Naslovna » Konkursi, oglasi, tenderi

Konkursi, oglasi, tenderi


 

JAVNI KONKURS

 

 

SPISAK KANDIDATA SA ŠIFRAMA MEĐU KOJIMA SE SPROVODI IZBORNI POSTUPAK

 Preuzmite dokument Spisak kandidata sa šiframa među kojima se sprovodi izborni postupak
 Preuzmite dokument Lista kandidata koji su ispunili merila za izbor

 

 

* * *

 

PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2020. GODINU

 Preuzmite dokument Plan javnih nabavki
 Preuzmite dokument Izmena Plana javnih nabavki
 Preuzmite dokument Plan javnih nabavki na koje se zakon ne primenjuje za 2020 godinu

 

 

* * *

 

JAVNE NABAVKE PO OVLAŠĆENjU

 

NABAVKA USLUGA IZRADE INTEGRISANOG INFORMACIONOG SISTEMA UPRAVE ZA DUVAN
(BROJ 1/2020)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 27.05.2020
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 27.05.2020
 Preuzmite dokument Dopuna konkursne dokumentacije - 28.05.2020
 Preuzmite dokument Prilog konkursnoj dokumentaciji - 28.05.2020
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1 - 22.06.2020
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2 - 25.06.2020
 Preuzmite dokument Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava - 26.06.2020

 

NABAVKA USLUGA-IZRADA INTERNET PREZENTACIJE UPRAVE ZA DUVAN
(BROJ 3/2020)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 13.05.2020
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 13.05.2020
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1 - 19.05.2020
 Preuzmite dokument Obaveštenje o produženju roka - 19.05.2020
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2 - 19.05.2020
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 28.05.2020
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 25.06.2020.

 

NABAVKA DOBARA-SERVERA I STORIDžA
(BROJ 2/2020)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 13.05.2020
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 13.05.2020
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1 - 18.05.2020
 Preuzmite dokument Obaveštenje o produženju roka - 19.05.2020
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2 - 18.05.2020
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 25.05.2020.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 22.06.2020.

 

 

 

* * *

 

OGLASI

 

OTUĐENjE VINA I RAKIJE
(BROJ 2/2020)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 24.02.2020.

 

 

OTUĐENjE VINA I RAKIJE
(BROJ 3/2020)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 28.05.2020.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o učesnicima u postupku licitacije - 22.06.2020.
 Preuzmite dokument Zapisnik o otvaranju ponuda - 22.06.2020.
 Preuzmite dokument Izmena obaveštenja o učesnicima u postupku licitacije - 02.07.2020.

 

 

* * *

 

 

PREGOVARAČKI POSTUPAK 2020 GODINA

 

NABAVKA USLUGA SERVISIRANjA I ODRŽAVANjA VOZILA MARKE LEXUS
(BROJ 51/2020)

 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 11.05.2020
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 26.05.2020.

 

 

* * *

 

 

OTVORENI POSTUPAK 2020 GODINA

 

НАБАВКА ПРИРОДНОГ ГАСА
(БРОЈ 82/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 03.07.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 03.07.2020

 

NABAVKA ALKOHOLNIH PIĆA
(BROJ 87/2020)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 24.06.2020
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 24.06.2020

 

NABAVKA PVC I PAPIRNE GALANTERIJE
(BROJ 79/2020)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 22.06.2020
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 22.06.2020
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1 - 03.07.2020.

 

NABAVKA SIJALICA, SVETILjKI I PRATEĆEG MATERIJALA
(BROJ 75/2020)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 22.06.2020
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 22.06.2020

 

NABAVKA USLUGA SERVISIRANJA, ODRŽAVANJA I POPRAVKE UGOSTITELJSKE OPREME
(BROJ 81/2020)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 17.06.2020
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 17.06.2020

 

NABAVKA REPROMATERIJALA ZA ODRŽAVANJE HIDROTEHNIČKIH SISTEMA
(BROJ 50/2020)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 16.06.2020
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 16.06.2020

 

NABAVKA SITNOG INVENTARA
(BROJ 77/2020)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 16.06.2020
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 16.06.2020
 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije - 23.06.2020

 

NABAVKA OSNOVNIH SREDSTAVA
(BROJ 71/2020)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 03.06.2020
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 03.06.2020

 

USLUGA ODRŽAVANjA FONTANE „PALATA SRBIJA“
(BROJ 47/2020)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 01.06.2020
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 01.06.2020

 

NABAVKA TEPIHA I ITISONA
(BROJ 65/2020)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 01.06.2020
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 01.06.2020
 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije - 04.06.2020

 

NABAVKA USLUGE ODRŽAVANjA I SERVISIRANjA BIROTEHNIČKE OPREME
(BROJ 58/2020)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 29.05.2020
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 29.05.2020

 

NABAVKA SVEŽE I SMRZNUTE REČNE I MORSKE RIBE
(BROJ 60/2020)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 27.05.2020
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 27.05.2020
 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije - 03.06.2020
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1 - 03.06.2020.
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2 - 23.06.2020.

 

NABAVKA VULKANIZERSKIH USLUGA I CENTRIRANjE VOZILA
(BROJ 64/2020)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 27.05.2020
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 27.05.2020
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 10.06.2020.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 17.06.2020.

 

NABAVKA COCA-COLE, SCHWEPPES-A I DRUGIH GAZIRANIH SOKOVA
(BROJ 59/2020)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 21.05.2020
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 21.05.2020
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 26.06.2020

 

NABAVKA KOVERTI, FASCIKLI, REGISTRATORA I KUTIJA ZA PRESELENjE
(BROJ 56/2020)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 19.05.2020
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 19.05.2020
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 22.06.2020.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru P1 - 03.07.2020.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru P2 - 03.07.2020.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru P3 - 03.07.2020.

 

NABAVKA USLUGE PRANjA I PEGLANjA RADNE ODEĆE, STOLNjAKA I TEKSTILNE GALANTERIJE
(BROJ 53/2020)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 13.05.2020
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 13.05.2020
 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije - 27.05.2020
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 24.06.2020.

 

NABAVKA SVEŽEG SVINjSKOG MESA
(BROJ 54/2020)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 13.05.2020
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 13.05.2020
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 19.06.2020.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 29.06.2020.

 

NABAVKA HLEBA I PECIVA
(BROJ 55/2020)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 13.05.2020
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 13.05.2020
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 19.06.2020.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 02.07.2020.

 

NABAVKA OPREME ZA ŠTAMPARIJE
(BROJ 44/2020)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 06.05.2020
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 06.05.2020
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1 - 29.05.2020.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 12.06.2020.

 

NABAVKA KOBASICA I POLUTRAJNIH PROIZVODA
(BROJ 38/2020)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 06.05.2020
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 06.05.2020
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 17.06.2020.

 

IZVOĐENjE GRAĐEVINSKO ZANATSKIH RADOVA NA TEKUĆEM ODRŽAVANjU
(BROJ 42/2020)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 20.03.2020
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 20.03.2020
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 28.04.2020.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 03.06.2020.

 

NABAVKA USLUGA SERVISIRANjA I ODRŽAVANjA VOZILA
(BROJ 14/2020)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 26.02.2020
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 26.02.2020
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1 - 18.03.2020.
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2 - 25.03.2020.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 14.04.2020.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava - 27.04.2020.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o obustavi postupka za P 3 - 27.04.2020.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru P1 - 28.05.2020.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru P6 - 29.05.2020.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru P7 - 29.05.2020.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru P2 - 03.06.2020.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru P4 - 04.06.2020.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru P5 - 10.06.2020.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru P8 - 25.06.2020.

 

 

* * *

 

 

JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI 2020 GODINA

 

NABAVKA USLUGA SERVISIRANjA IZDUVNIH SISTEMA NA VOZILIMA
(BROJ 99/2020)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 03.07.2020
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 03.07.2020

 

NABAVKA IZVOĐENjA STOLARSKIH RADOVA U OBJEKTIMA REPUBLIČKIH ORGANA
(BROJ 86/2020)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 29.06.2020
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 29.06.2020

 

NABAVKA RAČUNARSKE OPREME: SKENERI, VIDEO BIMOVI, KVM SVIČEVI
(BROJ 80/2020)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 22.06.2020
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 22.06.2020
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1 - 26.06.2020.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 02.07.2020

 

NABAVKA USLUGA ODRŽAVANjA SISTEMA VIDEO NADZORA I KONTROLA ULAZA U SISTEM SALU UZZPRO
(BROJ 85/2020)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 22.06.2020
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 22.06.2020

 

NABAVKA TV I DRUGIH MEDIJSKIH UREDJAJA
(BROJ 83/2020)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 19.06.2020
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 19.06.2020
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 03.07.2020

 

NABAVKA TELEKOMUNIKACIONE OPREME - TELEFONA I FAKS APARATA
(BROJ 84/2020)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 17.06.2020
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 17.06.2020
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 03.07.2020

 

NABAVKA USLUGE SERVISIRANJA POLJOPRIVREDNIH MAŠINA
(BROJ 78/2020)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 11.06.2020
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 11.06.2020
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 26.06.2020

 

NABAVKA USLUGE HEMIJSKOG ČIŠĆENJA TEKSTILA - UNIFORMI, BROKATNE I VUNENE GALANTERIJE
(BROJ 69/2020)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 08.06.2020
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 08.06.2020
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 22.06.2020.

 

NABAVKA MOBILNIH TELEFONA
(BROJ 74/2020)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 05.06.2020
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 05.06.2020
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 19.06.2020
 Preuzmite dokument Obavestenje o zaključenom ugovoru - 29.06.2020.
 Preuzmite dokument Odluka o izmeni ugovora - 01.07.2020

 

NABAVKA USLUGE PERIODIČNOG SERVISIRANjA VATROGASNE OPREME I SREDSTAVA
(BROJ 70/2020)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 04.06.2020
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 04.06.2020
 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije - 08.06.2020
 Preuzmite dokument Dopuna izmene konkursne dokumentacije - 10.06.2020
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 22.06.2020

 

NABAVKA USLUGE SERVISIRANjA SISTEMA ZA DOJAVU POŽARA - TIPA ,,LABOR STRAUSS”
(BROJ 68/2020)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 03.06.2020
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 03.06.2020
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1 - 05.06.2020.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 16.06.2020
 Preuzmite dokument Obavestenje o zaključenom ugovoru - 25.06.2020.

 

NABAVKA PRODUŽENjA LICENCI ZA UPDATE-UPGRADE MILESTONE XPROTECT SOFTVERA ZA VIDEO NADZOR I PRIMION WEB SOFTVERA ZA KONTROLU PRISTUPA DATA CENTRA
(BROJ 62/2020)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 01.06.2020
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 01.06.2020
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 11.06.2020
 Preuzmite dokument Obavestenje o zaključenom ugovoru - 23.06.2020.

 

NABAVKA USLUGE DUBINSKOG PRANJA UNUTRAŠNJOSTI VOZILA
(BROJ 63/2020)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 29.05.2020
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 29.05.2020
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 11.06.2020
 Preuzmite dokument Obavestenje o zaključenom ugovoru - 23.06.2020.

 

NABAVKA USLUGE SERTIFIKACIJE HALAL KVALITETA
(BROJ 72/2020)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 29.05.2020
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 29.05.2020
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 15.06.2020
 Preuzmite dokument Obavestenje o zaključenom ugovoru - 25.06.2020.

 

NABAVKA USLUGA TAPACIRANjA NAMEŠTAJA
(BROJ 61/2020)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 26.05.2020
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 26.05.2020
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 09.06.2020
 Preuzmite dokument Obavestenje o zaključenom ugovoru - 22.06.2020.

 

NABAVKA KD VRATA ZA OBJEKTE U ULICI NEMANjINA BROJ 11 I NEMANjINA BROJ 22-26
(BROJ 57/2020)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 25.05.2020
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 25.05.2020
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 05.06.2020
 Preuzmite dokument Obavestenje o zaključenom ugovoru - 12.06.2020.

 

NABAVKA USLUGE REPARACIJE NAMEŠTAJA
(BROJ 48/2020)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 22.05.2020
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 22.05.2020
 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije - 29.05.2020
 Preuzmite dokument Obaveštenje o produženju roka - 29.05.2020
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 05.06.2020
 Preuzmite dokument Obavestenje o zaključenom ugovoru - 19.06.2020.

 

NABAVKA USLUGA SERVISIRANjA KVAROVA ELEKTROMOTORNOG POGONA PUMPI SA AUTOMATIKOM SISTEMA
(BROJ 49/2020)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 14.05.2020
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 14.05.2020
 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije - 15.05.2020
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 28.05.2020
 Preuzmite dokument Obavestenje o zaključenom ugovoru - 03.06.2020.

 

USLUGA PRAŽNjENjA SEPARATORA I ODRŽAVANjE MASNIH JAMA I ODVODA
(BROJ 45/2020)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 14.05.2020
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 14.05.2020
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 01.06.2020.
 Preuzmite dokument Obavestenje o zaključenom ugovoru - 15.06.2020.

 

NABAVKA USLUGE SERVISIRANjA KLIMA UREĐAJA NA VOZILIMA
(BROJ 40/2020)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 14.05.2020
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 14.05.2020
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 03.06.2020.
 Preuzmite dokument Obavestenje o zaključenom ugovoru - 17.06.2020.

 

NABAVKA USLUGE ODRŽAVANjA KANALIZACIONIH INSTALACIJA
(BROJ 46/2020)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 13.05.2020
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 13.05.2020
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 27.05.2020.
 Preuzmite dokument Obavestenje o zaključenom ugovoru - 09.06.2020.

 

NABAVKA SERVERSKE RAČUNARSKE OPREME ZA POTREBE UZZPRO
(BROJ 37/2020)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 08.05.2020
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 08.05.2020
 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije - 11.05.2020
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 21.05.2020.
 Preuzmite dokument Obavestenje o zaključenom ugovoru - 28.05.2020.

 

NABAVKA USLUGE SERVISIRANjA I OTKLANjANjA KVAROVA SISTEMA ZA DOJAVU POŽARA TIPA ,,SECURITION”
(BROJ 34/2020)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 07.05.2020
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 07.05.2020
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 25.05.2020.
 Preuzmite dokument Obavestenje o zaključenom ugovoru - 02.06.2020.

 

 

* * *

 

 

NABAVKE PO ČLANU 39. STAV 2. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA

 

NABAVKA ĆUMURA ZA ROŠTILj
(BROJ 89/2020)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 29.06.2020
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 29.06.2020

 

NABAVKA USLUGE SERVISIRANjA AUTONOMNIH KLAPNI SA JONIZACIONIM DETEKTORIMA DIMA
(BROJ 66/2020)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 29.05.2020
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 29.05.2020

 

 

NABAVKA DRVENIH BURADI ZA EKONOMIJU SMEDEREVO
(BROJ 67/2020)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 27.05.2020
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 27.05.2020

 

NABAVKA USLUGA REDOVNOG ODRŽAVANjA U GARANTNOM ROKU NOVIH LIFTOVA PROIZVODNjE KLEEMAN U OBJEKTU KOSOVSKA 31
(BROJ 73/2020)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 26.05.2020
 Preuzmite dokument Obrazac ponude - 26.05.2020

 

 

NARUDžBENICA

 

NABAVKA GELA ZA SUVO PRANjE RUKU (ANTISEPTIK) SA PUMPICOM
(BROJ 1/2020)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 16.03.2020
 Preuzmite dokument Obrazac ponude - 16.03.2020

 

 

 

POGLEDAJTE ARHIVU

 

 Konkursi, oglasi, tenderi

 

Kontakt: Mila Sašić
Telefon: +381 11 265 88 75
e-mail: mila.sasic@uzzpro.gov.rs
 Vrh strane
Centralizovane javne nabavkeVestiInformatorInformacije od javnog značajaKonkursi, oglasi, tenderiBaza pravnih propisaBibliotekaDomenieUprava