 Prеuzmitе dоkumеnt Izmena poziva za podnošenje ponude
 Prеuzmitе dоkumеnt Obaveštenje o produženju roka 1
 Prеuzmitе dоkumеnt Izmena konkursne dokumentacije 2
 Prеuzmitе dоkumеnt Pојаšnjеnjе kоnkursnе dоkumеntаciје 7
 Prеuzmitе dоkumеnt Pојаšnjеnjе kоnkursnе dоkumеntаciје 8
 Prеuzmitе dоkumеnt Pојаšnjеnjе kоnkursnе dоkumеntаciје 9
 Prеuzmitе dоkumеnt Pојаšnjеnjе kоnkursnе dоkumеntаciје 10
 Prеuzmitе dоkumеnt Pојаšnjеnjе kоnkursnе dоkumеntаciје 11
 Prеuzmitе dоkumеnt Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava 2
 Prеuzmitе dоkumеnt Pојаšnjеnjе kоnkursnе dоkumеntаciје 12
 Prеuzmitе dоkumеnt Obaveštenje o produženju roka 2
 Prеuzmitе dоkumеnt Izmena konkursne dokumentacije 3
 Prеuzmitе dоkumеnt Pојаšnjеnjе kоnkursnе dоkumеntаciје 13
 Prеuzmitе dоkumеnt Pојаšnjеnjе kоnkursnе dоkumеntаciје 14
 Prеuzmitе dоkumеnt Pојаšnjеnjе kоnkursnе dоkumеntаciје 15
 Prеuzmitе dоkumеnt Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava 3
 Prеuzmitе dоkumеnt Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava 4
 Prеuzmitе dоkumеnt Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava 5
 Prеuzmitе dоkumеnt Obaveštenje o obustavi postupka za P1 - 08.08.2016
 Prеuzmitе dоkumеnt Obaveštenje o obustavi postupka za P2 - 29.08.2016

 

 

OGLASI 2017 GODINA

 

OTUĐENјE PROZORA
(BROJ 4/2017)

 Preuzmite dokument Poziv - 25.04.2017.

 

PREGOVARAČKI POSTUPAK 2017 GODINA

 

ZAMENA POGONSKOG AGREGATA MOTORA SA PRIPADAJUĆIM REZERVNIM DELOVIMA NA VOZILU LEXUS GS 300H.
(BROJ 9/2017)

 Preuzmite dokument Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka -04.04.2017.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija -04.04.2017.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o obustavi postupka -20.04.2017.
 Preuzmite dokument Odluka o obustavi postupka -20.04.2017.

 

 

OTVORENI POSTUPAK 2017 GODINA

 

NABAVKA USLUGA PRANјA I PEGLANјA RADNE ODEĆE, STOLNјAKA I TEKSTILNE GALANTERIJE
(BROJ 78/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude -25.04.2017.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija -25.04.2017.

 

NABAVKA HLEBA I PECIVA
(BROJ 68/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude -25.04.2017.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija -25.04.2017.

 

NABAVKA PNEUMATIKA SA UGRADNјOM ZA SVA VOZILA
(BROJ 52/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude -05.04.2017.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija -05.04.2017.
 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije - 18.04.2017.

 

NABAVKA KAFE I OSTALIH NAPITAKA
(BROJ 48/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude -04.04.2017.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija -04.04.2017.
 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije 1- 10.04.2017.
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1 - 12.04.2017.
 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije 2- 13.04.2017.

 

NABAVKA GAZIRANE I NEGAZIRANE VODE
(BROJ 39/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude -22.03.2017.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija -22.03.2017.
 Preuzmite dokument Dopuna konkursne dokumentacije - 10.04.2017.
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1 - 13.04.2017.

 

NABAVKA SVEŽEG VOĆA I POVRĆA
(BROJ 50/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude -22.03.2017.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija -22.03.2017.

 

NABAVKA USLUGA SERVISIRANјA I ODRŽAVANјA MOTORNIH VOZILA
(BROJ 33/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude -10.03.2017.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija -10.03.2017.
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1 - 24.03.2017.
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2 - 29.03.2017.
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 3 - 30.03.2017.
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 4 - 30.03.2017.
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 5- 31.03.2017.
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 6- 03.04.2017.
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 7- 04.04.2017.
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 8- 04.04.2017.
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 9 -06.04.2017.
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 10 -06.04.2017.
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 10 - ispravka -07.04.2017.
 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije - 10.04.2017.

 

IZVOĐENјE GRAĐEVINSKO ZANATSKIH RADOVA NA TEKUĆEM ODRŽAVANјU U OBJEKTIMA REPUBLIČKIH ORGANA
(BROJ 26/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 02.03.2017.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 02.03.2017.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora- 13.04.2017

 

NABAVKA COCA-COLE I SCHWEPPES-A
(BROJ 29/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 01.03.2017.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 01.03.2017.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora- 10.04.2017

 

IZVOĐENјE RADOVA NA TEKUĆEM ODRŽAVANјU ELEKTROENERGETSKIH, TERMOTEHNIČKIH I ELEKTRONSKIH SISTEMA I INSTALACIJA U OBJEKTIMA REPUBLIČKIH ORGANA
(BROJ 27/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 27.02.2017.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 27.02.2017.
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1 - 24.03.2017.
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2 - 24.03.2017.
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 3 - 24.03.2017.
 Preuzmite dokument Odluka o obustavi postupka - 07.04.2017.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava - 18.04.2017.

 

NABAVKA POTROŠNOG MATERIJALA ZA POTREBE SEKTORA ZA UGOSTITELjSKE USLUGE
(BROJ 24/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 24.02.2017.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 24.02.2017.
 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije - 06.03.2017.
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1 - 22.03.2017.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora- 07.04.2017

 

NABAVKA KONZERVISANOG I SMRZNUTNOG VOĆA I POVRĆA
(BROJ 30/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 24.02.2017.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 24.02.2017.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora- 30.03.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju ugovora P 2- 21.04.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju ugovora P 1- 21.04.2017

 

NABAVKA JAJA
(BROJ 10/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 14.02.2017.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 14.02.2017.
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1- 06.03.2017.
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2- 09.03.2017.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora- 03.04.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju ugovora - 25.04.2017

 

NABAVKA VINA
(BROJ 12/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 10.02.2017.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 10.02.2017.
 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije - 14.02.2017.
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1- 17.02.2017.
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2- 21.02.2017.
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 3- 08.03.2017.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora- 22.03.2017

 

 

JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI 2017 GODINA

 

NABAVKA TV I DRUGIH MEDIJSKIH UREĐAJA
(BROJ 76/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude -27.04.2017.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija -27.04.2017.

 

NABAVKA USLUGE REPARACIJE STILSKOG NAMEŠTAJA
(BROJ 86/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude -26.04.2017.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija -26.04.2017.

 

IZVOĐENјE RADOVA NA IZRADI BARIJERE OKO RASHLADNE KULE OBJEKTA SIV 3
(BROJ 65/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude -26.04.2017.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija -26.04.2017.

 

IZVOĐENјE STOLARSKIH RADOVA U OBJEKTIMA REPUBLIČKIH ORGANA.
(BROJ 85/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude -26.04.2017.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija -26.04.2017.

 

NABAVKA REPROMATERIJALA ZA ODRŽAVANјE HIDROTEHNIČKIH INSTALACIJA
(BROJ 72/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude -20.04.2017.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija -20.04.2017.

 

IZVOĐENјE RADOVA NA SANACIJI HIDROIZOLACIJE KROVNIH POVRŠINA PALATE „SRBIJA“
(BROJ 64/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude -20.04.2017.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija -20.04.2017.

 

NABAVKA ČETINARA, LIŠĆARA, UKRASNOG ŽBUNјA I JEDNOGODIŠNјEG SADNOG MATERIJALA ZA EKSTERIJER
(BROJ 73/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude -13.04.2017.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija -13.04.2017.
 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije -24.04.2017.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o produženju roka -24.04.2017.

 

IZVOĐENјE RADOVA NA UGRADNјI VIDEO NADZORA OBJEKTA
U KNEZA MILOŠA 20
(BROJ 71/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude -13.04.2017.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija -13.04.2017.

 

NABAVKA USLUGE ODRŽAVANјA I OTKLANјANјA KVAROVA KLIZNIH VRATA, KAPIJA I RAMPI
(BROJ 63/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude -10.04.2017.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija -10.04.2017.

 

NABAVKA SITNOG INVENTARA ZA POTREBE REZIDENCIJALNIH OBJEKATA
(BROJ 56/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude -04.04.2017.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija -04.04.2017.
 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije 1- 07.04.2017.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o produženju roka- 07.04.2017.
 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije 2- 18.04.2017.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o produženju roka 2- 18.04.2017.

 

IZVOĐENјE STOLARSKIH RADOVA U OBJEKTIMA REPUBLIČKIH ORGANA
(BROJ 60/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude -31.03.2017.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija -31.03.2017.
 Preuzmite dokument Pojašnjenje 1 -06.04.2017.
 Preuzmite dokument Odluka o obustavi postupka - 13.04.2017.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o obustavi postupka - 13.04.2017.

 

NABAVKA TAPETARSKIH USLUGA
(BROJ 58/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude -31.03.2017.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija -31.03.2017.
 Preuzmite dokument Pojašnjenje 1 -06.04.2017.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora- 13.04.2017

 

NABAVKA USLUGA SERVISIRANјA I OTKLANјANјA KVAROVA SISTEMA ZA VIDEO NADZOR TIPA “SIMENS”, TIPA “PANASONIC” I OSTALI SISTEMI
(BROJ 49/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude -30.03.2017.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija -30.03.2017.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora- 20.04.2017

 

NABAVKA REPROMATERIJALA ZA ODRŽAVANјE ELEKTROENERGETSKIH SISTEMA I INSTALACIJA
(BROJ 42/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude -27.03.2017.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija -27.03.2017.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora- 19.04.2017

 

NABAVKA USLUGE ODRŽAVANјA DIMNјAKA I KOTLOVA SA PLAMENO DIMNE STRANE
(BROJ 44/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude -24.03.2017.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija -24.03.2017.
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1- 30.03.2017.
 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije 1- 30.03.2017.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o produženju roka- 30.03.2017.
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2- 03.04.2017.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava- 10.04.2017.

 

IZVOĐENјE RADOVA NA REMONTU LIFTA U OBJEKTU SIV 3
(BROJ 43/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude -24.03.2017.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija -24.03.2017.
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1- 30.03.2017.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora- 13.04.2017

 

UGRADNјA UREĐAJA ZA POVEĆANјE PRITISKA NA HIDRANTSKOJ MREŽI U NEMANјINOJ 22-26
(BROJ 41/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude -22.03.2017.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija -22.03.2017.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora- 11.04.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenju ugovora -24.04.2017

 

NABAVKA KUTIJA ZA PRESELjENјE
(BROJ 51/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude -21.03.2017.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija -21.03.2017.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora- 05.04.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenju ugovora -20.04.2017

 

NABAVKA USLUGE ODRŽAVANјA I PRAŽNјENјA SEPARATORA, MASNIH JAMA I ODVODA
(BROJ 34/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 10.03.2017.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 10.03.2017.
 Preuzmite dokument Pojašnjenje 1 - 15.03.2017.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora- 31.03.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenju ugovora-13.04.2017

 

NABAVKA USLUGE PERIODIČNOG MEHANIČKOG I HEMIJSKOG ČIŠĆENјA VENTILACIONIH SISTEMA ZA ODSIS MASNIH ISPARENјA
(BROJ 25/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 07.03.2017.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 07.03.2017.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora- 12.04.2017

 

NABAVKA USLUGE SERVISIRANјA I ODRŽAVANјA ŠTAMPARSKIH MAŠINA „RISO“ FORMATA A3 I A4
(BROJ 16/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 10.02.2017.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 10.02.2017.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora- 28.02.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava- 06.03.2017

 

 

OTVORENI POSTUPAK

 

NABAVKA SVETILjKI, SIJALICA I PRATEĆEG ELEKTROMATERIJALA
(BROJ 131/2016)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 29.08.2016
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 29.08.2016
 Preuzmite dokument Pojašnjenje 1 - 19.09.2016.
 Preuzmite dokument Pojašnjenje 2 - 26.09.2016.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora 1-21.10.2016.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava - 31.10.2016.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava -02.11.2016.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora 2-01.02.2017.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenju ugovora- 04.04.2017

 

 

NABAVKA USLUGE ODRŽAVANјA HIGIJENE U OBJEKTIMA REPUBLIČKIH ORGANA
(BROJ 107/2015)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
 Preuzmite dokument Invitation To Tender
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Prеuzmitе dоkumеnt Pојаšnjеnjе kоnkursnе dоkumеntаciје 1
 Prеuzmitе dоkumеnt Obaveštenje o produženju roka
 Prеuzmitе dоkumеnt Izmеnа kоnkursnе dоkumеntаciје
 Prеuzmitе dоkumеnt Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava 1
 Prеuzmitе dоkumеnt Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava 2
 Prеuzmitе dоkumеnt Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava 3

 

 

JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI

 

NABAVKA OPREME ZA VOZILA I AUTOKOZMETIKE
(BROJ 155/2016)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 26.10.2016
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 26.10.2016
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora -14.11.2016.

 

 

NАBАVKЕ PО ČLАNU 39. SТАV 2. ZАKОNА О ЈАVNIМ NАBАVKАМА

 

NABAVKA DRŽAVNIH OBELEŽJA I NATPISA
(BROJ 74/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 20.04.2017
 Preuzmite dokument Оbrazac ponude - 20.04.2016

 

POGLEDAJTE ARHIVU

 

 Konkursi, oglasi, tenderi

 

Kontakt: Mila Sašić
Telefon: +381 11 265 88 75
e-mail: mila.sasic@uzzpro.gov.rs
 Vrh strane
Centralizovane javne nabavkeVestiInformatorInformacije od javnog značajaKonkursi, oglasi, tenderiBaza pravnih propisaBibliotekaDomenieUprava