Насловна » Конкурси, огласи, тендери

Конкурси, огласи, тендери


 

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2019. ГОДИНУ

 Преузмите документ План јавних набавки
 Преузмите документ Измена плана јавних набавки

 

 

* * *

 

 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ ПО ОВЛАШЋЕЊУ

 

НАБАВКА ДОБАРА-РАЧУНАРСКА ОПРЕМА (РАДНЕ СТАНИЦЕ, ШТАМПАЧИ, МРЕЖЕ, ПРОЈЕКТОР СА ПЛАТНОМ И ПРЕЗЕНТЕРОМ)
(БРОЈ 2/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 21.02.2019
 Преузмите документ Конкурсна документација - 21.02.2019
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1 - 28.02.2019.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 2 - 28.02.2019.
 Преузмите документ Измена конкурсне документације - 28.02.2019.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 07.03.2019.
 Преузмите документ Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права - 15.03.2019.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 11.04.2019.

 

НАБАВКА ГОРИВА
(БРОЈ 3/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 20.02.2019
 Преузмите документ Конкурсна документација - 20.02.2019
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 01.03.2019.

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ СЛУЖБЕНОГ ПУТОВАЊА У ЗЕМЉИ И ИНОСТРАНСТВУ
(БРОЈ 4/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 16.04.2019
 Преузмите документ Конкурсна документација - 16.04.2019
 Преузмите документ Одлука о закључењу оквирног споразума - 25.04.2019.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума - 14.05.2019.
 Преузмите документ Одлука о издавању наруџбенице - 20.05.2019.
 Преузмите документ Обавештење о издатој наруџбеници - 22.05.2019.

 

 

* * *

 

ОГЛАСИ

 

ПРОДАЈА ЕЛЕКТРОНСКОГ ОТПАДА
(БРОЈ 2/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 28.03.2019.

 

ОТУЂЕЊЕ ВИНА И РАКИЈЕ
(БРОЈ 1/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 25.03.2019.

 

 

ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК ЗА 2019 ГОДИНУ

 

НАБАВКА РЕПРОМАТЕРИЈАЛА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИДРОТЕХНИЧКИХ СИСТЕМА
(БРОЈ 70/2019)

 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 22.05.2019

 

НАБАВКА ЈЕДНОГОДИШЊЕГ САДНОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА ЕКСТЕРИЈЕР И ДЕКОРАТИВНОГ САДНОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА ЕНТЕРИЈЕР
(БРОЈ 71/2019)

 Преузмите документ Обавештење о покретању пеговарачког поступка - 10.05.2019
 Преузмите документ Конкурсна документација - 10.05.2019

 

НАБАВКА УСЛУГА ОДРЖАВАЊА И ОТКЛАЊАЊЕ КВАРОВА ЛИФТОВСКИХ ПОСТРОЈЕЊА
(БРОЈ 18/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 01.03.2019.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 12.03.2019.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора П 1 - 21.03.2019.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора П 4 - 21.03.2019.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора П 7 - 21.03.2019.

 

 

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК 2019 ГОДИНА

 

НАБАВКА СИЈАЛИЦА, СВЕТИЉКИ И ПРАТЕЋЕГ МАТЕРИЈАЛА
(БРОЈ 69/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 16.05.2019
 Преузмите документ Конкурсна документација - 16.05.2019

 

НАБАВКА СИТНОГ ИНВЕНТАРА ЗА ПОТРЕБЕ СЕКТОРА ЗА УГОСТИТЕЉСКЕ УСЛУГЕ И СЕКТОРА ЗА РЕПРЕЗЕНТАТИВНЕ ОБЈЕКТЕ И БИРОТЕХНИЧКЕ ПОСЛОВЕ
(БРОЈ 74/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 16.05.2019
 Преузмите документ Конкурсна документација - 16.05.2019

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА И СЕРВИСИРАЊА КОТЛОВСКИХ ПОСТРОЈЕЊА И ИНСТАЛАЦИЈА ЦЕНТРАЛНОГ ГРЕЈАЊА СА ОТКЛАЊАЊЕМ КВАРОВА
(БРОЈ 51/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 14.05.2019
 Преузмите документ Конкурсна документација - 14.05.2019

 

НАБАВКА УСЛУГА СЕРВИСИРАЊА, ОДРЖАВАЊА И ПОПРАВКЕ УГОСТИТЕЉСКЕ ОПРЕМЕ
(БРОЈ 68/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 13.05.2019
 Преузмите документ Конкурсна документација - 13.05.2019

 

НАБАВКА ИЗВОЂЕЊА РАДОВА-НАСТАВАК РЕКОНСТРУКЦИЈЕ ПЛАТОА И СТАЗА У КОМПЛЕКСУ ВИЛЕ ЗЛАТНИ БРЕГ У СМЕДЕРЕВУ
(БРОЈ 63/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 25.04.2019
 Преузмите документ Конкурсна документација - 25.04.2019
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1 - 22.05.2019.

 

НАБАВКА УСЛУГА СЕРВИСИРАЊА И ОДРЖАВАЊА ВОЗИЛА
(БРОЈ 47/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 19.04.2019
 Преузмите документ Конкурсна документација - 19.04.2019
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1 - 10.05.2019.

 

НАБАВКА СВЕЖЕ И СМРЗНУТЕ РЕЧНЕ И МОРСКЕ РИБЕ
(БРОЈ 58/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 19.04.2019
 Преузмите документ Конкурсна документација - 19.04.2019
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 21.05.2019.

 

НАБАВКА СВЕЖЕГ СВИЊСКОГ МЕСА
(БРОЈ 56/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 17.04.2019
 Преузмите документ Конкурсна документација - 17.04.2019

 

НАБАВКА СЛУЖБЕНЕ, ЗАШТИТНЕ И РАДНЕ ОДЕЋЕ И ОБУЋЕ ЗА ПОТРЕБЕ ЗАПОСЛЕНИХ У УПРАВИ ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА
(БРОЈ 54/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 12.04.2019
 Преузмите документ Конкурсна документација - 12.04.2019
 Преузмите документ Измена конкурсне документације - 23.04.2019.

 

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА САНАЦИЈИ СПОЉНЕ ХИДРАНТСКЕ МРЕЖЕ ОБЈЕКТА ПАЛАТА СРБИЈА
(БРОЈ 45/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 12.04.2019
 Преузмите документ Конкурсна документација - 12.04.2019
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1 - 19.04.2019.

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ПРАЊА И ПЕГЛАЊА РАДНЕ ОДЕЋЕ, СТОЛЊАКА И ТЕКСТИЛНЕ ГАЛАНТЕРИЈЕ
(БРОЈ 39/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 09.04.2019
 Преузмите документ Конкурсна документација - 09.04.2019
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 14.05.2019.

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА И СЕРВИСИРАЊА БИРОТЕХНИЧКЕ ОПРЕМЕ
(БРОЈ 38/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 05.04.2019
 Преузмите документ Конкурсна документација - 05.04.2019
 Преузмите документ Измена конкурсне документације - 24.04.2019.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 20.05.2019.
 Преузмите документ Обавештењ о поднетом захтеву за заштиту права - 23.05.2019.

 

НАБАВКА ХЛЕБА И ПЕЦИВА
(БРОЈ 41/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 04.04.2019
 Преузмите документ Конкурсна документација - 04.04.2019
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 15.05.2019.

 

НАБАВКА ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА ПОТРЕБЕ СЕКТОРА ЗА УГОСТИТЕЉСКЕ УСЛУГЕ
(БРОЈ 37/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 01.04.2019
 Преузмите документ Конкурсна документација - 01.04.2019
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1 - 05.04.2019.
 Преузмите документ Измена конкурсне документације 1- 08.04.2019.
 Преузмите документ Измена конкурсне документације 2- 11.04.2019.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 2 - 19.04.2019.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 14.05.2019.

 

НАБАВКА РЕПРОМАТЕРИЈАЛА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИДРОТЕХНИЧКИХ СИСТЕМА
(БРОЈ 32/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 15.03.2019
 Преузмите документ Конкурсна документација - 15.03.2019
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1 - 27.03.2019.
 Преузмите документ Измена конкурсне документације 1 - 27.03.2019.
 Преузмите документ Одлука о обустави поступка - 19.04.2019
 Преузмите документ Обавештење о обустави поступка - 30.04.2019

 

НАБАВКА СВЕЖЕГ ВОЋА И ПОВРЋА
(БРОЈ 25/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 15.03.2019
 Преузмите документ Конкурсна документација - 15.03.2019
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 19.04.2019.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора - 16.05.2019.

 

НАБАВКА СМРЗНУТОГ И КОНЗЕРВИСАНОГ ВОЋА И ПОВРЋА
(БРОЈ 28/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 14.03.2019
 Преузмите документ Конкурсна документација - 14.03.2019
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 30.04.2019.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора П 2 - 23.05.2019.

 

ИЗВОЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИХ РАДОВА НА ТЕКУЋЕМ ОДРЖАВАЊУ
(БРОЈ 26/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 13.03.2019
 Преузмите документ Конкурсна документација - 13.03.2019
 Преузмите документ Измена конкурсне документације 1 - 01.04.2019.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1 - 01.04.2019.
 Преузмите документ Измена конкурсне документације 2 - 04.04.2019.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 08.05.2019.

 

НАБАВКА ПНЕУМАТИКА
(БРОЈ 20/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 05.03.2019
 Преузмите документ Конкурсна документација - 05.03.2019
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 12.04.2019.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора П 1 - 14.05.2019.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора П 2 - 14.05.2019.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора П 3 - 14.05.2019.

 

НАБАВКА УСЛУГЕ СЕРВИСИРАЊА ОПРЕМЕ ПРОИЗВОЂАЧА KONICA MINOLTA
(БРОЈ 23/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 01.03.2019
 Преузмите документ Конкурсна документација - 01.03.2019
 Преузмите документ Измена конкурсне документације - 01.03.2019.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1 - 11.03.2019.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 12.04.2019.
 Преузмите документ Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права - 24.04.2019.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора - 23.05.2019.

 

НАБАВКА САДНОГ И УКРАСНОГ БИЉА ЗА ЕКСТЕРИЈЕР И ЕНТЕРИЈЕР, РЕЗАНОГ ЦВЕЋА И ПОЗАМАНТЕРИЈЕ
(БРОЈ 7/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 28.02.2019.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 28.02.2019.
 Преузмите документ Измена конкурсне документације - 12.03.2019.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 17.04.2019.
 Преузмите документ Обавештење о обустави поступка за П2 и П3 - 30.04.2019
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора П 1 - 20.05.2019.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора П 4 - 20.05.2019.

 

НАБАВКА JAJA
(БРОЈ 22/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 27.02.2019.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 27.02.2019.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1 - 13.03.2019.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 2 - 27.03.2019.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 3 - 27.03.2019.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 05.04.2019.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора - 25.04.2019.

 

НАБАВКА КОБАСИЦА И ПОЛУТРАЈНИХ ПРОИЗВОДА
(БРОЈ 14/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 25.02.2019.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 25.02.2019.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 09.04.2019.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора - 06.05.2019.

 

НАБАВКА ТРАЈНИХ СУВОМЕСНАТИХ ПРОИЗВОДА
(БРОЈ 16/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 25.02.2019.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 25.02.2019.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 01.04.2019.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора - 16.04.2019.

 

НАБАВКА КОВЕРТИ
(БРОЈ 8/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 22.02.2019.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 22.02.2019.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 05.04.2019.
 Преузмите документ Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права - 15.04.2019.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора - 10.05.2019.

 

 

 

* * *

 

 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 2019 ГОДИНА

 

НАБАВКА ВУЛКАНИЗЕРСКИХ УСЛУГА И ЦЕНТРИРАЊА ВОЗИЛА
(БРОЈ 77/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 22.05.2019
 Преузмите документ Конкурсна документација - 22.05.2019

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ВИДЕО НАДЗОРА
(БРОЈ 80/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 22.05.2019
 Преузмите документ Конкурсна документација - 22.05.2019

 

НАБАВКА ИЗВОЂЕЊА СТОЛАРСКИХ РАДОВА У ОБЈЕКТИМА РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА
(БРОЈ 72/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 20.05.2019
 Преузмите документ Конкурсна документација - 20.05.2019

 

НАБАВКА ПРОТИВКЛИЗНИХ, ОБЕЛЕЖАВАЈУЋИХ ТРАКА И ОТИРАЧА ЗА СТЕПЕНИШТА И УЛАЗЕ У ОБЈЕКТУ НЕМАЊИНА 22-26
(БРОЈ 67/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 20.05.2019
 Преузмите документ Конкурсна документација - 20.05.2019

 

НАБАВКА КУТИЈА ЗА ПРЕСЕЉЕЊЕ
(БРОЈ 75/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 17.05.2019
 Преузмите документ Конкурсна документација - 17.05.2019

 

УСЛУГА СЕРВИСИРАЊА И ПОПРАВКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ ОПРЕМЕ У ОБЈЕКТИМА РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА
(БРОЈ 59/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 13.05.2019
 Преузмите документ Конкурсна документација - 13.05.2019

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ИЗРАДЕ ПРОЈЕКТА МОДЕРНИЗАЦИЈЕ ЛИФТОВСКИХ ПОСТРОЈЕЊА У ОБЈЕКТУ БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА БРОЈ 15 И ОБЈЕКТУ КНЕЗА МИЛОША БРОЈ 20
(БРОЈ 57/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 10.05.2019
 Преузмите документ Конкурсна документација - 10.05.2019

 

НАБАВКА УСЛУГЕ СЕРВИСА КОНФЕРЕНЦИЈСКОГ СИСТЕМА
(БРОЈ 62/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 30.04.2019
 Преузмите документ Конкурсна документација - 30.04.2019
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 16.05.2019.

 

НАБАВКА КУТИЈА ЗА ПРЕСЕЉЕЊЕ
(БРОЈ 61/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 25.04.2019
 Преузмите документ Конкурсна документација - 25.04.2019
 Преузмите документ Одлука о обустави поступка - 08.05.2019
 Преузмите документ Обавештење о обустави поступка - 14.05.2019

 

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА САНАЦИЈИ ДЕЛА ГРАЂЕВИНСКЕ БРАВАРИЈЕ
(БРОЈ 48/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 19.04.2019
 Преузмите документ Конкурсна документација - 19.04.2019
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 13.05.2019.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора - 22.05.2019.

 

НАБАВКА УСЛУГЕ УВОЂЕЊА И СЕРТИФИКАЦИЈЕ HALAL КВАЛИТЕТА
(БРОЈ 60/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 18.04.2019
 Преузмите документ Конкурсна документација - 18.04.2019
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 10.05.2019.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора - 10.05.2019.

 

НАБАВКА СПЛИТ ЈЕДИНИЦА
(БРОЈ 52/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 17.04.2019
 Преузмите документ Конкурсна документација - 17.04.2019
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1 - 24.04.2019
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 10.05.2019.

 

НАБАВКА УСЛУГА ПРУЖАЊА ОБЕЗБЕЂЕЊА ТРАНСПОРТА НОВЦА И ВРЕДНОСТИ
(БРОЈ 53/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 16.04.2019
 Преузмите документ Конкурсна документација - 16.04.2019
 Преузмите документ Измена конкурсне документације - 17.04.2019
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 13.05.2019.

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА КАНАЛИЗАЦИОНИХ ИНСТАЛАЦИЈА У ОБЈЕКТИМА РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА
(БРОЈ 40/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 11.04.2019
 Преузмите документ Конкурсна документација - 11.04.2019
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 08.05.2019.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора - 22.05.2019.

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ТАПАЦИРАЊА НАМЕШТАЈА
(БРОЈ 44/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 10.04.2019
 Преузмите документ Конкурсна документација - 10.04.2019
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 30.04.2019.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора - 20.05.2019.

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ТЕНИСКИХ ТЕРЕНА
(БРОЈ 43/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 03.04.2019
 Преузмите документ Конкурсна документација - 03.04.2019
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 17.04.2019.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора - 06.05.2019.

 

ПРАЖЊЕЊА СЕПАРАТОРA И ОДРЖАВАЊА МАСНИХ ЈАМА И ОДВОДА
(БРОЈ 36/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 29.03.2019
 Преузмите документ Конкурсна документација - 29.03.2019
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1 - 05.04.2019.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 19.04.2019.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора - 07.05.2019.

 

НАБАВКА МОТОРНОГ УЉА ЗА ДОЛИВАЊЕ
(БРОЈ 34/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 29.03.2019
 Преузмите документ Конкурсна документација - 29.03.2019
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 12.04.2019.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора - 23.04.2019.

 

НАБАВКА УСЛУГЕ РЕПАРАЦИЈЕ НАМЕШТАЈА
(БРОЈ 42/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 28.03.2019
 Преузмите документ Конкурсна документација - 28.03.2019
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1 - 01.04.2019.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 2 - 04.04.2019.
 Преузмите документ Измена конкурсне документације 1- 04.04.2019.
 Преузмите документ Обавештење о продужењу рока за подношење понуда - 04.04.2019
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 12.04.2019.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора - 13.05.2019.

 

НАБАВКА УСЛУГЕ УВОЂЕЊА И СЕРТИФИКАЦИЈЕ HALAL КВАЛИТЕТА
(БРОЈ 35/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 27.03.2019
 Преузмите документ Конкурсна документација - 27.03.2019
 Преузмите документ Измена конкурсне документације - 28.03.2019.
 Преузмите документ Одлука о обустави поступка - 11.04.2019
 Преузмите документ Обавештење о обустави поступка - 17.04.2019

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ПЕРИОДИЧНОГ СЕРВИСИРАЊА ВАТРОГАСНЕ ОПРЕМЕ И СРЕДСТАВА
(БРОЈ 33/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 26.03.2019
 Преузмите документ Конкурсна документација - 26.03.2019
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1 - 29.03.2019.
 Преузмите документ Измена конкурсне документације 1 - 29.03.2019.
 Преузмите документ Обавештење о продужењу рока за подношење понуда - 29.03.2019
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 2 - 04.04.2019.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 16.04.2019.
 Преузмите документ Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права - 18.04.2019.

 

НАБАВКА ЗАВЕСА И ДРАПЕРИЈА
(БРОЈ 12/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 19.02.2019
 Преузмите документ Конкурсна документација - 19.02.2019
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1 - 22.02.2019.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 07.03.2019.

 

 

ПОГЛЕДАЈТЕ АРХИВУ

 

 Конкурси, огласи, тендери

 

Контакт: Мила Сашић
Телефон: +381 11 265 88 75
e-mail: mila.sasic@uzzpro.gov.rs
 Врх стране
Централизоване јавне набавкеВестиИнформаторИнформације од јавног значајаКонкурси, огласи, тендериБаза правних прописаБиблиотекаДомениeУправа