Насловна » Конкурси, огласи, тендери

Конкурси, огласи, тендери

ПРЕТХОДНО ОБАВЕШТЕЊЕ

 

НАБАВКА ЛИЦЕНЦИ

 Преузмите документ Преузмите документ

 

НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

 Преузмите документ Преузмите документ

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ЧИШЋЕЊА ОБЈЕКАТА РЕПУЛИЧКИХ ОРГАНА

 Преузмите документ Преузмите документ

 

 

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2017. ГОДИНУ

 Преузмите документ План јавних набавки
 Преузмите документ Измена плана јавних набавки за 2017 годину
 Преузмите документ Измена и допуна плана јавних набавки на које се закон не примењује за 2017 годину

 

 

ЗАЈЕДНИЧКА ЈАВНА НАБАВКА

 

НАБАВКА РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ СА ПРАТЕЋИМ ИНФОРМАЦИОНИМ СИСТЕМОМ И УСЛУГА ИЗРАДЕ СОФТВЕРСКОГ РЕШЕЊА ЗА УПРАВЉАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈОМ
(БРОЈ 1/2015)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Допуна конкурсне документације
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 2 и 3
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 4
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 5
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 6
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o пoднeтoм зaхтeву зa зaштиту прaвa
 Преузмите документ Измена позив за подношење понуде
 Преузмите документ Обавештење о продужењу рока 1
 Преузмите документ Измена конкурсне документације 2
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 7
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 8
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 9
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 10
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 11
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o пoднeтoм зaхтeву зa зaштиту прaвa 2
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 12
 Преузмите документ Обавештење о продужењу рока 2
 Преузмите документ Измена конкурсне документације 3
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 13
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 14
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 15
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o пoднeтoм зaхтeву зa зaштиту прaвa 3
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o пoднeтoм зaхтeву зa зaштиту прaвa 4
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o пoднeтoм зaхтeву зa зaштиту прaвa 5
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o oбустави поступка за П1 - 08.08.2016
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o oбустави поступка за П2 - 29.08.2016

 

 

ОГЛАСИ 2017 ГОДИНА

 

ОТУЂЕЊЕ ВИНА И РАКИЈЕ
(БРОЈ 6/2017)

 Преузмите документ Позив - 26.05.2017.

 

ОТУЂЕЊЕ МОТОРНИХ ВОЗИЛА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
(БРОЈ 5/2017)

 Преузмите документ Позив - 24.05.2017.
 Преузмите документ Табела преосталих возила - 24.05.2017.

 

ПРОДАЈА ОТПАДНОГ ПАПИРА
(БРОЈ 3/2017)

 Преузмите документ Позив - 05.05.2017.

 

ОТУЂЕЊЕ ПРОЗОРА
(БРОЈ 4/2017)

 Преузмите документ Позив - 25.04.2017.

 

 

ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК 2017 ГОДИНА

 

ЗАМЕНА ПОГОНСКОГ АГРЕГАТА МОТОРА СА ПРИПАДАЈУЋИМ РЕЗЕРВНИМ ДЕЛОВИМА НА ВОЗИЛУ LEXUS GS 300H
(БРОЈ 100/2017)

 Преузмите документ Обавештење о покретању преговарачког поступка -19.05.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација -19.05.2017.

ЗАМЕНА ПОГОНСКОГ АГРЕГАТА МОТОРА СА ПРИПАДАЈУЋИМ РЕЗЕРВНИМ ДЕЛОВИМА НА ВОЗИЛУ LEXUS GS 300H.
(БРОЈ 9/2017)

 Преузмите документ Обавештење о покретању преговарачког поступка -04.04.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација -04.04.2017.
 Преузмите документ Обавештење о обустави поступка -20.04.2017.
 Преузмите документ Одлукa о обустави поступка -20.04.2017.

 

 

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК 2017 ГОДИНА

 

ПРУЖАЊЕ УСЛУГЕ ИЗРАДЕ ПЛАНОВА ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА ЗА КАТЕГОРИЗОВАНЕ ОБЈЕКТЕ
(БРОЈ 94/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 24.05.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 24.05.2017.

 

НАБАВКА УСЛУГА СЕРВИСИРАЊА И ОДРЖАВАЊА МОТОРНИХ ВОЗИЛА
(БРОЈ 102/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 22.05.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 22.05.2017.

 

НАБАВКА СОФТВЕРСКИХ ЛИЦЕНЦИ
(БРОЈ 55/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 19.05.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 19.05.2017.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације - 25.05.2017.

 

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ПРИЛАГОЂАВАЊУ ТЕРМОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА У ПАЛАТИ СРБИЈА У ЦИЉУ ПРЕЛАСКА СА МАЗУТА НА ЛОЖ УЉЕ
(БРОЈ 87/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 18.05.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 18.05.2017.

 

НАБАВКА СИТНОГ ИНВЕНТАРА
(БРОЈ 82/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 08.05.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 08.05.2017.

 

НАБАВКА СВЕЖЕ, СМРЗНУТЕ, РЕЧНЕ И МОРСКЕ РИБЕ
(БРОЈ 69/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -28.04.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација -28.04.2017.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1 - 08.05.2017.
 Преузмите документ Измена конкурсне документације - 08.05.2017.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 2 - 18.05.2017.

 

НАБАВКА ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА ЗА ПОТРЕБЕ СЕКТОРА ЗА УГОСТИТЕЉСКЕ УСЛУГЕ И ОПРЕМЕ ЗА ПОТРЕБЕ СЕКТОРА ЗА РЕПРЕЗЕНТАТИВНЕ И РЕЗИДЕНЦИЈАЛНЕ ОБЈЕКТЕ
(БРОЈ 70/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -28.04.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација -28.04.2017.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације - 25.05.2017.

 

НАБАВКА УСЛУГА ПРАЊА И ПЕГЛАЊА РАДНЕ ОДЕЋЕ, СТОЛЊАКА И ТЕКСТИЛНЕ ГАЛАНТЕРИЈЕ
(БРОЈ 78/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -25.04.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација -25.04.2017.
 Преузмите документ Измена конкурсне документацијe -25.05.2017.
 Преузмите документ Обавештење о продужењу рока- 25.05.2017

 

НАБАВКА ХЛЕБА И ПЕЦИВА
(БРОЈ 68/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -25.04.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација -25.04.2017.

 

НАБАВКA ПНЕУМАТИКА СА УГРАДЊОМ ЗА СВА ВОЗИЛА
(БРОЈ 52/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -05.04.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација -05.04.2017.
 Преузмите документ Измена конкурсне документацијe -18.04.2017.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора- 24.05.2017

 

НАБАВКА КАФЕ И ОСТАЛИХ НАПИТАКА
(БРОЈ 48/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -04.04.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација -04.04.2017.
 Преузмите документ Измена конкурсне документације 1- 10.04.2017.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1 - 12.04.2017.
 Преузмите документ Измена конкурсне документације 2- 13.04.2017.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 2 - 28.04.2017.

 

НАБАВКА ГАЗИРАНЕ И НЕГАЗИРАНЕ ВОДЕ
(БРОЈ 39/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -22.03.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација -22.03.2017.
 Преузмите документ Допуна конкурсне документације - 10.04.2017.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1 - 13.04.2017.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора- 28.04.2017
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П 1- 18.05.2017
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П 2- 22.05.2017
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П 3- 22.05.2017

 

НАБАВКА СВЕЖЕГ ВОЋА И ПОВРЋА
(БРОЈ 50/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -22.03.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација -22.03.2017.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора -28.04.2017.

 

НАБАВКА УСЛУГА СЕРВИСИРАЊА И ОДРЖАВАЊА МОТОРНИХ ВОЗИЛА
(БРОЈ 33/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -10.03.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација -10.03.2017.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1 - 24.03.2017.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 2 - 29.03.2017.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 3 - 30.03.2017.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 4 - 30.03.2017.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 5- 31.03.2017.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 6- 03.04.2017.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 7- 03.04.2017.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 8- 03.04.2017.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 9- 06.04.2017.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 10- 06.04.2017.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 10 -исправка - 07.04.2017.
 Преузмите документ Измена конкурсне документације - 10.04.2017.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора -28.03.2017.
 Преузмите документ Обавештење о обустави поступка ѕа П 3 -09.05.2017.
 Преузмите документ Обавештење о обустави поступка ѕа П 9 -09.05.2017.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору за П 6 -25.05.2017.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору за П 1 -25.05.2017.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору за П 7 -26.05.2017.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору за П 8 -26.05.2017.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru za P 7 -26.05.2017.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru za P 8 -26.05.2017.

 

ИЗВОЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИХ РАДОВА НА ТЕКУЋЕМ ОДРЖАВАЊУ У ОБЈЕКТИМА РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА
(БРОЈ 26/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -02.03.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација -02.03.2017.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора- 13.04.2017
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 18.05.2017

 

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ТЕКУЋЕМ ОДРЖАВАЊУ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ, ТЕРМОТЕХНИЧКИХ И ЕЛЕКТРОНСКИХ СИСТЕМА И ИНСТАЛАЦИЈА У ОБЈЕКТИМА РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА
(БРОЈ 27/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 27.02.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 27.02.2017.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1 - 24.03.2017.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 2 - 24.03.2017.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 3 - 24.03.2017.
 Преузмите документ Одлука о обустави поступка - 07.04.2017.
 Преузмите документ Oбавештење o поднетом захтеву за заштиту права - 18.04.2017.

 

НАБАВКА КОНЗЕРВИСАНОГ И СМРЗНУТНОГ ВОЋА И ПОВРЋА
(БРОЈ 30/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 24.02.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 24.02.2017.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора- 30.03.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора П 2- 21.04.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора П 1- 21.04.2017

 

 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 2017 ГОДИНА

 

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ЛИФТА У МАКЕДОНСКOJ 4
(БРОЈ 88/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 25.05.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 25.05.2017.

 

ИЗРАДЕ ПРОЈЕКТА ЗА ОБЈЕКАТ У УЛ.КНЕЗА АЛЕКСАНДРА КАРАЂОРЂЕВИЋА 75
(БРОЈ 101/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 22.05.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 22.05.2017.

 

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ЗАМЕНИ СЕПАРАТОРА МАСТИ У КРАЉА МИЛАНА 14
(БРОЈ 77/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 19.05.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 19.05.2017.

 

НАБАВКА ВЕШТАЧКОГ ЂУБРИВА И ХЕМИЈСКИХ СРЕДСТАВА ЗА ЗАШТИТУ ВОЋЊАКА И ВИНОГРАДА
(БРОЈ 89/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 17.05.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 17.05.2017.
 Преузмите документ Измена конкурсне документације -19.05.2017.
 Преузмите документ Обавештење о продужењу рока -19.05.2017.
 Преузмите документ Измена конкурсне документације 2-19.05.2017.
 Преузмите документ Обавештење о продужењу рока 2 -26.05.2017.
 Преузмите документ Измена конкурсне документације 3 -26.05.2017.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације -26.05.2017.

 

НАБАВКА КОБАСИЦА И ПОЛУТРАЈНИХ ПРОИЗВОДА
(БРОЈ 81/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 12.05.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 12.05.2017.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 26.05.2017.

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ХИГИЈЕНСКО-САНИТАРНОГ ОДРЖАВАЊА ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА У ОБЈЕКТУ У УЛИЦИ БИРЧАНИНОВА 19А У БЕОГРАДУ
(БРОЈ 1/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 10.05.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 10.05.2017.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1- 16.05.2017.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 26.05.2017.

 

НАБАВКА УСЛУГЕ СЕРВИСИРАЊА ПОЉОПРИВРЕДНИХ МАШИНА
(БРОЈ 90/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 08.05.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 08.05.2017.

 

НАБАВКА ВУЛКАНИЗЕРСКИХ УСЛУГА И ЦЕНТРИРАЊЕ ВОЗИЛА ЗА СВЕ ВРСТЕ ВОЗИЛА
(БРОЈ 79/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 05.05.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 05.05.2017.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1- 11.05.2017.
 Преузмите документ Измена конкурсне документације -11.05.2017.
 Преузмите документ Обавештење о продужењу рока -11.05.2017.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 22.05.2017.

 

НАБАВКА ТВ И ДРУГИХ МЕДИЈСКИХ УРЕЂАЈА
(БРОЈ 76/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -27.04.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација -27.04.2017.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 19.05.2017.

 

НАБАВКА УСЛУГЕ РЕПАРАЦИЈЕ СТИЛСКОГ НАМЕШТАЈА
(БРОЈ 86/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -26.04.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација -26.04.2017.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 16.05.2017.

 

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗРАДИ БАРИЈЕРЕ ОКО РАСХЛАДНЕ КУЛЕ ОБЈЕКТА СИВ 3
(БРОЈ 65/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -26.04.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација -26.04.2017.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 16.05.2017.

 

ИЗВОЂЕЊЕ СТОЛАРСКИХ РАДОВА У ОБЈЕКТИМА РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА.
(БРОЈ 85/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -26.04.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација -26.04.2017.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 16.05.2017.

 

НАБАВКА РЕПРОМАТЕРИЈАЛА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИДРОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА
(БРОЈ 72/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -25.04.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација -25.04.2017.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 12.05.2017.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 24.05.2017

 

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА САНАЦИЈИ ХИДРОИЗОЛАЦИЈЕ КРОВНИХ ПОВРШИНА ПАЛАТЕ „СРБИЈА“
(БРОЈ 64/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -20.04.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација -20.04.2017.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 10.05.2017.

 

НАБАВКА ЧЕТИНАРА, ЛИШЋАРА, УКРАСНОГ ЖБУЊА И ЈЕДНОГОДИШЊЕГ САДНОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА ЕКСТЕРИЈЕР
(БРОЈ 73/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -13.04.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација -13.04.2017.
 Преузмите документ Измена конкурсне документације -24.04.2017.
 Преузмите документ Обавештење о продужењу рока -24.04.2017.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 12.05.2017.

 

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА УГРАДЊИ ВИДЕО НАДЗОРА ОБЈЕКТА
У КНЕЗА МИЛОША 20
(БРОЈ 71/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -13.04.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација -13.04.2017.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 04.05.2017.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 26.05.2017

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА И ОТКЛАЊАЊА КВАРОВА КЛИЗНИХ ВРАТА, КАПИЈА И РАМПИ
(БРОЈ 63/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -10.04.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација -10.04.2017.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора -03.05.2017.

 

НАБАВКА ТАПЕТАРСКИХ УСЛУГА
(БРОЈ 58/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -31.03.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација -31.03.2017.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1- 06.04.2017.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора- 13.04.2017

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ДИМЊАКА И КОТЛОВА СА ПЛАМЕНО ДИМНЕ СТРАНЕ
(БРОЈ 44/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -24.03.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација -24.03.2017.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1- 30.03.2017.
 Преузмите документ Измена конкурсне документације 1- 30.03.2017.
 Преузмите документ Обавештење о продужењу рока- 30.03.2017.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 2- 03.04.2017.
 Преузмите документ Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права- 10.04.2017.

 

 

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ХИГИЈЕНЕ У ОБЈЕКТИМА РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА
(БРОЈ 107/2015)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Invitation To Tender
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1
 Преузмите документ Обавештење о продужењу рока
 Преузмите документ Измена конкурсне документације
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o пoднeтoм зaхтeву зa зaштиту прaвa 1
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o пoднeтoм зaхтeву зa зaштиту прaвa 2
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o пoднeтoм зaхтeву зa зaштиту прaвa 3

 

 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

 

НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА ВОЗИЛА И АУТОКОЗМЕТИКЕ
(БРОЈ 155/2016)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 26.10.2016
 Преузмите документ Конкурсна документација - 26.10.2016
 Преузмите документ Одлука о додели уговора -14.11.2016.

 

 

НАБАВКЕ ПО ЧЛАНУ 39. СТАВ 2. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

 

НАБАВКА ДРЖАВНИХ ОБЕЛЕЖЈА И НАТПИСА
(БРОЈ 74/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 20.04.2017
 Преузмите документ Образац понуде - 20.04.2016

 

ПОГЛЕДАЈТЕ АРХИВУ

 

 Конкурси, огласи, тендери

 

Контакт: Мила Сашић
Телефон: +381 11 265 88 75
e-mail: mila.sasic@uzzpro.gov.rs
 Врх стране
Централизоване јавне набавкеВестиИнформаторИнформације од јавног значајаКонкурси, огласи, тендериБаза правних прописаБиблиотекаДомениeУправа