Naslovna » Struktura » Reprezentacija

Sektor za reprezentativne i rezidencijalne objekte

Sektorom rukovodi pomoćnik direktora mr Aleksandra Savović.

U Sektoru za reprezentativne i rezidencijalne objekte obrazuju se uže unutrašnje jedinice i to:

1.Odeljenje za uređenje i održavanje rezidencijalnih i reprezentativnih objekta

- Odsek za održavanje objekata
    -Grupa za poslove domaćinstva rezidencijalnih i reprezentativnih objekata
    - Grupa za poslove održavanja rezidencijalnih i reprezentativnih objekata

- Odsek za hortikulturu
    - Grupa za poslove biodekoracije enterijera
    - Grupa za hortikulturu u objektu republičkih organa Bulevar Mihajla Pupina 2
    - Grupa za hortikulturu u reprezentativnim i rezidencijalnim objektima

2. Odeljenje Ekonomija u Smederevu

3.Odeljenje za očuvanje kulturnih dobara i poslove protokola u objektima državnih organa

    - Grupa za zaštitu, očuvanje i prezentaciju kulturnih dobara i prevodilačke poslove
    - Grupa za protokolarne poslove

4.Odeljenje za protokolarno-ugostiteljske usluge reprezentativnih i rezidencijalnih objekata

- Odsek za poslove usluživanja Andrićev venac 1

- Odsek za poslove usluživanja u vilama u Tolstojevoj 2a, Užička 11-15, Bulevar kneza Aleksandra Karađorđevića br. 26, Bulevar kneza Aleksandra Karađorđevića br. 75 i Kneza Miloša 24-26
    - Grupa za poslove usluživanja u vilama u Tolstojevoj 2a, Užička 11-15
   - Grupa za poslove usluživanja u vilama u Bulevaru kneza Aleksandra Karađorđevića br. 26, Bulevaru kneza Aleksandra Karađorđevića br. 75 i Kneza Miloša 24-26

- Odsek kulinarstva u vilama u Tolstojevoj 2a, Užička 11-15, Bulevar kneza Aleksandra Karađorđevića br. 26, Bulevar kneza Aleksandra Karađorđevića br. 75 i Kneza Miloša 24-26
   - Grupa za poslove kulinarstva u vilama u Tolstojevoj 2a, Užička 11-15, Užička 23
   - Grupa za poslove kulinarstva u vilama u Bulevaru kneza Aleksandra Karađorđevića br. 75, Bulevaru kneza Aleksandra Karađorđevića br. 26 i Avio službi Vlade RS
   - Grupa za poslove kulinarstva u Kneza Miloša br. 24-26

   - Grupa za poslove distribucije robe

Delokrug rada

U Sektoru za reprezentativne i rezidencijalne objekte obavljaju se poslovi u vezi sa čuvanjem, održavanjem, korišćenjem i pružanjem protokolarno ugostiteljskih usluga u objektima reprezentacije (rezidencije, reprezentativne zgrade, gostinske vile i druge nepokretnosti koje služe za potrebe reprezentacije shodno propisima koja regulišu sredstva reprezentacije, uslove i način njihovog korišćenja); iniciranje i pripreme javnih nabavki koje se odnose na potrebe Sektora; redovno i vanredno održavanje parkovskih i ukrasnih površina, šumskog pojasa, staza i ograda rezidencijalnih i reprezentativnih i drugih objekata protokolarne prirode podrazumevajući tu sve oblike pejzažnoga uređenja tog prostora; priprema i izrada cvetnih aranžmana, dekoracija u prigodnim prilikama (posete zvaničnih delegacija, državni i drugi praznici); poljoprivredni poslovi nesvojstveni poslovima koji se obavljaju u drugim državnim organima; operativni poslovi proizvodnje, čuvanja i prerade voća; skladištenje voća i pripremanje finalnih proizvoda i drugi poslovi voćarske i vinogradarske proizvodnje kao i drugi poljoprivredni i voćarski poslovi; očuvanja, zaštite, prezentacije kulturnih dobara koji se nalaze i čuvaju ili izlažu u rezidencijalnim, reprezentativnim i drugim objektima protokolarnog tipa; protokolarni i prevodilački poslova koji su u funkciji pružanja usluga za korisnike tih objekata; poslovi pružanja ugostiteljskih usluga i smeštaja na najvišem nivou u reprezentativnim i rezidencijalnim i drugim objektima koji koriste najviši domaći i strani zvaničnici ili su u funkciji korisnika kao logistička podrška van tih objekata; poslovi učešća u procesima koji su u vezi sa stručnim usavršavanjem državnih službenika i osposobljavanjem i usavršavanjem nameštenika u Sektoru i drugi poslovi iz delokruga Sektora.

 Reprezentacija

Telefon: +381 11 3615 026
Faks: +381 11 3631 601
e-mail: aleksandra.savovic@uzzpro.gov.rs
Centralizovane javne nabavke Javne nabavke UZZPRO Vesti InformatorInformacije od javnog značaja Konkursi, oglasi Baza pravnih propisaBiblioteka eUprava