Буџет

 

  • Подаци о планираном и одобреном буџету
  • Реализација буџета у току буџетске године

 

 

У претходном периоду (3 године) буџет УЗЗПРО није подвргнут ревизији (Државна ревизорска институција, нити је УЗЗПРО ангажовала фирму овлашћену за вршење ревизије) али, у континуитету се обављају послови интерне ревизије у складу са:

- Закон о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011),

- Уредба о буџетском рачуноводству („Службени гласник РС”, бр. 125/2003 и 12/2006 ),

- Правилник о заједничким критеријумима за организовање и стандардима и методолошким упутствима за поступање и извештавање интерне ревизје у јавном сектору („Службени гласник РС”, бр. 99/2011) и интерним актима донетим као:

- Повеља интерне ревизије

- Статешки план рада интерне ревизије

- Годишњи план рада интерне ревизије.

 

УЗЗПРО нема додатне изворе финансирања.

Централизоване јавне набавке javne-nabavke ВестиИнформаторИнформације од јавног значајаКонкурси, огласи, тендериБаза правних прописаБиблиотека eУправа