Насловна » Структура » Угоститељство

Сектор за угоститељске услуге

Сектором руководи в.д. помоћникa директора Дејан Закић.

У Сектору за угоститељске услуге образоване су уже унутрашње јединице, и то:

6.1. Одељење за набавку, контролу исправности, ускладиштење и дистрибуцију робе

   6.1.1. Група за послове набавке
   6.1.2. Група за послове дистрибуције робе
   6.1.3. Група за послове рада у магацину, Немањина 22-26
   6.1.4. Група за послове рада у магацину, Булевар Михајла Пупина 2

6.2. Одељење за угоститељско-протоколарне услуге у вилама, објектима Андрићев венац 1 и Кнеза Милоша 24-26

   6.2.1. Група за послове кулинарства и услуживања у вилама
   6.2.2. Група за послове домаћинства у вили Толстојева 2а
   6.2.3. Група за послове домаћинства у вили Ужичка 11- 15
   6.2.4. Група за послове услуживања - Андрићев венац 1
   6.2.5. Група за послове услуживања у Кнеза Милоша 24- 26
   6.2.6. Група за послове кулинарства у Кнеза Милоша 24- 26

6.3. Одељење за угоститељско-протоколарне услуге – Немањина 11, Толстојева 2, Трг Николе Пашића 13, Краља Милана 14

6.3.1. Одсек за угоститељско–протоколарне услуге – Немањина 11
   6.3.1.1. Група за послове услуживања у ресторану
   6.3.1.2. Група за послове услуживања у кабинетима
  6.3.1.3. Група за послове услуживања у свечаним салама и салонима
   6.3.1.4. Група за послове кулинарства

6.3.2. Одсек за угоститељско-протоколарне услуге за потребе свечаних пријема у салонима – Толстојева 2
6.3.3. Одсек за угоститељско-протоколарне услуге у ресторану – Толстојева 2
   6.3.3.1. Група за послове услуживања
   6.3.3.2. Група за послове кулинарства
   6.3.3.3. Група за послове посластичарства
6.3.4. Одсек за угоститељско-протоколарне услуге – Трг Николе Пашића 13
   6.3.4.1. Група за послове услуживања
   6.3.4.2. Група за послове кулинарства
6.3.5. Одсек за угоститељско-протоколарне услуге – Краља Милана 14
   6.3.5.1. Група за послове услуживања у ресторану
   6.3.5.2. Група за послове услуживања у салонима и кабинетима
   6.3.5.3. Група за послове кулинарства

6.4. Одељење за угоститељско-протоколарне услуге – Бул. Михајла Пупина 2, Омладинских бригада 1, Поп Лукина 7-9

6.4.1. Одсек за угоститељско-протоколарне услуге у свечаним салонима, салама и кабинетима – Бул. Михајла Пупина 2
6.4.2. Одсек за угоститељско-протоколарне услуге – Бул. Михајла Пупина 2, Омладинских бригада 1, Поп Лукина 7-9
   6.4.2.1. Група за послове услуживања
   6.4.2.2. Група за послове кулинарства
   6.4.2.3. Група за послове услуживања у ресторану
   6.4.2.4. Група за послове услуживања – Омладинских бригада 1, Поп Лукина 7-9

6.5. Одељење за угоститељско-ресторанске услуге – Немањина 22-26, Кнеза Милоша 20

6.5.1. Одсек за угоститељско-ресторанске услуге – Немањина 22-26
   6.5.1.1. Група за послове услуживања
   6.5.1.2. Група за послове кулинарства
6.5.2. Одсек за угоститељско-ресторанске услуге – Кнеза Милоша 20
   6.5.2.1. Група за послове услуживања
   6.5.2.2. Група за послове кулинарства

6.6. Одељење за угоститељско-ресторанске услуге – Бул. краља Александра 15, Краља Милана 36, Влајковићева 3, Влајковићева 10, Устаничка 29

6.6.1. Одсек за угоститељско-ресторанске услуге – Бул. краља Александра 15, Краља Милана 36, Влајковићева 3, Влајковићева 10
   6.6.1.1. Група за послове услуживања – Бул. краља Александра 15, Влајковићева 3, Влајковићева 10
   6.6.1.2. Група за послове кулинарства
   66.6.1.3. Група за послове услуживања – Краља Милана 36
6.6.2. Одсек за угоститељско-ресторанске услуге – Устаничка 29
   6.6.2.1. Група за послове услуживања
   6.6.2.2. Група за послове кулинарства

Делокруг рада

У Сектору за угоститељске услуге обављају се послови пружања угоститељско-ресторанских и угоститељско-протоколарних услуга кроз следеће активности:

 • пружање угоститељских услуга корисницима – запосленим у објектима републичких органа
 • пружање угоститељских услуга приликом посета страних представника држава, влада и делегација на највишем нивоу
 • пружање угоститељских услуга у вилама и резиденцијалним објектима
 • набавка намирница и пића
 • припрема готових јела, посластица и пића
 • точење пића
 • допремање, складиштење и дистрибуција робе по објектима
 • контрола исправности процеса уз примену НАССР стандарда, HALAL стандарда и система менаџмента квалитета ISO 9001
 • праћење законске регулативе и подзаконских аката везано за Закон о безбедности хране и с тим у вези други послови на обезбeђивању квалитета и безбедности
 • сарадња са инспекцијским службама и здравственим установама
 • одржавање чистоће угоститељских просторија и инвентара
 • вршење месечних и периодичних пописа
 • израда норматива и ценовника јела и пића
 • припрема извештаја и информација везаних за делокруг рада
 • послови одржавања, коришћења и чувања објеката, као и низ других активности.

 Угоститељство

Телeфон: +381 11 3614 860
Факс: +381 11 3612 502
e-mail: dejan.zakic@uzzpro.gov.rs
Централизоване јавне набавкеВестиИнформаторИнформације од јавног значајаКонкурси, огласи, тендериБаза правних прописаБиблиотекаДомениeУправа