Управа за заједничке послове републичких органа

 Сертификати Управе

 covid 19

Обавештење о раду писарнице републичких органа Управе

Пријем странака и непосредно подношење поднесака за Министарство финансија и Министарство привреде осим за тендерску документацију врши се у Писарници УЗЗПРО у Немањиној 22-26

 

 Укидање печата

Централизоване јавне набавкеВестиИнформаторИнформације од јавног значајаКонкурси, огласи, тендериБаза правних прописаБиблиотекаДомениeУправа  Правилник о систематизацији радних места