7/ Centralizovane javne nabavke
Naslovna » Centralizovane javne nabavke

Centralizovane javne nabavke

 

Pristup informacionom sistemu za centralizovane javne nabavke:


 Pristup informacionom sistemu za centralizovane javne nabavke

 

NOVO OBAVEŠTENjE O PRODUŽENjU ROKA ZA UNOS PODATAKA U ISCJN ZA 2023. GODINU

 Preuzmite dokument OBAVEŠTENjE - 21.10.2022.

 

OBAVEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA ZA UNOS PODATAKA U ISCJN ZA 2023. GODINU

 Преузмите документ OBAVEŠTENJE - 10.10.2022.

 

OBAVEŠTENjE NARUČIOCIMA ZA UNOS PODATAKA U ISCJN ZA 2023. GODINU

 Preuzmite dokument OBAVEŠTENjE - 13.09.2022.

 

* * *

IZVOD IZ GODIŠNjEG PLANA CENTRALIZOVANIH JAVNIH NABAVKI ZA 2023. GODINU

 Preuzmite dokument Izvod iz godišnjeg plana centralizovanih javnih nabavki za 2023. godinu - 06.01.2023.

 

ODLUKA O ODREĐIVANJU CJN DOBARA I USLUGA KOJE ĆE UZZPRO SPROVODITI U 2023. GODINI

 Preuzmite dokument Odluka o određivanju CJN dobara i usluga koje će UZZPRO sprovoditi u 2023. godini - 11.07.2022.

 

IZVOD IZ GODIŠNjEG PLANA CENTRALIZOVANIH JAVNIH NABAVKI ZA 2022. GODINU

 Preuzmite dokument Izvod iz godišnjeg plana centralizovanih javnih nabavki za 2022. godinu - 28.12.2021.

 

REŠENjE VLADE O DAVANjU SAGLASNOSTI NA PLAN CENTRALIZOVANIH JAVNIH NABAVKI ZA 2022. GODINU

 Preuzmite dokument Rešenje Vlade o davanju saglasnosti na Plan centralizovanih javnih nabavki za 2022. godinu - 28.12.2021.

 

* * *

OBAVEŠTENJE NARUČIOCIMA PO PITANJU UNOSA PODATAKA U ISCJN ZA 2022. GODINU

 Преузмите документ OBAVEŠTENJE - 03.09.2021.

* * *

ODLUKA O ODREĐIVANJU CJN DOBARA I USLUGA U 2022. GODINI

 Преузмите документ ODLUKA - 03.08.2021.

* * *

OBAVEŠTENjE ZA KORISNIKE CENTRALIZOVANIH JAVNIH NABAVKI

 Preuzmite dokument OBAVEŠTENjE - 20.07.2021.

 

OBAVEŠTENjE ZA KORISNIKE CENTRALIZOVANIH JAVNIH NABAVKI

 Preuzmite dokument OBAVEŠTENjE - 08.07.2021.

* * *

UREDBA O ORGANIZACIJI I NAČINU OBAVLjANjA POSLOVA CJN NA REPUBLIČKOM NIVOU

 Preuzmite dokument UREDBA - 18.09.2020.

* * *

 

OBAVEŠTENјE SVIM NARUČIOCIMA O REALIZACIJI CENTRALIZOVANE JAVNE NABAVKE BROJ 9/2018

 Preuzmite dokument Obaveštenje svim naručiocima - 11.12.2018.

 

* * *

OBAVEŠTENјE NIS-a KORISNICIMA OKVIRNIH SPORAZUMA ZA NABAVKU DERIVATA BMB 95 i EURODIZEL

 Preuzmite dokument Obaveštenje NIS-a svim nkorisnicima - 24.05.2018.

 

* * *

 

NOVO OBAVEŠTENjE O PRODUŽENjU ROKA ZA UNOS PODATAKA U ISCJN ZA 2022. GODINU

 Preuzmite dokument OBAVEŠTENjE - 02.11.2021.

 

OBAVEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA ZA UNOS PODATAKA U ISCJN ZA 2022. GODINU

 Преузмите документ OBAVEŠTENJE - 14.10.2021.

IZVOD IZ IZMENE GODIŠNjEG PLANA CENTRALIZOVANIH JAVNIH NABAVKI ZA 2021. GODINU

 Preuzmite dokument Izvod iz izmene godišnjeg plana centralizovanih javnih nabavki za 2021. godinu - 06.09.2021.

 

IZVOD IZ GODIŠNjEG PLANA CENTRALIZOVANIH JAVNIH NABAVKI ZA 2021. GODINU

 Preuzmite dokument Izvod iz godišnjeg plana centralizovanih javnih nabavki za 2021. godinu - 22.12.2020.

 

REŠENjE VLADE O DAVANjU SAGLASNOSTI NA PLAN CENTRALIZOVANIH JAVNIH NABAVKI ZA 2021. GODINU

 Preuzmite dokument Rešenje Vlade o davanju saglasnosti na Plan centralizovanih javnih nabavki za 2021. godinu - 10.02.2021.

 

ODLUKA O NABAVNIM KATEGORIJAMA ZA 2021 GODINU

 Preuzmite dokument Odluka o nabavnim kategorijama ѕa 2021 godinu - 02.06.2020.

 

OBAVEŠTAVAMO NARUČIOCE KOJIMA JE DANA 26.11.2020. GODINE PONOVO OTVOREN ISCJN ZA UNOS PODATAKA DA SE ROK ZA UNOS PODATAKA PRODUŽAVA DO 14.12.2020. GODINE DO 15,30 ČASAOVA

 Preuzmite dokument OBAVEŠTENjE - 09.12.2020.

 

OBAVEŠTENjE NARUČIOCIMA DA ĆE ISCJN ZA UNOS PODATAKA ZA 2021. GODINU, PONOVO BITI OTVOREN ZA SVE NARUČIOCE OD 27.11.2020 GODINE DO 10.12.2020. GODINE

 Preuzmite dokument OBAVEŠTENjE - 27.11.2020.

 

OBAVEŠTENjE NARUČIOCIMA O PRODUŽENJU ROKA ZA UNOS PODATAKA ZA 2021. GODINU

 Preuzmite dokument OBAVEŠTENjE - 14.10.2020.

 

OBAVEŠTENjE NARUČIOCIMA O CENTRALIZOVANIM JAVNIM NABAVKAMA ZA 2021. GODINU

 Preuzmite dokument OBAVEŠTENjE - 18.09.2020.

 

PREPORUKA UPRAVE ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE REPUBLIČKIH ORGANA

 Preuzmite dokument Preporuka - 27.03.2020.

 

 

* * *

 

OTVORENI POSTUPAK ZA 2022. GODINU

 

NABAVKA RAČUNARSKOG MATERIJALA -TONERA (OSIM ZA TONSRE NABAVLjENE NA OSNOVU CJN KOJA JE POKRENUTA U 2021. GODINI)
(BROJ 12/2022)

 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 7 - 24.10.2022
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 2 - 01.11.2022
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 11 - 01.11.2022
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 10 - 03.11.2022
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 1 - 03.11.2022
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 5 - 03.11.2022
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 3 - 09.11.2022
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 4 - 09.11.2022
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 6 - 09.11.2022
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 9 - 09.11.2022
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 12 - 10.11.2022
 Preuzmite dokument Izmena okvirnog sporazuma P 5 - 27.01.2023
 Preuzmite dokument Izmena okvirnog sporazuma P 1 - 30.01.2023
 Preuzmite dokument Izmena okvirnog sporazuma P 8 - 01.02.2023
 Preuzmite dokument Izmena okvirnog sporazuma P 4 - 01.02.2023
 Preuzmite dokument Izmena okvirnog sporazuma P 11 - 08.02.2023
 Preuzmite dokument Izmena okvirnog sporazuma P 3 - 21.02.2023
 Preuzmite dokument Izmena okvirnog sporazuma P 6 - 23.02.2023

 

NABAVKA RAČUNARSKE OPREME HARDVER (ČIJA POJEDINAČNA VREDNOST NE PRELAZI IZNOS OD 1.000.000,00 DINARA)
(BROJ 17/2022)

 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 4 - 29.09.2022
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 15 - 29.09.2022
 Preuzmite dokument Izmena okvirnog sporazuma P 15 - 08.12.2022
 Preuzmite dokument Izmena okvirnog sporazuma P 4 - 20.03.2023

 

NABAVKA PREVOZNIH SREDSTAVA PUTEM OPERATIVNOG LIZINGA
(BROJ 15/2022)

 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 2 - 26.09.2022
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 3 - 26.09.2022
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 1 - 27.09.2022
 Preuzmite dokument Izmena 1 okvirnog sporazuma P 2 - 15.11.2022
 Preuzmite dokument Izmena 1 okvirnog sporazuma P 1 - 16.01.2023
 Preuzmite dokument Izmena 2 okvirnog sporazuma P 2 - 06.03.2023

 

NABAVKA USLUGE ČIŠĆENjA ZGRADA
(BROJ 16/2022)

 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 5 - 23.09.2022
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 10 - 23.09.2022
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 8 - 18.11.2022
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 12 - 18.11.2022
 Preuzmite dokument Izmena 1 okvirnog sporazuma P 5 - 09.01.2023
 Preuzmite dokument Izmena 1 okvirnog sporazuma P 8 - 09.01.2023
 Preuzmite dokument Izmena 1 okvirnog sporazuma P 10 - 09.01.2023
 Preuzmite dokument Izmena 1 okvirnog sporazuma P 12 - 09.01.2023

 

NABAVKA RAČUNARSKE OPREME HARDVER (ČIJA POJEDINAČNA VREDNOST PRELAZI IZNOS OD 1.000.000,00 DINARA)
(BROJ 10/2022)

 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 3 - 23.08.2022
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 1 - 25.08.2022
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 2 - 30.08.2022

 

NABAVKA USLUGE ODRŽAVANjA I POPRAVKE (ODRŽAVANjE RAČUNARSKE OPREME – RAČUNARA, ŠTAMPAČA I KOMUNIKACIONE OPREME)
(BROJ 11/2022)

 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 1 - 11.08.2022
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 2 - 16.08.2022
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 9 - 17.08.2022
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 15 - 17.08.2022
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 3 - 18.08.2022
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 4 - 19.08.2022
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 5 - 23.08.2022
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 6 - 23.08.2022
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 7 - 23.08.2022
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 8 - 23.08.2022
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 11 - 23.08.2022
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 10 - 25.08.2022
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 13 - 25.08.2022
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 14 - 25.08.2022
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 12 - 02.09.2022
 Preuzmite dokument Izmena 1 okvirnog sporazuma P 6 - 24.02.2023
 Preuzmite dokument Izmena 1 okvirnog sporazuma P 8 - 24.02.2023
 Preuzmite dokument Izmena 1 Okvirnog sporazuma P 1 - 28.02.2023
 Preuzmite dokument Izmena 1 Okvirnog sporazuma P 3 - 28.02.2023
 Preuzmite dokument Izmena 1 Okvirnog sporazuma P 2 - 08.03.2023
 Preuzmite dokument Izmena 1 Okvirnog sporazuma P 10 - 08.03.2023
 Preuzmite dokument Izmena 1 Okvirnog sporazuma P 5 - 09.03.2023
 Preuzmite dokument Izmena 1 Okvirnog sporazuma P 7 - 09.03.2023

 

NABAVKA ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIONIH USLUGA - INTERNET
(BROJ 13/2022)

 Preuzmite dokument Okvirni sporazum - 02.08.2022
 Preuzmite dokument Izmena 1 okvirnog sporazuma - 02.11.2022
 Preuzmite dokument Izmena 2 okvirnog sporazuma - 10.02.2023

 

NABAVKA KANCELARIJSKOG NAMEŠTAJA
(BROJ 14/2022)

 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 1 - 02.08.2022
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 2 - 16.08.2022
 Preuzmite dokument Izmena 1 okvirnog sporazuma P 1 - 10.10.2022
 Preuzmite dokument Obaveštenje naručiocima - 12.10.2022
 Preuzmite dokument Izmena 2 okvirnog sporazuma P 1 - 13.12.2022
 Preuzmite dokument Izmena 1 okvirnog sporazuma P 2 - 02.03.2023
 Preuzmite dokument Izmena 3 okvirnog sporazuma P 1 - 07.03.2023

 

NABAVKA RAČUNARSKE OPREME HARDVER (ČIJA POJEDINAČNA VREDNOST NE PRELAZI IZNOS OD 1.000.000,00 DINARA)
(BROJ 8/2022)

 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 7 - 23.06.2022
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 8 - 23.06.2022
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 9 - 23.06.2022
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 10 - 23.06.2022
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 2 - 29.06.2022
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 1 - 29.06.2022
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 6 - 29.06.2022
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 13 - 29.06.2022
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 14 - 29.06.2022
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 16 - 29.06.2022
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 19 - 30.06.2022
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 25 - 30.06.2022
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 21 - 01.07.2022
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 3 - 06.07.2022
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 22 - 07.07.2022
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 23 - 07.07.2022
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 18 - 11.07.2022
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 5 - 05.09.2022
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 11 - 05.09.2022
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 12 - 05.09.2022
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 17 - 05.09.2022
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 8 - 04.11.2022
 Preuzmite dokument Izmena 1 okvirnog sporazuma P 25 - 23.11.2022
 Preuzmite dokument Izmena 1 okvirnog sporazuma P 3 - 23.11.2022
 Preuzmite dokument Izmena 1 okvirnog sporazuma P 1 - 23.11.2022
 Preuzmite dokument Izmena 1 okvirnog sporazuma P 10 - 12.12.2022
 Preuzmite dokument Izmena 2 okvirnog sporazuma P 1 - 19.12.2022
 Preuzmite dokument Izmena 1 okvirnog sporazuma P 2 - 19.12.2022
 Preuzmite dokument Izmena 1 okvirnog sporazuma P 5 - 01.03.2023
 Preuzmite dokument Izmena 1 okvirnog sporazuma P 11 - 01.03.2023
 Preuzmite dokument Izmena 1 okvirnog sporazuma P 12 - 01.03.2023
 Preuzmite dokument Izmena 1 okvirnog sporazuma P 17 - 01.03.2023
 Preuzmite dokument Izmena 3 okvirnog sporazuma P 1 - 14.03.2023
 Preuzmite dokument Izmena 2 okvirnog sporazuma P 2 - 21.03.2023
 Preuzmite dokument Izmena 1 okvirnog sporazuma P 16 - 22.03.2023
 Preuzmite dokument Izmena 2 okvirnog sporazuma P 3 - 24.03.2023

 

NABAVKA USLUGE ČIŠĆENjA ZGRADA
(BROJ 5/2022)

 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 1 - 12.07.2022
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 3 - 27.07.2022
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 6 - 27.07.2022
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 7 - 01.08.2022
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 9 - 03.08.2022
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 11 - 03.08.2022
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 2 - 05.08.2022
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 4 - 10.08.2022
 Preuzmite dokument Izmena 1 okvirnog sporazuma P 2 - 09.01.2023
 Preuzmite dokument Izmena 1 okvirnog sporazuma P 3 - 09.01.2023
 Preuzmite dokument Izmena 1 okvirnog sporazuma P 9 - 09.01.2023
 Preuzmite dokument Izmena 1 okvirnog sporazuma P 11 - 09.01.2023
 Preuzmite dokument Izmena 2 okvirnog sporazuma P 2 - 30.01.2023

 

NABAVKA USLUGE KABLOVSKE TELEVIZIJE (IP)
(BROJ 7/2022)

 Preuzmite dokument Okvirni sporazum - 13.06.2022
 Preuzmite dokument Izmena 1 Okvirnog sporazuma - 28.02.2023

 

NABAVKA FIKSNE TELEFONIJE
(BROJ 6/2022)

 Preuzmite dokument Okvirni sporazum - 13.06.2022
 Preuzmite dokument Izmena 1 okvirnog sporazuma - 23.01.2023

 

NABAVKA MOBILNE TELEFONIJE
(BROJ 4/2022)

 Preuzmite dokument Okvirni sporazum - 26.05.2022
 Preuzmite dokument Izmena 1 okvirnog sporazuma - 01.11.2022
 Preuzmite dokument Izmena 2 okvirnog sporazuma - 10.02.2023

 

NABAVKA USLUGE OSIGURANjA ZAPOSLENIH
(BROJ 2/2022)

 Preuzmite dokument Okvirni sporazum - 13.05.2022
 Preuzmite dokument Izmena 1 okvirnog sporazuma - 10.06.2022

 

NABAVKA USLUGE OSIGURANJA VOZILA
(BROJ 1/2022)

 Preuzmite dokument Okvirni sporazum - 05.05.2022
 Preuzmite dokument Izmena okvirnog sporazuma - 10.06.2022

 

NABAVKA USLUGE OSIGURANJA IMOVINE
(BROJ 3/2022)

 Preuzmite dokument Okvirni sporazum - 29.04.2022

 

OTVORENI POSTUPAK ZA 2021. GODINU

 

USLUGE FIKSNE TELEFONIJE, IP TV I INTERNETA
(BROJ 1/2021)

 Preuzmite dokument Okvirni sporazum - 27.10.2021

 

NABAVKA ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIONIH USLUGA - USLUGE PRENOSA PUTEM OPTIČKIH VLAKANA
(BROJ 14/2021)

 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 1 - 01.09.2021
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 2 - 01.09.2021
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 3 - 01.09.2021

 

NABAVKA RAČUNARSKE OPREME - HARDVER (ČIJA POJEDINAČNA VREDNOST NE PRELAZI IZNOS OD 500.000,00 DINARA)
(BROJ 15/2021)

 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 1 - 31.08.2021
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 2 - 31.08.2021
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 3 - 31.08.2021
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 4 - 17.09.2021
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 5 - 17.09.2021
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 6 - 17.09.2021
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 7 - 17.09.2021
 Preuzmite dokument Izmena I okvirnog sporazuma P 1 - 01.03.2023
 Preuzmite dokument Izmena I okvirnog sporazuma P 2 - 01.03.2023
 Preuzmite dokument Izmena I okvirnog sporazuma P 3 - 01.03.2023

 

NABAVKA RAČUNARSKE OPREME - HARDVER (ČIJA POJEDINAČNA VREDNOST PRELAZI IZNOS OD 500.000,00 DINARA)
(BROJ 10/2021)

 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 2 - 30.08.2021

 

NABAVKA USLUGE ODRŽAVANjA I POPRAVKE - RAČUNARA, ŠTAMPAČA I KOMUNIKACIONE OPREME (SAMO ZA OPREMU KOJA 11IJE BILA PREDMET CJN U 2020. GODINI IŠ1 JE NABAVLjENA U 2020. GODINI),
(BROJ 8/2021)

 Preuzmite dokument Rešenje APR-a o promeni sedišta privrednog društva DIGITRON IST - 14.02.2022
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 6 - 06.07.2021
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 3 - 07.07.2021
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 8 - 07.07.2021
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 10 - 09.07.2021
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 24 - 12.07.2021
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 5 - 14.07.2021
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 22 - 14.07.2021
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 26 - 16.07.2021
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 1 - 16.07.2021
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 16 - 16.07.2021
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 7 - 19.07.2021
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 2 - 19.07.2021
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 11 - 19.07.2021
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 9 - 19.07.2021
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 18 - 20.07.2021
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 25 - 20.07.2021
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 14 - 20.07.2021
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 21 - 20.07.2021
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 12 - 20.07.2021
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 15 - 22.07.2021
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 20 - 22.07.2021
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 17 - 22.07.2021
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 23 - 22.07.2021
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 19 - 22.07.2021
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 13 - 09.08.2021
 Preuzmite dokument Izmena okvirnog sporazuma P 10 - 27.10.2021
 Preuzmite dokument Izmena okvirnog sporazuma P 18 - 17.12.2021

 

NABAVKA ELEKTRIČNE ENERGIJE
(BROJ 5/2021)

 Preuzmite dokument Okvirni sporazum - 15.06.2021
 Preuzmite dokument Izjave - 15.06.2021
 Preuzmite dokument Izmena 1 okvirnog sporazma - 31.08.2021
 Preuzmite dokument Promena zakonskog zastupnika - 20.07.2022
 Preuzmite dokument Izmena 2 okvirnog sporazma - 07.06.2022
 Preuzmite dokument Izmena 3 okvirnog sporazma - 10.02.2023

 

NABAVKA RAČUNARSKE OPREME – HARDVER (ČIJA POJEDINAČNA VREDNOST NE PRELAZI IZNOS OD 500.000,00 DINARA)
(BROJ 9/2021)

 Preuzmite dokument Rešenje APR-a o promeni sedišta privrednog društva DIGITRON IST - 14.02.2022
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 18 - 04.06.2021
 Preuzmite dokument Izjave P 18 - 04.06.2021
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 13 - 04.06.2021
 Preuzmite dokument Izmena okvirnog sporazuma P 13 - 28.07.2021
 Preuzmite dokument Izjave P 13 - 04.06.2021
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 19 - 07.06.2021
 Preuzmite dokument Izjave P 19 - 07.06.2021
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 6 - 07.06.2021
 Preuzmite dokument Izjave P 6 - 07.06.2021
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 9 - 07.06.2021
 Preuzmite dokument Izjave P 9 - 07.06.2021
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 5 - 08.06.2021
 Preuzmite dokument Izjave P 5 - 08.06.2021
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 22 - 08.06.2021
 Preuzmite dokument Izjave P 22 - 08.06.2021
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 20 - 09.06.2021
 Preuzmite dokument Izjave P 20 - 09.06.2021
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 23 - 09.06.2021
 Preuzmite dokument Izjave P 23 - 09.06.2021
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 32 - 09.06.2021
 Preuzmite dokument Izjave P 32 - 09.06.2021
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 17 - 09.06.2021
 Preuzmite dokument Izjave P 17 - 09.06.2021
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 12 - 09.06.2021
 Preuzmite dokument Izmena okvirnog sporazuma P 12 - 28.07.2021
 Preuzmite dokument Izjave P 12 - 09.06.2021
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 4 - 09.06.2021
 Preuzmite dokument Izjave P 4 - 09.06.2021
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 10 - 09.06.2021
 Preuzmite dokument Izjave P 10 - 09.06.2021
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 34 - 09.06.2021
 Preuzmite dokument Izjave P 34 - 09.06.2021
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 16 - 09.06.2021
 Preuzmite dokument Izjave P 16 - 09.06.2021
 Преузмите документ Okvirni sporazum P 15 - 09.06.2021
 Преузмите документ Izjave P 15 - 09.06.2021
 Преузмите документ Okvirni sporazum P 8 - 09.06.2021
 Преузмите документ Izjave P 8 - 09.06.2021
 Преузмите документ Okvirni sporazum P 7 - 09.06.2021
 Преузмите документ Izjave P 7 - 09.06.2021
 Преузмите документ Okvirni sporazum P 2 - 09.06.2021
 Preuzmite dokument Izmena okvirnog sporazuma P 2 - 28.07.2021
 Преузмите документ Izjave P 2 - 09.06.2021
 Преузмите документ Okvirni sporazum P 1 - 09.06.2021
 Preuzmite dokument Izmena okvirnog sporazuma P 1 - 28.07.2021
 Преузмите документ Izjave P 1 - 09.06.2021
 Преузмите документ Okvirni sporazum P 11 - 10.06.2021
 Преузмите документ Izjave P 11 - 10.06.2021
 Преузмите документ Okvirni sporazum P 14 - 10.06.2021
 Преузмите документ Izjave P 14 - 10.06.2021
 Преузмите документ Okvirni sporazum P 21 - 10.06.2021
 Преузмите документ Izjave P 21 - 10.06.2021
 Преузмите документ Okvirni sporazum P 24 - 10.06.2021
 Преузмите документ Izjave P 24 - 10.06.2021
 Преузмите документ Okvirni sporazum P 33 - 10.06.2021
 Преузмите документ Izjave P 33 - 10.06.2021
 Преузмите документ Okvirni sporazum P 3 - 10.06.2021
 Преузмите документ Izjave P 3 - 10.06.2021
 Preuzmite dokument Izmena okvirnog sporazuma P 3 - 03.08.2021
 Преузмите документ Okvirni sporazum P 25 - 10.06.2021
 Преузмите документ Izjave P 25 - 10.06.2021
 Преузмите документ Okvirni sporazum P 26 - 10.06.2021
 Преузмите документ Izjave P 26 - 10.06.2021
 Преузмите документ Okvirni sporazum P 27 - 10.06.2021
 Преузмите документ Izjave P 27 - 10.06.2021
 Преузмите документ Okvirni sporazum P 28 - 16.06.2021
 Преузмите документ Izjave P 28 - 16.06.2021
 Преузмите документ Okvirni sporazum P 35 - 09.07.2021
 Преузмите документ Izjave P 35 - 09.07.2021
 Преузмите документ Okvirni sporazum P 40 - 12.07.2021
 Преузмите документ Okvirni sporazum P 41 - 12.07.2021
 Преузмите документ Izmena okvirnog sporazuma P 20 - 01.09.2021
 Преузмите документ Izmena okvirnog sporazuma P 3 - 28.09.2021
 Преузмите документ Ispravka greške u izmeni okvirnog sporazuma P 3 - 28.09.2021
 Преузмите документ Izmena II okvirnog sporazuma P 3 - 28.09.2021
 Преузмите документ Izmena II okvirnog sporazuma P 13 - 28.09.2021
 Преузмите документ Izmena I okvirnog sporazuma P 23 - 30.09.2021
 Preuzmite dokument Izmena II okvirnog sporazuma P 20 - 01.03.2023
 Preuzmite dokument Izmena I okvirnog sporazuma P 32 - 01.03.2023
 Preuzmite dokument Izmena II okvirnog sporazuma P 23 - 01.03.2023

 

NABAVKA GORIVA I MAZIVA
(BROJ 13/2021)

 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 1 - 26.05.2021
 Preuzmite dokument Obaveštenje naručiocima - 26.05.2021
 Preuzmite dokument Izmena okvirnog sporazuma 1 - 27.08.2021
 Preuzmite dokument Izmena okvirnog sporazuma 2 - 10.12.2021
 Preuzmite dokument Izmena okvirnog sporazuma 3 - 26.01.2022
 Preuzmite dokument Izmena okvirnog sporazuma 4 - 22.02.2022
 Preuzmite dokument Izmena okvirnog sporazuma 5 - 11.05.2022
 Preuzmite dokument Izmena okvirnog sporazuma 6 - 29.08.2022
 Preuzmite dokument Izmena okvirnog sporazuma 7 - 29.08.2022
 Preuzmite dokument Izmena okvirnog sporazuma 8 - 12.09.2022
 Preuzmite dokument Izmena okvirnog sporazuma 9 - 17.11.2022
 Preuzmite dokument Izmena okvirnog sporazuma 10 - 07.12.2022
 Preuzmite dokument Izmena okvirnog sporazuma 11 - 07.02.2023
 Preuzmite dokument Izmena okvirnog sporazuma 12 - 13.03.2023
 Preuzmite dokument Izmena okvirnog sporazuma 13 - 21.03.2023

 

NABAVKA KANCELARIJSKOG MATERIJALA
(BROJ 11/2021)

 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 1 - 25.05.2021
 Preuzmite dokument Obaveštenje naručiocima - 07.06.2021
 Preuzmite dokument Izjave P 1 - 25.05.2021
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 2 - 27.05.2021
 Preuzmite dokument Obaveštenje naručiocima - 07.06.2021
 Preuzmite dokument Izjave P 2 - 27.05.2021
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 5 - 27.05.2021
 Preuzmite dokument Izjave P 5 - 27.05.2021
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 7 - 27.05.2021
 Preuzmite dokument Izjave P 7 - 27.05.2021
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 15 - 27.05.2021
 Preuzmite dokument Izjave P 15 - 27.05.2021
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 3 - 01.06.2021
 Preuzmite dokument Izjave P 3 - 01.06.2021
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 17 - 01.06.2021
 Preuzmite dokument Izjave P 17 - 01.06.2021
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 16 - 03.06.2021
 Preuzmite dokument Izjave P 16 - 03.06.2021
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 10 - 03.06.2021
 Preuzmite dokument Izjave P 10 - 03.06.2021
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 13 - 03.06.2021
 Preuzmite dokument Izjave P 13 - 03.06.2021
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 14 - 04.06.2021
 Preuzmite dokument Izjave P 14 - 04.06.2021
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 4 - 04.06.2021
 Preuzmite dokument Izjave P 4 - 04.06.2021
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 6 - 07.06.2021
 Preuzmite dokument Izjave P 6 - 07.06.2021
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 8 - 07.06.2021
 Preuzmite dokument Izjave P 8 - 07.06.2021
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 12 - 07.06.2021
 Preuzmite dokument Izjave P 12 - 07.06.2021
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 9 - 07.06.2021
 Preuzmite dokument Izjave P 9 - 07.06.2021
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 11 - 07.06.2021
 Preuzmite dokument Izjave P 11 - 07.06.2021
 Preuzmite dokument Obaveštenje naručiocima 2 - 10.06.2021
 Preuzmite dokument Obaveštenje naručiocima - 12.08.2021
 Preuzmite dokument BIGZ Obaveštenje - 28.06.2021
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 4 - 24.09.2021
 Преузмите документ Izmena I okvirnog sporazuma P 1 - 23.03.2022
 Преузмите документ Promena adrese dobavljača - 23.03.2022
 Preuzmite dokument Izmena I okvirnog sporazuma P 2 - 11.04.2022
 Preuzmite dokument Izmena I okvirnog sporazuma P 5 - 11.04.2022
 Preuzmite dokument Izmena I okvirnog sporazuma P 15 - 11.04.2022
 Preuzmite dokument Izmena I okvirnog sporazuma P 16 - 11.04.2022
 Preuzmite dokument Izmena I okvirnog sporazuma P 6 - 22.04.2022
 Preuzmite dokument Izmena I okvirnog sporazuma P 8 - 22.04.2022
 Preuzmite dokument Izmena I okvirnog sporazuma P 4 - 27.04.2022
 Preuzmite dokument Izmena I okvirnog sporazuma P 12 - 27.04.2022
 Preuzmite dokument Izmena II okvirnog sporazuma P 1 - 28.04.2022
 Preuzmite dokument Izmena I okvirnog sporazuma P 3 - 04.05.2022
 Preuzmite dokument Izmena I okvirnog sporazuma P 10 - 13.05.2022
 Preuzmite dokument Izmena I okvirnog sporazuma P 13 - 13.05.2022
 Preuzmite dokument Izmena II okvirnog sporazuma P 5 - 21.09.2022
 Preuzmite dokument Izmena II okvirnog sporazuma P 4 - 27.09.2022
 Preuzmite dokument Izmena II okvirnog sporazuma P 9 - 20.10.2022
 Preuzmite dokument Izmena II okvirnog sporazuma P 11 - 20.10.2022
 Preuzmite dokument Izmena I okvirnog sporazuma P 7 - 08.11.2022
 Preuzmite dokument Izmena II okvirnog sporazuma P 3 - 09.11.2022
 Preuzmite dokument Izmena II okvirnog sporazuma P 13 - 07.02.2023
 Preuzmite dokument Izmena II okvirnog sporazuma P 10 - 08.02.2023
 Preuzmite dokument Izmena II okvirnog sporazuma P 7 - 14.03.2023

 

NABAVKA RAČUNARSKOG MATERIJALA – TONERA, OSIM ZA TONERE NABAVLjENE NA OSNOVU CJN KOJA JE POKRENUTA U 2020. GODINI
(BROJ 1/2021)

 Preuzmite dokument Rešenje APR-a o promeni sedišta privrednog društva DIGITRON IST - 14.02.2022
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 1 - 21.05.2021
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 5 - 21.05.2021
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 3 - 21.05.2021
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 7 - 25.05.2021
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 8 - 25.05.2021
 Preuzmite dokument Obaveštenje P 8 - 20.05.2022
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 10 - 25.05.2021
 Preuzmite dokument Obaveštenje P 10 - 20.05.2022
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 11 - 25.05.2021
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 2 - 26.05.2021
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 4 - 26.05.2021
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 6 - 26.05.2021
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 9 - 26.05.2021
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 13 - 27.05.2021
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 12 - 27.05.2021
 Preuzmite dokument Obaveštenje P 12 - 20.05.2022
 Preuzmite dokument Obaveštenje naručiocima - 04.06.2021
 Preuzmite dokument Izmena i dopuna okvirnog sporazuma - Partija 3 - 19.10.2021
 Preuzmite dokument Izmena okvirnog sporazuma - Partija 1 - 10.02.2022
 Preuzmite dokument Izmena 1 okvirnog sporazuma - Partija 8 - 06.04.2022
 Preuzmite dokument Izmena 2 okvirnog sporazuma - Partija 3 - 15.04.2022
 Preuzmite dokument Izmena 1 okvirnog sporazuma - Partija 12 - 26.05.2022
 Preuzmite dokument Izmena 1 okvinog sporazuma - Partija 2 - 15.06.2022
 Preuzmite dokument Izmena 1 okvinog sporazuma - Partija 4 - 15.06.2022
 Preuzmite dokument Izmena 1 okvinog sporazuma - Partija 6 - 15.06.2022
 Preuzmite dokument Izmena 1 okvinog sporazuma - Partija 9 - 15.06.2022
 Preuzmite dokument Izmena 1 okvinog sporazuma - Partija 5 - 19.09.2022
 Preuzmite dokument Izmena 2 okvirnog sporazuma - Partija 8 - 26.09.2022
 Preuzmite dokument Izmena 3 okvirnog sporazuma - Partija 3 - 27.09.2022
 Preuzmite dokument Izmena 2 okvirnog sporazuma - Partija 1 - 14.02.2023
 Preuzmite dokument Izmena 2 okvirnog sporazuma - Partija 5 - 01.03.2023

 

PRUŽANjE SANITARNIH USLUGA I DRUGIH SRODNIH USLUGA DEZINFEKCIJA, DEZINSEKCIJA I DERATIZACIJA
(BROJ 12/2021)

 Preuzmite dokument Okvirni sporazum - 29.04.2021
 Preuzmite dokument Izmena I Okvirnog sporazuma - 29.09.2021
 Preuzmite dokument Izmena II Okvirnog sporazuma - 02.09.2022

 

NABAVKA KANCELARIJSKOG NAMEŠTAJA
(BROJ 7/2021)

 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 1 - 28.04.2021
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 2 - 28.04.2021
 Preuzmite dokument OBAVEŠTENJE DOBAVLJAČA O PROMENI RAČUNA- 14.07.2021
 Preuzmite dokument Izmena I Okvirnog sporazuma P 1 - 23.11.2021

 

NABAVKA PAPIRNE KONFEKCIJE
(BROJ 4/2021)

 Preuzmite dokument Okvirni sporazum - 14.04.2021
 Preuzmite dokument Obaveštenje naručiocima - 14.04.2021
 Preuzmite dokument Izmena 1 okvirnog sporazuma - 02.03.2022
 Preuzmite dokument Izmena 2 okvirnog sporazuma - 26.05.2022
 Preuzmite dokument Izmena 3 okvirnog sporazuma - 29.09.2022

 

NABAVKA USLUGE OBEZBEĐENJA (FIZIČKO-TEHNIČKO I PROTIVPOŽARNO OBEZBEĐENJE)
(BROJ 6/2021)

 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 16 - 08.04.2021
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 1 - 06.05.2021
 Preuzmite dokument Izjave P 1 - 06.05.2021
 Preuzmite dokument Obaveštenje naručiocima P 1 - 06.05.2021
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 2 - 06.05.2021
 Preuzmite dokument Izjave P 2 - 06.05.2021
 Preuzmite dokument Obaveštenje naručiocima P 2 - 06.05.2021
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 3 - 06.05.2021
 Preuzmite dokument Izjave P 3 - 06.05.2021
 Preuzmite dokument Obaveštenje naručiocima P 3 - 06.05.2021
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 4 - 06.05.2021
 Preuzmite dokument Izjave P 4 - 06.05.2021
 Preuzmite dokument Obaveštenje naručiocima P 4 - 06.05.2021
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 5 - 07.05.2021
 Preuzmite dokument Izjave P 5 - 07.05.2021
 Preuzmite dokument Obaveštenje naručiocima P 5 - 07.05.2021
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 6 - 07.05.2021
 Preuzmite dokument Izjave P 6 - 07.05.2021
 Preuzmite dokument Obaveštenje naručiocima P 6 - 07.05.2021
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 7 - 07.05.2021
 Preuzmite dokument Izjave P 7 - 07.05.2021
 Preuzmite dokument Obaveštenje naručiocima P 7 - 07.05.2021
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 8 - 07.05.2021
 Preuzmite dokument Izjave P 8 - 07.05.2021
 Preuzmite dokument Obaveštenje naručiocima P 8 - 07.05.2021
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 9 - 07.05.2021
 Preuzmite dokument Izjave P 9 - 07.05.2021
 Preuzmite dokument Obaveštenje naručiocima P 9 - 07.05.2021
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 10 - 07.05.2021
 Preuzmite dokument Izjave P 10 - 07.05.2021
 Preuzmite dokument Obaveštenje naručiocima P 10 - 07.05.2021
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 11 - 07.05.2021
 Preuzmite dokument Izjave P 11 - 07.05.2021
 Preuzmite dokument Obaveštenje naručiocima P 11 - 07.05.2021
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 12 - 07.05.2021
 Preuzmite dokument Izjave P 12 - 07.05.2021
 Preuzmite dokument Obaveštenje naručiocima P 12 - 07.05.2021
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 14 - 07.05.2021
 Preuzmite dokument Izjave P 14 - 07.05.2021
 Preuzmite dokument Obaveštenje naručiocima P 14 - 07.05.2021
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 17 - 07.05.2021
 Preuzmite dokument Izjave P 17 - 07.05.2021
 Preuzmite dokument Obaveštenje naručiocima P 17 - 07.05.2021
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 19 - 07.05.2021
 Preuzmite dokument Izjave P 19 - 07.05.2021
 Preuzmite dokument Obaveštenje naručiocima P 19 - 07.05.2021
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 13 - 07.05.2021
 Preuzmite dokument Izjave P 13 - 07.05.2021
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 15 - 07.05.2021
 Preuzmite dokument Izjave P 15 - 07.05.2021
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 18 - 07.05.2021
 Preuzmite dokument Izjave P 18 - 07.05.2021
 Preuzmite dokument Obaveštenje naručiocima P 18 - 07.05.2021
 Preuzmite dokument Izmena 1 okvirnog sporazuma - Partija 1 - 25.08.2021
 Preuzmite dokument Obaveštenje o promeni poslovnog imena ponuđača Trident protection services - 08.09.2021
 Preuzmite dokument Obaveštenje naručiocima - 05.11.2021
 Preuzmite dokument Izmena III okvirnog sporazuma - Partija 1 - 08.11.2022
 Preuzmite dokument Izmena 1 okvirnog sporazuma - Partija 15 - 17.02.2023

 

* * *

 

IZVOD IZ GODIŠNjEG PLANA CENTRALIZOVANIH JAVNIH NABAVKI ZA 2020. GODINU

 Preuzmite dokument Izvod iz godišnjeg plana centralizovanih javnih nabavki za 2020. godinu - 23.10.2019.

 

REŠENjE VLADE O DAVANjU SAGLASNOSTI NA PLAN CENTRALIZOVANIH JAVNIH NABAVKI ZA 2020. GODINU

 Preuzmite dokument Rešenje Vlade o davanju saglasnosti na Plan centralizovanih javnih nabavki za 2020. godinu - 23.10.2019.
 Preuzmite dokument Rešenje Vlade o davanju saglasnosti na Plan centralizovanih javnih nabavki za 2020. godinu - 05.12.2019.

 

 

* * *

 

PRETHODNO OBAVEŠTENjE ZA 2020. GODINU

 

PREDMET JAVNE NABAVKE JE NABAVKA RAČUNARSKOG MATERIJALA – TONERI (osim za tonere nabavljene na osnovu cjn koja je pokrenuta u 2019. godini)
(BROJ 1/2020)

 Preuzmite dokument Prethodno obaveštenje

 

PREDMET JAVNE NABAVKE JE NABAVKA RAČUNARSKE OPREME - HARDVER (čija pojedinačna vrednost ne prelazi iznos od 500.000,00 dinara)
(BROJ 2/2020)

 Preuzmite dokument Prethodno obaveštenje

 

PREDMET JAVNE NABAVKE JE NABAVKA KANCELARIJSKOG NAMEŠTAJA
(BROJ 3/2020)

 Preuzmite dokument Prethodno obaveštenje

 

PREDMET JAVNE NABAVKE JE NABAVKA PREVOZNIH SREDSTAVA (ukoliko naručioci pribave saglasnost u skladu sa važećim propisima
(BROJ 4/2020)

 Preuzmite dokument Prethodno obaveštenje

 

PREDMET JAVNE NABAVKE JE NABAVKA ELEKTRONSKE KOMUKACIONE USLUGE-MOBILNA TELEFONIJA
(BROJ 5/2020)

 Preuzmite dokument Prethodno obaveštenje

 

PREDMET JAVNE NABAVKE JE NABAVKA USLUGA OSIGURANjA ZAPOSLENIH
(BROJ 6/2020)

 Preuzmite dokument Prethodno obaveštenje

 

PREDMET JAVNE NABAVKE JE NABAVKA USLUGA OSIGURANjA IMOVINE
(BROJ 7/2020)

 Preuzmite dokument Prethodno obaveštenje

 

PREDMET JAVNE NABAVKE JE NABAVKA USLUGE ČIŠĆENjA ZGRADA
(BROJ 8/2020)

 Preuzmite dokument Prethodno obaveštenje

 

PREDMET JAVNE NABAVKE JE NABAVKA ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE USLUGE – USLUGA PRENOSA PUTEM OPTIČKIH VLAKANA
(BROJ 9/2020)

 Preuzmite dokument Prethodno obaveštenje

 

PREDMET JAVNE NABAVKE JE NABAVKA USLUGA ODRŽAVANjA I POPRAVKE (održavanje računarske opreme – računara, štampača i komunikacione opreme) – samo za opremu koja nije bila predmet cjn u 2019. godini ili je nabavljena u 2019. godini
(BROJ 10/2020)

 Preuzmite dokument Prethodno obaveštenje

 

PREDMET JAVNE NABAVKE JE NABAVKA ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE USLUGE - INTERNET
(BROJ 11/2020)

 Preuzmite dokument Prethodno obaveštenje

 

PREDMET JAVNE NABAVKE JE NABAVKA USLUGE OSIGURANjA VOZILA
(BROJ 12/2020)

 Preuzmite dokument Prethodno obaveštenje

 

* * *

 

OTVORENI POSTUPAK ZA 2020. GODINU

 

NABAVKA PREVOZNIH SREDSTAVA
(BROJ 18/2020)

 Preuzmite dokument Odluka o sprovođenju pregovaračkog postupka - 28.01.2021
 Preuzmite dokument Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma P 6 - 28.01.2021
 Preuzmite dokument Katalog Fiat Ducato L2H2 - 28.01.2021

 

NABAVKA PREVOZNIH SREDSTAVA
(BROJ 16/2020)

 Preuzmite dokument Odluka o sprovođenju postupka nabavke - 23.12.2020
 Preuzmite dokument Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma P 1 - 23.12.2020
 Preuzmite dokument Katalog Novi Klio 5- 23.12.2020
 Preuzmite dokument Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma P 7 - 23.12.2020
 Preuzmite dokument Katalog Talento - 23.12.2020
 Preuzmite dokument Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma P 8 - 23.12.2020
 Preuzmite dokument Katalog Kadjar - 23.12.2020
 Preuzmite dokument Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma P 2 - 24.12.2020
 Preuzmite dokument Katalog Škoda fabia - 24.12.2020
 Preuzmite dokument Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma P 4 - 24.12.2020
 Preuzmite dokument Katalog Oktavia A7 - 24.12.2020
 Preuzmite dokument Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma P 5 - 24.12.2020
 Preuzmite dokument Katalog Škoda Superb - 24.12.2020
 Preuzmite dokument Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma P 3 - 24.12.2020
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 3- 24.12.2020
 Preuzmite dokument Katalog Škoda Fabia - 24.12.2020
 Preuzmite dokument Izmena okvirnog sporazuma P 7 - 10.02.2021

 

NABAVKA USLUGE ČIŠĆENjA ZGRADA
(BROJ 17/2020)

 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 25.06.2020
 Preuzmite dokument Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma - 08.07.2020
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu P 11 - 28.07.2020
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 11 - 28.07.2020
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu P 6 - 28.07.2020
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 6 - 28.07.2020
 Preuzmite dokument Dokumentacija - 28.07.2020
 Preuzmite dokument Izjava - 28.07.2020

 

NABAVKA USLUGE OSIGURANjA IMOVINE
(BROJ 14/2020)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 29.05.2020
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 29.05.2020
 Preuzmite dokument Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma - 14.07.2020
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu P 13 - 14.10.2020
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 13 - 14.10.2020
 Preuzmite dokument Dokumentacija - 14.10.2020

 

NABAVKA USLUGE ODRŽAVANjA – RAČUNARA, ŠTAMPAČA I KOMUNIKACIONE OPREME (SAMO ZA OPREMU KOJA NIJE BILA PREDMET CJN U 2019. GODINI ILI JE NABAVLjENA U 2019. GODINI)
(BROJ 15/2020)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 26.05.2020
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 26.05.2020
 Preuzmite dokument Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma - 25.06.2020
 Preuzmite dokument Obaveštenje o obustavi postupka za P 4 - 07.07.2020
 Preuzmite dokument Obaveštenje o obustavi postupka za P 11 - 07.07.2020
 Preuzmite dokument Obaveštenje o obustavi postupka za P 13 - 07.07.2020
 Preuzmite dokument Obaveštenje o obustavi postupka za P 15 - 07.07.2020
 Preuzmite dokument Obaveštenje o obustavi postupka za P 17 - 07.07.2020
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu P 14 - 20.07.2020
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 14 - 20.07.2020
 Preuzmite dokument Dokumentacija - 21.07.2020

 

НАБАВКА РАЧУНАРСКОГ МАТЕРИЈАЛА – ТОНЕРА (ОСИМ ЗА ТОНЕРЕ НАБАВЉЕНЕ НА ОСНОВУ ЦЈН КОЈА ЈЕ ПОКРЕНУТА У 2019. ГОДИНИ)
(БРОЈ 13/2020)

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - 21.05.2020
 Преузмите документ Конкурсна документација - 21.05.2020
 Preuzmite dokument Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma - 12.06.2020
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu P 9 - 23.06.2020
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 9 - 23.06.2020
 Preuzmite dokument Dokumentacija - 23.06.2020
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu P 7 - 24.06.2020
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 7 - 24.06.2020

 

NABAVKA USLUGE ČIŠĆENJA ZGRADA
(BROJ 12/2020)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 05.05.2020
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 05.05.2020
 Preuzmite dokument Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma - 09.06.2020
 Preuzmite dokument Obaveštenje o obustavi postupka - 22.06.2020
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu P 15 - 24.06.2020
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 15 - 24.06.2020
 Preuzmite dokument Dokumentacija - 24.06.2020

 

NABAVKA USLUGE ODRŽAVANjA – RAČUNARA, ŠTAMPAČA I KOMUNIKACIONE OPREME (SAMO ZA OPREMU KOJA NIJE BILA PREDMET CJN U 2019. GODINI ILI JE NABAVLjENA U 2019. GODINI).
(BROJ 7/2020)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 26.02.2020
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija I deo - 10.03.2020
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija II deo - 10.03.2020
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1 - 20.03.2020
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2 - 25.03.2020
 Preuzmite dokument Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma - 23.04.2020
 Preuzmite dokument Obaveštenje o obustavi postupka P 4 - 06.05.2020
 Preuzmite dokument Obaveštenje o obustavi postupka P 11 - 06.05.2020
 Preuzmite dokument Obaveštenje o obustavi postupka P 13 - 06.05.2020
 Preuzmite dokument Obaveštenje o obustavi postupka P 14 - 06.05.2020
 Preuzmite dokument Obaveštenje o obustavi postupka P 15 - 06.05.2020
 Preuzmite dokument Obaveštenje o obustavi postupka P 17 - 06.05.2020
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu P 12 - 15.05.2020
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 12 - 15.05.2020
 Preuzmite dokument Dokumentacija - 15.05.2020
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu P 21 - 15.05.2020
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 21 - 15.05.2020
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu P 20 - 15.05.2020
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 20 - 15.05.2020
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu P 10 - 15.05.2020
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 10 - 15.05.2020
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu P 7 - 15.05.2020
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 7 - 15.05.2020
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu P 5 - 15.05.2020
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 5 - 15.05.2020
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu P 3 - 15.05.2020
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 3 - 15.05.2020
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu P 2 - 15.05.2020
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 2 - 15.05.2020
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu P 8 - 18.05.2020
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 8 - 18.05.2020
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu P 16 - 18.05.2020
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 16 - 18.05.2020
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu P 9 - 19.05.2020
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 9 - 19.05.2020
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu P 1 - 26.05.2020
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 1 - 26.05.2020
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu P 6 - 26.05.2020
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 6 - 26.05.2020
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu P 18 - 26.05.2020
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 18 - 26.05.2020
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu P 19 - 26.05.2020
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 19 - 26.05.2020

 

NABAVKA USLUGE ČIŠĆENjA ZGRADA
(BROJ 5/2020)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 26.02.2020
 Preuzmite dokument INVITATION TO BID - 26.02.2020
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 26.02.2020
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1 - 28.02.2020
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2 - 02.03.2020
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 3 - 09.03.2020
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 4 - 11.03.2020
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 5 - 12.03.2020
 Preuzmite dokument Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma - 26.03.2020
 Preuzmite dokument Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava 1 - 03.04.2020
 Preuzmite dokument Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava 2 - 03.04.2020
 Preuzmite dokument Obaveštenje o obustavi postupka P 6 - 21.04.2020
 Preuzmite dokument Obaveštenje o obustavi postupka P 11 - 21.04.2020
 Preuzmite dokument Obaveštenje o obustavi postupka P 12 - 21.04.2020
 Preuzmite dokument Obaveštenje o obustavi postupka P 15 - 21.04.2020
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu P 4 - 23.04.2020
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 4 - 23.04.2020
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu P 7 - 23.04.2020
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 7 - 23.04.2020
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu P 13 - 23.04.2020
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 13 - 23.04.2020
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu P 1 - 23.04.2020
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 1 - 23.04.2020
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu P 5 - 23.04.2020
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 5 - 23.04.2020
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu P 9 - 23.04.2020
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 9 - 23.04.2020
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu P 10 - 23.04.2020
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 10 - 23.04.2020
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu P 16 - 23.04.2020
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 16 - 23.04.2020
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu P 2 - 28.04.2020
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 2 - 28.04.2020
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu P 14 - 28.04.2020
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 14 - 28.04.2020
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu P 3 - 04.05.2020
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 3 - 04.05.2020
 Preuzmite dokument Izmena okvirnog sporazuma P 3 - 05.08.2021
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu P 8 - 06.05.2020
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 8 - 06.05.2020
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru P 1 - 25.06.2020
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru 2 P 1 - 11.06.2021
 Preuzmite dokument Izmena 1. okvirnog sporazuma - Partija 1 - 14.09.2021
 Preuzmite dokument Izmena 2. okvirnog sporazuma - Partija 1 - 12.05.2022

 

NABAVKA KANCELARIJSKOG NAMEŠTAJA
(BROJ 10/2020)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 26.02.2020
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 26.02.2020
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1 - 12.03.2020
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2 - 16.03.2020
 Preuzmite dokument Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma - 20.03.2020
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu P 1 - 06.04.2020
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 1 - 06.04.2020
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu P 2 - 06.04.2020
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 2 - 06.04.2020
 Preuzmite dokument Dokumentacija - 06.04.2020
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru P 1 - 13.01.2021

 

NABAVKA USLUGE OSIGURANjA ZAPOSLENIH I DRUGIH LICA
(BROJ 11/2020)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 19.02.2020
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 19.02.2020
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1 - 27.02.2020
 Preuzmite dokument Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma - 17.03.2020
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu P 3 - 07.04.2020
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 3 - 07.04.2020
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu P 1 - 09.04.2020
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 1 - 09.04.2020
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu P 2 - 09.04.2020
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 2 - 09.04.2020
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu P 4 - 09.04.2020
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 4 - 09.04.2020
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu P 5 - 09.04.2020
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 5 - 09.04.2020
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu P 6 - 09.04.2020
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 6 - 09.04.2020
 Preuzmite dokument Dokumentacija - 13.04.2020
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru P 1 - 01.02.2021
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru P 2 - 01.02.2021

 

NABAVKA USLUGE OSIGURANjA VOZILA
(BROJ 6/2020)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 19.02.2020
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 19.02.2020
 Preuzmite dokument Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma - 16.03.2020
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu P 1 - 01.04.2020
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum prvi deo P 1 - 01.04.2020
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum drugi deo P 1 - 01.04.2020
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu P 2 - 01.04.2020
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum prvi P 2 - 01.04.2020
 Preuzmite dokument Dokumentacija - 01.04.2020
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru P 1 - 19.11.2020
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru P 2 - 19.11.2020
 Preuzmite dokument Obaveštenje naručiocima - 10.12.2020
 Preuzmite../ dokument Izmena okvirnog sporazuma P 1 - 18.01.2022
 Preuzmite../ dokument Izmena okvirnog sporazuma P 2 - 18.01.2022
 Preuzmite../ dokument 2. Izmena okvirnog sporazuma P 1 - 11.03.2022
 Preuzmite../ dokument 2. Izmena okvirnog sporazuma P 2 - 11.03.2022

 

NABAVKA ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIONIH USLUGA - USLUGE PRENOSA PUTEM OPTIČKIH VLAKANA
(BROJ 8/2020)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 18.02.2020
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 18.02.2020
 Preuzmite dokument Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma - 01.04.2020
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu P 1 - 13.05.2020
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 1 - 13.05.2020
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu P 2 - 13.05.2020
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 2 - 13.05.2020
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu P 3 - 13.05.2020
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 3 - 13.05.2020
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu P 4 - 13.05.2020
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 4 - 13.05.2020
 Preuzmite dokument Dokumentacija - 13.05.2020
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu P 5 - 20.05.2020
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 5 - 20.05.2020

 

NABAVKA ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIONIH USLUGA - INTERNET
(BROJ 3/2020)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 18.02.2020
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 18.02.2020
 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije 1 - 27.02.2020
 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije 1 - 04.03.2020
 Preuzmite dokument Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma - 26.03.2020
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu - 21.05.2020
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum - 21.05.2020
 Preuzmite../ dokument Dokumentacija - 21.05.2020
 Preuzmite../ dokument Izmena I okvirnog sporazuma - 18.10.2021

 

NABAVKA USLUGE OSIGURANjA IMOVINE
(BROJ 9/2020)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 13.02.2020
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 13.02.2020
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1 - 21.02.2020
 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije 1 - 21.02.2020
 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije 2 - 25.02.2020
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2 - 26.02.2020
 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije 3 - 27.02.2020
 Preuzmite dokument Obaveštenje o produženju roka - 27.02.2020
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 3 - 27.02.2020
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 4 - 02.03.2020
 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije 4 - 02.03.2020
 Preuzmite dokument Obaveštenje o produženju roka 2 - 02.03.2020
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 5 - 09.03.2020
 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije 5 - 09.03.2020
 Preuzmite dokument Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma - 02.04.2020
 Preuzmite dokument Obaveštenje o obustavi postupka P 13 - 14.04.2020
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu P 2 - 07.05.2020
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 2 - 07.05.2020
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu P 4 - 11.05.2020
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 4 - 11.05.2020
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu P 11 - 11.05.2020
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 11 - 11.05.2020
 Preuzmite dokument Dokumentacija - 11.05.2020
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu P 6 - 12.05.2020
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 6 - 12.05.2020
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu P 10 - 12.05.2020
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 10 - 12.05.2020
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu P 15 - 12.05.2020
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 15 - 12.05.2020
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu P 16 - 12.05.2020
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 16 - 12.05.2020
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu P 17 - 12.05.2020
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 17 - 12.05.2020
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu P 18 - 12.05.2020
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 18 - 12.05.2020
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu P 1 - 14.05.2020
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 1 - 14.05.2020
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu P 5 - 14.05.2020
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 5 - 14.05.2020
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu P 8 - 14.05.2020
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 8 - 14.05.2020
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu P 14 - 14.05.2020
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 14 - 14.05.2020
 Preuzmite dokument Izmena okvirnog sporazuma P 6 - 18.05.2020
 Preuzmite dokument Izmena okvirnog sporazuma P 10 - 18.05.2020
 Preuzmite dokument Izmena okvirnog sporazuma P 15 - 18.05.2020
 Preuzmite dokument Izmena okvirnog sporazuma P 16 - 18.05.2020
 Preuzmite dokument Izmena okvirnog sporazuma P 17 - 18.05.2020
 Preuzmite dokument Izmena okvirnog sporazuma P 18 - 18.05.2020
 Preuzmite dokument Izmena okvirnog sporazuma P 4 - 19.05.2020
 Preuzmite dokument Izmena okvirnog sporazuma P 11 - 19.05.2020
 Preuzmite dokument Izmena okvirnog sporazuma P 2 - 21.05.2020
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu P 3 - 21.05.2020
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 3 - 21.05.2020
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu P 7 - 21.05.2020
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 7 - 21.05.2020
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu P 9 - 21.05.2020
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 9 - 21.05.2020
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu P 12 - 26.05.2020
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 12 - 26.05.2020
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru P 4 - 01.10.2020
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru P 1 - 11.12.2020
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru P 5 - 11.12.2020
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru P 3 - 16.12.2020

 

NABAVKA USLUGA MOBILNE TELEFONIJE
(BROJ 4/2020)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 10.02.2020
 Preuzmite dokument INVITATION TO BID - 10.02.2020
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 10.02.2020
 Preuzmite dokument Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma - 09.03.2020
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu - 20.05.2020
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum - 20.05.2020
 Preuzmite dokument Izmena okvirnog sporazuma - 15.04.2021
 Preuzmite dokument Dokumentacija - 20.05.2020
 Preuzmite dokument Izjava - 20.05.2020
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 18.09.2020
 Preuzmite dokument Izmena i dopuna Оkvirnog sporazuma II - 24.09.2021
 Preuzmite dokument Izmena i dopuna Оkvirnog sporazuma III - 05.10.2021

 

NABAVKA RAČUNARSKE OPREME - HARDVER (ČIJA POJEDINAČNA VREDNOST NE PRELAZI IZNOS OD 500.000,00 DINARA)
(BROJ 2/2020)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 05.02.2020
 Preuzmite dokument INVITATION TO BID - 05.02.2020
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 05.02.2020
 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije 1 - 20.02.2020
 Preuzmite dokument Obaveštenje o produženju roka 1 - 20.02.2020
 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije 2 - 27.02.2020
 Preuzmite dokument Obaveštenje o produženju roka 2 - 27.02.2020
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1 - 27.02.2020
 Preuzmite dokument Obaveštenje o produženju roka 3 - 05.03.2020
 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - izmena - 06.02.2020
 Preuzmite dokument INVITATION TO BID - izmena - 06.02.2020
 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije 3 - 06.06.2020
 Preuzmite dokument Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma - 23.03.2020
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu P36 - 23.04.2020
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 36 - 23.04.2020
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu P 35 - 23.04.2020
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 35 - 23.04.2020
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu P 34 - 23.04.2020
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 34 - 23.04.2020
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu P 33 - 23.04.2020
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 33 - 23.04.2020
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu P 32 - 23.04.2020
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 32 - 23.04.2020
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu P 27 - 23.04.2020
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 27 - 23.04.2020
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu P 26 - 23.04.2020
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 26 - 23.04.2020
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu P 15 - 23.04.2020
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 15 - 23.04.2020
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu P 17 - 23.04.2020
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 17 - 23.04.2020
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu P 19 - 23.04.2020
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 19 - 23.04.2020
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu P 20 - 23.04.2020
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 20 - 23.04.2020
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu P 25 - 23.04.2020
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 25 - 23.04.2020
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu P 3 - 23.04.2020
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 3 - 23.04.2020
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu P 13 - 23.04.2020
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 13 - 23.04.2020
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu P 14 - 23.04.2020
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 14 - 23.04.2020
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu P 29 - 24.04.2020
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 29 - 24.04.2020
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu P 16 - 24.04.2020
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 16 - 24.04.2020
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu P 18 - 24.04.2020
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 18 - 24.04.2020
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu P 11 - 24.04.2020
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 11 - 24.04.2020
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu P 4 - 24.04.2020
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 4 - 24.04.2020
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu P 5 - 24.04.2020
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 5 - 24.04.2020
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu P 6 - 24.04.2020
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 6 - 24.04.2020
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu P 7 - 24.04.2020
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 7 - 24.04.2020
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu P 8 - 24.04.2020
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 8 - 24.04.2020
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu P 9 - 24.04.2020
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 9 - 24.04.2020
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu P 10 - 24.04.2020
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 10 - 24.04.2020
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu P 30 - 24.04.2020
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 30 - 24.04.2020
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu P 31 - 24.04.2020
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 31 - 24.04.2020
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu P 21 - 28.04.2020
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 21 - 28.04.2020
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu P 22 - 28.04.2020
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 22 - 28.04.2020
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu P 23 - 28.04.2020
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 23 - 28.04.2020
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu P 24 - 28.04.2020
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 24 - 28.04.2020
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu P 28 - 28.04.2020
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 28 - 28.04.2020
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu P 1 - 29.04.2020
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 1 - 29.04.2020
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu P 2 - 29.04.2020
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 2 - 29.04.2020
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu P 12 - 29.04.2020
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 12 - 29.04.2020
 Preuzmite dokument Ponuda Comtrade System Integration i Tehnicom informatika - 21.05.2020
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu P 3 - 21.05.2020
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 3 - 21.05.2020
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu P 7 - 21.05.2020
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 7 - 21.05.2020
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu P 9 - 21.05.2020
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 9 - 21.05.2020
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu P 9 - 26.05.2020
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 9 - 21.05.2020
 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije 1 za P 24- 29.05.2020
 Preuzmite dokument Izmena okvirnog sporazuma 1 za P 13 - 09.06.2020
 Preuzmite dokument Izmena okvirnog sporazuma 2 za P 13 - 19.06.2020

 

NABAVKA RAČUNARSKOG MATERIJALA – TONERA, OSIM ZA TONERE NABAVLjENE NA OSNOVU CJN KOJA JE POKRENUTA U 2019. GODINI
(BROJ 1/2020)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 03.02.2020
 Preuzmite dokument INVITATION TO BID - 03.02.2020
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 03.02.2020
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1 - 07.02.2020
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2 - 18.02.2020
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 3 - 19.02.2020
 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije 1 - 19.02.2020
 Preuzmite dokument Obaveštenje o produženju roka - 19.02.2020
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 4 - 24.02.2020
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 5 - 24.02.2020
 Preuzmite dokument Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma - 10.03.2020
 Preuzmite dokument Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava - 19.03.2020
 Preuzmite dokument Dopuna оbaveštenja o podnetom zahtevu za zaštitu prava - 19.03.2020
 Preuzmite dokument Obaveštenje o obustavi postupka za Partiju 7 - 23.03.2020
 Preuzmite dokument Obaveštenje o obustavi postupka za Partiju 9 - 23.03.2020
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu P 11 - 02.04.2020
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 11 - 02.04.2020
 Preuzmite dokument Dokumentacija - 02.04.2020
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu P 2 - 07.04.2020
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 2 - 07.04.2020
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu P 4 - 07.04.2020
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 4 - 07.04.2020
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu P 3 - 07.04.2020
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 3 - 07.04.2020
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu P 5 - 07.04.2020
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 5 - 07.04.2020
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu P 6 - 07.04.2020
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 6 - 07.04.2020
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu P 10 - 07.04.2020
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 10 - 07.04.2020
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu P 1 - 07.04.2020
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 1 - 07.04.2020
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu P 12 - 07.04.2020
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 12 - 07.04.2020
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu P 8 - 08.04.2020
 Preuzmite dokument Okvirni sporazum P 8 - 08.04.2020

 

 

* * *

 

JAVNE NABAVKE PO OVLAŠĆENJU

 

NABAVKA USLUGE IZRADE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA IZGRADNJU UNUTRAŠNJE HIDRANTSKE MREŽE, U OBJEKTU U ULICI CARICE MILICE BROJ 1 U BEOGRADU
(BROJ 6/2020)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 29.10.2020
 Preuzmite dokument Obrazac ponude - 29.10.2020
 Preuzmite dokument Obaveštenje o produženju roka - 04.11.2020
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1 - 04.11.2020
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2 - 04.11.2020
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 3 - 05.11.2020

 

NABAVKA RADOVA NA IZGRADNjI UNUTRAŠNjE HIDRANTSKE MREŽE, U OBJEKTU U ULICI CARICE MILICE BROJ 1 U BEOGRADU
(BROJ 7/2020)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 18.12.2020
 Preuzmite dokument Obrazac ponude - 18.12.2020

 

NABAVKA TONERA ŠIFRE CF289A ZA ŠTAMPAČ HP ENTERPRISE M507
(BROJ 8/2020)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 11.12.2020
 Preuzmite dokument Obrazac ponude - 11.12.2020
 Preuzmite dokument Izmena obrasaca ponude - 11.12.2020
 Preuzmite dokument Obaveštenje o postupku nabavke - 22.12.2020

 

NABAVKA USLUGA IZRADE INTEGRISANOG INFORMACIONOG SISTEMA UPRAVE ZA DUVAN
(BROJ 1/2020)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 27.05.2020
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 27.05.2020
 Preuzmite dokument Dopuna konkursne dokumentacije - 28.05.2020
 Preuzmite dokument Prilog konkursnoj dokumentaciji - 28.05.2020
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1 - 22.06.2020
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2 - 25.06.2020
 Preuzmite dokument Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava - 26.06.2020
 Preuzmite dokument Obaveštenje o produženju roka - 17.07.2020
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 28.07.2020.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 14.09.2020.

 

NABAVKA USLUGA-IZRADA INTERNET PREZENTACIJE UPRAVE ZA DUVAN
(BROJ 3/2020)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 13.05.2020
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 13.05.2020
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1 - 19.05.2020
 Preuzmite dokument Obaveštenje o produženju roka - 19.05.2020
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2 - 19.05.2020
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 28.05.2020
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 25.06.2020.

 

NABAVKA DOBARA-SERVERA I STORIDžA
(BROJ 2/2020)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 13.05.2020
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 13.05.2020
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1 - 18.05.2020
 Preuzmite dokument Obaveštenje o produženju roka - 19.05.2020
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2 - 18.05.2020
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 25.05.2020.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 22.06.2020.

 

 

 

 

 Vrh strane
Centralizovane javne nabavke Javne nabavke UZZPRO Vesti InformatorInformacije od javnog značaja Konkursi, oglasi Baza pravnih propisaBiblioteka eUprava