Управа за заједничке послове републичких органа

 Сертификати Управе

Обавештење о раду писарница републичких органа Управе
за време ванредног стања

Пријем странака и непосредно подношење поднесака је сходно препорукама, од 15.03.2020. године забрањено.
Странке се могу обратити органима путем maila, преко поштанских услуга и телефонским путем.

 

Oдлука

Ресторани и бифеи у свим објектима државних органа престају са радом почев од
19. марта 2020 године.

 

ОБАВЕШТЕЊЕ У ВЕЗИ СА СПРОВОЂЕЊЕМ ПОСТУПКА ЈАВНИХ НАБАВКИ У ТОКУ ВАНРЕДНОГ СТАЊА

 

 Укидање печата

Централизоване јавне набавкеВестиИнформаторИнформације од јавног значајаКонкурси, огласи, тендериБаза правних прописаБиблиотекаДомениeУправа  Правилник о систематизацији радних места