Насловна » Најчешћа питања » Питања корисника

Питања корисника

СЕКТОР ЗА ИНФОРМАЦИОНО-КОМУНИКАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ


Како отворити e-mail налог

Уколико орган државне управе користи услугу електронске поште коју нуди УЗЗПРО за потребе државних органа и у захтеву за добијање ове услуге се изјаснио да жели да УЗЗПРО врши администрацију налога електронске поште, за отварање налога електронске поште потребно је доставити:

 • Званичан допис Управи за заједничке послове републичких органа, Немањина 22 - 26, 11000 Београд, насловљен на директора Управе за заједничке послове републичких органа, оверен и потписан од стране овлашћеног лица
 • Попуњен, потписан и оверен формулар са интрaнет странице http://prijava.uzzpro.gov.rs (доступна из УЗЗПРО мреже). На овој интрaнет страници се може видети и статус захтева.

За све додатне информације можете се обратити на телефон 011/363-1783 или на e-mail administrator@uzzpro.gov.rs .

 

Како регистровати домен за државни орган

За регистрацију домена за државне органе потребно је упутити:

 • Званичан допис Управи за заједничке послове републичких органа, Немањина 22-26, 11000 Београд, насловљен на директора Управе за заједничке послове републичких органа, потписан и печатиран од стране овлашћеног лица
 • Попуњен формулар за регистрацију домена који можете преузети овде:

  ФОРМУЛАР ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ ДОМЕНА

 • Документ (копија Службеног гласника у коме је објављен пропис или други акт о образовању) којим се доказује да регистрант има право на домен gov.rs

 

Како регистровати домен за судове и тужилаштва

За регистрацију домена за правосудне органе и тужилаштва потребно је упутити:

 • Званичан допис Управи за заједничке послове републичких органа, Немањина 22-26, 11000 Београд, насловљен на директора Управе за заједничке послове републичких органа, потписан и печатиран од стране овлашћеног лица
 • Попуњен формулар за регистрацију домена који можете преузети овде:

  ФОРМУЛАР ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ ДОМЕНА

Централизоване јавне набавке javne-nabavke ВестиИнформаторИнформације од јавног значајаКонкурси, огласи, тендериБаза правних прописаБиблиотека eУправа