Насловна » Конкурси, огласи, тендери

Конкурси, огласи, тендери


 

ЈАВНИ КОНКУРС

 

 

* * *

 

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2021. ГОДИНУ

 Преузмите документ План јавних набавки на које се закон не примењује за 2021 годину
 Преузмите документ Одлука о Плану јавних набавки на које се закон не примењује за 2021 годину
 Преузмите документ 1. Одлука о измени плана јавних набавки на које се закон не примењује за 2021 годину
 Преузмите документ 1. Измена плана јавних набавки на које се закон не примењује за 2021 годину
 Преузмите документ 2. Одлука о измени плана јавних набавки на које се закон не примењује за 2021 годину
 Преузмите документ 2. Измена плана јавних набавки на које се закон не примењује за 2021 годину

 

* * *

 

 Преузмите документ План јавних набавки за 2021 годину
 Преузмите документ Одлука о Плану јавних набавки за 2021 годину
 Преузмите документ 1. Одлука о измени плана јавних набавки за 2021 годину
 Преузмите документ 1. Измена плана јавних набавки за 2021 годину
 Преузмите документ 2. Одлука о измени плана јавних набавки за 2021 годину
 Преузмите документ 2. Измена плана јавних набавки за 2021 годину
 Преузмите документ 3. Одлука о измени плана јавних набавки за 2021 годину
 Преузмите документ 3. Измена плана јавних набавки за 2021 годину

 

 

 

* * *

 

 

НАБАВКЕ ЗА КОЈЕ СЕ ЗЈН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ - 2021. ГОДИНА

 

НАБАВКА РЕПРОМАТЕРИЈАЛА И СИТНОГ ИНВЕНТАРА ЗА ПОТРЕБЕ ХОРТИКУЛТУРЕ И ЕКОНОМИЈЕ СМЕДЕРЕВО
(БРОЈ 32/2021)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 01.04.2021
 Преузмите документ Образац понуде - 01.04.2021
 Преузмите документ Одлука о обустави поступка - 09.04.2021

 

НАБАВКА УСЛУГА СЕРВИСИРАЊА И ОДРЖАВАЊА МАШИНА ЗА ПРАЊЕ ВОЗИЛА ПОД ВИСОКИМ ПРИТИСКОМ И УСИСИВАЧА
(БРОЈ 25/2021)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 30.03.2021
 Преузмите документ Образац понуде - 30.03.2021
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 08.04.2021

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ПРУЖАЊА ОБЕЗБЕЂЕЊА ТРАНСПОРТА НОВЦА И ВРЕДНОСТИ
(БРОЈ 16/2021)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 29.03.2021
 Преузмите документ Образац понуде - 29.03.2021

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ПЕРИОДИЧНЕ КОНТРОЛЕ И СЕРВИС СИСТЕМА ЗА КОНТРОЛУ ПРИСТУПА ИНТЕРФОНСКОГ СИСТЕМА
(БРОЈ 26/2021)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 29.03.2021
 Преузмите документ Образац понуде - 29.03.2021
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 05.04.2021

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ТЕНИСКИХ ТЕРЕНА
(БРОЈ 24/2021)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 19.03.2021
 Преузмите документ Образац понуде - 19.03.2021
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 05.04.2021

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ИСПИТИВАЊА ЗДРАВСТВЕНЕ ИСПРАВНОСТИ ПРОИЗВОДА ОД ВОЋА НА ЕКОНОМИЈИ СМЕДЕРЕВО
(БРОЈ 22/2021)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 18.03.2021
 Преузмите документ Образац понуде - 18.03.2021
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 31.03.2021.

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ОСНОВНЕ ОБУКЕ ЗАПОСЛЕНИХ У УЗЗПРО ИЗ ПРОТИВПОЖАРНЕ ЗАШТИТЕ (ДОНОШЕЊЕ ПЛАНА, ОБУКЕ, ОБУКА ЗАПОСЛЕНИХ, ОПШТИ И ПРАКТИЧНИ ДЕО)
(БРОЈ 23/2021)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 18.03.2021
 Преузмите документ Образац понуде - 18.03.2021
 Преузмите документ Одлука о обустави поступка - 31.03.2021

 

НАБАВКА ГРБОВА
(БРОЈ 15/2021)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 15.03.2021
 Преузмите документ Образац понуде - 15.03.2021
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 29.03.2021.

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ПОПРАВКЕ АУДИО И ВИДЕО УРЕЂАЈА
(БРОЈ 14/2021)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 12.03.2021
 Преузмите документ Образац понуде - 12.03.2021
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 24.03.2021.

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ХЕМИЈСКЕ АНАЛИЗЕ ПРОИЗВОДА ОД ВОЋА НА ЕКОНОМИЈИ СМЕДЕРЕВО
(БРОЈ 17/2021)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 12.03.2021
 Преузмите документ Образац понуде - 12.03.2021
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 24.03.2021.

 

НАБАВКА ДРЖАВНИХ ОБЕЛЕЖЈА И НАТПИСА
(БРОЈ 13/2021)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 09.03.2021
 Преузмите документ Образац понуде - 09.03.2021
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 19.03.2021.

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ГОДИШЊЕГ ПРЕГЛЕДА ЛИФТОВСКИХ ПОСТРОЈЕЊА
(БРОЈ 8/2021)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 26.02.2021
 Преузмите документ Образац понуде - 26.02.2021
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 12.03.2021.

 

НАБАВКА ГАСА ЗА КУХИЊСКУ УПОТРЕБУ И ГАСА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ПОСТОЈАНОСТИ ВИНА
(БРОЈ 5/2021)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 24.02.2021
 Преузмите документ Образац понуде - 24.02.2021
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 09.03.2021.

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ЗДРАВСТВЕНИХ ПРЕГЛЕДА ВОЗАЧА
(БРОЈ 3/2021)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 24.02.2021
 Преузмите документ Образац понуде - 24.02.2021
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 09.03.2021.

 

НАБАВКА СЕЦКАЛИЦА ЗА ПАПИР
(БРОЈ 4/2021)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 23.02.2021
 Преузмите документ Образац понуде - 23.02.2021
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 09.03.2021.

 

НАБАВКА ПЕЧАТА И ШТАМБИЉА
(БРОЈ 1/2021)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 18.02.2021
 Преузмите документ Образац понуде - 18.02.2021
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 26.02.2021.

 

НАБАВКА СОЛИ ЗА ПОСИПАЊЕ СТАЗА И УЛИЦА
(БРОЈ 2/2021)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 11.02.2021
 Преузмите документ Образац понуде - 11.02.2021
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 24.02.2021.

 

 

* * *

 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ ПО ОВЛАШЋЕЊУ 2020 ГОДИНА

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ИЗРАДЕ ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ УНУТРАШЊЕ ХИДРАНТСКЕ МРЕЖЕ, У ОБЈЕКТУ У УЛИЦИ ЦАРИЦЕ МИЛИЦЕ   БРОЈ 1 У БЕОГРАДУ
(БРОЈ 6/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 29.10.2020
 Преузмите документ Образац понуде - 29.10.2020
 Преузмите документ Обавештење о продужењу рока - 04.11.2020
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1 - 04.11.2020
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 2 - 04.11.2020
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 3 - 05.11.2020

 

 

 

* * *

 

ОГЛАСИ

 

ОТУЂЕЊЕ ОТПАДНОГ ПАПИРА
(БРОЈ 1/2021)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 26.03.2021.
 Преузмите документ Изјава - 26.03.2021.
 Преузмите документ Образац понуде - 26.03.2021.

 

 

 

* * *

 

ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК 2021 ГОДИНА

 

 

* * *

 

 

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК 2020 ГОДИНА

 

НАБАВКА УСЛУГЕ СЕРВИСИРАЊА И ОТКЛАЊАЊЕ КВАРОВА СИСТЕМА КЛИМАТИЗАЦИЈЕ И ВЕНТИЛАЦИЈЕ
(БРОЈ 143/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 21.10.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 21.10.2020
 Преузмите документ Обавештење о продужењу рока - 23.11.2020
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1 - 25.11.2020.
 Преузмите документ Измена конкурсне документације 1 - 25.11.2020.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 2 и 3 - 30.11.2020.
 Преузмите документ Обавештење о продужењу рока 2 - 30.11.2020
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 23.12.2020.
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору П 1 - 02.03.2021.
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору П 2 - 02.03.2021.
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору П 3 - 02.03.2021.
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору П 4 - 02.03.2021.

 

НАБАВКА КАФЕ И ОСТАЛИХ НАПИТАКА
(БРОЈ 107/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 22.09.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 22.09.2020
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1 - 01.10.2020.
 Преузмите документ Измена конкурсне документације 1 - 01.10.2020.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 2 - 19.10.2020.
 Преузмите документ Измена конкурсне документације 2 - 19.10.2020.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 3 - 19.10.2020.
 Преузмите документ Обавештење о продужењу рока - 19.10.2020.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 01.12.2020.

 

НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА ШТАМПАРИЈЕ
(БРОЈ 44/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 06.05.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 06.05.2020
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1 - 29.05.2020.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 12.06.2020.
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору П 1 - 26.06.2020.

 

 

ПОГЛЕДАЈТЕ АРХИВУ

 

 Конкурси, огласи, тендери

 

Контакт: Мила Сашић
Телефон: +381 11 265 88 75
e-mail: mila.sasic@uzzpro.gov.rs
 Врх стране
Централизоване јавне набавкеВестиИнформаторИнформације од јавног значајаКонкурси, огласи, тендериБаза правних прописаБиблиотекаДомениeУправа