Насловна » Конкурси, огласи, тендери

Конкурси, огласи, тендери 2021.


ЈАВНИ КОНКУРС

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА У УПРАВИ ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА

 Преузмите документ Текст огласа

 Преузмите документ Пријава на конкурс - Радно место 1

 Преузмите документ Пријава на конкурс - Радно место 2

 Преузмите документ Пријава на конкурс - Радно место 3

 Преузмите документ Пријава на конкурс - Радно место 4

 Преузмите документ Пријава на конкурс - Радно место 5

 Преузмите документ Пријава на конкурс - Радно место 6

 Преузмите документ Пријава на конкурс - Радно место 7

 Преузмите документ Пријава на конкурс - Радно место 8

 Преузмите документ Пријава на конкурс - Радно место 9

 Преузмите документ Списак кандидата са шифрама међу којима се спроводи изборни поступак

 Преузмите документ Листа кандидата који су испунили мерила за избор

 

 

* * *

 

 

НАБАВКЕ ЗА КОЈЕ СЕ ЗЈН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ - 2021. ГОДИНА

 

УСЛУГА ЛЕКАРСКОГ ПРЕГЛЕДА ЗАПОСЛЕНИХ ЗА РАДНА МЕСТА СА СТАЛНИМ ПОВЕЋАНИМ РИЗИКОМ У СКЛАДУ СА АКТОМ О ПРОЦЕНИ РИЗИКА
(БРОЈ 68/2021)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 19.05.2021
 Преузмите документ Образац понуде - 19.05.2021
 Преузмите документ Измена обрасца понуде - 24.05.2021
 Преузмите документ Појашњење 1 - 24.05.2021
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 01.06.2021

 

НАБАВКА ДЕСЕРАТА СПЕЦИЈАЛНИХ ВРСТА
(БРОЈ 62/2021)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 17.05.2021
 Преузмите документ Образац понуде - 17.05.2021
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 28.05.2021

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ТРАНСПОРТА ПОШИЉАКА КУРИРСКОМ СЛУЖБОМ ОД ВРАТА ДО ВРАТА
(БРОЈ 60/2021)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 14.05.2021
 Преузмите документ Образац понуде - 14.05.2021
 Преузмите документ Измена обрасца понуде - 17.05.2021
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 24.05.2021

 

НАБАВКА ВУЛКАНИЗЕРСКИХ УСЛУГА И ЦЕНТРИРАЊЕ ВОЗИЛА
(БРОЈ 65/2021)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 12.05.2021
 Преузмите документ Образац понуде - 12.05.2021
 Преузмите документ Одлука о обустави поступка - 19.05.2021

 

НАБАВКА РЕПРОМАТЕРИЈАЛА И СИТНОГ ИНВЕНТАРА ЗА ПОТРЕБЕ ХОРТИКУЛТУРЕ И ЕКОНОМИЈЕ СМЕДЕРЕВО
(БРОЈ 56/2021)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 12.05.2021
 Преузмите документ Образац понуде - 12.05.2021
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 21.05.2021

 

НАБАВКА УРЕЂАЈА И ИНСТРУМЕНАТА ЗА ДЕПО СЛИКА
(БРОЈ 50/2021)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 06.05.2021
 Преузмите документ Образац понуде - 06.05.2021
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 14.05.2021

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ОСНОВНЕ ОБУКЕ ЗАПОСЛЕНИХ У УЗЗПРО ИЗ ПРОТИВПОЖАРНЕ ЗАШТИТЕ (ДОНОШЕЊЕ ПЛАНА ОБУКЕ, ОБУКА ЗАПОСЛЕНИХ, ОПШТИ И ПРАКТИЧНИ ДЕО)
(БРОЈ 57/2021)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 29.04.2021
 Преузмите документ Образац понуде - 29.04.2021
 Преузмите документ Измена обрасца понуде - 06.05.2021
 Преузмите документ Појашњење 1 - 10.05.2021
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 17.05.2021

 

НАБАВКА УСЛУГА ОДРЖАВАЊА КАНАЛИЗАЦИОНИХ ИНСТАЛАЦИЈА
(БРОЈ 55/2021)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 28.04.2021
 Преузмите документ Образац понуде - 28.04.2021
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 11.05.2021

 

НАБАВКА ФРЕКВЕНТНОГ РЕГУЛАТОРА И МЛАЗНИЦА ЗА ФОНТАНУ
(БРОЈ 47/2021)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 22.04.2021
 Преузмите документ Образац понуде - 22.04.2021
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 05.05.2021

 

НАБАВКА УСЛУГА СЕРВИСИРАЊА МАШИНЕ ЗА ФРАНКИРАЊЕ ПОШТЕ
(БРОЈ 45/2021)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 22.04.2021
 Преузмите документ Образац понуде - 22.04.2021
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 05.05.2021

 

HABABKA AЛATA
(БРОЈ 37/2021)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 16.04.2021
 Преузмите документ Образац понуде - 16.04.2021
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 23.04.2021

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ЛЕКАРСКОГ ПРЕГЛЕДА ЗАПОСЛЕНИХ ЗА РАДНА МЕСТА СА СТАЛНИМ ПОВЕЋАНИМ РИЗИКОМ У СЛАДУ СА АКТОМ О ПРОЦЕНИ РИЗИКА
(БРОЈ 40/2021)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 15.04.2021
 Преузмите документ Образац понуде - 15.04.2021
 Преузмите документ Одлука о обустави поступка - 28.04.2021

 

НАБАВКА РЕПРОМАТЕРИЈАЛА И СИТНОГ ИНВЕНТАРА ЗА ПОТРЕБЕ ХОРТИКУЛТУРЕ И ЕКОНОМИЈЕ СМЕДЕРЕВО
(БРОЈ 32/2021)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 01.04.2021
 Преузмите документ Образац понуде - 01.04.2021
 Преузмите документ Одлука о обустави поступка - 09.04.2021

 

НАБАВКА УСЛУГА СЕРВИСИРАЊА И ОДРЖАВАЊА МАШИНА ЗА ПРАЊЕ ВОЗИЛА ПОД ВИСОКИМ ПРИТИСКОМ И УСИСИВАЧА
(БРОЈ 25/2021)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 30.03.2021
 Преузмите документ Образац понуде - 30.03.2021
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 08.04.2021

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ПРУЖАЊА ОБЕЗБЕЂЕЊА ТРАНСПОРТА НОВЦА И ВРЕДНОСТИ
(БРОЈ 16/2021)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 29.03.2021
 Преузмите документ Образац понуде - 29.03.2021
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 14.04.2021

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ПЕРИОДИЧНЕ КОНТРОЛЕ И СЕРВИС СИСТЕМА ЗА КОНТРОЛУ ПРИСТУПА ИНТЕРФОНСКОГ СИСТЕМА
(БРОЈ 26/2021)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 29.03.2021
 Преузмите документ Образац понуде - 29.03.2021
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 05.04.2021

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ТЕНИСКИХ ТЕРЕНА
(БРОЈ 24/2021)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 19.03.2021
 Преузмите документ Образац понуде - 19.03.2021
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 05.04.2021

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ИСПИТИВАЊА ЗДРАВСТВЕНЕ ИСПРАВНОСТИ ПРОИЗВОДА ОД ВОЋА НА ЕКОНОМИЈИ СМЕДЕРЕВО
(БРОЈ 22/2021)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 18.03.2021
 Преузмите документ Образац понуде - 18.03.2021
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 31.03.2021.

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ОСНОВНЕ ОБУКЕ ЗАПОСЛЕНИХ У УЗЗПРО ИЗ ПРОТИВПОЖАРНЕ ЗАШТИТЕ (ДОНОШЕЊЕ ПЛАНА, ОБУКЕ, ОБУКА ЗАПОСЛЕНИХ, ОПШТИ И ПРАКТИЧНИ ДЕО)
(БРОЈ 23/2021)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 18.03.2021
 Преузмите документ Образац понуде - 18.03.2021
 Преузмите документ Одлука о обустави поступка - 31.03.2021

 

НАБАВКА ГРБОВА
(БРОЈ 15/2021)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 15.03.2021
 Преузмите документ Образац понуде - 15.03.2021
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 29.03.2021.

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ПОПРАВКЕ АУДИО И ВИДЕО УРЕЂАЈА
(БРОЈ 14/2021)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 12.03.2021
 Преузмите документ Образац понуде - 12.03.2021
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 24.03.2021.

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ХЕМИЈСКЕ АНАЛИЗЕ ПРОИЗВОДА ОД ВОЋА НА ЕКОНОМИЈИ СМЕДЕРЕВО
(БРОЈ 17/2021)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 12.03.2021
 Преузмите документ Образац понуде - 12.03.2021
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 24.03.2021.

 

НАБАВКА ДРЖАВНИХ ОБЕЛЕЖЈА И НАТПИСА
(БРОЈ 13/2021)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 09.03.2021
 Преузмите документ Образац понуде - 09.03.2021
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 19.03.2021.

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ГОДИШЊЕГ ПРЕГЛЕДА ЛИФТОВСКИХ ПОСТРОЈЕЊА
(БРОЈ 8/2021)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 26.02.2021
 Преузмите документ Образац понуде - 26.02.2021
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 12.03.2021.

 

НАБАВКА ГАСА ЗА КУХИЊСКУ УПОТРЕБУ И ГАСА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ПОСТОЈАНОСТИ ВИНА
(БРОЈ 5/2021)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 24.02.2021
 Преузмите документ Образац понуде - 24.02.2021
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 09.03.2021.

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ЗДРАВСТВЕНИХ ПРЕГЛЕДА ВОЗАЧА
(БРОЈ 3/2021)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 24.02.2021
 Преузмите документ Образац понуде - 24.02.2021
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 09.03.2021.

 

НАБАВКА СЕЦКАЛИЦА ЗА ПАПИР
(БРОЈ 4/2021)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 23.02.2021
 Преузмите документ Образац понуде - 23.02.2021
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 09.03.2021.

 

НАБАВКА ПЕЧАТА И ШТАМБИЉА
(БРОЈ 1/2021)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 18.02.2021
 Преузмите документ Образац понуде - 18.02.2021
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 26.02.2021.

 

НАБАВКА СОЛИ ЗА ПОСИПАЊЕ СТАЗА И УЛИЦА
(БРОЈ 2/2021)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 11.02.2021
 Преузмите документ Образац понуде - 11.02.2021
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 24.02.2021.

 

 

* * *

 

ОГЛАСИ

 

ОТУЂЕЊЕ МОТОРНИХ ВОЗИЛА ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
(БРОЈ 2/2021)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 12.05.2021.
 Преузмите документ Списак моторних возила - 12.05.2021.
 Преузмите документ Записник са лицитације - 04.06.2021.
 Преузмите документ Обавештење - 04.06.2021.

 

ОТУЂЕЊЕ ВИНА И РАКИЈЕ
(БРОЈ 3/2021)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 11.05.2021.
 Преузмите документ Образац понуде - 11.05.2021.
 Преузмите документ Записник са лицитације - 03.06.2021.
 Преузмите документ Обавештење - 03.06.2021.

 

ОТУЂЕЊЕ ОТПАДНОГ ПАПИРА
(БРОЈ 1/2021)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 26.03.2021.
 Преузмите документ Изјава - 26.03.2021.
 Преузмите документ Образац понуде - 26.03.2021.
 Преузмите документ Записник са лицитације - 19.04.2021.
 Преузмите документ Обавештење - 19.04.2021.

 

 

 

ПОГЛЕДАЈТЕ АРХИВУ

 

 Конкурси, огласи, тендери

 

Контакт: Мила Сашић
Телефон: +381 11 265 88 75
e-mail: mila.sasic@uzzpro.gov.rs
 Врх стране
Централизоване јавне набавкеВестиИнформаторИнформације од јавног значајаКонкурси, огласи, тендериБаза правних прописаБиблиотекаДомениeУправа