Интернет домени органа државне управе

Одлукама Владе РС (Закључак 05 Број: 030-4199/2008 и Закључак 05 Број: 030-8362/2011) домени “gov.rs” и „упр.срб“ намењени су за регистрацију Интернет домена органа државне управе. Ови домени су делегирани на управљање Управи за заједничке послове републичких органа на основу овлашћења Регистра националног интернет домена Србије (одлука донета на седници Управног одбора одржаној 30.10.2007.године и редовној седници Конференције суоснивача одржаној 24.12.2011.године) и Министарства за телекомуникације и информатичко друштво (број 030-01-12/2007-01/1 од 19.12.2007.године).

Органи управе су дужни да за своје званичне wеб презентације користе доменско име које се завршава са “gov.rs” и “упр.срб“ (Закључак 05 Број: 030-8727/2011-002).

Регистрација Интренет домена под доменима “gov.rs” и „упр.срб“ је бесплатна и могућа је искључиво на захтев органа државне управе упућеног Управи за заједничке послове републичких органа. Коришћење ових домена је дозвољено само за званичне послове државног органа који је регистровао домен.

Регистрација домена органа управе под доменом “упр.срб“ почела је 15. фебруара 2012. године. Информације о потребној документацији можете наћи на страници „Процедуре“ (Регистрација домена).

 

Телeфон: +381 11 363 17 83
Факс: +381 11 363 15 19
e-mail: administrator@uzzpro.gov.rs
Централизоване јавне набавкеВестиИнформаторИнформације од јавног значајаКонкурси, огласи, тендериБаза правних прописаБиблиотекаДомениeУправа