Насловна » Конкурси, огласи, тендери

Конкурси, огласи, тендери


 

ЈАВНИ КОНКУРС

 

СПИСАК КАНДИДАТА СА ШИФРАМА МЕЂУ КОЈИМА СЕ СПРОВОДИ ИЗБОРНИ ПОСТУПАК

 Преузмите документ Списак кандидата са шифрама међу којима се спроводи изборни поступак

 

 

* * *

 

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2019. ГОДИНУ

 Преузмите документ План јавних набавки
 Преузмите документ Измена плана јавних набавки

 

 

* * *

 

 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ ПО ОВЛАШЋЕЊУ

 

НАБАВКА - ИЗРАДA КАНЦЕЛАРИЈСКОГ И КУХИЊСКОГ НАМЕШТАЈА И КУХИЊСКЕ ОПРЕМЕ ЗА ПОСЛОВНИ ПРОСТОР НА XVIII СПРАТУ ОБЈЕКТА „БЕОГРАЂАНКА“ У БЕОГРАДУ, УЛИЦА МАСАРИКОВА БРОЈ 5
(БРОЈ 5/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 10.07.2019
 Преузмите документ Конкурсна документација - 10.07.2019
 Преузмите документ Прилог конкурсној документацији - 10.07.2019.
 Преузмите документ Измена конкурсне документације - 12.07.2019
 Преузмите документ Обавештење о продужењу рока - 12.07.2019
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1 - 12.07.2019.

 

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ДЕЛУ ОБЈЕКТА У УЛИЦИ КНЕЗА МИЛОША БРОЈ 20
(БРОЈ 6/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 11.06.2019
 Преузмите документ Конкурсна документација - 11.06.2019
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1 - 18.06.2019.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 2 - 25.06.2019.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 3 - 27.06.2019.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 4 - 10.07.2019.
 Преузмите документ Обавештење о продужењу рока - 10.07.2019

 

НАБАВКА ДОБАРА-РАЧУНАРСКА ОПРЕМА (РАДНЕ СТАНИЦЕ, ШТАМПАЧИ, МРЕЖЕ, ПРОЈЕКТОР СА ПЛАТНОМ И ПРЕЗЕНТЕРОМ)
(БРОЈ 2/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 21.02.2019
 Преузмите документ Конкурсна документација - 21.02.2019
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1 - 28.02.2019.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 2 - 28.02.2019.
 Преузмите документ Измена конкурсне документације - 28.02.2019.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 07.03.2019.
 Преузмите документ Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права - 15.03.2019.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 11.04.2019.

 

НАБАВКА ГОРИВА
(БРОЈ 3/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 20.02.2019
 Преузмите документ Конкурсна документација - 20.02.2019
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 01.03.2019.

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ СЛУЖБЕНОГ ПУТОВАЊА У ЗЕМЉИ И ИНОСТРАНСТВУ
(БРОЈ 4/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 16.04.2019
 Преузмите документ Конкурсна документација - 16.04.2019
 Преузмите документ Одлука о закључењу оквирног споразума - 25.04.2019.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума - 14.05.2019.
 Преузмите документ Одлука о издавању наруџбенице - 20.05.2019.
 Преузмите документ Обавештење о издатој наруџбеници - 22.05.2019.
 Преузмите документ Одлука о издавању наруџбенице 2- 17.06.2019.
 Преузмите документ Обавештење о издатој наруџбеници 2 - 18.06.2019.

 

 

* * *

 

ОГЛАСИ

 

ОТУЂЕЊЕ ВИНА И РАКИЈЕ
(БРОЈ 3/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 14.06.2019.

 

 

ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК ЗА 2019 ГОДИНУ

 

НАБАВКА УСЛУГЕ СЕРВИСИРАЊА И ОДРЖАВАЊА ВОЗИЛА МАРКЕ LEXUS СА УГРАДЊОМ ОРИГИНАЛНИХ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА СЕРТИФИКОВАНИХ ОД СТРАНЕ ПРОИЗВОЂАЧА ВОЗИЛА
(БРОЈ 102/2019)

 Преузмите документ Конкурсна документација - 25.06.2019
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 17.07.2019.

 

НАБАВКА РЕПРОМАТЕРИЈАЛА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИДРОТЕХНИЧКИХ СИСТЕМА
(БРОЈ 70/2019)

 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 22.05.2019
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора - 05.06.2019.

 

НАБАВКА ЈЕДНОГОДИШЊЕГ САДНОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА ЕКСТЕРИЈЕР И ДЕКОРАТИВНОГ САДНОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА ЕНТЕРИЈЕР
(БРОЈ 71/2019)

 Преузмите документ Обавештење о покретању пеговарачког поступка - 10.05.2019
 Преузмите документ Конкурсна документација - 10.05.2019
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 05.06.2019.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора П 2 - 25.06.2019.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора П 3 - 25.06.2019.

 

НАБАВКА УСЛУГА ОДРЖАВАЊА И ОТКЛАЊАЊЕ КВАРОВА ЛИФТОВСКИХ ПОСТРОЈЕЊА
(БРОЈ 18/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 01.03.2019.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 12.03.2019.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора П 1 - 21.03.2019.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора П 4 - 21.03.2019.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора П 7 - 21.03.2019.

 

 

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК 2019 ГОДИНА

 

НАБАВКА СИТНОГ ИНВЕНТАРА ЗА ПОТРЕБЕ СЕКТОРА ЗА УГОСТИТЕЉСКЕ УСЛУГЕ И СЕКТОРА ЗА РЕПРЕЗЕНТАТИВНЕ ОБЈЕКТЕ И БИРОТЕХНИЧКЕ ПОСЛОВЕ (ПАРТИЈА 3 – СИТАН ИНВЕНТАР)
(БРОЈ 112/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 18.07.2019
 Преузмите документ Конкурсна документација - 18.07.2019

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА И СЕРВИСИРАЊА БИРОТЕХНИЧКЕ ОПРЕМЕ
(БРОЈ 116/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 18.07.2019
 Преузмите документ Конкурсна документација - 18.07.2019

 

НАБАВКА РЕПРОМАТЕРИЈАЛА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКЕ БРАВАРИЈЕ И СТОЛАРИЈЕ
(БРОЈ 106/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 11.07.2019
 Преузмите документ Конкурсна документација - 11.07.2019
 Преузмите документ Измена конкурсне документације - 12.07.2019

 

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА МОДЕРНИЗАЦИЈИ ЛИФТОВСКОГ ПОСТРОЈЕЊА У ОБЈЕКТУ БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА БРОЈ 84 - ДУПЛЕКС
(БРОЈ 105/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 05.07.2019
 Преузмите документ Конкурсна документација - 05.07.2019

 

НАБАВКА COCA-COLE И SCHWEPPES-A И ДРУГИХ ГАЗИРАНИХ СОКОВА
(БРОЈ 104/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 02.07.2019
 Преузмите документ Конкурсна документација - 02.07.2019

 

НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА ПОТРЕБЕ СЕКТОРА ЗА УГОСТИТЕЉСКЕ УСЛУГЕ.
(БРОЈ 55/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 14.06.2019
 Преузмите документ Конкурсна документација - 14.06.2019
 Преузмите документ Измена и допуна конкурсне документације - 24.06.2019
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 19.07.2019.

 

НАБАВКА БИРОТЕХНИЧКЕ ОПРЕМЕ ЗА ШТАМПАРИЈЕ
(БРОЈ 24/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 07.06.2019
 Преузмите документ Конкурсна документација - 07.06.2019
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1 - 01.07.2019.
 Преузмите документ Измена конкурсне документације - 01.07.2019
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 2 - 04.07.2019.

 

НАБАВКА ПВЦ И ПАПИРНЕ ГАЛАНТЕРИЈЕ
(БРОЈ 78/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 30.05.2019
 Преузмите документ Конкурсна документација - 30.05.2019
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1 - 05.06.2019.
 Преузмите документ Нова конкурсна документација - 12.06.2019
 Преузмите документ Измена конкурсне документације - 12.06.2019
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 03.07.2019.

 

НАБАВКА СИЈАЛИЦА, СВЕТИЉКИ И ПРАТЕЋЕГ МАТЕРИЈАЛА
(БРОЈ 69/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 16.05.2019
 Преузмите документ Конкурсна документација - 16.05.2019
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 01.07.2019.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора - 15.07.2019.

 

НАБАВКА СИТНОГ ИНВЕНТАРА ЗА ПОТРЕБЕ СЕКТОРА ЗА УГОСТИТЕЉСКЕ УСЛУГЕ И СЕКТОРА ЗА РЕПРЕЗЕНТАТИВНЕ ОБЈЕКТЕ И БИРОТЕХНИЧКЕ ПОСЛОВЕ
(БРОЈ 74/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 16.05.2019
 Преузмите документ Конкурсна документација - 16.05.2019
 Преузмите документ Измена конкурсне документације 1 - 05.06.2019
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1 - 07.06.2019.
 Преузмите документ Измена конкурсне документације2 - 11.06.2019
 Преузмите документ Обавештење о продужењу рока - 11.06.2019
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 26.06.2019.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора П 2 - 01.07.2019.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора П 1 - 01.07.2019.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора П 4 - 01.07.2019.
 Преузмите документ Обавештење о обустави поступка за П 3 - 09.07.2019.

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА И СЕРВИСИРАЊА КОТЛОВСКИХ ПОСТРОЈЕЊА И ИНСТАЛАЦИЈА ЦЕНТРАЛНОГ ГРЕЈАЊА СА ОТКЛАЊАЊЕМ КВАРОВА
(БРОЈ 51/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 14.05.2019
 Преузмите документ Конкурсна документација - 14.05.2019
 Преузмите документ Измена конкурсне документације - 04.06.2019
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 27.06.2019.
 Преузмите документ Обавештење о нзакљученом уговору - 03.07.2019.

 

НАБАВКА УСЛУГА СЕРВИСИРАЊА, ОДРЖАВАЊА И ПОПРАВКЕ УГОСТИТЕЉСКЕ ОПРЕМЕ
(БРОЈ 68/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 13.05.2019
 Преузмите документ Конкурсна документација - 13.05.2019
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 25.06.2019.

 

НАБАВКА УСЛУГА СЕРВИСИРАЊА И ОДРЖАВАЊА ВОЗИЛА
(БРОЈ 47/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 19.04.2019
 Преузмите документ Конкурсна документација - 19.04.2019
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1 - 10.05.2019.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 31.05.2019.
 Преузмите документ Обавештење о обустави поступка за П 3 - 13.06.2019.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора за П 1 - 21.06.2019.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора за П 4 - 21.06.2019.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора за П 6 - 21.06.2019.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора за П 2 - 25.06.2019.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора за П 8 - 26.06.2019.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора за П 7 - 28.06.2019.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора за П 5 - 11.07.2019.

 

НАБАВКА СЛУЖБЕНЕ, ЗАШТИТНЕ И РАДНЕ ОДЕЋЕ И ОБУЋЕ ЗА ПОТРЕБЕ ЗАПОСЛЕНИХ У УПРАВИ ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА
(БРОЈ 54/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 12.04.2019
 Преузмите документ Конкурсна документација - 12.04.2019
 Преузмите документ Измена конкурсне документације - 23.04.2019.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 28.05.2019.
 Преузмите документ Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права - 11.06.2019.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора П 3 - 28.06.2019.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора П 4 - 28.06.2019.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора П 5 - 28.06.2019.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора П 6 - 28.06.2019.
 Преузмите документ Одлука о обустави поступка за П 1 - 10.07.2019.

 

 

 

* * *

 

 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 2019 ГОДИНА

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА И ОТКЛАЊАЊА КВАРОВА КЛИЗНИХ ВРАТА, КАПИЈА И РАМПИ
(БРОЈ 110/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 19.07.2019
 Преузмите документ Конкурсна документација - 19.07.2019

 

НАБАВКА УСЛУГЕ РЕДОВНОГ ИСПИТИВАЊА ХРАНЕ
(БРОЈ 108/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 16.07.2019
 Преузмите документ Конкурсна документација - 16.07.2019

 

НАБАВКА УСЛУГЕ СЕРВИСИРАЊА СИСТЕМА ЗА ДОЈАВУ ПОЖАРА „SIEMENS“
(БРОЈ 101/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 16.07.2019
 Преузмите документ Конкурсна документација - 16.07.2019

 

НАБАВКА УСЛУГE СЕРВИСИРАЊА ИЗДУВНИХ СИСТЕМА НА ВОЗИЛИМА
(БРОЈ 109/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 11.07.2019
 Преузмите документ Конкурсна документација - 11.07.2019

 

НАБАВКА ЧИЛЕРА ЗА ОБЈЕКАТ У УЛИЦИ АНДРИЋЕВ ВЕНАЦ 1
(БРОЈ 107/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 08.07.2019
 Преузмите документ Конкурсна документација - 08.07.2019
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1 - 12.07.2019.

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ДИМЊАКА И КОТЛОВА СА ПЛАМЕНО ДИМНЕ СТРАНЕ
(БРОЈ 91/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 02.07.2019
 Преузмите документ Конкурсна документација - 02.07.2019
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 19.07.2019.

 

УСЛУГА СЕРВИСИРАЊА И ПОПРАВКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ ОПРЕМЕ У ОБЈЕКТИМА РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА
(БРОЈ 100/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 25.06.2019
 Преузмите документ Конкурсна документација - 25.06.2019
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 12.07.2019.

 

НАБАВКА ТЕПИХА И ИТИСОНА
(БРОЈ 88/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 21.06.2019
 Преузмите документ Конкурсна документација - 21.06.2019
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 04.07.2019.

 

НАБАВКА УСЛУГА ОДРЖАВАЊА СИСТЕМА ВИДЕО НАДЗОРА И КОНТРОЛА УЛАЗА У СИСТЕМ САЛУ УЗЗПРО
(БРОЈ 103/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 20.06.2019
 Преузмите документ Конкурсна документација - 20.06.2019
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 04.07.2019.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора - 12.07.2019.

 

НАБАВКА КОНТЕЈНЕРСКОГ БЛОКА
(БРОЈ 96/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 19.06.2019
 Преузмите документ Конкурсна документација - 19.06.2019
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 03.07.2019.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора - 12.07.2019.

 

НАБАВКА МОБИЛНИХ ТЕЛЕФОНА
(БРОЈ 99/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 18.06.2019
 Преузмите документ Конкурсна документација - 18.06.2019
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 28.06.2019.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора - 08.07.2019.

 

НАБАВКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ ОПРЕМЕ-ТЕЛЕФОНА И ФАКС АПАРАТА
(БРОЈ 97/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 18.06.2019
 Преузмите документ Конкурсна документација - 18.06.2019
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 05.07.2019.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора П 1- 17.07.2019.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора П 2- 17.07.2019.

 

СЕРВИСИРАЊА ФИСКАЛНИХ КАСА
(БРОЈ 98/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 14.06.2019
 Преузмите документ Конкурсна документација - 14.06.2019
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 27.06.2019.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора П 2- 08.07.2019.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора П 1- 10.07.2019.

 

НАБАВКА ФАСЦИКЛИ И РЕГИСТРАТОРА
(БРОЈ 90/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 11.06.2019
 Преузмите документ Конкурсна документација - 11.06.2019
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 21.06.2019.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора - 04.07.2019.

 

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА САНАЦИЈИ ХИДРОИЗОЛАЦИЈЕ РАВНИХ КРОВОВА
(БРОЈ 73/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 05.06.2019
 Преузмите документ Конкурсна документација - 05.06.2019
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1 - 10.06.2019.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 26.06.2019.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора - 11.07.2019.

 

ЗАКУП ОПРЕМЕ ЗА СИМУЛТАНО ПРЕВОЂЕЊЕ
(БРОЈ 79/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 05.06.2019
 Преузмите документ Конкурсна документација - 05.06.2019
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 19.06.2019.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора - 19.07.2019.

 

НАБАВКА РЕНДГЕН УРЕЂАЈА ЗА КОНТРОЛУ УЛАЗА ЗА ОБЈЕКАТ У УЛИЦИ НЕМАЊИНА 22-26
(БРОЈ 85/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 03.06.2019
 Преузмите документ Конкурсна документација - 03.06.2019
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 14.06.2019.
 Преузмите документ Обавештење о нзакљученом уговору - 03.07.2019.

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ВИДЕО НАДЗОРА
(БРОЈ 80/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 22.05.2019
 Преузмите документ Конкурсна документација - 22.05.2019
 Преузмите документ Измена конкурсне документације - 24.05.2019
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 10.06.2019.
 Преузмите документ Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права - 18.06.2019.

 

НАБАВКА ЗАВЕСА И ДРАПЕРИЈА
(БРОЈ 12/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 19.02.2019
 Преузмите документ Конкурсна документација - 19.02.2019
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1 - 22.02.2019.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 07.03.2019.

 

 

ПОГЛЕДАЈТЕ АРХИВУ

 

 Конкурси, огласи, тендери

 

Контакт: Мила Сашић
Телефон: +381 11 265 88 75
e-mail: mila.sasic@uzzpro.gov.rs
 Врх стране
Централизоване јавне набавкеВестиИнформаторИнформације од јавног значајаКонкурси, огласи, тендериБаза правних прописаБиблиотекаДомениeУправа