7/ Centralizovane javne nabavke
Naslovna » Centralizovane javne nabavke

Centralizovane javne nabavke

 

Pristup informacionom sistemu za centralizovane javne nabavke:


 Pristup informacionom sistemu za centralizovane javne nabavke

 

* * *

IZVOD IZ GODIŠNjEG PLANA CENTRALIZOVANIH JAVNIH NABAVKI ZA 2024. GODINU

 Preuzmite dokument Izvod iz godišnjeg plana centralizovanih javnih nabavki za 2024. godinu - 20.12.2023.

 

* * *

NOVO OBAVEŠTENjE NARUČIOCIMA O PRODUŽENJU ROKA ZA UNOS PODATAKA U ISCJN ZA 2024. GODINU

 Preuzmite dokument OBAVEŠTENjE - 20.10.2023.

 

OBAVEŠTENjE NARUČIOCIMA KAKO DA PRISTUPE ZAKLjUČENIM OKVIRNIM SPORAZUMIMA

 Preuzmite dokument OBAVEŠTENjE - 12.10.2023.

 

OBAVEŠTENjE NARUČIOCIMA O PRODUŽENJU ROKA ZA UNOS PODATAKA U ISCJN ZA 2024. GODINU

 Preuzmite dokument OBAVEŠTENjE - 11.10.2023.

 

OBAVEŠTENjE NARUČIOCIMA ZA UNOS PODATAKA U ISCJN ZA 2024. GODINU

 Preuzmite dokument OBAVEŠTENjE - 28.08.2023.

 

* * *

ODLUKA O ODREĐIVANJU CJN DOBARA I USLUGA KOJE ĆE UZZPRO SPROVODITI U 2024. GODINI

 Preuzmite dokument Odluka o određivanju CJN dobara i usluga koje će UZZPRO sprovoditi u 2024. godini - 24.07.2023.

 

UREDBA O ORGANIZACIJI I NAČINU OBAVLjANjA POSLOVA CJN NA REPUBLIČKOM NIVOU

 Preuzmite dokument UREDBA - 28.09.2023.

 

* * *

IZVOD IZ GODIŠNjEG PLANA CENTRALIZOVANIH JAVNIH NABAVKI ZA 2023. GODINU

 Preuzmite dokument Izvod iz godišnjeg plana centralizovanih javnih nabavki za 2023. godinu - 06.01.2023.

 

ODLUKA O ODREĐIVANJU CJN DOBARA I USLUGA KOJE ĆE UZZPRO SPROVODITI U 2023. GODINI

 Preuzmite dokument Odluka o određivanju CJN dobara i usluga koje će UZZPRO sprovoditi u 2023. godini - 11.07.2022.

 

IZVOD IZ GODIŠNjEG PLANA CENTRALIZOVANIH JAVNIH NABAVKI ZA 2022. GODINU

 Preuzmite dokument Izvod iz godišnjeg plana centralizovanih javnih nabavki za 2022. godinu - 28.12.2021.

 

REŠENjE VLADE O DAVANjU SAGLASNOSTI NA PLAN CENTRALIZOVANIH JAVNIH NABAVKI ZA 2022. GODINU

 Preuzmite dokument Rešenje Vlade o davanju saglasnosti na Plan centralizovanih javnih nabavki za 2022. godinu - 28.12.2021.

 

 

* * *

 

OTVORENI POSTUPAK ZA 2024. GODINU

 

NABAVKA ELEKTRIČNE ENERGIJE
(BROJ 1/2024)

 Preuzmite dokument Okvirni sporazum - 26.04.2024

 

OTVORENI POSTUPAK ZA 2023. GODINU

 

NABAVKA PREVOZNIH SREDSTAVA
(BROJ 14/2023)

 Preuzmite dokument Okvirni sporazum - 21.02.2024
 Preuzmite dokument Izmena 1 okvirnog sporazuma - 24.04.2024
 Preuzmite dokument Izmena 1 okvirnog sporazuma - 17.05.2024

 

NABAVKA RAČUNARSKE OPREME - HARDVER (čija pojedinačna vrednost ne prelazi iznos od 1.000.000,00 dinara)
(BROJ 15/2023)

 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 11 - 09.02.2024

 

NABAVKA USLUGE ODRŽAVANjA I POPRAVKE (ODRŽAVANjE RAČUNARSKE OPREME – RAČUNARA, ŠTAMPAČA I KOMUNIKACIONE OPREME)
(BROJ 12/2023)

 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 2 - 20.12.2023
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 5 - 20.12.2023
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 9 - 20.12.2023
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 10 - 21.12.2023
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 11 - 21.12.2023
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 14 - 28.12.2023
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 18 - 03.01.2024

 

NABAVKA RAČUNARSKE OPREME - HARDVR (čija pojedinačna vrednost ne prelazi iznos od 1.000.000,00 dinara)
(BROJ 13/2023)

 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 5 - 07.12.2023
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 9 - 20.12.2023
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 6 - 21.12.2023
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 15 - 16.01.2024
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 16 - 25.01.2024
 Preuzmite dokument Izmena 1 okvirnog sporazuma P 6 - 07.02.2024
 Preuzmite dokument Izmena 1 okvirnog sporazuma P 5 - 23.02.2024
 Preuzmite dokument Obaveštenje o promeni sedišta privrednog subjekta P 5 - 27.02.2024
 Preuzmite dokument Izmena 1 okvirnog sporazuma P 9 - 26.03.2024

 

ODRŽAVANjE RAČUNARSKE OPREME
(BROJ 11/2023)

 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 1 - 25.10.2023
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 4 - 25.10.2023
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 6 - 25.10.2023
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 8 - 25.10.2023
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 7 - 26.10.2023
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 19 - 26.10.2023
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 3 - 27.10.2023
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 20 - 31.10.2023
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 21 - 03.11.2023
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 12 - 06.11.2023
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 22 - 17.11.2023
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 23 - 17.11.2023
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 13 - 21.12.2023
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 15 - 21.12.2023
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 17 - 21.12.2023
 Preuzmite dokument Izmena 1 okvirnog sporazuma P 19 - 14.02.2024
 Preuzmite dokument Izmena 1 okvirnog sporazuma P 13 - 19.02.2024
 Preuzmite dokument Izmena 1 okvirnog sporazuma P 17 - 19.02.2024
 Preuzmite dokument Izmena 1 okvirnog sporazuma P 15 - 19.02.2024
 Preuzmite dokument Izmena 1 okvirnog sporazuma P 14 - 19.02.2024

 

NABAVKA RAČUNARSKOG MATERIJALA - TONERA (OSIM ZA TONERE NABAVLjENE NA OSNOVU CJN KOJA JE POKRENUTA U 2022. GODINI)
(BROJ 7/2023)

 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 1 - 10.08.2023
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 3 - 10.08.2023
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 7 - 10.08.2023
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 10 - 10.08.2023
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 5 - 11.08.2023
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 9 - 15.08.2023
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 8 - 21.08.2023
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 11 - 21.08.2023
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 2 - 28.08.2023
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 4 - 28.08.2023
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 6 - 29.08.2023
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 12 - 29.08.2023
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 13 - 29.08.2023
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 14 - 29.08.2023
 Preuzmite dokument Izmena 1 okvirnog sporazuma P 5 - 08.03.2024
 Preuzmite dokument Izmena 1 okvirnog sporazuma P 3 - 08.03.2024
 Preuzmite dokument Izmena 1 okvirnog sporazuma P 13 - 27.03.2024
 Preuzmite dokument Izmena 2 okvirnog sporazuma P 1 - 29.03.2024
 Preuzmite dokument Izmena 1 okvirnog sporazuma P 6 - 29.03.2024
 Preuzmite dokument Izmena 1 okvirnog sporazuma P 10 - 29.03.2024
 Preuzmite dokument Izmena 1 okvirnog sporazuma P 12 - 29.03.2024
 Preuzmite dokument Izmena 1 okvirnog sporazuma P 14 - 29.03.2024
 Preuzmite dokument Obaveštenje o izmeni lica za praćenje okvirnih sporazuma i ugovora od strane dobavljača PROINTER - WEB doo. - 20.05.2024

 

NABAVKA RAČUNARSKE OPREME - HARDVER (čija pojedinačna vrednost ne prelazi iznos od 1.000.000,00 dinara)
(BROJ 10/2023)

 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 7 - 09.08.2023
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 8 - 09.08.2023
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 12 - 09.08.2023
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 20 - 09.08.2023
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 1 - 11.08.2023
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 3 - 11.08.2023
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 4 - 11.08.2023
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 14 - 11.08.2023
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 2 - 16.08.2023
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 13 - 16.08.2023
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 10 - 24.08.2023
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 17 - 24.08.2023
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 18 - 24.08.2023
 Preuzmite dokument Izmena 1 okvirnog sporazuma P 4 - 26.09.2023
 Preuzmite dokument Izmena 1 okvirnog sporazuma P 7 - 26.09.2023
 Preuzmite dokument Izmena 1 okvirnog sporazuma P 1 - 11.10.2023
 Preuzmite dokument Izmena 1 okvirnog sporazuma P 2 - 16.10.2023
 Preuzmite dokument Izmena 2 okvirnog sporazuma P 2 - 31.10.2023
 Preuzmite dokument Izmena 3 okvirnog sporazuma P 2 - 28.11.2023
 Preuzmite dokument Izmena 3 okvirnog sporazuma P 1 - 16.01.2024
 Preuzmite dokument Izmena 3 okvirnog sporazuma P 4 - 22.01.2024
 Preuzmite dokument Izmena 4 okvirnog sporazuma P 1 - 13.02.2024
 Preuzmite dokument Izmena 2 okvirnog sporazuma P 12 - 22.03.2024
 Preuzmite dokument Izmena 4 okvirnog sporazuma P 2 - 24.04.2024
 Preuzmite dokument Obaveštenje o izmeni lica za praćenje okvirnih sporazuma i ugovora od strane dobavljača PROINTER - WEB doo. - 20.05.2024

 

NABAVKA USLUGE FIZIČKO-TEHNIČKOG OBEZBEĐENjA SA VIDEO NADZOROM
(BROJ 2/2023)

 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 10 - 07.06.2023
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 2 - 09.06.2023
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 6 - 09.06.2023
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 1 - 14.06.2023
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 3 - 14.06.2023
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 8 - 14.06.2023
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 4 - 14.06.2023
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 11 - 14.06.2023
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 9 - 15.06.2023
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 5 - 21.06.2023
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 7 - 21.06.2023
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 12 - 21.06.2023
 Preuzmite dokument Izmena 1 okvirnog sporazuma P 1 - 07.07.2023
 Preuzmite dokument Izmena 1 okvirnog sporazuma P 8 - 10.07.2023
 Preuzmite dokument Izmena 1 okvirnog sporazuma P 2 - 13.07.2023
 Preuzmite dokument Izmena 1 okvirnog sporazuma P 3 - 13.07.2023
 Preuzmite dokument Izmena 1 okvirnog sporazuma P 4 - 13.07.2023
 Preuzmite dokument Izmena 1 okvirnog sporazuma P 6 - 13.07.2023
 Preuzmite dokument Izmena 1 okvirnog sporazuma P 11 - 13.07.2023
 Preuzmite dokument Izmena 1 okvirnog sporazuma P 12 - 13.07.2023
 Preuzmite dokument Izmena 1 okvirnog sporazuma P 5 - 19.07.2023
 Preuzmite dokument Izmena 1 okvirnog sporazuma P 7 - 19.07.2023
 Preuzmite dokument Izmena 2 okvirnog sporazuma P 1 - 03.08.2023
 Preuzmite dokument Izmena 2 okvirnog sporazuma P 7 - 29.07.2023
 Preuzmite dokument Izmena 1 okvirnog sporazuma P 9 - 06.09.2023
 Preuzmite dokument Izmena 2 okvirnog sporazuma P 3 - 11.01.2024
 Preuzmite dokument Obaveštenje 1 naručiocima - 12.03.2024
 Preuzmite dokument Obaveštenje 2 naručiocima - 09.04.2024

 

NABAVKA GORIVA
(BROJ 5/2023)

 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 2 - 07.06.2023
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 3 - 07.06.2023
 Preuzmite dokument Izmena 1 okvirnog sporazuma P 2 - 22.08.2023
 Preuzmite dokument Izmena 2 okvirnog sporazuma P 2 - 22.08.2023
 Preuzmite dokument Izmena 3 okvirnog sporazuma P 2 - 21.03.2024

 

NABAVKA GORIVA
(BROJ 9/2023)

 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 1 - 05.06.2023
 Preuzmite dokument Izmena 1 okvirnog sporazuma P 1 - 03.07.2023
 Preuzmite dokument Izmena 2 okvirnog sporazuma P 1 - 07.08.2023
 Preuzmite dokument Izmena 3 okvirnog sporazuma P 1 - 05.09.2023
 Preuzmite dokument Izmena 4 okvirnog sporazuma P 1 - 20.09.2023
 Preuzmite dokument Izmena 5 okvirnog sporazuma P 1 - 30.10.2023
 Preuzmite dokument Izmena 6 okvirnog sporazuma P 1 - 01.12.2023
 Preuzmite dokument Izmena 7 okvirnog sporazuma P 1 - 18.12.2023
 Preuzmite dokument Izmena 8 okvirnog sporazuma P 1 - 29.01.2024
 Preuzmite dokument Izmena 9 okvirnog sporazuma P 1 - 20.02.2024
 Preuzmite dokument Izmena 10 okvirnog sporazuma P 1 - 11.03.2024
 Preuzmite dokument Izmena 11 okvirnog sporazuma P 1 - 28.03.2024
 Preuzmite dokument Izmena 12 okvirnog sporazuma P 1 - 29.04.2024

 

NABAVKA SANITARNIH USLUGA I DRUGE SRODNE USLUGE (DEZINFEKCIJA, DEZINSEKCIJA I DERATIZACIJA).
(BROJ 8/2023)

 Preuzmite dokument Okvirni sporazum - 25.05.2023
 Preuzmite dokument Izmena 1 okvirnog sporazuma - 04.09.2023
 Preuzmite dokument Izmena 2 Okvirnog sporazuma - 12.01.2024
 Preuzmite dokument Izmena 3 Okvirnog sporazuma - 07.03.2024

 

NABAVKA KANCELARIJSKOG MATERIJALA
(BROJ 4/2023)

 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 1 - 12.05.2023
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 2 - 30.05.2023
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 3 - 30.05.2023
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 6 - 13.06.2023
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 5 - 19.06.2023
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 4 - 29.06.2023
 Preuzmite dokument Izmena 1 okvirnog sporazuma P 6 - 03.08.2023
 Preuzmite dokument Izmena 1 okvirnog sporazuma P 3 - 17.08.2023
 Preuzmite dokument Izmena 1 okvirnog sporazuma P 2 - 25.08.2023
 Preuzmite dokument Izmena 1 okvirnog sporazuma P 1- 25.09.2023
 Preuzmite dokument Izmena 2 okvirnog sporazuma P 2 - 28.09.2023
 Preuzmite dokument Izmena 2 okvirnog sporazuma P 6 - 29.09.2023
 Preuzmite dokument Izmena 2 okvirnog sporazuma P 1 - 24.10.2023
 Preuzmite dokument Izmena 2 okvirnog sporazuma P 3 - 24.10.2023
 Preuzmite dokument Izmena 3 okvirnog sporazuma P 3 - 24.10.2023
 Preuzmite dokument Izmena 3 okvirnog sporazuma P 2 - 13.11.2023
 Preuzmite dokument Izmena 3 okvirnog sporazuma P 1 - 18.12.2023
 Preuzmite dokument Izmena 4 okvirnog sporazuma P 3 - 29.12.2023
 Preuzmite dokument Izmena 1 okvirnog sporazuma P 4 - 12.02.2024
 Preuzmite dokument Izmena 4 okvirnog sporazuma P 1 - 20.02.2024
 Preuzmite dokument Izmena 5 okvirnog sporazuma P 3 - 14.03.2024
 Preuzmite dokument Izmena 5 okvirnog sporazuma P 1 - 19.03.2024
 Preuzmite dokument Izmena 2 okvirnog sporazuma P 4 - 29.03.2024
 Preuzmite dokument Izmena 6 okvirnog sporazuma P 1 - 15.04.2024
 Preuzmite dokument Izmena 3 okvirnog sporazuma P 4 - 16.04.2024
 Preuzmite dokument Izmena 2 okvirnog sporazuma P 5 - 18.04.2024
 Preuzmite dokument Izmena 3 okvirnog sporazuma P 6 - 29.04.2024
 Preuzmite dokument Izmena 7 okvirnog sporazuma P 1 - 23.05.2024
 Preuzmite dokument Izmena 6 okvirnog sporazuma P 3 - 23.05.2024

 

NABAVKA PAPIRNE KONFEKCIJE
(BROJ 1/2023)

 Preuzmite dokument Okvirni sporazum - 12.05.2023
 Preuzmite dokument Izmena 1 okvirnog sporazuma - 25.09.2023
 Preuzmite dokument Izmena 2 okvirnog sporazuma - 14.12.2023
 Preuzmite dokument Izmena 3 okvirnog sporazuma - 11.03.2024
 Preuzmite dokument Izmena 4 okvirnog sporazuma - 23.05.2024

 

NABAVKA RAČUNARSKE OPREME - HARDVER (ČIJA POJEDINAČNA VREDNOST PRELAZI IZNOS OD 1.000.000,00 DINARA
(BROJ 3/2023)

 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 1 - 24.04.2023
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 2 - 04.05.2023
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 3 - 12.05.2023
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 5 - 12.05.2023
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 7 - 12.05.2023
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 4 - 09.06.2023
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 6 - 25.07.2023
 Preuzmite dokument Izmena 1 okvirnog sporazuma P 3 - 20.10.2023
 Preuzmite dokument Obaveštenje o izmeni lica za praćenje okvirnih sporazuma i ugovora od strane dobavljača PROINTER - WEB doo. - 20.05.2024

 

OTVORENI POSTUPAK ZA 2022. GODINU

 

NABAVKA RAČUNARSKOG MATERIJALA -TONERA (OSIM ZA TONSRE NABAVLjENE NA OSNOVU CJN KOJA JE POKRENUTA U 2021. GODINI)
(BROJ 12/2022)

 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 7 - 24.10.2022
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 2 - 01.11.2022
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 11 - 01.11.2022
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 10 - 03.11.2022
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 1 - 03.11.2022
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 5 - 03.11.2022
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 3 - 09.11.2022
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 4 - 09.11.2022
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 6 - 09.11.2022
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 9 - 09.11.2022
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 12 - 10.11.2022
 Preuzmite dokument Obaveštenje - 26.02.2024
 Preuzmite dokument Izmena okvirnog sporazuma P 5 - 27.01.2023
 Preuzmite dokument Izmena okvirnog sporazuma P 1 - 30.01.2023
 Preuzmite dokument Izmena okvirnog sporazuma P 8 - 01.02.2023
 Preuzmite dokument Izmena okvirnog sporazuma P 4 - 01.02.2023
 Preuzmite dokument Izmena okvirnog sporazuma P 11 - 08.02.2023
 Preuzmite dokument Izmena okvirnog sporazuma P 3 - 21.02.2023
 Preuzmite dokument Izmena okvirnog sporazuma P 6 - 23.02.2023
 Preuzmite dokument Izmena okvirnog sporazuma P 2 - 22.05.2023
 Preuzmite dokument Izmena 2 okvirnog sporazuma P 4 - 01.02.2023
 Preuzmite dokument Izmena 2 okvirnog sporazuma P 8 - 19.06.2023
 Preuzmite dokument Izmena 2 okvirnog sporazuma P 5 - 19.06.2023
 Preuzmite dokument Izmena 2 okvirnog sporazuma P 11 - 23.06.2023
 Preuzmite dokument Izmena 2 okvirnog sporazuma P 1 - 27.06.2023
 Preuzmite dokument Izmena 3 okvirnog sporazuma P 1 - 22.08.2023
 Preuzmite dokument Izmena 1 okvirnog sporazuma P 12 - 07.09.2023
 Preuzmite dokument Izmena 3 okvirnog sporazuma P 5 - 20.09.2023
 Preuzmite dokument Izmena 1 okvirnog sporazuma P 7 - 27.09.2023
 Preuzmite dokument Izmena 3 okvirnog sporazuma P 11- 28.09.2023
 Preuzmite dokument Izmena 2 okvirnog sporazuma P 2 - 18.10.2023
 Preuzmite dokument Izmena 4 okvirnog sporazuma P 5 - 31.10.2023
 Preuzmite dokument Izmena 3 okvirnog sporazuma P 4 - 08.11.2023
 Preuzmite dokument Izmena 2 okvirnog sporazuma P 3 - 29.11.2023
 Preuzmite dokument Izmena 3 okvirnog sporazuma P 8 - 23.02.2024
 Preuzmite dokument Izmena 2 okvirnog sporazuma P 6 - 05.03.2024
 Preuzmite dokument Izmena 3 okvirnog sporazuma P 3 - 05.03.2024
 Preuzmite dokument Izmena 4 okvirnog sporazuma P 4 - 13.03.2024
 Preuzmite dokument Izmena 4 okvirnog sporazuma P 3 - 15.03.2024
 Preuzmite dokument Obaveštenje o izmeni lica za praćenje okvirnih sporazuma i ugovora od strane dobavljača PROINTER - WEB doo. - 20.05.2024

 

NABAVKA RAČUNARSKE OPREME HARDVER (ČIJA POJEDINAČNA VREDNOST NE PRELAZI IZNOS OD 1.000.000,00 DINARA)
(BROJ 17/2022)

 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 4 - 29.09.2022
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 15 - 29.09.2022
 Preuzmite dokument Izmena okvirnog sporazuma P 15 - 08.12.2022
 Preuzmite dokument Izmena okvirnog sporazuma P 4 - 20.03.2023
 Preuzmite dokument Obaveštenje o izmeni lica za praćenje okvirnih sporazuma i ugovora od strane dobavljača PROINTER - WEB doo. - 20.05.2024

 

NABAVKA PREVOZNIH SREDSTAVA PUTEM OPERATIVNOG LIZINGA
(BROJ 15/2022)

 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 2 - 26.09.2022
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 3 - 26.09.2022
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 1 - 27.09.2022
 Preuzmite dokument Izmena 1 okvirnog sporazuma P 2 - 15.11.2022
 Preuzmite dokument Izmena 1 okvirnog sporazuma P 1 - 16.01.2023
 Preuzmite dokument Izmena 2 okvirnog sporazuma P 2 - 06.03.2023
 Preuzmite dokument Izmena 3 okvirnog sporazuma P 2 - 10.05.2023
 Preuzmite dokument Izmena 1 okvirnog sporazuma P 3 - 25.05.2023
 Preuzmite dokument Izmena 4 okvirnog sporazuma P 2 - 08.06.2023
 Preuzmite dokument Izmena 2 okvirnog sporazuma P 3 - 08.06.2023
 Preuzmite dokument Izmena 5 okvirnog sporazuma P 2 - 20.06.2023
 Preuzmite dokument Izmena 6 okvirnog sporazuma P 2 - 30.08.2023
 Preuzmite dokument Izmena 7 okvirnog sporazuma P 2 - 24.11.2023

 

NABAVKA USLUGE ČIŠĆENjA ZGRADA
(BROJ 16/2022)

 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 5 - 23.09.2022
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 10 - 23.09.2022
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 8 - 18.11.2022
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 12 - 18.11.2022
 Preuzmite dokument Izmena 1 okvirnog sporazuma P 5 - 09.01.2023
 Preuzmite dokument Izmena 1 okvirnog sporazuma P 8 - 09.01.2023
 Preuzmite dokument Izmena 1 okvirnog sporazuma P 10 - 09.01.2023
 Preuzmite dokument Izmena 1 okvirnog sporazuma P 12 - 09.01.2023
 Preuzmite dokument Izmena 2 okvirnog sporazuma P 5 - 14.02.2024
 Preuzmite dokument Izmena 2 okvirnog sporazuma P 8 - 14.02.2024
 Preuzmite dokument Izmena 2 okvirnog sporazuma P 10 - 14.02.2024
 Preuzmite dokument Izmena 2 okvirnog sporazuma P 12 - 14.02.2024

 

NABAVKA RAČUNARSKE OPREME HARDVER (ČIJA POJEDINAČNA VREDNOST PRELAZI IZNOS OD 1.000.000,00 DINARA)
(BROJ 10/2022)

 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 3 - 23.08.2022
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 1 - 25.08.2022
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 2 - 30.08.2022
 Preuzmite dokument Obaveštenje o izmeni lica za praćenje okvirnih sporazuma i ugovora od strane dobavljača PROINTER - WEB doo. - 20.05.2024

 

NABAVKA USLUGE ODRŽAVANjA I POPRAVKE (ODRŽAVANjE RAČUNARSKE OPREME – RAČUNARA, ŠTAMPAČA I KOMUNIKACIONE OPREME)
(BROJ 11/2022)

 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 1 - 11.08.2022
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 2 - 16.08.2022
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 9 - 17.08.2022
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 15 - 17.08.2022
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 3 - 18.08.2022
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 4 - 19.08.2022
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 5 - 23.08.2022
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 6 - 23.08.2022
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 7 - 23.08.2022
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 8 - 23.08.2022
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 11 - 23.08.2022
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 10 - 25.08.2022
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 13 - 25.08.2022
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 14 - 25.08.2022
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 12 - 02.09.2022
 Preuzmite dokument Izmena 1 okvirnog sporazuma P 6 - 24.02.2023
 Preuzmite dokument Izmena 1 okvirnog sporazuma P 8 - 24.02.2023
 Preuzmite dokument Izmena 1 Okvirnog sporazuma P 1 - 28.02.2023
 Preuzmite dokument Izmena 1 Okvirnog sporazuma P 3 - 28.02.2023
 Preuzmite dokument Izmena 1 Okvirnog sporazuma P 2 - 08.03.2023
 Preuzmite dokument Izmena 1 Okvirnog sporazuma P 10 - 08.03.2023
 Preuzmite dokument Izmena 1 Okvirnog sporazuma P 5 - 09.03.2023
 Preuzmite dokument Izmena 1 Okvirnog sporazuma P 7 - 09.03.2023
 Preuzmite dokument Izmena 1 Okvirnog sporazuma P 4 - 24.04.2023
 Preuzmite dokument Izmena 1 Okvirnog sporazuma P 11 - 24.04.2023
 Preuzmite dokument Izmena 2 Okvirnog sporazuma P 1 - 28.12.2023
 Preuzmite dokument Izmena 2 Okvirnog sporazuma P 4 - 04.01.2024
 Preuzmite dokument Izmena 2 Okvirnog sporazuma P 6 - 09.01.2024
 Preuzmite dokument Izmena 2 Okvirnog sporazuma P 8 - 09.01.2024
 Preuzmite dokument Izmena 2 Okvirnog sporazuma P 2 - 12.01.2024
 Preuzmite dokument Izmena 2 Okvirnog sporazuma P 5 - 12.01.2024
 Preuzmite dokument Izmena 2 Okvirnog sporazuma P 10 - 12.01.2024
 Preuzmite dokument Izmena 1 Okvirnog sporazuma P 9 - 15.01.2024
 Preuzmite dokument Izmena 2 Okvirnog sporazuma P 11 - 16.01.2024

 

NABAVKA ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIONIH USLUGA - INTERNET
(BROJ 13/2022)

 Preuzmite dokument Okvirni sporazum - 02.08.2022
 Preuzmite dokument Izmena 1 okvirnog sporazuma - 02.11.2022
 Preuzmite dokument Izmena 2 okvirnog sporazuma - 10.02.2023
 Preuzmite dokument Izmena 3 okvirnog sporazuma - 11.05.2023
 Preuzmite dokument Izmena 4 okvirnog sporazuma - 14.08.2023
 Preuzmite dokument Izmena 4 okvirnog sporazuma - 26.12.2023

 

NABAVKA KANCELARIJSKOG NAMEŠTAJA
(BROJ 14/2022)

 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 1 - 02.08.2022
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 2 - 16.08.2022
 Preuzmite dokument Izmena 1 okvirnog sporazuma P 1 - 10.10.2022
 Preuzmite dokument Obaveštenje naručiocima - 12.10.2022
 Preuzmite dokument Izmena 2 okvirnog sporazuma P 1 - 13.12.2022
 Preuzmite dokument Izmena 1 okvirnog sporazuma P 2 - 02.03.2023
 Preuzmite dokument Izmena 3 okvirnog sporazuma P 1 - 07.03.2023
 Preuzmite dokument Izmena 4 okvirnog sporazuma P 1 - 05.05.2023
 Preuzmite dokument Izmena 5 okvirnog sporazuma P 1 - 15.10.2023
 Preuzmite dokument Izmena 6 okvirnog sporazuma P 1 - 22.12.2023
 Preuzmite dokument Izmena 3 okvirnog sporazuma P 2 - 29.03.2024
 Preuzmite dokument Izmena 8 okvirnog sporazuma P 1 - 22.04.2024

 

NABAVKA RAČUNARSKE OPREME HARDVER (ČIJA POJEDINAČNA VREDNOST NE PRELAZI IZNOS OD 1.000.000,00 DINARA)
(BROJ 8/2022)

 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 7 - 23.06.2022
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 8 - 23.06.2022
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 9 - 23.06.2022
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 10 - 23.06.2022
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 2 - 29.06.2022
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 1 - 29.06.2022
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 6 - 29.06.2022
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 13 - 29.06.2022
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 14 - 29.06.2022
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 16 - 29.06.2022
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 19 - 30.06.2022
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 25 - 30.06.2022
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 21 - 01.07.2022
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 3 - 06.07.2022
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 22 - 07.07.2022
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 23 - 07.07.2022
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 18 - 11.07.2022
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 5 - 05.09.2022
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 11 - 05.09.2022
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 12 - 05.09.2022
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 17 - 05.09.2022
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 8 - 04.11.2022
 Preuzmite dokument Izmena 1 okvirnog sporazuma P 25 - 23.11.2022
 Preuzmite dokument Izmena 1 okvirnog sporazuma P 3 - 23.11.2022
 Preuzmite dokument Izmena 1 okvirnog sporazuma P 1 - 23.11.2022
 Preuzmite dokument Izmena 1 okvirnog sporazuma P 10 - 12.12.2022
 Preuzmite dokument Izmena 2 okvirnog sporazuma P 1 - 19.12.2022
 Preuzmite dokument Izmena 1 okvirnog sporazuma P 2 - 19.12.2022
 Preuzmite dokument Izmena 1 okvirnog sporazuma P 5 - 01.03.2023
 Preuzmite dokument Izmena 1 okvirnog sporazuma P 11 - 01.03.2023
 Preuzmite dokument Izmena 1 okvirnog sporazuma P 12 - 01.03.2023
 Preuzmite dokument Izmena 1 okvirnog sporazuma P 17 - 01.03.2023
 Preuzmite dokument Izmena 3 okvirnog sporazuma P 1 - 14.03.2023
 Preuzmite dokument Izmena 2 okvirnog sporazuma P 2 - 21.03.2023
 Preuzmite dokument Izmena 1 okvirnog sporazuma P 16 - 22.03.2023
 Preuzmite dokument Izmena 2 okvirnog sporazuma P 3 - 24.03.2023
 Preuzmite dokument Izmena 1 okvirnog sporazuma P 8 - 06.04.2023
 Preuzmite dokument Obaveštenje o izmeni lica za praćenje okvirnih sporazuma i ugovora od strane dobavljača PROINTER - WEB doo. - 20.05.2024

 

NABAVKA USLUGE ČIŠĆENjA ZGRADA
(BROJ 5/2022)

 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 1 - 12.07.2022
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 3 - 27.07.2022
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 6 - 27.07.2022
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 7 - 01.08.2022
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 9 - 03.08.2022
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 11 - 03.08.2022
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 2 - 05.08.2022
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 4 - 10.08.2022
 Preuzmite dokument Izmena 1 okvirnog sporazuma P 2 - 09.01.2023
 Preuzmite dokument Izmena 1 okvirnog sporazuma P 3 - 09.01.2023
 Preuzmite dokument Izmena 1 okvirnog sporazuma P 6 - 06.03.2024
 Preuzmite dokument Izmena 1 okvirnog sporazuma P 7 - 06.03.2024
 Preuzmite dokument Izmena 1 okvirnog sporazuma P 9 - 09.01.2023
 Preuzmite dokument Izmena 1 okvirnog sporazuma P 11 - 09.01.2023
 Preuzmite dokument Izmena 2 okvirnog sporazuma P 2 - 30.01.2023
 Preuzmite dokument Izmena 3 okvirnog sporazuma P 1 - 21.04.2023
 Preuzmite dokument Izmena 3 okvirnog sporazuma P 2 - 20.07.2023
 Preuzmite dokument Izmena 4 okvirnog sporazuma P 1 -15.01.2024
 Preuzmite dokument Izmena 2 okvirnog sporazuma P 3 - 05.02.2024
 Preuzmite dokument Izmena 2 okvirnog sporazuma P 9 - 06.02.2024
 Preuzmite dokument Izmena 2 okvirnog sporazuma P 11 - 06.02.2024

 

NABAVKA USLUGE KABLOVSKE TELEVIZIJE (IP)
(BROJ 7/2022)

 Preuzmite dokument Okvirni sporazum - 13.06.2022
 Preuzmite dokument Izmena 1 Okvirnog sporazuma - 28.02.2023
 Preuzmite dokument Izmena 2 Okvirnog sporazuma - 28.03.2024

 

NABAVKA FIKSNE TELEFONIJE
(BROJ 6/2022)

 Preuzmite dokument Okvirni sporazum - 13.06.2022
 Preuzmite dokument Izmena 1 okvirnog sporazuma - 23.01.2023
 Preuzmite dokument Izmena 2 okvirnog sporazuma - 11.05.2023
 Preuzmite dokument Izmena 3 okvirnog sporazuma - 26.06.2023
 Preuzmite dokument Izmena 4 okvirnog sporazuma - 26.08.2023
 Preuzmite dokument Izmena 5 okvirnog sporazuma - 21.11.2023
 Preuzmite dokument Izmena 6 okvirnog sporazuma - 08.02.2024
 Preuzmite dokument Izmena 7 okvirnog sporazuma - 05.04.2024
 Preuzmite dokument Izmena 8 okvirnog sporazuma - 22.04.2024
 Preuzmite dokument Izmena 9 okvirnog sporazuma - 10.05.2024

 

NABAVKA MOBILNE TELEFONIJE
(BROJ 4/2022)

 Preuzmite dokument Okvirni sporazum - 26.05.2022
 Preuzmite dokument Izmena 1 okvirnog sporazuma - 01.11.2022
 Preuzmite dokument Izmena 2 okvirnog sporazuma - 10.02.2023
 Preuzmite dokument Izmena 3 okvirnog sporazuma - 15.05.2023
 Preuzmite dokument Izmena 4 okvirnog sporazuma - 16.08.2023
 Preuzmite dokument Izmena 5 okvirnog sporazuma - 02.11.2023
 Preuzmite dokument Izmena 6 okvirnog sporazuma - 23.11.2023
 Preuzmite dokument Izmena 7 okvirnog sporazuma - 01.02.2024
 Preuzmite dokument Izmena 8 okvirnog sporazuma - 09.04.2024

 

NABAVKA USLUGE OSIGURANjA ZAPOSLENIH
(BROJ 2/2022)

 Preuzmite dokument Okvirni sporazum - 13.05.2022
 Preuzmite dokument Izmena 1 okvirnog sporazuma - 10.06.2022
 Preuzmite dokument Izmena 2 okvirnog sporazuma - 09.05.2023
 Preuzmite dokument Izmena 3 okvirnog sporazuma - 08.12.2023
 Preuzmite dokument Izmena 4 okvirnog sporazuma - 11.01.2024
 Preuzmite dokument Izmena 5 okvirnog sporazuma - 16.05.2024

 

NABAVKA USLUGE OSIGURANJA VOZILA
(BROJ 1/2022)

 Preuzmite dokument Okvirni sporazum - 05.05.2022
 Preuzmite dokument Izmena 1 okvirnog sporazuma - 10.06.2022
 Preuzmite dokument Izmena 2 okvirnog sporazuma - 10.12.2022
 Preuzmite dokument Izmena 3 okvirnog sporazuma - 15.02.2023
 Preuzmite dokument Izmena 4 okvirnog sporazuma - 03.04.2023
 Preuzmite dokument Izmena 5 okvirnog sporazuma - 17.08.2023
 Preuzmite dokument Izmena 6 okvirnog sporazuma - 27.10.2023
 Preuzmite dokument Izmena 7 okvirnog sporazuma - 14.12.2023
 Preuzmite dokument Izmena 8 okvirnog sporazuma - 13.02.2024
 Preuzmite dokument Izmena 9 okvirnog sporazuma - 18.03.2024

 

NABAVKA USLUGE OSIGURANJA IMOVINE
(BROJ 3/2022)

 Preuzmite dokument Okvirni sporazum - 29.04.2022
 Preuzmite dokument Izmena 1 okvirnog sporazuma - 15.06.2023

 

OTVORENI POSTUPAK ZA 2021. GODINU

 

USLUGE FIKSNE TELEFONIJE, IP TV I INTERNETA
(BROJ 1/2021)

 Preuzmite dokument Okvirni sporazum - 27.10.2021

 

NABAVKA ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIONIH USLUGA - USLUGE PRENOSA PUTEM OPTIČKIH VLAKANA
(BROJ 14/2021)

 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 1 - 01.09.2021
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 2 - 01.09.2021
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 3 - 01.09.2021

 

NABAVKA RAČUNARSKE OPREME - HARDVER (ČIJA POJEDINAČNA VREDNOST NE PRELAZI IZNOS OD 500.000,00 DINARA)
(BROJ 15/2021)

 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 1 - 31.08.2021
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 2 - 31.08.2021
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 3 - 31.08.2021
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 4 - 17.09.2021
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 5 - 17.09.2021
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 6 - 17.09.2021
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 7 - 17.09.2021
 Preuzmite dokument Izmena I okvirnog sporazuma P 1 - 01.03.2023
 Preuzmite dokument Izmena I okvirnog sporazuma P 2 - 01.03.2023
 Preuzmite dokument Izmena I okvirnog sporazuma P 3 - 01.03.2023

 

NABAVKA RAČUNARSKE OPREME - HARDVER (ČIJA POJEDINAČNA VREDNOST PRELAZI IZNOS OD 500.000,00 DINARA)
(BROJ 10/2021)

 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 2 - 30.08.2021

 

NABAVKA USLUGE ODRŽAVANjA I POPRAVKE - RAČUNARA, ŠTAMPAČA I KOMUNIKACIONE OPREME (SAMO ZA OPREMU KOJA 11IJE BILA PREDMET CJN U 2020. GODINI IŠ1 JE NABAVLjENA U 2020. GODINI),
(BROJ 8/2021)

 Preuzmite dokument Rešenje APR-a o promeni sedišta privrednog društva DIGITRON IST - 14.02.2022
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 6 - 06.07.2021
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 3 - 07.07.2021
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 8 - 07.07.2021
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 10 - 09.07.2021
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 24 - 12.07.2021
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 5 - 14.07.2021
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 22 - 14.07.2021
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 26 - 16.07.2021
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 1 - 16.07.2021
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 16 - 16.07.2021
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 7 - 19.07.2021
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 2 - 19.07.2021
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 11 - 19.07.2021
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 9 - 19.07.2021
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 18 - 20.07.2021
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 25 - 20.07.2021
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 14 - 20.07.2021
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 21 - 20.07.2021
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 12 - 20.07.2021
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 15 - 22.07.2021
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 20 - 22.07.2021
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 17 - 22.07.2021
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 23 - 22.07.2021
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 19 - 22.07.2021
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 13 - 09.08.2021
 Preuzmite dokument Izmena okvirnog sporazuma P 10 - 27.10.2021
 Preuzmite dokument Izmena okvirnog sporazuma P 18 - 17.12.2021

 

NABAVKA ELEKTRIČNE ENERGIJE
(BROJ 5/2021)

 Preuzmite dokument Okvirni sporazum - 15.06.2021
 Preuzmite dokument Izjave - 15.06.2021
 Preuzmite dokument Izmena 1 okvirnog sporazma - 31.08.2021
 Preuzmite dokument Promena zakonskog zastupnika - 20.07.2022
 Preuzmite dokument Izmena 2 okvirnog sporazma - 07.06.2022
 Preuzmite dokument Izmena 3 okvirnog sporazma - 10.02.2023
 Preuzmite dokument Izmena 4 okvirnog sporazma - 25.04.2023

 

NABAVKA RAČUNARSKE OPREME – HARDVER (ČIJA POJEDINAČNA VREDNOST NE PRELAZI IZNOS OD 500.000,00 DINARA)
(BROJ 9/2021)

 Preuzmite dokument Rešenje APR-a o promeni sedišta privrednog društva DIGITRON IST - 14.02.2022
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 18 - 04.06.2021
 Preuzmite dokument Izjave P 18 - 04.06.2021
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 13 - 04.06.2021
 Preuzmite dokument Izmena okvirnog sporazuma P 13 - 28.07.2021
 Preuzmite dokument Izjave P 13 - 04.06.2021
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 19 - 07.06.2021
 Preuzmite dokument Izjave P 19 - 07.06.2021
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 6 - 07.06.2021
 Preuzmite dokument Izjave P 6 - 07.06.2021
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 9 - 07.06.2021
 Preuzmite dokument Izjave P 9 - 07.06.2021
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 5 - 08.06.2021
 Preuzmite dokument Izjave P 5 - 08.06.2021
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 22 - 08.06.2021
 Preuzmite dokument Izjave P 22 - 08.06.2021
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 20 - 09.06.2021
 Preuzmite dokument Izjave P 20 - 09.06.2021
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 23 - 09.06.2021
 Preuzmite dokument Izjave P 23 - 09.06.2021
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 32 - 09.06.2021
 Preuzmite dokument Izjave P 32 - 09.06.2021
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 17 - 09.06.2021
 Preuzmite dokument Izjave P 17 - 09.06.2021
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 12 - 09.06.2021
 Preuzmite dokument Izmena okvirnog sporazuma P 12 - 28.07.2021
 Preuzmite dokument Izjave P 12 - 09.06.2021
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 4 - 09.06.2021
 Preuzmite dokument Izjave P 4 - 09.06.2021
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 10 - 09.06.2021
 Preuzmite dokument Izjave P 10 - 09.06.2021
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 34 - 09.06.2021
 Preuzmite dokument Izjave P 34 - 09.06.2021
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 16 - 09.06.2021
 Preuzmite dokument Izjave P 16 - 09.06.2021
 Преузмите документ Okvirni sporazum P 15 - 09.06.2021
 Преузмите документ Izjave P 15 - 09.06.2021
 Преузмите документ Okvirni sporazum P 8 - 09.06.2021
 Преузмите документ Izjave P 8 - 09.06.2021
 Преузмите документ Okvirni sporazum P 7 - 09.06.2021
 Преузмите документ Izjave P 7 - 09.06.2021
 Преузмите документ Okvirni sporazum P 2 - 09.06.2021
 Preuzmite dokument Izmena okvirnog sporazuma P 2 - 28.07.2021
 Преузмите документ Izjave P 2 - 09.06.2021
 Преузмите документ Okvirni sporazum P 1 - 09.06.2021
 Preuzmite dokument Izmena okvirnog sporazuma P 1 - 28.07.2021
 Преузмите документ Izjave P 1 - 09.06.2021
 Преузмите документ Okvirni sporazum P 11 - 10.06.2021
 Преузмите документ Izjave P 11 - 10.06.2021
 Преузмите документ Okvirni sporazum P 14 - 10.06.2021
 Преузмите документ Izjave P 14 - 10.06.2021
 Преузмите документ Okvirni sporazum P 21 - 10.06.2021
 Преузмите документ Izjave P 21 - 10.06.2021
 Преузмите документ Okvirni sporazum P 24 - 10.06.2021
 Преузмите документ Izjave P 24 - 10.06.2021
 Преузмите документ Okvirni sporazum P 33 - 10.06.2021
 Преузмите документ Izjave P 33 - 10.06.2021
 Преузмите документ Okvirni sporazum P 3 - 10.06.2021
 Преузмите документ Izjave P 3 - 10.06.2021
 Preuzmite dokument Izmena okvirnog sporazuma P 3 - 03.08.2021
 Преузмите документ Okvirni sporazum P 25 - 10.06.2021
 Преузмите документ Izjave P 25 - 10.06.2021
 Преузмите документ Okvirni sporazum P 26 - 10.06.2021
 Преузмите документ Izjave P 26 - 10.06.2021
 Преузмите документ Okvirni sporazum P 27 - 10.06.2021
 Преузмите документ Izjave P 27 - 10.06.2021
 Преузмите документ Okvirni sporazum P 28 - 16.06.2021
 Преузмите документ Izjave P 28 - 16.06.2021
 Преузмите документ Okvirni sporazum P 35 - 09.07.2021
 Преузмите документ Izjave P 35 - 09.07.2021
 Преузмите документ Okvirni sporazum P 40 - 12.07.2021
 Преузмите документ Okvirni sporazum P 41 - 12.07.2021
 Преузмите документ Izmena okvirnog sporazuma P 20 - 01.09.2021
 Преузмите документ Izmena okvirnog sporazuma P 3 - 28.09.2021
 Преузмите документ Ispravka greške u izmeni okvirnog sporazuma P 3 - 28.09.2021
 Преузмите документ Izmena II okvirnog sporazuma P 3 - 28.09.2021
 Преузмите документ Izmena II okvirnog sporazuma P 13 - 28.09.2021
 Преузмите документ Izmena I okvirnog sporazuma P 23 - 30.09.2021
 Preuzmite dokument Izmena II okvirnog sporazuma P 20 - 01.03.2023
 Preuzmite dokument Izmena I okvirnog sporazuma P 32 - 01.03.2023
 Preuzmite dokument Izmena II okvirnog sporazuma P 23 - 01.03.2023

 

NABAVKA GORIVA I MAZIVA
(BROJ 13/2021)

 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 1 - 26.05.2021
 Preuzmite dokument Obaveštenje naručiocima - 26.05.2021
 Preuzmite dokument Izmena okvirnog sporazuma 1 - 27.08.2021
 Preuzmite dokument Izmena okvirnog sporazuma 2 - 10.12.2021
 Preuzmite dokument Izmena okvirnog sporazuma 3 - 26.01.2022
 Preuzmite dokument Izmena okvirnog sporazuma 4 - 22.02.2022
 Preuzmite dokument Izmena okvirnog sporazuma 5 - 11.05.2022
 Preuzmite dokument Izmena okvirnog sporazuma 6 - 29.08.2022
 Preuzmite dokument Izmena okvirnog sporazuma 7 - 29.08.2022
 Preuzmite dokument Izmena okvirnog sporazuma 8 - 12.09.2022
 Preuzmite dokument Izmena okvirnog sporazuma 9 - 17.11.2022
 Preuzmite dokument Izmena okvirnog sporazuma 10 - 07.12.2022
 Preuzmite dokument Izmena okvirnog sporazuma 11 - 07.02.2023
 Preuzmite dokument Izmena okvirnog sporazuma 12 - 13.03.2023
 Preuzmite dokument Izmena okvirnog sporazuma 13 - 21.03.2023
 Preuzmite dokument Izmena okvirnog sporazuma 14 - 18.04.2023
 Preuzmite dokument Izmena okvirnog sporazuma 15 - 15.05.2023

 

NABAVKA KANCELARIJSKOG MATERIJALA
(BROJ 11/2021)

 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 1 - 25.05.2021
 Preuzmite dokument Obaveštenje naručiocima - 07.06.2021
 Preuzmite dokument Izjave P 1 - 25.05.2021
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 2 - 27.05.2021
 Preuzmite dokument Obaveštenje naručiocima - 07.06.2021
 Preuzmite dokument Izjave P 2 - 27.05.2021
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 5 - 27.05.2021
 Preuzmite dokument Izjave P 5 - 27.05.2021
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 7 - 27.05.2021
 Preuzmite dokument Izjave P 7 - 27.05.2021
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 15 - 27.05.2021
 Preuzmite dokument Izjave P 15 - 27.05.2021
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 3 - 01.06.2021
 Preuzmite dokument Izjave P 3 - 01.06.2021
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 17 - 01.06.2021
 Preuzmite dokument Izjave P 17 - 01.06.2021
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 16 - 03.06.2021
 Preuzmite dokument Izjave P 16 - 03.06.2021
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 10 - 03.06.2021
 Preuzmite dokument Izjave P 10 - 03.06.2021
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 13 - 03.06.2021
 Preuzmite dokument Izjave P 13 - 03.06.2021
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 14 - 04.06.2021
 Preuzmite dokument Izjave P 14 - 04.06.2021
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 4 - 04.06.2021
 Preuzmite dokument Izjave P 4 - 04.06.2021
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 6 - 07.06.2021
 Preuzmite dokument Izjave P 6 - 07.06.2021
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 8 - 07.06.2021
 Preuzmite dokument Izjave P 8 - 07.06.2021
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 12 - 07.06.2021
 Preuzmite dokument Izjave P 12 - 07.06.2021
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 9 - 07.06.2021
 Preuzmite dokument Izjave P 9 - 07.06.2021
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 11 - 07.06.2021
 Preuzmite dokument Izjave P 11 - 07.06.2021
 Preuzmite dokument Obaveštenje naručiocima 2 - 10.06.2021
 Preuzmite dokument Obaveštenje naručiocima - 12.08.2021
 Preuzmite dokument BIGZ Obaveštenje - 28.06.2021
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 4 - 24.09.2021
 Преузмите документ Izmena I okvirnog sporazuma P 1 - 23.03.2022
 Преузмите документ Promena adrese dobavljača - 23.03.2022
 Preuzmite dokument Izmena I okvirnog sporazuma P 2 - 11.04.2022
 Preuzmite dokument Izmena I okvirnog sporazuma P 5 - 11.04.2022
 Preuzmite dokument Izmena I okvirnog sporazuma P 15 - 11.04.2022
 Preuzmite dokument Izmena I okvirnog sporazuma P 16 - 11.04.2022
 Preuzmite dokument Izmena I okvirnog sporazuma P 6 - 22.04.2022
 Preuzmite dokument Izmena I okvirnog sporazuma P 8 - 22.04.2022
 Preuzmite dokument Izmena I okvirnog sporazuma P 4 - 27.04.2022
 Preuzmite dokument Izmena I okvirnog sporazuma P 12 - 27.04.2022
 Preuzmite dokument Izmena II okvirnog sporazuma P 1 - 28.04.2022
 Preuzmite dokument Izmena I okvirnog sporazuma P 3 - 04.05.2022
 Preuzmite dokument Izmena I okvirnog sporazuma P 10 - 13.05.2022
 Preuzmite dokument Izmena I okvirnog sporazuma P 13 - 13.05.2022
 Preuzmite dokument Izmena II okvirnog sporazuma P 5 - 21.09.2022
 Preuzmite dokument Izmena II okvirnog sporazuma P 4 - 27.09.2022
 Preuzmite dokument Izmena II okvirnog sporazuma P 9 - 20.10.2022
 Preuzmite dokument Izmena II okvirnog sporazuma P 11 - 20.10.2022
 Preuzmite dokument Izmena I okvirnog sporazuma P 7 - 08.11.2022
 Preuzmite dokument Izmena II okvirnog sporazuma P 3 - 09.11.2022
 Preuzmite dokument Izmena II okvirnog sporazuma P 13 - 07.02.2023
 Preuzmite dokument Izmena II okvirnog sporazuma P 10 - 08.02.2023
 Preuzmite dokument Izmena II okvirnog sporazuma P 7 - 14.03.2023
 Preuzmite dokument Izmena II okvirnog sporazuma P 12 - 19.05.2023

 

NABAVKA RAČUNARSKOG MATERIJALA – TONERA, OSIM ZA TONERE NABAVLjENE NA OSNOVU CJN KOJA JE POKRENUTA U 2020. GODINI
(BROJ 1/2021)

 Preuzmite dokument Rešenje APR-a o promeni sedišta privrednog društva DIGITRON IST - 14.02.2022
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 1 - 21.05.2021
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 5 - 21.05.2021
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 3 - 21.05.2021
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 7 - 25.05.2021
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 8 - 25.05.2021
 Preuzmite dokument Obaveštenje P 8 - 20.05.2022
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 10 - 25.05.2021
 Preuzmite dokument Obaveštenje P 10 - 20.05.2022
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 11 - 25.05.2021
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 2 - 26.05.2021
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 4 - 26.05.2021
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 6 - 26.05.2021
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 9 - 26.05.2021
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 13 - 27.05.2021
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 12 - 27.05.2021
 Preuzmite dokument Obaveštenje P 12 - 20.05.2022
 Preuzmite dokument Obaveštenje naručiocima - 04.06.2021
 Preuzmite dokument Izmena i dopuna okvirnog sporazuma - Partija 3 - 19.10.2021
 Preuzmite dokument Izmena okvirnog sporazuma - Partija 1 - 10.02.2022
 Preuzmite dokument Izmena 1 okvirnog sporazuma - Partija 8 - 06.04.2022
 Preuzmite dokument Izmena 2 okvirnog sporazuma - Partija 3 - 15.04.2022
 Preuzmite dokument Izmena 1 okvirnog sporazuma - Partija 12 - 26.05.2022
 Preuzmite dokument Izmena 1 okvinog sporazuma - Partija 2 - 15.06.2022
 Preuzmite dokument Izmena 1 okvinog sporazuma - Partija 4 - 15.06.2022
 Preuzmite dokument Izmena 1 okvinog sporazuma - Partija 6 - 15.06.2022
 Preuzmite dokument Izmena 1 okvinog sporazuma - Partija 9 - 15.06.2022
 Preuzmite dokument Izmena 1 okvinog sporazuma - Partija 5 - 19.09.2022
 Preuzmite dokument Izmena 2 okvirnog sporazuma - Partija 8 - 26.09.2022
 Preuzmite dokument Izmena 3 okvirnog sporazuma - Partija 3 - 27.09.2022
 Preuzmite dokument Izmena 2 okvirnog sporazuma - Partija 1 - 14.02.2023
 Preuzmite dokument Izmena 2 okvirnog sporazuma - Partija 5 - 01.03.2023
 Preuzmite dokument Izmena 3 okvirnog sporazuma - Partija 5 - 27.04.2023
 Preuzmite dokument Izmena 3 okvirnog sporazuma - Partija 1 - 27.04.2023

 

PRUŽANjE SANITARNIH USLUGA I DRUGIH SRODNIH USLUGA DEZINFEKCIJA, DEZINSEKCIJA I DERATIZACIJA
(BROJ 12/2021)

 Preuzmite dokument Okvirni sporazum - 29.04.2021
 Preuzmite dokument Izmena I Okvirnog sporazuma - 29.09.2021
 Preuzmite dokument Izmena II Okvirnog sporazuma - 02.09.2022

 

NABAVKA KANCELARIJSKOG NAMEŠTAJA
(BROJ 7/2021)

 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 1 - 28.04.2021
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 2 - 28.04.2021
 Preuzmite dokument OBAVEŠTENJE DOBAVLJAČA O PROMENI RAČUNA- 14.07.2021
 Preuzmite dokument Izmena I Okvirnog sporazuma P 1 - 23.11.2021

 

NABAVKA PAPIRNE KONFEKCIJE
(BROJ 4/2021)

 Preuzmite dokument Okvirni sporazum - 14.04.2021
 Preuzmite dokument Obaveštenje naručiocima - 14.04.2021
 Preuzmite dokument Izmena 1 okvirnog sporazuma - 02.03.2022
 Preuzmite dokument Izmena 2 okvirnog sporazuma - 26.05.2022
 Preuzmite dokument Izmena 3 okvirnog sporazuma - 29.09.2022

 

NABAVKA USLUGE OBEZBEĐENJA (FIZIČKO-TEHNIČKO I PROTIVPOŽARNO OBEZBEĐENJE)
(BROJ 6/2021)

 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 16 - 08.04.2021
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 1 - 06.05.2021
 Preuzmite dokument Izjave P 1 - 06.05.2021
 Preuzmite dokument Obaveštenje naručiocima P 1 - 06.05.2021
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 2 - 06.05.2021
 Preuzmite dokument Izjave P 2 - 06.05.2021
 Preuzmite dokument Obaveštenje naručiocima P 2 - 06.05.2021
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 3 - 06.05.2021
 Preuzmite dokument Izjave P 3 - 06.05.2021
 Preuzmite dokument Obaveštenje naručiocima P 3 - 06.05.2021
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 4 - 06.05.2021
 Preuzmite dokument Izjave P 4 - 06.05.2021
 Preuzmite dokument Obaveštenje naručiocima P 4 - 06.05.2021
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 5 - 07.05.2021
 Preuzmite dokument Izjave P 5 - 07.05.2021
 Preuzmite dokument Obaveštenje naručiocima P 5 - 07.05.2021
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 6 - 07.05.2021
 Preuzmite dokument Izjave P 6 - 07.05.2021
 Preuzmite dokument Obaveštenje naručiocima P 6 - 07.05.2021
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 7 - 07.05.2021
 Preuzmite dokument Izjave P 7 - 07.05.2021
 Preuzmite dokument Obaveštenje naručiocima P 7 - 07.05.2021
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 8 - 07.05.2021
 Preuzmite dokument Izjave P 8 - 07.05.2021
 Preuzmite dokument Obaveštenje naručiocima P 8 - 07.05.2021
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 9 - 07.05.2021
 Preuzmite dokument Izjave P 9 - 07.05.2021
 Preuzmite dokument Obaveštenje naručiocima P 9 - 07.05.2021
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 10 - 07.05.2021
 Preuzmite dokument Izjave P 10 - 07.05.2021
 Preuzmite dokument Obaveštenje naručiocima P 10 - 07.05.2021
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 11 - 07.05.2021
 Preuzmite dokument Izjave P 11 - 07.05.2021
 Preuzmite dokument Obaveštenje naručiocima P 11 - 07.05.2021
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 12 - 07.05.2021
 Preuzmite dokument Izjave P 12 - 07.05.2021
 Preuzmite dokument Obaveštenje naručiocima P 12 - 07.05.2021
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 14 - 07.05.2021
 Preuzmite dokument Izjave P 14 - 07.05.2021
 Preuzmite dokument Obaveštenje naručiocima P 14 - 07.05.2021
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 17 - 07.05.2021
 Preuzmite dokument Izjave P 17 - 07.05.2021
 Preuzmite dokument Obaveštenje naručiocima P 17 - 07.05.2021
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 19 - 07.05.2021
 Preuzmite dokument Izjave P 19 - 07.05.2021
 Preuzmite dokument Obaveštenje naručiocima P 19 - 07.05.2021
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 13 - 07.05.2021
 Preuzmite dokument Izjave P 13 - 07.05.2021
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 15 - 07.05.2021
 Preuzmite dokument Izjave P 15 - 07.05.2021
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 18 - 07.05.2021
 Preuzmite dokument Izjave P 18 - 07.05.2021
 Preuzmite dokument Obaveštenje naručiocima P 18 - 07.05.2021
 Preuzmite dokument Izmena 1 okvirnog sporazuma - Partija 1 - 25.08.2021
 Preuzmite dokument Obaveštenje o promeni poslovnog imena ponuđača Trident protection services - 08.09.2021
 Preuzmite dokument Obaveštenje naručiocima - 05.11.2021
 Preuzmite dokument Izmena III okvirnog sporazuma - Partija 1 - 08.11.2022
 Preuzmite dokument Izmena 1 okvirnog sporazuma - Partija 15 - 17.02.2023

 

 

 Vrh strane
Centralizovane javne nabavke Javne nabavke UZZPRO Vesti InformatorInformacije od javnog značaja Konkursi, oglasi Baza pravnih propisaBiblioteka eUprava