Насловна » Структура » Угоститељство

Сектор за угоститељске услуге

Сектором руководи в.д. помоћникa директора Дејан Закић.

У Сектору за угоститељске услуге образоване су уже унутрашње јединице, и то:

1. Одељење за набавку, контролу исправности, ускладиштење и дистрибуцију робе

   - Група за послове набавке робе
   - Група за магацинске и послове доставе Немањина 22-26
   - Група за магацинске и послове доставе Булевар Михаила Пупина 2, Краљице Ане бб и Толстојева 2

2. Одељење за угоститељско-протоколарне услуге Булевар Михаила Пупина 2, Омладинских бригада 1 и Поп-Лукина 7-9

- Одсек за угоститељско-протоколарне услуге у свечаним салонима, салама и кабинетима Булевар Михаила Пупина 2
- Одсек за угоститељско протоколарне и ресторанске услуге Булевар Михаила Пупина 2 и Поп Лукина 7-9
   - Група за послове услуживања
   - Група за послове кулинарства
-Одсек за угоститељско-ресторанске услуге Омладинских бригада 1
   - Група за послове услуживања
   - Група за послове кулинарства

3. Одељење за угоститељско-протоколарне услуге Немањина 11, Трг Николе Пашића 13, Краља Милана 14 и Толстојева 2

- Одсек за угоститељско–протоколарне услуге – Немањина 11
   - Група за послове услуживања у ресторану
   - Група за послове кулинарства
- Одсек за угоститељско-протоколарне услуге – Трг Николе Пашића 13
   - Група за послове услуживања
   - Група за послове кулинарства
- Одсек за угоститељско-протоколарне услуге – Краља Милана 14
   - Група за послове услуживања у ресторану
   - Група за послове кулинарства
- Одсек за угоститељско-протоколарне услуге Толстојева 2
   - Група за послове услуживања
   - Група за послове кулинарства
   - Група за послове посластичарства

4. Одељење за угоститељске-ресторанске услуге Немањина 22-26, Булевар Краља Александра 84, Кнеза Милоша 20, Краљице Ане бб и у објекту Пореске управе

- Одсек за угоститељско – ресторанске услуге Немањина 22-26 и Булевар краља Александра 84
   - Група за послове услуживања
   - Група за послове кулинарства
- Одсек за угоститељско – ресторанске услуге Кнеза Милоша 20
   - Група за послове услуживања
   - Група за послове кулинарства
- Одсек за угоститељско-ресторанске услуге Краљице Ане бб и у објекту Пореске управе
   - Група за послове кулинарства Краљице Ане бб
    - Група за послове кулинарства и услуживања у објекту Пореске управе.

5.Одељење за угоститељске-ресторанске услуге Булевар краља Александра 15, Краља Милана 36, Влајковићева 3, Влајковићева 10 и Устаничка 29

- Одсек за угоститељско – ресторанске услуге Булевар краља Александра 15, Краља Милана 36, Влајковићева 3 и Влајковићева 10
    - Група за послове услуживања Булевар краља Александра 15, Влајковићева 3 и Влајковићева 10
   - Група за послове кулинарства
    - Група за послове услуживања Краља Милана 36
- Одсек за угоститељско – ресторанске услуге Устаничка 29
    - Група за послове услуживања
    - Група за послове кулинарства

Делокруг рада

У Сектору за угоститељске услуге обављају се следећи послови: пружање угоститељских услуга исхране и услуга кафе кухиња корисницима – запосленима у објектима републичких органа и пружање угоститељско-протоколарних услуга приликом посета страних представника држава, Влада и делегација на највишем нивоу; набавка животних намирница и пића, припрема готових јела, посластица и напитака, точење пића; допремање, складиштење и достава робе по објектима; контрола исправности процеса уз примену НАССР стандарда, HALAL-a и система менаџмента квалитета ISO 9001, a све у складу са Законом о безбедности хране и правилницима везаним за ову област; сарадња са надлежним инспекцијским службама и здравственим установама; одржавање хигијене угоститељских просторија и инвентара; вршење месечних и периодичних пописа; израда норматива и ценовника оброка и пића; припрема извештаја и информација; послови одржавања и коришћења објеката у функцији пружања угоститељских услуга; учешћа у процесима који су у вези са стручним усавршавањем државних службеника и оспособљавањем и усавршавањем намештеника у Сектору, као и други послови из делокруга рада Сектора.

 Угоститељство

Телeфон: +381 11 3614 860
Факс: +381 11 3612 502
e-mail: dejan.zakic@uzzpro.gov.rs
Централизоване јавне набавке javne-nabavke ВестиИнформаторИнформације од јавног значајаКонкурси, огласи, тендериБаза правних прописаБиблиотека eУправа