Насловна » Архива » Конкурси, огласи, тендери 2015.

Конкурси, огласи, тендери 2015.


ЈАВНИ КОНКУРС

 

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА, ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА УПРАВЕ ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА, СЕКТОР ЗА ИНФОРМАЦИОНО КОМУНИКАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ

 Преузмите документ Преузмите документ

 

ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА

 Преузмите документ Преузмите документ

 

 

ЗАЈЕДНИЧКА ЈАВНА НАБАВКА

 

НАБАВКА РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ СА ПРАТЕЋИМ ИНФОРМАЦИОНИМ СИСТЕМОМ И УСЛУГА ИЗРАДЕ СОФТВЕРСКОГ РЕШЕЊА ЗА УПРАВЉАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈОМ
(БРОЈ 1/2015)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Допуна конкурсне документације
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 2 и 3
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 4
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 5
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 6
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o пoднeтoм зaхтeву зa зaштиту прaвa
 Преузмите документ Измена позив за подношење понуде
 Преузмите документ Обавештење о продужењу рока 1
 Преузмите документ Измена конкурсне документације 2
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 7
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 8
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 9
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 10
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 11
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o пoднeтoм зaхтeву зa зaштиту прaвa 2
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 12
 Преузмите документ Обавештење о продужењу рока 2
 Преузмите документ Измена конкурсне документације 3
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 13
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 14
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 15
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o пoднeтoм зaхтeву зa зaштиту прaвa 3
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o пoднeтoм зaхтeву зa зaштиту прaвa 4
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o пoднeтoм зaхтeву зa зaштиту прaвa 5
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o oбустави поступка за П1 - 08.08.2016
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o oбустави поступка за П2 - 29.08.2016

 

 

ОГЛАСИ


ПРОДАЈA ЕЛЕКТРОНСКОГ ОТПАДА
(BRОЈ 6/2015)

 Prеuzmitе dоkumеnt Prеuzmitе dоkumеnt

 

ОТУЂЕЊЕ ИСТРОШЕНИХ ОТПАДНИХ ТОНЕР КАСЕТА
(BRОЈ 5/2015)

 Prеuzmitе dоkumеnt Prеuzmitе dоkumеnt

 

ПРОДАЈA ЕЛЕКТРОНСКОГ ОТПАДА
(BRОЈ 4/2015)

 Prеuzmitе dоkumеnt Prеuzmitе dоkumеnt

 

ОТУЂЕЊЕ ВИНА И РАКИЈЕ
(БРОЈ 3/2015)

 Преузмите документ Преузмите документ

 

ОТУЂЕЊЕ ВИНА И РАКИЈЕ
(БРОЈ 1/2015)

 Преузмите документ Преузмите документ

 

ОТУЂЕЊЕ ПРОЗОРА
(БРОЈ 2/2015)

 Преузмите документ Преузмите документ

 

 

ПРЕТХОДНО ОБАВЕШТЕЊЕ

 

УСЛУГА ФИКСНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ

 Преузмите документ Преузмите документ

 

УСЛУГА ОДРЖАВАЊА ХИГИЈЕНЕ У ОБЈЕКТИМА РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА

 Преузмите документ Преузмите документ

 

ФИЗИЧКО ТЕХНИЧКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ОБЈЕКАТА

 Преузмите документ Преузмите документ

 

НАБАВКА EЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

 Преузмите документ Преузмите документ

 

НАБАВКА САНИТАРНОГ МАТЕРИЈАЛА ОПШТЕ НАМЕНЕ

 Преузмите документ Преузмите документ

 

НАБАВКА ГОРИВА

 Преузмите документ Преузмите документ

 

НАБАВКА ТОНЕРА

 Преузмите документ Преузмите документ

 

НАБАВКА КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА

 Преузмите документ Преузмите документ

 

 

ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА И НАДОГРАДЊЕ СИСТЕМА ЗА ЗАШТИТУ ИНТЕРНЕТ ПРЕЗЕНТАЦИЈА ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ
(БРОЈ 182/2015)

 Преузмите документ Обавештење о покретању постука
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације
 Преузмите документ Обавештење о продужењу рока
 Преузмите документ Конкурсна документација - измењена
 Преузмите документ Одлука о додели уговора
 Prеuzmitе dоkumеnt Обавештење о закључењу уговора

 

НАБАВКА КОЛОНИЈАЛНЕ РОБЕ И КОНДИТОРСКИХ ПРОИЗВОДА ЗА ПОТРЕБЕ ОДРЖАВАЊА КОНФЕРЕНЦИЈЕ ОЕБС-А
(БРОЈ 202/2015)

 Преузмите документ Обавештење о покретању постука
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Prеuzmitе dоkumеnt Odluka o dodeli ugovora
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора

 

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА САНАЦИЈИ ГРАЂЕВИНСКЕ БРАВАРИЈЕ НА ЗГРАДИ У УЛИЦИ НЕМАЊИНА БРОЈ 22-26,ИЗ ПРЕТХОДНО СПРОВЕДЕНОГ ОТВОРЕНОГ ПОСТУПКА БРОЈ 90/2015.
(БРОЈ 140/2015)

 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o закљученом уговору

НАБАВКА УСЛУГА СЕРВИСИРАЊА И ОДРЖАВАЊА ВОЗИЛА МАРКЕ VW СА УГРАДЊОМ ОРИГИНАЛНИХ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА СЕРТИФИКОВАНИХ ОД СТРАНЕ ПРОИЗВОЂАЧА ВОЗИЛА - ПАРТИЈА 2 ИЗ ПРЕТХОДНО СПРОВЕДЕНОГ ОТВОРЕНОГ ПОСТУПКА
(БРОЈ 116/2015)

 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Одлука о додели уговора
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора

 

 

НАБАВКА УСЛУГЕ СЕРВИСИРАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ВОЗИЛА МАРКЕ TOYOTA, LEXSUS СА УГРАДЊОМ ОРИГИНАЛНИХ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА
(БРОЈ 117/2015)

 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора

 

НАБАВКА УСЛУГА СЕРВИСИРАЊА И ОДРЖАВАЊА ВОЗИЛА МАРКЕ VW СА УГРАДЊОМ ОРИГИНАЛНИХ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА СЕРТИФИКОВАНИХ ОД СТРАНЕ ПРОИЗВОЂАЧА ВОЗИЛА - ПАРТИЈА 2 ИЗ ПРЕТХОДНО СПРОВЕДЕНОГ ОТВОРЕНОГ ПОСТУПКА
(БРОЈ 116/2015)

 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Одлука о додели уговора

 

НАБАВКА УСЛУГА ОДРЖАВАЊА ДИМЊАКА И КОТЛОВА СА
ПЛАМЕНО ДИМНЕ СТРАНЕ
(БРОЈ 91/2015)

 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o закљученом уговору

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ХИГИЈЕНЕ У ОБЈЕКТИМА РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА
(БРОЈ 110/2015)

 Преузмите документ Обавештење о покретању преговарачког поступка
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Одлука о додели уговора
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм угoвoру - партија 1
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм угoвoру - партија 2

 

 

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ХИГИЈЕНЕ У ОБЈЕКТИМА РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА
(БРОЈ 107/2015)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Invitation To Tender
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1
 Преузмите документ Обавештење о продужењу рока
 Преузмите документ Измена конкурсне документације
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o пoднeтoм зaхтeву зa зaштиту прaвa 1
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o пoднeтoм зaхтeву зa зaштиту прaвa 2
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o пoднeтoм зaхтeву зa зaштиту прaвa 3

 

НАБАВКА УСЛУГА СЕРВИСИРАЊА И ОТКЛАЊАЊА КВАРОВА СИСТЕМА КЛИМАТИЗАЦИЈЕ И ВЕНТИЛАЦИЈЕ
(БРОЈ 232/2015)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Обавештење о продужењу рока
 Преузмите документ Измена конкурсне документације
 Prеuzmitе dоkumеnt Одлука о додели уговора
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору -партија 1
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору -партија 2
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору -партија 3
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору -партија 4
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору -партија 5

 

НАБАВКА УСЛУГА ОДРЖАВАЊА И ОТКЛАЊАЊА КВАРОВА ЛИФТОВСКИХ ПОСТРОЈЕЊА
(БРОЈ 223/2015)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Одлука о додели уговора
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору -партија 2
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору -партија 5
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору -партија 1
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору -партија 3
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору -партија 4
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору -партија 6

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА И СЕРВИСИРАЊА БИРОТЕХНИЧКЕ ОПРЕМЕ „KONICA MINOLTA“ НА БАЗИ БРОЈА КОПИЈА/ОТИСАКА
(БРОЈ 188/2015)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Измена конкурсне документације
 Преузмите документ Одлука о додели уговора
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА СИСТЕМА ВИДЕО НАДЗОРА
СА ОТКЛАЊАЊЕМ КВАРОВА
(БРОЈ 200/2015)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Одлука о додели уговора
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора

 

НАБАВКА ГАЗИРАНИХ И НЕГАЗИРАНИХ ВОДА ЗА ПОТРЕБЕ ОДРЖАВАЊА КОНФЕРЕНЦИЈЕ ОЕБС-a
(БРОЈ 184/2015)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације
 Преузмите документ Одлука о додели уговора
 Prеuzmitе dоkumеnt Обавештење о закључењу уговора

 

НАБАВКА УСЛУГА ОСИГУРАЊА СВИХ ВОЗИЛА - ОСНОВНО, КАСКО И ИЗДАВАЊЕ ЗЕЛЕНОГ КАРТОНА ЗА ВОЗИЛА
(БРОЈ 166/2015)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација

 Преузмите документ Измена конкурсне документације
 Преузмите документ Конкурсна документација - нова
 Преузмите документ Измена нове конкурсне документације
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 2
 Преузмите документ Одлука о додели уговора
 Prеuzmitе dоkumеnt Обавештење о закључењу уговора

 

НАБАВКА УСЛУГА ОДРЖАВАЊА И СЕРВИСИРАЊА КОТЛОВСКИХ ПОСТРОЈЕЊА И ИНСТАЛАЦИЈА ЦЕНТРАЛНОГ ГРЕЈАЊА СА ОТКЛАЊАЊЕМ КВАРОВА
(БРОЈ 176/2015)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Одлука о додели уговора
 Prеuzmitе dоkumеnt Обавештење о закључењу уговора

 

НАБАВКА СВЕЖЕГ ЈУНЕЋЕГ МЕСА
(БРОЈ 164/2015)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Одлука о додели уговора
 Prеuzmitе dоkumеnt Обавештење о закључењу уговора

 

НАБАВКА УСЛУГЕ СЕРВИСИРАЊА И ОТКЛАЊАЊА КВАРОВА СИСТЕМА
ЗА ДОЈАВУ ПОЖАРА
(БРОЈ 174/2015)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Одлука о додели уговора
 Prеuzmitе dоkumеnt Oбавештење о закључењу уговора

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ХИГИЈЕНЕ У ОБЈЕКТИМА У УЛИЦИ НЕМАЊИНА БРОЈ 11, РЕПРЕЗЕНТАТИВНИМ И РЕЗИДЕНЦИЈАЛНИМ ОБЈЕКТИМА
(БРОЈ 165/2015)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Допуна позива
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 2
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 3
 Преузмите документ Измењено појашњење конкурсне документације 3
 Преузмите документ Обавештење о продужењу рока 1
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 4
 Преузмите документ Обавештење о обустави поступка за П1
 Преузмите документ Обавештење о продужењу рока 2
 Преузмите документ Конкурсна документација - измењена
 Преузмите документ Одлука о додели уговора
 Prеuzmitе dоkumеnt Oбавештење о закључењу уговора

 

НАБАВКА УСЛУГЕ СЕРВИСИРАЊА И ОТКЛАЊАЊА КВАРОВА СИСТЕМА ЗА ДОЈАВУ ПОЖАРА ТИПА „BOSCH“
(БРОЈ 172/2015)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације
 Преузмите документ Одлука о додели уговора
 Prеuzmitе dоkumеnt Oбавештење о закључењу уговора

 

НАБАВКА ИНТЕРНЕТ УСЛУГЕ У ПРОТОКУ 400MB/S- BECKUP ИНТЕРНЕТ
(БРОЈ 162/2015)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Одлука о додели уговора
 Преузмите документ Oбавештење о закључењу уговора

 

НАБАВКА ПРИРОДНИХ СОКОВА
(БРОЈ 170/2015)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Одлука о додели уговора
 Преузмите документ Oбавештење о закључењу уговора

 

НАБАВКА УСЛУГЕ СЕРВИСИРАЊА И ОТКЛАЊАЊА КВАРОВА СИСТЕМА ЗА ГАШЕЊЕ ПОЖАРА ТИПА – ПОЈЕДИНАЧНИ СИСТЕМИ
(БРОЈ 171/2015)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Одлука о додели уговора
 Преузмите документ Oбавештење о закључењу уговора

 

НАБАВКА УСЛУГА СЕРВИСИРАЊА, ОДРЖАВАЊА И ПОПРАВКИ
УГОСТИТЕЉСКЕ ОПРЕМЕ
(БРОЈ 157/2015)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Измена конкурсне документације
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације
 Преузмите документ Одлука о додели уговора
 Преузмите документ Oбавештење о закључењу уговора П1
 Преузмите документ Oбавештење о закључењу уговора П2

 

НАБАВКА СВЕЖЕГ МЕСА СПЕЦИЈАЛНЕ ОБРАДЕ
(БРОЈ 163/2015)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Одлука о додели уговора
 Преузмите документ Oбавештење о закључењу уговора

 

НАБАВКА ТРАЈНИХ СУВОМЕСНАТИХ ПРОИЗВОДА
(БРОЈ 158/2015)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Одлука о додели уговора
 Преузмите документ Oбавештење о закључењу уговора

 

ИЗВОЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИХ РАДОВА НА ТЕКУЋЕМ ОДРЖАВАЊУ У ОБЈЕКТИМА РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНАА
(БРОЈ 156/2015)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Одлука о додели уговора
 Преузмите документ Oбавештење о закључењу уговора

 

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА САНАЦИЈА И РЕСТАУРАЦИЈА ДЕЛА ФАСАДЕ
АНДРИЋЕВ ВЕНАЦ 1
(БРОЈ 153/2015)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Одлука о додели уговора
 Преузмите документ Oбавештење о закључењу уговора
 Преузмите документ Одлука о измени уговора

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ПРОДУЖЕЊА АНТИВИРУСНИХ ЛИЦЕНЦИ
ЗА НАРЕДНЕ ЧЕТИРИ ГОДИНЕ
(БРОЈ 167/2015)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације
 Преузмите документ Одлука о додели уговора
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора

 

НАБАВКА УСЛУГЕ СЕРВИСИРАЊА И ОТКЛАЊАЊА КВАРОВА СИСТЕМА ЗА ДОЈАВУ ПОЖАРА ТИПА „SECURITON"
(БРОЈ 180/2015)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Одлука о обустави поступка

 

НАБАВКА РЕПРОМАТЕРИЈАЛА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИДРОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА
(БРОЈ 151/2015)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације
 Преузмите документ Измена конкурсне документације
 Преузмите документ Обавештење о продужењу рока
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора

 

НАБАВКА ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА-ОПРЕМА ЗА УГОСТИТЕЉСТВО
(БРОЈ 145/2015)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 2
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 3
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 4
 Преузмите документ Обавештење о продужењу рока
 Преузмите документ Измена конкурсне документације
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 5
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 6
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора

 

НАБАВКА РАДНЕ ОДЕЋЕ И ОБУЋЕ.
(БРОЈ 106/2015)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 2
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора П1
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора П2
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора П3
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора П4
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора П5
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора П6
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора П7

 

НАБАВКА КАНЦЕЛАРИЈСКОГ НАМЕШТАЈA
(БРОЈ 109/2015)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 2
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 3
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o пoднeтoм зaхтeву зa зaштиту прaвa
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o продужењу рока
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o обустави поступка за партију 3 и 4
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора П1  Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора П2

 

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ РАСХЛАДНЕ ПОДСТАНИЦЕ И КЛИМА КОМОРА У ПАЛАТИ СРБИЈА
(БРОЈ 143/2015)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ХИГИЈЕНЕ У ОБЈЕКТИМА РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА
(БРОЈ 49/2015)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Invitation To Tender
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1
 Преузмите документ Иѕмена конкурсне документације
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 2
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 3
 Преузмите документ Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

 

НАБАВКА УСЛУГЕ СЕРВИСИРАЊА И ОТКЛАЊАЊА КВАРОВА СИСТЕМА ЗА ДОЈАВУ ПОЖАРА ТИПА „BOSCH“
(БРОЈ 138/2015)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o обустави поступка

 

НАБАВКА УСЛУГЕ СЕРВИСИРАЊА И ОТКЛАЊАЊА КВАРОВА СИСТЕМА ЗА ДОЈАВУ ПОЖАРА - ПОЈЕДИНАЧНИ СИСТЕМИ
(БРОЈ 137/2015)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o обустави поступка

 

НАБАВКА ЛИМАРСКО ФАРБАРСКИХ УСЛУГА И УГРАДЊА ВЕТРОБРАНСКИХ СТАКАЛА
(БРОЈ 126/2015)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 2
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора

 

НАБАВКА УСЛУГЕ СЕРВИСИРАЊА И ОТКЛАЊАЊА КВАРОВА СПЛИТ ЈЕДИНИЦА
(БРОЈ 121/2015)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 2
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора

 

НАБАВКА УСЛУГЕ СЕРВИСИРАЊА ФИСКАЛНИХ КАСА
(БРОЈ 95/2015)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o закљученом уговору П1
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o закљученом уговору П2

 

НАБАВКА УСЛУГА СЕРВИСИРАЊА И ОДРЖАВАЊА ВОЗИЛА
(БРОЈ 41/2015)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o пoднeтoм зaхтeву зa зaштиту прaвa
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o обустави поступка за партију 2 и 4
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o закљученом уговору П 1
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o закљученом уговору П 6
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o закљученом уговору П 7
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o закљученом уговору П 8
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o закљученом уговору П 5
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o закљученом уговору П 9
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o закљученом уговору П3

 

НАБАВКА УСЛУГЕ СЕРВИСИРАЊА И ОТКЛАЊАЊА КВАРОВА СИСТЕМА ЗА ГАШЕЊЕ ПОЖАРА ТИПА – ПОЈЕДИНАЧНИ СИСТЕМИ
(БРОЈ 135/2015)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Обавештење о обустави поступка

 

НАБАВКА ПВЦ И ПАПИРНЕ ГАЛАНТЕРИЈЕ
(БРОЈ 124/2015)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o закљученом уговору

 

НАБАВКА УСЛУГЕ СЕРВИСИРАЊА И ОТКЛАЊАЊА КВАРОВА ДИЗЕЛ АГРЕГАТА
(БРОЈ 115/2015)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o закљученом уговору

 

НАБАВКА СВЕЖЕ, СМРЗНУТЕ, РЕЧНЕ И МОРСКЕ РИБЕ
(БРОЈ 96/2015)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Измена конкурсне документације
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o закљученом уговору П1
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o закљученом уговору П2

 

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА РЕДОВНОМ ГОДИШЊЕМ ХИГИЈЕНСКОМ КРЕЧЕЊУ УГОСТИТЕЉСКИХ ПРОСТОРИЈА
(БРОЈ 136/2015)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o закљученом уговору

 

НАБАВКА СИТНОГ ИНВЕНТАРА
(БРОЈ 112/2015)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o закљученом уговору

 

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ТЕРМОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА У ОБЈЕКТУ У УЛИЦИ ОМЛАДИНСКИХ БРИГАДА БРОЈ 1 У БЕОГРАДУ
(БРОЈ 44/2015)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 2,3,4
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 5
 Преузмите документ Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права 1
 Преузмите документ Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права 2
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o закљученом уговору

 

НАБАВКА КАФЕ И ОСТАЛИХ НАПИТАКА
(БРОЈ 34/2015)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Иѕмена конкурсне документације
 Преузмите документ Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o закљученом уговору

 

НАБАВКА КОНЗЕРВИСАНОГ И СМРЗНУТОГ ВОЋА И ПОВРЋА
(БРОЈ 84/2015)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o закљученом уговору П 1
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o закљученом уговору П 2

 

НАБАВКА ВУЛКАНИЗЕРСКИХ УСЛУГА И ЦЕНТРИРАЊЕ ВОЗИЛА
(БРОЈ 80/2015)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o закљученом уговору

 

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НA ТЕКУЋЕМ ОДРЖАВАЊУ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ, ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИХ И ЕЛЕКТРОНСКИХ СИСТЕМА И ИНСТАЛАЦИЈА У ОБЈЕКТИМА РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА
(БРОЈ 78/2015)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 2 и 3
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 4
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 5
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o закљученом уговору

 

НАБАВКА ВИНА
(БРОЈ 86/2015)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Иѕмена конкурсне документације 1
 Преузмите документ Иѕмена конкурсне документације 2
 Преузмите документ Иѕмена конкурсне документације 3
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације
 Преузмите документ Oбавештење o закљученом уговору

 

НАБАВКА УСЛУГА ПРАЊА, ПЕГЛАЊА РАДНЕ ОДЕЋЕ, СТОЛЊАКА, ТЕКСТИЛНЕ ГАЛАНТЕРИЈЕ, ЗАВЕСА И ДРАПЕРИЈА
(БРОЈ 67/2015)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације
 Преузмите документ Oбавештење o закљученом уговору

 

НАБАВКА ПНЕУМАТИКА СА УГРАДЊОМ ЗА СВА ВОЗИЛА
(БРОЈ 45/2015)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o закљученом уговору П 3
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o закљученом уговору П 4
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o закљученом уговору П 1
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o закљученом уговору П 2
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o закљученом уговору П 5

 

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА САНАЦИЈИ ГРАЂЕВИНСКЕ БРАВАРИЈЕ НА ЗГРАДИ У УЛИЦИ НЕМАЊИНА БРОЈ 22-26
(БРОЈ 90/2015)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o обустави поступка

 

НАБАВКА ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА ПОТРЕБЕ СЕКТОРА
ЗА УГОСТИТЕЉСКЕ УСЛУГЕ
(БРОЈ 68/2015)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм угoвoру

 

НАБАВКА СВЕТИЉКИ, СИЈАЛИЦА И ПРАТЕЋЕГ ЕЛЕКТРОМАТЕРИЈАЛА
(БРОЈ 70/2015)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм угoвoру

 

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА САНАЦИЈИ ЛАНТЕРНИ НА СВЕЧАНОМ ДЕЛУ И ГАРАЖАМА ПАЛАТЕ СРБИЈА
(БРОЈ 64/2015)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Иѕмена конкурсне документације
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

 

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА САНАЦИЈИ ХИДРОИЗОЛАЦИЈЕ КРОВНИХ ПОВРШИНА ПАЛАТЕ „СРБИЈА“
(БРОЈ 63/2015)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 2
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм угoвoру

 

ИЗВОЂЕЊЕ САНАЦИОНИХ РАДОВА НА ПЛАТОУ И САОБРАЋАЈНИЦАМА ОКО ПАЛАТЕ СРБИЈА
(БРОЈ 60/2015)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм угoвoру

 

РАДОВИ НА КОНВЕРЗИЈИ КОТЛАРНИЦЕ ЗА ГАС 2 ФАЗА (ОБЈЕКТИ Т2 И Т2А)
(БРОЈ 43/2015)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 2
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 3
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 4
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 5
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

 

НАБАВКА СВЕЖЕГ ВОЋА И ПОВРЋА
(БРОЈ 51/2015)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

 

НАБАВКА ЈАЈА
(БРОЈ 50/2015)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм угoвoру

 

НАБАВКА РЕПРОМАТЕРИЈАЛА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ СИСТЕМА И ИНСТАЛАЦИЈА
(БРОЈ 42/2015)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору

 

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА - ГРАЂЕВИНСКА САНАЦИЈА ДУНАВСКОГ УЛАЗА
ПАЛАТЕ „СРБИЈА“
(БРОЈ 48/2015)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору

 

НАБАВКА УСЛУГЕ СЕРВИСИРАЊА И ОТКЛАЊАЊА КВАРОВА СИСТЕМА ЗА ДОЈАВУ ПОЖАРА ТИПА „SIEMENS“
(БРОЈ 37/2015)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору

 

НАБАВКА ПОТРОШНОГ РЕПРОМАТЕРИЈАЛА ЗА ХОРТИКУЛТУРУ,
ВРТНОГ И СОБНОГ БИЉА
(БРОЈ 33/2015)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 2
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору П1
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору П2
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору П3
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору П4
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору П5

 

НАБАВКА КОБАСИЦА И ПОЛУТРАЈНИХ ПРОИЗВОДА
(БРОЈ 30/2015)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору

 

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА САНАЦИЈИ ГРАЂЕВИНСКЕ БРАВАРИЈЕ НА ЗГРАДИ У УЛИЦИ НЕМАЊИНА БРОЈ 22-26
(БРОЈ 56/2015)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Обавештење о обустави поступка

 

НАБАВКА COCA COLE И SCHWEPPES-A
(БРОЈ 29/2015)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

 

НАБАВКА ХЛЕБА И ПЕЦИВА
(БРОЈ 28/2015)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

 

НАБАВКА ВИНА
(БРОЈ 39/2015)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Oбавештење о обустави поступка

 

НАБАВКА УСЛУГА ОСИГУРАЊА ВОЗИЛА ДОБИЈЕНИХ ИЗ ДОНАЦИЈЕ
(ОСНОВНО И КАСКО)
(БРОЈ 7/2015)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 2
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора

 

НАБАВКА СВЕЖЕГ МЛАДОГ МЕСА
(БРОЈ 19/2015)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора

 

НАБАВКА КОЛОНИЈАЛНЕ РОБЕ И КОНДИТОРСКИХ ПРОИЗВОДА
(БРОЈ 4/2015)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора

 

НАБАВКА ГАЗИРАНИХ И НЕГАЗИРАНИХ ВОДА
(БРОЈ 18/2015)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Питање и одговор 1
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора

 

НАБАВКА КОВЕРАТА
(БРОЈ 9/2015)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Измена конкурсне документације
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора

 

НАБАВКА СВЕЖЕГ ПИЛЕЋЕГ И ЋУРЕЋЕГ МЕСА
(БРОЈ 2/2015)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора

 

НАБАВКА СВИЊСКОГ МЕСА
(БРОЈ 1/2015)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора

 

НАБАВКА МЛЕКА И МЛЕЧНИХ ПРОИЗВОДА
(БРОЈ 6/2015)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

 

НАБАВКА ДОМАЋИХ И СТРАНИХ ЖЕСТОКИХ ПИЋА
(БРОЈ 5/2015)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

 

НАБАВКА БРАШНА И ПРОИЗВОДА ОД БРАШНА
(БРОЈ 3/2015)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

 

 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

 

НАБАВКА УСЛУГА ОДРЖАВАЊА И ПРАЖЊЕЊА СЕПАРАТОРА,
МАСНИХ ЈАМА И ОДВОДА
(БРОЈ 161/2015)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Одлука о додели уговора
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o пoднeтoм зaхтeву зa зaштиту прaвa
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o закљученом уговору

 

НАБАВКА УСЛУГE СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ЗАПОСЛЕНИХ
(БРОЈ 235/2015)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Prеuzmitе dоkumеnt Одлука о додели уговора
 Prеuzmitе dоkumеnt Обавештење о закључењу уговора П2
 Prеuzmitе dоkumеnt Обавештење о закључењу уговора П1

 

НАБАВКА УСЛУГЕ L3VPN
(БРОЈ 233/2015)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Prеuzmitе dоkumеnt Одлука о додели уговора
 Prеuzmitе dоkumеnt Обавештење о закључењу уговора

 

НАБАВКА УСЛУГА ПОПРАВКЕ ФУНКЦИЈЕ ЛИФТОВА У ОБЈЕКТУ
КРАЉА МИЛАНА 36
(БРОЈ 240/2015)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Prеuzmitе dоkumеnt Одлука о додели уговора
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора

 

НАБАВКА УСЛУГE РЕДОВНИХ ЗДРАВСТВЕНИХ ПРЕГЛЕДА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ У СЕКТОРУ ЗА УГОСТИТЕЉСКЕ УСЛУГЕ
(БРОЈ 239/2015)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1
 Prеuzmitе dоkumеnt Одлука о додели уговора
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

 

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА РЕМОНТУ ЛИФТОВА НА ЦЕНТРАЛНОМ ДЕЛУ, КОЈИ СУ У ДУПЛЕКС ВЕЗИ, ОБЈЕКТА У УЛИЦИ ОМЛАДИНСКИХ БРИГАДА БРОЈ 1
(БРОЈ 237/2015)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1
 Prеuzmitе dоkumеnt Одлука о додели уговора
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора

 

НАБАВКА СОФТВЕРСКИХ ЛИЦЕНЦИ
(БРОЈ 230/2015)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације
 Prеuzmitе dоkumеnt Одлука о додели уговора
 Prеuzmitе dоkumеnt Обавештење о закључењу уговора П1
 Prеuzmitе dоkumеnt Обавештење о закључењу уговора П2

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА И УНАПРЕЂИВАЊА E - MAIL СИСТЕМА
ДРЖАВНЕ УПРАВЕ
(БРОЈ 229/2015)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Prеuzmitе dоkumеnt Одлука о додели уговора
 Prеuzmitе dоkumеnt Обавештење о закључењу уговора

 

НАБАВКЕ УСЛУГЕ ПЕРИОДИЧНОГ ПРЕГЛЕДА И ОДРЖАВАЊА СИСТЕМА ЦСНУ ТЕРМОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА
(БРОЈ 209/2015)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Обавештење о продужењу рока
 Преузмите документ Изнена конкурсне документације
 Преузмите документ Конкурсна документација - Нова
 Prеuzmitе dоkumеnt Одлука о додели уговора
 Prеuzmitе dоkumеnt Oбавештење о закљученом уговору

 

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА САНАЦИЈИ ДИМЊАКА КОТЛАРНИЦЕ ОБЈЕКТА
РУЖА ЈОВАНОВИЋ 27
(БРОЈ 216/2015)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Prеuzmitе dоkumеnt Одлука о додели уговора
 Prеuzmitе dоkumеnt Обавештење о закључењу уговора

 

НАБАВКА РЕПРОМАТЕРИЈАЛА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКЕ СТОЛАРИЈЕ И БРАВАРИЈЕ
(БРОЈ 201/2015)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 2
 Преузмите документ Фотографија браве
 Prеuzmitе dоkumеnt Одлука о додели уговора
 Prеuzmitе dоkumеnt Обавештење о закључењу уговора

 

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА АДАПТАЦИЈИ МОКРИХ ЧВОРОВА У ОБЈЕКТУ У УЛИЦИ НЕМАЊИНА 22-26
(БРОЈ 220/2015)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1
 Prеuzmitе dоkumеnt Одлука о додели уговора
 Prеuzmitе dоkumеnt Обавештење о закључењу уговора

 

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗРАДИ НАДСТРЕШНИЦЕ У УНУТРАШЊЕМ ДВОРИШТУ ОБЈЕКАТА НЕМАЊИНА 22-26 И КЊЕГИЊЕ ЉУБИЦЕ 5
(БРОЈ 204/2015)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Prеuzmitе dоkumеnt Одлука о додели уговора
 Prеuzmitе dоkumеnt Обавештење о закључењу уговора

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ПОПРАВКЕ ТОПЛОТНЕ ПУМПЕ-ЧИЛЕРА ЗА ПОТРЕБЕ РЕСТОРАНА У ОБЈЕКТУ НЕМАЊИНА 22-26 И У ОБЈЕКТУ КРАЉА МИЛАНА 36
(БРОЈ 212/2015)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1
 Prеuzmitе dоkumеnt Одлука о додели уговора
 Prеuzmitе dоkumеnt Обавештење о закључењу уговора

 

НАБАВКА УСЛУГА РЕПАРАЦИЈЕ КОНФЕРЕНЦИЈСКИХ СТОЛИЦА У ОБЈЕКТУ БУЛЕВАР МИХАИЛА ПУПИНА 2, У БЕОГРАДУ, У САЛИ „СРБИЈА“
(БРОЈ 193/2015)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације
 Prеuzmitе dоkumеnt Одлука о додели уговора
 Prеuzmitе dоkumеnt Обавештење о закључењу уговора

 

НАБАВКА ТАПЕТАРСКИХ УСЛУГА
(БРОЈ 185/2015)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1
 Преузмите документ Обавештење о продужењу рока
 Преузмите документ Измена конкурсне документације
 Prеuzmitе dоkumеnt Одлука о додели уговора
 Prеuzmitе dоkumеnt Обавештење о закључењу уговора

 

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА САНАЦИЈИ СПОЉНЕ ХИДРАНТСКЕ МРЕЖЕ ОБЈЕКТА У УЛИЦИ ОМЛАДИНСКИХ БРИГАДА 1
(БРОЈ 210/2015)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Prеuzmitе dоkumеnt Одлука о додели уговора
 Prеuzmitе dоkumеnt Oбавештење о закључењу уговора

 

УСЛУГА ПОПРАВКЕ ФУНКЦИЈЕ ЛИФТОВА У ОБЈЕКТУ КРАЉА МИЛАНА 36
(БРОЈ 208/2015)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1
 Преузмите документ Одлука о обустави поступка
 Преузмите документ Oбавештење о обустави поступка

 

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА САНАЦИЈИ МОКРИХ ЧВОРОВА У УЛИЦИ ОМЛАДИНСКИХ БРИГАДА БРОЈ 1
(БРОЈ 219/2015)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Prеuzmitе dоkumеnt Одлука о додели уговора
 Prеuzmitе dоkumеnt Oбавештење о закључењу уговора

 

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА САНАЦИЈИ И РЕКОНСТРУКЦИЈИ ОГРАДЕ КОМПЛЕКСА У НЕМАЊИНОЈ 11
(БРОЈ 215/2015)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Одлука о додели уговора
 Prеuzmitе dоkumеnt Oбавештење о закључењу уговора

 

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ОБЈЕКТА ЗА ИЗЛАГАЊЕ И ПРОДАЈУ ВИНА У СМЕДРЕВУ
(БРОЈ 190/2015)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Prеuzmitе dоkumеnt Одлука о додели уговора
 Prеuzmitе dоkumеnt Oбавештење о закључењу уговора

 

НАБАВКА ВАТРОГАСНЕ ОПРЕМЕ И СРЕДСТАВА
(БРОЈ 192/2015)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Обавештење о продужењу рока
 Преузмите документ Измена конкурсне документације
 Prеuzmitе dоkumеnt Одлука о додели уговора
 Prеuzmitе dоkumеnt Oбавештење о закључењу уговора

 

НАБАВКА УСЛУГЕ СЕРВИСИРАЊА ШТАМПАРСКО- КЊИГОВЕЗАЧКЕ ОПРЕМЕ
(БРОЈ 191/2015)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Prеuzmitе dоkumеnt Одлука о додели уговора
 Prеuzmitе dоkumеnt Oбавештење о закључењу уговора

 

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИНСТАЛИРАЊУ СИСТЕМА АУТОМАТСКЕ ДОЈАВЕ ПОЖАРА У ОБЈЕКТУ МАКЕДОНСКА БРОЈ 4
(БРОЈ 189/2015)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1 и 2
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 3
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 4
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 5
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 6
 Преузмите документ Одлука о додели уговора
 Prеuzmitе dоkumеnt Oбавештење о закључењу уговора

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ЧИШЋЕЊА СНЕГА
(БРОЈ 179/2015)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Одлука о додели уговора
 Prеuzmitе dоkumеnt Oбавештење о закључењу уговора

 

НАБАВКА МЕСА ОД ДИВЉАЧИ
(БРОЈ 154/2015)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Одлука о додели уговора
 Преузмите документ Одлука о обустави поступка
 Преузмите документ Oбавештење о обустави поступка

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА ЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА
(БРОЈ 197/2015)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Prеuzmitе dоkumеnt Одлука о додели уговора
 Преузмите документ Oбавештење о закључењу уговора
 Преузмите документ Одлука о измени уговора - 19.10.2016

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ИЗРАДЕ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ ПРИСТУПНЕ САОБРАЋАЈНИЦЕ У КОМПЛЕКСУ ПАЛАТА СРБИЈА
(БРОЈ 194/2015)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Prеuzmitе dоkumеnt Одлука о додели уговора
 Преузмите документ Oбавештење о закључењу уговора

 

НАБАВКА УСЛУГЕ СЕРВИСИРАЊА И ОТКЛАЊАЊА КВАРОВА ТРАФО СТАНИЦА
(БРОЈ 187/2015)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 2
 Преузмите документ Одлука о додели уговора
 Преузмите документ Oбавештење о закључењу уговора

 

НАБАВКА ИНУДСТРИЈСКЕ СОЛИ И УРЕЕ
(БРОЈ 181/2015)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Одлука о додели уговора
 Преузмите документ Oбавештење о закључењу уговора П1
 Преузмите документ Oбавештење о закључењу уговора П2

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ИЗРАДЕ ПРОЈЕКТА УНАПРЕЂИВАЊА И РЕДИЗАЈНА DNS СИСТЕМА ИНТЕРНЕТ ДОМЕНА ДРЖАВНИХ ОРГАНА
(БРОЈ 148/2015)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Oбавештење о закључењу уговора

 

НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА ВОЗИЛА И АУТОКОЗМЕТИКЕ
(БРОЈ 175/2015)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Одлука о додели уговора
 Преузмите документ Oбавештење о закључењу уговора

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ТЕХНИЧКОГ ПРЕГЛЕДА ВОЗИЛА
(БРОЈ 173/2015)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације
 Преузмите документ Одлука о додели уговора
 Преузмите документ Oбавештење о закључењу уговора

 

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА РЕМОНТУ ЛИФТОВА НА ЦЕНТРАЛНОМ ДЕЛУ, КОЈИ СУ У ДУПЛЕКС ВЕЗИ, ОБЈЕКТА У УЛИЦИ ОМЛАДИНСКИХ БРИГАДА БРОЈ 1
(БРОЈ 186/2015)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 2 и 3
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 4
 Преузмите документ Обавештење о обустави поступка
 Преузмите документ Одлука о обустави поступка

 

НАБАВКА ИТИСОНА
(БРОЈ 168/2015)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Одлука о додели уговора
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ИЗРАДЕ ПРОЈЕКТА ЗА УСПОСТАВЉАЊЕ БЕЖИЧНОГ ПРИСТУПА У ПРОСТОРИЈАМА ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ
(БРОЈ 150/2015)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора

 

НАБАВКА КОМПЕНЗАЦИОНОГ ПОСТРОЈЕЊА ЗА ТРАФО СТАНИЦУ У УЛИЦИ ОМЛАДИНСКИХ БРИГАДА1
(БРОЈ 155/2015)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Измена конкурсне документације
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 2
 Преузмите документ Одлука о додели уговора
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА И НАДОГРАДЊЕ АПЛИКАЦИЈЕ ЗА ФИНАНСИЈСКО-МАТЕРИЈАЛНО ПОСЛОВАЊЕ
(БРОЈ 159/2015)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Одлука о додели уговора
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора

 

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ЗАМЕНИ ШАХТОВСКИХ ПОКЛОПАЦА У КОМПЛЕКСУ ПАЛАТА „ СРБИЈА"
(БРОЈ 149/2015)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ХЕМИЈСКОГ ЧИШЋЕЊА РАДНЕ ОДЕЋЕ, ЗАВЕСА И ДРАПЕРИЈА
(БРОЈ 146/2015)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o закљученом уговору

 

НАБАВКА ТЕПИХА И ИТИСОНА
(БРОЈ 144/2015)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације
 Преузмите документ Обавештење о обустави поступка за П1
 Преузмите документ Обавештење о обустави поступка за П2

 

НАБАВКА ДОБАРА – ФАСЦИКЛИ И РЕГИСТРАТОРА
(БРОЈ 130/2015)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Oбавештење о закљученју уговора

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ИСПИТИВАЊА БАЗЕНСКЕ ВОДЕ У РЕЗИДЕНЦИЈАЛНИМ И РЕПРЕЗЕНТАТИВНИМ ОБЈЕКТИМА.
(БРОЈ 129/2015)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације
 Преузмите документ Oбавештење о закљученју уговора

 

НАБАВКА БРОЈАЧА НОВЦА СА СКЕНЕРОМ ИСПРАВНОСТИ НОВЧАНИЦА
(БРОЈ 141/2015)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o закљученом уговору

 

НАБАВКА УСЛУГЕ СЕВИСИРАЊА ИЗДУВНИХ СИСТЕМА ЗА СВЕ ВРСТЕ ВОЗИЛА СА УГРАДЊОМ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА
(БРОЈ 125/2015)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o закљученом уговору

 

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА УГРАДЊИ САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ ЗА ОГРАНИЧЕЊЕ КРЕТАЊА ПО ПЛАТОУ ИСПРЕД СВЕЧАНОГ УЛАЗА ПАЛАТЕ СРБИЈА
(БРОЈ 122/2015)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o закљученом уговору П1
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o закљученом уговору П2

 

НАБАВКА РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА ЗА FAN COIL AПАРАТЕ
(БРОЈ 134/2015)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o закљученом уговору П1
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o закљученом уговору П2

 

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА САНАЦИЈИ ДЕЛA ОГРАДЕ ДВОРИШТА У ВИЛИ „БОКЕЉКА“ ТОЛСТОЈЕВА 2А
(БРОЈ 132/2015)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o закљученом уговору

 

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА САНАЦИЈИ КРОВНИХ РАВНИ ОБЈЕКТА У УЛИЦИ НЕМАЊИНА БРОЈ 22-26 У БЕОГРАДУ
(БРОЈ 128/2015)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o закљученом уговору

 

НАБАВКА МЕСА ОД ДИВЉАЧИ
(БРОЈ 142/2015)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Обавештење о обустави поступка

 

ИЗВОЂЕЊЕ СТОЛАРСКИХ РАДОВА У ОБЈЕКТИМА РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА
(БРОЈ 102/2015)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o закљученом уговору

 

ПРОЈЕКТОВАЊЕ И УГРАДЊА СЕПАРАТОРА МАСТИ СА ПРАТЕЋИМ РАДОВИМА, У ТЕРМО БЛОКУ ОБЈЕКТА У УЛИЦИ НЕМАЊИНА 22-26
(БРОЈ 139/2015)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора

 

НАБАВКА АПЕТИСАНА
(БРОЈ 133/2015)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора

 

НАБАВКА ЗАВЕСА И ДРАПЕРИЈА
(БРОЈ 119/2015)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора

 

НАБАВКА УСЛУГА ОДРЖАВАЊА И СЕРВИСИРАЊА БИРОТЕХНИЧКЕ ОПРЕМЕ „CANON“
(БРОЈ 108/2015)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора

 

НАБАВКА ДОБАРА – АЛАТА И ИНСТРУМЕНАТА ЗА ОДРЖАВАЊЕ
(БРОЈ 100/2015)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора

 

НАБАВКА УСЛУГА ОДРЖАВАЊА И СЕРВИСИРАЊА ШТАМПАРСКЕ И КЊИГОВЕЗАЧКЕ ОПРЕМЕ „DUPLO“
(БРОЈ 111/2015)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o закљученом уговору

 

НАБАВКА УСЛУГЕ РЕДОВНОГ ИСПИТИВАЊА ХРАНЕ
(БРОЈ 101/2015)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o закљученом уговору

 

НАБАВКА УСЛУГЕ РЕПАРАЦИЈЕ СТИЛСКОГ НАМЕШТАЈА
(БРОЈ 104/2015)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Измена конкурсна документација
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o закљученом уговору

 

НАБАВКА СПЛИТ ЈЕДИНИЦА
(БРОЈ 105/2015)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o закљученом уговору

 

НАБАВКА УСЛУГА ОДРЖАВАЊА И СЕРВИСИРАЊА КЛИМА УРЕЂАЈА НА ВОЗИЛИМА СА УГРАДЊОМ ОРИГИНАЛНИХ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА
(БРОЈ 94/2015)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o закљученом уговору

 

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗРАДИ ЗАШТИТНОГ ЗИДА ЗА АПСОРПЦИЈУ СПОЉНЕ БУКЕ ОД РАСХЛАДНИХ ПОСТРОЈЕЊА У УЛИЦИ НЕМАЊИНА БРОЈ 11 У БЕОГРАДУ
(БРОЈ 98/2015)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o закљученом уговору

 

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА САНАЦИЈИ ХИДРОИЗОЛАЦИЈЕ РАВНИХ КРОВНИХ ПОВРШИНА И НАСТРЕШНИЦЕ ЗГРАДЕ У УЛИЦИ ОМЛАДИНСКИХ БРИГАДА 1
(БРОЈ 89/2015)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o закљученом уговору

 

УСЛУГА СЕРВИСИРАЊА ПОЉОПРИВРЕДНИХ МАШИНА
(БРОЈ 81/2015)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора

 

НАБАВКА РАДОВА НА САНАЦИЈИ ВЕЊАКА И ПЕРГОЛЕ ИЗМЕЂУ ДВА ОБЈЕКТА НА ОПЛЕНЦУ
(БРОЈ 73/2015)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора

 

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ТЕРАСЕ И ДЕЛА ФАСАДЕ НА ОБЈЕКТУ ЗА ВИДЕО НАДЗОР У УЛИЦИ УЖИЧКА 11-15 И ДРВЕНОГ СТЕПЕНИШТА НА ЛОВАЧКОЈ КУЋИ
(БРОЈ 97/2015)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора

 

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗРАДИ ДЕЛА ОГРАДЕ У УЖИЧКОЈ 11-15
(БРОЈ 99/2015)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Појашњење 1
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора

 

НАБАВКА БРОЈАЧА НОВЦА СА СКЕНЕРОМ ИСПРАВНОСТИ НОВЧАНИЦА
(БРОЈ 87/2015)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o прoдужeњу рoкa
 Преузмите документ Измeна конкурсне документације
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o обустави поступка

 

НАБАВКА КУТИЈА ЗА ПРЕСЕЉЕЊЕ
(БРОЈ 83/2015)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм угoвoру

 

НАБАВКА ДОМАЋИХ И СТРАНИХ ПИВА
(БРОЈ 85/2015)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм угoвoру

 

НАБАВКА РАДОВА НА САНАЦИЈИ КРОВА ОБЈЕКТА У УЛ. ГРАЧАНИЧКОЈ
БРОЈ 8
(БРОЈ 79/2015)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 2
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм угoвoру

 

ПРОЈЕКТОВАЊЕ И УГРАДЊА СЕПАРАТОРА МАСТИ СА ПРАТЕЋИМ РАДОВИМА, У ТЕРМО БЛОКУ ОБЈЕКТА У УЛИЦИ НЕМАЊИНА 22-26
(БРОЈ 92/2015)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 2
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o обустави поступка

 

ЗАКУП ОПРЕМЕ ЗА СИМУЛТАНО ПРЕВОЂЕЊЕ
(БРОЈ 82/2015)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм угoвoру

 

УСЛУГA СЕРВИСА И ПОПРАВКЕ КОНФЕРЕНЦИЈСКОГ СИСТЕМА
(БРОЈ 53/2015)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм угoвoру

 

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА САНАЦИЈИ УЛАЗНОГ СТЕПЕНИШТА У ЗГРАДИ ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
(БРОЈ 77/2015)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

 

НАБАВКА ГРБОВА
(БРОЈ 76/2015)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација<
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

 

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВA НА САНАЦИЈИ КРОВНЕ ПОВРШИНЕ ОБЈЕКТА „КЛУБ ПОСЛАНИКА“
(БРОЈ 75/2015)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору

 

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА САНАЦИЈИ ДЕЛА КРОВНОГ ПОКРИВАЧА ОКО ДВА ДИМЊАКА И ЗАМЕНА ОЛУКА ОКО ОБЈЕКТА У ВОРОВУ
(БРОЈ 69/2015)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

 

РАДОВИ НА ЗАМЕНИ АУТОМАТИКЕ НА СИСТЕМУ КЛИМА КОМОРЕ
У ОБЈЕКТУ У ТОЛСТОЈЕВОЈ БР. 2
(БРОЈ 46/2015)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Измена конкурсне документације
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

 

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА САНАЦИЈИ СПОЉНЕ МРЕЖЕ ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ ПАЛАТЕ „СРБИЈА
(БРОЈ 59/2015)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ПЕРИОДИЧНОГ МЕХАНИЧКОГ И ХЕМИЈСКОГ ЧИШЋЕЊА ВЕНТИЛАЦИОНИХ СИСТЕМА ЗА ОДСИС МАСНИХ ИСПАРЕЊА
(БРОЈ 16/2015)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 2
 Преузмите документ Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права 1
 Преузмите документ Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права 2
 Преузмите документ Обавештење о продужењу рока 1
 Преузмите документ Измена конкурсне документације 1
 Преузмите документ Обавештење о продужењу рока 2
 Преузмите документ Измена конкурсне документације 2
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

 

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗРАДИ ДЕЛА ОГРАДЕ ОКО КОМПЛЕКСА
ПЛАВИНАЦ У СМЕДЕРЕВУ
(БРОЈ 52/2015)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Измена конкурсне документације
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

 

НАБАВКА ВЕШТАЧКОГ ЂУБРИВА И ХЕМИЈСКИХ СРЕДСТАВА ЗА ЗАШТИТУ ВОЋЊАКА И ВИНОГРАДА
(БРОЈ 32/2015)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - партија 1
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - партија 2

 

НАБАВКА ТВ УРЕЂАЈА
(БРОЈ 47/2015)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

 

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА САНАЦИЈИ ДЕЛА КРОВНОГ ПОКРИВАЧА И ВЛАГЕ У ПОДРУМСКИМ ПРОСТОРИЈАМА СРПСКЕ КУЋЕ И САНАЦИЈА ВЛАГЕ У ПОДРУМУ ВИНАРИЈЕ НА ЕКОНОМИЈИ У СМЕДЕРЕВУ
(БРОЈ 54/2015)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Измена конкурсне документације
 Преузмите документ Обавештење о продужењу рока
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

 

НАБАВКА ДОМАЋИХ И СТРАНИХ ПИВА
(БРОЈ 58/2015)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Oбавештење о обустави поступка

 

УСЛУГА СЕРВИСИРАЊА И ОТКЛАЊАЊА КВАРОВА ЕЛЕКТРОМОТОРНОГ ПОГОНА ПУМПИ СА АУТОМАТИКОМ СИСТЕМА
(БРОЈ 24/2015)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

 

УСЛУГА ПРАЊА УНУТРАШЊОСТИ СВИХ ВРСТА ВОЗИЛА
(БРОЈ 38/2015)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

 

НАБАВКА МАТЕРИЈАЛА ЗА ХИГИЈЕНУ СПЕЦИЈАЛНЕ НАМЕНЕ ЗА РЕЗИДЕНЦИЈАЛНЕ И РЕПРЕЗЕНТАТИВНЕ ОБЈЕКТЕ
(БРОЈ 23/2015)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Обавештење о продужењу рока
 Преузмите документ Измена конкурсне документације
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора

 

УСЛУГА ОДРЖАВАЊА И ОТКЛАЊАЊА КВАРОВА КЛИЗНИХ ВРАТА,
КАПИЈА И РАМПИ
(БРОЈ 40/2015)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора

 

УСЛУГА ОДРЖАВАЊА И СЕРВИСИРАЊА БАЗЕНА И БАЗЕНСКЕ ОПРЕМЕ
(БРОЈ 31/2015)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора

 

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВA НА САНАЦИЈИ КРОВНЕ ПОВРШИНЕ ОБЈЕКТА
„КЛУБ ПОСЛАНИКА“
(БРОЈ 36/2015)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Обавештење о обустави поступка

 

НАБАВКА ТВ УРЕЂАЈА
(БРОЈ 13/2015)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Oбавештење о обустави поступка јавне набавке

 

НАБАВКА РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА ЗА КЛИМА УРЕЂАЈЕ У ОБЈЕКТУ
НЕМАЊИНА БРОЈ 11
(БРОЈ 11/2015)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Oбавештење о обустави поступка јавне набавке

 

НАБАВКА ДРЖАВНИХ ЗАСТАВА
(БРОЈ 15/2015)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

 

ОДРЖАВАЊE КАНАЛИЗАЦИОНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ
(БРОЈ 26/2015)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

 

НАБАВКА СТАКЛОРЕЗАЧКИХ УСЛУГА
(БРОЈ 22/2015)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору

 

НАБАВКА ВЕНЕЦИЈАНЕРА И ТРАКАСТИХ ЗАВЕСА
(БРОЈ 17/2015)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ТЕНИСКИХ ТЕРЕНА
(БРОЈ 25/2015)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

 

НАБАВКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ ОПРЕМЕ-ТЕЛЕФОНСКИХ И ФАКС АПАРАТА
(БРОЈ 12/2015)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

 

НАБАВКА ТЕЛЕФОНСКИХ ЦЕНТРАЛА И РЕЗЕРВНИХ ИЗВОРА НАПАЈАЊА
(БРОЈ 14/2015)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

 

НАБАВКА ПЕЧАТА И ШТАМБИЉА
(БРОЈ 10/2015)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

 

НАБАВКА БОЈА И МАТРИЦА
(БРОЈ 8/2015)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

 

 

НАБАВКЕ ПО ЧЛАНУ 39. СТАВ 2. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

 

НАБАВКA УСЛУГЕ ПОПРАВКЕ ПЛАТФОРМЕ ЗА ПРЕВОЗ ИНВАЛИДА У ОБЈЕКТУ НЕМАЊИНА 34
(БРОЈ 238/2015)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Прилог понуђачима

 

НАБАВКЕ УЉА ЗА ПОДМАЗИВАЊЕ УРЕЂАЈА ЕЛЕКТРОМОТОРНОГ ПОГОНА
(БРОЈ 236/2015)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Прилог понуђачима

 

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗРАДИ НАДСТРЕШНИЦЕ НА ОБЈЕКТУ „ ЛОВАЧКА КУЋА“ У БЕОГРАДУ, УЖИЧКА 11-15
(БРОЈ 234/2015)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Прилог понуђачима

 

НАБАВКА УСЛУГЕ УГРАДЊЕ РАМПЕ НА САОБРАЋАЈНИЦИ ВАТРОГАСНОГ ПУТА ОБЈЕКТА У УЛИЦИ ОМЛАДИНСКИХ БРИГАДА БРОЈ 1
(БРОЈ 231/2015)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Прилог понуђачима
 Преузмите документ Обавештење о продужењу рока
 Преузмите документ Измена обрасца понуде

 

НАБАВКА ФИЛТЕРА ЗА ТЕРМОТЕХНИЧКЕ СИСТЕМЕ
(БРОЈ 227/2015)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Прилог понуђачима
 Преузмите документ Обавештење о продужењу рока
 Преузмите документ Измена обрасца понуде
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1

 

НАБАВКА ГЛИКОЛА
(БРОЈ 228/2015)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Прилог понуђачима

 

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ЗАМЕНИ ВЕНТИЛА НА ГЛАВНИМ ВОДОВИМА СИСТЕМА ГРЕЈАЊА У ОБЈЕКТУ БУЛЕВАР МИХАИЛА ПУПИНА 2
(БРОЈ 224/2015)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Прилог понуђачима

 

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА САНАЦИЈИ СПУШТЕНОГ ПЛАФОНА НА ПАСАРЕЛИ У ОБЈЕКТУ ОМЛАДИНСКИХ БРИГАДА БРОЈ 1
(БРОЈ 225/2015)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Прилог понуђачима

 

НАБАВКA УЉА ЗА ПОДМАЗИВАЊЕ УРЕЂАЈА ЕЛЕКТРОМОТОРНОГ ПОГОНА
(БРОЈ 222/2015)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Прилог понуђачима

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ИЗРАДЕ ЗАШТИТНЕ НАДСТРЕШНИЦЕ И ЗАШТИТНЕ МРЕЖЕ У СВЕТЛАРНИКУ ОБЈЕКТА У УЛИЦИ БУДИМСКА БРОЈ 10
(БРОЈ 221/2015)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Прилог понуђачима

 

НАБАВКА И УГРАДЊА ПАРАПЕТНИХ СПЛИТ ЈЕДИНИЦА У ОБЈЕКТУ БУЛЕВАР МИХАИЛА ПУПИНА 2, У БЕОГРАДУ, У САЛОНУ „СРБИЈА“
(БРОЈ 205/2015)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Прилог понуђачима

 

НАБАВКА УСЛУГЕ УГРАДНЕ РАМПЕ НА СОБРАЋАЈНИЦИ ВАТРОГАСНОГ ПУТА ОБЈЕКТА ОМЛАДИНСКИХ БРИГАДА 1
(БРОЈ 217/2015)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Прилог понуђачима

 

ИЗВОЂЕЊE РАДОВА НА ЗАМЕНИ НЕИСПРАВНИХ ДРЕНАЖНИХ ПУМПИ У ОБЈЕКТУ ОМЛАДИНСКИХ БРИГАДА 1
(БРОЈ 218/2015)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Прилог понуђачима

 

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА РЕМОНТУ ФЕКАЛНИХ ПУМПИ У ОБЈЕКТУ
ОМЛАДИНСКИХ БРИГАДА 1
(БРОЈ 207/2015)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Прилог понуђачима

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ПОПРАВКЕ ПЛАТФОРМЕ ЗА ПРЕВОЗ ИНВАЛИДА У ОБЈЕКТУ НЕМАЊИНА 34
(БРОЈ 214/2015)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Прилог понуђачима

 

НАБАВКA ПРОТИВКЛИЗНИХ И ОБЕЛЕЖАВАЈУЋИХ ТРАКА И ОТИРАЧА НА КОМУНИКАЦИЈАМА И ГЛАВНИМ УЛАЗИМА
(БРОЈ 211/2015)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Прилог понуђачима

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ПОПРАВКЕ ЛИФТА БРОЈ 2 НА Ц КРИЛУ,
ОБЈЕКТА НЕМАЊИНА 22-26
(БРОЈ 213/2015)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Прилог понуђачима

 

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА РЕВИЗИЈИ ЕЛЕКТРО ОРМАНА У ОБЈЕКТУ ОМЛАДИНСКИХ БРИГАДА БРОЈ 1
(БРОЈ 203/2015)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Прилог понуђачима

 

НАБАВКА ИЗВОЂЕЊА РАДОВА НА ИЗРАДИ НАДСТРЕШНИЦЕ НА ОБЈЕКТУ „ ЛОВАЧКА КУЋА“ У БЕОГРАДУ, УЖИЧКА 11-15
(БРОЈ 198/2015)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Прилог понуђачима
 Преузмите документ Појашњење и нов образац понуде

 

НАБАВКЕ УГЉА И ДРВА ЗА ОБЈЕКТЕ У ВОРОВУ И СМЕДЕРЕВУ
(БРОЈ 177/2015)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Прилог понуђачима

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ТЕХНИЧКЕ КОНТРОЛЕ ПРОЈЕКАТА
(БРОЈ 160/2015)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Прилог понуђачима

 

НАБАВКА ЕНОЛОШКИХ СРЕДСТАВА ЗА ПОТРЕБЕ ПРОИЗВОДЊЕ ВИНА
(БРОЈ 152/2015)

 Преузмите документ Позив понуђачима
 Преузмите документ Прилог понуђачима

 

НАБАВКЕ УСЛУГА РЕПАРАЦИЈЕ СПЕЦИЈАЛНИХ ТЕПИХА
(БРОЈ 147/2015)

 Преузмите документ Позив понуђачима
 Преузмите документ Прилог понуђачима
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o продужењу рока

 

НАБАВКЕ УСЛУГА ТЕХНИЧКЕ КОНТРОЛЕ ПРОЈЕКАТА
(БРОЈ 131/2015)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Образац понуде

ИЗВОЂЕЊE РАДОВА НА САНАЦИЈИ ТРОТОАРА ОКО КУЋЕ И СТАЗА
У ДВОРИШТУ У УЖИЧКОЈ 21
(БРОЈ 123/2015)

 Преузмите документ Позив понуђачима
 Преузмите документ Прилог понуђачима

 

НАБАВКA УСЛУГЕ ОБАВЕЗНОГ ГОДИШЊЕГ ПРЕГЛЕДА ЛИФТОВСКИХ ПОСТРОЈЕЊА
(БРОЈ 118/2015)

 Преузмите документ Позив понуђачима
 Преузмите документ Прилог понуђачима

 

НАБАВКА УСЛУГА ТЕХНИЧКЕ КОНТРОЛЕ ПРОЈЕКАТА
(БРОЈ 114/2015)

 Преузмите документ Позив и образац

 

НАБАВКA ИЗВОЂЕЊА РАДОВА НА ИЗМЕШТАЊУ И ПОВЕЗИВАЊУ СЕПТИЧКЕ ЈАМЕ КОД ОБЈЕКТА ВИЛА ГРМ НА ОПЛЕНЦУ
(БРОЈ 103/2015)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација

 

НАБАВКА БАШТЕНСКИХ ГАРНИТУРА ЗА ПОТРЕБЕ РЕПРЕЗЕНТАТИВНИХ
И РЕЗИДЕНЦИЈАЛНИХ ОБЈЕКАТА
(БРОЈ 93/2015)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Прилог понуђачима

 

НАБАВКА БАР-КОД НАЛЕПНИЦА
(БРОЈ 88/2015)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Прилог понуђачима

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ПОПРАВКЕ АУДИО ВИДЕО УРЕЂАЈА
(БРОЈ 71/2015)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Прилог понуђачима

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ДИСТРИБУЦИЈЕ ТВ СИГНАЛА У РЕПРЕЗЕНТАТИВНИМ ОБЈЕКТИМА
(БРОЈ 72/2015)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Прилог понуђачима

 

УСЛУГА МЕРЕЊА БУКЕ ОД ХВАЦ ПОСТРОЈЕЊА
(БРОЈ 65/2015)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Прилог понуђачима

 

УСЛУГА МЕРЕЊА ЕМИСИЈЕ ГАСОВА У КОТЛОВСКИМ ПОСТОЈЕЊИМА
(БРОЈ 61/2015)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Прилог понуђачима
 Преузмите документ Појашњење 1

 

НАБАВКЕ ПО ЧЛАНУ 39. СТАВ 2. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА
(БРОЈ 27/2015)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Прилог понуђачима

 

 

 Конкурси, огласи, тендери

 

Контакт: Мила Сашић
Телефон: +381 11 265 88 75
e-mail: mila.sasic@uzzpro.gov.rs
Централизоване јавне набавке javne-nabavke ВестиИнформаторИнформације од јавног значајаКонкурси, огласи, тендериБаза правних прописаБиблиотека eУправа