Naslovna » Najčešća pitanja » Pitanja korisnika

Pitanja korisnika

SEKTOR ZA INFORMACIONO-KOMUNIKACIONE TEHNOLOGIJE


Kako otvoriti e-mail nalog

Ukoliko organ državne uprave koristi uslugu elektronske pošte koju nudi UZZPRO za potrebe državnih organa i u zahtevu za dobijanje ove usluge se izjasnio da želi da UZZPRO vrši administraciju naloga elektronske pošte, za otvaranje naloga elektronske pošte potrebno je dostaviti:

 • Zvaničan dopis Upravi za zajedničke poslove republičkih organa, Nemanjina 22 - 26, 11000 Beograd, naslovlјen na direktora Uprave za zajedničke poslove republičkih organa, overen i potpisan od strane ovlašćenog lica
 • Popunjen, potpisan i overen formular sa intranet stranice http://prijava.uzzpro.gov.rs (dostupna iz UZZPRO mreže). Na ovoj intranet stranici se može videti i status zahteva.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti na telefon 011/363-1783 ili na e-mail administrator@uzzpro.gov.rs .

 

Kako registrovati domen za državni organ

Za registraciju domena za državne organe potrebno je uputiti:

 • Zvaničan dopis Upravi za zajedničke poslove republičkih organa, Nemanjina 22-26, 11000 Beograd, naslovlјen na direktora Uprave za zajedničke poslove republičkih organa, potpisan i pečatiran od strane ovlašćenog lica
 • Popunjen formular za registraciju domena koji možete preuzeti ovde:

  FORMULAR ZA REGISTRACIJU DOMENA

 • Dokument (kopija Službenog glasnika u kome je objavlјen propis ili drugi akt o obrazovanju) kojim se dokazuje da registrant ima pravo na domen gov.rs

 

Како регистровати домен за судове и тужилаштва

Za registraciju domena za pravosudne organe i tužilaštva potrebno je uputiti:

 • Zvaničan dopis Upravi za zajedničke poslove republičkih organa, Nemanjina 22-26, 11000 Beograd, naslovlјen na direktora Uprave za zajedničke poslove republičkih organa, potpisan i pečatiran od strane ovlašćenog lica
 • Popunjen formular za registraciju domena koji možete preuzeti ovde:

  FORMULAR ZA REGISTRACIJU DOMENA

Centralizovane javne nabavke Javne nabavke UZZPRO Vesti InformatorInformacije od javnog značaja Konkursi, oglasi Baza pravnih propisaBiblioteka eUprava