Насловна » Конкурси, огласи, тендери

Конкурси, огласи, тендери


 

ЈАВНИ КОНКУРС

 

 

СПИСАК КАНДИДАТА СА ШИФРАМА МЕЂУ КОЈИМА СЕ СПРОВОДИ ИЗБОРНИ ПОСТУПАК

 Преузмите документ Списак кандидата са шифрама међу којима се спроводи изборни поступак
 Преузмите документ Листа кандидата који су испунили мерила за избор

 

 

* * *

 

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2020. ГОДИНУ

 Преузмите документ План јавних набавки
 Преузмите документ Измена Плана јавних набавки
 Преузмите документ План јавних набавки на које се закон не примењује за 2020 годину

 

 

* * *

 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ ПО ОВЛАШЋЕЊУ

 

НАБАВКА УСЛУГА ИЗРАДЕ ИНТЕГРИСАНОГ ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА УПРАВЕ ЗА ДУВАН
(БРОЈ 1/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 27.05.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 27.05.2020
 Преузмите документ Допуна конкурсне документације - 28.05.2020
 Преузмите документ Прилог конкурсној документацији - 28.05.2020
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1 - 22.05.2020
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 2 - 25.05.2020
 Преузмите документ Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права - 26.05.2020
 Преузмите документ Обавештење о продужењу рока - 17.07.2020
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 28.07.2020.

 

 

 

* * *

 

ОГЛАСИ

 

ОТУЂЕЊЕ ВИНА И РАКИЈЕ
(БРОЈ 3/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 28.05.2020.
 Преузмите документ Обавештење о учесницима у поступку лицитације - 22.06.2020.
 Преузмите документ Записник о отварању понуда - 22.06.2020.
 Преузмите документ Измена обавештења о учесницима у поступку лицитације - 02.07.2020.

 

 

* * *

 

 

ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК 2020 ГОДИНА

 

НАБАВКА УСЛУГА СЕРВИСИРАЊА И ОДРЖАВАЊА ВОЗИЛА МАРКЕ LEXUS
(БРОЈ 51/2020)

 Преузмите документ Конкурсна документација - 11.05.2020
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 26.05.2020.

 

 

* * *

 

 

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК 2020 ГОДИНА

 

НАБАВКА НАБАВКА РЕПРОМАТЕРИЈАЛА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКЕ БРАВАРИЈЕ И СТОЛАРИЈЕ
(БРОЈ 123/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 04.08.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 04.08.2020

 

НАБАВКА И ЗАМЕНА ИТИСОНА У ПАЛАТИ СРБИЈА – СВЕЧАНИ ДЕО
(БРОЈ 88/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 03.08.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 03.08.2020

 

НАБАВКА РЕПРОМАТЕРИЈАЛА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЕЛЕКТРОНСКИХ СИСТЕМА И ИНСТАЛАЦИЈА
(БРОЈ 128/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 31.07.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 31.07.2020

 

НАБАВКА СВЕЖЕГ ЈУНЕЋЕГ МЕСА
(БРОЈ 105/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 30.07.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 30.07.2020

 

НАБАВКА СВЕЖЕГ ПИЛЕЋЕГ, ЋУРЕЋЕГ И МЕСА ДРУГЕ ЖИВИНЕ
(БРОЈ 111/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 30.07.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 30.07.2020

 

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА У ДЕЛУ ОБЈЕКТА У КНЕЗА МИЛОША 20
(БРОЈ 96/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 29.07.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 29.07.2020

 

НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА ШТАМПАРИЈЕ-ГРАФИЧКИ НОЖ
(БРОЈ 142/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 23.07.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 23.07.2020

 

НАБАВКА ВИНА
(БРОЈ 90/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 16.07.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 16.07.2020

 

НАБАВКА СЛУЖБЕНЕ, ЗАШТИТНЕ И РАДНЕ ОДЕЋЕ И ОБУЋЕ ЗА ПОТРЕБЕ ЗАПОСЛЕНИХ У УПРАВИ ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА
(БРОЈ 103/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 16.07.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 16.07.2020
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1 и 2 - 20.07.2020.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 3 и 4 - 22.07.2020.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 5 - 23.07.2020.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 6 - 23.07.2020.
 Преузмите документ Измена конкурсне документације 1 - 24.07.2020.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 7 - 30.07.2020.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 8 - 10.08.2020.
 Преузмите документ Измена конкурсне документације 2 - 10.08.2020.

 

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА АДАПТАЦИЈИ САНИТАРНИХ ЧВОРОВА У ОБЈЕКТУ У УЛИЦИ НЕМАЊИНА БР. 22-26 И ОСТАЛИМ ОБЈЕКТИМА
(БРОЈ 93/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 09.07.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 09.07.2020
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 12.08.2020.

 

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА АДАПТАЦИЈИ САНИТАРНИХ ЧВОРОВА НА ЦЕНТРАЛНОМ ДЕЛУ ОБЈЕКТА ПАЛАТА СРБИЈА
(БРОЈ 97/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 07.07.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 07.07.2020
 Преузмите документ Измена конкурсне документације - 21.07.2020
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 12.08.2020.

 

НАБАВКА ПРИРОДНОГ ГАСА
(БРОЈ 82/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 03.07.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 03.07.2020
 Преузмите документ Обавештење о продужењу рока - 30.07.2020
 Преузмите документ Измена конкурсне документације 1 - 30.07.2020
 Преузмите документ Измена конкурсне документације 2 - 03.08.2020
 Преузмите документ Измењена конкурсна документација - 03.08.2020
 Преузмите документ Обавештење о продужењу рока - 03.08.2020
 Преузмите документ Измена конкурсне документације 3 - 07.08.2020
 Преузмите документ Измена конкурсне документације 4 - 12.08.2020

 

НАБАВКА АЛКОХОЛНИХ ПИЋА
(БРОЈ 87/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 24.06.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 24.06.2020
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 29.07.2020.

 

НАБАВКА ПВЦ И ПАПИРНЕ ГАЛАНТЕРИЈЕ
(БРОЈ 79/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 22.06.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 22.06.2020
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1 - 03.07.2020.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 28.07.2020.

 

НАБАВКА СИЈАЛИЦА, СВЕТИЉКИ И ПРАТЕЋЕГ МАТЕРИЈАЛА
(БРОЈ 75/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 22.06.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 22.06.2020
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 05.08.2020.

 

НАБАВКА РЕПРОМАТЕРИЈАЛА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИДРОТЕХНИЧКИХ СИСТЕМА
(БРОЈ 50/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 16.06.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 16.06.2020
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 27.07.2020.

 

НАБАВКА ТЕПИХА И ИТИСОНА
(БРОЈ 65/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 01.06.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 01.06.2020
 Преузмите документ Измена конкурсне документације - 04.06.2020
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 10.07.2020.

 

НАБАВКА СВЕЖЕ И СМРЗНУТЕ РЕЧНЕ И МОРСКЕ РИБЕ
(БРОЈ 60/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 27.05.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 27.05.2020
 Преузмите документ Измена конкурсне документације - 03.06.2020
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1 - 03.06.2020.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 2 - 23.06.2020.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 09.07.2020.
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору П 1 - 10.08.2020.
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору П 2 - 10.08.2020.

 

НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА ШТАМПАРИЈЕ
(БРОЈ 44/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 06.05.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 06.05.2020
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1 - 29.05.2020.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 12.06.2020.
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору П 1 - 26.06.2020.

 

 

* * *

 

 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 2020 ГОДИНА

 

НАБАВКА РАЗНОГ ПОКУЋСТВА
(БРОЈ 121/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 06.08.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 06.08.2020

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА КЛИЗНИХ ВРАТА, РАМПИ И КАПИЈА
(БРОЈ 132/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 06.08.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 06.08.2020

 

НАБАВКА УСЛУГE ХЕМИЈСКОГ ЧИШЋЕЊА ЗАВЕСА, ПОДНИХ ПРОСТИРКИ, ТАПАЦИРАНОГ НАМЕШТАЈА, ОДРЖАВАЊA МЕРМЕРНИХ ПОВРШИНА И ЧИШЋЕЊA ФАСАДА
(БРОЈ 144/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 05.08.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 05.08.2020

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ДИМЊАКА И КОТЛОВА СА ПЛАМЕНО ДИМНЕ СТРАНЕ
(БРОЈ 130/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 05.08.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 05.08.2020
 Преузмите документ Измена конкурсне документације - 07.08.2020
 Преузмите документ Појашњење 1 - 07.08.2020
 Преузмите документ Појашњење 2 - 10.08.2020
 Преузмите документ Обавештење о продужењу рока - 10.08.2020

 

НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА ЕКОЛОШКО ОДРЖАВАЊЕ ПОПЛОЧАНИХ ПОВРШИНА У РЕПРЕЗЕНТАТИВНИМ И РЕЗИДЕНЦИЈАЛНИМ ОБЈЕКТИМА
(БРОЈ 114/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 05.08.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 05.08.2020

 

НАБАВКА ПРОТИВКЛИЗНИХ, ОБЕЛЕЖАВАЈУЋИХ ТРАКА ЗА СТЕПЕНИШТА, УЛАЗЕ И ОТИРАЧE
(БРОЈ 131/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 31.07.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 31.07.2020
 Преузмите документ Измена конкурсне документације - 03.08.2020
 Преузмите документ Појашњење 1 - 06.08.2020

 

НАБАВКА ДЕЛОВА АУТОМАТИКЕ ТИПА SAUTER ЗА ОБЈЕКАТ У УЛИЦИ НЕМАЊИНА БРОЈ 11
(БРОЈ 125/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 31.07.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 31.07.2020

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ИЗРАДЕ ПЛАНА ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА ЗА ОБЈЕКАТ У БУЛЕВАРУ КРАЉА АЛЕКСАНДРА БР. 15
(БРОЈ 136/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 24.07.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 24.07.2020
 Преузмите документ Појашњење 1 - 31.07.2020
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 12.08.2020.
 Преузмите документ Одлука о измени одлуке о додели уговора - 12.08.2020.

 

НАБАВКА УСЛУГЕ СЕРВИСА КОНФЕРЕНЦИЈСКОГ СИСТЕМА.
(БРОЈ 133/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 23.07.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 23.07.2020
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 12.08.2020.

 

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА САНАЦИЈИ ХИДРОИЗОЛАЦИЈЕ РАВНИХ КРОВОВА
(БРОЈ 95/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 23.07.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 23.07.2020
 Преузмите документ Измена конкурсне документације - 27.07.2020
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 05.08.2020.
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору - 11.08.2020.

 

СЕРВИСИРАЊА ФИСКАЛНИХ КАСА
(БРОЈ 98/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 21.07.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 21.07.2020
 Преузмите документ Измена конкурсне документације - 23.07.2020
 Преузмите документ Обавештење о продужењу рока - 23.07.2020
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 06.08.2020.

 

НАБАВКА СРЕДСТВА ЗА ХИГИЈЕНУ СПЕЦИЈАЛНЕ НАМЕНЕ ( ЗА РЕЗИДЕНЦИЈЕ И РЕПРЕЗЕНТАТИВНЕ ОБЈЕКТЕ)
(БРОЈ 112/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 16.07.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 16.07.2020
 Преузмите документ Измена конкурсне документације - 17.07.2020
 Преузмите документ Појашњење 1 - 17.07.2020
 Преузмите документ Појашњење 2 - 22.07.2020
 Преузмите документ Појашњење 3 - 23.07.2020
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 31.07.2020.

 

НАБАВКА УСЛУГЕ РЕДОВНОГ ИСПИТИВАЊА ХРАНЕ
(БРОЈ 91/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 10.07.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 10.07.2020
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 27.07.2020.
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору - 03.08.2020.

 

НАБАВКА МОТОРНОГ УЉА ЗА ДОЛИВАЊЕ
(БРОЈ 92/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 09.07.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 09.07.2020
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 27.07.2020.
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору - 11.08.2020.

 

ЗАКУП ОПРЕМЕ ЗА СИМУЛТАНО ПРЕВОЂЕЊЕ
(БРОЈ 124/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 08.07.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 08.07.2020
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 27.07.2020.
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору - 11.08.2020.

 

 

* * *

 

 

НАБАВКЕ ПО ЧЛАНУ 27. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

 

НАБАВКА УСЛУГЕ КОНЗЕРВАЦИЈЕ И РЕСТАУРАЦИЈЕ УМЕТНИЧКИХ ДЕЛА
(БРОЈ 1/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 10.08.2020
 Преузмите документ Образац понуде - 10.08.2020

 

 

* * *

 

 

НАБАВКЕ ПО ЧЛАНУ 39. СТАВ 2. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

 

НАБАВКА ДЕЛОВА ЗА FAN COIL УРЕЂАЈЕ
(БРОЈ 135/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 31.07.2020
 Преузмите документ Образац понуде - 31.07.2020

 

НАБАВКА ОГРЕВНОГ ДРВЕТА И ЦЕПАНИЦА ЗА КАМИНЕ
(БРОЈ 117/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 28.07.2020
 Преузмите документ Образац понуде - 28.07.2020

 

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ПОПРАВЦИ БУНАРА ПАЛАТА СРБИЈА
(БРОЈ 113/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 20.07.2020
 Преузмите документ Образац понуде - 20.07.2020

 

НАБАВКА ДЕКОРАТИВНИХ ПРЕДМЕТА
(БРОЈ 106/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 20.07.2020
 Преузмите документ Образац понуде - 20.07.2020

 

НАБАВКА ЕНОЛОШКИХ СРЕДСТАВА
(БРОЈ 122/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 14.07.2020
 Преузмите документ Образац понуде - 14.07.2020
 Преузмите документ Измена образаца понуде - 17.07.2020

 

 

НАРУЏБЕНИЦА

 

НАБАВКА ГЕЛА ЗА СУВО ПРАЊЕ РУКУ (АНТИСЕПТИК) СА ПУМПИЦОМ
(БРОЈ 1/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 16.03.2020
 Преузмите документ Образац понуде - 16.03.2020

 

 

 

ПОГЛЕДАЈТЕ АРХИВУ

 

 Конкурси, огласи, тендери

 

Контакт: Мила Сашић
Телефон: +381 11 265 88 75
e-mail: mila.sasic@uzzpro.gov.rs
 Врх стране
Централизоване јавне набавкеВестиИнформаторИнформације од јавног значајаКонкурси, огласи, тендериБаза правних прописаБиблиотекаДомениeУправа