Насловна » Јавне набавке

Јавне набавке 2023.


 

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2023. ГОДИНУ

 Преузмите документ План јавних набавки за 2023. годину
 Преузмите документ Измена 1 Плана јавних набавки за 2023. годину
 Преузмите документ Измена 2 Плана јавних набавки за 2023. годину
 Преузмите документ Измена 4 Плана јавних набавки за 2023. годину
 Преузмите документ Измена 5 Плана јавних набавки за 2023. годину
 Преузмите документ Измена 7 Плана јавних набавки за 2023. годину
 Преузмите документ Измена 8 Плана јавних набавки за 2023. годину
 Преузмите документ Измена 9 Плана јавних набавки за 2023. годину
 Преузмите документ Измена 10 Плана јавних набавки за 2023. годину
 Преузмите документ Измена 11 Плана јавних набавки за 2023. годину
 Преузмите документ Измена 12 Плана јавних набавки за 2023. годину

 

* * *

 

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2023. ГОДИНУ НА КОЈИ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ

 Преузмите документ План јавних набавки на које се закон не примењује за 2023. годину
 Преузмите документ Измена 1 Плана јавних набавки на које се закон не примењује за 2023. годину
 Преузмите документ Измена 2 Плана јавних набавки на које се закон не примењује за 2023. годину
 Преузмите документ Измена 3 Плана јавних набавки на које се закон не примењује за 2023. годину
 Преузмите документ Измена 4 Плана јавних набавки на које се закон не примењује за 2023. годину
 Преузмите документ Измена 5 Плана јавних набавки на које се закон не примењује за 2023. годину
 Преузмите документ Измена 6 Плана јавних набавки на које се закон не примењује за 2023. годину
 Преузмите документ Измена 7 Плана јавних набавки на које се закон не примењује за 2023. годину
 Преузмите документ Измена 8 Плана јавних набавки на које се закон не примењује за 2023. годину
 Преузмите документ Измена 9 Плана јавних набавки на које се закон не примењује за 2023. годину
 Преузмите документ Измена 10 Плана јавних набавки на које се закон не примењује за 2023. годину
 Преузмите документ Измена 11 Плана јавних набавки на које се закон не примењује за 2023. годину
 Преузмите документ Измена 12 Плана јавних набавки на које се закон не примењује за 2023. годину
 Преузмите документ Измена 13 Плана јавних набавки на које се закон не примењује за 2023. годину

 

* * *

 

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ФРАНКИРАЊА ПОШТЕ
(БРОЈ 153/2023)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 27.12.2023
 Преузмите документ Образац понуде - 27.12.2023
 Преузмите документ Изменa 1 позива - 29.12.2023
 Преузмите документ Изменa 1 oбрасца понуде - 29.12.2023
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 11.01.2024

 

НАБАВКА ПОСТАМЕНАТА И СТАКЛЕНИХ ВИТРИНА
(БРОЈ 156/2023)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 27.12.2023
 Преузмите документ Образац понуде - 27.12.2023
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 09.01.2024

 

НАБАВКА УСЛУГА ИЗРАДЕ „ПОКЛОН КАРТИЦА“ ЗА ДЕЦУ ЗАПОСЛЕНИХ У УПРАВИ ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА
(БРОЈ 159/2023)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 26.12.2023
 Преузмите документ Образац понуде - 26.12.2023
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 28.12.2023

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ИЗРАДЕ НОВОГ МЕРНОГ МЕСТА ЗА ПОСЛОВНИ ПРОСТОР У УЛИЦИ НАРОДНИХ ХЕРОЈА БР. 6 ЗБОГ ПОВЕЋАЊА АНГАЖОВАНЕ ЈЕДНОВРЕМЕНЕ СНАГЕ
(БРОЈ 143/2023)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 26.12.2023
 Преузмите документ Образац понуде - 26.12.2023
 Преузмите документ Измењен позив за подношење понуде - 03.01.2024
 Преузмите документ Образац Спецификација са структуром понуђене цене - 03.01.2024
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 10.01.2024

 

НАБАВКА СЕРИЈСКИХ И ЕЛЕКТРОНСКИХ ПУБЛИКАЦИЈА
(БРОЈ 146/2023)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 21.12.2023
 Преузмите документ Образац понуде - 21.12.2023
 Преузмите документ Одлука о додели наруџбенице - 03.11.2024

 

НАБАВКА УСЛУГЕ СИСТЕМАТСКОГ ЗДРАВСТВЕНОГ ПРЕГЛЕДА ЗАПОСЛЕНИХ У УЗЗПРО
(БРОЈ 141/2023)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 14.12.2023
 Преузмите документ Образац понуде - 14.12.2023
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 28.12.2023

 

НАБАВКА МАШИНЕ ЗА РЕЗАЊЕ КЉУЧЕВА ЗА БРАВАРСКУ РАДИОНИЦУ
(БРОЈ 148/2023)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 14.12.2023
 Преузмите документ Образац понуде - 14.12.2023

 

НАБАВКЕ ЗА КОЈЕ СЕ ЗЈН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ - 2023. ГОДИНА

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ИЗРАДЕ ТЕХНИЧКОГ ПРИЈЕМА ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА И УГРАЂЕНЕ ОПРЕМЕ У КЛУБУ ПОСЛАНИКА
(БРОЈ 144/2023)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 12.12.2023
 Преузмите документ Образац понуде - 12.12.2023
 Преузмите документ Појашњење 1 - 14.12.2023
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 29.12.2023

 

НАБАВКА ХЕМИЈСКИХ СРЕДСТАВА ЗА ТРЕТИРАЊЕ БИЉАКА
(БРОЈ 137/2023)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 12.12.2023
 Преузмите документ Образац понуде - 12.12.2023
 Преузмите документ Изменa 1 oбразца понуде - 14.12.2023
 Преузмите документ Појашњење измене 1 oбразца понуде - 14.12.2023
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 22.12.2023

 

НАБАВКА УСЛУГЕ РЕСЕРТИФИКАЦИЈЕ QMS, ISMS И НАДЗОРНЕ ПРОВЕРЕ HACCP СИСТЕМА
(БРОЈ 138/2023)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 01.12.2023
 Преузмите документ Образац понуде - 01.12.2023
 Преузмите документ Изменa 1 позива - 06.12.2023
 Преузмите документ Изменa 1 oбразца понуде - 06.12.2023
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 13.12.2023

 

НАБАВКА МАШИНЕ ЗА ПРАЊЕ ВОЗИЛА ПОД ВИСОКИМ ПРИТИСКОМ
(БРОЈ 139/2023)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 30.11.2023
 Преузмите документ Образац понуде - 30.11.2023
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 11.12.2023

 

НАБАВКА СЕРИЈСКИХ И ЕЛЕКТРОНСКИХ ПУБЛИКАЦИЈА
(БРОЈ 134/2023)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 22.11.2023
 Преузмите документ Образац понуде - 22.11.2023
 Преузмите документ Одлука о додели наруџбенице - 29.11.2023

 

НАБАВКА НОВОГОДИШЊИХ ЈЕЛКИ И УКРАСА
(БРОЈ 136/2023)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 21.11.2023
 Преузмите документ Образац понуде - 21.11.2023
 Преузмите документ Изменa 1 oбразца понуде - 22.11.2023
 Преузмите документ Изменa 2 oбразца понуде - 23.11.2023
 Преузмите документ Изменa 1 позива - 23.11.2023
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 29.11.2023

 

НАБАВКА ДНЕВНЕ ШТАМПЕ
(БРОЈ 133/2023)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 17.11.2023
 Преузмите документ Образац понуде - 17.11.2023
 Преузмите документ Одлука о додели наруџбенице - 27.11.2023

 

НАБАВКА БИБЛИОТЕЧКЕ ГРАЂЕ
(БРОЈ 127/2023)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 14.11.2023
 Преузмите документ Образац понуде - 14.11.2023
 Преузмите документ Одлука о додели наруџбенице - 08.12.2023

 

НАБАВКА И ИСПОРУКА СТАЛАЖА ЗА ОДЛАГАЊЕ ЗАСТАВА
(БРОЈ 126/2023)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 06.11.2023
 Преузмите документ Образац понуде - 06.11.2023
 Преузмите документ Обавештење - 07.11.2023
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 16.11.2023

 

НАБАВКА ПОСУДА ЗА ЧУВАЊЕ ЈАКИХ АЛКОХОЛНИХ ПИЋА
(БРОЈ 123/2023)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 01.11.2023
 Преузмите документ Образац понуде - 01.11.2023
 Преузмите документ Одлука о додели уговора П1 - 10.11.2023
 Преузмите документ Одлука о додели уговора П2 - 10.11.2023

 

НАБАВКА АЛАТА И ИНСТРУМЕНАТА
(БРОЈ 124/2023)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 30.10.2023
 Преузмите документ Образац понуде - 30.10.2023
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 10.11.2023

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ТЕХНИЧКОГ ПРЕГЛЕДА ВОЗИЛА
(БРОЈ 121/2023)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 25.10.2023
 Преузмите документ Образац понуде - 25.10.2023
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 10.11.2023

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ИСПИТИВАЊА ВОДЕ У БАЗЕНИМА У РЕЗИДЕНЦИЈАЛНИМ И РЕПРЕЗЕНТАТИВНИМ ОБЈЕКТИМА
(БРОЈ 116/2023)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 24.10.2023
 Преузмите документ Образац понуде - 24.10.2023
 Преузмите документ Измењен позив за подношење понуде - 30.10.2023
 Преузмите документ Измењен образац понуде - 30.10.2023
 Преузмите документ Појашњење 1 - 31.10.2023
 Преузмите документ Појашњење 2 - 31.10.2023
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 06.11.2023

 

НАБАВКА ДРЖАВНИХ ОБЕЛЕЖЈА И НАТПИСА
(БРОЈ 119/2023)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 18.10.2023
 Преузмите документ Образац понуде - 18.10.2023
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 30.10.2023

 

НАБАВКА ГРБОВА
(БРОЈ 118/2023)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 17.10.2023
 Преузмите документ Образац понуде - 17.10.2023
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 26.10.2023

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ИЗДАВАЊА МЕЂУНАРОДНИХ ОВЛАШЋЕЊА ЗА УПРАВЉАЊЕ ВОЗИЛОМ
(БРОЈ 110/2023)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 16.10.2023
 Преузмите документ Образац понуде - 16.10.2023
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 26.10.2023

 

НАБАВКА ОГРЕВНОГ ДРВЕТА ЗА КАМИНЕ
(БРОЈ 115/2023)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 12.10.2023
 Преузмите документ Образац понуде - 12.10.2023
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 19.10.2023

 

НАБАВКА УГЉА ЗА ОГРЕВ
(БРОЈ 114/2023)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 12.10.2023
 Преузмите документ Образац понуде - 12.10.2023
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 19.10.2023

 

НАБАВКА УСЛУГЕ СЕРВИСИРАЊА НАБАВЉЕНЕ ОПРЕМЕ ЗА ХОРТИКУЛТУРУ И ЕКОНОМИЈУ СМЕДЕРЕВО У ГАРАНТНОМ РОКУ
(БРОЈ 109/2023)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 03.10.2023
 Преузмите документ Образац понуде - 03.10.2023
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 11.10.2023

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ДУБИНСКОГ ПРАЊА УНУТРАШЊОСТИ ВОЗИЛА
(БРОЈ 103/2023)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 13.09.2023
 Преузмите документ Образац понуде - 13.09.2023
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 20.09.2023

 

НАБАВКА ГОРИВА ЗА БИОКАМИН
(БРОЈ 98/2023)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 30.08.2023
 Преузмите документ Образац понуде - 30.08.2023
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 08.09.2023

 

НАБАВКА УСЛУГА ОДРЖАВАЊА ПАРКОВСКИХ ПОВРШИНА У ВРЊАЧКОЈ БАЊИ
(БРОЈ 92/2023)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 16.08.2023
 Преузмите документ Образац понуде - 16.08.2023
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 30.08.2023

 

НАБАВКА УСЛУГА ИЗНАЈМЉИВАЊА БИЉАКА, ОПРЕМЕ И ХОРТИКУЛТУРНОГ УРЕЂИВАЊА ПРОСТОРА
(БРОЈ 88/2023)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 14.08.2023
 Преузмите документ Образац понуде - 14.08.2023
 Преузмите документ Измена образаца понуде - 15.08.2023
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 24.08.2023

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ТЕХНИЧКЕ КОНТРОЛЕ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ НАДЗЕМНО-ПОДЗЕМНЕ ГАРАЖЕ ЗА СЛУЖБЕНА ВОЗИЛА НАМЕЊЕНА КОРИСНИЦИМА КОМПЛЕКСА НЕМАЊИНА 22-26 НА КП БР. 22643 КО САВСКИ ВЕНАЦ, УГАО УЛИЦЕ НЕМАЊИНЕ И РЕСАВСКЕ У БЕОГРАДУ
(БРОЈ 87/2023)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 10.08.2023
 Преузмите документ Образац понуде - 10.08.2023
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 18.08.2023

 

НАБАВКА И УГРАДЊА КОНКАВНОГ СТАКЛА ЗА УНУТРАШЊИ БАЗЕН
(БРОЈ 83/2023)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 24.07.2023
 Преузмите документ Образац понуде - 24.07.2023
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 03.08.2023

 

НАБАВКА УСЛУГА ОДРЖАВАЊА ПАРКОВСКИХ ПОВРШИНА У ВРЊАЧКОЈ БАЊИ
(БРОЈ 92/2023)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 16.08.2023
 Преузмите документ Образац понуде - 16.08.2023
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 30.08.2023

 

НАБАВКА УСЛУГА ИЗНАЈМЉИВАЊА БИЉАКА, ОПРЕМЕ И ХОРТИКУЛТУРНОГ УРЕЂИВАЊА ПРОСТОРА
(БРОЈ 88/2023)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 14.08.2023
 Преузмите документ Образац понуде - 14.08.2023
 Преузмите документ Измена образаца понуде - 15.08.2023
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 24.08.2023

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ТЕХНИЧКЕ КОНТРОЛЕ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ НАДЗЕМНО-ПОДЗЕМНЕ ГАРАЖЕ ЗА СЛУЖБЕНА ВОЗИЛА НАМЕЊЕНА КОРИСНИЦИМА КОМПЛЕКСА НЕМАЊИНА 22-26 НА КП БР. 22643 КО САВСКИ ВЕНАЦ, УГАО УЛИЦЕ НЕМАЊИНЕ И РЕСАВСКЕ У БЕОГРАДУ
(БРОЈ 87/2023)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 10.08.2023
 Преузмите документ Образац понуде - 10.08.2023
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 18.08.2023

 

НАБАВКА И УГРАДЊА КОНКАВНОГ СТАКЛА ЗА УНУТРАШЊИ БАЗЕН
(БРОЈ 83/2023)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 24.07.2023
 Преузмите документ Образац понуде - 24.07.2023
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 03.08.2023

 

НАБАВКА ЕЛЕКТРО ПАЛЕТАРА ЗА ОБЈЕКАТ НЕМАЊИНА 11
(БРОЈ 79/2023)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 19.07.2023
 Преузмите документ Образац понуде - 19.07.2023
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 02.08.2023

 

НАБАВКА МАШИНЕ ЗА БРОЈАЊЕ НОВЦА
(БРОЈ 70/2023)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 13.07.2023
 Преузмите документ Образац понуде - 13.07.2023
 Преузмите документ Измена позива за подношење понуде - 17.07.2023
 Преузмите документ Измена образаца понуде - 17.07.2023
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 25.07.2023

 

ПЕРИОДИЧНИ СЕРВИС, КОНТРОЛА И ОТКЛАЊАЊЕ КВАРОВА СИСТЕМА ЗА КОНТРОЛУ ПРИСТУПА
(БРОЈ 63/2023)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 30.06.2023
 Преузмите документ Образац понуде - 30.06.2023
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 10.07.2023

 

НАБАВКА И УГРАДЊА КОНКАВНОГ СТАКЛА ЗА УНУТРАШЊИ БАЗЕН
(БРОЈ 61/2023)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 27.06.2023
 Преузмите документ Образац понуде - 27.06.2023
 Преузмите документ Одлука о обустави поступка - 10.07.2023

 

НАБАВКА УСЛУГА О ПРЕНОСУ ПОШИЉАКА ДАНАС ЗА ДАНАС, ДАНАС ЗА СУТРА И БРЗА ИСПОРУКА ПОШИЉАКА У ИНОСТРАНСТВО
(БРОЈ 72/2023)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 23.06.2023
 Преузмите документ Образац понуде - 23.06.2023
 Преузмите документ Одлука о обустави поступка - 06.07.2023

 

НАБАВКА ЛИЦЕНЦЕ ЗА ПРИСТУП ПОРТАЛУ BZR
(БРОЈ 67/2023)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 16.06.2023
 Преузмите документ Образац понуде - 16.06.2023
 Преузмите документ Одлука о обустави поступка - 23.06.2023

 

НАБАВКА ПАСИРКЕ ЗА ВОЋЕ СА ОДВАЈАЊЕМ КОШТИЦА ЗА ЕКОНОМИЈУ СМЕДЕРЕВО
(БРОЈ 64/2023)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 13.06.2023
 Преузмите документ Образац понуде - 13.06.2023
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 23.06.2023

 

НАБАВКА ЛИЦЕНЦЕ ЗА ПРИСТУП ПОРТАЛУ CHECKPOINT.RS
(БРОЈ 56/2023)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 05.06.2023
 Преузмите документ Образац понуде - 05.06.2023
 Преузмите документ Одлука о обустави поступка - 19.06.2023

 

НАБАВКА ТРАНСПОРТНИХ КОЛИЦА ЗА МАГАЦИН И КУРИРСКИХ КОЛИЦА
(БРОЈ 52/2023)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 26.05.2023
 Преузмите документ Образац понуде - 26.05.2023
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 06.06.2023

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ТРАНСПОРТА КАМЕНИХ ПЛОЧА
(БРОЈ 54/2023)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 26.05.2023
 Преузмите документ Образац понуде - 26.05.2023
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 06.06.2023

 

НАБАВКА ПАСИРКЕ ЗА ВОЋЕ СА ОДВАЈАЊЕМ КОШТИЦА ЗА ЕКОНОМИЈУ СМЕДЕРЕВО
(БРОЈ 53/2023)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 25.05.2023
 Преузмите документ Образац понуде - 25.05.2023
 Преузмите документ Одлука о обустави поступка -06.06.2023

 

НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА ИСПИТИВАЊЕ ВИНА
(БРОЈ 51/2023)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 19.05.2023
 Преузмите документ Образац понуде - 19.05.2023
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 29.05.2023

 

НАБАВКА УСЛУГА ПРЕНОСА POST EXPRESS И EMS ПОШИЉАКА
(БРОЈ 39/2023)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 19.05.2023
 Преузмите документ Образац понуде - 19.05.2023
 Преузмите документ Одлука о обустави поступка - 26.05.2023

 

НАБАВКА УГОСТИТЕЉСКИХ ПРОИЗВОДА У КЕСИЦАМА СА ШТАМПОМ ЛОГОТИПА УПРАВЕ ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА
(БРОЈ 45/2023)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 15.05.2023
 Преузмите документ Образац понуде - 15.05.2023
 Преузмите документ Одлука о обустави поступка - 25.05.2023

 

НАБАВКА УСЛУГЕ СЕРВИСИРАЊА АУТОНОМНИХ КЛАПНИ СА ДЕТЕКТОРИМА ДИМА
(БРОЈ 28/2023)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 08.05.2023
 Преузмите документ Образац понуде - 08.05.2023
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 22.05.2023

 

НАБАВКА КУРИРСКИХ ТОРБИ
(БРОЈ 42/2023)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 05.05.2023
 Преузмите документ Образац понуде - 05.05.2023
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 18.05.2023

 

НАБАВКА УСЛУГА ПРУЖАЊА ОБЕЗБЕЂЕЊА ТРАНСПОРТА НОВЦА И ВРЕДНОСТИ
(БРОЈ 46/2023)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 05.05.2023
 Преузмите документ Образац понуде - 05.05.2023
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 16.05.2023

 

НАБАВКА МИНЕРАЛНОГ ЂУБРИВА
(БРОЈ 37/2023)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 04.05.2023
 Преузмите документ Образац понуде - 04.05.2023
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 18.05.2023

 

НАБАВКА ЕНОЛОШКИХ СРЕДСТАВА (МАТЕРИЈА ЗА ПОБОЉШАЊЕ И ОЧУВАЊЕ КВАЛИТЕТА ВИНА)
(БРОЈ 44/2023)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 04.05.2023
 Преузмите документ Образац понуде - 04.05.2023
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 15.05.2023

 

НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА ИСПИТИВАЊЕ ВИНА
(БРОЈ 36/2023)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 26.04.2023
 Преузмите документ Образац понуде - 26.04.2023
 Преузмите документ Одлука о обустави поступка - 08.05.2023

 

НАБАВКА ЋУМУРА ЗА РОШТИЉ
(БРОЈ 35/2023)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 24.04.2023
 Преузмите документ Образац понуде - 24.04.2023
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 09.05.2023

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА И СЕРВИСИРАЊА ПАМЕТНИХ СИСТЕМА У РЕЗИДЕНЦИЈАЛНИМ ОБЈЕКТИМА
(БРОЈ 26/2023)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 13.04.2023
 Преузмите документ Образац понуде - 13.04.2023
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 28.04.2023

 

НАБАВКА ПРИРОДНОГ ГАСА И ЗАКУПА БОЦА
(БРОЈ 29/2023)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 10.04.2023
 Преузмите документ Образац понуде - 10.04.2023
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 04.05.2023

 

НАБАВКА ПРУЖАЊА ГЕОДЕТСКЕ УСЛУГЕ
(БРОЈ 27/2023)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 10.04.2023
 Преузмите документ Образац понуде - 10.04.2023
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 21.04.2023

 

НАБАВКА УСЛУГЕ КОНТРОЛЕ И ОТКЛАЊАЊА КВАРОВА НА СИСТЕМИМА ЗА ДОЈАВУ ПОЖАРА
(БРОЈ 14/2023)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 28.03.2023
 Преузмите документ Образац понуде - 28.03.2023
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 13.04.2023

 

НАБАВКА УСЛУГА СЕРВИСИРАЊА И ОДРЖАВАЊА МАШИНА ЗА ПРАЊЕ ВОЗИЛА ПОД ВИСОКИМ ПРИТИСКОМ И УСИСИВАЧА
(БРОЈ 17/2023)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 27.03.2023
 Преузмите документ Образац понуде - 27.03.2023
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 10.04.2023

 

НАБАВКА УСЛУГA ИСПИТИВАЊА ЗДРАВСТВЕНЕ И ХЕМИЈСКЕ ИСПРАВНОСТИ ПРОИЗВОДА ОД ВОЋА НА ЕКОМОМИЈИ СМЕДЕРЕВO
(БРОЈ 23/2023)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 27.03.2023
 Преузмите документ Образац понуде - 27.03.2023
 Преузмите документ Изнењен Образац понуде 1 - 23.03.2023
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 07.04.2023

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА БЕЗБЕДНОСНЕ ОПРЕМЕ, РЕНДГЕН УРЕЂАЈА И КД ВРАТА
(БРОЈ 13/2023)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 27.03.2023
 Преузмите документ Образац понуде - 27.03.2023
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 05.04.2023

 

НАБАВКА УСЛУГЕ СЕРВИСИРАЊА МАШИНЕ ЗА ФРАНКИРАЊЕ ПОШТЕ
(БРОЈ 19/2023)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 24.03.2023
 Преузмите документ Образац понуде - 24.03.2023
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 04.04.2023

 

ОПРЕМАЊЕ СЛУЖБЕНИХ СТАНОВА НАМЕШТАЈЕМ
(БРОЈ 8/2023)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 15.03.2023
 Преузмите документ Образац понуде - 15.03.2023
 Преузмите документ Изнењен Позив за подношење понуде 1 - 17.03.2023
 Преузмите документ Изнењен Образац понуде 1 - 17.03.2023
 Преузмите документ Изнењен Позив за подношење понуде 2 - 20.03.2023
 Преузмите документ Изнењен Образац понуде 2 - 20.03.2023
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 29.03.2023

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ГОДИШЊЕГ ПРЕГЛЕДА ЛИФТОВСКИХ ПОСТРОЈЕЊА РАДИ ДОБИЈАЊА ОБАВЕЗНОГ СЕРТИФИКАТА ЗА УПОТРЕБУ
(БРОЈ 12/2023)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 13.03.2023
 Преузмите документ Образац понуде - 13.03.2023
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 22.03.2023

 

НАБАВКА ВИТРИНА ЗА ОДЛАГАЊЕ ОРДЕЊА И ДВА КЛУБ СТОЛА ЗА ИЗЛАГАЊЕ
(БРОЈ 4/2023)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 28.02.2023
 Преузмите документ Образац понуде - 28.02.2023
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 16.03.2023

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ЗДРАВСТВЕНИХ ПРЕГЛЕДА ВОЗАЧА
(БРОЈ 3/2023)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 23.02.2023
 Преузмите документ Образац понуде - 23.02.2023
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 03.03.2023

 

НАБАВКА ПЕЧАТА И ШТАМБИЉА
(БРОЈ 2/2023)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 21.02.2023
 Преузмите документ Образац понуде - 21.02.2023
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 03.03.2023

 

ПОГЛЕДАЈТЕ АРХИВУ

 

 Врх стране
Централизоване јавне набавке javne-nabavke ВестиИнформаторИнформације од јавног значајаКонкурси, огласи, тендериБаза правних прописаБиблиотека eУправа