Naslovna » Konkursi, oglasi, tenderi

Konkursi, oglasi, tenderi


 

JAVNI KONKURS

 

 

JAVNI KONKURS ZA POPUNjAVANjE IZVRŠILAČKIH RADNIH MESTA U UPRAVI ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE REPUBLIČKIH ORGANA

 Preuzmite dokument Spisak kandidata sa šiframa među kojima se sprovodi izborni postupak

 Preuzmite dokument Lista kandidata koji su ispunili merila za izbor

 

* * *

 

PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2020. GODINU

 Preuzmite dokument Plan javnih nabavki
 Preuzmite dokument Izmena Plana javnih nabavki
 Preuzmite dokument Plan javnih nabavki na koje se zakon ne primenjuje za 2020 godinu

 

NOVI ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA

 Preuzmite dokument Odluka o Planu javnih nabavki na koji se Zjn ne primenjuje za 2020 godinu
 Preuzmite dokument Plan javnih nabavki na koji se Zjn ne primenjuje za 2020 godinu
 Preuzmite dokument 1. Odluka o izmeni plana javnih nabavki na koji se Zjn ne primenjuje za 2020 godinu
 Preuzmite dokument 1. Izmena plana javnih nabavki na koji se Zjn ne primenjuje za 2020 godinu
 Preuzmite dokument 2. Odluka o izmeni plana javnih nabavki na koji se Zjn ne primenjuje za 2020 godinu
 Preuzmite dokument 2. Izmena plana javnih nabavki na koji se Zjn ne primenjuje za 2020 godinu
 Preuzmite dokument 3. Odluka o izmeni plana javnih nabavki na koji se Zjn ne primenjuje za 2020 godinu
 Preuzmite dokument 3. Izmena plana javnih nabavki na koji se Zjn ne primenjuje za 2020 godinu
 Preuzmite dokument 4. Odluka o izmeni plana javnih nabavki na koji se Zjn ne primenjuje za 2020 godinu
 Preuzmite dokument 4. Izmena plana javnih nabavki na koji se Zjn ne primenjuje za 2020 godinu
 Preuzmite dokument 5. Odluka o izmeni plana javnih nabavki na koji se Zjn ne primenjuje za 2020 godinu
 Preuzmite dokument 5. Izmena plana javnih nabavki na koji se Zjn ne primenjuje za 2020 godinu
 Preuzmite dokument 6. Odluka o izmeni plana javnih nabavki na koji se Zjn ne primenjuje za 2020 godinu
 Preuzmite dokument 6. Izmena plana javnih nabavki na koji se Zjn ne primenjuje za 2020 godinu

 

* * *

 

 Preuzmite dokument Odluka o usklađenom Planu javnih nabavki na koji se Zjn ne primenjuje za 2020 godinu
 Preuzmite dokument Uskladjeni plan javnih nabavki za 2020 godinu
 Preuzmite dokument 1. Odluka o izmeni plana javnih nabavki za 2020 godinu
 Preuzmite dokument 1. Izmena plana javnih nabavki za 2020 godinu
 Preuzmite dokument 2. Odluka o izmeni plana javnih nabavki za 2020 godinu
 Preuzmite dokument 2. Izmena plana javnih nabavki za 2020 godinu
 Preuzmite dokument 3. Odluka o izmeni plana javnih nabavki za 2020 godinu
 Preuzmite dokument 3. Izmena plana javnih nabavki za 2020 godinu
 Preuzmite dokument 4. Odluka o izmeni plana javnih nabavki za 2020 godinu
 Preuzmite dokument 4. Izmena plana javnih nabavki za 2020 godinu
 Preuzmite dokument 5. Odluka o izmeni plana javnih nabavki za 2020 godinu
 Preuzmite dokument 5. Izmena plana javnih nabavki za 2020 godinu
 Preuzmite dokument 6. Odluka o izmeni plana javnih nabavki za 2020 godinu
 Preuzmite dokument 6. Izmena plana javnih nabavki za 2020 godinu
 Preuzmite dokument Predlog sektora za izmenu plana javnih nabavki za 2020 godinu

 

 

* * *

 

JAVNE NABAVKE PO OVLAŠĆENjU

 

NABAVKA RADOVA NA IZGRADNjI UNUTRAŠNjE HIDRANTSKE MREŽE, U OBJEKTU U ULICI CARICE MILICE BROJ 1 U BEOGRADU
(BROJ 7/2020)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 18.12.2020
 Preuzmite dokument Obrazac ponude - 18.12.2020

 

NABAVKA TONERA ŠIFRE CF289A ZA ŠTAMPAČ HP ENTERPRISE M507
(BROJ 8/2020)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 11.12.2020
 Preuzmite dokument Obrazac ponude - 11.12.2020
 Preuzmite dokument Izmena obrasaca ponude - 11.12.2020
 Preuzmite dokument Obaveštenje o postupku nabavke - 22.12.2020

 

NABAVKA USLUGE IZRADE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA IZGRADNJU UNUTRAŠNJE HIDRANTSKE MREŽE, U OBJEKTU U ULICI CARICE MILICE BROJ 1 U BEOGRADU
(BROJ 6/2020)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 29.10.2020
 Preuzmite dokument Obrazac ponude - 29.10.2020
 Preuzmite dokument Obaveštenje o produženju roka - 04.11.2020
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1 - 04.11.2020
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2 - 04.11.2020
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 3 - 05.11.2020

 

 

 

* * *

 

OGLASI

 

OTUĐENJE VINA I RAKIJE
(BROJ 6/2020)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 05.01.2021.
 Preuzmite dokument Obrazac ponude - 05.01.2021.

 

OTUĐENJE OTPADNOG JESTIVOG ULJA
(BROJ 5/2020)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 29.10.2020.
 Preuzmite dokument Zapisnik o postupku licitacije - 17.11.2020.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o dodeli ugovora iz licitacije broj 5/2020 - 17.11.2020.

 

 

* * *

 

 

PREGOVARAČKI POSTUPAK 2020 GODINA

 

NABAVKA USLUGA SERVISIRANjA I ODRŽAVANjA VOZILA MARKE LEXUS
(BROJ 51/2020)

 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 11.05.2020
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 26.05.2020.
 Preuzmite dokument Obavestenje o zaključenom ugovoru P 5 - 17.08.2020.

 

 

* * *

 

 

OTVORENI POSTUPAK 2020 GODINA

 

NABAVKA USLUGE ODRŽAVANJA I OTKLANJANJA KVAROVA LIFTOVSKIH POSTROJENJA
(BROJ 141/2020)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 29.10.2020
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 29.10.2020
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 09.12.2020.
 Преузмите документ Obavestenje o zaključenom ugovoru P 4 - 08.01.2021.
 Преузмите документ Obavestenje o zaključenom ugovoru P 3 - 11.01.2021.
 Преузмите документ Obavestenje o zaključenom ugovoru P 2- 20.01.2021.
 Преузмите документ Obavestenje o zaključenom ugovoru P 5 - 20.01.2021.
 Преузмите документ Obavestenje o zaključenom ugovoru P 1- 21.01.2021.
 Преузмите документ Obavestenje o zaključenom ugovoru P 7 - 21.01.2021.

 

NABAVKA USLUGE SERVISIRANJA I OTKLANJANJE KVAROVA SISTEMA KLIMATIZACIJE I VENTILACIJE
(BROJ 143/2020)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 21.10.2020
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 21.10.2020
 Preuzmite dokument Obaveštenje o produženju roka 1 - 23.11.2020
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1 - 25.11.2020
 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije 1- 25.11.2020
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2 i 3 - 30.11.2020
 Preuzmite dokument Obaveštenje o produženju roka 2 - 30.11.2020
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 23.12.2020.

 

NABAVKA USLUGA ODRŽAVANjA KOTLOVSKIH POSTROJENjA I INSTALACIJA CENTRALNOG GREJANjA
(BROJ 146/2020)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 24.09.2020
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 24.09.2020
 Preuzmite dokument Odluka o obustavi postupka - 13.11.2020.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o obustavi postupka - 24.11.2020.

 

NABAVKA KAFE I OSTALIH NAPITAKA
(BROJ 107/2020)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 22.09.2020
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 22.09.2020
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1 - 01.10.2020
 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije 1- 01.10.2020
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2 - 19.10.2020
 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije 2 - 19.10.2020
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 3 - 19.10.2020
 Preuzmite dokument Obaveštenje o produženju roka - 19.10.2020
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 01.12.2020.

 

NABAVKA GAZIRANE I NEGAZIRANE VODE
(BROJ 109/2020)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 21.09.2020
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 21.09.2020
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 30.10.2020.
 Преузмите документ Obavestenje o zaključenom ugovoru P 1 - 01.12.2020.
 Преузмите документ Obavestenje o zaključenom ugovoru P 2 - 01.12.2020.
 Преузмите документ Obavestenje o zaključenom ugovoru P 3 - 01.12.2020.

 

NABAVKA GORIVA
(BROJ 94/2020)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 17.09.2020
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 17.09.2020
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 26.10.2020.
 Преузмите документ Obavestenje o zaključenom ugovoru P 1 - 11.12.2020.
 Преузмите документ Obavestenje o zaključenom ugovoru P 2 - 11.12.2020.

 

NABAVKA PRIRODNIH SOKOVA
(BROJ 110/2020)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 10.09.2020
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 10.09.2020
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 16.10.2020.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 04.11.2020.

 

NABAVKA SPLIT JEDINICA
(BROJ 118/2020)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 08.09.2020
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 08.09.2020
 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije 1 - 01.10.2020.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o produženju roka - 01.10.2020.
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1 - 01.10.2020.
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2 - 01.10.2020.
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 3 - 01.10.2020.
 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije 2 - 02.10.2020.
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 4- 02.10.2020.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 04.11.2020.
 Преузмите документ Obavestenje o zaključenom ugovoru - 20.11.2020.

 

NABAVKA SVEŽEG MESA SPECIJALNE OBRADE
(BROJ 104/2020)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 08.09.2020
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 08.09.2020
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 19.10.2020.
 Преузмите документ Obavestenje o zaključenom ugovoru - 20.11.2020.

 

NABAVKA TRAJNIH SUVOMESNATIH PROIZVODA
(BROJ 116/2020)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 08.09.2020
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 08.09.2020
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 21.10.2020.
 Преузмите документ Obavestenje o zaključenom ugovoru - 20.11.2020.

 

NABAVKA OPREME ZA ŠTAMPARIJE
(BROJ 44/2020)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 06.05.2020
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 06.05.2020
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1 - 29.05.2020.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 12.06.2020.
 Преузмите документ Obavestenje o zaključenom ugovoru П 1 - 26.06.2020.

 

 

* * *

 

 

JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI 2020 GODINA

 

NABAVKA USLUGE SERVISIRANjA I OTKLANjANjA KVAROVA DIZEL AGREGATA
(BROJ 139/2020)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 23.12.2020
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 23.12.2020
 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije 1 - 30.12.2020

 

NABAVKA STAKLOREZAČKIH USLUGA
(BROJ 127/2020)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 16.10.2020
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 16.10.2020
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 30.10.2020.
 Преузмите документ Obavestenje o zaključenom ugovoru - 17.11.2020.

 

NABAVKA USLUGE SERVISIRANjA TRAFO STANICA
(BROJ 140/2020)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 13.10.2020
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 13.10.2020
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 30.10.2020.
 Преузмите документ Obavestenje o zaključenom ugovoru - 13.11.2020.

 

IZVOĐENJE RADOVA NA ZAMENI DELA GRAĐEVINSKE BRAVARIJE
(BROJ 138/2020)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 08.10.2020
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 08.10.2020
 Preuzmite dokument Pojašnjenje 1 - 16.10.2020
 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije 1 - 16.10.2020
 Preuzmite dokument Obaveštenje o produženju roka - 16.10.2020
 Preuzmite dokument Odluka o obustavi postupka - 20.11.2020.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o obustavi postupka - 27.11.2020.

 

NABAVKA PROTIVKLIZNIH, OBELEŽAVAJUĆIH TRAKA ZA STEPENIŠTA, ULAZE I OTIRAČE
(BROJ 131/2020)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 31.07.2020
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 31.07.2020
 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije - 03.08.2020
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1 - 06.08.2020.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 21.08.2020.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava - 27.08.2020.
 Преузмите документ Obavestenje o zaključenom ugovoru - 01.12.2020.

 

 

* * *

 

 

NABAVKE PO ČLANU 27. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA

 

NABAVKA DNEVNE I NEDELjNE ŠTAMPE ZA 2021. GODINU
(BROJ 16/2020)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 30.12.2020
 Preuzmite dokument Obrazac ponude - 30.12.2020
 Preuzmite dokument Izmena obrasca ponude - 04.01.2021

 

NABAVKA USLUGA IZRADE „POKLON KARTICA“ ZA DECU ZAPOSLENIH U UPRAVI ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE REPUBLIČKIH ORGANA
(BROJ 19/2020)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 29.12.2020
 Preuzmite dokument Obrazac ponude - 29.12.2020

 

NABAVKA SERIJSKE I ELEKTRONSKE PUBLIKACIJE
(BROJ 17/2020)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 18.12.2020
 Preuzmite dokument Obrazac ponude - 18.12.2020

 

NABAVKA USLUGE IZDAVANjA MEĐUNARODNIH OVLAŠĆENjA ZA UPRAVLjANjE TUĐIM MOTORNIM VOZILOM
(BROJ 13/2020)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 15.12.2020
 Preuzmite dokument Obrazac ponude - 15.12.2020

 

NABAVKA OPREME ZA CEĐENjE GROŽĐA-PNEUMATSKA PRESA
(BROJ 18/2020)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 14.12.2020
 Preuzmite dokument Obrazac ponude - 14.12.2020

 

hspace="12" border="0" title=" Preuzmite dokument " /> Obrazac ponude - 14.12.2020

 

NABAVKA TRAJNIH NOVOGODIŠNjIH JELKI
(BROJ 14/2020)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 04.12.2020
 Preuzmite dokument Obrazac ponude - 04.12.2020

 

NABAVKA NOVOGODIŠNjIH UKRASA ZA JELKE
(BROJ 15/2020)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 03.12.2020
 Preuzmite dokument Obrazac ponude - 03.12.2020

 

NABAVKA VATROGASNIH SREDSTAVA
(BROJ 12/2020)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 20.11.2020
 Preuzmite dokument Obrazac ponude - 20.11.2020

 

NABAVKA USLUGA RESERTIFIKACIJE QMS I HACCP SISTEMA I NADZORNE PROVERE ISMS SISTEMA
(BROJ 8/2020)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 13.11.2020
 Preuzmite dokument Obrazac ponude - 13.11.2020

 

NABAVKA BIBLIOTEČKE GRAĐE
(BROJ 11/2020)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 10.11.2020
 Preuzmite dokument Obrazac ponude - 10.11.2020

 

NABAVKA APARATA ZA SUŠENjE RUKU TIPA „AIRBLADE“ ILI „ODGOVARAJUĆI“
(BROJ 10/2020)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 06.11.2020
 Preuzmite dokument Obrazac ponude - 06.11.2020

 

NABAVKA BAŠTENSKIH GARNITURA I NAMEŠTAJA
(BROJ 9/2020)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 30.10.2020
 Preuzmite dokument Obrazac ponude - 30.10.2020

 

NABAVKA USLUGE ISPITIVANJA VODE U BAZENIMA U REZIDENCIJALNIM I REPREZENTATIVNIM OBJEKTIMA
(BROJ 6/2020)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 09.10.2020
 Preuzmite dokument Obrazac ponude - 09.10.2020

 

NABAVKA PRENOSIVE OPREME ZA PARKOVE U REZIDENCIJALNIM I REPREZENTATIVNIM OBJEKTIMA
(BROJ 7/2020)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 09.10.2020
 Preuzmite dokument Obrazac ponude - 09.10.2020

 

NABAVKA USLUGE OZONIRANjA PROSTORIJA REPUBLIČKIH ORGANA
(BROJ 3/2020)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 05.10.2020
 Preuzmite dokument Obrazac ponude - 02.10.2020

 

NABAVKA RADOVA NA RESTAURACIJI PARKETA U SALONIMA SVEČANOG DELA U PALATI SRBIJA
(BROJ 5/2020)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 21.09.2020
 Preuzmite dokument Obrazac ponude - 21.09.2020

 

NABAVKA DELOVA ZA FAN COIL UREĐAJE
(BROJ 4/2020)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 21.08.2020
 Preuzmite dokument Obrazac ponude - 21.08.2020

 

NABAVKA OGREVNOG DRVETA I CEPANICA ZA KAMINE
(BROJ 2/2020)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 18.08.2020
 Preuzmite dokument Obrazac ponude - 18.08.2020

 

NABAVKA USLUGE KONZERVACIJE I RESTAURACIJE UMETNIČKIH DELA
(BROJ 1/2020)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 10.08.2020
 Preuzmite dokument Obrazac ponude - 10.08.2020
 Preuzmite dokument Obaveštenje o dodeli ugovora - 14.10.2020.

 

 

* * *

 

 

NABAVKE PO ČLANU 39. STAV 2. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA

 

NABAVKA ALATA
(BROJ 137/2020)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 30.10.2020
 Preuzmite dokument Obrazac ponude - 30.10.2020

 

NABAVKA UGLjA
(BROJ 119/2020)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 25.08.2020
 Preuzmite dokument Obrazac ponude - 25.08.2020

 

 

NARUDžBENICA

 

NABAVKA GELA ZA SUVO PRANjE RUKU (ANTISEPTIK) SA PUMPICOM
(BROJ 1/2020)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 16.03.2020
 Preuzmite dokument Obrazac ponude - 16.03.2020

 

 

 

POGLEDAJTE ARHIVU

 

 Konkursi, oglasi, tenderi

 

Kontakt: Mila Sašić
Telefon: +381 11 265 88 75
e-mail: mila.sasic@uzzpro.gov.rs
 Vrh strane
Centralizovane javne nabavkeVestiInformatorInformacije od javnog značajaKonkursi, oglasi, tenderiBaza pravnih propisaBibliotekaDomenieUprava