Насловна » Конкурси, огласи, тендери

Конкурси, огласи, тендери


 

ЈАВНИ КОНКУРС

 

Тренутно нема конкурса за објаву

 

* * *

 

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2019. ГОДИНУ

 Преузмите документ План јавних набавки
 Преузмите документ Измена плана јавних набавки

 

 

* * *

 

 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ ПО ОВЛАШЋЕЊУ

 

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ПРИВОЂЕЊУ НАМЕНИ ОБЈЕКАТА ЗА РЕПРЕЗЕНТАТИВНЕ ПОТРЕБЕ СМЕШТАЈА СТРАНИХ ГОСТИЈУ МИНИСТАРСТВА СПОЉНИХ ПОСЛОВА
(БРОЈ 10/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 08.11.2019
 Преузмите документ Конкурсна документација - 08.11.2019

 

НАБАВКA УСЛУГЕ ФИЗИЧКО-ТЕХНИЧКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА СА НАДГЛЕДАЊЕМ ВИДЕО НАДЗОРА И ПРОТИВПОЖАРНОГ ДЕЖУРСТВА
(БРОЈ 7/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 11.10.2019
 Преузмите документ Конкурсна документација - 11.10.2019
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1 - 17.10.2019.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 01.11.2019.

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ЧИШЋЕЊА ЗГРАДА
(БРОЈ 8/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 10.10.2019
 Преузмите документ Конкурсна документација - 10.10.2019
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1 - 14.10.2019.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 30.10.2019.

 

НАБАВКА - ИЗРАДA КАНЦЕЛАРИЈСКОГ И КУХИЊСКОГ НАМЕШТАЈА И КУХИЊСКЕ ОПРЕМЕ ЗА ПОСЛОВНИ ПРОСТОР НА XVIII СПРАТУ ОБЈЕКТА „БЕОГРАЂАНКА“ У БЕОГРАДУ, УЛИЦА МАСАРИКОВА БРОЈ 5
(БРОЈ 5/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 10.07.2019
 Преузмите документ Конкурсна документација - 10.07.2019
 Преузмите документ Прилог конкурсној документацији - 10.07.2019.
 Преузмите документ Измена конкурсне документације - 12.07.2019
 Преузмите документ Обавештење о продужењу рока - 12.07.2019
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1 - 12.07.2019.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 26.07.2019.
 Преузмите документ Одлука о измени уговора - 15.10.2019.

 

НАБАВКА ДОБАРА-РАЧУНАРСКА ОПРЕМА (РАДНЕ СТАНИЦЕ, ШТАМПАЧИ, МРЕЖЕ, ПРОЈЕКТОР СА ПЛАТНОМ И ПРЕЗЕНТЕРОМ)
(БРОЈ 2/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 21.02.2019
 Преузмите документ Конкурсна документација - 21.02.2019
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1 - 28.02.2019.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 2 - 28.02.2019.
 Преузмите документ Измена конкурсне документације - 28.02.2019.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 07.03.2019.
 Преузмите документ Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права - 15.03.2019.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 11.04.2019.

 

НАБАВКА ГОРИВА
(БРОЈ 3/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 20.02.2019
 Преузмите документ Конкурсна документација - 20.02.2019
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 01.03.2019.

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ СЛУЖБЕНОГ ПУТОВАЊА У ЗЕМЉИ И ИНОСТРАНСТВУ
(БРОЈ 4/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 16.04.2019
 Преузмите документ Конкурсна документација - 16.04.2019
 Преузмите документ Одлука о закључењу оквирног споразума - 25.04.2019.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума - 14.05.2019.
 Преузмите документ Одлука о издавању наруџбенице - 20.05.2019.
 Преузмите документ Обавештење о издатој наруџбеници - 22.05.2019.
 Преузмите документ Одлука о издавању наруџбенице 2- 17.06.2019.
 Преузмите документ Обавештење о издатој наруџбеници 2 - 18.06.2019.
 Преузмите документ Одлука о издавању наруџбенице 3- 25.09.2019.
 Преузмите документ Обавештење о издатој наруџбеници 2 - 30.09.2019.

 

 

* * *

 

ОГЛАСИ

 

ОТУЂЕЊЕ ВИНА И РАКИЈЕ
(БРОЈ 4/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 12.11.2019.

 

 

ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК ЗА 2019 ГОДИНУ

 

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА МОДЕРНИЗАЦИЈИ ЛИФТОВСКОГ ПОСТРОЈЕЊА У ОБЈЕКТУ БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА БРОЈ 84 – ДУПЛЕКС
(БРОЈ 130/2019)

 Преузмите документ Одлука о обустави поступка - 27.09.2019
 Преузмите документ Обавештење о обустави поступка - 08.10.2019

 

 

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК 2019 ГОДИНА

 

НАБАВКА КАФЕ И ОСТАЛИХ НАПИТАКА
(БРОЈ 161/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 07.11.2019
 Преузмите документ Конкурсна документација - 07.11.2019

 

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ОДРЖАВАЊУ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ, ТЕРМОТЕХНИЧКИХ И ЕЛЕКТРОНСКИХ СИСТЕМА
(БРОЈ 155/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 01.11.2019
 Преузмите документ Конкурсна документација - 01.11.2019

 

НАБАВКА УСЛУГЕ СЕРВИСИРАЊА И ОТКЛАЊАЊЕ КВАРОВА СПЛИТ ЈЕДИНИЦА
(БРОЈ 141/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 23.10.2019
 Преузмите документ Конкурсна документација - 23.10.2019
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1 - 06.11.2019.

 

НАБАВКА УСЛУГА ОДРЖАВАЊА И ОТКЛАЊАЊЕ КВАРОВА ЛИФТОВСКИХ ПОСТРОЈЕЊА
(БРОЈ 148/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 22.10.2019
 Преузмите документ Конкурсна документација - 22.10.2019

 

НАБАВКА СЛУЖБЕНЕ, ЗАШТИТНЕ И РАДНЕ ОДЕЋЕ И ОБУЋЕ ЗА ПОТРЕБЕ ЗАПОСЛЕНИХ У УПРАВИ ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА- СЛУЖБЕНА ОДЕЛА
(БРОЈ 121/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 18.10.2019
 Преузмите документ Конкурсна документација - 18.10.2019
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1 - 24.10.2019.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 2 - 25.10.2019.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 3 - 25.10.2019.

 

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА МОДЕРНИЗАЦИЈИ ЛИФТОВСКОГ ПОСТРОЈЕЊА У ОБЈЕКТУ БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА БРОЈ 84 - ДУПЛЕКС
(БРОЈ 152/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 15.10.2019
 Преузмите документ Конкурсна документација - 15.10.2019
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1 - 28.10.2019.
 Преузмите документ Измена конкурсне документације 1 - 28.10.2019.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 2 - 01.11.2019.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 3 - 01.11.2019.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 4 - 04.11.2019.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 5 - 08.11.2019.
 Преузмите документ Измена конкурсне документације 2 - 12.11.2019.
 Преузмите документ Обавештење о продужењу рока - 12,11.2019.

 

НАБАВКА ДРЖАВНИХ ЗАСТАВА
(БРОЈ 146/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 09.10.2019
 Преузмите документ Конкурсна документација - 09.10.2019
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 18.11.2019.

 

НАБАВКА ВИНА
(БРОЈ 142/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 04.10.2019
 Преузмите документ Конкурсна документација - 04.10.2019
 Преузмите документ Измена конкурсне документације 1 - 31.10.2019.
 Преузмите документ Обавештење о подужењу рока - 31.10.2019.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 18.11.2019.

 

НАБАВКА ПРИРОДНИХ СОКОВА
(БРОЈ 140/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 04.10.2019
 Преузмите документ Конкурсна документација - 04.10.2019
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 07.11.2019.

 

НАБАВКА РЕПРОМАТЕРИЈАЛА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЕЛЕКТРОНСКИХ СИСТЕМА И ИНСТАЛАЦИЈА
(БРОЈ 144/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 03.10.2019
 Преузмите документ Конкурсна документација - 03.10.2019
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 13.11.2019.

 

НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА ПОТРЕБЕ СЕКТОРА ЗА УГОСТИТЕЉСКЕ УСЛУГЕ
(БРОЈ 139/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 01.10.2019
 Преузмите документ Конкурсна документација - 01.10.2019
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 07.11.2019.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора - 19.11.2019.

 

НАБАВКА МЛЕКА И МЛЕЧНИХ ПРОИЗВОДА
(БРОЈ 136/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 27.09.2019
 Преузмите документ Конкурсна документација - 27.09.2019
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 04.11.2019.

 

НАБАВКА СВЕЖЕГ МЕСА СПЕЦИЈАЛНЕ ОБРАДЕ
(БРОЈ 138/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 26.09.2019
 Преузмите документ Конкурсна документација - 26.09.2019
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 05.11.2019.

 

НАБАВКА ЧИЛЕРА ЗА ОБЈЕКАТ У УЛИЦИ АНДРИЋЕВ ВЕНАЦ 1
(БРОЈ 129/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 06.09.2019
 Преузмите документ Конкурсна документација - 06.09.2019
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1 - 11.09.2019.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 2 - 20.09.2019.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 3 - 26.09.2019.
 Преузмите документ Измена конкурсне документације 1 - 01.10.2019
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 4 - 01.10.2019.
 Преузмите документ Обавештење о подужењу рока - 01.10.2019.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 16.10.2019.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора - 13.11.2019.

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА И СЕРВИСИРАЊА БИРОТЕХНИЧКЕ ОПРЕМЕ
(БРОЈ 116/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 18.07.2019
 Преузмите документ Конкурсна документација - 18.07.2019
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 29.08.2019.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора П 2 - 19.09.2019.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора П 5 - 19.09.2019.

 

 

 

* * *

 

 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 2019 ГОДИНА

 

НАБАВКА УСЛУГЕ СЕРВИСИРАЊА СИСТЕМА ЗА ДОЈАВУ ПОЖАРА – ПОЈЕДИНАЧНИ СИСТЕМИ
(БРОЈ 169/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 19.11.2019
 Преузмите документ Конкурсна документација - 19.11.2019

 

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ ЧВРСТЕ НАДСТРЕШНИЦЕ ЗА ПОКРИВАЊЕ ДРВА ЗА КАМИН И СОЛИ ЗА ПОСИПАЊЕ СНЕГА У ВИЛИ МИР
(БРОЈ 173/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 14.11.2019
 Преузмите документ Конкурсна документација - 14.11.2019

 

НАБАВКА И УГРАДЊА ВАТРООТПОРНИХ ВРАТА
(БРОЈ 164/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 13.11.2019
 Преузмите документ Конкурсна документација - 13.11.2019

 

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ СИСТЕМА ЗА НАВОДЊАВАЊЕ У РЕЗИДЕНЦИЈАЛНИМ И РЕПРЕЗЕНТАТИВНИМ ОБЈЕКТИМА И ПАЛАТИ СРБИЈЕ
(БРОЈ 168/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 13.11.2019
 Преузмите документ Конкурсна документација - 13.11.2019

 

СЕРВИСИРАЊА И ОТКЛАЊАЊА КВАРОВА ДИЗЕЛ АГРЕГАТА
(БРОЈ 162/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 07.11.2019
 Преузмите документ Конкурсна документација - 07.11.2019

 

НАБАВКА УСЛУГE ХЕМИЈСКОГ ЧИШЋЕЊА ЗАВЕСА, ПОДНИХ ПРОСТИРКИ, ТАПАЦИРАНОГ НАМЕШТАЈА, ОДРЖАВАЊA МЕРМЕРНИХ ПОВРШИНА И ЧИШЋЕЊA ФАСАДА
(БРОЈ 160/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 04.11.2019
 Преузмите документ Конкурсна документација - 04.11.2019
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 19.11.2019.

 

НАБАВКА УСЛУГА УНАПРЕЂЕЊА И ИЗРАДЕ НОВИХ ФУНКЦИОНАЛНОСТИ ЗА АПЛИКАЦИЈУ ДАКТИЛОБИРОА
(БРОЈ 157/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 30.10.2019
 Преузмите документ Конкурсна документација - 30.10.2019
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 14.11.2019.

 

НАСТАВАК ИЗВОЂЕЊА РАДОВА НА ЗАМЕНИ ДОТРАЈАЛИХ ЦЕВИ ЗА САКУПЉАЊЕ КОНДЕНЗА У ОБЈЕКТУ У УЛИЦИ НЕМАЊИНА 22-26.
(БРОЈ 159/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 24.10.2019
 Преузмите документ Конкурсна документација - 24.10.2019
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 07.11.2019.

 

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА САНАЦИЈИ ВОДОВОДНЕ И КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ У ОБЈЕКТИМА АНДРИЋЕВ ВЕНАЦ 1 И НЕМАЊИНА 22-26
(БРОЈ 150/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 22.10.2019
 Преузмите документ Конкурсна документација - 22.10.2019
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 05.11.2019.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора - 14.11.2019.

 

НАБАВКА ФРАНКИР МАШИНЕ
(БРОЈ 154/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 17.10.2019
 Преузмите документ Конкурсна документација - 17.10.2019
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 04.11.2019.

 

НАБАВКА ВЕШТАЧКОГ ЂУБРИВА И ХЕМИЈСКИХ СРЕДСТАВА ЗА ЗАШТИТУ ВОЋЊАКА И ВИНОГРАДА И ЗА ПОТРЕБЕ ХОРТИКУЛТУРЕ
(БРОЈ 124/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 20.08.2019
 Преузмите документ Конкурсна документација - 20.08.2019
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1 - 23.08.2019.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 09.09.2019.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 30.09.2019.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П 1 - 10.10.2019.

 

НАБАВКА УСЛУГЕ СЕРВИСИРАЊА ТРАФО СТАНИЦА
(БРОЈ 119/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 13.08.2019
 Преузмите документ Конкурсна документација - 13.08.2019
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 27.08.2019.

 

НАБАВКА ЗАВЕСА И ДРАПЕРИЈА
(БРОЈ 12/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 19.02.2019
 Преузмите документ Конкурсна документација - 19.02.2019
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1 - 22.02.2019.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 07.03.2019.

 

 

НАБАВКЕ ПО ЧЛАНУ 39. СТАВ 2. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

 

НАБАВКА АЛАТА
(БРОЈ 176/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 19.11.2019
 Преузмите документ Образац понуде - 19.11.2019

 

НАБАВКА ВАТРОГАСНИХ СРЕДСТАВА
(БРОЈ 170/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 12.11.2019
 Преузмите документ Образац понуде - 12.11.2019

 

НАБАВКА ДЕКОРАТИВНОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА ЕНТЕРИЈЕРЕ И ЕКСТЕРИЈЕРЕ РЕПРЕЗЕНТАТИВНИХ И РЕЗИДЕНЦИЈАЛНИХ ОБЈЕКАТА
(БРОЈ 172/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 08.11.2019
 Преузмите документ Образац понуде - 08.11.2019
 Преузмите документ Обавештење о измени рока за подношење понуда - 12.11.2019

 

ИЗРАДА СТУДИЈЕ ОПРАВДАНОСТИ ПРИВОЂЕЊА НАМЕНИ ПОСТОЈЕЋЕГ БУНАРА СА ТЕХНИЧКОМ ВОДОМ
(БРОЈ 167/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 07.11.2019
 Преузмите документ Образац понуде - 07.11.2019

 

 

ПОГЛЕДАЈТЕ АРХИВУ

 

 Конкурси, огласи, тендери

 

Контакт: Мила Сашић
Телефон: +381 11 265 88 75
e-mail: mila.sasic@uzzpro.gov.rs
 Врх стране
Централизоване јавне набавкеВестиИнформаторИнформације од јавног значајаКонкурси, огласи, тендериБаза правних прописаБиблиотекаДомениeУправа