Насловна » Архива » Конкурси, огласи, тендери 2017.

Конкурси, огласи, тендери 2017.


ЈАВНИ КОНКУРС

 

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ДВА ПОЛОЖАЈА У УПРАВИ ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА

 Преузмите документ Преузмите документ

 

 

ЗАЈЕДНИЧКА ЈАВНА НАБАВКА

 

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА АДАПТАЦИЈИ ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА У ОБЈЕКТУ У БЕОГРАДУ У УЛИЦИ БИРЧАНИНОВА 19А
(БРОЈ 1/2017)

 Преузмите документ Обавештење о покретању преговарачког поступка - 20.01.2017
 Преузмите документ Конкурсна документација - 20.01.2017
 Преузмите документ Одлука о додели уговора -26.01.2017.
 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору -31.01.2017.

 

 

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2017. ГОДИНУ

 Преузмите документ План јавних набавки
 Преузмите документ Измена плана јавних набавки за 2017 годину
 Преузмите документ Измена и допуна плана јавних набавки на које се закон не примењује за 2017 годину

 

 

ОГЛАСИ 2017 ГОДИНА

 

ОТУЂЕЊЕ ВИНА И РАКИЈЕ
(БРОЈ 9/2017)

 Преузмите документ Преузмите оглас -26.12.2017.

 

ОТУЂЕЊЕ ВИНА И РАКИЈЕ
(БРОЈ 8/2017)

 Преузмите документ Преузмите оглас -31.10.2017.

 

ОТУЂЕЊЕ ВИНА И РАКИЈЕ
(БРОЈ 7/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -22.08.2017.

 

ОТУЂЕЊЕ ВИНА И РАКИЈЕ
(БРОЈ 6/2017)

 Преузмите документ Позив - 26.05.2017.

 

ОТУЂЕЊЕ МОТОРНИХ ВОЗИЛА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
(БРОЈ 5/2017)

 Преузмите документ Позив - 24.05.2017.
 Преузмите документ Табела преосталих возила - 24.05.2017.
 Преузмите документ Измена и допуна огласа - 31.05.2017.

 

ПРОДАЈА ОТПАДНОГ ПАПИРА
(БРОЈ 3/2017)

 Преузмите документ Позив - 05.05.2017.

 

ОТУЂЕЊЕ ПРОЗОРА
(БРОЈ 4/2017)

 Преузмите документ Позив - 25.04.2017.

 

ОТУЂЕЊЕ ВИНА И РАКИЈЕ
(БРОЈ 2/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 14.03.2016.

 

ПРОДАЈА ЕЛЕКТРОНСКОГ ОТПАДА
(БРОЈ 1/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 01.03.2017.

 

 

ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК 2017 ГОДИНА

 

НАБАВКА РАДНЕ ОДЕЋЕ И ОБУЋЕ ЗА ПОТРЕБЕ СЕКТОРА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ, ИНВЕСТИЦИОНО И ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ
(БРОЈ 218/2017)

 Преузмите документ Обавештење о покретању поступка -06.12.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација -06.12.2017.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора -27.12.2017.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П 4 -10.01.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П 5 -10.01.2018.

 

НАБАВКА УСЛУГА ОДРЖАВАЊА И УНАПРЕЂЕЊА СИСТЕМА ЗА ЗАШТИТУ ИНТЕРНЕТ ПРЕЗЕНТАЦИЈА ДРЖАВНИХ ОРГАНА
(БРОЈ 196/2017)

 Преузмите документ Обавештење о покретању поступка -21.11.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација -21.11.2017.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора -08.12.2017.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 25.12.2017

 

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ТЕКУЋЕМ ОДРЖАВАЊУ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ, ТЕРМОТЕХНИЧКИХ И ЕЛЕКТРОНСКИХ СИСТЕМА И ИНСТАЛАЦИЈА У ОБЈЕКТИМА РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА
(БРОЈ 130/2017)

 Преузмите документ Конкурсна документација -04.07.2017.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора- 02.08.2017
 Преузмите документ Одлука о измени одлуке о додели уговора- 03.08.2017
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору -22.08.2017.

 

НАБАВКА РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ – ХАРДВЕР
(БРОЈ 3/2017)

 Преузмите документ Обавештење о покретању преговарачког поступка -05.07.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација -05.07.2017.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1- 12.07.2017.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора- 18.07.2017
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 03.08.2017

 

ЗАМЕНА ПОГОНСКОГ АГРЕГАТА МОТОРА СА ПРИПАДАЈУЋИМ РЕЗЕРВНИМ ДЕЛОВИМА НА ВОЗИЛУ LEXUS GS 300H
(БРОЈ 100/2017)

 Преузмите документ Обавештење о покретању преговарачког поступка -19.05.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација -19.05.2017.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора- 30.05.2017
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору -27.06.2017.

 

ЗАМЕНА ПОГОНСКОГ АГРЕГАТА МОТОРА СА ПРИПАДАЈУЋИМ РЕЗЕРВНИМ ДЕЛОВИМА НА ВОЗИЛУ LEXUS GS 300H.
(БРОЈ 9/2017)

 Преузмите документ Обавештење о покретању преговарачког поступка -04.04.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација -04.04.2017.
 Преузмите документ Обавештење о обустави поступка -20.04.2017.
 Преузмите документ Одлукa о обустави поступка -20.04.2017.

 

 

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА И СЕРВИСИРАЊА КОТЛОВСКИХ ПОСТРОЈЕЊА И ИНСТАЛАЦИЈА ЦЕНТРАЛНОГ ГРЕЈАЊА СА ОТКЛАЊАЊЕМ КВАРОВА.
(БРОЈ 235/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -12.01.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација -12.01.2018.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1- 29.01.2018.
 Преузмите документ Измена конкурсне документације 1- 29.01.2018.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 2- 01.02.2018.
 Преузмите документ Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права 1 -06.02.2018.
 Преузмите документ Обавештење о продужењу рока -17.04.2018.
 Преузмите документ Измена конкурсне документације 2- 17.04.2018.
 Преузмите документ Нова конкурсна документација 2- 17.04.2018.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1- 23.04.2018.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 2- 26.04.2018.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 3- 26.04.2018.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора -16.05.2017.
 Преузмите документ Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права 2 -06.06.2018.
 Преузмите документ Одлука о измени уговора -29.05.2019.

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА И СЕРВИСИРАЊА БИРОТЕХНИЧКЕ ОПРЕМЕ „KONICA MINOLTA“ НА БАЗИ БРОЈА КОПИЈА/ОТИСАКА
(БРОЈ 210/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -17.11.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација -17.11.2017.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1- 30.11.2017.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 2- 13.12.2017.
 Преузмите документ Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права -14.12.2017.
 Преузмите документ Измена обавештења о поднетом захтеву за заштиту права -14.12.2017.
 Преузмите документ Обавештење о продужењу рока -18.01.2018.
 Преузмите документ Измена конкурсне документације -18.01.2018.
 Преузмите документ Ново појашњење конкурсне документације 1- 05.02.2018.
 Преузмите документ Ново појашњење конкурсне документације 2- 05.02.2018.
 Преузмите документ Ново oбавештење о поднетом захтеву за заштиту права -09.02.2018.
 Преузмите документ Обавештење о продужењу рока 2- 27.03.2018.
 Преузмите документ Измена конкурсне документације 2 -27.03.2018.
 Преузмите документ Ново појашњење конкурсне документације 1- 04.04.2018.
 Преузмите документ Ново појашњење конкурсне документације 2- 10.04.2018.
 Преузмите документ Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права -11.04.2018.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 27.04.2018.
 Преузмите документ Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права -08.05.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору 28.05.2018

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА И СЕРВИСИРАЊА КОТЛОВСКИХ ПОСТРОЈЕЊА И ИНСТАЛАЦИЈА ЦЕНТРАЛНОГ ГРЕЈАЊА СА ОТКЛАЊАЊЕМ КВАРОВА.
(БРОЈ 235/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -12.01.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација -12.01.2018.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1- 29.01.2018.
 Преузмите документ Измена конкурсне документације 1- 29.01.2018.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 2- 01.02.2018.
 Преузмите документ Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права 1 -06.02.2018.
 Преузмите документ Обавештење о продужењу рока -17.04.2018.
 Преузмите документ Измена конкурсне документације 2- 17.04.2018.
 Преузмите документ Нова конкурсна документација 2- 17.04.2018.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1- 23.04.2018.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 2- 26.04.2018.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 3- 26.04.2018.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора -16.05.2017.
 Преузмите документ Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права 2 -06.06.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора - 05.07.2018.

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА И СЕРВИСИРАЊА БИРОТЕХНИЧКЕ ОПРЕМЕ „KONICA MINOLTA“ НА БАЗИ БРОЈА КОПИЈА/ОТИСАКА
(БРОЈ 210/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -17.11.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација -17.11.2017.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1- 30.11.2017.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 2- 13.12.2017.
 Преузмите документ Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права -14.12.2017.
 Преузмите документ Измена обавештења о поднетом захтеву за заштиту права -14.12.2017.
 Преузмите документ Обавештење о продужењу рока -18.01.2018.
 Преузмите документ Измена конкурсне документације -18.01.2018.
 Преузмите документ Ново појашњење конкурсне документације 1- 05.02.2018.
 Преузмите документ Ново појашњење конкурсне документације 2- 05.02.2018.
 Преузмите документ Ново oбавештење о поднетом захтеву за заштиту права -09.02.2018.
 Преузмите документ Обавештење о продужењу рока 2- 27.03.2018.
 Преузмите документ Измена конкурсне документације 2 -27.03.2018.
 Преузмите документ Ново појашњење конкурсне документације 1- 04.04.2018.
 Преузмите документ Ново појашњење конкурсне документације 2- 10.04.2018.
 Преузмите документ Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права -11.04.2018.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 27.04.2018.
 Преузмите документ Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права -08.05.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору 28.05.2018

 

НАБАВКА ПНЕУМАТИКА СА УГРАДЊОМ ЗА СВА ВОЗИЛА
(БРОЈ 195/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -31.10.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација -31.10.2017.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора -08.12.2017.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П 2 -22.12.2017.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П 5 -22.12.2017.

 

НАБАВКА УСЛУГА СЕРВИСИРАЊА И ОДРЖАВАЊА МОТОРНИХ ВОЗИЛА
(БРОЈ 102/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 22.05.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 22.05.2017.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора- 28.06.2017.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П 3- 07.07.2017
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П 9- 14.07.2017

 

НАБАВКА УСЛУГЕ СЕРВИСИРАЊА И ОТКЛАЊАЊЕ КВАРОВА СИСТЕМА КЛИМАТИЗАЦИЈЕ И ВЕНТИЛАЦИЈЕ
(БРОЈ 234/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -29.12.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација -29.12.2017.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1- 24.01.2018.
 Преузмите документ Обавештење о продужењу рока- 24.01.2018.
 Преузмите документ Измена конкурсне документације - 24.01.2018.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора -23.02.2018.
 Преузмите документ Обавештење о обустави поступка за П4 и П6 - 06.03.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П 1 -20.03.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П 2 -21.03.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П 5 -21.03.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П 3 -22.03.2018.

 

НАБАВКА ДОМАЋИХ И СТРАНИХ ЖЕСТОКИХ ПИЋА
(БРОЈ 224/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -13.12.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација -13.12.2017.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора -17.01.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору -20.02.2018.

 

НАБАВКА СВЕЖЕГ ПИЛЕЋЕГ И ЋУРЕЋЕГ МЕСА
(БРОЈ 219/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -06.12.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација -06.12.2017.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора -22.01.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору -14.02.2018.

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ФОНТАНЕ „ПАЛАТА СРБИЈА“
(БРОЈ 192/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -08.11.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација -08.11.2017.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора -08.01.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору -27.02.2018.
 Преузмите документ Одлука о измени уговора -08.01.2018.

 

НАБАВКА СВЕЖЕГ МЕСА СПЕЦИЈАЛНЕ ОБРАДЕ
(БРОЈ 222/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -06.12.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација -06.12.2017.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора -12.01.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору -31.01.2018.

 

НАБАВКА УСЛУГА ОДРЖАВАЊА И ОТКЛАЊАЊА КВАРОВА ЛИФТОВСКИХ ПОСТРОЈЕЊА
(БРОЈ 212/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -30.11.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација -30.11.2017.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1- 06.12.2017.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 2- 14.12.2017.
 Преузмите документ Измена конкурсне документације - 14.12.2017.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора -10.01.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору Л 2 -30.01.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору Л 5 -30.01.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору Л 6 -30.01.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору Л 1 -06.02.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору Л 3 -06.02.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору Л 4 -06.02.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору Л 7 -06.02.2018.
 Преузмите документ Одлука о измени уговора за П 4 -05.11.2018.

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ЧИШЋЕЊА СНЕГА У СЕЗОНИ 2017/2018
(БРОЈ 211/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -23.11.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација -23.11.2017.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора -29.12.2017.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору -25.01.2018.

 

НАБАВКА МЛЕКА И МЛЕЧНИХ ПРОИЗВОДА
(БРОЈ 209/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -14.11.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација -14.11.2017.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора -19.12.2017.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору -12.01.2018.

 

НАБАВКЕ JE НАБАВКА РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ - STORAGE
(БРОЈ 175/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -03.11.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација -03.11.2017.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1- 24.11.2017.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 2- 29.11.2017.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора -07.12.2017.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П 1 - 20.12.2017
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П 2 - 20.12.2017

 

НАБАВКА ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА ПОТРЕБЕ СЕКТОРА ЗА УГОСТИТЕЉСКЕ УСЛУГЕ
(БРОЈ 201/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -31.10.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација -31.10.2017.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора -06.12.2017.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 27.12.2017
 Преузмите документ Одлука о измени уговора -23.07.2018.

 

НАБАВКА УСЛУГЕ СЕРВИСИРАЊА И ОТКЛАЊАЊЕ КВАРОВА СПЛИТ ЈЕДИНИЦА
(БРОЈ 197/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -31.10.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација -31.10.2017.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1- 27.11.2017.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора -07.12.2017.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 27.12.2017

 

НАСТАВАК ИЗВОЂЕЊА РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ДРВЕНЕ ЛОВАЧКЕ КУЋЕ ВИЛЕ У ВОРОВУ
(БРОЈ 189/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -27.10.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација -27.10.2017.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора -04.12.2017.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 20.12.2017
 Преузмите документ Одлука о измени уговора -09.05.2018.
 Преузмите документ Исправка Одлуке о измени уговора -11.05.2018.

 

НАБАВКА СВЕЖЕГ СВИЊСКОГ МЕСА
(БРОЈ 200/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -25.10.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација -25.10.2017.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора -30.11.2017.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору -15.12.2017.

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ПРОЈЕКТОВАЊА И ИЗРАДЕ ЛОКАЛНИХ РАЧУНАРСКИХ МРЕЖА
(БРОЈ 190/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -20.10.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација -20.10.2017.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1- 14.11.2017.
 Преузмите документ Измена конкурсне документације 1 - 14.11.2017.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора -24.11.2017.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору -15.12.2017.

 

НАБАВКА СВЕТИЉКИ, СИЈАЛИЦА И ПРАТЕЋЕГ ЕЛЕКТРОМАТЕРИЈАЛА
(БРОЈ 188/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -17.10.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација -17.10.2017.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора -07.12.2017.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 25.12.2017

 

НАБАВКА УСЛУГЕ АЛТЕРНАТИВНОГ ИНТЕРНЕТ ЛИНКА СА ОДГОВАРАЈУЋОМ ЗАШТИТОМ ОД DOS НАПАДА
(БРОЈ 176/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -10.10.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација -10.10.2017.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1- 08.11.2017.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора -15.11.2017.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору -04.12.2017.

 

НАБАВКА ПРИРОДНИХ СОКОВА
(БРОЈ 170/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -04.10.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација -04.10.2017.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора -14.11.2017.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору -11.12.2017.

 

НАБАВКА КОМУНИКАЦИОНЕ ОПРЕМЕ
(БРОЈ 180/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -13.10.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација -13.10.2017.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора -15.11.2017.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 24.11.2017.

 

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА КОМПЛЕТНОЈ РЕКОНСТРУКЦИЈИ ВИЛЕ У УЛИЦИ КНЕЗА АЛЕКСАНДРА КАРАЂОРЂЕВИЋА БРОЈ 75 (I ФАЗА)
(БРОЈ 169/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -28.09.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација -28.09.2017.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора -03.11.2017.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 24.11.2017.
 Преузмите документ Одлука о измени уговора -11.04.2018.

 

НАБАВКА РАДНЕ И ЗАШТИТНЕ ОДЕЋЕ И ОБУЋЕ ЗА ПОТРЕБЕ ЗАПОСЛЕНИХ У УПРАВИ ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА
(БРОЈ 155/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 08.09.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 08.09.2017.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1- 15.09.2017.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 2- 22.09.2017.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 3- 22.09.2017.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 4- 26.09.2017.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 5- 28.09.2017.
 Преузмите документ Измена конкурсне документације- 28.09.2017.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 6- 06.10.2017.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора -01.11.2017.
 Преузмите документ Обавештење о обустави поступка за П 4 -14.11.2017.
 Преузмите документ Обавештење о обустави поступка за П 5 -14.11.2017.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П 1 - 23.11.2017.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П 2 - 23.11.2017.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П 3 - 23.11.2017.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П 6 - 23.11.2017.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П 7 - 23.11.2017.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П 8 - 23.11.2017.

 

НАБАВКА РЕНДГЕН УРЕЂАЈА ЗА КОНТРОЛУ УЛАЗА ЗА ОБЈЕКТЕ У УЛИЦИ КНЕЗА МИЛОША 20 И НЕМАЊИНА 22-26
(БРОЈ 53/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 20.07.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 20.07.2017.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора -24.08.2017.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору -26.09.2017.

 

НАБАВКА УСЛУГА СЕРВИСИРАЊА, ОДРЖАВАЊА И ПОПРАВКИ УГОСТИТЕЉСКЕ ОПРЕМЕ
(БРОЈ 135/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 04.07.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 04.07.2017.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора -16.08.2017.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору -21.09.2017.
 Преузмите документ Одлука о измени уговора -03.07.2018.

 

НАБАВКА СВЕЖЕГ ЈУНЕЋЕГ МЕСА
(БРОЈ 120/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 28.06.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 28.06.2017.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора -14.08.2017.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору -12.09.2017.

 

НАБАВКА ФАСЦИКЛИ И РЕГИСТРАТОРА
(БРОЈ 114/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 08.06.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 08.06.2017.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1- 22.06.2017.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора- 20.07.2017.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 24.08.2017

 

НАБАВКА ПВЦ И ПАПИРНЕ ГАЛАНТЕРИЈЕ
(БРОЈ 93/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 06.06.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 06.06.2017.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора -14.07.2017.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 21.08.2017

 

НАБАВКА ПНЕУМАТИКА СА УГРАДЊОМ ЗА СВА ВОЗИЛА
(БРОЈ 121/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 28.06.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 28.06.2017.
 Преузмите документ Одлука о обустави поступка - 01.08.2017.
 Преузмите документ Обавештење обустави поступка - 01.08.2017.

 

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА РЕВИТАЛИЗАЦИЈИ ФАСАДЕ НА ОБЈЕКТУ ВИЛА „ЗЛАТНИ БРЕГ“
(БРОЈ 117/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 16.06.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 16.06.2017.
 Преузмите документ Izmena kонкурснe документацијe - 23.06.2017.
 Преузмите документ Nova kонкурсна документација - 23.06.2017.
 Преузмите документ Измена kонкурснe документацијe 2- 30.06.2017.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1- 10.07.2017.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 2- 12.07.2017.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора- 26.07.2017.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 11.08.2017
 Преузмите документ Одлука о измени уговора- 10.11.2017.

 

НАБАВКА ТРАЈНИХ СУВОМЕСНАТИХ ПРОИЗВОДА
(БРОЈ 110/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 08.06.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 08.06.2017.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора- 13.07.2017.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 04.08.2017

 

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА У ДЕЛУ ОБЈЕКТА (МЕЂУСПРАТ) У КНЕЗА МИЛОША 20
(БРОЈ 104/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 30.05.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 30.05.2017.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1- 16.06.2017.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора -11.07.2017.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 28.07.2017
 Преузмите документ Одлука о измени уговора- 12.12.2017.

 

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ФОРМИРАЊУ АРХИВСКОГ ПРОСТОРА СА МОДЕРНИЗАЦИЈОМ ИНСТАЛАЦИЈЕ ДАЉИНСКОГ ГРЕЈАЊА У КНЕЗА МИЛОША 20
(БРОЈ 103/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 30.05.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 30.05.2017.
 Преузмите документ Измена конкурсне документације - 16.06.2017.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора -06.07.2017.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 24.07.2017

 

ПРУЖАЊЕ УСЛУГЕ ИЗРАДЕ ПЛАНОВА ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА ЗА КАТЕГОРИЗОВАНЕ ОБЈЕКТЕ
(БРОЈ 94/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 24.05.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 24.05.2017.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора- 13.07.2017.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 28.07.2017

 

НАБАВКА СОФТВЕРСКИХ ЛИЦЕНЦИ
(БРОЈ 55/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 19.05.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 19.05.2017.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације - 25.05.2017.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора -22.06.2017.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П 3-12.07.2017.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П 2-12.07.2017.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П 1-21.07.2017.

 

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ПРИЛАГОЂАВАЊУ ТЕРМОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА У ПАЛАТИ СРБИЈА У ЦИЉУ ПРЕЛАСКА СА МАЗУТА НА ЛОЖ УЉЕ
(БРОЈ 87/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 18.05.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 18.05.2017.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1- 29.05.2017.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 2- 09.06.2017.
 Преузмите документ Oбавештење o поднетом захтеву за заштиту права - 12.06.2017.
 Преузмите документ Одлука да се не задржавају активности - 12.06.2017.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 3- 12.06.2017.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 4- 14.06.2017.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора -14.07.2017.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 11.08.2017

 

НАБАВКА СИТНОГ ИНВЕНТАРА
(БРОЈ 82/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 08.05.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 08.05.2017.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора -09.06.2017.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору за П 2 -23.06.2017.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору за П 1 -27.06.2017.

 

НАБАВКА СВЕЖЕ, СМРЗНУТЕ, РЕЧНЕ И МОРСКЕ РИБЕ
(БРОЈ 69/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -28.04.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација -28.04.2017.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1 - 08.05.2017.
 Преузмите документ Измена конкурсне документације - 08.05.2017.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 2 - 18.05.2017.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора -02.06.2017.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору за П 1 -22.06.2017.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору за П 2 -22.06.2017.

 

НАБАВКА ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА ЗА ПОТРЕБЕ СЕКТОРА ЗА УГОСТИТЕЉСКЕ УСЛУГЕ И ОПРЕМЕ ЗА ПОТРЕБЕ СЕКТОРА ЗА РЕПРЕЗЕНТАТИВНЕ И РЕЗИДЕНЦИЈАЛНЕ ОБЈЕКТЕ
(БРОЈ 70/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -28.04.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација -28.04.2017.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације - 25.05.2017.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора -02.06.2017.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 19.06.2017
 Преузмите документ Одлука о измени уговора -07.06.2017.

 

НАБАВКА УСЛУГА ПРАЊА И ПЕГЛАЊА РАДНЕ ОДЕЋЕ, СТОЛЊАКА И ТЕКСТИЛНЕ ГАЛАНТЕРИЈЕ
(БРОЈ 78/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -25.04.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација -25.04.2017.
 Преузмите документ Измена конкурсне документацијe -25.05.2017.
 Преузмите документ Обавештење о продужењу рока- 25.05.2017
 Преузмите документ Одлука о додели уговора -14.06.2017.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору -19.07.2017.

 

НАБАВКА ХЛЕБА И ПЕЦИВА
(БРОЈ 68/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -25.04.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација -25.04.2017.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора -09.06.2017.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору -12.07.2017.

 

НАБАВКA ПНЕУМАТИКА СА УГРАДЊОМ ЗА СВА ВОЗИЛА
(БРОЈ 52/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -05.04.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација -05.04.2017.
 Преузмите документ Измена конкурсне документацијe -18.04.2017.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора- 24.05.2017
 Преузмите документ Обавештење о обустави поступка П 2 -05.06.2017.
 Преузмите документ Обавештење о обустави поступка П 5 -05.06.2017.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П 1 -26.06.2017.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П 4 -26.06.2017.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П 3 -30.06.2017.
 Преузмите документ Одлука о измени уговора- 21.11.2017

 

НАБАВКА КАФЕ И ОСТАЛИХ НАПИТАКА
(БРОЈ 48/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -04.04.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација -04.04.2017.
 Преузмите документ Измена конкурсне документације 1- 10.04.2017.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1 - 12.04.2017.
 Преузмите документ Измена конкурсне документације 2- 13.04.2017.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 2 - 28.04.2017.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора- 31.05.2017
 Преузмите документ Oбавештење o поднетом захтеву за заштиту права - 09.06.2017.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 06.07.2017
 Преузмите документ Одлука о измени уговора- 19.04.2017

 

НАБАВКА СВЕЖЕГ ВОЋА И ПОВРЋА
(БРОЈ 50/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -22.03.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација -22.03.2017.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора -28.04.2017.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 07.06.2017
 Преузмите документ Одлука о измени уговора -06.06.2018.

 

НАБАВКА УСЛУГА СЕРВИСИРАЊА И ОДРЖАВАЊА МОТОРНИХ ВОЗИЛА
(БРОЈ 33/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -10.03.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација -10.03.2017.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1 - 24.03.2017.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 2 - 29.03.2017.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 3 - 30.03.2017.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 4 - 30.03.2017.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 5- 31.03.2017.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 6- 03.04.2017.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 7- 03.04.2017.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 8- 03.04.2017.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 9- 06.04.2017.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 10- 06.04.2017.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 10 -исправка - 07.04.2017.
 Преузмите документ Измена конкурсне документације - 10.04.2017.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора -28.03.2017.
 Преузмите документ Обавештење о обустави поступка ѕа П 3 -09.05.2017.
 Преузмите документ Обавештење о обустави поступка ѕа П 9 -09.05.2017.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору за П 6 -25.05.2017.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору за П 1 -25.05.2017.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору за П 7 -26.05.2017.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору за П 8 -26.05.2017.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору ѕа П 5- 29.05.2017
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П 4- 05.06.2017
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П 2- 28.06.2017
 Преузмите документ Одлука о измени уговора -21.03.2018.
 Преузмите документ Одлука о измени уговора П 6- 28.03.2018.

 

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ТЕКУЋЕМ ОДРЖАВАЊУ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ, ТЕРМОТЕХНИЧКИХ И ЕЛЕКТРОНСКИХ СИСТЕМА И ИНСТАЛАЦИЈА У ОБЈЕКТИМА РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА
(БРОЈ 27/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 27.02.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 27.02.2017.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1 - 24.03.2017.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 2 - 24.03.2017.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 3 - 24.03.2017.
 Преузмите документ Одлука о обустави поступка - 07.04.2017.
 Преузмите документ Oбавештење o поднетом захтеву за заштиту права - 18.04.2017.
 Преузмите документ Одлука о обустави поступка 2 -14.06.2017.
 Преузмите документ Oбавештење о обустави поступка -26.06.2017.

 

НАБАВКА ГАЗИРАНЕ И НЕГАЗИРАНЕ ВОДЕ
(БРОЈ 39/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -22.03.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација -22.03.2017.
 Преузмите документ Допуна конкурсне документације - 10.04.2017.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1 - 13.04.2017.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора- 28.04.2017
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П 1- 18.05.2017
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П 2- 22.05.2017
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П 3- 22.05.2017
 Преузмите документ Одлука о измени уговора - 20.03.2018.

 

ИЗВОЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИХ РАДОВА НА ТЕКУЋЕМ ОДРЖАВАЊУ У ОБЈЕКТИМА РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА
(БРОЈ 26/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -02.03.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација -02.03.2017.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора- 13.04.2017
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 18.05.2017
 Преузмите документ Одлука о измени уговора- 08.05.2018.

 

НАБАВКА КОНЗЕРВИСАНОГ И СМРЗНУТНОГ ВОЋА И ПОВРЋА
(БРОЈ 30/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 24.02.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 24.02.2017.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора- 30.03.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора П 2- 21.04.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора П 1- 21.04.2017
 Преузмите документ Одлука о измени уговора- 20.04.2018.

 

НАБАВКА COCA-COLE I SCHWEPPES-A
(БРОЈ 29/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 01.03.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 01.03.2017.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора- 10.04.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора - 09.05.2017
 Преузмите документ Одлука о измени уговора- 23.02.2018

 

НАБАВКА ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА ПОТРЕБЕ СЕКТОРА ЗА УГОСТИТЕЉСКЕ УСЛУГЕ
(БРОЈ 24/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 24.02.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 24.02.2017.
 Преузмите документ Измена конкурсне документације - 06.03.2017.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1 - 22.03.2017.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора- 07.04.2017
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 11.05.2017

 

НАБАВКА ЈАЈА
(БРОЈ 10/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 14.02.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 14.02.2017.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1- 06.03.2017.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 2- 09.03.2017.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора- 03.04.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора-25.04.2017

 

НАБАВКА ВИНА
(БРОЈ 12/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 10.02.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 10.02.2017.
 Преузмите документ Измена конкурсне документације - 14.02.2017.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1- 17.02.2017.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 2- 21.02.2017.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 3- 08.03.2017.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора- 22.03.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора- 28.04.2017

 

НАБАВКА КОЛОНИЈАЛНЕ РОБЕ И КОНДИТОРСКИХ ПРОИЗВОДА
(БРОЈ 20/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 14.02.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 14.02.2017.
 Преузмите документ Измена конкурсне документације - 01.03.2017.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора- 24.03.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора-12.04.2017
 Преузмите документ Одлука о иѕмени уговора- 19.02.2018

 

НАБАВКА ДОМАЋИХ И СТРАНИХ ЖЕСТОКИХ ПИЋА
(БРОЈ 11/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 10.02.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 10.02.2017.
 Преузмите документ Измена конкурсне документације - 21.02.2017.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора- 16.03.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора-30.03.2017

 

НАБАВКА ПИЛЕЋЕГ И ЋУРЕЋЕГ МЕСА
(БРОЈ 15/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 30.01.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 30.01.2017.
 Преузмите документ Измена конкурсне документације - 09.02.2017.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1- 17.02.2017.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 2- 20.02.2017.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 3- 21.02.2017.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора- 08.03.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора-30.03.2017

 

НАБАВКА СВЕЖЕГ МЛАДОГ МЕСА
(БРОЈ 7/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 30.01.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 30.01.2017.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора- 06.03.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора-23.03.2017

 

НАБАВКА КОВЕРАТА
(БРОЈ 5/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 26.01.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 26.01.2017.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора- 08.03.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора-23.03.2017

 

НАБАВКА СВЕЖЕГ СВИЊСКОГ МЕСА
(БРОЈ 4/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 25.01.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 25.01.2017.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације - 17.02.2017.
 Преузмите документ Измена конкурсне документације - 17.02.2017.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора- 03.03.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора-17.03.2017
 Преузмите документ Одлука о измени уговора- 01.12.2017

 

НАБАВКА СВЕЖЕГ МЕСА СПЕЦИЈАЛНЕ ОБРАДЕ
(БРОЈ 1/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 19.01.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 19.01.2017.
 Преузмите документ Измена конкурсне документације - 23.01.2017.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1- 17.02.2017.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1- допуњено- 17.02.2017.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора- 27.02.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора-17.03.2017
 Преузмите документ Одлука о измени уговора- 27.02.2017

 

 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

 

НАБАВКА ЦЕНТРАЛИЗОВАНОГ СИСТЕМА ЗА ИЗВЕШТАВАЊЕ ЗА ЕЛЕКТРОНСКЕ СЕРВИСЕ
(БРОЈ 183/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -02.11.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација -02.11.2017.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора -15.11.2017.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П 2- 01.12.2017

 

НАБАВКА КАНЦЕЛАРИЈСКОГ НАМЕШТАЈА - ПО ОВЛАШЋЕЊУ МИНИСТАРСТВА ФИНАНСИЈА
(БРОЈ 2/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 27.06.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 27.06.2017.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1- 03.07.2017.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 2- 03.07.2017.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 3- 03.07.2017.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора -12.07.2017.

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ХИГИЈЕНСКО-САНИТАРНОГ ОДРЖАВАЊА ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА У ОБЈЕКТУ У УЛИЦИ БИРЧАНИНОВА 19А У БЕОГРАДУ
(БРОЈ 1/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 10.05.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 10.05.2017.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1- 16.05.2017.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 26.05.2017.

 

НАБАВКА ЦЕНТРАЛИЗОВАНОГ СИСТЕМА ЗА ИЗВЕШТАВАЊЕ ЗА ЕЛЕКТРОНСКЕ СЕРВИСЕ
(БРОЈ 183/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -02.11.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација -02.11.2017.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора -15.11.2017.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П 2- 01.12.2017

 

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ПОСЛОВНИХ ЗГРАДА НА ЕКОНОМИЈИ СМЕДЕРЕВО
(БРОЈ 229/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 19.01.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 19.01.2018..
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1- 26.01.2018.
 Преузмите документ Обавештење о продужењу рока- 26.01.2018.
 Преузмите документ Измена конкурсне документације - 26.01.2018.
 Преузмите документ Иѕмена обавештења о продужењу рока- 26.01.2018.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 2- 26.01.2018.
 Преузмите документ Измена конкурсне документације 2- 26.01.2018.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 3- 01.02.2018.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора -14.02.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору -26.02.2018.

 

НАБАКА УСЛУГА СЕРВИСИРАЊА И ОТКЛАЊАЊА КВАРОВА СИСТЕМА ЗА ДОЈАВУ ПОЖАРА – ТИПА “BOSCH”
(БРОЈ 233/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -08.01.2018.
 Преузмите документ Конкурсна документација -08.01.2018..
 Преузмите документ Одлука о додели уговора -29.01.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору -12.02.2018.

 

НАБАВКА УСЛУГЕ РЕДОВНОГ СЕРВИСА СИСТЕМА ЗА АУТОМАТСКО ГАШЕЊЕ ПОЖАРА
(БРОЈ 231/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -29.12.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација -29.12.2017.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора -18.01.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору -31.01.2018.

 

НАБАВКА РЕПРОМАТЕРИЈАЛА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКЕ БРАВАРИЈЕ И СТОЛАРИЈЕ
(БРОЈ 230/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -27.12.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација -27.12.2017.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора -17.01.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору -01.02.2018.

 

НАБАВКА ПОТРОШНОГ РЕПРОМАТЕРИЈАЛА ЗА ПОТРЕБЕ ХОРТИКУЛТУРЕ
(БРОЈ 227/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -21.12.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација -21.12.2017.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора -10.01.2018.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 23.01.2018.

 

НАБАВКА УСЛУГE РЕДОВНИХ ЗДРАВСТВЕНИХ ПРЕГЛЕДА ЗАПОСЛЕНИХ У СЕКТОРУ ЗА УГОСТИТЕЉСКЕ УСЛУГЕ
(БРОЈ 221/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -12.12.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација -12.12.2017.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора -29.12.2017.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору -15.01.2018.

 

НАБАВКА ДРЖАВНИХ ЗАСТАВА
(БРОЈ 220/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -11.12.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација -11.12.2017.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора -26.12.2017.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору -10.01.2018.

 

НАБАВКА ИНДУСТРИЈСКЕ СОЛИ И УРЕЕ
(БРОЈ 213/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -30.11.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација -30.11.2017.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора -20.12.2017.
 Преузмите документ Обавештење о обустави поступка П2 -26.12.2017.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П 1- 03.01.2018

 

НАБАВКА УСЛУГА УНАПРЕЂЕЊА И ОДРЖАВАЊА DNS ИНТЕРНЕТ ДОМЕНА ДРЖАВНИХ ОРГАНА
(БРОЈ 186/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -29.11.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација -29.11.2017.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора -08.12.2017.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 14.12.2017

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА И УНАПРЕЂЕЊА E - MAIL СИСТЕМА
(БРОЈ 173/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -29.11.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација -29.11.2017.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора -15.12.2017.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П 1- 27.12.2017
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П 2- 27.12.2017
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П 3- 27.12.2017

 

НАБАВКА ЦЕНТРАЛИЗОВАНОГ МОНИТОРИНГА И НАДЗОРА МРЕЖЕ
(БРОЈ 215/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -22.11.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација -22.11.2017.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора -12.12.2017.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 14.12.2017

 

НАБАВКА ЦЕНТРАЛИЗОВАНОГ СИСТЕМА ЗА ИЗВЕШТАВАЊЕ ЗА ЕЛЕКТРОНСКЕ СЕРВИСЕ – НАБАВКА СЕРВЕРСКЕ ПЛАТФОРМЕ (ПАРТИЈА 1)
(БРОЈ 214/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -22.11.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација -22.11.2017.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора -06.12.2017.
 Преузмите документ Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права -12.12.2017.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора -21.12.2017.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 28.12.2017

 

НАБАВКА УСЛУГА СЕРВИСИРАЊА И ОТКЛАЊАЊА КВАРОВА СИСТЕМА ЗА ДОЈАВУ ПОЖАРА – ПОЈЕДИНАЧНИ СИСТЕМИ
(БРОЈ 206/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -17.11.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација -17.11.2017.
 Преузмите документ Обавештење о продужењу рока - 23.11.2017.
 Преузмите документ Измена конкурсне документације - 23.11.2017.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора -08.12.2017.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 12.12.2017

 

НАБАВКА УСЛУГЕ РЕДОВНОГ СЕРВИСА СИСТЕМА ЗА АУТОМАТСКО ГАШЕЊЕ ПОЖАРА
(БРОЈ 207/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -17.11.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација -17.11.2017.
 Преузмите документ Одлука о обустави поступка -29.11.2017.
 Преузмите документ Обавештење о обустави поступка -29.11.2017.

 

НАБАВКА УСЛУГА СЕРВИСИРАЊА И ОТКЛАЊАЊА КВАРОВА СИСТЕМА ЗА ДОЈАВУ ПОЖАРА – ТИПА “BOSCH”
(БРОЈ 208/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -17.11.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација -17.11.2017.
 Преузмите документ Одлука о обустави поступка -06.12.2017.
 Преузмите документ Обавештење о обустави поступка -12.12.2017.

 

НАБАВКА ПОТРОШНОГ РЕПРОМАТЕРИЈАЛА ЗА ПОТРЕБЕ ХОРТИКУЛТУРЕ
(БРОЈ 204/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -09.11.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација -09.11.2017.
 Преузмите документ Одлука о обустави поступка -30.11.2017.
 Преузмите документ Обавештење о обустави поступка -06.12.2017.

 

НАБАВКА УСЛУГА ОДРЖАВАЊА СИСТЕМА ЗА НАВОДЊАВАЊЕ У ОБЈЕКТИМА РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА У БЕОГРАДУ И СМЕДЕРЕВУ
(БРОЈ 198/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -03.11.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација -03.11.2017.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора -22.11.2017.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 30.11.2017

 

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА МОДЕРНИЗАЦИЈИ ТРАФО СТАНИЦЕ У ОБЈЕКТУ СИВ 3
(БРОЈ 202/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -02.11.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација -02.11.2017.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора -15.11.2017.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 29.11.2017

 

НАБАКА УСЛУГА ОДРЖАВАЊА И СЕРВИСИРАЊА ШТАМПАРСКО - КЊИГОВЕЗАЧКЕ ОПРЕМЕ
(БРОЈ 199/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -02.11.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација -02.11.2017.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора -22.11.2017.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 07.12.2017

 

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА УГРАДЊИ ХИДРОЦИЛА ЗА ПОВЕЋАЊЕ ПРИТИСКА ХИДРАНТСКЕ МРЕЖЕ У ОБЈЕКТИМА НА АДРЕСИ ВАСЕ ЧАРАПИЋА 20 И БУЛЕВАРА КРАЉА АЛЕКСАНДРА 84
(БРОЈ 187/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -01.11.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација -01.11.2017.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора -20.11.2017.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору -04.12.2017.

 

НАБАВКА УСЛУГА ТЕХНИЧКОГ ПРЕГЛЕДА ВОЗИЛА
(БРОЈ 193/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -24.10.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација -24.10.2017.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора -10.11.2017.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору -22.12.2017.
 Преузмите документ Одлука о измени уговора -26.07.2018.

 

НАБАВКА ЦЕНТРАЛИЗОВАНОГ МОНИТОРИНГА И НАДЗОРА МРЕЖЕ
(БРОЈ 182/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -31.10.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација -31.10.2017.
 Преузмите документ Одлука о обустави поступка -14.11.2017.
 Преузмите документ Обавештење о обустави поступка - 21.11.2017.

 

НАБАВКА РЕШЕЊА ЗА МРЕЖНУ КOНТРОЛУ ПРИСТУПА
(БРОЈ 191/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -26.10.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација -26.10.2017.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора -10.11.2017.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 23.11.2017.

 

НАБАВКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ ОПРЕМЕ
(БРОЈ 194/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -25.10.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација -25.10.2017.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора -09.11.2017.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П 2 - 23.11.2017.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П 1 - 24.11.2017.

 

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА САНАЦИЈИ ТЕРАСЕ НА ВИЛИ „МИР“ И ТЕРАСЕ У „ЛОВАЧКОЈ КУЋИ“
(БРОЈ 172/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -18.10.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација -18.10.2017.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора -01.11.2017.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 21.11.2017.
 Преузмите документ Одлука о измени уговора -01.06.2018.

 

НАБАВКА ОПРЕМЕ И АУТОКОЗМЕТИКЕ ЗА ВОЗИЛА
(БРОЈ 184/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -13.10.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација -13.10.2017.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора -09.11.2017.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 24.11.2017.

 

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА КЛИМАТИЗАЦИЈИ КУХИЊСКОГ БЛОКА У ОБЈЕКТУ У УЛИЦИ ТОЛСТОЈЕВА БРОЈ 2 У БЕОГРАДУ
(БРОЈ 185/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -11.10.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација -11.10.2017.
 Преузмите документ Обавештење о продужењу рока -18.10.2017.
 Преузмите документ Измена конкурсне документације -18.10.2017.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора -01.11.2017.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 14.11.2017.

 

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА САНАЦИЈИ И РЕВИТАЛИЗАЦИЈИ ФОНТАНЕ У ВИЛИ ЗЛАТНИ БРЕГ У СМЕДЕРЕВУ
(БРОЈ 168/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -05.10.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација -05.10.2017.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора -27.10.2017.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 13.11.2017.

 

НАБАВКА СПЛИТ ЈЕДИНИЦА
(БРОЈ 181/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -05.10.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација -05.10.2017.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора -27.10.2017.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 09.11.2017.

 

ИЗРАДЕ ПРОЈЕКТА МОДЕРНИЗАЦИЈЕ ЛИФТОВСКОГ ПОСТРОЈЕЊА У ОБЈЕКТУ СИВ 3 И У ОБЈЕКТУ ДЕЧАНСКА БРОЈ 8.
(БРОЈ 179/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -04.10.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација -04.10.2017.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора -23.10.2017.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 10.11.2017.

 

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА САНАЦИЈИ РАВНИХ КРОВОВА И НАДСТРЕШНИЦА ОБЈЕКТА СИВ 3
(БРОЈ 166/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -04.10.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација -04.10.2017.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора -20.10.2017.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 02.11.2017.
 Преузмите документ Одлука о измени уговора- 08.02.2018

 

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА САНАЦИЈИ ДРВЕНЕ ЛОВАЧКЕ КУЋЕ У КОМПЛЕКСУ ВИЛЕ МИР
(БРОЈ 165/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -25.09.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација -25.09.2017.
 Преузмите документ Појашњење 1 -27.09.2017.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора -13.10.2017.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 01.11.2017.

 

НАБАВКА СТАКЛОРЕЗАЧКИХ УСЛУГА
(БРОЈ 164/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -21.09.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација -21.09.2017.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора -06.10.2017.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П 1 - 19.10.2017.

 

НАБАВКА И МОНТАЖА АГРЕГАТА ЗА РЕЗЕРВНО НАПАЈАЊЕ ОБЈЕКТА ВИЛЕ „БОКЕЉКА“
(БРОЈ 159/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -30.08.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација -30.08.2017.
 Преузмите документ Измена конкурсне документације 1- 04.09.2017.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1- 06.09.2017.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 2- 06.09.2017.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 3- 07.09.2017.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 4 и 5 - 08.09.2017.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 6 - 08.09.2017.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 4 и 5 допуна - 08.09.2017.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 26.09.2017.
 Преузмите документ Oбaвeштeњe o пoднeтoм зaхтeву зa зaштиту прaвa - 03.10.2017.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 17.11.2017.

 

ИЗВОЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИХ РАДОВА НА ОБЈЕКТУ У УЛИЦИ ВАСЕ ЧАРАПИЋА
(БРОЈ 171/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -27.09.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација -27.09.2017.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора -10.10.2017.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 19.10.2017.

 

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА САНАЦИЈИ КРОВНОГ ПОКРИВАЧА, ПОДКОНСТРУКЦИЈЕ И УНУТРАШЊОСТИ ПОМОЋНОГ ОБЈЕКТА- ВИЛЕ У УЛИЦИ УЖИЧКА БРОЈ 23 У БЕОГРАДУ
(БРОЈ 167/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -22.09.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација -22.09.2017.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора -13.10.2017.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 27.10.2017.

 

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА САНАЦИЈИ ВОДОВОДНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ У ОБЈЕКТИМА АНДРИЋЕВ ВЕНАЦ 1 И НЕМАЊИНА 22-26
(БРОЈ 158/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -14.09.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација -14.09.2017.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора -06.10.2017.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 23.10.2017.

 

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА САНАЦИЈИ ИНСТАЛАЦИЈЕ ВОДОВОДА И КОНДЕНЗА У ОБЈЕКТУ У УЛИЦИ НЕМАЊИНА 11
(БРОЈ 163/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -13.09.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација -13.09.2017.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора- 03.10.2017.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 24.10.2017.

 

JE ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА УГРАДЊИ СЕПАРАТОРА МАСТИ У ОБЈЕКТУ У УЛИЦИ ТОЛСТОЈЕВА БРОЈ 2 И РАДОВИ НА УКЛАЊАЊУ НЕПРИЈАТНИХ МИРИСА КОЈИ ПОТИЧУ ИЗ МАСНЕ ЈАМЕ У ОБЈЕКТУ У УЛИЦИ НЕМАЊИНА БРОЈ 11
(БРОЈ 148/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -07.09.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација -07.09.2017.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора -22.09.2017.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 03.10.2017.

 

НАБАВКА УСЛУГЕ СЕРВИСИРАЊА ИЗДУВНИХ СИСТЕМА ЗА СВЕ ВРСТЕ ВОЗИЛА СА УГРАДЊОМ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА
(БРОЈ 162/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -06.09.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација -06.09.2017.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора -20.09.2017.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 18.10.2017.

 

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА САНАЦИЈИ СПОЉНЕ ХИДРАНТСКЕ МРЕЖЕ ОБЈЕКТА ПАЛАТА СРБИЈА
(БРОЈ 157/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -01.09.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација -01.09.2017.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора -22.09.2017.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 03.10.2017.
 Преузмите документ Одлука о измени уговора -17.04.2018.

 

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА САНАЦИЈИ ДЕЛА ГРАЂЕВИНСКЕ БРАВАРИЈЕ НА ЗГРАДИ У УЛИЦИ НЕМАЊИНА БРОЈ 22-26 У БЕОГРАДУ
(БРОЈ 145/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -01.09.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација -01.09.2017.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1- 06.09.2017.
 Преузмите документ Измена конкурсне документације 1- 06.09.2017.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора- 20.09.2017.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 05.10.2017.

 

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА АДАПТАЦИЈИ САНИТАРНИХ ЧВОРОВА У НЕМАЊИНОЈ БР. 22-26.
(БРОЈ 156/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -01.09.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација -01.09.2017.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1- 07.09.2017.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора- 21.09.2017.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 03.10.2017.

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ИСПИТИВАЊА ВОДЕ У БАЗЕНИМА У РЕЗИДЕНЦИЈАЛНИМ И РЕПРЕЗЕНТАТИВНИМ ОБЈЕКТИМА.
(БРОЈ 154/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -31.08.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација -31.08.2017.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора- 20.09.2017.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 06.10.2017.

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ЧИШЋЕЊА КАНАЛА ЗА ВЕНТИЛАЦИЈУ И КЛИМАТИЗАЦИЈУ У ПАЛАТИ СРБИЈА.
(БРОЈ 149/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -30.08.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација -30.08.2017.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1- 04.09.2017.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора -15.09.2017.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору -26.09.2017.

 

НАБАВКА УСЛУГЕ СЕРВИСИРАЊА И ОТКЛАЊАЊА КВАРОВА ТРАФО СТАНИЦА
(БРОЈ 144/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -28.08.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација -28.08.2017.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора -15.09.2017.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 04.10.2017.

 

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ОГРАДЕ И КАПИЈЕ ОБЈЕКТА ВИЛА МИР У УЛИЦИ УЖИЧКА БРОЈ 11-15 У БЕОГРАДУ
(БРОЈ 143/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -21.08.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација -21.08.2017.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора -08.09.2017.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору -19.09.2017.

 

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ЛИФТА У МАКЕДОНСКOJ 4
(БРОЈ 142/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -25.07.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација -25.07.2017.
 Преузмите документ Прилог уз конкурсну документацију -26.07.2017.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1- 31.07.2017.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора -11.08.2017.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору -13.09.2017.

 

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА САНАЦИЈИ ПЛАТОА ИЗНАД ГАРАЖЕ У ДВОРИШТУ ОБЈЕКТА У НЕМАЊИНОЈ БРОЈ 22-26
(БРОЈ 112/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 04.07.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 04.07.2017.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора- 20.07.2017.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 03.10.2017.

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ИЗРАДЕ ПРОЈЕКТА МОДЕРНИЗАЦИЈЕ ЛИФТОВСКОГ ПОСТРОЈЕЊА У ОБЈЕКТУ СИВ 3 И У ОБЈЕКТУ ДЕЧАНСКА БРОЈ 8 И 8А.
(БРОЈ 152/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -29.08.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација -29.08.2017.
 Преузмите документ Одлука о обустави поступка -08.09.2017.
 Преузмите документ Обавештење о обустави поступка -08.09.2017.

 

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА АДАПТАЦИЈИ СЛУЖБЕНИХ СТАНОВА
(БРОЈ 150/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -14.08.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација -14.08.2017.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора -30.08.2017.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 06.09.2017
 Преузмите документ Одлука о измени уговора -31.10.2017.

 

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА САНАЦИЈИ КРОВНИХ ПОВРШИНА И ОПШИВНИХ ЛИМОВА (ОКАПНИЦА) НА ОБЈЕКТУ У УЛИЦИ НЕМАЊИНОЈ 11 У БЕОГРАДУ
(БРОЈ 147/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -09.08.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација -09.08.2017.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора -23.08.2017.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору -29.08.2017.

 

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ФАРБАЊУ ОГРАДЕ ОКО ОБЈЕКТА У УЛИЦИ НЕМАЊИНА 11
(БРОЈ 137/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -31.07.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација -31.07.2017.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора -16.08.2017.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 05.09.2017.

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА И СЕРВИСИРАЊА ШТАМПАРСКЕ И КЊИГОВЕЗАЧКЕ ОПРЕМЕ - ДУПЛО
(БРОЈ 141/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -28.07.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација -28.07.2017.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора -11.08.2017.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 22.08.2017

 

ННАБАВКА УСЛУГA ОДРЖАВАЊА И СЕРВИСИРАЊА БИРОТЕХНИЧКЕ ОПРЕМЕ „CANON“
(БРОЈ 140/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -24.07.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација -24.07.2017.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора -09.08.2017.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 16.08.2017

 

НАБАВКА УСЛУГЕ СЕРВИСИРАЊА И ОТКЛАЊАЊА КВАРОВА ДИЗЕЛ АГРЕГАТА
(БРОЈ 138/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -21.07.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација -21.07.2017.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора -09.08.2017.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 24.08.2017

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ХЕМИЈСКОГ ЧИШЋЕЊА РАДНЕ ОДЕЋЕ
(БРОЈ 139/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -21.07.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација -21.07.2017.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора -04.08.2017.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 06.09.2017

 

НАБАВКА УСЛУГA ЧИШЋЕЊА ЗАВЕСА, ПОДНИХ ПРОСТИРКИ, ТАПАЦИРАНОГ КАНЦЕЛАРИЈСКОГ НАМЕШТАЈА, ОДРЖАВАЊЕ МЕРМЕРНИХ ПОВРШИНА И ЧИШЋЕЊЕ ФАСАДА
(БРОЈ 129/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -17.07.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација -17.07.2017.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1- 24.07.2017.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора -04.08.2017.
 Преузмите документ Oбавештење o поднетом захтеву за заштиту права - 09.08.2017.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора 2 -23.08.2017.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 11.09.2017

 

НАБАВКА УСЛУГЕ СЕРВИСИРАЊА И ОТКЛАЊАЊА КВАРОВА СИСТЕМА ЗА ДОЈАВУ ПОЖАРА ТИПА „SIEMENS“
(БРОЈ 126/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -12.07.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација -12.07.2017.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1- 18.07.2017.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора -31.07.2017.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 05.09.2017.

 

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА УГРАДЊИ СИСТЕМА КЛИМАТИЗАЦИЈЕ ДЕЛА ОБЈЕКТА У УЛИЦИ КНЕЗА МИЛОША 20
(БРОЈ 128/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -06.07.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација -06.07.2017.
 Преузмите документ Измена конкурсне документацијe -14.07.2017.
 Преузмите документ Обавештење о продужењу рока- 14.07.2017
 Преузмите документ Одлука о додели уговора -28.07.2017.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 14.08.2017

 

НАБАВКА СИТНОГ ИНВЕНТАРА ЗА ПОТРЕБЕ РЕЗИДЕНЦИЈАЛНИХ ОБЈЕКАТА
(БРОЈ 107/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 02.06.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 02.06.2017.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора -14.06.2017.
 Преузмите документ Oбавештење o поднетом захтеву за заштиту права - 20.06.2017.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 30.08.2017.

 

НАБАВКА ЛИМАРСКО ФАРБАРСКИХ УСЛУГА И УГРАДЊА ВЕТРОБРАНСКИХ СТАКАЛА
(БРОЈ 132/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -19.07.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација -19.07.2017.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора -02.08.2017.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 09.08.2017

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА И СЕРВИСИРАЊА КЛИМА УРЕЂАЈА НА ВОЗИЛИМА СА УГРАДЊОМ ОРИГИНАЛНИХ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА
(БРОЈ 131/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -14.07.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација -14.07.2017.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора -27.07.2017.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 11.08.2017

 

НАБАВКА УСЛУГЕ СЕРВИСИРАЊА ИЗДУВНИХ СИСТЕМА ЗА СВЕ ВРСТЕ ВОЗИЛА СА УГРАДЊОМ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА
(БРОЈ 133/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -13.07.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација -13.07.2017.
 Преузмите документ Одлука о обустави поступка -25.07.2017.
 Преузмите документ Обавештење обустави поступка -25.07.2017.

 

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА САНАЦИЈИ ИНСТАЛАЦИЈЕ ВОДОВОДА И КОНДЕНЗА У ОБЈЕКТУ У УЛИЦИ НЕМАЊИНА 11.
(БРОЈ 134/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -11.07.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација -11.07.2017.
 Преузмите документ Одлука о обустави поступка -27.07.2017.
 Преузмите документ Обавештење обустави поступка - 02.08.2017.

 

НАБАВКА УСЛУГА OДРЖАВАЊА И НАДОГРАДЊЕ АПЛИКАЦИЈЕ ЗА ФИНАНСИЈСКО-МАТЕРИЈАЛНО ПОСЛОВАЊЕ. 20
(БРОЈ 127/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -06.07.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација -06.07.2017.
 Преузмите документ Измена конкурсне документације -07.07.2017.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора -28.07.2017.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 11.08.2017

 

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА САНАЦИЈИ ВОДОВОДНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ У ОБЈЕКТИМА АНДРИЋЕВ ВЕНАЦ 1 И НЕМАЊИНА 22-26
(БРОЈ 124/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -05.07.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација -05.07.2017.
 Преузмите документ Одлука о обустави поступка -24.07.2017.
 Преузмите документ Обавештење обустави поступка -01.08.2017.

 

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗРАДИ ДЕЛА СИСТЕМА ЗА НАВОДЊАВАЊЕ НА ОБЈЕКТИМА РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА – ПАЛАТА „ СРБИЈА“ И ВИЛА „ МИР“
(БРОЈ 122/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -05.07.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација -05.07.2017.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора -19.07.2017.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 01.08.2017

 

НАБАВКА УСЛУГА ЧИШЋЕЊА СЛИВНИКА КИШНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ СА ПРАТЕЋИМ РАДОВИМА У ВИЛИ МИР
(БРОЈ 123/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 29.06.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 29.06.2017.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора -14.07.2017.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 04.08.2017

 

НАБАВКА УСЛУГЕ СЕРВИСИРАЊА ФИСКАЛНИХ КАСА
(БРОЈ 119/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 28.06.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 28.06.2017.
 Преузмите документ Измена конкурсне документације -29.06.2017.
 Преузмите документ Обавештење о продужењу рока -29.06.2017.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора -19.07.2017.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П 1 - 04.08.2017
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П 2- 09.08.2017

 

НАБАВКА НАБАВКА МАТЕРИЈАЛА ЗА ХИГИЈЕНУ СПЕЦИЈАЛНЕ НАМЕНЕ (ЗА РЕЗИДЕНЦИЈЕ И РЕПРЕЗЕНТАТИВНЕ ОБЈЕКТЕ)
(БРОЈ 118/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 27.06.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 27.06.2017.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора -10.07.2017.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 26.07.2017

 

НАБАВКА РЕДОВНОГ ГОДИШЊЕГ ХИГИЈЕНСКОГ КРЕЧЕЊА УГОСТИТЕЉСКИХ ПРОСТОРИЈА
(БРОЈ 111/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 20.06.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 20.06.2017.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора -06.07.2017.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 31.07.2017

 

НАБАВКА УСЛУГА ИЗНАЈМЉИВАЊА ОПРЕМЕ ЗА СИМУЛТАНО ПРЕВОЂЕЊЕ
(БРОЈ 109/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 08.06.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 08.06.2017.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1- 15.06.2017.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора- 28.06.2017.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 26.07.2017

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ДИМЊАКА И КОТЛОВА СА ПЛАМЕНО ДИМНЕ СТРАНЕ
(БРОЈ 44/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -24.03.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација -24.03.2017.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1- 30.03.2017.
 Преузмите документ Измена конкурсне документације 1- 30.03.2017.
 Преузмите документ Обавештење о продужењу рока- 30.03.2017.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 2- 03.04.2017.
 Преузмите документ Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права- 10.04.2017.
 Преузмите документ Обавештење о продужењу рока -20.06.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација - нова -20.06.2017.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора- 07.07.2017
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 24.07.2017

 

РАДОВИ НА САНАЦИЈИ КРОВНИХ ПОВРШИНА И ОПШИВНИХ ЛИМОВА (ОКАПНИЦА) НА ОБЈЕКТУ У НЕМАЊИНОЈ 11
(БРОЈ 125/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 03.07.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 03.07.2017.
 Преузмите документ Одлука о обустави поступка - 13.07.2017.
 Преузмите документ Обавештење о обустави поступка - 13.07.2017.

 

КОПИР И МУЛТИФУНКЦИОНАЛНИХ МАШИНА ЗА ПОТРЕБЕ ШТАМПАРИЈЕ
(БРОЈ 115/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 15.06.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 15.06.2017.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора- 28.06.2017.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 14.07.2017

 

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА НАСТАВКУ ИЗРАДЕ ОСВЕТЉЕЊА У КОМПЛЕКСУ ВИЛЕ „МИР“
(БРОЈ 116/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 07.06.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 07.06.2017.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 27.06.2017.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 07.07.2017
 Преузмите документ Одлука о измени уговора - 25.09.2017.

 

НАБАВКА УСЛУГЕ РЕДОВНОГ ИСПИТИВАЊА ХРАНЕ
(БРОЈ 105/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 06.06.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 06.06.2017.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 26.06.2017.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору -12.07.2017.

 

НАБАВКА ТЕПИХА И ИТИСОНА
(БРОЈ 106/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 05.06.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 05.06.2017.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 28.06.2017.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П2- 19.07.2017.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П1- 19.07.2017.

 

НАБАВКА БАШТЕНСКОГ НАМЕШТАЈА ЗА ПОТРЕБЕ РЕЗИДЕНЦИЈАЛНИХ ОБЈЕКАТА
(БРОЈ 108/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 02.06.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 02.06.2017.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора -20.06.2017.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору -29.06.2017.

 

НАБАВКА УСЛУГА ОДРЖАВАЊА И СЕРВИСИРАЊА КЛИМА УРЕЂАЈА НА ВОЗИЛИМА СА УГРАДЊОМ ОРИГИНАЛНИХ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА
(БРОЈ 97/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 31.05.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 31.05.2017.
 Преузмите документ Одлука о обустави поступка -20.06.2017.
 Преузмите документ Oбавештење о обустави поступка -26.06.2017.

 

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА САНАЦИЈИ КОРИТА ФОНТАНЕ ОБЈЕКТА ПАЛАТА „СРБИЈА“.
(БРОЈ 99/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 29.05.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 29.05.2017.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора -14.06.2017.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 19.06.2017

 

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ЛИФТА У МАКЕДОНСКOJ 4
(БРОЈ 88/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 25.05.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 25.05.2017.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1- 29.05.2017.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 2- 29.05.2017.
 Преузмите документ Обавештење о продужењу рока - 29.05.2017.
 Преузмите документ Допуна конкурсне документације - 29.05.2017.
 Преузмите документ Прилог допуне конкурсне документације - 29.05.2017.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 3- 02.06.2017
 Преузмите документ Одлука о обустави поступка -22.06.2017.
 Преузмите документ Обавештење о обустави поступка -28.06.2017.

 

ИЗРАДЕ ПРОЈЕКТА ЗА ОБЈЕКАТ У УЛ.КНЕЗА АЛЕКСАНДРА КАРАЂОРЂЕВИЋА 75
(БРОЈ 101/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 22.05.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 22.05.2017.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 05.06.2017
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 13.06.2017
 Преузмите документ Одлука о измени уговора- 13.12.2017

 

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ЗАМЕНИ СЕПАРАТОРА МАСТИ У КРАЉА МИЛАНА 14
(БРОЈ 77/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 19.05.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 19.05.2017.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора- 31.05.2017
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 09.06.2017

 

НАБАВКА ВЕШТАЧКОГ ЂУБРИВА И ХЕМИЈСКИХ СРЕДСТАВА ЗА ЗАШТИТУ ВОЋЊАКА И ВИНОГРАДА
(БРОЈ 89/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 17.05.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 17.05.2017.
 Преузмите документ Измена конкурсне документације -19.05.2017.
 Преузмите документ Обавештење о продужењу рока -19.05.2017.
 Преузмите документ Измена конкурсне документације 2-19.05.2017.
 Преузмите документ Обавештење о продужењу рока 2 -26.05.2017.
 Преузмите документ Измена конкурсне документације 3 -26.05.2017.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације -26.05.2017.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора -19.06.2017.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П 1-04.07.2017.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П 2-07.07.2017.

 

НАБАВКА КОБАСИЦА И ПОЛУТРАЈНИХ ПРОИЗВОДА
(БРОЈ 81/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 12.05.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 12.05.2017.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 26.05.2017.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 05.06.2017

 

НАБАВКА УСЛУГЕ СЕРВИСИРАЊА ПОЉОПРИВРЕДНИХ МАШИНА
(БРОЈ 90/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 08.05.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 08.05.2017.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 29.05.2017.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 13.06.2017

 

НАБАВКА ЧЕТИНАРА, ЛИШЋАРА, УКРАСНОГ ЖБУЊА И ЈЕДНОГОДИШЊЕГ САДНОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА ЕКСТЕРИЈЕР
(БРОЈ 73/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -13.04.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација -13.04.2017.
 Преузмите документ Измена конкурсне документације -24.04.2017.
 Преузмите документ Обавештење о продужењу рока -24.04.2017.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 12.05.2017.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору за Ш 1- 29.05.2017
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору П 2- 13.06.2017
 Преузмите документ Одлука о измени уговора П 2- 28.03.2018

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА И ОТКЛАЊАЊА КВАРОВА КЛИЗНИХ ВРАТА, КАПИЈА И РАМПИ
(БРОЈ 63/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -10.04.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација -10.04.2017.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора -03.05.2017.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 05.06.2017

 

НАБАВКА ТАПЕТАРСКИХ УСЛУГА
(БРОЈ 58/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -31.03.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација -31.03.2017.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1- 06.04.2017.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора- 13.04.2017
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 08.06.2017

 

НАБАВКА ВУЛКАНИЗЕРСКИХ УСЛУГА И ЦЕНТРИРАЊЕ ВОЗИЛА ЗА СВЕ ВРСТЕ ВОЗИЛА
(БРОЈ 79/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 05.05.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 05.05.2017.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1- 11.05.2017.
 Преузмите документ Измена конкурсне документације -11.05.2017.
 Преузмите документ Обавештење о продужењу рока -11.05.2017.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 22.05.2017.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 01.06.2017

 

НАБАВКА ТВ И ДРУГИХ МЕДИЈСКИХ УРЕЂАЈА
(БРОЈ 76/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -27.04.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација -27.04.2017.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 19.05.2017.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 02.06.2017

 

НАБАВКА УСЛУГЕ РЕПАРАЦИЈЕ СТИЛСКОГ НАМЕШТАЈА
(БРОЈ 86/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -26.04.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација -26.04.2017.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 16.05.2017.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 01.06.2017

 

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗРАДИ БАРИЈЕРЕ ОКО РАСХЛАДНЕ КУЛЕ ОБЈЕКТА СИВ 3
(БРОЈ 65/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -26.04.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација -26.04.2017.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 16.05.2017.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 29.05.2017

 

ИЗВОЂЕЊЕ СТОЛАРСКИХ РАДОВА У ОБЈЕКТИМА РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА.
(БРОЈ 85/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -26.04.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација -26.04.2017.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 16.05.2017.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 01.06.2017

 

НАБАВКА РЕПРОМАТЕРИЈАЛА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИДРОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА
(БРОЈ 72/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -25.04.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација -25.04.2017.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 12.05.2017.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 24.05.2017

 

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА САНАЦИЈИ ХИДРОИЗОЛАЦИЈЕ КРОВНИХ ПОВРШИНА ПАЛАТЕ „СРБИЈА“
(БРОЈ 64/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -20.04.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација -20.04.2017.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 10.05.2017.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 30.05.2017

 

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА УГРАДЊИ ВИДЕО НАДЗОРА ОБЈЕКТА
У КНЕЗА МИЛОША 20
(БРОЈ 71/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -13.04.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација -13.04.2017.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 04.05.2017.
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 26.05.2017

 

НАБАВКА СИТНОГ ИНВЕНТАРА ЗА ПОТРЕБЕ РЕЗИДЕНЦИЈАЛНИХ ОБЈЕКАТА
(БРОЈ 56/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -04.04.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација -04.04.2017.
 Преузмите документ Измена конкурсне документације 1- 07.04.2017.
 Преузмите документ Обавештење о продужењу рока- 07.04.2017.
 Преузмите документ Измена конкурсне документације 2- 18.04.2017.
 Преузмите документ Обавештење о продужењу рока 2- 18.04.2017.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора- 28.04.2017
 Преузмите документ Обавештење о обустави поступка за партију 3 - 04.05.2017
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору за партију 1 - 08.05.2017
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору за партију 2 - 09.05.2017

 

ИЗВОЂЕЊЕ СТОЛАРСКИХ РАДОВА У ОБЈЕКТИМА РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА
(БРОЈ 60/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -31.03.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација -31.03.2017.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1- 06.04.2017.
 Преузмите документ Одлука о обустави поступка - 13.04.2017.
 Преузмите документ Обавештење о обустави поступка - 13.04.2017.

 

НАБАВКА УСЛУГА СЕРВИСИРАЊА И ОТКЛАЊАЊА КВАРОВА СИСТЕМА ЗА ВИДЕО НАДЗОР ТИПА “SIMENS”, ТИПА “PANASONIC” И ОСТАЛИ СИСТЕМИ
(БРОЈ 49/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -30.03.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација -30.03.2017.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора-20.04.2017
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору за партију 1 - 11.05.2017
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору за партију 2 - 11.05.2017
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору за партију 3 - 11.05.2017

 

НАБАВКА РЕПРОМАТЕРИЈАЛА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ СИСТЕМА И ИНСТАЛАЦИЈА
(БРОЈ 42/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -27.03.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација -27.03.2017.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора- 19.04.2017
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 09.05.2017.

 

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА РЕМОНТУ ЛИФТА У ОБЈЕКТУ СИВ 3
(БРОЈ 43/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -24.03.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација -24.03.2017.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1- 30.03.2017.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора- 13.04.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора-28.04.2017
 Преузмите документ Одлука о измени уговора- 02.11.2017

 

УГРАДЊА УРЕЂАЈА ЗА ПОВЕЋАЊЕ ПРИТИСКА НА ХИДРАНТСКОЈ МРЕЖИ У НЕМАЊИНОЈ 22-26
(БРОЈ 41/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -22.03.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација -22.03.2017.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора- 11.04.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора-24.04.2017

 

НАБАВКА КУТИЈА ЗА ПРЕСЕЉЕЊЕ
(БРОЈ 51/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -21.03.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација -21.03.2017.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора- 05.04.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора-20.04.2017

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА И ПРАЖЊЕЊА СЕПАРАТОРА, МАСНИХ ЈАМА И ОДВОДА
(БРОЈ 34/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -10.03.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација -10.03.2017.
 Преузмите документ Појашњење 1 - 16.03.2017.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора- 31.03.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора-13.04.2017

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ПЕРИОДИЧНОГ МЕХАНИЧКОГ И ХЕМИЈСКОГ ЧИШЋЕЊА ВЕНТИЛАЦИОНИХ СИСТЕМА ЗА ОДСИС МАСНИХ ИСПАРЕЊА
(БРОЈ 25/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -07.03.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација -07.03.2017.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора- 12.04.2017
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 4.05.2017.

 

НАБАВКА УСЛУГЕ СЕРВИСИРАЊА И ОДРЖАВАЊА ШТАМПАРСКИХ МАШИНА „RISO“ ФОРМАТА А3 И А4
(БРОЈ 16/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -10.02.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација -10.02.2017.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора- 28.02.2017
 Преузмите документ Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права- 06.03.2017
 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 5.05.2017.

 

НАБАВКА УСЛУГЕ РЕПАРАЦИЈЕ СТИЛСКОГ НАМЕШТАЈА
(БРОЈ 54/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -28.03.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација -28.03.2017.
 Преузмите документ Одлука о обустави поступка - 07.04.2017.
 Преузмите документ Обавештење о обустави поступка - 10.04.2017.

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ПРАЊА УНУТРАШЊОСТИ ВОЗИЛА ЗА СВА ВОЗИЛА
(БРОЈ 40/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -17.03.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација -17.03.2017.
 Преузмите документ Измена конкурсне документације 1 -23.03.2017.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1 - 24.03.2017.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора- 29.03.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора-10.04.2017

 

НАБАВКА УСЛУГА СЕРВИСИРАЊА И ОТКЛАЊАЊА КВАРОВА ЕЛЕКТРОМОТОРНОГ ПОГОНА ПУМПИ СА АУТОМАТИКОМ СИСТЕМА
(БРОЈ 37/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -10.03.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација -10.03.2017.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора- 28.03.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора-12.04.2017
 Преузмите документ Одлука о измени уговора- 29.09.2017

 

НАБАВКА БОЈА И МАТРИЦА ЗА МАШИНЕ РИСО И ДУПЛО
(БРОЈ 23/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -09.03.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација -09.03.2017.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора- 24.03.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора-06.04.2017

 

НАБАКА УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА КАНАЛИЗАЦИОНИХ ИНСТАЛАЦИЈА
(БРОЈ 35/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -07.03.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација -07.03.2017.
 Преузмите документ Појашњење 1 - 13.03.2017.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора- 27.03.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора-12.04.2017

 

НАБАВКА РЕПРОМАТЕРИЈАЛА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЕЛЕКТРОНСКИХ СИСТЕМА И ИНСТАЛАЦИЈА
(БРОЈ 31/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -06.03.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација -06.03.2017.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора- 22.03.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора-11.04.2017

 

НАБАВКА СПЛИТ ЈЕДИНИЦА ЗА ПОТРЕБЕ СЕКТОРА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ ИНВЕСТИЦИОНО И ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ И ПАРАПЕТНИХ КЛИМА ЗА ПОТРЕБЕ СЕКТОРА ЗА РЕПРЕЗЕНТАТИВНЕ ОБЈЕКТЕ И БИРОТЕХНИЧКЕ ПОСЛОВЕ
(БРОЈ 28/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -02.03.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација -02.03.2017.
 Преузмите документ Појашњење 1 - 03.03.2017.
 Преузмите документ Појашњење 2 - 10.03.2017.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора- 27.03.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора-10.04.2017

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ТЕНИСКИХ ТЕРЕНА
(БРОЈ 32/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -02.03.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација -02.03.2017.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора- 16.03.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора-29.03.2017

 

НАБАВКА ЗАВЕСА И ДРАПЕРИЈА ЗА ОБЈЕКТЕ РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА И ПРЕДСЕДНИЧКИ КАБИНЕТ ПАЛАТЕ СРБИЈА
(БРОЈ 21/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -22.02.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација -22.02.2017.
 Преузмите документ Појашњење 1 - 28.02.2017.
 Преузмите документ Обавештење о продужењу рока за подношење пријава - 28.02.2017.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора- 16.03.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора-28.03.2017

 

НАБАВКА ДОМАЋИХ И СТРАНИХ ПИВА
(БРОЈ 17/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -20.02.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација -20.02.2017.
 Преузмите документ Обавештење о продужењу рока за подношење пријава - 23.02.2017.
 Преузмите документ Измена конкурсне документације 1 -23.02.2017.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора- 09.03.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора-20.03.2017

 

НАБАВКА ВЕНЕЦИЈАНЕРА И ТРАКАСТИХ ЗАВЕСА
(БРОЈ 18/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -10.02.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација -10.02.2017.
 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1- 17.02.2017.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора- 03.03.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора-20.03.2017

 

НАБАВКА АРХИВСКИХ ПОЛИЦА
(БРОЈ 19/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 07.02.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 07.02.2017.
 Преузмите документ Појашњење 1 - 14.02.2017.
 Преузмите документ Обавештење о продужењу рока за подношење пријава - 14.02.2017.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора- 27.02.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора-13.03.2017
 Преузмите документ Одлука о измени уговора- 19.10.2017

 

НАБАВКА АПЕТИСАНА
(БРОЈ 14/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -13.02.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација -13.02.2017.
 Преузмите документ Измена конкурсне документације 1 -13.02.2017.
 Преузмите документ Измена конкурсне документације 2 -13.02.2017.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора- 01.03.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора-17.03.2017

 

НАБАВКА УСЛУГА ОДРЖАВАЊА И СЕРВИСИРАЊА БАЗЕНА, БАЗЕНСКЕ ОПРЕМЕ, ФОНТАНА И ЈЕЗЕРА У РЕЗИДЕНЦИЈАЛНИМ И РЕПРЕЗЕНТАТИВНИМ ОБЈЕКТИМА
(БРОЈ 13/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде -10.02.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација -10.02.2017.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора- 28.02.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора-13.03.2017

 

НАБАВКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ ОПРЕМЕ
(БРОЈ 3/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 01.02.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 01.02.2017.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора- 24.02.2017
a>Одлука о додели уговора- 28.02.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора-13.03.2017

 

НАБАВКА БРАШНА И ПРОИЗВОДА ОД БРАШНА
(БРОЈ 8/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 30.01.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 30.01.2017.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора- 14.02.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора- 09.03.2017

 

НАБАВКА ПЕЧАТА И ШТАМБИЉА
(БРОЈ 6/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 26.01.2017.
 Преузмите документ Конкурсна документација - 26.01.2017.
 Преузмите документ Одлука о додели уговора- 14.02.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора- 03.03.2017

 

НАБАВКА ДРЖАВНИХ ЗАСТАВА
(БРОЈ 2/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 19.01.2017
 Преузмите документ Конкурсна документација - 19.01.2017
 Преузмите документ Одлука о додели уговора- 06.02.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора- 22.02.2017
 Преузмите документ Одлука о измени уговора- 08.12.2017

 

 

НАБАВКЕ ПО ЧЛАНУ 39. СТАВ 2. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

 

НАБАВКА ДРЖАВНИХ ОБЕЛЕЖЈА И НАТПИСА
(БРОЈ 74/2017)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 20.04.2017
 Преузмите документ Образац понуде - 20.04.2016

 

 

ПОГЛЕДАЈТЕ АРХИВУ

 

 

 Конкурси, огласи, тендери

 

Контакт: Мила Сашић
Телефон: +381 11 265 88 75
e-mail: mila.sasic@uzzpro.gov.rs
Централизоване јавне набавке javne-nabavke ВестиИнформаторИнформације од јавног значајаКонкурси, огласи, тендериБаза правних прописаБиблиотека eУправа