Насловна » Конкурси, огласи, тендери

Конкурси, огласи, тендери


ЈАВНИ КОНКУРС

 

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА У УПРАВИ ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА

 Преузмите документ Измена текста огласа

 Преузмите документ Текст огласа

 Преузмите документ Пријава на конкурс - Радно место 1

 Преузмите документ Пријава на конкурс - Радно место 2

 Преузмите документ Пријава на конкурс - Радно место 3

 Преузмите документ Пријава на конкурс - Радно место 4

 Преузмите документ Пријава на конкурс - Радно место 5

 Преузмите документ Пријава на конкурс - Радно место 6

 

 

* * *

 

 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ ПО ОВЛАШЋЕЊУ

 

НАБАВКА УСЛУГА ИЗРАДЕ ИНТЕГРИСАНОГ ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА УПРАВЕ ЗА ДУВАН
(БРОЈ 1/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 27.05.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 27.05.2020
 Преузмите документ Допуна конкурсне документације - 28.05.2020
 Преузмите документ Прилог конкурсној документацији - 28.05.2020
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1 - 22.05.2020
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 2 - 25.05.2020
 Преузмите документ Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права - 26.05.2020
 Преузмите документ Обавештење о продужењу рока - 17.07.2020
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 28.07.2020.
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору - 14.09.2020.

 

НАБАВКА УСЛУГА-ИЗРАДА ИНТЕРНЕТ ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ УПРАВЕ ЗА ДУВАН
(БРОЈ 3/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 13.05.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 13.05.2020
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1 - 19.05.2020
 Преузмите документ Обавештење о продужењу рока - 19.05.2020
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 2 - 19.05.2020
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 28.05.2020
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору - 25.06.2020.

 

НАБАВКА ДОБАРА-СЕРВЕРА И СТОРИЏА
(БРОЈ 2/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 13.05.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 13.05.2020
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1 - 18.05.2020
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 25.05.2020.
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору - 22.06.2020.

 

 

* * *

 

ОГЛАСИ

 

ОТУЂЕЊЕ ВИНА И РАКИЈЕ
(БРОЈ 4/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 20.08.2020.
 Преузмите документ Образац понуде - 20.08.2020.
 Преузмите документ Записник о отварању понуда - 14.09.2020.
 Преузмите документ Обавештење о учесницима у поступку лицитације - 14.09.2020.

 

ОТУЂЕЊЕ ВИНА И РАКИЈЕ
(БРОЈ 3/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 28.05.2020.
 Преузмите документ Обавештење о учесницима у поступку лицитације - 22.06.2020.
 Преузмите документ Записник о отварању понуда - 22.06.2020.
 Преузмите документ Измена обавештења о учесницима у поступку лицитације - 02.07.2020.

 

ОТУЂЕЊЕ ВИНА И РАКИЈЕ
(БРОЈ 2/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 24.02.2020.

 

ОТУЂЕЊЕ МОТОРНИХ ВОЗИЛА ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
(БРОЈ 1/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 04.02.2020.
 Преузмите документ Списак возила за лицитацију - 04.02.2020.

 

 

* * *

 

ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК ЗА 2020 ГОДИНУ

 

НАБАВКА УСЛУГЕ СЕРВИСИРАЊА И ОТКЛАЊАЊЕ КВАРОВА СИСТЕМА КЛИМАТИЗАЦИЈЕ И ВЕНТИЛАЦИЈЕ - КЛИМА КОМОРЕ
(БРОЈ 24/2020)

 Преузмите документ Обавештење о преговарачком поступку без објављивања позива - 03.03.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 03.03.2020
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 27.03.2020.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора - 24.04.2020.

 

 

* * *

 

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК 2020 ГОДИНА

 

НАБАВКА РЕПРОМАТЕРИЈАЛА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ СИСТЕМА И ИНСТАЛАЦИЈА
(БРОЈ 126/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 04.09.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 04.09.2020
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 19.10.2020.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 23.10.2020.

 

НАБАВКА УСЛУГЕ СЕРВИСИРАЊА СПЛИТ ЈЕДИНИЦА
(БРОЈ 145/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 31.08.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 31.08.2020
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 09.10.2020.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 28.10.2020.

 

НАБАВКА ТРАКТОРА И ПРИПАДАЈУЋЕ ОПРЕМЕ ЗА ХОРТИКУЛТУРУ И ЕКОНОМИЈУ СМЕДЕРЕВО
(БРОЈ 101/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 25.08.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 25.08.2020
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 30.09.2020.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 07.10.2020.

 

НАБАВКА МЛЕКА И МЛЕЧНИХ ПРОИЗВОДА
(БРОЈ 108/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 25.08.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 25.08.2020
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1 - 11.09.2020.
 Преузмите документ Измена конкурсне документације 1 - 11.09.2020.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 2 - 16.09.2020.
 Преузмите документ Измена конкурсне документације 2 - 16.09.2020.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 30.09.2020.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 16.10.2020.

 

НАБАВКА НАБАВКА РЕПРОМАТЕРИЈАЛА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКЕ БРАВАРИЈЕ И СТОЛАРИЈЕ
(БРОЈ 123/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 04.08.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 04.08.2020
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 08.09.2020.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 18.09.2020.

 

НАБАВКА И ЗАМЕНА ИТИСОНА У ПАЛАТИ СРБИЈА – СВЕЧАНИ ДЕО
(БРОЈ 88/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 03.08.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 03.08.2020
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 09.09.2020.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 29.09.2020.

 

НАБАВКА РЕПРОМАТЕРИЈАЛА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЕЛЕКТРОНСКИХ СИСТЕМА И ИНСТАЛАЦИЈА
(БРОЈ 128/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 31.07.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 31.07.2020
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 09.09.2020.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 28.09.2020.

 

НАБАВКА СВЕЖЕГ ЈУНЕЋЕГ МЕСА
(БРОЈ 105/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 30.07.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 30.07.2020
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 08.09.2020.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 18.09.2020.

 

НАБАВКА СВЕЖЕГ ПИЛЕЋЕГ, ЋУРЕЋЕГ И МЕСА ДРУГЕ ЖИВИНЕ
(БРОЈ 111/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 30.07.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 30.07.2020
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 08.09.2020.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 18.09.2020.

 

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА У ДЕЛУ ОБЈЕКТА У КНЕЗА МИЛОША 20
(БРОЈ 96/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 29.07.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 29.07.2020
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 04.09.2020.
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору - 08.09.2020.

 

НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА ШТАМПАРИЈЕ-ГРАФИЧКИ НОЖ
(БРОЈ 142/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 23.07.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 23.07.2020
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 27.08.2020.
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору - 21.09.2020.

 

НАБАВКА СЛУЖБЕНЕ, ЗАШТИТНЕ И РАДНЕ ОДЕЋЕ И ОБУЋЕ ЗА ПОТРЕБЕ ЗАПОСЛЕНИХ У УПРАВИ ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА
(БРОЈ 103/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 16.07.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 16.07.2020
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1 и 2 - 20.07.2020.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 3 и 4 - 22.07.2020.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 5 - 23.07.2020.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 6 - 23.07.2020.
 Преузмите документ Измена конкурсне документације 1 - 24.07.2020.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 7 - 30.07.2020.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 8 - 10.08.2020.
 Преузмите документ Измена конкурсне документације 2 - 10.08.2020.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 08.09.2020.
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору П 1 - 22.09.2020.
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору П 2 - 22.09.2020.
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору П 5 - 22.09.2020.
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору П 3 - 22.09.2020.
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору П 4 - 22.09.2020.
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору П 6 - 22.09.2020.

 

НАБАВКА ПРИРОДНОГ ГАСА
(БРОЈ 82/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 03.07.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 03.07.2020
 Преузмите документ Обавештење о продужењу рока - 30.07.2020
 Преузмите документ Измена конкурсне документације 1 - 30.07.2020
 Преузмите документ Измена конкурсне документације 2 - 03.08.2020
 Преузмите документ Измењена конкурсна документација - 03.08.2020
 Преузмите документ Обавештење о продужењу рока - 03.08.2020
 Преузмите документ Измена конкурсне документације 3 - 07.08.2020
 Преузмите документ Измена конкурсне документације 4 - 12.08.2020
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 19.08.2020.
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору - 05.11.2020.

 

НАБАВКА ВИНА
(БРОЈ 90/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 16.07.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 16.07.2020
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 19.08.2020.
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору - 08.09.2020.

 

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА АДАПТАЦИЈИ САНИТАРНИХ ЧВОРОВА У ОБЈЕКТУ У УЛИЦИ НЕМАЊИНА БР. 22-26 И ОСТАЛИМ ОБЈЕКТИМА
(БРОЈ 93/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 09.07.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 09.07.2020
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 12.08.2020.
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору - 21.08.2020.

 

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА АДАПТАЦИЈИ САНИТАРНИХ ЧВОРОВА НА ЦЕНТРАЛНОМ ДЕЛУ ОБЈЕКТА ПАЛАТА СРБИЈА
(БРОЈ 97/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 07.07.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 07.07.2020
 Преузмите документ Измена конкурсне документације - 21.07.2020
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 12.08.2020.
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору - 14.08.2020.

 

НАБАВКА АЛКОХОЛНИХ ПИЋА
(БРОЈ 87/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 24.06.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 24.06.2020
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 29.07.2020.
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору - 20.08.2020.

 

НАБАВКА ПВЦ И ПАПИРНЕ ГАЛАНТЕРИЈЕ
(БРОЈ 79/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 22.06.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 22.06.2020
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1 - 03.07.2020.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 28.07.2020.
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору - 03.09.2020.

 

НАБАВКА СИЈАЛИЦА, СВЕТИЉКИ И ПРАТЕЋЕГ МАТЕРИЈАЛА
(БРОЈ 75/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 22.06.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 22.06.2020
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 05.08.2020.
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору - 21.08.2020.

 

НАБАВКА РЕПРОМАТЕРИЈАЛА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИДРОТЕХНИЧКИХ СИСТЕМА
(БРОЈ 50/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 16.06.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 16.06.2020
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 27.07.2020.
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору - 17.08.2020.

 

НАБАВКА ТЕПИХА И ИТИСОНА
(БРОЈ 65/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 01.06.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 01.06.2020
 Преузмите документ Измена конкурсне документације - 04.06.2020
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 10.07.2020.
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору П 1 - 13.08.2020.
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору П 2 - 13.08.2020.

 

НАБАВКА СВЕЖЕ И СМРЗНУТЕ РЕЧНЕ И МОРСКЕ РИБЕ
(БРОЈ 60/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 27.05.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 27.05.2020
 Преузмите документ Измена конкурсне документације - 03.06.2020
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1 - 03.06.2020.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 2 - 23.06.2020.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 09.07.2020.
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору П 1 - 10.08.2020.
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору П 2 - 10.08.2020.

 

НАБАВКА УСЛУГА СЕРВИСИРАЊА, ОДРЖАВАЊА И ПОПРАВКЕ УГОСТИТЕЉСКЕ ОПРЕМЕ
(БРОЈ 81/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 17.06.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 17.06.2020
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 24.07.2020.
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору - 30.07.2020.

 

НАБАВКА СИТНОГ ИНВЕНТАРА
(БРОЈ 77/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 16.06.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 16.06.2020
 Преузмите документ Измена конкурсне документације - 23.06.2020
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 24.07.2020.
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору П 1 - 30.07.2020.
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору П 2 - 30.07.2020.

 

НАБАВКА ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА
(БРОЈ 71/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 03.06.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 03.06.2020
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 08.07.2020.
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору - 16.07.2020.

 

УСЛУГА ОДРЖАВАЊА ФОНТАНЕ „ПАЛАТА СРБИЈА“
(БРОЈ 47/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 01.06.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 01.06.2020
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 10.07.2020.
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору - 27.07.2020.

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА И СЕРВИСИРАЊА БИРОТЕХНИЧКЕ ОПРЕМЕ
(БРОЈ 58/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 29.05.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 29.05.2020
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 08.07.2020.
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору - 31.07.2020.

 

НАБАВКА COCA-COLE, SCHWEPPES-A И ДРУГИХ ГАЗИРАНИХ СОКОВА
(БРОЈ 59/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 21.05.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 21.05.2020
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 26.06.2020.
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору - 17.07.2020.

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ПРАЊА И ПЕГЛАЊА РАДНЕ ОДЕЋЕ, СТОЛЊАКА И ТЕКСТИЛНЕ ГАЛАНТЕРИЈЕ
(БРОЈ 53/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 13.05.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 13.05.2020
 Преузмите документ Измена конкурсне документације - 27.05.2020
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 24.06.2020.
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору - 21.07.2020.

 

НАБАВКА ВУЛКАНИЗЕРСКИХ УСЛУГА И ЦЕНТРИРАЊЕ ВОЗИЛА
(БРОЈ 64/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 27.05.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 27.05.2020
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 10.06.2020.
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору - 17.06.2020.

 

НАБАВКА КОВЕРТИ, ФАСЦИКЛИ, РЕГИСТРАТОРА И КУТИЈА ЗА ПРЕСЕЛЕЊЕ
(БРОЈ 56/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 19.05.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 19.05.2020
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 22.06.2020.
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору П 1 - 03.07.2020.
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору П 2 - 03.07.2020.
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору П 3 - 03.07.2020.

 

НАБАВКА СВЕЖЕГ СВИЊСКОГ МЕСА
(БРОЈ 54/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 13.05.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 13.05.2020
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 19.06.2020.
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору - 29.06.2020.

 

НАБАВКА ХЛЕБА И ПЕЦИВА
(БРОЈ 55/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 13.05.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 13.05.2020
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 19.06.2020.
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору - 02.07.2020.

 

НАБАВКА КОБАСИЦА И ПОЛУТРАЈНИХ ПРОИЗВОДА
(БРОЈ 38/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 06.05.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 06.05.2020
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 17.06.2020.
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору - 07.07.2020.

 

ИЗВОЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИХ РАДОВА НА ТЕКУЋЕМ ОДРЖАВАЊУ
(БРОЈ 42/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 20.03.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 20.03.2020
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 28.04.2020.
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору - 03.06.2020.

 

НАБАВКА УСЛУГА СЕРВИСИРАЊА И ОДРЖАВАЊА ВОЗИЛА
(БРОЈ 14/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 26.02.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 26.02.2020
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1 - 18.03.2020.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 2 - 25.03.2020.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 14.04.2020.
 Преузмите документ Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права - 27.04.2020.
 Преузмите документ Обавештење о обустави поступка за П 3 - 27.04.2020.
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору П 1 - 28.05.2020.
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору П 6 - 29.05.2020.
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору П 7 - 29.05.2020.
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору П 2 - 03.06.2020.
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору П 4 - 04.06.2020.
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору П 5 - 10.06.2020.
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору П 8 - 25.06.2020.

 

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА НАСТАВКУ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ СТАЗА У КОМПЛЕКСУ ВИЛЕ ЗЛАТНИ БРЕГ У СМЕДЕРЕВУ
(БРОЈ 29/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 12.03.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 12.03.2020
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 21.04.2020.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 18.05.2020.

 

НАБАВКА ПНЕУМАТИКА
(БРОЈ 33/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 11.03.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 11.03.2020
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1 - 30.03.2020.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 2 - 30.03.2020.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 3 - 02.04.2020.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 14.04.2020.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П 2 - 22.05.2020.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П 1 - 26.05.2020.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П 3 - 26.05.2020.

 

НАБАВКА САДНОГ И УКРАСНОГ БИЉА ЗА ЕКСТЕРИЈЕР И ЕНТЕРИЈЕР, РЕЗАНОГ ЦВЕЋА И ПОЗАМАНТЕРИЈЕ
(БРОЈ 26/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 04.03.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 04.03.2020
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 04.05.2020.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 14.04.2020.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П 1 - 25.05.2020.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П 2 - 25.05.2020.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П 3 - 25.05.2020.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П 4 - 25.05.2020.

 

НАБАВКА ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА ПОТРЕБЕ СЕКТОРА ЗА УГОСТИТЕЉСКЕ УСЛУГЕ
(БРОЈ 12/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 03.03.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 03.03.2020
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 14.04.2020.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 11.05.2020.

 

НАБАВКА СМРЗНУТОГ И КОНЗЕРВИСАНОГ ВОЋА И ПОВРЋА
(БРОЈ 25/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 27.02.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 27.02.2020
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1 - 18.03.2020.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 09.04.2020.
 Преузмите документ Обавештење о обустави поступка за П 2 - 29.04.2020.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П 1 - 08.05.2020.

 

НАБАВКА JAJA
(БРОЈ 21/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 26.02.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 26.02.2020
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 14.04.2020.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 12.05.2020.

 

НАБАВКА ПИВА
(БРОЈ 20/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 25.02.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 25.02.2020
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1 - 13.03.2020.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 24.04.2020.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 13.05.2020.

 

НАБАВКА СВЕЖЕГ ВОЋА И ПОВРЋА
(БРОЈ 13/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 18.02.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 18.02.2020
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 27.03.2020.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 11.05.2020.

 

НАБАВКА ЗРЕЛОГ МЕСА
(БРОЈ 6/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 14.02.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 14.02.2020
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 27.03.2020.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору -14.04.2020.

 

НАБАВКА КОЛОНИЈАЛНЕ РОБЕ И КОНДИТОРСКИХ ПРОИЗВОДА
(БРОЈ 2/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 03.02.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 03.02.2020
 Преузмите документ Измена конкурсне документације 1 - 24.02.2020
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 09.03.2020.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 07.04.2020.

 

НАБАВКА СВЕЖЕГ МЛАДОГ МЕСА
(БРОЈ 5/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 31.01.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 31.01.2020
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 12.03.2020.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 31.03.2020.

 

НАБАВКА БРАШНА И ПРОИЗВОДА ОД БРАШНА
(БРОЈ 4/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 31.01.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 31.01.2020
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 05.03.2020.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 19.03.2020.

 

НАБАВКА АПЕТИСАНА
(БРОЈ 3/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 31.01.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 31.01.2020
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 05.03.2020.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 11.03.2020.

 

 

* * *

 

 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 2020 ГОДИНА

 

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ЗАМЕНИ ДОТРАЈАЛИХ ЦЕВИ ЗА САКУПЉАЊЕ КОНДЕЗА У НЕМАЊИНОЈ 22-26
(БРОЈ 134/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 24.09.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 24.09.2020
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 13.10.2020.
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору - 06.11.2020.

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ИЗРАДЕ ПРОЈЕКТА ЛИФТОВСКОГ ПОСТРОЈЕЊА
У НЕМАЊИНОЈ 11
(БРОЈ 129/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 16.09.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 16.09.2020
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 01.10.2020.
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору - 13.10.2020.

 

НАБАВКА АУТОКОЗМЕТИКЕ
(БРОЈ 100/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 28.08.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 28.08.2020
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 10.09.2020.
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору - 22.09.2020.

 

НАБАВКА ВЕШТАЧКОГ ЂУБРИВА И ХЕМИЈСКИХ СРЕДСТАВА
(БРОЈ 115/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 18.08.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 18.08.2020
 Преузмите документ Измена конкурсне документације - 25.08.2020
 Преузмите документ Обавештење о продужењу рока - 25.08.2020
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 11.09.2020.
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору П 1 - 30.09.2020.
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору П 1 - 30.09.2020.

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ДИМЊАКА И КОТЛОВА СА ПЛАМЕНО ДИМНЕ СТРАНЕ
(БРОЈ 130/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 05.08.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 05.08.2020
 Преузмите документ Измена конкурсне документације - 07.08.2020
 Преузмите документ Појашњење 1 - 07.08.2020
 Преузмите документ Појашњење 2 - 10.08.2020
 Преузмите документ Обавештење о продужењу рока - 10.08.2020
 Преузмите документ Појашњење 3 - 17.08.2020
 Преузмите документ Измена конкурсне документације 2 - 18.08.2020
 Преузмите документ Обавештење о продужењу рока 2 - 18.08.2020
 Преузмите документ Појашњење 4 - 19.08.2020
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 01.09.2020.
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору - 08.10.2020.

 

НАБАВКА КОМУНИКАЦИОНЕ ОПРЕМЕ
(БРОЈ 102/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 20.08.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 20.08.2020
 Преузмите документ Измена конкурсне документације - 20.08.2020
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 01.09.2020.
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору - 10.09.2020.

 

НАБАВКА РАЗНОГ ПОКУЋСТВА
(БРОЈ 121/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 06.08.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 06.08.2020
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 20.08.2020.
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору П 1 - 24.08.2020.
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору П 2 - 24.08.2020.

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА КЛИЗНИХ ВРАТА, РАМПИ И КАПИЈА
(БРОЈ 132/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 06.08.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 06.08.2020
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 21.08.2020.
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору - 28.08.2020.

 

НАБАВКА УСЛУГE ХЕМИЈСКОГ ЧИШЋЕЊА ЗАВЕСА, ПОДНИХ ПРОСТИРКИ, ТАПАЦИРАНОГ НАМЕШТАЈА, ОДРЖАВАЊA МЕРМЕРНИХ ПОВРШИНА И ЧИШЋЕЊA ФАСАДА
(БРОЈ 144/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 05.08.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 05.08.2020
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 19.08.2020.
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору - 27.08.2020.

 

НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА ЕКОЛОШКО ОДРЖАВАЊЕ ПОПЛОЧАНИХ ПОВРШИНА У РЕПРЕЗЕНТАТИВНИМ И РЕЗИДЕНЦИЈАЛНИМ ОБЈЕКТИМА
(БРОЈ 114/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 05.08.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 05.08.2020
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 19.08.2020.
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору - 03.09.2020.

 

НАБАВКА ДЕЛОВА АУТОМАТИКЕ ТИПА SAUTER ЗА ОБЈЕКАТ У УЛИЦИ НЕМАЊИНА БРОЈ 11
(БРОЈ 125/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 31.07.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 31.07.2020
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 17.08.2020.
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору - 03.09.2020.

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ИЗРАДЕ ПЛАНА ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА ЗА ОБЈЕКАТ У БУЛЕВАРУ КРАЉА АЛЕКСАНДРА БР. 15
(БРОЈ 136/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 24.07.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 24.07.2020
 Преузмите документ Појашњење 1 - 31.07.2020
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 12.08.2020.
 Преузмите документ Одлука о измени одлуке о додели уговора - 12.08.2020.
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору - 28.08.2020.
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору - 03.09.2020.

 

НАБАВКА УСЛУГЕ СЕРВИСА КОНФЕРЕНЦИЈСКОГ СИСТЕМА.
(БРОЈ 133/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 23.07.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 23.07.2020
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 12.08.2020.
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору - 21.08.2020.

 

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА САНАЦИЈИ ХИДРОИЗОЛАЦИЈЕ РАВНИХ КРОВОВА
(БРОЈ 95/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 23.07.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 23.07.2020
 Преузмите документ Измена конкурсне документације - 27.07.2020
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 05.08.2020.
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору - 11.08.2020.

 

СЕРВИСИРАЊА ФИСКАЛНИХ КАСА
(БРОЈ 98/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 21.07.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 21.07.2020
 Преузмите документ Измена конкурсне документације - 23.07.2020
 Преузмите документ Обавештење о продужењу рока - 23.07.2020
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 06.08.2020.
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору П 1 - 17.08.2020.
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору П 2 - 18.08.2020.

 

НАБАВКА СРЕДСТВА ЗА ХИГИЈЕНУ СПЕЦИЈАЛНЕ НАМЕНЕ ( ЗА РЕЗИДЕНЦИЈЕ И РЕПРЕЗЕНТАТИВНЕ ОБЈЕКТЕ)
(БРОЈ 112/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 16.07.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 16.07.2020
 Преузмите документ Измена конкурсне документације - 17.07.2020
 Преузмите документ Појашњење 1 - 17.07.2020
 Преузмите документ Појашњење 2 - 22.07.2020
 Преузмите документ Појашњење 3 - 23.07.2020
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 31.07.2020.
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору - 26.08.2020.

 

НАБАВКА УСЛУГЕ РЕДОВНОГ ИСПИТИВАЊА ХРАНЕ
(БРОЈ 91/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 10.07.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 10.07.2020
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 27.07.2020.
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору - 03.08.2020.

 

НАБАВКА МОТОРНОГ УЉА ЗА ДОЛИВАЊЕ
(БРОЈ 92/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 09.07.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 09.07.2020
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 27.07.2020.
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору - 11.08.2020.

 

ЗАКУП ОПРЕМЕ ЗА СИМУЛТАНО ПРЕВОЂЕЊЕ
(БРОЈ 124/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 08.07.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 08.07.2020
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 27.07.2020.
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору - 11.08.2020.

 

НАБАВКА УСЛУГЕ СЕРВИСИРАЊА И ОДРЖАВАЊА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ ОПРЕМЕ У ОБЈЕКТУ НЕМАЊИНА 22-26 И НЕМАЊИНА 11
(БРОЈ 76/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 07.07.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 07.07.2020
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 20.07.2020.
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору за П 1 - 27.07.2020.
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору за П 2 - 27.07.2020.

 

НАБАВКА УСЛУГА СЕРВИСИРАЊА ИЗДУВНИХ СИСТЕМА НА ВОЗИЛИМА
(БРОЈ 99/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 03.07.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 03.07.2020
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 22.07.2020.
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору - 27.07.2020.

 

НАБАВКА ИЗВОЂЕЊА СТОЛАРСКИХ РАДОВА У ОБЈЕКТИМА РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА
(БРОЈ 86/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 29.06.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 29.06.2020
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 16.07.2020.
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору - 29.07.2020.

 

НАБАВКА РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ: СКЕНЕРИ, ВИДЕО БИМОВИ, КВМ СВИЧЕВИ
(БРОЈ 80/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 22.06.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 22.06.2020
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1 - 26.06.2020.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 02.07.2020.
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору - 13.07.2020.

 

НАБАВКА УСЛУГА ОДРЖАВАЊА СИСТЕМА ВИДЕО НАДЗОРА И КОНТРОЛА УЛАЗА У СИСТЕМ САЛУ УЗЗПРО
(БРОЈ 85/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 22.06.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 22.06.2020
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 07.07.2020.
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору - 20.07.2020.

 

НАБАВКА ТВ И ДРУГИХ МЕДИЈСКИХ УРЕЂАЈА
(БРОЈ 83/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 19.06.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 19.06.2020
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 03.07.2020.
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору - 16.07.2020.

 

НАБАВКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ ОПРЕМЕ - ТЕЛЕФОНА И ФАКС АПАРАТА
(БРОЈ 84/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 17.06.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 17.06.2020
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 03.07.2020.
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору за П 1 - 17.07.2020.
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору П 2 - 22.07.2020.

 

НАБАВКА УСЛУГЕ СЕРВИСИРАЊА ПОЉОПРИВРЕДНИХ МАШИНА
(БРОЈ 78/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 11.06.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 11.06.2020
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 26.06.2020.
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору - 06.07.2020.

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ХЕМИЈСКОГ ЧИШЋЕЊА ТЕКСТИЛА - УНИФОРМИ, БРОКАТНЕ И ВУНЕНЕ ГАЛАНТЕРИЈЕ
(БРОЈ 69/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 08.06.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 08.06.2020
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 22.06.2020.
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору - 14.07.2020.

 

НАБАВКА МОБИЛНИХ ТЕЛЕФОНА
(БРОЈ 74/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 05.06.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 05.06.2020
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 19.06.2020
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору - 29.06.2020.
 Преузмите документ Одлука о измени уговора - 01.07.2020

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ПЕРИОДИЧНОГ СЕРВИСИРАЊА ВАТРОГАСНЕ ОПРЕМЕ И СРЕДСТАВА
(БРОЈ 70/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 04.06.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 04.06.2020
 Преузмите документ Измена конкурсне документације - 08.06.2020
 Преузмите документ Допуна измене конкурсне документације - 10.06.2020
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 22.06.2020
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору - 06.07.2020.

 

НАБАВКА УСЛУГЕ СЕРВИСИРАЊА СИСТЕМА ЗА ДОЈАВУ ПОЖАРА - ТИПА ,,LABOR STRAUSS”
(БРОЈ 68/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 03.06.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 03.06.2020
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1 - 05.06.2020.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 16.06.2020
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору - 25.06.2020.

 

НАБАВКА ПРОДУЖЕЊА ЛИЦЕНЦИ ЗА UPDATE-UPGRADE MILESTONE XPROTECT СОФТВЕРА ЗА ВИДЕО НАДЗОР И PRIMION WEB СОФТВЕРА ЗА КОНТРОЛУ ПРИСТУПА ДАТА ЦЕНТРА
(БРОЈ 62/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 01.06.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 01.06.2020
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 11.06.2020
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору - 23.06.2020.

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ДУБИНСКОГ ПРАЊА УНУТРАШЊОСТИ ВОЗИЛА
(БРОЈ 63/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 29.05.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 29.05.2020
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 11.06.2020
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору - 23.06.2020.

 

НАБАВКА УСЛУГЕ СЕРТИФИКАЦИЈЕ ХАЛАЛ КВАЛИТЕТА
(БРОЈ 72/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 29.05.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 29.05.2020
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 15.06.2020
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору - 25.06.2020.

 

НАБАВКА УСЛУГА ТАПАЦИРАЊА НАМЕШТАЈА
(БРОЈ 61/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 26.05.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 26.05.2020
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 09.06.2020
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору - 22.06.2020.

 

НАБАВКА КД ВРАТА ЗА ОБЈЕКТЕ У УЛИЦИ НЕМАЊИНА БРОЈ 11 И НЕМАЊИНА БРОЈ 22-26
(БРОЈ 57/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 25.05.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 25.05.2020
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 05.06.2020
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору - 12.06.2020.

 

НАБАВКА УСЛУГЕ РЕПАРАЦИЈЕ НАМЕШТАЈА
(БРОЈ 48/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 22.05.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 22.05.2020
 Преузмите документ Измена конкурсне документације - 29.05.2020
 Преузмите документ Обавештење о продужењу рока - 29.05.2020
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 05.06.2020
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору - 19.06.2020.

 

НАБАВКА УСЛУГА СЕРВИСИРАЊА КВАРОВА ЕЛЕКТРОМОТОРНОГ ПОГОНА ПУМПИ СА АУТОМАТИКОМ СИСТЕМА
(БРОЈ 49/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 14.05.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 14.05.2020
 Преузмите документ Измена конкурсне документације - 15.05.2020
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 28.05.2020
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору - 03.06.2020.

 

УСЛУГА ПРАЖЊЕЊА СЕПАРАТОРA И ОДРЖАВАЊЕ МАСНИХ ЈАМА И ОДВОДА
(БРОЈ 45/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 14.05.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 14.05.2020
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 01.06.2020
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору - 15.06.2020.

 

НАБАВКА УСЛУГЕ СЕРВИСИРАЊА КЛИМА УРЕЂАЈА НА ВОЗИЛИМА
(БРОЈ 40/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 14.05.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 14.05.2020
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 03.06.2020
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору - 17.06.2020.

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА КАНАЛИЗАЦИОНИХ ИНСТАЛАЦИЈА
(БРОЈ 46/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 13.05.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 13.05.2020
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 27.05.2020.
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору - 09.06.2020.

 

НАБАВКА СЕРВЕРСКЕ РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ ЗА ПОТРЕБЕ УЗЗПРО
(БРОЈ 37/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 08.05.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 08.05.2020
 Преузмите документ Измена конкурсне документације - 11.05.2020
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 21.05.2020.
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору - 28.05.2020.

 

НАБАВКА УСЛУГЕ СЕРВИСИРАЊА И ОТКЛАЊАЊА КВАРОВА СИСТЕМА ЗА ДОЈАВУ ПОЖАРА ТИПА ,,SECURITION”
(БРОЈ 34/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 07.05.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 07.05.2020
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 25.05.2020.
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору - 02.06.2020.

 

НАБАВКА ЛИМАРСКО ФАРБАРСКИХ УСЛУГА И ЗАМЕНА ВЕТРОБРАНСКИХ СТАКАЛА НА ВОЗИЛИМА
(БРОЈ 32/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 27.03.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 27.03.2020
 Преузмите документ Измена позива за подношење понуде - 30.03.2020
 Преузмите документ Обавештење о продужењу рока за подношење понуда - 10.04.2020.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1 - 15.04.2020.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 29.04.2020.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 22.05.2020.

 

НАБАВКА ВЕНЕЦИЈАНЕРА И ТРАКАСТИХ ЗАВЕСА
(БРОЈ 30/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 06.03.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 06.03.2020
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 20.03.2020.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора - 05.05.2020.

 

НАБАВКА АРХИВСКИХ ПОЛИЦА
(БРОЈ 36/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 16.03.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 16.03.2020
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 27.03.2020.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора - 10.04.2020.

 

САНАЦИЈА КОРИТА ФОНТАНЕ – ПАЛАТА СРБИЈА
(БРОЈ 31/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 10.03.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 10.03.2020
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 20.03.2020.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора - 27.03.2020.

 

НАБАВКА ПОТРОШНОГ РЕПРОМАТЕРИЈАЛА ЗА ПОТРЕБЕ ХОРТИКУЛТУРЕ И ЕКОНОМИЈЕ СМЕДЕРЕВО
(БРОЈ 28/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 09.03.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 09.03.2020
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 23.03.2020.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора - 21.04.2020.

 

НАБАВКА УСЛУГА ПРУЖАЊА ОБЕЗБЕЂЕЊА ТРАНСПОРТА НОВЦА И ВРЕДНОСТИ
(БРОЈ 27/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 03.03.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 03.03.2020
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 19.03.2020.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора - 01.04.2020.

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ПЕРИОДИЧНОГ МЕХАНИЧКОГ И ХЕМИЈСКОГ ЧИШЋЕЊА ВЕНТИЛАЦИОНИХ СИСТЕМА ЗА ОДСИС МАСНИХ ИСПАРЕЊА
(БРОЈ 22/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 02.03.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 02.03.2020
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1 - 06.03.2020.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 19.03.2020.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора - 03.04.2020.

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ТЕНИСКИХ ТЕРЕНА
(БРОЈ 23/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 26.02.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 26.02.2020
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 10.03.2020.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора - 27.03.2020.

 

НАБАВКА ЗАВЕСА И ДРАПЕРИЈА
(БРОЈ 17/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 25.02.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 25.02.2020
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 10.03.2020.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора - 20.03.2020.

 

НАБАВКА БОЈА И МАТРИЦА
(БРОЈ 19/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 25.02.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 25.02.2020
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 09.03.2020.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора - 20.03.2020.

 

НАБАВКА ДРЖАВНИХ ОБЕЛЕЖЈА И НАТПИСА
(БРОЈ 15/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 20.02.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 20.02.2020
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 13.03.2020.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора - 06.04.2020.

 

НАБАВКА УСЛУГА ОДРЖАВАЊА И СЕРВИСИРАЊА БАЗЕНА, БАЗЕНСКЕ ОПРЕМЕ, ФОНТАНА И ЈЕЗЕРА
(БРОЈ 11/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 11.02.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 11.02.2020
 Преузмите документ Обавештење о продужењу рока за подношење понуде - 19.02.2020
 Преузмите документ Измена конкурсне документације - 19.02.2020
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 27.02.2020.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора - 04.03.2020.

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ЛЕКАРСКОГ ПРЕГЛЕДА ВОЗАЧА
(БРОЈ 9/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 07.02.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 07.02.2020
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 20.02.2020
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора - 04.03.2020.

 

 

* * *

 

 

НАБАВКЕ ПО ЧЛАНУ 39. СТАВ 2. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

 

НАБАВКА ДЕЛОВА ЗА FAN COIL УРЕЂАЈЕ
(БРОЈ 135/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 31.07.2020
 Преузмите документ Образац понуде - 31.07.2020

 

НАБАВКА ОГРЕВНОГ ДРВЕТА И ЦЕПАНИЦА ЗА КАМИНЕ
(БРОЈ 117/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 28.07.2020
 Преузмите документ Образац понуде - 28.07.2020

 

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ПОПРАВЦИ БУНАРА ПАЛАТА СРБИЈА
(БРОЈ 113/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 20.07.2020
 Преузмите документ Образац понуде - 20.07.2020

 

НАБАВКА ДЕКОРАТИВНИХ ПРЕДМЕТА
(БРОЈ 106/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 20.07.2020
 Преузмите документ Образац понуде - 20.07.2020

 

НАБАВКА ЕНОЛОШКИХ СРЕДСТАВА
(БРОЈ 122/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 14.07.2020
 Преузмите документ Образац понуде - 14.07.2020
 Преузмите документ Измена образаца понуде - 17.07.2020

 

НАБАВКА ЋУМУРА ЗА РОШТИЉ
(БРОЈ 89/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 29.06.2020
 Преузмите документ Образац понуде - 29.06.2020

 

НАБАВКА УСЛУГЕ СЕРВИСИРАЊА АУТОНОМНИХ КЛАПНИ СА ЈОНИЗАЦИОНИМ ДЕТЕКТОРИМА ДИМА
(БРОЈ 66/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 29.05.2020
 Преузмите документ Образац понуде - 29.05.2020

 

 

НАБАВКА ДРВЕНИХ БУРАДИ ЗА ЕКОНOМИЈУ СМЕДЕРЕВО
(БРОЈ 67/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 27.05.2020
 Преузмите документ Образац понуде - 27.05.2020

 

НАБАВКА УСЛУГА РЕДОВНОГ ОДРЖАВАЊА У ГАРАНТНОМ РОКУ НОВИХ ЛИФТОВА ПРОИЗВОДЊЕ KLEEMAN У ОБЈЕКТУ КОСОВСКА 31
(БРОЈ 73/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 26.05.2020
 Преузмите документ Образац понуде - 26.05.2020

 

НАБАВКА ДРВЕНИХ БУРАДИ ЗА ЕКОНОМИЈУ СМЕДЕРЕВО
(БРОЈ 52/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 13.05.2020
 Преузмите документ Образац понуде - 13.05.2020

 

НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА РЕЗИДЕНЦИЈАЛНЕ И РЕПРЕЗЕНТАТИВНЕ ОБЈЕКТЕ
(БРОЈ 41/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 13.05.2020
 Преузмите документ Образац понуде - 13.05.2020

 

НАБАВКА ГРБОВА
(БРОЈ 39/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 07.05.2020
 Преузмите документ Образац понуде - 07.05.2020

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ТРАНСПОРТА ПОШИЉАКА КУРИРСКОМ СЛУЖБОМ ОД ВРАТА ДО ВРАТА
(БРОЈ 43/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 15.04.2020
 Преузмите документ Образац понуде - 15.04.2020

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ГОДИШЊЕГ ПРЕГЛЕДА ЛИФТОВСКИХ ПОСТРОЈЕЊА
(БРОЈ 35/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 17.03.2020
 Преузмите документ Образац понуде - 17.03.2020
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1 - 23.03.2020.

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ПОПРАВКЕ АУДИО И ВИДЕО УРЕЂАЈА
(БРОЈ 18/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 18.02.2020
 Преузмите документ Образац понуде - 18.02.2020

 

НАБАВКА СЕЦКАЛИЦА ЗА ПАПИР
(БРОЈ 16/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 10.02.2020
 Преузмите документ Образац понуде - 10.02.2020

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ПЕРИОДИЧНЕ КОНТРОЛЕ И СЕРВИС СИСТЕМА ЗА КОНТРОЛУ ПРИСТУПА И ИНТЕРФОНСКОГ СИСТЕМА
(БРОЈ 10/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 05.02.2020
 Преузмите документ Образац понуде - 05.02.2020

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ПОПРАВКЕ АУДИО И ВИДЕО УРЕЂАЈА
(БРОЈ 8/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 05.02.2020
 Преузмите документ Образац понуде - 05.02.2020

 

НАБАВКА СЕЦКАЛИЦА ЗА ПАПИР
(БРОЈ 7/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 31.01.2020
 Преузмите документ Образац понуде - 31.01.2020

 

НАБАВКА ПЕЧАТА И ШТАМБИЉА
(БРОЈ 1/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 31.01.2020
 Преузмите документ Образац понуде - 31.01.2020

 

 

ПОГЛЕДАЈТЕ АРХИВУ

 

 Конкурси, огласи, тендери

 

Контакт: Мила Сашић
Телефон: +381 11 265 88 75
e-mail: mila.sasic@uzzpro.gov.rs
 Врх стране
Централизоване јавне набавкеВестиИнформаторИнформације од јавног значајаКонкурси, огласи, тендериБаза правних прописаБиблиотекаДомениeУправа