Насловна » Конкурси, огласи, тендери

Конкурси, огласи, тендери


 

ЈАВНИ КОНКУРС

 

ЛИСТА КАНДИДАТА КОЈИ СУ ИСПУНИЛИ МЕРИЛА ЗА ИЗБОР

 Преузмите документ Листа кандидата који су испунили мерила за избор

 

СПИСАК КАНДИДАТА СА ШИФРАМА МЕЂУ КОЈИМА СЕ СПРОВОДИ ИЗБОРНИ ПОСТУПАК

 Преузмите документ Списак кандидата са шифрама међу којима се спроводи изборни поступак

 

 

* * *

 

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2019. ГОДИНУ

 Преузмите документ План јавних набавки
 Преузмите документ Измена плана јавних набавки

 

 

* * *

 

 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ ПО ОВЛАШЋЕЊУ

 

НАБАВКА - ИЗРАДA КАНЦЕЛАРИЈСКОГ И КУХИЊСКОГ НАМЕШТАЈА И КУХИЊСКЕ ОПРЕМЕ ЗА ПОСЛОВНИ ПРОСТОР НА XVIII СПРАТУ ОБЈЕКТА „БЕОГРАЂАНКА“ У БЕОГРАДУ, УЛИЦА МАСАРИКОВА БРОЈ 5
(БРОЈ 5/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 10.07.2019
 Преузмите документ Конкурсна документација - 10.07.2019
 Преузмите документ Прилог конкурсној документацији - 10.07.2019.
 Преузмите документ Измена конкурсне документације - 12.07.2019
 Преузмите документ Обавештење о продужењу рока - 12.07.2019
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1 - 12.07.2019.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 26.07.2019.

 

НАБАВКА ДОБАРА-РАЧУНАРСКА ОПРЕМА (РАДНЕ СТАНИЦЕ, ШТАМПАЧИ, МРЕЖЕ, ПРОЈЕКТОР СА ПЛАТНОМ И ПРЕЗЕНТЕРОМ)
(БРОЈ 2/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 21.02.2019
 Преузмите документ Конкурсна документација - 21.02.2019
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1 - 28.02.2019.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 2 - 28.02.2019.
 Преузмите документ Измена конкурсне документације - 28.02.2019.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 07.03.2019.
 Преузмите документ Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права - 15.03.2019.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 11.04.2019.

 

НАБАВКА ГОРИВА
(БРОЈ 3/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 20.02.2019
 Преузмите документ Конкурсна документација - 20.02.2019
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 01.03.2019.

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ СЛУЖБЕНОГ ПУТОВАЊА У ЗЕМЉИ И ИНОСТРАНСТВУ
(БРОЈ 4/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 16.04.2019
 Преузмите документ Конкурсна документација - 16.04.2019
 Преузмите документ Одлука о закључењу оквирног споразума - 25.04.2019.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума - 14.05.2019.
 Преузмите документ Одлука о издавању наруџбенице - 20.05.2019.
 Преузмите документ Обавештење о издатој наруџбеници - 22.05.2019.
 Преузмите документ Одлука о издавању наруџбенице 2- 17.06.2019.
 Преузмите документ Обавештење о издатој наруџбеници 2 - 18.06.2019.

 

 

* * *

 

ОГЛАСИ

 

ОТУЂЕЊЕ ВИНА И РАКИЈЕ
(БРОЈ 3/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 14.06.2019.
 Преузмите документ Обавештење о спроведеној лицитацији - 29.08.2019.

 

 

ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК ЗА 2019 ГОДИНУ

 

НАБАВКА УСЛУГЕ СЕРВИСИРАЊА И ОДРЖАВАЊА ВОЗИЛА МАРКЕ LEXUS СА УГРАДЊОМ ОРИГИНАЛНИХ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА СЕРТИФИКОВАНИХ ОД СТРАНЕ ПРОИЗВОЂАЧА ВОЗИЛА
(БРОЈ 102/2019)

 Преузмите документ Конкурсна документација - 25.06.2019
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 17.07.2019.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора - 21.08.2019.

 

 

 

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК 2019 ГОДИНА

 

НАБАВКА СВЕЖЕГ ПИЛЕЋЕГ, ЋУРЕЋЕГ И МЕСА ДРУГЕ ЖИВИНЕ
(БРОЈ 135/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 19.09.2019
 Преузмите документ Конкурсна документација - 19.09.2019

 

НАБАВКА И ИСПОРУКА НУЖНЕ РАСВЕТЕ
(БРОЈ 131/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 06.09.2019
 Преузмите документ Конкурсна документација - 06.09.2019
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1 - 16.09.2019.

 

НАБАВКА ЧИЛЕРА ЗА ОБЈЕКАТ У УЛИЦИ АНДРИЋЕВ ВЕНАЦ 1
(БРОЈ 129/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 06.09.2019
 Преузмите документ Конкурсна документација - 06.09.2019
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1 - 11.09.2019.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 2 - 20.09.2019.

 

НАБАВКА СВЕЖЕГ ЈУНЕЋЕГ МЕСА
(БРОЈ 123/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 16.08.2019
 Преузмите документ Конкурсна документација - 16.08.2019
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 20.09.2019.

 

НАБАВКЕ АЛКОХОЛНИХ ПИЋА
(БРОЈ 122/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 12.08.2019
 Преузмите документ Конкурсна документација - 12.08.2019
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 16.09.2019.

 

НАБАВКА РЕПРОМАТЕРИЈАЛА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ СИСТЕМА И ИНСТАЛАЦИЈА
(БРОЈ 111/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 02.08.2019
 Преузмите документ Конкурсна документација - 02.08.2019
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1 - 27.08.2019.

 

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА АДАПТАЦИЈИ САНИТАРНИХ ЧВОРОВА У ОБЈЕКТУ У УЛИЦИ НЕМАЊИНА БР. 22-26 И ОСТАЛИМ ОБЈЕКТИМА
(БРОЈ 114/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 26.07.2019
 Преузмите документ Конкурсна документација - 26.07.2019
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 02.09.2019.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора - 17.09.2019.

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА И СЕРВИСИРАЊА БИРОТЕХНИЧКЕ ОПРЕМЕ
(БРОЈ 116/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 18.07.2019
 Преузмите документ Конкурсна документација - 18.07.2019
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 29.08.2019.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора П 2 - 19.09.2019.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора П 5 - 19.09.2019.

 

НАБАВКА БИРОТЕХНИЧКЕ ОПРЕМЕ ЗА ШТАМПАРИЈЕ
(БРОЈ 24/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 07.06.2019
 Преузмите документ Конкурсна документација - 07.06.2019
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1 - 01.07.2019.
 Преузмите документ Измена конкурсне документације - 01.07.2019
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 2 - 04.07.2019.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 05.08.2019.
 Преузмите документ Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права - 19.08.2019.

 

 

 

* * *

 

 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 2019 ГОДИНА

 

НАБАВКА АУТОКОЗМЕТИКЕ
(БРОЈ 133/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 16.09.2019
 Преузмите документ Конкурсна документација - 16.09.2019

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА И НАДОГРАДЊЕ АПЛИКАЦИЈЕ ЗА ФИНАНСИЈСКО-МАТЕРИЈАЛНО ПОСЛОВАЊЕ
(БРОЈ 134/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 16.09.2019
 Преузмите документ Конкурсна документација - 16.09.2019

 

НАБАВКА РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ: СКЕНЕРИ, ВИДЕО БИМОВИ, КВМ СВИЧЕВИ
(БРОЈ 125/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 12.09.2019
 Преузмите документ Конкурсна документација - 12.09.2019

 

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА САНАЦИЈИ ВОДОВОДНЕ И КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ У ОБЈЕКТИМА АНДРИЋЕВ ВЕНАЦ 1 И НЕМАЊИНА 22-26
(БРОЈ 127/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 09.09.2019
 Преузмите документ Конкурсна документација - 09.09.2019
 Преузмите документ Одлука о обустави поступка - 19.09.2019.

 

НАБАВКА УСЛУГЕ СЕРВИСИРАЊА СИСТЕМА ЗА ДОЈАВУ ПОЖАРА „SIEMENS“
(БРОЈ 132/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 05.09.2019
 Преузмите документ Конкурсна документација - 05.09.2019
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 19.09.2019.

 

НАБАВКА ВЕШТАЧКОГ ЂУБРИВА И ХЕМИЈСКИХ СРЕДСТАВА ЗА ЗАШТИТУ ВОЋЊАКА И ВИНОГРАДА И ЗА ПОТРЕБЕ ХОРТИКУЛТУРЕ
(БРОЈ 124/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 20.08.2019
 Преузмите документ Конкурсна документација - 20.08.2019
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1 - 23.08.2019.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 09.09.2019.

 

НАБАВКА УСЛУГЕ СЕРВИСИРАЊА ТРАФО СТАНИЦА
(БРОЈ 119/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 13.08.2019
 Преузмите документ Конкурсна документација - 13.08.2019
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 27.08.2019.

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ВИДЕО НАДЗОРА
(БРОЈ 80/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 22.05.2019
 Преузмите документ Конкурсна документација - 22.05.2019
 Преузмите документ Измена конкурсне документације - 24.05.2019
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 10.06.2019.
 Преузмите документ Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права - 18.06.2019.

 

НАБАВКА ЗАВЕСА И ДРАПЕРИЈА
(БРОЈ 12/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 19.02.2019
 Преузмите документ Конкурсна документација - 19.02.2019
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1 - 22.02.2019.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 07.03.2019.

 

 

НАБАВКЕ ПО ЧЛАНУ 39. СТАВ 2. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

 

НАБАВКА ЕНОЛОШКИХ СРЕДСТАВА
(БРОЈ 126/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -23.08.2019.
 Преузмите документ Образац понуде -23.08.2019.

 

НАБАВКА АМБАЛАЖЕ ЗА ПОТРЕБЕ ЕКОНОМИЈЕ СМЕДЕРОВО
(БРОЈ 117/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -24.07.2019.
 Преузмите документ Образац понуде -24.07.2019.

 

 

ПОГЛЕДАЈТЕ АРХИВУ

 

 Конкурси, огласи, тендери

 

Контакт: Мила Сашић
Телефон: +381 11 265 88 75
e-mail: mila.sasic@uzzpro.gov.rs
 Врх стране
Централизоване јавне набавкеВестиИнформаторИнформације од јавног значајаКонкурси, огласи, тендериБаза правних прописаБиблиотекаДомениeУправа