Naslovna » Arhiva » Konkursi, oglasi, tenderi 2017.

Konkursi, oglasi, tenderi 2017.


JAVNI KONKURS

 

JAVNI KONKURS ZA POPUNјAVANјE DVA POLOŽAJA U UPRAVI ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE REPUBLIČKIH ORGANA

 Preuzmite dokument Preuzmite dokument

 

 

ZAJEDNIČKA JAVNA NABAVKA

 

IZVOĐENјE RADOVA NA ADAPTACIJI POSLOVNOG PROSTORA U OBJEKTU U BEOGRADU U ULICI BIRČANINOVA 19A
(BROJ 1/2017)

 Preuzmite dokument Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka - 20.01.2017
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 20.01.2017
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora -26.01.2017.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru -31.01.2017.

 

 

PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2017. GODINU

 Preuzmite dokument Plan javnih nabavki
 Preuzmite dokument Izmena plana javnih nabavki za 2017 godinu
 Preuzmite dokument Izmena i dopuna plana javnih nabavki na koje se zakon ne primenjuje za 2017 godinu

 

 

OGLASI 2017 GODINA

 

OTUĐENјE VINA I RAKIJE
(BROJ 9/2017)

 Preuzmite dokument Preuzmite oglas -26.12.2017.

 

OTUĐENјE VINA I RAKIJE
(BROJ 8/2017)

 Preuzmite dokument Preuzmite oglas -31.10.2017.

 

OTUĐENјE VINA I RAKIJE
(BROJ 7/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude -22.08.2017.

 

OTUĐENјE VINA I RAKIJE
(BROJ 6/2017)

 Preuzmite dokument Poziv - 26.05.2017.

 

OTUĐENјE MOTORNIH VOZILA U JAVNOJ SVOJINI REPUBLIKE SRBIJE
(BROJ 5/2017)

 Preuzmite dokument Poziv - 24.05.2017.
 Preuzmite dokument Tabela preostalih vozila - 24.05.2017.
 Preuzmite dokument Izmena i dopuna oglasa - 31.05.2017.

 

PRODAJA OTPADNOG PAPIRA
(BROJ 3/2017)

 Preuzmite dokument Poziv - 05.05.2017.

 

OTUĐENјE PROZORA
(BROJ 4/2017)

 Preuzmite dokument Poziv - 25.04.2017.

 

OTUĐENјE VINA I RAKIJE
(BROJ 2/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 14.03.2016.

 

PRODAJA ELEKTRONSKOG OTPADA
(BROJ 1/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude -01.03.2017.

 

 

PREGOVARAČKI POSTUPAK 2017 GODINA

 

PREGOVARAČKI POSTUPAK 2017 GODINA

 

NABAVKA RADNE ODEĆE I OBUĆE ZA POTREBE SEKTORA ZA INVESTICIJE, INVESTICIONO I TEKUĆE ODRŽAVANјE
(BROJ 218/2017)

 Preuzmite dokument Obaveštenje o pokretanju postupka -06.12.2017.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija -06.12.2017.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 27.12.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru P 4 -10.01.2018.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru P 5 -10.01.2018.

 

NABAVKA USLUGA ODRŽAVANјA I UNAPREĐENјA SISTEMA ZA ZAŠTITU INTERNET PREZENTACIJA DRŽAVNIH ORGANA
(BROJ 196/2017)

 Preuzmite dokument Obaveštenje o pokretanju postupka -21.11.2017.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija -21.11.2017.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 08.12.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru -25.12.2017.

 

IZVOĐENјE RADOVA NA TEKUĆEM ODRŽAVANјU ELEKTROENERGETSKIH, TERMOTEHNIČKIH I ELEKTRONSKIH SISTEMA I INSTALACIJA U OBJEKTIMA REPUBLIČKIH ORGANA
(BROJ 130/2017)

 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija -04.07.2017.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora- 02.08.2017
 Preuzmite dokument Odluka o izmeni odluke o dodeli ugovora- 03.08.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru -22.08.2017.

 

NABAVKA RAČUNARSKE OPREME – HARDVER
(BROJ 3/2017)

 Preuzmite dokument Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka -05.07.2017.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija -05.07.2017.
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1- 12.07.2017.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora- 18.07.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru - 03.08.2017.

 

ZAMENA POGONSKOG AGREGATA MOTORA SA PRIPADAJUĆIM REZERVNIM DELOVIMA NA VOZILU LEXUS GS 300H
(BROJ 100/2017)

 Preuzmite dokument Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka -19.05.2017.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija -19.05.2017.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora- 30.05.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru -27.06.2017.

 

ZAMENA POGONSKOG AGREGATA MOTORA SA PRIPADAJUĆIM REZERVNIM DELOVIMA NA VOZILU LEXUS GS 300H.
(BROJ 9/2017)

 Preuzmite dokument Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka -04.04.2017.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija -04.04.2017.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o obustavi postupka -20.04.2017.
 Preuzmite dokument Odluka o obustavi postupka -20.04.2017.

 

 

OTVORENI POSTUPAK

 

NABAVKA USLUGE ODRŽAVANјA I SERVISIRANјA KOTLOVSKIH POSTROJENјA I INSTALACIJA CENTRALNOG GREJANјA SA OTKLANјANјEM KVAROVA.
(BROJ 235/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude -12.01.2018.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija -12.01.2018.
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1- 29.01.2018.
 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije 1- 29.01.2018.
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 3- 01.02.2018.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava -06.02.2018.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o produženju roka -17.04.2018.
 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije 2- 17.04.2018.
 Preuzmite dokument Nova konkursna dokumentacija 2- 17.04.2018.
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1- 23.04.2018.
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2- 26.04.2018.
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 3- 26.04.2018.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 16.05.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava 2 -06.06.2018.
 Preuzmite dokument Odluka o izmeni ugovora - 29.05.2019

 

NABAVKA USLUGE ODRŽAVANјA I SERVISIRANјA BIROTEHNIČKE OPREME „KONICA MINOLTA“ NA BAZI BROJA KOPIJA/OTISAKA
(BROJ 210/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude -17.11.2017.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija -17.11.2017.
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1- 30.11.2017.
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2- 13.12.2017.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava -14.12.2017.
 Preuzmite dokument Izmena obaveštenja o podnetom zahtevu za zaštitu prava -14.12.2017.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o produženju roka -18.01.2018.
 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije -18.01.2018.
 Preuzmite dokument Novo pojašnjenje konkursne dokumentacije 1- 05.02.2018.
 Preuzmite dokument Novo pojašnjenje konkursne dokumentacije 2- 05.02.2018.
 Preuzmite dokument Novo obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava -09.02.2018.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o produženju roka 2- 27.03.2018.
 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije 2 -27.03.2018.
 Preuzmite dokument Novo pojašnjenje konkursne dokumentacije 1- 04.04.2018.
 Preuzmite dokument Novo pojašnjenje konkursne dokumentacije 2- 10.04.2018.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava -11.04.2018.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 27.04.2018.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava -08.05.2018.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru 28.05.2018

 

NABAVKA USLUGE ODRŽAVANјA I SERVISIRANјA KOTLOVSKIH POSTROJENјA I INSTALACIJA CENTRALNOG GREJANјA SA OTKLANјANјEM KVAROVA.
(BROJ 235/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude -12.01.2018.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija -12.01.2018.
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1- 29.01.2018.
 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije 1- 29.01.2018.
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 3- 01.02.2018.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava -06.02.2018.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o produženju roka -17.04.2018.
 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije 2- 17.04.2018.
 Preuzmite dokument Nova konkursna dokumentacija 2- 17.04.2018.
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1- 23.04.2018.
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2- 26.04.2018.
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 3- 26.04.2018.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 16.05.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava 2 -06.06.2018.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju ugovora - 05.07.2018.

 

NABAVKA USLUGE ODRŽAVANјA I SERVISIRANјA BIROTEHNIČKE OPREME „KONICA MINOLTA“ NA BAZI BROJA KOPIJA/OTISAKA
(BROJ 210/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude -17.11.2017.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija -17.11.2017.
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1- 30.11.2017.
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2- 13.12.2017.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava -14.12.2017.
 Preuzmite dokument Izmena obaveštenja o podnetom zahtevu za zaštitu prava -14.12.2017.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o produženju roka -18.01.2018.
 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije -18.01.2018.
 Preuzmite dokument Novo pojašnjenje konkursne dokumentacije 1- 05.02.2018.
 Preuzmite dokument Novo pojašnjenje konkursne dokumentacije 2- 05.02.2018.
 Preuzmite dokument Novo obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava -09.02.2018.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o produženju roka 2- 27.03.2018.
 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije 2 -27.03.2018.
 Preuzmite dokument Novo pojašnjenje konkursne dokumentacije 1- 04.04.2018.
 Preuzmite dokument Novo pojašnjenje konkursne dokumentacije 2- 10.04.2018.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava -11.04.2018.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 27.04.2018.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava -08.05.2018.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru 28.05.2018

 

NABAVKA PNEUMATIKA SA UGRADNјOM ZA SVA VOZILA
(BROJ 195/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude -31.10.2017.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija -31.10.2017.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 08.12.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru P 2 -22.12.2017.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru P 5 -22.12.2017.

 

NABAVKA USLUGA SERVISIRANјA I ODRŽAVANјA MOTORNIH VOZILA
(BROJ 102/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 22.05.2017.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 22.05.2017.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora- 28.06.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru P 3- 07.07.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru P 9- 14.07.2017

 

NABAVKA USLUGE SERVISIRANјA I OTKLANјANјE KVAROVA SISTEMA KLIMATIZACIJE I VENTILACIJE
(BROJ 234/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude -29.12.2017.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija -29.12.2017.
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1- 24.01.2018.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o produženju roka- 24.01.2018.
 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije - 24.01.2018.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora -23.02.2018.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o obustavi postupka za P4 i P6 - 06.03.2018.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru P 1 - 20.03.2018
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru P 2 - 21.03.2018.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru P 5 -21.03.2018.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru P 3 -22.03.2018.

 

NABAVKA DOMAĆIH I STRANIH ŽESTOKIH PIĆA
(BROJ 224/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude -13.12.2017.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija -13.12.2017.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora -17.01.2018.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru -20.02.2018.

 

NABAVKA SVEŽEG PILEĆEG I ĆUREĆEG MESA
(BROJ 219/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude -06.12.2017.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija -06.12.2017.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 22.01.2018.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru -14.02.2018.

 

NABAVKA USLUGE ODRŽAVANјA FONTANE „PALATA SRBIJA“
(BROJ 192/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude -08.11.2017.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija -08.11.2017.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora -08.01.2018.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru -27.02.2018.
 Preuzmite dokument Odluka o izmeni ugovora -13.01.2018.

 

NABAVKA SVEŽEG MESA SPECIJALNE OBRADE
(BROJ 222/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude -06.12.2017.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija -06.12.2017.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora -12.01.2018.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru -31.01.2018.

 

NABAVKA USLUGA ODRŽAVANјA I OTKLANјANјA KVAROVA LIFTOVSKIH POSTROJENјA
(BROJ 212/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude -30.11.2017.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija -30.11.2017.
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1- 06.12.2017.
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2- 14.12.2017.
 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije - 14.12.2017.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora -10.01.2018.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru L 2 -30.01.2018.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru L 5 -30.01.2018.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru L 6 -30.01.2018.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru L 1 -06.02.2018.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru L 3 -06.02.2018.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru L 4 -06.02.2018.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru L 7 -06.02.2018.
 Preuzmite dokument Odluka o izmeni ugovora za P 4 -05.11.2018.

 

NABAVKA USLUGE ČIŠĆENјA SNEGA U SEZONI 2017/2018
(BROJ 211/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude -23.11.2017.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija -23.11.2017.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora -29.12.2017.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru -25.01.2018.

 

NABAVKA MLEKA I MLEČNIH PROIZVODA
(BROJ 209/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude -14.11.2017.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija -14.11.2017.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora -19.12.2017.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru -12.01.2018.

 

NABAVKE JE NABAVKA RAČUNARSKE OPREME - STORAGE
(BROJ 175/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude -03.11.2017.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija -03.11.2017.
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1- 24.11.2017.
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2- 29.11.2017.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 07.12.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru P 1 - 20.12.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru P 2 - 20.12.2017

 

NABAVKA POTROŠNOG MATERIJALA ZA POTREBE SEKTORA ZA UGOSTITELjSKE USLUGE
(BROJ 201/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude -31.10.2017.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija -31.10.2017.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora -06.12.2017.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru - 27.12.2017
 Preuzmite dokument Odluka o izmeni ugovora -23.07.2018.

 

NABAVKA USLUGE SERVISIRANјA I OTKLANјANјE KVAROVA SPLIT JEDINICA
(BROJ 197/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude -31.10.2017.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija -31.10.2017.
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1- 27.11.2017.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 07.12.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru - 27.12.2017

 

NASTAVAK IZVOĐENјA RADOVA NA REKONSTRUKCIJI DRVENE LOVAČKE KUĆE VILE U VOROVU
(BROJ 189/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude -27.10.2017.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija -27.10.2017.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora -04.12.2017.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru - 20.12.2017
 Preuzmite dokument Odluka o izmeni ugovora -09.05.2018.
 Preuzmite dokument Ispravka Odluke o izmeni ugovora -11.05.2018.

 

NABAVKA SVEŽEG SVINјSKOG MESA
(BROJ 200/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude -25.10.2017.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija -25.10.2017.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora -30.11.2017.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru -15.12.2017.

 

NABAVKA USLUGE PROJEKTOVANјA I IZRADE LOKALNIH RAČUNARSKIH MREŽA
(BROJ 190/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude -20.10.2017.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija -20.10.2017.
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1- 14.11.2017.
 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije 1 - 14.11.2017.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora -24.11.2017.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru -15.12.2017.

 

NABAVKA SVETILjKI, SIJALICA I PRATEĆEG ELEKTROMATERIJALA
(BROJ 188/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude -17.10.2017.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija -17.10.2017.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 07.12.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru -25.12.2017.

 

NABAVKA USLUGE ALTERNATIVNOG INTERNET LINKA SA ODGOVARAJUĆOM ZAŠTITOM OD DOS NAPADA
(BROJ 176/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude -10.10.2017.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija -10.10.2017.
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1- 08.11.2017.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora -15.11.2017.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru -04.12.2017.

 

NABAVKA PRIRODNIH SOKOVA
(BROJ 170/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude -04.10.2017.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija -04.10.2017.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora -14.11.2017.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru -11.12.2017.

 

NABAVKA KOMUNIKACIONE OPREME
(BROJ 180/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude -13.10.2017.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija -13.10.2017.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora -15.11.2017.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru - 24.11.2017.

 

IZVOĐENјE RADOVA NA KOMPLETNOJ REKONSTRUKCIJI VILE U ULICI KNEZA ALEKSANDRA KARAĐORĐEVIĆA BROJ 75 (I FAZA)
(BROJ 169/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude -28.09.2017.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija -28.09.2017.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora -03.11.2017.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru - 24.11.2017.
 Preuzmite dokument Odluka o izmeni ugovora -11.04.2018.

 

NABAVKA RADNE I ZAŠTITNE ODEĆE I OBUĆE ZA POTREBE ZAPOSLENIH U UPRAVI ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE REPUBLIČKIH ORGANA
(BROJ 155/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 08.09.2017.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 08.09.2017.
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1- 15.09.2017.
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2- 22.09.2017.
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 3- 22.09.2017.
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 4- 26.09.2017.
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 5- 28.09.2017.
 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije- 28.09.2017.
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 6- 06.10.2017.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora -01.11.2017.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o obustavi postupka za P 4 -14.11.2017.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o obustavi postupka za P 5 -14.11.2017.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru P 1 - 23.11.2017.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru P 2 - 23.11.2017.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru P 3 - 23.11.2017.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru P 6 - 23.11.2017.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru P 7 - 23.11.2017.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru P 8 - 23.11.2017.

 

NABAVKA RENDGEN UREĐAJA ZA KONTROLU ULAZA ZA OBJEKTE U ULICI KNEZA MILOŠA 20 I NEMANјINA 22-26
(BROJ 53/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 20.07.2017.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 20.07.2017.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora- 24.08.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru -26.09.2017.

 

NABAVKA USLUGA SERVISIRANјA, ODRŽAVANјA I POPRAVKI UGOSTITELjSKE OPREME
(BROJ 135/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 04.07.2017.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 04.07.2017.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora- 16.08.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru -21.09.2017.
 Preuzmite dokument Odluka o izmeni ugovora -03.07.2018.

 

NABAVKA SVEŽEG JUNEĆEG MESA
(BROJ 120/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 28.06.2017.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 28.06.2017.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora- 14.08.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru -12.09.2017.

 

NABAVKA FASCIKLI I REGISTRATORA
(BROJ 114/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 08.06.2017.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 08.06.2017.
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1- 22.06.2017.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora- 20.07.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru - 24.08.2017

 

NABAVKA PVC I PAPIRNE GALANTERIJE
(BROJ 93/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 06.06.2017.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 06.06.2017.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora- 14.07.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru - 21.08.2017

 

NABAVKA PNEUMATIKA SA UGRADNјOM ZA SVA VOZILA
(BROJ 121/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 28.06.2017.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 28.06.2017.
 Preuzmite dokument Odluka o obustavi postupka - 01.08.2017.
 Preuzmite dokument Obaveštenje obustavi postupka - 01.08.2017.

 

IZVOĐENјE RADOVA NA REVITALIZACIJI FASADE NA OBJEKTU VILA „ZLATNI BREG“
(BROJ 117/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 16.06.2017.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 16.06.2017.
 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije - 23.06.2017.
 Preuzmite dokument Nova konkursna dokumentacija - 23.06.2017.
 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije 2 - 30.06.2017.
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1- 10.07.2017.
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2- 12.07.2017.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora- 26.07.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru -11.08.2017.
 Preuzmite dokument Odluka o izmeni ugovora- 10.11.2017

 

NABAVKA TRAJNIH SUVOMESNATIH PROIZVODA
(BROJ 110/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 08.06.2017.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 08.06.2017.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora- 13.07.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru -04.08.2017.

 

IZVOĐENјE RADOVA U DELU OBJEKTA (MEĐUSPRAT) U KNEZA MILOŠA 20
(BROJ 104/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 30.05.2017.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 30.05.2017.
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1- 16.06.2017.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora- 11.07.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru - 28.07.2017.
 Preuzmite dokument Odluka o izmeni ugovora- 12.12.2017.

 

IZVOĐENјE RADOVA NA FORMIRANјU ARHIVSKOG PROSTORA SA MODERNIZACIJOM INSTALACIJE DALjINSKOG GREJANјA U KNEZA MILOŠA 20
(BROJ 103/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 30.05.2017.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 30.05.2017.
 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije - 16.06.2017.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora- 06.07.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru - 24.07.2017

 

PRUŽANјE USLUGE IZRADE PLANOVA ZAŠTITE OD POŽARA ZA KATEGORIZOVANE OBJEKTE
(BROJ 94/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 24.05.2017.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 24.05.2017.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora- 13.07.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru - 28.07.2017.

 

NABAVKA SOFTVERSKIH LICENCI
(BROJ 55/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 19.05.2017.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 19.05.2017.
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 25.05.2017.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora- 22.06.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru za P 3 -12.07.2017.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru za P 2 -12.07.2017.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru za P 1 -21.07.2017.

 

IZVOĐENјE RADOVA NA PRILAGOĐAVANјU TERMOTEHNIČKIH INSTALACIJA U PALATI SRBIJA U CILjU PRELASKA SA MAZUTA NA LOŽ ULjE
(BROJ 87/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 18.05.2017.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 18.05.2017.
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1 - 29.05.2017.
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2 - 09.06.2017.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava - 12.06.2017.
 Preuzmite dokument Odluka da se ne zadržavaju aktivnosti - 12.06.2017.
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 3 - 12.06.2017.
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 4 - 12.06.2017.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora- 14.07.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru -11.08.2017.

 

NABAVKA SITNOG INVENTARA
(BROJ 82/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 08.05.2017.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 08.05.2017.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora- 09.06.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru za P 2 -23.06.2017.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru za P 1 -27.06.2017.

 

NABAVKA SVEŽE, SMRZNUTE, REČNE I MORSKE RIBE
(BROJ 69/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude -28.04.2017.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija -28.04.2017.
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1 - 08.05.2017.
 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije - 08.05.2017.
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2 - 18.05.2017.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora- 02.06.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru za P 1 -22.06.2017.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru za P 2 -22.06.2017.

 

NABAVKA OSNOVNIH SREDSTAVA ZA POTREBE SEKTORA ZA UGOSTITELjSKE USLUGE I OPREME ZA POTREBE SEKTORA ZA REPREZENTATIVNE I REZIDENCIJALNE OBJEKTE
(BROJ 70/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude -28.04.2017.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija -28.04.2017.
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 25.05.2017.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora- 02.06.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru - 19.06.2017
 Preuzmite dokument Odluka o izmeni ugovora -07.06.2017.

 

NABAVKA USLUGA PRANјA I PEGLANјA RADNE ODEĆE, STOLNјAKA I TEKSTILNE GALANTERIJE
(BROJ 78/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude -25.04.2017.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija -25.04.2017.
 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije -25.05.2017.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o produženju roka- 25.05.2017
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora- 14.06.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru - 19.07.2017

 

NABAVKA HLEBA I PECIVA
(BROJ 68/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude -25.04.2017.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija -25.04.2017.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora- 09.06.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru -12.07.2017.

 

NABAVKA PNEUMATIKA SA UGRADNјOM ZA SVA VOZILA
(BROJ 52/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude -05.04.2017.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija -05.04.2017.
 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije - 18.04.2017.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora- 24.05.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o obustavi postupka P 2 -05.06.2017.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o obustavi postupka P 5 -05.06.2017.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru P 1 -26.06.2017.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru P 4 -26.06.2017.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru P 3 -30.06.2017.
 Preuzmite dokument Odluka o iymeni ugovora- 21.11.2017

 

NABAVKA KAFE I OSTALIH NAPITAKA
(BROJ 48/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude -04.04.2017.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija -04.04.2017.
 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije 1- 10.04.2017.
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1 - 12.04.2017.
 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije 2- 13.04.2017.
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2 - 28.04.2017.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora- 31.05.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava - 09.06.2017.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru - 06.07.2017
 Preuzmite dokument Odluka o izmeni ugovora- 19.04.2017

 

NABAVKA SVEŽEG VOĆA I POVRĆA
(BROJ 50/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude -22.03.2017.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija -22.03.2017.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora- 28.04.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru - 07.06.2017
 Preuzmite dokument Odluka o izmeni ugovora -06.06.2018.

 

NABAVKA USLUGA SERVISIRANјA I ODRŽAVANјA MOTORNIH VOZILA
(BROJ 33/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude -10.03.2017.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija -10.03.2017.
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1 - 24.03.2017.
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2 - 29.03.2017.
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 3 - 30.03.2017.
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 4 - 30.03.2017.
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 5- 31.03.2017.
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 6- 03.04.2017.
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 7- 04.04.2017.
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 8- 04.04.2017.
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 9 -06.04.2017.
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 10 -06.04.2017.
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 10 - ispravka -07.04.2017.
 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije - 10.04.2017.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora- 28.04.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o obustavi postupka za P 3 - 09.05.2017.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o obustavi postupka za P 9 - 09.05.2017.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru za P 6 -25.05.2017.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru za P 1 -25.05.2017.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru za P 7 -26.05.2017.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru za P 8 -26.05.2017.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru za P 5- 29.05.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru za P 6- 05.06.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru za P 2- 28.06.2017
 Preuzmite dokument Odluka o izmeni ugovora -21.03.2018.
 Preuzmite dokument Odluka o izmeni ugovora P 6- 28.03.2018.

 

IZVOĐENјE RADOVA NA TEKUĆEM ODRŽAVANјU ELEKTROENERGETSKIH, TERMOTEHNIČKIH I ELEKTRONSKIH SISTEMA I INSTALACIJA U OBJEKTIMA REPUBLIČKIH ORGANA
(BROJ 27/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 27.02.2017.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 27.02.2017.
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1 - 24.03.2017.
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2 - 24.03.2017.
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 3 - 24.03.2017.
 Preuzmite dokument Odluka o obustavi postupka - 07.04.2017.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava - 18.04.2017.
 Preuzmite dokument Odluka o obustavi postupka 2- 14.06.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o obustavi postupka 26.06.2017

 

NABAVKA GAZIRANE I NEGAZIRANE VODE
(BROJ 39/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude -22.03.2017.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija -22.03.2017.
 Preuzmite dokument Dopuna konkursne dokumentacije - 10.04.2017.
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1 - 13.04.2017.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora- 28.04.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru P 1- 18.05.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru P 2- 22.05.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru P 3- 22.05.2017
 Preuzmite dokument Odluka o izmeni ugovora - 20.03.2018.

 

IZVOĐENјE GRAĐEVINSKO ZANATSKIH RADOVA NA TEKUĆEM ODRŽAVANјU U OBJEKTIMA REPUBLIČKIH ORGANA
(BROJ 26/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 02.03.2017.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 02.03.2017.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora- 13.04.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru - 18.05.2017
 Preuzmite dokument Odluka o izmeni ugovora- 08.05.2018.

 

NABAVKA COCA-COLE I SCHWEPPES-A
(BROJ 29/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 01.03.2017.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 01.03.2017.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora- 10.04.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju ugovora - 09.05.2017
 Preuzmite dokument Odluka o izmeni ugovora- 23.02.2018

 

NABAVKA POTROŠNOG MATERIJALA ZA POTREBE SEKTORA ZA UGOSTITELjSKE USLUGE
(BROJ 24/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 24.02.2017.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 24.02.2017.
 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije - 06.03.2017.
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1 - 22.03.2017.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora- 07.04.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru - 11.05.2017

 

NABAVKA KONZERVISANOG I SMRZNUTNOG VOĆA I POVRĆA
(BROJ 30/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 24.02.2017.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 24.02.2017.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora- 30.03.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju ugovora P 2- 21.04.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju ugovora P 1- 21.04.2017
 Preuzmite dokument Odluka o izmeni ugovora- 20.04.2018.

 

NABAVKA JAJA
(BROJ 10/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 14.02.2017.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 14.02.2017.
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1- 06.03.2017.
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2- 09.03.2017.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora- 03.04.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju ugovora - 25.04.2017

 

NABAVKA VINA
(BROJ 12/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 10.02.2017.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 10.02.2017.
 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije - 14.02.2017.
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1- 17.02.2017.
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2- 21.02.2017.
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 3- 08.03.2017.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora- 22.03.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenju ugovora -28.04.2017

 

NABAVKA KOLONIJALNE ROBE I KONDITORSKIH PROIZVODA
(BROJ 20/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 14.02.2017.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 14.02.2017.
 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije - 01.03.2017.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora- 24.03.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenju ugovora- 12.04.2017
 Preuzmite dokument Odluka o izmeni ugovora- 19.02.2018

 

NABAVKA DOMAĆIH I STRANIH ŽESTOKIH PIĆA
(BROJ 11/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 10.02.2017.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 10.02.2017.
 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije - 21.02.2017.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora- 16.03.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenju ugovora- 30.03.2017

 

NABAVKA PILEĆEG I ĆUREĆEG MESA
(BROJ 15/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 30.01.2017.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 30.01.2017.
 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije - 09.02.2017.
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1- 17.02.2017.
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2- 20.02.2017.
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 3- 21.02.2017.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora- 08.03.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenju ugovora- 30.03.2017

 

NABAVKA SVEŽEG MLADOG MESA
(BROJ 7/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 30.01.2017.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 30.01.2017.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora- 06.03.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenju ugovora- 23.03.2017

 

NABAVKA KOVERATA
(BROJ 5/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 26.01.2017.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 26.01.2017.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora- 08.03.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenju ugovora- 23.03.2017

 

NABAVKA SVEŽEG SVINјSKOG MESA
(BROJ 4/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 25.01.2017.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 25.01.2017.
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 17.02.2017.
 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije - 17.02.2017.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora- 03.03.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenju ugovora- 17.03.2017
 Preuzmite dokument Odluka o izmeni ugovora- 01.12.2017

 

NABAVKA SVEŽEG MESA SPECIJALNE OBRADE
(BROJ 1/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 19.01.2017.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 19.01.2017.
 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije - 23.01.2017.
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1- 17.02.2017.
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1-dopunjeno - 17.02.2017.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora- 27.02.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenju ugovora- 17.03.2017
 Preuzmite dokument Odluka o izmeni ugovora- 27.02.2017

 

 

JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI

 

NABAVKA CENTRALIZOVANOG SISTEMA ZA IZVEŠTAVANјE ZA ELEKTRONSKE SERVISE
(BROJ 183/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude -02.11.2017.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija -02.11.2017.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora -15.11.2017.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru P 2- 01.12.2017

 

NABAVKA KANCELARIJSKOG NAMEŠTAJA - PO OVLAŠĆENјU MINISTARSTVA FINANSIJA
(BROJ 2/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 27.06.2017.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 27.06.2017.
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1 - 03.07.2017.
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2- 03.07.2017.
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 3 - 03.07.2017.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora- 12.07.2017

 

NABAVKA USLUGE HIGIJENSKO-SANITARNOG ODRŽAVANјA POSLOVNOG PROSTORA U OBJEKTU U ULICI BIRČANINOVA 19A U BEOGRADU
(BROJ 1/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 10.05.2017.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 10.05.2017.
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1- 16.05.2017.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 26.05.2017.

 

 

NABAVKA CENTRALIZOVANOG SISTEMA ZA IZVEŠTAVANјE ZA ELEKTRONSKE SERVISE
(BROJ 183/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude -02.11.2017.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija -02.11.2017.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora -15.11.2017.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru P 2- 01.12.2017

 

IZVOĐENјE RADOVA NA REKONSTRUKCIJI POSLOVNIH ZGRADA NA EKONOMIJI SMEDEREVO
(BROJ 229/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 19.01.2018.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 19.01.2018..
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1- 26.01.2018.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o produženju roka- 26.01.2018.
 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije - 26.01.2018.
 Preuzmite dokument Izmena obaveštenja o produženju roka- 26.01.2018.
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2- 26.01.2018.
 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije 2- 26.01.2018.
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 3- 01.02.2018.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora -14.02.2018.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru -26.02.2018.

 

NABAKA USLUGA SERVISIRANјA I OTKLANјANјA KVAROVA SISTEMA ZA DOJAVU POŽARA – TIPA “BOSCH”
(BROJ 233/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude -08.01.2018.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija -08.01.2018..
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora -29.01.2018.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru -12.02.2018.

 

NABAVKA USLUGE REDOVNOG SERVISA SISTEMA ZA AUTOMATSKO GAŠENјE POŽARA
(BROJ 231/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude -29.12.2017.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija -29.12.2017.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora -18.01.2018.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru -31.01.2018.

 

NABAVKA REPROMATERIJALA ZA ODRŽAVANјE GRAĐEVINSKE BRAVARIJE I STOLARIJE
(BROJ 230/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude -27.12.2017.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija -27.12.2017.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora -17.01.2018.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru -01.02.2018.

 

NABAVKA POTROŠNOG REPROMATERIJALA ZA POTREBE HORTIKULTURE
(BROJ 227/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude -21.12.2017.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija -21.12.2017.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora -10.01.2018.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru - 23.01.2018.

 

NABAVKA USLUGE REDOVNIH ZDRAVSTVENIH PREGLEDA ZAPOSLENIH U SEKTORU ZA UGOSTITELjSKE USLUGE
(BROJ 221/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude -12.12.2017.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija -12.12.2017.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora -29.12.2017.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru -15.01.2018.

 

NABAVKA DRŽAVNIH ZASTAVA
(BROJ 220/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude -11.12.2017.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija -11.12.2017.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 26.12.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru -10.01.2018.

 

NABAVKA INDUSTRIJSKE SOLI I UREE
(BROJ 213/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude -30.11.2017.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija -30.11.2017.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 20.12.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o obustavi postupka P2 -26.12.2017.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru P 1- 03.01.2018

 

NABAVKA USLUGA UNAPREĐENјA I ODRŽAVANјA DNS INTERNET DOMENA DRŽAVNIH ORGANA
(BROJ 186/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude -29.11.2017.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija -29.11.2017.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 08.12.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru - 14.12.2017

 

NABAVKA USLUGE ODRŽAVANјA I UNAPREĐENјA E - MAIL SISTEMA
(BROJ 173/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude -29.11.2017.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija -29.11.2017.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 15.12.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru P 1- 27.12.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru P 2- 27.12.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru P 3- 27.12.2017

 

NABAVKA CENTRALIZOVANOG MONITORINGA I NADZORA MREŽE
(BROJ 215/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude -22.11.2017.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija -22.11.2017.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 12.12.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru - 14.12.2017

 

NABAVKA CENTRALIZOVANOG SISTEMA ZA IZVEŠTAVANјE ZA ELEKTRONSKE SERVISE – NABAVKA SERVERSKE PLATFORME (PARTIJA 1)
(BROJ 214/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude -22.11.2017.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija -22.11.2017.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora -06.12.2017.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava -12.12.2017.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 21.12.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru - 28.12.2017

 

NABAVKA USLUGA SERVISIRANјA I OTKLANјANјA KVAROVA SISTEMA ZA DOJAVU POŽARA – POJEDINAČNI SISTEMI
(BROJ 206/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude -17.11.2017.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija -17.11.2017.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o produženju roka - 23.11.2017.
 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije - 23.11.2017.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 08.12.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru - 12.12.2017

 

NABAVKA USLUGE REDOVNOG SERVISA SISTEMA ZA AUTOMATSKO GAŠENјE POŽARA
(BROJ 207/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude -17.11.2017.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija -17.11.2017.
 Preuzmite dokument Odluka o obustavi postupka -29.11.2017.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o obustavi postupka -29.11.2017.

 

NABAVKA USLUGA SERVISIRANјA I OTKLANјANјA KVAROVA SISTEMA ZA DOJAVU POŽARA – TIPA “BOSCH”
(BROJ 208/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude -17.11.2017.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija -17.11.2017.
 Preuzmite dokument Odluka o obustavi postupka -06.12.2017.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o obustavi postupka -12.12.2017.

 

NABAVKA POTROŠNOG REPROMATERIJALA ZA POTREBE HORTIKULTURE
(BROJ 204/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude -09.11.2017.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija -09.11.2017.
 Preuzmite dokument Odluka o obustavi postupka - 30.11.2017.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o obustavi postupka -06.12.2017.

 

NABAVKA USLUGA ODRŽAVANјA SISTEMA ZA NAVODNјAVANјE U OBJEKTIMA REPUBLIČKIH ORGANA U BEOGRADU I SMEDEREVU
(BROJ 198/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude -03.11.2017.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija -03.11.2017.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora -22.11.2017.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru - 30.11.2017

 

IZVOĐENјE RADOVA NA MODERNIZACIJI TRAFO STANICE U OBJEKTU SIV 3
(BROJ 202/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude -02.11.2017.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija -02.11.2017.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora -15.11.2017.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru - 29.11.2017

 

NABAKA USLUGA ODRŽAVANјA I SERVISIRANјA ŠTAMPARSKO - KNјIGOVEZAČKE OPREME
(BROJ 199/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude -02.11.2017.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija -02.11.2017.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora -22.11.2017.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru - 07.12.2017

 

IZVOĐENјE RADOVA NA UGRADNјI HIDROCILA ZA POVEĆANјE PRITISKA HIDRANTSKE MREŽE U OBJEKTIMA NA ADRESI VASE ČARAPIĆA 20 I BULEVARA KRALjA ALEKSANDRA 84
(BROJ 187/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude -01.11.2017.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija -01.11.2017.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora -20.11.2017.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru -04.12.2017.

 

NABAVKA USLUGA TEHNIČKOG PREGLEDA VOZILA
(BROJ 193/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude -24.10.2017.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija -24.10.2017.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora -10.11.2017.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru -22.12.2017.
 Preuzmite dokument Odluka o izmeni ugovora -26.07.2018.

 

NABAVKA CENTRALIZOVANOG MONITORINGA I NADZORA MREŽE
(BROJ 182/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude -31.10.2017.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija -31.10.2017.
 Preuzmite dokument Odluka o obustavi postupka -14.11.2017.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o obustavi postupka - 21.11.2017

 

NABAVKA REŠENјA ZA MREŽNU KONTROLU PRISTUPA
(BROJ 191/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude -26.10.2017.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija -26.10.2017.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora -10.11.2017.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru - 23.11.2017

 

NABAVKA TELEKOMUNIKACIONE OPREME
(BROJ 194/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude -25.10.2017.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija -25.10.2017.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora -09.11.2017.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru P 2 - 23.11.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru P1 - 24.11.2017.

 

IZVOĐENјE RADOVA NA SANACIJI TERASE NA VILI „MIR“ I TERASE U „LOVAČKOJ KUĆI“
(BROJ 172/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude -18.10.2017.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija -18.10.2017.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora -01.11.2017.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru - 21.11.2017
 Preuzmite dokument Odluka o izmeni ugovora -01.06.2018.

 

NABAVKA OPREME I AUTOKOZMETIKE ZA VOZILA
(BROJ 184/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude -13.10.2017.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija -13.10.2017.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora -09.11.2017.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru - 24.11.2017.

 

IZVOĐENјE RADOVA NA KLIMATIZACIJI KUHINјSKOG BLOKA U OBJEKTU U ULICI TOLSTOJEVA BROJ 2 U BEOGRADU
(BROJ 185/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude -11.10.2017.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija -11.10.2017.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o produženju roka -18.10.2017.
 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije -18.10.2017.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora -01.11.2017.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru - 14.11.2017

 

IZVOĐENјE RADOVA NA SANACIJI I REVITALIZACIJI FONTANE U VILI ZLATNI BREG U SMEDEREVU
(BROJ 168/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude -05.10.2017.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija -05.10.2017.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora -27.10.2017.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru - 13.11.2017

 

NABAVKA SPLIT JEDINICA
(BROJ 181/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude -05.10.2017.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija -05.10.2017.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora -27.10.2017.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru - 09.11.2017

 

IZRADE PROJEKTA MODERNIZACIJE LIFTOVSKOG POSTROJENјA U OBJEKTU SIV 3 I U OBJEKTU DEČANSKA BROJ 8.
(BROJ 179/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude -04.10.2017.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija -04.10.2017.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora -23.10.2017.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru - 10.11.2017

 

IZVOĐENјE RADOVA NA SANACIJI RAVNIH KROVOVA I NADSTREŠNICA OBJEKTA SIV 3
(BROJ 166/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude -04.10.2017.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija -04.10.2017.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora -20.10.2017.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru - 02.11.2017
 Preuzmite dokument Odluka o izmeni ugovora- 08.02.2018

 

IZVOĐENјE RADOVA NA SANACIJI DRVENE LOVAČKE KUĆE U KOMPLEKSU VILE MIR
(BROJ 165/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude -25.09.2017.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija -25.09.2017.
 Preuzmite dokument Pojašnjenje 1 -27.09.2017.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora -13.10.2017.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru - 01.11.2017

 

NABAVKA STAKLOREZAČKIH USLUGA
(BROJ 164/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude -21.09.2017.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija -21.09.2017.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora -06.10.2017.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru P 1 - 19.10.2017

 

NABAVKA I MONTAŽA AGREGATA ZA REZERVNO NAPAJANјE OBJEKTA VILE „BOKELjKA“
(BROJ 159/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude -30.08.2017.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija -30.08.2017.
 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije 1- 22.06.2017.
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1- 06.09.2017.
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2- 06.09.2017.
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 3- 07.09.2017.
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 4 i 5 - 08.09.2017.
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 6 - 08.09.2017.
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 4 i 5 - dopuna - 08.09.2017.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora -26.09.2017.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava - 03.10.2017.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru - 17.11.2017

 

IZVOĐENјE GRAĐEVINSKO ZANATSKIH RADOVA NA OBJEKTU U ULICI VASE ČARAPIĆA
(BROJ 171/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude -27.09.2017.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija -27.09.2017.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora -10.10.2017.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru - 19.10.2017

 

IZVOĐENјE RADOVA NA SANACIJI KROVNOG POKRIVAČA, PODKONSTRUKCIJE I UNUTRAŠNјOSTI POMOĆNOG OBJEKTA- VILE U ULICI UŽIČKA BROJ 23 U BEOGRADU
(BROJ 167/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude -22.09.2017.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija -22.09.2017.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora -13.10.2017.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru - 27.10.2017

 

IZVOĐENјE RADOVA NA SANACIJI VODOVODNE INSTALACIJE U OBJEKTIMA ANDRIĆEV VENAC 1 I NEMANјINA 22-26
(BROJ 158/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude -14.09.2017.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija -14.09.2017.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora -06.10.2017.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru- 23.10.2017

 

IZVOĐENјE RADOVA NA SANACIJI INSTALACIJE VODOVODA I KONDENZA U OBJEKTU U ULICI NEMANјINA 11
(BROJ 163/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude -13.09.2017.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija -13.09.2017.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora -03.10.2017.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru- 24.10.2017

 

JE IZVOĐENјE RADOVA NA UGRADNјI SEPARATORA MASTI U OBJEKTU U ULICI TOLSTOJEVA BROJ 2 I RADOVI NA UKLANјANјU NEPRIJATNIH MIRISA KOJI POTIČU IZ MASNE JAME U OBJEKTU U ULICI NEMANјINA BROJ 11
(BROJ 148/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude -07.09.2017.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija -07.09.2017.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora -22.09.2017.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru- 03.10.2017

 

NABAVKA USLUGE SERVISIRANјA IZDUVNIH SISTEMA ZA SVE VRSTE VOZILA SA UGRADNјOM REZERVNIH DELOVA
(BROJ 162/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude -06.09.2017.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija -06.09.2017.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora -20.09.2017.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru- 18.10.2017

 

IZVOĐENјE RADOVA NA SANACIJI SPOLjNE HIDRANTSKE MREŽE OBJEKTA PALATA SRBIJA
(BROJ 157/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude -01.09.2017.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija -01.09.2017.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora -22.09.2017.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru- 03.10.2017
 Preuzmite dokument Odluka o izmeni ugovora -17.04.2018.

 

IZVOĐENјE RADOVA NA SANACIJI DELA GRAĐEVINSKE BRAVARIJE NA ZGRADI U ULICI NEMANјINA BROJ 22-26 U BEOGRADU
(BROJ 145/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude -01.09.2017.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija -01.09.2017.
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1- 06.09.2017.
 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije 1- 06.09.2017.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora -20.09.2017.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru- 05.10.2017

 

IZVOĐENјE RADOVA NA ADAPTACIJI SANITARNIH ČVOROVA U NEMANјINOJ BR. 22-26.
(BROJ 156/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude -01.09.2017.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija -01.09.2017.
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1- 07.09.2017.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora -21.09.2017.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru- 03.10.2017

 

NABAVKA USLUGE ISPITIVANјA VODE U BAZENIMA U REZIDENCIJALNIM I REPREZENTATIVNIM OBJEKTIMA.
(BROJ 154/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude -31.08.2017.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija -31.08.2017.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora -20.09.2017.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru- 06.10.2017

 

NABAVKA USLUGE ČIŠĆENјA KANALA ZA VENTILACIJU I KLIMATIZACIJU U PALATI SRBIJA.
(BROJ 149/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude -30.08.2017.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija -30.08.2017.
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1- 22.06.2017.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora -15.09.2017.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru- 26.09.2017

 

NABAVKA USLUGE SERVISIRANјA I OTKLANјANјA KVAROVA TRAFO STANICA
(BROJ 144/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude -28.08.2017.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija -28.08.2017.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora -15.09.2017.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru- 04.10.2017

 

IZVOĐENјE RADOVA NA REKONSTRUKCIJI OGRADE I KAPIJE OBJEKTA VILA MIR U ULICI UŽIČKA BROJ 11-15 U BEOGRADU
(BROJ 143/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude -21.08.2017.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija -21.08.2017.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora -08.09.2017.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru- 19.09.2017

 

IZVOĐENјE RADOVA NA REKONSTRUKCIJI LIFTA U MAKEDONSKOJ 4
(BROJ 142/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude -25.07.2017.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija -25.07.2017.
 Preuzmite dokument Prilog uz konkursnu dokumentaciju -26.07.2017.
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1 - 31.07.2017.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora- 11.08.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru -13.09.2017.

 

IZVOĐENјE RADOVA NA SANACIJI PLATOA IZNAD GARAŽE U DVORIŠTU OBJEKTA U NEMANјINOJ BROJ 22-26
(BROJ 112/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 04.07.2017.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 04.07.2017.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora- 20.07.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru- 03.10.2017

 

NABAVKA USLUGE IZRADE PROJEKTA MODERNIZACIJE LIFTOVSKOG POSTROJENјA U OBJEKTU SIV 3 I U OBJEKTU DEČANSKA BROJ 8 I 8A.
(BROJ 152/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude -29.08.2017.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija -29.08.2017.
 Preuzmite dokument Odluka o obustavi postupka -08.09.2017.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o obustavi postupka -08.09.2017.

 

IZVOĐENјE RADOVA NA ADAPTACIJI SLUŽBENIH STANOVA
(BROJ 150/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude -14.08.2017.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija -14.08.2017.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 30.08.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru -06.09.2017.
 Preuzmite dokument Odluka o izmeni ugovora -31.10.2017.

 

IZVOĐENјE RADOVA NA SANACIJI KROVNIH POVRŠINA I OPŠIVNIH LIMOVA (OKAPNICA) NA OBJEKTU U ULICI NEMANјINOJ 11 U BEOGRADU
(BROJ 147/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude -09.08.2017.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija -09.08.2017.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 23.08.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru -29.08.2017.

 

JE IZVOĐENјE RADOVA NA FARBANјU OGRADE OKO OBJEKTA U ULICI NEMANјINA 11
(BROJ 137/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude -31.07.2017.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija -31.07.2017.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora- 16.08.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru - 05.09.2017.

 

NABAVKA USLUGE ODRŽAVANјA I SERVISIRANјA ŠTAMPARSKE I KNјIGOVEZAČKE OPREME - DUPLO
(BROJ 141/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude -28.07.2017.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija -28.07.2017.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora- 11.08.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru -22.08.2017.

 

NNABAVKA USLUGA ODRŽAVANјA I SERVISIRANјA BIROTEHNIČKE OPREME „CANON“
(BROJ 140/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude -24.07.2017.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija -24.07.2017.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora- 09.08.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru -16.08.2017.

 

NABAVKA USLUGE SERVISIRANјA I OTKLANјANјA KVAROVA DIZEL AGREGATA
(BROJ 138/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude -21.07.2017.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija -21.07.2017.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora- 09.08.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru - 24.08.2017

 

NABAVKA USLUGE HEMIJSKOG ČIŠĆENјA RADNE ODEĆE
(BROJ 139/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude -21.07.2017.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija -21.07.2017.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora- 04.08.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru -06.09.2017.

 

NABAVKA USLUGA ČIŠĆENјA ZAVESA, PODNIH PROSTIRKI, TAPACIRANOG KANCELARIJSKOG NAMEŠTAJA, ODRŽAVANјE MERMERNIH POVRŠINA I ČIŠĆENјE FASADA
(BROJ 129/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude -17.07.2017.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija -17.07.2017.
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1 - 24.07.2017.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora- 04.08.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava - 09.08.2017.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora 2 - 23.08.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru -11.09.2017.

 

NABAVKA USLUGE SERVISIRANјA I OTKLANјANјA KVAROVA SISTEMA ZA DOJAVU POŽARA TIPA „SIEMENS“
(BROJ 126/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude -12.07.2017.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija -12.07.2017.
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1 - 18.07.2017.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora- 31.07.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru - 05.09.2017.

 

IZVOĐENјE RADOVA NA UGRADNјI SISTEMA KLIMATIZACIJE DELA OBJEKTA U ULICI KNEZA MILOŠA 20
(BROJ 128/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude -06.07.2017.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija -06.07.2017.
 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije -14.07.2017.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o produženju roka- 14.07.2017
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora- 28.07.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru -14.08.2017.

 

NABAVKA SITNOG INVENTARA ZA POTREBE REZIDENCIJALNIH OBJEKATA
(BROJ 107/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 02.06.2017.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 02.06.2017.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora- 14.06.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava - 20.06.2017.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru -30.08.2017.

 

NABAVKA LIMARSKO FARBARSKIH USLUGA I UGRADNјA VETROBRANSKIH STAKALA
(BROJ 132/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude -19.07.2017.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija -19.07.2017.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora- 02.08.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru -09.08.2017.

 

NABAVKA USLUGE ODRŽAVANјA I SERVISIRANјA KLIMA UREĐAJA NA VOZILIMA SA UGRADNјOM ORIGINALNIH REZERVNIH DELOVA
(BROJ 131/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude -14.07.2017.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija -14.07.2017.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora- 27.07.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru -11.08.2017.

 

NABAVKA USLUGE SERVISIRANјA IZDUVNIH SISTEMA ZA SVE VRSTE VOZILA SA UGRADNјOM REZERVNIH DELOVA
(BROJ 133/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude -13.07.2017.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija -13.07.2017.
 Preuzmite dokument Odluka o obustavi postupka -25.07.2017.
 Preuzmite dokument Obaveštenje obustavi postupka -25.07.2017.

 

IZVOĐENјE RADOVA NA SANACIJI INSTALACIJE VODOVODA I KONDENZA U OBJEKTU U ULICI NEMANјINA 11.
(BROJ 134/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude -11.07.2017.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija -11.07.2017.
 Preuzmite dokument Odluka o obustavi postupka -27.07.2017.
 Preuzmite dokument Obaveštenje obustavi postupka - 02.08.2017.

 

NABAVKA USLUGA ODRŽAVANјA I NADOGRADNјE APLIKACIJE ZA FINANSIJSKO-MATERIJALNO POSLOVANјE. 20
(BROJ 127/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude -06.07.2017.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija -06.07.2017.
 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije -07.07.2017.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora- 28.07.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru -11.08.2017.

 

IZVOĐENјE RADOVA NA SANACIJI VODOVODNE INSTALACIJE U OBJEKTIMA ANDRIĆEV VENAC 1 I NEMANјINA 22-26
(BROJ 124/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude -05.07.2017.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija -05.07.2017.
 Preuzmite dokument Odluka o obustavi postupka -24.07.2017.
 Preuzmite dokument Obaveštenje obustavi postupka -01.08.2017.

 

IZVOĐENјE RADOVA NA IZRADI DELA SISTEMA ZA NAVODNјAVANјE NA OBJEKTIMA REPUBLIČKIH ORGANA – PALATA „ SRBIJA“ I VILA „ MIR“
(BROJ 122/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude -05.07.2017.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija -05.07.2017.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora- 19.07.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru - 01.08.2017

 

NABAVKA USLUGA ČIŠĆENјA SLIVNIKA KIŠNE KANALIZACIJE SA PRATEĆIM RADOVIMA U VILI MIR
(BROJ 123/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 29.06.2017.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 29.06.2017.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora- 14.07.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru -04.08.2017.

 

NABAVKA USLUGE SERVISIRANјA FISKALNIH KASA
(BROJ 119/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 28.06.2017.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 28.06.2017.
 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije -29.06.2017.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o produženju roka -29.06.2017.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora- 19.07.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru za P 1 -04.08.2017.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru P 2-09.08.2017.

 

NABAVKA NABAVKA MATERIJALA ZA HIGIJENU SPECIJALNE NAMENE (ZA REZIDENCIJE I REPREZENTATIVNE OBJEKTE)
(BROJ 118/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 27.06.2017.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 27.06.2017.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora- 10.07.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru - 26.07.2017

 

NABAVKA REDOVNOG GODIŠNјEG HIGIJENSKOG KREČENјA UGOSTITELjSKIH PROSTORIJA
(BROJ 111/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 20.06.2017.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 20.06.2017.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora- 06.07.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru - 31.07.2017

 

NABAVKA USLUGA IZNAJMLjIVANјA OPREME ZA SIMULTANO PREVOĐENјE
(BROJ 109/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 08.06.2017.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 08.06.2017.
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1 - 15.06.2017.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora- 28.06.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru - 26.07.2017

 

NABAVKA USLUGE ODRŽAVANјA DIMNјAKA I KOTLOVA SA PLAMENO DIMNE STRANE
(BROJ 44/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude -24.03.2017.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija -24.03.2017.
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1- 30.03.2017.
 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije 1- 30.03.2017.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o produženju roka- 30.03.2017.
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2- 03.04.2017.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava- 10.04.2017.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o produženju roka -20.06.2017.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija -nova -20.06.2017.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora- 07.07.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru - 24.07.2017

 

RADOVI NA SANACIJI KROVNIH POVRŠINA I OPŠIVNIH LIMOVA (OKAPNICA) NA OBJEKTU U NEMANјINOJ 11
(BROJ 125/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 03.07.2017.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 03.07.2017.
 Preuzmite dokument Odluka o obustavi postupka - 13.07.2017.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o obustavi postupka - 13.07.2017.

 

KOPIR I MULTIFUNKCIONALNIH MAŠINA ZA POTREBE ŠTAMPARIJE
(BROJ 115/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 15.06.2017.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 15.06.2017.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora- 28.06.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru - 14.07.2017

 

IZVOĐENјE RADOVA NA NASTAVKU IZRADE OSVETLjENјA U KOMPLEKSU VILE „MIR“
(BROJ 116/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 07.06.2017.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 07.06.2017.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora- 27.06.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru - 07.07.2017
 Preuzmite dokument Odluka o izmeni ugovora - 25.09.2017

 

NABAVKA USLUGE REDOVNOG ISPITIVANјA HRANE
(BROJ 105/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 06.06.2017.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 06.06.2017.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora- 26.06.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru -12.07.2017.

 

NABAVKA TEPIHA I ITISONA
(BROJ 106/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 05.06.2017.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 05.06.2017.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora- 28.06.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru P2- 19.07.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru P1- 19.07.2017

 

NABAVKA BAŠTENSKOG NAMEŠTAJA ZA POTREBE REZIDENCIJALNIH OBJEKATA
(BROJ 108/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 02.06.2017.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 02.06.2017.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora- 20.06.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru - 29.06.2017

 

NABAVKA USLUGA ODRŽAVANјA I SERVISIRANјA KLIMA UREĐAJA NA VOZILIMA SA UGRADNјOM ORIGINALNIH REZERVNIH DELOVA
(BROJ 97/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 31.05.2017.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 31.05.2017.
 Preuzmite dokument Odluka o obustavi postupka - 20.06.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o obustavi postupka 26.06.2017

 

IZVOĐENјE RADOVA NA SANACIJI KORITA FONTANE OBJEKTA PALATA „SRBIJA“.
(BROJ 99/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 29.05.2017.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 29.05.2017.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora- 14.06.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru - 19.06.2017

 

IZVOĐENјE RADOVA NA REKONSTRUKCIJI LIFTA U MAKEDONSKOJ 4
(BROJ 88/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 25.05.2017.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 25.05.2017.
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1 - 29.05.2017.
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2 - 29.05.2017.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o produženju roka - 29.05.2017.
 Preuzmite dokument Dopuna konkursne dokumentacije - 29.05.2017.
 Preuzmite dokument Prilog dopune konkursne dokumentacije - 29.05.2017.
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 3 - 02.06.2017
 Preuzmite dokument Odluka o obustavi postupka- 22.06.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o obustavi postupka- 28.06.2017

 

IZRADE PROJEKTA ZA OBJEKAT U UL.KNEZA ALEKSANDRA KARAĐORĐEVIĆA 75
(BROJ 101/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 22.05.2017.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 22.05.2017.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 05.06.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru - 13.06.2017
 Preuzmite dokument Odluka o izmeni ugovora - 13.12.2017

 

IZVOĐENјE RADOVA NA ZAMENI SEPARATORA MASTI U KRALjA MILANA 14
(BROJ 77/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 19.05.2017.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 19.05.2017.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora- 31.05.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru - 09.06.2017

 

NABAVKA VEŠTAČKOG ĐUBRIVA I HEMIJSKIH SREDSTAVA ZA ZAŠTITU VOĆNјAKA I VINOGRADA
(BROJ 89/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 17.05.2017.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 17.05.2017.
 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije 1-19.05.2017.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o produženju roka -19.05.2017.
 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije 2-19.05.2017.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o produženju roka 2 -26.05.2017.
 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije 3 -26.05.2017.
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 26.05.2017.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora- 19.06.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru P1- 04.07.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru P2- 07.07.2017

 

NABAVKA KOBASICA I POLUTRAJNIH PROIZVODA
(BROJ 81/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 12.05.2017.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 12.05.2017.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 26.05.2017.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru - 05.06.2017

 

NABAVKA USLUGE SERVISIRANјA POLjOPRIVREDNIH MAŠINA
(BROJ 90/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 08.05.2017.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 08.05.2017.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 29.05.2017.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru - 13.06.2017

 

NABAVKA ČETINARA, LIŠĆARA, UKRASNOG ŽBUNјA I JEDNOGODIŠNјEG SADNOG MATERIJALA ZA EKSTERIJER
(BROJ 73/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude -13.04.2017.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija -13.04.2017.
 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije -24.04.2017.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o produženju roka -24.04.2017.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 12.05.2017.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru za P 1- 29.05.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru - 05.06.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru P 2- 13.06.2017
 Preuzmite dokument Odluka o izmeni ugovora P 2- 28.03.2018

 

NABAVKA USLUGE ODRŽAVANјA I OTKLANјANјA KVAROVA KLIZNIH VRATA, KAPIJA I RAMPI
(BROJ 63/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude -10.04.2017.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija -10.04.2017.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora -03.05.2017.

 

NABAVKA TAPETARSKIH USLUGA
(BROJ 58/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude -31.03.2017.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija -31.03.2017.
 Preuzmite dokument Pojašnjenje 1 -06.04.2017.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora- 13.04.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru - 08.06.2017

 

NABAVKA VULKANIZERSKIH USLUGA I CENTRIRANјE VOZILA ZA SVE VRSTE VOZILA
(BROJ 79/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 05.05.2017.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 05.05.2017.
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1- 11.05.2017.
 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije -11.05.2017.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o produženju roka -11.05.2017.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 22.05.2017.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru - 01.06.2017

 

NABAVKA TV I DRUGIH MEDIJSKIH UREĐAJA
(BROJ 76/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude -27.04.2017.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija -27.04.2017.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 19.05.2017.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru - 02.06.2017

 

NABAVKA USLUGE REPARACIJE STILSKOG NAMEŠTAJA
(BROJ 86/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude -26.04.2017.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija -26.04.2017.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 16.05.2017.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru - 01.06.2017

 

IZVOĐENјE RADOVA NA IZRADI BARIJERE OKO RASHLADNE KULE OBJEKTA SIV 3
(BROJ 65/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude -26.04.2017.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija -26.04.2017.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 16.05.2017.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru - 29.05.2017

 

IZVOĐENјE STOLARSKIH RADOVA U OBJEKTIMA REPUBLIČKIH ORGANA.
(BROJ 85/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude -26.04.2017.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija -26.04.2017.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 16.05.2017.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru - 01.06.2017

 

NABAVKA REPROMATERIJALA ZA ODRŽAVANјE HIDROTEHNIČKIH INSTALACIJA
(BROJ 72/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude -20.04.2017.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija -20.04.2017.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 12.05.2017.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru - 24.05.2017

 

IZVOĐENјE RADOVA NA SANACIJI HIDROIZOLACIJE KROVNIH POVRŠINA PALATE „SRBIJA“
(BROJ 64/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude -20.04.2017.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija -20.04.2017.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 10.05.2017.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru - 30.05.2017

 

IZVOĐENјE RADOVA NA UGRADNјI VIDEO NADZORA OBJEKTA
U KNEZA MILOŠA 20
(BROJ 71/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude -13.04.2017.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija -13.04.2017.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 04.05.2017.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru - 26.05.2017

 

NABAVKA SITNOG INVENTARA ZA POTREBE REZIDENCIJALNIH OBJEKATA
(BROJ 56/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude -04.04.2017.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija -04.04.2017.
 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije 1- 07.04.2017.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o produženju roka- 07.04.2017.
 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije 2- 18.04.2017.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o produženju roka 2- 18.04.2017.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora- 28.04.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o obustavi postupka za partiju 3 - 04.05.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru za partiju 1 - 08.05.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru za partiju 2 - 09.05.2017

 

IZVOĐENјE STOLARSKIH RADOVA U OBJEKTIMA REPUBLIČKIH ORGANA
(BROJ 60/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude -31.03.2017.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija -31.03.2017.
 Preuzmite dokument Pojašnjenje 1 -06.04.2017.
 Preuzmite dokument Odluka o obustavi postupka - 13.04.2017.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o obustavi postupka - 13.04.2017.

 

NABAVKA USLUGA SERVISIRANјA I OTKLANјANјA KVAROVA SISTEMA ZA VIDEO NADZOR TIPA “SIMENS”, TIPA “PANASONIC” I OSTALI SISTEMI
(BROJ 49/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude -30.03.2017.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija -30.03.2017.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora- 20.04.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru za partiju 1 - 11.05.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru za partiju 2 - 11.05.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru za partiju 3 - 11.05.2017

 

NABAVKA REPROMATERIJALA ZA ODRŽAVANјE ELEKTROENERGETSKIH SISTEMA I INSTALACIJA
(BROJ 42/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude -27.03.2017.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija -27.03.2017.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora- 19.04.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenju ugovora - 09.05.2017

 

IZVOĐENјE RADOVA NA REMONTU LIFTA U OBJEKTU SIV 3
(BROJ 43/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude -24.03.2017.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija -24.03.2017.
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1- 30.03.2017.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora- 13.04.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenju ugovora -28.04.2017
 Preuzmite dokument Odluka o izmeni ugovora- 02.11.2017

 

UGRADNјA UREĐAJA ZA POVEĆANјE PRITISKA NA HIDRANTSKOJ MREŽI U NEMANјINOJ 22-26
(BROJ 41/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude -22.03.2017.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija -22.03.2017.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora- 11.04.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenju ugovora -24.04.2017

 

NABAVKA KUTIJA ZA PRESELjENјE
(BROJ 51/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude -21.03.2017.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija -21.03.2017.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora- 05.04.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenju ugovora -20.04.2017

 

NABAVKA USLUGE ODRŽAVANјA I PRAŽNјENјA SEPARATORA, MASNIH JAMA I ODVODA
(BROJ 34/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 10.03.2017.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 10.03.2017.
 Preuzmite dokument Pojašnjenje 1 - 15.03.2017.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora- 31.03.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenju ugovora-13.04.2017

 

NABAVKA USLUGE PERIODIČNOG MEHANIČKOG I HEMIJSKOG ČIŠĆENјA VENTILACIONIH SISTEMA ZA ODSIS MASNIH ISPARENјA
(BROJ 25/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 07.03.2017.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 07.03.2017.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora- 12.04.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru - 4.05.2017.

 

NABAVKA USLUGE SERVISIRANјA I ODRŽAVANјA ŠTAMPARSKIH MAŠINA „RISO“ FORMATA A3 I A4
(BROJ 16/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 10.02.2017.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 10.02.2017.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora- 28.02.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava- 06.03.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru - 5.05.2017.

 

NABAVKA USLUGE REPARACIJE STILSKOG NAMEŠTAJA
(BROJ 54/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude -28.03.2017.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija -28.03.2017.
 Preuzmite dokument Odluka o obustavi postupka - 07.04.2017.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o obustavi postupka - 10.04.2017.

 

NABAVKA USLUGE PRANјA UNUTRAŠNјOSTI VOZILA ZA SVA VOZILA
(BROJ 40/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 17.03.2017.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 17.03.2017.
 Preuzmite dokument Izmena кonkursnе dokumentacijе 1 - 23.03.2017.
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1 - 24.03.2017.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora- 29.03.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenju ugovora-10.04.2017

 

NABAVKA USLUGA SERVISIRANјA I OTKLANјANјA KVAROVA ELEKTROMOTORNOG POGONA PUMPI SA AUTOMATIKOM SISTEMA
(BROJ 37/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude -10.03.2017.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija -10.03.2017.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora- 28.03.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenju ugovora- 12.04.2017
 Preuzmite dokument Odluka o izmeni ugovora- 29.09.2017

 

NABAVKA BOJA I MATRICA ZA MAŠINE RISO I DUPLO
(BROJ 23/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 09.03.2017.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 09.03.2017.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora- 24.03.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenju ugovora- 06.04.2017

 

NABAKA USLUGE ODRŽAVANјA KANALIZACIONIH INSTALACIJA
(BROJ 35/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 07.03.2017.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 07.03.2017.
 Preuzmite dokument Pojašnjenje 1 - 13.03.2017.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora- 27.03.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenju ugovora- 12.04.2017

 

NABAVKA REPROMATERIJALA ZA ODRŽAVANјE ELEKTRONSKIH SISTEMA I INSTALACIJA
(BROJ 31/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 06.03.2017.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 06.03.2017.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora- 22.03.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenju ugovora-11.04.2017

 

NABAVKA SPLIT JEDINICA ZA POTREBE SEKTORA ZA INVESTICIJE INVESTICIONO I TEKUĆE ODRŽAVANјE I PARAPETNIH KLIMA ZA POTREBE SEKTORA ZA REPREZENTATIVNE OBJEKTE I BIROTEHNIČKE POSLOVE
(BROJ 28/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 02.03.2017.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 02.03.2017.
 Preuzmite dokument Pojašnjenje 1 - 03.03.2017.
 Preuzmite dokument Pojašnjenje 2 - 10.03.2017.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora- 27.03.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenju ugovora-10.04.2017

 

NABAVKA USLUGE ODRŽAVANјA TENISKIH TERENA
(BROJ 32/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 02.03.2017.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 02.03.2017.
 Preuzmite dokument Pojašnjenje 1 - 03.03.2017.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora- 16.03.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenju ugovora- 29.03.2017

 

NABAVKA ZAVESA I DRAPERIJA ZA OBJEKTE REPUBLIČKIH ORGANA I PREDSEDNIČKI KABINET PALATE SRBIJA
(BROJ 21/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 22.02.2017.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 22.02.2017.
 Preuzmite dokument Pojašnjenje 1 - 28.02.2017.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o produženju roka za podnošenje prijava - 28.02.2017.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora- 16.03.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenju ugovora- 28.03.2017

 

NABAVKA DOMAĆIH I STRANIH PIVA
(BROJ 17/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 20.02.2017.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 20.02.2017.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o produženju roka za podnošenje prijava - 23.02.2017.
 Preuzmite dokument Izmena кonkursnе dokumentacijе 1 - 23.02.2017.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora- 09.03.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenju ugovora- 20.03.2017

 

 

NABAVKA VENECIJANERA I TRAKASTIH ZAVESA
(BROJ 18/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 10.02.2017.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 10.02.2017.
 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1- 17.02.2017.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora- 03.03.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenju ugovora- 20.03.2017

 

NABAVKA ARHIVSKIH POLICA
(BROJ 19/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 07.02.2017.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 07.02.2017.
 Preuzmite dokument Pojašnjenje 1 - 14.02.2017.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o produženju roka za podnošenje prijava - 14.02.2017.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora- 27.02.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenju ugovora- 13.03.2017
 Preuzmite dokument Odluka o izmeni ugovora- 19.10.2017

 

NABAVKA APETISANA
(BROJ 14/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 13.02.2017.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 13.02.2017.
 Preuzmite dokument Izmena кonkursnе dokumentacijе 1 - 13.02.2017.
 Preuzmite dokument Izmena кonkursnе dokumentacijе 2 - 13.02.2017.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora- 01.03.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenju ugovora- 17.03.2017

 

NABAVKA USLUGA ODRŽAVANјA I SERVISIRANјA BAZENA, BAZENSKE OPREME, FONTANA I JEZERA U REZIDENCIJALNIM I REPREZENTATIVNIM OBJEKTIMA
(BROJ 13/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 10.02.2017.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 10.02.2017.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora- 28.02.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenju ugovora- 13.03.2017

 

NABAVKA TELEKOMUNIKACIONE OPREME
(BROJ 3/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 01.02.2017.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 01.02.2017.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora- 24.02.2017
a>Одлука о додели уговора- 28.02.2017
 Преузмите документ Обавештење о закључењу уговора-13.03.2017

 

NABAVKA BRAŠNA I PROIZVODA OD BRAŠNA
(BROJ 8/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 30.01.2017.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 30.01.2017.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora- 14.02.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenju ugovora- 09.03.2017

 

NABAVKA PEČATA I ŠTAMBILjA
(BROJ 6/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 26.01.2017.
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 26.01.2017.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora- 14.02.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenju ugovora- 03.03.2017

 

NABAVKA DRŽAVNIH ZASTAVA
(BROJ 2/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 19.01.2017
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - 19.01.2017
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora- 06.02.2017
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenju ugovora- 22.02.2017
 Preuzmite dokument Odluka oizmeni ugovora- 08.12.2017

 

 

NАBАVKЕ PО ČLАNU 39. SТАV 2. ZАKОNА О ЈАVNIМ NАBАVKАМА

 

NABAVKA DRŽAVNIH OBELEŽJA I NATPISA
(BROJ 74/2017)

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - 20.04.2017
 Preuzmite dokument Оbrazac ponude - 20.04.2016

 

POGLEDAJTE ARHIVU

 

 

 

 

 Konkursi, oglasi, tenderi

 

Kontakt: Mila Sašić
Telefon: +381 11 265 88 75
e-mail: mila.sasic@uzzpro.gov.rs
Centralizovane javne nabavke Javne nabavke UZZPRO Vesti InformatorInformacije od javnog značaja Konkursi, oglasi Baza pravnih propisaBiblioteka eUprava