Насловна » Архива » Конкурси, огласи, тендери 2016.

Конкурси, огласи, тендери 2016.


ПРЕТХОДНО ОБАВЕШТЕЊЕ

 

НАБАВКА ЛИЦЕНЦИ

 Преузмите документ Преузмите документ

 

НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

 Преузмите документ Преузмите документ

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ЧИШЋЕЊА ОБЈЕКАТА РЕПУЛИЧКИХ ОРГАНА

 Преузмите документ Преузмите документ

 

 

ЈАВНИ КОНКУРС

 

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА ДИРЕКТОРА УПРАВЕ ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА

 Преузмите документ Преузмите документ

 

 

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2016. ГОДИНУ

 Преузмите документ План јавних набавки
 Преузмите документ Измена плана јавних набавки за 2016 годину
 Преузмите документ Измена и допуна плана јавних набавки на које се закон не примењује за 2016 годину
 Преузмите документ Одлука о измени и допуни плана јавних набавки

 

 

ОГЛАСИ

 

ОТУЂЕЊЕ ВИНА И РАКИЈЕ
(БРОЈ 9/2016)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 09.12.2016.

 

ОТУЂЕЊЕ ВИНА И РАКИЈЕ
(БРОЈ 8/2016)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 04.11.2016.

 

ОТУЂЕЊЕ ОТПАДНОГ ЈЕСТИВОГ УЉА
(БРОЈ 6/2016)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 20.09.2016.

 

ОТУЂЕЊЕ ГРОЖЂА
(БРОЈ 7/2016)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 12.09.2016.

 

ОТУЂЕЊЕ ВИНА И РАКИЈЕ
(БРОЈ 5/2016)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 08.09.2016.

 

ОТУЂЕЊЕ МОТОРНИХ ВОЗИЛА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
(БРОЈ 3/2016)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 06.06.2016.
 Преузмите документ Списак возила - 06.06.2016.
 Преузмите документ Напомена 1 - 10.06.2016.
 Преузмите документ Напомена 2 - 14.06.2016.

 

ОТУЂЕЊЕ ВИНА И РАКИЈЕ
(БРОЈ 4/2016)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде

 

ОГЛАС ЗА ПРОДАЈУ ТОНЕР КАСЕТА
(БРОЈ 2/2016)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде

 

 

ПРЕТХОДНО ОБАВЕШТЕЊЕ

 

ТРЕНУТНО НЕМА ОБАВЕШТЕЊА

 

 

ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК

 

НАБАВКА РАДНЕ ОБУЋЕ ЗА ПОТРЕБЕ СЕКТОРА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ, ИНВЕСТИЦИОНО И ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ
(БРОЈ 184/2016)

 Преузмите документ Обавештење о покретању преговарачког поступка - 04.01.2017
 Преузмите документ Конкурсна документација - 04.01.2017
 Преузмите документ Одлука о додели уговора -13.01.2017.
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору -26.01.2017.

 

 

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

 

НАБАВКА СВЕТИЉКИ, СИЈАЛИЦА И ПРАТЕЋЕГ ЕЛЕКТРОМАТЕРИЈАЛА
(БРОЈ 131/2016)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 29.08.2016
 Преузмите документ Конкурсна документација - 29.08.2016
 Преузмите документ Појашњење 1 - 19.09.2016.
 Преузмите документ Појашњење 2 - 26.09.2016.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора 1-21.10.2016.
 Преузмите документ Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права -31.10.2016.
 Преузмите документ Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права -02.11.2016.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора 2-01.02.2017.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора-04.04.2017
 Преузмите документ Одлуку о измени уговора -18.09.2017

 

НАБАВКА РЕЗАНОГ ЦВЕЋА, ПОЗАМАНТЕРИЈЕ И ДЕКОРАТИВНОГ САДНОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА ЕНТЕРИЈЕР
(БРОЈ 185/2016)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 06.01.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 06.01.2017.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора -17.02.2017.
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору П 1-10.03.2017.
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору П 2-10.03.2017.

 

НАБАВКА УСЛУГА ОДРЖАВАЊА ЛИФТOВА СА МИКРОПРОЦЕСОРСКИМ УПРАВЉАЊЕМ ОЛТЕС САМЕР СЕК
(БРОЈ 186/2016)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 04.01.2017
 Преузмите документ Конкурсна документација - 04.01.2017
 Преузмите документ Одлука о додели уговора -10.02.2017.
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору -03.03.2017.
 Преузмите документ Одлука о измени уговора -14.09.2017.

 

НАБАВКА МЛЕКА И МЛЕЧНИХ ПРОИЗВОДА
(БРОЈ 178/2016)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 02.12.2016
 Преузмите документ Конкурсна документација - 02.12.2016
 Преузмите документ Измена и допуна конкурсне документације - 21.12.2016
 Преузмите документ Одлука о додели уговора -09.01.2017.
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору -02.02.2017.

 

НАБАВКА УСЛУГА ОДРЖАВАЊА И СЕРВИСИРАЊА КОТЛОВСКИХ ПОСТРОЈЕЊА И ИНСТАЛАЦИЈА ЦЕНТРАЛНОГ ГРЕЈАЊА СА ОТКЛАЊАЊЕМ КВАРОВА
(БРОЈ 154/2016)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 23.11.2016
 Преузмите документ Конкурсна документација - 23.11.2016
 Преузмите документ Појашњење 1 - 14.12.2016
 Преузмите документ Одлука о додели уговора -13.01.2017.
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору -03.02.2017.

 

НАБАВКА УСЛУГА СЕРВИСИРАЊА И ОТКЛАЊАЊА КВАРОВА СИСТЕМА КЛИМАТИЗАЦИЈЕ И ВЕНТИЛАЦИЈЕ
(БРОЈ 153/2016)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 21.10.2016
 Преузмите документ Конкурсна документација - 21.10.2016
 Преузмите документ Појашњење 1 - 10.11.2016
 Преузмите документ Измена конкурсне документације 1- 10.11.2016
 Преузмите документ Појашњење 2 и 3 - 16.11.2016
 Преузмите документ Измена конкурсне документације 2- 16.11.2016
 Преузмите документ Обавештење о продужењу рока - 16.11.2016
 Преузмите документ Одлука о додели уговора -20.12.2016.
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору П 5-17.01.2017.
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору П 1-17.01.2017.
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору П 2-25.01.2017.
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору П 3-25.01.2017.
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору П 4-25.01.2017.

 

НАБАВКА УСЛУГА ОДРЖАВАЊА И ОТКЛАЊАЊА КВАРОВА ЛИФТОВСКИХ ПОСТРОЈЕЊА
(БРОЈ 151/2016)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 20.10.2016
 Преузмите документ Конкурсна документација - 20.10.2016
 Преузмите документ Појашњење 1 - 25.10.2016
 Преузмите документ Појашњење 2 - 25.10.2016
 Преузмите документ Одлука о додели уговора -13.12.2016.
 Преузмите документ Обавештење о обустави поступка П 5- 26.12.2016
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору П 2-16.01.2017.
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору П 6-16.01.2017.
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору П 1-06.02.2017.
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору П 3-06.02.2017.
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору П 4-06.02.2017.
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору П 7-06.02.2017.

 

ИЗВОЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИХ РАДОВА НА ОБЈЕКТУ ОД ПОСЕБНОГ ЗНАЧАЈА
(БРОЈ 175/2016)

 Преузмите документ Обавештење о покретању преговарачког поступка - 21.11.2016
 Преузмите документ Конкурсна документација - 21.11.2016
 Преузмите документ Одлука о додели уговора -29.11.2016.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору -01.12.2016.

 

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА И ОПРЕМАЊЕ АП РАЈЕТИЋИ - ИЗВОР
(БРОЈ 156/2016)

 Преузмите документ Обавештење о покретању преговарачког поступка - 21.10.2016
 Преузмите документ Конкурсна документација - 21.10.2016
 Преузмите документ Обавештење о продужењу рока - 28.10.2016
 Преузмите документ Измена конкурсне документације - 28.10.2016
 Преузмите документ Одлука о додели уговора -03.11.2016.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору за П 1 -04.11.2016.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору за П 2 -04.11.2016.
 Преузмите документ Одлука о измени уговора -19.10.2017.

 

УСЛУГА CЕРВИСИРАЊА И ОДРЖАВАЊА МОТОРНИХ ВОЗИЛА МАРКЕ DODGE, KRAJSLER JEEP СА УГРАДЊОМ ОРИГИНАЛНИХ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА СЕРТИФИКОВАНИХ ОД СТРАНЕ ПРОИЗВОЂАЧА ВОЗИЛА
(БРОЈ 136/2016)

 Преузмите документ Обавештење о покретању преговарачког поступка - 12.09.2016
 Преузмите документ Конкурсна документација - 12.09.2016
 Преузмите документ Одлука о додели уговора -05.10.2016.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору -22.11.2016.

НАБАВКА ФАСЦИКЛИ И РЕГИСТРАТОРА.
(БРОЈ 127/2016)

 Преузмите документ Конкурсна документација - 12.08.2016
 Преузмите документ Измена конкурсне документације - 12.08.2016
 Преузмите документ Одлука о додели уговора -05.09.2016.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору -15.09.2016.

 

НАБАВКА ПНЕУМАТИКА СА УГРАДЊОМ ЗА ТРАКТОРЕ И ТЕРЕТНА ВОЗИЛА
(БРОЈ 112/2016)

 Преузмите документ Обавештење о покретању преговарачког поступка - 12.08.2016
 Преузмите документ Конкурсна документација - 12.08.2016
 Преузмите документ Одлука о обустави поступка -01.09.2016
 Преузмите документ Обавештење о обустави поступка -12.09.2016

 

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА – СТАВЉАЊЕ У ФУНКЦИЈУ СИСТЕМА ЗА КЛИМАТИЗАЦИЈУ У ОБЈЕКТУ УЖИЧКА БРОЈ 23
(БРОЈ 129/2016)

 Преузмите документ Обавештење о покретању преговарачког поступка - 12.08.2016
 Преузмите документ Конкурсна документација - 12.08.2016
 Преузмите документ Одлука о додели уговора -19.08.2016.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору -02.09.2016.
 Преузмите документ Одлука о измени уговора -03.11.2016.

 

УСЛУГА CЕРВИСИРАЊА И ОДРЖАВАЊА МОТОРНИХ ВОЗИЛА МАРКЕ DODGE, KRAJSLER JEEP СА УГРАДЊОМ ОРИГИНАЛНИХ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА СЕРТИФИКОВАНИХ ОД СТРАНЕ ПРОИЗВОЂАЧА ВОЗИЛА.
(БРОЈ 111/2016)

 Преузмите документ Обавештење о покретању преговарачког поступка - 21.07.2016
 Преузмите документ Конкурсна документација - 21.07.2016
 Преузмите документ Одлука о обустави поступка -16.08.2016
 Преузмите документ Обавештење о обустави поступка -26.08.2016

 

 

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

 

НАБАВКА РЕЗАНОГ ЦВЕЋА, ПОЗАМАНТЕРИЈЕ И ДЕКОРАТИВНОГ САДНОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА ЕНТЕРИЈЕР
(БРОЈ 171/2016)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 18.11.2016
 Преузмите документ Конкурсна документација - 18.11.2016
 Преузмите документ Измена и допуна конкурсне документације - 24.11.2016
 Преузмите документ Одлука о обустави поступка - 20.12.2016
 Преузмите документ Обавештење о обустави поступка - 20.12.2016

 

НАБАВКА УСЛУГE ЧИШЋЕЊА СНЕГА
(БРОЈ 146/2016)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 20.10.2016
 Преузмите документ Конкурсна документација - 20.10.2016
 Преузмите документ Одлука о додели уговора -25.11.2016.
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору -28.12.2016.

 

НАБАВКА ДОМАЋИХ И СТРАНИХ ЖЕСТОКИХ ПИЋА
(БРОЈ 150/2016)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 13.10.2016
 Преузмите документ Конкурсна документација - 13.10.2016
 Преузмите документ Појашњење 1 - 18.10.2016
 Преузмите документ Појашњење 2 - 21.10.2016
 Преузмите документ Појашњење 3 - 04.11.2016
 Преузмите документ Одлука о додели уговора -08.12.2016.
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору -16.12.2016.

 

НАБАВКА ПРИРОДНИХ СОКОВА
(БРОЈ 142/2016)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 11.10.2016
 Преузмите документ Конкурсна документација - 11.10.2016
 Преузмите документ Одлука о додели уговора -18.11.2016.
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору -12.12.2016.

 

НАБАВКА УСЛУГЕ СЕРВИСИРАЊА И ОТКЛАЊАЊА КВАРОВА СПЛИТ ЈЕДИНИЦА
(БРОЈ 134/2016)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 27.09.2016
 Преузмите документ Конкурсна документација - 27.09.2016
 Преузмите документ Измена конкурсне документације - 07.10.2016
 Преузмите документ Појашњење 1 - 07.10.2016
 Преузмите документ Одлука о додели уговора -10.11.2016.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору -05.12.2016.

 

НАБАВКА РАДНЕ И ЗАШТИТНЕ ОДЕЋЕ И ОБУЋЕ ЗА ПОТРЕБЕ СЕКТОРА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ, ИНВЕСТИЦИОНО И ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ
(БРОЈ 145/2016)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 11.10.2016
 Преузмите документ Конкурсна документација - 11.10.2016
 Преузмите документ Одлука о додели уговора -17.11.2016.
 Преузмите документ Обавештење о обустави поступка за П 1 -28.11.2016.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П 2 -29.11.2016.

 

НАБАВКА КОМУНИКАЦИОНЕ ОПРЕМЕ
(БРОЈ 139/2016)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 23.09.2016
 Преузмите документ Конкурсна документација - 23.09.2016
 Преузмите документ Одлука о додели уговора -26.10.2016.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору -15.11.2016.

 

НАБАВКА УСЛУГА СЕРВИСИРАЊА, ОДРЖАВАЊА И ПОПРАВКИ УГОСТИТЕЉСКЕ ОПРЕМЕ
(БРОЈ 137/2016)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 21.09.2016
 Преузмите документ Конкурсна документација - 21.09.2016
 Преузмите документ Измена и допуна конкурсне документације 1- 04.10.2016
 Преузмите документ Измена и допуна конкурсне документације 2- 07.10.2016
 Преузмите документ Појашњење 1 - 07.10.2016
 Преузмите документ Одлука о додели уговора -08.11.2016.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П 1-29.11.2016.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П 2 -29.11.2016.

 

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА МОДЕРНИЗАЦИЈИ ЛИФТОВСКОГ ПОСТОЈЕЊА У ЗГРАДИ У УЛИЦИ НЕМАЊИНА 22-26
(БРОЈ 122/2016)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 13.09.2016
 Преузмите документ Конкурсна документација - 13.09.2016
 Преузмите документ Измењена страница - 05.10.2016
 Преузмите документ Појашњење 1 - 05.10.2016
 Преузмите документ Појашњење 2 - 12.10.2016
 Преузмите документ Обавештење о продужењу рока - 12.10.2016
 Преузмите документ Одлука о додели уговора -14.11.2016.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору -23.11.2016.

 

НАБАВКА РАДНЕ И ЗАШТИТНЕ ОДЕЋЕ И ОБУЋЕ ЗА ПОТРЕБЕ СЕКТОРА ЗА УГОСТИТЕЉСКЕ УСЛУГЕ, СЕКТОРА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ, ИНВЕСТИЦИОНО И ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ, СЕКТОРА ЗА РЕПРЕЗЕНТАТИВНЕ ОБЈЕКТЕ И БИРОТЕХНИЧКЕ ПОСЛОВЕ И СЕКТОРА ЗА ПОСЛОВЕ САОБРАЋАЈА
(БРОЈ 96/2016)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 23.06.2016
 Преузмите документ Конкурсна документација - 23.06.2016
 Преузмите документ Појашњење 1 - 01.07.2016.
 Преузмите документ Измена и допуна конкурсне документације - 12.07.2016.
 Преузмите документ Појашњење 2 - 18.07.2016
 Преузмите документ Појашњење 3 - 19.07.2016
 Преузмите документ Одлука о додели уговора -04.08.2016.
 Преузмите документ Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права -16.08.2016.
 Преузмите документ Обавештење о обустави поступка за П 4 -16.08.2016.
 Преузмите документ Обавештење о обустави поступка за П 5 -16.08.2016.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору за П 6 -26.08.2016.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору за П 7 -26.08.2016.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору за П 2-05.09.2016.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору за П 1-02.12.2016.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору за П 3-02.12.2016.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору за П 8-02.12.2016.

 

НАБАВКА СВЕТИЉКИ, СИЈАЛИЦА И ПРАТЕЋЕГ ЕЛЕКТРОМАТЕРИЈАЛА
(БРОЈ 64/2016)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Појашњење 1 - 03.06.2016.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора -22.06.2016.
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o пoднeтoм зaхтeву зa зaштиту прaвa -07.07.2016.
 Преузмите документ Одлука о обустави поступка - 20.07.2016

 

 

НАБАВКА СПЛИТ ЈЕДИНИЦА
(БРОЈ 123/2016)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 11.08.2016
 Преузмите документ Конкурсна документација - 11.08.2016
 Преузмите документ Појашњење 1 - 05.09.2016.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора -20.09.2016.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору -14.10.2016.

 

НАБАВКА ТРАЈНИХ СУВОМЕСНАТИХ ПРОИЗВОДА
(БРОЈ 116/2016)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 29.07.2016
 Преузмите документ Конкурсна документација - 29.07.2016
 Преузмите документ Одлука о додели уговора -01.09.2016.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору -22.09.2016.

 

НАБАВКА СВЕЖЕГ ЈУНЕЋЕГ МЕСА
(БРОЈ 117/2016)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 28.07.2016
 Преузмите документ Конкурсна документација - 28.07.2016
 Преузмите документ Одлука о додели уговора -02.09.2016.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору -22.09.2016.

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ПЕРИОДИЧНОГ СЕРВИСИРАЊА ВАТРОГАСНЕ ОПРЕМЕ И СРЕДСТАВА
(БРОЈ 120/2016)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 25.07.2016
 Преузмите документ Конкурсна документација - 25.07.2016
 Преузмите документ Појашњење 1 - 01.08.2016.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора -06.09.2016.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору -29.09.2016.

 

НАБАВКА УСЛУГА ХЕМИЈСКОГ ЧИШЋЕЊА ЗАВЕСА, ПОДНИХ ПРОСТИРКИ, ТАПАЦИРАНОГ КАНЦЕЛАРИЈСКОГ НАМЕШТАЈА, ПОДНИХ ОБЛОГА И ЗИДОВА
(БРОЈ 115/2016)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 20.07.2016
 Преузмите документ Конкурсна документација - 20.07.2016
 Преузмите документ Појашњење 1 - 05.08.2016.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора -26.08.2016.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 19.09.2016.

 

НАБАВКА ПВЦ И ПАПИРНЕ ГАЛАНТЕРИЈЕ
(БРОЈ 88/2016)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 22.06.2016
 Преузмите документ Конкурсна документација - 22.06.2016
 Преузмите документ Одлука о додели уговора -04.08.2016.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору -01.09.2016.

 

ИЗВОЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИХ РАДОВА НА ТЕКУЋЕМ ОДРЖАВАЊУ У ОБЈЕКТИМА РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА
(БРОЈ 105/2016)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 22.06.2016
 Преузмите документ Конкурсна документација - 22.06.2016
 Преузмите документ Одлука о додели уговора -29.07.2016.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору -17.08.2016.

 

ЛИМАРСКО ФАРБАРСКЕ УСЛУГЕ И УГРАДЊА ВЕТРОБРАНСКИХ СТАКАЛА
(БРОЈ 99/2016)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 20.06.2016
 Преузмите документ Конкурсна документација - 20.06.2016
 Преузмите документ Одлука о додели уговора -09.08.2016.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору -07.09.2016.

 

НАБАВКА ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА ЗА ПОТРЕБЕ УПРАВЕ ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА
(БРОЈ 84/2016)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 14.06.2016
 Преузмите документ Конкурсна документација - 14.06.2016
 Преузмите документ Појашњење 1 - 30.06.2016.
 Преузмите документ Појашњење 2 - 04.07.2016.
 Преузмите документ Појашњење 3- 08.07.2016.
 Преузмите документ Појашњење 4- 11.07.2016.
 Преузмите документ Појашњење 5- 11.07.2016.
 Преузмите документ Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права - 13.07.2016.
 Преузмите документ Обавештење о продужењу рока - 16.08.2016.
 Преузмите документ Измена конкурсне документације - 16.08.2016.
 Преузмите документ Обавештење о продужењу рока 2- 18.08.2016.
 Преузмите документ Измена конкурсне документације 2- 18.08.2016.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора -23.08.2016.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору за П 1 -26.08.2016.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору за П 2 -26.08.2016.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору за П 3 -26.08.2016.

 

НАБАВКA ПНЕУМАТИКА СА УГРАДЊОМ ЗА СВА ВОЗИЛА
(БРОЈ 75/2016)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Појашњење 1 -27.05.2016.
 Преузмите документ Измена конкурсне документације 02.06.2016.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора -01.07.2016.
 Преузмите документ Обавештење о обустави поступка за П5 -12.07.2016
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П1-08.08.2016.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П3-08.08.2016.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П4-08.08.2016.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П2-18.08.2016.

 

НАБАВКА СИТНОГ ИНВЕНТАРА
(БРОЈ 86/2016)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 16.06.2016
 Преузмите документ Конкурсна документација - 16.06.2016
 Преузмите документ Појашњење 1 - 11.07.2016
 Преузмите документ Одлука о додели уговора -26.07.2016.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П1 -09.08.2016.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П2 -09.08.2016.

 

НАБАКА ФАСЦИКЛИ И РЕГИСТРАТОРА
(БРОЈ 98/2016)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 15.06.2016
 Преузмите документ Конкурсна документација - 15.06.2016
 Преузмите документ Измена конкурсне документације 21.06.2016.
 Преузмите документ Одлука о обустави поступка -20.07.2016
 Преузмите документ Обавештење о обустави поступка -02.08.2016

 

НАБАВКА ЕЛЕМЕНАТА ЗА ОПРЕМАЊЕ ЕНТЕРИЈЕРА ЗА ПОТРЕБЕ НОВОГ КОРИСНИКА ОБЈЕКТА У БУЛЕВАРУ КРАЉА АЛЕКСАНДРА 84
(БРОЈ 71/2016)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Појашњење 1 - 01.06.2016.
 Преузмите документ Појашњење 2 - 06.06.2016.
 Преузмите документ Појашњење 3 - 06.06.2016.
 Преузмите документ Појашњење 4 - 09.06.2016.
 Преузмите документ Појашњење 5 - 10.06.2016.
 Преузмите документ Појашњење 6 - 10.06.2016.
 Преузмите документ Појашњење 7 - 13.06.2016.
 Преузмите документ Појашњење 8 - 13.06.2016.
 Преузмите документ Појашњење 9 - 13.06.2016.
 Преузмите документ Обавештење о продужењу рока 1- 17.06.2016.
 Преузмите документ Измена и допуна конкурсне документације 9 - 17.06.2016.
 Преузмите документ Појашњење 10 - 20.06.2016.
 Преузмите документ Појашњење 11 - 21.06.2016.
 Преузмите документ Појашњење 12 - 21.06.2016.
 Преузмите документ Обавештење о продужењу рока 2 - 22.06.2016.
 Преузмите документ Појашњење 13 - 22.06.2016.
 Преузмите документ Појашњење 14 - 24.06.2016.
 Преузмите документ Појашњење 15 - 27.06.2016.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора -14.07.2016.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П2-11.08.2016.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П1-11.08.2016.
 Преузмите документ Одлука о измени уговора - 09.09.2016.

 

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ТЕКУЋЕМ ОДРЖАВАЊУ ЕЕ, ТТ И ЕЛЕКТРОНСКИХ СИСТЕМА И ИНСТАЛАЦИЈА У ОБЈЕКТИМА РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА
(БРОЈ 74/2016)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Појашњење 1 - 23.05.2016.
 Преузмите документ Појашњење 2 - 17.06.2016.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора -08.07.2016.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору -03.08.2016.

 

НАБАВКА ВУЛКАНИЗЕРСКИХ УСЛУГА И ЦЕНТРИРАЊЕ ВОЗИЛА- ЗА СВЕ ВРСТЕ ВОЗИЛА
(БРОЈ 79/2016)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Одлука о додели уговора -29.06.2016.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 18.07.2016.

 

НАБАВКА УСЛУГА ПРОЈЕКТОВАЊА И ИЗРАДЕ ЛОКАЛНО-РАЧУНАРСКИХ МРЕЖА
(БРОЈ 62/2016)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Појашњење 1 -03.06.2016.
 Преузмите документ Појашњење 2 -13.06.2016.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора -29.06.2016.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 26.07.2016.

 

НАБАВКА УСЛУГA ПРЕЊА, ПЕГЛАЊА И ХЕМИЈСКОГ ЧИШЋЕЊА
(БРОЈ 78/2016)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Измена конкурсне документације - 23.05.2016.
 Преузмите документ Појашњење 1 -23.05.2016.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 27.06.2016.
 Преузмите документ Обавештење о обустави поступка за П3 -12.07.2016
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору за П1 - 26.07.2016.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору за П2 -28.07.2016

 

НАБАВКА СВЕЖЕ, СМРЗНУТЕ, РЕЧНЕ И МОРСКЕ РИБЕ.
(БРОЈ 66/2016)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Појашњење 1 - 18.05.2016.
 Преузмите документ Појашњење 2 - 23.05.2016.
 Преузмите документ Појашњење 3 - 23.05.2016.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 01.06.2016.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П2- 28.06.2016.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П1- 08.07.2016.

 

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ УНУТРАШЊЕ ГРЕЈНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ У ОБЈЕКТУ У УЛИЦИ БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА БРОЈ 84
(БРОЈ 56/2016)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Измена конкурсне документације 1
 Преузмите документ Појашњење 1
 Преузмите документ Појашњење 2
 Преузмите документ Измена конкурсне документације 2
 Преузмите документ Обавештење о продужењу рока
 Преузмите документ Појашњење 3
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 25.05.2016.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 13.07.2016.
 Преузмите документ Одлука о измени уговора - 16.09.2016.

 

НАБАВКА УСЛУГА СЕРВИСИРАЊА И ОДРЖАВАЊА МОТОРНИХ ВОЗИЛА
(БРОЈ 28/2016)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Допуна конкурсне документације
 Преузмите документ Појашњење 1
 Преузмите документ Појашњење 2
 Преузмите документ Одлука о додели уговора I
 Преузмите документ Одлука о додели уговора II
 Преузмите документ Одлука о додели уговора III
 Преузмите документ Обавештење о обустави поступка за П7
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П1 - 30.05.2016.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П2 - 30.05.2016.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П4 - 31.05.2016.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П6 - 31.05.2016.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П9 - 07.06.2016.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П8 - 15.06.2016.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П3 - 24.06.2016.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П5 -07.07.2016.
 Преузмите документ Одлука о измени уговора П1 -07.03.2017.

 

ПРОДУЖЕЊЕ СОФТВЕРСКОГ ОСИГУРАЊА ПОСТОЈЕЋЕГ ЛИЦЕНЦНОГ СОФТВЕРА И НАБАВКА ДОДАТНОГ ЛИЦЕНЦНОГ СОФТВЕРА КОМПАНИЈЕ MICROSOFT ЗА ОРГАНЕ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И СЛУЖБЕ ВЛАДЕ
(БРОЈ 76/2016)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Позив за подношење понуде на енглеском
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Појашњење 1
 Преузмите документ Измена конкурсне документације
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 01.06.2016.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 08.06.2016.

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ПЕРИОДИЧНОГ СЕРВИСИРАЊА ВАТРОГАСНЕ ОПРЕМЕ И СРЕДСТАВА
(БРОЈ 67/2016)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Појашњење 1
 Преузмите документ Појашњење 2 - 27.05 2016.
 Преузмите документ Измена конкурсне документације 1 - 27.05.2016.
 Преузмите документ Измена конкурсне документације 2 - 30.05.2016.
 Преузмите документ Измена конкурсне документације 3 - 03.06.2016.
 Преузмите документ Oдлука о обустави поступка - 10.06.2016.
 Преузмите документ Обавештење о обустави поступка - 21.06.2016.

 

НАБАВКА СВЕЖЕГ МЕСА СПЕЦИЈАЛНЕ ОБРАДЕ
(БРОЈ 72/2016)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 06.06.2016.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 20.06.2016.  Преузмите документ Oдлука о измени уговора - 06.02.2017.

 

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА АДАПТАЦИЈИ ПРОСТОРА ЗА ПОТРЕБЕ НОВОГ КОРИСНИКА ОБЈЕКТА У БУЛЕВАРУ КРАЉА АЛЕКСАНДРА 84
(БРОЈ 70/2016)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Измена конкурсне документације
 Преузмите документ Појашњење 1
 Преузмите документ Појашњење 2
 Преузмите документ Појашњење 3 - 24.05.2016.
 Преузмите документ Појашњење 4 - 25.05.2016.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 06.06.2016.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 28.06.2016.

 

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА САНАЦИЈИ ГРАЂЕВИНСКЕ БРАВАРИЈЕ НА ЗГРАДИ У УЛИЦИ НЕМАЊИНА БРОЈ 22-26
(БРОЈ 54/2016)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Појашњење 1
 Преузмите документ Појашњење 2
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 30.05.2016.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 24.06.2016.

 

НАБАВКА СВЕЖЕГ, КОНЗЕРВИСАНОГ И СМРЗНУТНОГ ВОЋА И ПОВРЋА
(БРОЈ 36/2016)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Појашњење 1
 Преузмите документ Одлука о додели уговора
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П3 - 20.05.2016.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П2 - 25.05.2016.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П1 - 10.06.2016.

 

НАБАВКА КАФЕ И ОСТАЛИХ НАПИТАКА
(БРОЈ 35/2016)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Појашњење 1
 Преузмите документ Појашњење 2
 Преузмите документ Појашњење 3
 Преузмите документ Појашњење 4
 Преузмите документ Одлука о додели уговора
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 14.06.2016.
 Преузмите документ Одлука о измени уговора - 20.06.2017

 

НАБАВКА ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА ПОТРЕБЕ СЕКТОРА ЗА УГОСТИТЕЉСКЕ УСЛУГЕ
(БРОЈ 37/2016)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Појашњење 1
 Преузмите документ Измена конкурсне документације
 Преузмите документ Појашњење 2
 Преузмите документ Измена и допуна нове конкурсне документације
 Преузмите документ Појашњење 3
 Преузмите документ Одлука о додели уговора
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П2 - 25.05.2016.

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ФОНТАНЕ „ПАЛАТА СРБИЈА“
(БРОЈ 18/2016)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Одлука о додели уговора
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

 

НАБАВКА ДОМАЋИХ И СТРАНИХ ЖЕСТОКИХ ПИЋА И ВИНА
(БРОЈ 25/2016)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Појашњење 1
 Преузмите документ Одлука о додели уговора
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора партија 1
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора партија 2

 

НАБАВКА COCA COLE И SCHWEPPES-А
(БРОЈ 33/2016)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Појашњење 1
 Преузмите документ Одлука о додели уговора
 Преузмите документ Обавештење о заључењу уговора

 

НАБАВКА ПОТРОШНОГ РЕПРОМАТЕРИЈАЛА ЗА ХОРТИКУЛТУРУ, ВРТНОГ И СОБНОГ БИЉА
(БРОЈ 20/2016)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Одлука о додели уговора
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - партија 1
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - партија 3
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - партија 2
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - партија 4

 

НАБАВКА ГАЗИРАНЕ И НЕГАЗИРАНЕ ВОДЕ
(БРОЈ 27/2016)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Појашњење 1
 Преузмите документ Одлука о додели уговора
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору

 

НАБАВКА УСЛУГЕ СЕРВИСИРАЊА И ОТКЛАЊАЊА КВАРОВА СИСТЕМА ЗА ДОЈАВУ ПОЖАРА „SECURITON“
(БРОЈ 12/2016)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Одлука о додели уговора
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору

 

НАБАВКА СПЛИТ ЈЕДИНИЦА ЗА ПОТРЕБЕ СЕКТОРА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ И ИНВЕСТИЦИОНО И ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ И СЕКТОРА ЗА РЕПЗРЕЗЕНТАТИВНЕ ОБЈЕКТЕ И БИРОТЕХНИЧКЕ ПОСЛОВЕ
(БРОЈ 24/2016)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Одлука о додели уговора
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору

 

НАБАВКА КОЛОНИЈАЛНЕ РОБЕ И КОНДИТОРСКИХ ПРОИЗВОДА
(БРОЈ 10/2016)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Појашњење 1
 Преузмите документ Измена конкурсне документације
 Преузмите документ Одлука о додели уговора
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

 

НАБАВКА КОВЕРАТА
(БРОЈ 4/2016)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Измена конкурсне документације
 Преузмите документ Одлука о додели уговора
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора

 

НАБАВКА СВЕЖЕГ МЛАДОГ МЕСА
(БРОЈ 7/2016)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Измена конкурсне документације
 Преузмите документ Појашњење 1
 Преузмите документ Одлука о додели уговора
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора

 

НАБАВКА СВЕЖЕГ СВИЊСКОГ МЕСА
(БРОЈ 2/2016)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Измена конкурсне документације
 Преузмите документ Одлука о додели уговора
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора
 Преузмите документ Одлука о измени уговора - 07.02.2017

 

НАБАВКА СВЕЖЕГ ПИЛЕЋЕГ И ЋУРЕЋЕГ МЕСА
(БРОЈ 1/2016)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације
 Преузмите документ Измена конкурсне документације
 Преузмите документ Одлука о додели уговора
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

 

НАБАВКА МЛЕКА И МЛЕЧНИХ ПРОИЗВОДА
(БРОЈ 6/2016)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Одлука о додели уговора
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

 

 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

 

НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА ВОЗИЛА И АУТОКОЗМЕТИКЕ
(БРОЈ 155/2016)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 26.10.2016
 Преузмите документ Конкурсна документација - 26.10.2016
 Преузмите документ Одлука о додели уговора -14.11.2016.

 

НАБАВКА УСЛУГЕ РЕДОВНОГ ЗДРАВСТВЕНОГ ПРЕГЛЕДА ЗАПОСЛЕНИХ У СЕКТОРУ ЗА УГОСТИТЕЉСКЕ УСЛУГЕ
(БРОЈ 183/2016)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 16.12.2016
 Преузмите документ Конкурсна документација - 16.12.2016
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 30.12.2016.
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору -27.01.2017.

 

НАБАВКА УСЛУГЕ РЕДОВНОГ ЗДРАВСТВЕНОГ ПРЕГЛЕДА ЗАПОСЛЕНИХ У СЕКТОРУ ЗА УГОСТИТЕЉСКЕ УСЛУГЕ
(БРОЈ 179/2016)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 02.12.2016
 Преузмите документ Конкурсна документација - 02.12.2016
 Преузмите документ Одлука о обустави поступка - 14.12.2016

 

НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА УНАПРЕЂИВАЊЕ Е-МАИЛ СИСТЕМА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ
(БРОЈ 181/2016)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 16.12.2016
 Преузмите документ Конкурсна документација - 16.12.2016
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 26.12.2016.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору за Партију 1 - 05.01.2017.
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору П 2-16.01.2017.

 

НАБАВКА УСЛУГА СЕРВИСА И ПОПРАВКЕ КОНФЕРЕНЦИЈСКОГ СИСТЕМА
(БРОЈ 182/2016)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 13.12.2016
 Преузмите документ Конкурсна документација - 13.12.2016
 Преузмите документ Одлука о додели уговора -26.12.2016.
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору -10.01.2017.

 

НАБАВКА ПОТРОШНОГ РЕПРОМАТЕРИЈАЛА ЗА ПОТРЕБЕ ХОРТИКУЛТУРЕ
(БРОЈ 166/2016)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 02.12.2016
 Преузмите документ Конкурсна документација - 02.12.2016
 Преузмите документ Обавештење о продужењу рока - 06.12.2016
 Преузмите документ Измена и допуна конкурсне документације - 06.12.2016
 Преузмите документ Одлука о додели уговора -23.12.2016.
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору -10.01.2017.

 

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ УЛАЗА У УЛИЦИ НЕМАЊИНА 22
(БРОЈ 174/2016)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 01.12.2016
 Преузмите документ Конкурсна документација - 01.12.2016
 Преузмите документ Појашњење 1 - 05.12.2016
 Преузмите документ Одлука о додели уговора -15.12.2016.
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору -28.12.2016.

 

НАБАВКА ВАТРОГАСНИХ СРЕДСТАВА ЗА ГАШЕЊЕ ПОЖАРА
(БРОЈ 176/2016)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 29.11.2016
 Преузмите документ Конкурсна документација - 29.11.2016
 Преузмите документ Одлука о додели уговора -13.12.2016.
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору -30.12.2016.

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ЦЕНТРАЛНОГ СИСТЕМА НАДЗОРА И УПРАВЉАЊА-САУТЕР
(БРОЈ 169/2016)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 28.11.2016
 Преузмите документ Конкурсна документација - 28.11.2016
 Преузмите документ Одлука о додели уговора -13.12.2016.
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору -22.12.2016.

 

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ JE НАБАКА УСЛУГА ОДРЖАВАЊА И СЕРВИСИРАЊА РАЗЛИЧИТЕ ШТАМПАРСКО - КЊИГОВЕЗАЧКЕ ОПРЕМЕ (РОТАПРИНТ, ХАЈДЕБЕРГ, БОРГ, МАКСИМА...)
(БРОЈ 167/2016)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 28.11.2016
 Преузмите документ Конкурсна документација - 28.11.2016
 Преузмите документ Одлука о додели уговора -09.12.2016.
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору -19.12.2016.

 

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ЗАМЕНИ ДОТРАЈАЛИХ ЕЛЕМЕНАТА ЕНТЕРИЈЕРА У PRESS САЛИ ВЛАДЕ РЕПУБИЛКЕ СРБИЈЕ
(БРОЈ 173/2016)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 22.11.2016
 Преузмите документ Конкурсна документација - 22.11.2016
 Преузмите документ Одлука о додели уговора -05.12.2016.
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору П2-16.12.2016.
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору П1-19.12.2016.

 

УСЛУГА ТЕХНИЧКОГ ПРЕГЛЕДА ВОЗИЛА
(БРОЈ 159/2016)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 09.11.2016
 Преузмите документ Конкурсна документација - 09.11.2016
 Преузмите документ Одлука о додели уговора -29.11.2016.
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору -22.12.2016.

 

НАБАВКА ИНДУСТРИЈСКЕ СОЛИ И УРЕЕ
(БРОЈ 158/2016)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 04.11.2016
 Преузмите документ Конкурсна документација - 04.11.2016
 Преузмите документ Одлука о додели уговора -25.11.2016.
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору П 1 - 07.12.2016.
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору П 2 - 05.01.2017.

 

НАБАВКА РАДОВА НА ИЗРАДИ ОСВЕТЉЕЊА У КОМПЛЕКСУ ВИЛЕ МИР
(БРОЈ 180/2016)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 01.12.2016
 Преузмите документ Конкурсна документација - 01.12.2016
 Преузмите документ Одлука о додели уговора -12.12.2016.
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору -14.12.2016.

 

НАБАВКА ДНС ИНТЕРНЕТ ДОМЕНА ДРЖАВНИХ ОРГАНА
(БРОЈ 147/2016)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 25.11.2016
 Преузмите документ Конкурсна документација - 25.11.2016
 Преузмите документ Одлука о додели уговора -06.12.2016.
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору -09.12.2016.

 

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗРАДИ – ДОРАДИ ОБЈЕКТА ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ВИЛЕ БОКЕЉКА У ТОЛСТОЈЕВОЈ 2А
(БРОЈ 172/2016)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 17.11.2016
 Преузмите документ Конкурсна документација - 17.11.2016
 Преузмите документ Одлука о додели уговора -05.12.2016.
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору -13.12.2016.
 Преузмите документ Одлука о измени Уговора - 04.05.2017.

 

НАБАВКА ГЛИКОЛА
(БРОЈ 164/2016)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 17.11.2016
 Преузмите документ Конкурсна документација - 17.11.2016
 Преузмите документ Одлука о додели уговора -02.12.2016.
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору -13.12.2016.

 

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ СТЕПЕНИШТА НА ВИЛИ ЗЛАТНИ БРЕГ У СМЕДЕРЕВУ
(БРОЈ 170/2016)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 16.11.2016
 Преузмите документ Конкурсна документација - 16.11.2016
 Преузмите документ Одлука о додели уговора -30.11.2016.
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору -13.12.2016.
 Преузмите документ Одлука о измени уговора -20.04.2017.

 

НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА ШТАМПАРИЈЕ
(БРОЈ 168/2016)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 16.11.2016
 Преузмите документ Конкурсна документација - 16.11.2016
 Преузмите документ Појашњење 1 - 17.11.2016
 Преузмите документ Одлука о додели уговора -29.11.2016.
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору П 1-06.12.2016.
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору П 2 -13.12.2016.

 

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗРАДИ, ЗАМЕНИ И ПРЕРАДИ СВИХ ШАХТИ У КОМПЛЕКСУ ВИЛЕ МИР
(БРОЈ 163/2016)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 15.11.2016
 Преузмите документ Конкурсна документација - 15.11.2016
 Преузмите документ Одлука о додели уговора -02.12.2016.
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору -13.12.2016.

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ТАПАЦИРАЊА НАМЕШТАЈА У ОБЈЕКТУ ВОРОВО
(БРОЈ 165/2016)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 15.11.2016
 Преузмите документ Конкурсна документација - 15.11.2016
 Преузмите документ Појашњење 1 - 21.11.2016
 Преузмите документ Обавештење о продужењу рока - 22.11.2016
 Преузмите документ Појашњење 2 - 24.11.2016
 Преузмите документ Допуна конкурсне документације - 24.11.2016
 Преузмите документ Одлука о додели уговора -01.12.2016.
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору -08.12.2016.
 Преузмите документ Одлука о измени уговора -01.03.2017.

 

НАБАВКА УСЛУГА СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ЗАПОСЛЕНИХ
(БРОЈ 144/2016)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 10.11.2016
 Преузмите документ Конкурсна документација - 10.11.2016
 Преузмите документ Одлука о додели уговора -29.11.2016.
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору П 1-12.12.2016.
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору П 2-12.12.2016.

 

НАБАВКА СТАКЛОРЕЗАЧКИХ УСЛУГА
(БРОЈ 162/2016)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 10.11.2016
 Преузмите документ Конкурсна документација - 10.11.2016
 Преузмите документ Одлука о додели уговора -25.11.2016.
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору -06.12.2016.
 Преузмите документ Одлука о измени уговора -04.10.2017.

 

НАБАВКА РЕПРОМАТЕРИЈАЛА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКЕ БРАВАРИЈЕ И СТОЛАРИЈЕ
(БРОЈ 149/2016)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 09.11.2016
 Преузмите документ Конкурсна документација - 09.11.2016
 Преузмите документ Одлука о додели уговора -02.12.2016.
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору -14.12.2016.

 

НАБАВКА УСЛУГЕ СЕРВИСИРАЊА И ОТКЛАЊАЊА КВАРОВА СИСТЕМА ЗА ДОЈАВУ ПОЖАРА ТИПА ,,LABOR STRAUSS”
(БРОЈ 157/2016)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 08.11.2016
 Преузмите документ Конкурсна документација - 08.11.2016
 Преузмите документ Одлука о додели уговора -25.11.2016.
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору -09.12.2016.

 

НАБАВКА АЛАТА И ИНСТРУМЕНАТА
(БРОЈ 152/2016)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 28.10.2016
 Преузмите документ Конкурсна документација - 28.10.2016
 Преузмите документ Појашњење 1 - 07.11.2016
 Преузмите документ Појашњење 2 - 07.11.2016
 Преузмите документ Обавештење о продужењу рока - 07.11.2016
 Преузмите документ Измена конкурсне документације - 07.11.2016
 Преузмите документ Појашњење 3 - 09.11.2016
 Преузмите документ Одлука о додели уговора -23.11.2016.
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору -07.12.2016.

 

НАБАВКА УСЛУГА ОДРЖАВАЊА СИСТЕМА ВИДЕО НАДЗОРА И КОНТРОЛА УЛАЗА У СИСТЕМ САЛИ
(БРОЈ 148/2016)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 28.10.2016
 Преузмите документ Конкурсна документација - 28.10.2016
 Преузмите документ Одлука о додели уговора -09.11.2016.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору-17.11.2016.

 

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ ЕВАКУАЦИОНОГ КОЛСКОГ ИЗЛАЗА У РЕЗИДЕНЦИЈАЛНОМ ОБЈЕКТУ У УЛИЦИ ТОЛСТОЈЕВА 2А – БОКЕЉКА
(БРОЈ 143/2016)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 05.10.2016
 Преузмите документ Конкурсна документација - 05.10.2016
 Преузмите документ Одлука о додели уговора -18.10.2016.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору-28.10.2016.

 

ЗАМЕНА СТОЛАРИЈЕ У КАБИНЕТСКОМ ПРОСТОРУ ПРЕДСЕДНИШТВА
(БРОЈ 135/2016)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 15.09.2016
 Преузмите документ Конкурсна документација - 15.09.2016
 Преузмите документ Одлука о додели уговора -30.09.2016.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору-24.10.2016.

 

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ JE НАБАВКА ТВ И ДРУГИХ МЕДИЈСКИХ УРЕЂАЈА
(БРОЈ 138/2016)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 13.09.2016
 Преузмите документ Конкурсна документација - 13.09.2016
 Преузмите документ Појашњење 1- 16.09.2016.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора -05.10.2016.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору-20.10.2016.

 

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА САНАЦИЈИ И РЕСТАУРАЦИЈИ ДЕЛА ФАСАДЕ ОБЈЕКТА НА АНДРИЋЕВОМ ВЕНЦУ БРОЈ 1 – ФАЗА 2
(БРОЈ 140/2016)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 26.09.2016
 Преузмите документ Конкурсна документација - 26.09.2016
 Преузмите документ Одлука о додели уговора -07.10.2016.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору -13.10.2016.

 

НАБАВКА УСЛУГА СЕРВИСИРАЊА И ОТКЛАЊАЊА КВАРОВА ДИЗЕЛ АГРЕГАТА
(БРОЈ 124/2016)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 22.08.2016.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 22.08.2016.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора -05.09.2016.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору -29.09.2016.

 

НАБАВКА РЕПРОМАТЕРИЈАЛА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИДРОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА
(БРОЈ 125/2016)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 18.08.2016.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 18.08.2016.
 Преузмите документ Измена конкурсне документације - 19.08.2016.
 Преузмите документ Обавештење о продужењу рока- 19.08.2016.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора -06.09.2016.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору -30.09.2016.

 

НАБАВКА УСЛУГЕ СЕРВИСИРАЊА ФИСКАЛСНИХ КАСА
(БРОЈ 113/2016)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 13.07.2016.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 13.07.2016.
 Преузмите документ Измена конкурсне документације - 14.07.2016.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора -29.07.2016.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П1 -09.08.2016.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П2 -29.08.2016.

 

НАБАВКА УСЛУГА OДРЖАВАЊА И НАДОГРАДЊЕ АПЛИКАЦИЈЕ ЗА ФИНАНСИЈСКО-МАТЕРИЈАЛНО ПОСЛОВАЊЕ
(БРОЈ 128/2016)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 19.08.2016.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 19.08.2016.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору -09.09.2016.

 

НАБАВКА МАТЕРИЈАЛА ЗА ШТАМПАРИЈЕ И КЊИГОВЕЗНИЦЕ.
(БРОЈ 118/2016)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 22.07.2016.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 22.07.2016.
 Преузмите документ Појашњење 1- 28.07.2016.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора -11.08.2016.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору -07.09.2016.

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА И СЕРВИСИРАЊА БИРОТЕХНИЧКЕ ОПРЕМЕ „CANON“
(БРОЈ 114/2016)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 13.07.2016.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 13.07.2016.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора -27.07.2016.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору -03.08.2016.

 

НАБАВКА ЗАВЕСА И ДРАПЕРИЈА
(БРОЈ 109/2016)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 11.07.2016.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 11.07.2016.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора -27.07.2016.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора - 01.08.2016.

 

ИЗВОЂЕЊЕ СТОЛАРСКИХ РАДОВА У ОБЈЕКТИМА РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА
(БРОЈ 110/2016)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 08.07.2016.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 08.07.2016.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 20.07.2016.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора - 01.08.2016.

 

САНАЦИЈА РАВНИХ КРОВОВА ЗГРАДЕ У НЕМАЊИНОЈ 22-26
(БРОЈ 106/2016)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 01.07.2016.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 01.07.2016.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора -15.07.2016.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору -15.08.2016.

 

АДАПТАЦИЈА ГЛАВНОГ ОБЈЕКТА У ВОРОВУ
(БРОЈ 104/2016)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 01.07.2016.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 01.07.2016.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора -15.07.2016.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору -11.08.2016.

 

НАБАВКА УСЛУГЕ СЕРВИСИРАЊА ИЗДУВНИХ СИСТЕМА ЗА СВЕ ВРСТЕ ВОЗИЛА СА УГРАДЊОМ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА
(БРОЈ 97/2016)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 20.06.2016.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 20.06.2016.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора -06.07.2016.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору -15.08.2016.

 

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА САНАЦИЈИ СТАРЕ ДРВЕНЕ ЛОВАЧКЕ КУЋЕ У ВОРОВУ
(БРОЈ 92/2016)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 15.06.2016.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 15.06.2016.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора -05.07.2016.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору -11.08.2016.  Преузмите документ Одлука о измени уговора -30.09.2016.

 

НАБАВКА УСЛУГA СЕРВИСА И ПОПРАВКЕ КОНФЕРЕНЦИЈСКОГ СИСТЕМА
(БРОЈ 108/2016)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 11.07.2016.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 11.07.2016.
 Преузмите документ Одлука о обустави поступка - 22.07.2016.
 Преузмите документ Обавештење о обустави поступка - 22.07.2016.

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА И СЕРВИСИРАЊА ШТАМПАРСКЕ И КЊИГОВЕЗАЧКЕ ОПРЕМЕ-ДУПЛО
(БРОЈ 107/2016)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 27.06.2016.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 27.06.2016.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора -14.07.2016.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 26.07.2016.

 

НАБАВКА УСЛУГА ИЗНАЈМЉИВАЊА ОПРЕМЕ ЗА СИМУЛТАНО ПРЕВОЂЕЊЕ
(БРОЈ 102/2016)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 24.06.2016.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 24.06.2016.
 Преузмите документ Измена конкурсне документације - 27.06.2016.
 Преузмите документ Обавештење о продужењу рока за подношење понуда - 27.06.2016.
 Преузмите документ Појашњење 1- 28.06.2016.
 Преузмите документ Појашњење 2- 01.07.2016.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора -15.07.2016.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 26.07.2016.

 

НАБАВКА ТАПЕТАРСКИХ УСЛУГА
(БРОЈ 103/2016)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 23.06.2016.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 23.06.2016.
 Преузмите документ Појашњење 1- 29.06.2016.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора -07.07.2016.
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору -21.07.2016.

 

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ХИГИЈЕНСКОМ ОДРЖАВАЊУ УГОСТИТЕЉСКИХ ПРОСТОРИЈА У ОБЈЕКТИМА РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА
(БРОЈ 101/2016)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 23.06.2016.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 23.06.2016.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора -08.07.2016.
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору -22.07.2016.

 

НАБАВКА УСЛУГЕ РЕПАРАЦИЈЕ СПЕЦИЈАЛНИХ ТЕПИХА
(БРОЈ 94/2016)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 20.06.2016.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 20.06.2016.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора -05.07.2016.
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору -21.07.2016.

 

НАБАВКА УСЛУГА ОДРЖАВАЊА И СЕРВИСИРАЊА КЛИМА УРЕЂАЈА НА ВОЗИЛИМА СА УГРАДЊОМ ОРИГИНАЛНИХ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА
(БРОЈ 100/2016)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 20.06.2016.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 20.06.2016.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора -06.07.2016.
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору -21.07.2016.

 

НАБАВКА УСЛУГЕ РЕДОВНОГ ИСПИТИВАЊА ХРАНЕ
(БРОЈ 90/2016)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 08.06.2016.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 08.06.2016.
 Преузмите документ Појашњење 1 - 15.06.2016
 Преузмите документ Одлука о додели уговора -22.06.2016.
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору -12.07.2016.

 

НАБАВКА УСЛУГА ОДРЖАВАЊА КАМЕНИХ И МЕРМЕРНИХ ОБЛОГА ГРАЂЕВИНСКИХ ЕЛЕМЕНАТА
(БРОЈ 89/2016)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 07.06.2016.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 07.06.2016.
 Преузмите документ Појашњење 1- 13.06.2016.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора -22.06.2016.
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору -15.07.2016.

 

РЕКОНСТРУКЦИЈА И САНАЦИЈА САОБРАЋАЈНИЦА И ПРИЛАЗНИХ ПЛАТОА СА ПРАТЕЋИМ РАДОВИМА У КОМПЛЕКСУ ПАЛАТА „СРБИЈА“.
(БРОЈ 83/2016)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 03.06.2016.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 03.06.2016.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора -20.06.2016.
 Преузмите документ OОбавештење о закљученом уговору -01.07.2016.
 Преузмите документ Одлука о измени уговора -20.10.2016.

 

НАБАВКА ВАТРОГАСНИХ СРЕДСТАВА ЗА ГАШЕЊЕ ПОЖАРА
(БРОЈ 87/2016)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 02.06.2016.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 02.06.2016.
 Преузмите документ Измена конкурсне документације - 08.06.2016.
 Преузмите документ Обавештење о продужењу рока- 08.06.2016.
 Преузмите документ Појашњење 1- 10.06.2016.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора -24.06.2016.
 Преузмите документ Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права -30.06.2016.
 Преузмите документ Одлука о обустави поступка -19.07.2016
 Преузмите документ Oбавештење о обустави поступка -27.07.2016

 

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА САНАЦИЈИ ПАСАРЕЛЕ, ПРИЛАЗНИХ СТАЗА И УЛАЗНОГ ДЕЛА У ВИЛИ „МИР“,УЖИЧКА 11-15
(БРОЈ 81/2016)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 30.05.2016.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 30.05.2016.
 Преузмите документ Измена конкурсне документације 02.06.2016.
 Преузмите документ Појашњење - 06.06.2016.
 Преузмите документ Oбавештење о продужењу рока -07.06.2016.
 Преузмите документ Појашњење 2- 07.06.2016.
 Преузмите документ Измена конкурсне документације 2 - 07.06.2016.
 Преузмите документ Појашњење 3- 10.06.2016.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора -29.06.2016.
 Преузмите документ Одлука о измени одлуке о додели уговора -30.06.2016.
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору -15.07.2016.

 

НАБАВКА ТЕПИХА И ИТИСОНА
(БРОЈ 85/2016)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 25.05.2016.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 25.05.2016.
 Преузмите документ Појашњење 1 - 30.05.2016.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора -14.06.2016.
 Преузмите документ OОбавештење о закљученом уговору П 1-05.07.2016.
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору П 2-05.07.2016.

 

НАБАВКА УСЛУГА ПРУЖАЊА ОБЕЗБЕЂЕЊА ТРАНСПОРТА НОВЦА И ВРЕДНОСТИ
(БРОЈ 82/2016)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 23.05.2016.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 23.05.2016.
 Преузмите документ Појашњење 1 - 25.05.2016.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора -14.06.2016.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 29.06.2016.

 

УСЛУГА СЕРВИСИРАЊА ПОЉОПРИВРЕДНИХ МАШИНА
(БРОЈ 77/2016)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 23.05.2016.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 23.05.2016.
 Преузмите документ Измена конкурсне документације 25.05.2016.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора -14.06.2016.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 30.06.2016.

 

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА САНАЦИЈИ ХИДРОИЗОЛАЦИЈЕ КРОВНИХ ПОВРШИНА ПАЛАТЕ „СРБИЈА“
(БРОЈ 65/2016)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Одлука о додели уговора -08.06.2016.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 16.06.2016.
 Преузмите документ Одлука о измени уговора - 09.09.2016.

 

НАБАВКА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ КАПИЈА У ТОЛСТОЈЕВОЈ БРОЈ 2, 2А И НЕМАЊИНОЈ БРОЈ 11
(БРОЈ 73/2016)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 31.05.2016.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору за П1 - 08.06.2016.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору за П2 - 08.06.2016.

 

НАБАВКА УСЛУГА РЕПАРАЦИЈЕ СТИЛСКОГ НАМЕШТАЈА
(БРОЈ 59/2016)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Измена конкурсне документације
 Преузмите документ Појашњење 1 - 23.05.2016.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 01.06.2016
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 16.06.2016.

 

НАБАВКЕ JE ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ЗАМЕНИ ДЕЛА КОНДЕНЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ НА ФАСАДИ ОБЈЕКТА У УЛИЦИ НЕМАЊИНА 22-26.
(БРОЈ 68/2016)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 27.05.2016
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 14.06.2016

 

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА САНАЦИЈИ ЛАНТЕРНИ НА ГАРАЖАМА И СПОЉНИМ ТЕРАСАМА ПАЛАТЕ „СРБИЈА“
(БРОЈ 58/2016)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 19.05.2016
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 06.06.2016.

 

НАБАВКА КУТИЈА ЗА ПРЕСЕЉЕЊЕ
(БРОЈ 61/2016)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 19.05.2016
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 31.05.2016.

 

ОДРЖАВАЊА И ОТКЛАЊАЊА КВАРОВА КЛИЗНИХ ВРАТА, КАПИЈА И РАМПИ
(БРОЈ 60/2016)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Појашњење 1
 Преузмите документ Одлука о додели уговора
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 30.05.2016.

 

НАБАВКА ВЕШТАЧКОГ ЂУБРИВА И ХЕМИЈСКИХ СРЕДСТАВА ЗА ЗАШТИТУ ВОЋЊАКА И ВИНОГРАДА
(БРОЈ 53/2016)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Одлука о додели уговора
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П1 - 02.06.2016.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П2 - 02.06.2016.

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА СИСТЕМА ЗА НАВОДЊАВАЊЕ У ОБЈЕКТИМА РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА У БЕОГРАДУ И СМЕДЕРЕВУ
(БРОЈ 55/2016)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 19.05.2016
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 31.05.2016.

 

НАБАВКА МАТЕРИЈАЛА ЗА ХИГИЈЕНУ СПЕЦИЈАЛНЕ НАМЕНЕ ЗА РЕЗИДЕНЦИЈЕ И РЕПРЕЗЕНТАТИВНЕ ОБЈЕКТЕ
(БРОЈ 48/2016)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Одлука о додели уговора
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 25.05.2016.

 

НАБАВКА ДЕЛА ОПРЕМЕ ЗА КОНФЕРЕНЦИЈСКИ СИСТЕМ СА СИМУЛТАНИМ ПРЕВОДОМ
(БРОЈ 49/2016)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Одлука о додели уговора
 Преузмите документ Обавештење о заључењу уговора - 20.05.2016.

 

НАБАВКА ТЕПИХА И ИТИСОНА
(БРОЈ 57/2016)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Појашњење 1
 Преузмите документ Одлука о обустави поступка
 Преузмите документ Обавештење о обустави поступка

 

НАБАВКА КОБАСИЦА И ПОЛУТРАЈНИХ ПРОИЗВОДА
(БРОЈ 42/2016)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Одлука о додели уговора
 Преузмите документ Обавештење о заључењу уговора

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА АПЛИКАЦИЈЕ ЗА ДАКТИЛОБИРОЕ
(БРОЈ 30/2016)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Одлука о обустави поступка

 

НАБАВКА УСЛУГА СЕРВИСИРАЊА И ОТКЛАЊАЊА КВАРОВА ЕЛЕКТРОМОТОРНОГ ПОГОНА ПУМПИ СА АУТОМАТИКОМ СИСТЕМА
(БРОЈ 40/2016)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Одлука о додели уговора
 Преузмите документ Обавештење о заључењу уговора

 

НАБАВКА ХЛЕБА И ПЕЦИВА
(БРОЈ 45/2016)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Одлука о додели уговора
 Преузмите документ Обавештење о заључењу уговора - 20.05.2016.

 

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ JE TВ И ДРУГИХ МЕДИЈСКИХ УРЕЂАЈА
(БРОЈ 17/2016)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације
 Преузмите документ Измена конкурсне документације
 Преузмите документ Одлука о додели уговора
 Преузмите документ Обавештење о заључењу уговора

 

НАБАВКА РЕПРОМАТЕРИЈАЛА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ СИСТЕМА И ИНСТАЛАЦИЈА
(БРОЈ 46/2016)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Одлука о додели уговора
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ПЕРИОДИЧНОГ МЕХАНИЧКОГ И ХЕМИЈСКОГ ЧИШЋЕЊА ВЕНТИЛАЦИОНИХ СИСТЕМА ЗА ОДСИС МАСНИХ ИСПАРЕЊА
(БРОЈ 41/2016)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Појашњење 1
 Преузмите документ Одлука о додели уговора
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

 

НАБАВКА JAJA
(БРОЈ 44/2016)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Појашњење 1
 Преузмите документ Одлука о додели уговора
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору

 

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА - ИЗРАДА ПЛАТФОРМЕ ЗА ЛИЦА ОМЕТЕНА У РАЗВОЈУ У ОБЈЕКТУ ТОЛСТОЈЕВА БРОЈ 2
(БРОЈ 38/2016)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Одлука о додели уговора
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

 

НАБАВКА ПИВА
(БРОЈ 43/2016)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Појашњење 1
 Преузмите документ Одлука о додели уговора
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

 

НАБАВКА УСЛУГА ОДРЖАВАЊА ДИМЊАКА И КОТЛОВА СА ПЛАМЕНО ДИМНЕ СТРАНЕ
(БРОЈ 39/2016)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Појашњење 1
 Преузмите документ Појашњење 2
 Преузмите документ Појашњење 3
 Преузмите документ Појашњење 4
 Преузмите документ Појашњење 5
 Преузмите документ Појашњење 6
 Преузмите документ Одлука о додели уговора
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ПРАЊА УНУТРАШЊОСТИ ВОЗИЛА ЗА СВА ВОЗИЛА
(БРОЈ 34/2016)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Одлука о додели уговора
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

 

НАБАВКА АРХИВСКИХ ПОЛИЦА
(БРОЈ 32/2016)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Појашњење 1
 Преузмите документ Појашњење 2
 Преузмите документ Одлука о додели уговора
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

 

НАБАВКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ ОПРЕМЕ ТЕЛЕФОНСКИХ И ФАКС АПАРАТА, ТЕЛЕФОНСКИХ ЦЕНТРАЛА И РЕЗЕРВНИХ ИЗВОРА НАПАЈАЊА
(БРОЈ 29/2016)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Одлука о додели уговора
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o закљученом уговору

 

НАБАВКА СТАКЛОРЕЗАЧКИХ УСЛУГА
(БРОЈ 19/2016)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Одлука о додели уговора
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o закљученом уговору  Преузмите документ Одлука о измени уговора - 16.11.2016

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ТЕНИСКИХ ТЕРЕНА
(БРОЈ 26/2016)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Одлука о додели уговора
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора

 

НАБАКА УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА КАНАЛИЗАЦИОНИХ ИНСТАЛАЦИЈА
(БРОЈ 23/2016)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Одлука о додели уговора
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора

 

НАБАВКА ВЕНЕЦИЈАНЕРА И ТРАКАСТИХ ЗАВЕСА
(БРОЈ 16/2016)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Појашњење 1
 Преузмите документ Одлука о додели уговора
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора

 

НАБАВКА БРАШНА И ПРОИЗВОДА ОД БРАШНА
(БРОЈ 21/2016)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Исправка позива
 Преузмите документ Одлука о додели уговора
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

 

НАБАВКА РЕПРОМАТЕРИЈАЛА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЕЛЕКТРОНСКИХ СИСТЕМА И ИНСТАЛАЦИЈА
(БРОЈ 14/2016)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Одлука о додели уговора
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

 

НАБАВКА ДРЖАВНИХ ОБЕЛЕЖЈА И НАТПИСА
(БРОЈ 9/2016)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Појашњење 1
 Преузмите документ Одлука о додели уговора
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

 

НАБАВКА УСЛУГА ОДРЖАВАЊА И СЕРВИСИРАЊА БАЗЕНА И БАЗЕНСКЕ ОПРЕМЕ
(БРОЈ 15/2016)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Одлука о додели уговора
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

 

НАБАВКА ДРЖАВНИХ ЗАСТАВА
(БРОЈ 8/2016)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Одлука о додели уговора
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору
 Преузмите документ Одлука о измени уговора - 07.02.2017

 

НАБАВКА БОЈА И МАТРИЦА ЗА МАШИНЕ РИСО И ДУПЛО
(БРОЈ 13/2016)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Одлука о додели уговора
 Prеuzmitе dоkumеnt Обавештење о закљученом уговору

 

НАБАВКА АПЕТИСАНА
(БРОЈ 5/2016)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Преузмите документ Појашњење 1
 Преузмите документ Одлука о додели уговора
 Prеuzmitе dоkumеnt Обавештење о закљученом уговору

 

НАБАВКА ПЕЧАТА И ШТАМБИЉА
(БРОЈ 3/2016)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Конкурсна документација
 Prеuzmitе dоkumеnt Одлука о додели уговора
 Prеuzmitе dоkumеnt Обавештење о закљученом уговору

 

 

НАБАВКЕ ПО ЧЛАНУ 39. СТАВ 2. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

 

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА САНАЦИЈИ ТЕРАСА И СТАЗА У РЕПРЕЗЕНТАТИВНОМ ОБЈЕКТУ У ВИЛИ „ВОРОВО“ У ЕРДЕВИКУ
(БРОЈ 93/2016)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 10.06.2016.
 Преузмите документ Образац понуде - 10.06.2016.

 

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗРАДИ ДЕЛА СИСТЕМА ЗА НАВОДЊАВАЊЕ НА ОБЈЕКТИМА – ПАЛАТА СРБИЈА И ВИЛА „МИР“
(БРОЈ 95/2016)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 09.06.2016.
 Преузмите документ Образац понуде - 09.06.2016.
 Преузмите документ Измена позива - 10.06.2016.

 

САНАЦИЈА ДЕЛА КРОВНОГ ПОКРИВАЧА НА ВИЛИ ЗЛАТНИ БРЕГ И ТЕРАСЕ НА СРПСКОЈ КУЋИ
(БРОЈ 80/2016)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Образац понуде

 

УСЛУГЕ ЛАБОРАТОРИЈСКОГ ИСПИТИВАЊА ВИНА И РАКИЈА ПРОИЗВЕДЕНИХ НА ЕКОНОМИЈИ У СМЕДЕРЕВУ
(БРОЈ 63/2016)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Образац понуде

 

ПОПРАВКА ПЛАТФОРМЕ У ОБЈЕКТУ НЕМАЊИНА 34 СА УСЛУГОМ ОДРЖАВАЊА У ГАРАНТНОМ РОКУ
(БРОЈ 50/2016)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Образац понуде

 

ПОПРАВКА АУДИО ВИДЕО УРЕЂАЈА
(БРОЈ 51/2016)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Образац понуде
 Преузмите документ Измена образца понуде

 

НАБАВКЕ УСЛУГЕ ОБАВЕЗНОГ ГОДИШЊЕГ ПРЕГЛЕДА ЛИФТОВСКИХ ПОСТРОЈЕЊА
(БРОЈ 11/2016)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде
 Преузмите документ Образац понуде
 Преузмите документ Обавештење о продужењу рока
 Преузмите документ Појашњење 1
 Преузмите документ Образац понуде - ново

 

 

 Конкурси, огласи, тендери

 

Контакт: Мила Сашић
Телефон: +381 11 265 88 75
e-mail: mila.sasic@uzzpro.gov.rs
Централизоване јавне набавке javne-nabavke ВестиИнформаторИнформације од јавног значајаКонкурси, огласи, тендериБаза правних прописаБиблиотека eУправа