Naslovna » Konkursi, oglasi, tenderi

Konkursi, oglasi, tenderi


JAVNI KONKURS

 

JAVNI KONKURS ZA POPUNјAVANјE IZVRŠILAČKIH RADNIH MESTA U UPRAVI ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE REPUBLIČKIH ORGANA

 Preuzmite dokument Preuzmite dokument

 

PRETHODNO OBAVEŠTENјE

 

NABAVKA LICENCI

 Preuzmite dokument Preuzmite dokument

 

NABAVKA ELEKTRIČNE ENERGIJE

 Preuzmite dokument Preuzmite dokument

 

NABAVKA USLUGE ČIŠĆENјA OBJEKATA REPULIČKIH ORGANA

 Preuzmite dokument Preuzmite dokument

 

 

PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2018. GODINU

 Preuzmite dokument Plan javnih nabavki
 Preuzmite dokument Izmena Plana javnih nabavki
 Preuzmite dokument Plan javnih nabavki na koje se zakon ne primenjuje za 2018 godinu

 

 

* * *

 

 

OGLASI 2018 GODINA

 

OTUĐENјE MOTORNOG VOZILA IZ JAVNE SVOJINE REPUBLIKE SRBIJE
(BROJ 4/2018)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude -25.07.2018.

 

OTUĐENјE VINA I RAKIJE IZ JAVNE SVOJINE REPUBLIKE SRBIJE
(BROJ 3/2018)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude -05.07.2018.

 

 

PREGOVARAČKI POSTUPAK 2018 GODINA

 

NABAVKA USLUGA SERVISIRANјE I ODRŽAVANјE VOZILA MARKE TOYOTA, LEXSUS SA UGRADNјOM ORIGINALNIH REZERVNIH DELOVA SERTIFIKOVANIH OD STRANE PROIZVOĐAČA VOZILA
(BROJ 94/2018)

 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija -15.06.2018.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 04.07.2018.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju ugovora - 17.08.2018.

 

 

OTVORENI POSTUPAK 2018 GODINA

 

IZVOĐENјE RADOVA NA REKONSTRUKCIJI PLATOA OKO VILE ZLATNI BREG – I FAZA
(BROJ 104/2018)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 13.08.2018.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 13.08.2018.

 

IZVOĐENјE RADOVA U DELU OBJEKTA U ULICI KNEZA MILOŠA 20
(BROJ 123/2018)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 27.07.2018.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 27.07.2018.
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1- 10.08.2018.

 

IZVOĐENјE RADOVA NA REKONSTRUKCIJI VILE U ULICI KNEZA ALEKSANDRA KARAĐORĐEVIĆA BROJ 75 (II FAZA) - KAPITALNI PROJEKAT
(BROJ 122/2018)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 26.07.2018.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 26.07.2018.
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1- 10.08.2018.
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2- 17.08.2018.

 

IZVOĐENјE RADOVA NA SANACIJI SPOLjNE HIDRANTSKE MREŽE PALATA SRBIJA
(BROJ 113/2018)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 23.07.2018.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 23.07.2018.
 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije - 08.08.2018.

 

NABAVKA SVEŽEG SVINјSKOG MESA
(BROJ 117/2018)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 23.07.2018.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 23.07.2018.

 

IZVOĐENјE RADOVA NA TEKUĆEM ODRŽAVANјU ELEKTROENERGETSKIH I ELEKTRONSKIH SISTEMA I INSTALACIJA
(BROJ 106/2018)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 12.07.2018.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 12.07.2018.
 Preuzmite dokument Odluka o obustavi postupka - 15.08.2018.

 

IZVOĐENјE RADOVA NA REKONSTRUKCIJI KRALjEVE I KRALjIČINE VILE U TOPOLI NA OPLENCU – SANACIJA KROVA NA KRALjEVOJ VILI
(BROJ 103/2018)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 11.07.2018.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 11.07.2018.
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1- 02.08.2018.
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2- 07.08.2018.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 17.08.2018.

 

NABAVKA SITNOG INVENTARA ZA POTREBE SEKTORA ZA UGOSTITELjSKE USLUGE I SEKTORA ZA REPREZENTATIVNE OBJEKTE I BIROTEHNIČKE POSLOVE
(BROJ 102/2018)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 10.07.2018.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 10.07.2018.
 Preuzmite dokument Tabela za prijem ponuda - 10.07.2018.
 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije - 30.07.2018.

 

NABAVKA RAČUNARA - po ovlašćenju Nacionalne akademije za javnu upravu
(BROJ 8/2018)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 05.07.2018.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 05.07.2018.
 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije - 09.07.2018.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 13.08.2018.

 

NABAVKA USLUGE SERVISIRANјA I OTKLANјANјA KVAROVA SISTEMA KLIMATIZACIJE I VENTILACIJE
(BROJ 101/2018)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 03.07.2018.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 03.07.2018.
 Preuzmite dokument Odluka o obustavi postupka - 06.08.2018.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o obustavi postupka -13.08.2018.

 

PRUŽANјE USLUGE OBEZBEĐENјA TRANSPORTA NOVCA I VREDNOSTI
(BROJ 111/2018)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 03.07.2018.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 03.07.2018.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 07.08.2018.

 

NABAVKA USLUGA SERVISIRANјA, ORŽAVANјA I POPRAVKE UGOSTITELjSKE OPREME
(BROJ 67/2018)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 20.06.2018.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 20.06.2018.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 14.08.2018.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju ugovora - 15.08.2018.

 

IZVOĐENјE GRAĐEVINSKO ZANATSKIH RADOVA U OBJEKTU U ULICI RESAVSKA 24
(BROJ 97/2018)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 15.06.2018.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 15.06.2018.
 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije - 22.06.2018.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 19.07.2018.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju ugovora - 27.07.2018.

 

NABAVKA GORIVA – EVRO PREMIJUM, BMB 95 I EVRO DIZEL - po ovlašćenju Ministarstva za rad, zapošlјavanje, boračka i socijalna pitanja
(BROJ 6/2018)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 13.06.2018.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 13.06.2018.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 23.07.2018.

 

NABAVKA POTROŠNOG MATERIJALA ZA POTREBE SEKTORA ZA UGOSTITELjSKE USLUGE
(BROJ 86/2018)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 07.06.2018.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 07.06.2018.
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1-28.06.2018.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 18.07.2018.

 

IZVOĐENјE RADOVA NA ČETVRTOM SPRATU U OBJEKTU U ULICI KNEZA MILOŠA 20
(BROJ 74/2018)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 04.06.2018.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 04.06.2018.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 11.07.2018.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju ugovora - 23.07.2018.

 

IZVOĐENјE RADOVA NA SANACIJI GRAĐEVINSKE BRAVARIJE NA ZGRADI U ULICI NEMANјINA BROJ 22-26 U BEOGRADU
(BROJ 71/2018)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 30.05.2018.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 30.05.2018.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 06.07.2018.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju ugovora - 13.07.2018.

 

IZVOĐENјE RADOVA NA PRES SALI PALATE SRBIJA
(BROJ 78/2018)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 29.05.2018.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 29.05.2018.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 03.07.2018.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju ugovora - 11.07.2018.

 

NABAVKA OSNOVNIH SREDSTAVA- OPREME ZA UGOSTITELjSTVO I KUHINјSKE OPREME ZA POTREBE REZIDENCIJALNIH I REPREZENTATIVNIH OBJEKATA
(BROJ 49/2018)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 25.05.2018.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 25.05.2018.
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1-21.06.2018.
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2-22.06.2018.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 06.07.2018.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju ugovora P 1 - 18.07.2018.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju ugovora P 2 - 18.07.2018.

 

NABAVKA PVC I PAPIRNE GALANTERIJE
(BROJ 73/2018)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 23.05.2018.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 23.05.2018.
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1-20.06.2018.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 10.07.2018.

 

NABAVKA RAČUNARSKE OPREME - po ovlašćenju Nacionalne akademije za javnu upravu
(BROJ 3/2018)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 15.05.2018.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 15.05.2018.
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1-11.06.2018.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 20.06.2018.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o obustavi postupka P 1 - 02.07.2018.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju ugovora P 2- 12.07.2018.

 

NABAVKA SVETILjKI, SIJALICA I PRATEĆEG ELEKTROMATERIJALA
(BROJ 59/2018)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude -07.05.2018.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija 1-07.05.2018.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o produženju roka - 04.06.2018.
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1- 04.06.2018.
 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije - 04.06.2018.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 25.06.2018.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju ugovora - 13.07.2018.

 

NABAVKA REPROMATERIJALA ZA ODRŽAVANјE ELEKTROENERGETSKIH SISTEMA I INSTALACIJA
(BROJ 43/2018)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude -30.04.2018.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija -30.04.2018.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 25.06.2018.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju ugovora - 17.07.2018.

 

NABAVKA ARHIVSKIH POLICA
(BROJ 50/2018)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude -25.04.2018.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija -25.04.2018.
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1- 11.05.2018.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 30.05.2018.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju ugovora - 19.06.2018.

 

NABAVKA USLUGA SERVISIRANјA I ODRŽAVANјA MOTORNIH VOZILA
(BROJ 39/2018)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude -10.04.2018.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija -10.04.2018.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o produženju roka -10.04.2018.
 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije 1- 19.04.2018.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 21.05.2018.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o obustavi postupka p3 - 01.06.2018.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju ugovora P 5 - 15.06.2018.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju ugovora P 6 - 15.06.2018.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju ugovora P 1 - 19.06.2018.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju ugovora P 7 - 20.06.2018.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju ugovora P 4 - 28.06.2018.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju ugovora P 2 - 11.07.2018.

 

NABAVKA REPROMATERIJALA ZA ODRŽAVANјE ELEKTRONSKIH SISTEMA I INSTALACIJA
(BROJ 28/2018)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude -15.03.2018.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija -15.03.2018.
 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije 1- 23.03.2018.
 Preuzmite dokument Odluka o obustavi postupka - 23.04.2018.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava - 03.05.2018.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o obustavi postupka - 26.07.2018.

 

JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI 2018 GODINA

 

NABAVKA USLUGA SERVISIRANјA I OTKLANјANјA KVAROVA SISTEMA ZA VIDEO NADZOR TIPA “SIEMENS”, TIPA “PANASONIC” I OSTALI SISTEMI
(BROJ 128/2018)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 17.08.2018.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 17.08.2018.

 

NABAVKA USLUGE SERVISIRANјA IZDUVNIH SISTEMA ZA SVE VRSTE VOZILA SA UGRADNјOM REZERVNIH DELOVA
(BROJ 126/2018)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 07.08.2018.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 07.08.2018.

 

RADOVI NA IZRADI DELA SISTEMA ZA NAVODNјAVANјE I ZALIVANјE U REZIDENCIJALNIM I REPREZENTATIVNIM OBJEKTIMA
(BROJ 119/2018)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 02.08.2018.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 02.08.2018.

 

NABAVKA USLUGE SERVISIRANјA TRAFO STANICA
(BROJ 116/2018)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 31.07.2018.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 31.07.2018.

 

NABAVKA TONERA - po ovlašćenju
(BROJ 9/2018)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 27.07.2018.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 27.07.2018.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 14.08.2018.

 

NABAVKA KANCELARIJSKOG MATERIJALA - po ovlašćenju
(BROJ 10/2018)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 26.07.2018.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 26.07.2018.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 17.08.2018.

 

NABAVKA MOTORNOG VOZILA TOYOTA PRIUS 1,8 HIBRID
(BROJ 118/2018)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 20.07.2018.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 20.07.2018.
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1-30.07.2018.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 03.08.2018.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju ugovora - 16.08.2018.

 

NABAVKA MATERIJALA ZA HIGIJENU SPECIJALNE NAMENE (ZA REZIDENCIJE I REPREZENTATIVNE OBJEKTE)
(BROJ 120/2018)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 20.07.2018.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 20.07.2018.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 03.08.2018.

 

NABAVKA USLUGE SERVISIRANјA IZDUVNIH SISTEMA ZA SVE VRSTE VOZILA SA UGRADNјOM REZERVNIH DELOVA
(BROJ 121/2018)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 18.07.2018.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 18.07.2018.
 Preuzmite dokument Odluka o obustavi postupka - 31.07.2018.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o obustavi postupka - 06.08.2018.

 

NABAVKA TEPIHA I ITISONA
(BROJ 114/2018)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 10.07.2018.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 10.07.2018.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o produženju roka - 17.07.2018.
 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije - 17.07.2018.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 31.07.2018.

 

ZAKUP OPREME ZA SAOBRAĆAJ – AUTOMOBILA
(BROJ 7/2018)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 09.07.2018.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 09.07.2018.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 23.07.2018.

 

NABAVKA USLUGE REDOVNOG ISPITIVANјA HRANE
(BROJ 93/2018)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 06.07.2018.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 06.07.2018.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 26.07.2018.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju ugovora - 16.08.2018.

 

IZVOĐENјE RADOVA NA IZRADI RASVETE NA OBJEKTU ,,VILA ZLATNI BREG”
(BROJ 105/2018)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 06.07.2018.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 06.07.2018.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 23.07.2018.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju ugovora - 27.07.2018.

 

IZVOĐENјE STOLARSKIH RADOVA U OBJEKTIMA REPUBLIČKIH ORGANA
(BROJ 112/2018)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 04.07.2018.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 04.07.2018.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 19.07.2018.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju ugovora - 27.07.2018.

 

NABAVKA USLUGE HEMIJSKOG ČIŠĆENјA RADNE UNIFORME I TEKSTILNE GALANTERIJE
(BROJ 100/2018)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 03.07.2018.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 03.07.2018.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 19.07.2018.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju ugovora - 03.08.2018.

 

NABAVKA USLUGE ODRŽAVANјA I NADOGRADNјE APLIKACIJE ZA FINANSIJSKO-MATERIJALNO POSLOVANјE
(BROJ 98/2018)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 03.07.2018.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 03.07.2018.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 18.07.2018.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju ugovora - 02.08.2018.

 

RADOVI NA POVEĆANjU PRITISKA HIDRANTSKE MREŽE OBJEKTA BULEVAR KRALjA ALEKSANDRA BR. 15
(BROJ 110/2018)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 29.06.2018.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 29.06.2018.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 18.07.2018.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju ugovora - 26.07.2018.

 

NABAVKA VEŠTAČKOG ĐUBRIVA I HEMIJSKIH SREDSTAVA ZA ZAŠTITU VOĆNјAKA I VINOGRADA
(BROJ 91/2018)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 25.06.2018.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 25.06.2018.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 13.07.2018.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju ugovora P 1 - 26.07.2018.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju ugovora P 2 - 26.07.2018.

 

NABAVKA USLUGA ODRŽAVANјA DIMNјAKA I KOTLOVA SA PLAMENO DIMNE STRANE
(BROJ 80/2018)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 21.06.2018.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 21.06.2018.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 13.07.2018.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju ugovora - 26.07.2018.

 

SERVISIRANјE FISKALNIH KASA
(BROJ 95/2018)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 20.06.2018.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 20.06.2018.
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1-28.06.2018.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 05.07.2018.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju ugovora P 1 - 11.07.2018.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju ugovora P 2 - 24.07.2018.

 

NABAVKA NAMEŠTAJA ZA OPREMANјE UGOSTITELjSKIH OBJEKATA (TERASA TOLSTOJEVA
(BROJ 92/2018)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 18.06.2018.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 18.06.2018.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 03.07.2018.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju ugovora - 12.07.2018.

 

LIMARSKO FARBARSKE USLUGE I UGRADNјA VETROBRANSKIH STAKALA
(BROJ 90/2018)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 14.06.2018.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 14.06.2018.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 02.07.2018.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju ugovora - 18.07.2018.

 

NABAVKA ODRŽAVANјA I OTKLANјANјA KVAROVA KLIZNIH VRATA, KAPIJA I RAMPI
(BROJ 81/2018)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 06.06.2018.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 06.06.2018.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 20.06.2018.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru - 10.07.2018.

 

NABAVKA USLUGE TAPACIRANјA NAMEŠTAJA ZA POTREBE SEKTORA ZA REPREZENTATIVNE OBJEKTE I BIROTEHNIČKE POSLOVE I SEKTORA ZA INVESTICIJE I INVESTICIONO I TEKUĆE ODRŽAVANјE
(BROJ 87/2018)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 04.06.2018.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 04.06.2018.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 21.06.2018.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru - 10.07.2018.

 

NABAVKA ZAKUPA OPREME ZA SIMULTANO PREVOĐENјE
(BROJ 82/2018)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 04.06.2018.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 04.06.2018.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 20.06.2018.

 

NABAVKA TV I DRUGIH MEDIJSKIH UREĐAJA
(BROJ 75/2018)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 04.06.2018.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 04.06.2018.
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1- 06.06.2018.
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1 - izmenjeno- 06.06.2018.
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2- 06.06.2018.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 20.06.2018.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru - 09.08.2018.

 

IZVOĐENјE RADOVA NA SANACIJI PROZORA NA OBJEKTU ,,VILA ZLATNI BREG”
(BROJ 58/2018)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 01.06.2018.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 01.06.2018.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 21.06.2018.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru - 11.07.2018.

 

NABAVKA USLUGE ODRŽAVANјA I SERVISIRANјA KLIMA UREĐAJA NA VOZILIMA SA UGRADNјOM ORIGINALNIH REZERVNIH DELOVA
(BROJ 83/2018)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 29.05.2018.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 29.05.2018.
 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije - 30.05.2018.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 18.06.2018.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru - 10.07.2018.

 

NABAVKA GORIVA – BENZINA - po ovlašćenju Nacionalne akademije za javnu upravu
(BROJ 5/2018)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 25.05.2018.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 25.05.2018.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o produženju roka - 04.06.2018.
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1 - 04.06.2018.
 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije - 04.06.2018.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 21.06.2018.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju ugovora - 23.07.2018.

 

NABAVKA GORIVA EVRO DIZEL
(BROJ 1/2018)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude -08.02.2018.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija -08.02.2018.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 21.02.2018.

 

 

NABAVKE PO ČLANU 39. STAV 2. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA

 

NABAVKA AUTOMATIKE KOTLA TIPA HOVAL
(BROJ 17/2018)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude -22.02.2018.
 Preuzmite dokument Obrazac ponude -22.02.2018.

 

* * *

 

 

PREGOVARAČKI POSTUPAK 2017 GODINA

 

NABAVKA RADNE ODEĆE I OBUĆE ZA POTREBE SEKTORA ZA INVESTICIJE, INVESTICIONO I TEKUĆE ODRŽAVANјE
(BROJ 218/2017)

 Preuzmite dokument Obaveštenje o pokretanju postupka -06.12.2017.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija -06.12.2017.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 27.12.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru P 4 -10.01.2018.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru P 5 -10.01.2018.

 

 

OTVORENI POSTUPAK 2017 GODINA

 

NABAVKA USLUGE ODRŽAVANјA I SERVISIRANјA KOTLOVSKIH POSTROJENјA I INSTALACIJA CENTRALNOG GREJANјA SA OTKLANјANјEM KVAROVA.
(BROJ 235/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude -12.01.2018.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija -12.01.2018.
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1- 29.01.2018.
 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije 1- 29.01.2018.
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 3- 01.02.2018.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava -06.02.2018.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o produženju roka -17.04.2018.
 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije 2- 17.04.2018.
 Preuzmite dokument Nova konkursna dokumentacija 2- 17.04.2018.
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1- 23.04.2018.
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2- 26.04.2018.
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 3- 26.04.2018.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 16.05.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava 2 -06.06.2018.

 

NABAVKA USLUGE ODRŽAVANјA I SERVISIRANјA BIROTEHNIČKE OPREME „KONICA MINOLTA“ NA BAZI BROJA KOPIJA/OTISAKA
(BROJ 210/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude -17.11.2017.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija -17.11.2017.
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1- 30.11.2017.
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2- 13.12.2017.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava -14.12.2017.
 Preuzmite dokument Izmena obaveštenja o podnetom zahtevu za zaštitu prava -14.12.2017.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o produženju roka -18.01.2018.
 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije -18.01.2018.
 Preuzmite dokument Novo pojašnjenje konkursne dokumentacije 1- 05.02.2018.
 Preuzmite dokument Novo pojašnjenje konkursne dokumentacije 2- 05.02.2018.
 Preuzmite dokument Novo obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava -09.02.2018.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o produženju roka 2- 27.03.2018.
 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije 2 -27.03.2018.
 Preuzmite dokument Novo pojašnjenje konkursne dokumentacije 1- 04.04.2018.
 Preuzmite dokument Novo pojašnjenje konkursne dokumentacije 2- 10.04.2018.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava -11.04.2018.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 27.04.2018.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava -08.05.2018.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru 28.05.2018

 

 

JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI 2017 GODINA

 

NABAVKA CENTRALIZOVANOG SISTEMA ZA IZVEŠTAVANјE ZA ELEKTRONSKE SERVISE
(BROJ 183/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude -02.11.2017.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija -02.11.2017.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora -15.11.2017.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru P 2- 01.12.2017

 

NABAVKA KANCELARIJSKOG NAMEŠTAJA - PO OVLAŠĆENјU MINISTARSTVA FINANSIJA
(BROJ 2/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 27.06.2017.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 27.06.2017.
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1 - 03.07.2017.
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2- 03.07.2017.
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 3 - 03.07.2017.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora- 12.07.2017

 

NABAVKA USLUGE HIGIJENSKO-SANITARNOG ODRŽAVANјA POSLOVNOG PROSTORA U OBJEKTU U ULICI BIRČANINOVA 19A U BEOGRADU
(BROJ 1/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 10.05.2017.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 10.05.2017.
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1- 16.05.2017.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 26.05.2017.

 

 

 

POGLEDAJTE ARHIVU

 

 Konkursi, oglasi, tenderi

 

Kontakt: Mila Sašić
Telefon: +381 11 265 88 75
e-mail: mila.sasic@uzzpro.gov.rs
 Vrh strane
Centralizovane javne nabavkeVestiInformatorInformacije od javnog značajaKonkursi, oglasi, tenderiBaza pravnih propisaBibliotekaDomenieUprava