Naslovna » Dokumenta » Javne nabavke

Javne nabavke

 

PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2022. GODINU

 Preuzmite dokument Plan javnih nabavki za 2022. godinu
 Preuzmite dokument Odluka o Planu javnih nabavki za 2022. godinu
 Preuzmite dokument 1. Izmena plana javnih nabavki za 2022. godinu
 Preuzmite dokument 2. Izmena plana javnih nabavki za 2022. godinu
 Preuzmite dokument 3. Izmena plana javnih nabavki za 2022. godinu
 Preuzmite dokument 4. Izmena plana javnih nabavki za 2022. godinu
 Preuzmite dokument 5. Izmena plana javnih nabavki za 2022. godinu
 Preuzmite dokument 6. Izmena plana javnih nabavki za 2022. godinu
 Preuzmite dokument 7. Izmena plana javnih nabavki za 2022. godinu
 Preuzmite dokument 8. Izmena plana javnih nabavki za 2022. godinu
 Preuzmite dokument 9. Izmena plana javnih nabavki za 2022. godinu
 Preuzmite dokument 10. Izmena plana javnih nabavki za 2022. godinu
 Preuzmite dokument 11. Izmena plana javnih nabavki za 2022. godinu
 Preuzmite dokument 12. Izmena plana javnih nabavki za 2022. godinu
 Preuzmite dokument 13. Izmena plana javnih nabavki za 2022. godinu
 Preuzmite dokument 14. Izmena plana javnih nabavki za 2022. godinu

 

* * *

 

PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2022. GODINU NA KOJI SE ZAKON NE PRIMENjUJE

 Preuzmite dokument Plan javnih nabavki na koje se zakon ne primenjuje za 2022. godinu
 Preuzmite dokument Odluka o Planu javnih nabavki na koje se zakon ne primenjuje za 2022. godinu
 Preuzmite dokument 1. Izmena plana javnih nabavki na koje se zakon ne primenjuje za 2022. godinu
 Preuzmite dokument 2. Izmena plana javnih nabavki na koje se zakon ne primenjuje za 2022. godinu
 Preuzmite dokument 3. Izmena plana javnih nabavki na koje se zakon ne primenjuje za 2022. godinu
 Preuzmite dokument 4. Izmena plana javnih nabavki na koje se zakon ne primenjuje za 2022. godinu
 Preuzmite dokument 5. Izmena plana javnih nabavki na koje se zakon ne primenjuje za 2022. godinu
 Preuzmite dokument 6. Izmena plana javnih nabavki na koje se zakon ne primenjuje za 2022. godinu
 Preuzmite dokument 7. Izmena plana javnih nabavki na koje se zakon ne primenjuje za 2022. godinu
 Preuzmite dokument 8. Izmena plana javnih nabavki na koje se zakon ne primenjuje za 2022. godinu
 Preuzmite dokument 9. Izmena plana javnih nabavki na koje se zakon ne primenjuje za 2022. godinu
 Preuzmite dokument 10. Izmena plana javnih nabavki na koje se zakon ne primenjuje za 2022. godinu
 Preuzmite dokument 11. Izmena plana javnih nabavki na koje se zakon ne primenjuje za 2022. godinu
 Preuzmite dokument 12. Izmena plana javnih nabavki na koje se zakon ne primenjuje za 2022. godinu
 Preuzmite dokument 13. Izmena plana javnih nabavki na koje se zakon ne primenjuje za 2022. godinu
 Preuzmite dokument 14. Izmena plana javnih nabavki na koje se zakon ne primenjuje za 2022. godinu

 

* * *

 

 

NABAVKE ZA KOJE SE ZJN NE PRIMENjUJE - 2022. GODINA

 

NABAVKA BIBLIOTEČKE GRAĐE
(BROJ 152/2022)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 02.12.2022
 Preuzmite dokument Obrazac ponude - 02.12.2022

 

NABAVKA DNEVNE ŠTAMPE
(BROJ 160/2022)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 01.12.2022
 Preuzmite dokument Obrazac ponude - 01.12.2022
 Preuzmite dokument Pojašnjenje 1 - 02.12.2022
 Preuzmite dokument Izmenjen obrazac ponude - 02.12.2022

 

NABAVKA AUTOMATSKOG ROBOTA ZA ČIŠĆENjE BAZENA
(BROJ 158/2022)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 29.11.2022
 Preuzmite dokument Obrazac ponude - 29.11.2022

 

NABAVKA NOVOGODIŠNjE DEKORACIJE
(BROJ 157/2022)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 23.11.2022
 Preuzmite dokument Obrazac ponude - 23.11.2022
 Preuzmite dokument Оdluka o dodeli ugovora - 30.11.2022

 

NABAVKA IPAD UREĐAJA
(BROJ 153/2022)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 22.11.2022
 Preuzmite dokument Obrazac ponude - 22.11.2022
 Preuzmite dokument Оdluka o obustavi postupka - 01.12.2022

 

NABAVKA USLUGE SISTEMATSKOG ZDRAVSTVENOG PREGLEDA ZAPOSLENIH U UZZPRO
(BROJ 145/2022)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 21.11.2022
 Preuzmite dokument Obrazac ponude - 21.11.2022

 

NABAVKA BAR-KOD NALEPNICA
(BROJ 149/2022)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 16.11.2022
 Preuzmite dokument Obrazac ponude - 16.11.2022
 Preuzmite dokument Оdluka o dodeli ugovora - 23.11.2022

 

NABAVKA NAVLAKA ZA STOLICE I DRUGE TEKSTILNE GALANTERIJE
(BROJ 143/2022)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 14.11.2022
 Preuzmite dokument Obrazac ponude - 14.11.2022
 Preuzmite dokument Оdluka o dodeli ugovora - 23.11.2022

 

NABAVKA SAOBRAĆAJNIH OGLEDALA ZA OBJEKAT U NEMANJINOJ 22-26
(BROJ 140/2022)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 10.11.2022
 Preuzmite dokument Obrazac ponude - 10.11.2022
 Preuzmite dokument Оdluka o dodeli ugovora - 28.11.2022

 

NABAVKA ALATA ZA DOMARE
(BROJ 141/2022)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 10.11.2022
 Preuzmite dokument Obrazac ponude - 10.11.2022
 Preuzmite dokument Оdluka o dodeli ugovora - 24.11.2022

 

NABAVKA USLUGE IZDAVANJA MEĐUNARODNIH OVLAŠĆENJA ZA UPRAVLJANJE VOZILOM
(BROJ 144/2022)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 10.11.2022
 Preuzmite dokument Obrazac ponude - 10.11.2022
 Preuzmite dokument Оdluka o dodeli ugovora - 24.11.2022

 

NABAVKA USLUGE TEHNIČKOG PREGLEDA VOZILA
(BROJ 136/2022)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 03.11.2022
 Preuzmite dokument Obrazac ponude - 03.11.2022
 Preuzmite dokument Оdluka o dodeli ugovora - 15.11.2022

 

NABAVKA DELOVA AUTOMATIKE TIPA "SAUTER" ZA OBJEKAT N11
(BROJ 128/2022)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 01.11.2022
 Preuzmite dokument Obrazac ponude - 01.11.2022
 Preuzmite dokument Оdluka o dodeli ugovora - 10.11.2022

 

NABAVKA USLUGE ISPITIVANJA VODE U BAZENIMA U REZIDENCIJALNIM I REPREZENTATIVNIM OBJEKTIMA
(BROJ 135/2022)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 28.10.2022
 Preuzmite dokument Obrazac ponude - 28.10.2022
 Preuzmite dokument Оdluka o dodeli ugovora - 04.11.2022

 

NABAVKA USLUGE IZMENE I DOPUNE AKTA O PROCENI RIZIKA NA RADNOM MESTU I U RADNOJ OKOLINI SA IZRADOM PRAVILNIKA O BZR U UZZPRO, PRAVILNIKA O OSPOSOBLJAVANJU ZAPOSLENIH IZ BZR, PRAVILNIKA O NAČINU PRUŽANJA PRVE POMOĆI I PRAVILNIKA O ZAŠTITNOJ ODEĆI, OBUĆI I OPREMI
(BROJ 116/2022)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 28.10.2022
 Preuzmite dokument Obrazac ponude - 28.10.2022
 Preuzmite dokument Pitanja i odgovori - 02.11.2022
 Preuzmite dokument Izmena obrasca ponude - 02.11.2022
 Preuzmite dokument Novi obrazac ponude - 02.11.2022
 Preuzmite dokument Оdluka o obustavi postupka - 17.11.2022

 

NABAVKA BIBLIOTEČKE GRAĐE
(BROJ 130/2022)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 27.10.2022
 Preuzmite dokument Obrazac ponude - 27.10.2022
 Preuzmite dokument Оdluka o dodeli ugovora - 08.11.2022

 

NABAVKA POTROŠNOG MATERIJALA ZA EPC- 3G/4G ROUTER-A
(BROJ 117/2022)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 21.10.2022
 Preuzmite dokument Obrazac ponude - 21.10.2022
 Preuzmite dokument Оdluka o dodeli ugovora - 02.11.2022

 

NABAVKA IP AD UREĐAJA
(BROJ 133/2022)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 19.10.2022
 Preuzmite dokument Obrazac ponude - 19.10.2022
 Preuzmite dokument Оdluka o obustavi postupka - 28.10.2022

 

IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA UGRADNjU STABILNOG SISTEMA ZA DOJAVU POŽARA U OBJEKTU "LOLA-KULA" U
BULEVARU KRALjA ALEKSANDRA BR. 84
(BROJ 118/2022)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 11.10.2022
 Preuzmite dokument Obrazac ponude - 11.10.2022
 Preuzmite dokument Оdluka o dodeli ugovora - 03.11.2022

 

NABAVKA HEMIJSKIH SREDSTAVA ZA TRETIRANjE ZASADA VOĆA NA EKONOMIJI SMEDEREVO
(BROJ 125/2022)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 06.10.2022
 Preuzmite dokument Obrazac ponude - 06.10.2022
 Preuzmite dokument Оdluka o dodeli ugovora - 13.10.2022

 

NABAVKA USLUGE DUBINSKOG PRANjA UNUTRAŠNjOSTI VOZILA
(BROJ 119/2022)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 30.09.2022
 Preuzmite dokument Obrazac ponude - 30.09.2022
 Preuzmite dokument Оdluka o dodeli ugovora - 10.10.2022

 

IZRADA POSTAMENATA ZA SKULPTURE, POSTAMENATA ZA LEGENDE (PODACI O AUTORU I UMETNIČKOM PREDMETU I SL. PODACI)
(BROJ 18/2022)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 18.03.2022
 Preuzmite dokument Obrazac ponude - 18.03.2022

 

 

POGLEDAJTE ARHIVU

 

 

 Vrh strane
Centralizovane javne nabavke Javne nabavke UZZPRO Vesti InformatorInformacije od javnog značaja Konkursi, oglasi Baza pravnih propisaBiblioteka eUprava