Насловна » Конкурси, огласи, тендери

Конкурси, огласи, тендери

ПРЕТХОДНО ОБАВЕШТЕЊЕ

 

НАБАВКА ЛИЦЕНЦИ

 Преузмите документ Преузмите документ

 

НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

 Преузмите документ Преузмите документ

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ЧИШЋЕЊА ОБЈЕКАТА РЕПУЛИЧКИХ ОРГАНА

 Преузмите документ Преузмите документ

 

 

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2017. ГОДИНУ

 Преузмите документ План јавних набавки
 Преузмите документ Измена плана јавних набавки за 2017 годину
 Преузмите документ Измена и допуна плана јавних набавки на које се закон не примењује за 2017 годину

 

 

ОГЛАСИ 2017 ГОДИНА

 

ОТУЂЕЊЕ ВИНА И РАКИЈЕ
(БРОЈ 7/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -22.08.2017.

 

 

ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК 2017 ГОДИНА

 

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ТЕКУЋЕМ ОДРЖАВАЊУ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ, ТЕРМОТЕХНИЧКИХ И ЕЛЕКТРОНСКИХ СИСТЕМА И ИНСТАЛАЦИЈА У ОБЈЕКТИМА РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА
(БРОЈ 130/2017)

 Преузмите документ Конкурсна документација -04.07.2017.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора- 02.08.2017
 Преузмите документ Одлука о измени одлуке о додели уговора- 03.08.2017
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору -22.08.2017.

 

 

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК 2017 ГОДИНА

 

НАБАВКА РЕНДГЕН УРЕЂАЈА ЗА КОНТРОЛУ УЛАЗА ЗА ОБЈЕКТЕ У УЛИЦИ КНЕЗА МИЛОША 20 И НЕМАЊИНА 22-26
(БРОЈ 53/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 20.07.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 20.07.2017.

 

НАБАВКА УСЛУГА СЕРВИСИРАЊА, ОДРЖАВАЊА И ПОПРАВКИ УГОСТИТЕЉСКЕ ОПРЕМЕ
(БРОЈ 135/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 04.07.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 04.07.2017.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора -16.08.2017.

 

НАБАВКА СВЕЖЕГ ЈУНЕЋЕГ МЕСА
(БРОЈ 120/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 28.06.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 28.06.2017.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора -14.08.2017.

 

НАБАВКА ФАСЦИКЛИ И РЕГИСТРАТОРА
(БРОЈ 114/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 08.06.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 08.06.2017.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1- 22.06.2017.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора- 20.07.2017.

 

НАБАВКА ПВЦ И ПАПИРНЕ ГАЛАНТЕРИЈЕ
(БРОЈ 93/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 06.06.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 06.06.2017.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора -14.07.2017.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 21.08.2017

 

НАБАВКА УСЛУГА СЕРВИСИРАЊА И ОДРЖАВАЊА МОТОРНИХ ВОЗИЛА
(БРОЈ 102/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 22.05.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 22.05.2017.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора- 28.06.2017.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П 3- 07.07.2017
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П 9- 14.07.2017

 

 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 2017 ГОДИНА

 

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ОГРАДЕ И КАПИЈЕ ОБЈЕКТА ВИЛА МИР У УЛИЦИ УЖИЧКА БРОЈ 11-15 У БЕОГРАДУ
(БРОЈ 143/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -21.08.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација -21.08.2017.

 

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА АДАПТАЦИЈИ СЛУЖБЕНИХ СТАНОВА
(БРОЈ 150/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -14.08.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација -14.08.2017.

 

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА САНАЦИЈИ КРОВНИХ ПОВРШИНА И ОПШИВНИХ ЛИМОВА (ОКАПНИЦА) НА ОБЈЕКТУ У УЛИЦИ НЕМАЊИНОЈ 11 У БЕОГРАДУ
(БРОЈ 147/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -09.08.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација -09.08.2017.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора -23.08.2017.

 

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ФАРБАЊУ ОГРАДЕ ОКО ОБЈЕКТА У УЛИЦИ НЕМАЊИНА 11
(БРОЈ 137/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -31.07.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација -31.07.2017.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора -16.08.2017.

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА И СЕРВИСИРАЊА ШТАМПАРСКЕ И КЊИГОВЕЗАЧКЕ ОПРЕМЕ - ДУПЛО
(БРОЈ 141/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -28.07.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација -28.07.2017.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора -11.08.2017.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 22.08.2017

 

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ЛИФТА У МАКЕДОНСКOJ 4
(БРОЈ 142/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -25.07.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација -25.07.2017.
 Преузмите документ Прилог уз конкурсну документацију -26.07.2017.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1- 31.07.2017.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора -11.08.2017.

 

ННАБАВКА УСЛУГA ОДРЖАВАЊА И СЕРВИСИРАЊА БИРОТЕХНИЧКЕ ОПРЕМЕ „CANON“
(БРОЈ 140/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -24.07.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација -24.07.2017.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора -09.08.2017.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 16.08.2017

 

НАБАВКА УСЛУГЕ СЕРВИСИРАЊА И ОТКЛАЊАЊА КВАРОВА ДИЗЕЛ АГРЕГАТА
(БРОЈ 138/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -21.07.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација -21.07.2017.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора -09.08.2017.

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ХЕМИЈСКОГ ЧИШЋЕЊА РАДНЕ ОДЕЋЕ
(БРОЈ 139/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -21.07.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација -21.07.2017.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора -04.08.2017.

 

НАБАВКА УСЛУГA ЧИШЋЕЊА ЗАВЕСА, ПОДНИХ ПРОСТИРКИ, ТАПАЦИРАНОГ КАНЦЕЛАРИЈСКОГ НАМЕШТАЈА, ОДРЖАВАЊЕ МЕРМЕРНИХ ПОВРШИНА И ЧИШЋЕЊЕ ФАСАДА
(БРОЈ 129/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -17.07.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација -17.07.2017.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1- 24.07.2017.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора -04.08.2017.
 Преузмите документ Oбавештење o поднетом захтеву за заштиту права - 09.08.2017.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора 2 -23.08.2017.

 

НАБАВКА УСЛУГЕ СЕРВИСИРАЊА И ОТКЛАЊАЊА КВАРОВА СИСТЕМА ЗА ДОЈАВУ ПОЖАРА ТИПА „SIEMENS“
(БРОЈ 126/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -12.07.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација -12.07.2017.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1- 18.07.2017.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора -31.07.2017.

 

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА УГРАДЊИ СИСТЕМА КЛИМАТИЗАЦИЈЕ ДЕЛА ОБЈЕКТА У УЛИЦИ КНЕЗА МИЛОША 20
(БРОЈ 128/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -06.07.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација -06.07.2017.
 Преузмите документ Измена конкурсне документацијe -14.07.2017.
 Преузмите документ Обавештење о продужењу рока- 14.07.2017
 Преузмите документ Одлука о додели уговора -28.07.2017.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 14.08.2017

 

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА САНАЦИЈИ ПЛАТОА ИЗНАД ГАРАЖЕ У ДВОРИШТУ ОБЈЕКТА У НЕМАЊИНОЈ БРОЈ 22-26
(БРОЈ 112/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 04.07.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 04.07.2017.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора- 20.07.2017.

 

НАБАВКА КАНЦЕЛАРИЈСКОГ НАМЕШТАЈА - ПО ОВЛАШЋЕЊУ МИНИСТАРСТВА ФИНАНСИЈА
(БРОЈ 2/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 27.06.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 27.06.2017.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1- 03.07.2017.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 2- 03.07.2017.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 3- 03.07.2017.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора -12.07.2017.

 

НАБАВКА СИТНОГ ИНВЕНТАРА ЗА ПОТРЕБЕ РЕЗИДЕНЦИЈАЛНИХ ОБЈЕКАТА
(БРОЈ 107/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 02.06.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 02.06.2017.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора -14.06.2017.
 Преузмите документ Oбавештење o поднетом захтеву за заштиту права - 20.06.2017.

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ХИГИЈЕНСКО-САНИТАРНОГ ОДРЖАВАЊА ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА У ОБЈЕКТУ У УЛИЦИ БИРЧАНИНОВА 19А У БЕОГРАДУ
(БРОЈ 1/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 10.05.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 10.05.2017.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1- 16.05.2017.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 26.05.2017.

 

 

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ХИГИЈЕНЕ У ОБЈЕКТИМА РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА
(БРОЈ 107/2015)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Invitation To Tender
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1
 Преузмите документ Обавештење о продужењу рока
 Преузмите документ Измена конкурсне документације
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o пoднeтoм зaхтeву зa зaштиту прaвa 1
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o пoднeтoм зaхтeву зa зaштиту прaвa 2
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o пoднeтoм зaхтeву зa зaштиту прaвa 3

 

 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

 

НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА ВОЗИЛА И АУТОКОЗМЕТИКЕ
(БРОЈ 155/2016)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 26.10.2016
 Преузмите документ Конкурсна документација - 26.10.2016
 Преузмите документ Одлука о додели уговора -14.11.2016.

 

 

НАБАВКЕ ПО ЧЛАНУ 39. СТАВ 2. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

 

НАБАВКА ДРЖАВНИХ ОБЕЛЕЖЈА И НАТПИСА
(БРОЈ 74/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 20.04.2017
 Преузмите документ Образац понуде - 20.04.2016

 

ПОГЛЕДАЈТЕ АРХИВУ

 

 Конкурси, огласи, тендери

 

Контакт: Мила Сашић
Телефон: +381 11 265 88 75
e-mail: mila.sasic@uzzpro.gov.rs
 Врх стране
Централизоване јавне набавкеВестиИнформаторИнформације од јавног значајаКонкурси, огласи, тендериБаза правних прописаБиблиотекаДомениeУправа