Насловна » Конкурси, огласи, тендери

Конкурси, огласи, тендери 2020.


ЈАВНИ КОНКУРС

 

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА У УПРАВИ ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА

 Преузмите документ Измена текста огласа

 Преузмите документ Текст огласа

 Преузмите документ Пријава на конкурс - Радно место 1

 Преузмите документ Пријава на конкурс - Радно место 2

 Преузмите документ Пријава на конкурс - Радно место 3

 Преузмите документ Пријава на конкурс - Радно место 4

 Преузмите документ Пријава на конкурс - Радно место 5

 Преузмите документ Пријава на конкурс - Радно место 6

 Преузмите документ Списак кандидата са шифрама међу којима се спроводи изборни поступак

 Преузмите документ Листа кандидата који су испунили мерила за избор

 

 

* * *

 

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2020. ГОДИНУ

 Преузмите документ План јавних набавки
 Преузмите документ Измена Плана јавних набавки
 Преузмите документ План јавних набавки на које се закон не примењује за 2020 годину

 

НОВИ ЗАКОН О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

 Преузмите документ Одлука о Плану јавних набавки на који се Зјн не примењује за 2020 годину
 Преузмите документ План јавних набавки на који се Зјн не примењује за 2020 годину
 Преузмите документ 1. Одлука о измени плана јавних набавки на који се Зјн не примењује за 2020 годину
 Преузмите документ 1. Измена плана јавних набавки на који се Зјн не примењује за 2020 годину
 Преузмите документ 2. Одлука о измени плана јавних набавки на који се Зјн не примењује за 2020 годину
 Преузмите документ 2. Измена плана јавних набавки на који се Зјн не примењује за 2020 годину
 Преузмите документ 3. Одлука о измени плана јавних набавки на који се Зјн не примењује за 2020 годину
 Преузмите документ 3. Измена плана јавних набавки на који се Зјн не примењује за 2020 годину
 Преузмите документ 4. Одлука о измени плана јавних набавки на који се Зјн не примењује за 2020 годину
 Преузмите документ 4. Измена плана јавних набавки на који се Зјн не примењује за 2020 годину
 Преузмите документ 5. Одлука о измени плана јавних набавки на који се Зјн не примењује за 2020 годину
 Преузмите документ 5. Измена плана јавних набавки на који се Зјн не примењује за 2020 годину
 Преузмите документ 6. Одлука о измени плана јавних набавки на који се Зјн не примењује за 2020 годину
 Преузмите документ 6. Измена плана јавних набавки на који се Зјн не примењује за 2020 годину

 

* * *

 

 Преузмите документ Одлука о усклађеном Плану јавних набавки на који се Зјн не примењује за 2020 годину
 Преузмите документ Усклађени план јавних набавки за 2020 годину
 Преузмите документ 1. Одлука о измени плана јавних набавки за 2020 годину
 Преузмите документ 1. Измена плана јавних набавки за 2020 годину
 Преузмите документ 2. Одлука о измени плана јавних набавки за 2020 годину
 Преузмите документ 2. Измена плана јавних набавки за 2020 годину
 Преузмите документ 3. Одлука о измени плана јавних набавки за 2020 годину
 Преузмите документ 3. Измена плана јавних набавки за 2020 годину
 Преузмите документ 4. Одлука о измени плана јавних набавки за 2020 годину
 Преузмите документ 4. Измена плана јавних набавки за 2020 годину
 Преузмите документ 5. Одлука о измени плана јавних набавки за 2020 годину
 Преузмите документ 5. Измена плана јавних набавки за 2020 годину
 Преузмите документ 6. Одлука о измени плана јавних набавки за 2020 годину
 Преузмите документ 6. Измена плана јавних набавки за 2020 годину
 Преузмите документ Предлог сектора за измену плана јавних набавки за 2020 годину

 

* * *

 

ОГЛАСИ

 

ОТУЂЕЊЕ ВИНА И РАКИЈЕ
(БРОЈ 6/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 05.01.2021.
 Преузмите документ Образац понуде - 05.01.2021.
 Преузмите документ Записник о поступку лицитације - 02.02.2021.
 Преузмите документ Обавештење о додели уговора из лицитације број 6/2020 - 02.02.2021.

 

ОТУЂЕЊЕ ОТПАДНОГ ЈЕСТИВОГ УЉА
(БРОЈ 5/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 29.10.2020.
 Преузмите документ Записник о поступку лицитације - 17.11.2020.
 Преузмите документ Обавештење о додели уговора из лицитације број 5/2020 - 17.11.2020.

 

ОТУЂЕЊЕ ВИНА И РАКИЈЕ
(БРОЈ 4/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 20.08.2020.
 Преузмите документ Образац понуде - 20.08.2020.
 Преузмите документ Записник о отварању понуда - 14.09.2020.
 Преузмите документ Обавештење о учесницима у поступку лицитације - 14.09.2020.

 

ОТУЂЕЊЕ ВИНА И РАКИЈЕ
(БРОЈ 3/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 28.05.2020.
 Преузмите документ Обавештење о учесницима у поступку лицитације - 22.06.2020.
 Преузмите документ Записник о отварању понуда - 22.06.2020.
 Преузмите документ Измена обавештења о учесницима у поступку лицитације - 02.07.2020.

 

ОТУЂЕЊЕ ВИНА И РАКИЈЕ
(БРОЈ 2/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 24.02.2020.

 

ОТУЂЕЊЕ МОТОРНИХ ВОЗИЛА ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
(БРОЈ 1/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 04.02.2020.
 Преузмите документ Списак возила за лицитацију - 04.02.2020.

 

 

* * *

 

ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК ЗА 2020 ГОДИНУ

 

НАБАВКА УСЛУГА СЕРВИСИРАЊА И ОДРЖАВАЊА ВОЗИЛА МАРКЕ LEXUS
(БРОЈ 51/2020)

 Преузмите документ Конкурсна документација - 11.05.2020
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 26.05.2020.
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору П 5 - 17.08.2020.

 

НАБАВКА УСЛУГЕ СЕРВИСИРАЊА И ОТКЛАЊАЊЕ КВАРОВА СИСТЕМА КЛИМАТИЗАЦИЈЕ И ВЕНТИЛАЦИЈЕ - КЛИМА КОМОРЕ
(БРОЈ 24/2020)

 Преузмите документ Обавештење о преговарачком поступку без објављивања позива - 03.03.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 03.03.2020
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 27.03.2020.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора - 24.04.2020.

 

 

* * *

 

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК 2020 ГОДИНА

 

НАБАВКА УСЛУГЕ СЕРВИСИРАЊА И ОТКЛАЊАЊЕ КВАРОВА СИСТЕМА КЛИМАТИЗАЦИЈЕ И ВЕНТИЛАЦИЈЕ
(БРОЈ 143/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 21.10.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 21.10.2020
 Преузмите документ Обавештење о продужењу рока - 23.11.2020
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1 - 25.11.2020.
 Преузмите документ Измена конкурсне документације 1 - 25.11.2020.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 2 и 3 - 30.11.2020.
 Преузмите документ Обавештење о продужењу рока 2 - 30.11.2020
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 23.12.2020.
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору П 1 - 02.03.2021.
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору П 2 - 02.03.2021.
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору П 3 - 02.03.2021.
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору П 4 - 02.03.2021.

 

НАБАВКА КАФЕ И ОСТАЛИХ НАПИТАКА
(БРОЈ 107/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 22.09.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 22.09.2020
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1 - 01.10.2020.
 Преузмите документ Измена конкурсне документације 1 - 01.10.2020.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 2 - 19.10.2020.
 Преузмите документ Измена конкурсне документације 2 - 19.10.2020.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 3 - 19.10.2020.
 Преузмите документ Обавештење о продужењу рока - 19.10.2020.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 01.12.2020.

 

НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА ШТАМПАРИЈЕ
(БРОЈ 44/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 06.05.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 06.05.2020
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1 - 29.05.2020.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 12.06.2020.
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору П 1 - 26.06.2020.

 

НАБАВКА УСЛУГА ОДРЖАВАЊА И ОТКЛАЊАЊЕ КВАРОВА ЛИФТОВСКИХ ПОСТРОЈЕЊА
(БРОЈ 141/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 29.10.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 29.10.2020
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 09.12.2020.
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору П 4 - 08.01.2021.
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору П 3 - 11.01.2021.
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору П 2 - 20.01.2021.
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору П 5 - 20.01.2021.
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору П 1 - 21.01.2021.
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору П 7 - 21.01.2021.
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору П 6 - 26.01.2021.

 

НАБАВКА УСЛУГА ОДРЖАВАЊА КОТЛОВСКИХ ПОСТРОЈЕЊА И ИНСТАЛАЦИЈА ЦЕНТРАЛНОГ ГРЕЈАЊА
(БРОЈ 146/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 24.09.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 24.09.2020
 Преузмите документ Одлука о обустави поступка - 13.11.2020.
 Преузмите документ Обавештење о обустави поступка - 24.11.2020.

 

НАБАВКА ГАЗИРАНЕ И НЕГАЗИРАНЕ ВОДЕ
(БРОЈ 109/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 21.09.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 21.09.2020
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 30.10.2020.
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору П 1 - 01.12.2020.
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору П 2 - 01.12.2020.
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору П 3 - 01.12.2020.

 

НАБАВКА ГОРИВА
(БРОЈ 94/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 17.09.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 17.09.2020
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 26.10.2020.
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору П 1 - 11.12.2020.
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору П 2 - 11.12.2020.

 

НАБАВКА ПРИРОДНИХ СОКОВА
(БРОЈ 110/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 10.09.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 10.09.2020
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 16.10.2020.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 04.11.2020.

 

НАБАВКА СПЛИТ ЈЕДИНИЦА
(БРОЈ 118/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 08.09.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 08.09.2020
 Преузмите документ Измена конкурсне документације 1 - 01.10.2020.
 Преузмите документ Oбавештење о продужењу рока - 01.10.2020.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1 - 01.10.2020.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 2 - 01.10.2020.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 3 - 01.10.2020.
 Преузмите документ Измена конкурсне документације 2 - 02.10.2020.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 4 - 02.10.2020.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 04.11.2020.
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору - 20.11.2020.

 

НАБАВКА СВЕЖЕГ МЕСА СПЕЦИЈАЛНЕ ОБРАДЕ
(БРОЈ 104/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 08.09.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 08.09.2020
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 19.10.2020.
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору - 20.11.2020.

 

НАБАВКА ТРАЈНИХ СУВОМЕСНАТИХ ПРОИЗВОДА
(БРОЈ 116/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 08.09.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 08.09.2020
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 21.10.2020.
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору - 20.11.2020.

 

НАБАВКА РЕПРОМАТЕРИЈАЛА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ СИСТЕМА И ИНСТАЛАЦИЈА
(БРОЈ 126/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 04.09.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 04.09.2020
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 19.10.2020.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 23.10.2020.

 

НАБАВКА УСЛУГЕ СЕРВИСИРАЊА СПЛИТ ЈЕДИНИЦА
(БРОЈ 145/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 31.08.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 31.08.2020
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 09.10.2020.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 28.10.2020.

 

НАБАВКА ТРАКТОРА И ПРИПАДАЈУЋЕ ОПРЕМЕ ЗА ХОРТИКУЛТУРУ И ЕКОНОМИЈУ СМЕДЕРЕВО
(БРОЈ 101/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 25.08.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 25.08.2020
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 30.09.2020.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 07.10.2020.

 

НАБАВКА МЛЕКА И МЛЕЧНИХ ПРОИЗВОДА
(БРОЈ 108/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 25.08.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 25.08.2020
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1 - 11.09.2020.
 Преузмите документ Измена конкурсне документације 1 - 11.09.2020.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 2 - 16.09.2020.
 Преузмите документ Измена конкурсне документације 2 - 16.09.2020.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 30.09.2020.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 16.10.2020.

 

НАБАВКА НАБАВКА РЕПРОМАТЕРИЈАЛА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКЕ БРАВАРИЈЕ И СТОЛАРИЈЕ
(БРОЈ 123/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 04.08.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 04.08.2020
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 08.09.2020.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 18.09.2020.

 

НАБАВКА И ЗАМЕНА ИТИСОНА У ПАЛАТИ СРБИЈА – СВЕЧАНИ ДЕО
(БРОЈ 88/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 03.08.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 03.08.2020
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 09.09.2020.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 29.09.2020.

 

НАБАВКА РЕПРОМАТЕРИЈАЛА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЕЛЕКТРОНСКИХ СИСТЕМА И ИНСТАЛАЦИЈА
(БРОЈ 128/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 31.07.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 31.07.2020
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 09.09.2020.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 28.09.2020.

 

НАБАВКА СВЕЖЕГ ЈУНЕЋЕГ МЕСА
(БРОЈ 105/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 30.07.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 30.07.2020
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 08.09.2020.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 18.09.2020.

 

НАБАВКА СВЕЖЕГ ПИЛЕЋЕГ, ЋУРЕЋЕГ И МЕСА ДРУГЕ ЖИВИНЕ
(БРОЈ 111/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 30.07.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 30.07.2020
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 08.09.2020.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 18.09.2020.

 

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА У ДЕЛУ ОБЈЕКТА У КНЕЗА МИЛОША 20
(БРОЈ 96/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 29.07.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 29.07.2020
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 04.09.2020.
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору - 08.09.2020.

 

НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА ШТАМПАРИЈЕ-ГРАФИЧКИ НОЖ
(БРОЈ 142/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 23.07.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 23.07.2020
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 27.08.2020.
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору - 21.09.2020.

 

НАБАВКА СЛУЖБЕНЕ, ЗАШТИТНЕ И РАДНЕ ОДЕЋЕ И ОБУЋЕ ЗА ПОТРЕБЕ ЗАПОСЛЕНИХ У УПРАВИ ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА
(БРОЈ 103/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 16.07.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 16.07.2020
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1 и 2 - 20.07.2020.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 3 и 4 - 22.07.2020.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 5 - 23.07.2020.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 6 - 23.07.2020.
 Преузмите документ Измена конкурсне документације 1 - 24.07.2020.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 7 - 30.07.2020.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 8 - 10.08.2020.
 Преузмите документ Измена конкурсне документације 2 - 10.08.2020.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 08.09.2020.
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору П 1 - 22.09.2020.
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору П 2 - 22.09.2020.
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору П 5 - 22.09.2020.
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору П 3 - 22.09.2020.
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору П 4 - 22.09.2020.
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору П 6 - 22.09.2020.

 

НАБАВКА ПРИРОДНОГ ГАСА
(БРОЈ 82/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 03.07.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 03.07.2020
 Преузмите документ Обавештење о продужењу рока - 30.07.2020
 Преузмите документ Измена конкурсне документације 1 - 30.07.2020
 Преузмите документ Измена конкурсне документације 2 - 03.08.2020
 Преузмите документ Измењена конкурсна документација - 03.08.2020
 Преузмите документ Обавештење о продужењу рока - 03.08.2020
 Преузмите документ Измена конкурсне документације 3 - 07.08.2020
 Преузмите документ Измена конкурсне документације 4 - 12.08.2020
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 19.08.2020.
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору - 05.11.2020.

 

НАБАВКА ВИНА
(БРОЈ 90/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 16.07.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 16.07.2020
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 19.08.2020.
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору - 08.09.2020.

 

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА АДАПТАЦИЈИ САНИТАРНИХ ЧВОРОВА У ОБЈЕКТУ У УЛИЦИ НЕМАЊИНА БР. 22-26 И ОСТАЛИМ ОБЈЕКТИМА
(БРОЈ 93/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 09.07.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 09.07.2020
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 12.08.2020.
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору - 21.08.2020.

 

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА АДАПТАЦИЈИ САНИТАРНИХ ЧВОРОВА НА ЦЕНТРАЛНОМ ДЕЛУ ОБЈЕКТА ПАЛАТА СРБИЈА
(БРОЈ 97/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 07.07.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 07.07.2020
 Преузмите документ Измена конкурсне документације - 21.07.2020
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 12.08.2020.
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору - 14.08.2020.

 

НАБАВКА АЛКОХОЛНИХ ПИЋА
(БРОЈ 87/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 24.06.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 24.06.2020
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 29.07.2020.
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору - 20.08.2020.

 

НАБАВКА ПВЦ И ПАПИРНЕ ГАЛАНТЕРИЈЕ
(БРОЈ 79/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 22.06.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 22.06.2020
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1 - 03.07.2020.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 28.07.2020.
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору - 03.09.2020.

 

НАБАВКА СИЈАЛИЦА, СВЕТИЉКИ И ПРАТЕЋЕГ МАТЕРИЈАЛА
(БРОЈ 75/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 22.06.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 22.06.2020
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 05.08.2020.
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору - 21.08.2020.

 

НАБАВКА РЕПРОМАТЕРИЈАЛА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИДРОТЕХНИЧКИХ СИСТЕМА
(БРОЈ 50/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 16.06.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 16.06.2020
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 27.07.2020.
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору - 17.08.2020.

 

НАБАВКА ТЕПИХА И ИТИСОНА
(БРОЈ 65/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 01.06.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 01.06.2020
 Преузмите документ Измена конкурсне документације - 04.06.2020
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 10.07.2020.
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору П 1 - 13.08.2020.
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору П 2 - 13.08.2020.

 

НАБАВКА СВЕЖЕ И СМРЗНУТЕ РЕЧНЕ И МОРСКЕ РИБЕ
(БРОЈ 60/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 27.05.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 27.05.2020
 Преузмите документ Измена конкурсне документације - 03.06.2020
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1 - 03.06.2020.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 2 - 23.06.2020.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 09.07.2020.
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору П 1 - 10.08.2020.
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору П 2 - 10.08.2020.

 

НАБАВКА УСЛУГА СЕРВИСИРАЊА, ОДРЖАВАЊА И ПОПРАВКЕ УГОСТИТЕЉСКЕ ОПРЕМЕ
(БРОЈ 81/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 17.06.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 17.06.2020
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 24.07.2020.
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору - 30.07.2020.

 

НАБАВКА СИТНОГ ИНВЕНТАРА
(БРОЈ 77/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 16.06.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 16.06.2020
 Преузмите документ Измена конкурсне документације - 23.06.2020
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 24.07.2020.
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору П 1 - 30.07.2020.
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору П 2 - 30.07.2020.

 

НАБАВКА ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА
(БРОЈ 71/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 03.06.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 03.06.2020
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 08.07.2020.
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору - 16.07.2020.

 

УСЛУГА ОДРЖАВАЊА ФОНТАНЕ „ПАЛАТА СРБИЈА“
(БРОЈ 47/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 01.06.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 01.06.2020
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 10.07.2020.
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору - 27.07.2020.

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА И СЕРВИСИРАЊА БИРОТЕХНИЧКЕ ОПРЕМЕ
(БРОЈ 58/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 29.05.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 29.05.2020
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 08.07.2020.
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору - 31.07.2020.

 

НАБАВКА COCA-COLE, SCHWEPPES-A И ДРУГИХ ГАЗИРАНИХ СОКОВА
(БРОЈ 59/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 21.05.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 21.05.2020
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 26.06.2020.
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору - 17.07.2020.

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ПРАЊА И ПЕГЛАЊА РАДНЕ ОДЕЋЕ, СТОЛЊАКА И ТЕКСТИЛНЕ ГАЛАНТЕРИЈЕ
(БРОЈ 53/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 13.05.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 13.05.2020
 Преузмите документ Измена конкурсне документације - 27.05.2020
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 24.06.2020.
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору - 21.07.2020.

 

НАБАВКА ВУЛКАНИЗЕРСКИХ УСЛУГА И ЦЕНТРИРАЊЕ ВОЗИЛА
(БРОЈ 64/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 27.05.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 27.05.2020
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 10.06.2020.
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору - 17.06.2020.

 

НАБАВКА КОВЕРТИ, ФАСЦИКЛИ, РЕГИСТРАТОРА И КУТИЈА ЗА ПРЕСЕЛЕЊЕ
(БРОЈ 56/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 19.05.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 19.05.2020
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 22.06.2020.
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору П 1 - 03.07.2020.
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору П 2 - 03.07.2020.
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору П 3 - 03.07.2020.

 

НАБАВКА СВЕЖЕГ СВИЊСКОГ МЕСА
(БРОЈ 54/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 13.05.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 13.05.2020
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 19.06.2020.
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору - 29.06.2020.

 

НАБАВКА ХЛЕБА И ПЕЦИВА
(БРОЈ 55/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 13.05.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 13.05.2020
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 19.06.2020.
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору - 02.07.2020.

 

НАБАВКА КОБАСИЦА И ПОЛУТРАЈНИХ ПРОИЗВОДА
(БРОЈ 38/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 06.05.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 06.05.2020
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 17.06.2020.
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору - 07.07.2020.

 

ИЗВОЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИХ РАДОВА НА ТЕКУЋЕМ ОДРЖАВАЊУ
(БРОЈ 42/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 20.03.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 20.03.2020
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 28.04.2020.
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору - 03.06.2020.

 

НАБАВКА УСЛУГА СЕРВИСИРАЊА И ОДРЖАВАЊА ВОЗИЛА
(БРОЈ 14/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 26.02.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 26.02.2020
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1 - 18.03.2020.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 2 - 25.03.2020.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 14.04.2020.
 Преузмите документ Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права - 27.04.2020.
 Преузмите документ Обавештење о обустави поступка за П 3 - 27.04.2020.
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору П 1 - 28.05.2020.
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору П 6 - 29.05.2020.
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору П 7 - 29.05.2020.
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору П 2 - 03.06.2020.
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору П 4 - 04.06.2020.
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору П 5 - 10.06.2020.
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору П 8 - 25.06.2020.

 

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА НАСТАВКУ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ СТАЗА У КОМПЛЕКСУ ВИЛЕ ЗЛАТНИ БРЕГ У СМЕДЕРЕВУ
(БРОЈ 29/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 12.03.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 12.03.2020
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 21.04.2020.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 18.05.2020.

 

НАБАВКА ПНЕУМАТИКА
(БРОЈ 33/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 11.03.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 11.03.2020
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1 - 30.03.2020.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 2 - 30.03.2020.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 3 - 02.04.2020.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 14.04.2020.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П 2 - 22.05.2020.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П 1 - 26.05.2020.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П 3 - 26.05.2020.

 

НАБАВКА САДНОГ И УКРАСНОГ БИЉА ЗА ЕКСТЕРИЈЕР И ЕНТЕРИЈЕР, РЕЗАНОГ ЦВЕЋА И ПОЗАМАНТЕРИЈЕ
(БРОЈ 26/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 04.03.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 04.03.2020
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 04.05.2020.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 14.04.2020.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П 1 - 25.05.2020.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П 2 - 25.05.2020.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П 3 - 25.05.2020.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П 4 - 25.05.2020.

 

НАБАВКА ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА ПОТРЕБЕ СЕКТОРА ЗА УГОСТИТЕЉСКЕ УСЛУГЕ
(БРОЈ 12/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 03.03.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 03.03.2020
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 14.04.2020.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 11.05.2020.

 

НАБАВКА СМРЗНУТОГ И КОНЗЕРВИСАНОГ ВОЋА И ПОВРЋА
(БРОЈ 25/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 27.02.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 27.02.2020
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1 - 18.03.2020.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 09.04.2020.
 Преузмите документ Обавештење о обустави поступка за П 2 - 29.04.2020.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П 1 - 08.05.2020.

 

НАБАВКА JAJA
(БРОЈ 21/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 26.02.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 26.02.2020
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 14.04.2020.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 12.05.2020.

 

НАБАВКА ПИВА
(БРОЈ 20/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 25.02.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 25.02.2020
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1 - 13.03.2020.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 24.04.2020.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 13.05.2020.

 

НАБАВКА СВЕЖЕГ ВОЋА И ПОВРЋА
(БРОЈ 13/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 18.02.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 18.02.2020
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 27.03.2020.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 11.05.2020.

 

НАБАВКА ЗРЕЛОГ МЕСА
(БРОЈ 6/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 14.02.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 14.02.2020
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 27.03.2020.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору -14.04.2020.

 

НАБАВКА КОЛОНИЈАЛНЕ РОБЕ И КОНДИТОРСКИХ ПРОИЗВОДА
(БРОЈ 2/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 03.02.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 03.02.2020
 Преузмите документ Измена конкурсне документације 1 - 24.02.2020
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 09.03.2020.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 07.04.2020.

 

НАБАВКА СВЕЖЕГ МЛАДОГ МЕСА
(БРОЈ 5/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 31.01.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 31.01.2020
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 12.03.2020.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 31.03.2020.

 

НАБАВКА БРАШНА И ПРОИЗВОДА ОД БРАШНА
(БРОЈ 4/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 31.01.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 31.01.2020
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 05.03.2020.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 19.03.2020.

 

НАБАВКА АПЕТИСАНА
(БРОЈ 3/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 31.01.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 31.01.2020
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 05.03.2020.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 11.03.2020.

 

 

* * *

 

 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 2020 ГОДИНА

 

НАБАВКА УСЛУГЕ СЕРВИСИРАЊА И ОТКЛАЊАЊА КВАРОВА ДИЗЕЛ АГРЕГАТА
(БРОЈ 139/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 23.12.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 23.12.2020
 Преузмите документ Измена конкурсне документације 1 - 30.12.2020
 Преузмите документ Одлука о обустави поступка - 27.01.2021.
 Преузмите документ Oбавештење о обустави поступка - 02.02.2021.

 

НАБАВКА СТАКЛОРЕЗАЧКИХ УСЛУГА
(БРОЈ 127/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 16.10.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 16.10.2020
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 30.10.2020.
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору - 17.11.2020.

 

НАБАВКА УСЛУГЕ СЕРВИСИРАЊА ТРАФО СТАНИЦА
(БРОЈ 140/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 13.10.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 13.10.2020
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 30.10.2020.
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору - 13.11.2020.

 

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ЗАМЕНИ ДЕЛА ГРАЂЕВИНСКЕ БРАВАРИЈЕ
(БРОЈ 138/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 08.10.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 08.10.2020
 Преузмите документ Појашњење 1 - 16.10.2020
 Преузмите документ Измена конкурсне документације 1 - 16.10.2020
 Преузмите документ Обавештење о продужењу рока - 16.10.2020
 Преузмите документ Одлука о обустави поступка - 20.11.2020.
 Преузмите документ Обавештење о обустави поступка - 27.11.2020.

 

НАБАВКА ПРОТИВКЛИЗНИХ, ОБЕЛЕЖАВАЈУЋИХ ТРАКА ЗА СТЕПЕНИШТА, УЛАЗЕ И ОТИРАЧE
(БРОЈ 131/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 31.07.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 31.07.2020
 Преузмите документ Измена конкурсне документације - 03.08.2020
 Преузмите документ Појашњење 1 - 06.08.2020
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 21.08.2020.
 Преузмите документ Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права - 27.08.2020.
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору - 01.12.2020.

 

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ЗАМЕНИ ДОТРАЈАЛИХ ЦЕВИ ЗА САКУПЉАЊЕ КОНДЕЗА У НЕМАЊИНОЈ 22-26
(БРОЈ 134/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 24.09.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 24.09.2020
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 13.10.2020.
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору - 06.11.2020.

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ИЗРАДЕ ПРОЈЕКТА ЛИФТОВСКОГ ПОСТРОЈЕЊА
У НЕМАЊИНОЈ 11
(БРОЈ 129/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 16.09.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 16.09.2020
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 01.10.2020.
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору - 13.10.2020.

 

НАБАВКА АУТОКОЗМЕТИКЕ
(БРОЈ 100/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 28.08.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 28.08.2020
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 10.09.2020.
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору - 22.09.2020.

 

НАБАВКА ВЕШТАЧКОГ ЂУБРИВА И ХЕМИЈСКИХ СРЕДСТАВА
(БРОЈ 115/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 18.08.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 18.08.2020
 Преузмите документ Измена конкурсне документације - 25.08.2020
 Преузмите документ Обавештење о продужењу рока - 25.08.2020
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 11.09.2020.
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору П 1 - 30.09.2020.
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору П 1 - 30.09.2020.

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ДИМЊАКА И КОТЛОВА СА ПЛАМЕНО ДИМНЕ СТРАНЕ
(БРОЈ 130/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 05.08.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 05.08.2020
 Преузмите документ Измена конкурсне документације - 07.08.2020
 Преузмите документ Појашњење 1 - 07.08.2020
 Преузмите документ Појашњење 2 - 10.08.2020
 Преузмите документ Обавештење о продужењу рока - 10.08.2020
 Преузмите документ Појашњење 3 - 17.08.2020
 Преузмите документ Измена конкурсне документације 2 - 18.08.2020
 Преузмите документ Обавештење о продужењу рока 2 - 18.08.2020
 Преузмите документ Појашњење 4 - 19.08.2020
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 01.09.2020.
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору - 08.10.2020.

 

НАБАВКА КОМУНИКАЦИОНЕ ОПРЕМЕ
(БРОЈ 102/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 20.08.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 20.08.2020
 Преузмите документ Измена конкурсне документације - 20.08.2020
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 01.09.2020.
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору - 10.09.2020.

 

НАБАВКА РАЗНОГ ПОКУЋСТВА
(БРОЈ 121/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 06.08.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 06.08.2020
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 20.08.2020.
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору П 1 - 24.08.2020.
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору П 2 - 24.08.2020.

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА КЛИЗНИХ ВРАТА, РАМПИ И КАПИЈА
(БРОЈ 132/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 06.08.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 06.08.2020
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 21.08.2020.
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору - 28.08.2020.

 

НАБАВКА УСЛУГE ХЕМИЈСКОГ ЧИШЋЕЊА ЗАВЕСА, ПОДНИХ ПРОСТИРКИ, ТАПАЦИРАНОГ НАМЕШТАЈА, ОДРЖАВАЊA МЕРМЕРНИХ ПОВРШИНА И ЧИШЋЕЊA ФАСАДА
(БРОЈ 144/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 05.08.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 05.08.2020
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 19.08.2020.
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору - 27.08.2020.

 

НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА ЕКОЛОШКО ОДРЖАВАЊЕ ПОПЛОЧАНИХ ПОВРШИНА У РЕПРЕЗЕНТАТИВНИМ И РЕЗИДЕНЦИЈАЛНИМ ОБЈЕКТИМА
(БРОЈ 114/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 05.08.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 05.08.2020
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 19.08.2020.
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору - 03.09.2020.

 

НАБАВКА ДЕЛОВА АУТОМАТИКЕ ТИПА SAUTER ЗА ОБЈЕКАТ У УЛИЦИ НЕМАЊИНА БРОЈ 11
(БРОЈ 125/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 31.07.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 31.07.2020
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 17.08.2020.
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору - 03.09.2020.

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ИЗРАДЕ ПЛАНА ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА ЗА ОБЈЕКАТ У БУЛЕВАРУ КРАЉА АЛЕКСАНДРА БР. 15
(БРОЈ 136/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 24.07.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 24.07.2020
 Преузмите документ Појашњење 1 - 31.07.2020
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 12.08.2020.
 Преузмите документ Одлука о измени одлуке о додели уговора - 12.08.2020.
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору - 28.08.2020.
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору - 03.09.2020.

 

НАБАВКА УСЛУГЕ СЕРВИСА КОНФЕРЕНЦИЈСКОГ СИСТЕМА.
(БРОЈ 133/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 23.07.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 23.07.2020
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 12.08.2020.
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору - 21.08.2020.

 

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА САНАЦИЈИ ХИДРОИЗОЛАЦИЈЕ РАВНИХ КРОВОВА
(БРОЈ 95/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 23.07.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 23.07.2020
 Преузмите документ Измена конкурсне документације - 27.07.2020
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 05.08.2020.
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору - 11.08.2020.

 

СЕРВИСИРАЊА ФИСКАЛНИХ КАСА
(БРОЈ 98/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 21.07.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 21.07.2020
 Преузмите документ Измена конкурсне документације - 23.07.2020
 Преузмите документ Обавештење о продужењу рока - 23.07.2020
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 06.08.2020.
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору П 1 - 17.08.2020.
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору П 2 - 18.08.2020.

 

НАБАВКА СРЕДСТВА ЗА ХИГИЈЕНУ СПЕЦИЈАЛНЕ НАМЕНЕ ( ЗА РЕЗИДЕНЦИЈЕ И РЕПРЕЗЕНТАТИВНЕ ОБЈЕКТЕ)
(БРОЈ 112/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 16.07.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 16.07.2020
 Преузмите документ Измена конкурсне документације - 17.07.2020
 Преузмите документ Појашњење 1 - 17.07.2020
 Преузмите документ Појашњење 2 - 22.07.2020
 Преузмите документ Појашњење 3 - 23.07.2020
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 31.07.2020.
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору - 26.08.2020.

 

НАБАВКА УСЛУГЕ РЕДОВНОГ ИСПИТИВАЊА ХРАНЕ
(БРОЈ 91/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 10.07.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 10.07.2020
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 27.07.2020.
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору - 03.08.2020.

 

НАБАВКА МОТОРНОГ УЉА ЗА ДОЛИВАЊЕ
(БРОЈ 92/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 09.07.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 09.07.2020
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 27.07.2020.
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору - 11.08.2020.

 

ЗАКУП ОПРЕМЕ ЗА СИМУЛТАНО ПРЕВОЂЕЊЕ
(БРОЈ 124/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 08.07.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 08.07.2020
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 27.07.2020.
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору - 11.08.2020.

 

НАБАВКА УСЛУГЕ СЕРВИСИРАЊА И ОДРЖАВАЊА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ ОПРЕМЕ У ОБЈЕКТУ НЕМАЊИНА 22-26 И НЕМАЊИНА 11
(БРОЈ 76/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 07.07.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 07.07.2020
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 20.07.2020.
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору за П 1 - 27.07.2020.
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору за П 2 - 27.07.2020.

 

НАБАВКА УСЛУГА СЕРВИСИРАЊА ИЗДУВНИХ СИСТЕМА НА ВОЗИЛИМА
(БРОЈ 99/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 03.07.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 03.07.2020
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 22.07.2020.
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору - 27.07.2020.

 

НАБАВКА ИЗВОЂЕЊА СТОЛАРСКИХ РАДОВА У ОБЈЕКТИМА РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА
(БРОЈ 86/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 29.06.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 29.06.2020
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 16.07.2020.
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору - 29.07.2020.

 

НАБАВКА РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ: СКЕНЕРИ, ВИДЕО БИМОВИ, КВМ СВИЧЕВИ
(БРОЈ 80/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 22.06.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 22.06.2020
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1 - 26.06.2020.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 02.07.2020.
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору - 13.07.2020.

 

НАБАВКА УСЛУГА ОДРЖАВАЊА СИСТЕМА ВИДЕО НАДЗОРА И КОНТРОЛА УЛАЗА У СИСТЕМ САЛУ УЗЗПРО
(БРОЈ 85/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 22.06.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 22.06.2020
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 07.07.2020.
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору - 20.07.2020.

 

НАБАВКА ТВ И ДРУГИХ МЕДИЈСКИХ УРЕЂАЈА
(БРОЈ 83/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 19.06.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 19.06.2020
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 03.07.2020.
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору - 16.07.2020.

 

НАБАВКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ ОПРЕМЕ - ТЕЛЕФОНА И ФАКС АПАРАТА
(БРОЈ 84/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 17.06.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 17.06.2020
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 03.07.2020.
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору за П 1 - 17.07.2020.
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору П 2 - 22.07.2020.

 

НАБАВКА УСЛУГЕ СЕРВИСИРАЊА ПОЉОПРИВРЕДНИХ МАШИНА
(БРОЈ 78/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 11.06.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 11.06.2020
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 26.06.2020.
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору - 06.07.2020.

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ХЕМИЈСКОГ ЧИШЋЕЊА ТЕКСТИЛА - УНИФОРМИ, БРОКАТНЕ И ВУНЕНЕ ГАЛАНТЕРИЈЕ
(БРОЈ 69/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 08.06.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 08.06.2020
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 22.06.2020.
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору - 14.07.2020.

 

НАБАВКА МОБИЛНИХ ТЕЛЕФОНА
(БРОЈ 74/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 05.06.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 05.06.2020
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 19.06.2020
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору - 29.06.2020.
 Преузмите документ Одлука о измени уговора - 01.07.2020

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ПЕРИОДИЧНОГ СЕРВИСИРАЊА ВАТРОГАСНЕ ОПРЕМЕ И СРЕДСТАВА
(БРОЈ 70/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 04.06.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 04.06.2020
 Преузмите документ Измена конкурсне документације - 08.06.2020
 Преузмите документ Допуна измене конкурсне документације - 10.06.2020
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 22.06.2020
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору - 06.07.2020.

 

НАБАВКА УСЛУГЕ СЕРВИСИРАЊА СИСТЕМА ЗА ДОЈАВУ ПОЖАРА - ТИПА ,,LABOR STRAUSS”
(БРОЈ 68/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 03.06.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 03.06.2020
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1 - 05.06.2020.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 16.06.2020
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору - 25.06.2020.

 

НАБАВКА ПРОДУЖЕЊА ЛИЦЕНЦИ ЗА UPDATE-UPGRADE MILESTONE XPROTECT СОФТВЕРА ЗА ВИДЕО НАДЗОР И PRIMION WEB СОФТВЕРА ЗА КОНТРОЛУ ПРИСТУПА ДАТА ЦЕНТРА
(БРОЈ 62/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 01.06.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 01.06.2020
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 11.06.2020
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору - 23.06.2020.

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ДУБИНСКОГ ПРАЊА УНУТРАШЊОСТИ ВОЗИЛА
(БРОЈ 63/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 29.05.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 29.05.2020
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 11.06.2020
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору - 23.06.2020.

 

НАБАВКА УСЛУГЕ СЕРТИФИКАЦИЈЕ ХАЛАЛ КВАЛИТЕТА
(БРОЈ 72/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 29.05.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 29.05.2020
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 15.06.2020
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору - 25.06.2020.

 

НАБАВКА УСЛУГА ТАПАЦИРАЊА НАМЕШТАЈА
(БРОЈ 61/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 26.05.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 26.05.2020
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 09.06.2020
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору - 22.06.2020.

 

НАБАВКА КД ВРАТА ЗА ОБЈЕКТЕ У УЛИЦИ НЕМАЊИНА БРОЈ 11 И НЕМАЊИНА БРОЈ 22-26
(БРОЈ 57/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 25.05.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 25.05.2020
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 05.06.2020
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору - 12.06.2020.

 

НАБАВКА УСЛУГЕ РЕПАРАЦИЈЕ НАМЕШТАЈА
(БРОЈ 48/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 22.05.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 22.05.2020
 Преузмите документ Измена конкурсне документације - 29.05.2020
 Преузмите документ Обавештење о продужењу рока - 29.05.2020
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 05.06.2020
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору - 19.06.2020.

 

НАБАВКА УСЛУГА СЕРВИСИРАЊА КВАРОВА ЕЛЕКТРОМОТОРНОГ ПОГОНА ПУМПИ СА АУТОМАТИКОМ СИСТЕМА
(БРОЈ 49/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 14.05.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 14.05.2020
 Преузмите документ Измена конкурсне документације - 15.05.2020
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 28.05.2020
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору - 03.06.2020.

 

УСЛУГА ПРАЖЊЕЊА СЕПАРАТОРA И ОДРЖАВАЊЕ МАСНИХ ЈАМА И ОДВОДА
(БРОЈ 45/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 14.05.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 14.05.2020
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 01.06.2020
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору - 15.06.2020.

 

НАБАВКА УСЛУГЕ СЕРВИСИРАЊА КЛИМА УРЕЂАЈА НА ВОЗИЛИМА
(БРОЈ 40/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 14.05.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 14.05.2020
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 03.06.2020
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору - 17.06.2020.

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА КАНАЛИЗАЦИОНИХ ИНСТАЛАЦИЈА
(БРОЈ 46/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 13.05.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 13.05.2020
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 27.05.2020.
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору - 09.06.2020.

 

НАБАВКА СЕРВЕРСКЕ РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ ЗА ПОТРЕБЕ УЗЗПРО
(БРОЈ 37/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 08.05.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 08.05.2020
 Преузмите документ Измена конкурсне документације - 11.05.2020
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 21.05.2020.
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору - 28.05.2020.

 

НАБАВКА УСЛУГЕ СЕРВИСИРАЊА И ОТКЛАЊАЊА КВАРОВА СИСТЕМА ЗА ДОЈАВУ ПОЖАРА ТИПА ,,SECURITION”
(БРОЈ 34/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 07.05.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 07.05.2020
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 25.05.2020.
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору - 02.06.2020.

 

НАБАВКА ЛИМАРСКО ФАРБАРСКИХ УСЛУГА И ЗАМЕНА ВЕТРОБРАНСКИХ СТАКАЛА НА ВОЗИЛИМА
(БРОЈ 32/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 27.03.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 27.03.2020
 Преузмите документ Измена позива за подношење понуде - 30.03.2020
 Преузмите документ Обавештење о продужењу рока за подношење понуда - 10.04.2020.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1 - 15.04.2020.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 29.04.2020.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 22.05.2020.

 

НАБАВКА ВЕНЕЦИЈАНЕРА И ТРАКАСТИХ ЗАВЕСА
(БРОЈ 30/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 06.03.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 06.03.2020
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 20.03.2020.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора - 05.05.2020.

 

НАБАВКА АРХИВСКИХ ПОЛИЦА
(БРОЈ 36/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 16.03.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 16.03.2020
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 27.03.2020.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора - 10.04.2020.

 

САНАЦИЈА КОРИТА ФОНТАНЕ – ПАЛАТА СРБИЈА
(БРОЈ 31/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 10.03.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 10.03.2020
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 20.03.2020.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора - 27.03.2020.

 

НАБАВКА ПОТРОШНОГ РЕПРОМАТЕРИЈАЛА ЗА ПОТРЕБЕ ХОРТИКУЛТУРЕ И ЕКОНОМИЈЕ СМЕДЕРЕВО
(БРОЈ 28/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 09.03.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 09.03.2020
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 23.03.2020.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора - 21.04.2020.

 

НАБАВКА УСЛУГА ПРУЖАЊА ОБЕЗБЕЂЕЊА ТРАНСПОРТА НОВЦА И ВРЕДНОСТИ
(БРОЈ 27/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 03.03.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 03.03.2020
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 19.03.2020.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора - 01.04.2020.

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ПЕРИОДИЧНОГ МЕХАНИЧКОГ И ХЕМИЈСКОГ ЧИШЋЕЊА ВЕНТИЛАЦИОНИХ СИСТЕМА ЗА ОДСИС МАСНИХ ИСПАРЕЊА
(БРОЈ 22/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 02.03.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 02.03.2020
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1 - 06.03.2020.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 19.03.2020.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора - 03.04.2020.

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ТЕНИСКИХ ТЕРЕНА
(БРОЈ 23/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 26.02.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 26.02.2020
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 10.03.2020.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора - 27.03.2020.

 

НАБАВКА ЗАВЕСА И ДРАПЕРИЈА
(БРОЈ 17/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 25.02.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 25.02.2020
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 10.03.2020.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора - 20.03.2020.

 

НАБАВКА БОЈА И МАТРИЦА
(БРОЈ 19/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 25.02.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 25.02.2020
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 09.03.2020.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора - 20.03.2020.

 

НАБАВКА ДРЖАВНИХ ОБЕЛЕЖЈА И НАТПИСА
(БРОЈ 15/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 20.02.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 20.02.2020
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 13.03.2020.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора - 06.04.2020.

 

НАБАВКА УСЛУГА ОДРЖАВАЊА И СЕРВИСИРАЊА БАЗЕНА, БАЗЕНСКЕ ОПРЕМЕ, ФОНТАНА И ЈЕЗЕРА
(БРОЈ 11/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 11.02.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 11.02.2020
 Преузмите документ Обавештење о продужењу рока за подношење понуде - 19.02.2020
 Преузмите документ Измена конкурсне документације - 19.02.2020
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 27.02.2020.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора - 04.03.2020.

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ЛЕКАРСКОГ ПРЕГЛЕДА ВОЗАЧА
(БРОЈ 9/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 07.02.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 07.02.2020
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 20.02.2020
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора - 04.03.2020.

 

* * *

 

 

НАБАВКЕ ПО ЧЛАНУ 27. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

 

НАБАВКА ДНЕВНЕ И НЕДЕЉНЕ ШТАМПЕ ЗА 2021. ГОДИНУ
(БРОЈ 16/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 30.12.2020
 Преузмите документ Образац понуде - 30.12.2020
 Преузмите документ Измена образца понуде - 04.01.2021

 

НАБАВКА УСЛУГА ИЗРАДЕ „ПОКЛОН КАРТИЦА“ ЗА ДЕЦУ ЗАПОСЛЕНИХ У УПРАВИ ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА
(БРОЈ 19/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 29.12.2020
 Преузмите документ Образац понуде - 29.12.2020

 

НАБАВКА СЕРИЈСКЕ И ЕЛЕКТРОНСКЕ ПУБЛИКАЦИЈЕ
(БРОЈ 17/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 18.12.2020
 Преузмите документ Образац понуде - 18.12.2020

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ИЗДАВАЊА МЕЂУНАРОДНИХ ОВЛАШЋЕЊА ЗА УПРАВЉАЊЕ ТУЂИМ МОТОРНИМ ВОЗИЛОМ
(БРОЈ 13/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 15.12.2020
 Преузмите документ Образац понуде - 15.12.2020

 

НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА ЦЕЂЕЊЕ ГРОЖЂА-ПНЕУМАТСКА ПРЕСА
(БРОЈ 18/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 14.12.2020
 Преузмите документ Образац понуде - 14.12.2020

 

НАБАВКА ТРАЈНИХ НОВОГОДИШЊИХ ЈЕЛКИ
(БРОЈ 14/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 04.12.2020
 Преузмите документ Образац понуде - 04.12.2020

 

НАБАВКА НОВОГОДИШЊИХ УКРАСА ЗА ЈЕЛКЕ
(БРОЈ 15/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 03.12.2020
 Преузмите документ Образац понуде - 03.12.2020

 

НАБАВКА ВАТРОГАСНИХ СРЕДСТАВА
(БРОЈ 12/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 20.11.2020
 Преузмите документ Образац понуде - 20.11.2020

 

НАБАВКА УСЛУГА РЕСЕРТИФИКАЦИЈЕ QMS И HACCP СИСТЕМА И НАДЗОРНЕ ПРОВЕРЕ ISMS СИСТЕМА
(БРОЈ 8/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 13.11.2020
 Преузмите документ Образац понуде - 13.11.2020

 

НАБАВКА БИБЛИОТЕЧКЕ ГРАЂЕ
(БРОЈ 11/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 10.11.2020
 Преузмите документ Образац понуде - 10.11.2020

 

НАБАВКА АПАРАТА ЗА СУШЕЊЕ РУКУ ТИПА „АIRBLADE“ ИЛИ „ОДГОВАРАЈУЋИ“
(БРОЈ 10/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 06.11.2020
 Преузмите документ Образац понуде - 06.11.2020

 

НАБАВКА БАШТЕНСКИХ ГАРНИТУРА И НАМЕШТАЈА
(БРОЈ 9/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 30.10.2020
 Преузмите документ Образац понуде - 30.10.2020

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ИСПИТИВАЊА ВОДЕ У БАЗЕНИМА У РЕЗИДЕНЦИЈАЛНИМ И РЕПРЕЗЕНТАТИВНИМ ОБЈЕКТИМА
(БРОЈ 6/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 09.10.2020
 Преузмите документ Образац понуде - 09.10.2020

 

НАБАВКА ПРЕНОСИВЕ ОПРЕМЕ ЗА ПАРКОВЕ У РЕЗИДЕНЦИЈАЛНИМ И РЕПРЕЗЕНТАТИВНИМ ОБЈЕКТИМА
(БРОЈ 7/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 09.10.2020
 Преузмите документ Образац понуде - 09.10.2020

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ОЗОНИРАЊА ПРОСТОРИЈА РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА
(БРОЈ 3/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 05.10.2020
 Преузмите документ Образац понуде - 02.10.2020

 

НАБАВКА РАДОВА НА РЕСТАУРАЦИЈИ ПАРКЕТА У САЛОНИМА СВЕЧАНОГ ДЕЛА У ПАЛАТИ СРБИЈА
(БРОЈ 5/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 21.09.2020
 Преузмите документ Образац понуде - 21.09.2020

 

НАБАВКА ДЕЛОВА ЗА FAN COIL УРЕЂАЈЕ
(БРОЈ 4/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 21.08.2020
 Преузмите документ Образац понуде - 21.08.2020

 

НАБАВКА ОГРЕВНОГ ДРВЕТА И ЦЕПАНИЦА ЗА КАМИНЕ
(БРОЈ 2/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 18.08.2020
 Преузмите документ Образац понуде - 18.08.2020

 

НАБАВКА УСЛУГЕ КОНЗЕРВАЦИЈЕ И РЕСТАУРАЦИЈЕ УМЕТНИЧКИХ ДЕЛА
(БРОЈ 1/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 10.08.2020
 Преузмите документ Образац понуде - 10.08.2020
 Преузмите документ Обавештење о додели уговора - 14.10.2020.

 

 

* * *

 

 

НАБАВКЕ ПО ЧЛАНУ 39. СТАВ 2. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

 

НАБАВКА АЛАТА
(БРОЈ 137/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 30.10.2020
 Преузмите документ Образац понуде - 30.10.2020

 

НАБАВКА УГЉА
(БРОЈ 119/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 25.08.2020
 Преузмите документ Образац понуде - 25.08.2020

 

НАБАВКА ДЕЛОВА ЗА FAN COIL УРЕЂАЈЕ
(БРОЈ 135/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 31.07.2020
 Преузмите документ Образац понуде - 31.07.2020

 

НАБАВКА ОГРЕВНОГ ДРВЕТА И ЦЕПАНИЦА ЗА КАМИНЕ
(БРОЈ 117/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 28.07.2020
 Преузмите документ Образац понуде - 28.07.2020

 

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ПОПРАВЦИ БУНАРА ПАЛАТА СРБИЈА
(БРОЈ 113/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 20.07.2020
 Преузмите документ Образац понуде - 20.07.2020

 

НАБАВКА ДЕКОРАТИВНИХ ПРЕДМЕТА
(БРОЈ 106/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 20.07.2020
 Преузмите документ Образац понуде - 20.07.2020

 

НАБАВКА ЕНОЛОШКИХ СРЕДСТАВА
(БРОЈ 122/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 14.07.2020
 Преузмите документ Образац понуде - 14.07.2020
 Преузмите документ Измена образаца понуде - 17.07.2020

 

НАБАВКА ЋУМУРА ЗА РОШТИЉ
(БРОЈ 89/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 29.06.2020
 Преузмите документ Образац понуде - 29.06.2020

 

НАБАВКА УСЛУГЕ СЕРВИСИРАЊА АУТОНОМНИХ КЛАПНИ СА ЈОНИЗАЦИОНИМ ДЕТЕКТОРИМА ДИМА
(БРОЈ 66/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 29.05.2020
 Преузмите документ Образац понуде - 29.05.2020

 

 

НАБАВКА ДРВЕНИХ БУРАДИ ЗА ЕКОНOМИЈУ СМЕДЕРЕВО
(БРОЈ 67/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 27.05.2020
 Преузмите документ Образац понуде - 27.05.2020

 

НАБАВКА УСЛУГА РЕДОВНОГ ОДРЖАВАЊА У ГАРАНТНОМ РОКУ НОВИХ ЛИФТОВА ПРОИЗВОДЊЕ KLEEMAN У ОБЈЕКТУ КОСОВСКА 31
(БРОЈ 73/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 26.05.2020
 Преузмите документ Образац понуде - 26.05.2020

 

НАБАВКА ДРВЕНИХ БУРАДИ ЗА ЕКОНОМИЈУ СМЕДЕРЕВО
(БРОЈ 52/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 13.05.2020
 Преузмите документ Образац понуде - 13.05.2020

 

НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА РЕЗИДЕНЦИЈАЛНЕ И РЕПРЕЗЕНТАТИВНЕ ОБЈЕКТЕ
(БРОЈ 41/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 13.05.2020
 Преузмите документ Образац понуде - 13.05.2020

 

НАБАВКА ГРБОВА
(БРОЈ 39/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 07.05.2020
 Преузмите документ Образац понуде - 07.05.2020

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ТРАНСПОРТА ПОШИЉАКА КУРИРСКОМ СЛУЖБОМ ОД ВРАТА ДО ВРАТА
(БРОЈ 43/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 15.04.2020
 Преузмите документ Образац понуде - 15.04.2020

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ГОДИШЊЕГ ПРЕГЛЕДА ЛИФТОВСКИХ ПОСТРОЈЕЊА
(БРОЈ 35/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 17.03.2020
 Преузмите документ Образац понуде - 17.03.2020
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1 - 23.03.2020.

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ПОПРАВКЕ АУДИО И ВИДЕО УРЕЂАЈА
(БРОЈ 18/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 18.02.2020
 Преузмите документ Образац понуде - 18.02.2020

 

НАБАВКА СЕЦКАЛИЦА ЗА ПАПИР
(БРОЈ 16/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 10.02.2020
 Преузмите документ Образац понуде - 10.02.2020

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ПЕРИОДИЧНЕ КОНТРОЛЕ И СЕРВИС СИСТЕМА ЗА КОНТРОЛУ ПРИСТУПА И ИНТЕРФОНСКОГ СИСТЕМА
(БРОЈ 10/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 05.02.2020
 Преузмите документ Образац понуде - 05.02.2020

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ПОПРАВКЕ АУДИО И ВИДЕО УРЕЂАЈА
(БРОЈ 8/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 05.02.2020
 Преузмите документ Образац понуде - 05.02.2020

 

НАБАВКА СЕЦКАЛИЦА ЗА ПАПИР
(БРОЈ 7/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 31.01.2020
 Преузмите документ Образац понуде - 31.01.2020

 

НАБАВКА ПЕЧАТА И ШТАМБИЉА
(БРОЈ 1/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 31.01.2020
 Преузмите документ Образац понуде - 31.01.2020

 

 

НАРУЏБЕНИЦА

 

НАБАВКА ГЕЛА ЗА СУВО ПРАЊЕ РУКУ (АНТИСЕПТИК) СА ПУМПИЦОМ
(БРОЈ 1/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 16.03.2020
 Преузмите документ Образац понуде - 16.03.2020

 

 

 

ПОГЛЕДАЈТЕ АРХИВУ

 

 Конкурси, огласи, тендери

 

Контакт: Мила Сашић
Телефон: +381 11 265 88 75
e-mail: mila.sasic@uzzpro.gov.rs
 Врх стране
Централизоване јавне набавке javne-nabavke ВестиИнформаторИнформације од јавног значајаКонкурси, огласи, тендериБаза правних прописаБиблиотека eУправа