Насловна » Конкурси, огласи, тендери

Конкурси, огласи, тендери


 

ОБАВЕШТЕЊЕ У ВЕЗИ СА СПРОВОЂЕЊЕМ ПОСТУПКА ЈАВНИХ НАБАВКИ У ТОКУ ВАНРЕДНОГ СТАЊА

 Преузмите документ Обавештење у вези са спровођењем поступка јавних набавки у току ванредног стања

 

 

* * *

 

ЈАВНИ КОНКУРС

 

 

СПИСАК КАНДИДАТА СА ШИФРАМА МЕЂУ КОЈИМА СЕ СПРОВОДИ ИЗБОРНИ ПОСТУПАК

 Преузмите документ Списак кандидата са шифрама међу којима се спроводи изборни поступак

 

 

* * *

 

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2020. ГОДИНУ

 Преузмите документ План јавних набавки
 Преузмите документ Измена Плана јавних набавки
 Преузмите документ План јавних набавки на које се закон не примењује за 2020 годину

 

 

* * *

 

ОГЛАСИ

 

ОТУЂЕЊЕ ВИНА И РАКИЈЕ
(БРОЈ 2/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 24.02.2020.

 

ОТУЂЕЊЕ МОТОРНИХ ВОЗИЛА ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
(БРОЈ 1/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 04.02.2020.
 Преузмите документ Списак возила за лицитацију - 04.02.2020.

 

 

* * *

 

 

ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК 2020 ГОДИНА

 

НАБАВКА УСЛУГЕ СЕРВИСИРАЊА И ОТКЛАЊАЊЕ КВАРОВА СИСТЕМА КЛИМАТИЗАЦИЈЕ И ВЕНТИЛАЦИЈЕ - КЛИМА КОМОРЕ
(БРОЈ 24/2020)

 Преузмите документ Обавештење о преговарачком поступку без објављивања позива - 03.03.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 03.03.2020
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 27.03.2020.

 

 

* * *

 

 

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК 2020 ГОДИНА

 

ИЗВОЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИХ РАДОВА НА ТЕКУЋЕМ ОДРЖАВАЊУ
(БРОЈ 42/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 20.03.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 20.03.2020

 

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА НАСТАВКУ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ СТАЗА У КОМПЛЕКСУ ВИЛЕ ЗЛАТНИ БРЕГ У СМЕДЕРЕВУ
(БРОЈ 29/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 12.03.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 12.03.2020

 

НАБАВКА ПНЕУМАТИКА
(БРОЈ 33/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 11.03.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 11.03.2020
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1 - 30.03.2020.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 2 - 30.03.2020.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 3 - 02.04.2020.

 

НАБАВКА САДНОГ И УКРАСНОГ БИЉА ЗА ЕКСТЕРИЈЕР И ЕНТЕРИЈЕР, РЕЗАНОГ ЦВЕЋА И ПОЗАМАНТЕРИЈЕ
(БРОЈ 26/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 04.03.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 04.03.2020

 

НАБАВКА ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА ПОТРЕБЕ СЕКТОРА ЗА УГОСТИТЕЉСКЕ УСЛУГЕ
(БРОЈ 12/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 03.03.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 03.03.2020

 

НАБАВКА СМРЗНУТОГ И КОНЗЕРВИСАНОГ ВОЋА И ПОВРЋА
(БРОЈ 25/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 27.02.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 27.02.2020
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1 - 18.03.2020.

 

НАБАВКА УСЛУГА СЕРВИСИРАЊА И ОДРЖАВАЊА ВОЗИЛА
(БРОЈ 14/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 26.02.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 26.02.2020
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1 - 18.03.2020.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 2 - 25.03.2020.

 

НАБАВКА JAJA
(БРОЈ 21/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 26.02.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 26.02.2020

 

НАБАВКА ПИВА
(БРОЈ 20/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 25.02.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 25.02.2020
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1 - 13.03.2020.

 

НАБАВКА СВЕЖЕГ ВОЋА И ПОВРЋА
(БРОЈ 13/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 18.02.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 18.02.2020
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 27.03.2020.

 

НАБАВКА ЗРЕЛОГ МЕСА
(БРОЈ 6/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 14.02.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 14.02.2020
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 27.03.2020.

 

НАБАВКА КОЛОНИЈАЛНЕ РОБЕ И КОНДИТОРСКИХ ПРОИЗВОДА
(БРОЈ 2/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 03.02.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 03.02.2020
 Преузмите документ Измена конкурсне документације 1 - 24.02.2020
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 09.03.2020.

 

НАБАВКА СВЕЖЕГ МЛАДОГ МЕСА
(БРОЈ 5/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 31.01.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 31.01.2020
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 12.03.2020.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 31.03.2020.

 

НАБАВКА БРАШНА И ПРОИЗВОДА ОД БРАШНА
(БРОЈ 4/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 31.01.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 31.01.2020
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 05.03.2020.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 19.03.2020.

 

НАБАВКА АПЕТИСАНА
(БРОЈ 3/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 31.01.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 31.01.2020
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 05.03.2020.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 11.03.2020.

 

 

* * *

 

 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 2020 ГОДИНА

 

НАБАВКА ЛИМАРСКО ФАРБАРСКИХ УСЛУГА И ЗАМЕНА ВЕТРОБРАНСКИХ СТАКАЛА НА ВОЗИЛИМА
(БРОЈ 32/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 27.03.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 27.03.2020
 Преузмите документ Измена позива за подношење понуде - 30.03.2020

 

НАБАВКА АРХИВСКИХ ПОЛИЦА
(БРОЈ 36/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 16.03.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 16.03.2020
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 27.03.2020.

 

САНАЦИЈА КОРИТА ФОНТАНЕ – ПАЛАТА СРБИЈА
(БРОЈ 31/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 10.03.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 10.03.2020
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 20.03.2020.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора - 27.03.2020.

 

НАБАВКА ПОТРОШНОГ РЕПРОМАТЕРИЈАЛА ЗА ПОТРЕБЕ ХОРТИКУЛТУРЕ И ЕКОНОМИЈЕ СМЕДЕРЕВО
(БРОЈ 28/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 09.03.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 09.03.2020
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 23.03.2020.

 

НАБАВКА ВЕНЕЦИЈАНЕРА И ТРАКАСТИХ ЗАВЕСА
(БРОЈ 30/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 06.03.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 06.03.2020
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 20.03.2020.

 

НАБАВКА УСЛУГА ПРУЖАЊА ОБЕЗБЕЂЕЊА ТРАНСПОРТА НОВЦА И ВРЕДНОСТИ
(БРОЈ 27/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 03.03.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 03.03.2020
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 19.03.2020.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора - 01.04.2020.

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ПЕРИОДИЧНОГ МЕХАНИЧКОГ И ХЕМИЈСКОГ ЧИШЋЕЊА ВЕНТИЛАЦИОНИХ СИСТЕМА ЗА ОДСИС МАСНИХ ИСПАРЕЊА
(БРОЈ 22/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 02.03.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 02.03.2020
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1 - 06.03.2020.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 19.03.2020.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора - 03.04.2020.

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ТЕНИСКИХ ТЕРЕНА
(БРОЈ 23/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 26.02.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 26.02.2020
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 10.03.2020.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора - 27.03.2020.

 

НАБАВКА ЗАВЕСА И ДРАПЕРИЈА
(БРОЈ 17/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 25.02.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 25.02.2020
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 10.03.2020.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора - 20.03.2020.

 

НАБАВКА БОЈА И МАТРИЦА
(БРОЈ 19/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 25.02.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 25.02.2020
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 09.03.2020.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора - 20.03.2020.

 

НАБАВКА ДРЖАВНИХ ОБЕЛЕЖЈА И НАТПИСА
(БРОЈ 15/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 20.02.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 20.02.2020
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 13.03.2020.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора - 06.04.2020.

 

НАБАВКА УСЛУГА ОДРЖАВАЊА И СЕРВИСИРАЊА БАЗЕНА, БАЗЕНСКЕ ОПРЕМЕ, ФОНТАНА И ЈЕЗЕРА
(БРОЈ 11/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 11.02.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 11.02.2020
 Преузмите документ Обавештење о продужењу рока за подношење понуде - 19.02.2020
 Преузмите документ Измена конкурсне документације - 19.02.2020
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 27.02.2020.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора - 04.03.2020.

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ЛЕКАРСКОГ ПРЕГЛЕДА ВОЗАЧА
(БРОЈ 9/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 07.02.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 07.02.2020
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 20.02.2020
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора - 04.03.2020.

 

 

* * *

 

 

НАБАВКЕ ПО ЧЛАНУ 39. СТАВ 2. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ГОДИШЊЕГ ПРЕГЛЕДА ЛИФТОВСКИХ ПОСТРОЈЕЊА
(БРОЈ 35/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 17.03.2020
 Преузмите документ Образац понуде - 17.03.2020
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1 - 23.03.2020.

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ПОПРАВКЕ АУДИО И ВИДЕО УРЕЂАЈА
(БРОЈ 18/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 18.02.2020
 Преузмите документ Образац понуде - 18.02.2020

 

НАБАВКА СЕЦКАЛИЦА ЗА ПАПИР
(БРОЈ 16/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 10.02.2020
 Преузмите документ Образац понуде - 10.02.2020

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ПЕРИОДИЧНЕ КОНТРОЛЕ И СЕРВИС СИСТЕМА ЗА КОНТРОЛУ ПРИСТУПА И ИНТЕРФОНСКОГ СИСТЕМА
(БРОЈ 10/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 05.02.2020
 Преузмите документ Образац понуде - 05.02.2020

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ПОПРАВКЕ АУДИО И ВИДЕО УРЕЂАЈА
(БРОЈ 8/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 05.02.2020
 Преузмите документ Образац понуде - 05.02.2020

 

НАБАВКА СЕЦКАЛИЦА ЗА ПАПИР
(БРОЈ 7/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 31.01.2020
 Преузмите документ Образац понуде - 31.01.2020

 

НАБАВКА ПЕЧАТА И ШТАМБИЉА
(БРОЈ 1/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 31.01.2020
 Преузмите документ Образац понуде - 31.01.2020

 

 

НАРУЏБЕНИЦА

 

НАБАВКА ГЕЛА ЗА СУВО ПРАЊЕ РУКУ (АНТИСЕПТИК) СА ПУМПИЦОМ
(БРОЈ 1/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 16.03.2020
 Преузмите документ Образац понуде - 16.03.2020

 

 

 

ПОГЛЕДАЈТЕ АРХИВУ

 

 Конкурси, огласи, тендери

 

Контакт: Мила Сашић
Телефон: +381 11 265 88 75
e-mail: mila.sasic@uzzpro.gov.rs
 Врх стране
Централизоване јавне набавкеВестиИнформаторИнформације од јавног значајаКонкурси, огласи, тендериБаза правних прописаБиблиотекаДомениeУправа