Насловна » Структура » Саобраћај

Сектор за послове саобраћаја

Сектором руководи в.д. помоћникa директора Оливера Дурлевић.

У Сектору за послове саобраћаја образоване су две уже унутрашње јединице и то:

1. Одељење саобраћаја

- Одсек за логистику саобраћаја  
- Одсек послова саобраћаја – Немањина 22-26  
- Одсек послова саобраћаја – Палата Србија
- Одсек за опште послове саобраћаја
    - Група за послове возача - Андрићев венац 1   
    - Група за послове возача - Трг Николе Пашића 13
    - Група за послове возача - Немањина 11
    - Група за протоколарни превоз

2. Одељење одржавања

- Група за послове одржавања и сервисирања моторних возила   
- Група за одржавање хигијене возила

Делокруг рада

У Сектору за послове саобраћаја обављају се послови: превоза службеним возилима за потребе Владе и републичких органа у складу са прописом којим су уређени услови и начин коришћења службених возила; припреме, организације и праћења реализације саобраћаја по захтевима органа власти и других корисника уз сарадњу са службама протокола председника, као и протоколима страних државника и највиших званичника; послови пружања услуга превоза у земљи и иностранству; редовно сервисирање, одржавање, гаражирање и паркирање возила; праћење и унапређење безбедности у складу са Законом којим се уређује безбедност саобраћаја на путевима; анализа стања и експлоатација возила; израда месечних и годишњих извештаја; учешћа у процесима који су у вези са стручним усавршавањем државних службеника у Сектору и други послови из делокруга рада Сектора.

 Саобраћај

Телeфон: +381 11 3611 726
Факс: +381 11 3612 502
e-mail: olivera.durlevic@uzzpro.gov.rs
Централизоване јавне набавке javne-nabavke ВестиИнформаторИнформације од јавног значајаКонкурси, огласи, тендериБаза правних прописаБиблиотека eУправа