Naslovna » Kontakti » Imenik

Imenik

Dejan Matić v.d. Direktora Uprave+381 11 3616-615,
+381 11 3616-517,
lok:15-55
19-19
Zorica Živković-TordaAdministrativni poslovi+381 11 3616-615,
+381 11 3616-517,
lok:15-55
19-19
Sektor za informatičku podršku
Vladan Jovanović pomoćnik direktora +381 11 3622-091 , lok:16-76
Milovan ŽagrićNačelnik Odeljenja za sistemsko-tehničku podršku +381 11 3631-499,lok:14-99
Načelnik Odeljenja za informacione sisteme i aplikativnu podršku
Ivica BlagdanićNačelnik Odeljenja za IKT infrastrukturu +381 11 3631-499, lok:14-99
Vladan LevajacNačelnik Odeljenja za birotehničke poslove+381 11 3631-300, lok:12-70
Sektor za finansijsko-materijalne poslove
Ana Pantelić Pomoćnik direktora+381 11 3616-610 , lok:11-10
Načelnik Odeljenja za planiranje i izvršenje budžeta
Janko MiloševićNačelnik Odeljenja za računovodstvene poslove i finansijsko izveštavanje+381 11 3631-428, lok: 14-28
Đuro LevnaićNačelnik Odeljenja za komercijalne poslove i rukovanje imovinom+381 11 3631-599, lok: 15-99
Sektor za pravne i administrativne poslove
Milan Krstić Pomoćnik direktora+381 11 3611-298,lok:14-35
Vera ĐokovićNačelnik Odeljenja za pravne i opšte poslove +381 11 3610-135, lok:11-98
Olivera ĐurđevićNačelnik Odeljenja za ljudske resurse+381 11 3616-310, lok:14-45
Ljiljana Bosić ČavićNačelnik Odeljenja za javne nabavke+381 11 2658-875,
Smilja BogdanovićNačelnik Odeljenja za informaciono-dokumentacione i bibliotečke poslove+381 11 3616-296, lok:16-20
Aleksandar PetrićNačelnik Odeljenja za administrativne poslove+381 11 3631-727, lok:17-27
Sektor za investicije i investiciono i tekuće održavanje
Bojan Dimkić v.d. pomoćnika direktora+381 11 3616-619, lok:12-72
Dejan SlavkovićNačelnik Odeljenja za investicionu izgradnju i upravljanje rizicima+381 11 3611-199, lok:12-32
Milić Simović Načelnik Odeljenja za investiciono i tekuće održavanje instalacija i opreme +381 11 3615-860, lok:17-27
Marko Colić Načelnik Odeljenja za investiciono i tekuće održavanje objekata +381 11 3631-668, lok:16-68
Sektor za poslove saobraćaja
Olivera Durlević v.d. pomoćnika direktora +381 11 3611-726 lok:11-55
Načelnik Odeljenja saobraćaja
Dragan Radovanović Načelnik Odeljenja za logistiku i održavanje vozila +381 11 3616-442 lok:10-89
Sektor za ugostiteljske usluge
Dejan Zakić v.d. pomoćnika direktora +381 11 3614-860, lok:11-68
Verica Jevtić Načelnik Odeljenja za nabavku, kontrolu ispravnosti, uskladištenje i distribuciju robe +381 11 3613-966, lok:11-68
Milanko Marić Načelnik Odeljenja za ugostiteljsko - protokolarne usluge: Nemanjina 11,Trg Nikole Pašića 13, Kralja Milana 14 i Tolstojeva 2 +381 11 2668-038
Srđan Jovanović Načelnik Odeljenja za ugostiteljsko-protokolarne usluge: Bulevar Mihajla Pupina 2, Omladinskih brigada 1 i Pop Lukina 7-9 +381 11 301-9425
Saša Mihajlović Načelnik Odeljenja za ugostiteljsko-restoranske usluge: Nemanjina 22-26, Bulevar kralja Aleksandra 84, Kneza Miloša 20, Kraljice Ane bb i u objektu Poreske uprave +381 11 2658-732, lok:12-01
17-54
Slobodan Knežević Načelnik Odeljenja za ugostiteljsko-restoranske usluge: Bul. Kralja Aleksandra 15, Kralja Milana 36, Vlajkovićeva 3, Vlajkovićeva 10 i Ustanička 29 +381 11 2855-058
Sektor za reprezentativne i rezidencijalne objekte
mr Aleksandra SavovićPomoćnik direktora+381 11 3615-026, lok:15-46
Sandra Vesić TeslaNačelnik Odeljenja za opšte poslove, očuvanje kulturnih dobara i poslove protokola+381 11 3014-098,
Jovana DragićevićNačelnik Odeljenja za uređenje i održavanje rezidencijalnih i reprezentativnih objekta+381 11 3614-614 lok:16-25
Zoran MilosavljevićNačelnik Odeljenja Ekonomije u Smederevu+381 26 671-528,
Duško VraneševićNačelnik Odeljenja za protokolarno-ugostiteljske usluge reprezentativnih i rezidencijalnih objekata+381 64 8167-341,
Održavanje veb prezentacije
Radinka MićovićProgramer softverskih rešenja+381 11 3611-480, lok:14-80
Centrala
Nemanjina 22-26+381 11 3613-734
Nemanjina 11+381 11 3614-621
Kneza Miloša 20+381 11 3613-245
 Vrh strane
Centralizovane javne nabavke Javne nabavke UZZPRO Vesti InformatorInformacije od javnog značaja Konkursi, oglasi Baza pravnih propisaBiblioteka eUprava