Naslovna » Usluge

Usluge

Zakonom o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja uređuju se prava na pristup informacijama od javnog značaja kojima raspolažu organi javne vlasti, radi ostvarenja i zaštite interesa javnosti da zna i ostvarenja slobodnog demokratskog poretka i otvorenog društva. Odgovorno lice u organu vlasti u skladu sa ovom Zakonom određuje jedno ili više službenih lica za postupanje po zahtevu za slobodan pristup informacijama od javnog značaja.

Zahtev za slobodan pristup informacijama od javnog značaja Upravi za zajedničke poslove republičkih organa može podneti svako fizičko ili pravno lice, i to u skladu sa članom 15. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja.

Zahtev se podnosi pismeno slanjem zahteva:

1.  poštom na adresu Uprave, ul. Nemanjina 22-26, Beograd,
2.  faksom na broj 011/ 3616-615 ili
3.  elektronskom poštom na e-mail: informacijeodjavnogznacaja@uzzpro.gov.rs

Detalјnije se možete informisati i preuzeti potrebna dokumenta na stranici: Informacije od javnog značaja.

 

Centralizovane javne nabavke Javne nabavke UZZPRO Vesti InformatorInformacije od javnog značaja Konkursi, oglasi Baza pravnih propisaBiblioteka eUprava