Насловна » Архива » Конкурси, огласи, тендери 2018.

Конкурси, огласи, тендери 2018.


ЈАВНИ КОНКУРС

 

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА У УПРАВИ ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА

 Преузмите документ Преузмите документ

 

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА У УПРАВИ ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА

 Преузмите документ Преузмите документ

 

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА У УПРАВИ ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА

 Преузмите документ Преузмите документ

 

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА У УПРАВИ ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА

 Преузмите документ Преузмите документ

 

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА У УПРАВИ ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА

 Преузмите документ Преузмите документ

 

 

* * *

 

 

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2018. ГОДИНУ

 Преузмите документ План јавних набавки
 Преузмите документ Измена Плана јавних набавки
 Преузмите документ План јавних набавки на које се закон не примењује за 2018 годину

 

 

* * *

 

ОГЛАСИ

 

ОТУЂЕЊЕ ВИНА И РАКИЈЕ
(БРОЈ 7/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 04.12.2018.

 

ОТУЂЕЊЕ ВИНА И РАКИЈЕ
(БРОЈ 6/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 12.10.2018.

 

ОТУЂЕЊЕ ОТПАДНОГ ЈЕСТИВОГ УЉА
(БРОЈ 5/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 01.10.2018.

 

ОТУЂЕЊЕ МОТОРНОГ ВОЗИЛА ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
(БРОЈ 4/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -25.07.2018.

 

 

ОТУЂЕЊЕ ВИНА И РАКИЈЕ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
(БРОЈ 3/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -05.07.2018.

 

ОТУЂЕЊЕ ВИНА И РАКИЈЕ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
(БРОЈ 2/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -21.03.2018.

 

ОТУЂЕЊЕ МОТОРНИХ ВОЗИЛА ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
(БРОЈ 1/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -14.02.2018.

 

ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК

 

НАБАВКА КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА
(БРОЈ 179/2018)

 Преузмите документ Oбавештење о покретању преговарачког поступка - 23.11.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 23.11.2018.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 29.11.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П 1 - 05.12.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П 2 - 10.12.2018.

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА И УСЛУГЕ УНАПРЕЂЕЊА И ИЗРАДЕ НОВИХ ФУНКЦИОНАЛНОСТИ БАЗЕ ПРАВНИХ ПРОПИСА
(БРОЈ 174/2018)

 Преузмите документ Oбавештење о покретању преговарачког поступка - 15.11.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 15.11.2018.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 27.11.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 12.12.2018.

 

НАБАВКА УСЛУГА СЕРВИСИРАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ВОЗИЛА МАРКЕ TOYOTA, LEXSUS СА УГРАДЊОМ ОРИГИНАЛНИХ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА СЕРТИФИКОВАНИХ ОД СТРАНЕ ПРОИЗВОЂАЧА ВОЗИЛА
(БРОЈ 94/2018)

 Преузмите документ Конкурсна документација -15.06.2018.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 04.07.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора - 17.08.2018.

 

 

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

 

НАБАВКА УСЛУГЕ СЕРВИСИРАЊА И ОТКЛАЊАЊЕ КВАРОВА СИСТЕМА КЛИМАТИЗАЦИЈЕ И ВЕНТИЛАЦИЈЕ
(БРОЈ 187/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 11.01.2019.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 11.01.2019.
 Преузмите документ Измена конкурсне документације - 29.01.2019.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 01.03.2019.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора П 4 - 25.03.2019.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора П 2 - 28.03.2019.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора П 3 - 28.03.2019.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора П 1 - 10.04.2019.

 

НАБАВКА УСЛУГЕ СЕРВИСИРАЊА ПОСТОЈЕЋЕ И ЗАКУП И СЕРВИСИРАЊЕ НОВЕ ОПРЕМЕ ПРОИЗВОЂАЧА KONICA MINOLTA
(БРОЈ 169/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 09.11.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 09.11.2018.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1 - 19.11.2018.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 2 - 26.11.2018.
 Преузмите документ Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права - 04.12.2018.

 

НАБАВКА УСЛУГЕ СЕРВИСИРАЊА И ОТКЛАЊАЊЕ КВАРОВА СПЛИТ ЈЕДИНИЦА
(БРОЈ 178/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 14.12.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 14.12.2018.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1 - 10.01.2019.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 23.01.2019.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 31.01.2019.

 

НАБАВКА КАФЕ И ОСТАЛИХ НАПИТАКА
(БРОЈ 186/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 14.12.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 14.12.2018.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1 - 10.01.2019.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 01.02.2019.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 22.02.2019.
 Преузмите документ Одлука о измени уговора - 01.02.2019.

 

РАДОВИ НА АДАПТАЦИЈИ ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА НА XVIII СПРАТУ ОБЈЕКТА „БЕОГРАЂАНКА“ У БЕОГРАДУ, УЛИЦА МАСАРИКОВА БРОЈ 5 ЗА ПОТРЕБЕ СЕКРЕТАРИЈАТА ТРАНСПОРТНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
(БРОЈ 11/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 07.12.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 07.12.2018.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1 - 14.12.2018.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 2 - 21.12.2018.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 3 - 21.12.2018.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 4 - 27.12.2018.
 Преузмите документ Измена конкурсне документације - 31.12.2018.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 5 - 04.01.2019.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 15.01.2019.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 29.01.2019.

 

НАБАВКА УСЛУГА ОДРЖАВАЊА И ОТКЛАЊАЊЕ КВАРОВА ЛИФТОВСКИХ ПОСТРОЈЕЊА
(БРОЈ 173/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 04.12.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 04.12.2018.
 Преузмите документ Измена и допуна конкурсне документације - 07.12.2018.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1 - 07.12.2018.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 25.01.2019.
 Преузмите документ Обавештење о обустави поступка за П 1 - 06.02.2019.
 Преузмите документ Обавештење о обустави поступка за П 4 - 06.02.2019.
 Преузмите документ Обавештење о обустави поступка за П 7 - 06.02.2019.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П 2- 14.02.2019.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П 5- 14.02.2019.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П 6- 14.02.2019.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П 3- 18.02.2019.
 Преузмите документ Одлука о измени уговора - 25.10.2019.

 

НАБАВКА ГАЗИРАНЕ И НЕГАЗИРАНЕ ВОДЕ
(БРОЈ 177/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 21.11.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 21.11.2018.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1 - 14.12.2018.
 Преузмите документ Измена конкурсне документације 1 - 14.12.2018.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 31.12.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору за П 1 - 06.02.2019.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору за П 2 - 06.02.2019.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору за П 3 - 06.02.2019.

 

НАБАВКА ДРЖАВНИХ ЗАСТАВА
(БРОЈ 180/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 03.12.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 03.12.2018.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 09.01.2019.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 25.01.2019.

 

НАБАВКА ВИНА
(БРОЈ 181/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 28.11.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 28.11.2018.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 08.01.2019.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 24.01.2019.
 Преузмите документ Одлука о измени уговора - 31.10.2019.

 

НАБАВКА СЕРВЕРА ЗА КОМУНИКАЦИОНЕ СЕРВИСЕ
(БРОЈ 171/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 14.11.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 14.11.2018.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 18.12.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 25.12.2018.

 

НАБАВКА COCA-COLE I SCHWEPPES-A
(БРОЈ 166/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 30.10.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 30.10.2018.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 03.12.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 24.12.2018.
 Преузмите документ Одлука о измени уговора - 08.08.2019.

 

НАБАВКА ДОМАЋИХ И СТРАНИХ ЖЕСТОКИХ ПИЋА
(БРОЈ 160/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 24.10.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 24.10.2018.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 03.12.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 28.12.2018.

 

НАБАВКА СВЕЖЕГ ПИЛЕЋЕГ И ЋУРЕЋЕГ МЕСА
(БРОЈ 141/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 08.10.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 08.10.2018.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1 - 15.10.2018.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 20.11.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 25.12.2018.

 

НАБАВКА ПРИРОДНИХ СОКОВА
(БРОЈ 148/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 05.10.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 05.10.2018.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1 - 12.10.2018.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 15.11.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 13.12.2018.

 

НАБАВКА СИТНОГ ИНВЕНТАРА ЗА ПОТРЕБЕ СЕКТОРА ЗА УГОСТИТЕЉСКЕ УСЛУГЕ И СЕКТОРА ЗА РЕПРЕЗЕНТАТИВНЕ ОБЈЕКТЕ И БИРОТЕХНИЧКЕ ПОСЛОВЕ
(БРОЈ 161/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 25.10.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 25.10.2018.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 29.11.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П 1- 04.12.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П 2- 04.12.2018.

 

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ КРАЉЕВЕ И КРАЉИЧИНЕ ВИЛЕ У ТОПОЛИ – КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКАТ
(БРОЈ 156/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 10.10.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 10.10.2018.
 Преузмите документ Обавештење о продужењу рока - 31.10.2018.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 20.11.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 04.12.2018.

 

НАБАВКА МЛЕКА И МЛЕЧНИХ ПРОИЗВОДА
(БРОЈ 140/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 02.10.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 02.10.2018.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 14.11.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 07.12.2018.

 

НАБАВКА СВЕЖЕГ МЕСА СПЕЦИЈАНЕ ОБРАДЕ
(БРОЈ 147/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 02.10.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 02.10.2018.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 14.11.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 06.12.2018.

 

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА АДАПТАЦИЈИ САНИТАРНИХ ЧВОРОВА У ОБЈЕКТУ НЕМАЊИНА БР. 22-26 И ОСТАЛИМ ОБЈЕКТИМА
(БРОЈ 137/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 02.10.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 02.10.2018.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1 - 10.10.2018.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 2 - 12.10.2018.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 07.11.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 05.12.2018.
 Преузмите документ Одлука о измени уговора - 23.07.2019.

 

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ТЕКУЋЕМ ОДРЖАВАЊУ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ И ЕЛЕКТРОНСКИХ СИСТЕМА И ИНСТАЛАЦИЈА
(БРОЈ 131/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 02.10.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 02.10.2018.
 Преузмите документ Обавештење о продужењу рока 1-26.10.2018.
 Преузмите документ Измена и допуна конкурсне документације 1- 26.10.2018.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1 - 29.10.2018.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 2 - 29.10.2018.
 Преузмите документ Измена и допуна конкурсне документације 2 - 02.11.2018.
 Преузмите документ Обавештење о продужењу рока 2 - 02.11.2018.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 19.11.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 29.11.2018.

 

НАБАВКА РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ - STORAGE
(БРОЈ 146/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 01.10.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 01.10.2018.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1 - 08.10.2018.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 01.11.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 21.11.2018.

 

НАБАВКА СЛУЖБЕНЕ, ЗАШТИТНЕ И РАДНЕ ОДЕЋЕ И ОБУЋЕ ЗА ПОТРЕБЕ ЗАПОСЛЕНИХ У УПРАВИ ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА
(БРОЈ 130/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 17.09.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 17.09.2018.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1 - 25.09.2018.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 2 - 10.10.2018.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 05.11.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П 1 - 22.11.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П 2 - 22.11.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П 3 - 22.11.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П 4 - 22.11.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П 5 - 22.11.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П 6 - 22.11.2018.

 

НАБАВКА РЕПРОМАТЕРИЈАЛА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЕЛЕКТРОНСКИХ СИСТЕМА И ИНСТАЛАЦИЈА
(БРОЈ 136/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 12.09.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 12.09.2018.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 17.10.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 01.11.2018.

 

НАБАВКА СВЕЖЕГ ЈУНЕЋЕГ МЕСА
(БРОЈ 133/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 12.09.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 12.09.2018.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 23.10.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 14.11.2018.

 

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА МОДЕРНИЗАЦИЈИ ЛИФТОВСКОГ ПОСТРОЈЕЊА У ОБЈЕКТИМА ДЕЧАНСКА БРОЈ 8 И ОМЛАДИНСКИХ БРИГАДА БРОЈ 1
(БРОЈ 129/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 07.09.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 07.09.2018.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1 - 21.09.2018.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 2 - 27.09.2018.
 Преузмите документ Измена конкурсне документације 1 - 27.09.2018.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 3 - 27.09.2018.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 4 - 27.09.2018.
 Преузмите документ Измена конкурсне документације 2 - 28.09.2018.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 5 - 28.09.2018.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 6 - 05.10.2018.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 12.10.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П 1 - 26.10.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П 2 - 26.10.2018.

 

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ПЛАТОА ОКО ВИЛЕ ЗЛАТНИ БРЕГ – I ФАЗА
(БРОЈ 104/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 13.08.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 13.08.2018.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 19.09.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 02.10.2018.

 

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА У ДЕЛУ ОБЈЕКТА У УЛИЦИ КНЕЗА МИЛОША 20
(БРОЈ 123/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 27.07.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 27.07.2018.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1 - 10.08.2018.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 2 - 23.08.2018.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 3 - 27.08.2018.
 Преузмите документ Измена конкурсне документације - 27.08.2018.
 Преузмите документ Обавештење о продужењу рока - 27.08.2018.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 04.09.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 11.09.2018.

 

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ВИЛЕ У УЛИЦИ КНЕЗА АЛЕКСАНДРА КАРАЂОРЂЕВИЋА БРОЈ 75 (II ФАЗА) - КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКАТ
(БРОЈ 122/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 26.07.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 26.07.2018.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1 - 10.08.2018.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 2 - 17.08.2018.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 3 - 20.08.2018.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 06.09.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 27.09.2018.
 Преузмите документ Одлука о измени уговора - 12.04.2019.

 

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА САНАЦИЈИ СПОЉНЕ ХИДРАНТСКЕ МРЕЖЕ ПАЛАТА СРБИЈА
(БРОЈ 113/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 23.07.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 23.07.2018.
 Преузмите документ Измена конкурсне документације - 08.08.2018.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 04.09.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 25.09.2018.

 

НАБАВКА СВЕЖЕГ СВИЊСКОГ МЕСА
(БРОЈ 117/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 23.07.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 23.07.2018.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 29.08.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 26.09.2018.

 

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ТЕКУЋЕМ ОДРЖАВАЊУ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ И ЕЛЕКТРОНСКИХ СИСТЕМА И ИНСТАЛАЦИЈА
(БРОЈ 106/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 12.07.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 12.07.2018.
 Преузмите документ Одлука о обустави поступка - 15.08.2018.
 Преузмите документ Обавештење о обустави поступка - 27.08.2018.

 

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ КРАЉЕВЕ И КРАЉИЧИНЕ ВИЛЕ У ТОПОЛИ НА ОПЛЕНЦУ – САНАЦИЈА КРОВА НА КРАЉЕВОЈ ВИЛИ
(БРОЈ 103/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 11.07.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 11.07.2018.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1 - 02.08.2018.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 2 - 07.08.2018.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 17.08.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 04.09.2018.
 Преузмите документ Одлука о измени уговора - 09.11.2018.

 

НАБАВКА СИТНОГ ИНВЕНТАРА ЗА ПОТРЕБЕ СЕКТОРА ЗА УГОСТИТЕЉСКЕ УСЛУГЕ И СЕКТОРА ЗА РЕПРЕЗЕНТАТИВНЕ ОБЈЕКТЕ И БИРОТЕХНИЧКЕ ПОСЛОВЕ
(БРОЈ 102/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 10.07.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 10.07.2018.
 Преузмите документ Табела за пријем понуда - 10.07.2018.
 Преузмите документ Измена конкурсне документације - 30.07.2018.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 24.08.2018.
 Преузмите документ Обавештење о обустави поступка за П3 и П4- 04.09.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору за П 1 - 07.09.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору за П 2 - 11.09.2018.

 

НАБАВКА РАЧУНАРА - по овлашћењу Националне академије за јавну управу
(БРОЈ 8/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 05.07.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 05.07.2018.
 Преузмите документ Измена конкурсне документације - 09.07.2018.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 13.08.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 07.09.2018.

 

НАБАВКА УСЛУГА СЕРВИСИРАЊА, ОРЖАВАЊА И ПОПРАВКЕ УГОСТИТЕЉСКЕ ОПРЕМЕ
(БРОЈ 67/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 20.06.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 20.06.2018.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 14.08.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 27.08.2018.

 

НАБАВКА ГОРИВА – ЕВРО ПРЕМИЈУМ, БМБ 95 И ЕВРО ДИЗЕЛ - по овлашћењу Министарства за рад, запошљавањe, борачка и социјална питања
(БРОЈ 6/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 13.06.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 13.06.2018.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 23.07.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П 1- 29.08.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П 2- 29.08.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П 3- 29.08.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П 4- 29.08.2018.

 

НАБАВКА ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА ПОТРЕБЕ СЕКТОРА ЗА УГОСТИТЕЉСКЕ УСЛУГЕ
(БРОЈ 86/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 07.06.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 07.06.2018.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1-28.06.2018.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 18.07.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 27.08.2018.
 Преузмите документ Одлука о измени уговора - 04.04.2019.

 

НАБАВКА ПВЦ И ПАПИРНЕ ГАЛАНТЕРИЈЕ
(БРОЈ 73/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 23.05.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 23.05.2018.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1-20.06.2018.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 10.07.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 27.08.2018.

 

НАБАВКА УСЛУГЕ СЕРВИСИРАЊА И ОТКЛАЊАЊА КВАРОВА СИСТЕМА КЛИМАТИЗАЦИЈЕ И ВЕНТИЛАЦИЈЕ
(БРОЈ 101/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 03.07.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 03.07.2018.
 Преузмите документ Одлука о обустави поступка - 06.08.2018.
 Преузмите документ Обавештење о обустави поступка - 13.08.2018.

 

ПРУЖАЊE УСЛУГЕ ОБЕЗБЕЂЕЊА ТРАНСПОРТА НОВЦА И ВРЕДНОСТИ
(БРОЈ 111/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 03.07.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 03.07.2018.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 07.08.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора - 15.08.2018.

 

ИЗВОЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИХ РАДОВА У ОБЈЕКТУ У УЛИЦИ РЕСАВСКА 24
(БРОЈ 97/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 15.06.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 15.06.2018.
 Преузмите документ Измена конкурсне документације - 22.06.2018.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 19.07.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора - 27.07.2018.

 

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ЧЕТВРТОМ СПРАТУ У ОБЈЕКТУ У УЛИЦИ КНЕЗА МИЛОША 20
(БРОЈ 74/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 04.06.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 04.06.2018.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 11.07.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора - 23.07.2018.

 

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА САНАЦИЈИ ГРАЂЕВИНСКЕ БРАВАРИЈЕ НА ЗГРАДИ У УЛИЦИ НЕМАЊИНА БРОЈ 22-26 У БЕОГРАДУ
(БРОЈ 71/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 30.05.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 30.05.2018.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 06.07.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора - 13.07.2018.

 

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ПРЕС САЛИ ПАЛАТЕ СРБИЈА
(БРОЈ 78/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 29.05.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 29.05.2018.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 03.07.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора - 11.07.2018.
 Преузмите документ Одлука о измени уговора - 10.12.2018.

 

НАБАВКА ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА- ОПРЕМЕ ЗА УГОСТИТЕЉСТВО И КУХИЊСКЕ ОПРЕМЕ ЗА ПОТРЕБЕ РЕЗИДЕНЦИЈАЛНИХ И РЕПРЕЗЕНТАТИВНИХ ОБЈЕКAТА
(БРОЈ 49/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 25.05.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 25.05.2018.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1-21.06.2018.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 2-22.06.2018.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 06.07.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора П 1 - 18.07.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора П 2 - 18.07.2018.
 Преузмите документ Одлука о измени уговора - 15.10.2018.

 

НАБАВКА РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ - по овлашћењу Националне академије за јавну управу
(БРОЈ 3/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 15.05.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 15.05.2018.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1-11.06.2018.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 20.06.2018.
 Преузмите документ Обавештење о обустави поступка П 1 - 02.07.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора П 2- 12.07.2018.

 

НАБАВКА СВЕТИЉКИ, СИЈАЛИЦА И ПРАТЕЋЕГ ЕЛЕКТРОМАТЕРИЈАЛА
(БРОЈ 59/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -07.05.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација -07.05.2018.
 Преузмите документ Обавештење о продужењу рока - 04.06.2018.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1- 04.06.2018.
 Преузмите документ Измена конкурсне документације - 04.06.2018.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 25.06.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора - 13.07.2018.

 

НАБАВКА РЕПРОМАТЕРИЈАЛА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ СИСТЕМА И ИНСТАЛАЦИЈА
(БРОЈ 43/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -30.04.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација -30.04.2018.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 25.06.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора - 17.07.2018.

 

НАБАВКА АРХИВСКИХ ПОЛИЦА
(БРОЈ 50/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -25.04.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација -25.04.2018.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1- 11.05.2018.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 30.05.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора - 19.06.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора П 1 - 25.06.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора П 2 - 25.06.2018.

 

НАБАВКА УСЛУГА СЕРВИСИРАЊА И ОДРЖАВАЊА МОТОРНИХ ВОЗИЛА
(БРОЈ 39/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -10.04.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација -10.04.2018.
 Преузмите документ Обавештење о продужењу рока -10.04.2018.
 Преузмите документ Измена конкурсне документације 1- 19.04.2018.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 21.05.2018.
 Преузмите документ Обавештење о обустави поступка п3 - 01.06.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора П 5 - 15.06.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора П 6 - 15.06.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора П 1 - 19.06.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора П 7 - 20.06.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора П 4 - 28.06.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора П 2 - 11.07.2018.

 

НАБАВКА РЕПРОМАТЕРИЈАЛА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЕЛЕКТРОНСКИХ СИСТЕМА И ИНСТАЛАЦИЈА
(БРОЈ 28/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -15.03.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација -15.03.2018.
 Преузмите документ Измена конкурсне документације 1- 23.03.2018.
 Преузмите документ Одлука о обустави поступка - 23.04.2018.
 Preuzmite dokument Oбавештење o поднетом захтеву за заштиту права - 03.05.2018.
 Преузмите документ Обавештење о обустави поступка - 26.07.2018.

 

НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА ШТАМПАРИЈЕ И ДАКТИЛОБИРОЕ
(БРОЈ 62/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -04.05.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација -04.05.2018.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1- 23.05.2018.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 12.06.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора П 1 - 02.07.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора П 2 - 04.07.2018.

 

НАБАВКА СВЕЖЕ, СМРЗНУТЕ, РЕЧНЕ И МОРСКЕ РИБЕ
(БРОЈ 54/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -25.04.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација -25.04.2018.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1- 07.05.2018.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 01.06.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора П 1 - 25.06.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора П 2 - 25.06.2018.

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ПРАЊА И ПЕГЛАЊА РАДНЕ ОДЕЋЕ, СТОЛЊАКА И ТЕКСТИЛНЕ ГАЛАНТЕРИЈЕ
(БРОЈ 36/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -04.04.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација -04.04.2018.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 11.05.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 14.06.2018.

 

НАБАВКА ХЛЕБА И ПЕЦИВА
(БРОЈ 40/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -28.03.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација -28.03.2018.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације -23.04.2018.
 Preuzmite dokument Измена и допуна конкурсне документације - 23.04.2018.
 Преузмите документ Обавештење о продужењу рока -23.04.2018.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 14.05.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 13.06.2018.

 

ИЗВОЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИХ РАДОВА НА ОБЈЕКТУ
У УЛИЦИ РЕСАВСКА 24
(БРОЈ 48/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -13.04.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација -13.04.2018.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1- 25.04.2018.
 Преузмите документ Измена конкурсне документације - 26.04.2018.
 Преузмите документ Одлука о обустави поступка - 15.05.2018.
 Преузмите документ Обавештење о обустави поступка - 28.05.2018.

 

НАБАВКА СВЕЖЕГ ВОЋА И ПОВРЋА
(БРОЈ 33/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -21.03.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација -21.03.2018.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 27.04.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 24.05.2018.

 

ИЗВОЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИХ РАДОВА НА ТЕКУЋЕМ ОДРЖАВАЊУ
(БРОЈ 37/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -19.03.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација -19.03.2018.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 25.04.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 24.05.2018.

 

НАБАВКА ПНЕУМАТИКА
(БРОЈ 27/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -15.03.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација -15.03.2018.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 25.04.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П 1 - 10.05.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П 2 - 10.05.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П 3 - 10.05.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П 4 - 22.05.2018.

 

НАБАВКА РЕПРОМАТЕРИЈАЛА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИДРОТЕХНИЧКИХ СИСТЕМА
(БРОЈ 26/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -14.03.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација -14.03.2018.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1- 12.04.2018.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 04.05.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 28.05.2018.

 

НАБАВКА КОБАСИЦА И ПОЛУТРАЈНИХ ПРОИЗВОДА
(БРОЈ 22/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -09.03.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација -09.03.2018.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 16.04.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 15.05.2018.

 

НАБАВКА КАФЕ И ОСТАЛИХ НАПИТАКА
(БРОЈ 20/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -09.03.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација -09.03.2018.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1- 19.03.2018.
 Преузмите документ Измена конкурсне документације 1- 19.03.2018.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 30.04.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 18.05.2018.

 

НАБАВКА ТРАЈНИХ СУВОМЕСНАТИХ ПРОИЗВОДА
(БРОЈ 21/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -06.03.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација -06.03.2018.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 13.04.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 17.05.2018.
 Преузмите документ Одлука о измени уговора - 03.04.2019.

 

НАБАВКА КОНЗЕРВИСАНОГ И СМРЗНУТНОГ ВОЋА И ПОВРЋА
(БРОЈ 14/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -26.02.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација -26.02.2018.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 13.04.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П 1 - 09.05.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П 2 - 10.05.2018.

 

НАБАВКА COCA-COLE И SCHWEPPES-A
(БРОЈ 16/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -26.02.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација -26.02.2018.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1- 19.03.2018.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 02.04.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 24.04.2018.

 

НАБАВКА JAJA
(БРОЈ 6/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -01.02.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација -01.02.2018.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1- 09.02.2018.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 23.03.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 26.04.2018.

 

НАБАВКА ВИНА
(БРОЈ 3/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -06.02.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација -06.02.2018.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 27.03.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 17.04.2018.

 

НАБАВКА ГАЗИРАНЕ И НЕГАЗИРАНЕ ВОДЕ
(БРОЈ 4/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -02.02.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација -02.02.2018.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1- 09.02.2018.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 2- 26.02.2018.
 Преузмите документ Измена конкурсне документације 1- 26.02.2018.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 12.03.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П 1- 04.04.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П 2- 05.04.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П 3- 05.04.2018.

 

НАБАВКА СВЕЖЕГ МЛАДОГ МЕСА
(БРОЈ 1/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -31.01.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација -31.01.2018.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 09.03.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 02.04.2018.
 Преузмите документ Одлука о измени уговора - 05.02.2019.

 

НАБАВКА БРАШНА И ПРОИЗВОДА ОД БРАШНА
(БРОЈ 5/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -08.02.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација -08.02.2018.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 14.03.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 21.03.2018.

 

НАБАВКА КОЛОНИЈАЛНЕ РОБЕ И КОНДИТОРСКИХ ПРОИЗВОДА
(БРОЈ 2/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -05.02.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација -05.02.2018.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1- 14.02.2018.
 Преузмите документ Измена конкурсне документације 1- 14.02.2018.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 2- 23.02.2018.
 Преузмите документ Измена конкурсне документације 2- 23.02.2018.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 12.03.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 21.03.2018.

 

 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА СИСТЕМА ЗА НАВОДЊАВАЊЕ У ОБЈЕКТИМА РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА У БЕОГРАДУ И СМЕДЕРЕВУ
(БРОЈ 188/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 24.12.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 24.12.2018.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 14.01.2019.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 22.01.2019.

 

НАБАВКА УСЛУГE РЕДОВНИХ ЗДРАВСТВЕНИХ ПРЕГЛЕДА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ У СЕКТОРУ ЗА УГОСТИТЕЉСКЕ УСЛУГЕ
(БРОЈ 185/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 07.12.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 07.12.2018.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 20.12.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 31.12.2018.

 

НАБАВКА УСЛУГЕ СЕРВИСИРАЊА И ОТКЛАЊАЊА КВАРОВА СИСТЕМА ЗА ДОЈАВУ ПОЖАРА ТИПА ,,LABOR STRAUSS”
(БРОЈ 184/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 30.11.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 30.11.2018.
 Преузмите документ Измена и допуна конкурсне документације - 07.12.2018.
 Преузмите документ Обавештење о продужењу рока - 07.12.2018.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 21.12.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 31.12.2018.

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ТЕХНИЧКОГ ПРЕГЛЕДА ВОЗИЛА
(БРОЈ 182/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 29.11.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 29.11.2018.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 18.12.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 27.12.2018.

 

УСЛУГА ОДРЖАВАЊА РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ-STORAGE
(БРОЈ 162/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 22.11.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 22.11.2018.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 05.12.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 10.12.2018.

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ЧИШЋЕЊА СНЕГА У СЕЗОНИ 2018/2019
(БРОЈ 175/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 14.11.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 14.11.2018.
 Преузмите документ Измена и допуна конкурсне документације - 16.11.2018.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 28.11.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 17.12.2018.

 

НАБАВКА ИНДУСТРИЈСКЕ СОЛИ И УРЕЕ
(БРОЈ 158/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 24.10.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 24.10.2018.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 09.11.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П 1 - 10.12.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П 2 - 10.12.2018.

 

НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА АУДИО СНИМАЊЕ У ПАЛАТИ СРБИЈА
(БРОЈ 176/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 22.11.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 22.11.2018.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1 - 23.11.2018.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 30.11.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 04.12.2018.

 

НАБАВКА НАМЕШТАЈА ЗА РЕЗИДЕНЦИЈАЛНЕ И РЕПРЕЗЕНТАТИВНЕ ОБЈЕКТЕ
(БРОЈ 170/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 06.11.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 06.11.2018.
 Преузмите документ Обавештенје о продужењу рока - 14.11.2018.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 26.11.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 04.12.2018.

 

НАБАВКА УСЛУГА ОДРЖАВАЊА И СЕРВИСИРАЊА ШТАМПАРСКО - КЊИГОВЕЗАЧКЕ ОПРЕМЕ (РОТАПРИНТ, ХАЈДЕЛБЕРГ, БОРГ, МАКСИМА...)
(БРОЈ 167/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 02.11.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 02.11.2018.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 21.11.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 04.12.2018.

 

НАБАВКА СОФТВЕРСКИХ ЛИЦЕНЦИ
(БРОЈ 168/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 29.10.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 29.10.2018.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 08.11.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 26.11.2018.

 

НАБАВКА РЕПРОМАТЕРИЈАЛА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКЕ БРАВАРИЈЕ И СТОЛАРИЈЕ
(БРОЈ 163/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 25.10.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 25.10.2018.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 15.11.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 27.11.2018.

 

НАБАВКА УСЛУГЕ СЕРВИСИРАЊА И ОТКЛАЊАЊА КВАРОВА ДИЗЕЛ АГРЕГАТА
(БРОЈ 108/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 18.10.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 18.10.2018.
 Преузмите документ Обавештење о продужењу рока 1-26.10.2018.
 Преузмите документ Измена и допуна конкурсне документације 1- 26.10.2018.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 08.11.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 20.11.2018.

 

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ОДВАЈАЊУ КАБИНА ЗА СИМУЛТАНО ПРЕВОЂЕЊЕ – САЛА БЕОГРАД
(БРОЈ 152/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 17.10.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 17.10.2018.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 05.11.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 08.11.2018.

 

НАБАВКА АУТОКОЗМЕТИКЕ ЗА ВОЗИЛА
(БРОЈ 157/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 16.10.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 16.10.2018.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 01.11.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 14.11.2018.

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ЧИШЋЕЊА СНЕГА У СЕЗОНИ 2018/2019
(БРОЈ 155/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 16.10.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 16.10.2018.
 Преузмите документ Одлука о обустави поступка - 26.10.2018.

 

НАБАВКА СТАКЛОРЕЗАЧКИХ УСЛУГА
(БРОЈ 149/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 05.10.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 05.10.2018.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 17.10.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 23.10.2018.

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊЕ УПС УРЕЂАЈА УПРАВЕ ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА
(БРОЈ 145/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 05.10.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 05.10.2018.
 Преузмите документ Измена конкурсне документације 1- 08.10.2018.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 18.10.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 08.11.2018.

 

НАБАВКА УСЛУГЕ СИСТЕМАТСКОГ ЗДРАВСТВЕНОГ ПРЕГЛЕДА ЗАПОСЛЕНИХ
(БРОЈ 150/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 05.10.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 05.10.2018.
 Преузмите документ Измена конкурсне документације 1- 05.10.2018.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 18.10.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 23.10.2018.

 

НАБАВКА УСЛУГE ХЕМИЈСКОГ ЧИШЋЕЊА ЗАВЕСА, ПОДНИХ ПРОСТИРКИ, ТАПАЦИРАНОГ НАМЕШТАЈА, ОДРЖАВАЊA МЕРМЕРНИХ ПОВРШИНА И ЧИШЋЕЊA ФАСАДА
(БРОЈ 139/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 27.09.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 27.09.2018.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 17.10.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 29.10.2018.

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА И СЕРВИСИРАЊА ШТАМПАРСКЕ И КЊИГОВЕЗАЧКЕ ОПРЕМЕ ДУПЛО
(БРОЈ 127/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 29.08.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 29.08.2018.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 12.09.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора - 19.09.2018.

 

НАБАВКА УСЛУГА СЕРВИСИРАЊА И ОТКЛАЊАЊА КВАРОВА СИСТЕМА ЗА ВИДЕО НАДЗОР ТИПА “SIEMENS”, ТИПА “PANASONIC” И ОСТАЛИ СИСТЕМИ
(БРОЈ 128/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 17.08.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 17.08.2018.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 03.09.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору за П 1 - 25.09.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору за П 2 - 25.09.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору за П 3 - 25.09.2018.

 

НАБАВКА ФАСЦИКЛИ И РЕГИСТРАТОРА
(БРОЈ 124/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 13.08.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 13.08.2018.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 31.08.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора - 13.09.2018.

 

НАБАВКА УСЛУГЕ СЕРВИСИРАЊА ИЗДУВНИХ СИСТЕМА ЗА СВЕ ВРСТЕ ВОЗИЛА СА УГРАДЊОМ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА
(БРОЈ 126/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 07.08.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 07.08.2018.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 23.08.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора - 12.09.2018.

 

РАДОВИ НА ИЗРАДИ ДЕЛА СИСТЕМА ЗА НАВОДЊАВАЊЕ И ЗАЛИВАЊЕ У РЕЗИДЕНЦИЈАЛНИМ И РЕПРЕЗЕНТАТИВНИМ ОБЈЕКТИМА
(БРОЈ 119/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 02.08.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 02.08.2018.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 21.08.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора - 06.09.2018.

 

НАБАВКА УСЛУГЕ СЕРВИСИРАЊА ТРАФО СТАНИЦА
(БРОЈ 116/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 31.07.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 31.07.2018.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 20.08.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора - 29.08.2018.

 

НАБАВКА ТОНЕРА - по овлашћењу
(БРОЈ 9/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 27.07.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 27.07.2018.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 14.08.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора - 24.08.2018.

 

НАБАВКА КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА - по овлашћењу
(БРОЈ 10/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 26.07.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 26.07.2018.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 17.08.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора - 06.09.2018.

 

НАБАВКА МАТЕРИЈАЛА ЗА ХИГИЈЕНУ СПЕЦИЈАЛНЕ НАМЕНЕ (ЗА РЕЗИДЕНЦИЈЕ И РЕПРЕЗЕНТАТИВНЕ ОБЈЕКТЕ)
(БРОЈ 120/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 20.07.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 20.07.2018.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 03.08.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 27.08.2018.

 

НАБАВКА ТЕПИХА И ИТИСОНА
(БРОЈ 114/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 10.07.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 10.07.2018.
 Преузмите документ Обавештење о продужењу рока - 17.07.2018.
 Преузмите документ Измена конкурсне документације - 17.07.2018.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 31.07.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П 1 - 30.08.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П 2- 30.08.2018.

 

ЗАКУП ОПРЕМЕ ЗА САОБРАЋАЈ – АУТОМОБИЛА
(БРОЈ 7/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 09.07.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 09.07.2018.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 23.07.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора - 24.08.2018.

 

НАБАВКА ГОРИВА EVRO DIZEL
(БРОЈ 1/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -08.02.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација -08.02.2018.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 21.02.2018.

 

НАБАВКА МОТОРНОГ ВОЗИЛА TOYOTA PRIUS 1,8 HIBRID
(БРОЈ 118/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 20.07.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 20.07.2018.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1-30.07.2018.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 03.08.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора - 16.08.2018.

 

НАБАВКА УСЛУГЕ СЕРВИСИРАЊА ИЗДУВНИХ СИСТЕМА ЗА СВЕ ВРСТЕ ВОЗИЛА СА УГРАДЊОМ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА
(БРОЈ 121/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 18.07.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 18.07.2018.
 Преузмите документ Одлука о обустави поступка - 31.07.2018.
 Преузмите документ Обавештење о обустави поступка - 06.08.2018.

 

НАБАВКА УСЛУГЕ РЕДОВНОГ ИСПИТИВАЊА ХРАНЕ
(БРОЈ 93/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 06.07.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 06.07.2018.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 26.07.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора - 16.08.2018.

 

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗРАДИ РАСВЕТЕ НА ОБЈЕКТУ ,,ВИЛА ЗЛАТНИ БРЕГ”
(БРОЈ 105/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 06.07.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 06.07.2018.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 23.07.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора - 27.07.2018.

 

ИЗВОЂЕЊЕ СТОЛАРСКИХ РАДОВА У ОБЈЕКТИМА РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА
(БРОЈ 112/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 04.07.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 04.07.2018.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 19.07.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора - 27.07.2018.

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ХЕМИЈСКОГ ЧИШЋЕЊА РАДНЕ УНИФОРМЕ И ТЕКСТИЛНЕ ГАЛАНТЕРИЈЕ
(БРОЈ 100/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 03.07.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 03.07.2018.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 19.07.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора - 03.08.2018.

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА И НАДОГРАДЊЕ АПЛИКАЦИЈЕ ЗА ФИНАНСИЈСКО-МАТЕРИЈАЛНО ПОСЛОВАЊЕ
(БРОЈ 98/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 03.07.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 03.07.2018.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 18.07.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора - 02.08.2018.

 

РАДОВИ НА ПОВЕЋАЊУ ПРИТИСКА ХИДРАНТСКЕ МРЕЖЕ ОБЈЕКТА БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА БР. 15
(БРОЈ 110/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 29.06.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 29.06.2018.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 18.07.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора - 26.07.2018.

 

НАБАВКА ВЕШТАЧКОГ ЂУБРИВА И ХЕМИЈСКИХ СРЕДСТАВА ЗА ЗАШТИТУ ВОЋЊАКА И ВИНОГРАДА
(БРОЈ 91/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 25.06.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 25.06.2018.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 13.07.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора П 1 - 26.07.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора П 2 - 26.07.2018.

 

НАБАВКА УСЛУГА ОДРЖАВАЊА ДИМЊАКА И КОТЛОВА СА ПЛАМЕНО ДИМНЕ СТРАНЕ
(БРОЈ 80/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 21.06.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 21.06.2018.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 13.07.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора - 26.07.2018.

 

СЕРВИСИРАЊE ФИСКАЛНИХ КАСА
(БРОЈ 95/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 20.06.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 20.06.2018.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1-28.06.2018.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 05.07.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора П 1 - 11.07.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора П 2 - 24.07.2018.

 

НАБАВКА НАМЕШТАЈА ЗА ОПРЕМАЊЕ УГОСТИТЕЉСКИХ ОБЈЕКАТА (ТЕРАСА ТОЛСТОЈЕВА
(БРОЈ 92/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 18.06.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 18.06.2018.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 03.07.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора - 12.07.2018.

 

ЛИМАРСКО ФАРБАРСКЕ УСЛУГЕ И УГРАДЊА ВЕТРОБРАНСКИХ СТАКАЛА
(БРОЈ 90/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 14.06.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 14.06.2018.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 02.07.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора - 18.07.2018.

 

НАБАВКА ОДРЖАВАЊА И ОТКЛАЊАЊА КВАРОВА КЛИЗНИХ ВРАТА, КАПИЈА И РАМПИ
(БРОЈ 81/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 06.06.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 06.06.2018.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 20.06.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 10.07.2018.

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ТАПАЦИРАЊА НАМЕШТАЈА ЗА ПОТРЕБЕ СЕКТОРА ЗА РЕПРЕЗЕНТАТИВНЕ ОБЈЕКТЕ И БИРОТЕХНИЧКЕ ПОСЛОВЕ И СЕКТОРА ЗА ИНВЕСТИЦИJE И ИНВЕСТИЦИОНО И ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ
(БРОЈ 87/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 04.06.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 04.06.2018.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 21.06.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 10.07.2018.

 

НАБАВКА ЗАКУПА ОПРЕМЕ ЗА СИМУЛТАНО ПРЕВОЂЕЊЕ
(БРОЈ 82/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 04.06.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 04.06.2018.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 20.06.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 22.08.2018.

 

НАБАВКА ТВ И ДРУГИХ МЕДИЈСКИХ УРЕЂАЈА
(БРОЈ 75/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 04.06.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 04.06.2018.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1- 06.06.2018.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1 - измењено- 06.06.2018.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 2- 06.06.2018.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 20.06.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 09.08.2018.

 

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА САНАЦИЈИ ПРОЗОРА НА ОБЈЕКТУ ,,ВИЛА ЗЛАТНИ БРЕГ”
(БРОЈ 58/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 01.06.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 01.06.2018.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 21.06.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 11.07.2018.

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА И СЕРВИСИРАЊА КЛИМА УРЕЂАЈА НА ВОЗИЛИМА СА УГРАДЊОМ ОРИГИНАЛНИХ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА
(БРОЈ 83/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 29.05.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 29.05.2018.
 Преузмите документ Измена конкурсне документације - 30.05.2018.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 18.06.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 10.07.2018.

 

НАБАВКА ГОРИВА – БЕНЗИНА - по овлашћењу Националне академије за јавну управу
(БРОЈ 5/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 25.05.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 25.05.2018.
 Преузмите документ Обавештење о продужењу рока - 04.06.2018.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1- 04.06.2018.
 Преузмите документ Измена конкурсне документације- 04.06.2018.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 21.06.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора - 23.07.2018.

 

НАБАВКА МОБИЛНИХ ТЕЛЕФОНА
(БРОЈ 89/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 08.06.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 08.06.2018.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1- 12.06.2018.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 21.06.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора - 29.06.2018.
 Преузмите документ Одлука о измени уговора - 13.07.2018.

 

РАДОВИ НА ПОВЕЋАЊУ ПРИТИСКА ХИДРАНТСКЕ МРЕЖЕ ОБЈЕКТА БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА БР. 15
(БРОЈ 88/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 08.06.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 08.06.2018.
 Преузмите документ Одлука о обустави поступка 20.06.2018.
 Преузмите документ Обавештење о обустави поступка 26.06.2018.

 

НАБАВКА УСЛУГА СЕРВИСИРАЊА И ОТКЛАЊАЊА КВАРОВА СИСТЕМА ЗА ВИДЕО НАДЗОР ТИПА “SIMENS”, ТИПА “PANASONIC” И ОСТАЛИ СИСТЕМИ
(БРОЈ 85/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 31.05.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 31.05.2018.
 Преузмите документ Одлука о обустави поступка - 21.06.2018.
 Преузмите документ Обавештење о обустави поступка за П1 - 27.06.2018.
 Преузмите документ Обавештење о обустави поступка за П2 - 27.06.2018.
 Преузмите документ Обавештење о обустави поступка за П3 - 27.06.2018.

 

НАБАВКА ВУЛКАНИЗЕРСКИХ УСЛУГА И ЦЕНТРИРАЊЕ ВОЗИЛА ЗА СВЕ ВРСТЕ ВОЗИЛА
(БРОЈ 84/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 31.05.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 31.05.2018.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 18.06.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора - 29.06.2018.

 

УСЛУГА ИЗРАДЕ ПРОЈЕКТНО ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ПРИБАВЉАЊЕ САГЛАСНОСТИ ЗА РЕКОНСТРУИСАН ПРОСТОР ОБЈЕКТА – НЕМАЊИНА 11 И РЕКОНСТРУИСАН ПРОСТОР ОБЈЕКТА – НЕМАЊИНА 22-26
(БРОЈ 65/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 28.05.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 28.05.2018.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 13.06.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора П 1 - 04.07.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора П 2 - 04.07.2018.

 

НАБАВКА КУТИЈА ЗА ПРЕСЕЉЕЊЕ
(БРОЈ 76/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 25.05.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 25.05.2018.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 07.06.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора - 21.06.2018.

 

ЗАКУП ОПРЕМЕ ЗА САОБРАЋАЈ-АУТОМОБИЛА - по овлашћењу Националне академије за јавну управу
(БРОЈ 4/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 23.05.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 23.05.2018.
 Преузмите документ Одлука о обустави поступка 04.06.2018.
 Преузмите документ Обавештење о обустави поступка - 11.06.2018.

 

НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, КАЗАНА ЗА ДЕСТИЛАЦИЈУ И БАРИК БУРИЋА
(БРОЈ 57/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 18.05.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 18.05.2018.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 07.06.2018.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 11.06.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора П 1- 03.07.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора П 2- 03.07.2018.

 

НАБАВКА УСЛУГЕ СЕРВИСИРАЊА ПОЉОПРИВРЕДНИХ МАШИНА
(БРОЈ 63/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 17.05.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 17.05.2018.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 07.06.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора - 19.06.2018.

 

НАБАВКА РЕНДГЕН УРЕЂАЈА ЗА КОНТРОЛУ УЛАЗА ЗА ОБЈЕКАТ У УЛИЦИ НЕМАЊИНА 11
(БРОЈ 70/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 15.05.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 15.05.2018.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 30.05.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора - 19.06.2018.

 

НАБАВКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ ОПРЕМЕ
(БРОЈ 69/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 14.05.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 14.05.2018.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1- 17.05.2018.
 Преузмите документ Измена конкурсне документације 1 - 17.05.2018.
 Преузмите документ Обавештење о продужењу рока - 17.05.2018.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 01.06.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора П 2- 18.06.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора П 1 - 20.06.2018.

 

НАБАВКА УСЛУГЕ РЕПАРАЦИЈЕ НАМЕШТАЈА ЗА ПОТРЕБЕ СЕКТОРА ЗА РЕПРЕЗЕНТАТИВНЕ ОБЈЕКТЕ И БИРОТЕХНИЧКЕ ПОСЛОВЕ И СЕКТОРА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ И ИНВЕСТИЦИОНО И ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ
(БРОЈ 68/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 14.05.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 14.05.2018.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 01.06.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора - 20.06.2018.

 

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА САНАЦИЈИ ХИДРОИЗОЛАЦИЈЕ КРОВА ПАЛАТЕ СРБИЈА
(БРОЈ 79/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 23.05.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 23.05.2018.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1- 29.05.2018.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 04.06.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 06.06.2018.

 

НАБАВКА МОБИЛНИХ ТЕЛЕФОНА
(БРОЈ 60/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 18.05.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 18.05.2018.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1- 24.05.2018.
 Преузмите документ Одлука о обустави поступка 01.06.2018.
 Преузмите документ Обавештење о обустави поступка - 07.06.2018.

 

НАБАВКА КЛИМА УРЕЂАЈА ЗА ПОТРЕБЕ СЕКТОРА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ ИНВЕСТИЦИОНО И ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ И СЕКТОРА ЗА РЕПРЕЗЕНТАТИВНЕ И БИРОТЕХНИЧКЕ ПОСЛОВЕ
(БРОЈ 51/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 11.05.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 11.05.2018.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 23.05.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 04.06.2018.

 

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗРАДИ ОСВЕТЉЕНА У КОМПЛЕКСУ ВИЛЕ „МИР“
(БРОЈ 64/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 07.05.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 07.05.2018.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1- 11.05.2018.
 Преузмите документ Измена конкурсне документације 1 - 11.05.2018.
 Преузмите документ Обавештење о продужењу рока - 11.05.2018.
 Преузмите документ Одлука о обустави поступка - 22.05.2018.
 Преузмите документ Обавештење о обустави поступка - 28.05.2018.

 

НАБАВКА УСЛУГА ОДРЖАВАЊА СИСТЕМА ВИДЕО НАДЗОРА И КОНТРОЛА УЛАЗА У СИСТЕМ САЛУ УЗЗПРО
(БРОЈ 61/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 04.05.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 04.05.2018.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 15.05.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 01.06.2018.

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА И СЕРВИСИРАЊА БИРОТЕХНИЧКЕ ОПРЕМЕ „CANON“
(БРОЈ 53/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 27.04.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 27.04.2018.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 10.05.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 22.05.2018.

 

НАБАВКА МОБИЛНИХ ТЕЛЕФОНА И ТАБЛЕТА
(БРОЈ 2/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 26.04.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 26.04.2018.
 Преузмите документ Измена конкурсне документације - 30.04.2018.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1- 30.04.2018.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 2- 04.05.2018.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 14.05.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 30.05.2018.

 

НАБАВКА УСЛУГЕ СЕРВИСИРАЊА И ОТКЛАЊАЊА КВАРОВА СИСТЕМА ЗА ДОЈАВУ ПОЖАРА ТИПА ,,SECURITION”
(БРОЈ 47/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 20.04.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 20.04.2018.
 Преузмите документ Измена конкурсне документације - 27.04.2018.
 Преузмите документ Обавештење о продужењу рока - 27.04.2018.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 16.05.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 30.05.2018.

 

НАБАВКА ЧЕТИНАРА, ЛИШЋАРА, УКРАСНОГ ЖБУЊА ЗА ЕКСТЕРИЈЕР И ЈЕДНОГОДИШЊЕГ САДНОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА ЕКСТЕРИЈЕР
(БРОЈ 55/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 24.04.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 24.04.2018.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 09.05.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П 1- 16.05.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П 2- 16.05.2018.

 

УСЛУГА СЕРВИСА И ПОПРАВКЕ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ ОПРЕМЕ У ОБЈЕКТИМА РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА
(БРОЈ 46/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 19.04.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 19.04.2018.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 09.05.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П 1 - 18.05.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П 2 - 18.05.2018.

 

НАБАВКА УСЛУГЕ СЕРВИСИРАЊА И ОДРЖАВАЊА ШТАМПАРСКО КЊИГОВЕЗАЧКЕ ОПРЕМЕ „RISO“
(БРОЈ 42/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 02.04.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 02.04.2018.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 23.04.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 08.05.2018.

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ИЗРАДЕ ПРОЈЕКАТА МОДЕРНИЗАЦИЈЕ ЛИФТОВСКИХ ПОСТРОЈЕЊА У ОБЈЕКТУ БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА БРОЈ 84 И У ОБЈЕКТУ ОМЛАДИНСКИХ БРИГАДА БРОЈ 1
(БРОЈ 44/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 30.03.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 30.03.2018.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 17.04.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П 1 - 30.04.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П 2 - 30.04.2018.

 

НАБАВКА УСЛУГА СЕРВИСИРАЊА И ОТКЛАЊАЊА КВАРОВА ЕЛЕКТРОМОТОРНОГ ПОГОНА ПУМПИ СА АУТОМАТИКОМ СИСТЕМА
(БРОЈ 30/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -28.03.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација -28.03.2018.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 19.04.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 07.05.2018.

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ТЕНИСКИХ ТЕРЕНА
(БРОЈ 38/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -27.03.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација -27.03.2018.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 17.04.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 04.05.2018.

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА И ПРАЖЊЕЊА СЕПАРАТОРА, МАСНИХ ЈАМА И ОДВОДА
(БРОЈ 35/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -27.03.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација -27.03.2018.
 Преузмите документ Обавештење о продужењу рока- 29.03.2018.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1- 10.04.2018.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 17.04.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 25.04.2018.

 

ОДРЖАВАЊE КАНАЛИЗАЦИОНИХ ИНСТАЛАЦИЈА
(БРОЈ 32/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -15.03.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација -15.03.2018.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 05.04.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 20.04.2018.

 

НАБАВКА УСЛУГА СЕРВИСА И ПОПРАВКЕ КОНФЕРЕНЦИЈСКОГ СИСТЕМА
(БРОЈ 25/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -09.03.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација -09.03.2018.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 26.03.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 18.04.2018.

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ДУБИНСКОГ ПРАЊА УНУТРАШЊОСТИ ВОЗИЛА ЗА СВА ВОЗИЛА
(БРОЈ 34/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -19.03.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација -19.03.2018.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 03.04.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 17.04.2018.

 

НАБАВКА ЗАВЕСА И ДРАПЕРИЈА ЗА ОБЈЕКТЕ РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА И ПРЕДСЕДНИЧКИ КАБИНЕТ ПАЛАТЕ СРБИЈА
(БРОЈ 29/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -09.03.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација -09.03.2018.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 23.03.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 04.04.2018.

 

НАБАВКА УСЛУГЕ УВОЂЕЊА HALAL КВАЛИТЕТА
(БРОЈ 24/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -07.03.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација -07.03.2018.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 27.03.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 11.04.2018.

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА И ПРАЖЊЕЊА СЕПАРАТОРА, МАСНИХ ЈАМА И ОДВОДА
(БРОЈ 13/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -05.03.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација -05.03.2018.
 Преузмите документ Обавештење о продужењу рока- 08.03.2018.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 27.03.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 11.04.2018.

 

НАБАВКА КОВЕРАТА
(БРОЈ 23/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -01.03.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација -01.03.2018.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 14.03.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 04.04.2018.

 

НАБАВКА РЕЗАНОГ ЦВЕЋА, ПОЗАМАНТЕРИЈЕ И ДЕКОРАТИВНОГ САДНОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА ЕНТЕРИЈЕР
(БРОЈ 10/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -21.02.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација -21.02.2018.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 13.03.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П 1 - 26.03.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П 2 - 26.03.2018.

 

НАБАВКА ВЕНЕЦИЈАНЕРА И ТРАКАСТИХ ЗАВЕСА
(БРОЈ 19/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -27.02.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација -27.02.2018.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 12.03.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 26.03.2018.

 

НАБАВКА ДОМАЋЕГ И СТРАНОГ ПИВА
(БРОЈ 18/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -27.02.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација -27.02.2018.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 13.03.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 26.03.2018.

 

НАБАВКА АПЕТИСАНА
(БРОЈ 15/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -26.02.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација -26.02.2018.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 12.03.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 28.03.2018.

 

НАБАВКА УСЛУГА ОДРЖАВАЊА И СЕРВИСИРАЊА БАЗЕНА, БАЗЕНСКЕ ОПРЕМЕ, ФОНТАНА И ЈЕЗЕРА У ОКВИРУ РЕЗИДЕНЦИЈАЛНИХ И РЕПРЕЗЕНТАТИВНИХ ОБЈЕКАТА
(БРОЈ 12/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -23.02.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација -23.02.2018.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 14.03.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 29.03.2018.

 

НАБАВКА ДРЖАВНИХ ЗАСТАВА
(БРОЈ 11/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -13.02.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација -13.02.2018.
 Преузмите документ Измена конкурсне документације 1- 14.02.2018.
 Преузмите документ Обавештење о продужењу рока- 14.02.2018.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 05.03.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 23.03.2018.

 

НАБАВКА БОЈА И МАТРИЦА ЗА МАШИНЕ РИСО И ДУПЛО
(БРОЈ 9/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -09.02.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација -09.02.2018.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 23.02.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 09.03.2018.

 

НАБАВКА КОВЕРАТА
(БРОЈ 8/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -05.02.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација -05.02.2018.
 Преузмите документ Одлука о обустави поступка - 20.02.2018.
 Преузмите документ Обавештење о обустави поступка - 26.02.2018.

 

 

НАБАВКЕ ПО ЧЛАНУ 39. СТАВ 2. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

 

НАБАВКА АУТОМАТИКЕ КОТЛА ТИПА HOVAL
(БРОЈ 17/2018)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -22.02.2018.
 Преузмите документ Образац понуде -22.02.2018.

 

 

ПОГЛЕДАЈТЕ АРХИВУ

 

 

 Конкурси, огласи, тендери

 

Контакт: Мила Сашић
Телефон: +381 11 265 88 75
e-mail: mila.sasic@uzzpro.gov.rs
Централизоване јавне набавке javne-nabavke ВестиИнформаторИнформације од јавног значајаКонкурси, огласи, тендериБаза правних прописаБиблиотека eУправа