Насловна » Документа » Јавне набавке

Јавне набавке

 

 • План набавки за 2021. годину
 • Одлука о Плану јавних набавки за 2021 годину
 • 1. Одлука о измени плана јавних набавки за 2021 годину
 • 1. Измена плана јавних набавки за 2021 годину
 • 2. Одлука о измени плана јавних набавки за 2021 годину
 • 2. Измена плана јавних набавки за 2021 годину
 • 3. Одлука о измени плана јавних набавки за 2021 годину
 • 3. Измена плана јавних набавки за 2021 годину
 • 4. Одлука о измени плана јавних набавки за 2021 годину
 • 4. Измена плана јавних набавки за 2021 годину
 • 5. Одлука о измени плана јавних набавки за 2021 годину
 • 5. Измена плана јавних набавки за 2021 годину
 • 6. Одлука о измени плана јавних набавки за 2021 годину
 • 6. Измена плана јавних набавки за 2021 годину
 • 7. Одлука о измени плана јавних набавки за 2021 годину
 • 7. Измена плана јавних набавки за 2021 годину
 • 9. Одлука о измени плана јавних набавки за 2021 годину
 • 9. Измена плана јавних набавки за 2021 годину
 • 10. Одлука о измени плана јавних набавки за 2021 годину
 • 10. Измена плана јавних набавки за 2021 годину
 • 11. Одлука о измени плана јавних набавки за 2021 годину
 • 11. Измена плана јавних набавки за 2021 годину
 • 12. Одлука о измени плана јавних набавки за 2021 годину
 • 12. Измена плана јавних набавки за 2021 годину
 • 13. Одлука о измени плана јавних набавки за 2021 годину
 • 13. Измена плана јавних набавки за 2021 годину
 • 14. Одлука о измени плана јавних набавки за 2021 годину
 • 14. Измена плана јавних набавки за 2021 годину
 • 15. Одлука о измени плана јавних набавки за 2021 годину
 • 15. Измена плана јавних набавки за 2021 годину
 • 16. Одлука о измени плана јавних набавки за 2021 годину
 • 16. Измена плана јавних набавки за 2021 годину
 •  

  * * *

   

 • План јавних набавки на који се Зјн не примењује за 2021 годину
 • Одлука о Плану јавних набавки на које се закон не примењује за 2021 годину
 • 1. Одлука о измени плана јавних набавки на који се Зјн не примењује за 2021 годину
 • 1. Измена плана јавних набавки на који се Зјн не примењује за 2021 годину
 • 2. Одлука о измени плана јавних набавки на који се Зјн не примењује за 2021 годину
 • 2. Измена плана јавних набавки на који се Зјн не примењује за 2021 годину
 • 3. Одлука о измени плана јавних набавки на који се Зјн не примењује за 2021 годину
 • 3. Измена плана јавних набавки на који се Зјн не примењује за 2021 годину
 • 4. Одлука о измени плана јавних набавки на који се Зјн не примењује за 2021 годину
 • 4. Измена плана јавних набавки на који се Зјн не примењује за 2021 годину
 • 5. Одлука о измени плана јавних набавки на који се Зјн не примењује за 2021 годину
 • 5. Измена плана јавних набавки на који се Зјн не примењује за 2021 годину
 • 6. Одлука о измени плана јавних набавки на који се Зјн не примењује за 2021 годину
 • 6. Измена плана јавних набавки на који се Зјн не примењује за 2021 годину
 • 7. Одлука о измени плана јавних набавки на који се Зјн не примењује за 2021 годину
 • 7. Измена плана јавних набавки на који се Зјн не примењује за 2021 годину
 • 8. Одлука о измени плана јавних набавки на који се Зјн не примењује за 2021 годину
 • 8. Измена плана јавних набавки на који се Зјн не примењује за 2021 годину
 • 9. Одлука о измени плана јавних набавки на који се Зјн не примењује за 2021 годину
 • 9. Измена плана јавних набавки на који се Зјн не примењује за 2021 годину
 • 10. Одлука о измени плана јавних набавки на који се Зјн не примењује за 2021 годину
 • 10. Измена плана јавних набавки на који се Зјн не примењује за 2021 годину
 • 11. Одлука о измени плана јавних набавки на који се Зјн не примењује за 2021 годину
 • 11. Измена плана јавних набавки на који се Зјн не примењује за 2021 годину
 • 12. Одлука о измени плана јавних набавки на који се Зјн не примењује за 2021 годину
 • 12. Измена плана јавних набавки на који се Зјн не примењује за 2021 годину
 • 13. Одлука о измени плана јавних набавки на који се Зјн не примењује за 2021 годину
 • 13. Измена плана јавних набавки на који се Зјн не примењује за 2021 годину
 • 13. Одлука о измени плана јавних набавки на који се Зјн не примењује за 2021 годину
 • 13. Измена плана јавних набавки на који се Зјн не примењује за 2021 годину
 • 14. Одлука о измени плана јавних набавки на који се Зјн не примењује за 2021 годину
 • 14. Измена плана јавних набавки на који се Зјн не примењује за 2021 годину
 • 15. Одлука о измени плана јавних набавки на који се Зјн не примењује за 2021 годину
 • 15. Измена плана јавних набавки на који се Зјн не примењује за 2021 годину
 • 16. Одлука о измени плана јавних набавки на који се Зјн не примењује за 2021 годину
 • 16. Измена плана јавних набавки на који се Зјн не примењује за 2021 годину
 • 17. Одлука о измени плана јавних набавки на који се Зјн не примењује за 2021 годину
 • 17. Измена плана јавних набавки на који се Зјн не примењује за 2021 годину
 • 18. Одлука о измени плана јавних набавки на који се Зјн не примењује за 2021 годину
 • 18. Измена плана јавних набавки на који се Зјн не примењује за 2021 годину
 • 19. Одлука о измени плана јавних набавки на који се Зјн не примењује за 2021 годину
 • 19. Измена плана јавних набавки на који се Зјн не примењује за 2021 годину
 •  

  * * *

   

 • План набавки за 2020. годину
 • Измена плана јавних набавки
 • Набавке на које се закон не примењује

НОВИ ЗАКОН О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

 • Одлука о Плану јавних набавки на који се Зјн не примењује за 2020 годину
 • План јавних набавки на који се Зјн не примењује за 2020 годину
 • 1. Одлука о измени плана јавних набавки на који се Зјн не примењује за 2020 годину
 • 1. Измена плана јавних набавки на који се Зјн не примењује за 2020 годину
 • 2. Одлука о измени плана јавних набавки на који се Зјн не примењује за 2020 годину
 • 2. Измена плана јавних набавки на који се Зјн не примењује за 2020 годину
 • 3. Одлука о измени плана јавних набавки на који се Зјн не примењује за 2020 годину
 • 3. Измена плана јавних набавки на који се Зјн не примењује за 2020 годину
 • 4. Одлука о измени плана јавних набавки на који се Зјн не примењује за 2020 годину
 • 4. Измена плана јавних набавки на који се Зјн не примењује за 2020 годину
 • 5. Одлука о измени плана јавних набавки на који се Зјн не примењује за 2020 годину
 • 5. Измена плана јавних набавки на који се Зјн не примењује за 2020 годину
 • 6. Одлука о измени плана јавних набавки на који се Зјн не примењује за 2020 годину
 • 6. Измена плана јавних набавки на који се Зјн не примењује за 2020 годину
 •  

  * * *

   

 • Одлука о усклађеном Плану јавних набавки на који се Зјн не примењује за 2020 годину
 • Усклађени план јавних набавки за 2020 годину
 • 1. Одлука о измени плана јавних набавки за 2020 годину
 • 1. Измена плана јавних набавки за 2020 годину
 • 2. Одлука о измени плана јавних набавки за 2020 годину
 • 2. Измена плана јавних набавки за 2020 годину
 • 3. Одлука о измени плана јавних набавки за 2020 годину
 • 3. Измена плана јавних набавки за 2020 годину
 • 4. Одлука о измени плана јавних набавки за 2020 годину
 • 4. Измена плана јавних набавки за 2020 годину
 • 5. Одлука о измени плана јавних набавки за 2020 годину
 • 5. Измена плана јавних набавки за 2020 годину
 • 6. Одлука о измени плана јавних набавки за 2020 годину
 • 6. Измена плана јавних набавки за 2020 годину
 • Предлог сектора за измену плана јавних набавки за 2020 годину

 

* * *

 

 • План набавки за 2019. годину
 • Измена плана јавних набавки

 

* * *

 

 • План набавки за 2018. годину
 • Измена плана јавних набавки
 • Набавке на које се закон не примењује

 

* * *

 

 • План набавки за 2017. годину
 • Измена плана јавних набавки
 • Набавке на које се закон не примењује

 

* * *

 

 • План набавки за 2016. годину
 • Измена плана јавних набавки
 • Набавке на које се закон не примењује

 

* * *

 

 • План набавки за 2015. годину (пречишћен текст са пет измена)
 • Извештај за први квартал 2015. године
 • Извештај за други квартал 2015. године
 • Извештај за трећи квартал 2015. године
 • Извештај за четврти квартал 2015. године
 • Извештај о извршењу плана за 2014. године

 

* * *

 

 • План набавки за 2014. годину
 • Извештај о извршењу набавки за 2013. годину
 • Извештаји о јавним набавкама за 2013.-2014. годину (квартални)

 • План и извештаји о јавним набавкама за 2012.-2013. годину

 

* * *

 

 

 Врх стране
Централизоване јавне набавкеВестиИнформаторИнформације од јавног значајаКонкурси, огласи, тендериБаза правних прописаБиблиотекаДомениeУправа