Насловна » Структура » Ревизија

Интерни ревизор

Обавља послове који се односе на проверу примене закона и поштовања правила интерне контроле, оцену система интерних контрола у погледу адекватности успешности и потпуности, ревизију начина рада која представља оцену пословања и процеса, укључујући и нефинансијске операције, у циљу оцене економичности, ефикасности и успешности, и остале послове неопходне да би се остварила сигурност у погледу функционисања система интерне ревизије.

 Ревизија

Телeфон: +381 11 363 13 24
Факс: +381 11 361 66 15
e-mail: snezana.starcevic@uzzpro.gov.rs
Централизоване јавне набавке javne-nabavke ВестиИнформаторИнформације од јавног значајаКонкурси, огласи, тендериБаза правних прописаБиблиотека eУправа