Насловна » Конкурси, огласи, тендери

Конкурси, огласи, тендери

ПРЕТХОДНО ОБАВЕШТЕЊЕ

 

НАБАВКА ЛИЦЕНЦИ

 Преузмите документ Преузмите документ

 

НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

 Преузмите документ Преузмите документ

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ЧИШЋЕЊА ОБЈЕКАТА РЕПУЛИЧКИХ ОРГАНА

 Преузмите документ Преузмите документ

 

 

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2018. ГОДИНУ

 Преузмите документ План јавних набавки
 Преузмите документ План јавних набавки на које се закон не примењује за 2018 годину

 

 

* * *

 

 

ОГЛАСИ 2018 ГОДИНА

 

ОТУЂЕЊЕ МОТОРНИХ ВОЗИЛА ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
(БРОЈ 1/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -14.02.2018.

 

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК 2018 ГОДИНА

 

НАБАВКА БРАШНА И ПРОИЗВОДА ОД БРАШНА
(БРОЈ 5/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -08.02.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација -08.02.2018.

 

НАБАВКА ВИНА
(БРОЈ 3/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -06.02.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација -06.02.2018.

 

НАБАВКА КОЛОНИЈАЛНЕ РОБЕ И КОНДИТОРСКИХ ПРОИЗВОДА
(БРОЈ 2/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -05.02.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација -05.02.2018.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1- 14.02.2018.
 Преузмите документ Измена конкурсне документације 1- 14.02.2018.

 

НАБАВКА ГАЗИРАНЕ И НЕГАЗИРАНЕ ВОДЕ
(БРОЈ 4/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -02.02.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација -02.02.2018.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1- 09.02.2018.

 

НАБАВКА JAJA
(БРОЈ 6/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -01.02.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација -01.02.2018.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1- 09.02.2018.

 

НАБАВКА СВЕЖЕГ МЛАДОГ МЕСА
(БРОЈ 1/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -31.01.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација -31.01.2018.

 

 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 2018 ГОДИНА

 

НАБАВКА РЕЗАНОГ ЦВЕЋА, ПОЗАМАНТЕРИЈЕ И ДЕКОРАТИВНОГ САДНОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА ЕНТЕРИЈЕР
(БРОЈ 10/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -21.02.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација -21.02.2018.

 

НАБАВКА ДРЖАВНИХ ЗАСТАВА
(БРОЈ 11/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -13.02.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација -13.02.2018.
 Преузмите документ Измена конкурсне документације 1- 14.02.2018.
 Преузмите документ Обавештење о продужењу рока- 14.02.2018.

 

НАБАВКА БОЈА И МАТРИЦА ЗА МАШИНЕ РИСО И ДУПЛО
(БРОЈ 9/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -09.02.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација -09.02.2018.

 

НАБАВКА ГОРИВА EVRO DIZEL
(БРОЈ 1/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -08.02.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација -08.02.2018.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 21.02.2018.

 

НАБАВКА КОВЕРАТА
(БРОЈ 8/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -05.02.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација -05.02.2018.
 Преузмите документ Одлука о обустави поступка - 20.02.2018.

 

* * *

 

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2017. ГОДИНУ

 Преузмите документ План јавних набавки
 Преузмите документ Измена плана јавних набавки за 2017 годину
 Преузмите документ Измена и допуна плана јавних набавки на које се закон не примењује за 2017 годину

 

 

ОГЛАСИ 2017 ГОДИНА

 

Тренутно нема огласа за објављивање

 

ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК 2017 ГОДИНА

 

НАБАВКА РАДНЕ ОДЕЋЕ И ОБУЋЕ ЗА ПОТРЕБЕ СЕКТОРА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ, ИНВЕСТИЦИОНО И ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ
(БРОЈ 218/2017)

 Преузмите документ Обавештење о покретању поступка -06.12.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација -06.12.2017.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора -27.12.2017.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П 4 -10.01.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П 5 -10.01.2018.

 

 

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК 2017 ГОДИНА

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА И СЕРВИСИРАЊА КОТЛОВСКИХ ПОСТРОЈЕЊА И ИНСТАЛАЦИЈА ЦЕНТРАЛНОГ ГРЕЈАЊА СА ОТКЛАЊАЊЕМ КВАРОВА.
(БРОЈ 235/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -12.01.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација -12.01.2018.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1- 29.01.2018.
 Преузмите документ Измена конкурсне документације 1- 29.01.2018.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 2- 01.02.2018.
 Преузмите документ Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права -06.02.20187.

 

НАБАВКА УСЛУГЕ СЕРВИСИРАЊА И ОТКЛАЊАЊЕ КВАРОВА СИСТЕМА КЛИМАТИЗАЦИЈЕ И ВЕНТИЛАЦИЈЕ
(БРОЈ 234/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -29.12.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација -29.12.2017.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1- 24.01.2018.
 Преузмите документ Обавештење о продужењу рока- 24.01.2018.
 Преузмите документ Измена конкурсне документације - 24.01.2018.

 

НАБАВКА ДОМАЋИХ И СТРАНИХ ЖЕСТОКИХ ПИЋА
(БРОЈ 224/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -13.12.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација -13.12.2017.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора -17.01.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору -20.02.2018.

 

НАБАВКА СВЕЖЕГ ПИЛЕЋЕГ И ЋУРЕЋЕГ МЕСА
(БРОЈ 219/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -06.12.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација -06.12.2017.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора -22.01.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору -14.02.2018.

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА И СЕРВИСИРАЊА БИРОТЕХНИЧКЕ ОПРЕМЕ „KONICA MINOLTA“ НА БАЗИ БРОЈА КОПИЈА/ОТИСАКА
(БРОЈ 210/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -17.11.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација -17.11.2017.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1- 30.11.2017.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 2- 13.12.2017.
 Преузмите документ Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права -14.12.2017.
 Преузмите документ Измена обавештења о поднетом захтеву за заштиту права -14.12.2017.
 Преузмите документ Обавештење о продужењу рока -18.01.2018.
 Преузмите документ Измена конкурсне документације -18.01.2018.
 Преузмите документ Ново појашњење конкурсне документације 1- 05.02.2018.
 Преузмите документ Ново појашњење конкурсне документације 2- 05.02.2018.
 Преузмите документ Ново oбавештење о поднетом захтеву за заштиту права -09.02.2018.

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ФОНТАНЕ „ПАЛАТА СРБИЈА“
(БРОЈ 192/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -08.11.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација -08.11.2017.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора -08.01.2018.

 

НАБАВКА ПНЕУМАТИКА СА УГРАДЊОМ ЗА СВА ВОЗИЛА
(БРОЈ 195/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -31.10.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација -31.10.2017.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора -08.12.2017.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П 2 -22.12.2017.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П 5 -22.12.2017.

 

НАБАВКА УСЛУГА СЕРВИСИРАЊА И ОДРЖАВАЊА МОТОРНИХ ВОЗИЛА
(БРОЈ 102/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 22.05.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 22.05.2017.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора- 28.06.2017.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П 3- 07.07.2017
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П 9- 14.07.2017

 

 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 2017 ГОДИНА

 

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ПОСЛОВНИХ ЗГРАДА НА ЕКОНОМИЈИ СМЕДЕРЕВО
(БРОЈ 229/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 19.01.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 19.01.2018..
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1- 26.01.2018.
 Преузмите документ Обавештење о продужењу рока- 26.01.2018.
 Преузмите документ Измена конкурсне документације - 26.01.2018.
 Преузмите документ Иѕмена обавештења о продужењу рока- 26.01.2018.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 2- 26.01.2018.
 Преузмите документ Измена конкурсне документације 2- 26.01.2018.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 3- 01.02.2018.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора -14.02.2018.

 

НАБАКА УСЛУГА СЕРВИСИРАЊА И ОТКЛАЊАЊА КВАРОВА СИСТЕМА ЗА ДОЈАВУ ПОЖАРА – ТИПА “BOSCH”
(БРОЈ 233/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -08.01.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација -08.01.2018..
 Преузмите документ Одлука о додели уговора -29.01.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору -12.02.2018.

 

НАБАВКА ЦЕНТРАЛИЗОВАНОГ СИСТЕМА ЗА ИЗВЕШТАВАЊЕ ЗА ЕЛЕКТРОНСКЕ СЕРВИСЕ
(БРОЈ 183/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -02.11.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација -02.11.2017.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора -15.11.2017.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П 2- 01.12.2017

 

НАБАВКА КАНЦЕЛАРИЈСКОГ НАМЕШТАЈА - ПО ОВЛАШЋЕЊУ МИНИСТАРСТВА ФИНАНСИЈА
(БРОЈ 2/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 27.06.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 27.06.2017.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1- 03.07.2017.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 2- 03.07.2017.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 3- 03.07.2017.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора -12.07.2017.

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ХИГИЈЕНСКО-САНИТАРНОГ ОДРЖАВАЊА ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА У ОБЈЕКТУ У УЛИЦИ БИРЧАНИНОВА 19А У БЕОГРАДУ
(БРОЈ 1/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 10.05.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 10.05.2017.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1- 16.05.2017.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 26.05.2017.

 

 

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ХИГИЈЕНЕ У ОБЈЕКТИМА РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА
(БРОЈ 107/2015)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Invitation To Tender
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1
 Преузмите документ Обавештење о продужењу рока
 Преузмите документ Измена конкурсне документације
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o пoднeтoм зaхтeву зa зaштиту прaвa 1
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o пoднeтoм зaхтeву зa зaштиту прaвa 2
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o пoднeтoм зaхтeву зa зaштиту прaвa 3

 

 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

 

НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА ВОЗИЛА И АУТОКОЗМЕТИКЕ
(БРОЈ 155/2016)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 26.10.2016
 Преузмите документ Конкурсна документација - 26.10.2016
 Преузмите документ Одлука о додели уговора -14.11.2016.

 

 

НАБАВКЕ ПО ЧЛАНУ 39. СТАВ 2. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

 

НАБАВКА ДРЖАВНИХ ОБЕЛЕЖЈА И НАТПИСА
(БРОЈ 74/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 20.04.2017
 Преузмите документ Образац понуде - 20.04.2016

 

ПОГЛЕДАЈТЕ АРХИВУ

 

 Конкурси, огласи, тендери

 

Контакт: Мила Сашић
Телефон: +381 11 265 88 75
e-mail: mila.sasic@uzzpro.gov.rs
 Врх стране
Централизоване јавне набавкеВестиИнформаторИнформације од јавног значајаКонкурси, огласи, тендериБаза правних прописаБиблиотекаДомениeУправа