Насловна » Структура » Информатика

Сектор за информатичку подршку

Сектором руководи Владан Јовановић, помоћник директора.

У Сектору за информатичку подршку образоване уже унутрашње јединице и то:

1. Одељење за системско-техничку подршку

-Одсек за системску подршку   
- Одсек за техничку подршку

2. Одељење за информационе системе и апликативну подршку

- Одсек за информационе системе
- Одсек за апликативну подршку

3. Одељење за ИКТ инфраструктуру

- Одсек за развој и одржавање мрежа
- Одсек за електронику и телекомуникације
    - Група за телекомуникације и аудио-видео системе
    - Група за системе веза

4. Одељење за биротехничке послове

- Одсек штампарије у објекту Немањина 11
- Одсек штампарије у објекту Немањина 22-26
- Одсек штампарија, израде графичких идејних решења и графичке обраде у објектима Омладинских бригада 1 и Булевар Михаила Пупина 2
- Одсек за послове компјутербироа
    - Група за послове компјутербироа у објекту Немањина 11,
    - Група за послове компјутербироа у објекту Немањина 22 - 26, III спрат - V спрат
     - Група за послове компјутербироа у објекту Немањина 22 - 26, VI спрат и Косовска 31
    - Група за послове компјутербироа у објекту Булевар Михаила Пупина 2
    - Група за послове компјутербироа у објекту Омладинских бригада 1

Делокруг рада

У Сектору за информатичку подршку обављају се следећи послови: праћење, координација и подршка развоју ИКТ Управе; послови пружања ИКТ услуга корисницима, системска и техничка информатичка подршка (HW/SW support); организација, развој и обезбеђивање функционисања локалних рачунарско-комуникационих мрежа у државним објектима које опрема и одржава Управа; повезивање корисника на интернет, системска и техничка информатичка подршка у раду Управе; одржавање постојеће рачунарске и комуникационе опреме и припадајућег системског софтвера; увођење нових оперативних система, системског и антивирусног софтвера и подршка информационој безбедности; коришћење међународних и домаћих стандарда у области информационе безбедности и усклађивање са истим; одржавање систем сале, видео надзора и РФИД контроле уласка; пројектовање и развој информационих система корисника; одржавање постојећих информационих система; израда и увођење пројеката за аутоматизацију заједничких послова, пројектовање и организовање документационих и других база података за потребе рада корисника; обрада података на рачунару, обука корисника информационог система и други информатички послови у вези обезбеђења функционисања и развоја информационог система; израда преписa и сравњивањa текста преписаног материјалa; обрадe и уређивањa текста на средствима за АОП; штампања, умножавања и повезивања материјала; учешће у процесима који су у вези са стручним усавршавањем државних службеника у Сектору и други послови из делокруга рада Сектора.

 Информатика

Телeфон: +381 11 362 20 91
Факс: +381 11 361 65 55
e-mail: vladan.jovanovic@uzzpro.gov.rs
Централизоване јавне набавке javne-nabavke ВестиИнформаторИнформације од јавног значајаКонкурси, огласи, тендериБаза правних прописаБиблиотека eУправа