Насловна » Конкурси, огласи, тендери

Конкурси, огласи, тендери


 

ЈАВНИ КОНКУРС

 

 

СПИСАК КАНДИДАТА СА ШИФРАМА МЕЂУ КОЈИМА СЕ СПРОВОДИ ИЗБОРНИ ПОСТУПАК

 Преузмите документ Списак кандидата са шифрама међу којима се спроводи изборни поступак

 

 

* * *

 

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2020. ГОДИНУ

 Преузмите документ План јавних набавки

 

* * *

 

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2019. ГОДИНУ

 Преузмите документ План јавних набавки
 Преузмите документ Измена плана јавних набавки

 

 

* * *

 

 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ ПО ОВЛАШЋЕЊУ

 

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА У ДЕЛУ ОБЈЕКТА У БЕОГРАДУ, УЛ. БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА БР. 84
(БРОЈ 11/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 29.11.2019
 Преузмите документ Конкурсна документација - 29.11.2019
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1 - 13.12.2019.
 Преузмите документ Допуна конкурсне докуметације - 17.12.2019
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 30.12.2019.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 14.01.2020.

 

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ПРИВОЂЕЊУ НАМЕНИ ОБЈЕКАТА ЗА РЕПРЕЗЕНТАТИВНЕ ПОТРЕБЕ СМЕШТАЈА СТРАНИХ ГОСТИЈУ МИНИСТАРСТВА СПОЉНИХ ПОСЛОВА
(БРОЈ 10/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 08.11.2019
 Преузмите документ Конкурсна документација - 08.11.2019
 Преузмите документ Измена конкурсне документације - 20.11.2019
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1 - 04.12.2019.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 11.12.2019.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 16.12.2019.

 

НАБАВКA УСЛУГЕ ФИЗИЧКО-ТЕХНИЧКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА СА НАДГЛЕДАЊЕМ ВИДЕО НАДЗОРА И ПРОТИВПОЖАРНОГ ДЕЖУРСТВА
(БРОЈ 7/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 11.10.2019
 Преузмите документ Конкурсна документација - 11.10.2019
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1 - 17.10.2019.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 01.11.2019.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 17.12.2019.

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ЧИШЋЕЊА ЗГРАДА
(БРОЈ 8/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 10.10.2019
 Преузмите документ Конкурсна документација - 10.10.2019
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1 - 14.10.2019.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 30.10.2019.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 17.12.2019.

 

НАБАВКА - ИЗРАДA КАНЦЕЛАРИЈСКОГ И КУХИЊСКОГ НАМЕШТАЈА И КУХИЊСКЕ ОПРЕМЕ ЗА ПОСЛОВНИ ПРОСТОР НА XVIII СПРАТУ ОБЈЕКТА „БЕОГРАЂАНКА“ У БЕОГРАДУ, УЛИЦА МАСАРИКОВА БРОЈ 5
(БРОЈ 5/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 10.07.2019
 Преузмите документ Конкурсна документација - 10.07.2019
 Преузмите документ Прилог конкурсној документацији - 10.07.2019.
 Преузмите документ Измена конкурсне документације - 12.07.2019
 Преузмите документ Обавештење о продужењу рока - 12.07.2019
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1 - 12.07.2019.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 26.07.2019.
 Преузмите документ Одлука о измени уговора - 15.10.2019.

 

НАБАВКА ДОБАРА-РАЧУНАРСКА ОПРЕМА (РАДНЕ СТАНИЦЕ, ШТАМПАЧИ, МРЕЖЕ, ПРОЈЕКТОР СА ПЛАТНОМ И ПРЕЗЕНТЕРОМ)
(БРОЈ 2/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 21.02.2019
 Преузмите документ Конкурсна документација - 21.02.2019
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1 - 28.02.2019.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 2 - 28.02.2019.
 Преузмите документ Измена конкурсне документације - 28.02.2019.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 07.03.2019.
 Преузмите документ Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права - 15.03.2019.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 11.04.2019.

 

НАБАВКА ГОРИВА
(БРОЈ 3/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 20.02.2019
 Преузмите документ Конкурсна документација - 20.02.2019
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 01.03.2019.

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ СЛУЖБЕНОГ ПУТОВАЊА У ЗЕМЉИ И ИНОСТРАНСТВУ
(БРОЈ 4/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 16.04.2019
 Преузмите документ Конкурсна документација - 16.04.2019
 Преузмите документ Одлука о закључењу оквирног споразума - 25.04.2019.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума - 14.05.2019.
 Преузмите документ Одлука о издавању наруџбенице - 20.05.2019.
 Преузмите документ Обавештење о издатој наруџбеници - 22.05.2019.
 Преузмите документ Одлука о издавању наруџбенице 2- 17.06.2019.
 Преузмите документ Обавештење о издатој наруџбеници 2 - 18.06.2019.
 Преузмите документ Одлука о издавању наруџбенице 3- 25.09.2019.
 Преузмите документ Обавештење о издатој наруџбеници 2 - 30.09.2019.
 Преузмите документ Одлука о издавању наруџбенице 4- 21.11.2019.
 Преузмите документ Обавештење о издатој наруџбеници 4 - 22.11.2019.

 

 

* * *

 

ОГЛАСИ

 

ОТУЂЕЊЕ ВИНА И РАКИЈЕ
(БРОЈ 4/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 12.11.2019.

 

 

ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК ЗА 2019 ГОДИНУ

 

НАБАВКА УСЛУГА ОДРЖАВАЊA ЛИФТОВА СА МИКРОПРОЦЕСОРСКИМ УПРАВЉАЊЕМ КЛЕМАН ГРОСИ
(БРОЈ 200/2019)

 Преузмите документ Конкурсна документација - 14.01.2020

 

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА МОДЕРНИЗАЦИЈИ ЛИФТОВСКОГ ПОСТРОЈЕЊА У ОБЈЕКТУ БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА БРОЈ 84 – ДУПЛЕКС
(БРОЈ 130/2019)

 Преузмите документ Одлука о обустави поступка - 27.09.2019
 Преузмите документ Обавештење о обустави поступка - 08.10.2019

 

 

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК 2019 ГОДИНА

 

НАБАВКА ТРАЈНИХ СУВОМЕСНАТИХ ПРОИЗВОДА
(БРОЈ 201/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 31.12.2019
 Преузмите документ Конкурсна документација - 31.12.2019

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА И СЕРВИСИРАЊА КОТЛОВСКИХ ПОСТРОЈЕЊА И ИНСТАЛАЦИЈА ЦЕНТРАЛНОГ ГРЕЈАЊА СА ОТКЛАЊАЊЕМ КВАРОВА
(БРОЈ 194/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 31.12.2019
 Преузмите документ Конкурсна документација - 31.12.2019
 Преузмите документ Измена конкурсне документације - 20.01.2020.

 

НАБАВКА КАФЕ И ОСТАЛИХ НАПИТАКА
(БРОЈ 198/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 26.12.2019
 Преузмите документ Конкурсна документација - 26.12.2019
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1 - 23.01.2020.

 

МОДЕРНИЗАЦИЈА ЛИФТОВСКОГ ПОСТРОЈЕЊА У УЛИЦИ КНЕЗА МИЛОША 20
(БРОЈ 180/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 03.12.2019
 Преузмите документ Конкурсна документација - 03.12.2019
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1 - 25.12.2019.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 10.01.2020.

 

НАБАВКА ГАЗИРАНЕ И НЕГАЗИРАНЕ ВОДЕ
(БРОЈ 181/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 26.11.2019
 Преузмите документ Конкурсна документација - 26.11.2019
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 14.01.2020.

 

НАБАВКА УСЛУГЕ СЕРВИСИРАЊА И ОТКЛАЊАЊЕ КВАРОВА СИСТЕМА КЛИМАТИЗАЦИЈЕ И ВЕНТИЛАЦИЈЕ
(БРОЈ 163/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 26.11.2019
 Преузмите документ Конкурсна документација - 26.11.2019
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 15.01.2020.

 

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА У ЦИЉУ ПРИВОЂЕЊА НАМЕНИ ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА НА АДРЕСИ ТРГ 14. ОКТОБРА БРОЈ 6 У НИШУ
(БРОЈ 179/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 20.11.2019
 Преузмите документ Конкурсна документација - 20.11.2019
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1 - 19.12.2019.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 24.12.2019.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 26.12.2019.

 

НАБАВКА КАФЕ И ОСТАЛИХ НАПИТАКА
(БРОЈ 161/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 07.11.2019
 Преузмите документ Конкурсна документација - 07.11.2019
 Преузмите документ Одлука о обустави поступка - 13.12.2019.
 Преузмите документ Обавештење о обустави поступка - 25.12.2019.

 

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ОДРЖАВАЊУ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ, ТЕРМОТЕХНИЧКИХ И ЕЛЕКТРОНСКИХ СИСТЕМА
(БРОЈ 155/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 01.11.2019
 Преузмите документ Конкурсна документација - 01.11.2019
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 10.12.2019.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 10.01.2020.

 

НАБАВКА УСЛУГЕ СЕРВИСИРАЊА И ОТКЛАЊАЊЕ КВАРОВА СПЛИТ ЈЕДИНИЦА
(БРОЈ 141/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 23.10.2019
 Преузмите документ Конкурсна документација - 23.10.2019
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1 - 06.11.2019.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 11.12.2019.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 31.12.2019.

 

НАБАВКА УСЛУГА ОДРЖАВАЊА И ОТКЛАЊАЊЕ КВАРОВА ЛИФТОВСКИХ ПОСТРОЈЕЊА
(БРОЈ 148/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 22.10.2019
 Преузмите документ Конкурсна документација - 22.10.2019
 Преузмите документ Обавештење о продужењу рока - 21.11.2019.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1 - 26.11.2019.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 2 - 27.11.2019.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 13.12.2019.
 Преузмите документ Обавештење о обустави поступка за П 4 - 24.12.2019.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора П 3 - 27.12.2019.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора П 2 - 30.12.2019.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора П 5 - 30.12.2019.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора П 6 - 30.12.2019.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П 1- 31.12.2019.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П 7- 31.12.2019.

 

НАБАВКА СЛУЖБЕНЕ, ЗАШТИТНЕ И РАДНЕ ОДЕЋЕ И ОБУЋЕ ЗА ПОТРЕБЕ ЗАПОСЛЕНИХ У УПРАВИ ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА- СЛУЖБЕНА ОДЕЛА
(БРОЈ 121/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 18.10.2019
 Преузмите документ Конкурсна документација - 18.10.2019
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1 - 24.10.2019.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 2 - 25.10.2019.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 3 - 25.10.2019.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 10.12.2019.
 Преузмите документ Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права - 24.12.2019.
 Преузмите документ Oдлукa о наставку поступка у случају поднетог захтева за заштиту права - 24.12.2019.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора - 25.12.2019.

 

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА МОДЕРНИЗАЦИЈИ ЛИФТОВСКОГ ПОСТРОЈЕЊА У ОБЈЕКТУ БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА БРОЈ 84 - ДУПЛЕКС
(БРОЈ 152/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 15.10.2019
 Преузмите документ Конкурсна документација - 15.10.2019
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1 - 28.10.2019.
 Преузмите документ Измена конкурсне документације 1 - 28.10.2019.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 2 - 01.11.2019.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 3 - 01.11.2019.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 4 - 04.11.2019.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 5 - 08.11.2019.
 Преузмите документ Измена конкурсне документације 2 - 12.11.2019.
 Преузмите документ Обавештење о продужењу рока - 12.11.2019.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 26.11.2019.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора - 13.12.2019.

 

 

 

* * *

 

 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 2019 ГОДИНА

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА СИСТЕМА ЗА НАВОДЊАВАЊЕ У ОБЈЕКТИМА РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА У БЕОГРАДУ И СМЕДЕРЕВУ
(БРОЈ 197/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 08.01.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 08.01.2020

 

НАБАВКА УСЛУГА ОДРЖАВАЊА И УНАПРЕЂЕЊА ЦЕНТРАЛНЕ ПИСАРНИЦЕ РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА
(БРОЈ 199/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 26.12.2019
 Преузмите документ Конкурсна документација - 26.12.2019
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 09.01.2020.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 22.01.2020.

 

НАБАВКА УСЛУГЕ РЕДОВНИХ ЗДРАВСТВЕНИХ – САНИТАРНИХ ПРЕГЛЕДА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ У СЕКТОРУ ЗА УГОСТИТЕЉСКЕ УСЛУГЕ
(БРОЈ 196/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 25.12.2019
 Преузмите документ Конкурсна документација - 25.12.2019
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 13.01.2020.

 

НАБАВКА УСЛУГА СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА
(БРОЈ 190/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 17.12.2019
 Преузмите документ Конкурсна документација - 17.12.2019
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1 - 20.12.2019.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 27.12.2019.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 14.01.2020.

 

НАБАВКА УСЛУГЕ СЕРВИСИРАЊА СИСТЕМА ЗА ДОЈАВУ ПОЖАРА „BOSCH“
(БРОЈ 187/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 16.12.2019
 Преузмите документ Конкурсна документација - 16.12.2019
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 03.01.2020.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 21.01.2020.

 

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ ЧВРСТЕ НАДСТРЕШНИЦЕ ЗА ПОКРИВАЊЕ ДРВА ЗА КАМИН И СОЛИ ЗА ПОСИПАЊЕ СНЕГА У ВИЛИ МИР
(БРОЈ 192/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 06.12.2019
 Преузмите документ Конкурсна документација - 06.12.2019
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 16.12.2019.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 17.12.2019.

 

НАБАВКА УСЛУГА ОДРЖАВАЊА И УНАПРЕЂЕЊА ЦЕНТРАЛНЕ ПИСАРНИЦЕ РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА
(БРОЈ 191/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 06.12.2019
 Преузмите документ Конкурсна документација - 06.12.2019
 Преузмите документ Одлука о обустави поступка - 18.12.2019.
 Преузмите документ Обавештење о обустави поступка - 25.12.2019.

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ТЕХНИЧКОГ ПРЕГЛЕДА ВОЗИЛА
(БРОЈ 185/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 05.12.2019
 Преузмите документ Конкурсна документација - 05.12.2019
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 18.12.2019.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 24.12.2019.

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ЧИШЋЕЊА СНЕГА
(БРОЈ 189/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 04.12.2019
 Преузмите документ Конкурсна документација - 04.12.2019
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 17.12.2019.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 31.12.2019.

 

НАБАВКА УСЛУГЕ СИСТЕМАТСКОГ ЗДРАВСТВЕНОГ ПРЕГЛЕДА ЗАПОСЛЕНИХ
(БРОЈ 156/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 02.12.2019
 Преузмите документ Конкурсна документација - 02.12.2019
 Преузмите документ Исправка техничке грешке - 09.12.2019
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 13.12.2019.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 26.12.2019.

 

НАБАВКА УСЛУГЕ СЕРВИСИРАЊА СИСТЕМА ЗА ГАШЕЊЕ ПОЖАРА
(БРОЈ 184/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 28.11.2019
 Преузмите документ Конкурсна документација - 28.11.2019
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 11.12.2019.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 25.12.2019.

 

НАБАВКА ИНДУСТРИЈСКЕ СОЛИ
(БРОЈ 182/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 26.11.2019
 Преузмите документ Конкурсна документација - 26.11.2019
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 10.12.2019.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 17.12.2019.

 

НАБАВКА УСЛУГА ПРОЈЕКТОВАЊА И ИЗРАДЕ ЛОКАЛНИХ РАЧУНАРСКИХ МРЕЖА ЗА ПОТРЕБЕ УЗЗПРО
(БРОЈ 175/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 22.11.2019
 Преузмите документ Конкурсна документација - 22.11.2019
 Преузмите документ Измена конкурсне документације - 27.11.2019
 Преузмите документ Обавештење о продужењу рока - 27.11.2019
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 11.12.2019.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 17.12.2019.

 

НАБАВКА УСЛУГЕ СЕРВИСИРАЊА СИСТЕМА ЗА ДОЈАВУ ПОЖАРА – ПОЈЕДИНАЧНИ СИСТЕМИ
(БРОЈ 169/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 19.11.2019
 Преузмите документ Конкурсна документација - 19.11.2019
 Преузмите документ Измена конкурсне документације - 20.11.2019
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1 - 27.11.2019.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 04.12.2019.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора - 12.12.2019.

 

НАБАВКА ФРАНКИР МАШИНЕ
(БРОЈ 154/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 17.10.2019
 Преузмите документ Конкурсна документација - 17.10.2019
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 04.11.2019.

 

 

НАБАВКЕ ПО ЧЛАНУ 39. СТАВ 2. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ЛАБОРАТОРИЈСКОГ ИСПИТИВАЊА ВИНА И РАКИЈЕ ПРОИЗВЕДЕНИХ НА ЕКОНОМИЈИ СМЕДЕРЕВО
(БРОЈ 193/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 11.12.2019
 Преузмите документ Образац понуде - 11.12.2019

 

НАБАВКА АРХИВСКИХ ПОЛИЦА
(БРОЈ 188/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 02.12.2019
 Преузмите документ Образац понуде - 02.12.2019

 

 

НАРУЏБЕНИЦА

 

НАБАВКА УКРАСНИХ КЕСА ОД КУНЗДРУК ПАПИРА
(БРОЈ 1/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 28.11.2019
 Преузмите документ Образац понуде - 28.11.2019

 

 

ПОГЛЕДАЈТЕ АРХИВУ

 

 Конкурси, огласи, тендери

 

Контакт: Мила Сашић
Телефон: +381 11 265 88 75
e-mail: mila.sasic@uzzpro.gov.rs
 Врх стране
Централизоване јавне набавкеВестиИнформаторИнформације од јавног значајаКонкурси, огласи, тендериБаза правних прописаБиблиотекаДомениeУправа