Naslovna » Konkursi, oglasi, tenderi

Konkursi, oglasi, tenderi


 

JAVNI KONKURS

 

Trenutno nema konkursa za objavu

 

 

* * *

 

PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2019. GODINU

 Preuzmite dokument Plan javnih nabavki
 Preuzmite dokument Izmena plana javnih nabavki

 

 

* * *

 

 

JAVNE NABAVKE PO OVLAŠĆENJU

 

IZVOĐENjE RADOVA NA PRIVOĐENjU NAMENI OBJEKATA ZA REPREZENTATIVNE POTREBE SMEŠTAJA STRANIH GOSTIJU MINISTARSTVA SPOLjNIH POSLOVA
(BROJ 10/2019)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 08.11.2019
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 08.11.2019

 

NABAVKA USLUGE FIZIČKO-TEHNIČKOG OBEZBEĐENjA SA NADGLEDANjEM VIDEO NADZORA I PROTIVPOŽARNOG DEŽURSTVA
(BROJ 7/2019)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 11.10.2019
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 11.10.2019
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1 - 17.10.2019.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 01.11.2019.

 

NABAVKA USLUGE ČIŠĆENjA ZGRADA
(BROJ 8/2019)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 10.10.2019
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 10.10.2019
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1 - 14.10.2019.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 30.10.2019.

 

NABAVKA - IZRADA KANCELARIJSKOG I KUHINjSKOG NAMEŠTAJA I KUHINjSKE OPREME ZA POSLOVNI PROSTOR NA XVIII SPRATU OBJEKTA „BEOGRAĐANKA“ U BEOGRADU, ULICA MASARIKOVA BROJ 5
(BROJ 5/2019)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 10.07.2019
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 10.07.2019
 Preuzmite dokument Prilog konkursnoj dokumentaciji - 10.07.2019.
 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije - 12.07.2019
 Preuzmite dokument Obaveštenje o produženju roka - 12.07.2019
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1 - 12.07.2019.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 26.07.2019.
 Preuzmite dokument Odluka o izmeni ugovora - 15.10.2019.

 

NABAVKA DOBARA-RAČUNARSKA OPREMA (RADNE STANICE, ŠTAMPAČI, MREŽE, PROJEKTOR SA PLATNOM I PREZENTEROM)
(BROJ 2/2019)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 21.02.2019
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 21.02.2019
 Преузмите документ Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1 - 28.02.2019.
 Преузмите документ Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2 - 28.02.2018.
 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije - 28.02.2018.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 07.03.2019.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava - 15.03.2019.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 11.03.2019.

 

NABAVKA GORIVA
(BROJ 3/2019)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 20.02.2019
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 20.02.2019
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 01.03.2019.

 

NABAVKA USLUGE ORGANIZACIJE SLUŽBENOG PUTOVANjA U ZEMLjI I INOSTRANSTVU
(BROJ 4/2019)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 16.04.2019
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 16.04.2019
 Preuzmite dokument Odluka o zaklјučenju okvirnog sporazuma - 25.04.2019.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenju okvirnog sporazuma - 14.05.2019.
 Preuzmite dokument Odluka o izdavanju narudžbenice - 20.05.2019.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o izdatoj narudzbenici - 22.05.2019.
 Preuzmite dokument Odluka o izdavanju narudžbenice 2 - 17.06.2019.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o izdatoj narudzbenici - 18.06.2019.
 Preuzmite dokument Odluka o izdavanju narudžbenice 3 - 25.09.2019.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o izdatoj narudzbenici - 30.09.2019.

 

 

* * *

 

OGLASI

 

OTUĐENjE VINA I RAKIJE
(BROJ 4/2019)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 12.11.2019

 

 

PREGOVARAČKI POSTUPAK ZA 2019 GODINU

 

IZVOĐENjE RADOVA NA MODERNIZACIJI LIFTOVSKOG POSTROJENjA U OBJEKTU BULEVAR KRALjA ALEKSANDRA BROJ 84 – DUPLEKS
(BROJ 130/2019)

 Preuzmite dokument Odluka o obustavi postupka - 27.09.2019
 Preuzmite dokument Obaveštenje o obustavi postupka - 08.10.2019

 

 

OTVORENI POSTUPAK 2019 GODINA

 

NABAVKA KAFE I OSTALIH NAPITAKA
(BROJ 161/2019)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 07.11.2019
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 07.11.2019

 

IZVOĐENjE RADOVA NA ODRŽAVANjU ELEKTROENERGETSKIH, TERMOTEHNIČKIH I ELEKTRONSKIH SISTEMA
(BROJ 155/2019)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 01.11.2019
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 01.11.2019

 

NABAVKA USLUGE SERVISIRANjA I OTKLANjANjE KVAROVA SPLIT JEDINICA
(BROJ 141/2019)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 23.10.2019
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 23.10.2019
 Преузмите документ Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1 - 06.11.2019.

 

NABAVKA USLUGA ODRŽAVANjA I OTKLANjANjE KVAROVA LIFTOVSKIH POSTROJENjA
(BROJ 148/2019)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 22.10.2019
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 22.10.2019

 

NABAVKA SLUŽBENE, ZAŠTITNE I RADNE ODEĆE I OBUĆE ZA POTREBE ZAPOSLENIH U UPRAVI ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE REPUBLIČKIH ORGANA- SLUŽBENA ODELA
(BROJ 121/2019)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 18.10.2019
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 18.10.2019
 Преузмите документ Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1 - 24.10.2019.
 Преузмите документ Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2 - 25.10.2019.
 Преузмите документ Pojašnjenje konkursne dokumentacije 3 - 25.10.2019.

 

IZVOĐENjE RADOVA NA MODERNIZACIJI LIFTOVSKOG POSTROJENjA U OBJEKTU BULEVAR KRALjA ALEKSANDRA BROJ 84 - DUPLEKS
(BROJ 152/2019)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 15.10.2019
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 15.10.2019
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1 - 28.10.2019.
 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije 1 - 28.10.2019.
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2 - 01.11.2019.
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 3 - 01.11.2019.
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 4 - 04.11.2019.
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 5 - 08.11.2019.
 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije 2 - 12.11.2019.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o produženju roka - 12.11.2019.

 

NABAVKA DRŽAVNIH ZASTAVA
(BROJ 146/2019)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 09.10.2019
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 09.10.2019
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 18.11.2019.

 

NABAVKA VINA
(BROJ 142/2019)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 04.10.2019
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 04.10.2019
 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije 1 - 31.10.2019.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o poduženju roka - 31.10.2019.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 18.11.2019.

 

NABAVKA PRIRODNIH SOKOVA
(BROJ 140/2019)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 04.10.2019
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 04.10.2019
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 07.11.2019.

 

NABAVKA REPROMATERIJALA ZA ODRŽAVANJE ELEKTRONSKIH SISTEMA I INSTALACIJA
(BROJ 144/2019)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 03.10.2019
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 03.10.2019
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 13.11.2019.

 

NABAVKA OPREME ZA POTREBE SEKTORA ZA UGOSTITELjSKE USLUGE
(BROJ 139/2019)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 01.10.2019
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 01.10.2019
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 07.11.2019.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenju ugovora - 19.11.2019.

 

NABAVKA MLEKA I MLEČNIH PROIZVODA
(BROJ 136/2019)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 27.09.2019
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 27.09.2019
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 04.11.2019.

 

NABAVKA SVEŽEG MESA SPECIJALNE OBRADE
(BROJ 138/2019)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 26.09.2019
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 26.09.2019
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 05.11.2019.

 

NABAVKA ČILERA ZA OBJEKAT U ULICI ANDRIĆEV VENAC 1
(BROJ 129/2019)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 06.09.2019
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 06.09.2019
 Преузмите документ Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1 - 11.09.2019.
 Преузмите документ Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2 - 20.09.2019.
 Преузмите документ Pojašnjenje konkursne dokumentacije 3 - 20.09.2019.
 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije 1 - 01.10.2019
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 4 - 01.10.2019.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o poduženju roka - 01.10.2019.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 16.10.2019.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenju ugovora - 13.11.2019.

 

NABAVKA USLUGE ODRŽAVANjA I SERVISIRANjA BIROTEHNIČKE OPREME
(BROJ 116/2019)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 18.07.2019
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 18.07.2019
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 29.08.2019.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenju ugovora P 2 - 19.09.2019.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zakljucenom ugovoru P 5 - 19.09.2019.

 

 

 

* * *

 

 

JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI 2019 GODINA

 

NABAVKA USLUGE SERVISIRANjA SISTEMA ZA DOJAVU POŽARA – POJEDINAČNI SISTEMI
(BROJ 169/2019)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 19.11.2019
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 19.11.2019

 

IZVOĐENjE RADOVA NA IZGRADNjI ČVRSTE NADSTREŠNICE ZA POKRIVANjE DRVA ZA KAMIN I SOLI ZA POSIPANjE SNEGA U VILI MIR
(BROJ 173/2019)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 14.11.2019
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 14.11.2019

 

NABAVKA I UGRADNjA VATROOTPORNIH VRATA
(BROJ 164/2019)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 13.11.2019
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 13.11.2019

 

IZVOĐENjE RADOVA NA IZGRADNjI SISTEMA ZA NAVODNjAVANjE U REZIDENCIJALNIM I REPREZENTATIVNIM OBJEKTIMA I PALATI SRBIJE
(BROJ 168/2019)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 13.11.2019
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 13.11.2019

 

SERVISIRANjA I OTKLANjANjA KVAROVA DIZEL AGREGATA
(BROJ 162/2019)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 07.11.2019
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 07.11.2019

 

NABAVKA USLUGE HEMIJSKOG ČIŠĆENjA ZAVESA, PODNIH PROSTIRKI, TAPACIRANOG NAMEŠTAJA, ODRŽAVANjA MERMERNIH POVRŠINA I ČIŠĆENjA FASADA
(BROJ 160/2019)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 04.11.2019
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 04.11.2019
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 19.11.2019.

 

NABAVKA USLUGA UNAPREĐENjA I IZRADE NOVIH FUNKCIONALNOSTI ZA APLIKACIJU DAKTILOBIROA
(BROJ 157/2019)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 30.10.2019
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 30.10.2019
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 14.11.2019.

 

NASTAVAK IZVOĐENjA RADOVA NA ZAMENI DOTRAJALIH CEVI ZA SAKUPLjANjE KONDENZA U OBJEKTU U ULICI NEMANjINA 22-26.
(BROJ 159/2019)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 24.10.2019
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 24.10.2019
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 07.11.2019.

 

IZVOĐENjE RADOVA NA SANACIJI VODOVODNE I KANALIZACIONE MREŽE U OBJEKTIMA ANDRIĆEV VENAC 1 I NEMANjINA 22-26
(BROJ 150/2019)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 22.10.2019
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 22.10.2019
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 05.11.2019.
 Preuzmite dokument Obvaveštenje o zaključenju ugovora -14.11.2019.

 

NABAVKA FRANKIR MAŠINE
(BROJ 154/2019)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 17.10.2019
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 17.10.2019
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 04.11.2019.

 

NABAVKA VEŠTAČKOG ĐUBRIVA I HEMIJSKIH SREDSTAVA ZA ZAŠTITU VOĆNjAKA I VINOGRADA I ZA POTREBE HORTIKULTURE
(BROJ 124/2019)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 20.08.2019
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 20.08.2019
 Преузмите документ Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1 - 23.087.2019.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 09.09.2019.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zključenom ugovoru - 30.09.2019.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zključenom ugovoru P 1 - 10.10.2019.

 

NABAVKA USLUGE SERVISIRANjA TRAFO STANICA
(BROJ 119/2019)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 13.08.2019
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 13.08.2019
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 27.08.2019.

 

NABAVKA ZAVESA I DRAPERIJA
(BROJ 12/2019)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 19.02.2019
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 19.02.2019
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1 - 22.02.2019.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 07.03.2019.

 

 

NABAVKE PO ČLANU 39. STAV 2. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA

 

NABAVKA ALATA
(BROJ 176/2019)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 19.11.2019
 Preuzmite dokument Obrazac ponude - 19.11.2019

 

NABAVKA VATROGASNIH SREDSTAVA
(BROJ 170/2019)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 12.11.2019
 Preuzmite dokument Obrazac ponude - 12.11.2019

 

NABAVKA DEKORATIVNOG MATERIJALA ZA ENTERIJERE I EKSTERIJERE REPREZENTATIVNIH I REZIDENCIJALNIH OBJEKATA
(BROJ 172/2019)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 08.11.2019
 Preuzmite dokument Obrazac ponude - 08.11.2019
 Preuzmite dokument Obaveštenje o izmeni roka za podnošenje ponuda - 12.11.2019

 

IZRADA STUDIJE OPRAVDANOSTI PRIVOĐENjA NAMENI POSTOJEĆEG BUNARA SA TEHNIČKOM VODOM
(BROJ 167/2019)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 07.11.2019
 Preuzmite dokument Obrazac ponude - 07.11.2019

 

 

POGLEDAJTE ARHIVU

 

 Konkursi, oglasi, tenderi

 

Kontakt: Mila Sašić
Telefon: +381 11 265 88 75
e-mail: mila.sasic@uzzpro.gov.rs
 Vrh strane
Centralizovane javne nabavkeVestiInformatorInformacije od javnog značajaKonkursi, oglasi, tenderiBaza pravnih propisaBibliotekaDomenieUprava