Насловна » Документа » Правилник о систематизацији радних места

Правилник о систематизацији радних места

  • Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Управи за заједничке послове републичких органа
    (број 110-00-17/2023-04 од 24.10.2023. године )
    Влада Републике Србије дала је сагласност на Правилник на седници одржаној 14. новембра 2023. године,
    Закључком 05 Број: 110-10994/2023
Централизоване јавне набавке javne-nabavke ВестиИнформаторИнформације од јавног значајаКонкурси, огласи, тендериБаза правних прописаБиблиотека eУправа