Насловна » Конкурси, огласи, тендери

Конкурси, огласи, тендери


 

ЈАВНИ КОНКУРС

 

 

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА У УПРАВИ ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА

 Преузмите документ Списак кандидата са шифрама међу којима се спроводи изборни поступак

 Преузмите документ Листа кандидата који су испунили мерила за избор

 

 

* * *

 

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2020. ГОДИНУ

 Преузмите документ План јавних набавки
 Преузмите документ Измена Плана јавних набавки
 Преузмите документ План јавних набавки на које се закон не примењује за 2020 годину

 

НОВИ ЗАКОН О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

 Преузмите документ Одлука о Плану јавних набавки на који се Зјн не примењује за 2020 годину
 Преузмите документ План јавних набавки на који се Зјн не примењује за 2020 годину
 Преузмите документ 1. Одлука о измени плана јавних набавки на који се Зјн не примењује за 2020 годину
 Преузмите документ 1. Измена плана јавних набавки на који се Зјн не примењује за 2020 годину
 Преузмите документ 2. Одлука о измени плана јавних набавки на који се Зјн не примењује за 2020 годину
 Преузмите документ 2. Измена плана јавних набавки на који се Зјн не примењује за 2020 годину
 Преузмите документ 3. Одлука о измени плана јавних набавки на који се Зјн не примењује за 2020 годину
 Преузмите документ 3. Измена плана јавних набавки на који се Зјн не примењује за 2020 годину
 Преузмите документ 4. Одлука о измени плана јавних набавки на који се Зјн не примењује за 2020 годину
 Преузмите документ 4. Измена плана јавних набавки на који се Зјн не примењује за 2020 годину
 Преузмите документ 5. Одлука о измени плана јавних набавки на који се Зјн не примењује за 2020 годину
 Преузмите документ 5. Измена плана јавних набавки на који се Зјн не примењује за 2020 годину
 Преузмите документ 6. Одлука о измени плана јавних набавки на који се Зјн не примењује за 2020 годину
 Преузмите документ 6. Измена плана јавних набавки на који се Зјн не примењује за 2020 годину

 

* * *

 

 Преузмите документ Одлука о усклађеном Плану јавних набавки на који се Зјн не примењује за 2020 годину
 Преузмите документ Усклађени план јавних набавки за 2020 годину
 Преузмите документ 1. Одлука о измени плана јавних набавки за 2020 годину
 Преузмите документ 1. Измена плана јавних набавки за 2020 годину
 Преузмите документ 2. Одлука о измени плана јавних набавки за 2020 годину
 Преузмите документ 2. Измена плана јавних набавки за 2020 годину
 Преузмите документ 3. Одлука о измени плана јавних набавки за 2020 годину
 Преузмите документ 3. Измена плана јавних набавки за 2020 годину
 Преузмите документ 4. Одлука о измени плана јавних набавки за 2020 годину
 Преузмите документ 4. Измена плана јавних набавки за 2020 годину
 Преузмите документ 5. Одлука о измени плана јавних набавки за 2020 годину
 Преузмите документ 5. Измена плана јавних набавки за 2020 годину
 Преузмите документ 6. Одлука о измени плана јавних набавки за 2020 годину
 Преузмите документ 6. Измена плана јавних набавки за 2020 годину
 Преузмите документ Предлог сектора за измену плана јавних набавки за 2020 годину

 

 

* * *

 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ ПО ОВЛАШЋЕЊУ

 

НАБАВКА РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ УНУТРАШЊЕ ХИДРАНТСКЕ МРЕЖЕ, У ОБЈЕКТУ У УЛИЦИ ЦАРИЦЕ МИЛИЦЕ БРОЈ 1 У БЕОГРАДУ
(БРОЈ 7/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 18.12.2020
 Преузмите документ Образац понуде - 18.12.2020

 

НАБАВКА ТОНЕРА ШИФРЕ CF289A ЗА ШТАМПАЧ HP ENTERPRISE M507
(БРОЈ 8/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 11.12.2020
 Преузмите документ Образац понуде - 11.12.2020
 Преузмите документ Измена обрасаца понуде - 11.12.2020
 Преузмите документ Обавештење о поступку набавке - 22.12.2020

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ИЗРАДЕ ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ УНУТРАШЊЕ ХИДРАНТСКЕ МРЕЖЕ, У ОБЈЕКТУ У УЛИЦИ ЦАРИЦЕ МИЛИЦЕ   БРОЈ 1 У БЕОГРАДУ
(БРОЈ 6/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 29.10.2020
 Преузмите документ Образац понуде - 29.10.2020
 Преузмите документ Обавештење о продужењу рока - 04.11.2020
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1 - 04.11.2020
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 2 - 04.11.2020
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 3 - 05.11.2020

 

 

 

* * *

 

ОГЛАСИ

 

ОТУЂЕЊЕ ВИНА И РАКИЈЕ
(БРОЈ 6/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 05.01.2021.
 Преузмите документ Образац понуде - 05.01.2021.

 

ОТУЂЕЊЕ ОТПАДНОГ ЈЕСТИВОГ УЉА
(БРОЈ 5/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 29.10.2020.
 Преузмите документ Записник о поступку лицитације - 17.11.2020.
 Преузмите документ Обавештење о додели уговора из лицитације број 5/2020 - 17.11.2020.

 

 

* * *

 

 

ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК 2020 ГОДИНА

 

НАБАВКА УСЛУГА СЕРВИСИРАЊА И ОДРЖАВАЊА ВОЗИЛА МАРКЕ LEXUS
(БРОЈ 51/2020)

 Преузмите документ Конкурсна документација - 11.05.2020
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 26.05.2020.
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору П 5 - 17.08.2020.

 

 

* * *

 

 

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК 2020 ГОДИНА

 

НАБАВКА УСЛУГА ОДРЖАВАЊА И ОТКЛАЊАЊЕ КВАРОВА ЛИФТОВСКИХ ПОСТРОЈЕЊА
(БРОЈ 141/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 29.10.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 29.10.2020
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 09.12.2020.
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору П 4 - 08.01.2021.
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору П 3 - 11.01.2021.
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору П 2 - 20.01.2021.
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору П 5 - 20.01.2021.
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору П 1 - 21.01.2021.
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору П 7 - 21.01.2021.

 

НАБАВКА УСЛУГЕ СЕРВИСИРАЊА И ОТКЛАЊАЊЕ КВАРОВА СИСТЕМА КЛИМАТИЗАЦИЈЕ И ВЕНТИЛАЦИЈЕ
(БРОЈ 143/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 21.10.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 21.10.2020
 Преузмите документ Обавештење о продужењу рока - 23.11.2020
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1 - 25.11.2020.
 Преузмите документ Измена конкурсне документације 1 - 25.11.2020.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 2 и 3 - 30.11.2020.
 Преузмите документ Обавештење о продужењу рока 2 - 30.11.2020
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 23.12.2020.

 

НАБАВКА УСЛУГА ОДРЖАВАЊА КОТЛОВСКИХ ПОСТРОЈЕЊА И ИНСТАЛАЦИЈА ЦЕНТРАЛНОГ ГРЕЈАЊА
(БРОЈ 146/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 24.09.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 24.09.2020
 Преузмите документ Одлука о обустави поступка - 13.11.2020.
 Преузмите документ Обавештење о обустави поступка - 24.11.2020.

 

НАБАВКА КАФЕ И ОСТАЛИХ НАПИТАКА
(БРОЈ 107/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 22.09.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 22.09.2020
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1 - 01.10.2020.
 Преузмите документ Измена конкурсне документације 1 - 01.10.2020.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 2 - 19.10.2020.
 Преузмите документ Измена конкурсне документације 2 - 19.10.2020.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 3 - 19.10.2020.
 Преузмите документ Обавештење о продужењу рока - 19.10.2020.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 01.12.2020.

 

НАБАВКА ГАЗИРАНЕ И НЕГАЗИРАНЕ ВОДЕ
(БРОЈ 109/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 21.09.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 21.09.2020
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 30.10.2020.
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору П 1 - 01.12.2020.
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору П 2 - 01.12.2020.
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору П 3 - 01.12.2020.

 

НАБАВКА ГОРИВА
(БРОЈ 94/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 17.09.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 17.09.2020
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 26.10.2020.
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору П 1 - 11.12.2020.
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору П 2 - 11.12.2020.

 

НАБАВКА ПРИРОДНИХ СОКОВА
(БРОЈ 110/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 10.09.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 10.09.2020
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 16.10.2020.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 04.11.2020.

 

НАБАВКА СПЛИТ ЈЕДИНИЦА
(БРОЈ 118/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 08.09.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 08.09.2020
 Преузмите документ Измена конкурсне документације 1 - 01.10.2020.
 Преузмите документ Oбавештење о продужењу рока - 01.10.2020.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1 - 01.10.2020.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 2 - 01.10.2020.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 3 - 01.10.2020.
 Преузмите документ Измена конкурсне документације 2 - 02.10.2020.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 4 - 02.10.2020.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 04.11.2020.
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору - 20.11.2020.

 

НАБАВКА СВЕЖЕГ МЕСА СПЕЦИЈАЛНЕ ОБРАДЕ
(БРОЈ 104/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 08.09.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 08.09.2020
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 19.10.2020.
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору - 20.11.2020.

 

НАБАВКА ТРАЈНИХ СУВОМЕСНАТИХ ПРОИЗВОДА
(БРОЈ 116/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 08.09.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 08.09.2020
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 21.10.2020.
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору - 20.11.2020.

 

НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА ШТАМПАРИЈЕ
(БРОЈ 44/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 06.05.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 06.05.2020
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1 - 29.05.2020.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 12.06.2020.
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору П 1 - 26.06.2020.

 

 

* * *

 

 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 2020 ГОДИНА

 

НАБАВКА УСЛУГЕ СЕРВИСИРАЊА И ОТКЛАЊАЊА КВАРОВА ДИЗЕЛ АГРЕГАТА
(БРОЈ 139/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 23.12.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 23.12.2020
 Преузмите документ Измена конкурсне документације 1 - 30.12.2020

 

НАБАВКА СТАКЛОРЕЗАЧКИХ УСЛУГА
(БРОЈ 127/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 16.10.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 16.10.2020
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 30.10.2020.
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору - 17.11.2020.

 

НАБАВКА УСЛУГЕ СЕРВИСИРАЊА ТРАФО СТАНИЦА
(БРОЈ 140/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 13.10.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 13.10.2020
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 30.10.2020.
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору - 13.11.2020.

 

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ЗАМЕНИ ДЕЛА ГРАЂЕВИНСКЕ БРАВАРИЈЕ
(БРОЈ 138/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 08.10.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 08.10.2020
 Преузмите документ Појашњење 1 - 16.10.2020
 Преузмите документ Измена конкурсне документације 1 - 16.10.2020
 Преузмите документ Обавештење о продужењу рока - 16.10.2020
 Преузмите документ Одлука о обустави поступка - 20.11.2020.
 Преузмите документ Обавештење о обустави поступка - 27.11.2020.

 

НАБАВКА ПРОТИВКЛИЗНИХ, ОБЕЛЕЖАВАЈУЋИХ ТРАКА ЗА СТЕПЕНИШТА, УЛАЗЕ И ОТИРАЧE
(БРОЈ 131/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 31.07.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 31.07.2020
 Преузмите документ Измена конкурсне документације - 03.08.2020
 Преузмите документ Појашњење 1 - 06.08.2020
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 21.08.2020.
 Преузмите документ Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права - 27.08.2020.
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору - 01.12.2020.

 

 

* * *

 

 

НАБАВКЕ ПО ЧЛАНУ 27. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

 

НАБАВКА ДНЕВНЕ И НЕДЕЉНЕ ШТАМПЕ ЗА 2021. ГОДИНУ
(БРОЈ 16/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 30.12.2020
 Преузмите документ Образац понуде - 30.12.2020
 Преузмите документ Измена образца понуде - 04.01.2021

 

НАБАВКА УСЛУГА ИЗРАДЕ „ПОКЛОН КАРТИЦА“ ЗА ДЕЦУ ЗАПОСЛЕНИХ У УПРАВИ ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА
(БРОЈ 19/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 29.12.2020
 Преузмите документ Образац понуде - 29.12.2020

 

НАБАВКА СЕРИЈСКЕ И ЕЛЕКТРОНСКЕ ПУБЛИКАЦИЈЕ
(БРОЈ 17/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 18.12.2020
 Преузмите документ Образац понуде - 18.12.2020

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ИЗДАВАЊА МЕЂУНАРОДНИХ ОВЛАШЋЕЊА ЗА УПРАВЉАЊЕ ТУЂИМ МОТОРНИМ ВОЗИЛОМ
(БРОЈ 13/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 15.12.2020
 Преузмите документ Образац понуде - 15.12.2020

 

НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА ЦЕЂЕЊЕ ГРОЖЂА-ПНЕУМАТСКА ПРЕСА
(БРОЈ 18/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 14.12.2020
 Преузмите документ Образац понуде - 14.12.2020

 

НАБАВКА ТРАЈНИХ НОВОГОДИШЊИХ ЈЕЛКИ
(БРОЈ 14/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 04.12.2020
 Преузмите документ Образац понуде - 04.12.2020

 

НАБАВКА НОВОГОДИШЊИХ УКРАСА ЗА ЈЕЛКЕ
(БРОЈ 15/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 03.12.2020
 Преузмите документ Образац понуде - 03.12.2020

 

НАБАВКА ВАТРОГАСНИХ СРЕДСТАВА
(БРОЈ 12/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 20.11.2020
 Преузмите документ Образац понуде - 20.11.2020

 

НАБАВКА УСЛУГА РЕСЕРТИФИКАЦИЈЕ QMS И HACCP СИСТЕМА И НАДЗОРНЕ ПРОВЕРЕ ISMS СИСТЕМА
(БРОЈ 8/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 13.11.2020
 Преузмите документ Образац понуде - 13.11.2020

 

НАБАВКА БИБЛИОТЕЧКЕ ГРАЂЕ
(БРОЈ 11/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 10.11.2020
 Преузмите документ Образац понуде - 10.11.2020

 

НАБАВКА АПАРАТА ЗА СУШЕЊЕ РУКУ ТИПА „АIRBLADE“ ИЛИ „ОДГОВАРАЈУЋИ“
(БРОЈ 10/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 06.11.2020
 Преузмите документ Образац понуде - 06.11.2020

 

НАБАВКА БАШТЕНСКИХ ГАРНИТУРА И НАМЕШТАЈА
(БРОЈ 9/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 30.10.2020
 Преузмите документ Образац понуде - 30.10.2020

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ИСПИТИВАЊА ВОДЕ У БАЗЕНИМА У РЕЗИДЕНЦИЈАЛНИМ И РЕПРЕЗЕНТАТИВНИМ ОБЈЕКТИМА
(БРОЈ 6/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 09.10.2020
 Преузмите документ Образац понуде - 09.10.2020

 

НАБАВКА ПРЕНОСИВЕ ОПРЕМЕ ЗА ПАРКОВЕ У РЕЗИДЕНЦИЈАЛНИМ И РЕПРЕЗЕНТАТИВНИМ ОБЈЕКТИМА
(БРОЈ 7/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 09.10.2020
 Преузмите документ Образац понуде - 09.10.2020

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ОЗОНИРАЊА ПРОСТОРИЈА РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА
(БРОЈ 3/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 05.10.2020
 Преузмите документ Образац понуде - 02.10.2020

 

НАБАВКА РАДОВА НА РЕСТАУРАЦИЈИ ПАРКЕТА У САЛОНИМА СВЕЧАНОГ ДЕЛА У ПАЛАТИ СРБИЈА
(БРОЈ 5/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 21.09.2020
 Преузмите документ Образац понуде - 21.09.2020

 

НАБАВКА ДЕЛОВА ЗА FAN COIL УРЕЂАЈЕ
(БРОЈ 4/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 21.08.2020
 Преузмите документ Образац понуде - 21.08.2020

 

НАБАВКА ОГРЕВНОГ ДРВЕТА И ЦЕПАНИЦА ЗА КАМИНЕ
(БРОЈ 2/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 18.08.2020
 Преузмите документ Образац понуде - 18.08.2020

 

НАБАВКА УСЛУГЕ КОНЗЕРВАЦИЈЕ И РЕСТАУРАЦИЈЕ УМЕТНИЧКИХ ДЕЛА
(БРОЈ 1/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 10.08.2020
 Преузмите документ Образац понуде - 10.08.2020
 Преузмите документ Обавештење о додели уговора - 14.10.2020.

 

 

* * *

 

 

НАБАВКЕ ПО ЧЛАНУ 39. СТАВ 2. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

 

НАБАВКА АЛАТА
(БРОЈ 137/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 30.10.2020
 Преузмите документ Образац понуде - 30.10.2020

 

НАБАВКА УГЉА
(БРОЈ 119/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 25.08.2020
 Преузмите документ Образац понуде - 25.08.2020

 

 

НАРУЏБЕНИЦА

 

НАБАВКА ГЕЛА ЗА СУВО ПРАЊЕ РУКУ (АНТИСЕПТИК) СА ПУМПИЦОМ
(БРОЈ 1/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 16.03.2020
 Преузмите документ Образац понуде - 16.03.2020

 

 

 

ПОГЛЕДАЈТЕ АРХИВУ

 

 Конкурси, огласи, тендери

 

Контакт: Мила Сашић
Телефон: +381 11 265 88 75
e-mail: mila.sasic@uzzpro.gov.rs
 Врх стране
Централизоване јавне набавкеВестиИнформаторИнформације од јавног значајаКонкурси, огласи, тендериБаза правних прописаБиблиотекаДомениeУправа