Насловна » Конкурси, огласи, тендери

Конкурси, огласи, тендери


ПРЕТХОДНО ОБАВЕШТЕЊЕ

 

НАБАВКА ЛИЦЕНЦИ

 Преузмите документ Преузмите документ

 

НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

 Преузмите документ Преузмите документ

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ЧИШЋЕЊА ОБЈЕКАТА РЕПУЛИЧКИХ ОРГАНА

 Преузмите документ Преузмите документ

 

 

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2018. ГОДИНУ

 Преузмите документ План јавних набавки
 Преузмите документ Измена Плана јавних набавки
 Преузмите документ План јавних набавки на које се закон не примењује за 2018 годину

 

 

* * *

 

 

ОГЛАСИ 2018 ГОДИНА

 

ОТУЂЕЊЕ ВИНА И РАКИЈЕ
(БРОЈ 7/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 04.12.2018.

 

ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК 2018 ГОДИНА

 

НАБАВКА КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА
(БРОЈ 179/2018)

 Преузмите документ Oбавештење о покретању преговарачког поступка - 23.11.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 23.11.2018.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 29.11.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П 1 - 05.12.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П 2 - 10.12.2018.

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА И УСЛУГЕ УНАПРЕЂЕЊА И ИЗРАДЕ НОВИХ ФУНКЦИОНАЛНОСТИ БАЗЕ ПРАВНИХ ПРОПИСА
(БРОЈ 174/2018)

 Преузмите документ Oбавештење о покретању преговарачког поступка - 15.11.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 15.11.2018.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 27.11.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 12.12.2018.

 

 

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК 2018 ГОДИНА

 

НАБАВКА УСЛУГЕ СЕРВИСИРАЊА И ОТКЛАЊАЊЕ КВАРОВА СИСТЕМА КЛИМАТИЗАЦИЈЕ И ВЕНТИЛАЦИЈЕ
(БРОЈ 187/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 11.01.2019.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 11.01.2019.

 

НАБАВКА УСЛУГЕ СЕРВИСИРАЊА И ОТКЛАЊАЊЕ КВАРОВА СПЛИТ ЈЕДИНИЦА
(БРОЈ 178/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 14.12.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 14.12.2018.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1 - 10.01.2019.

 

НАБАВКА КАФЕ И ОСТАЛИХ НАПИТАКА
(БРОЈ 186/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 14.12.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 14.12.2018.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1 - 10.01.2019.

 

РАДОВИ НА АДАПТАЦИЈИ ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА НА XVIII СПРАТУ ОБЈЕКТА „БЕОГРАЂАНКА“ У БЕОГРАДУ, УЛИЦА МАСАРИКОВА БРОЈ 5 ЗА ПОТРЕБЕ СЕКРЕТАРИЈАТА ТРАНСПОРТНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
(БРОЈ 11/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 07.12.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 07.12.2018.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1 - 14.12.2018.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 2 - 21.12.2018.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 3 - 21.12.2018.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 4 - 27.12.2018.
 Преузмите документ Измена конкурсне документације - 31.12.2018.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 5 - 04.01.2019.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 15.01.2019.

 

НАБАВКА УСЛУГА ОДРЖАВАЊА И ОТКЛАЊАЊЕ КВАРОВА ЛИФТОВСКИХ ПОСТРОЈЕЊА
(БРОЈ 173/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 04.12.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 04.12.2018.
 Преузмите документ Измена и допуна конкурсне документације - 07.12.2018.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1 - 07.12.2018.

 

НАБАВКА ДРЖАВНИХ ЗАСТАВА
(БРОЈ 180/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 03.12.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 03.12.2018.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 09.01.2019.

 

НАБАВКА ВИНА
(БРОЈ 181/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 28.11.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 28.11.2018.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 08.01.2019.

 

НАБАВКА ГАЗИРАНЕ И НЕГАЗИРАНЕ ВОДЕ
(БРОЈ 177/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 21.11.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 21.11.2018.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1 - 14.12.2018.
 Преузмите документ Измена конкурсне документације 1 - 14.12.2018.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 31.12.2018.

 

НАБАВКА СЕРВЕРА ЗА КОМУНИКАЦИОНЕ СЕРВИСЕ
(БРОЈ 171/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 14.11.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 14.11.2018.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 18.12.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 25.12.2018.

 

НАБАВКА УСЛУГЕ СЕРВИСИРАЊА ПОСТОЈЕЋЕ И ЗАКУП И СЕРВИСИРАЊЕ НОВЕ ОПРЕМЕ ПРОИЗВОЂАЧА KONICA MINOLTA
(БРОЈ 169/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 09.11.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 09.11.2018.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1 - 19.11.2018.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 2 - 26.11.2018.
 Преузмите документ Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права - 04.12.2018.

 

НАБАВКА COCA-COLE I SCHWEPPES-A
(БРОЈ 166/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 30.10.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 30.10.2018.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 03.12.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 24.12.2018.

 

НАБАВКА ДОМАЋИХ И СТРАНИХ ЖЕСТОКИХ ПИЋА
(БРОЈ 160/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 24.10.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 24.10.2018.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 03.12.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 28.12.2018.

 

НАБАВКА СВЕЖЕГ ПИЛЕЋЕГ И ЋУРЕЋЕГ МЕСА
(БРОЈ 141/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 08.10.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 08.10.2018.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1 - 15.10.2018.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 20.11.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 25.12.2018.

 

НАБАВКА ПРИРОДНИХ СОКОВА
(БРОЈ 148/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 05.10.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 05.10.2018.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1 - 12.10.2018.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 15.11.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 13.12.2018.

 

 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 2018 ГОДИНА

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА СИСТЕМА ЗА НАВОДЊАВАЊЕ У ОБЈЕКТИМА РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА У БЕОГРАДУ И СМЕДЕРЕВУ
(БРОЈ 188/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 24.12.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 24.12.2018.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 14.01.2019.

 

НАБАВКА УСЛУГE РЕДОВНИХ ЗДРАВСТВЕНИХ ПРЕГЛЕДА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ У СЕКТОРУ ЗА УГОСТИТЕЉСКЕ УСЛУГЕ
(БРОЈ 185/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 07.12.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 07.12.2018.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 20.12.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 31.12.2018.

 

НАБАВКА УСЛУГЕ СЕРВИСИРАЊА И ОТКЛАЊАЊА КВАРОВА СИСТЕМА ЗА ДОЈАВУ ПОЖАРА ТИПА ,,LABOR STRAUSS”
(БРОЈ 184/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 30.11.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 30.11.2018.
 Преузмите документ Измена и допуна конкурсне документације - 07.12.2018.
 Преузмите документ Обавештење о продужењу рока - 07.12.2018.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 21.12.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 31.12.2018.

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ТЕХНИЧКОГ ПРЕГЛЕДА ВОЗИЛА
(БРОЈ 182/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 29.11.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 29.11.2018.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 18.12.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 27.12.2018.

 

УСЛУГА ОДРЖАВАЊА РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ-STORAGE
(БРОЈ 162/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 22.11.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 22.11.2018.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 05.12.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 10.12.2018.

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ЧИШЋЕЊА СНЕГА У СЕЗОНИ 2018/2019
(БРОЈ 175/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 14.11.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 14.11.2018.
 Преузмите документ Измена и допуна конкурсне документације - 16.11.2018.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 28.11.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 17.12.2018.

 

НАБАВКА ИНДУСТРИЈСКЕ СОЛИ И УРЕЕ
(БРОЈ 158/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 24.10.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 24.10.2018.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 09.11.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П 1 - 10.12.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П 2 - 10.12.2018.

 

 

ПОГЛЕДАЈТЕ АРХИВУ

 

 Конкурси, огласи, тендери

 

Контакт: Мила Сашић
Телефон: +381 11 265 88 75
e-mail: mila.sasic@uzzpro.gov.rs
 Врх стране
Централизоване јавне набавкеВестиИнформаторИнформације од јавног значајаКонкурси, огласи, тендериБаза правних прописаБиблиотекаДомениeУправа