Насловна » Конкурси, огласи, тендери

Конкурси, огласи, тендери


 

ЈАВНИ КОНКУРС

 

 

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА У УПРАВИ ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА

 Преузмите документ Списак кандидата са шифрама међу којима се спроводи изборни поступак

 

 

* * *

 

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2020. ГОДИНУ

 Преузмите документ План јавних набавки
 Преузмите документ Измена Плана јавних набавки
 Преузмите документ План јавних набавки на које се закон не примењује за 2020 годину

 

НОВИ ЗАКОН О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

 Преузмите документ Одлука о Плану јавних набавки на који се Зјн не примењује за 2020 годину
 Преузмите документ План јавних набавки на који се Зјн не примењује за 2020 годину
 Преузмите документ 1. Одлука о измени плана јавних набавки на који се Зјн не примењује за 2020 годину
 Преузмите документ 1. Измена плана јавних набавки на који се Зјн не примењује за 2020 годину
 Преузмите документ 2. Одлука о измени плана јавних набавки на који се Зјн не примењује за 2020 годину
 Преузмите документ 2. Измена плана јавних набавки на који се Зјн не примењује за 2020 годину
 Преузмите документ 3. Одлука о измени плана јавних набавки на који се Зјн не примењује за 2020 годину
 Преузмите документ 3. Измена плана јавних набавки на који се Зјн не примењује за 2020 годину
 Преузмите документ 4. Одлука о измени плана јавних набавки на који се Зјн не примењује за 2020 годину
 Преузмите документ 4. Измена плана јавних набавки на који се Зјн не примењује за 2020 годину

 

* * *

 

 Преузмите документ Одлука о усклађеном Плану јавних набавки на који се Зјн не примењује за 2020 годину
 Преузмите документ Усклађени план јавних набавки за 2020 годину
 Преузмите документ 1. Одлука о измени плана јавних набавки за 2020 годину
 Преузмите документ 1. Измена плана јавних набавки за 2020 годину
 Преузмите документ 2. Одлука о измени плана јавних набавки за 2020 годину
 Преузмите документ 2. Измена плана јавних набавки за 2020 годину
 Преузмите документ 3. Одлука о измени плана јавних набавки за 2020 годину
 Преузмите документ 3. Измена плана јавних набавки за 2020 годину
 Преузмите документ 4. Одлука о измени плана јавних набавки за 2020 годину
 Преузмите документ 4. Измена плана јавних набавки за 2020 годину

 

 

* * *

 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ ПО ОВЛАШЋЕЊУ

 

НАБАВКА УСЛУГА ИЗРАДЕ ИНТЕГРИСАНОГ ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА УПРАВЕ ЗА ДУВАН
(БРОЈ 1/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 27.05.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 27.05.2020
 Преузмите документ Допуна конкурсне документације - 28.05.2020
 Преузмите документ Прилог конкурсној документацији - 28.05.2020
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1 - 22.05.2020
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 2 - 25.05.2020
 Преузмите документ Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права - 26.05.2020
 Преузмите документ Обавештење о продужењу рока - 17.07.2020
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 28.07.2020.
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору - 14.09.2020.

 

 

 

* * *

 

ОГЛАСИ

 

ОТУЂЕЊЕ ВИНА И РАКИЈЕ
(БРОЈ 4/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 20.08.2020.
 Преузмите документ Образац понуде - 20.08.2020.
 Преузмите документ Записник о отварању понуда - 14.09.2020.
 Преузмите документ Обавештење о учесницима у поступку лицитације - 14.09.2020.

 

ОТУЂЕЊЕ ВИНА И РАКИЈЕ
(БРОЈ 3/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 28.05.2020.
 Преузмите документ Обавештење о учесницима у поступку лицитације - 22.06.2020.
 Преузмите документ Записник о отварању понуда - 22.06.2020.
 Преузмите документ Измена обавештења о учесницима у поступку лицитације - 02.07.2020.

 

 

* * *

 

 

ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК 2020 ГОДИНА

 

НАБАВКА УСЛУГА СЕРВИСИРАЊА И ОДРЖАВАЊА ВОЗИЛА МАРКЕ LEXUS
(БРОЈ 51/2020)

 Преузмите документ Конкурсна документација - 11.05.2020
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 26.05.2020.
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору П 5 - 17.08.2020.

 

 

* * *

 

 

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК 2020 ГОДИНА

 

НАБАВКА УСЛУГЕ СЕРВИСИРАЊА И ОТКЛАЊАЊЕ КВАРОВА СИСТЕМА КЛИМАТИЗАЦИЈЕ И ВЕНТИЛАЦИЈЕ
(БРОЈ 143/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 21.10.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 21.10.2020

 

НАБАВКА УСЛУГА ОДРЖАВАЊА КОТЛОВСКИХ ПОСТРОЈЕЊА И ИНСТАЛАЦИЈА ЦЕНТРАЛНОГ ГРЕЈАЊА
(БРОЈ 146/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 24.09.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 24.09.2020

 

НАБАВКА КАФЕ И ОСТАЛИХ НАПИТАКА
(БРОЈ 107/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 22.09.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 22.09.2020
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1 - 01.10.2020.
 Преузмите документ Измена конкурсне документације 1 - 01.10.2020.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 2 - 19.10.2020.
 Преузмите документ Измена конкурсне документације 2 - 19.10.2020.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 3 - 19.10.2020.
 Преузмите документ Обавештење о продужењу рока - 19.10.2020.

 

НАБАВКА ГАЗИРАНЕ И НЕГАЗИРАНЕ ВОДЕ
(БРОЈ 109/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 21.09.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 21.09.2020

 

НАБАВКА ГОРИВА
(БРОЈ 94/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 17.09.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 17.09.2020
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 26.10.2020.

 

НАБАВКА ПРИРОДНИХ СОКОВА
(БРОЈ 110/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 10.09.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 10.09.2020
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 16.10.2020.

 

НАБАВКА СПЛИТ ЈЕДИНИЦА
(БРОЈ 118/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 08.09.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 08.09.2020
 Преузмите документ Измена конкурсне документације 1 - 01.10.2020.
 Преузмите документ Oбавештење о продужењу рока - 01.10.2020.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1 - 01.10.2020.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 2 - 01.10.2020.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 3 - 01.10.2020.
 Преузмите документ Измена конкурсне документације 2 - 02.10.2020.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 4 - 02.10.2020.

 

НАБАВКА СВЕЖЕГ МЕСА СПЕЦИЈАЛНЕ ОБРАДЕ
(БРОЈ 104/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 08.09.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 08.09.2020
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 19.10.2020.

 

НАБАВКА ТРАЈНИХ СУВОМЕСНАТИХ ПРОИЗВОДА
(БРОЈ 116/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 08.09.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 08.09.2020
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 21.10.2020.

 

НАБАВКА РЕПРОМАТЕРИЈАЛА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ СИСТЕМА И ИНСТАЛАЦИЈА
(БРОЈ 126/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 04.09.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 04.09.2020
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 19.10.2020.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 23.10.2020.

 

НАБАВКА УСЛУГЕ СЕРВИСИРАЊА СПЛИТ ЈЕДИНИЦА
(БРОЈ 145/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 31.08.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 31.08.2020
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 09.10.2020.

 

НАБАВКА ТРАКТОРА И ПРИПАДАЈУЋЕ ОПРЕМЕ ЗА ХОРТИКУЛТУРУ И ЕКОНОМИЈУ СМЕДЕРЕВО
(БРОЈ 101/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 25.08.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 25.08.2020
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 30.09.2020.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 07.10.2020.

 

НАБАВКА МЛЕКА И МЛЕЧНИХ ПРОИЗВОДА
(БРОЈ 108/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 25.08.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 25.08.2020
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1 - 11.09.2020.
 Преузмите документ Измена конкурсне документације 1 - 11.09.2020.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 2 - 16.09.2020.
 Преузмите документ Измена конкурсне документације 2 - 16.09.2020.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 30.09.2020.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 16.10.2020.

 

НАБАВКА НАБАВКА РЕПРОМАТЕРИЈАЛА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКЕ БРАВАРИЈЕ И СТОЛАРИЈЕ
(БРОЈ 123/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 04.08.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 04.08.2020
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 08.09.2020.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 18.09.2020.

 

НАБАВКА И ЗАМЕНА ИТИСОНА У ПАЛАТИ СРБИЈА – СВЕЧАНИ ДЕО
(БРОЈ 88/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 03.08.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 03.08.2020
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 09.09.2020.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 29.09.2020.

 

НАБАВКА РЕПРОМАТЕРИЈАЛА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЕЛЕКТРОНСКИХ СИСТЕМА И ИНСТАЛАЦИЈА
(БРОЈ 128/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 31.07.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 31.07.2020
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 09.09.2020.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 28.09.2020.

 

НАБАВКА СВЕЖЕГ ЈУНЕЋЕГ МЕСА
(БРОЈ 105/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 30.07.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 30.07.2020
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 08.09.2020.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 18.09.2020.

 

НАБАВКА СВЕЖЕГ ПИЛЕЋЕГ, ЋУРЕЋЕГ И МЕСА ДРУГЕ ЖИВИНЕ
(БРОЈ 111/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 30.07.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 30.07.2020
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 08.09.2020.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 18.09.2020.

 

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА У ДЕЛУ ОБЈЕКТА У КНЕЗА МИЛОША 20
(БРОЈ 96/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 29.07.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 29.07.2020
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 04.09.2020.
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору - 08.09.2020.

 

НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА ШТАМПАРИЈЕ-ГРАФИЧКИ НОЖ
(БРОЈ 142/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 23.07.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 23.07.2020
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 27.08.2020.
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору - 21.09.2020.

 

НАБАВКА СЛУЖБЕНЕ, ЗАШТИТНЕ И РАДНЕ ОДЕЋЕ И ОБУЋЕ ЗА ПОТРЕБЕ ЗАПОСЛЕНИХ У УПРАВИ ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА
(БРОЈ 103/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 16.07.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 16.07.2020
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1 и 2 - 20.07.2020.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 3 и 4 - 22.07.2020.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 5 - 23.07.2020.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 6 - 23.07.2020.
 Преузмите документ Измена конкурсне документације 1 - 24.07.2020.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 7 - 30.07.2020.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 8 - 10.08.2020.
 Преузмите документ Измена конкурсне документације 2 - 10.08.2020.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 08.09.2020.
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору П 1 - 22.09.2020.
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору П 2 - 22.09.2020.
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору П 5 - 22.09.2020.
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору П 3 - 22.09.2020.
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору П 4 - 22.09.2020.
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору П 6 - 22.09.2020.

 

НАБАВКА ПРИРОДНОГ ГАСА
(БРОЈ 82/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 03.07.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 03.07.2020
 Преузмите документ Обавештење о продужењу рока - 30.07.2020
 Преузмите документ Измена конкурсне документације 1 - 30.07.2020
 Преузмите документ Измена конкурсне документације 2 - 03.08.2020
 Преузмите документ Измењена конкурсна документација - 03.08.2020
 Преузмите документ Обавештење о продужењу рока - 03.08.2020
 Преузмите документ Измена конкурсне документације 3 - 07.08.2020
 Преузмите документ Измена конкурсне документације 4 - 12.08.2020
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 19.08.2020.

 

НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА ШТАМПАРИЈЕ
(БРОЈ 44/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 06.05.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 06.05.2020
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1 - 29.05.2020.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 12.06.2020.
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору П 1 - 26.06.2020.

 

 

* * *

 

 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 2020 ГОДИНА

 

НАБАВКА СТАКЛОРЕЗАЧКИХ УСЛУГА
(БРОЈ 127/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 16.10.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 16.10.2020

 

НАБАВКА УСЛУГЕ СЕРВИСИРАЊА ТРАФО СТАНИЦА
(БРОЈ 140/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 13.10.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 13.10.2020

 

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ЗАМЕНИ ДЕЛА ГРАЂЕВИНСКЕ БРАВАРИЈЕ
(БРОЈ 138/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 08.10.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 08.10.2020
 Преузмите документ Појашњење 1 - 16.10.2020
 Преузмите документ Измена конкурсне документације 1 - 16.10.2020
 Преузмите документ Обавештење о продужењу рока - 16.10.2020

 

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ЗАМЕНИ ДОТРАЈАЛИХ ЦЕВИ ЗА САКУПЉАЊЕ КОНДЕЗА У НЕМАЊИНОЈ 22-26
(БРОЈ 134/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 24.09.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 24.09.2020
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 13.10.2020.

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ИЗРАДЕ ПРОЈЕКТА ЛИФТОВСКОГ ПОСТРОЈЕЊА
У НЕМАЊИНОЈ 11
(БРОЈ 129/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 16.09.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 16.09.2020
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 01.10.2020.
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору - 13.10.2020.

 

НАБАВКА АУТОКОЗМЕТИКЕ
(БРОЈ 100/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 28.08.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 28.08.2020
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 10.09.2020.
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору - 22.09.2020.

 

НАБАВКА ВЕШТАЧКОГ ЂУБРИВА И ХЕМИЈСКИХ СРЕДСТАВА
(БРОЈ 115/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 18.08.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 18.08.2020
 Преузмите документ Измена конкурсне документације - 25.08.2020
 Преузмите документ Обавештење о продужењу рока - 25.08.2020
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 11.09.2020.
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору П 1 - 30.09.2020.
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору П 1 - 30.09.2020.

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ДИМЊАКА И КОТЛОВА СА ПЛАМЕНО ДИМНЕ СТРАНЕ
(БРОЈ 130/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 05.08.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 05.08.2020
 Преузмите документ Измена конкурсне документације - 07.08.2020
 Преузмите документ Појашњење 1 - 07.08.2020
 Преузмите документ Појашњење 2 - 10.08.2020
 Преузмите документ Обавештење о продужењу рока - 10.08.2020
 Преузмите документ Појашњење 3 - 17.08.2020
 Преузмите документ Измена конкурсне документације 2 - 18.08.2020
 Преузмите документ Обавештење о продужењу рока 2 - 18.08.2020
 Преузмите документ Појашњење 4 - 19.08.2020
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 01.09.2020.
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору - 08.10.2020.

 

НАБАВКА ПРОТИВКЛИЗНИХ, ОБЕЛЕЖАВАЈУЋИХ ТРАКА ЗА СТЕПЕНИШТА, УЛАЗЕ И ОТИРАЧE
(БРОЈ 131/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 31.07.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 31.07.2020
 Преузмите документ Измена конкурсне документације - 03.08.2020
 Преузмите документ Појашњење 1 - 06.08.2020
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 21.08.2020.
 Преузмите документ Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права - 27.08.2020.

 

 

* * *

 

 

НАБАВКЕ ПО ЧЛАНУ 27. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ИСПИТИВАЊА ВОДЕ У БАЗЕНИМА У РЕЗИДЕНЦИЈАЛНИМ И РЕПРЕЗЕНТАТИВНИМ ОБЈЕКТИМА
(БРОЈ 6/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 09.10.2020
 Преузмите документ Образац понуде - 09.10.2020

 

НАБАВКА ПРЕНОСИВЕ ОПРЕМЕ ЗА ПАРКОВЕ У РЕЗИДЕНЦИЈАЛНИМ И РЕПРЕЗЕНТАТИВНИМ ОБЈЕКТИМА
(БРОЈ 7/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 09.10.2020
 Преузмите документ Образац понуде - 09.10.2020

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ОЗОНИРАЊА ПРОСТОРИЈА РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА
(БРОЈ 3/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 05.10.2020
 Преузмите документ Образац понуде - 02.10.2020

 

НАБАВКА РАДОВА НА РЕСТАУРАЦИЈИ ПАРКЕТА У САЛОНИМА СВЕЧАНОГ ДЕЛА У ПАЛАТИ СРБИЈА
(БРОЈ 5/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 21.09.2020
 Преузмите документ Образац понуде - 21.09.2020

 

НАБАВКА ДЕЛОВА ЗА FAN COIL УРЕЂАЈЕ
(БРОЈ 4/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 21.08.2020
 Преузмите документ Образац понуде - 21.08.2020

 

НАБАВКА ОГРЕВНОГ ДРВЕТА И ЦЕПАНИЦА ЗА КАМИНЕ
(БРОЈ 2/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 18.08.2020
 Преузмите документ Образац понуде - 18.08.2020

 

НАБАВКА УСЛУГЕ КОНЗЕРВАЦИЈЕ И РЕСТАУРАЦИЈЕ УМЕТНИЧКИХ ДЕЛА
(БРОЈ 1/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 10.08.2020
 Преузмите документ Образац понуде - 10.08.2020
 Преузмите документ Обавештење о додели уговора - 14.10.2020.

 

НАБАВКА УСЛУГЕ КОНЗЕРВАЦИЈЕ И РЕСТАУРАЦИЈЕ УМЕТНИЧКИХ ДЕЛА
(БРОЈ 1/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 10.08.2020
 Преузмите документ Образац понуде - 10.08.2020

 

 

* * *

 

 

НАБАВКЕ ПО ЧЛАНУ 39. СТАВ 2. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

 

НАБАВКА УГЉА
(БРОЈ 119/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 25.08.2020
 Преузмите документ Образац понуде - 25.08.2020

 

 

НАРУЏБЕНИЦА

 

НАБАВКА ГЕЛА ЗА СУВО ПРАЊЕ РУКУ (АНТИСЕПТИК) СА ПУМПИЦОМ
(БРОЈ 1/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 16.03.2020
 Преузмите документ Образац понуде - 16.03.2020

 

 

 

ПОГЛЕДАЈТЕ АРХИВУ

 

 Конкурси, огласи, тендери

 

Контакт: Мила Сашић
Телефон: +381 11 265 88 75
e-mail: mila.sasic@uzzpro.gov.rs
 Врх стране
Централизоване јавне набавкеВестиИнформаторИнформације од јавног значајаКонкурси, огласи, тендериБаза правних прописаБиблиотекаДомениeУправа