Naslovna » Struktura » Finansije

Sektor za finansijsko-materijalne poslove

Sektorom rukovodi pomoćnik direktora Ana Pantelić, diplomirani ekonomista.

U Sektoru za finansijsko-materijalne poslove obrazovane su uže unutrašnje jedinice i to:

1. Odeljenje za planiranje i izvršenje budžeta

- Odsek za planiranje i analize budžeta
- Odsek za izvršenje budžeta

2. Odeljenje za knjigovodstvene poslove i finansijsko izveštavanje

3. Odeljenje za komercijalne poslove i rukovanje imovinom

- Odsek za komercijalno-nabavne poslove
- Odsek za poslove rukovanja imovinom

Delokrug rada

U Sektoru za finansijsko-materijalne poslove obavljaju se poslovi: planiranja i izvršenja budžeta Uprave; izrada zahteva za promenu u aproprijaciji i promeni kvote; izrada zahteva za kreiranje preuzetih obaveza, izrada zahteva za plaćanje, prijem pazara i fakturisanje ugostiteljskih usluga; izrada specifikacija za refundaciju stalnih troškova; kontrola rashoda, obrada plaćanja i evidentiranja troškova; vođenje KUF-a (knjige ulaznih faktura) i KIF-a (knjige izlaznih faktura); obračun i plaćanje PDV-a; vođenje poslovnih knjiga po sistemu dvojnog knjigovodstva kojima su obuhvaćene sve finansijske transakcije Uprave; vođenje pomoćnih poslovnih knjiga i evidencija kupaca, dobavljača, osnovnih sredstava, zaliha, izvršenih isplata i ostvarenih priliva; vođenje pomoćnih poslovnih knjiga osnovnih sredstava za republičke organe i organizacije; kvartalna izrada izveštaja o izvršenju budžeta; izrada bilansa stanja; prikupljanje i kontrola podataka za obračun zarada i drugih primanja državnih službenika, nameštenika i ostalih zaposlenih; nabavka, uskladištenje i izdavanje kancelarijskog i drugog potrošnog materijala; nabavka opreme, uređaja i inventara; izrada informacija, izveštaja i analiza; učešće u procesima koji su u vezi sa stručnim usavršavanjem državnih službenika u Sektoru i drugi poslovi iz delokruga rada Sektora.

 Finansije

Telefoni: +381 11 3622 091
Faks: +381 11 3616 612
e-mail: ana.pantelic@uzzpro.gov.rs
Centralizovane javne nabavke Javne nabavke UZZPRO Vesti InformatorInformacije od javnog značaja Konkursi, oglasi Baza pravnih propisaBiblioteka eUprava