Насловна » Услуге

Услуге

Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја уређују се права на приступ информацијама од јавног значаја којима располажу органи јавне власти, ради остварења и заштите интереса јавности да зна и остварења слободног демократског поретка и отвореног друштва. Одговорно лице у органу власти у складу са овом Законом одређује једно или више службених лица за поступање по захтеву за слободан приступ информацијама од јавног значаја.

Захтев за слободан приступ информацијама од јавног значаја Управи за заједничке послове републичких органа може поднети свако физичко или правно лице, и то у складу са чланом 15. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја.

Захтев се подноси писмено слањем захтева:

1.  поштом на адресу Управе, ул. Немањина 22-26, Београд,
2.  факсом на број 011/ 3616-615 или
3.  електронском поштом на e-mail: informacijeodjavnogznacaja@uzzpro.gov.rs

Детаљније се можете информисати и преузети потребна документа на страници: Информације од јавног значаја.

 

Централизоване јавне набавке javne-nabavke ВестиИнформаторИнформације од јавног значајаКонкурси, огласи, тендериБаза правних прописаБиблиотека eУправа