5 Централизоване јавне набавке
Насловна » Централизоване јавне набавке

Централизоване јавне набавке

 

Приступ информационом систему за централизоване јавне набавке:


 Приступ информационом систему за централизоване јавне набавке

 

ИЗВОД ИЗ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА ЦЕНТРАЛИЗОВАНИХ ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2022. ГОДИНУ

 Преузмите документ Извод из годишњег плана централизованих јавних набавки за 2022. годину - 28.12.2021.

 

РЕШЕЊЕ ВЛАДЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН ЦЕНТРАЛИЗОВАНИХ ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2022. ГОДИНУ

 Преузмите документ Решење Владе о давању сагласности на План централизованих јавних набавки за 2022. годину - 28.12.2021.

 

НОВО ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА УНОС ПОДАТАКА У ИСЦЈН ЗА 2022. ГОДИНУ

 Преузмите документ ОБАВЕШТЕЊЕ - 02.11.2021.

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА УНОС ПОДАТАКА У ИСЦЈН ЗА 2022. ГОДИНУ

 Преузмите документ ОБАВЕШТЕЊЕ - 14.10.2021.

* * *

ОБАВЕШТЕЊЕ НАРУЧИОЦИМА ПО ПИТАЊУ УНОСА ПОДАТАКА У ИСЦЈН ЗА 2022. ГОДИНУ

 Преузмите документ ОБАВЕШТЕЊЕ - 03.09.2021.

* * *

ОДЛУКA О ОДРЕЂИВАЊУ ЦЈН ДОБАРА И УСЛУГА У 2022. ГОДИНИ

 Преузмите документ ОДЛУКА - 03.08.2021.

* * *

OБАВЕШТЕЊЕ ЗА КОРИСНИКЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАНИХ ЈАВНИХ НАБАВКИ

 Преузмите документ ОБАВЕШТЕЊЕ - 20.07.2021.

 

OБАВЕШТЕЊЕ ЗА КОРИСНИКЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАНИХ ЈАВНИХ НАБАВКИ

 Преузмите документ ОБАВЕШТЕЊЕ - 08.07.2021.

* * *

ОБАВЕШТАВАМО НАРУЧИОЦЕ КОЈИМА ЈЕ ДАНА 26.11.2020. ГОДИНЕ ПОНОВО ОТВОРЕН ИСЦЈН ЗА УНОС ПОДАТАКА ДА СЕ РОК ЗА УНОС ПОДАТАКА ПРОДУЖАВА ДО 14.12.2020. ГОДИНЕ ДО 15,30 ЧАСАОВА

 Преузмите документ ОБАВЕШТЕЊЕ - 09.12.2020.

 

ОБАВЕШТЕЊЕ НАРУЧИОЦИМА ДА ЋЕ ИСЦЈН ЗА УНОС ПОДАТАКА ЗА 2021. ГОДИНУ, ПОНОВО БИТИ ОТВОРЕН ЗА СВЕ НАРУЧИОЦЕ ОД 27.11.2020 ГОДИНЕ ДО 10.12.2020. ГОДИНЕ

 Преузмите документ ОБАВЕШТЕЊЕ - 27.11.2020.

 

ОБАВЕШТЕЊЕ НАРУЧИОЦИМА O ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА УНОС ПОДАТАКА У ИСЦЈН ЗА 2021. ГОДИНУ

 Преузмите документ ОБАВЕШТЕЊЕ - 14.10.2020.

 

УРЕДБА О ОРГАНИЗАЦИЈИ И НАЧИНУ ОБАВЉАЊА ПОСЛОВА ЦЈН НА РЕПУБЛИЧКОМ НИВОУ

 Преузмите документ УРЕДБА - 18.09.2020.

 

ОБАВЕШТЕЊЕ НАРУЧИОЦИМА О ЦЕНТРАЛИЗОВАНИМ ЈАВНИМ НАБАВКАМА ЗА 2021. ГОДИНУ

 Преузмите документ ОБАВЕШТЕЊЕ - 18.09.2020.

 

* * *

 

ПРЕПОРУКА УПРАВЕ ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА

 Преузмите документ Препорука - 27.03.2020.

 

* * *

 

ДОПУНА ИСЦЈН И ИНСТРУКЦИЈА ЗА КОРИШЋЕЊЕ

 Преузмите документ Обавештење свим наручиоцима - 22.01.2019.

 

* * *

 

ОБАВЕШТЕЊЕ СВИМ НАРУЧИОЦИМА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ЦЕНТРАЛИЗОВАНЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БРОЈ 9/2018

 Преузмите документ Обавештење свим наручиоцима - 11.12.2018.

 

 

* * *

ОБАВЕШТЕЊЕ НИС-а КОРИСНИЦИМА ОКВИРНИХ СПОРАЗУМА ЗА НАБАВКУ ДЕРИВАТА БМБ 95 и ЕУРОДИЗЕЛ

 Преузмите документ Обавештење НИС-а свим korisnicima - 24.05.2018.

 

* * *

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

Управа за заједничке послове републичких органа као тело за централизоване јавне набавке успоставила је Информациони систем централизованих јавних набавки са одговарајућом инструкцијом за коришћење.

Информациони систем централизованих јавних набавки је доступан наручиоцима на интернет презентацији Управе за заједничке послове републичких органа.

У Информациони систем централизованих јавних набавки, наручиоци ће уносити податке о јавним набавкама из члана 11. Уредбе о предмету, условима, начину планирања централизованих јавних набавки и спровођењу поступка јавне набавке од стране Управе за заједничке послове републичких органа као тела за централизоване јавне набавке („Сл. гл. РС“ бр. 93/2015) најкасније до 15.01.2016. године.

Додатна појашњења можете добити на телефоне:

064 8167 137

064 8167 164

064 8167 051

С поштовањем,

Љиљана Босић Чавић, начелник Одељења за јавне набавке УЗЗПРО

Teл: 2658-875

 

* * *

 

ИЗВОД ИЗ ИЗМЕНЕ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА ЦЕНТРАЛИЗОВАНИХ ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2021. ГОДИНУ

 Преузмите документ Извод из измене годишњег плана централизованих јавних набавки за 2021. годину - 06.09.2021.

 

ИЗВОД ИЗ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА ЦЕНТРАЛИЗОВАНИХ ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2021. ГОДИНУ

 Преузмите документ Извод из годишњег плана централизованих јавних набавки за 2021. годину - 22.12.2020.

 

РЕШЕЊЕ ВЛАДЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН ЦЕНТРАЛИЗОВАНИХ ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2021. ГОДИНУ

 Преузмите документ Решење Владе о давању сагласности на План централизованих јавних набавки за 2021. годину - 10.02.2021.

 

ОДЛУКА О НАБАВНИМ КАТЕГОРИЈАМА ЗА 2021 ГОДИНУ

 Преузмите документ Одлука о набавним категоријама ѕа 2021 годину - 02.06.2020.

 

 

* * *

 

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЗА 2021. ГОДИНУ

 

УСЛУГЕ ФИКСНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ, ИП ТВ И ИНТЕРНЕТА
(БРОЈ 1/2021)

 Преузмите документ Оквирни споразум - 27.10.2021

 

НАБАВКА ЕЛЕКТРОНСКИХ КОМУНИКАЦИОНИХ УСЛУГА - УСЛУГЕ ПРЕНОСА ПУТЕМ ОПТИЧКИХ ВЛАКАНА
(БРОЈ 14/2021)

 Преузмите документ Оквирни споразум П 1 - 01.09.2021
 Преузмите документ Оквирни споразум П 2 - 01.09.2021
 Преузмите документ Оквирни споразум П 3 - 01.09.2021

 

НАБАВКА РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ - ХАРДВЕР (ЧИЈА ПОЈЕДИНАЧНА ВРЕДНОСТ НЕ ПРЕЛАЗИ ИЗНОС ОД 500.000,00 ДИНАРА)
(БРОЈ 15/2021)

 Преузмите документ Оквирни споразум П 1 - 31.08.2021
 Преузмите документ Оквирни споразум П 2 - 31.08.2021
 Преузмите документ Оквирни споразум П 3 - 31.08.2021
 Преузмите документ Оквирни споразум П 4 - 17.09.2021
 Преузмите документ Оквирни споразум П 5 - 17.09.2021
 Преузмите документ Оквирни споразум П 6 - 17.09.2021
 Преузмите документ Оквирни споразум П 7 - 17.09.2021

 

НАБАВКА РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ - ХАРДВЕР (ЧИЈА ПОЈЕДИНАЧНА ВРЕДНОСТ ПРЕЛАЗИ ИЗНОС ОД 500.000,00 ДИНАРА)
(БРОЈ 10/2021)

 Преузмите документ Оквирни споразум П 2 - 30.08.2021

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА И ПОПРАВКЕ - РАЧУНАРА, ШТАМПАЧА И КОМУНИКАЦИОНЕ ОПРЕМЕ (САМО ЗА ОПРЕМУ КОЈА 11ИЈЕ БИЛА ПРЕДМЕТ ЦЈН У 2020. ГОДИНИ ИШ1 ЈЕ НАБАВЉЕНА У 2020. ГОДИНИ),
(БРОЈ 8/2021)

 Преузмите документ Оквирни споразум П 6 - 06.07.2021
 Преузмите документ Оквирни споразум П 3 - 07.07.2021
 Преузмите документ Оквирни споразум П 8 - 07.07.2021
 Преузмите документ Оквирни споразум П 10 - 09.07.2021
 Преузмите документ Оквирни споразум П 24 - 12.07.2021
 Преузмите документ Оквирни споразум П 5 - 14.07.2021
 Преузмите документ Оквирни споразум П 22 - 14.07.2021
 Преузмите документ Оквирни споразум П 26 - 16.07.2021
 Преузмите документ Оквирни споразум П 1 - 16.07.2021
 Преузмите документ Оквирни споразум П 16 - 16.07.2021
 Преузмите документ Оквирни споразум П 7 - 19.07.2021
 Преузмите документ Оквирни споразум П 2 - 19.07.2021
 Преузмите документ Оквирни споразум П 11 - 19.07.2021
 Преузмите документ Оквирни споразум П 9 - 19.07.2021
 Преузмите документ Оквирни споразум П 18 - 20.07.2021
 Преузмите документ Оквирни споразум П 25 - 20.07.2021
 Преузмите документ Оквирни споразум П 14 - 20.07.2021
 Преузмите документ Оквирни споразум П 21 - 20.07.2021
 Преузмите документ Оквирни споразум П 12 - 20.07.2021
 Преузмите документ Оквирни споразум П 15 - 22.07.2021
 Преузмите документ Оквирни споразум П 20 - 22.07.2021
 Преузмите документ Оквирни споразум П 17 - 22.07.2021
 Преузмите документ Оквирни споразум П 23 - 22.07.2021
 Преузмите документ Оквирни споразум П 19 - 22.07.2021
 Преузмите документ Оквирни споразум П 13 - 09.08.2021
 Преузмите документ Измена оквирног споразума П 10 - 27.10.2021
 Преузмите документ Измена оквирног споразума П 18 - 17.12.2021

 

НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ
(БРОЈ 5/2021)

 Преузмите документ Оквирни споразум - 15.06.2021
 Преузмите документ Изјаве - 15.06.2021
 Преузмите документ Измена оквирног споразума - 31.08.2021

 

НАБАВКА РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ – ХАРДВЕР (ЧИЈА ПОЈЕДИНАЧНА ВРЕДНОСТ НЕ ПРЕЛАЗИ ИЗНОС ОД 500.000,00 ДИНАРА)
(БРОЈ 9/2021)

 Преузмите документ Оквирни споразум П 18 - 04.06.2021
 Преузмите документ Изјаве П 18 - 04.06.2021
 Преузмите документ Оквирни споразум П 13 - 04.06.2021
 Преузмите документ Измена оквирног споразума П 13 - 28.07.2021
 Преузмите документ Изјаве П 13 - 04.06.2021
 Преузмите документ Оквирни споразум П 19 - 07.06.2021
 Преузмите документ Изјаве П 19 - 07.06.2021
 Преузмите документ Оквирни споразум П 6 - 07.06.2021
 Преузмите документ Изјаве П 6 - 07.06.2021
 Преузмите документ Оквирни споразум П 9 - 07.06.2021
 Преузмите документ Изјаве П 9 - 07.06.2021
 Преузмите документ Оквирни споразум П 5 - 08.06.2021
 Преузмите документ Изјаве П 5 - 08.06.2021
 Преузмите документ Оквирни споразум П 22 - 08.06.2021
 Преузмите документ Изјаве П 22 - 08.06.2021
 Преузмите документ Оквирни споразум П 20 - 09.06.2021
 Преузмите документ Изјаве П 20 - 09.06.2021
 Преузмите документ Оквирни споразум П 23 - 09.06.2021
 Преузмите документ Изјаве П 23 - 09.06.2021
 Преузмите документ Оквирни споразум П 32 - 09.06.2021
 Преузмите документ Изјаве П 32 - 09.06.2021
 Преузмите документ Оквирни споразум П 17 - 09.06.2021
 Преузмите документ Изјаве П 17 - 09.06.2021
 Преузмите документ Оквирни споразум П 12 - 09.06.2021
 Преузмите документ Измена оквирног споразума П 12 - 28.07.2021
 Преузмите документ Изјаве П 12 - 09.06.2021
 Преузмите документ Оквирни споразум П 4 - 09.06.2021
 Преузмите документ Изјаве П 4 - 09.06.2021
 Преузмите документ Оквирни споразум П 10 - 09.06.2021
 Преузмите документ Изјаве П 10 - 09.06.2021
 Преузмите документ Оквирни споразум П 34 - 09.06.2021
 Преузмите документ Изјаве П 34 - 09.06.2021
 Преузмите документ Оквирни споразум П 16 - 09.06.2021
 Преузмите документ Изјаве П 16 - 09.06.2021
 Преузмите документ Оквирни споразум П 15 - 09.06.2021
 Преузмите документ Изјаве П 15 - 09.06.2021
 Преузмите документ Оквирни споразум П 8 - 09.06.2021
 Преузмите документ Изјаве П 8 - 09.06.2021
 Преузмите документ Оквирни споразум П 7 - 09.06.2021
 Преузмите документ Изјаве П 7 - 09.06.2021
 Преузмите документ Оквирни споразум П 2 - 09.06.2021
 Преузмите документ Измена оквирног споразума П 2 - 28.07.2021
 Преузмите документ Изјаве П 2 - 09.06.2021
 Преузмите документ Оквирни споразум П 1 - 09.06.2021
 Преузмите документ Измена оквирног споразума П 1 - 28.07.2021
 Преузмите документ Изјаве П 1 - 09.06.2021
 Преузмите документ Оквирни споразум П 11 - 10.06.2021
 Преузмите документ Изјаве П 11 - 10.06.2021
 Преузмите документ Оквирни споразум П 14 - 10.06.2021
 Преузмите документ Изјаве П 14 - 10.06.2021
 Преузмите документ Оквирни споразум П 21 - 10.06.2021
 Преузмите документ Изјаве П 21 - 10.06.2021
 Преузмите документ Оквирни споразум П 24 - 10.06.2021
 Преузмите документ Изјаве П 24 - 10.06.2021
 Преузмите документ Оквирни споразум П 33 - 10.06.2021
 Преузмите документ Изјаве П 33 - 10.06.2021
 Преузмите документ Оквирни споразум П 3 - 10.06.2021
 Преузмите документ Изјаве П 3 - 10.06.2021
 Преузмите документ Измена оквирног споразума П 3 - 03.08.2021
 Преузмите документ Оквирни споразум П 25 - 10.06.2021
 Преузмите документ Изјаве П 25 - 10.06.2021
 Преузмите документ Оквирни споразум П 26 - 10.06.2021
 Преузмите документ Изјаве П 26 - 10.06.2021
 Преузмите документ Оквирни споразум П 27 - 10.06.2021
 Преузмите документ Изјаве П 27 - 10.06.2021
 Преузмите документ Оквирни споразум П 28 - 16.06.2021
 Преузмите документ Изјаве П 28 - 16.06.2021
 Преузмите документ Оквирни споразум П 35 - 09.07.2021
 Преузмите документ Изјаве П 35 - 09.07.2021
 Преузмите документ Оквирни споразум П 40 - 12.07.2021
 Преузмите документ Оквирни споразум П 41 - 12.07.2021
 Преузмите документ Измена оквирног споразума П 20 - 01.09.2021
 Преузмите документ Измена оквирног споразума П 3 - 28.09.2021
 Преузмите документ Исправка грешке у измени оквирног споразума П 3 - 28.09.2021
 Преузмите документ Измена II оквирног споразума П 3 - 28.09.2021
 Преузмите документ Измена II оквирног споразума П 13 - 28.09.2021
 Преузмите документ Измена I оквирног споразума П 23 - 30.09.2021

 

НАБАВКА ГОРИВА И МАЗИВА
(БРОЈ 13/2021)

 Преузмите документ Оквирни споразум П 1 - 26.05.2021
 Преузмите документ Обавештење наручиоцима - 26.05.2021
 Преузмите документ Измена оквирног споразума 1 - 27.08.2021
 Преузмите документ Измена оквирног споразума 2 - 10.12.2021

 

НАБАВКА КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА
(БРОЈ 11/2021)

 Преузмите документ Оквирни споразум П 1 - 25.05.2021
 Преузмите документ Обавештење наручиоцима - 07.06.2021
 Преузмите документ Изјаве П 1 - 25.05.2021
 Преузмите документ Оквирни споразум П 2 - 27.05.2021
 Преузмите документ Обавештење наручиоцима - 07.06.2021
 Преузмите документ Изјаве П 2 - 27.05.2021
 Преузмите документ Оквирни споразум П 5 - 27.05.2021
 Преузмите документ Изјаве П 5 - 27.05.2021
 Преузмите документ Оквирни споразум П 7 - 27.05.2021
 Преузмите документ Изјаве П 7 - 27.05.2021
 Преузмите документ Оквирни споразум П 15 - 27.05.2021
 Преузмите документ Изјаве П 15 - 27.05.2021
 Преузмите документ Оквирни споразум П 3 - 01.06.2021
 Преузмите документ Изјаве П 3 - 01.06.2021
 Преузмите документ Оквирни споразум П 17 - 01.06.2021
 Преузмите документ Изјаве П 17 - 01.06.2021
 Преузмите документ Оквирни споразум П 16 - 03.06.2021
 Преузмите документ Изјаве П 16 - 03.06.2021
 Преузмите документ Оквирни споразум П 10 - 03.06.2021
 Преузмите документ Изјаве П 10 - 03.06.2021
 Преузмите документ Оквирни споразум П 13 - 03.06.2021
 Преузмите документ Изјаве П 13 - 03.06.2021
 Преузмите документ Оквирни споразум П 14 - 04.06.2021
 Преузмите документ Изјаве П 14 - 04.06.2021
 Преузмите документ Обавештење наручиоцима - 07.06.2021
 Преузмите документ Обавештење наручиоцима - 12.08.2021
 Преузмите документ Оквирни споразум П 6 - 07.06.2021
 Преузмите документ Изјаве П 6 - 07.06.2021
 Преузмите документ Оквирни споразум П 8 - 07.06.2021
 Преузмите документ Изјаве П 8 - 07.06.2021
 Преузмите документ Оквирни споразум П 12 - 07.06.2021
 Преузмите документ Изјаве П 12 - 07.06.2021
 Преузмите документ Оквирни споразум П 9 - 07.06.2021
 Преузмите документ Изјаве П 9 - 07.06.2021
 Преузмите документ Оквирни споразум П 11 - 07.06.2021
 Преузмите документ Изјаве П 11 - 07.06.2021
 Преузмите документ Обавештење наручиоцима 2 - 10.06.2021
 Преузмите документ BIGZ Обавештење - 28.06.2021
 Преузмите документ Оквирни споразум П 4 - 24.09.2021

 

НАБАВКА РАЧУНАРСКОГ МАТЕРИЈАЛА – ТОНЕРА, ОСИМ ЗА ТОНЕРЕ НАБАВЉЕНЕ НА ОСНОВУ ЦЈН КОЈА ЈЕ ПОКРЕНУТА У 2020. ГОДИНИ
(БРОЈ 1/2021)

 Преузмите документ Оквирни споразум П 1 - 21.05.2021
 Преузмите документ Оквирни споразум П 5 - 21.05.2021
 Преузмите документ Оквирни споразум П 3 - 21.05.2021
 Преузмите документ Оквирни споразум П 7 - 25.05.2021
 Преузмите документ Оквирни споразум П 8 - 25.05.2021
 Преузмите документ Оквирни споразум П 10 - 25.05.2021
 Преузмите документ Оквирни споразум П 11 - 25.05.2021
 Преузмите документ Оквирни споразум П 2 - 26.05.2021
 Преузмите документ Оквирни споразум П 4 - 26.05.2021
 Преузмите документ Оквирни споразум П 6 - 26.05.2021
 Преузмите документ Оквирни споразум П 9 - 26.05.2021
 Преузмите документ Оквирни споразум П 13 - 27.05.2021
 Преузмите документ Оквирни споразум П 12 - 27.05.2021
 Преузмите документ Обавештење наручиоцима - 04.06.2021
 Преузмите документ Измена и допуна оквиног споразума - Партија 3 - 19.10.2021

 

ПРУЖАЊЕ САНИТАРНИХ УСЛУГА И ДРУГИХ СРОДНИХ УСЛУГА ДЕЗИНФЕКЦИЈА, ДЕЗИНСЕКЦИЈА И ДЕРАТИЗАЦИЈА
(БРОЈ 12/2021)

 Преузмите документ Оквирни споразум - 29.04.2021
 Преузмите документ Измена I Оквирног споразума - 29.09.2021

 

НАБАВКА КАНЦЕЛАРИЈСКОГ НАМЕШТАЈА
(БРОЈ 7/2021)

 Преузмите документ Оквирни споразум П 1 - 28.04.2021
 Преузмите документ Оквирни споразум П 2 - 28.04.2021
 Преузмите документ ОБАВЕШТЕЊЕ ДОБАВЉАЧА О ПРОМЕНИ РАЧУНА- 14.07.2021
 Преузмите документ Измена I Оквирног споразума П 1 - 23.11.2021

 

НАБАВКА ПАПИРНЕ КОНФЕКЦИЈЕ
(БРОЈ 4/2021)

 Преузмите документ Оквирни споразум - 14.04.2021
 Преузмите документ Обавештење наручиоцима - 14.04.2021

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ОБЕЗБЕЂЕЊА (ФИЗИЧКО-ТЕХНИЧКО И ПРОТИВПОЖАРНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ)
(БРОЈ 6/2021)

 Преузмите документ Оквирни споразум П 16 - 08.04.2021
 Преузмите документ Оквирни споразум П 1 - 06.05.2021
 Преузмите документ Изјаве П 1 - 06.05.2021
 Преузмите документ Обавештење наручиоцима П 1 - 06.05.2021
 Преузмите документ Оквирни споразум П 2 - 06.05.2021
 Преузмите документ Изјаве П 2 - 06.05.2021
 Преузмите документ Обавештење наручиоцима П 2 - 06.05.2021
 Преузмите документ Оквирни споразум П 3 - 06.05.2021
 Преузмите документ Изјаве П 3 - 06.05.2021
 Преузмите документ Обавештење наручиоцима П 3 - 06.05.2021
 Преузмите документ Оквирни споразум П 4 - 06.05.2021
 Преузмите документ Изјаве П 4 - 06.05.2021
 Преузмите документ Обавештење наручиоцима П 4 - 06.05.2021
 Преузмите документ Оквирни споразум П 5 - 07.05.2021
 Преузмите документ Изјаве П 5 - 07.05.2021
 Преузмите документ Обавештење наручиоцима П 5 - 07.05.2021
 Преузмите документ Оквирни споразум П 6 - 07.05.2021
 Преузмите документ Изјаве П 6 - 07.05.2021
 Преузмите документ Обавештење наручиоцима П 6 - 07.05.2021
 Преузмите документ Оквирни споразум П 7 - 07.05.2021
 Преузмите документ Изјаве П 7 - 07.05.2021
 Преузмите документ Обавештење наручиоцима П 7 - 07.05.2021
 Преузмите документ Оквирни споразум П 8 - 07.05.2021
 Преузмите документ Изјаве П 8 - 07.05.2021
 Преузмите документ Обавештење наручиоцима П 8 - 07.05.2021
 Преузмите документ Оквирни споразум П 9 - 07.05.2021
 Преузмите документ Изјаве П 9 - 07.05.2021
 Преузмите документ Обавештење наручиоцима П 9 - 07.05.2021
 Преузмите документ Оквирни споразум П 10 - 07.05.2021
 Преузмите документ Изјаве П 10 - 07.05.2021
 Преузмите документ Обавештење наручиоцима П 10 - 07.05.2021
 Преузмите документ Оквирни споразум П 11 - 07.05.2021
 Преузмите документ Изјаве П 11 - 07.05.2021
 Преузмите документ Обавештење наручиоцима П 11 - 07.05.2021
 Преузмите документ Оквирни споразум П 12 - 07.05.2021
 Преузмите документ Изјаве П 12 - 07.05.2021
 Преузмите документ Обавештење наручиоцима П 12 - 07.05.2021
 Преузмите документ Оквирни споразум П 14 - 07.05.2021
 Преузмите документ Изјаве П 14 - 07.05.2021
 Преузмите документ Обавештење наручиоцима П 14 - 07.05.2021
 Преузмите документ Оквирни споразум П 17 - 07.05.2021
 Преузмите документ Изјаве П 17 - 07.05.2021
 Преузмите документ Обавештење наручиоцима П 17 - 07.05.2021
 Преузмите документ Оквирни споразум П 19 - 07.05.2021
 Преузмите документ Изјаве П 19 - 07.05.2021
 Преузмите документ Обавештење наручиоцима П 19 - 07.05.2021
 Преузмите документ Оквирни споразум П 13 - 07.05.2021
 Преузмите документ Изјаве П 13 - 07.05.2021
 Преузмите документ Оквирни споразум П 15 - 07.05.2021
 Преузмите документ Изјаве П 15 - 07.05.2021
 Преузмите документ Оквирни споразум П 18 - 07.05.2021
 Преузмите документ Изјаве П 18 - 07.05.2021
 Преузмите документ Обавештење наручиоцима П 18 - 07.05.2021
 Преузмите документ Измена оквирног споразума 1 - Партија 1 - 25.08.2021
 Преузмите документ Обавештење о промени пословног имена понуђача Trident protection services - 08.09.2021
 Преузмите документ Обавештење наручиоцима - 05.11.2021

 

 

* * *

 

ИЗВОД ИЗ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА ЦЕНТРАЛИЗОВАНИХ ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2020. ГОДИНУ

 Преузмите документ Извод из годишњег плана централизованих јавних набавки за 2020. годину - 23.10.2019.

 

РЕШЕЊЕ ВЛАДЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН ЦЕНТРАЛИЗОВАНИХ ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2020. ГОДИНУ

 Преузмите документ Решење Владе о давању сагласности на План централизованих јавних набавки за 2020. годину - 23.10.2019.
 Преузмите документ Решење Владе о давању сагласности на План централизованих јавних набавки за 2020. годину - 05.12.2019.

 

 

* * *

 

ПРЕТХОДНО ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА 2020. ГОДИНУ

 

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЈЕ НАБАВКА РАЧУНАРСКОГ МАТЕРИЈАЛА – ТОНЕРИ (осим за тонере набављене на основу цјн која је покренута у 2019. години)
(БРОЈ 1/2020)

 Преузмите документ Претходно обавештење

 

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЈЕ НАБАВКА РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ - ХАРДВЕР (чија појединачна вредност не прелази износ од 500.000,00 динара)
(БРОЈ 2/2020)

 Преузмите документ Претходно обавештење

 

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЈЕ НАБАВКА КАНЦЕЛАРИЈСКОГ НАМЕШТАЈА
(БРОЈ 3/2020)

 Преузмите документ Претходно обавештење

 

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЈЕ НАБАВКА ПРЕВОЗНИХ СРЕДСТАВА (уколико наручиоци прибаве сагласност у складу са важећим прописима
(БРОЈ 4/2020)

 Преузмите документ Претходно обавештење

 

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЈЕ НАБАВКА ЕЛЕКТРОНСКЕ КОМУКАЦИОНЕ УСЛУГЕ-МОБИЛНА ТЕЛЕФОНИЈА
(БРОЈ 5/2020)

 Преузмите документ Претходно обавештење

 

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЈЕ НАБАВКА УСЛУГА ОСИГУРАЊА ЗАПОСЛЕНИХ
(БРОЈ 6/2020)

 Преузмите документ Претходно обавештење

 

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЈЕ НАБАВКА УСЛУГА ОСИГУРАЊА ИМОВИНЕ
(БРОЈ 7/2020)

 Преузмите документ Претходно обавештење

 

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЈЕ НАБАВКА УСЛУГЕ ЧИШЋЕЊА ЗГРАДА
(БРОЈ 8/2020)

 Преузмите документ Претходно обавештење

 

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЈЕ НАБАВКА ЕЛЕКТРОНСКЕ КОМУНИКАЦИОНЕ УСЛУГЕ – УСЛУГА ПРЕНОСА ПУТЕМ ОПТИЧКИХ ВЛАКАНА
(БРОЈ 9/2020)

 Преузмите документ Претходно обавештење

 

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЈЕ НАБАВКА УСЛУГА ОДРЖАВАЊА И ПОПРАВКЕ (одржавање рачунарске опреме – рачунара, штампача и комуникационе опреме) – само за oпрему која није била предмет цјн у 2019. години или је набављена у 2019. години
(БРОЈ 10/2020)

 Преузмите документ Претходно обавештење

 

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЈЕ НАБАВКА ЕЛЕКТРОНСКЕ КОМУНИКАЦИОНЕ УСЛУГЕ - ИНТЕРНЕТ
(БРОЈ 11/2020)

 Преузмите документ Претходно обавештење

 

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЈЕ НАБАВКА УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА ВОЗИЛА
(БРОЈ 12/2020)

 Преузмите документ Претходно обавештење

 

* * *

 

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЗА 2020. ГОДИНУ

 

НАБАВКА ПРЕВОЗНИХ СРЕДСТАВА
(БРОЈ 18/2020)

 Преузмите документ Одлука о спровођењу преговарачког поступка - 28.01.2021
 Преузмите документ Одлука о закључењу оквирног споразума П 6 - 28.01.2021
 Преузмите документ Оквирни споразум П 6 - 28.01.2021
 Преузмите документ Каталог Фиат Дукато Л2Х2 - 28.01.2021

 

НАБАВКА ПРЕВОЗНИХ СРЕДСТАВА
(БРОЈ 16/2020)

 Преузмите документ Одлука о спровођењу поступка набавке - 23.12.2020
 Преузмите документ Одлука о закључењу оквирног споразума П 1 - 23.12.2020
 Преузмите документ Оквирни споразум П 1 - 23.12.2020
 Преузмите документ Каталог Нови Клио 5- 23.12.2020
 Преузмите документ Одлука о закључењу оквирног споразума П 7 - 23.12.2020
 Преузмите документ Оквирни споразум П 7 - 23.12.2020
 Преузмите документ Каталог Таленто - 23.12.2020
 Преузмите документ Одлука о закључењу оквирног споразума П 8 - 23.12.2020
 Преузмите документ Оквирни споразум П 8- 23.12.2020
 Преузмите документ Каталог Кадјар - 23.12.2020
 Преузмите документ Одлука о закључењу оквирног споразума П 2 - 24.12.2020
 Преузмите документ Оквирни споразум П 2- 24.12.2020
 Преузмите документ Каталог Шкода фабиа - 24.12.2020
 Преузмите документ Одлука о закључењу оквирног споразума П 4 - 24.12.2020
 Преузмите документ Оквирни споразум П 4- 24.12.2020
 Преузмите документ Каталог Октавиа А7 - 24.12.2020
 Преузмите документ Одлука о закључењу оквирног споразума П 5 - 24.12.2020
 Преузмите документ Оквирни споразум П 5- 24.12.2020
 Преузмите документ Каталог Шкода Суперб - 24.12.2020
 Преузмите документ Одлука о закључењу оквирног споразума П 3 - 24.12.2020
 Преузмите документ Оквирни споразум П 3- 24.12.2020
 Преузмите документ Каталог Шкода Фабиа - 24.12.2020
 Преузмите документ Измена оквирног споразума П 7 - 10.02.2021

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ЧИШЋЕЊА ЗГРАДА
(БРОЈ 17/2020)

 Преузмите документ Конкурсна документација - 25.06.2020
 Преузмите документ Одлука о закључењу оквирног споразума - 08.07.2020
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 11 - 28.07.2020
 Преузмите документ Оквирни споразум П 11 - 28.07.2020
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 6 - 28.07.2020
 Преузмите документ Оквирни споразум П 6 - 28.07.2020
 Преузмите документ Понуда - 28.07.2020
 Преузмите документ Документација - 28.07.2020
 Преузмите документ Изјава - 28.07.2020

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА ИМОВИНЕ
(БРОЈ 14/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 29.05.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 29.05.2020
 Преузмите документ Одлука о закључењу оквирног споразума - 14.07.2020
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 13 - 14.10.2020
 Преузмите документ Оквирни споразум П 13 - 14.10.2020
 Преузмите документ Документација - 14.10.2020
 Преузмите документ Понуда - 14.10.2020

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА – РАЧУНАРА, ШТАМПАЧА И КОМУНИКАЦИОНЕ ОПРЕМЕ (САМО ЗА ОПРЕМУ КОЈА НИЈЕ БИЛА ПРЕДМЕТ ЦЈН У 2019. ГОДИНИ ИЛИ ЈЕ НАБАВЉЕНА У 2019. ГОДИНИ)
(БРОЈ 15/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 26.05.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 26.05.2020
 Преузмите документ Одлука о закључењу оквирног споразума - 25.06.2020
 Преузмите документ Обавештење о обустави поступка за П 4 - 07.07.2020
 Преузмите документ Обавештење о обустави поступка за П 11 - 07.07.2020
 Преузмите документ Обавештење о обустави поступка за П 13 - 07.07.2020
 Преузмите документ Обавештење о обустави поступка за П 15 - 07.07.2020
 Преузмите документ Обавештење о обустави поступка за П 17 - 07.07.2020
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 14 - 20.07.2020
 Преузмите документ Оквирни споразум П 14 - 20.07.2020
 Преузмите документ Понуда ENEL PS - 20.07.2020
 Преузмите документ Документација - 21.07.2020

 

НАБАВКА РАЧУНАРСКОГ МАТЕРИЈАЛА – ТОНЕРА (ОСИМ ЗА ТОНЕРЕ НАБАВЉЕНЕ НА ОСНОВУ ЦЈН КОЈА ЈЕ ПОКРЕНУТА У 2019. ГОДИНИ)
(БРОЈ 13/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 21.05.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 21.05.2020
 Преузмите документ Одлука о закључењу оквирног споразума - 12.06.2020
 Преузмите документ Понуда Delfi kommerce - 23.06.2020
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 9 - 23.06.2020
 Преузмите документ Оквирни споразум П 9 - 23.06.2020
 Преузмите документ Документација - 23.06.2020
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 7 - 24.06.2020
 Преузмите документ Оквирни споразум П 7 - 24.06.2020

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ЧИШЋЕЊА ЗГРАДА
(БРОЈ 12/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 05.05.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 05.05.2020
 Преузмите документ Одлука о закључењу оквирног споразума - 09.06.2020
 Преузмите документ Обавештење о обустави поступка - 22.06.2020
 Преузмите документ Понуда Laniva - 24.06.2020
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 15 - 24.06.2020
 Преузмите документ Оквирни споразум П 15 - 24.06.2020
 Преузмите документ Документација - 24.06.2020

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА – РАЧУНАРА, ШТАМПАЧА И КОМУНИКАЦИОНЕ ОПРЕМЕ (САМО ЗА ОПРЕМУ КОЈА НИЈЕ БИЛА ПРЕДМЕТ ЦЈН У 2019. ГОДИНИ ИЛИ ЈЕ НАБАВЉЕНА У 2019. ГОДИНИ).
(БРОЈ 7/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 26.02.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација I део - 10.03.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација II део - 10.03.2020
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1 - 20.03.2020
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 2 - 25.03.2020
 Преузмите документ Одлука о закључењу оквирног споразума - 23.04.2020
 Преузмите документ Обавештење о обустави поступка П 4 - 06.05.2020
 Преузмите документ Обавештење о обустави поступка П 11 - 06.05.2020
 Преузмите документ Обавештење о обустави поступка П 13 - 06.05.2020
 Преузмите документ Обавештење о обустави поступка П 14 - 06.05.2020
 Преузмите документ Обавештење о обустави поступка П 15 - 06.05.2020
 Преузмите документ Обавештење о обустави поступка П 17 - 06.05.2020
 Преузмите документ Понуда Nepo system, Ewe comp - 14.05.2020
 Преузмите документ Понуда PONUDA Malex - 14.05.2020
 Преузмите документ Понуда Malex, Aigo, Pan computers, Informatika - 14.05.2020
 Преузмите документ Понуда Informatika - 14.05.2020
 Преузмите документ Понуда Biro print sistemi - 14.05.2020
 Преузмите документ Понуда Aigo, Saga - 14.05.2020
 Преузмите документ Понуда Aigo, Malex - 14.05.2020
 Преузмите документ Понуда Aigo, Kompjuter tehnika, tehnicom informatika i System one - 14.05.2020
 Преузмите документ Понуда Aigo, Saga, Kompjuter tehnika - 14.05.2020
 Преузмите документ Понуда Aigo, Tehnicom informatika - 14.05.2020
 Преузмите документ Понуда Aigo, Pan computers - 14.05.2020
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 12 - 15.05.2020
 Преузмите документ Оквирни споразум П 12 - 15.05.2020
 Преузмите документ Документација - 15.05.2020
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 21 - 15.05.2020
 Преузмите документ Оквирни споразум П 21 - 15.05.2020
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 20 - 15.05.2020
 Преузмите документ Оквирни споразум П 20 - 15.05.2020
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 10 - 15.05.2020
 Преузмите документ Оквирни споразум П 10 - 15.05.2020
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 7 - 15.05.2020
 Преузмите документ Оквирни споразум П 7 - 15.05.2020
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 5 - 15.05.2020
 Преузмите документ Оквирни споразум П 5 - 15.05.2020
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 3 - 15.05.2020
 Преузмите документ Оквирни споразум П 3 - 15.05.2020
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 2 - 15.05.2020
 Преузмите документ Оквирни споразум П 2 - 15.05.2020
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 8 - 18.05.2020
 Преузмите документ Оквирни споразум П 8 - 18.05.2020
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 16 - 18.05.2020
 Преузмите документ Оквирни споразум П 16 - 18.05.2020
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 9 - 19.05.2020
 Преузмите документ Оквирни споразум П 9 - 19.05.2020
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 1 - 26.05.2020
 Преузмите документ Оквирни споразум П 1 - 26.05.2020
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 6 - 26.05.2020
 Преузмите документ Оквирни споразум П 6 - 26.05.2020
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 18 - 26.05.2020
 Преузмите документ Оквирни споразум П 18 - 26.05.2020
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 19 - 26.05.2020
 Преузмите документ Оквирни споразум П 19 - 26.05.2020

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ЧИШЋЕЊА ЗГРАДА
(БРОЈ 5/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 26.02.2020
 Преузмите документ INVITATION TO BID - 26.02.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 26.02.2020
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1 - 28.02.2020
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 2 - 02.03.2020
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 3 - 09.03.2020
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 4 - 11.03.2020
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 5 - 12.03.2020
 Преузмите документ Одлука о закључењу оквирног споразума - 26.03.2020
 Преузмите документ Oбавештење о поднетом захтеву за заштиту права 1 - 03.04.2020
 Преузмите документ Oбавештење о поднетом захтеву за заштиту права 2 - 03.04.2020
 Преузмите документ Обавештење о обустави поступка П 6 - 21.04.2020
 Преузмите документ Обавештење о обустави поступка П 11 - 21.04.2020
 Преузмите документ Обавештење о обустави поступка П 12 - 21.04.2020
 Преузмите документ Обавештење о обустави поступка П 15 - 21.04.2020
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 4 - 23.04.2020
 Преузмите документ Оквирни споразум П 4 - 23.04.2020
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 7 - 23.04.2020
 Преузмите документ Оквирни споразум П 7 - 23.04.2020
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 13 - 23.04.2020
 Преузмите документ Оквирни споразум П 13 - 23.04.2020
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 1 - 23.04.2020
 Преузмите документ Оквирни споразум П 1 - 23.04.2020
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 5 - 23.04.2020
 Преузмите документ Оквирни споразум П 5 - 23.04.2020
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 9 - 23.04.2020
 Преузмите документ Оквирни споразум П 9 - 23.04.2020
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 10 - 23.04.2020
 Преузмите документ Оквирни споразум П 10 - 23.04.2020
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 16 - 23.04.2020
 Преузмите документ Оквирни споразум П 16 - 23.04.2020
 Преузмите документ Понуда KROL HOUSKEEPING - 23.04.2020
 Преузмите документ Понуда Grupa COOPSERVICE BMk - 23.04.2020
 Преузмите документ Понуда GOOD HAUSE - 23.04.2020
 Преузмите документ Понуда EMPORIO TEAM i TELUS - 23.04.2020
 Преузмите документ Понуда EMPORIO TEAM i DIPOS - 23.04.2020
 Преузмите документ Понуда EMPORIO TEAM - 23.04.2020
 Преузмите документ Понуда COOPSERVICE BMK - 23.04.2020
 Преузмите документ Понуда ATALIAN - 23.04.2020
 Преузмите документ Допуна понуде - 06.05.2020
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 2 - 28.04.2020
 Преузмите документ Оквирни споразум П 2 - 28.04.2020
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 14 - 28.04.2020
 Преузмите документ Оквирни споразум П 14 - 28.04.2020
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 3 - 04.05.2020
 Преузмите документ Оквирни споразум П 3 - 04.05.2020
 Преузмите документ Измена Оквирног споразума П 3 - 05.08.2020
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 8 - 06.05.2020
 Преузмите документ Оквирни споразум П 8 - 06.05.2020
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П 1 - 25.06.2020
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору 2 П 1 - 11.06.2021
 Преузмите документ Измена 1. оквирног споразума - Партија 1 - 14.09.2021

 

НАБАВКА КАНЦЕЛАРИЈСКОГ НАМЕШТАЈА
(БРОЈ 10/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 26.02.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 26.02.2020
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1 - 12.03.2020
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 2 - 16.03.2020
 Преузмите документ Одлука о закључењу оквирног споразума - 20.03.2020
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 1 - 06.04.2020
 Преузмите документ Оквирни споразум П 1 - 06.04.2020
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 2 - 06.04.2020
 Преузмите документ Оквирни споразум П 2 - 06.04.2020
 Преузмите документ Документација - 06.04.2020
 Преузмите документ Понуда GAJ INŽ.I MATIS - 13.04.2020
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П 1 - 13.01.2021

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА ЗАПОСЛЕНИХ И ДРУГИХ ЛИЦА
(БРОЈ 11/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 19.02.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 19.02.2020
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1 - 27.02.2020
 Преузмите документ Одлука о закључењу оквирног споразума - 17.03.2020
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 3 - 07.04.2020
 Преузмите документ Оквирни споразум П 3 - 07.04.2020
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 1 - 09.04.2020
 Преузмите документ Оквирни споразум П 1 - 09.04.2020
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 2 - 09.04.2020
 Преузмите документ Оквирни споразум П 2 - 09.04.2020
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 4 - 09.04.2020
 Преузмите документ Оквирни споразум П 4 - 09.04.2020
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 5 - 09.04.2020
 Преузмите документ Оквирни споразум П 5 - 09.04.2020
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 6 - 09.04.2020
 Преузмите документ Оквирни споразум П 6 - 09.04.2020
 Преузмите документ Документација - 13.04.2020
 Преузмите документ Понуда GENERALI - 13.04.2020
 Преузмите документ Понуда DDOR - 13.04.2020
 Преузмите документ Понуда WIENER - 13.04.2020
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П 1 - 01.02.2021
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П 2 - 01.02.2021

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА ВОЗИЛА
(БРОЈ 6/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 19.02.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 19.02.2020
 Преузмите документ Одлука о закључењу оквирног споразума - 16.03.2020
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 1 - 01.04.2020
 Преузмите документ Оквирни споразум први део П 1 - 01.04.2020
 Преузмите документ Оквирни споразум други део П 1 - 01.04.2020
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 2 - 01.04.2020
 Преузмите документ Оквирни споразум П 2 - 01.04.2020
 Преузмите документ Документација - 01.04.2020
 Преузмите документ Понуда DONAV OSIGURANJE - 13.04.2020
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П 1 - 19.11.2020
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П 2 - 19.11.2020
 Преузмите документ Обавештење наручиоцима - 10.12.2020

 

НАБАВКА ЕЛЕКТРОНСКИХ КОМУНИКАЦИОНИХ УСЛУГА - УСЛУГЕ ПРЕНОСА ПУТЕМ ОПТИЧКИХ ВЛАКАНА
(БРОЈ 8/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 18.02.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 18.02.2020
 Преузмите документ Одлука о закључењу оквирног споразума - 01.04.2020
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 1 - 13.05.2020
 Преузмите документ Оквирни споразум П 1 - 13.05.2020
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 2 - 13.05.2020
 Преузмите документ Оквирни споразум П 2 - 13.05.2020
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 3 - 13.05.2020
 Преузмите документ Оквирни споразум П 3 - 13.05.2020
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 4 - 13.05.2020
 Преузмите документ Оквирни споразум П 4 - 13.05.2020
 Преузмите документ Документација - 13.05.2020
 Преузмите документ Понуда ORION Telekom - 13.05.2020
 Преузмите документ Понуда Telekom Srbija - 14.05.2020
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 5 - 20.05.2020
 Преузмите документ Оквирни споразум П 5 - 20.05.2020

 

НАБАВКА ЕЛЕКТРОНСКИХ КОМУНИКАЦИОНИХ УСЛУГА - ИНТЕРНЕТ
(БРОЈ 3/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 18.02.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 18.02.2020
 Преузмите документ Измена конкурсне документације 1 - 27.02.2020
 Преузмите документ Измена конкурсне документације 2 - 04.03.2020
 Преузмите документ Одлука о закључењу оквирног споразума - 26.03.2020
 Преузмите документ Понуда Telekom - 21.05.2020
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму - 21.05.2020
 Преузмите документ Оквирни споразум - 21.05.2020
 Преузмите документ Документација - 21.05.2020
 Преузмите документ Измена I оквирног споразума - 18.10.2021

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА ИМОВИНЕ
(БРОЈ 9/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 13.02.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 13.02.2020
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1 - 21.02.2020
 Преузмите документ Измена конкурсне документације 1 - 21.02.2020
 Преузмите документ Измена конкурсне документације 2 - 25.02.2020
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 2 - 26.02.2020
 Преузмите документ Измена конкурсне документације 3 - 27.02.2020
 Преузмите документ Обавештење о продужењу рока - 27.02.2020
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 3 - 27.02.2020
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 4 - 02.03.2020
 Преузмите документ Измена конкурсне документације 4 - 02.03.2020
 Преузмите документ Обавештење о продужењу рока 2 - 02.03.2020
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 5 - 09.03.2020
 Преузмите документ Измена конкурсне документације 5 - 09.03.2020
 Преузмите документ Одлука о закључењу оквирног споразума - 02.04.2020
 Преузмите документ Обавештење о обустави поступка П 13 - 14.04.2020
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 2 - 07.05.2020
 Преузмите документ Оквирни споразум П 2 - 07.05.2020
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 4 - 11.05.2020
 Преузмите документ Оквирни споразум П 4 - 11.05.2020
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 11 - 11.05.2020
 Преузмите документ Оквирни споразум П 11 - 11.05.2020
 Преузмите документ Документација - 11.05.2020
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 6 - 12.05.2020
 Преузмите документ Оквирни споразум П 6 - 12.05.2020
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 10 - 12.05.2020
 Преузмите документ Оквирни споразум П 10 - 12.05.2020
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 15 - 12.05.2020
 Преузмите документ Оквирни споразум П 15 - 12.05.2020
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 16 - 12.05.2020
 Преузмите документ Оквирни споразум П 16 - 12.05.2020
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 17 - 12.05.2020
 Преузмите документ Оквирни споразум П 17 - 12.05.2020
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 18 - 12.05.2020
 Преузмите документ Оквирни споразум П 18 - 12.05.2020
 Преузмите документ Понуда WIENER STADTISCHE OSIGURANJE - 14.05.2020
 Преузмите документ Понуда UNIQA OSIGURANJE - 14.05.2020
 Преузмите документ Понуда GENERALI OSIGURANJE - 14.05.2020
 Преузмите документ Понуда DUNAV OSIGURANJE - 14.05.2020
 Преузмите документ Понуда AMS OSIGURANJE - 14.05.2020
 Преузмите документ Понуда DDOR NOVI SAD OSIGURANJE - 14.05.2020
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 1 - 14.05.2020
 Преузмите документ Оквирни споразум П 1 - 14.05.2020
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 5 - 14.05.2020
 Преузмите документ Оквирни споразум П 5 - 14.05.2020
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 8 - 14.05.2020
 Преузмите документ Оквирни споразум П 8 - 14.05.2020
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 14 - 14.05.2020
 Преузмите документ Оквирни споразум П 14 - 14.05.2020
 Преузмите документ Измена оквирног споразума П 6 - 18.05.2020
 Преузмите документ Измена оквирног споразума П 10 - 18.05.2020
 Преузмите документ Измена оквирног споразума П 15 - 18.05.2020
 Преузмите документ Измена оквирног споразума П 16 - 18.05.2020
 Преузмите документ Измена оквирног споразума П 17 - 18.05.2020
 Преузмите документ Измена оквирног споразума П 18 - 18.05.2020
 Преузмите документ Измена оквирног споразума П 4 - 19.05.2020
 Преузмите документ Измена оквирног споразума П 11 - 19.05.2020
 Преузмите документ Измена оквирног споразума П 2- 21.05.2020
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 3 - 21.05.2020
 Преузмите документ Оквирни споразум П 3 - 21.05.2020
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 7 - 21.05.2020
 Преузмите документ Оквирни споразум П 7 - 21.05.2020
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 9 - 21.05.2020
 Преузмите документ Оквирни споразум П 9 - 21.05.2020
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 12 - 26.05.2020
 Преузмите документ Оквирни споразум П 12 - 26.05.2020
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П 4 - 01.10.2020
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П 1 - 11.12.2020
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П 5 - 11.12.2020
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П 3 - 16.12.2020

 

НАБАВКА УСЛУГА МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ
(БРОЈ 4/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 10.02.2020
 Преузмите документ INVITATION TO BID - 10.02.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 10.02.2020
 Преузмите документ Одлука о закључењу оквирног споразума - 09.03.2020
 Преузмите документ Понуда Telekom - 20.05.2020
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму - 20.05.2020
 Преузмите документ Оквирни споразум - 20.05.2020
 Преузмите документ Измена Оквирног споразума - 15.04.2021
 Преузмите документ Документација - 20.05.2020
 Преузмите документ Изјава - 20.05.2020
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 18.09.2020
 Преузмите документ Измена и допуна Оквирног споразума II - 24.09.2021
 Преузмите документ Измена и допуна Оквирног споразума III - 05.10.2021

 

НАБАВКА РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ - ХАРДВЕР (ЧИЈА ПОЈЕДИНАЧНА ВРЕДНОСТ НЕ ПРЕЛАЗИ ИЗНОС ОД 500.000,00 ДИНАРА)
(БРОЈ 2/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 05.02.2020
 Преузмите документ INVITATION TO BID - 05.02.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 05.02.2020
 Преузмите документ Измена конкурсне документације 1 - 20.02.2020
 Преузмите документ Обавештење о продужењу рока 1 - 20.02.2020
 Преузмите документ Измена конкурсне документације 2 - 27.02.2020
 Преузмите документ Обавештење о продужењу рока 2 - 27.02.2020
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1 - 27.02.2020
 Преузмите документ Обавештење о продужењу рока 3 - 05.03.2020
 Преузмите документ Позив за подношење понуде - измена - 06.02.2020
 Преузмите документ INVITATION TO BID - измена - 06.02.2020
 Преузмите документ Измена конкурсне документације 3 - 06.06.2020
 Преузмите документ Одлука о закључењу оквирног споразума - 23.03.2020
 Преузмите документ Понуда OBLAK TEHNOLOGIJE - 23.04.2020
 Преузмите документ Понуда Grupa ITS NETWORK - 23.04.2020
 Преузмите документ Понуда Grupa INFORMATIKA i SYSTEM ONE - 23.04.2020
 Преузмите документ Понуда Grupa INFORMATIKA i KOMPJUTER TEHNIKA - 23.04.2020
 Преузмите документ Понуда Grupa INFORMATIKA i AIGO - 23.04.2020
 Преузмите документ Понуда Grupa AIGO i ENEL - 23.04.2020
 Преузмите документ Понуда DIGITRON IST - 23.04.2020
 Преузмите документ Понуда BIRO PRINT SISTEMI - 23.04.2020
 Преузмите документ Понуда AIGO - 23.04.2020
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 36 - 23.04.2020
 Преузмите документ Оквирни споразум П 36 - 23.04.2020
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 35 - 23.04.2020
 Преузмите документ Оквирни споразум П 35 - 23.04.2020
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 34 - 23.04.2020
 Преузмите документ Оквирни споразум П 34 - 23.04.2020
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 33 - 23.04.2020
 Преузмите документ Оквирни споразум П 33 - 23.04.2020
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 32 - 23.04.2020
 Преузмите документ Оквирни споразум П 32 - 23.04.2020
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 27 - 23.04.2020
 Преузмите документ Оквирни споразум П 27 - 23.04.2020
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 26 - 23.04.2020
 Преузмите документ Оквирни споразум П 26 - 23.04.2020
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 15 - 23.04.2020
 Преузмите документ Оквирни споразум П 15 - 23.04.2020
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 17 - 23.04.2020
 Преузмите документ Оквирни споразум П 17 - 23.04.2020
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 19 - 23.04.2020
 Преузмите документ Оквирни споразум П 19 - 23.04.2020
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 20 - 23.04.2020
 Преузмите документ Оквирни споразум П 20 - 23.04.2020
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 25 - 23.04.2020
 Преузмите документ Оквирни споразум П 25 - 23.04.2020
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 3 - 23.04.2020
 Преузмите документ Оквирни споразум П 3 - 23.04.2020
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 13 - 23.04.2020
 Преузмите документ Оквирни споразум П 13 - 23.04.2020
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 14 - 23.04.2020
 Преузмите документ Оквирни споразум П 14 - 23.04.2020
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 29 - 24.04.2020
 Преузмите документ Оквирни споразум П 29 - 24.04.2020
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 16 - 24.04.2020
 Преузмите документ Оквирни споразум П 16 - 24.04.2020
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 18 - 24.04.2020
 Преузмите документ Оквирни споразум П 18 - 24.04.2020
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 11 - 24.04.2020
 Преузмите документ Оквирни споразум П 11 - 24.04.2020
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 4 - 24.04.2020
 Преузмите документ Оквирни споразум П 4 - 24.04.2020
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 5 - 24.04.2020
 Преузмите документ Оквирни споразум П 5 - 24.04.2020
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 6 - 24.04.2020
 Преузмите документ Оквирни споразум П 6 - 24.04.2020
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 7 - 24.04.2020
 Преузмите документ Оквирни споразум П 7 - 24.04.2020
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 8 - 24.04.2020
 Преузмите документ Оквирни споразум П 8 - 24.04.2020
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 9 - 24.04.2020
 Преузмите документ Оквирни споразум П 9 - 24.04.2020
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 10 - 24.04.2020
 Преузмите документ Оквирни споразум П 10 - 24.04.2020
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 30 - 24.04.2020
 Преузмите документ Оквирни споразум П 30 - 24.04.2020
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 31 - 24.04.2020
 Преузмите документ Оквирни споразум П 31 - 24.04.2020
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 21 - 28.04.2020
 Преузмите документ Оквирни споразум П 21 - 28.04.2020
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 22 - 28.04.2020
 Преузмите документ Оквирни споразум П 22 - 28.04.2020
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 23 - 28.04.2020
 Преузмите документ Оквирни споразум П 23 - 28.04.2020
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 24 - 28.04.2020
 Преузмите документ Оквирни споразум П 24 - 28.04.2020
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 28 - 28.04.2020
 Преузмите документ Оквирни споразум П 28 - 28.04.2020
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 1 - 29.04.2020
 Преузмите документ Оквирни споразум П 1 - 29.04.2020
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 2 - 29.04.2020
 Преузмите документ Оквирни споразум П 2 - 29.04.2020
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 12 - 29.04.2020
 Преузмите документ Оквирни споразум П 12 - 29.04.2020
 Преузмите документ Понуда Comtrade System Integration i Tehnicom informatika - 21.05.2020
 Преузмите документ Измена конкурсне документације 1 за П 24- 29.05.2020
 Преузмите документ Измена оквирног споразума 1 за П 13 - 09.06.2020
 Преузмите документ Измена оквирног споразума 2 за П 13 - 19.06.2020

 

НАБАВКА РАЧУНАРСКОГ МАТЕРИЈАЛА – ТОНЕРА, ОСИМ ЗА ТОНЕРЕ НАБАВЉЕНЕ НА ОСНОВУ ЦЈН КОЈА ЈЕ ПОКРЕНУТА У 2019. ГОДИНИ
(БРОЈ 1/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 03.02.2020
 Преузмите документ INVITATION TO BID - 03.02.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 03.02.2020
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1 - 07.02.2020
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 2 - 18.02.2020
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 3 - 19.02.2020
 Преузмите документ Измена конкурсне документације 1 - 19.02.2020
 Преузмите документ Обавештење о продужењу рока - 19.02.2020
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 4 - 24.02.2020
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 5 - 24.02.2020
 Преузмите документ Одлука о закључењу оквирног споразума - 10.03.2020
 Преузмите документ Oбавештење о поднетом захтеву за заштиту права - 19.03.2020
 Преузмите документ Допуна обавештења о поднетом захтеву за заштиту права - 19.03.2020
 Преузмите документ Одлука о обустави поступка за Партију 7 - 23.03.2020
 Преузмите документ Одлука о обустави поступка за Партију 9 - 23.03.2020
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 11 - 02.04.2020
 Преузмите документ Оквирни споразум П 11 - 02.04.2020
 Преузмите документ Документација - 02.04.2020
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 2 - 07.04.2020
 Преузмите документ Оквирни споразум П 2 - 07.04.2020
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 4 - 07.04.2020
 Преузмите документ Оквирни споразум П 4 - 07.04.2020
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 3 - 07.04.2020
 Преузмите документ Оквирни споразум П 3 - 07.04.2020
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 5 - 07.04.2020
 Преузмите документ Оквирни споразум П 5 - 07.04.2020
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 6 - 07.04.2020
 Преузмите документ Оквирни споразум П 6 - 07.04.2020
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 10 - 07.04.2020
 Преузмите документ Оквирни споразум П 10 - 07.04.2020
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 1 - 07.04.2020
 Преузмите документ Оквирни споразум П 1 - 07.04.2020
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 12 - 07.04.2020
 Преузмите документ Оквирни споразум П 12 - 07.04.2020
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 8 - 08.04.2020
 Преузмите документ Оквирни споразум П 8 - 08.04.2020
 Преузмите документ Понуда OBLAK - 14.05.2020
 Преузмите документ Понуда PONUDA AIGO BS - 14.05.2020
 Преузмите документ Понуда IVADJO - 14.05.2020
 Преузмите документ Понуда ITS NETWORK - 14.05.2020
 Преузмите документ Понуда INFORMATIKA - 14.05.2020
 Преузмите документ Понуда I&D COM- 14.05.2020
 Преузмите документ Понуда DIGITRON - 14.05.2020
 Преузмите документ Понуда DELFI - 14.05.2020
 Преузмите документ Понуда BIROTEHNIKA - 14.05.2020

 

 

* * *

 

 

ИЗВОД ИЗ ПЛАНА ЦЕНТРАЛИЗОВАНИХ ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2018 ГОДИНУ

 Преузмите документ Извод из Годишњег плана централизованих јавних набавки за 2018. годину - 17.11.2017.
 Преузмите документ Решење Владе о давању сагласности на план. - 17.11.2017.

 

ИЗВОД ИЗ ПЛАНА ЦЕНТРАЛИЗОВАНИХ ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2019 ГОДИНУ

 Преузмите документ Извод из Годишњег плана централизованих јавних набавки за 2019. годину - 31.10.2018.
 Преузмите документ Решење Владе о давању сагласности на план. - 31.10.2018.

 

 

* * *

 

ПРЕТХОДНО ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА 2019. ГОДИНУ

 

НАБАВКА КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА
(БРОЈ 1/2019)

 Преузмите документ Претходно обавештење

 

НАБАВКА РАЧУНАРСКОГ МАТЕРИЈАЛА – ТОНЕРА (ОСИМ ЗА ТОНЕРЕ НАБАВЉЕНЕ НА ОСНОВУ ЦЕНТРАЛИЗОВАНЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ КОЈА ЈЕ ПОКРЕНУТА У 2018. ГОДИНИ)
(БРОЈ 2/2019)

 Преузмите документ Претходно обавештење

 

НАБАВКА ГОРИВА И МАЗИВА
(БРОЈ 3/2019)

 Преузмите документ Претходно обавештење

 

НАБАВКЕ ЈЕ НАБАВКА ПРЕВОЗНИХ СРЕДСТАВА (УКОЛИКО НАРУЧИОЦИ ПРИБАВЕ САГЛАСНОСТ У СКЛАДУ СА ВАЖЕЋИМ ПРОПИСИМА)
(БРОЈ 4/2019)

 Преузмите документ Претходно обавештење

 

НАБАВКА РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ - ХАРДВЕР ЧИЈА ПОЈЕДИНАЧНА ВРЕДНОСТ НЕ ПРЕЛАЗИ ИЗНОС ОД 500.000,00 ДИНАРА
(БРОЈ 5/2019)

 Преузмите документ Претходно обавештење

 

НАБАВКА РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ – ХАРДВЕР ЧИЈА ПОЈЕДИНАЧНА ВРЕДНОСТ ПРЕЛАЗИ ИЗНОС ОД 500.000,00 ДИНАРА
(БРОЈ 6/2019)

 Преузмите документ Претходно обавештење

 

НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ
(БРОЈ 7/2019 )

 Преузмите документ Претходно обавештење

 

НАБАВКА ПАПИРНЕ КОНФЕКЦИЈЕ
(БРОЈ 8/2019)

 Преузмите документ Претходно обавештење

 

НАБАВКА КАНЦЕЛАРИЈСКОГ НАМЕШТАЈА
(БРОЈ 9/2019)

 Преузмите документ Претходно обавештење

 

НАБАВКА САНИТАРНИХ УСЛУГА И ДРУГЕ СРОДНЕ УСЛУГЕ (ДЕЗИНФЕКЦИЈА, ДЕЗИНСЕКЦИЈА И ДЕРАТИЗАЦИЈА)
(БРОЈ 10/2019)

 Преузмите документ Претходно обавештење

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА И ПОПРАВКЕ (ОДРЖАВАЊЕ РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ – РАЧУНАРА, ШТАМПАЧА И КОМУНИКАЦИОНЕ ОПРЕМЕ), САМО ЗА ОПРЕМУ КОЈА НИЈЕ БИЛА ПРЕДМЕТ ЦЕНТРАЛИЗОВАНЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ У 2018. ГОДИНИ ИЛИ ЈЕ НАБАВЉЕНА У 2018. ГОДИНИ
(БРОЈ 11/2019)

 Преузмите документ Претходно обавештење

 

НАБАВКА ЕЛЕКТРОНСКЕ КОМУНИКАЦИОНЕ УСЛУГЕ - УСЛУГА ПРЕНОСА ПУТЕМ ОПТИЧКИХ ВЛАКАНА
(БРОЈ 12/2019)

 Преузмите документ Претходно обавештење

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ОБЕЗБЕЂЕЊА (ФИЗИЧКО-ТЕХНИЧКО И ПРОТИВПОЖАРНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ОБЈЕКАТА)
(БРОЈ 13/2019)

 Преузмите документ Претходно обавештење

 

* * *

 

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЗА 2019. ГОДИНУ

 

НАБАВКА РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ - ХАРДВЕР (ЧИЈА ПОЈЕДИНАЧНА ВРЕДНОСТ ПРЕЛАЗИ ИЗНОС ОД 500.000,00 ДИНАРА).
(БРОЈ 21/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 21.11.2019
 Преузмите документ Конкурсна документација - 21.11.2019
 Преузмите документ Одлука о закљученом оквирном споразуму - 16.12.2019
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 1 - 08.01.2020
 Преузмите документ Оквирни споразум П 1 - 08.01.2020
 Преузмите документ Обавештење П 1 - 09.01.2020
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 2 - 08.01.2020
 Преузмите документ Оквирни споразум П 2 - 08.01.2020
 Преузмите документ Обавештење П 2 - 09.01.2020
 Преузмите документ Понуда AIGO BUSINESS SYSTEM - 08.01.2020
 Преузмите документ Документација - 08.01.2020

 

НАБАВКА ПРЕВОЗНИХ СРЕДСТАВА
(БРОЈ 20/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 26.08.2019
 Преузмите документ Конкурсна документација - 26.08.2019
 Преузмите документ Одлука о закљученом оквирном споразуму - 19.09.2019
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму - 30.09.2019
 Преузмите документ Оквирни споразум - 30.09.2019
 Преузмите документ Понуда AUTOČAČAK - 30.09.2019
 Преузмите документ Документација - 30.09.2019

 

НАБАВКА ПРЕВОЗНИХ СРЕДСТАВА
(БРОЈ 19/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 02.08.2019
 Преузмите документ Конкурсна документација - 02.08.2019
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1 - 19.08.2019
 Преузмите документ Обавештење о продужењу рока - 19.08.2019
 Преузмите документ Одлука о закљученом оквирном споразуму - 05.09.2019
 Преузмите документ Документација за закључење уговора - 24.09.2019
 Преузмите документ Понуде понуђача AUTO ČAČAK и AUTO KUĆA KOMPRESOR - 24.09.2019
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 4 - 24.09.2019
 Преузмите документ Оквирни споразум П 4 - 24.09.2019
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 1 - 30.09.2019
 Преузмите документ Оквирни споразум П 1 - 30.09.2019
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 2 - 30.09.2019
 Преузмите документ Оквирни споразум П 2 - 30.09.2019
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 3 - 30.09.2019
 Преузмите документ Оквирни споразум П 3 - 30.09.2019

 

НАБАВКА ПРЕВОЗНИХ СРЕДСТАВА- ПАРТИЈА 5- ПУТНИЧКО ВОЗИЛО РАДНЕ ЗАПРЕМИНЕ ДО-2000 CM³, СНАГЕ МИН. 150KW
(БРОЈ 18/2019)

 Преузмите документ Конкурсна документација - 29.07.2019
 Преузмите документ Одлука о закљученом оквирном споразуму - 08.08.2019
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму - 13.08.2019
 Преузмите документ Оквирни споразум П 3 - 13.08.2019
 Преузмите документ Понуда AUTOKOMERC - 13.08.2019
 Преузмите документ Документација - 13.08.2019
 Преузмите документ Изјава - 13.08.2019
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм уговору - 22.08.2019

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА – РАЧУНАРА, ШТАМПАЧА И КОМУНИКАЦИОНЕ ОПРЕМЕ (САМО ЗА ОПРЕМУ КОЈА НИЈЕ БИЛА ПРЕДМЕТ ЦЈН У 2018. ГОДИНИ ИЛИ ЈЕ НАБАВЉЕНА У 2018. ГОДИНИ)
(БРОЈ 17/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 18.07.2019
 Преузмите документ Конкурсна документација - 18.07.2019
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1 - 24.07.2019
 Преузмите документ Одлука о закљученом оквирном споразуму - 16.08.2019
 Преузмите документ Обавештење о обустави поступка за П 4 - 27.08.2019
 Преузмите документ Обавештење о обустави поступка за П 4.1 - 27.08.2019
 Преузмите документ Обавештење о обустави поступка за П 11 - 27.08.2019
 Преузмите документ Обавештење о обустави поступка за П 14 - 27.08.2019
 Преузмите документ Обавештење о обустави поступка за П 26 - 27.08.2019
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 15 - 12.09.2019
 Преузмите документ Оквирни споразум П 15 - 12.09.2019
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 23 - 12.09.2019
 Преузмите документ Оквирни споразум П 23 - 12.09.2019
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 28 - 12.09.2019
 Преузмите документ Оквирни споразум П 28 - 12.09.2019
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 29 - 12.09.2019
 Преузмите документ Оквирни споразум П 29 - 12.09.2019
 Преузмите документ Документација - 12.09.2019
 Преузмите документ Понуда Enel PS - 12.09.2019
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П 28 - 02.03.2020
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П 29 - 02.03.2020
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П 15 - 02.03.2020
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору 2 П 28 - 21.04.2021
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору 2 П 15 - 21.04.2021

 

НАБАВКА РАЧУНАРСКОГ МАТЕРИЈАЛА – ТОНЕРА (ОСИМ ЗА ТОНЕРЕ НАБАВЉЕНЕ НА ОСНОВУ ЦЈН КОЈА ЈЕ ПОКРЕНУТА У 2018. ГОДИНИ)
(БРОЈ 16/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 05.07.2019
 Преузмите документ Конкурсна документација - 05.07.2019
 Преузмите документ Одлука о закљученом оквирном споразуму - 05.08.2019
 Преузмите документ Обавештење о обустави поступка за П 7 - 16.08.2019
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 9 - 29.08.2019
 Преузмите документ Оквирни споразум П 9 - 29.08.2019
 Преузмите документ Документација - 29.08.2019
 Преузмите документ Понуда DELFI commerce - 29.08.2019

 

НАБАВКА РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ - ХАРДВЕР (ЧИЈА ПОЈЕДИНАЧНА ВРЕДНОСТ НЕ ПРЕЛАЗИ ИЗНОС ОД 500.000,00 ДИНАРА)
(БРОЈ 15/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 04.07.2019
 Преузмите документ INVITATION TO BID - 04.07.2019
 Преузмите документ Конкурсна документација - 04.07.2019
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1 - 15.07.2019
 Преузмите документ Одлука о закљученом оквирном споразуму - 05.08.2019
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 2 - 26.08.2019
 Преузмите документ Оквирни споразум П 2 - 26.08.2019
 Преузмите документ Документаија - 26.08.2019
 Преузмите документ Понуда SAGA - 26.08.2019
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 3 - 28.08.2019
 Преузмите документ Оквирни споразум П 3 - 28.08.2019
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 4 - 28.08.2019
 Преузмите документ Оквирни споразум П 4 - 28.08.2019
 Преузмите документ Понуда AIGO BS - 28.08.2019
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 1 - 02.09.2019
 Преузмите документ Оквирни споразум П 1 - 02.09.2019
 Преузмите документ Понуда COMTRADE - 02.09.2019

 

НАБАВКА ПРЕВОЗНИХ СРЕДСТАВА
(БРОЈ 14/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 07.06.2019
 Преузмите документ Конкурсна документација - 07.06.2019
 Преузмите документ Обавештење о продужењу рока за достављање понуда- 21.06.2019
 Преузмите документ Одлука о закљученом оквирном споразуму - 11.07.2019
 Преузмите документ Документација за закључење уговора - 17.07.2019
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 2 - 17.07.2019
 Преузмите документ Оквирни споразум П 2 - 17.07.2019
 Преузмите документ Понуда AUTO KUCA KOMPRESOR - 17.07.2019
 Преузмите документ Одлука о измени Oдлуке о закључењу оквирног споразума - 18.07.2019
 Преузмите документ Обавештење о обустави поступка П 5 - 22.07.2019
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 3 - 22.07.2019
 Преузмите документ Оквирни споразум П 3 - 22.07.2019
 Преузмите документ Понуда први део PORSCHE SCG - 22.07.2019
 Преузмите документ Понуда други део PORSCHE SCG - 22.07.2019
 Преузмите документ Каталог PORSCHE SCG - 22.07.2019
 Преузмите документ Понуда AUTO CACAK - 22.07.2019
 Преузмите документ Каталог 1 AUTO CACAK - 22.07.2019
 Преузмите документ Каталог 2 AUTO CACAK - 22.07.2019
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 1 - 31.07.2019
 Преузмите документ Оквирни споразум П 1 - 31.07.2019
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 4 - 31.07.2019
 Преузмите документ Оквирни споразум П 4 - 31.07.2019

 

НАБАВКА КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА
(БРОЈ 13/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 29.05.2019
 Преузмите документ Конкурсна документација - 29.05.2019
 Преузмите документ Одлука о закљученом оквирном споразуму - 20.06.2019
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 3 - 28.06.2019
 Преузмите документ Оквирни споразум П 3 - 28.06.2019
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 16 - 28.06.2019
 Преузмите документ Оквирни споразум П 16 - 28.06.2019
 Preuzmite dokument Понуда POLI BIRO - 28.06.2019
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П 3 - 21.08.2019
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П 16 - 18.02.2020
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П 3 - 28.08.2020
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П 16 - 25.02.2021

 

ОДРЖАВАЊА РАЧУНАРСКЕ И КОМУНИКАЦИОНЕ ОПРЕМЕ И ШТАМПАЧА
(БРОЈ 8/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 25.04.2019
 Преузмите документ INVITATION TO BID - 25.04.2019
 Преузмите документ Конкурсна документација 1 - 25.04.2019
 Преузмите документ Конкурсна документација 2 - 25.04.2019
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1 - 08.05.2019
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 2 - 10.05.2019
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 3 - 13.05.2019
 Преузмите документ Обавештење заинтересованим лицима - 13.05.2019
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 4 - 14.05.2019
 Преузмите документ Измена конкурсне документације 1- 14.05.2019
 Преузмите документ Обавештење о продужењу рока за достављање понуда- 14.05.2019
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 5 - 14.05.2019
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 6 - 14.05.2019
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 7 - 16.05.2019
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 8 - 20.05.2019
 Преузмите документ Одлука о закљученом оквирном споразуму - 11.06.2019
 Преузмите документ Обавештење о обустави поступка за П 4 - 24.06.2019
 Преузмите документ Обавештење о обустави поступка за П 11 - 24.06.2019
 Преузмите документ Обавештење о обустави поступка за П 14 - 24.06.2019
 Преузмите документ Обавештење о обустави поступка за П 15 - 24.06.2019
 Преузмите документ Обавештење о обустави поступка за П 23 - 24.06.2019
 Преузмите документ Обавештење о обустави поступка за П 26 - 24.06.2019
 Преузмите документ Обавештење о обустави поступка за П 28 - 24.06.2019
 Преузмите документ Обавештење о обустави поступка за П 29 - 24.06.2019
 Преузмите документ Исправка - 02.07.2019
 Preuzmite dokument Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 9 - 05.07.2019
 Preuzmite dokument Оквирни споразум П 9 - 05.07.2019
 Preuzmite dokument Документација - 05.07.2019
 Preuzmite dokument Изјава - 05.07.2019
 Preuzmite dokument Понуда BIRO PRINT SISTEMI i ORIGINAL - 05.07.2019
 Preuzmite dokument Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 17 - 08.07.2019
 Preuzmite dokument Оквирни споразум П 17 - 08.07.2019
 Preuzmite dokument Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 21 - 08.07.2019
 Preuzmite dokument Оквирни споразум П 21 - 08.07.2019
 Preuzmite dokument Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 27 - 08.07.2019
 Preuzmite dokument Оквирни споразум П 27 - 08.07.2019
 Preuzmite dokument Понуда SAGA - 08.07.2019
 Preuzmite dokument Понуда SAGA (PARTIJE 17 i 21) - 08.07.2019
 Preuzmite dokument Понуда MALEX-CITY COPY SERVICE i AIGO BS - 08.07.2019
 Preuzmite dokument Понуда NEPO SYSTEM i EWE COMP - 08.07.2019
 Preuzmite dokument Понуда COMTRADE SYSTEM INTEGRATION i INFORMATIKA - 08.07.2019
 Preuzmite dokument Понуда AIGO BS i TEHNIKOM INFORMATIKA - 08.07.2019
 Preuzmite dokument Понуда ASSECO SEE - 08.07.2019
 Preuzmite dokument Понуда AIGO BS i SAGA - 08.07.2019
 Preuzmite dokument Понуда AIGO BS (PARTIJA 19) - 08.07.2019
 Preuzmite dokument Понуда ITS NETWORK - 08.07.2019
 Preuzmite dokument Понуда COMTRADE SYSTEM INTEGRATION - 08.07.2019
 Preuzmite dokument Понуда OBLAK TEHNOLOGIJE - 08.07.2019
 Preuzmite dokument Понуда MALEX-CITY COPY SERVICE - 08.07.2019
 Preuzmite dokument Понуда INFORMATIKA (PARTIJE 1,6,30) - 08.07.2019
 Preuzmite dokument Понуда INFORMATIKA (PARTIJA 8) - 08.07.2019
 Preuzmite dokument Понуда INFORMATIKA I DIGITRON IST - 08.07.2019
 Preuzmite dokument Понуда I & D COM - 08.07.2019
 Preuzmite dokument Понуда AIGO BS, KOMPJUTER TEHNIKA I SAGA - 08.07.2019
 Preuzmite dokument Понуда AIGO BS I MALEX CITY COPY SERVICE - 08.07.2019
 Preuzmite dokument Понуда AIGO BS I INTEC - 08.07.2019
 Preuzmite dokument Понуда DIKTI LINE - 08.07.2019
 Preuzmite dokument Понуда DELFI COMMERCE - 08.07.2019
 Preuzmite dokument Понуда DIGITRON IST - 08.07.2019
 Preuzmite dokument Понуда ALGOTECH - 08.07.2019
 Preuzmite dokument Понуда AIGO BS (PARTIJE 1, 2, 3, 5, 10 i 12) - 08.07.2019
 Preuzmite dokument Понуда INFORMATIKA i SAGA - 08.07.2019
 Preuzmite dokument Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 8 - 09.07.2019
 Preuzmite dokument Оквирни споразум П 8 - 09.07.2019
 Preuzmite dokument Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 12 - 11.07.2019
 Preuzmite dokument Оквирни споразум П 12 - 11.07.2019
 Preuzmite dokument Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 1 - 11.07.2019
 Preuzmite dokument Оквирни споразум П 1 - 11.07.2019
 Preuzmite dokument Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 6 - 11.07.2019
 Preuzmite dokument Оквирни споразум П 6 - 11.07.2019
 Preuzmite dokument Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 13 - 11.07.2019
 Preuzmite dokument Оквирни споразум П 13 - 11.07.2019
 Preuzmite dokument Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 25 - 11.07.2019
 Preuzmite dokument Оквирни споразум П 25 - 11.07.2019
 Preuzmite dokument Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 30 - 11.07.2019
 Preuzmite dokument Оквирни споразум П 30 - 11.07.2019
 Preuzmite dokument Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 2 - 12.07.2019
 Preuzmite dokument Оквирни споразум П 2 - 12.07.2019
 Preuzmite dokument Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 3 - 12.07.2019
 Preuzmite dokument Оквирни споразум П 3 - 12.07.2019
 Preuzmite dokument Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 5 - 12.07.2019
 Preuzmite dokument Оквирни споразум П 5 - 12.07.2019
 Preuzmite dokument Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 7 - 12.07.2019
 Preuzmite dokument Оквирни споразум П 7 - 12.07.2019
 Preuzmite dokument Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 10 - 12.07.2019
 Preuzmite dokument Оквирни споразум П 10 - 12.07.2019
 Preuzmite dokument Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 19 - 12.07.2019
 Preuzmite dokument Оквирни споразум П 19 - 12.07.2019
 Preuzmite dokument Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 24 - 15.07.2019
 Preuzmite dokument Оквирни споразум П 24 - 15.07.2019
 Preuzmite dokument Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 16 - 17.07.2019
 Preuzmite dokument Оквирни споразум П 16 - 17.07.2019
 Preuzmite dokument Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 18 - 17.07.2019
 Preuzmite dokument Оквирни споразум П 18 - 17.07.2019
 Preuzmite dokument Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 22 - 17.07.2019
 Preuzmite dokument Оквирни споразум П 22 - 17.07.2019
 Preuzmite dokument Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 20 - 17.07.2019
 Preuzmite dokument Оквирни споразум П 20 - 17.07.2019
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П 8 - 27.02.2020
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П 7 - 28.02.2020
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П 2 - 28.02.2020
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П 3 - 28.02.2020
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П 5 - 28.02.2020
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П 30 - 02.03.2020
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П 13 - 02.03.2020
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П 6 - 02.03.2020
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П 1 - 02.03.2020
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П 6 - 03.03.2021
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П 13 - 10.03.2021
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору 2 П 30 - 07.04.2021
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору 2 П 8 - 13.04.2021
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм уговору 2 П 7 - 12.05.2021

 

НАБАВКА ПРЕВОЗНИХ СРЕДСТАВА
(БРОЈ 12/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 19.04.2019
 Преузмите документ Конкурсна документација - 19.04.2019
 Преузмите документ Одлука о закљученом оквирном споразуму - 15.05.2019
 Preuzmite dokument Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 1 - 13.06.2019
 Preuzmite dokument Оквирни споразум П 1 - 13.06.2019
 Preuzmite dokument Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 2 - 13.06.2019
 Preuzmite dokument Оквирни споразум П 2 - 13.06.2019
 Preuzmite dokument Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 3 - 13.06.2019
 Preuzmite dokument Оквирни споразум П 3 - 13.06.2019
 Preuzmite dokument Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 4 - 13.06.2019
 Preuzmite dokument Оквирни споразум П 4 - 13.06.2019
 Preuzmite dokument Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 5 - 13.06.2019
 Preuzmite dokument Оквирни споразум П 5 - 13.06.2019
 Preuzmite dokument Документација за закључење уговора - 13.06.2019
 Preuzmite dokument Понуда AUTO ČAČAK - 13.06.2019

 

НАБАВКА ЕЛЕКТРОНСКИХ КОМУНИКАЦИОНИХ УСЛУГА - УСЛУГЕ ПРЕНОСА ПУТЕМ ОПТИЧКИХ ВЛАКАНА– DARK FIBER
(БРОЈ 4/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 18.04.2019
 Преузмите документ Конкурсна документација - 18.04.2019
 Преузмите документ Одлука о закљученом оквирном споразуму - 13.05.2019
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 1 - 31.05.2019
 Преузмите документ Оквирни споразум П 1 - 31.05.2019
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 2 - 31.05.2019
 Преузмите документ Оквирни споразум П 2 - 31.05.2019
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 3 - 31.05.2019
 Преузмите документ Оквирни споразум П 3 - 31.05.2019
 Преузмите документ Понуда Telekom - 31.05.2019
 Преузмите документ Документација - 31.05.2019

 

НАБАВКА РАЧУНАРСКОГ МАТЕРИЈАЛА – ТОНЕРА (ОСИМ ЗА ТОНЕРЕ НАБАВЉЕНЕ НА ОСНОВУ ЦЈН КОЈА ЈЕ ПОКРЕНУТА У 2018. ГОДИНИ)
(БРОЈ 10/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 29.03.2019
 Преузмите документ INVITATION TO BID - 29.03.2019
 Преузмите документ Конкурсна документација - 29.03.2019
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1 - 03.04.2019
 Преузмите документ Измена конкурсне документације 1 - 03.04.2019
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 2 - 04.04.2019
 Преузмите документ Измена конкурсне документације 2 - 05.04.2019
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 3 - 05.04.2019
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 4 - 10.04.2019
 Преузмите документ Одлука о закљученом оквирном споразуму - 10.05.2019
 Преузмите документ Обавештење о обустави поступка за П 7 - 22.05.2019
 Преузмите документ Обавештење о обустави поступка за П 9 - 22.05.2019
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 8 - 30.05.2019
 Преузмите документ Оквирни споразум П 8 - 30.05.2019
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 11 - 30.05.2019
 Преузмите документ Оквирни споразум П 11 - 30.05.2019
 Преузмите документ Понуда Informatika - 30.05.2019
 Преузмите документ Понуда Digitron ist - 30.05.2019
 Преузмите документ Документација - 30.05.2019
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 12 - 31.05.2019
 Преузмите документ Оквирни споразум П 12 - 31.05.2019
 Преузмите документ Обавештење П 12 - 05.08.2019
 Преузмите документ Понуда I&D COM - 31.05.2019
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 5 - 31.05.2019
 Преузмите документ Оквирни споразум П 5 - 31.05.2019
 Преузмите документ Понуда ITS NETWORK - 31.05.2019
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 4 - 31.05.2019
 Преузмите документ Оквирни споразум П 4 - 31.05.2019
 Преузмите документ Понуда OBLAK TEHNOLOGIJE - 31.05.2019
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 2 - 31.05.2019
 Преузмите документ Оквирни споразум П 2 - 31.05.2019
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 3 - 31.05.2019
 Преузмите документ Оквирни споразум П 3 - 31.05.2019
 Преузмите документ Понуда Aigo - 31.05.2019
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 10 - 31.05.2019
 Преузмите документ Оквирни споразум П 10 - 31.05.2019
 Преузмите документ Понуда Delfi - 31.05.2019
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 6 - 03.06.2019
 Преузмите документ Оквирни споразум П 6 - 03.06.2019
 Преузмите документ Понуда Delfi - 03.06.2019
 Преузмите документ Обавештење о промени законског заступника за П 4 - 07.06.2019
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 1 - 10.06.2019
 Преузмите документ Оквирни споразум П 1 - 10.06.2019
 Преузмите документ Понуда Malex - 25.06.2019
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П 3 - 28.01.2020
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П 8 - 07.02.2020
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П 10 - 05.03.2020
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П 5 - 26.05.2020
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору 2 П 3 - 07.12.2020
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору 2 П 8 - 15.04.2021

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ОБЕЗБЕЂЕЊА (ФИЗИЧКО-ТЕХНИЧКО И ПРОТИВПОЖАРНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ОБЈЕКАТА)
(БРОЈ 11/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 29.03.2019
 Преузмите документ INVITATION TO BID - 29.03.2019
 Преузмите документ Конкурсна документација - 29.03.2019
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1 - 03.04.2019
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 2 - 03.04.2019
 Преузмите документ Измена конкурсне документације 1 - 03.04.2019
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 3 - 05.04.2019
 Преузмите документ Одлука о закљученом оквирном споразуму - 13.05.2019
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 16 - 30.05.2019
 Преузмите документ Оквирни споразум П 16 - 30.05.2019
 Преузмите документ Понуда INTER SAFE, PROTEKTA GROUP I ZASTITA - 30.05.2019
 Преузмите документ Понуда AKTIVA I PROTEKTA - 30.05.2019
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 15 - 30.05.2019
 Преузмите документ Оквирни споразум П 15 - 30.05.2019
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 32 - 30.05.2019
 Преузмите документ Оквирни споразум П 32 - 30.05.2019
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 6 - 31.05.2019
 Преузмите документ Оквирни споразум П 6 - 31.05.2019
 Преузмите документ Обавештење - 05.11.2019
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 27 - 31.05.2019
 Преузмите документ Оквирни споразум П 27 - 31.05.2019
 Преузмите документ Обавештење - 05.11.2019
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 28 - 31.05.2019
 Преузмите документ Оквирни споразум П 28 - 31.05.2019
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 31 - 31.05.2019
 Преузмите документ Оквирни споразум П 31 - 31.05.2019
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 11 - 31.05.2019
 Преузмите документ Оквирни споразум П 11 - 31.05.2019
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 14 - 31.05.2019
 Преузмите документ Оквирни споразум П 14 - 31.05.2019
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 24 - 31.05.2019
 Преузмите документ Оквирни споразум П 24 - 31.05.2019
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 26 - 31.05.2019
 Преузмите документ Оквирни споразум П 26 - 31.05.2019
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 29 - 31.05.2019
 Преузмите документ Оквирни споразум П 29 - 31.05.2019
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 20 - 31.05.2019
 Преузмите документ Оквирни споразум П 20 - 31.05.2019
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 12 - 31.05.2019
 Преузмите документ Оквирни споразум П 12 - 31.05.2019
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 13 - 31.05.2019
 Преузмите документ Оквирни споразум П 13 - 31.05.2019
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 19 - 31.05.2019
 Преузмите документ Оквирни споразум П 19 - 31.05.2019
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 18 - 31.05.2019
 Преузмите документ Оквирни споразум П 18 - 31.05.2019
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 17 - 31.05.2019
 Преузмите документ Оквирни споразум П 17 - 31.05.2019
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 23 - 31.05.2019
 Преузмите документ Оквирни споразум П 23 - 31.05.2019
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 22 - 31.05.2019
 Преузмите документ Оквирни споразум П 22 - 31.05.2019
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 21 - 31.05.2019
 Преузмите документ Оквирни споразум П 21 - 31.05.2019
 Преузмите документ Понуда ZASTITA SIGURNOST - 31.05.2019
 Преузмите документ Понуда JAKUZA PARTIJA 6 - 31.05.2019
 Преузмите документ Понуда JAKUZA PARTIJA 27 - 31.05.2019
 Преузмите документ Понуда VIP, G4S, SECURITAS, DOBERGARD, DOBERGARD PLUS I INTER SAFE (5) - 31.05.2019
 Преузмите документ Понуда VIP, G4S, SECURITAS, DOBERGARD, DOBERGARD PLUS I INTER SAFE (9) - 31.05.2019
 Преузмите документ Понуда VIP, G4S, SECURITAS, DOBERGARD, DOBERGARD PLUS I INTER SAFE (8) - 31.05.2019
 Преузмите документ Понуда VIP, G4S, SECURITAS, DOBERGARD, DOBERGARD PLUS I INTER SAFE (7) - 31.05.2019
 Преузмите документ Понуда VIP, G4S, SECURITAS, DOBERGARD, DOBERGARD PLUS I INTER SAFE (6) - 31.05.2019
 Преузмите документ Понуда VIP, G4S, SECURITAS, DOBERGARD, DOBERGARD PLUS I INTER SAFE (4) - 31.05.2019
 Преузмите документ Понуда VIP, G4S, SECURITAS, DOBERGARD, DOBERGARD PLUS I INTER SAFE - 31.05.2019
 Преузмите документ Понуда TISTEN, SION, BPS SECURITY, DVD VRACAR I PROFI TEAM 1. DEO - 31.05.2019
 Преузмите документ Понуда TISTEN, SION, BPS SECURITY, DVD VRACAR I PROFI TEAM (2) - 31.05.2019
 Преузмите документ Понуда TISTEN, SION, BPS SECURITY, DVD VRACAR I PROFI TEAM - 31.05.2019
 Преузмите документ Понуда BZR I BEOZASTITA - 31.05.2019
 Преузмите документ Понуда INTERSAFE, PROTECTA I ZASTITA SIGURNOST - 31.05.2019
 Преузмите документ Понуда VIP, G4S, SECURITAS, DOBERGARD, DOBERGARD PLUS I INTER SAFE (3) - 31.05.2019
 Преузмите документ Понуда VIP, G4S, SECURITAS, DOBERGARD, DOBERGARD PLUS I INTER SAFE (2) - 31.05.2019
 Преузмите документ Понуда VIP P 30 - 31.05.2019
 Преузмите документ Понуда DOBERGARD I DOBERGARD PLUS (2) - 31.05.2019
 Преузмите документ Понуда DOBERGARD I DOBERGARD PLUS (3) - 31.05.2019
 Преузмите документ Понуда DOBERGARD I DOBERGARD PLUS (4) - 31.05.2019
 Преузмите документ Понуда DOBERGARD I DOBERGARD PLUS (5) - 31.05.2019
 Преузмите документ Понуда DOBERGARD I DOBERGARD PLUS - 31.05.2019
 Преузмите документ Понуда AKTIVA FITEP I PROTEKTA- 31.05.2019
 Преузмите документ Понуда AKTIVA FITEP I PROTEKTA- 31.05.2019
 Преузмите документ Понуда G4S- 31.05.2019
 Преузмите документ Понуда SION P24 - 31.05.2019
 Преузмите документ Понуда SION P14 - 31.05.2019
 Преузмите документ Понуда SION P29 - 31.05.2019
 Преузмите документ Понуда SION I VIP - 31.05.2019
 Преузмите документ Понуда ZASTITA I DOBERGARD PLUS - 31.05.2019
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 7 - 03.06.2019
 Преузмите документ Оквирни споразум П 7 - 03.06.2019
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 8 - 03.06.2019
 Преузмите документ Оквирни споразум П 8 - 03.06.2019
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 9 - 03.06.2019
 Преузмите документ Оквирни споразум П 9 - 03.06.2019
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 10 - 03.06.2019
 Преузмите документ Оквирни споразум П 10 - 03.06.2019
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 1 - 03.06.2019
 Преузмите документ Оквирни споразум П 1 - 03.06.2019
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 2 - 03.06.2019
 Преузмите документ Оквирни споразум П 2 - 03.06.2019
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 3 - 03.06.2019
 Преузмите документ Оквирни споразум П 3 - 03.06.2019
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 4 - 03.06.2019
 Преузмите документ Оквирни споразум П 4 - 03.06.2019
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 5 - 03.06.2019
 Преузмите документ Оквирни споразум П 5 - 03.06.2019
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 30 - 03.06.2019
 Преузмите документ Оквирни споразум П 30 - 03.06.2019
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 25 - 04.06.2019
 Преузмите документ Оквирни споразум П 25 - 04.06.2019
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 33 - 07.06.2019
 Преузмите документ Оквирни споразум П 33 - 07.06.2019
 Преузмите документ Измена оквирног споразума П 16 - 12.09.2019
 Преузмите документ Измена оквирног споразума П 32 - 12.09.2019
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П 1 - 27.09.2019
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П 2 - 27.09.2019
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П 3 - 27.09.2019
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П 4 - 27.09.2019
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П 5 - 27.09.2019
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору 2 П 1 - 28.09.2020
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору 2 П 2 - 28.09.2020
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору 2 П 3 - 28.09.2020
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору 2 П 4 - 28.09.2020
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору 2 П 5 - 28.09.2020

 

НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ
(БРОЈ 5/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 18.03.2019
 Преузмите документ INVITATION TO BID - 18.03.2019
 Преузмите документ Конкурсна документација - 18.03.2019
 Преузмите документ Обавештење о појашњењењу конкурсне документације 1 - 01.04.2019
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1 - 02.04.2019
 Преузмите документ Измена конкурсне документације 1 - 02.04.2019
 Преузмите документ Обавештење о продужењу рока за достављање понуда - 02.04.2019
 Преузмите документ Измена позива на српском језику - 02.04.2019
 Преузмите документ Измена позива на енглеском језику - 02.04.2019
 Преузмите документ Одлука о закљученом оквирном споразуму - 07.05.2019
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму - 03.06.2019
 Преузмите документ Оквирни споразум део 1 - 03.06.2019
 Преузмите документ Оквирни споразум део 2 - 03.06.2019
 Преузмите документ Документаија - 03.06.2019
 Преузмите документ Понуда JP EPS BEOGRAD - 04.05.2019
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 18.07.2019
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору 2 - 20.08.2019

 

НАБАВКА КАНЦЕЛАРИЈСКОГ НАМЕШТАЈА
(БРОЈ 9/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 15.03.2019
 Преузмите документ Конкурсна документација - 15.03.2019
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1 - 28.03.2019
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 2 - 01.04.2019
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 3 - 01.04.2019
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 4 - 01.04.2019
 Преузмите документ Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права - 04.04.2019
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму - 19.04.2019
 Преузмите документ Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права - 25.04.2019
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 1 - 23.05.2019
 Преузмите документ Оквирни споразум П 1 - 23.05.2019
 Преузмите документ Измена оквирног споразума за П 1 - 08.07.2019
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 2 - 23.05.2019
 Преузмите документ Оквирни споразум П 2 - 23.05.2019
 Преузмите документ Измена оквирног споразума за П 2 - 08.07.2019
 Преузмите документ Понуда Grupe GAJ INZENJERING i MATIS 1.deo - 23.05.2019
 Преузмите документ Понуда Grupe GAJ INZENJERING i MATIS 2.deo - 23.05.2019
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору за Партију 1 - 25.12.2019
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору за Партију 10 - 25.11.2020

 

НАБАВКА РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ - ХАРДВЕР (ЧИЈА ПОЈЕДИНАЧНА ВРЕДНОСТ НЕ ПРЕЛАЗИ ИЗНОС ОД 500.000,00 ДИНАРА)
(БРОЈ 2/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 12.03.2019
 Преузмите документ INVITATION TO BID - 12.03.2019
 Преузмите документ Конкурсна документација - 12.03.2019
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1 - 20.03.2019
 Преузмите документ Измена конкурсне документације 1- 25.03.2019
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 2 - 27.03.2019
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 3 - 27.03.2019
 Преузмите документ Измена конкурсне документације 2- 27.03.2019
 Преузмите документ Обавештење о продужењу рока - 27.03.2019
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 4 - 01.04.2019
 Преузмите документ Одлука о закљученом оквирном споразуму - 25.04.2019
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 21 - 16.05.2019
 Преузмите документ Оквирни споразум П 21 - 16.05.2019
 Преузмите документ Понуда DIGITRON ICT - 16.05.2019
 Преузмите документ Документација за закључење уговора - 16.05.2019
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 28 - 16.05.2019
 Преузмите документ Оквирни споразум П 28 - 16.05.2019
 Преузмите документ Понуда DIGITRON ICT - 16.05.2019
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 15 - 17.05.2019
 Преузмите документ Оквирни споразум П 15 - 17.05.2019
 Преузмите документ Обавештење П 15 - 09.01.2020
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 17 - 17.05.2019
 Преузмите документ Оквирни споразум П 17 - 17.05.2019
 Преузмите документ Обавештење П 17 - 09.01.2020
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 19 - 17.05.2019
 Преузмите документ Оквирни споразум П 19 - 17.05.2019
 Преузмите документ Обавештење П 19 - 09.01.2020
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 24 - 17.05.2019
 Преузмите документ Оквирни споразум П 24 - 17.05.2019
 Преузмите документ Обавештење П 24 - 09.01.2020
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 25 - 17.05.2019
 Преузмите документ Оквирни споразум П 25 - 17.05.2019
 Преузмите документ Обавештење П 25 - 09.01.2020
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 27 - 17.05.2019
 Преузмите документ Оквирни споразум П 27 - 17.05.2019
 Преузмите документ Обавештење П 27 - 09.01.2020
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 30 - 17.05.2019
 Преузмите документ Оквирни споразум П 30 - 17.05.2019
 Преузмите документ Обавештење П 30 - 09.01.2020
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 31 - 17.05.2019
 Преузмите документ Оквирни споразум П 31 - 17.05.2019
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 32 - 17.05.2019
 Преузмите документ Оквирни споразум П 32 - 17.05.2019
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 33 - 17.05.2019
 Преузмите документ Оквирни споразум П 33 - 17.05.2019
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 34 - 17.05.2019
 Преузмите документ Оквирни споразум П 34 - 17.05.2019
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 35 - 17.05.2019
 Преузмите документ Оквирни споразум П 35 - 17.05.2019
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 36 - 17.05.2019
 Преузмите документ Оквирни споразум П 36 - 17.05.2019
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 37 - 17.05.2019
 Преузмите документ Оквирни споразум П 37 - 17.05.2019
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 2 - 17.05.2019
 Преузмите документ Оквирни споразум П 2 - 17.05.2019
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 3 - 17.05.2019
 Преузмите документ Оквирни споразум П 3 - 17.05.2019
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 4 - 17.05.2019
 Преузмите документ Оквирни споразум П 4 - 17.05.2019
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 7 - 17.05.2019
 Преузмите документ Оквирни споразум П 7 - 17.05.2019
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 8 - 17.05.2019
 Преузмите документ Оквирни споразум П 8 - 17.05.2019
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 9 - 17.05.2019
 Преузмите документ Оквирни споразум П 9 - 17.05.2019
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 10 - 17.05.2019
 Преузмите документ Оквирни споразум П 10 - 17.05.2019
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 11 - 17.05.2019
 Преузмите документ Оквирни споразум П 11 - 17.05.2019
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 18 - 17.05.2019
 Преузмите документ Оквирни споразум П 18 - 17.05.2019
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 23 - 17.05.2019
 Преузмите документ Оквирни споразум П 23 - 17.05.2019
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 26 - 17.05.2019
 Преузмите документ Оквирни споразум П 26 - 17.05.2019
 Преузмите документ Понуда SAGA doo - 17.05.2019
 Преузмите документ Понуда COMTRADE- 17.05.2019
 Преузмите документ Понуда Malex City Copy Service doo - 17.05.2019
 Преузмите документ Понуда AIGO BUSINESS SYSTEM 1. deo - 17.05.2019
 Преузмите документ Понуда ITS NETWORK, KOMPJUTER TEHNIKA - 17.05.2019
 Преузмите документ Понуда INFORMATIKA AD i SYSTEM ONE doo - 17.05.2019
 Преузмите документ Понуда AIGO BUSINESS SYSTEM 2. deo - 17.05.2019
 Преузмите документ Понуда AIGO BUSINESS SYSTEM i KONVEREKS - 17.05.2019
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 6- 20.05.2019
 Преузмите документ Оквирни споразум П 6 - 20.05.2019
 Преузмите документ Обавештење П 6 - 19.03.2019
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 14 - 21.05.2019
 Преузмите документ Оквирни споразум П 14 - 21.05.2019
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 16 - 21.05.2019
 Преузмите документ Оквирни споразум П 16 - 21.05.2019
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 21 - 20.05.2019
 Преузмите документ Оквирни споразум П 20 - 21.05.2019
 Преузмите документ Понуда ITS NETWORK, KOMPJUTER TEHNIKA - 21.05.2019
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 22 - 22.05.2019
 Преузмите документ Оквирни споразум П 22 - 22.05.2019
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 29 - 22.05.2019
 Преузмите документ Оквирни споразум П 29 - 22.05.2019
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 1 - 24.05.2019
 Преузмите документ Оквирни споразум П 1 - 24.05.2019
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 5 - 24.05.2019
 Преузмите документ Оквирни споразум П 5 - 24.05.2019
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 12 - 24.05.2019
 Преузмите документ Оквирни споразум П 12 - 24.05.2019
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 13 - 24.05.2019
 Преузмите документ Оквирни споразум П 13 - 24.05.2019
 Преузмите документ Понуда COMTRADE - 24.05.2019
 Преузмите документ Измена 1 оквирног споразума за партију 23 - 07.06.2019
 Преузмите документ Измена 1 оквирног споразума за партију 15 - 10.10.2019
 Преузмите документ Измена оквирног споразума П 7 - 11.05.2020
 Преузмите документ Измена оквирног споразума П 8 - 11.05.2020
 Преузмите документ Измена оквирног споразума П 9 - 11.05.2020
 Преузмите документ Измена оквирног споразума П 18 - 11.05.2020
 Преузмите документ Измена оквирног споразума П 31 - 11.05.2020
 Преузмите документ Измена оквирног споразума П 32 - 11.05.2020
 Преузмите документ Измена оквирног споразума П 36 - 11.05.2020
 Преузмите документ Измена оквирног споразума П 37 - 11.05.2020
 Преузмите документ Измена оквирног споразума П 27 - 11.05.2020
 Преузмите документ Мишљење Управе за јавне набавке - 12.05.2020
 Преузмите документ Заштев за продужење оквирног споразума ПОРЕСКА УПРАВА - 11.05.2020

 

НАБАВКА КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА
(БРОЈ 7/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 01.03.2019
 Преузмите документ INVITATION TO BID - 01.03.2019
 Преузмите документ Конкурсна документација - 01.03.2019
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1 - 08.03.2019
 Преузмите документ Измена конкурсне документације 1- 08.03.2019
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 2 - 12.03.2019
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 3 - 15.03.2019
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 4 - 18.03.2019
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 5 - 18.03.2019
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 6 - 18.03.2019
 Преузмите документ Одлука о закљученом оквирном споразуму - 11.04.2019
 Преузмите документ Обавештење о обустави поступка П 3 - 03.05.2019
 Преузмите документ Обавештење о обустави поступка П 16 - 03.05.2019
 Преузмите документ Документација за закључење уговора - 13.05.2019
 Преузмите документ Изјава – 13.05.2019
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 18 - 13.05.2019
 Преузмите документ Оквирни споразум П 18 - 13.05.2019
 Преузмите документ Понуда POLIBIRO - 13.05.2019
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 6 - 13.05.2019
 Преузмите документ Оквирни споразум П 6 - 13.05.2019
 Преузмите документ Понуда WINNING - 13.05.2019
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 13 - 13.05.2019
 Преузмите документ Оквирни споразум П 13 - 13.05.2019
 Преузмите документ Обавештење П 13 - 25.12.2019
 Преузмите документ Понуда GRUPA MEGA SERVIS I N-COPY - 13.05.2019
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 11 - 14.05.2019
 Преузмите документ Оквирни споразум П 11 - 14.05.2019
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 15 - 14.05.2019
 Преузмите документ Оквирни споразум П 15 - 14.05.2019
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 17 - 14.05.2019
 Преузмите документ Оквирни споразум П 17 - 14.05.2019
 Преузмите документ Понуда NOVO BEOGRADSKO KNJIZARSKO - 14.05.2019
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 19 - 15.05.2019
 Преузмите документ Оквирни споразум П 19 - 15.05.2019
 Преузмите документ Понуда DIVISION VISUAL SOLUTIONS - 15.05.2019
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 8 - 15.05.2019
 Преузмите документ Оквирни споразум П 8 - 15.05.2019
 Преузмите документ Понуда IVADJO - 15.05.2019
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 1 - 16.05.2019
 Преузмите документ Оквирни споразум П 1 - 16.05.2019
 Преузмите документ Обавештење П 1 - 09.01.2020
 Преузмите документ Понуда AIGO - 16.05.2019
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 2 - 16.05.2019
 Преузмите документ Оквирни споразум П 2 - 16.05.2019
 Преузмите документ Обавештење П 2 - 09.01.2020
 Преузмите документ Измена оквирног споразума П 2 - 05.06.2019
 Преузмите документ Понуда AIGO - 16.05.2019
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 10 - 20.05.2019
 Преузмите документ Оквирни споразум П 10 - 20.05.2019
 Преузмите документ Понуда MEHANOPRINT - 20.05.2019
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 5 - 20.05.2019
 Преузмите документ Оквирни споразум П 5 - 20.05.2019
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 7 - 20.05.2019
 Преузмите документ Оквирни споразум П 7 - 20.05.2019
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 9 - 20.05.2019
 Преузмите документ Оквирни споразум П 9 - 20.05.2019
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 14 - 20.05.2019
 Преузмите документ Оквирни споразум П 14 - 20.05.2019
 Преузмите документ Понуда BIGZ OFFICE GROUP - 21.05.2019
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 4 - 21.05.2019
 Преузмите документ Оквирни споразум П 4 - 21.05.2019
 Преузмите документ Понуда SAGITTARIUS - 21.05.2019
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 12 - 23.05.2019
 Преузмите документ Оквирни споразум П 12 - 23.05.2019
 Преузмите документ Oбaвeштeњe П 12 - 27.02.2020
 Преузмите документ Понуда KNECOM KNEZ COMERC - 23.05.2019
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм уговору П 13- 06.06.2019
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм уговору П 19- 06.06.2019
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм уговору П 8- 13.06.2019
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм уговору П 2- 11.07.2019
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм уговору П 14- 23.07.2019
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм уговору П 11- 22.08.2019
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм уговору П 10- 26.08.2019
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм уговору П 6- 26.08.2019
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм уговору П 1- 10.09.2019
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм уговору П 18 - 01.10.2019
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм уговору П 12 - 09.10.2019
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм уговору П 5 - 25.10.2019
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм уговору П 9 - 25.10.2019
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм уговору П 15 - 15.11.2019
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм уговору П 7 - 22.11.2019
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм уговору П 13 - 31.01.2020
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм уговору П 17 - 05.05.2020
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм уговору П 19 - 02.06.2020
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм уговору П 8 - 11.06.2020
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм уговору П 2 - 19.06.2020
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм уговору П 1 - 01.07.2020
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм уговору 2 П 14- 27.07.2020
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм уговору 2 П 10- 01.09.2020
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм уговору 2 П 6- 02.09.2020
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм уговору 2 П 11- 25.09.2020
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм уговору 2 П 18 - 07.10.2020
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм уговору 2 П 12 - 29.10.2020
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм уговору 2 П 5 - 29.10.2020
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм уговору 2 П 9 - 29.10.2020
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм уговору 2 П 7 - 02.12.2020
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм уговору 2 П 15 - 02.12.2020
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм уговору 3 П 13 - 02.03.2021
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o зaкључeнoм уговору П 1 - 12.05.2021

 

НАБАВКА ПАПИРНЕ КОНФЕКЦИЈЕ
(БРОЈ 6/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 25.02.2019
 Преузмите документ Конкурсна документација - 25.02.2019
 Преузмите документ Одлука о закљученом оквирном споразуму - 02.04.2019
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 1 - 22.04.2019
 Преузмите документ Оквирни споразум П 1 - 22.04.2019
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 2 - 22.04.2019
 Преузмите документ Оквирни споразум П 2 - 22.04.2019
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 3 - 22.04.2019
 Преузмите документ Оквирни споразум П 3 - 22.04.2019
 Преузмите документ Документација за закључење уговора - 22.04.2019
 Преузмите документ Изјава – 22.04.2019
 Преузмите документ Понуда POLI BIRO - 22.04.2019
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П3- 19.07.2019
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П1- 02.08.2019
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П2- 16.01.2020
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору 2 П1- 07.07.2020
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору 2 П3- 07.07.2020
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору 2 П2- 30.11.2020

 

НАБАВКA УСЛУГE ДЕЗИНФЕКЦИЈЕ, ДЕЗИНСЕКЦИЈЕ И ДЕРАТИЗАЦИЈЕ
(БРОЈ 3/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 12.02.2019
 Преузмите документ Конкурсна документација - 12.02.2019
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1 - 25.02.2019
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 2 - 25.02.2019
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 3 - 27.02.2019
 Преузмите документ Одлука о закљученом оквирном споразуму - 27.03.2019
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму - 18.04.2019
 Преузмите документ Оквирни споразум - 18.04.2019
 Преузмите документ Измена оквирног споразума - 07.08.2019
 Преузмите документ Документација за закључење уговора - 18.04.2019
 Преузмите документ Понуда групе понуђача - 18.04.2019
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 19.06.2019
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору 2 - 23.07.2020

 

НАБАВКА ГОРИВА И МАЗИВА
(БРОЈ 1/2019)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 24.01.2019
 Преузмите документ INVITATION TO BID - 24.01.2019
 Преузмите документ Конкурсна документација - 24.01.2019
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1 - 31.01.2019
 Преузмите документ Измена конкурсне документације 1- 31.01.2019
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 2 - 11.02.2019
 Преузмите документ Одлука о закљученом оквирном споразуму - 20.02.2019
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 1 - 19.04.2019
 Преузмите документ Оквирни споразум П 1 - 19.04.2019
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 2 - 19.04.2019
 Преузмите документ Оквирни споразум П 2 - 19.04.2019
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 3 - 19.04.2019
 Преузмите документ Оквирни споразум П 3 - 19.04.2019
 Преузмите документ Одлука о измени оквирног споразума П 3 - 16.04.2021
 Преузмите документ Измењен oквирни споразум П 3 - 16.04.2021
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 4 - 19.04.2019
 Преузмите документ Оквирни споразум П 4 - 19.04.2019
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 5 - 19.04.2019
 Преузмите документ Оквирни споразум П 5 - 19.04.2019
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 6 - 19.04.2019
 Преузмите документ Оквирни споразум П 6 - 19.04.2019
 Преузмите документ Обавештење о закљученом оквирном споразуму П 7 - 19.04.2019
 Преузмите документ Оквирни споразум П 7 - 19.04.2019
 Преузмите документ Документација за закључење уговора 1 - 19.04.2019
 Преузмите документ Документација за закључење уговора 2 - 19.04.2019
 Преузмите документ Изјава – 19.04.2019
 Преузмите документ Понуда НИС 1. део - 19.04.2019
 Преузмите документ Понуда НИС 2. део - 19.04.2019
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора за П 2 – 10.06.2019
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора за П 3 – 10.06.2019
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора за П 5 – 27.12.2019
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора за П 3 – 16.06.2020
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора за П 2 – 17.06.2020
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора 2 за П 5 – 04.12.2020

 

 

* * *

 

ПРЕТХОДНО ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА 2018. ГОДИНУ

 

НАБАВКА РАЧУНАРСКОГ МАТЕРИЈАЛА – ТОНЕРИ
(БРОЈ 1/2018)

 Преузмите документ Претходно обавештење

 

НАБАВКА РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ - ХАРДВЕР (ЧИЈА ПОЈЕДИНАЧНА ВРЕДНОСТ НЕ ПРЕЛАЗИ ИЗНОС ОД 500.000,00 ДИНАРА)
(БРОЈ 2/2018)

 Преузмите документ Претходно обавештење

 

НАБАВКА РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ - ХАРДВЕР (ЧИЈА ПОЈЕДИНАЧНА ВРЕДНОСТ ПРЕЛАЗИ ИЗНОС ОД 500.000,00 ДИНАРА)
(БРОЈ 3/2018)

 Преузмите документ Претходно обавештење

 

НАБАВКА КАНЦЕЛАРИЈСКОГ НАМЕШТАЈА
(БРОЈ 4/2018)

 Преузмите документ Претходно обавештење

 

НАБАВКА ПРЕВОЗНИХ СРЕДСТАВА
(БРОЈ 5/2018)

 Преузмите документ Претходно обавештење

 

НАБАВКА ЕЛЕКТРОНСКЕ КОМУКАЦИОНЕ УСЛУГЕ-МОБИЛНА ТЕЛЕФОНИЈА
(БРОЈ 6/2018)

 Преузмите документ Претходно обавештење

 

НАБАВКА ЕЛЕКТРОНСКЕ КОМУНИКАЦИОНЕ УСЛУГЕ - ИНТЕРНЕТ
(БРОЈ 7/2018 )

 Преузмите документ Претходно обавештење

 

НАБАВКА ЕЛЕКТРОНСКЕ КОМУНИКАЦИОНЕ УСЛУГЕ – УСЛУГА ПРЕНОСА ПУТЕМ ОПТИЧКИХ ВЛАКАНА
(БРОЈ 8/2018)

 Преузмите документ Претходно обавештење

 

НАБАВКА УСЛУГА ОДРЖАВАЊА И ПОПРАВКЕ РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ – РАЧУНАРА, ШТАМПАЧА И КОМУНИКАЦИОНЕ ОПРЕМЕ
(БРОЈ 9/2018)

 Преузмите документ Претходно обавештење

 

НАБАВКА УСЛУГА ЧИШЋЕЊА ЗГРАДА
(БРОЈ 10/2018)

 Преузмите документ Претходно обавештење

 

НАБАВКА УСЛУГА ОСИГУРАЊА ИМОВИНЕ
(БРОЈ 11/2018)

 Преузмите документ Претходно обавештење

 

НАБАВКА УСЛУГА ОСИГУРАЊА ЗАПОСЛЕНИХ
(БРОЈ 12/2018)

 Преузмите документ Претходно обавештење

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА ВОЗИЛА
(БРОЈ 13/2018)

 Преузмите документ Претходно обавештење

 

* * *

 

ОДЛУКА О НАБАВНИМ КАТЕГОРИЈАМА ЗА 2019 ГОДИНУ

 Преузмите документ Одлука о набавним категоријама ѕа 2019 годину - 09.08.2018.

 

 

* * *

 

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЗА 2018. ГОДИНУ

 

НАБАВКА ПРЕВОЗНИХ СРЕДСТАВА
(БРОЈ 18/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 05.11.2018
 Преузмите документ Конкурсна документација - 05.11.2018
 Преузмите документ Одлука о закљученом оквирном споразуму - 23.11.2018
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 1- 10.12.2018
 Преузмите документ Оквирни споразум П 1- 10.12.2018
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 1- 10.12.2018
 Преузмите документ Оквирни споразум П 1- 10.12.2018
 Преузмите документ Документација за закључење уговора- 10.12.2018
 Преузмите документ Понуда AUTOCACAK - 10.12.2018

 

НАБАВКА ПРЕВОЗНИХ СРЕДСТАВА
(БРОЈ 16/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 08.10.2018
 Преузмите документ Конкурсна документација - 08.10.2018
 Преузмите документ Одлука о закљученом оквирном споразуму - 30.10.2018
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума - 08.11.2018
 Преузмите документ Оквирни споразум - 08.11.2018
 Преузмите документ Документација за закључење уговора- 08.11.2018
 Преузмите документ Понуда NIKOM Auto D.O.O. - 08.11.2018

 

НАБАВКА РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ - ХАРДВЕР (ЧИЈА ПОЈЕДИНАЧНА ВРЕДНОСТ ПРЕЛАЗИ ИЗНОС ОД 500.000,00 ДИНАРА), ПАРТИЈА 7 - СЕРВЕРИ ТИП 6
(БРОЈ 17/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 08.10.2018
 Преузмите документ Конкурсна документација - 08.10.2018
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1 - 17.10.2018
 Преузмите документ Измена конкурсне документације - 17.10.2018
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 01.11.2018
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума - 08.11.2018
 Преузмите документ Оквирни споразум - 08.11.2018
 Преузмите документ Документација за закључење уговора- 08.11.2018
 Преузмите документ Понуда Grupe ponudjaca ITS NETWORK i TEHNICOM INFORMATIKA - 08.11.2018

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА – РАЧУНАРА, ШТАМПАЧА И КОМУНИКАЦИОНЕ ОПРЕМЕ (САМО ЗА ОПРЕМУ КОЈА НИЈЕ БИЛА ПРЕДМЕТ ЦЈН У 2017. ГОДИНИ ИЛИ ЈЕ НАБАВЉЕНА У 2017. ГОДИНИ)
(БРОЈ 15/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 17.08.2018
 Преузмите документ Конкурсна документација - 17.08.2018
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1 - 21.08.2018
 Преузмите документ Одлука о закљученом оквирном споразуму - 12.09.2018
 Преузмите документ Обавештење о обустави поступка за партије 4,5,12,13,14 и 15 - 24.09.2018
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 2 - 01.10.2018
 Преузмите документ Оквирни споразум П 2 - 01.10.2018
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 11 - 01.10.2018
 Преузмите документ Оквирни споразум П 11 - 01.10.2018
 Преузмите документ Документација за закључење уговора- 01.10.2018
 Преузмите документ Понуда DOGIT - 01.10.2018
 Преузмите документ Понуда MALEX COPY SERVICE d.o.o - 01.10.2018

 

НАБАВКА ПРЕВОЗНИХ СРЕДСТАВА
(БРОЈ 12/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 07.08.2018
 Преузмите документ Конкурсна документација - 07.08.2018
 Преузмите документ Измена конкурсне документације - 17.08.2018
 Преузмите документ Одлука о закљученом оквирном споразуму - 17.09.2018
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 6 - 03.10.2018
 Преузмите документ Оквирни споразум П 6 - 03.10.2018
 Преузмите документ Документација за закључење уговора- 03.10.2018
 Преузмите документ Понуда AK KOMPRESOR - 03.10.2018
 Преузмите документ Понуда AUTOČAČAK DOO - 03.10.2018
 Преузмите документ Понуда INTERAUTO DOO - 03.10.2018
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 2 - 04.10.2018
 Преузмите документ Оквирни споразум П 2 - 04.10.2018
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 1 - 05.10.2018
 Преузмите документ Оквирни споразум П 1 - 05.10.2018
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 3 - 05.10.2018
 Преузмите документ Оквирни споразум П 3 - 05.10.2018
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 4 - 05.10.2018
 Преузмите документ Оквирни споразум П 4 - 05.10.2018
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 5 - 05.10.2018
 Преузмите документ Оквирни споразум П 5 - 05.10.2018

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ НАРУЧИОЦИМА

 Преузмите документ Обавештење свим наручиоцима - 31.01.2019.

 

 

НАБАВКА РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ - ХАРДВЕР (ЧИЈА ПОЈЕДИНАЧНА ВРЕДНОСТ ПРЕЛАЗИ ИЗНОС ОД 500.000,00 ДИНАРА)
(БРОЈ 14/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 23.07.2018
 Преузмите документ Конкурсна документација - 23.07.2018
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1 - 26.07.2018
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 2 - 10.08.2018
 Преузмите документ Одлука о закљученом оквирном споразуму - 17.08.2018
 Преузмите документ Обавештење о обустави поступка за п 7 - 28.08.2018
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 4 - 05.09.2018
 Преузмите документ Оквирни споразум П 4 - 05.09.2018
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 5 - 05.09.2018
 Преузмите документ Оквирни споразум П 5 - 05.09.2018
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 6 - 05.09.2018
 Преузмите документ Оквирни споразум П 6 - 05.09.2018
 Преузмите документ Документација за закључење уговора- 05.09.2018
 Преузмите документ Понуда Aigo business system - 05.09.2018
 Преузмите документ Понуда grupa Aigo BS i Kompjuter tehnika - 05.09.2018
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 1 - 07.09.2018
 Преузмите документ Оквирни споразум П 1 - 07.09.2018
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 2 - 07.09.2018
 Преузмите документ Оквирни споразум П 2 - 07.09.2018
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 3 - 07.09.2018
 Преузмите документ Оквирни споразум П 3 - 07.09.2018
 Преузмите документ Понуда grupa Oblak tehnologije i Nepo system - 07.09.2018

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ЧИШЋЕЊА ЗГРАДА
(БРОЈ 13/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 19.07.2018
 Преузмите документ Конкурсна документација - 19.07.2018
 Преузмите документ Одлука о обустави поступка - 10.08.2018
 Преузмите документ Обавештење о обустави поступка - 21.08.2018

 

ОДРЖАВАЊЕ – РАЧУНАРА, ШТАМПАЧА И КОМУНИКАЦИОНЕ ОПРЕМЕ (САМО ЗА ОПРЕМУ КОЈА НИЈЕ БИЛА ПРЕДМЕТ ЦЈН У 2017. ГОДИНИ ИЛИ ЈЕ НАБАВЉЕНА У 2017. ГОДИНИ)
(БРОЈ 11/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 21.06.2018
 Преузмите документ Конкурсна документација I део- 21.06.2018
 Преузмите документ Конкурсна документација II део- 21.06.2018
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1 - 02.07.2018
 Преузмите документ Измена конкурсне документације 1- 02.07.2018
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 2 - 09.07.2018
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 3 - 09.07.2018
 Преузмите документ Обавештење о продужењу рока за достављање понуда - 09.07.2018
 Преузмите документ Одлука о закљученом оквирном споразуму - 26.07.2018
 Преузмите документ Обавештење о обустави поступка за партије 2, 4, 5, 11, 12, 13, 14 и 15 - 06.08.2018
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 7 - 15.08.2018
 Преузмите документ Оквирни споразум П 7- 15.08.2018
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 9 - 15.08.2018
 Преузмите документ Оквирни споразум П 9 - 15.08.2018
 Преузмите документ Документација за закључење уговора- 15.08.2018
 Преузмите документ Понуда BIRO PRINT SISTEMI - 16.08.2018
 Преузмите документ Понуда ENEL PS - 16.08.2018
 Преузмите документ Понуда GOLUM - 16.08.2018
 Преузмите документ Понуда AIGO BS, TEHNICOM INFORMATIKA i KOMPJUTER TEHNIKA- 16.08.2018
 Преузмите документ Понуда BIT PROJEKT i MDS - 16.08.2018
 Преузмите документ Понуда AIGO BS i PAN COMPUTERS- 16.08.2018
 Преузмите документ Понуда INFORMATIKA AD- 16.08.2018
 Преузмите документ Понуда MALEX CITZ COPY SERVICE- 16.08.2018
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 8 - 17.08.2018
 Преузмите документ Оквирни споразум П 8 - 17.08.2018
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 10 - 17.08.2018
 Преузмите документ Оквирни споразум П 10 - 17.08.2018
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 19 - 17.08.2018
 Преузмите документ Оквирни споразум П 19 - 17.08.2018
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 18 - 20.08.2018
 Преузмите документ Оквирни споразум П 18 - 20.08.2018
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 17 - 20.08.2018
 Преузмите документ Оквирни споразум П 17 - 20.08.2018
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 16 - 23.08.2018
 Преузмите документ Оквирни споразум П 16 - 23.08.2018
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 1 - 27.08.2018
 Преузмите документ Оквирни споразум П 1 - 27.08.2018
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 3 - 27.08.2018
 Преузмите документ Оквирни споразум П 3 - 27.08.2018
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 6 - 27.08.2018
 Преузмите документ Оквирни споразум П 6 - 27.08.2018

 

НАБАВКА КАНЦЕЛАРИЈСКОГ НАМЕШТАЈА
(БРОЈ 4/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 26.04.2018
 Преузмите документ Конкурсна документација - 26.04.2018
 Преузмите документ Измена конкурсне документације - 27.04.2018
 Преузмите документ Измена конкурсне документације - 04.05.2018
 Преузмите документ Одлука о закључењу оквирног споразума- 23.05.2018
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 1- 04.06.2018
 Преузмите документ Оквирни споразум П 1- 04.06.2018
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 2- 04.06.2018
 Преузмите документ Оквирни споразум П 2- 04.06.2018
 Преузмите документ Измена оквирног споразума П 2- 14.06.2018
 Преузмите документ Документација за закључење уговора- 04.06.2018
 Преузмите документ Понуда - 05.06.2018
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора П 1- 31.01.2019

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА ВОЗИЛА
(БРОЈ 5/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 20.04.2018
 Преузмите документ Конкурсна документација - 20.04.2018
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1 - 04.05.2018
 Преузмите документ Измена и допуна конкурсне документације - 07.05.2018
 Преузмите документ Обавештење о продужењу рока - 07.05.2018
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 2 - 07.05.2018
 Преузмите документ Одлука о закључењу оквирног споразума- 23.05.2018
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 1- 14.06.2018
 Преузмите документ Оквирни споразум П 1- 14.06.2018
 Преузмите документ Измена оквирног споразума П 1- 06.11.2018
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 2- 14.06.2018
 Преузмите документ Оквирни споразум П 2- 14.06.2018
 Преузмите документ Измена оквирног споразума П 2 - 06.11.2018
 Преузмите документ Документација- 14.06.2018
 Преузмите документ Понуда Дунав осигурање - 14.06.2018
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора П 1- 24.12.2018
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора П 2- 24.12.2018
 Преузмите документ Одлука о измени уговора П 1- 14.03.2019
 Преузмите документ Одлука о измени уговора П 2- 14.03.2019
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора П 1- 18.12.2019
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора П 2- 18.12.2019
 Преузмите документ Одлука о измени уговора П 1- 15.01.2020
 Преузмите документ Одлука о измени уговора П 2- 15.01.2020

 

НАБАВКА ЕЛЕКТРОНСКИХ КОМУНИКАЦИОНИХ УСЛУГА – ИНТЕРНЕТ
(БРОЈ 2/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 20.04.2018
 Преузмите документ Конкурсна документација - 20.04.2018
 Преузмите документ Измена конкурсне документације - 30.04.2018
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1 - 07.05.2018
 Преузмите документ Одлука о закључењу оквирног споразума- 23.05.2018
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума- 29.06.2018
 Преузмите документ Оквирни споразум - 29.06.2018
 Преузмите документ Документација- 29.06.2018
 Преузмите документ Понуда Телеком Србија- 29.06.2018
 Преузмите документ Понуда Телеком Србија - техничка спецификација - 29.06.2018

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ЧИШЋЕЊА ЗГРАДА
(БРОЈ 10/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 19.04.2018
 Преузмите документ INVITATION TO BID - 19.04.2018
 Преузмите документ Конкурсна документација - 19.04.2018
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1 - 26.04.2018
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 2 - 27.04.2018
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 3 - 27.04.2018
 Преузмите документ Допуна појашњења конкурсне документације 3 - 30.04.2018
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 4 - 27.04.2018
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 5 - 27.04.2018
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 6 - 30.04.2018
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 7 - 30.04.2018
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 8 - 03.05.2018
 Преузмите документ Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права - 04.05.2018
 Преузмите документ Обавештење о продужењу рока - 18.05.2018
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 9 -23.05.2018
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 10 -23.05.2018
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 11 -23.05.2018
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 12 -23.05.2018
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 13 -24.05.2018
 Преузмите документ Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права - 28.05.2018
 Преузмите документ Одлука о закључењу оквирног споразума- 18.06.2018
 Преузмите документ Обавештење о обустави поступка П 10- 02.07.2018
 Преузмите документ Обавештење о обустави поступка П 18- 02.07.2018
 Преузмите документ Обавештење о обустави поступка П 21- 02.07.2018
 Преузмите документ Обавештење о обустави поступка П 22- 02.07.2018
 Преузмите документ Документацијa за закључење уговора- 12.07.2018
 Преузмите документ Понуда COOPSERVICE BMK, TIME PARTNER, B.M.K. - 12.07.2018
 Преузмите документ Понуда COOPSERVICE BMK - 12.07.2018
 Преузмите документ Понуда BUILDING MAINTENANCE, OYB SKADARLIJA, TIME PARTNER - 12.07.2018
 Преузмите документ Понуда BUILDING MAINTENANCE, OZB SKADARLIJA, TIME PARTNER - 12.07.2018
 Преузмите документ Понуда GOODHAUSE, KROL HOUSEKEEPING i TELUS 1. део - 12.07.2018
 Преузмите документ Понуда GOODHAUSE, KROL HOUSEKEEPING i TELUS 2. део - 12.07.2018
 Преузмите документ Понуда DEDINJE - 12.07.2018
 Преузмите документ Понуда TIME PARTNER П 2- 12.07.2018
 Преузмите документ Понуда TIME PARTNER, TELUS i DIZ HIGIJENA П 8 - 12.07.2018
 Преузмите документ Понуда EMPORIO TEAM, DIZ HIGIJENA, SPARTA PRAGMA П 9 - 12.07.2018
 Преузмите документ Понуда TIME PARTNER i DIPOS П 20 - 12.07.2018
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 2- 12.07.2018
 Преузмите документ Оквирни споразум П 2- 12.07.2018
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 8- 12.07.2018
 Преузмите документ Оквирни споразум П 8- 12.07.2018
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 9- 12.07.2018
 Преузмите документ Оквирни споразум П 9- 12.07.2018
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 20- 12.07.2018
 Преузмите документ Оквирни споразум П 20- 12.07.2018
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 3- 13.07.2018
 Преузмите документ Оквирни споразум П 3- 13.07.2018
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 4- 13.07.2018
 Преузмите документ Оквирни споразум П 4- 13.07.2018
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 13- 13.07.2018
 Преузмите документ Оквирни споразум П 13- 13.07.2018
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 14- 13.07.2018
 Преузмите документ Оквирни споразум П 14- 13.07.2018
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 17- 13.07.2018
 Преузмите документ Оквирни споразум П 17- 13.07.2018
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 19- 13.07.2018
 Преузмите документ Оквирни споразум П 19- 13.07.2018
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 12- 16.07.2018
 Преузмите документ Оквирни споразум П 12- 16.07.2018
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 1- 17.07.2018
 Преузмите документ Оквирни споразум П 1- 17.07.2018
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 11- 17.07.2018
 Преузмите документ Оквирни споразум П 11- 17.07.2018
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 15- 17.07.2018
 Преузмите документ Оквирни споразум П 15- 17.07.2018
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 16- 17.07.2018
 Преузмите документ Оквирни споразум П 16- 17.07.2018
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 23- 17.07.2018
 Преузмите документ Оквирни споразум П 23- 17.07.2018
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 5- 23.07.2018
 Преузмите документ Оквирни споразум П 5- 23.07.2018
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 6- 23.07.2018
 Преузмите документ Оквирни споразум П 6- 23.07.2018
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 7- 23.07.2018
 Преузмите документ Оквирни споразум П 7- 23.07.2018
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора П 1- 09.08.2018
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора П 23- 19.03.2019
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора 2 П 1- 08.08.2019
 Преузмите документ Одлука о измени уговора 2 П 1- 12.03.2020
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора 2 П 23 - 26.03.2020
 Преузмите документ Одлука 2 о измени уговора 2 П 1- 21.05.2020

 

НАБАВКА УСЛУГА МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ
(БРОЈ 7/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 30.03.2018
 Преузмите документ INVITATION TO BID - 30.03.2018
 Преузмите документ Конкурсна документација - 30.03.2018
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1 - 10.04.2018
 Преузмите документ Обавештење о поднетом захтеву ѕа заштиту права - 13.04.2018
 Преузмите документ Обавештење о продужењу рока - 22.06.2018
 Преузмите документ Одлука о закључењу оквирног споразума- 11.07.2018
 Преузмите документ Обавештење о поднетом захтеву ѕа заштиту права - 19.07.2018
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума - 04.09.2018
 Преузмите документ Оквирни споразум - 04.09.2018
 Преузмите документ Документа за закључење уговора - 04.09.2018
 Преузмите документ Понуда -Телеком Србија - 04.09.2018
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора - 25.09.2018
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора 2- 04.04.2019
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора 3- 09.04.2020

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ НАРУЧИОЦИМА

 Преузмите документ Обавештење свим наручиоцима - 31.01.2019.

 

 

НАБАВКА РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ - ХАРДВЕР (ЧИЈА ПОЈЕДИНАЧНА ВРЕДНОСТ НЕ ПРЕЛАЗИ ИЗНОС ОД 500.000,00 ДИНАРА)
(БРОЈ 9/2018)

 

ОБАВЕШТЕЊЕ СВИМ НАРУЧИОЦИМА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ЦЕНТРАЛИЗОВАНЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БРОЈ 9/2018

 Преузмите документ Обавештење свим наручиоцима - 11.12.2018.

 

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 29.03.2018
 Преузмите документ INVITATION TO BID - 29.03.2018
 Преузмите документ Конкурсна документација - 29.03.2018
 Преузмите документ Измена конкурсне документације - 05.04.2018
 Преузмите документ Измена конкурсне документације 2- 17.04.2018
 Преузмите документ Обавештење о продужењу рока - 17.04.2018
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1 - 20.04.2018
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 2 - 20.04.2018
 Преузмите документ Одлука о закључењу оквирног споразума- 11.05.2018
 Преузмите документ Документација за закључење уговора - 28.05.2018
 Преузмите документ Понуда AIGO BS - 28.05.2018
 Преузмите документ Понуда групе OBLAK TEHNOLOGIJE, EWE COMP i NEPO SYSTEM - 28.05.2018
 Преузмите документ Понуда групе COMTRADE SYSTEM, TEHNICOM INFORMATIKA - 28.05.2018
 Преузмите документ Понуда групе KING ICT i AIGO BS - 28.05.2018
 Преузмите документ Понуда MALEX CITY COPY SERVICE - 28.05.2018
 Преузмите документ Понуда DIGITRON IST - 28.05.2018
 Преузмите документ Понуда групе KING ICT i SYSTEM ONE - 28.05.2018
 Преузмите документ Понуда групе INFORMATIKA i TS NETWORK - 28.05.2018
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 9- 28.05.2018
 Преузмите документ Оквирни споразум П 9- 28.05.2018
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 10- 28.05.2018
 Преузмите документ Оквирни споразум П 10- 28.05.2018
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 2- 30.05.2018
 Преузмите документ Оквирни споразум П 2- 30.05.2018
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 7- 30.05.2018
 Преузмите документ Оквирни споразум П 7- 30.05.2018
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 12- 30.05.2018
 Преузмите документ Оквирни споразум П 12- 30.05.2018
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 13- 30.05.2018
 Преузмите документ Оквирни споразум П 13- 30.05.2018
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 15- 30.05.2018
 Преузмите документ Оквирни споразум П 15- 30.05.2018
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 16- 30.05.2018
 Преузмите документ Оквирни споразум П 16- 30.05.2018
 Преузмите документ Измена оквирног споразума П 16- 07.06.2018
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 19- 30.05.2018
 Преузмите документ Оквирни споразум П 19- 30.05.2018
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 20- 30.05.2018
 Преузмите документ Оквирни споразум П 20- 30.05.2018
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 21- 30.05.2018
 Преузмите документ Оквирни споразум П 21- 30.05.2018
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 17- 31.05.2018
 Преузмите документ Оквирни споразум П 17- 31.05.2018
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 18- 31.05.2018
 Преузмите документ Оквирни споразум П 18- 31.05.2018
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 22- 31.05.2018
 Преузмите документ Оквирни споразум П 22- 31.05.2018
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 11- 01.06.2018
 Преузмите документ Оквирни споразум П 11- 01.06.2018
 Преузмите документ Измена оквирног споразума П 11- 02.08.2018
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 14- 01.06.2018
 Преузмите документ Оквирни споразум П 14- 01.06.2018
 Преузмите документ Измена оквирног споразума П 14- 02.08.2018
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 24- 01.06.2018
 Преузмите документ Оквирни споразум П 24- 01.06.2018
 Преузмите документ Измена оквирног споразума П 24- 02.08.2018
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 29- 01.06.2018
 Преузмите документ Оквирни споразум П 29- 01.06.2018
 Преузмите документ Измена оквирног споразума П 29- 02.08.2018
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 31- 01.06.2018
 Преузмите документ Оквирни споразум П 31- 01.06.2018
 Преузмите документ Измена oквирног споразума 1 П 31- 28.06.2018
 Преузмите документ Измена оквирног споразума 2 П 31- 02.08.2018
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 4- 04.06.2018
 Преузмите документ Оквирни споразум П 4- 04.06.2018
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 5- 04.06.2018
 Преузмите документ Оквирни споразум П 5- 04.06.2018
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 6- 04.06.2018
 Преузмите документ Оквирни споразум П 6- 04.06.2018
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 3- 05.06.2018
 Преузмите документ Оквирни споразум П 3- 05.06.2018
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 25- 05.06.2018
 Преузмите документ Оквирни споразум П 25- 05.06.2018
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 27- 05.06.2018
 Преузмите документ Оквирни споразум П 27- 05.06.2018
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 28- 05.06.2018
 Преузмите документ Оквирни споразум П 28- 05.06.2018
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 32- 05.06.2018
 Преузмите документ Оквирни споразум П 32- 05.06.2018
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 33- 05.06.2018
 Преузмите документ Оквирни споразум П 33- 05.06.2018
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 34- 05.06.2018
 Преузмите документ Оквирни споразум П 34- 05.06.2018
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 35- 05.06.2018
 Преузмите документ Оквирни споразум П 35- 05.06.2018
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 36- 05.06.2018
 Преузмите документ Оквирни споразум П 36- 05.06.2018
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 1- 08.06.2018
 Преузмите документ Оквирни споразум П 1- 08.06.2018
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 23- 08.06.2018
 Преузмите документ Оквирни споразум П 23- 08.06.2018
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 8- 08.06.2018
 Преузмите документ Оквирни споразум П 8- 08.06.2018
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 26- 08.06.2018
 Преузмите документ Оквирни споразум П 26- 08.06.2018
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 30- 08.06.2018
 Преузмите документ Оквирни споразум П 30- 08.06.2018
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора П 3 - 20.07.2018
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора П 2 - 12.12.2018
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора П 10 - 05.04.2019
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора П 11 - 09.04.2019
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора П 14 - 09.04.2019
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора П 2 - 09.04.2019
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора П 12 - 09.04.2019
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора П 25 - 11.04.2019
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора П 24 - 19.04.2019

 

НАБАВКА ЕЛЕКТРОНСКИХ КОМУНИКАЦИОНИХ УСЛУГА - УСЛУГЕ ПРЕНОСА ПУТЕМ ОПТИЧКИХ ВЛАКАНА
(БРОЈ 8/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 21.03.2018
 Преузмите документ Конкурсна документација - 21.03.2018
 Преузмите документ Одлука о закључењу оквирног споразума- 20.04.2018
 Преузмите документ Документација за закључење уговора - 07.06.2018
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 1- 07.06.2018
 Преузмите документ Оквирни споразум П 1- 07.06.2018
 Преузмите документ Понуда JP POSTA SEBIJE за П 1 - 08.06.2018
 Преузмите документ Понуда TELEKOM SRBIJA за П 2 - 08.06.2018
 Преузмите документ Понуда TELEKOM SRBIJA за П 3 - 08.06.2018
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 2- 27.06.2018
 Преузмите документ Оквирни споразум П 2- 27.06.2018
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 3- 27.06.2018
 Преузмите документ Оквирни споразум П 3- 27.06.2018
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору за П 3- 06.11.2018
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору за П 5- 11.12.2018

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА ЗАПОСЛЕНИХ И ДРУГИХ ЛИЦА
(БРОЈ 6/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 22.02.2018
 Преузмите документ Конкурсна документација - 22.02.2018
 Преузмите документ Измена документације 1- 28.02.2018
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1 - 07.03.2018
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 2 - 12.03.2018
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 3 - 12.03.2018
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 4 - 12.03.2018
 Преузмите документ Одлука о закључењу оквирног споразума- 21.03.2018
 Преузмите документ Документација - 19.04.2018
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 1- 19.04.2018
 Преузмите документ Оквирни споразум П 1- 19.04.2018
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 2- 19.04.2018
 Преузмите документ Оквирни споразум П 2- 19.04.2018
 Преузмите документ Понуда DDOR NOVI SAD- 20.04.2018
 Преузмите документ Понуда GENERALI OSIGURANJE- 20.04.2018
 Преузмите документ Понуда WIENER STADTISCHE- 20.04.2018
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 3- 20.04.2018
 Преузмите документ Оквирни споразум П 3- 20.04.2018
 Преузмите документ Обавештење о обустави поступка П 5 и П 6- 23.04.2018
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 4- 27.04.2018
 Преузмите документ Оквирни споразум П 4- 27.04.2018
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 7- 27.04.2018
 Преузмите документ Оквирни споразум П 7- 27.04.2018
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 8- 27.04.2018
 Преузмите документ Оквирни споразум П 8- 27.04.2018
 Преузмите документ Измена 1 оквирног споразума за партију 1 - 24.09.2018
 Преузмите документ Измена 1 оквирног споразума за партију 2 - 02.10.2018
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора П 1- 24.12.2018
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора П 2- 24.12.2018
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора П 1- 27.12.2019
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора П 2- 27.12.2019

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА ИМОВИНЕ
(БРОЈ 3/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 20.02.2018
 Преузмите документ Конкурсна документација - 20.02.2018
 Преузмите документ Измена документације 1- 22.02.2018
 Преузмите документ Измена документације 2- 28.02.2018
 Преузмите документ Измена документације 3- 05.03.2018
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1 и 2 - 05.03.2018
 Преузмите документ Обавештење о продужењу рока - 05.03.2018
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 3 - 05.03.2018
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 4 - 05.03.2018
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 5 - 07.03.2018
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 6 - 09.03.2018
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 7 - 12.03.2018
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 8 - 12.03.2018
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 9 - 12.03.2018
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 10 - 12.03.2018
 Преузмите документ Одлука о закључењу оквирног споразума- 02.04.2018
 Преузмите документ Одлука о закључењу оквирног споразума- 02.10.2018
 Преузмите документ Обавештење о обустави поступка П 12 - 23.04.2018
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 6 - 27.04.2018
 Преузмите документ Оквирни споразум П 6 - 27.04.2018
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 9 - 27.04.2018
 Преузмите документ Оквирни споразум П 9 - 27.04.2018
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 10 - 27.04.2018
 Преузмите документ Оквирни споразум П 10 - 27.04.2018
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 14 - 27.04.2018
 Преузмите документ Оквирни споразум П 14 - 27.04.2018
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 17 - 27.04.2018
 Преузмите документ Оквирни споразум П 17 - 27.04.2018
 Преузмите документ Понуда DDOR NOVI SAD- 27.04.2018
 Преузмите документ Понуда GENERALI OSIGURANJE- 27.04.2018
 Преузмите документ Понуда WIENER STADTISCHE- 27.04.2018
 Преузмите документ Понуда DUNAV OSIGURANJE- 27.04.2018
 Преузмите документ Понуда UNIQA NEŽIVOTNO OSIGURANJE- 27.04.2018
 Преузмите документ Понуда AMS OSIGURANJE- 27.04.2018
 Преузмите документ Документа за закључење уговора - 30.04.2018
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 1 - 30.04.2018
 Преузмите документ Оквирни споразум П 1 - 30.04.2018
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 5 - 30.04.2018
 Преузмите документ Оквирни споразум П 5 - 30.04.2018
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 8 - 30.04.2018
 Преузмите документ Оквирни споразум П 8 - 30.04.2018
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 11 - 30.04.2018
 Преузмите документ Оквирни споразум П 11 - 30.04.2018
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 13 - 30.04.2018
 Преузмите документ Оквирни споразум П 13 - 30.04.2018
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 4 - 03.05.2018
 Преузмите документ Оквирни споразум П 4 - 03.05.2018
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 2 - 07.05.2018
 Преузмите документ Оквирни споразум П 2 - 07.05.2018
 Преузмите документ Кориговано менично овлашћење П 2 - 16.05.2018
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 3- 14.05.2018
 Преузмите документ Оквирни споразум П 3- 14.05.2018
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 7- 14.05.2018
 Преузмите документ Оквирни споразум П 7- 14.05.2018
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 15- 14.05.2018
 Преузмите документ Оквирни споразум П 15- 14.05.2018
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 16- 14.05.2018
 Преузмите документ Оквирни споразум П 16- 14.05.2018
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора П 4- 06.09.2018
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора П 1- 14.09.2018
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора П 5- 14.09.2018
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора П 10- 18.09.2018
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора П 3 - 20.09.2018
 Преузмите документ Измена 1 оквирног споразума за партију 2 - 24.09.2018
 Преузмите документ Одлука о измени уговора П 5- 19.12.2018
 Преузмите документ Измена оквирног споразума П 2- 21.12.2018
 Преузмите документ Исправка измене оквирног споразума П 2- 24.12.2018
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора П 4 - 02.09.2019
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора П 1- 19.09.2018
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора П 5 - 19.09.2019
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора П 3 - 27.09.2019
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора П 10 - 27.09.2019
 Преузмите документ Обавештење - 14.01.2020

 

НАБАВКА РАЧУНАРСКОГ МАТЕРИЈАЛА – ТОНЕРА (ОСИМ ЗА ТОНЕРЕ НАБАВЉЕНЕ НА ОСНОВУ ЦЈН КОЈА ЈЕ ПОКРЕНУТА У 2017. ГОДИНИ).
(БРОЈ 1/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 30.01.2018
 Преузмите документ Конкурсна документација - 30.01.2018
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1,2 i 3 - 02.02.2018
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 4- 02.02.2018
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 5- 05.02.2018
 Преузмите документ Измена и допуна конкурсне документације 1- 05.02.2018
 Преузмите документ Измена и допуна конкурсне документације 2- 05.02.2018
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 6- 08.02.2018
 Преузмите документ Измена и допуна конкурсне документације 3- 05.02.2018
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 7- 08.02.2018
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 8- 23.02.2018
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 9- 27.02.2018
 Преузмите документ Одлука о закључењу оквирног споразума- 12.03.2018
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 12- 29.03.2018
 Преузмите документ Оквирни споразум П 12- 29.03.2018
 Преузмите документ Документација - 29.03.2018
 Преузмите документ Понуда MALEX CITY COPY SERVICE - 29.03.2018
 Преузмите документ Понуда AIGO- 29.03.2018
 Преузмите документ Понуда ANTIKA- 29.03.2018
 Преузмите документ Понуда DIGITRON- 29.03.2018
 Преузмите документ Понуда DIKTI LINE- 29.03.2018
 Преузмите документ Понуда I&D COM - 29.03.2018
 Преузмите документ Понуда INFORMATIKA AD- 29.03.2018
 Преузмите документ Понуда INFORMATIKA AD П 5- 29.03.2018
 Преузмите документ Понуда INFORMATIKA AD П 8- 29.03.2018
 Преузмите документ Понуда MS COPY- 29.03.2018
 Преузмите документ Понуда OBLAK TEHNOLOGIJE i EWE COMP- 29.03.2018
 Преузмите документ Понуда RCC ELECTRONICS- 29.03.2018
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 7- 29.03.2018
 Преузмите документ Оквирни споразум П 7- 29.03.2018
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 2- 30.03.2018
 Преузмите документ Оквирни споразум П 2- 30.03.2018
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 3- 30.03.2018
 Преузмите документ Оквирни споразум П 3- 30.03.2018
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 11- 30.03.2018
 Преузмите документ Оквирни споразум П 11- 30.03.2018
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 6- 02.04.2018
 Преузмите документ Оквирни споразум П 6- 02.04.2018
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 10- 02.04.2018
 Преузмите документ Оквирни споразум П 10- 02.04.2018
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 5- 02.04.2018
 Преузмите документ Оквирни споразум П 5- 02.04.2018
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 8- 02.04.2018
 Преузмите документ Оквирни споразум П 8- 02.04.2018
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 4- 02.04.2018
 Преузмите документ Оквирни споразум П 4- 02.04.2018
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 1- 03.04.2018
 Преузмите документ Оквирни споразум П 1- 03.04.2018
 Преузмите документ Обавештење о закључењу оквирног споразума П 9- 05.04.2018
 Преузмите документ Оквирни споразум П 9- 05.04.2018

 

* * *

 

ПОГЛЕДАЈТЕ АРХИВУ ИЗ 2017. ГОДИНЕ

 

 Врх стране
Централизоване јавне набавкеВестиИнформаторИнформације од јавног значајаКонкурси, огласи, тендериБаза правних прописаБиблиотекаДомениeУправа