Naslovna » Arhiva » Konkursi, oglasi, tenderi 2013.

Konkursi, oglasi, tenderi 2013.


PRETHODNO OBAVEŠTENJE

 

NABAVKA ELEKTRIČNE ENERGIJE

    Preuzmite dokument Preuzmite dokument u pdf formatu

 

NABAVKA USLUGE FIZIČKO-TEHNIČKOG I PROTIVPOŽARNOG
OBEZBEĐENJA OBJEKATA

 Preuzmite dokument Preuzmite dokument u pdf formatu

 

 

OGLASI

 

OTUĐENJE ISTROŠENIH OTPADNIH TONER KASETA, INK-JET KERTRIDŽA I RIBONA
(broj 11/2013)

 Preuzmite dokument Preuzmite dokument u pdf formatu

 

OTUĐENJE PROZORA PUTEM PRIKUPLJANJA PISANIH PONUDA
(broj 10/2013)

 Preuzmite dokument Preuzmite dokument u pdf formatu

 

PRODAJA ELEKTRONSKOG OTPADA
(broj 9/2013)

 Preuzmite dokument Preuzmite dokument u pdf formatu

 

OTUĐENJE GROŽĐA PUTEM PRIKUPLJANJA PISANIH PONUDA
(broj 7/2013)

 Preuzmite dokument Preuzmite dokument u pdf formatu

 

OTUĐENJE GROŽĐA IZ JAVNE SVOJINE REPUBLIKE SRBIJE
(Licitacija broj 6/2013)

 Preuzmite dokument Preuzmite dokument u pdf formatu

 

OTUĐENJE DVA RASHLADNA TURBOKOMPRESORA TIPA „CARRIER“ I KOTLOVSKOG POSTROJENJA
(Licitacija broj 5/2013)

 Preuzmite dokument Preuzmite dokument u pdf formatu

 

PRODAJA OTPADNOG PAPIRA
(BROJ 4/2013)

 Preuzmite dokument Preuzmite dokument u pdf formatu

 

 

PREGOVARAČKI POSTUPAK

 

NABAVKA USLUGA HEMIJSKOG ČIŠĆENJA ZAVESA, PODNIH PROSTIRKI I TAPACIRANOG KANCELARIJSKOG NAMEŠTAJA
(BROJ 34/2013)

 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije
 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije
 Preuzmite dokument Obaveštenje o produženju roka
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

NABAVKA USLUGA ODRŽAVANJA I SERVISIRANJA FONTANA I OPREME
(BROJ 32/2013)

 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru P1
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru P2

 

NABAVKA GARNIŠNI I VENECIJANERA
(BROJ 33/2013)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Preuzmite dokument Obaveštenje o obustavi postupka

 

NABAVKA USLUGA ČIŠĆENJA SNEGA ISPRED OBJEKATA REPUBLIČKIH ORGANA U SEZONI 2013/2014. GODINE
(BROJ 31/2013)

 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

NABAVKA DODATNE USLUGE ODRŽAVANJA HIGIJENE U OBJEKTIMA REPUBLIČKIH ORGANA – GRUPA OBJEKATA II (NEMANJINA 4)
(BROJ 30/2013)

 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Preuzmite dokument Obavešenje o obustavi postupka

 

RADOVI NA ZAMENI ZAPALJIVE IZOLACIJE KANALA TERMOTEHNIČKIH INSTALACIJA
(BROJ 23/2013)

 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

NABAVKA IZVOĐENJA SANACIONIH RADOVA NA TERMOTEHNIČKIM INSTALACIJAMA U OBJEKTU U ULICI OMLADINSKIH BRIGADA BROJ 1
(BROJ 24/2013)

 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

NABAVKA TRAJNIH SUVOMESNATIH PROIZVODA ZA POTREBE SEKTORA ZA UGOSTITELJSKE USLUGE
(BROJ 27/2013)

 Preuzmite dokument Obaveštenje o pokretanju postupka
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

NABAVKA SVEŽEG JUNEĆEG MESA ZA POTREBE SEKTORA ZA UGOSTITELJSKE USLUGE
(BROJ 29/2013)

 Preuzmite dokument Obaveštenje o pokretanju postupka
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

NABAVKA SVEŽEG MESA SPECIJALNE OBRADE ZA POTREBE SEKTORA ZA UGOSTITELJSKE USLUGE
(BROJ 28/2013)

 Preuzmite dokument Obaveštenje o pokretanju postupka
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

NABAVKA GARNIŠNI I VENECIJANERA
(BROJ 26/2013)

 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Preuzmite dokument Obaveštenje o obustavi postupka

 

ČIŠĆENJA SNEGA ISPRED OBJEKATA REPUBLIČKIH ORGANA U SEZONI 2013/2014. GODINE
(BROJ 25/2013)

 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Preuzmite dokument Obaveštenje o obustavi postupka

 

IZVOĐENJE RADOVA NA SANACIJI OŠTEĆENIH FASADNIH ELEMENATA NA ZGRADI U ULICI NEMANJINA 22-26
(BROJ 22/2013)

 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

NABAVKA USLUGA PERIODIČNOG SERVISIRANJA SISTEMA ZA AUTOMATSKU DOJAVU POŽARA TIPA SIEMENS
(BROJ 19/2013)

 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

NABAVKA USLUGA PERIODIČNOG SERVISIRANJA SISTEMA ZA AUTOMATSKU DOJAVU POŽARA TIPA SECURITON
(BROJ 18/2013)

 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

NABAVKA USLUGA PERIODIČNOG SERVISIRANJA SISTEMA ZA AUTOMATSKU DOJAVU POŽARA TIPA BOSCH
(BROJ 17/2013)

 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

NABAVKA USLUGA HEMIJSKOG ČIŠĆENJA ZAVESA, PODNIH PROSTIRKI I TAPACIRANOG KANCELARIJSKOG NAMEŠTAJA
(BROJ 21/2013)

 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Preuzmite dokument Obaveštenje o obustavi postupka

 

NABAVKA VINA ZA SPECIJALNE POTREBE SEKTORA ZA UGOSTITELJSKE USLUGE
(BROJ 20/2013)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

NABAVKA SMRZNUTE RIBE ZA POTREBE SEKTORA ZA UGOSTITELJSKE USLUGE
(BROJ 16/2013)

 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija

 

IZVOĐENJE RADOVA NA UREĐENJU POSLOVNOG PROSTORA ZA POTREBE NOVIH KORISNIKA
(BROJ 15/2013)

 Preuzmite dokument Obaveštenje o pokretanju postupka
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora
 Preuzmite poziv Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

NABAVKA KANCELARIJSKOG NAMEŠTAJA ZA POTREBE OPREMANJA POSLOVNOG PROSTORA
(BROJ 14/2013)

 Preuzmite dokument Obaveštenje o pokretanju postupka
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Preuzmite dokument Dopuna konkursne dokumentacije
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

NABAVKA KONFERENCIJSKOG SISTEMA ZA SALE U OBJEKTU U BULEVARU KRALJA ALEKSANDRA 15 U BEOGRADU
(BROJ 12/2013)

 Preuzmite dokument Obaveštenje o pokretanju postupka
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

IZVOĐENJE MOLERSKO FARBARSKIH RADOVA I PRATEĆIH ZANATSKIH RADOVA NA TEKUĆEM ODRŽAVANJU POSLOVNOG PROSTORA
(BROJ 11/2013)

 Preuzmite dokument Obaveštenje o pokretanju postupka
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora
 Preuzmite poziv Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

NABAVKA USLUGE ODRŽAVANJA SOFTVERSKOG REŠENJA ZA ZAŠTITU INTERNET PREZENTACIJA DRŽAVNIH ORGANA
(BROJ 13/2013)

 Preuzmite dokument Obaveštenje o pokretanju postupka
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

HITNA SANACIJA POKRENUTOG DELA FASADE OBJEKTA U ULICI NEMANJINA 22-26 U BEOGRADU
(BROJ 8/2013)

 Preuzmite dokument Obaveštenje o pokretanju postupka
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 

OTVORENI POSTUPAK

 

NABAVKA USLUGA ODRŽAVANJA HIGIJENE U OBJEKTU U ULICI NEMANJINA BROJ 11 I REZIDENCIJALNIM I REPREZENTATIVNIM OBJEKTIMA
(BROJ 91/2013)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 3
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 4
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 5
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 6
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 7
 Preuzmite dokument Obaveštenje o podnetom Zahtevu za zaštitu prava
 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije
 Preuzmite dokument Obaveštenje o produženju roka
 Preuzmite dokument Obaveštenje o podnetom Zahtevu za zaštitu prava 2
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru za P2
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru za P1

 

NABAVKA USLUGA ODRŽAVANJA DIMNJAKA I KOTLOVA SA PLAMENO DIMNE STRANE
(BROJ 99/2013)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 3
 Preuzmite dokument Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava
 Preuzmite dokument Dopunjeno obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava
 Preuzmite dokument Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

NABAVKA ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA POTREBE OBJEKATA REPUBLIČKIH ORGANA
(BROJ 98/2013)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije
 Preuzmite dokument Obaveštenje o produženju roka
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru za P1
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru za P2
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru za P3
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru za P4

 

NABAVKA USLUGA ODRŽAVANJA SISTEMA VIDEO NADZORA U OBJEKTIMA NEMANJINA 11 I NEMANJINA 22-26
(BROJ 100/2013)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

NABAVKA USLUGA SERVISIRANJA I POPRAVKE SISTEMA KLIMATIZACIJE
(BROJ 92/2013)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2
 Preuzmite dokument Obaveštenje o obustavi postupka za P1 i P4
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru P2
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru P3
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru P5

 

NABAVKA TRAJNIH SUVOMESNATIH PROIZVODA ZA POTREBE SEKTORA ZA UGOSTITELJSKE USLUGE
(BROJ 97/2013)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

NABAVKA SVEŽEG MESA ZA POTREBE SEKTORA ZA UGOSTITELJSKE USLUGE
(BROJ 96/2013)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru za P1
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru za P2

 

NABAVKA USLUGA ODRŽAVANJA SISTEMA IBM PROVENTIA
(BROJ 95/2013)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Preuzmite dokument Obaveštenje o obustavi postupka

 

RADOVI NA PRILAGOĐAVANJU TERMOTEHNIČKIH INSTALACIJA POTREBAMA NOVOG KORISNIKA U OBJEKTIMA REPUBLIČKIH ORGANA
(BROJ 88/2013)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

NABAVKA VOĆA I POVRĆA ZA POTREBE SEKTORA ZA UGOSTITELJSKE USLUGE
(BROJ 93/2013)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

NABAVKA USLUGA ODRŽAVANJA RAČUNARSKE OPREME TIP IBM SA PRIPADAJUĆIM LICENCNIM SISTEMSKIM I KORISNIČKIM SOFTVEROM
(BROJ 94/2013)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije
 Preuzmite dokument Obaveštenje o obustavi postupka

 

NABAVKA USLUGA ODRŽAVANJA I SERVISIRANJA KOTLOVSKIH POSTROJENJA I INSTALACIJA CENTRALNOG GREJANJA
(BROJ 90/2013)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

NABAVKA USLUGA ODRŽAVANJA I PRAŽNJENJA SEPARATORA, MASNIH JAMA I ODVODA
(BROJ 87/2013)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

IZVOĐENJE RADOVA NA REKONSTRUKCIJI SANITARNIH ČVOROVA U OBJEKTU U ULICI OMLADINSKIH BRIGADA BROJ 1 U BEOGRADU
(BROJ 89/2013)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

NABAVKA USLUGA REDOVNOG ODRŽAVANJA LIFTOVA U OBJEKTIMA REPUBLIČKIH ORGANA
(BROJ 79/2013)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru P1
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru P2
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru P3
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru P4
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru P5
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru P6

 

NABAVKA USLUGA OSIGURANJA VOZILA
(BROJ 86/2013)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 3
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 4
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 5
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

NABAVKA USLUGA ODRŽAVANJA I SERVISIRANJA FONTANA I OPREME
(BROJ 84/2013)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije
 Preuzmite dokument Obaveštenje o obustavi postupka

 

NABAVKA PRIRODNIH SOKOVA ZA POTREBE SEKTORA ZA UGOSTITELJSKE USLUGE
(BROJ 82/2013)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

NABAVKA USLUGA DEZINFEKCIJE, DEZINSEKCIJE I DERATIZACIJE
(BROJ 81/2013)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

NABAVKA REPROMATERIJALA ZA ODRŽAVANJE ELEKTRONSKIH SISTEMA I INSTALACIJA
(BROJ 80/2013)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

NABAVKA USLUGE SERVISIRANJA, ODRŽAVANJA I POPRAVKE UGOSTITELJSKE OPREME
(BROJ 75/2013)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 1
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 2

 

USLUGE ODRŽAVANJA SISTEMA VIDEO NADZORA U OBJEKTIMA NEMANJINA 11 I NEMANJINA 22-26 U BEOGRADU
(BROJ 85/2013)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2
 Preuzmite dokument Obaveštenje o obustavi postupka

 

NABAVKA USLUGA ODRŽAVANJA DIMNJAKA I KOTLOVA SA PLAMENO DIMNE STRANE
(BROJ 83/2013)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2
 Preuzmite dokument Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava

 

NABAVKA USLUGA ČIŠĆENJA SNEGA ISPRED OBJEKATA REPUBLIČKIH ORGANA U SEZONI 2013/2014. GODINE
(BROJ 77/2013)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Preuzmite dokument Dopuna konkursne dokumentacije
 Preuzmite dokument Obaveštenje o obustavi postupka

 

IZVOĐENJE RADOVA NA SANACIJI OŠTEĆENIH FASADNIH ELEMENATA NA OBJEKTU U ULICI NEMANJINA BROJ 22-26
(BROJ 78/2013)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Preuzmite dokument Obaveštenje o obustavi postupka

 

IZVOĐENJE GRAĐEVINSKO ZANATSKIH RADOVA NA UREĐENJU OBJEKTA U MAKEDONSKOJ BROJ 4
(BROJ 76/2013)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 3
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 4
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

USLUGA PERIODIČNOG ODRŽAVANJA I SERVISIRANJA ELEKTROMOTORNOG POGONA I PUMPI SA PRIPADAJUĆOM AUTOMATIKOM
(BROJ 73/2013)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

USLUGA OSIGURANJA VOZILA
(BROJ 74/2013)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Preuzmite dokument Obaveštenje o podnetom zahtevu za    zaštitu prava

 

IZOLACIONI RADOVI
(BROJ 71/2013)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije
 Preuzmite dokument Obaveštenje o obustavi postupka

 

NABAVKA IZVOĐENJA SANACIONIH RADOVA NA TERMOTEHNIČKIM INSTALACIJAMA U OBJEKTU U ULICI OMLADINSKIH BRIGADA BROJ 1
(BROJ 72/2013)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Preuzmite dokument Obaveštenje o obustavi postupka

 

IZVOĐENJE RADOVA NA UGRADNJI REZERVNOG IZVORA NAPAJANJA (DIZEL AGREGATA) ZA LOKACIJU TOLSTOJEVA 2-2A
(BROJ 70/2013)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2
 Preuzmite dokument Obaveštenje o ѕaključenom ugovoru

 

NABAVKA MOBILNOG KONFERENCIJSKOG SISTEMA
(BROJ 69/2013)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Preuzmite dokument Obaveštenje o ѕaključenom ugovoru P1
 Preuzmite dokument Obaveštenje o ѕaključenom ugovoru P2

 

IZVOĐENJE RADOVA NA UVOĐENJU SISTEMA AUTOMATSKE DOJAVE POŽARA U OBJEKTU TOLSTOJEVA BROJ 2 - KLUB POSLANIKA
(BROJ 68/2013)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije
 Preuzmite dokument Obaveštenje o ѕaključenom ugovoru

 

NABAVKA KONZERVISANOG I SMRZNUTOG VOĆA I POVRĆA ZA POTREBE SEKTORA ZA UGOSTITELJSKE USLUGE
(BROJ 66/2013)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru P1
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru P2

 

NABAVKA KANCELARIJSKOG NAMEŠTAJA ZA POTREBE REPUBLIČKIH ORGANA
(BROJ 64/2013)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru P1
 Preuzmite dokument Obaveštenje o ѕaključenom ugovoru P2

 

NABAVKA NAFTNIH DERIVATA
(BROJ 65/2013)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
 Preuzmite dokument Invitation to tender
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru P1
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru P2
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru P3

 

NABAVKA GARNIŠNI, VENECIJANERA, ZAVESA I DRAPERIJA
(BROJ 58/2013)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Preuzmite dokument Obaveštenje o obustavi postupka P1
 Preuzmite dokument Obaveštenje o obustavi postupka P2

 

NABAVKA USLUGE FIZIČKO-TEHNIČKOG I PROTIVPOŽARNOG OBEZBEĐENJA OBJEKATA
(BROJ 67/2013)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 3
 Preuzmite dokument Obaveštenje o podnetom zahtevu
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru P3
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru P2
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru P1
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru P4

 

NABAVKA IZVOĐENJA RADOVA NA REKONSTRUKCIJI FASADE U REZIDENCIJI U UŽIČKOJ 23
(BROJ 60/2013)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

NABAVKA KOBASICA I POLUTRAJNIH SUVOMESNATIH PROIZVODA ZA POTREBE SEKTORA ZA UGOSTITELJSKE USLUGE
(BROJ 63/2013)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

NABAVKA VINA ZA SPECIJALNE POTREBE SEKTORA ZA UGOSTITELJSKE USLUGE
(BROJ 62/2013)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Preuzmite dokument Obaveštenje o obustavi postupka

 

NABAVKA POTROŠNOG REPROMATERIJALA ZA POTREBE HORTIKULTURE
(BROJ 61/2013)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije
 Preuzmite dokument Obaveštenje o ѕaključenom ugovoru

 

NABAVKA TRAJNIH SUVOMESNATIH PROIZVODA ZA POTREBE SEKTORA ZA UGOSTITELJSKE USLUGE
(BROJ 59/2013)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Preuzmite dokument Obaveštenje o ѕaključenom ugovoru

 

NABAVKA KANCELARIJSKOG MATERIJALA
(BROJ 51/2013)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 3
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 4
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 5
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 6
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 7
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 8
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 9
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 10
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 11
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 12
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru P6
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru P5
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru P1
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru P7
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru P3
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru P4
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru P2
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru P8

 

NABAVKA REPROMATERIJALA ZA IZVRŠENJE RADOVA IZ OBLASTI GRAĐEVINSKO ZANATSKOG ODRŽAVANJA OBJEKATA REPUBLIČKIH ORGANA
(BROJ 57/2013)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije
Obaveštenje o ѕaključenom ugovoru

 

NABAVKA SVEŽE, SMRZNUTE, REČNE I MORSKE RIBE ZA POTREBE SEKTORA ZA UGOSTITELJSKE USLUGE
(BROJ 56/2013)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Preuzmite dokument Obaveštenje o obustavi postupka P2
 Preuzmite dokument Obaveštenje o ѕaključenom ugovoru P1
 Preuzmite dokument Obaveštenje o ѕaključenom ugovoru P3

 

IZVOĐENJE STOLARSKIH RADOVA U OBJEKTIMA REPUBLIČKIH ORGANA
(BROJ 55/2013)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Preuzmite dokument Obaveštenje o ѕaključenom ugovoru

 

NABAVKA USLUGA ODRŽAVANJA INFORMATIČKE OPREME
(BROJ 30/2013)
    Preuzmite poziv Preuzmite poziv u pdf formatu

 

NABAVKA USLUGE PERIODIČNOG SERVISIRANJA SISTEMA ZA AUTOMATSKO GAŠENJE POŽARA I DOJAVU POŽARA
(BROJ 54/2013)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije
 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije 1
 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije 2
 Preuzmite dokument Obaveštenje o ѕaključenom ugovoru P1

 

NABAVKA USLUGA PRANJA, PEGLANJA I HEMIJSKOG ČIŠĆENJA ZA SEKTORA ZA UGOSTITELJSKE USLUGE I POTREBE SEKTORA ZA INVESTICIJE, INVESTICIONO I TEKUĆE ODRŽAVANJE
(BROJ 49/2013)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru P2
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru P1

 

NABAVKA REPROMATERIJALA ZA ODRŽAVANJE HIDROTEHNIČKIH INSTALACIJA
(BROJ 53/2013)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija

 

SANACIJA STEPENIŠTA NA SVEČANOM ULAZU PALATE SRBIJA
(BROJ 52/2013)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija

 

NABAVKA SOFTVERA ZA VIRTUELIZACIJU
(BROJ 18/2013)
    Preuzmite poziv Preuzmite poziv u pdf formatu

 

NABAVKA USLUGE SERVISIRANJA I ODRŽAVANJA VOZILA MARKE „AUDI“ SA UGRADNJOM ORIGINALNIH REZERVNIH DELOVA.
(BROJ 42/2013)
    Preuzmite poziv Preuzmite poziv u pdf formatu

 

IZVOĐENJE RADOVA NA SANACIJI DELOVA FASADNE OBLOGE OBJEKTA
PALATA SRBIJA
(BROJ 50/2013)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija

 

NABAVKA KAFE I OSTALIH NAPITAKA ZA POTREBE SEKTORA
ZA UGOSTITELJSKE USLUGE
(BROJ 48/2013)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 3
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 4
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 5
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 6
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 7
 Preuzmite poziv Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 

JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI

 

IZVOĐENJE RADOVA NA INSTALIRANJU ELEKTRIČNIH GREJNIH SISTEMA ZA ZAŠTITU OLUKA OD SNEGA I SMRZAVANJA, NA OBJEKTIMA REPUBLIČKIH ORGANA
(BROJ 97/2013)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

NABAVKA USLUGE TEHNIČKOG PREGLEDA VOZILA
(BROJ 98/2013)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

NABAVKA USLUGE REDOVNIH SANITARNIH PREGLEDA
(BROJ 95/2013)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

NABAVKA APETISANA ZA POTREBE SEKTORA ZA UGOSTITELJSKE USLUGE
(BROJ 96/2013)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

NABAVKA USLUGE SERVISIRANJA ŠTAMPARSKO-KNJIGOVEZAČKE OPREME
(BROJ 93/2013)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije
 Preuzmite dokument Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

IZVOĐENJE RADOVA NA FORMIRANJU PROSTORA ZA UZORKOVANJE VINA NA EKONOMIJI SMEDEREVO
(BROJ 94/2013)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Preuzmite dokument Skice
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

IZRADA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE MODERNIZACIJE STABILNOG SISTEMA ZA DOJAVU POŽARA U OBJEKTU NEMANJINA BROJ 11
(BROJ 91/2013)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

NABAVKA USLUGE OSIGURANJA ZAPOSLENIH LICA
(BROJ 92/2013)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

NABAVKA TAPETARSKIH USLUGA SA PRATEĆIM RADOVIMA
(BROJ 90/2013)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

NABAVKA SISTEMA ZA SKLADIŠTENJE PODATAKA
(BROJ 85/2013)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

NABAVKA RAČUNARSKE OPREME
(BROJ 89/2013)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije
 Preuzmite dokument Obaveštenje o podnetom Zahtevu za zaštitu prava
 Preuzmite dokument Obaveštenje o obustavi postupka

 

NABAVKA USLUGA UNAPREĐENJA I ODRŽAVANJA E-MAIL SISTEMA ZA POTREBE DRŽAVNIH ORGANA
(BROJ 86/2013)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

NABAVKA JAJA ZA POTREBE SEKTORA ZA UGOSTITELJSKE USLUGE
(BROJ 78/2013)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

IZVOĐENJE RADOVA NA INSTALIRANJU ELEKTRIČNIH GREJNIH SISTEMA ZA ZAŠTITU OLUKA OD SNEGA I SMRZAVANJA, NA OBJEKTIMA REPUBLIČKIH ORGANA
(BROJ 87/2013)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Preuzmite dokument Obaveštenje o obustavi postupka

 

IZVOĐENJE RADOVA NA FORMIRANJU PROSTORA ZA UZORKOVANJE VINA NA EKONOMIJI SMEDEREVO
(BROJ 88/2013)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Preuzmite dokument Skice
 Preuzmite dokument Obaveštenje o obustavi postupka

 

NABAVKE JE IZVOĐENJE SANACIONIH RADOVA NA PLATOU I SAOBRAĆAJNICAMA OKO PALATE SRBIJA
(BROJ 84/2013)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

NABAVKA NOVOGODIŠNJIH PAKETIĆA ZA DECU ZAPOSLENIH U UPRAVI ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE REPUBLIČKIH ORGANA
(BROJ 82/2013)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 3
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru P1
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru P4
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru P5
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru P6
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru P3
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru P2

 

IZVOĐENJE RADOVA NA SANACIJI LIMENOG KROVNOG PREKRIVAČA NA OBJEKTU PALATA SRBIJA
(BROJ 83/2013)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

NABAVKA USLUGE IZRADE TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA DISLOCIRANJE IZMENJIVAČA TOPLOTE ZA OBJEKAT U ULICI ANDRIĆEV VENAC BROJ 1
(BROJ 80/2013)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

NABAVKA USLUGE ODRŽAVANJA I UNAPREĐENJA APLIKACIJE ZA RAD DAKTILOBIROA
(BROJ 77/2013)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

NABAVKA USLUGE IZRADE TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA KONVERZIJU KOTLARNICE NA GAS U KLUBU POSLANIKA U ULICI TOLSTOJEVA BROJ 2 U BEOGRADU
(BROJ 74/2013)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

NABAVKA AUTOKOZMETIKE I OPREME
(BROJ 81/2013)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

NABAVKA TEPIHA
(BROJ 79/2013)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

USLUGA IZRADE TEHNIČKE DOKUMENTACIJE MODERNIZACIJE STABILNOG SISTEMA ZA DOJAVU POŽARA U OBJEKTU NEMANJINA BROJ 11
(BROJ 75/2013)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Preuzmite dokument Obaveštenje o obustavi postupka

 

NABAVKA USLUGE IZRADE TEHNIČKE DOKUMENTACIJE GROMOBRANSKE INSTALACIJE NA OBJEKTU U ULICI NEMANJINA BROJ 11 U BEOGRADU
(BROJ 76/2013)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

NABAVKA USLUGE SERVISIRANJA I POPRAVKE FISKALNIH KASA EURO 500 HANDY I TRONICA CM 420
(BROJ 73/2013)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

NABAVKA DRŽAVNIH OBELEŽJA I NATPISA U OBJEKTIMA REPUBLIČKIH ORGANA
(BROJ 71/2013)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

IZVOĐENJE SANACIONIH RADOVA NA ZGRADI U ULICI BIRČANINOVOJ BROJ 6
(BROJ 69/2013)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

NABAVKA INDUSTRIJSKE SOLI I UREE
(BROJ 70/2013)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru P1
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru P2

 

IZVOĐENJE RADOVA NA FORMIRANJU PROSTORA ZA UZORKOVANJE VINA NA EKONOMIJI SMEDEREVO
(BROJ 66/2013)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Preuzmite dokument Crteži soba za degustaciju
 Preuzmite dokument Obaveštenje o obustavi postupka

 

IZVOĐENJE RADOVA NA UGRADNJI GROMOBRANSKE INSTALACIJE NA OBJEKTU U ULICI TOLSTOJEVA BROJ 2 A
(BROJ 65/2013)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije
 Preuzmite dokument Crtež konstrukcije
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

IZVOĐENJE RADOVA NA REKONSTRUKCIJI VIDIKOVCA I DRVENOG VENJAKA U OKVIRU KOMPLEKSA REPREZENTATIVNOG OBJEKTA „ ZLATNI BREG“
(BROJ 67/2013)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

USLUGE ANALIZE I PROVERE BEZBEDNOSTI MREŽNE INFRASTRUKTURE U UZZPRO I PREDLOG ZA UNAPREĐIVANJE ISTE
(BROJ 58/2013)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

IZVOĐENJE RADOVA NA UREĐENJU UGOSTITELJSKOG BLOKA U OBJEKTU NA TRGU NIKOLE PAŠIĆA BROJ 13
(BROJ 68/2013)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Preuzmite dokumenta Grafički prilozi uz specifikaciju
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

IZVOĐENJE RADOVA NA UGRADNJI SISTEMA VIDEO NADZORA U OBJEKTU REPUBLIČKIH ORGANA U ULICI TOLSTOJEVA BROJ 2
(BROJ 64/2013)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

NABAVKA USLUGE IZRADE TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA ADAPTACIJU PROSTORA BIVŠE KOTLARNICE U OBJEKTU U
ULICI KNEZA MILOŠA BROJ 20
(BROJ 61/2013)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

NABAVKA USLUGE REDIZAJNA, INTRANET I INTERNET MREŽE UZZPRO
(BROJ 63/2013)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

NABAVKA USLUGA UNAPREĐENJA I ODRŽAVANJA E-MAIL SISTEMA ZA POTREBE DRŽAVNIH ORGANA
(BROJ 62/2013)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija

 

NABAVKA USLUGA ODRŽAVANJA I NADOGRADNJE GPS SISTEMA ZA PRAĆENJE SLUŽBENIH AUTOMOBILA
(BROJ 60/2013)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

USLUGE ODRŽAVANJA I NADOGRADNJE APLIKACIJE ZA FINANSIJSKO-MATERIJALNO POSLOVANJE
(BROJ 59/2013)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

NABAVKA TEPIHA I ITISONA
(BROJ 56/2013)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Preuzmite dokument Obaveštenje o obustavi postupka
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru P2

 

NABAVKA USLUGE REDOVNOG ISPITIVANJA BAZENSKE VODE U REZIDENCIJALNIM I REPREZENTATIVNIM OBJEKTIMA
(BROJ 52/2013)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

NABAVKA SPLIT JEDINICA
(BROJ 55/2013)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

NABAVKA USLUGA PERIODIČNOG SERVISIRANJA I ODRŽAVANJA DIZEL AGREGATA
(BROJ 57/2013)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

LIMARSKO FARBARSKE USLUGE I UGRADNJA VETROBRANSKIH STAKALA ZA SVE VRSTE VOZILA
(BROJ 51/2013)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Preuzmite poziv Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

IZVOĐENJE RADOVA NA UREĐENJU UGOSTITELJSKOG BLOKA U OBJEKTU NA TRGU NIKOLE PAŠIĆA BROJ 13
(BROJ 53/2013)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Preuzmite dokument Grafički prilozi uz specifikaciju

 

NABAVKA TAPETARSKIH USLUGA SA PRATEĆIM RADOVIMA
(BROJ 49/2013)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Preuzmite poziv Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

NABAVKA USLUGA MOBILNE TELEFONIJE
(BROJ 54/2013)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija

 

USLUGA UNAPREĐENJA I ODRŽAVANJA E-MAIL SISTEMA ZA POTREBE DRŽAVNIH ORGANA
(BROJ 43/2013)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija

 

NABAVKA USLUGA SERVISIRANJA, ODRŽAVANJA I POPRAVKE FISKALNIH KASA
(BROJ 48/2013)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Preuzmite poziv Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

IZVOĐENJE RADOVA VEZANIH ZA SPROVOĐENJE NASSR PRINCIPA I HIGIJENSKO SANITARNOG REŽIMA U RADNIM JEDINICAMA SEKTORA ZA UGOSTITELJSTVO
(BROJ 50/2013)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija

 

IZVOĐENJE RADOVA NA SANACIJI DELA OGRADE OKO VILE „ZLATNI BREG“, SMEDEREVO ( 2 FAZA)
(BROJ 47/2013)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije
 Preuzmite dokument Obaveštenje o produženju roka
 Preuzmite poziv Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

NABAVKA VATROGASNE OPREME I SREDSTAVA
(BROJ 35/2013)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije
 Preuzmite poziv Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

NABAVKA ARHIVSKIH POLICA
(BROJ 29/2013)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Preuzmite poziv Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

NABAVKA USLUGE ANALIZE I PROVERE BEZBEDNOSTI MREŽNE INFRASTRUKTURE U UZZPRO I PREDLOG ZA UNAPREĐIVANJE ISTE
(BROJ 36/2013)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija

 

NABAVKA USLUGA REPARACIJE STILSKOG NAMEŠTAJA
(BROJ 45/2013)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije

 

USLUGA SERVISIRANJA I ODRŽAVANJA VOZILA MARKE ZASTAVA SA UGRADNJOM ORIGINALNIH REZERVNIH DELOVA
(BROJ 41/2013)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija

 

NABAVKA USLUGA REDOVNOG ISPITIVANJA HRANE
(BROJ 44/2013)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija

 

NABAVKA USLUGE SERVISIRANJA I ODRŽAVANJA ŠTAMPARSKIH MAŠINA „RISO“ FORMATA A3 I A4
(BROJ 46/2013)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

NABAVKA TAPETARSKIH USLUGA SA PRATEĆIM RADOVIMA
(BROJ 38/2013)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija

 

NABAVKA MESA OD DIVLJAČI
(BROJ 33/2013)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija

 

 

 Konkursi, oglasi, tenderi

 

Kontakt: Mila Sašić
Telefon: +381 11 265 88 75
e-mail: mila.sasic@uzzpro.gov.rs
Centralizovane javne nabavke Javne nabavke UZZPRO Vesti InformatorInformacije od javnog značaja Konkursi, oglasi Baza pravnih propisaBiblioteka eUprava