Насловна » Конкурси, огласи, тендери

Конкурси, огласи, тендери


 

* * *

 

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2019. ГОДИНУ

 Преузмите документ План јавних набавки
 Преузмите документ Измена плана јавних набавки

 

 

* * *

 

 

ЗАЈЕДНИЧКА ЈАВНА НАБАВКА

 

НАБАВКА УСЛУГА ФИЗИЧКО-ТЕХНИЧКОГ И ПРОТИВПОЖАРНОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ОБЈЕКТА У УЛИЦИ ЦАРИЦЕ МИЛИЦЕ БРОЈ 1 У БЕОГРАДУ
(БРОЈ 1/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 11.02.2019
 Преузмите документ Конкурсна документација - 11.02.2019
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 25.02.2019.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора - 06.03.2019.

 

 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ ПО ОВЛАШЋЕЊУ

 

НАБАВКА ДОБАРА-РАЧУНАРСКА ОПРЕМА (РАДНЕ СТАНИЦЕ, ШТАМПАЧИ, МРЕЖЕ, ПРОЈЕКТОР СА ПЛАТНОМ И ПРЕЗЕНТЕРОМ)
(БРОЈ 2/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 21.02.2019
 Преузмите документ Конкурсна документација - 21.02.2019
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1 - 28.02.2019.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 2 - 28.02.2019.
 Преузмите документ Измена конкурсне документације - 28.02.2019.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 07.03.2019.
 Преузмите документ Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права - 15.03.2019.

 

НАБАВКА ГОРИВА
(БРОЈ 3/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 20.02.2019
 Преузмите документ Конкурсна документација - 20.02.2019
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 01.03.2019.

 

 

ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК ЗА 2019 ГОДИНУ

 

НАБАВКА УСЛУГА ОДРЖАВАЊА И ОТКЛАЊАЊЕ КВАРОВА ЛИФТОВСКИХ ПОСТРОЈЕЊА
(БРОЈ 18/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 01.03.2019.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 12.03.2019.

 

 

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК 2019 ГОДИНА

 

НАБАВКА РЕПРОМАТЕРИЈАЛА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИДРОТЕХНИЧКИХ СИСТЕМА
(БРОЈ 32/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 15.03.2019
 Преузмите документ Конкурсна документација - 15.03.2019

 

НАБАВКА СВЕЖЕГ ВОЋА И ПОВРЋА
(БРОЈ 25/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 15.03.2019
 Преузмите документ Конкурсна документација - 15.03.2019

 

НАБАВКА СМРЗНУТОГ И КОНЗЕРВИСАНОГ ВОЋА И ПОВРЋА
(БРОЈ 28/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 14.03.2019
 Преузмите документ Конкурсна документација - 14.03.2019

 

ИЗВОЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИХ РАДОВА НА ТЕКУЋЕМ ОДРЖАВАЊУ
(БРОЈ 26/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 13.03.2019
 Преузмите документ Конкурсна документација - 13.03.2019

 

НАБАВКА ПНЕУМАТИКА
(БРОЈ 20/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 05.03.2019
 Преузмите документ Конкурсна документација - 05.03.2019

 

НАБАВКА УСЛУГЕ СЕРВИСИРАЊА ОПРЕМЕ ПРОИЗВОЂАЧА KONICA MINOLTA
(БРОЈ 23/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 01.03.2019
 Преузмите документ Конкурсна документација - 01.03.2019
 Преузмите документ Измена конкурсне документације - 01.03.2019.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1 - 11.03.2019.

 

НАБАВКА САДНОГ И УКРАСНОГ БИЉА ЗА ЕКСТЕРИЈЕР И ЕНТЕРИЈЕР, РЕЗАНОГ ЦВЕЋА И ПОЗАМАНТЕРИЈЕ
(БРОЈ 7/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 28.02.2019.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 28.02.2019.
 Преузмите документ Измена конкурсне документације - 12.03.2019.

 

НАБАВКА JAJA
(БРОЈ 22/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 27.02.2019.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 27.02.2019.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1 - 13.03.2019.

 

НАБАВКА КОБАСИЦА И ПОЛУТРАЈНИХ ПРОИЗВОДА
(БРОЈ 14/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 25.02.2019.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 25.02.2019.

 

НАБАВКА ТРАЈНИХ СУВОМЕСНАТИХ ПРОИЗВОДА
(БРОЈ 16/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 25.02.2019.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 25.02.2019.

 

НАБАВКА КОВЕРТИ
(БРОЈ 8/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 22.02.2019.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 22.02.2019.

 

НАБАВКА СВЕЖЕГ МЛАДОГ МЕСА
(БРОЈ 5/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 05.02.2019.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 05.02.2019.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 19.03.2019.

 

НАБАВКА АПЕТИСАНА
(БРОЈ 3/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 01.02.2019.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 01.02.2019.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 12.03.2019.

 

НАБАВКА БРАШНА И ПРОИЗВОДА ОД БРАШНА
(БРОЈ 1/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 31.01.2019.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 31.01.2019.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 07.03.2019.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора - 19.03.2019.

 

НАБАВКА КОЛОНИЈАЛНЕ РОБЕ И КОНДИТОРСКИХ ПРОИЗВОДА
(БРОЈ 2/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 31.01.2019.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 31.01.2019.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 07.03.2019.

 

 

* * *

 

 

 

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК 2018 ГОДИНА

 

НАБАВКА УСЛУГЕ СЕРВИСИРАЊА И ОТКЛАЊАЊЕ КВАРОВА СИСТЕМА КЛИМАТИЗАЦИЈЕ И ВЕНТИЛАЦИЈЕ
(БРОЈ 187/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 11.01.2019.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 11.01.2019.
 Преузмите документ Измена конкурсне документације - 29.01.2019.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 01.03.2019.

 

НАБАВКА УСЛУГЕ СЕРВИСИРАЊА ПОСТОЈЕЋЕ И ЗАКУП И СЕРВИСИРАЊЕ НОВЕ ОПРЕМЕ ПРОИЗВОЂАЧА KONICA MINOLTA
(БРОЈ 169/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 09.11.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 09.11.2018.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1 - 19.11.2018.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 2 - 26.11.2018.
 Преузмите документ Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права - 04.12.2018.

 

 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 2019 ГОДИНА

 

НАБАВКА БОЈА И МАТРИЦА
(БРОЈ 30/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 14.03.2019
 Преузмите документ Конкурсна документација - 14.03.2019

 

НАБАВКА ПИВА
(БРОЈ 27/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 07.03.2019
 Преузмите документ Конкурсна документација - 07.03.2019
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 20.03.2019.

 

НАБАВКА УСЛУГА СЕРВИСИРАЊА И ОТКЛАЊАЊА КВАРОВА ЕЛЕКТРОМОТОРНОГ ПОГОНА ПУМПИ СА АУТОМАТИКОМ СИСТЕМА
(БРОЈ 15/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 05.03.2019
 Преузмите документ Конкурсна документација - 05.03.2019

 

НАБАВКА ПОТРОШНОГ РЕПРОМАТЕРИЈАЛА ЗА ПОТРЕБЕ ХОРТИКУЛТУРЕ И ЕКОНОМИЈЕ СМЕДЕРЕВО
(БРОЈ 13/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 01.03.2019
 Преузмите документ Конкурсна документација - 01.03.2019
 Преузмите документ Измена конкурсне документације - 08.03.2019.
 Преузмите документ Обавештење о продужењу рока за подношење понуда - 08.03.2019

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ПЕРИОДИЧНОГ МЕХАНИЧКОГ И ХЕМИЈСКОГ ЧИШЋЕЊА ВЕНТИЛАЦИОНИХ СИСТЕМА ЗА ОДСИС МАСНИХ ИСПАРЕЊА
(БРОЈ 21/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 01.03.2019
 Преузмите документ Конкурсна документација - 01.03.2019
 Преузмите документ Измена позива за подношење понуде - 05.03.2019
 Преузмите документ Обавештење о продужењу рока за подношење понуда - 05.03.2019

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ДУБИНСКОГ ПРАЊА УНУТРАШЊОСТИ ВОЗИЛА
(БРОЈ 19/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 01.03.2019
 Преузмите документ Конкурсна документација - 01.03.2019
 Преузмите документ Одлука о обустави поступка - 13.03.2019
 Преузмите документ Обавештење о обустави поступка - 13.03.2019

 

НАБАВКА ВЕНЕЦИЈАНЕРА И ТРАКАСТИХ ЗАВЕСА
(БРОЈ 9/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 20.02.2019
 Преузмите документ Конкурсна документација - 20.02.2019
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1 - 25.02.2019.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 2 - 25.02.2019.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 11.03.2019.

 

НАБАВКА МОТОРНОГ УЉА ЗА ДОЛИВАЊЕ
(БРОЈ 6/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 19.02.2019
 Преузмите документ Конкурсна документација - 19.02.2019
 Преузмите документ Одлука о обустави поступка - 05.03.2019
 Преузмите документ Обавештење о обустави поступка - 12.03.2019

 

НАБАВКА ЗАВЕСА И ДРАПЕРИЈА
(БРОЈ 12/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 19.02.2019
 Преузмите документ Конкурсна документација - 19.02.2019
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1 - 22.02.2019.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 07.03.2019.

 

НАБАВКА УСЛУГА ОДРЖАВАЊА И СЕРВИСИРАЊА БАЗЕНА, БАЗЕНСКЕ ОПРЕМЕ, ФОНТАНА И ЈЕЗЕРА У ОКВИРУ РЕЗИДЕНЦИЈАЛНИХ И РЕПРЕЗЕНТАТИВНИХ ОБЈЕКАТА
(БРОЈ 10/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 14.02.2019
 Преузмите документ Конкурсна документација - 14.02.2019
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 01.03.2019.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора - 08.03.2019.

 

 

ПОГЛЕДАЈТЕ АРХИВУ

 

 Конкурси, огласи, тендери

 

Контакт: Мила Сашић
Телефон: +381 11 265 88 75
e-mail: mila.sasic@uzzpro.gov.rs
 Врх стране
Централизоване јавне набавкеВестиИнформаторИнформације од јавног значајаКонкурси, огласи, тендериБаза правних прописаБиблиотекаДомениeУправа