Насловна » Конкурси, огласи, тендери

Конкурси, огласи, тендери

ПРЕТХОДНО ОБАВЕШТЕЊЕ

 

НАБАВКА ЛИЦЕНЦИ

 Преузмите документ Преузмите документ

 

НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

 Преузмите документ Преузмите документ

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ЧИШЋЕЊА ОБЈЕКАТА РЕПУЛИЧКИХ ОРГАНА

 Преузмите документ Преузмите документ

 

 

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2017. ГОДИНУ

 Преузмите документ План јавних набавки
 Преузмите документ Измена плана јавних набавки за 2017 годину
 Преузмите документ Измена и допуна плана јавних набавки на које се закон не примењује за 2017 годину

 

 

ОГЛАСИ 2017 ГОДИНА

 

ТРЕНУТНО НЕМА ОГЛАСА

 

ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК 2017 ГОДИНА

 

НАБАВКА РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ – ХАРДВЕР
(БРОЈ 3/2017)

 Преузмите документ Обавештење о покретању преговарачког поступка -05.07.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација -05.07.2017.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1- 12.07.2017.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора- 18.07.2017

 

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ТЕКУЋЕМ ОДРЖАВАЊУ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ, ТЕРМОТЕХНИЧКИХ И ЕЛЕКТРОНСКИХ СИСТЕМА И ИНСТАЛАЦИЈА У ОБЈЕКТИМА РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА
(БРОЈ 130/2017)

 Преузмите документ Конкурсна документација -04.07.2017.

 

 

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК 2017 ГОДИНА

 

НАБАВКА РЕНДГЕН УРЕЂАЈА ЗА КОНТРОЛУ УЛАЗА ЗА ОБЈЕКТЕ У УЛИЦИ КНЕЗА МИЛОША 20 И НЕМАЊИНА 22-26
(БРОЈ 53/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 20.07.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 20.07.2017.

 

НАБАВКА УСЛУГА СЕРВИСИРАЊА, ОДРЖАВАЊА И ПОПРАВКИ УГОСТИТЕЉСКЕ ОПРЕМЕ
(БРОЈ 135/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 04.07.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 04.07.2017.

 

НАБАВКА СВЕЖЕГ ЈУНЕЋЕГ МЕСА
(БРОЈ 120/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 28.06.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 28.06.2017.

 

НАБАВКА ПНЕУМАТИКА СА УГРАДЊОМ ЗА СВА ВОЗИЛА
(БРОЈ 121/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 28.06.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 28.06.2017.

 

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА РЕВИТАЛИЗАЦИЈИ ФАСАДЕ НА ОБЈЕКТУ ВИЛА „ЗЛАТНИ БРЕГ“
(БРОЈ 117/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 16.06.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 16.06.2017.
 Преузмите документ Izmena kонкурснe документацијe - 23.06.2017.
 Преузмите документ Nova kонкурсна документација - 23.06.2017.
 Преузмите документ Измена kонкурснe документацијe 2- 30.06.2017.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1- 10.07.2017.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 2- 12.07.2017.

 

НАБАВКА ФАСЦИКЛИ И РЕГИСТРАТОРА
(БРОЈ 114/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 08.06.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 08.06.2017.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1- 22.06.2017.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора- 20.07.2017.

 

НАБАВКА ТРАЈНИХ СУВОМЕСНАТИХ ПРОИЗВОДА
(БРОЈ 110/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 08.06.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 08.06.2017.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора- 13.07.2017.

 

НАБАВКА ПВЦ И ПАПИРНЕ ГАЛАНТЕРИЈЕ
(БРОЈ 93/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 06.06.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 06.06.2017.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора -14.07.2017.

 

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА У ДЕЛУ ОБЈЕКТА (МЕЂУСПРАТ) У КНЕЗА МИЛОША 20
(БРОЈ 104/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 30.05.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 30.05.2017.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1- 16.06.2017.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора -11.07.2017.

 

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ФОРМИРАЊУ АРХИВСКОГ ПРОСТОРА СА МОДЕРНИЗАЦИЈОМ ИНСТАЛАЦИЈЕ ДАЉИНСКОГ ГРЕЈАЊА У КНЕЗА МИЛОША 20
(БРОЈ 103/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 30.05.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 30.05.2017.
 Преузмите документ Измена конкурсне документације - 16.06.2017.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора -06.07.2017.

 

ПРУЖАЊЕ УСЛУГЕ ИЗРАДЕ ПЛАНОВА ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА ЗА КАТЕГОРИЗОВАНЕ ОБЈЕКТЕ
(БРОЈ 94/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 24.05.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 24.05.2017.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора- 13.07.2017.

 

НАБАВКА УСЛУГА СЕРВИСИРАЊА И ОДРЖАВАЊА МОТОРНИХ ВОЗИЛА
(БРОЈ 102/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 22.05.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 22.05.2017.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора- 28.06.2017.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П 3- 07.07.2017
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П 9- 14.07.2017

 

НАБАВКА СОФТВЕРСКИХ ЛИЦЕНЦИ
(БРОЈ 55/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 19.05.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 19.05.2017.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације - 25.05.2017.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора -22.06.2017.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П 3-12.07.2017.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П 2-12.07.2017.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П 1-21.07.2017.

 

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ПРИЛАГОЂАВАЊУ ТЕРМОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА У ПАЛАТИ СРБИЈА У ЦИЉУ ПРЕЛАСКА СА МАЗУТА НА ЛОЖ УЉЕ
(БРОЈ 87/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 18.05.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 18.05.2017.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1- 29.05.2017.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 2- 09.06.2017.
 Преузмите документ Oбавештење o поднетом захтеву за заштиту права - 12.06.2017.
 Преузмите документ Одлука да се не задржавају активности - 12.06.2017.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 3- 12.06.2017.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 4- 14.06.2017.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора -14.07.2017.

 

 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 2017 ГОДИНА

 

НАБАВКА УСЛУГЕ СЕРВИСИРАЊА И ОТКЛАЊАЊА КВАРОВА ДИЗЕЛ АГРЕГАТА
(БРОЈ 138/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -21.07.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација -21.07.2017.

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ХЕМИЈСКОГ ЧИШЋЕЊА РАДНЕ ОДЕЋЕ
(БРОЈ 139/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -21.07.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација -21.07.2017.

 

НАБАВКА ЛИМАРСКО ФАРБАРСКИХ УСЛУГА И УГРАДЊА ВЕТРОБРАНСКИХ СТАКАЛА
(БРОЈ 132/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -19.07.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација -19.07.2017.

 

НАБАВКА УСЛУГA ЧИШЋЕЊА ЗАВЕСА, ПОДНИХ ПРОСТИРКИ, ТАПАЦИРАНОГ КАНЦЕЛАРИЈСКОГ НАМЕШТАЈА, ОДРЖАВАЊЕ МЕРМЕРНИХ ПОВРШИНА И ЧИШЋЕЊЕ ФАСАДА
(БРОЈ 129/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -17.07.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација -17.07.2017.

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА И СЕРВИСИРАЊА КЛИМА УРЕЂАЈА НА ВОЗИЛИМА СА УГРАДЊОМ ОРИГИНАЛНИХ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА
(БРОЈ 131/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -14.07.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација -14.07.2017.

 

НАБАВКА УСЛУГЕ СЕРВИСИРАЊА ИЗДУВНИХ СИСТЕМА ЗА СВЕ ВРСТЕ ВОЗИЛА СА УГРАДЊОМ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА
(БРОЈ 133/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -13.07.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација -13.07.2017.

 

НАБАВКА УСЛУГЕ СЕРВИСИРАЊА И ОТКЛАЊАЊА КВАРОВА СИСТЕМА ЗА ДОЈАВУ ПОЖАРА ТИПА „SIEMENS“
(БРОЈ 126/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -12.07.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација -12.07.2017.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1- 18.07.2017.

 

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА САНАЦИЈИ ИНСТАЛАЦИЈЕ ВОДОВОДА И КОНДЕНЗА У ОБЈЕКТУ У УЛИЦИ НЕМАЊИНА 11.
(БРОЈ 134/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -11.07.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација -11.07.2017.

 

НАБАВКА УСЛУГА OДРЖАВАЊА И НАДОГРАДЊЕ АПЛИКАЦИЈЕ ЗА ФИНАНСИЈСКО-МАТЕРИЈАЛНО ПОСЛОВАЊЕ. 20
(БРОЈ 127/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -06.07.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација -06.07.2017.
 Преузмите документ Измена конкурсне документације -07.07.2017.

 

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА УГРАДЊИ СИСТЕМА КЛИМАТИЗАЦИЈЕ ДЕЛА ОБЈЕКТА У УЛИЦИ КНЕЗА МИЛОША 20
(БРОЈ 128/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -06.07.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација -06.07.2017.
 Преузмите документ Измена конкурсне документацијe -14.07.2017.
 Преузмите документ Обавештење о продужењу рока- 14.07.2017

 

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА САНАЦИЈИ ВОДОВОДНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ У ОБЈЕКТИМА АНДРИЋЕВ ВЕНАЦ 1 И НЕМАЊИНА 22-26
(БРОЈ 124/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -05.07.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација -05.07.2017.

 

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗРАДИ ДЕЛА СИСТЕМА ЗА НАВОДЊАВАЊЕ НА ОБЈЕКТИМА РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА – ПАЛАТА „ СРБИЈА“ И ВИЛА „ МИР“
(БРОЈ 122/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -05.07.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација -05.07.2017.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора -19.07.2017.

 

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА САНАЦИЈИ ПЛАТОА ИЗНАД ГАРАЖЕ У ДВОРИШТУ ОБЈЕКТА У НЕМАЊИНОЈ БРОЈ 22-26
(БРОЈ 112/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 04.07.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 04.07.2017.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора- 20.07.2017.

 

НАБАВКА УСЛУГА ЧИШЋЕЊА СЛИВНИКА КИШНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ СА ПРАТЕЋИМ РАДОВИМА У ВИЛИ МИР
(БРОЈ 123/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 29.06.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 29.06.2017.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора -14.07.2017.

 

НАБАВКА УСЛУГЕ СЕРВИСИРАЊА ФИСКАЛНИХ КАСА
(БРОЈ 119/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 28.06.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 28.06.2017.
 Преузмите документ Измена конкурсне документације -29.06.2017.
 Преузмите документ Обавештење о продужењу рока -29.06.2017.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора -19.07.2017.

 

НАБАВКА КАНЦЕЛАРИЈСКОГ НАМЕШТАЈА - ПО ОВЛАШЋЕЊУ МИНИСТАРСТВА ФИНАНСИЈА
(БРОЈ 2/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 27.06.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 27.06.2017.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1- 03.07.2017.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 2- 03.07.2017.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 3- 03.07.2017.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора -12.07.2017.

 

НАБАВКА НАБАВКА МАТЕРИЈАЛА ЗА ХИГИЈЕНУ СПЕЦИЈАЛНЕ НАМЕНЕ (ЗА РЕЗИДЕНЦИЈЕ И РЕПРЕЗЕНТАТИВНЕ ОБЈЕКТЕ)
(БРОЈ 118/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 27.06.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 27.06.2017.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора -10.07.2017.

 

НАБАВКА РЕДОВНОГ ГОДИШЊЕГ ХИГИЈЕНСКОГ КРЕЧЕЊА УГОСТИТЕЉСКИХ ПРОСТОРИЈА
(БРОЈ 111/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 20.06.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 20.06.2017.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора -06.07.2017.

 

НАБАВКА УСЛУГА ИЗНАЈМЉИВАЊА ОПРЕМЕ ЗА СИМУЛТАНО ПРЕВОЂЕЊЕ
(БРОЈ 109/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 08.06.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 08.06.2017.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1- 15.06.2017.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора- 28.06.2017.

 

НАБАВКА СИТНОГ ИНВЕНТАРА ЗА ПОТРЕБЕ РЕЗИДЕНЦИЈАЛНИХ ОБЈЕКАТА
(БРОЈ 107/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 02.06.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 02.06.2017.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора -14.06.2017.
 Преузмите документ Oбавештење o поднетом захтеву за заштиту права - 20.06.2017.

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ХИГИЈЕНСКО-САНИТАРНОГ ОДРЖАВАЊА ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА У ОБЈЕКТУ У УЛИЦИ БИРЧАНИНОВА 19А У БЕОГРАДУ
(БРОЈ 1/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 10.05.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 10.05.2017.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1- 16.05.2017.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 26.05.2017.

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ДИМЊАКА И КОТЛОВА СА ПЛАМЕНО ДИМНЕ СТРАНЕ
(БРОЈ 44/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -24.03.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација -24.03.2017.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1- 30.03.2017.
 Преузмите документ Измена конкурсне документације 1- 30.03.2017.
 Преузмите документ Обавештење о продужењу рока- 30.03.2017.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 2- 03.04.2017.
 Преузмите документ Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права- 10.04.2017.
 Преузмите документ Обавештење о продужењу рока -20.06.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација - нова -20.06.2017.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора- 07.07.2017

 

 

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ХИГИЈЕНЕ У ОБЈЕКТИМА РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА
(БРОЈ 107/2015)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Invitation To Tender
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1
 Преузмите документ Обавештење о продужењу рока
 Преузмите документ Измена конкурсне документације
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o пoднeтoм зaхтeву зa зaштиту прaвa 1
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o пoднeтoм зaхтeву зa зaштиту прaвa 2
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o пoднeтoм зaхтeву зa зaштиту прaвa 3

 

 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

 

НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА ВОЗИЛА И АУТОКОЗМЕТИКЕ
(БРОЈ 155/2016)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 26.10.2016
 Преузмите документ Конкурсна документација - 26.10.2016
 Преузмите документ Одлука о додели уговора -14.11.2016.

 

 

НАБАВКЕ ПО ЧЛАНУ 39. СТАВ 2. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

 

НАБАВКА ДРЖАВНИХ ОБЕЛЕЖЈА И НАТПИСА
(БРОЈ 74/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 20.04.2017
 Преузмите документ Образац понуде - 20.04.2016

 

ПОГЛЕДАЈТЕ АРХИВУ

 

 Конкурси, огласи, тендери

 

Контакт: Мила Сашић
Телефон: +381 11 265 88 75
e-mail: mila.sasic@uzzpro.gov.rs
 Врх стране
Централизоване јавне набавкеВестиИнформаторИнформације од јавног значајаКонкурси, огласи, тендериБаза правних прописаБиблиотекаДомениeУправа